2008.04.22.   

AZ EGYSÉG EREJE!

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2008. március 30.

 

 

A kenet az Igén és az Ige ismeretén keresztül árad, - Elvész az én népem, mivel hogy tudomány, értelem nélkül való, - mondja Isten Igéje.

Nem az imádság hiányát, nem a tizedfizetés hiányát, vagy annak a hiányát említi, vagy hogy gyülekezetbe nem jártok, hanem kijelentett tudásnak a hiányáról van szó, hogy nem tudjuk, hogy mit tett értünk az Úr Jézus.

 

És a gyógyulás része ennek a Megváltásnak. Imádkozunk a mai napon mindazokért, akik hallgatják az Istentiszteleteink adásait, hogy megnyíljanak a szemeik a megértésre, hogy kijelentést kapjanak az Úr Jézus hatalmas megváltásáról, - az Úr Jézus nevében tesszük ezt!

 

Mindenki mondja: - az elmém nyitva áll az Igének és a szellemem nyitva, hogy az Igét befogadja. Minden dicsőség Jézusé!

 

Márk 3/22

Jézust itt azzal vádolják, hogy démon megszállott, egy szekta vezetőjének tartják, aki az embereket a tévelygések vonalára viszi. Ugyanez az ördög van ma is jelen, ugyanezzel vádolják ma is azokat, akik hirdetik az Evangéliumot.

 

/23-24/

Tudjuk, hogy a királyság egy olyan birodalom, amely felett egy király uralkodik.

Meghasonlás és szakadás mögött nem Isten áll, hanem az ellenség, és a szakadások egy erős eszköze az ellenségnek. Az ellenség mindig azon munkálkodik, hogy Isten népét szakadásokba vigye.

Próbálja ezt a gyülekezetekkel egyfolytában, hogy szakadásokat, viszálykodásokat szítson.

 

Azért teszi ezt, mert ha valami önmagával meghasonlik, - az a ház meg nem állhat.

Nem tud fennmaradni, nem képes tovább működni. Ezért is tanít minket a Biblia a hit egységére, akkor vagyunk erősek, ha együtt vagyunk.

Az Apostolok Cselekedeteiben olvashatjuk, hogy a tanítványok együtt voltak, egy hittel, egy szívvel imádkoztak, egyként voltak együtt.

 

Egy dologban ugyanúgy hittek és ugyanúgy imádkoztak is. És Isten erejének hatalmas megnyilvánulásait láthatták így. A Szent Szellem leszállt rájuk és hatalmasan meg tudott nyilvánulni közöttük, és hatalmas gyümölcsöket tudtak teremni a Szent Szellem által.

 

Ahol a Szent Szellem megnyilvánul, ott óriási csodák történnek. Az egység ebben kulcsfontosságú, nagyon fontos, pontosan ezért törekszik az ellenség a hasonlásra.

 

Ezért kell a gyülekezeti vezetőknek arra vigyázni, hogy a farkasok be ne jöjjenek a nyájba, és ne okozzanak szakadásokat. Megpróbálnak megtéveszteni néhányakat!

 

Amíg Ausztráliában pásztorkodtam az emberek fejébe különböző ötleteket helyezett el, hogy miket tegyenek.

Sok olyan út van, amely az embernek szemében igaznak tűnhet, de nem az Úr vezet minket oda, és annak a vége mindig a pusztulás.

 

Én az elmémet nyitva hagyom az Úr számára, de az emberek véleményére nem nyitom meg azt. Sokszor nemet kell mondanom ismételten. Ezek el is mennek.

 

 Szigorú útmutatásokat is kaptam, hogy ne adjam meg magam mások vezetésének, mert az Úrnak ez az elképzelése, ha szeretné, hogy valaki más vezesse őket, akkor őt helyezné ide.

 

Gyakoroljuk a kirendelt hatalmat a helyi gyülekezetek vezetőinek a hatalmát, és nekik is az Úrtól kell, hogy vegyék a vezetésüket, és az Úrtól kell, hogy halljanak.

 

És remélhetőleg a Szent Szellemet követik ők is.

Az ördögnek a taktikája lenne, hogy több száz elképzeléssel vezessünk egy gyülekezetet, és az emberek a gyülekezetbe több száz útirányba induljanak el.

És ennek bukás a vége, megoszlik, meghasonlik az a ház.

 

A megértésünk abban, hogy ebben a témakörben miként működik az ördög, része annak, hogy meg kell újítani az elménket.

Az a ház, amely meghasonlik, nem képes arra, hogy növekedjen, mert mindenki a saját útjait végzi, a saját útjaikon haladnak, és ily módon nem lehetünk erősek, és így nem tudjuk elvégezni a munkát. Mindenki a saját elképzelését próbálja előbbre juttatni.

 

Inkább arra törekszünk, hogy mi az, amit Isten mondott nekünk és azt együttesen tesszük meg, amiben neked is meg kell találnod a részed, hogy együtt el tudjuk végezni.

 

És ugyanakként szólunk, beszélünk és gondolkodunk. És ha ezt fogjuk követni és tenni, akkor valóban fogunk növekedni.

Ezért pl. nem gyakorlatunk, hogy az összejöveteleinken egyesével felálljunk és elmondjuk a saját elképzeléseinket.

 

Ausztráliában volt egy evangélista, akivel egy közösségbe tartoztam, és egy napon behívták őt és megkérdezték őt, hogy – az emberek arról szeretnének hallani, hogy milyen látomásaid voltak.

Mondta, hogy nem volt neki igazán sok, kb. 25-30-at kapott. Valószínűleg megértette az üzenetet.

 

Nem tesszük tehát lehetővé az embereknek, hogy a saját elképzeléseiket, gondolataikat mindannyian elmondhassák.

 

A lényeg, hogy egy egységnek kell lenni. Amikor legutóbb Izraelben voltunk az imacsoporttal, a feleségemnek kétszer volt olyan álma, hogy az utcán evangelizáltunk.

És ezt gyakorlattá is tettük a keddi és a csütörtöki imaórák után több órán át gyakorlatozzuk az utcán az evangélizáció örömeit, és nagy sikerekben van részünk.

 

Nem hiszem, hogy ez egy valakinek a látása kell, hogy legyen, ez minden gyülekezetben érvényes kell, hogy legyen!

 

És ha valami úgy igaz, akkor ki kell menni és cselekedni, bebizonyítani.

És egy látásunk van, abban egy szívvel hiszünk, és egy elmeként gondolkodunk arról, egyként szólunk arról, és ebben óriási erő van.

 

Természetesen az evangélistáinknak is meg van a munkájuk, de egymaguk nem tudják elvégezni, ezért nagyon fontosak a helyi gyülekezetek, mert óriási erőt képviselnek ezek a hívő gyülekezetek, amikor együttesen is végzik ezt a munkát.

 

Ha az evangélistáink is végzik a munkát és a 700 gyülekezetünk is, akkor nagyon sokakat tudunk megnyerni az Úrnak.

 

Az internet hallgatóságának a világában nagyon sokan tudják követni ezeket az igazságokat, és egyre erőteljesebb ez a vonal.

Nem az én látásomat halljátok, hanem az Úrét. Az én feladatom, hogy imádkozzam és megkapjam az Ő látását, és akkor fogjátok tudni, amikor halljátok. Mert amikor elétek tárjuk, akkor arról a szellemetek bizonyságot tesz, hogy ez a ti részetek.

 

A szellemed bizonyságot tud tenni arról, hogy igen ez így igaz, vagy az ellenkezőjét is tudja jelezni, hogy – ez nem helyes.

 

Sok keresztényt nem képes az Úr használni, mert még azt sem tudják, hogy miként kell valakit újjászületésre vezetni.

 

Sőt még nem is nagyon hisznek az újjászületésben, helyette cselekedetekben hisznek és nagyon furcsa elképzeléseik vannak.

 

/24/

Egy országot, vagy egy házat veszünk, hány feje lehet annak? Vagy Krisztus testének hány feje lehet? Egy!

A helyi gyülekezeti testnek is egy feje kell, hogy legyen.

Az egy egység, egy ház, - egy feje van!

Ez a biblikus út, és ha tényleg szeretnénk növekedni a Biblia szerint, akkor ez az az út, amelyet járnunk kell.

Mert két ember, két elgondolás szerint, kétfelé nem képes úgy vezetni, hogy egybe maradjon az a ház. Egyik az egyik irányba indulna a másik a másikra, - nem vezethet két ember egy időben!

 

Ez választ ad arra a kérdésre, hogy sok helyen tíz év óta nem haladtak előre, egy helyben állnak.

 

A többieknek az a feladatuk, hogy elismerjék és elfogadják a fejet.

Nekünk is meg kell adni magunkat a fejnek. Jézus az én vezetőm, az én fejem, és nektek is Ő a fej!

 

Tehát én, meg kell, hogy adjam magam annak, aki a fej, nem én vagyok a fej. A gyülekezetben pedig én képviselem a fejet.

 

Ki a te fejed a helyi közösségben szólva?

Nem kell erről gondolkodnod sem, mert ezt azonnal tudnod kell. Ez a probléma a keresztényeknél, hogy ellenszegülésben vannak, nincs törvényük.

 

Szoktam ezen gondolkodni, hogy az Isten törvényén kívül lévőknek, akik elmaradoztak, hol lesz a helyük Isten hadseregében.

Mert láttam ezt egy látomásban.

Ha nincs egy meghatározott fej, akkor az egy termőtalaj a szakadáshoz.

Az emberek pozícióharcokat folytatnak, egy ilyen légkörben, különböző látásokban és irányokba haladnak.

 

Jézus erről beszél itt, - ha meghasonlás van!

Mindegy, hogy a legnagyobb vagy a legkisebb királyságról van szó, ugyanúgy a romlás, a pusztulás a vége.

 

Az egyik pásztorunk megkeresett engem és a szegények szolgálata volt a szívén. Van egy alapítványunk, amely azért jött létre, hogy valóban a szegényeket, szükségben lévőket támogassa, és mi ennek a szervezetnek adunk, hogy szétossza a pénzt.

De nem ez az első helyünk, mi a saját helyünkön a mi saját elhívásunkat akarjuk betölteni, hogy erősek maradhassunk.

 

Az első feladatunk pedig, hogy helyi gyülekezeteket plántáljunk, növekedésre serkentsünk, erősítsünk, és helyi pásztorokkal lássuk el ezeket.

 Nyájakat és bárányokat nem rendelünk a lábunk alá, hanem felneveljük őket oda, hogy képesek legyenek végezni a saját munkájukat, mert a gyülekezetekre az jellemző, hogy értelmi szintjükön csecsemők.

 

Amikor csecsemő gyülekezetekről szólunk, az emberek általában nem értik mi ez. Az értelmi színvonalukon vannak csecsemő szinten a szellemüket nem táplálták, és nem növekedtek fel Isten Igéjével.

 

Vannak olyan pásztorok, akik soha nem fogják megengedni, hogy a nyájaik felnövekedjenek, hanem a lábuk alatt tartják őket, szellemi csecsemőkorban.

 

Mi pedig szellemi óriásokat szeretnénk kinevelni a nyájaink közül. Ha a Kolossebeliek levelét olvassuk az első fejezet végén arról olvasunk, hogy Pálnak ez volt az elhívása és Isten félelmével vitte azt véghez, hogy tökéletességben állíthassa a szenteket Isten trónja elé.

 

Én ugyanígy az ítéletemet Istentől az alapján fogom kapni, hogy te mennyire jutottál a szellemi felnövekedés szintjén. Péternek is azt mondta Jézus, hogy – legeltesd a juhaimat. Nem hagyományokkal, hanem Isten Igéjével.

 

/26/

A szakadás pusztítást végez minden oldalról. Ez itt egy kulcs.

/27/

Tehát itt arra kapunk világosságot, hogy amit megkötünk itt a földön, az lesz megkötve a mennybe. Ezekkel a tématerületekkel foglalkoznunk kell. Ki akar a sötétségben tapogatózni arra várva, hogy miért nem kaptak az imáikra választ?

 

Ha én tévedésben vagyok, akkor szeretném azt tudni és kiigazítani magamat. Volt-e már veletek úgy, hogy valamiben tévedtetek és az Úr megmutatta nektek, magatokat kiigazítottátok, jó irányba fordultatok és utána minden elkezdett jó irányba működni.

-         Uram, ha tévedek valamiben, mutasd meg nekem. Meg kell Őt kérni.

 

Meg van annak az oka, hogy azok az imák miért nem nyertek választ. Meg van annak is az oka, ha a megvallásaink nem működnek. Annak is meg van az oka, ha az emberek évről-évre csak küszködnek és évek telnek el és nem lett jobb a helyzetük, mint mikor kezdték, ez nem Isten akarata és hibája, és nem helyes.

 

Nekünk hatalmat vévén uralkodnunk kellene és győzelmet aratni az életben. Meg kell néznünk az Írásokat és utána kiigazításokat tennünk, mindaddig tenni ezt, míg azon a területen már nem legyőzöttek vagyunk, hanem minden területen képesek vagyunk az uralkodásra. Az Úr fog nekünk ezen a területen segíteni.

 

Jakab 4/2-4

Emlékeztek a Róma 5/17-ben, hogy miként kell nekünk uralkodnunk az életben, akik a kegyelem bővölködésében és a megigazulás ajándékában részesültünk?

 

Nekünk uralkodnunk kell az életben. Isten kegyelme által és a megigazultságunk által tudjuk elfoglalni ezt az uralkodási helyet. Ki kapja a kegyelmet Istentől, ki az, aki uralkodni tud ebben az életben?

 

Azok tudnak uralkodni ebben az életben, akik el tudják fogadni Istennek a kegyelmét. Ki kapja a kegyelmet? – Az alázatos szívűek!

 

A kevély nem kapja meg a kegyelmet és ezért nem képes uralkodni. Helyette Istennek az ellenállásába ütköznek a kevélyek.

 

Jakab 4/6-7

Mit kap a kevély? Istentől való ellenállásba ütközik. Ez egy rossz hely, ha az ember itt áll.

Mózes idejében, amikor itt a földön élt, ő volt a legszelídebb, legalázatosabb ember a földkerekségen. Ezt írja a Biblia.

 

De azt is látjuk, hogy Mózes volt a leginkább használható embere Istennek.

Mit hoz az alázatosság? – Sokan gondolják, hogy az alázatuk az valós alázat, helyette szellemi kevélységben vannak.

Arra kevélykednek, hogy ők mily alázatosak és mily szegények, végül is kevélységben vannak.

 

Ha akarod, hogy Isten használjon, az csak az Ő kegyelme által történik.

Minden, amit az Úr tesz általunk, mindaz az Ő kegyelme által történik.

Te is és én is így vagyunk ma itt, az Ő kegyelme által. És minden jó, ami az életünkben történt, az Isten kegyelme által történt. És az hazug cselekedet lenne, ha mindezek érdemeit magunkra mutogatva kiéleznénk.

 

Így ezért elmondom nektek, hogy én soha senkit nem gyógyítottam meg, az én képességeim az Úr cselekedete és kegyelme által történtek, és nem alázatból mondom ezeket, hanem az igazat mondom nektek, ezek tények. Az igazi alázatnak, valós talaja van.

 

/6-7/

Legnagyobb cselekedet, amit alázatban tölthetünk, hogy alávetjük magunkat Istennek és akkor az ördög megfut előlünk. Mi állunk ellent az ördögnek. Nekünk kell ellenállni.

 Az igazi harcmező a fejünkben, az elménkben van.

 

De mi az, amit előtte meg kell tennünk? – Az ember úgy gondolná, hogy ellenáll az ördögnek és az megfut előle.

De mi van írva előtte? – Vessük alá magunkat Istennek. Legyünk alázatosak.

 

Ha az ördög kikéri az életed egy részét, és ott zűrzavarokat akar okozni, akkor neked kell ellenállnod az ördögnek és elzavarni.

Ez jelenti azt, hogy uralkodsz az életben, mint egy király.

 

Valami olyan történik, aminek nem lenne szabad, hogy megtörténjen, akkor kijelented azt, hogy – ezt nem engedem meg, ezt leállítom a Jézus nevében !!!!!

 

Megkötöm és leállítom ezt, a Jézus nevében! És akkor leáll! Ez uralkodást jelent.

Jézus is ezt tette!

Sok cselekedet folyamatot leállíthatsz a szomszédaid körében pl.

Jézus, amikor az ördöghöz szólt, akkor megtiltotta, hogy megszólaljanak, megparancsolta, hogy kijöjjenek, hogy elhagyják azt a testet. Megparancsolta, hogy elmenjenek. Csendesedj el, mondta a háborgó tengernek és az elcsendesedett.

 

De látnunk kell, hogy előtte mi történt. Teljes alávetésben volt az Atyának!

 

Teljes alávetésben állt az Atyja és Istene előtt !!!

 

Látjuk, hogy a Jakab 4/7-ben az alávetés van az első helyen, ha a sorrendet tekintjük.

 

Ádám és Éva első napjaiban ők uralkodtak a földön, és egy napon ez megváltozott. A föld feletti uralmuk egy napon megfordult, és a halál vett uralmat felettük.

Ezek a szavak leestek a földre és az ördög azonnal ellopta azokat a szavakat.

 

Amikor Jézus példabeszédében a magvető példázatot mondja, - amint ezek a magok a földbe esnek, azonnal jön az ördög és ellopja.

Ez megtörténhet veled is, ha nem érted meg az Igét, az ördög az alkalom végére kilopja az oda belevetett magokat.

 

Jelentse ki mindenki gyorsan, hogy: az én Igéimet senki el nem lopja!

 

Ádám és Éva uralkodott tehát és az ördög kívülről nézelődött befelé, és egy napon az ellentétjére változott a helyzet. Most az ellenség uralkodik felettük. Mikor történt ez? Akkor, amikor bűnbe esett Ádám és nem volt engedelmes az Úrnak. Mert az Úr azt mondta, hogy azt ne tedd!

 

Abban a pillanatban, hogy nem az Úrnak engedelmeskedett, többé nem vetette magát alá Isten szavának és az ellenségnek adta meg magát.

Az ördög megtévesztően azt mondta, hogy – olyanok lesztek, mint Isten. De mivel Ádám az ellenségnek hitt, ezért olyanná vált, mint az ellenség.

És abban a pillanatban, ahogy alávetette magát Ádám az ellenségnek, az ellenség tudott uralkodni felette.

 

Amit látnod kell, mert nagyon fontos, hogy nem képes az ember egyszerre két dologra, - hogy aláveti magát az ellenségnek, megadja magát és uralkodik is felette.

 

Ezért munkálkodik az ellenség olyan nagyon azon, hogy minket a bűnbe bevigyen.

Mi az, amit az ellenség igazán akar? Minden emberi teremtett lényt az ujja köré akar tekerni, minden felett uralkodni akar, ami él és mozog. Nagyon szomorú, hogy sokan meg is engedik neki. De az én házamban nem teszi meg, a mi gyülekezetünkben nem teszi meg !!!!!!!!!!!!!

 

Hogyan tudunk mi mások lenni? Az által, hogy Istennek vetjük alá magunkat, és azáltal, hogy Istennek vetettük alá magunkat, nem vetjük alá magunkat az ellenségnek.

 

Efézus 4/27 mondja, hogy – se az ördögnek ne adjatok helyet.

 

Miért nem tesszük? – Mert ha helyet adnánk neki, akkor alávetnénk neki magunkat.

 

Jézus, amikor a Jordánban megkeresztelkedett és a Szent Szellem galamb ábrázatában leereszkedett Jézusra, és onnan a pusztaságba vitetett a Szellem által 40 napra, abban a pillanatban meg volt kísértve.
Miben volt megkísértve?

Az ördög látta Jézuson a Szent Szellem felkenetését, az erőt!

Az a kenet, ami ma a gyülekezeti testben van szétosztva, az mind Jézuson volt.

 

És az ördög ettől remegett. Miért? Mit tesz a kenet? Megrontja az ördög igáját.

Ésaiás 10/27

A kenetnek van egy tulajdonsága, hogy – terjeszkedik a kenet!

Amikor még az ördög Lucifer volt és Isten felkent oltalmazó kerubja volt, akkor ezzel a kenettel rendelkezett.

 

A kenetnek tulajdonsága még az is, hogy megrontja az igát, az ördög igáját, elpusztítja a kenet.

Nem Isten igáit.

 

Van, hogy egy ember életében 40 évig is munkálkodik az ördög, hogy jó szorosra fonja ezt az igát az ember nyaka körül.

És a kenet egy szempillantásban képes letörni ezt az emberről. Látjuk, hogy a kenet egy szempillantásban képes eltüntetni az ördög munkáit. Ettől a kenettől fél nagyon az ördög, és Jézus a kenet teljességével volt felkenve, Ő volt abban az időben a földön Krisztus teste.

 

Az apostolok, a próféták, az evangélisták, a tanítók, a pásztorok kenete mind rajta volt.

 

Az ördög igen remegve, félve állt az Úr előtt emiatt. Mi az, amit azonnal munkálni kezdett? Ugyanazt, amit Ádámmal is tett és vele sikerült is, hogy megpróbálja alávetett helyzetbe hozni.

 

Az egyik kísértése pont az volt, hogy ha meghajolsz, ha leborulsz előttem, és engem imádsz. A pokolban is pont ezt akarták a démonok tőle.

Térdre akarták kényszeríteni a mi Urunkat a pokolban, az összes démoni sereg rajta volt, és megpróbálták az Úr Jézust térdre kényszeríteni.

 

A görög nyelvben olvassuk, hogy – levetette magáról ezeket az erőket.

Másik helyen meg mondja Jézus, hogy - takarodj tőlem, vagyis hátam mögé sátán!

-         Mert csak a te Uradat Istenedet imádd, meg van írva.

Ezzel azt mondta az Úr Jézus, hogy csak kizárólag Istennek vetem alá magam.

 

Mit mond a Biblia mi történt? – Az ördög elment egy időre.

Jézus pedig előjött a Szellem erejében a pusztaságból és bement a zsinagógába és kinyitotta a könyvet a Lukács 4-ben van leírva, kijelentette, hogy az Úrnak Szelleme van énrajtam, hogy a megtört szívűeket meggyógyítsam.

 

Bement a gyülekezetbe és azonnal elkezdte a betegeket gyógyítani.

És az ördögök sikoltoztak, hogy – tudjuk ki vagy te, Istennek ama szentje.

És Jézus azt mondta nekik, hogy – na takarodjatok innen, de előtte fogjátok be a szátokat!

 

Mit tett Jézus? – Uralkodott! Gyógyulj meg! Légy szabad!

 

Mi történik akkor, ha az ördögnek adjuk meg magunkat, ha az ördögnek helyet adunk az életünkben?

Ha az Úr helyet adott volna az ördögnek, akkor ki tudott volna jönni a pusztaságból, hogy így uralkodjék?

Nem!!!

 

Mi a helyzet velünk? Nekünk sem lehetséges, hogy megadjuk magunkat az ellenségnek és uralmat is veszünk felette.

 

Emlékszünk-e Sámsonra? Isten elküldte bíróként, hogy igazságot tegyen.

Olyan fizikai erőt adott neki, ami természetfeletti volt. A Biblia nem mondja, hogy Sámson óriás lett volna.

Tehát nem feltétlen szükséges, hogy nagyobb termetű embernek képzeljük, mint bárki mást. Az óriások sokkal nagyobbak voltak Sámsonnál.

 

Amikor bezárták a palotába, az egész ajtószerkezetet felemelte a rácsokkal együtt és kisétált az épületből.

Mint amikor egy hangya viszi a termeténél sokkal nagyobb morzsát.

Hogyan tudta megtenni Sámson? – A kenet által!

 

Mi történt azonban? – Megjelent egy hölgy az életében, és elkezdte faggatni, hogy mi a titka az erődnek.

És mi történt ezután? Sámson elkezdte megadni magát. Addig faggatta, míg végül megadta a titkát és utána nem volt képes már a filiszteusok felett győzelmet venni, elvesztette a kenetét.

 

Azért történt mindez, mert megadta magát az ellenségnek, mert ez a hölgy filiszteusbeli volt. Sámson tehát nem engedelmeskedett Istennek, nem azt tette, amit Isten mondott neki.

 

A mottónk tehát a következő: - nem lehet egyszerre mindkettő, nem lehet, hogy nappal harcolsz a filiszteusok ellen, éjszaka pedig velük hálsz.

 

El kell döntened, hogy melyiket választod. Vagy az egyiket, vagy a másikat választod, de a kettő nem megy együtt.

 

A mi esetünkben úgy hangzik tehát, hogy nem lehetséges, hogy délelőtt egy jó nagy harcot harcolsz az ellenséggel, délután pedig együtt paktálsz vele.

Nem megy. Ezért van, hogy oly sok ember legyőzöttségben van az életében.

 

Az ördögnek nincs semmiféle hatalma felettünk, nekünk van meg a hatalmunk, a képességünk, hogy uralkodjunk felette.

 

De először alá kell vetnünk magunkat Istennek. És ha Istennek vetetted alá magad, akkor nem vagy képes megadni magad az ellenségnek, mert ha állandó alávetettségben tartod magad és az edényedet Istennek, akkor nem fogod magad odaadni az ördögnek.

 

Amikor az ördög felemeli a fejét és betegségről, fájdalomról, anyagi gondokról akar ellátni, akkor ugyanúgy, mint Jézus, te is kijelentheted, hogy – az ördögnek semmilye nincs énbennem, és kijelentheted, hogy – nem, az én házamban ezt nem teheted! Összecsomagolsz és kitakarodsz innen.

 

Megkötlek és megtiltom ezt, nem teszem lehetővé!

Mit mondott az Úr? – Akkor én mögé tudok állni a mennyből. Amit te megkötsz itt a földön, az megköttetik a mennyben.

 

Ez egy szellemi alapelv. Ezt látni kell.

Tehát a szellemi dolgok történései vannak befolyással a földi dolgokra. Amit itt a földön elrendelünk, megtiltunk vagy megengedünk, az lesz a mennyben is ugyanúgy elkönyvelve.

 

Ha megoldják ott a földön, akkor én is megoldom itt a mennyben!

 

Mi az, amit mi megoldunk és kiárasztunk? – A Szent Szellemet!

 

Lássátok, hogy semmi a mennyben addig nem tud megtörténni, amíg itt a földön először valami nem történik. És próbálják ezt a filozófusok csűrni – csavarni.

 

Máté 18/18

Sok keresztény azért nem hiszi ennek a valóságát, mert kellemesebb neki abban hinni, hogy – bármi is történik nem az én hibám, úgy lesz, ahogy lesz, én nem tudok mit tenni.

 

Mi szeretjük az Urat, de szeretjük látni az eredményeket is az életünkben.

Szeretném látni, ha szabadok lennétek az ellenség minden szemetétől az életetekben.

 

Máté 16/19

A királyság kulcsait tárja elénk a Biblia.

A 18/18 pedig azt mondja, hogy – amit csak megköttök a földön.

Mit jelent ez az amit? – Bármit belefoglalhatunk.

 

Nézzük meg mi történik először, mert nekünk kell először valamit tenni a földön.

Isten nem azt mondta, hogy először én megoldom a mennyben, és azután ti megoldjátok a földön.

Isten úgy rendelte, ahogy le van írva, és ezt így kell elfogadnunk, mert Istennek van igaza, az ember tévedhet.

 

 Az ember elolvassa, hiszi és megcselekszi.

 

A lényegi pont, amit látnunk kell, hogy nekünk meg kell kötnünk!

Nekem le kell zárni az ördög útját, nekem kell megnyitni a szívemet Istennek.

Észrevetted-e, hogy a Szent Szellem nincs megoldva minden gyülekezetben?

 

 Nálunk vannak a kulcsok, ami jó azt meg kell oldani, meg kell engedni.

 

 Ez az első, amit megteszünk, a Szent Szellem minden ajándékát, minden mozgását kioldjuk szabadon, hogy legyen közöttünk. És mindaz, ami az ellenségtől jönne, azt meg lezárjuk.

Jézus nevében megkötlek és lezárlak és a szádat is befogod.

 

Keveset nézek TV-t, de amikor legutóbb szembesültem a hazugság szellemével, akkor megparancsoltam, hogy fogja be a száját, és utána el is várjuk, hogy az megtörténik. Szellemi erők ezek.

Erre elhívást kaptunk. Képesek vagyunk erre az uralkodásra az életben az egy Jézus Krisztus által.

 

Képesek vagyunk leállítani az ördögöt, vagy megnyitni magunkat neki.

Az Úrnak adjuk meg magunkat, az Úrnak rendeljük alá magunkat, és az ördögnek pedig ellenállunk.

 

Szeretném még elmondani azt is, hogy ez a – Vessétek alá magatokat Istennek, ez nagyon sokszor a gondolataink alávetését jelenti az Igének, mert ha aggodalmakban és problémákban gondolkodunk, akkor nem tudunk addig semmit megváltoztatni, amíg a gondolatainkon nem vettünk uralmat. Míg meg nem változtattuk azokat a gondolatokat, amin előtte gondolkodtunk. Utána fog megváltozni az, hogy miben hiszünk, és utána fognak megváltozni a körülmények.

 

Igaz az rátok is, hogy téves elmebeli gondolkodásmóddal jöttetek. Mert újjászületésünkig a világban a kudarcra ítélt gondolkodásmód nevelt minket.

 

Egyedül Jézus képes arra, hogy átprogramozza az életünket és ezt csak az Igén keresztül tudja elvégezni.

Voltak fiatal éveink mindannyiunknak én is fiatal koromban nagyon sok mindentől féltem kint a világban. Voltak pl. nagyon rossz álmaim.

 

De Isten Igéje megváltoztatta, átformálta az életemet. Ha van egy szörnyű álmom, akkor el kell azon gondolkodni, hogy Isten esetleg megengedte nekem, hogy meglássam, mire készül az ördög.

 

Mit teszel ilyenkor? Megkötöd őt, nem várod meg, míg megtörténik, hanem lezárod az ördög azon munkáját Jézus nevében!

 

Nem vagyok képes arra, hogy félelmekben éljek, soha nem leszek pl. szegény! Mert Isten Igéje átprogramozott engem.

 

Egy másik igazságot is engedjetek meg nekem.

Minden bűntől megtisztított engem Jézus vére, és ez automatikusan történik.

Lássátok a

I.  János   1/7

Egy keresztény régebben megkérdezte tőlem, hogy hogy mersz azokért a bűnös emberekért imádkozni, tele vannak démonokkal és mocskosak, hogy mersz hozzájuk érni.

 

Megkérdeztem tőle, hogy – hogy mersz végigmenni az utcán, mert az egész világ tele van velük. De mivel én a világosságban járok, a Szent vér állandóan, folyamatosan megtisztít. Bárhová elmehetek, voltam a legsötétebb helyeken, de a vér automatikusan megtisztít. Ezek a szomorú keresztények ezt nem tudják.

 

Van egy prédikátor, akit rendszeresen hallgatok, egyszerűen kineveti azokat, akik másként gondolkodnak, azt mondja, hogy – nem lehet, hogy nekem bűnöm lenne, mert én meg vagyok tisztítva. És egyszerűen csak nevet rajta, hogy mások hogy hihetnek másként.

 

János 15/5

Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Azt jelenti, hogy Isten dicsősége kering bennünk. Jézus élete, Jézus dicsősége kering bennünk.

János 3/16

Örök élet!

 

Ha világban lévő prédikátor társaimnak elmondanám, el sem hinnék, hogy titeket Isten hogy kent fel és hogy használ, mert sok helyen az életmódotokért kirúgtak volna benneteket.

 

Vagy Jesabell démonával, vagy boszorkánysággal vádoltak volna meg benneteket, bármilyen módon hibát kerestek volna bennetek, de ti tiszták vagytok a Vér által, és szabadok vagytok! Hallelúja!

 

Áldott legyen az Úr neve közöttünk! Az a Nagyobb, aki bennünk van, és nagyobb kijelentést kapjatok erről, mint valaha, és nagyobb dolgokat cselekedjetek, mint valaha!

 

Mindez a Szent Szellem által történik, és minden dicsőséget néki adunk.

 

A Mindenható rendelte így, hogy titeket mindannyiótokat használni akar.

 

Dicsőség Istennek!                                                                  Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL