2010.06.23.

MINDNYÁJAN PRÓFÉTÁLJATOK

Jegyzet Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításából
2010. június 20.

 

Bizonysággal kezdődött az alkalom, két gyógyíthatatlan betegségből gyógyította meg az Úr Ágnest: szklerózis multiplex és áttétes tumor a múlté. Ma egyedül állok itt, és hirdetem az Igét, mert Sanders pásztor Izraelben van missziós úton. De elmondhatom nektek, ahogy Jézus mondta, hogy de ennek ellenére nem vagyok egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek Néki kedvesek.

Ahogy itt állok most egymagam, az Úr Jézus Krisztussal vagyok együtt és a Szent Szellemmel és a ti szeretetetekkel, a ti hitetekkel együtt. És ami elhangzik ma itt, amit mondani szeretnék, és hiszem, hogy ahogy a Szellem szeretné, hogy ti ma ezt meghalljátok, ehhez nagyon nagy köze van annak, hogy ti hogyan, és miként hallgatjátok, hogyan jön elő ez az üzenet.

Köszönöm a figyelmeteket előre is. Jóel 2/28-as versében egy nagyon híres próféciát olvashatunk Jóel próféta szájából.

Jóel 2/28 És lészen azután, hogy kiöntöm Szellememet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak.

Az Ószövetségben más volt Isten Szellemének az elrendelése. Három hivatal felett lehetett Isten Szelleme, a kenete az Ószövetség idején, a királyok, a papok és a próféták felett, így épült fel Istennek az Ószövetsége. Ha a hívő nép akart hallani Istentől, akkor el kellett mennie azokhoz a felkentekhez, akiken Isten Szelleme, kenete jelen volt, és akik képesek voltak Istentől üzeneteket elvenni és átadni a népnek.

Amikor Isten azt mondja az Igében, hogy kiöntöm a Szellememet minden testre, ez nagy változásokat jelent az Ószövetségi hívők számára, hiszen nem minden hívő élvezhette az Ószövetségben Isten Szellemét. A változások szele benne van ebben a versben. És ha tovább olvassuk a próféciát, nagyon fontos dolgokat jelöl itt Isten, hogy mi fog még történni. Most ezzel az egy Igével szeretnék foglalkozni.

Mondja Isten, hogy kiöntöm Szellememet minden testre és prófétálni fognak a ti fiaitok és leányaitok. Erre a részre fogjuk a figyelmünket összpontosítani, és így lapozunk az Apostolok Cselekedetei 2-es fejezetére. Itt találkozunk pünkösd napjának a történéseivel, a Szent Szellem hatalmas kiáradásával, ami az ígéret Szelleme volt Istentől.

Jézus mondta, hogy – én kérem az Atyát és Ő majd kiárasztja rátok, mert ígéretet tett a drága Szent Szellem kiárasztásra. És Péter, miután kiáradt a Szent Szellem a Felsőházban kiáll és az első szavai között idézi ezt a próféciát, amit itt a Jóel könyvében olvastunk.

Sugallja ez azt, hogy amit itt Isten mond nekünk, az igen fontos, mert elgondolkodtató, hogy miért ezzel a próféciával kezdi Péter felvezetni ezt az új korszakot, ami a Szent Szellem kiáradásával indul.

Nézzük ezt az újszövetségi részt az Apostolok Cselekedetei 2/16 részben Péter magyarázza, hogy mit látnak az ünneplésre összegyűlt zsidók itt, akik távoli országokból is összegyűltek pünkösd napját ünnepelni. Egyszer csak látják, hogy különböző nyelveken magasztalják az Istent, akik ott összegyűltek. Azt hitték, hogy akik ott jelen vannak, azok megrészegedtek. Péter próbálja magyarázni, hogy mi történik, és a következőképpen teszi ezt.

Apostolok Cselekedetei 2/15-18 Mert nem úgy részegek ezek, ahogy ti gondoljátok: hiszen a napnak harmadik órája van. Hanem ez az, ami megmondatott Jóel prófétától. És lészen az utolsó napokban ezt mondja az Isten: kitöltök az én Szellememből minden testre és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok és a ti ifjaitok látásokat látnak és a ti véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Szellememből és prófétálnak.

Itt is folytatódik tovább a prófécia sor, ezek között vannak olyan részek, amelyek még nem teljesedtek be, de nagyon a közelében vagyunk. Hiszen, ha akkor az utolsó napokra utalt Isten 2000 évvel ezelőtt, akkor mennyivel közelebb vagyunk ma ezekhez az utolsó napokhoz. Elgondolkodtató, hogy nap, mint nap közelebb vagyunk, az idő lerövidült, a gyülekezeti korszakának az ideje, és mindenképpen ennek az utolsó napjait éljük.  

Isten azt mondja, hogy az utolsó napokban azt cselekszem, és az elsők között említi – kitöltök az én Szellememből minden testre. Nem csak az elhívottakra, nem csak a kiválasztottakra, nem csak a szolgálatokra, hanem minden testre kiöntöm az én Szellememet és ennek az lesz a jele, hogy prófétálni fognak. Ez meg kell, hogy ragadja ma a figyelmünket.

Isten amikor kiárasztja a Szellemét, azzal mindig célja van az életünkben, Isten semmit nem tesz feleslegesen. Minden elrendelése ott van a Szent Szellemében, célja van vele. Ezt fogjuk most tanulmányozni, szeretnénk még Igéket találni, hogy miként működik az, amikor Isten kiönti a Szellemét és az emberek pedig elkezdenek prófétálni, - a hívők.

Ésaiás 59/21 És én ővelük ily szövetséget szerzek, szól az Úr, Szellemem, amely rajtad nyugoszik, és Igéim, amelyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból, és magodnak szájából és magod magvának szájából, így szól az Úr, mostantól mindörökké!

Nézzük meg, hogy Isten szövetséget köt az emberrel, és ez a szövetség, amit itt számunkra feltár, arról szól, hogy az Ő Szellemét adja ránk, hogy az rajtunk megnyugodjon, és az Igéit pedig a szánkba adja, hogy el ne távozzanak azok az Igék a szánkból, a magunk szájából, és a magunk magvának szájából, a fiaink fiainak szájából.

Második generáció, addig kötelesek vagyunk az Igéket őrizni, és szájról szájra átadni, az Ő Szelleme által. Dicsőség legyen Istennek. Hatalmas világosság ez, ha belegondolunk, hogy Isten ezt egy örökkévaló szövetségnek nevezi. A következő Ige egy prófécia, amely magáról Jézus Krisztusról szól, mert meg kellett születnie és betöltenie ezt.

Ésaiás 61/1-2 Az Úr Isten Szelleme van énrajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömhírt mondjak, elküldött, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást. Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét és Istenünk bosszúállásának napját.

És folytatódik a prófécia tovább. Itt megint az Úr Isten Szellemével indult a prófécia. Isten odaadja a Szellemét és felsorolja az igevers, hogy utána milyen feladatai vannak a drága Szent Szellemnek, aki Jézus Krisztus felett, az Ő felkenetésében milyen csodálatos dolgokat kell, hogy megcselekedjen.

Látjuk tehát, hogy Isten szól ebben a próféciában és megnézzük ennek a beteljesedését, hiszen életünkben Isten Igéjének nem csak nagy izgalmat kell, hogy hozzon a szívünkbe, hanem annak be kell teljesednie az életünkben. Ezt valóságként meg kell élnünk az életünkben, hiszen Isten azért küldte az Igéjét, hogy megcselekedhesse, hogy megtudjuk az Ő akaratát, hogy befogadjuk az akaratát, és az valóságba jöjjön az életünkben.

Jézus Krisztus a mi elöljárónk és a legfőbb példánk. A prófécia róla szól, nézzük meg, hogy miként teljesedett be az életében ez a hatalmas prófécia. A következő Igékben a történet arról szól, hogy Jézus bejár szombatnapon a zsinagógába Názáretben, ahol nevelkedett és kezébe adják a tekercset és ezen a napon a következő igesort olvassa fel. A könyvet feltárván, arra a helyre nyitva, ahol ez van írva.

Lukács 4/18-20 Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az Evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem, az Úr kegyelmének esztendejét. És behajtván a könyvet, átadá a szolgának, és leüle: És a zsinagógában mindenki szemei Őreá voltak függesztve.

Először is ha figyelmesek vagyunk, egy dologra felfigyelünk itt, ez csak egy kis kitérő. Ha Ésaiás 61 fejezete szerint olvassuk, akkor a felsorolásban minden egyes részletet megtalálsz, kivéve – Istenünk bosszúállásának napját nem. Ezt Jézus az Újszövetségben nem olvasta fel, hanem becsukta a könyvet.

Amikor Jézus jött, hogy Isten kegyelmét elhozza a Gyülekezeti Testre, akkor a kegyelem korszakát jött hirdetni. Jézus azért jött, hogy megkeresse és megtalálja, ami elveszett. Semmiképpen nem azért jött, hogy Isten bosszúállásának napját hirdesse, bár meg volt írva, de Jézus ezen a ponton becsukta a könyvet. Isten haragjáról nem szólt, mert annak a résznek még nincs itt az ideje. Csak az áldásokat olvasta fel. Nézzük mi történt ezután.

/20/ A zsinagógában mindenki szemei Őreá voltak függesztve,

/21/ Ő pedig kezde hozzájuk szólani: ma teljesedett be ez az Írás a ti hallástokra.

Jézusról, Isten egyszülött Fiáról, hogy mi lesz a küldetése a földön, Isten az Ószövetségben már elküldte az Ő Igéjét. A beteljesedéséhez arra volt szükség, hogy Jézus felolvassa ezeket mindenki hallására.

Felolvasta ezeket a küldetéseit, úgy kezdte, hogy az Úrnak Szelleme van énrajtam, és amikor ezeket kijelentette, megprófétálta saját magáról, akkor jelentette ki, hogy – ma teljesedett be ez az Írás.

Látjuk tehát Isten alapelvét, amit követnünk kell. Kiönti az Ő Szellemét ránk és az Ő Igéit a szánkba adja, ez egy rendelése, ez egy szövetsége az Úrnak! Az Igéit a szánkba adja, és amikor ezt kiejtjük, megprófétáljuk, akkor jön annak a beteljesedése az életünkbe. Jézus is ezt tette. Ha Jézusnál így történt, hogy fel kellett állnia, és ezt kimondania, és utána közölte a hallgatósággal, hogy ma teljesedett be ez az Írás a ti fületek hallására, akkor itt egy szellemi törvényt észre kell vennünk!

Visszagondolva, hogy mit olvastunk Jóel könyvében és az Apostolok Cselekedetei 2-ben, hogy kiöntöm a Szellememet minden testre, és mi fog történni? Mindannyian prófétálnak! Így történt ez Jézussal, az Úrnak Szelleme van énrajtam, és elmondja a küldetését, utána pedig azt, hogy ma teljesedett be ez az Írás.

És arról fogjuk a továbbiakban tanulmányozni az Igéket, hogy hogyan történik ez a beteljesedés a mi életünkben? Rólunk is nagyon sok prófécia van, az újszövetségi hívőkről, milyen örökségünk van. Hogyan teljesednek be ezek az Írások a mi életünkben? Meg akarjuk tapasztalni ezeket, azoknak az áldásoknak a teljességében akarunk élni, amit Isten adott.

Egyetlen egy áldását sem akarjuk elszalasztani, be akarunk menni a teljességébe Istennek. Pontosan azt kell tennünk, amit Jézus példájában láttunk. Az apostoli levelek már Isten Szelleme által, a Gyülekezeti Test hívőinek szólnak, és mondhatjuk Istennek akarata, amit ezekben olvasunk, annak a teljességébe kell mennünk. Megnézzük Pál szavait a szellemi ajándékokról.

Korinthus I. 14/1 Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a szellemi ajándékokat, leginkább pedig, hogy prófétáljatok.

Pál felszólítja a Gyülekezeti Testet, hogy kívánni kell a szellemi ajándékokat. A szellemi ajándékok megnyilvánulásához, a Szent Szellemnek szüksége van arra, hogy mi azokat a szívünkből vágyjuk. Legyen egy kívánás a szívünkben, hogy azok megnyilvánuljanak köreinkben.

Felszólít, hogy kívánjátok a szellemi ajándékokat és ezek között főként pedig, - leginkább, hogy prófétáljatok. A szellemi ajándékok közül az első helyen kell kívánnunk, hogy prófétáljunk.

2-4 Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek, mert senki sem érti, hiszen a Szellem által szól titkokat. Aki pedig prófétál, embereknek beszél épülésre, intésre és vigasztalásra. Aki nyelveken szól, önmagát építi, de aki prófétál, a gyülekezetet építi.       

Istennek a vágyát jelenti ki Pál:

5 Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de méginkább, hogy prófétálnátok… – Még jobban szeretném, ha mindnyájan prófétálnátok. – …Mert nagyobb a próféta, mint a nyelveken szóló kivéve, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön.

Pál szívének a kívánsága is Isten szívének ihletéséből fakad, Isten kívánsága, - szeretné, ha mindnyájan prófétálnánk. Azért akarja az Úr, hogy mindannyian prófétáljunk, hogy a gyülekezet épüljön. Isten célja vele, hogy a gyülekezet épüljön.

12 Azonképpen ti is, mivelhogy szellemi ajándékokat kívántok, a gyülekezet építésére igyekezzetek, hogy gyarapodjatok.

Ha a gyülekezet építésére kell törekednünk és a prófétálás építésre van, akkor értjük, hogy Pál miért mondta, és Isten miért mondja, hogy – mindeneknél jobban kívánom, hogy mindannyian prófétáljatok. Egy épülést hoz az életünkbe. Kihangzik itt, hogy a prófétálás olyan dolog, amellyel foglalkozni kell minden hívőnek.

37 …amiket néktek írok, az Úr rendelései azok.        

Az Úr kívánja, és ez az Ő rendelése. Összefoglalhatjuk, hogy prófétálnunk kell a Gyülekezeti Testben mindannyiunknak épülésre, mert ez az Úr rendelése.

Felhívom a figyelmeteket, hogy ez a mindannyian prófétáljunk, értelemszerűen nem lehet a próféta hivatala, az Efézusi levélben is több helyen megjelennek a szolgálati ajándékok, és a hivatali helyek, az apostolok, a próféták, az evangélisták, a tanítók, a pásztorok.

Ugye értelemszerű, hogy nem lehet mindenki próféta? De ennek ellenére mindannyiunknak kell prófétálnunk. Nagyon fontos ez azért, mert a gyülekezet épülésére van és Istennek ez a terve, és nekünk ebben be kell tölteni a helyünket.

Egy nagyon érdekes részt találunk az Ószövetségben arról, amikor a Mózesen lévő prófétai szellemet Isten szétosztja hetven kijelölt vén felett. Egyetlen gondolatért megyek el erre a részre, hogy ezt megnézzük, nagyon tanulságos rész ez. Megnézzük, hogy az Ószövetségben ez a prófétai szellem és Mózesnek a látása erről miként volt?

Mózes IV. 11/16-17 Monda azért az Úr Mózesnek: Gyűjts egybe nékem hetven férfiút, Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy vénei a népnek, és annak elöljárói és vidd őket a gyülekezet sátorához és álljanak ott veled. Akkor alászállok, és szólok ott veled, és elszakasztok abból a Szellemből, amely terajtad van, és teszem őreájuk, hogy viseljék teveled a népnek terhét, és ne viseljed te magad.

Mózesen akkora volt a teher, a felelősség és a Szellem, ami által Isten ezt végezte, látta Isten, hogy ebből szét kell osztani, és hetven személyt rendelt ki Isten. Látjuk, hogy milyen könnyebbség lehetett ez Mózesnek, amikor Isten levette azt róla, amit a hetvenre ráhelyezett. Istennek a könyörületessége volt ez.

24-29 Kiméne azért Mózes, és elmondá a népnek az Úr beszédét, és összegyüjte hetven férfiút a nép vénei közül, és állatá őket a sátor körül.  Akkor leszálla az Úr felhőben, és szóla néki, és elszakaszta abból a Szellemből, amely őrajta volt, és adá a hetven vén férfiúra. Mihelyt pedig megnyugovék őrajtuk a Szellem, menten prófétálának, de nem többé.

Tehát a lényeg, hogy amikor kiárasztotta Isten a Szellemét, amely Mózesen volt, és tudjuk, hogy Mózes az Ószövetség egyik leghatalmasabb prófétája volt, abban a pillanatban, elkezdtek prófétálni.

Láthatjuk, hogy Isten Szellemének a kiárasztása és a prófétálás milyen szorosan együtt mozog. Első megjelenési formája ez. És itt meg kell állnunk és gondolkodnunk ezen. Az összes eddigi igevers erről szólt. Kitöltötte Isten a Szellemét és prófétálnak.

26-27 Két férfiú azonban elmaradt a táborban; egyiknek neve Eldád, a másiknak neve Médád, és ezeken is megnyugodott a Szellem; mert azok is az össze írottak közül valók, de nem mentek el a sátorhoz, és mégis prófétálának a táborban. Elfutamodék azért egy ifjú, és megjelenté Mózesnek, és monda: Eldád és Médád prófétálnak a táborban.

Mert rájuk is kiterjesztette Isten ugyanazt a Szellemet. És bár nem látták, mi történt a többivel mégis elkezdtek prófétálni ők is.

28 Akkor felele Józsué, a Nún fia, Mózes szolgája, az ő választottai közül való, és monda: Uram, Mózes, tiltsd meg őket!

Nagyon megragadja a szívünket Mózesnek a felelete:

29 És felele néki Mózes: Avagy érettem buzgólkodol-é? Vajha az Úrnak minden népe próféta volna, hogy adná az Úr az Ő Szellemét őreájuk.

Mózes kívánsága, - bárcsak az egész népen ott lenne Istennek a Szelleme, és az egész nép prófétálna, szólná Isten akaratát. De az Ószövetségben még nem lehetett így, mert Isten nem adhatta oda Szellemét minden testre. Csak prófécia hangzott el róla, - kitöltöm az én Szellememet, majd azon a napon, a kereszthalál után.

Mózes kívánsága az Újszövetségben kerül valóságba. Az Újszövetség gyülekezetében ez valóság lehet, mindannyian prófétálhatunk, mert mindannyiunkra ki van terjesztve Isten Szelleme. Nemcsak kívánhatjuk, hanem első helyen szerepel, hogy prófétáljunk és meg kell tennünk. Ha ez így van, akkor még közelebbről meg kell vizsgálnunk.

Az emberben elsőre az merül fel, hogy nem is vagyok próféta, hogyan prófétáljak? Mit prófétáljak? Meg kell vizsgálnunk, hogy mi az, amit itt Isten mond nekünk erről. Nagyon tanulságos, és megváltoztatja az életünket, ha erről világosságot nyerünk.

Ezek az Igék, amelyek most jönnek, ha behatolnak a szívedbe, ott világosságot hoznak.  Az én Igém megnyilatkozása világosságot hoz, mondja Isten. Világosság fog jönni, és általa az életed meg fog változni. Isten így rendelte.

Első prófécia az Újszövetségben: - Kiöntöm az én Szellememet minden testre és prófétálni fognak. Utána kell néznünk, mert az, az érzésem, hogy nem állunk a helyünkön ebben úgy, ahogy Isten szeretné. Ezért elolvasom nektek, hogy milyen definiciókat lehet hallani arról, ha valaki a prófétálást gyakorolja, hogy tulajdonképpen mi ez a prófétálás?

A prófétálás egyik definíció így hangzik: előre kijelenteni Isten akaratát az életünkre, mielőtt az megtörténne. Megváltoztatni a dolgok folyását, helyzeteket, körülményeket, azoknak alakulását a szavaink erejével úgy, hogy Isten felkent Igéjét a szánkra vesszük és a Szent Szellem kenetében teljes hatalommal, és teljes hittel kiejtjük azokat. Elrendeljük, kijelentjük Isten akaratát, terveit, elrendeléseit az életünk felett. Meg lehet változtatni az életünk dolgait a prófétálás által.

Látjuk, hogy több van ebben, mintha csak megtesszük a megvallásainkat.
A mi gyülekezetünkben nagyon sok tanítás hangzott róla és tudjuk, hogy az Igét szabad csak megvallanunk. És van a megvallásainknak Főpapja, a megvallásaink által történik minden az életünkben.

De itt egy isteni elrendelést, mint Isten akaratát szóljuk Isten kenetében és Isten ihletésében az életünk felett. Megprófétáljuk a saját életünket. A próféta, tehát amikor szól, akkor Isten kenetében kell, hogy szóljon és Istennek a szavát kell, hogy szólja. És miközben ezt teszi, a Szellem működésbe lép és ezt megvalósítja, valóságba hozza az életébe.

Ezt a prófétálást nap, mint nap gyakorolnunk, tanulnunk kell. Ugyanis Istennek a dolgai, amelyek el vannak rendelve az életünkre, azok csodálatosak. És amit látunk nap, mint nap az életünkben, és Isten rendelései, ahogy Jeremiás írja, hogy én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr, hogy békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek.

Tehát Istennek a gondolatai az életünkről, hogy milyen véget szeretne az életünkre, azok kívánatos dolgok az életünk felett és nem olyan háborúságok, amelyekkel nap, mint nap szembesülnünk kell. Az Efézusi levélben írja, hogy az Ő alkotása vagyunk teremtetvén a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azokban járjunk.

A keresztényeknek meg kell különböztetni két nagyon fontos alapigazságot. Az egyik, hogy az üdvösségünk nem jócselekedetekből születik. Akármennyi jócselekedetet felsorakoztatunk, nem tudjuk elnyerni az üdvösséget, mert az kegyelemből van.

De miután bekerültünk Krisztus Testébe, Isten azt írja, hogy a Krisztus Jézusban szült téged újjá, jócselekedetekre, hogy azokban járjál. Utána valóban kell keresned ezeket a jócselekedeteket, hogy mik azok, mik azok az utak, azok a rendelések, amelyben nekem járnom kell? És ezekbe bekerülni a prófétálások által lehet.

Amikor Isten hatalmi helyén, az Ő kenetében, az Ő Igéjét szólva elrendeljük az életünk felett az Ő tökéletes akaratát, ez a prófétálás! És ezt a hívőnek munkálnia kell, először is a saját élete felett. Néhány példát vegyünk, hogy megnézzük Isten hogyan munkálta ki a legnagyobb csodáit az Ószövetségben a prófétálás által.

Mózes kivezeti a népét az egyiptomi fogságból és menekülnek és egy nagy sereg üldözi őket. Elérkeznek a tengerig és a nép éppen azon van, hogy meglincseli Mózest. Mózes azért hoztál ki minket, hogy most itt a vízbe fúljunk?

És Mózes egy óriási próféciával áll elő. Azt mondja, hogy – azok az Egyiptombeliek, akiket ma láttok, soha többé azokat látni nem fogjátok. - Ott vannak mögöttük. Ez egy prófécia, ami elhangzott a szájából. II. Mózes 14-ben olvasod.

Próbáltad-e ezt az életedre? – Azok az ellenségek, amelyekkel ma szemben állok, soha az életemben többé nem látom! Ez egy prófécia az életed felett. Utána felkiált Istenhez, hogy most hogyan tovább? És Isten azt mondja, hogy most ne kiálts énhozzám, hanem nyújtsd ki a te pálcádat és válaszd ketté a vizeket.

Mózes soha az életében nem látott még olyan csodát hogyan kell a tengert kettéválasztani? És Isten azt mondja, hogy most cselekedni kell, most ne kiálts hozzám, most ne imádkozzál, most a cselekvés órája van. Nyújtsd ki a kezed a tengerre és válaszd azt ketté. De ha Mózes ezt a próféciát nem szólta volna, akkor Istennek nem lett volna mivel azt a csodát megcselekedni.

Nagyon fontos a sorrend: Mózesnek volt a szívében a prófécia szava, és Isten Szelleme felette, és a szájában a prófécia, és amikor azt kiejtette, hogy ezeket az ellenségeket az életben többé nem látjátok, akkor választotta Isten ketté a tengert és száraz lábbal mentek át rajta. És amikor ők átjutottak a túlpartra, az ellenség utánuk ment és őket elborította a víz. Mind a vízbe fulladtak, valóban nem látták többé az ellenségeiket.

Azokat a helyeket nézzük, hogy Isten a prófétálás által, miként tölti be az ígéreteit. Az Ószövetségben és az Újszövetségben is ugyanaz az alapelv, a Szellemét adja fölénk és az Igéjét a szánkba.

Ezékiel 37-ben tanítja a prófétálásnak az alapelveit és nekünk meg kell tanulnunk, mert amíg ezt nem tanuljuk meg, addig nem lesznek gyökeres változások sokunk életében. És mint ahogy olvastuk, mindannyiunknak prófétálnunk kell. Ezt az alapelvet mindannyiunknak meg kell érteni, és gyakorolnunk kell. Igenis kell prófétálnunk a saját életünk felett.

Ebben én vagyok az első helyen, megigazítom magamat, mert én sem gyakorlom ezt eleget. Nem csak rátok olvasom ezt, hanem magamra is.

Ezékiel 37/1 Lőn énrajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr Szelleme által, és letett engem a völgynek közepette, mely csontokkal volt rakva.

Az Úr keze, Szelleme nélkül nem lehetséges semmi.

2. És átvitt engem azok mellett köröskörül, és ímé, felette sok volt a völgy színén, és ímé, igen megszáradtak.

Egy igen lepusztult kép ez. Csontokkal, megszáradt csontokkal, reménytelen, semmire nem jók. Lehetnek ezek az életünknek teljesen lepusztult dolgai. Reménytelen esetek, reménytelen helyzetek. Isten, kérdést tesz fel.

3. És monda nékem: Embernek fia! Vajon megélednek-é ezek a csontok? És mondék: Uram Isten, te tudod!

Mi lesz ebből a helyzetből? Egy reménytelen helyzet előtt állsz és Isten kíváncsi, hogy te hogy vélekedsz. Azt válaszolja a próféta: Uram Isten, te tudod! Hányszor vetjük vissza Istenre, hogy – Uram, majd ha te akarod, akkor lesz ebből valami. És Isten azt mondja, hogy mondok én néked valamit:

4. Prófétálj e csontok felől, és mondjad nékik.

Vagyis addig nem lesz belőle semmi, míg te nem prófétálsz nékik. Isten a szájába adja a prófétának, hogy mit szóljon.

4. És monda nékem: Prófétálj e csontok felől és mondjad nékik: Ti megszáradt csontok, halljátok meg az Úr beszédét!

5. Így szól az Úr Isten ezeknek a csontoknak: Ímé, én bocsátok tibelétek szellemet, hogy megéledjetek.

6. És adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek szellemet, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.

      De még semmi nem történt, ugyanúgy ott vannak a völgyben a száraz csontok. Ott áll a próféta, Isten keze van a próféta fölött, és Isten közölte vele az akaratát. Addig ott lesznek ezek a száraz csontok a völgyben, amíg a próféta meg nem nyitja a száját és nem kezdi szólni, amit Isten ad a szájába. Vizsgáljuk meg, hogy így van-e?

7. És én prófétálék, amint parancsolva volt nékem. És mikor prófétálnék, lőn zúgás és ímé zörgés, és egybemenének a csontok, mindegyik csont az ő csontjához.

8. És látám, és ímé inak voltak rajtuk, és hús növekedett, és felül bőr borította be őket; de szellem nem volt még bennük.

      Abban a pillanatban, ahogy szólt a helyzet felett, Isten Szelleme által a csontok egybekeltek, inak lettek rajtuk, hús, bőr borította be őket, de élet még nem volt bennük. Azt a mértéket tudta Isten beteljesíteni, amit a próféta szólt. Isten újra szólt, felszólítja, hogy…

9. És monda nékem: Prófétálj a Szellemnek,

Prófétáltál a halott helyzetnek, az igen megszáradt csontoknak, most prófétálj a Szellemnek. Prófétálj embernek fia, és mondjad a Szellemnek. Kinek? Isten Szellemének.

9. És monda nékem: Prófétálj a Szellemnek, prófétálj embernek fia, és mondjad a Szellemnek: Ezt mondja az Úr Isten: A négy szelek felől jöjj elő Szellem, és lehelj ezekbe a megölettekbe, hogy megéledjenek.

10. És prófétálék amint parancsolá. És beléjük méne a szellem, s megéledének, s állának lábaikra, felette igen nagy sereg.

Óriási tanulság, hogy, hogy működik az Úr együtt velünk. Az Úr keze és Szelleme felettünk kell, hogy legyen. Isten ezt elvégzi, mert az Ő gyermekei lettünk. És Isten közli az Ő akaratát, hogy mit szólj, mit mondjál. Csak az Ő Igéjét mondjad. És amit szólsz, azok valóságba jönnek.

Nem csak az életünk dolgainak kell prófétálni, nem csak a halott helyzetnek kell prófétálni, nem csak a gazdasági helyzet felett kell prófétálni, nem csak a gyermekeink élete felett kell prófétálni, hanem a Szellemnek is prófétálni kell. Hogy a Szellem áradjon, a Szellem elvégezze Isten akaratát! Azért kell ezt tennünk, hogy a drága Szent Szellem munkába tudjon lépni az életünkben.

Szüksége van arra, hogy Isten Igéjét prófétáljuk, hangsúlyozom, hogy ez több mint, amikor csak kimondjuk: - igen az Ő sebeivel meggyógyultam. És nincsen benne Istennek az ihlete, Istennek a hite, Istennek a hatalma, Istennek a lendülete, Istennek a késztetése. Ihletett szólás az, amikor prófétálunk.

Elmondom nektek, hogy még nagyon fiatal keresztény koromban Isten szólt hozzám. Ő legtöbbször szavak nélkül szól hozzánk. A szívünkben tudjuk, megintett engem. Nagyon egyszerűen szólt, - nincs, mivel dolgozzam! Elgondolkodtam, hogy miről szól Isten? Nincs Ige a számban, amivel Isten együtt tud működni. Megintett engem, hogy ott van felettem, készen áll, hogy Isten akaratát megcselekedje az életemben és nem volt, mivel együttműködnie Istennek az életemben.

Megszomorodott a szívem és elhatároztam, hogy Isten Igéjét mindenek felett első helyre teszem az életemben, hogy soha ne kelljen a Szent Szellemnek így szólnia hozzám, hogy nincs, mivel dolgozzon. A kimondott szóval tud együtt működni Isten. Isten a mennyben van, az embernek adta a hatalmat, elmondta az akaratát. Hogy jön valóságba, az életünkben? Ha elkezdünk prófétálni. Ez Istennek a legelső kívánsága a szellemi ajándékok közül, hogy – kívánom mindenekfelett, hogy mindannyian prófétáljatok.

Hiába adja Isten a Szellemét, ha nincs ez az együttműködés köztünk. Szellemét, amit fölénk helyezett és a beszédeit, amit a szánkba adott. Prófétálni kell az angyaloknak is. Angyali seregek vannak kirendelve segítségül számunkra. Vannak anyagi gyarapodást szolgáló angyalok. Akik arra várnak, hogy szólják nékik Isten Igéjét és menjenek ki és északról és délről és hozzák befele a szükséges anyagiakat a számunkra.

Isten akarja, hogy ezek meglegyenek számunkra, hogy tudjuk az Úr munkáját végezni, a saját szükségleteinket is be kell tölteni. Az angyali seregek várják a szavunkat. Sokszor az Úr a nyelvek imájában végzi ezt el, amikor nyelveken szólunk, angyali nyelven szólunk sokszor, angyalokhoz szól az Úr Szelleme általunk, miközben nyelveken imádkozunk. De nem kell azt megvárnunk, már előtte megteheted, minden nap.

Az Úr angyalait kirendeled, hiszen az Úr angyalai az üdvösség örökösei számára rendeltettek. De addig tétlenek, amíg nincs a szádban a szó. Parancsot várnak tőled, azt várják, hogy prófétáld Isten Igéjét. És azok a helyzetek igenis megváltoznak, azok a megszáradt, halott csontok is életre kelnek.

Nincs olyan helyzet, amit Isten ne tudna feltámasztani, nincs olyan helyzet.  Tessék megkérni azt az Igét, amit Isten ad a helyzetre. És kezd el prófétálni az életed felett, óriási szél támad majd, és a száraz csontok egybekelnek és meg fogod látni a növekedést rajta és a változásokat, az áttöréseket az életeden.

Az I. Sámuel 17-ben olvasol Dávid történetéről. A kis Dávid volt a nyolcadik gyermek a családban. Ő volt a legkisebb. Három bátyja már a fronton volt és a filiszteusok seregével szemben kellett megállniuk. A kis Dávid a nyájat őrizte olyan kiskorú volt még. És ez a kicsi Dávid felveszi a harcot a filiszteussal.

Mielőtt a fejét veszi, prófétál Dávid a győzelméről, hogy a mai napon a fejedet veszem, és az ég madarainak adom a tested tettemét. És a kicsi Dávidnak kardja sincs. Azzal a kis parittyakővel áll ott Dávid, amit Isten úgy fel tudott kenni, mert megprófétálta, hogy mi fog történni, hogy a mai napon a fejedet veszem. És még sehol nem volt a győzelem, de ki kellett, hogy jelentse, és az Úr Szelleme volt felette, és Isten Igéje volt a szájában. És azt a kis parittyakövet Isten úgy felkente, hogy pont halántékon találta ezt az óriást és egy szempillantás alatt meghalt.

Nincs olyan óriás az életünkben, amivel ne tudnánk megküzdeni, ha ismerjük ezt az alapelvet. Isten Szelleme által, Isten Igéjét kell prófétálnunk az életünk felett, és ma ebből egy bizonyosságot veszünk, és elkezdjük gyakorolni ezt, mert nem elég az igazságokra rálátni, ismerni, azokat alkalmazni, használni kell az életünkben. Így fog megváltozni az életünk.

Ha az ember megérti, hogy mit jelent a prófétálás szó, akkor arra is rá fog jönni, hogy amikor ilyen hatalommal szóljuk Isten felkent Igéjét Isten Szelleme által, a szellemünkből, amely Isten Igéjétől született újjá. Ha a szellemünkben fel van növekedve Isten Igéje, Isten képére lettünk teremtve, és az Ő hasonlatosságára, akkor, amit szólunk, annak teremtő ereje van. 

Isten teremtő ereje van ezekben az erővel teljes szavakban, amikor ezeket kiejtjük. Teremtő erő van Isten Igéjében és pontosan az, az erő működik, amit Mózes I. könyvében olvastunk, hogy a föld kietlen és puszta vala és Isten Szelleme lebegett a vizek felett. És mire várt Isten Szelleme? Arra, hogy Isten szóljon. És amint Isten szólt, hogy legyen, abban a pillanatban azok a dolgok meglettek.

Ugyanezt az alapelvet látjuk, amikor életünk felett prófétálunk. És most kezd kigyulladni a világosság bennünk. Igenis megcselekszem és megváltozik az életem és azok a halott csontok életre kelnek az életemben! Hallelúja!

Nem csak szavakat szólunk, amikor prófétálunk, hanem Isten felkent szavait szóljuk. Isten teremtő erejével, és ha teremtő erővel szólunk teremtő szavakat, akkor szellemi valóságokat teremtünk meg. A látható világ felett van egy láthatatlan, amiből lettek a láthatók, és ilyenkor a láthatatlan világban megteremtjük azoknak a dolgoknak a valóságát, amelyeket szeretnénk.

Mivel a hit ebből a láthatatlan világból fakadt, ezért a hitnek teljes hatalma van az egész látható világ felett. És ha ezzel a hittel teljesen tudod Istennek a felkent Igéit szólni, vagyis az a prófétálás elhangzik a szádból, Isten Szelleme készen áll, hogy megcselekedje, mert így működik.

A drága Szent Szellem adja nekünk a megértést ma és fogjon minket munkára. Hiszen ez volt a vágya, ez volt az első prófécia az Újszövetségben. Kiöntöm a Szellememet minden testre és prófétálni fognak! Hol van ez a keresztények szájában ma? Fiaitok, lányaitok, sőt szolgáitok, szolgáló leányaitok is prófétálni fognak! Tessék felébredni!

János 6/63 A Szellem az, aki megelevenít, a test nem használ semmit, a beszédek, amelyeket én szólok néktek Szellem és élet!

Ezt nagyon jól tudjuk, ha Isten mondja, hogy az én beszédeim Szellem és élet. Kérlek szépen benneteket, hogy most vegyük azt a gondolatot magunkhoz, hogy ha a szánkból kijön Isten Igéje úgy, hogy Isten Szelleme van bennünk és felettünk, és Isten magjai vannak bennünk, amelyek felnövekedtek, akkor, amit mi szólunk, az vajon mi? Szellem és élet! Mert Isten Igéjét szóljuk. Nem csak üres szavakat dobálunk a világban. Szellem és élet, amit kimondunk. Szellemi valóságot teremt, és életet hoz ennek a világnak.

Ésaiás 55/11-ben mondja, hogy – Az én Igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és áldott lesz ott, ahová küldtem.

Láttuk az előbb, hogy Isten azt mondja, hogy az én Igém Szellem és élet és láttuk, hogy ahogy az Igét szóljuk, mondhatjuk, hogy az én beszédeim Szellem és élet. Bátorítsd magad, ahogy a prófétást szólod, hogy az én beszédeim Szellem és élet, az életem felett, Isten akaratát megtermi az életemben.

És mondhatod ezek szerint, hogy a te szavaid, amik a szádból kijöttek, - Isten képére lettél teremtve -, azok nem térnek vissza hozzád üresen, mert megcselekszik, amire azt kirendeled, amire elküldöd, amire prófétálod. Megcselekszik, gyümölcsöt teremnek, és áldottak lesznek ott, ahová küldöd.

Bátran küld ki a szavaidat, az Igédet, Isten Igéi a te Igéid lettek. Küld ki ezeket a világba, küld ki a gazdasági helyzet felett, a szemmel láthatólag reménytelennek tűnő helyzetek felett. De van egy természetfeletti, egy láthatatlan, ahol az egészet uralni tudod, küldd ki az Igéidet. Az Ige nem tér vissza hozzád üresen. Istennek gondja van az Igéjére, amit te kiejtesz, amikor te azt prófétálni fogod.

Erről szól: Kibocsátom az én Szellememet minden testre és prófétálni fognak, - az Igét fogják prófétálni! És én megcselekszem azt, és olyanná leszel, mint az én szájam. Mert előttem állasz, az Úr előtt állunk, mint Jeremiás.  – És olyanná teszlek téged, mint az én szájam, mondja Isten. Itt a földön. Isten szája vagy, amikor kiöntöd Isten Igéjét. Nem tudjuk eléggé magasan értékelni, hogy Isten odaadta nekünk az Igét.

Ezeket a rendeléseit, hogy odaadtam az én Igémet, tudom a gondolataimat felőled, és ezek jó gondolatok, és jó cselekedetek. Prófétáld bele az életedet, folyasd bele a próféciák által Istennek ebbe a tökéletes akaratába. Ez a te részed. Isten oda adta a Szellemét, oda adta az Igéjét, újjá szülte a szellemedet és megismertette veled. Kiöntöm a Szellememet minden testre és prófétálnak, Istennek vágya ez.

Van, aki azt mondja, hogy olyan cudar időket élünk, hogy itt már nincs remény semmire, ha a világgazdaság híreit nézzük, és a gonoszság, ami az emberekben dúl, és a háborús helyzetek, földrengések, szárazságok, a világ problémái. És annyira átadjuk magunkat ezeknek, hogy elfeledkezünk róla, hogy nekünk van egy természetfeletti Istenünk!

Isten számára természetes, hogy természetfelettit cselekszik. Megcselekszi, ha a te szádban ott van, és te prófétálod az Ő akaratát az életedre. Ő nem hagy el téged, hanem megcselekszi azt.

Ha megcselekszed, akkor el tudod mondani, hogy a nyelv mily kicsiny tag, mégis mily nagy dolgokkal dicsekszik. Jó értelemben, mert Jakab másként szól, de tudjuk jó értelemben is használni a nyelvünket.

A következőkben rálátunk arra, hogy Isten mit tud elvégezni az életünkben a prófétálás által. A nélkül semmit nem tud elvégezni az életünkben, hiába van meg az akarata, ha a száddal nem szólod azt, nem tudja beteljesíteni. És most már látjuk azt, hogy nem lehet mindent Istenre kenni, ami a világban történik. Mekkora felelősségünk van ebben.

Mondják, hogy majd úgy lesz, ahogy Isten akarja. Hát nem igazán így van! Ha nem vagy munkatársa ebben, nem úgy lesz, ahogy Ő akarja az életedben.

Ésaiás 41/15 Ímé, én teszlek éles, új cséplőhengerré, amelynek két éle van, hegyeket csépelj és zúzz össze, és a halmokat pozdorjává tegyed.

16. Te szórod, és a szél elviszi őket, és elszéleszti őket a forgószél, és te örvendezel az Úrban, és dicsekszel Izrael Szentjében.

Mélyére nézünk ennek, mert egy gyönyörű képet hoz itt Isten és megnézzük mi áll mögötte. Én teszlek éles új cséplőhengerré, amelynek két éle van. Eszünkbe jut-e erről a kétélű éles kard? Szellemünknek a kardja, Isten Igéje, amelynek a szánkba kell lennie.

Új cséplőhengerré teszlek, hegyeket csépelj és zúzz össze halmokat. A szánkkal, ha Isten Igéje van benne, ha prófétáljuk Isten Igéjét, képesek vagyunk hegyeket zúzni az életünkben. Halmokat pozdorjává tesz.

 Azt a daganatot levágod Isten éles Igéjével, amikor levágod, nem lehet a testedben. És a hegyeket, a problémákat, amik előtted vannak, szólsz a hegyekhez és felkelnek, és a tengerbe vetik magukat ezek a problémák az életünkben, a megoldhatatlan helyzeteket összezúzod, mert kétélű cséplő hengerré tesz téged az Úr, ez a szád, amiben Istennek Igéi, a próféciák vannak.

Te szólod, amikor kiejted, és a Szent Szellem hatalmas szele elviszi őket, a Szent Szellem hatalmas szele ez. Látod Istennel az együttműködést, munkatársa vagy. Te szólod, és a szél elviszi, nincs többé az a hegy. Elszéleszti az összes ellenségedet ez a forgószél. Mi a részed? Hogy te szórjad Isten Igéjét a világba, amerre csak mész szórjad. Prófétáld, munkatársa vagy ebben Istennek.

Hogy ne csak szóljunk, hanem gyakoroljuk is, ekkora felnövekedett hit, ami jelen van ma itt. Ilyen tengernyi jelenlét, hiszen mindannyiunk felett ott van a Szent Szellemnek a kiöntött kenete. Fogjuk most ezt gyakorolni. Adok egy-két ötletet nektek arra, hogy ha nem jut más most eszetekbe, akkor mit szoktam én prófétálni, amikor a szellemi magaslatokra eljutok, és érzem, hogy Isten Szelleme ott van velem, és amit kimondok, azt elviszi és elvégzi.

Fel kell gerjeszteni a bennünk lévőket, mert a szellemi ajándékaink, kincseink, ha nem mozgunk együtt a Szent Szellemmel, akkor ezek leülepszenek az edényeinkbe. Mint amikor otthon megfőzték a finom levest és kihűlt, úgy néz ki, mintha csak víz lenne, minden finomság leül az aljára. Jönnek haza a gyerekek, és ha felkeverik, kiderül, mennyi finomság van benne. Milyen finom az a leves.

Fel kell gerjeszteni a bennünk lévő szellemieket. Kincsek vannak bennünk elrejtve, nem használjuk őket, és úgy éljük az életünket, mintha nem lennének. És ez nem helyes. Minden bennünk lévő jónak a megismerése által lesz hatékony a hited közössége. Fel fogjuk gerjeszteni a bennünk lévőket, nem hagyjuk, hogy szunnyadó legyen.

Pál írja Timótheusnak, hogy gerjeszd fel a benned lévő szellemieket. És amikor ezt megtettük és érezzük, hogy a Szent Szellem zúgása van felettünk, ebben a hatalmas kenetben, ebben az örvénylésben vagyunk, akkor ki fogunk jelenteni dolgokat, prófétálni fogunk. Egy, amit én nagyon szeretek, Ésaiás könyve írja, és most súgok nektek, ha nem fog eszetekbe jutni más, akkor mondjátok ezt:

Gyermekeim mind az Úr tanítványai lesznek! És nagy lesz a gyermekeim békessége! Ez egy gyönyörűség, amikor kimondod a családod felett. Nem zaklathatja őket az ördög. És az Úrtól tanítottak lesznek. Senki más nem képes megtanítani őket, de az Úr megtanítja őket az útjaira Jézus nevében!

Meg kell prófétálni az életük felett. Egy másik, amit nagyon szeretek. Hogyan hozta ki az izraelitákat Isten Egyiptomból, a fogságból? Kihozta őket ezüsttel és arannyal és nem volt köztük egy beteg sem. Benne van a pénzünk, az anyagiak, és az egészségünk.

Nagyon szeretem ezt imádkozni az Egyházban, és prófétálni, amikor a Szellem erejét érzem, a Szellem áradatát érzem. Kijelentem a számmal, hogy kihozta az Egyház minden tagját ezüsttel és arannyal és nincs köztük egy beteg sem. Ez egy prófécia, ha benne van a hitünk és a Szellem áradata. Benne van a Szent Szellem, le van írva, az Igét szólom, Isten akaratát szólom, a Szellem ihletését szólom.

Isten ezt akarja, hogy prófétáljuk, és Ő elviszi a problémáinkat, Isten Igéjét beteljesíti az életünkben. És ez működik, hidd el nékem. Kezd el gyakorolni az életed felett, és gyökeres változásokat fogsz látni. Rendszeresen kell gyakorolni. Nem elég egyszer mondani. Étel sem hetente veszel magadhoz, hanem rendszerességgel. Másik, amit nagyon szeretek, és nagyon szeretem prófétálni, hogy Isten tudjon vele dolgozni: - Az Úr dicsősége betölti a földet!

Nagyon vágyom ezt, mert az Úr megígérte, hogy ez az idő eljön.

És azt is szoktam prófétálni, hogy az Úr dicsőségének ismeretével teljes lesz a föld. Vágyom ezt nagyon, hogy minden ember megismerje az Úr dicsőségét. Amikor összejön a gyülekezet, miért nem prófétál? Gyakorolni kell, összegyűlünk, és azzal kezdjük, hogy felgerjesztjük a szellemieket és kijelentjük Isten akaratát. Ebbe az irányba megyünk, és az Úr megvalósítja. Meg van nekünk az Ige által.

Egy másik, amit mindig hallom a Szent Szellem által, - Jézus mindeneket meggyógyított! Hallom állandóan. Az idő eljön. Hallom és a próféciák mondják, egyre többen mondják. Az idők végének egyik jele lesz, hogy mindenki, aki eljön ezekre az összejövetelekre, meggyógyul. Ez egy óriási öröm lesz. Képzeljétek el, hogy a sánták, a vakok, a süketek, a csonka-bonkák, az amputáltak, mindenkit helyreállít és meggyógyít az Úr.

Ezt prófétálom, mert a Szellemnek kell valamivel dolgozni. Akik csak eljönnek az alkalmakra, mindenki meggyógyul. Hozsanna a magasságban, hogy Isten ezt adta és megtanította, hogy így tud munkálkodni az életünkben a Szellemünkkel és a hitünkkel. Erre tud építeni itt a földön.

Azt is szeretném nektek elmondani, írja a Malakiás 3/16-ban, hogy a mennyben egy emlékkönyv íratik mindazokról, amik a szánkból származnak. És az Úr, pedig figyelt és hallgatott, az angyalok figyelik, ami a szánkból kijön és jegyzetelik. Nem csak gyönyörűség ezt itt a földön élni és gyakorolni, hanem lesz egy örök nyoma annak, ami a szánkból kiszármazik.

És képzeljétek el, van, aki naponta az Imakönyveket, amikben rengeteg ilyen igei prófétálást olvashatsz, naponta többször is végig olvassa, kimondja. Képzeld el, hogy az ő emlékkönyve milyen vastag lesz. Szoktam gondolkodni rajta, hogy micsoda emlékkönyveink lesznek a mennyben. Az Ige nem írná, ha nem így lenne. Jegyzeteket készítenek ezekről.

Ezt csak azért mondtam most el, hogy még nagyobb szorgalommal végezzétek ezt. Ez így működik, az Úr a prófétálásait adta a szádba. A Szellemét föléd és az Igéjét a szádba. És ennyire egyszerű és nem hiszik az emberek, és nem gyakorolják, és nem tapasztalják meg, hogy ez valóban így működik. Mondok egy példát nektek, ami tegnap történt.

Kinéztem és láttam, hogy esik az eső, és ebből az esőből már mindenki szerint elég volt. Először is magamnak mondtam, hogy ezt az esőt elküldöm most Izraelbe. A párom kint van és mondtam neki, hogy megint esik az eső, ezt az esőt most elküldöm Izraelbe! És ketten együtt egy akaraton megállapodtunk, rábólintottunk, hogy rendben van. Másnap kapom a hírt, hogy júniusban, Izraelben eső esett, a napjára sem emlékeznek, hogy mikor volt ilyen, az újságok írnak róla. És írják, hogy további esők lesznek. Az Úr Szelleme végezte el.

Kijött a számból, teljes meggyőződéssel, minden kétkedés nélkül. Ki kell jelenteni, ha valami a szívedre jön. Ez a prófétálás. Az Úr angyalai elvégzik. Még úgy, hogy te is csodálkozol rajta. Eláztak a földek kint. Június és július ott a legszárazabb hónap.

Bátorítalak benneteket, és ezt most gyakorolni fogjuk. Az, hogy mindeneket meggyógyított Jézus ezt szeretném, ha nagyon forgatnátok. Most a nyáron pl. rengeteg szabadtéri alkalmunk lesz, és mindig megprófétálom, hogy az összes süketnek megnyílik a füle, az összes vaknak megnyílik a szeme, a sánták járnak, a csonkák megépülnek Jézus nevében. A halottak feltámadnak, a szellemi halottak mindenképpen. Jézus nevében!

Kigyűjtöttem a Bibliából az Igéket, amit most felolvasok nektek. Olvassuk az Evangéliumokban, hogy Jézushoz jöttek nagy sokaságok és mindeneket meggyógyított. Akik csak jöttek hozzá mindeneket. Nem kellett a bűneiket megvallani, nem kellett nekik különleges hitmegvallásokat tenni, nem kellett vízkeresztséget venni. És akik csak jöttek hozzá, mindeneket meggyógyított. Ha csak a ruhája szegélyét érintették is, meggyógyította őket. Nem mondta, hogy te bűnös vagy, téged majd csak legközelebb, ha esetleg eljössz, addig imádkozzál. Nem mondott ilyet. Isten Szelleme kiáradt, és mindeneket meggyógyított.

Ebben a hitben, ebben a lendületben, ebben a gyönyörködésben emeljük fel most a hitünket és gyakoroljuk egy kicsit. És ha igazán akarod tudni, hogy, hogy működik, akkor be kell menni a mély vízbe, nem csak a sekélybe. És amikor már mélységeiben vagy Isten Szellemének, és imádkoztál egy-két órát, és az ember a gondolataiban elcsendesedik, és akkor a Szellemnek az áramlataiban fel tud szállni azokra a magaslatokra. És akkor ott fent vagy a Szent Szellemmel együtt és megszűnt minden más, ami körülötted zavarna, akkor kezd el a próféciáidat, amiken dolgozol. Dolgozz rajtuk, mert Isten megcselekszi.

Keljünk fel, és egy kicsit ízleljük meg ezt. Felemeljük a kezünket, mert az is egy kedves dolog Istennek és a szánkra vesszük a drága Szent Szellem kiejtését, és amikor valami a szívünkre jön, és abban az ihletésben, amiben vagyunk, azt megprófétáljuk. Amit a Szellem hoz, nyitva vagyunk a Szellemnek.

Szabadon mondjuk ezt most mindnyájan, nem egymásra figyelmezve, amit kapunk az Úrtól, áradunk mindannyian a Szent Szellem által. A Szellem szárnyán megyünk, az igazi prófétálás szellemében, akkor az Úr elvégzi, az meg van nekünk. Felhívom a figyelmeteket, hogy gyakoroljuk ezt rendszeresen. Hálát adunk Istennek, a dicsőséges Urunknak.

 

Köszönjük, hogy te kiöntötted a Szellemedet minden testre és hogy megadtad, hogy prófétálhassunk. Prófétálhassuk a te akaratodat. Prófétálhassuk az életünk dolgait, prófétálhassuk a jövendőnket, azokat az elrendeléseket, a drága Szent Szellemnek a tökéletes elrendelését. Az új teremtésnek a jó cselekedeteit megtalálhassuk és megcselekedhessük azokat. Atyám felemeljük a hangunkat, a gyülekezet hangját, bátran emeljétek fel a hangotokat és buzdítsátok ebben magatokat Jézus nevében.

Mindeneket meggyógyítasz, úgy lesz ezen a nyáron is. Az alkalmakat felemeljük Jézus Krisztus szent nevében. Felgerjesztjük az Igédet drága Atyánk, az I. Péter 2/24-et, ahol meg van írva, hogy mindannyian meggyógyultunk a drága szent sebek által. Ezekben a drága szent sebekben gyógyultan állítjuk elő az Egyháznak minden tagját. És megvalljuk, hogy kihoztad őket ebből a nehéz, válságos gazdasági időkből ezüsttel és arannyal, és nincs köztük egy beteg sem Atyám. Mindannyiukat gyógyultan, szellemi teljességben állítjuk a trón elé. Köszönjük Atyám, hogy kinyújtod a kezed.

Segíts nekünk drága Szent Szellem, hogy felgerjesszük a bennünk lévő szellemieket. Hozsanna a magasságban. Atyám dicsérünk és áldunk téged Jézus nevében. Atyám köszönetet adunk azért, hogy a gyermekeink mind az Úrtól tanítottak lesznek Jézus nevében, az Úr tanítványai lesznek. Betöltik Isten tökéletes akaratát az életükben. Köszönjük Atyám. Beteljesedünk Isten akaratának a megismerésével, és annak engedelmes megcselekedésével. Hozsanna neked a magasságban.

Az Efézus 1/3 szerint minden szellemi áldással megáldottál bennünket. Atyám ezek az áldások beteljesednek az életekben, Jézus nevében, az angyali seregek szolgálata, segítsége által. Megdorgáljuk a pusztítót Jézus nevében, megparancsoljuk, Jézus hatalmával, hogy visszahozza hétszeresen, amit ellopott. A hatalmi helyünkön vagyunk Atyám. Hozsanna a magasságban. Atyám hozzál nekünk világosságot arról, hogy mint újszövetségi hívők, hogyan és miként prófétáljunk, hogy az neked kedves legyen.

A te dicsőséged Atyám betölti az egész földet, a földkerekséget. Dicsérlek ezért Atyám Jézus nevében! A betegeket kihozzák a piacra Jézus nevében! És az evangélisták kezei által meggyógyulnak, akiket csak elhoznak, mindenki, aki részt vesz az alkalmakon gyógyult lesz Jézus nevében! Hallelúja!

Előszólítjuk az új munkahelyeket, prófétálunk ennek a halott gazdaságnak, hogy kelj fel Jézus nevében és járj! Bátran emeljétek fel a hangotokat a trón előtt. Az igazakat kimenti az Úr valamennyi bajából.

A Te tüzed elégeti az ellenségeinket! A peres ügyekben kedvező megoldást szólunk, adósságeltörléseket. A szívek megbocsátanak, a testek meggyógyulnak. Váratlan pénzek, nagy összegek jönnek a gyülekezet tagjaihoz. A pásztorok felett kettős bölcsességet szólunk Uram, a kettős mértékét a kenetnek, a szellemi ajándékokat. Minden családi nézeteltérésnek, versengésnek, viszálynak ellene megyünk. Te vagy drága Jézusom a Békesség Hercege! Tömegek jönnek az Úrhoz! Megköszönjük Atyám!

Dicsőség az Úrnak! Ámen!

BÉKEVÁR FŐOLDAL