2010.01.30.

KIK VAGYUNK KRISZTUSBAN!

Jegyzet Szemenkár György tanításából
2010. január 17.

 

Köszöntelek benneteket az Úr Jézus szent nevében. A mai nap egy különleges alkalom, Isten engem helyezett ide a mai napra. A drága vezető Pásztorunk, Jim Sanders egy kisebb csapattal Izraelbe utazott és ott végez szolgálatot.

Ha fizikálisan nincs is itt jelen, de szellemben és annak a kis csapatnak a szellemi imádságaiban jelen vannak. Tehát ugyanaz a kenet, ami az ő szolgálatán itt szokott lenni, ugyanaz a kenet van a mai napon is. Hallelúja!

Ha a szívedben elvárás van bármi iránt is, akkor legyen ott, mert a mai napon az Úr itt van, Jézus Krisztus szolgál feléd, és Jézus Krisztus megteszi mindazt, amit Ő megígért.

Üdvözöllek tehát benneteket, ti is köszöntsétek egymást, mondjátok, hogy nagyon jó helyen vagytok, az élő Isten jelenlétében, az élő Isten családjában.

Egy kis történettel kezdeném, egy kis tanmesével, amit biztos ismertek már többen.

Volt egyszer egy sas madár és a fészkébe egy tojást rakott. A hegyoldalban volt ez a fészek, egyszer csak ez a tojás kiesett a fészekből és legurult a hegyoldalon, csodák csodájára éppen maradt és bekerült egy baromfiudvarba. A tyúkanyó meglátta és beterelte a többi tojás közé. Azt is kiköltötte. Egy kicsit nagyobb volt, egy kicsit pöttyösebb volt, mint a többi, de azt mondta, hogy csak nem hagyjuk veszendőbe, szépen kikeltek a csibefiókák is és a kis sas fióka is. A sas fióka, nem úgy evett, mint a többi, a többi szerette a magokat, ő pedig a kukacokat, a húsféléket. Szépen elkezdtek növekedni, már egész eljutottak egy ifjú korba, amikor már bontogatták a szárnyaikat, és a kis sas madár bent élt az ólban, ott élte az életét, ugyanúgy ahogyan a csirkék. Egyszer arra repült egy nagy sas madár és nézi, hogy mit keres a csirke udvarban egy ifjú erős sas. Leszállt hozzá és megkérdezte, hogy – hé, te sas, te mit keresel itt. És az azt felelte, hogy én ugyanúgy csirke vagyok, mint a többi. De te nem csirke vagy, te egy sas vagy! Te egy sas madár vagy, csapkodjál egy kicsit a szárnyaiddal, és fel tudsz emelkedni. Ez a sas madárka elkezdett csapkodni és kiemelkedett és akkor látta, hogy ő nem a csirkék közé tartozik, hanem ő tud felemelkedni, repülni, ő más, mint a csirkék. És amikor ezt a történetet meghallottam, akkor az egész kereszténység jutott eszembe. A kereszténységbe itt vagyunk mi, akik kereszténynek mondjuk magunkat, de tudjuk-e, hogy kik vagyunk? Benne élünk a világban, és a világból jöttünk ki. Tudjuk pontosan, hogy a világban hogy élik az emberek az életüket.

Ebben a bukott világban az átok alatt lévő földön élik az emberek az életüket. Jelenleg ez a föld átok alatt van, pontosan tudjuk, mi történik. Ha megnézed, hogy Haitiban milyen iszonyatos földrengés volt, látod, hogy ott mi történik. És mi is ebben a földi környezetben élünk. És ha körülnézünk, kívülről ugyanúgy nézünk ki, mint más emberek, de mi egy más faj vagyunk. Mint ahogy a sas is benne élt a csirke ólba, és egészen addig, amíg a tudomására nem jutott, hogy ő egy más fajhoz tartozik, ugyanabban a szisztémában élt. És te is, amíg nem tudsz róla, hogy ki vagy, nem tudsz róla, hogy ki vagy Krisztusban, nem tudsz róla, hogy keresztény vagy, ugyanúgy fogsz élni, mint a többi ember. Lehet, hogy benne élsz a kereszténységben, és azt mondod, hogy – igen, ez a kereszténység jó dolog, egy kicsit gyógyulni is lehet, egy kicsit közelebb lehet kerülni Istenhez, kicsit békességesebben lehet élni, de valójában másról van itt szó. Megnézzük a következő Igét, - Jézusról szól.

János 1/12-13 Valakik pedig befogadák Őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az Ő nevében hisznek, Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.

Arról szól itt az Ige, hogy ha valaki befogadta Jézust, annak hatalmat adott arra, hogy Isten fia legyen.

És ezt kell nekünk megragadni, hogy ugyanabban a testben élünk, mint újjászületésünk előtt, de ha valaki azt mondja, hogy ő keresztény, akkor Jézus Krisztusban elfogadta az ő megváltását és újjászületett, egy új kategória lett, egy új teremtmény lett, Isten fiává vált!

 És tud röpülni.

Ahogy mi itt a mai napon összegyűltünk, itt Isten fiai gyűltek össze. Isten királyságának a tagjai, Isten király lányai és Isten király fiai gyűltek itt össze. És neked meg kell ezt ragadni, hogy ki vagy te Krisztusban. Ha nem tudod, hogy ki vagy te Krisztusban, ha nem tudod, hogy hová tartozol, akkor nem fogod megélni azt az életet, amit Isten eltervezett neked. Ha továbbra is emberként gondolkodsz, és azon a szinten éled az életed és úgy gondolkodsz, hogy te csak egy ember vagy, akkor azon a szinten fogsz élni, és visszacsúszol egy vallásos szintre.

Mit tett a vallás az emberekkel? A vallás azt tette az emberekkel, hogy elkülönítette az embert Istentől. És a vallás annyira elkülöníti az embert az Istentől, hogy az ember soha nem találhat oda.

Azt mondja, hogy valahol ott fent lakik a mennyországban Isten, te pedig itt vagy a földön. És hát áthatolhatatlan távolság van Isten és az ember között. És ha olvasod az Igét, akkor valami egészen mást fogsz belőle kiolvasni.

Visszamegyünk és megnézzük a teremtést, hogy hogyan történt:

Mózes I. 1/26 És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön és a földön csúszómászó mindenféle állatokon.

Azt mondta Isten, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Isten milyen formában létezik?

Tudjuk az Igéből, hogy Istent senki sem látta az egyszülött Fiún kívül, Isten egy szellemi lény. Olvassuk a Bibliában, hogy Isten nem egy fizikai test, Isten egy szellemi lény. Isten maga Szellem. És azt mondja, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Isten az embert olyanná teremtette, mint Ő maga. Első lépésben az ember szellemét teremtette meg és az pontosan olyan volt, mint Isten. Mert azt mondta, hogy a saját képünkre és hasonlatosságunkra teremtsünk embert.

Ez az első ember, akit megteremtett Isten, az-az Ő képére és hasonlatosságára lett megteremtve, szellemi lényként lett megteremtve.

/27/ Teremté tehát az Isten az embert az Ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá és asszonnyá teremté őket.

Itt felvetődik az, hogy Isten férfi, vagy nő? És akkor itt olvassuk, hogy asszonnyá és férfiúvá teremté őket az Ő képére és hasonlatosságára. Tehát Istenben meg van a férfi is és az asszony is. Időnként, amikor találkozunk Istennek a megnyilvánulásával, akkor hol az atyai, hol az anyai megnyilvánulásával találkozunk.

És miért teremtette az embert? Megteremtette először is a földet, és azt mondotta, hogy ide a földre elhelyezem az embert, megteremtettem neki az ő környezetét, és hogy itt uralkodjék ezen a földön, a tenger halain, a barmokon, az egész földön, a földön csúszómászó, mindenféle állaton. Tehát minden teremtésen uralkodjon!

Látjuk, hogy Isten, amikor megteremtette ezt a földet, nem akarta, hogy szabadon maradjon, hogy – itt meg van ez a teremtés, és most gazdátlanul álljon itt.

Azt mondta Isten, hogy legyen egy jó gazdája ennek a földnek. És úgy teremtette meg az embert, hogy uralmi pozícióban legyen, hogy tudjon uralkodni ezeken, rendben tudta tartani a földet és a dolgokat.

/28/ És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csiszómászó mindenféle állatokon.

Azt mondta, hogy hajtsátok birodalmatok alá! Legyen az egész föld birodalmatok alatt. Ez a föld legyen a ti birodalmatok!

2/7 És formálta az Úr Isten az embert a földnek porából és lehelt az ő orrába életnek leheletét, így lett az ember, élő lénnyé.

Első lépésben tehát Isten az ember szellemét teremtette meg, a saját hasonlatosságára. És utána kész volt ez a szellem, és hogy itt a földi körülmények között tudjon élni, adott néki egy fizikai testet, és bele lehelte a szellemét, és ettől lett itt élő ember a földön.

/8/ És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteté az embert, akit formált.

/9/ És nevele az Úr Isten a földből mindenféle fát, tekintetre kedveset és eledelre jót, az élet fáját is a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját.

Egy bizonyos helyre helyezte el az embert, az Édennek a kertjébe. És az Éden kertjébe volt behelyezve az ember, és itt az Éden kertjében minden magába termett. Olvasod, hogy úgy teremtette Isten a fát, hogy saját maguktól hozták a magot, a gyümölcsüket, nem kellett külön gondozni, művelni, hanem Isten teremtésében ezek önmaguktól teremtek, nem volt szüksége az embernek arra, hogy bármit is tegyen ezekkel. Ez volt az Éden kertje. Itt volt az élet fája is a kertnek közepette, ha az ember úgy érezte, hogy egy kicsit gyengül az ereje, akkor az élet fájáról szakasztott egy gyümölcsöt, evett belőle és abban a pillanatban az isteni élettel teljes lett.

Isten, amikor adott az embernek életet, akkor a saját magáéból adta, egy olyan életet adott, ami maga a saját élete. És Isten közösségében volt az emberrel ebben az időben. Egy teljes közösségben. És amikor az embernek azt mondta, hogy uralkodjál, akkor azt mondta, hogy velem együtt uralkodjál, velem közösségben.

És Isten az emberrel teljes mértékig közösségben volt. Ha tovább megyünk itt, olvassuk, hogy:

/10-15/ Folyóvíz jön vala pedig ki Édenből a kert megöntözésére, és onnét elágazik, és négy főágra szakad vala. Az elsőnek neve Pison, ez az, amely megkerüli Havila egész földjét, ahol az arany terem. És annak a földnek aranya igen jó, ott van a Bdelliom és az Onix-kő. A második folyóvíz neve pedig Gihon, ez az, amely megkerüli az egész Kús földjét. A harmadik folyóvíz neve Hiddekel, ez az, amely Asszíria hosszában foly. A negyedik folyóvíz pedig az Eufrátesz. És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt.

Úgy helyezte oda az embert, hogy őrizze azt. Isten adott egy parancsolatot az embernek, hogy ne csak az Éden kertet, hanem az egész földet őrizze, hajtsa birodalma alá. Az egész földön uralkodjon az ember, egy uralmi pozícióba helyezte Isten.                                                                            Sajnos az ember bűnbe esett, átengedte ezt a hatalmat az ördögnek. Ha nézzük a harmadik fejezetet, látjuk ott a kísértést. Az ördög kígyó képébe ott van és rávette az embert, hogy olyan dolgot tegyen, amit Isten nem kért.

 És amikor az ember engedelmeskedett az ördögnek, akkor az ördög hatalma alá került, kikerült Isten közösségéből az ember.   Az ördög oda került Isten és az ember közé.

Egy szellemi halálba került az ember. Úgy is lehet ezt mondani, hogy az-az élet, amit Istentől kapott az ember, az megszűnt benne, mert az Istennel való közösségből fakadt az élet. A halál az nem valami, a halál az életnek hiánya. Ha valaki meghal, kimegy belőle az élet.

Visszamegyünk a …

2/16-17 És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél, De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz.

      És tudjuk, hogy nem a fizikai halálról beszél itt Isten, hanem a szellemi halálról, a szellemi elkülönülésről, amely bejött az ember és Isten közé. Így az élet, a szellemi élet, az a közösség, ami Isten és ember között volt, az megszűnt és bejött a halál, elment az élet. A halál tehát annyit jelent, hogy nincs ott az élet.

És ebbe az állapotba került az ember, hogy nem volt Istennek élete benne. Istennek teremtő élete van, Isten teremtette ezt a földet és bármikor helyre tudta állítani, és az emberben is ott volt ez a teremtő erő. Ez a teremtő élet volt az életében az embernek, és ez az élet ment el az ember életéből, és egy úgynevezett halott állapotba került, amikor visszacsúszott a fizikai érzékszervek szintjére. És az egész világ kint ezen a szinten éli az életét, ez a csirkéknek a szintje, ez a bukott ember szintje, amikor a fizikai érzékszervek, a fizikai vágyak, a fizikai testből fakadó érzések, gondolatok uralják az életét. A test vágyai uralják az életét. És van még egy nagyon rossz dolog benne, hogy az ördög hatalma, befolyása alá került az ember, mivel engedett az ördögnek. És gyakorlatilag ez a halotti állapot uralkodik az egész világon.

Istennek az első perctől kezdve volt egy terve, hogy visszaállítsa ezt a dolgot, visszaállítsa az embert az uralmi pozícióba, visszaállítsa a megfelelő helyre, hogy visszakerüljön az ember az Istennel való közösségbe, hogy újra élete legyen az embernek. Hogy újra élő kapcsolatba kerülhessen Istennel.

Az utóbbi időszakban Istennek a szeretetét tanulmányoztuk és kicsit döbbenten állunk az egész világ működésével kapcsolatban. Amikor megértjük Istennek a végtelen szeretetét, hogy mit is csinál Isten. És Istennek egyetlen egy motivációja van ma a világban, hogy ezeket az embereket, akiket Ő teremtett, akik az Ő gyermekei voltak, őket visszaszerezze az Ő saját magával való közösségbe, hogy visszaszerezze őket az Ő családjába, visszaszerezze őket Isten királyságába, Isten birodalmába. És Istennek minden munkája a mai napon erre van meg alapozva. Ez az Isten szeretetéből fakadó munka. Látjuk ezt a dolgot, hogy mi történik itt a világban. A pusztítás itt van a világban. Az ördög a pusztító, és fogságban tartja az embereket. Menjünk el a …

Korinthus II. 2/4 Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges Evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.

E világ istene, a sátán megvakította a hitetlenek elméit. Kik ők? Akik nincsenek Istennel közösségben, nem hisznek az Istenben. És azért vannak ebben a sötétségben, mert nem látják Istennek a dicsőségét, mert e világ istene, a sátán, az Isten és az ember közé került. Az Istennel való kapcsolat megszűnt és a sátánnal való kapcsolat van az ember életébe. És egyszerűen nem látják azt, hogy van Isten, nem látják azt, hogy a fizikai világon túl van egy szellemi világ. A fizikai világban élünk, de mindannyian Isten képére teremtettünk, egy szellemi lényként teremtettünk. És van egy szellemi világ e fizikai világ mögött. És nem értjük a kereszténységet és nem értjük meg, hogy miként működnek a dolgok, ha nem látunk be a fizikai sík mögé.

Amikor valaki a fizikai síkon nézi a dolgokat, akkor nem érti, hogy miért történnek dolgok, hogy van az, hogy földrengés van, vagy háború van, hogy van az, hogy betegségek jönnek elő. Hogy lehetnek ezek a dolgok? És felteszik az emberek a kérdéseket, hogy miért engedi meg Isten, hogy ezek megtörténjenek.

Isten azt mondja, hogy ennek egyetlen egy oka van, hogy te eltávoztál tőlem, nem vagy velem közösségbe.

Te mondtad azt, hogy nem akarsz velem együtt élni, inkább engedelmeskedtél az ördögnek, a sátánnak, minthogy nekem engedelmeskedtél volna.

Ha velem maradsz, akkor meg van a tökéletes védelmed, ott van az a teremtő erő, az-az erő, ami meg tudja fékezni a pusztító munkáját. Ha velem vagy, ha velem maradsz! És Istennek van egy véghetetlen szeretete, hogy mindenkit vissza akar hozni az Ővele való közösségbe.          Hogy abban az állapotban legyen ismét az Ő szeretett gyermekeivel, amelyben volt az Éden kertben. Mert amikor Ádámot és Évát megteremtette nagy baráti, szerelmi kapcsolatban volt az Ő gyermekeivel, amikor lement hozzájuk a kertbe, akkor együtt sétáltak, együtt töltötték az időt, együtt örvendeztek, ott nem volt fájdalom, betegség, öröm és boldogság volt ott. Nem volt ott a pusztító egészen addig, amíg az ember nem engedte be az életébe a pusztítót.

És Istennek véghetetlen akarata az, hogy a mai időkben minden ember eljusson az üdvösségre, hogy minden ember visszajusson hozzá.

És Istennek a véghetetlen szeretete, hogy minden emberre úgy tekint, hogy ők az én gyermekeim.

Amikor Isten letekint a mennyből, akkor nem úgy nézi az embereket, ahogy mi nézzük. Mi a külsejük alapján nézzük őket. Isten, viszont amikor letekint, Ő a belsőt nézi. Azt nézi, hogy van-e benne élet, vagy nincs benne élet.

Azt nézi, hogy ez már az én megmentett gyermekem, vagy a még meg nem mentett gyermekem. Két kategóriája van Istennek, már visszaszereztem, vagy még nem szereztem vissza.

Már az én családom tagja, vagy még a sötétség uralkodik felette. Istennek a programja pedig ma, hogy ebben az egy dologban indul el Isten, hogy visszaszerezze az összes gyermeket, akit lehet.

Efézus 2/1-3 Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselkedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint a többiek is.

Elmondja azt a szellemi állapotot, amelyben az egész világ van!

Azt mondja, hogy halottak voltatok, nem volt bennetek isteni fajta élet, nem volt közösség velem. És e világ folyása szerint jártatok, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint. Van egy gonosz szellem, egy gonosz démon, az ördögnek egy démona, aki uralkodik az emberek felett. Befolyásolja őket, sötétségben tartja őket és kényszeríti őket, hogy olyan dolgokat megtegyenek, amit tesznek.

És itt egy kicsit megállunk és megnézzük, hogy szoktuk a bűnt meghatározni. Úgy szoktuk a bűnt meghatározni, hogy látunk egy embert, aki egy bűnös cselekedetet tett, mi a fizikai szemünkkel nézünk és a fizikai szinten próbáljuk meghatározni. És amikor Isten azt mondja, hogy van egy bűn és van az igazság. Ő azt mondja, hogy van egy bűn, az szellemi állapot, a bűn maga az ördög, aki fellázadt Isten ellen, még Luciferként, főangyalként fellázadt a mennyben Isten ellen. Ez a lázadás volt az eredendő bűn, és Isten azt mondja, hogy aki az ördögöt választja, vagyis nem engem választ, az a bűn alá kerül. És mivel az ember, annak idején a teremtés idejében az ördögnek engedett, beengedte az ördögöt az életébe, beengedte a bűnt az életébe és tulajdonképpen mit csinált? Összekötötte magát szellemi értelemben az ördöggel, a sátánnal. Egy szellemi összeköttetésbe került vele. Egy szellemi kapcsolatba került a bűnnel, ezért bűnössé vált, és nem azért vált bűnössé, mert bűnös cselekedeteket tett, hanem ez már a következménye, hogy amit itt a fizikai világban megtapasztalsz, az annak a következménye, ami a szellemi világban mögötte van. Ha egy ember a szellemében el van bukva, nincs benne élet, akkor bűnös cselekedeteket cselekszik. Azok a cselekedetek, azok a gyümölcsök, amiket cselekszik. És nem attól lesz bűnös valaki, hogy valami bűnt követ el, hanem a szellemében el van bukva, a szellemében el van különülve Istentől.

És mitől válik valaki igazzá és szentté? Azzal, hogy a szellemi állapota megváltozik és ehhez egy dolgot kell tennie, be kell fogadnia Jézus Krisztust. Ez az egyetlen út arra, hogy valaki üdvösséget nyerjen, hogy valaki a szellemében megváltozzon. Ha tovább olvassuk itt a:

Efézus 2/4-6 De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, amellyel minket szeretett, Mindet kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg! És vele együtt feltámasztott és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban.

És Isten azt mondja, hogy egy külön tervet készítettem arra, hogy az embereket hogy tudom megmenteni, hogy tudom visszaszerezni, hogy tudom felmenteni, ez alól az állapot alól, hogy ezt a bűnös állapotot, hogyan vessem ki az életükből.

És ezért elküldtem az én egyszülött Fiamat.

Először adta a törvényt az Úr és úgy gondoljuk, hogy a törvény is odavezethetett Istenhez. Persze, ha az ember a törvénynek minden paragrafusát betartotta, akkor nem került ítélet alá. De gyakorlatilag az emberek nem nagyon tudták betartani, mert amikor a kívánság megfogalmazott a szívükben, akkor már bűn alá kerültek. És a kívánság megfogalmazódott, mert nem volt bennük élet, mert a sátánnal voltak összekötve, a sátán pedig hozta azokat a kívánságokat, amik bűnösek voltak.

És minden ember a világban Ádámnak a bukott vérvonalában születik meg.

Róma 5/17 Mert az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által.

Tehát egynek bűnesete miatt elhatott ez a szellemi halál az egész emberiségre, mindenki ebbe a szellemi elkülönülésbe kerül, mert nincs ott az isteni élet benne, nincs az-az élet benne, ami vissza tudja tartani a bűntől.

És amikor Jézus eljött, akkor Isten Fia jött el a földre, maga Isten jött el és ugyanabban a formában jött el Jézus, mint ahogy az emberek éltek, egy fizikai testet öltött fel, kiüresítette magát, ahogy olvassuk a Filippi levélben, kiüresítette magát az Istenségből.

Amikor a keresztények Jézus életét tanulmányozzák, akkor gyakorlatilag 90 %-a azt nézi, hogy a fizikai síkon mik történtek.

Ugye amikor újjászülettünk, akkor nézzük azokat a történéseket, amik ott voltak, hogy betegek gyógyultak meg, hogy ide és oda ment. De meg kell látnunk, hogy a szellemi világba e mögött mi történt. Isten, amikor Jézust elküldte ide a világba, akkor Mária a Szent Szellem által esett teherbe. Egy szellemi csoda történt, nem a férfi ismerte meg az asszonyt és nem úgy született meg a gyermek, hanem megszakadt az Ádámi vérvonal és Isten saját maga, az Ő Szent Szellemével jött le és úgy teremtette, alkotta meg, hozta létre Jézust. Egy szellemi különleges csoda történt.

És utána Jézus életébe nem látjuk azt az időszakot, amíg elért a 30 éves koráig. Mert addig nyugalomba volt Jézus. És abban a pillanatban, amikor felkenetett Isten Szent Szellemével, betöltekezett Istennek szent erejével, a Szent Szellemnek azzal a természetfeletti erejével, amivel már tudott uralkodni itt a földi dolgok fölött, a földön lévő események fölött, attól a pillanattól fogva látjuk a Bibliában, hogy mik történtek. És látjuk azt, hogy Jézus a Szent Szellemnek az erejével volt felkenve, egészen addig, amíg fel nem kenetett, csak Jézus volt.

Apostolok Cselekedetei 10/38 A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, aki széjjeljárt, jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak, mert az Isten volt Ővele.

A názáreti Jézust, nem Jézus Krisztust. A názáreti Jézus egy ember volt, kiüresítette magát az istenségéből.

Nagyon mély kijelentések vannak itt. – Isten felkente Őt a Szent Szellemével, és ennek a Szent Szellemnek az erejével kente fel, és ez az erő attól a pillanattól ott volt Jézus életében. És ez az erő olyan erő volt, ami tudott uralkodni az ördög fölött. Ez olyan mennyei erő volt, amivel az ördög munkáit le tudta rontani, sőt ez egy olyan erő volt, amivel helyre is tudta állítani azt az elrontást, mert a betegség, a fizikai testnek egy bizonyos romlását jelenti, egy pusztulását jelenti.

Olvassuk a János 10/10-ben, hogy a tolvaj nem egyébért jön, mint, hogy öljön, lopjon és pusztítson. Tehát, hogy elrontson mindent. Jézus azt mondja, hogy – én azért jöttem, hogy életük legyen, hogy bővölködjenek.

Mikor van pusztulás? Ha nincs ott az élet. Ahol élet van, ott virágzik valami, ahol nincs élet, ott elkezd meghalni az élet.  És ahol Jézus ott volt, ott visszahozta az életet, mert az Isten volt Ővele. Istennel közösségben volt, ugyanabban az állapotban, mint amiben volt az ember az Éden kertjében. Egy fizikai testben, Isten gyermekeként, Isten Szent Szellemével felruházva, Isten kenetével felruházva, Isten erejével felruházva, Isten jelenlétében, Istennel összeköttetésben. És ez hol történt? A szellemi valóságban!

És mit tudott csinálni? Azzal az erővel, Istennek az erejével, ami ott volt az életében, le tudta rontani az ördög munkáit, vissza tudta állítani, fordítani a folyamatokat. Vissza tudta állítani az egészséget Istennek ezzel az erejével. Istennek ez a szeretet ereje, mert Isten maga a szeretet, és Istennek mindig a szeretetéből fakadnak ezek a dolgok, mert az a pusztulás, az a rossz dolog az-az embernek rossz, az-az ember életébe kerül, és Isten egy olyan életet akar adni, ami él, amiben nincs ott a halál, a pusztulás, amiből hiányzik a pusztulás. És jött Jézus és ebben a szellemi valóságban élt. Isten Szellemével összeköttetésben. És az Ő Szelleme erősebb volt ebben a szellemi összeköttetésben, mint az ördög és az ördögnek bármilyen ereje.

A sötétségnek bármilyen ereje, és hatalmat gyakorolt az ördögön.

Ha végignézed az Evangéliumot, Jézus betegeket gyógyított, még halottakat is támasztott fel, a halál azt mondjuk, hogy az valóban egy olyan jellegű pusztulás, amikor semmilyen lélek, szellem nincs abban az emberben. És Jézus vissza tudta adni ezt az életet, amivel meg tudott elevenedni a fizikai test, és azon kívül mindenféle természeti erőn tudott uralkodni. Megszaporította a kenyeret, a halakat. Ez ugyanaz az erő, amivel Isten teremtette a földet. Isten úgy teremtette a földet, hogy a semmiből teremtette. A semmibe teremtett életet Isten. És amikor Jézus itt volt a földön, ugyanezt a teremtő erőt használta.   Kimondta, ugyanúgy ahogy Isten is teremtette annak idején a dolgokat. Kimondta, hogy legyen világosság. És attól lett világosság, hogy hitte a szívében, hogy lesz világosság, és amikor kimondta, hogy legyen világosság, lett világosság.

Amikor Jézus meggyógyított valakit, akkor azt mondta, hogy vedd a te nyoszolyádat és kelj fel és járj. Kimondta, nem csak gondolatban gondolta, hogy jó lenne, ha valami most már történne, nem csak gondolatban odanézett az Atyára, hanem kimondta Istennek a szavát mindig. És amikor Isten a szavát adja, abban Istennek a teremtő ereje van, és amikor Isten szaváról beszélünk, akkor Istennek az Igéjéről beszélünk. És amikor Isten Igéjét vesszük a szánkba, mint Isten gyermeke, abban teremtő erő van.

Amikor Jézus befejezte itt a földi pályafutását és nem azért, mert azok a gonosz zsidók elkapták, mert a világ arról beszél. Olvastam a minap, hogy egy ügyvéd azt mondta, hogy ha ő lett volna Jézusnak a védőügyvédje, akkor ő felmentette volna. Hát nagy bajba lennénk, mert akkor még mindig nem lenne megváltásunk.

Jézus azt mondta, hogy senki sem veszi el tőlem az én életemet, én saját magam akaratából rakom le azt. Leteszem az életem miattatok, értetek.

És mi történt a Gecsemáné kertben? Azt olvastuk, akkor kiitta a méregpoharat. Amikor először olvastam, akkor azt gondoltam, hogy a Gecsemáné kertben méregpoharakat tartottak? De ezt sem a fizikai szinten nézzük, mert a szellemi szinten történtek meg a dolgok. Az Istennel való kapcsolatát megszakította és közösségbe lépett a sátánnal. Azt az életet, amiben volt, azt letette, feladta azt az életet, ami volt benne. Isten adja az életet, attól él valami.

Azokról a kinti emberekről, akik még nem születtek újjá, és mentek Jézushoz, hogy szeretnék Őt követni, csak még el kell temetni az egyik rokont, Jézus azt mondta neki, hogy hagyjad, hogy a halottak temessék a halottjaikat. Azok az emberek nem voltak élők, mivel nem volt bennük élet. Azt mondta Jézus, hogy – ha valaki hisz énbennem, ha fizikálisan meghal is, de él! És amikor mi elfogadjuk Jézusnak az életét, akkor azt fogadjuk be, amitől mi élni tudunk, mert egészen addig, amíg nem fogadjuk be, addig halott az életünk. És az-az élet, ami folyik a földön, az egy halott élet. De amikor befogadod Istennek az életét, akkor kezdődik az élet számodra.

Milyen élet kezdődik? Isteni fajta élet, amiben összekötöd magad Istennel, és összekötöd magad az örökkévalósággal.

Egy örök élet kezdődik Isten királyságában, Isten birodalmában, a te örök életed kezdődik. Jézus Krisztus már megszerezte az örök életet számodra, de hogy te mikor fogadod be, az rajtad múlik.

Lehet, hogy még itt a földön nem tapasztaltad ezt meg, mert lehet, hogy még a csirke udvarban vagy bent, de te sas vagy. Te Isten fia vagy, az örök élet részese vagy! Hallelúja!

Tehát amikor Jézus magára vette a mi bűneinket, összekötötte magát a sátánnal, és utána láttuk a keresztre feszítését, megkorbácsolták, leköpködték, ez megint a fizikai síkon folyt. Keresztre feszítették, mi sajnáltuk, hogy szegény, hogy szenvedett és milyen fájdalmakat viselt el, de mi volt mögötte? A szellemi halál állapotába került. Azt mondta, hogy – Atyám, ha lehetséges múljon el ez a pohár tőlem, de legyen meg a Te akaratod. És ez után felkiáltott, hogy - Atyám, miért hagytál el engem? Mert elkülönült Istentől és Ő is bekerült az ördög hatalma alá. Sőt igazából olyan mélységekbe került, ahová te sosem fogsz kerülni, mert az ördög is tudta, hogy Ő az Isten Fia és azt gondolta, hogy Jézus elbukott és az ördög teljes seregével rávetette magát Jézusra és vitték le a pokolba.  Jézus három napig volt lent, és a harmadik napon feltámadt. De az alatt a három nap alatt a sátán minden gonosz ereje ott tépte, szaggatta Jézust, és ezt mind helyettünk tette, azért, hogy nekünk oda ne kelljen lemenni. Ekkor azt mondta mennyei bíróság, hogy ennyi elég. Itt megint a szellemi síkon történtek a dolgok. És akkor a mennyei bíróság azt mondta, hogy elég és akkor Isten azt mondta, hogy újjá teremtem Jézust. És feltámasztom és egy új életet adok bele, és így lett Jézus az elsőszülött a holtak közül. És Isten Fiaként, az elsőszülött Fiaként feltámadt a halálból, de nem a fizikai halálból való feltámadás volt a leglényegesebb, hanem, hogy a szellemi halálból feltámadt és újra életet kapott. Isten élete ott volt az Ő életében és újra élt és megszerezte az egész emberiségnek az utat az Atyához, megszerezte az életet. Megszerezte mindannyiunknak az életet. És itt történik egy nagyon fontos dolog, hogy mi hogy születünk újjá, és hogy tudunk odamenni Istenhez.

Hogy tudunk egy új életet élni. Úgy, hogy Jézus Krisztust kell, befogadni a szívünkbe. Nagyon sokszor elmondjuk ezt az üdvösségi imát, de az üdvösségi ima senkit sem fog megváltani, Jézust kell, befogadni a szívedbe. Persze az üdvösségi imával tudjuk befogadni a szívünkbe, de el lehet mondani az üdvösségi imát úgy is, hogy mindenki mondja és hát akkor én is elmondom, de ha a szívedben nem fogadod el az Ő munkáját, nem fogadod el azt, hogy Ő helyetted, miattad, érted ment le a pokolba, lement érted és onnét felhozott téged. Megint szellemi összeköttetésekről van szó, mert a szellemi újjászületésed úgy történik meg, hogy addig a sátánnal voltál összeköttetésben, és amikor Jézust választod, akkor a szellemi világba megszűnik a sátánnal való összeköttetésed, és Jézussal történik az összeköttetésed, mert egész addig nem volt élet benned és a sátán úgy uralkodott rajtad, ahogy akart, és újjászületésedkor pedig Jézusnak élete jön beléd.

János I. 5/11-12 És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az Ő Fiában van. Akié a Fiú azé az élet, akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.

Azt mondja, hogy akiben meg van Jézus, abban meg van az élet. Be kell fogadni az életet, és akkor élők leszünk. És ez úgy történik, hogy összekötjük magunkat szellemünkben a Jézus Krisztussal. Megnézzük a...

Kolosse 2/12-14 Eltemettetvén Ővele együtt a keresztségben, akiben együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta Őt a halálból. És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ővele, megbocsátván minden bűnötöket. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára.

Az történik, hogy mikor mi összekapcsoljuk a szellemünket Krisztussal, akkor átkerülünk egy másik dimenzióba. Átkerülünk az örök élet dimenziójába, mert az örök életet fogadjuk be. Az örök élet, ami volt tegnap és ma és holnap is lesz. Isten maga az örök élet. Isten az örök élet. Jézus is azt mondja, hogy – Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én is ugyanaz az örök élet vagyok. És amikor Jézust fogadod be, amikor Jézussal összekötöd magad, akkor bekerülsz ebbe az örökkévalóságba. És mindabba bekerülsz, amit Jézus valaha is elvégzett, és visszamenőleg kapcsolódsz össze vele az Ő halálába, és visszamenőleg eltemettetsz Ővele, és visszamenőleg a szellemed lemegy Jézussal a pokolba, és ott elszenveded vele együtt a büntetést, és vele együtt támadsz fel, vele együtt elevenedsz meg. Azt mondjuk ugyan, hogy ez 2000 évvel ezelőtt történt meg, de amikor te befogadod Jézust, akkor visszamész a 2000 évvel ezelőttibe, és ott feltámadsz Jézussal és befogadod az örök életet, és attól a pillanattól fogva az isteni fajta örök élet a tiéd, az-az élet, ami a természetfeletti erővel teljes, attól a pillanattól fogva az lesz benned. És ez az élet uralkodik a halál felett.

És amikor arról beszélünk, hogy örök életed van, az megfoghatatlannak tűnik, ez az örök élet még nem az, amit élsz, de ez az örök élet már benned van, el van ültetve benned egy magként, ebben az örök életben ott van Isten természetfeletti ereje. Az életet adó élet, ott van elrejtve benned, és ez bármikor el tud rajtad kiteljesedni. Nagyon nem fogtuk még fel azt, hogy milyen élet van bennünk! Ez az élet a megelevenítő élet, és ez kihatással van a fizikai testünkre is.

Isten azt mondta Mózesnak, hogy ne maradjon az ember élete örökké az ő testében, hanem legyen az ő életének ideje 120 év, ebben a világkorszakban, ebben a fizikai testben. Jelenleg olyan a fizikai testünk, hogy 120 évben marad benne az élet, de ebben a 120 évben élő életet élhetsz.

A Zsoltárok 90-ben olvasod, hogy a mi időnk itt a földön 70-80 év, az is nagy nyomorúságban, izzadságos munkában telik. Kinek írja ezt? A bukott embernek, annak nehéz, izzadságos a munka. Amikor kikerült az ember az Éden kertjéből, kikerült az önmagától termő kertből, akkor kénytelen volt, izzadságos munkával, az átok alatt lévő földet művelgetni. Megrokkant benne. Várja az élete végét, mert szenved itt a földi életében. De Isten azt mondja, hogy – de ember én 120 évet adtam neked, és ezt a 120 évet tökéletes egészségben, erőben, fiatalságban le tudod élni. Te Isten Fia vagy, Isten élete van benned.

Isten országának lettél a tagja. Megint a fizikai sík és a szellemi sík. Most azt mondjuk, hogy itt ülünk ebben a teremben, egy összegyülekezésben, de tudod, mi történik itt? Isten királyságának, Isten birodalmának van egy gyűlése, ez egy birodalmi nagygyűlés. Isten gyermekei jöttek össze, akikben élet van, vannak még egy-két személy, akikben nincs meg az élet, de a mai napon megkapják. Isteni életet kapsz, ami megeleveníti a testedet, ami Isten gyermekévé tesz téged, és ettől a pillanattól nem csirkeként, hanem sasként fogsz szárnyalni. És kell egy ilyen látásodnak lenni, hogy te ki vagy? Te valóságosan Isten gyermeke vagy! Isten fia vagy, valóságosan Isten élete van benned, egy természetfeletti erő van benned.  Isten, teremtő ereje van benned. Nem tudod, hogy milyen erőt képviselünk mi itt a földön. Ma Isten birodalma inváziót tart itt a földön. Mi látjuk azt, hogy a sötétség erői mit tesznek és a keresztények, amikor látják ezt, akkor tudnod kell, hogy mit kell a keresztényeknek csinálni. Nem azt, hogy – jaj, Istenem miért engeded meg, hanem azt mondja, hogy én Isten fia vagyok, Isten országának a képviselője vagyok itt, Isten erejével teljes, ugyanazzal az erővel vagyok itt, mint amivel Jézus volt. És Jézus elkezdte itt az ördög munkáit lerontani és én Isten képviseletében, Isten birodalmának a képviseletében nem engedem meg, hogy ezek megtörténjenek, mert én Isten fia vagyok, és fel vagyok kenve erre. Mert úgy vagyunk ma itt, ahogy Jézus van, mert amikor Jézussal összekapcsoltuk az életünket és Jézus élete került belénk, akkor ugyanúgy vagyunk itt, mint Jézus. Jézussal együtt feltámadtatok, és oda ültettetek az Atya mellé a trónra, uralmi, hatalmi pozícióba. Visszakerültünk abba a szellemi pozícióba, amiben az első ember volt, akinek azt mondta Isten, hogy hajtsátok birodalmatok alá a földet, és uralkodjatok a földön. És ma ugyanebben vagyunk mindannyian, mindenki, aki itt ül, ugyanebben a hatalmi pozícióban van. Azt mondja az Úr, hogy elvész az én népem, mert tudomány nélkül való. Ha te nem ragadod meg, hogy ki vagy, hová tartozol, hanem azt mondod, hogy én egy gyenge kis keresztényke vagyok, és kérem az Atyámat, hogy jó lenne már, ha már meggyógyítana, ha a Jézuska karácsonyra elhozná azt az ajándékocskát. Nem! Te Jézus Krisztusban vagy. Jézus Krisztus benned van! Jézus Krisztus a teljes erejével benned lakozik, és te hatalomban vagy az ördög minden munkája felett, a sötétség minden munkája felett.

Kolosse 2/15 Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, azokat nyilvánosan megszégyenítette és mutogatta, győzelmet aratván felettük a keresztfa által.

Az ördög minden erejét legyőzte, a sötétség minden urát lefegyverezte, győzelmet aratván felettük, de ez a győzelem csak a Jézus Krisztusban van meg.

Tehát, ha valaki nincs a Krisztusban, akkor nincs ebben a győzelemben. Azok az emberek, akik ott kint vannak, még mindig a sötétség hatalma alatt vannak.

János I. 3/8 …. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.

Hol kezdődött az ördög munkája? Az Éden kertjében, ahol kilopta az embert Istennek közösségéből. Azért jött az Isten Fia, hogy lerontsa az ördög munkáit, és visszamenőleg visszaállította az embert abba a pozícióba, ahová való, ahová   be kell kerülnünk.

És azt mondja, hogy azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Hatalma volt az ördögön, gyakorolta a hatalmát és utána ezt a hatalmát átadta nekünk. És ma, amikor beszélünk itt a birodalmi nagygyűlésen, akkor Jézus Krisztus szól hozzátok, hogy gyakoroljuk a hatalmat itt a földön.

Ma itt a földön ti vagytok az én kezem, lábam, szája, ti vagytok itt a földön az én testem, és én úgy tudom gyakorolni ezt a hatalmat, ha ti gyakoroljátok, mert én rajtatok keresztül tudom ezt a hatalmat gyakorolni.

Olvastam egy próféciát, ami 30 évvel ezelőtt íródott, volt egy látomása az illetőnek és Jézus Krisztus testét látta itt a földön. Ez egy hatalmas test volt, ami gyakorlatilag az egész föld felszínén feküdt. És le voltak kötözve a kezei és lábai, de gyenge kis cérnácskákkal volt lekötözve, aminek semmi ereje nem volt. És amikor jobban megnézte ezt a testet, akkor azt is látta, hogy ez keresztény emberekből volt és azt is látta, hogy ez a test nem egységes és nem tömör, nem erős, hanem össze- vissza van szaggatva, és a démonok ki- bejárnak ebbe a testbe.

Ez a kereszténységnek az állapota. De azután látta, hogy egyszer csak egy összeköttetés, egy fény jön le a mennyből és egy erő, és felébred ez a test, és mintha tudatára ébredt volna, hogy ő kicsoda, és megrázta magát és a démonok csak úgy szaladgáltak ki belőle, és megrázta magát és azok a cérnák szétszakadtak és felállt és hatalommal, dicsőséggel, Isten erejével felállt Krisztus teste és átvette a hatalmat a földön! Ez az akarata Istennek, hogy ez megtörténjen! Azt mondta a teremtéskor az embernek, hogy hajtsátok birodalmatok alá a földet. Az ember kikerült ebből a pozícióból, de Jézusban visszakerült. Azt mondta, hajtsátok birodalmatok alá a földet. Uralkodjatok a földön minden teremtett dolgon. Ha a Róma levelet olvasod, akkor látod, hogy

Róma 8/19 Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.

A teremtett világ, mert az állatok is szenvednek, mert az állatok is megbetegszenek, elpusztulnak, a növények is elpusztulnak. Amikor olvasol a mennyországról, az Úr elragad időnként embereket, hogy megmutassa nekik és látod, hogy ott van az élet, ott nincs pusztulás, ott nincsenek fekete, sötét színek, ott nem pusztulnak a fák. Az Éden kertben sem volt ilyen. És vissza tudjuk állítani az Éden kertet itt a földön, mert Istennek teremtő ereje benned van és az egész teremtett világ rád várakozik, hogy te uraljad a világot és ne a pusztító uralja.

Az Ige azt mondja, hogy - a tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy öljön, lopjon és pusztítson, Jézus azért jött, hogy életünk legyen, és bővölködjünk.

De te most Krisztusban vagy, és Krisztus azt mondta, hogy azért jöttem, hogy életük legyen mindeneknek itt a földön. Akkor te Krisztusban vagy, és Krisztus benned van és neked a programod, az életcélod, a feladatod, amit Istentől kaptál Isten királyságától kaptál, hogy ezt az életet vidd ki a világba és áraszd ki. Amikor Isten elhelyez téged egy helyre, pl. egy munkahelyre, és felmerül a kérdés, hogy mit keresek én itt. Itt mindenki olyan gonosz, rossz, mindenki tele van gyűlölettel. Isten azt mondja, hogy maradj ott, mert ott is kell, hogy jelen legyen az élet, te viszed oda az életet és attól az a munkahely meg fog változni, mert te beviszed oda az életet, és ahol ott van az élet, onnan kimegy a halál. Jézusnak jelenlétéből kimegy az ördög, kimegy a pusztító. Te magaddal viszed Krisztus életét, a teremtő életet viszed magaddal, és ahová mész ott kell lenni az életnek.

Jézus beszélt róla, hogy hogyan működik a kézrátételes dolog, azt mondta, hogy menjetek és vessétek a kezeteket a betegekre, és azok meggyógyulnak. Akkor tudod, mi történik? Akkor az élet árad ki a kezeden. És rá tudod tenni a kezed egy haldokló ebre, vagy egy korhadó haldokló fára, és az helyre fog állni.  Az élet van a kezedbe, mert ha egy halottra ráteszed a kezed még az is helyre tud állni. Jézus azt mondta, hogy amit én cselekedtem, ti annál nagyobb dolgokat is fogtok cselekedni. Persze nem a saját erőtökből, be kell töltekezni Isten Szent Szellemével pontosan, ugyanúgy ahogy Jézus volt. Mint ahogy az Apostolok Cselekedetei 10/38-ban is olvastuk.

Amikor mi is megkapjuk Istennek Szent Szellemét, ugyanezt a felkenetést, ugyanabba a pozícióba kerülünk.

És hogy miért nem történnek meg ezek az életünkben? Először is, nem is tudunk róla, vagy nem is gondolkodunk róla. Meg sem fordul a fejedben, hogy te ki vagy, meg sem fordul a fejedben, hogy te milyen erővel vagy felkenve. De gondolkodjál el rajta, forgasd ezt a szívedben, jelentse ezt neked ki az Úr és legyél erős odabent, és meg fognak történni a dolgok.

Jézus azt mondta még nagyobb dolgokat is fogsz tenni.

 Nem vagy a helyeden, az életedet nem azon a szellemi szinten éled, nem vagy Jézussal összeköttetésben.

Legtöbb keresztény a bukott ember szintjén, a csirke szintjén éli az életét és azt mondja az Úr, hogy gyere fel ide hozzám, töltekezzél be velem.                                               

Jézus azt mondta, hogy menjetek Jeruzsálembe és várjatok ott addig, amíg eljön a mennyei erő, és betöltekeztek a mennyei erővel. A mennyei erő ez a teremtő erő, ez az életet adó erő!

És minden felett hatalmat tudsz gyakorolni, amikor olvassuk, hogy Isten teremtette a vizeket és a vizeknek meghúzta a határait. Akkor tudsz-e ezen hatalmat gyakorolni? Tudsz! A vizek ott maradnak Jézus szent nevében. A vizek nem fognak kijönni. Isten azt mondta, hogy te keresztény uralkodj ezeken a dolgokon. Isten megmondta, hogy ez úgy lesz, akkor az úgy is fog lenni. És mi vagyunk a gazdái ennek a földnek, a keresztények. Lesznek dolgok, amik akkor megtörténhetnek, amikor már mi nem leszünk itt. De azt mondja az Ige, hogy ma még van egy visszatartó erő itt a földön, ami az ördög munkáit visszatartja, az antikrisztus hatalomra jutását megakadályozza, visszatartja. Majd jön az elragadtatás, amikor már mi nem leszünk itt, akkor ezek a történések megtörténnek. De ez a visszatartó erő mi vagyunk, Isten birodalmának a tagjai.

Ha te rájössz, hogy ki vagy, akkor az ördög iszonyúan félni fog tőled. Azok a démonok, amiktől te most félsz, vagy egy betegség, ami szintén az ördögtől jön, ha te rájössz, hogy ki vagy akkor, ha az ördög meglát téged, és akkor remeg, mert jön a birodalmi lépegető.

Jakab 2/19 Te hiszed, hogy egy az Isten, jól teszed, az ördögök is hiszik és rettegnek.

És amikor rád néz az ördög, akkor azt mondja, hogy hűha! Ez Isten fia és elkezd tőled félni és remegni.           

Úgyhogy a betegségek a mai napon itt remegnek. A betegségek itt be vannak rezelve és a betegségek innen menekülni akarnak. A depresszió, a kétségbeesés, a legyőzöttség ma menekülni akar innét Jézus szent nevében. Mert Istennek fiai, Isten királysága van jelen, Isten tart ma egy birodalmi gyűlést.  

Ha be akartok mindannyian ebbe a birodalomba kerülni, akkor az első lépés, hogy be kell fogadni az Úr Jézus Krisztust. A vele való összekapcsolódás adja nekünk ezt a hatalmi pozíciót, adja, hogy visszakerülünk az uralmi a hatalmi pozícióba.       

Felállunk, és közösen elmondjuk az üdvösség imáját. A Róma levél 10/9-ben mondja az Ige, ha valaki a szívében hiszi, hogy Jézus feltámadt a halálból és a szívében való hitről megvallást tesz, akkor örök élete és üdvössége van.    

 És itt megint visszakanyarodunk Isten teremtéséhez. Hogyan teremtett Isten? Kimondta! Mi is kimondjuk, hogy örök életünk van, és ez a kimondott szó, az Ő Igéje, a szánkon keresztül jön valóságba.

Az üdvösség imáját közösen mondja el a gyülekezet.

Hiszem, hogy Jézus Isten Fia, hiszem, hogy meghalt az én bűneim miatt, a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az életem Ura, Megváltója, Gyógyítója és Szabadítója. 

Költözz a szívembe és vegyél ott hatalmat. Jézus hiszek benned, és hittel a szívemben megvallást teszek, hogy te vagy az életem Ura, Megváltója, Gyógyítója és Szabadítója. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban. Isteni fajta életem van, Isten gyermeke vagyok, Isten ereje van az életemben, Isten teremtő ereje van az életemben. Isten élete az én életem. Köszönöm Mennyei Atyám, köszönöm drága Jézusom! Ámen!

Dicsőség legyen az Úrnak!                                                          BÉKEVÁR FŐOLDAL