2008.04.21.   

A KÉZRÁTÉTEL

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2008. március 09.

 

Az Ige maga Jézus, és láthattuk itt az elmúlt hetekben, hogy Jozef is meggyógyult egy gyógyíthatatlan betegségből.

A gyógyulás útjai, amit a Biblia alapján láthatunk, arra engednek következtetni, hogy Isten akarata a gyógyulás számunkra.

Ezt ma a kézrátétel témakörében nézzük meg a Bibliából.

Arról beszélünk, hogy Isten akarata a gyógyulás!

Lukács 5/12

Olvasunk egy emberről itt, akinek a teljes teste tele volt poklossággal. Azokban a napokban gyógyíthatatlan volt a betegsége.

 

Azért olvashatunk róla a Bibliában, mert nem maradt odahaza, azzal a szándékkal, hogy nincs gyógyulás számára, hanem kereste az utat.

Lehet, hogy több orvosnál járt, kipróbált nagyon sok kezelési módot, de nem nyugodott bele, hanem Jézushoz ment.

 

Ahhoz, hogy meggyógyuljunk, néha bátorság kell. Láttam már olyan esetet, hogy a gyógyítási ajándékok megnevezésénél és kiszólításánál teljesen elkülönült valaki, más gyógyulási problémával jön előre elszántan, hogy most pedig meggyógyul. – Kijön azzal a szánt szándékkal, hogy ő most meggyógyul.

 

A bátortalanság része a félelemnek és Isten azt mondja az Igéjében, hogy nem a félelem szellemét adta nekünk, hanem az erő, szeretet és józanság szellemét. Az erőnek a szellemét.

 

Itt az Evangéliumban olyanokról olvasunk, akik bátran odamentek Jézushoz. Sokan mondták, hogy hallgassatok már, de Jézus ezt soha nem mondta.

 

Az ördög akarata, hogy befogjuk a szánkat, maradjunk csendben, és úgy haljunk meg. Vesszünk el.

A hit azonban kiáll és keresztülnyomakodik a legnagyobb tömegen is, ha kell, lebontja a háztetőt, a hit nem adja meg magát olyan könnyen, hogy meghaljon.

 

A hit soha nem fog azzal egyetérteni, hogy a pénz nem jön el hozzád, nem jön el számodra.

Vannak olyanok, akik úgy hiszik, hogy amit teszünk, vagy nem teszünk, az mindig Isten tökéletes akarata.

 

Lusták, zűrzavaros helyzeteket alakítanak ki az életükben, és Istenre fogják, hogy Isten akarata volt.

De ez nem így van, pedig keresztények milliói ilyenek.

 

A leprás úgy jött Jézushoz, hogy – ha akarod, megtisztíthatsz engem.

A lepráshoz hasonlóan ma millióan imádkoznak így Jézushoz, és az a baj, hogy nem olvassák el az azt követő igeverset.

 

De a következő igében ott van Jézus akarata, mindenki és minden időkorszak számára.

Mégis úgy imádkoznak keresztények milliói, - Uram, ha az a Te akaratod, meggyógyíthatsz engem.

 

Ők úgy hiszik, hogy – senki nem tudhatja mi Isten akarata.

Terroristák, muzulmánok milliói is tévesen értelmezik, hiszik Isten akaratát. Úgy gondolják, hogy mindaz, amit tesznek Allahnak akarata.

 

Szomorú, hogy keresztények milliói is így gondolkodnak.

 Az alapján nem lehet megismerni Isten akaratát, hogy mi az, ami éppen az utadba került.

Úgy nem lehet megtalálni Isten akaratát, hogy az illető valamit megtapasztalt, ill. nem tapasztalt meg.

 

Egyedül Isten Igéje fedi fel Isten akaratát. Egyedüli biztos hely, ahol megtalálod Isten akaratát.

 

A leprás jó útvonalon volt, ahelyett, hogy emberekhez ment volna tudakozódni, közvetlenül Isten Igéjéhez ment, és – az Ige testé lett. Ez az Ige, soha nem változik, és ez az Ige azt mondja, - Igen akarom!

 

Jézus kinyúlt és megérintette ezt a gyógyulásra vágyakozó testet és azt mondta, - akarom, gyógyulj meg!  Tisztulj meg!

Ez ugyanaz a Jézus, akit te megvallottál életed Urának. A Bibliában senkinek nem mondta és nem is fogja azt mondani senkinek, hogy nem akarom, hogy meggyógyulj.

 

Az emberek maguk farigcsáltak maguknak tanokat. Téves tanok és emberek megtapasztalásain alapulnak, ill. azokon, amit nem tapasztaltak meg.

Azért nagyon téves ez, mert a megtapasztalásaikat felül emelik Isten Igéjén.

 

Nekünk le kell szögezni magunkban, hogy mi Isten Igéjével maradunk.

Minden esetben, ha pontosak akarunk lenni, és előre akarunk haladni Istennel, akkor le kell szögezni a szívünkben, hogy mit találunk arra a kérdésre vonatkozóan Isten Igéjében.

Ha nem így tesszük, akkor oda jutunk, hogy azt mondjuk mi is, hogy – biztos ez volt Isten akarata.

 

Megtaláljuk a Bibliában, hogy nem a szükség Isten akarata, hanem az, hogy gazdagok legyünk.

Isten tudja, mire van szükségünk. Vannak számláink is, amiket ki kell fizetnünk.

 

Az nem Isten akarata, hogy beteg legyél, vagy szükségben legyél.

Láthatod az Igében, hogy a gyarapodásodért is megfizetett. És én hinni fogok benne és ki is fogom mondani, addig mondom, és olyan elszántsággal, amíg te is hiszel benne.

 

Azért mondom ezt, mert ez Isten Igéje. Nem az számít, hogy mit tapasztaltam meg, a tapasztalásommal nem lehet félremagyarázni Isten Igéjét.

Helytelen, amikor a tapasztalataira, vagy kudarcaira hagyatkozva próbálja valaki megmagyarázni, hogy – ez nem működik.

 

Az Igazság az, ami le van írva a Bibliában. És azt kell mondani, hogy - Istenem emelj fel oda, hogy én is megtapasztalhassam ezt az életemben! Mert amit itt olvasok, az Isten akarata a számomra.

 És képes kell, hogy legyél Istenakaratát megvallani évről évre az életedben, még akkor is ha úgy tűnik, hogy az nem működik.

 

Nem szabad feladni, az Ige soha nem vall kudarcot.

 

Isten Igéje nem azon alapszik, hogy te mit látsz, vagy mit nem, és nem a pásztorod szaván alapszik, hanem Isten szaván.

Isten akarata Isten Igéjén vesz alapot.

 

Amikor az emberek gyászban, szomorúságban, megpróbáltatásban vannak, próbálnak válaszokat keresni.

Senkinek nincs azonban joga hozzá, hogy megváltoztassa a Bibliát.

 

Ha valaki meghal, az nem Isten akarata.

Milliók halnak meg és jutnak a pokolba, és ez sem Isten akarata. Jézus a keresztre ment mindannyiukért. Nekik hinni kell és elfogadni Őt, mert az Ő akarata az, hogy senki el ne vesszen.

 

Mondjuk együtt: - a megtapasztalásaim alapján soha nem találom meg Isten akaratát.

Isten akaratát Isten Igéje alapján találom meg.

Az Ige soha nem változik.

Mindig is hiszek benne.

Mindegy mit látok, vagy nem látok.     Ámen!

Hagin könyveit olvasva látjuk, hogy 16 éves korában halálos betegségből gyógyult meg. Csont és bőr volt. Miután már meggyógyult visszament az iskolába, és a tanárai azt hitték halva esik össze.

Tanárok tanácsot tartottak, és azt tanácsolták neki, hogy nem kell bejárni az iskolába, amíg ilyen gyenge.

Az iskola igazgatója mondta neki, hogy – bizonyára nagy akaraterőd van, hogy így élsz.

Azt mondta: - nem az akaratomból élek.

 

Ha megpróbálták volna kibeszélni ezekből az áldásokból, akkor elvesztette volna a gyógyulását, mert akkor már nem hitben járt volna.

Ezért veled sem eshet meg, hogy bárki kibeszél téged Isten Igéjéből, és az ő tapasztalataikra hallgatsz inkább.

 

Egy napon felkínálta valaki, hogy elviszi őt az iskolába, és attól a naptól kezdve a tünetek ismét ránehezedtek.

Mit tett attól a naptól kezdve? Egész úton gyalog ment haza. Ellenállt! És minden órára bement, mindegy mit érzett ezt tette, és így szabadult meg azoktól a hazug tünetektől, amik vissza akartak rá jönni.

 

/13/

Mit mond ezáltal Jézus mindenkinek? – Akarom!

Isten akarata mindenki számára, hogy üdvözüljön. Üdvözülnek mindannyian? – Nem!

De attól még mindig az Isten akarata.

 

Tehát az alapján nem találod meg Isten akaratát, hogy ki üdvözült, ki nem. Az Ő akarata az, hogy mindenki üdvözüljön.

Az Ő akaratát az üdvösségre vonatkozóan a Könyvben találod meg, a gyógyulás is a Könyvben van. Isten akarata mindenki számára, hogy meggyógyuljon. Most. Még pontosabban már kétezer évvel ezelőtt megfizette a gyógyulásukért az árat.

 

Ugyanígy akarata Istennek mindannyiunk számára, hogy gazdagok legyünk. A Biblia tanítja: - Magára vette a bűneinket, hogy mi újjászülessünk. És magára vette a szegénységünket, hogy az Ő szegénysége által, mi gazdaggá tétessünk. És magára vette a mi betegségeinket, hogy mi egészségben járhassunk.

 

II. Korinthus 8/9

Néhányan mondják, hogy – de én nem érzem, hogy gazdag lennék. Vagy: - nem érzem mindig, hogy gyógyult lennék.

Volt, hogy nem éreztem azt, hogy üdvözült vagyok, vagy megigazult vagyok, és nem éreztem azt sem sokszor, hogy megbocsátást nyertem. De a Biblia írja, hogy megbocsátást nyertem, és én hitben járok és nem érzésekben.

 

Tehát ez az igazság, attól függetlenül, hogy mit érzel, vagy mit nem érzel, vagy mit láttál, vagy mit nem láttál. Ez a Biblia.

Isten akarata, hogy üdvözülj, hogy megtisztulj a Szent Vér által, hogy szent légy.

 

Isten akarata a számodra, hogy meggyógyulj és gazdag légy. A Bibliát idézem: - gazdag légy!   Te pedig szokjál hozzá, hogy ez így van. A gazdag azt jelenti, hogy mindenből van elegendő, hogy nem vagy szükségben. Semmiben nincs szükséged.

 

Mondjuk együtt! Gazdag vagyok! Én gazdag vagyok!

 

Egy másik okot engedjetek meg, hogy miért Isten akarata, hogy meggyógyuljunk.

-         Aki engem látott, látta az Atyát, mondta Jézus. Jézus megváltozott volna ebben? Mindaz, amit Jézus tett, az közvetlen kijelentése volt az Atya akaratának.

 

Jézus szolgálta-e az emberek felé a gyógyulást? Mindenkor meggyógyított mindenkit.

 

Mindenki számára ez Isten akarata, hogy meggyógyuljon.

Ap.Cs. 10/38              - A sátán elnyomása alatt voltak.

Egyetlen egy helyen sem olvasod azt, hogy Isten tette volna rájuk a betegséget.

Ezrével gyógyította meg a betegeket Jézus. Sehol nem olvasod, hogy Isten akarata volt, hogy valamit megtanítson a betegség által.

 

Látjuk, hogy két alapvető útvonala van annak, ahogy Jézus gyógyított:  - a kimondott szó és az érintés.

 

 Sok alkalommal Ő érintette meg a beteget, sok alkalommal pedig ők érintették meg Őt.

Lukács 5/13

Olvastuk, hogy kinyújtván kezét Jézus, illeté azt.

Itt az érintés és a kimondás is egyszerre szerepel.

 

A kimondott Ige által a betegség eltávozik a testből, és gyógyulás jön a testbe. Ha ennél lenne jobb módja is a gyógyulásnak, akkor Jézus úgy tette volna.

 

Ha mi gyógyulást akarunk szolgálni az emberek felé, akkor azt kell tegyük, amit Ő tett. Kimondott Ige és az érintés, és minden hatalom Jézus nevében van.

Rákbetegséget képes vagy megölni Jézus nevében. Képes vagy kimondani a halálos ítéletet a saját betegségedre, mindegy milyen betegség.

 

Sok évvel ezelőtt ezt az utat választottam, 29 éve ennek, hogy minden betegséget így tartok távol a testemtől és hitben járok.

 

Galata 3/13 alapján elátkozom a rákbetegséget. Jézus a fát a gyökeréig elátkozta és az kiszáradt. Tízezrével látom így a betegségeket eltávozni. Elátkozom a betegségeket a gyökeréig.  Én nem hiszek az átkokban, mert a Galata 3/13 szerint mondja az Ige, hogy Jézus megváltott engem a törvény átkától. Én nem lehetek átok alatt.

 

A Róma 12-ben tanítja az Ige, hogy ne átkozzatok, mást ne átkozzunk el, de a betegséget a gyökeréig, a sátán munkáját elátkozhatjuk Jézus nevében.

Az ördögnek mondhatod, hogy – nem ördög, te ezt nem teszed a testemre.

 

A Biblia tanítja, hogy hatalmunk van, hogy megkössük ezt Jézus nevében, leállítjuk a testünkben ezt a gonosz munkát Jézus nevében. Ez a kimondott szóval megy. Ez egy példa volt rá, de sok mindenhez szólhatunk.

 

A másik az érintés. Hisszük, hogy Isten akarata a gyógyulás, mert a Bibliában tanítja a kézrátételt.

 

Itt fogunk most megnézni Igéket. Mindenki mondja, hogy dicsérem az Urat.

 

Márk 16/15-16

Mindannyian üdvözülnek? Nem! Mi határozza meg? – Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik.

 

Amikor így hirdetjük Isten Igéjét, - Isten akarata, hogy mindenki üdvözüljön, de nem fog mindenki üdvözülni.

Mi van akkor, ha nem hisz? – Akkor ez azt bizonyítaná, hogy Isten akarata az, hogy ne üdvözüljön? Ilyen nincs a Bibliában.

 

/17/

Kiket követik a jelek? – Akik hisznek! Akik nem hisznek, azokat nem követik ezek a jelek.

Nagyon sok gyülekezetben azért nem történt soha gyógyulás, mert nem hisznek benne.

 

/17-18/

A mi részünk, hogy hitben tegyük a betegekre a kezünket, és ők meggyógyulnak.

Jakab 5/15           Sokan nem értik a hit imáját.

Mondtam nektek, hogy a kimondott szó, a hitből való imádság megtartja a beteget.

Megvalljuk az életünk felett az Igét.

A hitből való imádságot mondjuk el.

 

Mi csak elmondjuk a hitből való imát, és az Úr az, aki felsegíti. Az Úr kelti fel a betegágyról, nem mi. Ne adjunk ezért dicsőséget a saját imánknak.

 

Ha azt hiszed, hogy Isten akarata az, hogy ne gyógyulj meg, akkor ne akarj kikerülni Isten akaratából, maradj beteg. Vicces!

Az orvosok ugyanúgy harcolnak a betegséggel szemben, mint mi, mert a betegség és a gyengeség azok nem Isten akarata.

 

Nekünk pedig életben kell maradnunk és le kell győzni mindenféle gonosz betegséget.

Ezért nem rossz dolog elmenni orvoshoz sem, mert már első helyen sem az volt Isten akarata, hogy beteg legyél.

 

Az ördögnek a tanai közé tartozik, hogy Isten akarata a betegség, szenvedés.

 

Tudnunk kell tehát, hogy Isten akarata a gyógyulás, különben nem mondaná az Igében, hogy tedd a betegekre a kezed, hogy meggyógyuljanak.

 

Azokat, akik hisznek, ilyen jelek követik!

 A hívőket követik és nem a pásztorokat, és a gyülekezet véneit. Kezedet teszed rájuk és ők meggyógyulnak.

 

Valaki azt mondja erre, hogy én ezt megpróbáltam, de nekem ez nem működött. Mikor hoztad meg ezt a döntést, hogy nem működik? Amikor a tünetek nem múltak el? – A tünetekről nem szól az Ige.

A probléma ott van, amikor az emberek látásban járnak. Imádkoznak és azután megnézik, hogy most mi történt, vajon igaz-e az, ami le van írva.

 

Én mielőtt imádkoztam volna, elhatároztam, hogy ez az igaz, ami le van írva az Igében.

 

Egy titkot mondok ma el mindenkinek. Ha az Úr nem jön hamarosan, nem fogunk itt élni a földön 300 évet. Az ördögnek nincs joga, hogy kiraboljon napjaink számából, amit itt a földön egészségben kell töltenünk.

 

Isten hosszú élettel elégít meg minket. És az tiszteletre méltó Isten szemében, amikor ragaszkodunk az Ő Igéjéhez.

 

Néhány igehelyet megnézünk a kézrátétellel kapcsolatban, mert vannak kint a világban olyanok, akik soha nem hallottak ilyet.

 

Márk 1/41

Márk 5/23

Márk 5/27

 

Azért jöttek Jézushoz, mert hirdette, hogy –Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent engem hogy ..... betegeket gyógyítsak és miután ezt hirdette, látták milliók, hogy Jézus megérinti őket és azok meggyógyulnak.

 

Márk 5/28-30

-         A kenet miatt történt ez.

 

Márk 7/33-35

Fedezzük fel, hogy mi Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve, és utána fogunk nézni, hogy a Biblia mit ír Isten kezéről. Mert a kézrátételről beszélünk most, ezért megnézzük, hogy mit ír a könyv Isten kezéről.

 

Habakuk 3/3-4

Fényes sugarak jönnek a kezéből, mondja egy másik fordítás, és ott van az Ő hatalmának rejteke, az erő, ami a kezéből jön ki.

/5/

Amikor ez az erő árad Isten kezéből, eltávozik még a döghalál is Isten erejére.

És nyomdokai előtt pedig égő lángnyelvek láthatók. És ezért Istennek minden ellensége megolvad az Ő ereje előtt. Elfutamodnak.

 

Amikor Isten megnyilvánul, akkor a démonok nem képesek az Ő jelenlétében megmaradni, elfutnak.

Jézus körül kiabálták, hogy – Te vagy Istennek ama szentje.

És fel kell fedezni, hogy Istennek ugyanez a kenete van bennünk. Hinnünk kell benne, és át kell magunkat adni. Használni kell a kezünket és meg kell érinteni a betegeket, mert ott van az Ő erejének rejtekhelye.

 

Mi van, ha Isten szeretne valakit megérinteni?

Nem szabad, hogy az egy furcsa dolog legyen számunkra, ha valakit megérintünk, mert Isten érinti meg, mert az Ő képére és hasonlatosságára lettünk teremtve.

Ami ilyenkor folyik keresztül a kezünkön, - a kenet, egy szellemi, lényegi dolog.

Ugyanolyan a kezünk, mint Istené.

Azt mondták Jézusnak, hogy - Jézus menj és tedd a kezed a betegre és akkor meggyógyul. És Jézus ezt tette és az illető meggyógyult.

 

És ezt minden hívőnek odaadta Isten, hogy – kezeiket betegekre teszik és azok meggyógyulnak. Nem mondja, hogy prédikátorok teszik, hívők teszik.

 

Malakiás 4/2

Az Ő sugarai alatt lesz a gyógyulás, mondja egyik fordítás.  A kezében vannak a sugarak, olvastuk az előbb.

És mondja, hogy – kimentek úgy fogtok ugrándozni, mint a tulkok, akiket kiengednek a szabadba az istállóból.

 

Így megyünk előre, mondja az Ige!

Mint a napnak a sugarai úgy áradnak elő Isten kezéből a gyógyítás sugarai. Amikor ezek beáradnak a testbe, akkor a betegség és minden gyengeség eltávozik a testből, - néktek, akik félitek az én nevemet! Néktek támad fel mindez.

 

Vagyis az Úr nevét és kenetét tisztelni kell. Az Úr Jézus nevét tisztelettel kell illetni, tisztelettel kell lenni a kézrátétel felé, hogy ez működjön.

 

A gyülekezeti tanok egyikeként említi a kézrátételt.

 A Biblia írja ezt rólad. Vidáman és életerővel kellene kimenni a világba és tenni a kezeinket a betegekre. Jókedvűnek és izgatottsággal teli szívűnek kell lennünk, hogy ez nekünk működik. És nagyon szeretjük a kézrátétel szolgálatát, minden szolgálónk és hívőnk gyakorolja a kézrátétel szolgálatát.

Istennek az öt elhívása arra szolgál, hogy felnevelje a szolgálókat a szolgálatra.

 

 És nézzétek meg, hogy hány jelentést kapunk hétről hétre, amikor ti hívők kimentek és kezeiteket a betegekre teszitek, és azok azonnal meggyógyulnak. Mindenfelé megtörténik ez, mert szorgalmasak vagytok, és ha gyakoroljátok, még jobban megtörténik.

Mondjad, hogy – ez én vagyok!

Mondja mindenki, hogy:- épp úgy vannak a kezeim, mint Istennek!

 

Márk 8/22

Illesse a vakot!

/23/

Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy ki kellett, hogy vigye a többiek közül, akik hitetlenségben vették körbe. Ha hitetlenség és félelem veszi körbe, - sok esetben előfordul ez a családdal, akik így veszik körbe az éppen gyógyultat, ha visszakerülnek a családba, visszaesnek.

 

Ezért van szükség egy jó pásztorra és nyájra, akik tele vannak hittel.

Nem fogják naponta ezerszer megkérdezni, hogy – most hogy érzed magad? Ma hogy érzed magad?

Ha valaki meg akar gyógyulni, akkor nem szabad olyanok között lennie, akik hitetlenséggel veszik körbe.

 

Ellent kell állnod azoknak a hazug tüneteknek, különben nem lehet meggyógyulni.

 

/23/

Jézus kérdezte.

/24-25/

Ezért tette az Úr, hogy kitisztuljon a látása. De ha te újra és újra jössz a gyógyító sorokba, hogy – most meggyógyulj, akkor egyre távolabb kerülsz hozzá.

 

Mikor fogadtad el végre hitben a gyógyulásodat?

 

Istennek nem kell tenni semmit, Ő már megtette. Te gyógyult vagy és gazdag vagy! Minden meg van neked.

I.                     Péter 2/24

Az üdvösségünkért, a gyógyulásunkért is már megfizette az Úr Jézus az árat, hogy mi valóban teljesen éljünk.

 

Ugyanez a helyzet a bűnnel. Nem kell tennie semmit azért, hogy valakit üdvözítsen, már megfizette ezért az árat.

Nem úgy kell imádkozni, hogy – kérlek Istenem, üdvözítsed az illetőt, mert Ő már megtette.

 

Hagin megtanulta a testvérével kapcsolatban ezt, 30 évig imádkozott az egyik testvéréért.

Miután megkötözte a démonokat a testvére élete felett követelte az üdvösségét és kimondta, hogy üdvözült! És utána angyalokat kért meg, hogy küldjenek neki egy prédikáló szolgálót, aki az evangéliumot prédikálja neki.

Két héten belül újjászületett.

 

 Mert amit Isten kegyelemből odaadott nekünk, azt hit által el kell fogadni. Hinni kell, hogy megkaptuk. Itt olvassuk, hogy Jézus kétszer tette rá a kezét.

A kenet valóságos, érzékelhető. A gyógyító kenet valóságos és a kézrátétel egy igen fontos, valóságos dolog.

 

Zsidó 6-ban olvassuk, hogy az alaptanok egyike a kézrátétel.

 

A kézrátétel szolgálata, - amikor a gyógyító kenet árad, az evangélista és a próféta szolgálatában van. Ha a kézrátétel által a gyógyító kenet is árad, akkor az két hivatalból jöhet, az evangélista, vagy a próféta szolgálatából. De bárki képes rá, hogy rátegye a betegre a kezét.

 

Minden ajándéknak működnie kellene, és nem lenne szabad korlátozni a Szent Szellemet.

Az evangélistának van egy területe, - ez pedig a megszabadítás területe, ahol nagyon gyakran gyógyulnak a betegek.

Pl. Süket fülek megnyílnak, képes vagyok megmondani a sorokban ezeket.

 

Nem lehet tehát a Szent Szellemet lekorlátozni, és láttam már különböző módon működni egy személyen keresztül.

A fiatal prédikátorokon keresztül is működnek az ajándékok és a hit ajándékát is kell működtetni.

Az evangélista pedig jól teszi, ha a viszálykodástól távoltartja magát.

A pletykákat és híreket, negatív dolgokat egyáltalán ne hallgasd meg.

 

Benny Hinn, hogy a hitét működésbe tartsa, egyáltalán nem hallgat telefonbeszélgetéseket és egyéb híreket, mert az ördög szeretne benneteket megfogni, és a füleket szeretné leterhelni mindenféle szemét és piszkos dolgokkal, ha meg tudja ezt tenni. Akik körülötted vannak, azoknak az a dolguk, hogy ezektől megvédelmezzenek.

 

Ha a pásztor meghívja az evangélistát, akkor ne terhelje rá a gyülekezet szemetjét.

Utolsó napokban nagyon jól fognak menni a dolgok. Szeretnék a Szent Szellemről többet tanítani. Felsőház címmel egy új könyv készül.

 

Ahogy fogunk tanítani a Szellem ajándékairól, megnyilvánulásairól, annál inkább meg fog nyilvánulni.

 

Izraelről fontos dolgok, visszamegyünk Izraelbe. Pénzt gyűjtenek, egy egész kórházi szárnyat szeretnének építeni Izraelbe.

Máté  25/40

Az adakozásról beszél itt Jézus.

Efézus 4/11-12

Hogy ők felépülhessenek a szolgálat munkájára, ezért van az ötféle hivatal. Tehát azért állnak a szolgálatban, hogy titeket, hívőket felkészítsenek a szolgálatra, mert ez azt jelenti, hogy nektek is van a jövőben dolgotok. És a szolgálók tudják, hogy jól jön a segítség.

 

Köszönjük, hogy vannak a szolgálók, de nem azt mondja az Ige, hogy ők fogják elvégezni az összes munkát.

A tanítások hiánya volt eddig, ami korlátozta Krisztus testét, most ezek megvannak és felkészült a sereg, kimegy és elvégzi a munkát.

 

Keresztényekre jellemző sokszor, hogy megpróbálják a hívők munkáját korlátozni. Az Úr azt célozza meg a munkáival, hogy egy felnőtt korú gyülekezete legyen.

 

Róma 8/14-ban van Istennek a bölcsessége: - Mert akiket Istennek Szellemre vezérel, azok Istennek fiai.

Istennek a fiai: a felnőtt korúakra utal.

/16/

Itt a gyermekek szó szerepel.

Amikor egy gyermek belép a családba, emberi lényként tekintünk rá. Minden emberi lény Istennek a képére és hasonlatosságára lett teremtve.

 

Először is, amikor gyermekekről szól az Ige, akkor az újjászületett Isten-gyermek kapcsolatra vonatkozik.

Róma 8/19/

Amikor a Biblia iskolában voltam, még csecsemőkorú voltam.

Galata 4-ben ír róluk az Írás. Istennek a gyermekei vagyunk mindannyian amikortól fogva újjászületünk. Mindannyian Istennek a képére és hasonlatosságára lettünk teremtve.

 

Galata 4/1-4

Aki megszületik itt a világban, amire ráillik a tecno szó, - a gyülekezetben gyermekek. Mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú semmiben sem különbözik a szolgától, jóllehet pedig ura mindennek. Gyámok és gondviselők alatt van az Atyától elrendelt ideig.

/5/

Nagyon fontos itt, hogy a törvény alatt, én viszont soha nem voltam és ma sem vagyok a törvény alatt. – Hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy elnyerhessük a fiúságot.

 

Mi elveszettek voltunk, és reménység nélkül valók voltunk a világban és itt zsidókról van szó! Zsidóknak magyarázza.

 

 Mi újjászületettek lettünk. Amikor valaki újjászületik szellemben, csecsemő még. Mi örökbefogadottságot nyertünk Istentől.

 

Mivel Istennek a fiai, - minthogy pedig fiak vagytok, folytatja a 6-os vers és itt a 7-es vers is

Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú.

 

A teremtett világ sóvárogva várja Istennek a felnövekedett korú fiait, nem csecsemőket. Fel kell növekedni. A gyülekezet, meg általában a pásztor is és a nyájak is csecsemőkorúak. A törvény alatt vannak. Zsidó és keresztény törvények alatt. Csecsemőkorban vannak, - mit szabad és mit nem. Nem tudják, hogy kik ők Krisztusban és nem növekedtek fel.

 

Kívánkoznunk kell az Ige tiszta hamisítatlan teje után, hogy azon növekedhessünk.

 

A Bibliában minket mindannyiunkat – isteneknek nevez az Írás.

 

Mindannyian Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve, és urává tétettünk mindeneknek.

Mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, semmiben sem különbözik a szolgától, jóllehet ura mindeneknek. 4/1

Nekünk meg van ez a hatalmunk.

 

Az egész teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak, vagyis a felnövekedett, férfikorba lévő keresztényeknek a megjelenését.

 

A hallelúja Isten gyermekei vagyunk mind, - ez igen jó, de milyen korban vagyunk?

  És az internet azért nagyon jó, hogy segítsen a felnövekedésben.

 

A Szellemnek van egy ellátása számunkra, egy vonal, amin táplálni akar minket, ezért ragaszkodunk a Hagin táplálékokhoz, mert nem minden táplálék helyes, ami kint van a világban.

 

Tehát fel kell növekedni szellemi értelemben. A keresztény világra az jellemző, hogy csecsemőkorban tartsák a hívőket.

Ezért nincsenek pl. házi csoportjaink, mert inkább nyugodtan növekedjetek, váljatok Istennek felnövekedett fiaivá, és az ördögöt le tudjátok lőni, ahol csak szükség van rá.

 

Van kezetek és kezdjétek használni azokat, mert felkentek ezek a kezek és ezért ragaszkodtunk az ajándékokhoz, és ezek most impartálásra kerültek bennetek.

Áldás legyen mindannyiótokon!

 

Dicsőség az Úrnak!                                                      Ámen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BÉKEVÁR FŐOLDAL