2008.04.21.   

A GYÓGYULÁS ISTEN AKARATA! 

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2008. március 02.

 

 

Néhányan akik régről velünk vagytok, a Szellemnek a dolgait nagyon jól értelmezitek, beleilleszkedtek a Szent Szellemnek az ajándékaiba, munkáiba.

 

Autóbiztosítási ügyben tárgyaltam a héten, Csaba volt ebben a segítségemre, az Úr nekem nem nyilvánított ki semmit és Csaba megkérdezte a hölgytől, aki titkári tevékenységet látott ott el, hogy – van-e valami gondja a gerincével?

És azt válaszolta, hogy – bizony van. És örültem neki, dicsértem az Urat.

Csaba honnan tudta? A Szent Szellem mutatta meg neki, nekem pedig semmit nem mutatott.

 

Amikor ilyen jelzés érkezik az Úrtól, az azt jelenti, hogy keményen utána kell menni a munkának, és hinnünk kell azt a bátorságot, mert van, hogy a dolgok nem a helyükön vannak.

 

Ez az asszony is pl. a fejében azt a hazugságot hitte, hogy Jézus nem Isten Fia, ő maga pedig nem kedvelte a vallást, mert az egész családja vallásos volt.

Hagyományokban nem találta meg Istent ez az asszony, csak kötéseket látott benne, amit nem kívánt magának.

Azonnal bevetettem magam én is a beszélgetésbe és elmondtam, hogy a vallásnak semmi köze Jézushoz, mert jómagam is ebben a helyzetben voltam, - vallásos voltam.

 

De Krisztusnak a valóságos élete és a Szent Szellem munkái függetlenek a vallástól.

A világgal is ez van, hogy nem kívánják ezt a vallásos világot. Én sem.

 

Az emberek, - hisznek az Úrban, hisznek Istenben, még azok is akik tagadják és azt mondják, hogy nem hisznek, azért mondják a hazugságaikat, mert saját életükhöz ragaszkodnak inkább. – Amit én akarok, azt teszem inkább.

 

Pásztoraink mind álljanak fel! Dicsérjük az Urat! Mindannyian nagyon szép munkát végeztek! – Ez az Úr szava hozzátok!

 

Az Úr egyetlen rossz dolgot sem nyilvánított ki, egyetlen pásztorról sem nekem.

De úgy veszem észre, hogy a pásztoraink egy kicsit érzékenyek. Nem kell, hogy tanácsot adjak a pásztoraimnak, az Úrhoz forduljatok, Ő fog benneteket megítélni, nem én.

Nem gondolkodom a pásztorok dolgain, ez az Ő dolguk, hogy az Urat keressék. Mindenki dicsérje az Urat.

 

Ne legyetek túl érzékenyek.

Ha tényleg odaszántátok az Úrnak az életeteket, akkor ez nem történhet meg.

 

Kathryn Kuhlmanról hallottatok. Benny Hinn műsorában a héten láthattátok az ő prédikálását. Komolyan vette az Urat!

Mi volt a titka annak, hogy ő a szolgálatnak arra a helyére kerülhetett?

Elmondta a történetében, hogy a vasútállomáson várt, ott ült és odaszánta az egész életét az Úrnak attól a naptól kezdve kezdődött az ő szolgálata. És Isten felkentjévé lett.

Isten nem fecsérli el a kenetét azokra, akik nem teszik meg. Embereket ken fel, akik hajlandók elvégezni az Úr dolgait, azon a területen, ahová Ő elhívta őket.

 

A mai napon arról szólunk, hogy – Isten akarata-e a gyógyulás? Ha így merül fel a kérdés, bizony tudnunk kell erre a választ.

 

Fedezzük fel azt is, hogy ez az üzenet négy nyelven megy ki a világba. És bármilyen nyelvről is van szó a világban, ez a kérdés mindig felmerül.

 

Ha erre a kérdésre nem kapunk tisztán választ, akkor az akadályoz minket a gyógyulásban.

Ha bizonytalankodunk ebben és nem vagyunk bizonyosak benne, hogy valóban Isten akarata számomra a gyógyulás, -ilyen állapotban nem lehet hitünk, mert a hit az győzelem, ami legyőzte a világot.

 

Hitre van szükségünk akkor is ha újjászületést kívánunk, hitre van szükségünk akkor is ha meg akarunk gyógyulni, vagy bármelyik területen.

Mielőtt az ember hitre akar szert tenni, annak a hitnek valahonnan jönnie kell.

 

Ez pedig az Úr Jézus Krisztus felkent Igéjének a hallásából származik. Mi történik akkor ha itt vagy és hallod Istennek Igéjét? – Meg fogod ismerni az Ő akaratát.

 

Ha megismered   Isten akaratát és az Igéjét abban a témában, akkor leszel képes hinni, akkor leszel teljesen meggyőződve a szívedben. És a hit az ami által az életünk nehéz területén át tudjuk magunkat vinni győzelemmel.

Győzedelmesek tudunk lenni Őbenne.

 

Ha a gyógyulást keressük, néhányan úgy gondolják, hogy az olyan, mint mikor a Mc’Donalds-ban, a Mc’Driwe-nál megállunk, az egyik ablaknál bemondjuk, hogy mit kérünk, mire az autóval a másik ablakhoz gördülünk, már adják is ki, amit kértünk.

 Az emberek valami azonnali, gyors megoldást keresnek.

Kinyúl valaki az ablakon és azt mondja – legyél áldott és mehetsz tovább az autóddal.

 

Gyógyulj meg! És kész! – Ez most kell nekem, mert annyira elfoglalt vagyok. A hústest természete ez, nem akarunk várakozni semmire sem.

Dícsérjük az Urat!

 

Elmegyünk most

Lukács 5/15

Az emberek nem látják az Igének az értékét. Nagy sietséggel jönnek, meg szeretnének gyógyulni, de arra már nem szakítanak időt, hogy hallgassák az Igét, a tanításokat, hogy megértést vegyenek és általa megőrizzék a gyógyulásukat, mert túl elfoglaltak mindehhez.

 

Pedig tudnunk kell, főleg ha először vagy ma, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéjéből van.

Nem úgy jön a gyógyulás, hogy sürgeted a prédikátort, hogy gyorsan mondja már el, hogy legyünk túl rajta.

 

A hit hallásból, a hallás Isten Igéje által van. Túl sokan vannak, akiknek erre egyszerűen nincs idejük.

Azt írja az Ige, hogy akik az Úrra várakoznak, azoknak megújul az ereje.

Ésaiás 40/26-31-ben megtalálhatod ezt az Igazságot.

 

Nézzük a

Lukács 5/12

Ez egy olyan kérdés, amit ma is nagyon sok keresztény feltesz, és azt vélik válaszként az Úrtól, mintha az Úr azt válaszolná, hogy nem mindig az én akaratom, hogy meggyógyulj.

És arra tanítanak minket, hogy mindig így imádkozzunk, de figyeld meg, hogy az Úr nem így válaszol.

 

Miért imádkoznak mégis így a keresztények, mint a hitetlenek, akik egyáltalán nem ismerik Jézust?

Ezért válaszolta meg Jézus a kérdést.

 

Mi az imáinkat a leprás kérdésére kell, hogy alapozzuk, vagy Jézus válaszára, amit adott ennek az embernek?

Milyen kérdés alapján imádkoznak a keresztények?

Úgy imádkoznak, hogy – Uram, ha az a Te akaratod, akkor gyógyíts meg engem.

Keresztények milliói és prédikátorok is csatlakoznak a leprás kérdéséhez és úgy is imádkoznak – Uram, ha akarod.

 

A leprás kérdéséhez hasonlóan irányítják az imáikat és a kérdésüket az Úrhoz.

De ha a következő versszakot is elolvasnák, akkor egy új világ nyílna meg számukra, sőt mindenki számára!

A következő versből megtudjuk az Úr akaratát:

/13/

Jézus azt válaszolta: - Akarom!

És ez válasz az én számomra is mindegy, hogy hány orvos mit mondott nekem.

Vagy hány könyvet írtál erről, vagy hány gondolatod támadt erről, vagy hány látást láttál.

Nekem meg van az Ő Igéje. És az én Bibliámban Jézus szavai piros betűkkel vannak nyomtatva.

És a piros betűs szavai Jézusnak felülmúlják az orvosok jelentését, felül múlják azokat a látomásokat, hogy – az Úr azt mondta nekem, hogy én ezt a betegséget hordozzam.

 

A piros betűs szavai Jézusnak ütőkártyák a látomásaidra, az álmaidra, a tapasztalataidra is.

A piros betűs szavai Jézusnak felette vannak mindennek. Jézus azt mondta: - Igen, akarom!

 

Sőt azt is mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztus tegnap, és ma és mindörökké ugyanaz!  A Zsidó levél 13 fejezetében találod meg ezt.

 

Ap.Cs. 10/34-ből megtudjuk, hogy Isten nem személyválogató. Jézus személyválogató lenne, vagy különbséget tenne az emberek között? Nem! 

Az emberek azt is mondják, hogy a csodák ideje lejárt. Jézus ma már nem így válaszol, hogy ez az én akaratom. Ezt vajon mi alapján mondhatjuk?

 

Mi alapján mondhatjuk, hogy Jézus ma már megváltozott, és nem így válaszol erre a kérdésre?

 

Én úgy hiszem, ahogy Ő mondta: - akarom, tisztulj meg!

 

Jézus megválaszolta ezt a kérdést, - egyszer és mindenkorra, azok számára, akik hajlandók hinni az Ő Igéjét, a Bibliát.

Én hiszem a piros betűs sorait Jézusnak. És minden Írásnak, két vagy három tanú vallomása alapján kell megerősíttetnie.

Fel tudnék 30 nyomós okot sorolni a Bibliából, hogy miért akarata Istennek a gyógyulásunk, de ezt most csak egy Ige alapján fogadjuk el.

 

Lukács 9/1-2

Tudjuk, hogy Isten akarata a gyógyulás számunkra, mert hatalmat adott minden démon, minden betegség, minden kór felett.

Mert figyeljük, hogy hogyan írja: - adott nekik erőt és hatalmat!

Mire adott nekik hatalmat, - hatalmat adott nekik a démonok felett és adott nekik erőt arra, hogy meggyógyítsanak minden betegséget, minden gyengeséget, minden kórt.

 

És azt is mondta nekik, hogy – menjenek és prédikálják Isten királyságát és gyógyítsák a betegeket.

 

Ezt tette Jézus, kiküldte őket, hogy hirdessék Isten országát, Isten királyságát és gyógyítsák a betegeket.

 

Hogyan fogják ezt tenni, ha ők csak emberi lények?

Pontosan úgy fogják tenni, mint ahogy Jézus tette, mert Jézus itt a földön pont úgy járt, mint egy ember, mert nem isteni mivoltában működött itt a földön. Bár Isten Ő!

 

De a Biblia írja, hogy kiüresítette isteni mivoltát, - letette. Olvassuk a Bibliában, hogy mindaddig, amíg 30 éves nem lett, egyetlen csodát sem tett, akkor kezdte a csodákat tenni, amikor a Szent Szellem felkente Őt.

 

A Biblia kihangsúlyozza, hogy az első csodát Kánában tette, amikor a vizet borrá változtatta. Ezt hinnünk kell, hogy így van, és miután a Szent Szellem felkente. Mint ember úgy tette ezeket a csodákat, és nem mint Isten.

 

Ap.Cs 10/38

Isten kente fel! Azért tette ezt, hogy Isten munkáit tudjuk végezni úgy, hogy nem Istenek vagyunk.

 

Ha Isteni mivoltában tette volna ezeket a csodákat, akkor semmi reményünk nem volna, hogy ezt megtegyük, de mivel emberi mivoltában tette a Szent Szellem kenetével, ezért mi is képesek vagyunk rá, hogy emberekként a Szent Szellem kenetével  ugyanezt megtegyük. Ugyanazt a hatalmat kaptuk és ugyanabban a Szellemben vagyunk kiküldve.

Néhányan ma fel lesztek kenve.

Amikor ezt megértjük, akkor képesek vagyunk látni magunkban, hogy megtudjuk tenni azt, amit Ő tett.

 

Azért jött a földre ószövetségi prófétaként, hogy bemutassa nékünk, hogy mi hogyan végezzük ezt a szolgálatot.

 

Az egyházak évszázadokra visszamenően mégis olyan magas helyre helyezték Jézust, ahová mi nem tudunk felérni, felnyúlni és nem vagyunk képesek követni Őt, az Ő nyomdokaiban.

 

Hogyan mernénk megpróbálni egyáltalán, hiszen mi csak férgek vagyunk hozzá képest.

 

Az áldozatot tekintve, amit Jézus fizetett értünk, természetesen senki nem tudta volna az árat rajta kívül értünk megfizetni.

A megváltásunk elvégzésében senki nem lett volna képes, hogy helyette azt a csodálatos megváltást elvégezze.

De a tanításaiban, a csodatételeiben, a gyógyításaiban előttünk járt példaként, hogy mi azt ugyanúgy megtehessük, és elmondta nekünk, hogy kövessük Őt ebben, hogy ugyanezt tehessük.

 

A gyülekezet még sem hiszi ezt.

A négy Evangéliumban Jézus mindig meggyógyította a betegeket, mégis az ördög odajön és azt mondja, hogy – igen, de az Jézus volt. Emlékezzél rá, hogy Ő Isten Fia volt, ne gondold, hogy te is meg tudod tenni.

 

Az Úr bemutatta nekünk példaként, hogy hogyan kell ebben a hatalomban járni, ebben az erőben járni.

Mindezt a hatalmat visszaszerezte nekünk és nekünk adta,
a tizenkettőnek először, ahogy olvassuk, azután a hetvennek és ez a hatalom gyakorlás  folytatódott az Apostolok Cselekedetei könyvében, akkor elkezdődött és ma is ennek az oldalait írjuk. Mert ezek a Szent Szellem cselekedetei, és a gyülekezet által végzi a Szent Szellem, és ennek a gyülekezeti korszaknak még nincs vége.

Úgy szoktak erről beszélni, hogy a korai gyülekezet és a mai gyülekezet, de valójában ez ugyanaz a gyülekezet és az az időkorszak.

 

János 14/10

Jézus soha nem vette magának a dicsőséget ezekért a cselekedetekért. Soha nem mondta, hogy – én magam tettem, hanem az Atya, aki bennem van, Ő maga cselekszi. Nem a saját érdemének vette Jézus. Dicsérjük ezért!

 

/11-12/

Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket.

Mondja Jézus, hogy – ez az igazság. Cselekedetekről beszél Jézus.

Hiszünk-e benne?

 

Az emberek úgy gondolják, hogy megtisztelik Jézust, de ha megtisztelik Jézust, akkor az Igéjét is meg kell tisztelni.

Úgy gondolják, hogy Jézus tudott a szélhez szólni, a hullámokat lecsendesíteni, tudott a démonokhoz szólni és a betegeket gyógyítani, - igen ám de Ő Jézus volt. És azt mondják, hogy – te pedig nem vagy Jézus.

 

Mi ezt jól tudjuk. És úgy gondolják, hogy azzal, hogy Jézust nem hozzák le a saját színjükre, ezzel Jézusnak nagyobb tiszteletet adnak.

 

Jézus maga ereszkedett le arra a színre, ahol az ember volt, hogy elvégezhesse értünk a szükséges megváltást és az embert felemelhesse oda, ahol Ő volt.

 

És ezeket hinnünk kell, ahogy Jézus mondja, hogy bizony, bizony mondom néktek, hogy aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én Atyámhoz megyek.

 

Ez mindenkire vonatkozik, aki hisz. Vonatkoztatta Jézus a tizenkettőre, azután a hetvenre, és ezért hisszük, hogy Isten akarata mindenki számára, hogy meggyógyuljon, mert hatalmat adott nekünk minden démon felett és minden betegség felett.

 

Ha Jézus ezt a hatalmat nekünk adta, akkor nem szabad megengednünk, hogy a démonok minket leuraljanak és ők vegyenek rajtunk hatalmat.

Most végül is kinek van hatalma ki felett?

 

A Biblia szerint nekünk van hatalmunk felettük. Sehol nem írja a Biblia, hogy legyetek most egy kis béketűréssel, mert most a démonoknak adta az Úr a hatalmat, hogy legyenek most felettünk, vagy ehhez hasonlót.

 

Lukács 9/1

A ronda nagy démonokra is vonatkozik ez.

 

Máté 10/1

Hatalmat kell kapni ahhoz, hogy az ember Isten erejét használhassa. És mindkettőt nekünk adta Isten.

 

Lukács evangéliumban az áll, hogy minden démoni erő felett megkaptuk, a Mátéban pedig azt olvastuk, hogy minden betegség gyógyítására.

 

Akkor jelentené ez azt, hogy maradna egy démon, vagy egy betegség is, ami felett nincs hatalmunk?

 

Ez azt jelenti, hogy egyetlen betegség sincs, ami felett ne lenne erőnk és hatalmunk. Minden felett megkaptuk a hatalmat.

Minden démon és minden gonosz szellem felett hatalmunk van.

Erőnk és hatalmunk van minden betegség felett, minden gyengeség felett, minden kór felett.

És ezt ki kell mondanunk, a tudatunk részévé kell, hogy váljon.

 

Mondja mindenki: Az Úr Szelleme felkent engem, erőt adott nekem, hatalmat adott nekem minden démon felett, minden betegség felett Jézus nevében.

 

Ezt ki kell mondani!

 

Hát igen-igen, de ennek az illetőnek rákbetegsége van. Mindenkinek jó keményen kell imádkozni. Mit jelent ez?

Azt jelenti, hogy igazából tartasz tőle, és félelemben vagy a betegséggel szemben.

Megfutamodtál, mert hagytad, hogy a félelmed legyőzzön. Elbátortalanodtál. Nem kell félnünk tőle azonban, mert erőt és hatalmat kaptunk minden betegség felett, engedelmeskednie kell nekünk. A legtöbb gyülekezetben sajnos ezt nem így hiszik.

 

Ezért nem látnak csodákat.

Vannak gyülekezetek, ahol úgy hiszik, hogy Istennek az az akarata, hogy ebben a betegségben meghaljanak.

 

Egyszer egy tiszteletesnek az édesanyja jött el hozzánk a gyülekezetbe, és az összes csomó eltűnt a testéből, - Isteni csoda volt, és visszajött hozzánk, hogy hogyan szerezheti vissza ezeket a csomókat, mert neki Istenért kell, hogy szenvedjen.

Ez igaz történet. És úgy gondolják, hogy Isten ezzel tanítani akarja őket. És még az sem zavarja őket, hogy ez sehol a Bibliában nem található.

 

A hagyományaikkal elvesztették Isten Igéjének az erejét. Megtagadják a hagyományaikhoz ragaszkodván Isten Igéjének erejét.

Ennél még rosszabb példa is van, sőt még az is megtörtént, hogy valaki kiszállt a tolókocsiból és a saját lábán sétált haza, és egy hétre rá visszakerült a tolókocsiba. Mert azt mondták neki, hogy nem az Úr gyógyította meg, hanem az ördög tette ezt vele, és neki az Úrért kell szenvednie.

Az egészet visszaszerezte.

 

Ellenőrizd le a Bibliában, hogy hol írja ezt a Biblia. Igeversek sokaságát tudnánk felállítani, hogy Isten akarata a gyógyulás, az egészség.

Miért adta volna nekünk mindezt az erőt és hatalmat, ha az lenne az akarata, hogy a betegség uralkodjon felettünk.

 

Azért adta nekem a fegyvert, hogy ha az oroszlán akar, mégis csak megehet engem?

 

Ha én látom az oroszlánt jönni, akkor én fogom használni a fegyveremet.

Nem várom meg, hogy az oroszlán olyan közel jöjjön, hogy megszimatolja az orromat.

Jóval előtte rálövök.

 

Miért adta Isten nekünk ezt az erőt és hatalmat? Azért, hogy az ellenség tudja uralni az életünket? Hogy a démonok szörnyűséggel kínozzanak minket?

 

Nem! – Hanem azért, hogy ugyanazt meg tudjuk cselekedni, amit Ő tett, amikor a földön járt.

Megdorgálta őket, kikergette őket, elkergette őket.

 

Amikor a démonokról szó esik, akkor a keresztények elkezdenek nagyon izgatottak lenni.

Az ördög azt akarja, hogy rettegve, megfélemlítve légy.

Azt szeretné a legjobban, hogy olyan tudatlan legyél, mint én voltam eleinte, hogy még azt sem hittem, hogy létezik az ördög, pedig gyülekezetbe jártam.

 

A gyülekezetek ilyen szélsőségekben vannak. Az egyik árokban azt hiszik, hogy nincs is ördög, azután a másik árokba esnek és azt hiszik, hogy mindig az ördögről van szó, és állandóan félnek, mindig az ördögről beszélnek.

 

Ha félelem van benned, vagy ha félelemmel vagy telve, ha olvasol egy könyvet, ami félelmet kelt benned, mindegy ki írta, ne vedd a kezedbe.

 

Az Úr azért adta mindezt nekünk, hogy az ördög hallattán ne félelembe legyünk, hanem hatalmat gyakoroljunk felette.

Ha az ördög kezd valamit, abban a pillanatban le tudjuk állítani, lezárjuk a működését!

 

Láttam egy tetováló helyet itt a közelben és ahogy megláttam, azonnal lezártam az ördög minden lehetőségét.

 

Márk 1/21-22

Úgy tanította őket, mint akinek hatalma van! Ez volt az Ő szolgálatának a fémjele.

Igen-igen! Mondják sokan, de ez Jézus volt.

Igen, de értsd meg, hogy úgy szolgált, mint egy ember.

/23-24/

Nem ijedt meg tőlük Jézus. Az emberek mégis ezt teszik. És így cselekedvén megadják magukat az ördögnek, és ebben a helyzetben az ellenség tudja hozni rájuk a félelmeit és az rájuk nehezedik.

 

Nem lenne szabad egyáltalán, hogy nekünk félelmeink legyenek. És úgy kellene foglalkoznunk az ördöggel pontosan, ahogy Jézus tette. És ahogy Jézus tette, annál nincs jobb módja.

 

Jézus pedig megdorgálta és megparancsolta neki, hogy – menj ki belőle!

Vagyis: - fogd be a szád és takarodj innen!

 

Értsd meg, hogy nem a te saját erődből teszed ezeket, hanem a Szent Szellem erejéből.

És van egy újdonság a számodra, hogy a Szent Szellemnek nem kell egyáltalán küzdenie az ördöggel. Akkor te miért küzdesz az ördöggel.

 

Az ördög azt szeretné elhitetni veled, hogy neked fél napokat kell küszködnöd vele, azt akarja, hogy te ezt higgyed.

De ez csak a te elméd és a hústested gondolatai.

Elfecsérelheted a napodat így.

 

A Jakab 4/7-ben azt mondja az Ige, ha te ellenállsz az ördögnek, akkor ő megfut előled.

Azért fut meg, mert a Szent Szellemmel ütközik. A Szent Szellem erejével, amivel kapcsolatban nem tud szembeszállni, és el kell, hogy szaladjon az útról.

 

Azt írja a Biblia, hogy Jézus az ördögöket Isten ujjával űzte ki. Te mondhatod, hogy – fogd be a szád és takarodj innen.

 

Az ördög egy bukott lény, és kiüresített. Akkor van ereje az ember felett, ha az ember elhiszi az ő hazugságait és megadja magát neki.

De ha Isten gyermeke a Szent Szellem erejében áll ki ellene, akkor egyetlen lehetősége marad az ördögnek, - megfutamodik!

 

És a hit adja neked azt az önbizalmat, hogy tudod, hogy ez meg fog történni.

 

Egy szolgáló Norman H. olyan esetekkel szeretett foglalkozni, akiknek az elméjük nem volt tiszta. Elmebomlottakká válták, teljesen elvesztették az értelmüket. Keresztények hozzátartozói voltak ők nagy részben. Beszélni nem tudtak.

Bezárta az ajtót, fogott egy széket, vizet sem adott az ördögnek azt mondta, hogy

ördög befogod a szád és kimész innen Jézus nevében! Attól a pillanattól ahogy kimondtam, engedelmeskedned kell a Jézus nevére! Engedelmeskedned kell a Jézus nevére!

 

Egész éjszaka mondta, addig mondta, amíg az ördög el nem ment! Mert engedelmeskednie kellett a Jézus nevére!

 

Egyszer parancsolta meg, hogy Jézus nevére eltávozzon, utána kijelentette, hogy engedelmeskedned kell a Jézus nevére! Norman H. kemény fejű volt és tudta, hogy így működik!

 

Homoszexuális beállítottságúak is megszabadultak így, ez is egy ördög, démon.

Minden, ami elferdült ebben a világban, az mind démonikus, nem kell hozzá szellemek megkülönböztetésének az ajándéka.

 

Márk 1/26-27

Dicsőséges!

Efézus 4/27-ben mondja az Írás, hogy az ördögnek pedig ne adjatok helyet.

 

Akik először vannak ma, ne lepődjenek meg, röviden imádkozni fogunk, bármilyen betegségből meggyógyulhatsz ma!

 

Együtt fogunk egy hit megvallást tenni.

 

Együtt mondjuk: - Isten Igéjének a világosságában ezt keresem ma! Nem vagyok áldozat! És nem vagyok segítség nélkül, mert hatalmam van és erőm van Jézus nevében minden démon felett, hogy kiűzzem őket! Minden betegség felett hatalmat kaptam, és erőt kaptam Jézus nevében!   Ámen!

 

Egy másik megvallás is van!

 

Jézus nevében, a gyülekezet Fejének nevében te gonosz szellem, te tisztátalan szellem, aki nyomorgatod a testeket és nyomorgatod az elméket, a halál szelleme, a betegség szelleme kitakarodsz, megdorgállak téged, elhagyod a testet most! Elhagyod a testemet, elhagyod az elmémet, megdorgállak, eltakarodsz a Jézus nevében!  Ámen!

 

Jézus megdorgálta a kórokat és név szerint szólította őket, azt is megteheted, ha tudod, hogy mi a betegséged pontos neve. Nevén szólíthatod és elparancsolod Jézus nevében!

 

Dicsőség az Úrnak!                                          Ámen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 BÉKEVÁR FŐOLDAL