2010.06.29.

AZ EVANGÉLIZÁCIÓ HULLÁMA

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2010. június 27.

 

Áldjuk az Úr Jézus Krisztus szent nevét, áldunk drága mennyei Atyám a csodálatos megváltásodért, minden dicsőséget neked adunk Atyám, hogy az Úr áldottjai lehetünk. Köszönjük az életet, amit adtál nékünk és benne a lehetőséget, hogy téged szolgálhassunk, hogy a felkentjeid lehetünk. Köszönjük a gyógyító kenetet, az üdvösségeket. Minden dicsőség a tiéd legyen drága szent Atyánk, mennyen és földön téged dicsérnek a szentek, a Jézus nevében. Ámen! Óriási gyógyító kenetben vagyunk jelen, a zsebkendők felett imádkozunk Jézus nevében.

Bejelentések után a mai napon is az evangélizációról és az evangélizációs munkáról fogok szólni, mert ennek az idejét éljük. Az Úr nagyobb sebesség fokozatba kapcsolt, azokkal megy előre az Úr, akik magukat rendelkezésre bocsátják ebben a munkában. Akár evangélisták, akár csak egyszerű hívők legyenek.

Az evangélista tudjuk, hogy milyen hivatalt foglal el, de a gyülekezeti testnek, a hívői fogják másrészt a munka java részét végezni, akik magukat erre a munkára rendelkezésre felkínálják és tudják, hogy miként kell az embereket újjászületésre vezetni. Dániából jönnek a jövő héten kilencen, akik az utcai evangélizációs munkát szeretnék kicsit tőlünk, úgymond megtanulni.

Mondhatnám, hogy ezrével tartottam ilyen összejövetelt. Néhány millióan biztosan újjászülettek itt Európában. Merem állítani, hogy tudjuk, hogy mi ez a munka, amit végzünk. És most örömmel látom, hogy más keresztények is hajlandóságot mutatnak arra, hogy becsatlakoznak ebbe a közös munkába.

Július utolsó hetében következnek ezek az evangélizációs sorok és egészen augusztusban végig haladnak, ezen intenzíven dolgozunk. Hat ilyen összejövetelt tervezünk hetente, szeptemberben pedig két hetet Romániába. A jövő héten is három istentiszteleti alkalmat tartok Romániában, különböző helyeken.

El szeretnék nektek itt valamit magyarázni. Az ember gondolná, hogy a gyülekezetnek a működtetése költséges és vannak költségei. Addig az ember nem is tudja, hogy milyen költségekről beszél, amíg nem kezd el evangélizálni. Jó dolog ezzel kapcsolatban, hogy Isten finanszírozni fogja, és behozza azt a gazdagságot a Gyülekezeti Testbe azoknak, akik működtetik az evangélizációs munkákat. Az evangélistának nem kell tudnia, hogy miként jön az majd.

Amikor szerveztük a Benny Hinn evangélizációt, mi magunk negyedmillió dolláros költséget felvállaltunk. Neki még jócskán maradt költsége, amit mi vendéglátóként nem tudtunk kifizetni, a sereg, akit hozott magával, a repülő jegyek, a szállodák, a limuzin és így tovább az itteni közlekedése, ez őt nem zavarta. Nem is gondolkodott ezen, egyszerűen csak adnak a hívők ezekre a szolgálatokra. Ukrajnából jött akkor éppen hozzánk.

Ha az ember ezen gondolkodik, hogy mi mennyibe kerül, akkor kérd meg az Urat, hogy engedje meg, hogy egy utaddal lelátogass a pokolba. Az egy valóságos hely, és az elveszettek száz százalékban oda kerülnek. Jézus azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy megkeressem és megtartsam, ami elveszett. Vagyis azokat keressük, akik nem jönnek be a gyülekezetbe. Az elveszettek sokszor a gyógyulásukért látogatnak a gyülekezetbe és erre Isten adott gyógyító kenetet számukra.

Az elkülönülés ideje jön hamarosan, és erről is fogok a mai napon beszélni, ezt elmagyarázni. Az egyik evangélista, akire Izraelben tettem a kezemet és kapott egy ajándékban való részesedést, egy impartálást az Úrtól, Etiópiából telepedett le Izraelbe, három-négy nyelvet beszél, zsidó származású.

Nagy örömmel mondjuk, hogy a ma délutánunkat mi is egy zsinagóga közösségben töltjük Kiskunhalason. Fél négykor kezdődik a kertben a megemlékezés, a szeretet ünnepségünk. Nagyon örülünk annak, hogy vannak rabbik itt Magyarországon is, akik lehetővé teszik számunkra, hogy mi kimutassuk tiszteletünket, támogatásunkat és a szeretetünket feléjük.

Lehet, hogy valaki ledöbben ezen, de maga Jézus is zsidó volt. Zsidó származásként Ő volt a zsidó Messiás. Nem a Jesua Ha Mesiáh néven szólítjuk Őt, hanem Jézus Krisztusként. A görög nyelvből ered az Ő neve, amit mi használunk.

Ha az ember újjászületik, akkor pontosan tudja a szívében, hogy kiről beszélünk. Lehet, hogy a fejében nincs teljes megértés róla, de nincs is arra szükség, hogy a fejünkben mindent megértsünk.

Az, az evangélista, akivel beszéltem ott kint, azt mondta, hogy imádkoztam egy asszonyért, vazelint kentem mind a két szemére, mondta. Mondta neki, hogy mossa le. Visszajött az asszony és jelentette, hogy még mindig nem látok. Válaszolta neki, hogy de igen, te meggyógyultál, látsz! Nem látok! De igen látsz! Ülj le és kezd el olvasni a Bibliát. Elment a helyére és az alkalom végén már képes volt olvasni a Bibliáját. Ez egy evangélista.

Az evangélistákra mind jellemző, hogy jelek, csodák, gyógyulások kellenek, hogy legyenek náluk. És nem szabad, hogy féltékenyek, irigyek legyenek egymásra. Én negyven evangélistát számolok itt közöttünk. Különböző szinteken vannak ők, és ennek megvan az oka, hogy hol tartanak. Erről fogok ma tanítani.

Tehát, mivel Benny Hinnt említettem, nem csak az ő szolgálatában nyilvánul meg a gyógyító kenet, az evangélista hivatalával jár együtt, és az ajtók nyitva állnak.

Korinthus I. 2/1-5 Én is, mikor hozzátok mentem, atyámfiai, nem azért mentem, hogy nagy ékesszólással, avagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét.

2. Mert nem végeztem, hogy egyébről, tudjak tiköztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről.

3. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg köztetek.

4. És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben, hanem Szellemnek és erőnek megmutatásában állott:

5. Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.

Mint írja, Szellemnek és erőnek bemutatásában állott az én Igehirdetésem. Nem csak a Szent Szellemet mutatjuk be ilyenkor, hanem bemutatjuk, hogy mi miféle szellemből valók vagyunk.

Nem javasolom, hogy vazelinnel dörzsöld be az illető szemét. Amikor az asszony visszajött az ő hitetlen eredményével, hogy most sem lát, az evangélista nem egyezett bele ebbe, ő nem fogadja el a hitetlen jelentést.

Azok számára, akik nagyon sokat imádkoznak, azoknak elmondom, hogy nagy titka ennek, a közbenjáró imádságok, amelyeket nyelveken folytatunk, és ilyenkor figyelmezünk a Szent Szellemre, és az imádságnak ezek a mélységei szükségesek. Hagin elmondta, hogy az Ő alkalmain minden héten, hétről hétre voltak gyógyulások és a szellemi kiáradások, mert voltak olyanok a gyülekezetben, akik ezt az imát komolyan vették. Jövő vasárnap erről szeretnék még többet magyarázni.

Zsoltár 127/1 Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző.

Ha az Úr nem építi azt a házat, teljesen hiába van minden munkálkodás. Ez az oka annak, hogy némely gyülekezetek eltűnnek a színről, rossz alapokra, és rossz és helytelen célkitűzésekre építkeznek.

Ugyan építették a házat, de nem Isten tervei szerint tették. Az egyik pásztor egyszer azt mondta, hogy én innen elmegyek, megyek és építek egy másik gyülekezetet magam körül. A baj ott van, hogy a gyülekezeteket Jézus köré kell kiépíteni.

A gyülekezeti szakadásoknál mindig arra hivatkoznak az emberek, hogy az Úr mondta, hogy ezt tegyem. Nem tudom elképzelni azt, hogy az Úr azt mondaná, hogy egy másik pásztor nyájából lopja el a bárányokat, mert Jézus maga nem tolvaj. Ezért nekünk az Isteni tervekkel kell maradnunk.

Másrészt az Ő terve az, hogy te gyarapodj, növekedj. Tehát nem csak, hogy vessél, hanem vessél és gyarapodjál. Amikor az országba érkeztem, sokan azt gondolták, hogy ez a fajta gyarapodás, valami rossz dolog. Ők is megváltoztak már.

Minden egyes pásztornak azt javaslom, hogy egyenként kell tudakozódnia arról, hogy annak a következő gyülekezeti összejövetelnek mi a célkitűzése, és azt követni. Néha összejövetelek csak arról szólnak, hogy Isten imádatát szolgáljuk. Néha csak tanítást szolgáljunk. Néha összejövetelek csupán közbenjáró imádságokat szolgálnak, vagy gyógyulást, vagy evangélizációt.

Tehát ha összejövünk arra a célra, hogy imádkozzunk, akkor értelemszerűen imádkozunk. Ha gyógyító összejövetelekre jövünk össze, akkor a gyógyító Igékre, és a gyógyításokra irányozzuk a figyelmünket. Azt vedd észre, hogy az emberek a célkitűzéseikben és a törekvéseikben néha összezavarodnak.

Egyszer egy asszony azt mondta, hogy összejöttünk egy imaalkalomra és itt csupán arról van szó, hogy mindenki prófétál. És mindenki ráadásul egy rossz próféciát kap. Épülésre, vigasztalásra kell, hogy szolgáljon egy prófécia. Nem Isten Szellemétől jött az a prófécia, ha nem ebbe az irányba szól. Megprófétálták pl. neki, hogy a férje hat hónapon belül meghal. A férje ma is él. Nagyon könnyű megítélni, hogy ez honnan származott.

Lényeg, hogy különböző céllal tervezett összejövetelek vannak. Gyakran van, hogy mindezt összekeverik. Isten igen specifikus és minden összejövetelnek meg van a maga előre kitűzött célja és törekvése.

Filippi 3/12-14 Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus.

13. Atyámfiai, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna

14. De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtem, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekifeszülve, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.

Ahogy célunkat kitűztük, hogy a következő hónapban evangélizálunk, ennek a mostani hónapnak, ami előtte van, a célkitűzése ezért a közbenjáró imádságok. És meg fogjuk látni, hogy az imáinknak egy része, az elveszettek irányába folyt.

Mindig kell, hogy legyenek ilyen imádságok, mielőtt Isten a sebességet a következő fokozatra fel tudja kapcsolni. Ha eljössz ezekre a vidéken tartandó evangélizációs alkalmakra, régen még zeneszolgálattal sem tudtuk párosítani, ne csak azért gyere, hogy te magad ott áldott légy és ott te magad el tudjál lazulni, ott elengedd magad, és csak Istent imádd, mert ott egyetlen célkitűzésünk lesz, nekifeszülünk, hogy megragadjuk az elveszetteket.

 És egy kis útmutatás adok most előre, hogy ha mégis eljössz ezekre az összejövetelekre, akkor majd egy dolgod biztos lesz, azok, akik csak nézelődnek és ácsorognak, és nem tudják, hogy mitévők legyenek, azokat szólítsd meg, beszélgess velük és hívd őket közelebb, legyél segítségükre. Ne prédikálj feltétlenül nekik, hanem várd meg a kérdéseiket és válaszolj azokra.

Mert tudjuk Istennek a célkitűzéseit ezekre az alkalmakra, mert ilyenekben már számtalanszor voltunk. És tudjuk, hogy az emberek miért jönnek el. És amikor jönnek, akkor nem gyülekezeti alkalmakat tartunk.

Elsősorban a szabadban szeretnénk kint lenni, árnyékos helyeken, fás területeken, ahol az emberek is többen megfordulnak és a zenei dicséretekre az embereket odahozza a kíváncsiság, és az angyalok is hozzák és söprik őket hozzánk. Ezeknek az alkalmaknak tehát meg van a célkitűzése, hogy miért jönnek el az emberek.

Ilyenkor nem kell elvonulni egy külön kis sarokba, hogy közbenjáró imádságot mondjál, mert azokat már előre elvégeztük. Ilyenkor te tanúbizonyság tevőnek tétettél, mint azt az Apostolok cselekedetei 1/8 verse mondja, - vettél erőt a magasból és a Jézus Krisztusnak bizonyságtevője lettél. És kezd el őket tornáztatni, kérdezd meg őket mi történt velük a kenet alatt. Vegyél részt benne és legyél aktív, mert ezek az összejövetelek ezt a célt szolgálják.

A legtöbb embernek meg van már előre a saját maga eltervezett menetrendje. Isten meg fogja áldani ezt annyira, amennyire csak tudja. Ez az egyik oka annak, hogy a gyülekezetek nem jutnak előbbre, és nem jutnak gyarapodásra.

Tehát soha nem tudnak így felszállni azokba a magasságokba, mert nem követik Istennek a terveit. Amikor Istennek a világossága az Igéjén keresztül hozzád jön, az Istennek a terve számodra. Az Ő Igéjének a megnyilatkozása hoz világosságot. Ez azt jelenti, hogy terveket kapsz az Ő megváltásáról a te gyülekezetedre vonatkozóan.

És azért van az, hogy az emberek csak az áldások felében járnak, mert csak a felét ragadták meg annak, amit Isten számukra mutatott. Megint mások szinte 100 %-ban megtagadják és elutasítják. Ezért most már biztos jobban érted, hogy némelyek igen áldottak, mások pedig nem annyira.

Ami reggel óta jön elő bennem, arról szeretnék most szólni, mert most azt az időt éljük, hogy Isten elhívja a népét.

Róma 1/1 Pál Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten Evangéliumának hirdetésére.

Mit jelent ez az elválasztás? Ha az ötféle szolgálat valamelyikébe hívott el az Úr, akkor másként lesz az Úrnak a rád tekintése, most a mai napon az evangélistával foglalkozunk. El leszel választva, el leszel különítve minden mástól az Evangélium számára.

Sokan vannak az elhívottak, kevesen a választottak, mert nem különítették el magukat a többitől. És több mint egy ilyen elválasztás lesz. Olvashatunk még erről az Apostolok Cselekedetei 13-ban Barnabást és Pált hívta így el az Úr…

Apostolok Cselekedetei 12/25 Barnabás és Saulus pedig visszatérének Jeruzsálemből, betöltvén szolgálatukat, maguk mellé véve Jánost is, kinek másik neve Márk volt.

Tehát, mint próféta és tanító betöltötték a szolgálatukat és ezért visszatértek.

13/1-2 Valának pedig Antiókhiában az ott levő gyülekezetben némely próféták és tanítók, Mikor azért azok szolgálának az Úrnak, és bőjtölének, monda a Szent Szellem: Válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam.

Kezeiket reájuk tették, megáldották és kiküldték őket. Újra el lettek tehát választva.  Valaki küldött nekem egy e-mailt, hogy menjek el Pakisztánba és ott munkálkodjam a pakisztániak üdvösségéért. Sok minden jön tehát, sok meghívás és sok evangélista van, aki el tudja végezni ezt a munkát. Nagyon komoly idők ezek.

Mert keresztények legtöbbször nem tudják, hogy ez a munka miként zajlik, fogalmuk nincs róla. A mai napon az evangélista kenetet fogom elmagyarázni. Nem lesz addig evangélista kenet azon, aki evangélistának elhívott, vagy bármely más hivatalra, amíg magát el nem különíti arra a munkára.

És ez minden egyes esetben mást és mást jelent, nem kell elmenni a pusztaságba, ahogy Pál tette. Szinte legtöbb esetben még az otthonunkat sem kell elhagyni, a szívünkben kell megtenni ezeket az elkülönüléseket.

A Szent Szellemnek egy hatalmas mozdulása jön, az előtt állunk. És Istennek az áldásai vannak benne, tisztán látom. És ezt a látást kell úgymond belétek oltani most, hogy ti is tisztán lássátok ezt.

Istennek az áldásai hullámokban, löketekben érkeznek. Az emberek, ahogy ezekben a hullámokban kivetődnek a partra, így jönnek ki a szárazföldre, hogy ott mi történik velük, az attól függ, és akkor következik a halál, ha nem Istennek a világosságában és nem Istennek a vezetésében járnak.

A terv, amit látsz, az lehet, hogy rendben van arra a napra, de az nem a teljes kijelentés a tervből. Istennek az Igéiből és terveiből nem jelenti, hogy a teljes kijelentés nálad van. Mi történik ilyenkor? – Istennek a teljes jelenlétét vissza kell vonnia az illetőtől, mert annyira nem jár az illető az Úrnak a világosságában.

Hogy, hogy is működik ez, talán a Biblia iskolai időszakot hoznám, miután elvégeztem a két évet és itt volt annak az ideje, hogy Isten engem onnan kimozdítson. Mi történt tehát? Olyan szárazságban voltam, mint a sivatag, egyszerűen csont száraz volt minden egy évig, és akkor már elkészítette az Úr a szívemben, hogy tovább megyek innen. Segített nekem, hogy tovább menjek, mert az a gyönyörű dicséret, amiben előtte voltam, az semmit nem adott számomra, az már nem nekem volt ott elkészítve.

Ausztráliában tapasztaltam azt, hogy házi összejövetelekben gyűlnek össze, és úgy gondolják, hogy Isten most már nem a szolgálókat használja a munkájában, hanem csak egyszerűen embereket. Isten bármikor használ bárkit, aki magát rendelkezésre bocsátja.

Nekünk a munkát el kell végezni. Tehát tovább kell lépnünk, a munkát el kell végeznünk, és ehhez az szükséges, hogy magunkat elválasszuk a dolgoktól.

Efézus 4/7 Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem, a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint.

Tehát az ajándék mértéke szerint adatik nekünk a kegyelem.

8. Ezért mondja az Írás: Fölmenvén a magasságba, foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek.

Tehát a Krisztustól osztott ajándék mértéke szerint vannak az ajándékaink. Nézzük milyen mértékek vannak.

9-10 Az pedig, hogy fölment, mit jelentene mást, mint hogy előbb le is szállott a föld alsóbb részeire?

10. Aki leszállott vala, ugyanaz, aki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy betöltse a mindenséget.

Az ajándékok a 11-es versben.

11. És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul:

Ezek a szolgálati ajándékok. Mi célból adta ezeket Isten? A legtöbb keresztény körben az tapasztalható, hogy a pásztort, a tanító és evangélista szolgálatot még csak elismerik, de az apostoli és a próféta szolgálatról hallani sem akarnak. Nincs azonban az a Bibliában sehol leírva, hogy az apostol, vagy a próféta szolgálatot elvette volna a Gyülekezeti Testtől Isten. A 12-es versben van meg az oka, hogy miért nem.

12. Szolgálat munkájára tökéletesítve a szenteket, a Krisztus Testének építésére:

A szent embereket késszé tenni arra, hogy mint munkások munkálkodjanak – mondja egy másik fordítás. Hogy az embereket készenlétbe hozni arra, hogy mint munkások szolgáljanak Krisztus Testének felépítésére.

Tehát bármelyik hívő, vagyis egy egyszerű hívő nem foglalhatja el a hivatalok egyikét. De Krisztus Testében minden hívőre igaz, hogy munkásként munkálkodik. Mint ahogy a testünkben is minden egyes testrészünk munkálkodik a test teljes épsége érdekében. Ha nincsenek a helyükön a szolgálati ajándékok, akkor a szentek nem tudnak felnőtt korba jutni.

Isten nem ken fel csecsemőket. Így nem fognak eljutni arra a helyre a Testben, hogy munkásoknak nyilváníttassanak. Hogy a Krisztus szellemi Testét képesek legyenek felépíteni. Látni olyan keneteket, amelyek a szolgálati hivatalokon vannak, de a hívő testen nincsenek rajta. A hívőknek ugyanúgy munkálkodniuk kell, és bizonyságot kell tenniük az Úrról.

Ezt fogjuk ma is tenni, ma felkavarjuk a bensőtöket, hogy buzgólkodjatok az Úrért. Honnan jött először az üldözés? A korai gyülekezetet érintette ez először, a jeruzsálemi gyülekezetet. Én úgy gondolom, hogy ha engedelmesek lettek volna az Úrnak, akkor az üldözések soha nem jöttek volna rájuk. Mit mond az Apostolok Cselekedete 1. fejezet 8-as verse?

1/8. Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljön reátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Szamáriában, és a földnek mind végső határáig.

Vagyis hol? Csak Jeruzsálemben? Ott voltak valamennyien. Egész Gyülekezeti Teste Krisztusnak Jeruzsálemben volt. De miután vesztek erőt magatokra, mert a Szent Szellem eljön reátok és lesztek nékem tanúim minden felé.

Vagyis Isten terve nem csak Jeruzsálem volt, és az sem volt Isten terve, hogy ilyen hatalmas üldöztetéseket szenvedjenek el. Ha neki engedelmesek lettek volna, akkor ez az óriási üldöztetés nem jött volna rájuk. Valahol engedetlenségben voltak. Ha jönnek így dolgok ránk, akkor tudomásul kell vennünk, hogy engedetlenségben vagyunk.

Apostolok Cselekedetei 8/1 Saulus pedig szintén javallta az ő megöletését. És támada azon a napon nagy üldözés a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és mindnyájan eloszlának Júdeának és Samariának tájaira, az apostolokat kivéve.

Ahogy jöttek az üldöztetések, mindannyian szanaszét szóródtak. Pontosan annyira emberiek voltak ők is, mint mi, ezért jöttek rájuk ezek az üldözések, mert engedetlenek voltak. Ez előtt állunk mi is.

Az Úr szólt Hagin testvérhez, miután már tíz éve pásztorolt, és nem igazán volt rá soha elhívása, hogy pásztoroljon. Megkérdezte tőle az Úr, hogy mihez kezdesz végre a szolgálatoddal, amire elhívtalak. És Hagin azt válaszolta, hogy nem terveztem ezzel kapcsolatban semmit. Jobb, ha gondolkodsz rajta, mert máskülönben, - és a válasz az volt rá, hogy akkor fogok gondolkozni rajta. Két évre rá, valóban elkezdte az utazó szolgálatát.

Tehát ez az üldöztetés a korai gyülekezetre nem a mennyből jött, ez csak meg lett, úgymond engedve. Nem a menny ölte meg Istvánt közülük pl. mert a János 10,10-ből tudjuk, hogy a tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek, mondta Jézus.

Istennek tehát van, hogy meg kell engednie az üldöztetéseket. Miért? Azért, mert másként nem viszik véghez az Ő terveit, akaratát. Az egész gyülekezet így volt. Ezért István megkövezése, halála után nagy üldöztetések támadtak Jeruzsálemben. A gyülekezetről szól tehát az Ige, hogy ők mindannyian mindenfelé szétszóródtak Judeának és Samariának és a földnek mind végső határáig.

Már előtte el kellett volna, hogy menjenek ezekre a helyekre. Miután a Biblia iskolát elvégeztük, az iskola dékánja mindenkit azzal várt, hogy szétküldtek a világba, hogy ne maradjunk ott bent.

Figyeld meg itt is mi történt? Mindannyian eloszlottak, kivéve az apostolokat. Ők voltak az egyetlen szolgálat abban az időben, a gyülekezet teljesen csak a hívőkből állt. Ezért van ez a felkészülési időszak.

2. Istvánt pedig eltemeték jámbor férfiak, és nagy sírást tartottak felette.

3. Saulus pedig pusztítá a gyülekezetet, házról házra járva, és férfiakat és asszonyokat elővonszolva, tömlöcbe veti vala.

4. Amazok annakokáért eloszolván, széjjeljártak, hirdetve az Igét.

Tehát mi történt a gyülekezeti hívőkkel? Mi történt velük, amikor szanaszét mentek? Mindenfelé mentek és hirdették az Igét. Ebből is látszik, hogy Isten azt akarja, hogy mi az Ő munkásai legyünk.

Evangélista talán? – kérdezed. Nem, mert az evangélista, az egy hivatal. A hirdetni pedig annyit jelent, hogy kijelented azt. Vagy megmondod valakinek. És mindannyiunknak az lenne a dolga, hogy elmondja az örömhírt. Ámen!

Ha nem teszed, akkor Isten meg kell, hogy engedje, hogy valaki jöjjön, aki felkavar, és ezt teszi most az apostolain és a prófétáin keresztül. Ezen a hullámon, amit most meglovagolsz, nem fogsz tudni kijutni egészen a partokig, és ott a szárazságba kerülünk. Hanem meg kell majd lovagolnod a következő hullámot, ami érkezik.

Mindenfelé kimentek ezek a hívők! Kivéve az apostolokat. Abban az időben csak ők voltak az egyedüli szolgálat, mert Istennek időbe telik, amíg kinevel szolgálatokat. A pásztorokat, evangélistákat, tanítókat nem lehet kinevelni egyik napról a másikra. Időbe telik ez, és azokat meg is kell próbálni.

5. És Fülöp lemenvén Samaria városába, prédikálja vala nékik a Krisztust.

6. A sokaság pedig egy szívvel-lélekkel figyelmeze azokra, amiket Fülöp mondott, hallván és látván a jeleket, melyeket cselekedék.

7. Mert sokakból, kikben tisztátalan szellemek voltak, nagy hangon kiáltva kimenének; sok gutaütött és sánta pedig meggyógyula.

Fülöp volt az egyik, akit arra választottak meg, hogy az asztaloknál szolgáljon. Mégis azt olvassuk itt, hogy ő az, akin keresztül sokan meggyógyultak, tisztátalan szellemek jöttek ki sokakból.

8. Lett nagy öröm abban a városban.

Ez a kezdete Fülöp szolgálatának. Az Apostolok Cselekedetei 21/8-ban pedig azt olvassuk, hogy a Fülöp evangélista házába mentek be. Vagyis Isten elhelyezte, kinevezte Fülöpöt az evangélista hivatalába. A hivatal felett van egy kenet. Egy olyan kenet, amit az egyszerű hívő nem birtokolhat.

De szükségünk van a hívőkre, a munkásokra is a Testben, a hívők pedig nem mondhatják, hogy nincs szükségünk különböző szolgálatokra, mert majd mi magunk elvégezzük az egész munkát. Mert lehetetlen, hogy te magad az egészet elvégezd. Kellenek hozzá szolgálati helyek és az azokhoz rendelt magasabb szolgálati ajándékok. De a hívő munkásokat is arra hívja el az Úr, hogy munkálkodjanak.

Fülöp az egyetlen evangélista, akit az Ige említ, nincs egy másik példánk, akit megnézhetnénk. Háromszor találjuk meg őt a Bibliában, mint evangélistát, és ezt a szót. Az Efézus 4/11-ben találkoztunk vele, azután Pál mondja Timótheusnak, hogy végezd az evangélista munkáját.

Most, hogy visszakanyarodunk a 8. fejezetre a 7-es versben két szót szeretném, ha megnéznétek, a – gutaütöttek és a sánták, és a megszállottak. Vagyis sok csoda történt és sok gyógyulást történt. Nem mindannyian, Jézusnál történt egyedül, hogy mindannyian meggyógyultak.

Korinthus I. 12/28 És pedig némelyeket rendelt az Isten a Gyülekezetben először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul; azután csodatévő erőket, aztán gyógyításoknak ajándékait, segítőket, vezetőket, nyelvek nemeit.

Itt, ha megfigyeljük, akkor látjuk, hogy az evangélista nem kerül említésre. De a csodatévő erőket a felsorolás tartalmazza. Az evangélista hivatalában ott vannak a csodatévő erők munkái és a gyógyítások ajándékai.

Vannak olyan körök, ahol magukat evangélistáknak hívják a szolgálatok, és azt lehet megfigyelni, hogy nincsenek gyógyulások és csodák a szolgálatukban. Őket a Róma 12 fejezete hívja úgy, hogy ők azok a buzdítók. Buzdítják és bátorítják az embereket, hogy üdvösségre térjenek, de nincs a szolgálatukban ott a gyógyulás, vagyis nem mondhatók újszövetségi evangélista hivatalnak, mert a buzdító, a bátorító szolgálat, az a segítő szolgálatnak a része, ahogy itt fel is van sorolva.

Tehát a segítőket is megáldja az Úr az ő szolgálatukban, amennyire csak tudja, de az nem abban a tervében van Istennek, hogy úgy működjön, mint egy evangélista. Az evangélistát felszereli Isten a csodatévő erőkkel, a csodákkal és a gyógyulásokkal. Mert látták és hallották azokat a csodákat, amelyeket cselekedett, mondja az Apostolok Cselekedetei 8/6-os vers.

Különbség van még aközött is, hogy valaki gyógyulást kap, vagy egy csodát munkált Isten. Vagy gyógyulást szolgáltat az illetőnek, hogy a gyógyulását megkapja. Hangsúlyozom újra, ahogy a 7-es vers mondja, hogy sokakból eltávoztak a tisztátalan szellemek, és sok gutaütött és sánta meggyógyult.

Tehát az, hogy mindenki meggyógyult, az csak Jézus szolgálatában fordult elő, de nem minden alkalommal volt Jézusnál sem, hogy mindenki meggyógyult.

Márk 6/5 Nem is tehet vala ott semmi csodát, csak néhány beteget gyógyíta meg, rájuk vetvén a kezeit.

Ez itt Jézus. Péter közelítette meg leginkább ezt a jézusi szolgálatot, hogy mindenki meggyógyult a közelében, amikor Péter árnyékától is gyógyultak a betegek.

János 3/34 Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja mivelhogy neki az Isten nem mérték szerint adja a Szellemet.

Jézuson mérték nélkül volt a Szellem, rajtunk pedig mérték szerint van. A valós evangélista azt fogja találni a szolgálatában, hogy lesznek bizonyos területek, ahol történnek majd a gyógyulások. Még a hívő gyülekezeti tagoknál is megtörténhet így.

Kétféle gondolatmenetet látunk itt. Gordon Lindsay azt tanítja, hogy a hitünket úgy kell kifejleszteni, hogy minden lehetséges területen előjöjjenek a gyógyulások. Kenneth Hagin pedig azt mondja, ha az ember evangélistaként áll a hivatalban, akkor lesznek területek, ahol megtapasztalja a gyógyulást. Pl. vagy a süketek füle, vagy a vakok szeme nyílik meg, egy ilyen terület.

Én pedig azt tapasztaltam, mivel az Úr abban a helyzetben engem kellett, hogy ott használjon, hogy az egyik összejövetelen, egy bizonyos területen gyógyultak nagy számban az emberek, egy másik összejövetelen pedig egy másik területen.

Amikor én foglalkozom a gyógyulni vágyókkal, akkor őket bizonyos evangélistákhoz küldöm, mert úgy hiszem, hogy az ő ajándékukban benne van, hogy azt a bizonyos területet ők már rögtön úgy látják, hogy az meggyógyult.

Péter, amikor elment az Ékes kapunál fekvő koldus előtt, akkor azt mondta, hogy ezüstöm és aranyom nincsen nékem, de azt adom, amim van, - a Názáreti Jézus nevében, kelj fel és járj! Mire tekintett? A lábaira, és erő szökött a lábaiba, és felugrott. Péter már úgy látta a lábát, mintha meggyógyult volna.

A tudás szavához érkezünk itt, amit meg kell említenem, mi magunk személyesen, én és a feleségem, a próféta oldalról működünk a gyógyító kenetben. A tudás szava így működik szinte minden területen, nem csak a gyógyulásban, hanem más területen is.

Ha egy evangélistának működik a tudás szava, akkor az kizárólag a gyógyulásra vonatkozik majd. Háromféle módon jelentkezhet, egy belső kijelentés által, vagy egy belső hang által, vagy egyszerűen csak látja az evangélista, de te is láthatod. És ha az ember ezen elkezd morfondírozni, abban a pillanatban elveszítheti. Az egyik evangélista azt mondta, hogy én egyszerűen csak látom az Úrnak a könyörületessége által.

Tehát mi kiszólítjuk azon a határozott területen a gyógyulni vágyókat, amit az Úr megmutat. A gyülekezeti tagokról elmondhatjuk, hogy bármelyik hívő, bármikor képes ezek közül az ajándékok közül bármelyiket megtapasztalni, de egy szolgálónál az a különbség, hogy folytonosan és rendszeresen jönnek elő ezek az ajándékok.

Tehát ez a mai üzenet elsősorban a szolgálatok felé szólt, de remélem, hogy azért értékelted te is. Még valami, - ha az ember felkenetésre kerül és így elválasztja magát a szolgálatra, Hagin mondta mindig az evangélistának, - egyik, hogy szeretetben kell járni más atyafiakkal, testvérekkel, és a pénz.

Hagin figyelmeztette ezt a szolgálatot, mert Isten mutatta, hogy ezen a két területen ki kell, hogy igazítsa magát, és nem tette meg, és pár évre rá meg is halt az illető. Istennek hatalmas felkentje volt. Csodálatos dolog Isten felkentjének lenni.

Két dolog tehát, amit az Úr mond nekünk. Minden dicséretet, dicsőséget és tiszteletet nekem adjál, saját magadnak ne vegyél dicsőséget, másik legyél óvatos a pénz dolgában. Ne a pénzen járjon az eszed és nehogy ez miatt elveszítsd a kenetet.

Ezért van az, hogy mi csak úgy fogadunk el adományt, ahogy az Úr mutatja, és Csehszlovákiában meg is voltam ebben próbálva. Az emberek a kezembe akarták adni a pénzt, miután meggyógyultak és meg kellett tagadnom. És ezt nagyon erősen kell figyelni és vissza kell utasítani és reggel 6-tól, sötétedésig imádkoztam értük. Egy hét eltelt így és megkértem a sofőröket, hogy plakátokat rakjanak ki a városban és 40-50 km-es körzetben Losonc környékén, és amikor ezt megtették akkor az első adományos dobozom, amit kitettem, óriási doboz volt, 30 perc alatt megtelt.

Nem is kellett említenem, hogy lehet adakozni. Visszamentem, a következő alkalommal 30 ezren jöttek. Valaki valahová mégis becsempészett valami pénzt és vissza kellett vigyem azt az illetőnek, el kellett mennem abba a városba és vissza kellett adjam a pénzt. Nem jól adta. Visszamentem, megtettem és erre Isten megjutalmazott egy ekkora tömeggel.

Mi történik tehát ezzel a hullámmal, ezzel a gyógyító kenettel, ami van a levegőben? Ebben a légkörben a létező legkönnyebb dolog lesz valakit rávenni a gyógyulásra. És Istentől a legjobbat szeretnénk mindenki számára ebben a hullámban. És szeretnénk az isteni terveket követni, azon a nyomvonalon maradni.

Nagyon sok pásztor mondja, hogy egész éjszaka halásztunk és semmit nem fogtunk. Nincs nyájunk, mennyi pénzt kiköltöttünk a hirdetésre. Mit mond erre az Úr? – Engedd le a hálót! Néhány pásztorunk ellankadt. Péter azt mondta, - rendben van Uram, a te szavadra! Jézus azt mondja, hogy kövess engem és én majd azt teszem veled, hogy te emberek halászaivá leszel.

Alapvetően azt kell megjegyezni, hogy egy elkülönült élet, ami az Úr Szellemének vezetésére adatik át és alkalmas és alkalmatlan időben végezni kell. Tanítottuk nektek újra és újra, hogy miként kell az illetőt az Úrhoz vezetni. Vagyis te képes vagy rá, hogy megtedd. Ha nem látod magad erre képesnek, akkor kérj az Úrtól egy látást erre, hogy mutassa meg neked, hogy milyen a pokolban. Az majd fel fog tölteni energiával. Legtöbbször az evangélisták megkapják ezt.

Benny Hinn meséli a látását erről, hogy lovasok söpörték a tömegeket egy szikla tetejéről be a pokolba. Figyelmeztetem az evangélistáimat és azokat, akik erre elhívást kaptak, ha az ember nem adja fel a saját terveit, és nem különíti el magát, akkor a vége szomorú dolog lesz, mert elrontja az ember az irányt, megkeseredik és irigykedni, féltékenykedni kezd.

Egy óriási dolog, amikor az ember megérti azt, hogy miként kerülhet arra a helyre, hogy az Úr használhatja, hogy örök életet vagytok képesek abba a szívbe elhelyezni és szolgáljátok a gyógyulást feléjük, tehát az Úr használ benneteket, hogy az emberek meggyógyulnak rajtatok keresztül. És mi többet lehet kérni Istentől?

Álljunk fel most mindannyian, a gerincben van most óriási gyógyító kenet. Imádkozni fogunk és boldogok leszünk, és magunkat el fogjuk választani. Lehet, hogy egy újabb alkalommal megint el kell választani. Pállal és Barnabással is többször megtörtént. Erre nyitva kell, hogy legyen a szívünk. Tehát ha én szeretnék Isten felkentje lenni abban, amiben engem Isten elhívott, - én szeretnék, nem tudom, te akarod-e Isten terveit az életedre és az Ő céljait?

Emeljük fel a kezeinket az Úrhoz, mert itt van az idő arra. Itt van az ideje. Emlékszem rá, amikor kiszólították azokat, akik Németországba akartak misszióra menni, - a Szellem nagyon nehéz volt rajtam, és előre mentem. És ez részemről egy elkötelezés volt. Nem mentem Németországba, de az Úr arra használta, hogy mivel én erre igent mondtam, elkezdte az életemet tervezgetni abba az irányba, hogy szolgálat lett a vége. És neked is ezt kell tenned. Becsukni a szemed és az Úrra tekinteni.

Mondjad, hogy: - Úr Jézus! Mennyei Atyám! Elkötelezem magam a te terveidre, a te céljaidra, ami az én életemet illeti. Mutasd meg nekem, vezess engem, irányíts engem, mert ezt kívánom. Hogy használj engem a Szent Szellemed által, Jézusban. Köszönöm Uram, köszönöm a lehetőséget, hogy használsz engem. Minden dicsőséget az Urunknak és Üdvözítőnknek a Jézus Krisztusnak adok. Köszönöm Uram! Mert én áldott vagyok! Dicsőség Istennek! Ámen!

Valóban áldottak vagyunk, mert az örökkévalóságban meg van a helyünk az Úrban. És ott akarunk lenni a helyünkön. Dicsőség Istennek! Ámen! BÉKEVÁR FŐOLDAL