2013.08.09. 

 

MINDEN KÁRHOZTATÁS NÉLKÜL

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2013. augusztus 04.

 

Ez az a nap, amit az Úr rendelt! Örvendezzetek ebben! – ezt mondja a Szellem. És hallelújákat zengünk a magasságban. E naptól kezdve változás lesz. S a Szellem mondja, hogy növekedés lesz és terjeszkedés. Nagyobb látást kapsz, a múltat engedd el és tekints a jövőbe. Ne tekints hátra, előre tekints, látásod legyen. Terjeszd ki, szélesítsd ki a sátorodat, terjeszd ki a köteleit. Az Úrnak éld az életedet, amit az Úr mutat a számodra, hogy mit kell tenned. Most van itt az idő a változásokra, ebben az időben. Ez nem alkalmatlan idő, ez a jó idő: a szárazság ideje és az éhség ideje. És Izsák, ahogy vetett a földbe, százszorosát aratott. Ez az idő a vetésre, hogy a mag a földbe kerüljön. Örvendezz, és bőséges lesz a hálaadás, és bőséges lesz az aratás, az Úr Jézus Krisztus dicsőségére. Hallelúja.

 

Áldott legyen az Úr Jézus szent neve mindörökké. Nincs oly bölcsesség, és nincs olyan tanács, és nincs megértés Isten ellen, Istent nem lehet ellátni ilyen tanácsokkal. Tegnap ima-összejövetelünk volt.

Elmagyaráztam ott egy keveset, hogy a nagy baj, hogy az emberek nem állnak ellen az ördögnek. A kegyelemről tanítunk és a megigazulás ajándékáról, amely egy ajándék. Azért, hogyha az ember ezt megérti, és így tekint az életére, akkor megszabadul a kárhoztatás, a bűntudat, a szégyenérzettől.

Nem fogunk végigmenni az egész igesoron, de legalább 15 helyen az Újszövetségben azt olvassuk, hogy most törvény nélkül jelent meg Isten kegyelme, innen ered az igazságunk. Az emberek azért hullanak ki jobbra vagy balra az igazság útjáról, mert nem maradnak hitben.

Engem erre nagyon megtanítottak, ez volt az alapja: a megigazultság és a hit. Ha ezt megértjük, hogy megigazultunk Isten előtt, akkor hitünk képes arra, hogy elfogadja, amit kérünk. Az új munkahelyeket, a gyarapodást, a jólétet, az élet dolgait. Amit ír az Ige:

1Korinthus 1,30.

30. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nékünk Istentől, és megigazulásul, szentségül és váltságul:

Isten tette ezt velünk. Gyülekezetekben nagyon sok tévtanítás hallható arról, hogy összekeverik a hitet a törvény cselekedeteivel, de mi nem tartozunk a törvény alá. Egy úgynevezett hamis evangéliumot hirdetnek, vagy egy téves evangéliumot, mi pedig a kegyelem Evangéliuma alá tartozunk, a Páli Evangéliumot hirdetjük.

Amikor vegyesen vagyunk jelen, akkor vannak, akik ma vannak először, de van, aki húsz éve velünk van és hallgatja a tanításunkat. Tanítja az Írás, hogy vessétek hát alá magatokat Istennek…

Jakab 4,7.

7. Vessétek hát alá magatokat az Istennek (és Isten Igéjének); állatok ellen az ördögnek, és elfut előletek.

És akkor a fájdalom el fog futni a testedből, és az erő jön helyette a testedbe és az egészség. Mindezt hit által lehet elfogadni Istentől. Ez szellemi forrás. És elmagyaráztuk a múlt héten, hogy hármas felépítésünk van.

Az egyharmad részünkre (a szellemünkre) lehet tekinteni, hogy az szent, el van pecsételve a Szent Szellemmel. Azt nem érintheti a bűn, mert az Isten lakik ott. Ez annyira szent, szentté tétetett, hogy Isten képes abban lakozni. Mindegy, hogy milyen cselekedeteket cselekszünk meg, a szellemünket ott elpecsételte a Szent Szellem, azt nem érintheti a bűn.

Van egy harmadrészünk, ami a testünk. Egy megdicsőült testet fogunk kapni akkor, amikor az Úr értünk visszajön, pont olyan testet, amiben Ő lakozik. És ezt a részünket alávetettségben kell tartani. Hogyan megy ez az alávetettség?

A lelkünk, az érzelmeink, a gondolataink és az akaratunk, amit az Ige tükrében kell gyakorolni. És ha a szellemünk és a lelkünk egységre kerül az Igével, akkor képes uralni a testünket. Ezt mondja Pál, hogy én, a belső ember, alávetem a testemet, és alávetettségben tartom.

Ahogy az ember idősebbé válik, az ördög egyre több dologgal próbálkozik a testünket érinteni, ha az ember nem helyesen használta a száját. Mert siránkozni nem érdemes. Ahogy magadat fel tudod támasztani ezekből, az a száddal fog menni.

Ezért vissza fogok kanyarodni majd tanítani a hittanításokra, mert a feltámadás ereje ugyanis bennünk van. Biblia azt mondja: mert ha annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, és ha annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is. (Róma 8,11)

Megeleveníti, feltámasztja, felépíti, helyreállítja az Ő bennünk lakozó Szelleme által. Eljön az idő, amikor azt a szellemi erőt működésbe kell hozni. Ennek az a menete, hogy ahogy az Írás írja: hittem és azért szóltam. Mi is hiszünk, és azért szólunk. Ez része.

Azok, amelyek láthatók, azok ideig valók. Tehát nem a szerint járunk, amit látunk, mert amiket látunk, azok ideig valók. Amik láthatatlanok, azok örökkévalók, vagyis Isten Igéje. Amiket látunk, vagy érzékelünk az öt érzékszervünkkel, nem e szerint járunk. Nem az érzékszerveink szerint járunk, hanem Isten Igéje szerint járunk.

Ha az ember nem látja át ezt a hitüzenetet, akkor a kegyelem üzenetét sem tudja elfogadni. Az ördögnek a játszóterére kerültél, hogyha a múltad miatt állandóan siránkozva, kárhozat alatt tartod magad.

A Gyülekezet nem akarja megérteni, nem hajlandó megérteni, hogy mi az, amit tett értünk az Úr a kereszten, és a törvény cselekedeteiben nincs jelen a hit. Az nem hitből van, az csak időfecsérlés.

Ha a TV-ben olyan műsort lehet nézni – csak keresztény adásokat tekintek –, ahol az ószövetségi sátortemplomról tanítanak, és így tovább, akkor átkapcsolok egy másik csatornára, mert abból nem lesz hitem. Mert ugyanis az elmúlt. A Salamon temploma, amelyet a Templomhegyen építettek meg, az a pontos másolata volt a mennyei templomnak.

De nekünk most már van egy Főpapunk, odafenn a mennyben. Ő egyszer és mindenkorra mutatta be az áldozatát és megtisztított minket. Megtisztított minket minden bűnünktől, a múlt, jelen és a jövőbeli bűneinktől. Ezt értjük? Nem értjük. Ezt hit által lehet elfogadni.

Pétert megkérdezte Jézus, hogy kinek mondanak engem az emberek? Kinek neveznek engem – az embernek Fiát – az emberek? Azt válaszolták a tanítványok, hogy egynek a próféták közül, néhányan Illésnek és tovább találgattak.

Jézus visszakérdezett: és ti kinek mondotok engem? Péter felugrott és mondta: Te vagy az élő Istennek Fia a mennyben. Honnan vette ezt? Nem volt Bibliája. Nem a törvényből vette, és nem a zsidó hagyományokat tanulmányozva vette ezt a kijelentést. Mit mondott Jézus?

Ezt az én mennyei Atyámtól vetted közvetlenül. Ez a mi mennyei Atyánk. És mi pont ennek a képére lettünk teremtve, hogy mindent ilyen kijelentés formájában vegyünk a mennyei Atyámtól, a Szent Szellemen keresztül.

Semmi mást nem kell tekintenem. Sem a keresztény törvényeket, sem a zsidótörvényeket, mert ilyenkor kiestünk a szellemi dolgoktól, kiestünk a hitből. A Szent Szellem írta a Könyvet. Mert a bűnnek ereje a törvényben van, tehát semmit onnan nem tudunk nyerni, csak kárhoztatást. Ez a vége. Mi törvény nélkül vagyunk, mert nekünk a Szent Szellem adatott meg.

Isten maga lakozik bennünk! Ennél többet mit lehetne kérni? Minden, ami a jövőnket illeti az életünkben, az Őbenne jelen van. Ugyanis ami a figyelmeztetéseket illeti, a Szent Szellem figyelmeztet minket, ha igazítani kell a dolgokon. Pontosan olyanok vagyunk belül, mint Ő.

Azt hiszem, vissza kell kanyarodnom, és a hitet kell újra tanítanom. Amikor mi a bibliaiskolában és a régebbi időben tanultuk a hitet, akkor az Igén maradtunk kizárólag. Semmi féle beszélgetést vagy hitetlenség szavát nem voltunk hajlandók meghallgatni.

És csak egyszer voltam hajlandó imádkozni valakiért, mert Isten meghallgatta az imámat. Az igaznak az imáját ugyanis meghallgatja az Úr. Vannak itt jelen igazak köztünk? Akkor meghallgatja az imáidat. Vagyis a hit imáját hallgatja meg az Úr, és tudjuk, hogy…

Zsidó 11,6.

6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik.

Akik Őt hűségesen keresik. És amikor az emberek felhagyják a szívükben ezt a szándékot, hogy keressék Őt, akkor egyszerűen nem keresik Őt többet. Elmennek a világba és sajnálkoznak. Visszakanyarodtak a világ dolgaihoz. Újra a világ „boldog” napjait élik.

Tudjátok-e mi történt Izrael népével, amikor kijött Egyiptomból? Amikor Mórija hegyén megépítette Salamon a templomot, 480 év telt el az „utazásuktól”. (2Királyok könyve) Az Apostolok cselekedete 13-ban mit ír Pál, hogy mennyi volt az „utazás”? 573 év a konkrét „utazásuk” ideje. Akkor hol van a különbség? Miben adódik ez a különbség?

Ha a Bírák könyvére megyünk vissza, a 12. és 13. fejezetet elkezdjük ott tanulmányozni, a hamis istenek, a kis szobrok, a Buddhák és a természetgyógyászatnak a körei. Elmennek jógázni, hogy meggyógyulnak a rákbetegségekből, a csillagoknak az állását tanulmányozzák. Vannak rabbik, akik ezt tanulmányoznak, és mindent tudnak a csillagállásokról. Te nem tudod ezeket.

Az ellenszegülésük ideje hány esztendő volt? 93 esztendő! Tehát amikor felsírtak az Úrhoz, Isten mindig megbocsátott nekik és megmentette őket a pusztulástól. Kimentette őket a pusztulás verméből. Tehát nagyon sokba kerül az az embernek, ha az Úr szolgálatát feladja.

Bill Kaiserrel elmentem egy misszionárius összejövetelre. Azt tanította azoknak, akik ott összejöttek, hogy abba ne hagyják az Úr szolgálatát. Fel ne adják a szolgálatot és maradjanak naponként az Igében! A mi napi szokásaink azok teremtik meg a végcélt, hogy hol kötünk ki. A jövőnket határozzák meg.

Mi a menny királyságának az állampolgárai vagyunk. Vagyis, ha innen elmegyünk, akkor a mennybe költözünk. De a jutalmainkat szeretnénk itt megszerezni, ami örökre szól. Voltak olyan evangelizációs összejövetelek, ahol nem voltam elégedett.

De attól még nem adtam fel a szolgálatomat, hanem továbbmentem az úton és tovább „szántottuk” a földet. És az ember nem hagyja abba az adakozást sem, és nem hagyja abba a tizedfizetését sem, hanem továbbmegy ezen az úton.

Amikor rosszabbra fordulnak a dolgok, a szánkkal szereztük meg azt a problémát. Ha az ember a fejét az Igébe veti, és elrejti ott, akkor semmi mást nem fog ott látni, csak gyarapodást. Semmi mást nem fog ott látni, csak gyógyulást.

Mindegy, hogy a középtájon mi történt, és az sem számít, hogy miként kezdte az ember, hogy mennyire volt zűrzavaros, amikor kezdte. Itt az idő arra, hogy kiigazítsuk ezeket. Ezt tette Izrael is, mint nemzet.

Isten szemében 480 évig tartott, de 573 év volt azonban a valóságban. Salamon kezdte akkor a templomát építeni, a negyedik esztendőben. Akkor volt az odaszentelése a templomba. De az Isten időzítéséhez képest 93 év időeltérés van.

Tehát kifizetődő hűségesnek lenni, s a Biblia tanítja, hogy meg kell futnunk a pályánkat, a futásunkat. Nem mindenkit hív el az Úr arra, hogy prédikáljon, de részt kell venned a munkában. Akkor azt a pásztort kell támogatnod, ahova tartozol, hogy ő hirdethesse az Evangéliumot.

Vannak szolgálatok, akiket nem hallgatok meg, mondtam már nektek. Az egyik szolgálónál mondtam, hogy jó, egy kicsit azért belehallgatok, megalázom magam. Egy keveset hallgatok belőle, mit mond. Volt egy vendégszolgáló is ott. Hátha változott egy keveset, de nem változtak.

Mert most már mindenki a kegyelem Igéit hirdeti, gondolná az ember. Ezt a nőszolgálót 37 éve nem hallgatom, mióta újjászülettem. Tudjátok mi volt az első dolog, amit mondott? Hogy ma az egyik bűnre fogok koncentrálni – mondta –, és el fogom magyarázni nektek, hogyha ezt a bizonyos bűnt elköveted, akkor a másik illetőnek a generációs átkai rád szállnak.

Gyorsan néztem, hogy hol van a kapcsoló, hogy csatornát váltsak, olyan gyorsan, ahogy lehetett, ki kellett kapcsolnom. Mert ilyen, amiről beszél, nem létezik, és az ördögnek a tanát hirdeti. Ószövetségből merítette és az a zsidókra vonatkozott.

És te zsidó vagy vajon? Mi pogányok voltunk, törvény nélkül. Én tehát pogány részről jöttem, nekem soha nem volt részem az ő átkaikban. Akkor miért beszélünk a zsidók átkairól? Miért van szüksége erre a keresztényeknek, amikor Jézus mindezt eltörölte, mert beteljesítette a törvényt.

A Galata levélben mondja, hogy azért tette, hogy az Ábrahám áldása a miénk lehessen a Krisztus Jézusban. A jó hír ebben, hogy Ábrahám nem a törvény alatt nyerte az ígéreteit, ő törvény nélkül lett megáldva.

A törvény nélkül pedig nem lehet elkövetni a bűnt. Nincs bűn. Meg kell tanulni ezt a kegyelmet. Hogyan lehet ezt a kegyelmet elérni? Hozzáférni, hogy lehet? Hit által. Mondja…

Róma 5,2.

2. Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. 

Kegyelemből megyünk oda hit által. Hogyan üdvözülünk? Ugyanígy. Kegyelemből tartattatok meg, hit által, és az nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, nem a törvény cselekedeteiből, hogy senki ne kérkedjék.

A törvény alatt az embernek teljesítenie kell, vagyis ki kell érdemelnie az áldásokat. És fizetségként járnak az áldások Istentől, hogyha elnyerjük Isten tetszését. De most Isten belénk költözött, és el vagyunk pecsételve a Szent Szellemmel. Ott lakik bennünk.

Pál is ezt tette, próbálta magyarázni nekik, hogy ne cselekedjetek olyan cselekedeteket, amiket… Mert ezeket csak azért teszitek, mert nem tudjátok, hogy kik vagytok valójában.

Amikor én a bibliaiskolába jártam még, megtanultuk például a hit ajándékát, megtanultuk a megigazultság ajándékát. Újjászülettünk és befogadtuk az örök életet, és akkor megkaptuk a bűneink eltörlését.

Vagyis ami addig [újjászületésig] volt, az teljesen eltűnt, mindegy mi volt, nem kell megvallani. Csak a zsidóknak volt szokásuk a bűnök megvallása. A keresztényeknek nem kell megvallani az üdvösséghez a bűneiket, ez nincs a Bibliában. Ez tenne igazán kárhozat alá, ha ezt elkezdenéd gyakorolni.

Ezután, viszont már meg kell vallani a bűneidet – tanították nekem. De ennél nincs nagyobb hazugság. Kijelentés hiányában tanítják ezt a hívőknek, mert nem értették meg, hogy mi az, amit az Úr tett a kereszten.

És még egy hellyel foglalkozzunk, az 1János 1,9-el például. Nem megyek bele mélyen a tanításban, ma csak prédikálni fogok. Csak kijön, ami bennem van, hogy elmondjam nektek.

Hittanítók is vannak manapság, akik nem teljesen mentek el a kegyelem felé, de azért hitben vannak. És régen megvallották, hogy nem található a Bibliában sehol a keresztény számára, hogy kérjen bocsánatot a bűneiért. Sehol. Az újjászületett keresztény számára ez nem íratott meg.

Mert ha megvallottuk bűneinket, akkor Ő hű és igaz – írja ott az 1János 1,9. Ez a szó, hogy „megvallani a bűneinket”, egy másik Bibliában, a másik fordításban, ez „elismerést” jelent, hogy elismered azt. Mert el kell ismerned, hogy rosszat tettél.

Először is a zsidóknak írták ezt a levelet, az 1Jánosban. A zsidóknak írták, nem keresztényeknek. Ezt így elfogadom. És ez a páli kegyelem Evangéliuma után 50 évre íródott. A gnosztikus zsidókhoz íródott. Ha elolvasod a környezetét, akkor tökéletesen megérted.

Mi az, amit itt el kell ismernünk? Mondjuk, valakivel csúnyán beszélsz, vagy káromkodsz, például a szomszédoddal. A szomszéd kutyájára mondtál valami csúnyát, tegyük fel. Ugye, hogy egészen kedvesek legyünk, mit kell tennünk? A zsidókhoz írt levél 8. fejezetére megyünk:

Zsidó 8,10. 12.

10. Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izrael házával, ama napok múltán, ezt mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nékik Istenük és ők lesznek nékem népem. 

Vagyis zsidóknak írja, nem a pogányoknak. Zsidóknak írta, akik megértették azt, hogy miről szóltak az áldozatok. Az egész héberekhez írt levél erről szól. Hogy még mindig bejártak a templomba az áldozati bemutatásokra, és a törvény cselekedeteiben cselekedtek.

Mint ahogy Pál is – olvashatjuk az Apostolok cselekedetei 21. fejezetében –, hogy vissza­csúszott, visszament oda. Az ő szokásaik szerint a tisztálkodási folyamatban ő is megtisztult, leborotváltatta a fejét és végigment azon a zsidó rendeletek szerint. S utána börtönbe is került.

Aztán írt egy pár levelet, megvilágosodott. Rálátott a hibára, amit elkövetett. Isten többször figyelmeztette, hogy oda ne menjen közéjük, és esküt is tett. Miért kellett volna esküt tennie? A messiási zsidók közé ment, akik a törvényt betű szerint betartják, még a mai napon is.

De a pogányoknak szabad úgy élni, ahogy akarnak, mert előtte sem volt semmi kötelezettségük, csak vért ne igyanak – írták nekik. A többi úgy megy, ahogy akarják. De nincs különbség köztük.

12. Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról többé meg nem emlékezem.

A 10. fejezetben is megismétli ugyanezt az igazságot. Mi az, amit ilyenkor tennünk kell hitből megcselekedni? Elkezdek mindjárt a hitről tanítani.

Apostolok cselekedetei 26,18.

18. Hogy megnyissad szemeiket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek eltörlését és a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek az énbennem való hit által. 

Ezek Jézus szavai. Vehetjük úgy, hogy neked mondja, ugyanúgy. Mindent hit által fogadunk el Istentől. Itt az Úr maga szólt Pálnak.

Gyógyulást, megbocsátást hit által fogadunk el. Vagyis, ha valami rosszat tettünk, akkor magunkat kell emlékeztetnünk arra, hogy Ő megígérte, hogy a bűneinkről többé nem emlékezik, vagyis nem számíttatik be nekünk, ezért felmentést kaptunk.

Hogyan tesszük? Hit által. Hogyan lehet növekedni a kegyelembe? Hit által. Minden hit által megy, úgyhogy az Úrban kell, hogy a bizodalmunk legyen. Ez most a megbocsátásra vonatkozott.

Mert az ördög emlékeztetni fog téged, hogy mit tettél a múltban, mit tettél két éve, három éve, húsz éve, negyven éve, hogy akkor milyen mocskos dolgokat cselekedtél meg, és milyen méltatlan vagy most Isten áldásaira.

Hogyha ezt megérted, akkor minden szégyenérzet eltávozik, mert Istennek az igazságává tétettél. Azzá tétettél, Ő tett téged igazzá. Ő végezte mindezt, te semmit nem tettél ezért. Te úgy járultál Isten elé, amint voltál, és Ő az üdvösséget öntötte rád. És most annak a folyamata zajlik, hogy az elménk és a megértésünk megújul Isten Igéjében.

Három órára rá, hogy újjászülettünk, pontosan úgy fogunk kinézni kívülről, mint előtte. Ugyanúgy gondolkodunk, ugyanúgy beszélünk, mert csak ezt tudjuk. Ezért nekünk nagyon szorgalmasnak kell lennünk abban, hogy megújuljunk az Igében, és ne szabjuk magunkat e világhoz, és ne úgy gondolkodjunk, ahogy ez a világ.

Ezért például meg kell tanulnunk, hogy nem szabad úgy beszélnünk, hogy: milyen gyenge vagyok, mennyire fáj a torkom, berekedtem és most influenzás leszek. Amikor ilyen érzékeny lesz a torkom, és amikor így kapar, akkor mindig jön az influenza. Ott annyira fáj a lábam, hogy csuda. S tudod, miért mondják ezt?

Azért mondom most ezt, mert gyógyulás van a lábban. Meggyógyul a lábad, és gyógyító kenet van a belekre és az alhasi részek környékére. A hitetek fölébredt. Ti kapcsoljátok be az ajándékokat, nektek kell az Igén cselekedni. Az Úrban kell bízni, az Igéjében kell bízni, semmi mást nem kell tekinteni, csak az Igét.

A szemüveg nem gyógyítja meg a szemedet, ugye? A gyógyszer sem gyógyít meg. Nyugodtan szedd be. Ha eltaposod a szemüvegedet, az sem a hit cselekedete. A hitedet mindig Isten Igéjébe vessed, és azzal lehet megváltoztatni dolgokat. Csak valld és mondd az Igét:

Testem minden szerve Isten teremtett tökéletességében működik, és megtiltok minden téves, és rendellenes működést. Minden ízületem, minden izmom, minden csontom, ebben a tökéletességben működik, fájdalmak nélkül, a Jézus nevében. Megtiltok minden téves működést, a Jézus nevében. Az én ereim, artériáim nem is szűkölnek ezért, és nem záródnak el ezért. Az artériáim tiszták, átjárhatók és rugalmasak, ahogy Isten teremtette.

Ha nem mondunk semmit, akkor nem jutunk előbbre. Nekem is el kell kezdenem mondani valamit. De ha az ember a rossz dolgokat kezdi ismételgetni, akkor megnézheti magát. Legalább annyit tudok, hogy a rosszat nem szabad kimondani.

El kell kezdenem a hitemmel kisöpörni a tüneteket a testemből. Ez olyan, mint egy ruhaanyag, ami az emberre rátelepszik. És akkor rátelepedik a térdünkre vagy a lábunkra. Kívülről próbál odajönni, és Isten erejével lehet megtörni az erejét a szavaiddal. Isten Igéjét, ha kimondod, azzal képes vagy megváltoztatni az életedet.

Mindig is akartam ezt, és miért nem jön ez nekem? Nézz bele a tükörbe, amikor ezt mondod ki! Ott az oka, és a gondolkodásaink. Mert ahogy gondolkodik az ember, olyan is valójában. Egyetlen dolog lesz képes megváltoztatni a gondolkodásmódodat – az Isten Igéje. Ki kell mondanunk ezeket.

Azt hiszem, Isten egy jó Isten. Már megtette, hogy nem emlékszik a bűneinkre és megbocsátotta azokat. Akkor jön ez a kegyelem tengere. Azt a rossz szokást magadtól soha nem tudtad volna abbahagyni. Amikor megjelenik a kegyelem, mi történik? Eltávozott, Megváltoztál. Hogyan? Belülről jött kifelé. Erőfeszítés nélkül jött, csak a szavaidat kellett kiigazítani. Hallelúja!

Itt nagy kegyelem van elrejtve számodra is. Az egész Test számára gyógyító kenet van. A hústestünk, a csontjaink, a gerincoszlopunk, a csípőcsont, a lefelé húzódó csontok, a lábszárcsontokban, hatalmas kenet van. Így kell bekapcsolni Istennek a működéseit.

Amikor a kezünket tesszük rád, és amikor az ima után innen elmész, örvendezel, hogy most elmúltak a fájdalmaid. Felemeled a kezeidet és hallelújákat is mondasz. Eltelik egy hét. Azt hiszem, hogy meggyógyultam! – mondod.

Nektek, akik először vagytok, elmondom, hogy ha ilyen helyzetbe kerültök, ugyanígy Jézus nevét kell használnotok, mint amikor elmúlt a fájdalmatok. Ugyanaz a Jézus neve fogja megcselekedni. Mit kell tenni? Szellemi dolog a fájdalom. Amit mondanunk kell, a Jézus nevében mondjuk.

Zsidó 11,1.

1. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. 

… és azoknak bizonyítéka, vagyis ami az öt érzékszervvel érzékelhető. Az öt érzékszervünk, a szaglásunk például, a látásunk, az ízlésünk, tapintásunk, ezek a külső érzékszerveink. Azok azt fogják mondani, hogy hiszen nem változott meg semmi.

De a hit azt mondja – az egy tulajdoni lap. Ez a most hit egy bizonyíték, hogy te vagy a tulajdonosa. Hogy megvan neked az a dolog, mint ahogy a pénz megvan a kezedben, csak ez szellemi. Hogyan lehet több hitet nyerni? Imádkozunk több hitért? Igazából nem kell imádkozni, mert a hit hallásból jön.

Róma 10,17.

17. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.

De azt mondja az Írás, hogyha annyi hitetek lenne, mint egy mag… Ha annyi hitetek lenne, mint egy mag, azt mondanátok… Azért nem mondjátok, hogy ez így megvan nekem, mert nincs bennetek ez az öröm.

Szomorú vagy és nem hiszed, hogy megvan neked, hanem helyette siránkozol. Nem hálaadásokban vagy, vagyis nem hitben vagy. És időre lesz szükséged ahhoz, hogy a szomorúságból ki gyere, és átkerülj a hitbe.

Mikor van öröm az arcodon? Amikor az Igében meglátod, hogy ezt tényleg megvan nekem, hogy a hited el tudta fogadni azt. Akkor fogod látni, hogy képes vagy megváltoztatni azt. Mindegy, hogy semmi változást nem láttál a testedben, mert látod azt a szellemed szemeivel. Mindent így teszünk az életben, először meglátjuk azt a belső szemeinkkel látjuk. A hit ad nekünk betekintést a szellemi birodalomba.

Amikor az ember meglátja azt, hogy ó, hát az idén képes leszek egy millió lelked üdvözíteni. Igen, mert jönnek az Úrhoz. És nem kell Magyarországra korlátoznunk csak, kiterjeszti a sátrainkat az Úr, amerre visz, arra megyünk. Úgyhogy most már kétmillió lelket tűztünk ki. Ez a most hit, a jelen hit.

Mit jelent ez a most hit? Azt, hogy ez most megvan, amikor imádkoztál. Amit imádságotokban kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyertétek – ez a lambanó szó. Lambanó, hogy megragadtuk azt.

Lambanó a szótő. Mit jelent? Hogy elvetted, és akkor van meg neked, s utána lesz meg neked. Mik lesznek meg neked? Azok, amikért imádkoztál. Így lehet elfogadni, a most hit, a jelen hit által.

Kijelenti, hogy most megvan nekem. Mert Isten a jelen Istene, neki nincs holnap, neki mindig jelen van. Nincs nála idő, tehát se a múltba, sem a jövőbe nem vonatkozik, mindig jelenben van. Ahogy írja a 2Péter levelében, hogy egy nap olyan, mint ezer esztendő.

2Péter 3,8. King James

8. Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő olyan, mint egy nap. 

De próbáljunk meg egy másik fordítást: Egy nap ahhoz hasonlítható, mint ezer esztendő. Ezer esztendő olyan, mint egy nap Istennél.

Mert Ő az örökkévaló jelenben uralkodik. Nincs nála idő. Istennél nincsen idő, Ő a kezdet, és a vég, Alfa és Omega. Minden jelenben van nála. Amikor mi hitben működünk, akkor az állandó jelenben vagyunk.

2Korinthus 4,18.

18. Mivelhogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. 

Azok, amelyek az öt érzékszerv birodalmába befoghatók, amiket látunk, amiket tapintunk, nem ezekre tekintünk. Nem a testre tekintünk. Nem a gazdasági helyzetet tekintjük, és nem a TV híreket tekintjük, s nem az orvosnak a jelentését tekintjük. Nem ezeken időzünk, hanem az örökkévalókon időzünk, Isten Igéjén.

Ezért én Isten Igéjén cselekszem, hitben. Elveszem azt, elfogadom. És akkor az az enyém. Isten így válaszolja meg az én imámat. Mit teszek utána? Hálákat adok: Köszönöm Uram, megkaptam azt, dicsérlek Téged érte!

Jerry Savelle szolgáló kérte meg az Urat, hogy adjon neki egy repülőt. Nem repülő jött, hanem 25 ezer dollár, kb. ötmillió forint. Néhány évre rá bejött egy vidéki fickó: Hol van ez a Jerry Savelle, hadd lássam, az Úr szólt hozzám, hogy adjak neked 25 ezer dollárt. Ez az ima elhangzása után pár évre rá volt. És elment.

Jerry, Jerry, nem örülsz most igazán? Nem, akkor örültem már, amikor imádkoztam. Akkor befogadtam, s megköszöntem. Akkor már izgatott volt a szívem eléggé, amikor imádkoztam, s befogadtam. És mondta, hogy megtanult hitben működni.

Nem akadémikusan kell elsajátítanod az egész Bibliát, mert lehetetlennek lenne egyszerre, hanem egy igeverset ki kell venned, és azon meditálnod kell.

Ahogy az előbb a 13-as verset mondtam, ahogy idéztük anélkül, hogy olvastuk volna a 13-as verset: Mivel a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme van, amint meg van írva, hittem, és azért szóltam, hiszünk mi is, és azért szólunk. Mivel mi hisszük ezt, ezért ki is mondjuk.

2Korinthus 4,16.

16. Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra megújul. 

Miről beszél itt? A fizikai halálról beszél. Isten Igéjében járunk, és nem az öt érzékszervünkben. Nem a tested tekintjük ilyenkor, mert az elköltözött abból a testből, s a mennybe költözött. És nem is fog visszajönni, mert a mennyet élvezi az Úrral.

Ezt mondja Pál: Nekem jobb lenne már elmenni, de tiérettetek jobban teszem, ha még itt maradok, és megtanítlak benneteket. Ámen. Mindannyiinknak jobb lenne odaát, ez nem is kérdés, el is leszünk ragadva egy napon.

Minden félelemtől mentesen kell élni az életedet, a halálfélelemtől is, és erről beszél itt. Mert a törvény – a tízparancsolat – halált nemz a bűn által. Manapság ez minket már nem kell, hogy foglalkoztasson, mert a törvény a szívedbe lett írva, mert Isten lakik ott.

A Szent Szellem az ujjával a szíved táblájára írta. Neked csak Őt kell követni. Ha a Szent Szellemet követed, akkor semmi mást nem fogsz élvezni, mint a gyarapodást és egészséget az életed minden napján.

Egyetlen hely, ahová visz téged a Szent Szellem, az a gyarapodás és jólét helye. Ezt el kell hinned a szívedben. El kell fogadnod, fel kell növekedned benne. Péter azt írja, hogy az Ige romolhatatlan teje után kívánkozzatok, hogy azon növekedhessetek.

Tanulmányoztam az Ószövetséget sokat, de mostanában nem olvasom annyit, inkább a Zsoltárokat olvasom csak, azok gyönyörűek. De egy Igét, ha kiveszek, azon meditálok, s ezt folytonosan teszem. A kegyelem Evangéliumát tanulmányozom, nap mint nap. Mert mi, akik már értjük, nagy felelősséggel tartozunk ezt elmondani a világ felé.

A hitnek az üzenetére kell még visszakanyarodnom. De ha látjátok egy kicsit a mai napon, hogy az Igén kell cselekedni, az Igét kell kimondani. Az Ő sebeivel én meggyógyultam! Az ördög jön majd a kísértésével, hogy de hát, hiszen nem gyógyultál meg.

Azt mondtam, hogy én hiszem, hogy elfogadtam a gyógyulásom, megragadtam (lambanó szó), elvettem, elfogadtam azt. Ha valaki itt nem vesz ma valamit magához, akkor csak a feltámadás ereje segít neki.

Róma 5,17.

17. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által; mennyivel inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik bőven vették a kegyelmet, és a megigazulás ajándékát megragadták.  

A lambano szó megint. El kell venni, meg kell ragadni. Meg kell ragadni Istennek a kegyeltségét. Ezért nincs kárhoztatásom, hogy új autót vezetek, vagy aranyat viselek, vagy bármi. Nem kell azt szégyellnem, mert Isten adta azt nekem. És amit Isten ad nekem, azt az Ő dicsőségére hordozzuk. Amikor ilyen ajándékokat ad nekünk Isten, azt azért adja, mert megáld minket vele, és az az Ő dicsőségére van.

Mit fognak rólam szólni az emberek, hogyha a gyémántgyűrűmet viselem? Azt fogják látni, hogy áldott vagy. Ezt fogják gondolni rólad. Ha a mieink áldottak, akkor a többieknek örvendezni kellene. Mert Isten mindenkit meg akar áldani. Azt akarja Isten, hogy felnövekedj, és Isten királyságában képes légy működni.

Ez fontosabb az új autónál, meg a gyémántoknál, hogy a te hited felnövekedjen, és képes legyen funkcionálni. Ha képes vagy elvenni, oda fogja neked adni azokat, és még többet fog adni neked. És ha valaki más előbb kap autót, mit mondasz? Hogy én vagyok a következő az áldások sorában!

Tehát, mert a kegyelmet bőségében vették és a megigazulás ajándékát megragadták. A megigazultság az egy ajándék. Én megragadtam azt, elvettem. Én megigazultam ezért Isten előtt, mert elvettem Tőle azt, amit Ő készített. Elvettem. Ők fognak uralkodni az életben az egy Jézus Krisztus által. Ez a jó hír. Hallelúja!

Hogy miről maradtatok le a jegyzeteimben, azt most nem fogom elmondani, de mindegy, ennek kellett elhangoznia. Nyolc-tíz témakört is készítettem, de nem lehet ezeken mind végigmenni. De ezt jelenti, mikor az ember a Szent Szellem vezetését promt [haladéktalanul, gyorsan] követi.

A fejünk tetejétől a lábunk ujjáig vissza kell kerülnünk a Szent Szellem vezetésébe, hogy hitben működhessünk, és hogy meg tudjuk változtatni így az életkörülményeinket. Húsz évvel ezelőtt hitben voltál. De a hitünk az nem stagnál, az vagy lefelé vagy fölfelé van.

A 91-es Zsoltárt például én naponta elmondom. Az Úr vezet engem ebben. Az ördögnek voltak tervei, de nem hiszünk az ördög terveinek. Ezt bizony az Ószövetségből imádkozom.

Mert ez egy olyan igesor, amely teljesen megvédelmez az autóbalesetektől, az eleséstől, az elcsúszástól, kígyókon és skorpiókon taposhatunk, azaz démonokon. Ez azt jelenti, hogy mindegyiknek a lábam alatt kell lenni. Hogyha én odamegyek egy helyre, akkor ők mit tesznek? Eltávoznak inkább a városból, mert ha nem, akkor a lábam alá kerülnek!

Jézus a Fej, mi pedig annak a krisztusi Testnek a tagjai vagyunk, rész szerint. Jézus a Feje a gyülekezeti Testnek. Ápolgatja és táplálgatja a Testét. Csak ezt szabad látni, ahogy Jézus a vízen jár. Nézzük meg, hány Jézus van itt, ugye?

Dicsérjük az Urat: Ez én vagyok és elfogadtam azt. Mindazt megragadtam. Jézus elvégezte értem. Minden szellemi áldást elfogadtam a Jézus nevében. Áldott vagyok. Ámen. És gazdag is vagyok. És egészséges vagyok. És erős vagyok.

Ilyeneket kell mondanod: Isten Igéjében lévő élet és Szellem áramlik bennem. Minden betegségtől és tisztátalanságtól megtisztítja a véremet. Testem minden sejtjét felépíti. Hallelúja. Megszünteti a rendellenes daganatokat a testemben, a fejem tetejétől a lábam ujjáig, a Jézus nevében. Ámen. Jézus nevében az artériáim és ereim, nem szűkölnek, és nem záródnak el. Artériák és erek, ti tiszták vagytok, rugalmasak vagytok, átjárhatók vagytok, ahogy Isten teremtett benneteket. Ámen!

Ezeket bizony mondani kell: Jézus nevében az én testem fájdalmak nélkül működik. Megtiltom a fájdalmat a testemben, mert Jézus elvitte a fájdalmaimat, elvitte a betegségeimet, ezért nem fogadom el ezeket. Mindezeket megdorgálom, a Jézus nevében. És így szabad vagyok. Szabad vagyok a fájdalmaktól. Szabad vagyok a betegségtől és a gyengeségtől. Szabad vagyok a depressziótól. Szabad vagyok a szégyentől. Mert csak áldott vagyok. Jézus nevében áldott vagyok. Ámen. Hallelúja.

Nagyon jó kenet van itt, ha nem érzed, akkor gyere előre, és hadd tegyük a kezünket rád. És meg fog erősíteni téged az Úr kenete, és amiket mondtál, azokat most be tudja teljesíteni a Szent Szellem. Mert a Szent Szellem erejében fogunk most szolgálni felétek. Mindent tökéletessé tesz a testedben a drága Szent Szellem. Ámen.

Jézus fel volt kenve erővel és hatalommal és meggyógyított mindeneket. Ezért mi csak örvendezünk. Ámen.

 

Az Úr hozott valamit, arról szeretnék most beszélni. Amikor a zsidók bűnt követtek el, azt mondja az Írás, hogy a zsidók kaptak megváltást a törvény átkától. Miért? Azért, hogy mi, a pogányok áldásban részesülhessenek. A Galata 3,13 így is olvasható. Ez lehet, hogy segít neked. Kellett hozni tehát egy bárányt a bűneikért. Áldozatot kellett bemutatni a bűneikért.

Az egy igen vad dolog, ha az ember így veszi, hogy le kellett ölni egy bárányt, ez Istennek a tervében volt. Amikor a papnak bemutatták a bárányt, mit tett a pap? Megvallatta a bűneit az illetőnek? Hogy mit tettél? Milyen mocskos dolgokat tettél? Semmi ilyet nem mondott.

Vajon megvallottad-e a bűneidet, kérdezte? Nem tett ilyesmit. Mit tett? Kizárólag az áldozatot tekintette és vizsgálta meg. Nem kérdezte meg a bűnét az illetőnek, hogy miért hozta, hanem az áldozati bárányt vizsgálta meg. Annak kellett tökéletesnek lenni, amit bemutatásra vittek, s az az áldozat eltakarta, elfedte a bűnt.

A mi áldozatunk, a mi húsvéti Bárányunk feláldoztatott? Egyszer és mindenkorra megáldoztatott! Vagyis bevégzett munka. Nincs többé bűn probléma. A bűn egy angyalban találtatott, amúgy is.

Mi pedig szeretnénk mindenkit a mennyországba söpörni. Ezért nem szabadna, hogy bármilyen kárhozat, bűntudat, szégyenérzet, méltatlanság érzet gyötörjön minket. Semmi ilyen nem szabadna, hogy legyen bennünk, mert akkor fog tudni a hitünk működni.

Amikor ezt megértjük, akkor tudunk még több kegyelmet elvenni, még több kegyeltségre szert tenni, így működik ez. Ez a hitüzenet, ez nem az értelmünk számára van. Nem lehet úgy megérteni a fejben, a szívben lehet megérteni, mert hitből van.

Amit kell tehát tennünk, meg kell cselekedni: meg kell nézni, hogy igaz-e vagy hazugság? Nézd meg, cselekedd meg! Cselekedd meg az Igét! Kezdd el működtetni az Igét. Nézd meg, hogy az úgy igaz-e? Állj rá az Igére! Tedd próbára. Minden mást adjál föl, és állj rá az Igére. Cselekedd meg. Minden más rendszerrel hagyjál fel, és az Igére állj rá. S akkor fogod tudni belülről, hogy ez az igazi, hogy ezt kell cselekedni. 

Lehet, hogy a hitről többet kellene tanítani, hogy jobban megértsétek. Az ember fel tudja építeni magát arra a helyre. Egy baptistáról tudok így, aki elkezdett hitben járni. Rákbeteg volt, ez volt baj vele, az volt baj vele, minden baj volt.

Az utolsó gondja – a listán az ötödik – a cukorbetegség volt. És várt addig, amíg a szívében ott volt az idő. És akkor abbahagyta az orvosi dolgokat, és egy háború zajlott a testében. De addigra felfejlesztette oda a hitét, hogy meg tudott állni.

Tulajdonképpen a hitünk elegendő a kezdeteknél is, amiben harcunk van, az a bennünk lévő hitetlenség és kétségek. Föl akarják ütni a fejüket. Jézus tanítja a tanítványokat, amikor odamennek hozzá, hogy mi miért nem tudtuk kiűzni azt az ördögöt?

Vagy amikor Názáretben járt, ott nem tudott csodát tenni, mert akik körülötte álltak, tele voltak hitetlenséggel. Amikor a vaknak megnyitotta a szemét, mondta, hogy ne menj többé vissza közéjük, ahonnan jöttél, mert ott hitetlenség várna és újra vak lennél.

Amikor egy családban hoznak valakit gyógyulásért, szinte tudom előre, hogy az illető nem fog tudni meggyógyulni a család hitetlensége miatt. Volt ilyen. A hitetlenség által elszakították őt a hitközegtől. Ezért a mieinknek arra van szüksége, hogy a hitkörnyezetben legyenek a pásztoraink és nyájaink között, ahol hisznek.

Tehát, hogy a hited tudjon növekedni és növekedhess ezekben. Ugye meg kell harcolni a hitnek szép harcát. Ez mit jelent? Jó harc, a szép harc azt jelenti, hogy én leszek a győztes. Mindenre van elegendő hit bennünk!

Amikor az ember a hit harcát harcolja, akkor jobban teszi, ha elkülöníti magát mindazoktól a forrásoktól, ahol a hitetlenség csatornáin bejöhet ez az ellenerő. Három-négy hete volt, hogy evangelizáltunk egy településen, hazajöttem és az a közeg, amiben ott szolgáltunk, az a hitetlenség rajtam maradt.

Küzdenem kellett ellene, hogy az ördögnek a gépezetéből valahogy kikerüljek. Az a kétség az a hitetlenség, amivel az emberek odajöttek, annak a légköre beburkolt. Hogy inkább ezt kellene, és inkább azt kellene, s elfordulnak az emberek az Igétől. Ezért nincs ezeknek a településeknek ilyen gyülekezetük, ahol hisznek.

Ilyenkor útlevelet szerzünk nekik a mennyben, ennyi biztos, hogy megtörténik. Így lehetne legjobban elmondani, hogy mi történik az újjászületésnél. Hogyha visszajönnek és becsatlakoznak a munkába, akkor gyümölcsöt is fognak teremni.

Ahogy növekednek a mieink a kegyelemben, lehet szó a gyümölcstermésről. De amikor a félelmek közelítik meg az embert, ilyen például a generációs átkok, ilyen nincs a Bibliában. Ráadásul a másiknak a generációs átkát kapod meg te – mondják.

Nem vagyunk mi zsidók, nekünk nem voltak átkaink. Még ők is megváltást kaptak alóla, nem hogy mi. Miért kell ezen gondolkodni akkor? Nincs szüksége az embernek ahhoz, hogy ezeken időzzön. Csak maradj az Igében. Mindent elfogadhatsz így, és áldott leszel. Mert az áldások a mi örökségünk.

Azért nem fogadok el semmi mást, és nem hallgatok meg semmi mást. Ezért Isten engem képes megáldani. Téged is. De bizony el kell az embernek különíteni magát a világtól, az Igébe. Meg kell védelmezni a szívünket, mert az életünknek a forrása, minden élet forrása a szívünkbe van. Mert el vagyunk pecsételve a Szent Szellemmel. Az embernek a szellemét ugyanúgy táplálni kell, mint ahogy a testünket jól tartjuk.

Lelkünket is táplálni kell valamivel. Mi lesz utána, ha az ember a TV híreket végighallgatja, vagy a focimeccsekkel táplálgatja magát? Nem vagyok ellene különben, én is megnézem a focimeccset – amerikai focit nézek –, mert az embernek kell, hogy legyen egy hobbyja is.

Ha az ember a hitnek a szép harcát harcolja, akkor meg kell nézni, hogy mi megy be a képernyőn, és ott kell maradni azon a helyen, ahonnan a hitünk forrása növekedhet. Hallelúja! Dicsőség Istennek! Ámen!

 

A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL