2009.09.23.

HIBÁK A HIT ÚTJÁN 2.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2009. szeptember 20.

 

Köszönjük Uram a ma reggelt, köszönjük a Jézus Krisztust, áldunk Téged és mindazokat, akik jelen vannak. Köszönjük a Szent Szellemet, a gyógyító kenetet, az Ő megnyilvánulásait, természetfeletti kijelentéseit. Mindezért a dicsőség az Úr Jézus Krisztus által a Mennyei Atyáé minden gyógyulásért, minden megszabadulásért, üdvösségért Jézus nevében. Ámen!

A 91-es Zsoltárra lapozunk, ebben nagyon sok minden van elrejtve.

Zsoltár 91/1-7 Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram Istenem. Őbenne bízom! Mert Ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az Ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal. A dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren és hozzád nem is közelít.

Az elmúlt heti tanítást folytatjuk, az internetről meghallgathatók a korábbi tanítások olasz, román, szlovák, angol és magyar nyelven. Az emberek úgy olvassák ezt a 7-es verset, hogy – Elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren és hozzád nem is közelít – hogy az előtte lévő versekre nem figyelnek annyira.

Az 5-ös versben a félelmekről szól, hogy nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal. Meg kell dorgálnunk a félelmeket. Nem fogok félni semmilyen gonosztól. Mert lehet érzékelni a félelem szellemét, amikor megkísért, nem kell azonban megadni magunkat a félelmeknek.

Azért nagyon alapkérdés ez, mert látjuk, hogy a félelem megkísértésére sokan téves döntéseket hoznak. És ilyenkor a félelem vezérli a döntéseinket és nem az Úr. Az ellenség vezérli akkor őket, ő az, aki a félelmek mögött áll. Az emberek számos dolgot tesznek a félelmeikből kifolyólag. Nem is imádkoznak felőle. Nem az Úrtól való a döntésük, de mivel annyira megijedtek attól a bizonyos dologtól, annak a befolyásában döntenek. Ilyenkor adjuk át magunkat az ellenség kezébe, és nyitunk neki ajtót, hogy elpusztítsa az életünket.

Nem akarunk a félelmeinknek engedni, hanem teljesen ki akarjuk küszöbölni az életünkből. Egyetlen módon tudod a gyermekeid életéből kiküszöbölni a félelmeket, ha először te magad megszabadulsz a félelmektől.

/9-10/ Mert azt mondtad te: az Úr az én oltalmam, a Felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illet téged a veszedelem és csapás nem közelget a sátorodhoz.

Dicsérjük az Urat! Egyszer az orvosok kísérleteket folytattak azzal kapcsolatban, hogy a félelmek milyen hatással vannak az immunrendszerünkre. Nem közölték a kísérleti alanyokkal, hogy miről szól a kísérlet. Tudjuk viszont a Bibliából, hogy amitől félünk, amitől rettegünk, az eljön ránk és az lesz kihatással a testünk dolgaira. A haláltól való félelem tesz minket rabbá az életünkben. Az Istenben való hit pedig semlegesít minket ettől a félelemtől!

Elektródákkal rakták tele a vizsgálandó alanyoknak a testét, a szívüktől kezdve különböző pontokon elhelyezve és beengedték őket egy olyan szobába, ahol feltételezett influenzás fertőzöttek voltak. De nem szóltak nekik erről egy szót sem. Amikor kijöttek a teremből, elmondták nekik ezt. Az egyik azt reagálta, hogy nekem soha nem lesz ilyen betegségem. Az ő immunrendszere tökéletesen működött továbbra is.

A másik felkiáltott, hogy miért nem mondták ezt meg előre nekem. Azt tapasztalták meg a vizsgálat során, hogy az illető pórusrendszere megnyílt a kísérlet során a betegségre és befogadta azt. És ezeket a fertőző vírusokat beszívta magába. Tehát látni, hogy a félelem milyen hatással van ránk. Legyengíti az immunrendszerünket, a védelmi rendszerünket.

Az orvosok azt is megállapították, ha az illetőt rábírják venni a nevetésre, már az egymagában megerősíti az immunrendszerét. 16-17 évvel ezelőtt beszéltem a TV akkori egyik vezetőjével, illetékesével, ő mondta el, hogy az egyik barátja rákbeteg volt és hazaküldték az orvosok mondván, hogy nem tudnak rajta segíteni, nincs segítség számára.

A Stan és Pan filmeket kezdte vele nézetni a barátja. Amikor még a mozizás kezdetén voltunk, mindenféle párbeszéd nélkül mentek ezek a filmek. És a barátja állandóan nevetett miközben ezeket nézte. Egész nap ezeket nézte. Majd visszament orvosi vizsgálatra és a ráknak nyomát sem találták nála. Meggyógyult. Mi az ellentétje a nevetésnek? – A gyász, a félelem! A Biblia tanítja is, hogy az Úrnak öröme a mi erősségünk.

Látom, hogy a pásztoraim közül is néhányan már mosolyogni mernek, mert a múlt héten kérdeztem, hogy hol van a mosoly rólatok? Itt ebben a gyülekezetben miért nem mosolyogtok? Most a nevetés immunrendszeretekre való hatását vizsgáljuk. Az erőt kapjátok ezáltal Istentől, s egyre több mosolyt fogunk így látni, ha ezt felfedezitek.

Tegnap az összejövetelünkön, ami a közbenjáró imádság miatt jött össze, nagyon komoly arcokat láttam. Olyan komoly felfegyverzetten jöttetek imádkozni, hogy kénytelen voltam egy kis viccet is mondani, hogy rábírjalak benneteket az Úr jókedvére.

Úgy cselekedtetek, vagyis úgy látszott az arcotokon, mintha az ördög nem a lábatok alatt lenne. Amitől félünk, az ránk fog jönni. Mi a helyzet akkor, ha nem félünk? Azt mondja az Ige, hogy még valamit kell tennünk: - azt mondani az Úrnak! Ki kell jelentenünk, egy rendeletet kell hoznunk, hogy az Úr az én oltalmam! És nem félek semmitől, mert Isten maga védelmez meg engem.

Az elmúlt alkalom során megtanultuk már, hogy ez a mi részünk, amit nekünk kell megtenni. És ha nem mondjuk, akkor láthatjuk, hogy hogyan jár az, akinek nincs ilyen oltalma. Nem végezzük el a saját részünket. Ugyan minket kigúnyolnak azért, hogy mi ezt tesszük, de látjuk, hogy ők viszont, hogyan reszketnek a világban. Jönnek az emberek a gyülekezetbe, és itt tárgyalják meg a különböző félelmeiket. Lehet hallani, hogy mitől félnek.

Ha oltalmat akarsz, akkor meg kell, hogy szabadulj ezektől a félelmektől. A szádra figyelned kell, hogy miket mondasz ki. Azt is megtanultuk, hogy ki kell mondanunk, hogy ki a mi oltalmunk. Másrészt azt, hogy nem fogunk félni. Ha valaki azt mondja, hogy baleseted lesz, így válaszolj: - Nem, nekem soha nem lesz balesetem!

Elmondják a statisztikák, hogy hány repülő zuhan le. Beszélgettek a pilóták, hogy hány repülőszerencsétlenség volt a közelmúltban. Az egyik pásztor, pilóta lévén azonnal lezárta ezt a témát és azt mondta, hogy nekem soha nem lesz ilyen történetem! Úgy néztek rá a többiek, mintha a holdról jött volna. De miközben mások beszélgetnek róla, így lehet a félelmeket is magadba szívni. A félelemdoboz lehet nagyon nagy.

/11-12/ Mert az Ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadon. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe.

Angyalok jönnek be a képbe, akik kezeiken hordoznak minket. Fizikális védelmet biztosítanak nekünk a Biblia szerint. A Mindenható Istentől van a parancsolatuk, hogy minket megoltalmazzanak. A te őrzőangyalod veled együtt jött be az istentiszteletre és veled együtt fog távozni innen. Az angyalod oltalmazott téged egész életed során. Mert számunkra vannak kirendelve.

Megnézünk majd egy másik utat is, hogy milyen utakon oltalmaznak meg minket az angyalok. Arról most nem beszélek, hogy az ellenséget, ha kell, akár fizikális módon is megtámadják. Amikor ezeket megtudjuk, akkor felbuzdul a hitünk, hogy mi is zajlik körülöttünk a láthatatlan világban.

1Mózes 35/5 És elindulának. De Istennek rettentése volt a körülöttük való városokon, és nem üldözék a Jákob fiait.

Istennek a rettentéséről olvasunk. Általában az ellenség addig üldözte Izrael népét, amíg el nem fogta őket és megpróbálta elpusztítani őket. Ez alkalommal meg sem próbálta az ellenség, otthonmaradtak, mert az Istennek rettentése szakadt le rájuk. Ez Istennek az egyik szelleme, ahogy az Ézsaiásban fel van sorolva, az Úrnak a félelmeként szól ott.  /Ézsaiás 11/2/

Az Úrnak ez a félelme szállt le az ellenség táborára és ezért ki sem jöttek a táborukból, hogy megtámadják őket. Istennek ez a rettentése, ez része a mi számunkra biztosított védelmének. Az angyali seregek is részt vesznek ebben a rettentésben. Ha különböző helyzeteket látok, azonnal élek ezzel a lehetőséggel és kiárasztom az angyali seregeknek ezt a rettentését az ellenség táborára. Nagyon fontos!

Ha az ember a Közel-Keletre megy, megtanulja gyorsan, hogy erre is szüksége van. Egyre jobb és jobb a helyzet, amikor az ember megújítja az elméjét.

       2Mózes 15/16 Félelem és aggodalom lepi meg őket, karod hatalmától elnémulnak, mint a kő, míg átvonul néped Uram! Míg átvonul a nép, a Te szerzeményed.

Az Úrnak a félelme, rettentése szállt le az ellenségre oly mértékben, hogy teljesen megbénította őket. Annyira megrázta őket, hogy nem tudták követni az eltervezett támadási tervüket. Ebben a munkában az angyalok is részt vesznek. Lehet, hogy az autóddal, házaddal, vagy gyermekeiddel kapcsolatban kell így tenned.

Ezek nem csak úgy véletlenül történnek meg. Az ellenség ülteti ezeket a gondolatokat a fejedbe először. Azoknak a fejébe, akik megadják magukat az ellenség tervei számára. Mert mielőtt ezek a gonosz cselekedetek megcselekedésre kerülnek, először a fejedben születnek meg ezek a gonosz cselekedetek, mint tervek.

Az ördög azt keresi, hogy kit nyelhet el. Hogyan kerülnek az áldozatok kijelölésre? Miért pont őt választotta az ellenség, miért nem a másikat választotta – gondolod. A keresztények mit mondanak ilyenkor tévesen? – Soha nem lehet tudni azt előre. Valószínűleg Isten akarata volt, hogy így legyen. De nem Isten akarata volt, hanem a félelem hozta!

Az ördög tehát addig jár, amíg nem talál magának egy ördög uralta nőt, vagy férfit és rábírja arra, hogy pl. meggyilkoljon valakit, vagy lopjon az illetőtől. De az nem Isten akarata.  Úgy tűnik, hogy ez véletlenszerű, de valójában az ördög körbe jár és keresi, hogy kit nyelhet így el. Valakit talál, aki tele van félelemmel. Az ördög mindenkit meg akar ölni. De vannak olyanok, akiket nem képes megtalálni, mert oltalom alatt vannak, szárnyak alatt, a Mindenható szárnyai alatt vannak.

Mi a mi részünk? - Azt mondom az Úrnak…! Mit kell még tennünk? Nem félünk! Mert az ellenség el akar minket pusztítani. Ha egy autó pont a házad előtt megáll hirtelen, nem kell megijedned, mert van egy angyalod. És az a két bomba, ami ki van készítve… Egy hatalmas félelmet érzékel az illető hirtelen, rászakad az Úr rettentése, és mit mond a Biblia? Hogy remegve elfut az ellenség.

Az a gondolat támad a fejébe, hogy ha ezt teszi, akkor meghalhat. Jobb, ha inkább elmegy. Tehát elmenekül mindennel együtt, és nem mondja senkinek, mert restelli, hogy így megrettent, hiszen ő a nagy bátor, de nem az! És ez egy valóságos dolog. Neked gyakorolnod kell ebben a hitedet! Mindenki felé, aki veled szemben gonoszul akar cselekedni. Az Úrnak a félelme, rettentése szakad le rájuk.

Neked nem is kell tudnod, hogy ez megtörténik. Ez állandóan történik, és te nyugodtan alszol az ágyadban. Nem tudsz erről. Joó K. háza egy muszlin városban van, és amikor nála szállok meg Izraelben, ami furcsa ebben a városban, hogy az izraeli védelmi erők ezt a várost, kimondottan abból a célból használják, hogy a katonaságot ebben a városban képzik ki a védelemre.

Gyakorlatoznak. A házak körül úgy fekszenek a katonák a bokrok körül, hogy senki ne láthassa őket. Ez egy kiképzés az izraeli részről, nem lehet látni őket, csak a kutyák ugatnak feltűnően, de tudni mi zajlik.

Mózes II. 34/23-24 Háromszor esztendőnként minden férfiú jelenjen meg az Úrnak, Izrael Ura Istenének színe előtt. Mert kiűzöm a népeket előled és kiszélesítem határodat, és senki nem kívánja meg a te földedet, mikor felmégy, hogy a te Urad, Istened előtt megjelenj esztendőnként háromszor.

Isten tudta előre, hogy ha elhagyottá válik egy ház, akkor azt valaki megkívánhatja. És Isten kijelentette, hogy senki nem fogja megkívánni a te földedet és házadat. Felmerült bennük, hogy hogyan hagyhatnám el a földemet, a házamat... De amikor azt tesszük, amit Isten kíván tőlünk, akkor az ellenségnek nem lesz kívánatos a te tulajdon földed. Ez Istennek egyik ígérete a Bibliában.

Követelhetjük ezt magunknak ma is, mert ugyanaz az Istenünk nekünk is, aki akkor volt. Tehát bizodalmunknak kell lenni ezekben a sorokban is. A következő Igéből meg fogjuk tudni, hogy amikor jóakarattal van az Úr valakinek útjához, még annak ellenségeit is jóakaróivá teszi.

Példabeszédek 16/7 Mikor jóakarattal van az Úr valakinek útjaihoz, még annak ellenségeit is jóakaróivá teszi.

A rettentés által végzi ezt az Úr. – Az Úr ezt elvégzi értem! – mondja mindenki. Az ellenségeinkre mozdul így. Mondja mindenki, hogy: – Az ellenség nem kívánja az én holmimat! Mert elveszíti a kedvét, hogy az enyémet bántsa. Az Úrnak rettentése száll le rájuk! Elszaladnak! És nem nyúlnak hozzám! Mert Isten az én oltalmam! Én Őbenne bízom! Ámen!

Az Ószövetség idején akkor is kellett Istenben bízniuk, amikor az ellenség sokkal nagyobb túlerőben volt, mint ők. És olykor az ellenség táborában történt valami váratlan. Pont egy ilyen történet van az I. Sámuel 14. fejezetében.

Sámuel I. 14/15 Félelem támada a táborban, a mezőn és az egész nép között, az előőrs és a dúló sereg, azok is megrémülének és a föld megrendüle, és Istentől való rettegés lőn.

Az egész seregre ez a rettegés jött, egyszerűen elszaladtak, az életüket mentve szaladtak, vagy pedig megzavarodtak és egymás ellen támadtak. És olvasható ez, hogy ismét és ismét megtörtént. Ez Isten saját népének megvédelmezésében egy erős rész volt.

Mi történt Jonatán és az ő fegyverhordozója esetében? Biztosíthatlak a felől, hogy bennük nem volt félelem. Előre mentek és egy egész hadsereget megtámadtak. Senki más, csak ők ketten. És több mint húsz embert megöltek ott helyben.

A tanítássorozat elején szóltam a harcban használatos harci lovakról. A magyar nép, mivel lóháton élt egy darabig, biztos jól megérti ezt. Ezek háborúra, harcra kiképzett lovak voltak. A Hősök-terén is látunk ilyen szobrokat. Két bátor ember tehát megtámadta az ellenség táborát. Ez hit! Mert azt mondaná az ember, hogy elment a józan eszük. De Isten velük volt. Két embernek lefejezni az ellenség táborát elég sokáig tart.

De ez a félelemmentesség, amivel előre mentek, ez lehetőséget adott az Úr seregének, hogy munkába lépjen. Az angyali sereg és az ő Istenük elkezdhetett munkálkodni, és az ellenség egész táborára rettentést bocsátott. Láttam már, amikor az angyalok így megremegtetnek valamit.

Ausztráliában voltam közel 30 éve, egy apostol, aki evangelizált, egy óriási sátorba várta az elveszetteket. Volt egy kisebb sátra amellett, ahol az imádságos testvérek imádkoztak a sikerért. Egy idő után kijöttek, és az egész sátor elkezdett remegni. Beremegett az egész sátor, az angyalok rázták meg. Nem szóltam senkinek egy szót sem, hagytam, hogy csodálkozzanak.

Gedeon esete is ott van példaként. Ha az ellenség hadserege létszámban nagyobb a tiédnél, akkor szeretnél magadnak egy nagyobb hadsereget. Mégis 300 főre lecsökkentette a saját hadseregét, a tízezreket pedig hazaküldte.

Felfedezed-e, hogy erre a lépésre hit szükséges? Mert amúgy is egy nagyobb hadsereggel kell megméretni az erődet, ennek ellenére mindenkit hazaküldesz, kivéve azt a 300 főt. Azokat is még három külön csoportra osztva és így kiválasztva őket, ment el a háborúba. Az ellenségre megint a rettentés szállt és saját magukat pusztították, gyilkolták le. Az Úrnak a rettentése volt rajtuk, s ez megint csak a hiten keresztül tudott előjönni. Emlékezzél rá, hogy Gedeon részéről hitre volt szükség. A következő történetben leprásokkal találkozunk Szamaria kapujában.

Királyok II. 7/3 A kapu előtt pedig volt négy bélpoklos férfi, akik azt mondták egymásnak: Miért maradunk itt, hogy meghaljunk éhen?

A következőkben pedig megnézzük, hogy miként beszélgettek egymás között? Annyira nagy volt az éhség, hogy egyáltalán nem volt mit enni az izraeli táborban. Akik a táborban bent voltak, olvastunk olyat is, hogy azok közül a saját gyermeküket megfőzték eledelnek, mert nem volt mit enniük. És a próféta mégis azt prófétálja, hogy holnap szabadon esztek, amennyit akartok. Volt köztük egy, aki nem hitt benne, és az ő sorsa az is lett, hogy megölték.

/4-7/ Ha azt határozzuk is, hogy bemegyünk a városba ott is ínség van és akkor ott halunk meg. Ha pedig itt maradunk, akkor itt halunk meg, gyertek azért szökjünk el a Szíriabeliek táborába, ha meghagyják életünket élünk, ha megölnek, meghalunk. És felkeltek alkonyatkor, hogy a Szíriabeliek táborába menjenek és mikor odaértek a Szíriabeliek táborának széléhez, íme, már nem volt ott senki. Mert az Úr azt cselekedte, hogy Szíriabeliek tábora, szekerek zörgését és lovak dobogását és nagy sereg robogását hallotta és mondának egymásnak: Ímé az Izrael királya bérbe fogadta meg ellenünk a hiteusok királyát és az Egyiptombeliek királyát, hogy ellenünk jöjjenek. És felkelvén elfutának alkonyatkor és elhagyták mind sátoraikat, mind lovaikat, mind szamaraikat, amint a tábor volt, és elfutának, csakhogy életüket megmenthessék.

Dicsérjük az Urat! Nem volt ellenség a képben, mégis hallatszott a zúgás az ellenség táborából. Az egész ellenséges hadsereg hallotta, és az életüket mentve elmenekültek. Isten képes ugyanezt ma is megcselekedni, hogy az ellenfél halljon bizonyos dolgokat. Hogy mi ez a zaj? És elmenekülnek.

És az angyalok is meg tudják őket ijeszteni és téged békén fognak hagyni. Te még nem is tudsz e felől, mert békességben alszod álmodat, mert a te Istened téged békességgel megőriz közben. Még valamit szeretnék itt átvenni veletek.

       Péter I. 1/23 Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek Igéje által, amely él és megmarad örökké.

Eszerint mi Isten Igéjétől születtünk meg, romolhatatlan magtól. Az Igék, az Írások nekünk írattak meg. Az Igék a részünkké válnak, már a részünk, mert az Igétől megszülettünk. Az emberek ezt nem értik, és ma azt fogom elmagyarázni, hogy mi az, amit nem értenek.

       Mindaz, ami Jézus volt, az te vagy! Ahogy mondja az I. János 4/17-ben. Ma megkísérlem, hogy a pásztoraimnak ezt előhozzam. Láttam az egyik prédikáló társamat prédikálni, ahogy a műholdas adásokat nézem, ugyanazokat prédikálják ők is. Mindannyian hit prédikátorok.

A következő Igében Jézus prédikál és annyira felindult a hallgatóság, hogy meg akarják kövezni. Amikor az igazságot mondta nekik, mindig haragra gerjedtek. Ábrahám boldog volt, hogy láthatta az én napomat, mondta nekik Jézus. Nem vagy még 50 éves sem és láttad Ábrahámot?

És Jézus azt válaszolta nekik, hogy – Én vagyok! És ők jól tudták, hogy ez mit jelent. Mert Mózesnak azt mondta Isten, hogy mond meg nekik, hogy a Vagyok küldött téged, és mivel Jézus ezt merte mondani, olyan haragra gerjedtek, hogy meg akarták kövezni, mert tudták, hogy ez mit jelent. Mert ezzel azt jelentette ki, hogy – Én Isten vagyok! És az is volt!

János 10/35 Ha azokat isteneknek /Elohim/ mondá, akikhez az Isten beszéde lőn és az Írás fel nem bontható.

És a 82-es Zsoltár 6-os versét idézi itt Jézus, hogy az Elohim Istennek a többes száma. Tehát azokat isteneknek nevezi, akikhez az Isten beszéde lett, akikhez az Isten Igéje szólt, és az Írás fel nem bontható. Tehát mi az, ami minősítette őket? - Az Ige, ami hozzájuk jött, és ez adta meg nekik azt a felhatalmazást, hogy úgy cselekedhettek, ahogy én.

Tudjuk, hogy Jézus úgy jött a földre, mint egy ószövetségi próféta, ez volt a kenet az életén. És növekedett a bölcsességben. Ugyanúgy, ahogy az Írások neki engedelmeskedtek, úgy neked is engedelmeskedniük kell. Ahogy mondja a:

       János 15/7 Ha énbennem maradtok és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek.

Mit mondott Jézus? Nem én cselekszem ezeket, hanem az Atya, aki bennem van, Ő cselekszi e dolgokat. Ha meg van az a kijelentés benned, hogy az Ige és a Szellem hogyan működnek együtt benned, akkor parancsnokká válhatsz ez élet dolgaiban. És ez a babilóniai /világi/ rendszer nem képes téged visszafogni.

Biztosíthatlak a felől, hogy az ördög senkit nem tud megfogni és akadályozni, aki a szellemben működik. Nem minden keresztény képes használni így az Igét. Tehát az Ige és az Írások is itt fel vannak említve. Ha mind a sátáni erők, ha mind a természeti fizikai világ ereje a kezedben van, mert uralod a természetfeletti törvényekkel, akkor nyílt utad van.
Akkor igaz ez, ha a szellemiekben tudsz működni. Mit mond erről a:

Róma 8/11 De ha annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból megeleveníti a ti halandó testeiteket is az Ő tibennetek lakozó Szelleme által.

Hallelúja, ez egy hatalmas igazság! Ha tehát a Szellemben és az Igében működsz így, akkor semmi nincs, amit le tudna állítani. Jelek és csodák kezdenek megnyilvánulni pont ott, ahol te vagy.

Apostolok Cselekedetei 10/38 A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, aki széjjeljárt, jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak, mert az Isten volt Ővele.

Abban az időben nem Jézus Krisztus volt, hanem a názáreti Jézus, mert minden ószövetségi próféciát be kellett, hogy töltsön. Ádámnak, az első Ádámnak, az első embernek nem volt szüksége ilyenfajta hitre, nem volt szüksége, hogy új teremtés legyen. Ez a magasabb birodalmi színt, ahová el kell jutni. Ide el kell jutnunk.

Az Írások javarésze csecsemőknek íródott, azután vannak ifjak, akiknek szól az Írások egyik része, akik már megismerték a hatalmuknak bizonyos részét, azután szól az Írás az atyáknak is, akik eljutottak a felnőtt korba. Arról beszélek most, hogy Isten tökéletes tervében, és Istennek az életedre vonatkozó tökéletes akaratában lenni, és az „Én vagyok!” mintájára, a jelenben működtetni a hitedet.

Ez azt jelenti, hogy a hit az jelen idő, a most hit. Mert ha jövő időben jelented ki, hogy majd meggyógyulok, úgy soha nem fogsz meggyógyulni. Mert te meggyógyultál és ezért te gyógyult vagy! Tehát mivel a Szellemtől születtünk, ezért képesek vagyunk, hogy a szellemi birodalomban működtessük a hitünket. A hiten keresztül és Isten Igéjének a megértésén keresztül. És ez a megértés visz minket el a szellemi birodalom szintjeire.

Mindaz, amit az Ige ír rólunk, hogy képesek vagyunk elérni, azt valóban képesek vagyunk megragadni és elérni. Senki nem állíthat le minket abban. A gyülekezet úgy beszél egészében az Igéről, mintha az Ige kívül való lenne. Az Ige azonban a hívőknek a bensőjükben van. 

El fogom magyarázni. - Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak! Ezt Jézus mondta, - kérhettek, amit csak akartok és meglesz az néktek. A Szent Szellemtől jön ez a kijelentés, és Ő képes minket ezekre a birodalmi szintekre elvinni. Ez nem akadémikus tudás, mert ez a tudás egy szempillantásban képes hozzád jönni és kijelentésre kerülni.

Az alapprobléma az életünkben a gondolkodásunkkal van. Amikor vetekedő gondolkodásban vagyunk, az elménk így kirabol minket. És az a szellemünknek a rovására megy. Mert legtöbbször a múltban, vagy a jövőben gondolkodunk és így a jelen pillanatot mindig elveszítjük. A leghatalmasabb pillanataink a jelen időben vannak.

A sátán a lábunk alatt van, most! Ezért az elménket le kell zárnunk és meg kell engednünk, hogy a szellemünkből feljöjjön ez a megvilágosodás. És engedd meg, hogy a te lelkiismereted bizonyságot tegyen a Szent Szellemmel a dolgokról. Ezt a Róma 9/1-ben tanítja Pál. Mivel pásztorokhoz beszélek, megértést kell kapnotok a szellemi dolgokról.

Próbálják emészteni, de ha nem tudják feldolgozni, nem tudják működésbe hozni. Ezért az elméteket le kell mindig ellenőrizni, mert az elménk az, ami irányít minket és uralja az életünket. Ezért az elménket meg kell tanulni lezárni. Nagyon sok fejfájástól megmenekülünk így. A problémáink mindig a múltból fakadnak, vagy a jövőbe vetítjük ki őket. Megpróbálják megoldani a jövőt a jelen rovására, mikor is a jelen pillanatot kellene örvendezve élvezni.

Mindegy, hogy mit, mert az ördög akár azt is hazudhatja neked, hogy meg fogsz halni. Erre azt válaszolod, hogy most is élek! Ez az igazság. Ha nem vagy képes szembesülni a halállal, vagyis halálfélelmed van, úgy sem fogsz sokáig boldogulni, mert akkor a félelemmel megnyitottad magad az ördögnek.

Isten embereinek félelemmentesen kell tudni élni. Mert tudom, hogy hová megyek, és pontosan tudom, hogy az előttem elmentek hol vannak. Nincs mitől félni.

Pál mondja, hogy szorongattatom e kettő között, mert jobb lenne elmenni, de a ti érdeketekben itt kell, hogy maradjak. De aki szenvedélyesen gondolkodik állandóan,   az elméje úgy viselkedik, mint egy fertőző betegség pl. – mihez kezdünk most? A szellemed felhozná a választ, ha be tudnád zárni a szádat.

És mi történt tegnap? Vajon az illető kedvel-e engem? És ehhez hasonlók. Az elme gondolkodik így. Mert a szellemünk próbál minket elvinni helyes irányba, csak az elménk állandóan visszafog. Azzal trükköz, hogy – mi történt tegnap, ezen gondolkodjál. Van egy mondás mifelénk: tegnap akár a pokol is lehetett, pokolba a tegnappal, az elmúlt! A mát kell élni, a mai napnak élj! Az elménk mindig el akarja vinni a figyelmünket a jelen pillanatról.

Tehát az elmének a játszadozásaira kell figyelnünk. Az elme az nem te vagy, és te nem az elméd vagy. És amíg nem azonosítod az elmédnek ezt a funkcióját, addig nem fogod tudni, hogy miről beszélek.  Meg kell érteni, hogy az elménk nagyon fontos részünk, de nem szabad, hogy az elménknek mi váljunk eszközévé! Le kell zárnunk és akkor képes Isten szólni hozzánk. Tehát az a másik elme, ami minket összezavar. Be fogom neked bizonyítani.

       Most mindenki legyen csendben és nézzük meg, min gondolkodik az elménk?

Mit mond most? - Éppen semmit! Tudod miért nem? Mert odafigyelsz rá. De ha egy pillanatra hátat fordítasz neki, azonnal azt kérdezi, hogy mihez kezdesz majd szombaton? Ha tolvaj van a házban, akkor nem fog előugrani, hanem elrejtőzködik, és az elménk így egy tolvaj, a természetfelettit lopja ki az életünkből. A szellemi birodalomban ő a tolvaj. Meglopja az Írások áldásait.

Isten azt mondja, hogy neked meg van minden, minden a tiétek. Már a tiéd! Azt írja neked, hogy – valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz neki, amit mond. Gyakorold ezt, és közben zárd le az elmédet. - Igen, de nekem gondolkodnom is kell közben. De közben jelentéktelen dolgokon gondolkodsz.

Van egy másik féle gondolkodás. A szellemednek is van egy elméje, az magasabb szinten van. Kérdés: azt írja a Biblia, hogy amint az ember gondolkodik a fejében? Nem! Amint az ember gondolkodik az ő szívében, az ő bensőjében, olyan ő valójában. Példabeszédek 23/7-ben találod ezt. Vagyis azt kell megértenünk, hogy mi gondolkodással bíró szellemi lények vagyunk.

És azután azt is mondja Isten, hogy az én gondolataim magasabbak a ti gondolataitoknál. Azért, mert a te elmédben Isten gondolatain kívül egy alacsonyabb szinten gondolkodsz a hústest világában. És azt mondja Isten, hogy ezt tedd félre és engedd meg, hogy a szellemedből, annak a másik elmének a gondolatai feljöjjenek, mert elő fognak jönni kijelentés formájában neked.

A kijelentések előjönnek Isten Igéjéből, az Írásokból. A Biblia maga fogja kiterjeszteni a gondolkodásodnak a látószögét. Az elménk az, ami eddig is megsebzett és kihasznált minket. Az elménk az, ami rávesz minket arra, hogy a múltbéli dolgokon aggodalmaskodjunk. Hogy mihez is fogok kezdeni a jövőben? És közben a jelen pillanatnak az örömét nem élvezed. És a jelen pillanatban tud Isten szólni hozzád, hogy mit tegyél.

       A szellemedből tud ez felszökni, de az elméd közben beragadt pl. a jövő dolgaiban. Magadat úgy kell látni, hogy egy szellemi lény vagy! Az utolsó bajba, amibe keveredtél, azt a te elméd hozta neked, a te elméd volt és nem az ördög. Szeretitek ezt hallani? Ez az igazság. Te és a te elméd tehet róla.

Aggodalmaskodtok, stresszeztek, nyugtalankodtok, gyűlölködtök, meg nem bocsátás van bennetek, hazudoztok, átveritek a másikat. Ezek mind a fejünkből jönnek elő és az ördög azt a részt meg tudja ragadni. Az elméd a legnagyobb ellenséged. A meg nem újított elme! Az az elme, amely megpróbálja megmagyarázni neked, hogy a szomszédod mennyire gyűlöl téged. Ha erre hallgatsz, akkor kisétáltál a szellemi birodalomból és Isten nem képes veled kommunikálni.

Gondolkodtok úgy pl., hogy egy napon jól visszafizetek neki. Nincs hozzá sem Ige, sem kijelentés, mert az elmédben gyűlölködővé váltál. Gyűlölködsz, gyűlölködsz valakire. Ebben az országban így van, de minden országban megtalálható ez. Tehát az elménknél van a gond. Egy csomó bolond dologra rávisz minket az elménk, hogy azon gondolkodjunk, hogy kirángasson közben minket a szellemből.

Elmondom azt nektek, hogy a mentális részünk képtelen kezelni Isten szellemi dolgait. Gondolkodjatok el ezen. Tudom, hogy amit most elmondtam, az a szellememből jött elő! Nehéz súlyú dolog ez, de jók ezek a súlyos dolgok. Én pont olyan vagyok, mint te, nekem is meg kellett ezeket a leckéket tanulni. És bele kellett ásni magamat szintén úgy, mint nektek, hogy hogyan és mint, mert az elménknek van egy képzeletvilága.

És ott fogsz kikötni, amin gondolkodsz, oda fogsz jutni. Az a sok bolond dolog, amin a fejed jár, az jön valóságba, a testi elménk gondolatai. Azután van egy másik gondolatvilágunk is, ami benne van a szellemünkben, azok Isten gondolatai. És garantálom neked, hogy a belső emberünk pontosan olyan tiszta, mint Jézus. Tiszta. Soha nem cselekedett rosszat.

Jövő héten szeretnék majd egy másik tanítást előhozni nektek. El fogom magyarázni, hogy mit jelent az, hogy mi az Ige cselekvői vagyunk. Az egész gyülekezeti test ott rontja el, hogy megpróbál az Igének engedelmeskedni kívülről. De Újszövetségi álláspont, hogy mi az Igétől születtünk. Tehát nem úgy kell megfogalmaznunk, hogy nekünk engedelmeskedni kell az Igének, mert akkor az Ige kívül való tőlünk.

Nekünk meg kellene élnünk az Igét, mert a Biblia, az Ige olyan, mint a tükör. És csak annyit kell tennünk, hogy belenézünk abba a tükörbe – mint ahogy te is ma reggel belenéztél a tükörbe – és amikor elfordulunk a tükörtől, azonnal elfelejtjük, hogy milyennek láttuk ott magunkat. De ha az a kép, amit az Ige tükrében látsz magadról, az beléd kerül, akkor az működni is fog benned.

Így lehet megcselekedni az Igét. Ezt hozzák a megvallások, az igei olvasások és ebben dicsőségről-dicsőségre, hitről-hitre lépünk fel és egyre inkább Jézushoz válunk hasonlóvá. Jézus az Ige, aki testté lett és Ő változtat meg minket Őhozzá hasonlóvá! Ezért a testi elménket teljességgel le kell zárni, meg kell engedni, hogy a dicsőséges gondolatok, a magasabb gondolatok jöjjenek a fejünkbe. A magasabb utak.

Nekem is voltak dolgaim, amit ki kellett igazítani, mint nektek. És ebből a kijelentésből, amit kaptam, jön az az igesor az I. János 1/6-ból, hogy nem cselekesszük az igazságot, hogy gyenge vagyok. Ha ezt mondod, akkor sötétségben vagy és hazudtál, és nem cselekszed az igazságot.

Ha a világosságban jársz, akkor van közösséged Istennel, akkor van erőd. Még ha a halál völgyének árnyékán megyünk is keresztül, akkor sem félünk a gonosztól. Senki nem jár sötétségben, mert mi a világosságtól születtünk. Csak nem jársz a világosságban, mert nem cselekszed az igazságot. Ezt a jövő héten fogom megtanítani nektek.

Tehát neked nincs más dolgod, minthogy jól fenékbe rúgod az elmédet, és a hústest szerinti gondolkodásodat, és az igazságot megcselekedjed, ahogy írja az Ige. Mi az Igének nem az engedelmeskedői vagyunk, hanem az Igének a cselekvői vagyunk. Azért akarok még erről tanítani, mert miközben tanítok erről, annál több megértés és kijelentés ömlik elő belőle. Mert látom, hogy a pásztoraink mikkel küzdenek.

Az I. Péter 1/14-ből gondolkodom most az Igén, az Igéből be fogom bizonyítani. Péter azt írja, hogy mi engedelmesek vagyunk. Engedtünk az igazságnak, beengedtük a szívünkbe Jézust, mint életünk Urát és Megváltóját. Ott beteljesedett az engedelmességünk és egy hit Istenünk van. Az emberek az Igén kívül próbálják megcselekedni.

Mondtuk nektek, hogy ti az Igétől születtetek meg, így új teremtések lettetek és a régiek elmúltak és újjá lett minden. Ki kell jönnie, elő kell hozni azt, amit mondani akarok. Itt könnyebb, mert a saját területemen vagyok. Ezért vagyok képes itt tanítani.

Nagyon sok kijelentés van az Igében. Nekem is meg kellett tanulni a dolgokat a saját szemszögemből, mint ahogy nektek is meg kell tenni. Ahogy Pál mondja, hogy – alávetem a testemet, a szellemi emberem megszorongatja a testet, aláveti, nyomorgatja. Meg kell tennie, mert különben, ha nem engedelmeskedik ennek, akkor annak az lesz a következménye, hogy saját maga is kivetett lesz.

És ő írta le a Biblia kétharmad részét és neki is voltak a hústesttel kapcsolatos dolgai, nekünk is figyelni kell rá. Az Úr dicsősége jön ránk, ez az igazság. Két órán keresztül lehetett hallani a romániai alkalom során a gyógyulásokat, a bizonyságokat. Itt is itt van az összevont hitünk és nagyon sok gyógyulás történik köztetek. Természetfeletti gyógyulások, a Szent Szellemnek a megnyilvánulásai.

Dicsőség Istennek! Ámen!

BÉKEVÁR FŐOLDAL