2008.07.   

HŰSÉG 5.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2008. július 27.

 

 

A hűségről szóló tanítássorozat befejezésére kerül ma sor.

A következő tanítássorozat az elme megújításáról fog szólni, mert sajnos a gondolkodásunkban vétjük el legtöbbször. El kell kezdenünk helyesen gondolkodni, úgy ahogy Isten. Az Ő képére és hasonlatosságára lettünk teremtve. Dicsérjük ezért az Urat!

 

Példabeszédek 31/10-12

Egy Istenfélő asszonyról, egy édesanyáról, egy feleségről beszélünk, aki hűséges. A hűségességet tanuljuk az utolsó hetekben és megnézzük, hogy milyen jellemvonásai vannak a hűségnek.

 

Minden kétség nélkül bízik őbenne a férje, mondja egy másik fordítás.

Semmi mással nem illeti, csak jóval, az ő életének minden napjaiban.

 

/13-31/

/12/

Azokban bízhatsz meg teljességgel, akik nem fognak bántással, sértéssel érinteni, csak jót tesznek veled.

Bővített fordítás mondja, hogy – vigasztalja, bátorítja őt, azáltal, hogy jót tesz vele mindaddig, míg lehelet van benne. Ez egy képet ad nekünk a hűségről.

Egy jó férj is így viselkedik a feleségével. A jó szülők ugyanígy nem okoznak bántást a gyermekeiknek, csak jót tesznek velük.

 

A hűségesség jellemzőit tanulmányozzuk, és itt találjuk meg. Egy hűséges ember nem fog bántást okozni neked. Csak jót tesz veled és neked.

 

Róma 13/10

Bővített fordítás szerint: - a szeretet soha nem illet gonosszal senkit. A derék asszonyról olvastuk, hogy soha nem illeti gonosszal az ő férjét, a férje megbízhat benne élete minden napjában.

 

Értjük, hogy Isten maga a szeretet és Isten hűséges. A szeretet nem fog bántani, csak jót tesz veled.

  1. Korinthus 13/5

A héber szerint: nem goromba, nem kevély, nem önző, nem lobban könnyen haragra. És a vele szemben cselekedett rosszról nem emlékezik meg, nem tartja számon a rosszat, amit vele tettek.

 

Isten szeretete nem vesz részt olyan gondolatokban, hogy miként fizessek vissza valakinek.

Vagyis ha valaki sérelmet okozott nekem és azon töröm a fejem, hogy miként fizessek vissza neki.

 

Az emberi szeretet egy nap leforgása alatt képes gyűlöletté válni, és azok, akik egymást leginkább kellett volna, hogy szeressék, legnagyobb gyűlölettel fordulnak egymás iránt, leginkább gorombák és kegyetlenek egymással szemben. Ez nem Isten szeretete, Isten szeretete soha nem tenne ilyet.

 

Az emberi szeretet azt mondja, szeretlek téged, szükségem van rád, de igazán nem a másikat szereted, hanem azt, amit a másik megtesz neked.

Alapjaiban magát szereti ez az ember, amikor azt mondja, hogy őt szereti.

 

Az emberi szeretet azért fordulhat oly könnyen át gyűlöletté, mert ha többé már nem kapja meg azt, amit elvárt, vagy tettek vele, akkor már többé nem szeret.

 

Ezért az emberi szeretet képes egy szempillantásban gyűlöletté átváltozni.

Ha sérelmet okoztál nekem, én is ott fogok neked bántást okozni, ahol leginkább fáj.

Te megpofoztál engem, én még nagyobb pofont adok neked. Te letepertél engem, én is leteperlek, és át is megyek rajtad.

 

Az igazi hústest beszél így.

Ha sértés, bántás ér minket a hústest azonnal a bosszún gondolkodik. Te kikezdtél velem, én meg most jól ellátom a bajodat. Vannak, akik ilyen helytelenül nevelik gyermekeiket, ha ütést kap a gyermek, akkor válaszként ő is üssön vissza.

 

Mit mond Jézus? Amit Ő mond, nehéz megtenni, mert Isten ereje szükségeltetik bennünk ahhoz, hogy ne álljunk bosszút.

 

Magyarországon az a mondás, hogy – soha nem felejtem ezt el neked.

Azonban miután megbocsátottunk, el kell felejteni ezeket a dolgokat, és tovább kell mennünk.

 

Megnézzük a Biblia, mit tanít nekünk erről.

Róma 12/19

Magatokért bosszút ne álljatok, enyém a bosszúállás, én megfizetek, mondja az Úr.

 

Mindent titokban tart, ami árthat a másiknak, a titkos dolgokat nem jelenti meg. Olyan dolgokat megtud, ami a másik kárára van, nem hozza nyilvánosságra.

A szeretet nem mondja el.

 

Példabeszédek 11/13

A rágalmazó megjelenti a titkot, de a hűséges szellemű elfedezi a dolgot.

Az, aki megbízható a szellemében, az elrejti a dolgot. Leginkább ez az a terület, ahol a keresztények elvétik a hűségesség dolgát.

Keresztények elmondanak másokról megint másoknak olyan dolgokat, amit soha nem lett volna szabad elmondani.

 

Ha egy férj a felesége tévedéseiről elkezd beszélni más férfiaknak, az hűtlenséget mutat.

Ha egy feleség a nő kollegáknak elkezd beszélni a férje kudarcairól, hiányosságairól, - kiárusította a bizalmat és hűtlennek bizonyult.

Mindannyiunk számára igaz ez.

 

A gyülekezetben munkálkodó testvérek körében is igaz ez, mert elmondunk egymásról dolgokat, amiket nem lenne szabad elmondani.

Azoknak a szemében, akik felé ezt elmondjuk, sértve érzi magát az illető.

És akiről elmondjuk, őt pedig kevesebbnek tüntetjük fel, mint aki valójában.

 

Keresztények azzal védekeznek, hogy – de valakinek beszélnem kell ezekről a dolgokról. Úgy is beszélhetsz más keresztényekkel, hogy beszéded közben a másikat nem fokozod le. Mert meg kell értened, ha a másikat lekicsinylően jellemzed, akkor nem voltál hű hozzá.

 

Hűtlen voltál akkor, amikor bizalmi, belső dolgokat kibeszélsz. És amikor a munkatársaidról a hátuk mögött beszélsz bizalmi dolgokról, akkor elvesztetted a bizalmadat.

Ilyenkor kerülök én is bajba az Úrnál, amikor az Úr kijelent nekem dolgokat, hogy ezt eltévesztettem, hogy valakit sérelemmel illettem megint más valaki szemében.

Nincs annál fontosabb, mint hogy egymást valóban szeressük, mert erről fogja megismerni a világ, hogy ismerjük az Urat.

 

És ha felnövekszel, és jobban megismered az Urat, rá fogsz jönni, hogy nincs az Úrnál annál fontosabb, mint hogy egymással hogyan bánunk.

 

Ha a szavaimmal sértem a másikat, akkor még az Újszövetség parancsolatát is megszegtem, akkor ártottam az illetőnek, bántottam őt és nem jóval illettem.

 

Ha semmi jót nem tudsz mondani az illetőről, akkor legjobb, ha becsukod a szád, és nem szólalsz meg. Ha nem tudsz segíteni az illetőn, akkor legalább ne bántsd meg.

 

Róma 13/10 

A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet.

A szeretet törvényének betöltése.

A szeretet nem sérti a másikat, és ezzel tölti be a törvényt. Az Újszövetségben egyetlen parancsolatunk van.

Mi akkor a helyzet a tíz parancsolattal kérdezed? - Ha ezt az egy parancsolatot betartod, akkor a másik tízet beteljesítetted vele.

 

Ha szeretsz valakit, akkor nem fogod bántani azáltal, hogy hazudtál róla. Természetesen, ha szereted, nem fogod meggyilkolni sem, nem fogsz lopni sem tőle.

Ez az egy parancsolat, a szeretet parancsolata, az összes többit magába foglalja, és gondot visel a többiről is.

Ha beteljesíted ezt a parancsolatot, akkor valóban nem fogsz ártani senkinek.

 

Az ördög nagyon ravasz és szeret megtéveszteni. Jobbra, balra látunk olyan keresztényeket, akik Szellemmel teljesek, hittel teljesek és egymást sértegetik.

 

Azt a korszakot tanulmányozom, amikor az ember bukása előtt angyalok és démonok voltak, hogy miként kerültek ők megtévesztésre.

 

A kevély keresztényeknek nem feltétlenül van démonjuk, csak a kevélységükben meg vannak tévesztve.

Igen nagy mértékben képesek az ilyen emberek a másiknak ártani.

Az a szomorú benne, hogy mindabban, amit tesznek, abban azt próbálják bizonyítani, hogy miért van igazuk.

Emlékszünk Júdásra, aki elárulta az Urat. Áruló volt, hűtlen volt. Miként jutott ide? Olyan helyzetet teremtet, hogy az Úr gyilkosainak kiárusította az Urat.

Egy csókkal árulta el az Urat.

Az igazság úgy szól, hogy tolvaj volt és a pénzt akarta megszerezni, így jutott oda, amit tett.

 

Az emberek próbálják magyarázni a saját maguk igazát, abban, amit tesznek. - Már tovább nem tudtam magamban tartani, muszáj volt elmondani valakinek. Az igazságot végül is el kell mondani, az embereknek pedig meg kell tudniuk, - mondják.

 

Ha a dolgokat fel kell fedni, akkor annak mindenképpen rajtad keresztül kell megtörténni?  Neked kell a kést a másik hátába beledöfni?

A legtöbb bántás és sérelem a legközelebbiektől tud jönni mindig, akiket alig látsz, nem tudnak akkora bántást okozni.

Azoknak, akiket magadhoz engedsz, akik közelebb vannak hozzád, azok irányába vagy leginkább sebezhető.

Azok ismerik az erős pontjaidat és a gyengeségeidet. Ezek az emberek képesek leginkább bántani téged. Egy hűséges ember nem fogja megsérteni ezt a helyet.

 

Az Úr azt mondja, hogy én fogom megítélni az én szolgámat, azért küldtelek oda, hogy segíts nekik, tanulj velük és általuk, és ne ítélkezz.

Ha ezt szem előtt tartod, akkor nagyon sok mindentől megóv téged azon az úton.

 

Mások szolgálatait figyelve sok rossz dolgot is láttam. Láttam olyan helyzeteket, hogy az illető, akit a szolgálat felnevelt, akit megtanítottak, kineveltek a szolgálatra, megadták neki azt a helyet, hogy kifejlődhessen, évekről, tíz évekről beszélek most, ezek az emberek később ellene fordultak annak, akitől tanultak, ellenségeikké váltak, és mindent kiadtak a kezükből, amivel a másiknak ártani lehet, kitálaltak mindent és erre nincs magyarázat.

Ez a legalja, ahová az ember süllyedhet.

 

Nem te vagy a másik bírája. - Igen, de rosszat tett és úgy gondolom, hogy meg kellene, hogy mondja neki valaki.

 

Dávid példája: - csak jót tett Saullal, és a hadsereget csak győzelemre vezette.

Amikor Saul bajba került, akkor elővette a hárfáját és dicséretet játszott.

 

Mit kapott Saultól hálából? Féltékenységet, sérelmet, irigységet, rettentést, és üldözte Saul, hogy elvegye az életét.

 

Vannak olyan emberek, keresztények is, akik a velük tett jóért gonosszal fognak fizetni. Az ilyet hűtlenségnek nevezzük. És téged nem igazít meg az a cselekedet, amikor te vissza akarsz fizetni nekik.

 

Ez nem Isten útja, és nem segít neked.

Ha így tennéd, akkor nem Isten útját járnád és ezt meg kell tanulnunk. Ha bosszút akarsz állni a másikon, lehet, hogy a hústest egy pillanatig jól érzi magát, de ha elcsendesedsz egy kicsit, akkor fogod tudni, hogy elvétetted.  Tudni fogod, hogy elvétetted Istent és saját magad voltál bizonysága annak, hogy rosszul tetted.

 

Még ha a múltban el is vétetted ezt, meg lehet változni.

 

Látjátok, hogy a Szellemnek egy nagy áradása van. Mit kezd ilyenkor az ördög? A régi nótákat veszi elő.

 

Ma is kaptunk éppen figyelmeztetést néhány személy vonatkozásában

Ap. Cs. 20/28-32

Vagyis valaki a nyájon kívüliek közül bejön a nyájba és azzal kezdi, hogy

-         ezt mondja az Úr. Ebben az esetben 100 %-ban azonosítható, hogy az illető farkas.

/30/

Ezek belül vannak, egy darabig csendben vannak, azután egyszer csak megnyílnak.

/31-32/

Három évig, éjjel nappal, könnyek között.

Körülöttünk, közöttünk vannak. Állandóan ébernek kell lenni.

 

Saul Dávidot több alkalommal is üldözőbe vette. Dávid pedig kétszer jutott olyan helyzetbe, hogy viszonzásul megölhette volna, és azt válaszolta, hogy nem tehetem, mert nem érinthetem Isten felkentjét.

Az egyik szolgálja azt válaszolta, hogy – engedd meg akkor, hogy én megtegyem helyetted. És erre is nemet mondott.

 

  1. Sámuel 24/12

Az én kezem nem lesz ellened.

/13/

A gonoszság a gonoszoktól származik. Ez nagyon fontos.

Látni, hogy a jó emberek nem okoznak bántást, sérelmet a másiknak, még akkor sem, amikor látják, hogy a másik hogyan próbálja tálalni. Még akkor sem, ha azt mondják, hogy az Úr mondta nekem, hogy fedjem fel az illetőt. Az Úr mondta nekem, hogy forduljak ellene.

 

- Én pedig nem hiszem el, pontosan tudom, hogy ki, egy démon, mert kaptam már leveleket tőlük.

A gonoszoktól származik a gonoszság, a gonosz pedig a gonosztól ered.  A rossz dolgok a rossz emberektől származnak.

 

Ez nem csak az Ószövetségben van így, a jó fa jó gyümölcsöt terem, mondja Jézus, a rossz fa rossz gyümölcsöt terem. Vagyis meg kell nézni a gyümölcsöket, ami a fán terem. Azt sehol nem mondja az Írás, hogy Dávid beleegyezett volna, hogy Saul helyesen cselekedett, meg volt szomorodva a szívében és az életét mentette és menekült, és Istenre hagyta, azt mondta,

 - Isten fog érte bosszút állni, én nem érintem őt.

 

26/9

Láttam az egyik legfelkentebb szolgálatot, aki egy másik híres szolgálatot színre hozott, annak a tévedéseit, leleplezett olyan dolgokat, mondhatni igazán semmiket, és az illető egy szempillantásban elsüllyedt.

 

Ha megnézzük, hogy ki az, akit Dávid az Úr felkentjének nevezett, mondhatjuk azt is, hogy szinte démon megszállott emberről van szó, mert próbálja megölni a másikat. Erről most egy kijelentett megértést kellene vennünk.

Mindarra hivatkozott, amit Saul tett? Nem! Nem utalt azokra! Egyetlen szempontot helyezett előre, hogy Isten választotta és felkente őt. És Dávid ezért tisztelte őt, ha semmi másért sem.

Dávid számára mindegy volt, hogy mit tett ellene az illető. A mindenható Úristen fog ezzel foglalkozni, Dávid azt mondta, hogy nem én vagyok az ítélőbíró, és mivel nem én ítélem meg, ezért nem emelhetem a kezemet ellene.

Keresztényeknek itt egy kijelentést, megértést kell kapni.

/10-11/

- A gonosz lehet, hogy hozzá jön, de nem általam.

 

Jézus pedig azt mondta, hogy megbotránkozások lesznek köztetek, de jaj annak, aki által lesznek.

Mégis úgy gondolják keresztények, hogy Isten őket arra küldte, hogy egy bizonyos helyzetet leleplezzenek, nyilvánosságra hozzák, felrobbantsák azt a dolgot.

 

Vannak olyan keresztények, akik úgy gondolják, hogy ők Isten Szent Szellemének a rendőrsége. És valahogy ez jogot ad nekik arra, hogy bárkit megítélhessenek. És azáltal bántásokat okoznak az embereknek, olyan címszóval, hogy a gyülekezetet tisztán kell tartani. Tisztán és szentnek kell tartani.

 

Legtöbbször ezeknek az embereknek az élete tele van rothadással, és az az elgondolás adja nekik a jogot, hogy ők mindenkit megítélhetnek, mert magukat felsőbbrendűnek képzelik a másiknál. És ez teljesen téves.

 

Ha az ember téves belül, az akkor elő fog jönni most, vagy később. Ha az ember nem tér meg abból a téves cselekedetéből, nem fordul el, nem bánja meg, az Úr meg fogja ítélni azt. Ez a megtérés nem az üdvösségünket foglalja magába, hanem, hogy megváltozunk.

És addig nem leszünk képesek megváltozni, amíg a gondolkodásunkat meg nem változtatjuk.

 

A vallásoskodó emberek gondolkodásmódja téves.

Emlékezz arra mit mondott Dávid: - nem az én kezem által lesz az ítélet. Miért mondta ezt? Mert a gonosztól származik a gonosz. A rossz dolgok, rossz emberektől származnak.

A jó ember nem fog bántalmazni. Ha nem tudsz segíteni neki, bántással ne éljél.

 

A világban lévő képmutatást meg kell érteni, az egész Test ítéli a másikat. Bántásokat és sértéseket szólnak egymás ellen, egymás ellen fordulnak.

 

Máté 7-ből még az ítéletről szeretnék néhány szót szólni.

     Máté 7/1-2

  1. Korinthus 4/3-5

    Zsidó 10/30

Az ítélet mindig Isten házanépével kezdődik.

    Róma 12/19-21

Jóval győzd le a gonoszt. Tüzet-tűzzel, mondják, és úgy tesznek, mintha a Bibliát idéznék, mikor így harcolnak. Ha megütöttek üsd meg őt, ahol a legjobban fáj neki. Mondják - nem vagyok én lábtörlő, hogy lerohanjon engem a másik.

 

Megsértetted az Újszövetség parancsolatát, a bosszúállást a saját kezedbe vetted.

 

Én figyelem, hogy Isten hogy teszi. Engedd meg, hogy Ő fizessen vissza. A te tanúbizonyságodat ne tedd tönkre. Az egész életedet elronthatod azzal, hogy azon munkálkodsz, hogy visszafizess valakinek.

Szellemmel teljes keresztények vannak azért ma börtönben, mert arra tették fel az életüket, hogy bosszút állnak. Saját életüket tették tönkre azért, mert tudatlanok voltak. A tűzzel szemben nem tűzzel harcolsz, a vizet veszed elő.

 

Gonosszal ne fizessél, ha gonosz ér téged, mert a gonosztól jön a gonosz.

Mi jön a jó emberektől? Jó dolgok jönnek. Ha átokkal illettek téged, álld meg őket. Amúgy sem tudják megátkozni azt, akit Isten megáldott. Ha üldöznek téged, imádkozz értük.

 

Nézzük a Róma 12/14

Ne átkozzátok őket. A keresztények nem szabad, hogy elátkozzák egymást, teljesen az Írásokkal ellentétes.

 

Egy másik országban voltam és azt mondták nekem, hogy óriási pénzt fizetnek egy nagy gyülekezetnek azért, hogy átkozzanak el másokat. Hosszú sorban jönnek az emberek.

 

Végül is bezárták az ajtókat, de nem is lett volna szabad elkezdeni ezt, mert ez nem az Írásokon alapuló cselekedet.

 

Nagy pénzt akartak ezért fizetni az emberek, hogy – elátkozzák a másikat. Uram irgalmazz nekünk ebben.

 

Máté 5/44

Minket nem tudnak leállítani a munkánkban, sem polgármester, sem másik gyülekezet nem képes erre.

Ha nem tudsz a másiknak segíteni, legalább ne árts a másiknak.

Megértést vettünk ebből?

 

Isten útjain szeretnénk a dolgokat végezni. Ez egy magasabb színtű élet. Legyetek azért ti tökéletesek, minként a ti Mennyei Atyátok tökéletes mondja a 48-as vers.

 

A kezdetekben, ahonnan indultunk a Mindenható Isten volt a mi példaképünk. A gondolkodásmódunkban meg kell változnunk, és nem szabad úgy cselekednünk, mint ahogy a meg nem tért világ teszi, mert akkor nem látja a világ a különbséget köztünk és az elveszettek között.

 

Mit mondott Jézus, hogy honnan ismeri meg mindenki, hogy az Ő tanítványai vagyunk?

János 13/34-35

Ez a szeretet, amiről megismernek minket. Az egymás iránti szeretetünkről ismernek meg minket, hogy más keresztényekkel is szeretetben járunk. Rossz bizonyság ez a világnak, ha nem így tesszük. Ez az az út, amit járnunk kell. A hűséges, a hű ember nem érinti bántással a másikat.

 

Alapsorozat volt ez, sok viszálykodásnak vet ez véget, ha megértjük. Hosszú ideje kellett volna már szólnunk erről.

 

Nagyon sok jó tanítás következik, segíteni fog a gondolkodásmódunkban, ezekre fogunk rátérni a jövőben.

 

Dicsőség Istennek!                                           Ámen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BÉKEVÁR FŐOLDAL