2014.07.27.  

 

A HÍVŐ HATALMA

Jim Sanders és Danny Pollock élőben elhangzott tanításának nyers szövege
2014. július 20.

 

Új rendszabály kerül bevezetésre: vasárnaponként 10 órakor bezárjuk a terem ajtaját, csak az emeleti részre lehet felmenni. A sok járkálás ugyanis megzavarja a dicséretet. Aki elkésik, az várhat kint a dicséret végéig, és amikor köszöntjük egymást, akkor be lehet jönni. Mert nem tudjuk úgy az Urat imádni és a kenetben örvendezni, ha a sorokban lökdösik az embert. Ezért rendet szükséges tartani. A Gyülekezet nem tökéletes emberekből áll, azért járunk ide, hogy egybeolvasszon minket az Úr, és képes legyen használni bennünket.

Augusztus harmadik hetében szeretnénk megint egy jó nagy evangelizációba kezdeni. Ha a pásztoroknak van terve erre az időre, szóljanak, telefonáljanak. Két összejövetelnek megtaláltuk az idejét. Lehet, hogy már ezt unalmasnak tartod, hogy mindig mondom, de csupán a tanításainkkal és a kiváló prédikálásainkkal nem fogjuk megnyerni a világot.

Szolgáló testvérünknek, Danny Pollocknak vannak könyvei a hatalomról. Húsz évvel ezelőtt kapott egy kijelentést a krisztusi hatalomról, és hozott a könyveiből. Én a tanító kenet alatt nőttem fel és ezt jobban is szeretem. A testvérem azonban prédikál.

Elmentem Ausztráliába, és ott megfigyeltem Clark Taylor szolgálatát 1980-ban. Azon csodálkoztam, hogy miként kente fel Isten egy olyan szolgáját, aki nem ismeri az Igét. Én végzett bibliaiskolai növendék voltam, és most százszor többet tudok annál, mint amikor kijöttem az iskolából.

Figyeltem évek során, hogy ki az, akit Isten felken. Ő egy apostol volt. Egy pár évre rá hallottam őt prédikálni, és az is megdöbbentett. Egy igeversen időzött 45 percig, arról tanított. Egy metodista teológiai iskolában kapta a kiképzést. Danny pedig egy másik teológiai iskolába járt három évet. Sok időt tölt az Úrral. Nincs okos telefonja, nincs számítógép az útjában.

Azt a fajta embert tudja használni az Úr, akik – ahogy például ott a bejárati ajtónál a segítőink – itt vannak. Minden héten itt vannak. Itt vannak már korán, mert ha te később is érkezel, nekik már itt kell lenniük. Mi általában 8 óra körül érkezünk.

Clark mennyi evangelizációs összejövetelt tartott! Tíz-tizenhárom gyülekezetet kezdett, és a következő évben már kétszáz gyülekezete volt. Tehát a terjeszkedés óriási volt. Akkoriban evangelizált.

Az az idő, amit az ember az Úr szolgálatával tölt naponta… Idén hány alkalmat is terveztél? – kérdeztem tőle. Kétszázötven alkalom, azután kicsit lejjebb vette, az idén száz összejövetelt vállalt fel. Te mivel foglalatoskodsz, mint prédikátor?

Ezek nagy összejövetelek. Némelyiken ötvenezer ember van. Mi tanultakká leszünk az Igében, mert oly sok a kijelentés. Mit mond a Biblia erről? Hogy a tudás felfuvalkodottá tesz. Hogyha Isten felkentje akarsz lenni – mindegy, hogy a munkahelyről vagy a szolgálatról legyen szó –, csak azokat keni fel Isten, akik használni is fogják azt, amit az Úr ad nekik.

A prédikátort keni fel, aki prédikál, és nem azokat, akik csak otthon ülnek, és arról álmodoznak, hogy olyan nagyméretű alkalmaik lesznek egy napon, mint Benny Hinnek. Vagy nagy gyülekezetekről álmodoznak az Egyesült Államokban. Tehát egyszerűen csak álmodoznak.

Az Úr egy igazságos ítélőbíró, és azokat fogja megjutalmazni, akik a kemény helyeken is megállják a helyüket. Tudja, hogy mivel szembesülnek ott. Nem érdekli az Urat, hogy mekkora méretű az a munka.

Megfejjük a tehenet reggelente, azután délután is megfejjük. Mindennap. Nem lehet kihagyni egy alkalmat sem. Amikor az apukám elment otthonról, nekem kellett ezt tennem. A lovakkal és a tehenekkel vigyázni kellett.

Az életem során dolgoznom kellett. A hét minden napján, tizenkét órát naponta. Az ebédszünetet nem fizették, ezért összesen 12,5 óra volt. És még el is kellett oda menni és haza kellett jönni. Tehát keményen dolgoztam, és az Úr figyeli ezeket. A lusta embereket nem keni fel Isten! Felfuvalkodott emberek vannak sokan, de ha megnézitek a naptárukat, akkor nincs benne semmi, ami elkötelezettség lenne.

Kenneth Hagint hozom példának, akinek a könyveit olvassuk. Miután meggyógyult, kiment és evangelizált, prédikált. Évente négy cipőt koptatott így el, mert gyalog járt, nem volt pénze, nem voltak nagy adományai. Tehát bátorítalak benneteket, hogy még többet tegyetek az Úrért.

Ha a helyetekben lennék, nem ítélném meg a vendégszolgálónkat. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az Úr elküldte őt hozzánk. Azért tud így szolgálni, mert az Úr használta őt. Használta, gyakorolta az ajándékát, és Isten felkente őt. Elhívta őt. Ázsia más mentalitású, mint Európa. A vendégünknek most igazodni kell egy kicsit hozzánk, az itteni mentalitáshoz.

Nagyon nagy áldás az részünkről, hogy mi az Igéből ilyen tanultak lehetünk, képzettek lehetünk. Amikor a kezét teszi rátok, akkor impartálások lesznek. Amikor prédikál, akkor is impartálások vannak. Csendben vagytok.

Azt gondolják az emberek, hogy a világ örökké tart majd, de nem így van. A gyülekezeti korszak hamarosan lezárul. Az Úr küldi a figyelmeztetéseket, egyiket a másik után. Az 1Thesszalonika 5,1 vers szerint, nem szükséges az apostolnak tanítani minket az időkről, mert tudjuk azokat, ismerjük azokat.

Nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de én munkában akarok lenni állandóan. Az Úr, amikor visszajön értünk, akkor bizonyos fokig azért is jön, hogy megnézze, mivel is foglalatoskodunk.

Mondja mindenki, hogy: Én az Ige cselekvője vagyok. Bölcs vagyok, és a józanság szelleme az enyém. Intelligens vagyok, Isten bölcsessége munkálkodik rajtam. Isten bölcsessége bennem van, és én megváltoztatok dolgokat a kenettel, ami felettem van. Isten bölcsességével együtt munkálkodom, amely bennem van, és növekszik bennem. Isten bölcsessége által teljesítek be dolgokat, és változásokat hozok. Köszönöm, Úr Jézus, a kenet rajtam van, és használom azt az intelligenciát, amit Isten adott nekem, mert Krisztus értelme az enyém. Köszönöm, Úr Jézus. Ámen.

Ahogy munkálkodsz, ahogy növekszel, úgy változik a kenet is. Hogyha nem végzel semmit, akkor ne gyere hozzám, mondván, hogy te szeretnél friss kenetet, új kenetet, nagyobb kenetet. Növeszteni fogja a dolgaidat, hogyha szorgalmas vagy.

Isten azt akarja, hogy gazdag légy. Isten azt akarja, hogy a Szellemmel teljes keresztények meggazdagodjanak, és hogy támogassák a gyülekezeteket. Mindig mondtam, hogy be kell kerülnöd egy gyülekezetbe, és akkor leszel Isten tervei szerint az Ő akaratában. Tehát hogyha fej nélküli vagy, akkor nincs vezetés. Mindenki gondolja, hogyha követi a Szellemet, akkor rendben lesz minden.

Istennek volt egy vezetője, Mózes, és rajta keresztül jöttek az útmutatások. Lesznek ma is olyan útmutatásai Istennek, amik a fejen keresztül érkeznek. Ehhez kell egy test. Hogyha a kapcsok, kötelek jól funkcionáltan működnek, akkor van a növekedés, terjeszkedés, és elvégezzük azt a részt, amit az Úr nekünk szánt. A mi részünket, többet nem.

Azok a nagynevűek, akiket én ismerek – mint Danny is, vagy Gordon Lindsay –, naponta végezték a dolgaikat kitartóan, semmi csillogás-villogás nem volt benne, de az Úrnak munkálkodtak minden nap. Ezt teszi Danny is minden nap.

Tehát Isten egy példát küldött nekünk arra, hogy miként lehet Isten felkentjének lenni. Biztos vagyok abban, hogy vannak olyan teológusok és akadémikus elmék, akik sokkal többet tudnak. De ültem a gyülekezetben és hallgattam Clark Taylort, akinél én többet tudtam, de ő viszont Isten felkentje. Óriási különbség. Mi Isten felkentjei akarunk lenni.

Tehát a szolgálatok azt célozzák, hogy titeket megtanítsanak, hogy miként működik a hívő szolgálata. Erre van a vezetőség, hogy titeket rávegyen arra, hogy végezzétek el a részeteket a munkában. Azt jelenti, hogy te is felkent vagy, van egy elhívásod.

Mondd, kérlek, hogy: Elhívott vagyok, és ajándékok vannak nálam. Kilenc ilyen ajándék van. (1Kor. 12.) Korban előbbre jutottunk már, és kell, hogy valaki átvegye ezeket a keneteket, de nagyon rövid az idő.

A gyülekezetünkben nagyon sokan vannak, akik a kórházakban, börtönökben rendszeresen, nagyon szorgalmasan végzik a munkájukat. Imádkoznak, közbenjáró imádságot mondanak, és ehhez kell az embernek a testét alávetni, mert ilyenkor a hústestnek nem marad hely, amikor az ember nyelveken imádkozik.

De a munkahelyeden ugyanúgy kell, hogy bizonyságot tegyél arról, amit a Szellem mond, hogy mondjál el. Támogasd az Úr munkáit. Mi az, amit az Úr tesz? Az Úr gazdaggá akar tenni téged.

Van Ausztráliában valaki, akiről beszélgettünk Dannyval. A nagy beruházások egyik felügyelője volt, alázatossá lett és újjászületett. Abbahagyta azt az életét és eljött Queenslandbe, az egyik városba. Eljött a gyülekezetbe. Volt egy karcolás a kezén, egy sebhely, ami ott meggyógyult.

Mit tett az Úr? Az az építőipari vállalkozás, ahol dolgozott, kapott egy nagy beruházást Queenslandban, és ott lett vezető. Azután visszament Melbourne-be, ahol eredetileg is élt. Nagy beruházásokat vezetett, építkezéseket és ennek volt az egyik vezetője.

Nem egy mérnök munka, hanem afölött van, mert nagyon sok felelősséggel jár. Te pedig felkent vagy arra, hogy az Úrnak végezd a dolgait.  Ő nem volt prédikátor, de bizonyságot tett az Úrról, amerre csak járt.

Átadjuk most a szót Dannynak. Mindenfelé a világban, amerre jár, alapvetően a hatalomról prédikál. India megváltozott a szolgálata által. A gyülekezetekkel, a pásztorokkal is foglalkozott. Harminc éve kezdte, és nagy munkát végzett el az Úrnak, ezért legyen ez megértés számunkra. Köszöntsük Danny Pollockot egy nagy tapssal!

 

DANNY POLLOCK: Dicsérjük az Urat! Halleluja! Az ausztráliai kenetet hoztam el. A hívő hatalmáról egy rövid üzenetet mondok.

Hiszem, hogy amikor újjászületünk, akkor hatalmat is kapunk ezzel. Hatalmat kaptunk a sátán és az ő munkái felett, a démoni támadások felett. A bűn és a kísértés feletti hatalmat jelenti ez, valamint a betegségek és az erőtlenségek feletti hatalmat is jelenti.

Amikor a Szent Szellemmel megkeresztelkedünk, akkor az erőnek egy hatalmas áradatát kapjuk. Tehát két dologról van szó, a hatalomról és az erőről.

Egyszer egy igen jó barátom mondott egy történetet, ami jó példa arra, hogy lássuk a különbséget a hatalom és az erő között. Egy nagy kamiont képzeljünk el, ami jön szembe velünk az úton. Nagy sebességgel jön, és egy kereszteződéshez közeledik.

A kereszteződésben ott áll egy rendőr. A rendőr felteszi a kezét jelezve, hogy a kamionnak meg kell állni. A kamionos rálép a fékre, és pont a rendőr előtt megáll. A kérdés így szól, hogy kinek van hatalma? A rendőr az, akinek erre van hatalma. A kitűzője, az öltözete jelképezi ezt a hatalmat. A kamionosnak volt ereje, de a rendőrnél volt ott a hatalom.

A mi hatalmi kitűzőnk, az igazolványunk a Jézus neve! A hatalmunk azon alapul, hogy kik is vagyunk Jézusban, a Krisztusban? A Biblia tanítja, hogy amikor újjászületünk, akkor Krisztusba kerülünk. Krisztus bennünk vesz lakozást, mi pedig Őbenne.

Az Újszövetségben sok tanítás szól arról, hogy most mit birtokolunk, miután Krisztusba kerültünk. Mi az, amit birtokolunk, és kikké lettünk? Alapvetően a szellemi emberünkről szólnak ezek a tanítások.

A külső emberünk, vagyis a testünk, továbbra is ugyanúgy néz ki. Vagyis, ha egy kicsit csúnyácska voltál, mielőtt újjászülettél, akkor az újjászületésed után 5 perccel még mindig olyan csúnyácska leszel, mert a testedben semmi átalakulás nem történt. Halleluja.

De a szellemedben ott belül valami történt, mert Isten Szelleme került a szellemedbe és átváltozást hozott. A szellemi ember született újjá, az lett újjá. Új teremtéssé lett Isten Szelleme által. A régiek elmúltak, és ímé újjá lett minden. Vagyis egy új személy vagy belül. Ez az egyik módja, hogy tudd, hatalmad van.

Néhány verset fogunk itt olvasni Józsué könyvéből. A 6,1-2 verset, de a 2-es a legfontosabb. Izrael fiairól szól itt az Írás, akik negyven évet kóboroltak a pusztaságban. Átkeltek a Jordánon és az ígéret földje felé tartanak.

Isten azt mondta nékik: A Kánaán földjét nektek adom, de azokkal az emberekkel nem fogtok tudni együtt lakozni. Minden várost be kell vennetek, és az ott lakó népet ki kell űznötök onnan.

Azt is mondta nekik Isten, hogy ne házasodjanak közülük, mert hogyha a ti fiaitok elveszik azok lányaikat, akkor a ti fiaitok ezzel elhagynák az Urat. És ha a ti lányaitok házasodnak azok fiaival, ugyanez történik. Vagyis kellett, hogy megmérettetések legyenek.

Miután a Jordánon átkeltek, az első város, amit be kellett venniük, Jerikó volt. Isten megmutatta nekik, hogy ímé ezt kell tennetek. Tehát Józsué két kémet beküldött Jerikó városába, ahol kikémlelték a helyzetet és megismerkedtek egy Ráháb nevű asszonnyal. Ráháb volt az, akin keresztül az ő kimenekedésük adatott.

Azonban, mielőtt eljöttek a házából, azt mondta nekik, mi félünk tőletek, izraelitáktól. Nem azért, mert kik vagytok ti, hanem a ti Isteneteket rettegjük. Mert a ti Istenetek Isten odafent és idelent. Mert hallottuk, hogy miket cselekedett a ti Istenetek veletek.

Természetfeletti módon kettéválasztotta a Vörös tengert és titeket átengedett, az egyiptomi hadsereget pedig elnyelte. Azt is hallottuk, hogy az emoreusokat és azok királyát hogyan győzte le Isten általatok. Úgyhogy számunkra nem maradt bátorság, mert félünk.

A két kém visszament Izrael táborába, és jelentést hoztak. És itt az 1-es versben Jerikó falaihoz érkeztek el Izrael fiai.

Józsué 6,1-2.

1. Jérikó pedig be- és elzárkózott vala az Izrael fiai miatt, se ki nem jöhetett, se be nem mehetett senki. 

Vagyis Jerikó vezetősége nem túl értelmesen gondolkodott. Mivel féltek az izraeliektől és tudták, hogy az izraeliek majd legyőzik őket, ezért elhatározták, hogy körbeveszik és megerősítik a város falait. A bejáratokat lezárták, se ki, se be nem mehetett senki. Amikor Józsué és az izraeliek elérkeztek oda, ezt látták.

Mondom nektek, hogy sok alkalommal szembesülünk azzal, hogy jelképesen „Jerikó falaihoz” érkeztünk. Lehet, hogy betegség, lehet, hogy a félelem ereje az. Lehet, hogy a nyugtalanságaid a Jerikó falai. Lehet, hogy a depresszió számodra a Jerikó fala. Jerikó lehet családi probléma, anyagi probléma.

Azt mondom neked, hogyha van ilyen szimbolikus „Jerikó fala” előtted, Istennek ugyanaz az ereje, amely háromezer évvel ezelőtt lerombolta Jerikó falait, képes arra, hogy a te életed „Jerikó falait” is lerombolja! Halleluja!

Tehát Józsué Jerikó falain kívül volt az izraeliekkel, és Isten azt mondta nekik, hogy vegyétek be Jerikót. A kémek azt mondták, hogy félnek tőlünk, ezért ez könnyű dolog lesz. De amikor odaértek, akkor lehetetlennek tűnt.

Mondom neked, hogyha valami lehetetlennek tűnik az életedben, az nem jelenti annak a dolognak a végét, mert Isten képes arra, hogy utat nyisson ott, ahol nincs út. Halleluja!

Amikor a 2-es versre térünk, Isten ad egy kulcsot. Mindenki ismeri Jerikó bevételének történetét. Hét napig kellett körbe masírozniuk a vár falai körül. Hat napig egyszer, a hetedik napon pedig hétszer kellett körbemenniük. Vagyis összesen tizenháromszor mentek körbe.

Sok ember nem érti mi a szellemi jelentősége ennek a történetnek. Az engedelmesség cselekedetét és a hit cselekedetét jelzi. A papoknak kosszarvakkal kellett kürtölniük. Minden egyes alkalommal így kellett tenniük, amikor körbemasírozták a falakat. Ha elolvasod a teljes fejezetet, akkor látod ezt.

Ennek a kürtnek hivatalosan [a törvény szerint] csak a jubileumi esztendőben volt szabad szólni. Minden ötvenedik esztendő jubileumi év. Az izraeli törvények szerint, amikor elérkezünk az ötvenedik esztendőhöz, akkor az adósságaink eltörlődnek.

A kos szarvából készített kürtök így hangozhattak fel. Amikor a kürt szava megszólal a Bibliában, akkor az egy profetikus üzenetet hoz. A győzelem üzenetét hozza, amikor a kos szarvából való kürtöket megfújják. Tehát a hit üzenetét szólja, az elengedés üzenetét, a győzelem üzenetét.

Meghagyta nekik Isten, hogy ne szóljanak, hanem csendben masírozzanak körbe. De a kürtök megfújása mindenképpen jelzi, hogy az áttörés, a győzelem üzenetét hordozzák, és ezt csak hitben tudták megtenni a 2-es vers miatt. Ez elmondja, hogy Józsuénak volt egy problémája.

Isten szólt hozzá: Szeretném, ha látnál valamit. Szeretném, ha látnád azt, hogy Jerikót a kezedbe adtam. Mert én neked adtam Jerikót, lásd, hogy az a kezedben van.

Józsué 6,2.

2. És monda az Úr Józsuénak: Lásd! Kezedbe adtam Jérikót és királyát a sereg vitézeivel együtt.

Ez egy óriási város, megerősített város, amelynek 100 láb magasak lehettek a falai. Szemlátomást szinte lehetetlennek tűnt legyőzni, de Isten azt mondta, hogy a kezedbe adtam. Isten részéről ez nagyon rendben van, hogy ezt mondja. De ne hárítsuk a felelősséget másra.

Isten ezt jól látja, de mi a helyzet velem? – kérdezi. Isten azt mondta, hogy te is így lásd! Hogy Jerikó a te kezedben van, én is azt akarom, hogy te is így lásd. Hogyha Isten a kezedbe helyezte, akkor az a kezedben van. És Isten azt mondta: Azt akarom, hogy te is így lásd!

Egy történetet mesélek el nektek egy kenyai úriemberről, akit ismertem. A legjobb barátom volt, akit valaha ismertem. Hosszú hajú volt, vastag szemüveget viselt és sántított. Nyugat-Kenyában tartottunk egy hadjáratot 1993-ban, ebben a városban.

Az idősebb hölgyeknél volt tapasztalható a Szellem legnagyobb kiáradása abban az időben. Egy négynapos szemináriumot tartottunk, és annak a végén pedig egy hadjáratot, amely a teljes délutánt betöltötte. Háromszáz ember jött ott az Úrhoz. Halleluja!

Gyülekezetek jöhettek, nyitott volt minden gyülekezet számára az alkalom. A legtöbb összejövetelt azonban az anglikán gyülekezetben tartottuk. Az utolsó nap, a vasárnapi összejövetel egy hálaadó összejövetel volt, és mindenki egybegyülekezett. A Jerikó üzenetet prédikáltam. Ez az alkalom öt órás volt, persze nem prédikáltam öt órát, csak egy órát.

Az alkalom végén meghívást kaptak a hívők, hogy bizonyságokat tehessenek, és mindazok is, akik előtte ellene voltak a gyógyulásnak és a csodáknak. A hadjárat során Isten adott nekem tudás szava által közléseket. És ezek a hölgyek lejöttek gyógyulásért. Isten mindegyiket meggyógyította. Dicsérjük az Urat.

Ezen a vasárnapon elmondhatták a bizonyságaikat. Minden egyes bizonyság 15 percig tartott. Tehát több mint két óra hosszat tartottak a bizonyságok. Amikor az alkalomnak teljesen vége lett, akkor egy képet kaptam az elmémben.

Erre emlékszem csak, hogy a tolmácsom sántítva ment körbe, és azt mondta, hogy Jerikó az én kezemben van! Hogyha Isten Jerikót a kezedbe adta, akkor neked úgy kell látni „Jerikót”, hogy az a kezedben van!

Két évre rá újra találkoztam ezzel az emberrel. Egy városba tartottam, és olyan helyen álltam meg, ahol lehetett üdítőt vásárolni. Amikor én bementem, hogy vásároljak egy kis innivalót, ő akkor jött ki. Elmentünk egymás mellett, és ahogy felnéztünk, megismertük egymást. Azt mondtam a kollegámnak és a feleségének, hogy valami történt ezzel az emberrel. Ismered-e?

A felesége, aki egy ápolónő volt, azt mondta, hogy kisgyermek kora óta ismerem. Nagyon szegény családból származik, ami azt jelentette, hogy egyáltalán nem tudott iskolába járni. Nem tud olvasni, nem tud írni. Csak gödröket tudott ásni a földbe, és ebből WC helyet készített. Tehát valahány láb mélységűnek kellett lenni a gödörnek, s azután azt egy kis építménnyel ellátták.

Egy napon valami gond lett az ásógépezettel, amivel ásott. Ő elesett, és ez a gép pedig ráesett a hátára. Elvitték őt a szülei otthonába, és egy szobában elhelyezték. Az ajtó alatt naponta kétszer betették neki az ételt. Tíz évet töltött abban a kis szobában.

Tíz évig senki nem látta őt. A kollegám felesége azonban azt mondta, hogy ebben a nyelvjárásban, amit ő beszélt, tegyetek be neki egy Bibliát az ajtórés alatt. Ez a luja nyelvezet, a luja törzs nyelve volt. Ő ezt a nyelvet értette.

Elolvasott valamit az Újszövetségből, amit megértett, és ez alapján Isten a szuverén lénye által meggyógyította. És kinyitotta az ajtót és kijött. Mindenki elszaladt félelmében, mert azt hitték, kísértet.

Isten két dolgot tett ennek az embernek az életében. Isten megtanította őt az angol nyelvre. Azon a környéken ő a legjobb tolmács. De Isten egy feleséget is adott neki. Ennek az embernek, aki teljesen iskolázatlan volt, egyemet végzett felesége lett.

A történetnek egy csodálatos vége ez. De amire visszaemlékszem, ez volt az az ember, aki azt mondta, hogy a „Jerikó falai” a kezemben vannak.

Amikor Isten azt mondja, hogy Jerikót neked adtam, azon azt érti, hogy azt akarom, hogy úgy tekints magadra, ahogy én látlak téged. Mert Isten látta Jerikót az ő kezében. És azt mondja Isten, hogy akarom, hogy ugyanazt a dolgot te is lásd.

Azt szeretném, ha úgy látnád magadat pontosan, ahogy én látlak. Mert én téged nem úgy látlak, mint a bűnöst, hanem Isten fiaként látlak téged, akit a Jézus vére megváltott. Úgy lásd magad, mint Krisztust, akit a mennyei helyekre ültettem.

Évekig tudtam, hogy ott ülök a mennyei helyeken, mert Krisztusban voltam – ezt mondja a Biblia és én hittem a Bibliát. Ha az emberek megkérdezték volna, hogy oda ültettettem-e Krisztussal a mennyei helyekre? – mondtam volna, hogy igen. És ha megkérdezték volna, hogy mit jelent, azt nem tudtam. Tehát tudtam róla, de különleges megértésem nem volt.

Egy napon olvastam egy Könyvet. Ahogy kinyitottam, ugyanezt jelentette. Azt írja a könyv, hogy ez egy hatalmi pozíciót jelent. Hogyha te a mennyei helyeken ülsz Krisztussal, akkor kérdezd meg, hogy hol ül Krisztus? És amikor a részleteibe belementem – a Biblia tanítja –, hogy három ég van, és Isten a harmadik égben, a legmagasabb égben lakozik.

Tudjuk ezt, mert a 2Korinthus 10,2 versében Pál írja, hogy – ismerek egy embert, aki elragadtatott a harmadik égig, a paradicsomba. Legtöbben úgy hiszik, hogy ez az ember Pál volt, hogy magáról írta. De ebből megtudhatjuk tehát, hogy a harmadik ég Istennek a mennyei birodalma. Ez a legmagasabb ég.

Az Efézus 1,20 azt mondja, hogy Isten feltámasztotta Krisztust, és ültette Őt a jobbjára a mennyekben. Ha Isten mennyei helye a harmadik menny és Jézus ott ül a jobbján a mennyekben, akkor Jézus a harmadik égben, a mennyben kell, hogy üljön az Atya jobbján.

A következő vers írja, hogy magasan felette minden fejedelemségnek és hatalmasságnak.

Efézus 1,20-21.

20. Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.

21. Magasan minden fejedelemség és hatalmasság és erő és uraság és minden név fölé, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is:

Ezek is az egekben vannak, de Jézus magasan felettük van! Jóval alatta helyezkednek el azok, akikről a 21. vers ír, mint ahol Jézus trónja van. Tehát a sötétség erői [az első és] a második égben vannak. Itt trónol ugyanis az ördög, a második égben, ami alacsonyabban van. Krisztus pedig a legmagasabb egekben, a harmadik égben van.

[Kenneth Hagin (Győzedelmes Gyülekezet c. könyv 16-17. old.) tanítása szerint a sötétség erőinek tevékenysége az első és a második égre terjed ki. (Ef. 6,12) „Igei alapunk van hinni, hogy a démonok és a gonosz szellemek első három osztálya – fejedelemségek, hatalmasságok és az élet sötétségének világbírói – az első égben vannak, amely magában foglalja a közvetlenül felettünk levő levegőt és atmoszférát… Az atmoszférán vagy levegőn túl van a második ég, ahol a csillagok és a bolygók találhatók… Ez az a birodalom, ahol a gonosz szellemek  vagy a gonoszság szellemei a magasságban uralkodnak. Ezen túl van a Harmadik Ég, az Egeknek Ege, a Paradicsom birodalma, ahol Isten trónja van. Isten birodalmában természetesen nincsenek gonosz szellemek.”]

A következő Ige azt mondja, hogy amikor Krisztusba kerülünk, akkor Krisztussal együtt ültettettünk a mennyei helyekre. Vagyis a harmadik, a legmagasabb égbe lettünk ültetve. Az ördögnek pedig jóval alatta van a helye, mint ahová Jézus ültettetett.

Te pedig Krisztussal együtt ültettettél a mennyekben. Más szóval az ördög jóval alatta van annak a helynek, ahová te lettél ültetve. Hogyha az ördög a Krisztus lába alatt helyezkedik el, akkor a te lábaid alatt is van, és neked hatalmi helyed van felette. Azt jelenti, hogy hatalmad van felette. Halleluja!

Efézus 2,6.

6. És vele együtt feltámasztott és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban:

Még egy rész, és az üzenetem végéhez érkezünk. Honnan tudom azt – kérdezik az emberek –, hogy nekem hatalmam van? Onnan tudom, hogy hatalmad van, hogy hívő vagy. Lehet, hogy ezt nem tanították neked. Csak Isten Igéje tudja megtanítani neked. Sokan vannak, akik olvassák az Igét, de csak a fejükben van ismeret róla csak egy teória szintjén.

Jézus ezeket a szavakat mondja:

János 8,31-32.

31. Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok; 

32. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Ámen!

Tehát nekem az Igében kell lakozást vennem. Olvasnom kell, tanulmányoznom kell, és még az elménkbe, az emlékezetünkbe is be kell építeni. De a legfontosabb dolog, hogy cselekedni is kell a szerint. Az Igét cselekednünk kell.

És Jézus azt mondja, hogyha az én Igémben maradtok, akkor juttok el oda, hogy megismeritek az igazságot. Egy bensőséges ismerethez jutsz, a görög szóhasználat szerint. Vagyis ha az Igében lakozol, akkor az igazságnak egy bensőséges ismeretére jutsz el.

Ez nem akkor van, amikor azt hiszed, hogy tudod, nem akkor van, amikor reméled, hogy már tudod, hanem ez akkor van, amikor egyszerűen tudod, hogy tudod, hogy tudod, hogy tudod. A bensődbe kerül, a szellemedbe kerül, és kijelentést hoz neked, és ezt a bizonyosságot senki nem tudja benned megingatni. Amikor ide eljutsz, Jézus azt mondja, akkor az az igazság, ami benned van, az szabaddá tesz.

Nekem kijelentésre van szükségem, nekem a szellememben kell megtudni, hogy én a Krisztussal ültettettem a mennyei helyre. Magamat úgy kell tehát látnom, ahogy Isten lát engem. És Ő téged úgy lát, hogy te Krisztussal együtt ültettettél oda a mennyben.

Még egy utolsó dolgot szeretnék megnézni veletek a Lukács 10. fejezetéből. Hetven tanítványát küldi ki itt Jézus egy missziós szolgálatra. Hirdessétek a királyságot és gyógyítsátok a betegeket – mondja nekik. Ennek a csoportnak nem mond semmit arról, hogy ördögöket űzzenek.

Egy dolog, amit megtanultam, hogy a kiküldéssel mindig együtt jár egy úgynevezett küldetett, felruházott hatalom. Mint hívőnek, neked adatott hatalom arra, hogy prédikáld az Igét. Jézus Krisztus üdvösségét hirdesd másoknak. Halleluja!

Ennek a hatalomnak ez az egyik alapköve. Jézus más praktikus útmutatást is ad nekik. Azután kimennek. Kettesével küldi ki őket különböző helyekre. Olyan helyekre küldi őket Jézus, ahová Ő maga még nem jutott el. Azt jelenti, hogy kettőt elküldött egy településre, másik kettőt egy másik településre, megint kettőt egy harmadik településre. Azután egy idő múlva visszatértek. És megnézzük a következő verset.

Lukács 10,17.

17. Visszatért pedig a hetven tanítvány örömmel, mondván: Uram, még az ördögök is engednek nékünk a Te neved által!

Más szóval tehát igen örömteljes időket éltek. Nem annak volt az ideje, hogy nagy hadjárat lett volna, hanem szétszóródva, ketten egyik helyre, megint másik kettő egy másik helyre és így tovább.

Minden egyes helyen, ahová elmentek, ugyanazon dolgokat tapasztalták. Két tanítvánnyal történt. Amikor újra egybegyűltek, akkor örömteljesek voltak. Vagyis megosztották a tapaszta­lataikat, és azt állapították meg, hogy minden egyes helyen ugyanazok a dolgok megtörténtek.

És azt mondták Jézusnak, hogy Uram, még az ördögök is engedtek a Te nevedben. Én ezt jól megértem, mert Indiában voltam olyan helyzetben, hogy hirdettem Isten Igéjét, és valakiben megnyilvánult egy ördög.

Gondoltam magamban, hogy szükséges lenne imádkoznom az illetőért és kiűznöm azt az ördögöt. Ezért leállítottam a prédikálást és lementem, hogy imádkozzam az illetőért. Szirénaszerűen üvöltözött az asszony, és fel-le ugrált. A szemük üvegessé válik igen gyakran és sikoltoznak. A hindu hívők a gyülekezeten kívül voltak és néztek befelé a gyülekezetbe.

A ruha már szinte leesett róla, mert a kezét körbe-körbe, karikába hányta, vetette. Az indiai nép nagyon konzervatív nép. Ezért az asszonyok azonnal odajöttek köré, segítették a ruháját visszaölteni rá. A hinduk nevettek. Én pedig imádkoztam, de úgy tűnt, hogy nem jutunk sikerre. Azt kérdeztem: Uram, most mit tegyek?

Imádkozd rá Jézus békességét – mondta az Úr. És amikor ezt megtettem, akkor felhagyott a megnyilvánulásaival. Sokan megkérdezték, hogy vajon meg is szabadult? Nem azon a napon. De nincs kétségem afelől, hogy egy másik napon megszabadult.

De Isten azt mondta nekem akkor, hogy a tévedés, a hiba, amibe beleestél, hogy nem kellett volna lemenned hozzá és őt megszabadítanod, hanem folytatnod kellett volna a prédikálást. Ott akkor a Szent Szellem keresztségről tanítottam. Utána foglalkozhattál volna ezzel az üggyel.

Tizennyolc hónapra rá megint visszamentem oda Indiába. Egy nagy konferencia volt ott. Az amerikai csapat egy nappal előtte már elment onnan. Én azért érkeztem, hogy annak a felekezetnek egy szemináriumot tartsak. Felhívtak telefonon, hogy egy nappal előtte érkezzek, és prédikáljak a szeminárium kezdete előtt.

Egy nagy sátoros alkalom volt, ezer ember volt jelen. A szomszédos épületben pedig egy esküvő zajlott nagy zenei mulatsággal, kihangosítással. A zene olyan volt, mint amikor tízezer macska harcba kezd egymással. A dicséretünk pedig nem volt igen felkent. Tudtam, hogyha elkezdek prédikálni, akkor teljes gőzerővel kell, hogy prédikáljak.

Tíz perce voltam az üzenetben, amikor egy asszony előreszaladt középen, és megnyilvánult benne az ördög. Leugrottam a színpadról, odamentem hozzá. Nem érintettem meg, de rámutattam: sátán, a Jézus nevében megkötlek, és megtöröm az erődet! Némulj el a Jézus nevében! Az asszony azonnal lezuhant a földre. Hálát adok, hogy nem meghalt.

Visszamentem a színpadra, és folytattam a prédikálást. Amikor vége lett az alkalomnak, egy asszonyokból álló húszfős sokaság körbevett. Volt, aki a vállamat veregette. Azután ez az asszony felkelt, és megint elkezdett benne megnyilvánulni ez az ördög.

Akkor újra imádkoztunk. Az egyik testvérnőnek adott Isten kijelentést arról, hogy mi volt ez a helyzet, odajött és elmondta nekem. Hatalmat vettem felette, megkötöztem azt a dolgot Jézus nevében.

Az egyik dolog, ahol hatalmat kell venni, az az, hogy szólni kell ahhoz a problémához. Volt, hogy Jézus a hegyhez szólt. És a te „hegyedet” – ami a te problémád –, a nevén kell nevezned.

Hogyha olyan orvosi helyzet van, amit ki sem tudsz ejteni, akkor hívd a betegség szellemének. Tehát Istennel nem a hegyről kell beszélgetnünk, mert azt mondta nekünk, hogy hatalmat adok néktek. És Jézus nevében te szólsz hozzá!

Egész egyszerűen, ahogy foglalkoznod kell vele, meg kell kötöznöd a Jézus nevében! És meg kell parancsolnod neki, hogy te most meg lettél kötözve. Hogyha hiszel benne, és ha Jézus nevében teszed azt, és hatalommal szólsz hozzá, akkor az a bizonyos dolog hit által meg lett kötve. Azt jelenti, hogy szorosan körbe lett hurkolva.

Ezzel megtörted az erejét és a hatalmát. Amit ezután általában teszek: Megparancsolom annak a bizonyos dolognak, hogy engedje el azt az illetőt. Eloldani, elengedni – ezt jelenti ez a szó.

Vagyis a problémához szólok, és megparancsolom neki, hogy engedje el a személyt, az illetőt. Újra a Jézus nevében szólok, hatalommal szólok, és hitben szólok. Ez azt jelenti, hogyha hitben szóltál, akkor az a dolog el van végezve. Ezzel az asszonnyal is ezt tettem. Pár percre rá teljesen szabadon tudott jönni-menni.

Az üzenetem vége úgy szól: hatalmad van, mert Krisztussal ültettettél a mennyekben. A legmagasabb mennyekbe ültettettél, a harmadik égbe ültettettél, és az ördög a lábad alatt van. Bár a földön jársz, de harmadik égbeli lény vagy, és ahhoz a problémához szólhatsz a Jézus nevében. Megparancsolhatod, hogy mozduljon el onnan, távozzon el onnan a Jézus nevében. Halleluja!

 

JIM SANDERS: Mondjuk: Áldottjai vagyunk az Úrnak! Halleluja! Dicsőség Istennek! Az áldások uralkodjanak felettetek! Az Úr Jézus neve felmagasztaltatik! Hiszem, hogy kaptatok ma valamit a szívetekbe.

Mondja mindenki: Áldott vagyok az Úr Jézus nevében! Nagyobb dicsőség, növekedtem a dicsőségben, jobban nézek ki, jobban érzem maga, nagyobb az örömöm! Köszönöm Úr Jézus! Ámen! 

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL