2011.10.25. 

JÉZUS NEVE

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2011. október 23.

 

A hívők hatalmáról szeretnék a mai napon szólni. Mondja mindenki, hogy ez rám vonatkozik. Vagyis rólad van szó. Szeretném, ha mindannyian felállnánk, és azt a megvallást, amit meg szoktunk tenni, együtt megtennénk. Nagyon fontos megvallás ez:

Jézus hatalmat adott nekem, a NEVÉNEK használatára. Amit megkötök a földön, a mennyben is kötve lészen, amit megoldok a földön, a mennyben is oldva lészen. Ezért a Názáreti Úr Jézus Krisztus NEVÉBEN megkötöm a fejedelemségeket, megkötöm a hatalmasságokat, ez élet sötétségének világbíróit, megkötöm és levetem a gonoszság szellemeit, amelyek a magasságban vannak. Ártalmatlanná és hatástalanná teszem őket magam, és az Egyház minden tagja ellen, Jézus NEVÉBEN! Dicsérem Istent, hogy az ördög a lábam alatt van. Ez az igazság. Hallelúja!

Kicsit hosszú a megvallás, de akkor is működik, és az ördög tudja, hogy te tudod, hogy ő a lábad alatt van. Az igazság oldalát fogjuk ma megvilágítani annak, hogy valójában hatalmunk van. Ha nem értjük Jézus NEVÉT, akkor nem értjük a hatalmunkat sem.

Márk 16/17 Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. 

18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. 

A hívőket követik, tehát nem a gyülekezet véneinek a megszabadító szolgálata ez. Semmi köze az úgynevezett ’megszabadító’ szolgálatokhoz. Hanem neked, mint hívőnek vannak ezek a jelek és csodák az életedben.

Evangelizálás közben nagyon sok kusza dologgal találkozik az ember, ezért most engedjétek meg, hogy az egyik kedvenc Igémet, felolvassam nektek.

Máté 23/24 Vak vezérek, akik megszűritek a szúnyogot, a tevét pedig elnyelitek.  

A tevét elnyelik, képmutatók. Pár napja beszélgettem egy hölggyel, aki évekkel ezelőtt az egyik alkalmunkon újjászületett. Ahogy kijött a gyógyító sorba, azt panaszolta, hogy démon van benne.

Ha keresztény jön ilyen problémával, meg szoktam kérdezni, hogy ki az, aki azt mondta neked, hogy démon van benned? Az Úr azt válaszolta nekem, ahogy jöttem vissza a sorban, hogy a hölgyben nincs démon, hanem aki mondta neki, hogy démon van benne, abban van egy hazug szellem. Ez tehát hazugság.

Meg is tapasztaltam ezt, amikor Ausztráliában egy hosszabb úton autót vezettem, s egy bennszülött lány lestoppolta az autómat. A bennszülött népek ott nagyon sokszor varázslással és különböző sötét szellemiségi dolgokkal foglalkoznak. Szellemiek, csak nem jó oldalról vannak a megtapasztalásaik. Van úgy, hogy pl. két-három hónapra is eltűnnek a fizikai világból.

Én egy Szellemmel teljes állapotban vezettem hazafelé. Egy olyan összejövetelen voltam, ahol nagyon sokan voltak együtt, és egy útvonalon kellett mennünk, ezért felvettem, és útközben megkérdeztem tőle, hogy hiszel-e az Úr Jézus Krisztusban? Azt válaszolta, hogy hiszek. Ezután az üdvösségi ima által befogadta az Úr Jézust, újjászületett.

Abban a pillanatban, ahogy az örök élet a szellemének részévé vált a démon eltávozott a szelleméből. Ugyanis te akkor a Szent Szellem templomává leszel. Mert azok a keresztények, akik befogadják Isten örök életét, újjászületnek, azokban nem lakozhatnak többé ördögök, vagy démonok, hiszen a mennyben nincsenek démonok.

Isten azt mondja, hogy én leszek Istenetek, és én lakozom bennetek, és én járok bennetek, és ha Isten bennünk jár, akkor Ő nem jár együtt démonokkal. Ez tehát az ördögnek egy hazugsága. Mindegy, hogy kinek a könyvéből olvastátok ezt ki, ez egy szemenszedett hazugság, és ne higgyetek neki.

Azt mondták ennek a hölgynek, hogy benned nem egy démon, hanem egy egész légió lakozik, és azt is mondták neki, hogy nem kell annyira megijedni, mert az emberek 99%-ában ördög lakozik. Ezzel vigasztalták.

Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy mi a mi azonosulásunk a Szent Szellemmel? Ez a járvány, az ördögnek az egyik tana, és terjed, mint egy ragályos fekély, ez egész Európában megtalálható ez a tévtanítás.

Korinthus II. 6/14 Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi közössége van a megigazultságnak a törvénytelenséghez? Vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? 

Ugyanis az illető, aki még nincs újjászületve, az a sötétség birodalmához tartozik, és arra van szüksége, hogy új teremtés legyen, hogy a világosság birodalmához tartozzon, hogy Isten örök élete kerüljön a szellemébe.

És az Apostolok Cselekedetei 4/12-ből megtudjuk, hogy nincs más név az emberek között az ég alatt, amely által nékünk üdvözülnünk kellene, csak Jézus NEVE. És Jézus tanítja, hogy én vagyok az út, az igazság, és az élet, és nincs más út az Atyához, hanemha énáltalam. Kizárólag csak énáltalam!

15. És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? Vagy mi köze hívőnek hitetlenhez?

A bennszülött fiatal hölgy, akinek a példáját hoztam, ő az ördög királyságához tartozott, az ördög természete volt benne és egy ördög volt benne. Ha Isten királyságához tartozunk, mert újjászülettünk, akkor többé már nem lakhat bennünk démon.

16. Vagy mi egyezése Isten templomának a bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Bennük lakozom, és bennük tábort járok; és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek. 

Azután folytatja…

17. Annakokáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr,

Vagyis mint tudjuk, a mennyben nincsenek ördögök, és Isten lakozik a mi szent ’templomunkban’ [fizikai testünkben], miután újjászülettünk, így a mi ’templomunkban’ sem lakozhat ördög, hiszen Isten nem jár együtt ördögökkel. Arról lehet csupán szó, mivel az emberek testiek és hústestben járnak, odaszánják a tagjaikat az ördögöknek.

Romániában az egyik pásztortestvérünk elmondta, hogy arrafelé náluk nem szokás elfogadni a hívők között a Jézus NEVÉNEK hatalmát. Ez egy nagyváros és az a szokás, hogy összejönnek a különböző felekezeti hívők és ’megszabadító’ szolgálatot tartanak.

Amikor beszéltünk arról, hogy vannak szálkaszakértők, akik szálkát keresnek a szemedben, hibákat keresnek benned, és kötözködnek veled. A saját szemükben gerendát hordoznak, de azt nem látják és a másik szemében pedig a szálkákat keresgetik.

Összejönnek ezek a szálkakeresgélők a különböző felekezetekből, akik úgy hiszik, hogy ez az elhívásuk és a bizottság elé hozzák azokat, akikben úgy vélik, hogy ördögök vannak. A Biblia tisztán fogalmaz, hogy ne ítéljetek. És ugye, ahogy az Igében is olvastuk, megszűrik a szúnyogokat, a tevét pedig lenyelik.

Hogyan fognak valamit is elvégezni Jézus NEVE nélkül? Nem hiszik Jézus NEVÉNEK hatalmát, és magukat nevezik ki uralkodóknak. A következő téma, amivel foglalkozni fogunk, ez a Galata levél kapcsán fog előjönni.

Galata 3/13 Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ: 

Jézus zsidó volt, Pál is zsidóknak szól:

14. Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit által. 

28. Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. 

Ez az ígéret elhangzott már a törvény előtt 430 évvel.

3/7 Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai. 

Vannak olyan keresztények, akik ma is megtartják a törvényt.

Róma 6/14 Mert a bűn tirajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. 

A képmutatóknak egy újabb terület, ahol megszűrik a szúnyogokat, a tevéket pedig lenyelik. Én nem vagyok a zsidó törvények alatt, soha nem voltam alárendelve a zsidó törvényeknek. Én az Efézusi levél második fejezete szerint, reménység nélkül való, szövetség nélkül való voltam e világban.

Fontos, hogy lássuk, hogyha az embernek az elméje képes ezt feldolgozni, vagy megérteni, akkor tudja azt befogadni. Fel kell növekednünk a kegyelemben, mert van egy csodatévő erővel munkáló NEVÜNK! Mi nem a néven keresztül, vagy a név által imádkozunk, hanem a NÉVBEN, Jézus nevében imádkozunk.

Mi ez a név valójában? Valaki szólít a neveden, hogy Erzsébet, akkor hallgatsz rá. Másrészt ez a név meghatároz egy jellemzőkkel teljes személyiséget. Meghatározza az illetőnek a jellemvonásait. Egy név képviselhet hatalmat, helyi hatalmasságot pl. és ekkor a név mögött lévő hivatali hatalmat is képviseli ez a név.

A NÉVNEK AZ EREJE, A MÖGÖTTE ÁLLÓ HATALOM ÁLTAL HATÁROZTATIK MEG! Ahogy itt pl. vannak Jánosok és Péterek közöttünk, de én most egyetlen NÉVRŐL beszélek, hogy ő milyen tulajdonságokkal bír, és ki is valójában ő? És az meghatározza azt a Jánost, vagy azt a Pétert, akiről beszélek.

A név meghatározza azt a hatalmat. Ha Orbán Viktor nevét említem, akkor mögötte áll a miniszterelnöki hatalom, és őbelőle összesen egy van, egy ilyen hivatal, de sok Viktor van az országban. És az a hatalom áll az ő neve mögött.

Jézus neve ugyanígy a héberben Jesua, ami azt jelenti, hogy Üdvözítő. És meghatározza, hogy mit jelent ez a név, az a hatalom, és jellemvonások, amit ez a név képvisel. A kérdés úgy hangzik, hogy miért is használjuk Jézus NEVÉT? Miért imádkozunk Jézus NEVÉBEN. Mi ez a név: Jézus NEVE?

Miért van, hogy néha Názáreti Jézust említünk? Mert a Názáreti Jézus volt az egyetlen Jézus, aki beteljesítette ezt a győzelmet. Lehet, hogy abban az időben Jézusok éltek Jeruzsálemben is. Meg fogjuk most nézni, hogy ez a név, a Názáreti Jézus neve, hogyan nyerte el ezt a teljhatalmat a NEVÉBEN.

Máté 21/11 A sokaság pedig monda: Ez Jézus, a Galileai Názáretből való próféta.  

A sokaság mondja Őt Názáretből való prófétának. Názáret, egy kicsi városka Galileában. Ezért hívták Őt a Názáreti Jézusnak, vagy a Názáretből való Jézusnak.

Márk 1/9 És lőn azokban a napokban, eljöve Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelteték János által a Jordánban. 

Látjuk tehát, hogy Jézus Názáretből származott.

Lukács 4/16 És ment Názáretbe, ahol felneveltetett: és bement szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni. 

Megtudjuk tehát, hogy Jézus Názáretben nevelkedett fel, ezért hívták Názáreti Jézusnak.

Márk 1/23 Vala pedig azok zsinagógájában egy ember, akiben tisztátalan szellem volt, és felkiálta, 

24. És monda: Ah! Mi dolgunk van nékünk veled, Názáreti Jézus? Azért jöttél-é, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy ki vagy Te: az Istennek Szentje. 

25. És megdorgálá őt Jézus, mondván: Némulj meg, és menj ki belőle!  

Egy démon, egy gonosz szellem volt, aki Őt Názáreti Jézusnak nevezte. Tudjuk ezért, hogy nekünk is teljesen helyénvaló, ha Őt a Názáreti Jézus Krisztusként szólítjuk. Ismerte volna Őt esetleg a démon úgy, hogy Magyarországi Jézus Krisztus? Nem. Most megnézzük, hogy különböző helyeken, különböző emberek, miként szólították Őt?

Lukács 4/33 És a zsinagógában volt egy tisztátalan ördögi szellemtől megszállt ember, aki fennhangon kiálta, 

Lukács 4/34 Mondván: Ah, mi közünk hozzád názáreti Jézus? Jöttél, hogy elveszíts minket? Ismerlek téged, ki vagy: Az Istennek ama Szentje! 

A sötétség ereje tehát úgy ismerte Jézust, mint a Názáreti Jézust. Nézzük meg, hogy az emberek miként szólították Őt.

Máté 26/71 Mikor pedig kiment a tornácra, meglátta őt egy másik szolgálóleány, és monda az ott levőknek: Ez is a Názáreti Jézussal volt.  

Vagyis ahogy mondja a társainak, a Názáreti Jézus, így nevezte Őt. Mi a helyzet az angyalokkal?

Márk 16/1 Mikor pedig elmúlt a szombat, Mária Magdaléna, és Mária a Jakab anyja, és Salomé drága keneteket vásárlának, hogy elmenvén megkenjék Őt. 

?2.  És korán reggel, a hétnek első napján a sírbolthoz mentek napfelkeltekor. 

3. És mondják vala maguk között: Kicsoda hengeríti el nékünk a követ a sírbolt szájáról?

4. És odatekintvén, látták, hogy a kő el van hengerítve; mert felette nagy volt. 

5. És bemenvén a sírboltba, láttak egy ifjút ülni jobb felől, fehér ruhába öltözve; és megfélemlének.  

6. Az pedig monda nékik: Ne féljetek. A Názáreti Jézust keresitek, aki megfeszíttetett; föltámadott, nincs itt; ímé a hely, ahová Őt helyezék. 

7. De menjetek el, mondjátok meg az Ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyen Galileába; ott meglátjátok Őt, amint megmondotta néktek.

Az angyal is így nevezte Őt, Názáreti Jézus. Nézzük meg, Pilátus hogyan nevezi Őt?

János 19/19 Pilátus pedig címet is írt, és feltevé a keresztfára. Az írás pedig ez volt: A Názáreti Jézus, a zsidók királya. 

Jézus mit mondott saját magáról?

Apostolok Csel. 22/6 Lőn pedig, hogy amint menék és közelgeték Damaszkuszhoz, déltájban nagy hirtelenséggel az égből nagy világosság sugárzott körül engem.  

7. És leesém a földre, és hallék szót, mely monda nékem: Saul, Saul, miért üldözöl engem? 

8. Én pedig felelék: Kicsoda vagy, Uram? És monda nékem: Én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl.  

Jézus saját magát is Názáreti Jézusnak szólította. Ne keverjük Őt össze a nazarénusokkal, mint amilyen Sámson is volt, ők különleges esküt tesznek Isten előtt. Ők az életüket egy esküvel erősítették meg Isten szolgálatára, Sámson is ezt tette.

Péter I. 1/23 Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek Igéje által, amely él és megmarad örökké. 

Péter II. 1/4-ben pedig azt tanuljuk, hogy isteni természet részeseivé lettünk. Péter tehát tudta, hogy ő Isten természetfeletti természetét hordozza önmagában. Ezért tudta olyan nagy bátorsággal mondani: „ezüstöm, és aranyom nincsen nékem, hanem amim van, azt adom néked, a Názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj!”

Istennek a képességeit szólította elő, szinte követelte, hogy az abban a testben működjön, és gyógyulást hozzon. És az, az ember, aki ott csodával felépült, 40 éves volt. Jézus, amikor ugyanezen a helyen járt, a vaknak a szemét nyitotta meg.

Péter pedig azt mondta a nyomoréknak, hogy hanem amim van, azt adom neked, és utána úgy folytatta, hogy a Názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel, és járj! És megragadta a kezénél fogva, és azonnal erő áradt a lábaiba és a bokáiba.

Tehát nem mondja azt az Írás, hogy az ember fogadta volna – a csontok fogadták azt, az erőt! És a csontok engedelmeskedtek Jézus NEVÉNEK hallatán. Arra a parancsolatszóra, amit az apostol szólt, a csontok engedelmeskedtek.

Sokakért imádkozom a sorban, akik nem is tudják, hogy mit imádkozom. Legtöbbször a testekhez szólok. Az elmúlt héten pl. egy süketnek a füle nyílt meg.

Az ördög szeret úgy viselkedni, mintha ott sem lenne, úgy tesz, mintha nem is hallaná. De ha én megparancsolom annak a süketség szellemének, hogy elmenjen, és nem jön válasz rá, nem fogok újra imádkozni, mert tudom, hogy engedelmeskednie kell. Csak megismétlem, hogy bizony, bizony a Jézus nevére engedelmeskedned kell!

És utána tökéletesen hallott, pedig 20 évig nem hallott a fülével. Mert az ördög tudja, hogy te tudod. Ezek a csontok is erőt vettek a NÉV hallatán. Ez az ember így született, születésétől fogva nyomorék volt, mégis felugrott, szökdécselt és ugrándozva ment be a templomba.

Apostolok Csel. 3/9 És látá őt az egész nép, hogy jár és dicséri az Istent:  

10. És megismerék őt, hogy ő volt az, aki alamizsnáért ült a templomnak Ékeskapujában; és megtelének csodálkozással és azon való álmélkodással, ami történt vele.

11. Mikor pedig ragaszkodék Péterhez és Jánoshoz az a sánta, aki meggyógyult, az egész nép álmélkodva összefuta hozzájuk, a tornácba, mely Salamonénak neveztetik. 

12. Mikor pedig ezt látta Péter, monda a népnek: Izrael férfiai, mit csodálkoztok ezen, vagy mit néztek mireánk, mintha saját erőnkkel vagy istenfélelmünkkel cselekedtük volna azt, hogy ez járjon? 

13. Az Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene, a mi atyáinknak Istene megdicsőítette az Ő Fiát, Jézust, akit ti elárulátok, és megtagadátok Pilátus előtt, noha ő úgy ítélt, hogy elbocsátja. 

14. Ti pedig azt a szentet és igazat megtagadátok és kívánátok, hogy a gyilkos ember bocsáttassék el néktek, 

15. Az életnek fejedelmét pedig megölétek; akit az Isten feltámasztott a halálból, aminek mi vagyunk bizonyságai. 

16. És az Ő NEVE erősítette meg ezt, akit láttok és ismertek; az Ő NEVÉBEN való hit által; és a hit, mely Őáltala van, adta néki ezt az épséget mindnyájatok szemeláttára. 

Tehát ez a hit volt az erőben, hit abban a névben. Újra számon kérik őket, hogy miként tették ezt a csodát.

4/8 Akkor Péter, Szent Szellemmel megtelve, monda nékik: Népnek fejedelmei és Izraelnek vénei! 

9. Ha e mai napon mi egy magatehetetlen emberrel való jótétemény felől hallgattatunk ki, mi által gyógyult meg ez:  

10. Legyen tudtotokra mindnyájatoknak és az Izrael egész népének, hogy a Názáretbeli Jézus Krisztusnak NEVE által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott halottaiból, Őáltala áll ez tielőttetek épségben. 

Miért használta vajon Péter ezt a NEVET? Mert a név maga hordozza azokat a jellemvonásokat, és azt a hatalmat. A név hordozza azt az erőt és azt a hatalmat. És ismerte azt az erőt, és hatalmat, ami ebben a névben és a név mögött áll. Pontosan tudta, hogy mi foglaltatik bele ebbe a névbe.

Az igazság úgy szól, hogy a legtöbb keresztény nem hisz Jézus NEVÉNEK erről az erejéről, nagyon keveset tudnak Jézus nevéről. Beszélnek róla ugyan, énekelnek a NÉVRŐL, imádják a NEVET, de nem jutnak el annak ismeretére soha, hogy mi az, amit ez a NÉV képvisel.

Jeruzsálemben voltam Joe Christiannal és a keresztények ott énekeltek, kb. 20 percig, énekelték a dalokat, és odaszóltam Joe-nak szép csendben, hogy jó lenne, ha hinnének is abban, amit énekelnek, mert csak éneklik ezeket a dalokat, de nem hisznek benne.

Hogy kezdi az ember a növekedést? Saját példám alapján, kisfiúként kezdtem, és ahogy növekszem, egyre nagyobbacska lettem, azután elvégeztem a tanulmányaimat, azután pásztor Jim lettem.

Pásztoraim különböző szintjén állnak a hatalomnak, a felnőtt-korúság különböző szintjein állunk. Most az apostoli szolgálatomban állok, ebben a hivatalomban több erő és több ismeret van belefoglalva ebbe a névbe.

Jézusról ugyanúgy írja az Ige, hogy Isten hatalmában, Isten erejében növekedett. És egyre nagyobb, és nagyobb erő foglaltatott bele ebbe a NÉVBE, több mint, amit el tudna végezni. Én is ugyanígy vagyok ezzel, harminc év után többre vagyok képes, mint akkor.

Ugyanígy lehet közöttünk is, lehet hogy akkor csak, mint atyafi ült itt, most pedig nagyobb, és nagyobb hatalmat képvisel. És akkor a név így változik. Ugyanaz a név, de nagyobb, és nagyobb hatalmat képvisel.

Mert hozzárendelt erő tartozik egy névhez. Isten rendeli ezt a hatalmat a NÉVHEZ, és ahogy növekszünk a hatalomban, egyre nagyobb lesz ennek a hatalma.

A következő példát mondom el nektek. Egy cégnél dolgozol, kineveznek ott menedzsernek, azután leszel az egésznek az ügyvezető igazgatója. Tehát ugyanúgy hívják az illetőt, de az ő nevével, amikor még csak egy osztályt vezetett, kevesebbet tudott elintézni, mint amikor vezérigazgató lett. Több kiváltsággal, és több joggal rendelkezik az illető, nagyobb a hatásköre, nagyobb a hatalma. Ámen! Mindannyian így növekszünk az Úrban.

Jézust fogjuk látni, hogy az elveszett Izraelért küldte Őt Isten. Mondja a Máté 10-ben, hogy Izrael házának elveszett juhaiért küldött Isten. Jézusnak ez volt a hatalmi köre, amely felett uralkodott abban az időben.

Figyeljetek! Jézus abban az időben, mint embernek fia szolgált a földön, nem, mint Istennek Fia, bár egyben Isten Fia is volt. De úgy jött a földre szolgálni, mint egy ember. Meghalt értünk, eltemették és feltámadt, mint egy ember, mert az Ábrahámi szövetségben kellett neki működnie. És Jézusnak kellett Izrael bűnbakjává válnia.

Keresztelő János ezt mondja felette, hogy: „Ímé az Istennek Báránya, aki elveszi a világ bűneit.” De Istennek az egész világgal nem volt szövetsége, csak Izraellel. Ezért Isten Jézust, csak Izrael elszéledt nyájához tudta küldeni, csak nekik tudott prédikálni Jézus.

Ezért a tanítványokat is csak úgy tudta kiküldeni, hogy menjenek Izrael szétszóródott nyájaihoz. Később, amikor a halálára készül, akkor tudta, hogy az egész világért meg kell halnia. Nézzük meg, mit szól a főpap, mit prófétál.

János 11/50 Meg sem gondoljátok, hogy jobb nékünk, hogy egy ember haljon meg a népért, és az egész nép el ne vesszen. 

János 11/51 Ezt pedig nem magától mondta: hanem mivelhogy abban az esztendőben főpap volt, jövendőt monda, hogy Jézus meg fog halni a népért;  

A főpap szájába adta Isten az igazságot, hogy jobb, ha egy meghal, és a teljes nép el nem vész, megmarad a nép. Kajafás ezt nem magától mondta, mint főpap prófétálta. És nem tudta, hogy ez nem a saját elméjéből jött elő.

Isten Szelleme vette őt a hatalmába, és szólta ezt, mint Isten szája itt a földön, hogy Jézus meg fog halni a népért. Utána Pilátushoz küldték, hogy ítélje meg, mint a pogányokat is. Pilátus mosta a kezét, ez azt jelentette, hogy ő kinyilvánította ártatlanságát Jézus halálában.

Jézus az utolsó estén a tanítványokkal Úrvacsorát vett. Azt mondta, hogy ez az a pohár, az én vérem, az Újszövetség vére, amely értetek kionttatik. Értetek onttatik ki, mondta nekik.

Gecsemáné kertjében pedig egy másik pohár volt, amit imádkozott, hogy ez a pohár távozzon el tőlem, múljon el tőlem. És ekkor vért izzadott. Ekkor vette magára a világ minden bűnér, és minden terhét. És amikor ezt megtette, magába fogadta, akkor volt képes meghalni a fizikai testében.

Ezt értünk tette meg, és Isten feltámasztotta Őt a halálból. Feltámadása után pedig kiküldi a tanítványokat, hogy menjetek széles világba, és hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek.

Az Efézusi levél 2/5-6 versében elmagyarázza nekünk az Írás, hogy mi vele együtt meghaltunk, vele együtt eltemettettünk, és vele együtt feltámasztattunk a halálból. Azt követően pedig a Máté 28. fejezetében küldi ki Jézus a tanítványait, hogy tanítsátok meg ezt a hatalmat minden népnek, tegyetek tanítványokká minden népeket.

Arra szeretnék most rávilágítani, hogy hogyan nyerte Jézus meg ezt a hatalmát. Örökölte, mint Ábrahámnak magva, mint Ábrahámnak örököse. Most kell a pásztoroknak felébredni, mert ezt az igazságot ne engedd el a füled mellett, hanem nézzük meg a Galata levél 3. fejezetét.

Galata 3/16 Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának. Nem mondja: És a magvaknak, mint sokról; hanem mint egyről. És a te magodnak, aki a Krisztus. 

Hogy, hogyan örökölte mindezt, a következő vers világít rá.

18. Mert ha törvényből van az örökség, akkor többé nem ígéretből; Ábrahámnak pedig ígéret alapján ajándékozta azt az Isten. 

Ez a mag pedig a Krisztus, a Messiás. És Ő lett kinevezett örököse mindennek. Szeretném azt megemlíteni nektek, hogy mindennek az örökösévé lett kijelölve Jézus. Jézus úgy halt meg értünk, mint egy ember, és a pokolba került, mint egy bebörtönzött, és nem a paradicsomba ment.

Korinthus II. 5/21-ben mondja, hogy Isten Őt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává tétethessünk Őbenne. Vagyis Jézus minket helyettesítvén került el a pokolba, arra a helyre kellett neki elmenni, ahová nekünk kellett volna kerülnünk.

Ezért ma már nekünk nem kell odakerülniük, csak azok kerülnek oda, akik nem fogadják el Jézust, mint Megváltójukat. Olvastuk a Galata 3/16-ban, hogy az örökös, a mag, aki a Krisztus, Ő az örökös.

Zsidó 1/4 Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel különb NEVET örökölt azoknál. 

És most pedig megnézzük a…

2/9 Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, mivel az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. 

Isten kegyelméből megízlelte a halált mindenkiért. Jézus a szellemi halált magára vette minden emberért.

9/27 És amint elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet: 

28. Azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek elhordozására, másodszor bűn nélkül fog megjelenni, üdvösségükre azoknak, akik várják Őt. 

Tehát Krisztusnak egyszer kellett megáldoztatnia. Teljes megváltás történt, bevégeztetett a munka. Nincs többé megpróbálása, hogy bűn, vagy nem – elvégeztetett! Mert a Názáreti Jézus Krisztus vette azt a helyet, és helyettünk elment arra a helyre egyszer, és mindenkorra.

És ott a pokolban történt valami. Abban az időben minden, ami alá volt vetve a sátánnak – a foglyok, mindazok, akik Ábrahám ölében voltak, és mindazok is, akik azon túl voltak a pokolban – így sátán olyan hatalomra tett szert, Ádám hatalma is az övé lett, amely magasabb volt a Gábriel arkangyal hatalmánál.

Ugye, amikor Mózes teste fölött vitáztak, akkor sátánnak magasabb hatalma volt itt a földön. Jézus pedig az elbukott ember hatalmával ment a pokolba. És a sátán, mikor Jézus lement a pokolba, akkor kényszeríttette arra, hogy térdet hajtson neki.

A Kolosse 2/15-ből tudjuk, hogy Jézus lefegyverezte az ördög seregét, megrontotta őket. Zsákmányuktól megfosztotta őket, kiüresítette őket. A Filippi szerint, teljesen megbénította az ellenséget. Nyilvánosan mutogatta a legyőzöttségükben őket.

Igenis volt egy harc lent a pokolban. És ide erre a helyre, ahol a harc folyt, sem a Szent Szellem nem tudott lemenni Jézussal, sem a Mindenható Isten nem ment le vele. Jézus már a kereszten is egymagában [Istentől elkülönülve] függött, mert az emberiség minden bűne rá lett terhelve. Hiszen Jézus így kiált fel: „Én Istenem, én Istenem miért hagytál el engem?”

Mert bűnné tétetett érettünk. És utána pedig, mint foglyot vitték Őt a pokolba, és ott a pokolban egy végleges győzelmet aratott. Leszerelte, lefegyverezte az ellenség táborát, megfosztotta őket a fegyverzetüktől, lent a pokolban, az egész pokol szeme láttára. Nyilvánosan mutogatta őket a győzelmében, a diadalában, a legyőzöttségükben.

Zsidó 2/14 Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, Ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma volt a halálon, tudniillik az ördögöt, 

A halál által semmisíttette, üresítette ki azt, akinek hatalma volt a halálon, tudniillik az ördögöt. Vagyis a sátánnak volt meg a hatalma a halál felett. Ahhoz, hogy Jézus megmérettessen ebben a helyzetben, neki a pokolba kellett kerülnie, először meg kellett halnia a mi bűneinkkel, és ott győzte le az ördögöt.

15. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. 

16. Mert nyilván nem angyalok formáját öltötte magára, hanem az Ábrahám magváét.  

Látjátok? Itt van Ábrahám magva. Azért jött, hogy az embereket szabaddá tegye a haláltól való félelem miatt, akik egész életükben rabok emiatt, és ott megbénította az ördögöt. A Jelenések könyvében írja az 1/18-ban, hogy halott voltam, de ímé élek, és élek örökkön, örökké, és nálam vannak a halálnak és a pokolnak a kulcsai.

Ez azt jelenti, hogy az ördög nem vihet senkit többé a saját kénye, kedve szerint a pokolba, mert úgy van kedve hozzá. Nem teheti ezt meg azokkal, akik az Úr Jézus Krisztushoz tartoznak. Többé nem kell félni az ördögtől. Amikor Jézus látta a tanítványokat, akkor azt mondta nékik, hogy üdvösség néktek, győzelem néktek!

Győzelmet aratott ebben a csatában. Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön, mondta a tanítványoknak. Még egy dolgot szeretnék ide betűzni, mert rólad van most szó. Szeretnék egy tévtanításra rávilágítani.

Apostolok Csel. 8/1 Saulus pedig szintén javallta az ő megöletését. És támada azon a napon nagy üldözés a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és mindnyájan eloszlának Júdeának és Samariának tájaira, az apostolokat kivéve.  

Szanaszét szaladt az egész gyülekezet mindenfelé, kivéve az apostolokat. És mit tettek?

4. Amazok annakokáért eloszolván, széjjeljártak, hirdetve az Igét. 

A gyülekezet tette az igehirdetést, nem az apostolok. A gyülekezet szétszóródott, és amerre jártak, hirdették az Igét, és az Ige növekedett. Az Ige erősen növekedett és hatalmat vett. És itt fogjuk most félbeszakítani, és majd folytatjuk a jövő héten. A hatalomról fogunk még akkor is időzni, hogy neked, mint hívőnek milyen hatalmad van.

Mindazok, akik szétszóródtak, mert az ördög erre-arra elűzte őket, mind hirdetik az Igét, és üdvösségre vezetik az embereket, azokat, akikkel találkoznak. Tudjuk, hogy az Efézusi levél 5/11-ben ott vannak az ajándékok, amelyeket Jézus akkor osztott szét az embereknek, amikor felvitetett a magasságba. És ezeket azért adta Isten a gyülekezetnek, hogy téged, a hívőt felkészítsen a szolgálatra.

Amikor az üldözések jöttek, és szétszóródtak a tanítványok, akkor már fel voltak készülve arra, hogy ők prédikáljanak, kivéve az apostolok, akik Jeruzsálemben maradtak. Mindenki más elment az Igét hirdetni. Mondjad, hogy ez én vagyok.

Jelek és csodák követik Isten Igéjét, és a NÉVBEN kell imádkozni, a Názáreti Jézus Krisztus nevében. Minden erő és minden hatalom ebben a névben van. A hatalomról még sok Igénk van, amit olvashatnánk, de a mai időnk lejárt, majd folytatjuk.

Ma úgy szándékoztam, hogy ebben az irányban haladunk, hogy azonosíthassuk magunkat, hogy milyen hatalmunk van. Hallelúja! Azt akarja az Úr, hogy ebben megbátorodjál. A világ megváltozik körülöttünk, a dolgok megváltoznak, de a gyülekezet nem változik, ez a hatalom örökre a miénk. És legyen benne erőteljes bizalmad, hogy ez a tiéd.

Álljunk fel.

Annak a kegyelemnek, ami felettünk van, nagy köze van ahhoz, hogy hogyan kötelezzük el magunkat. Az Úr nagyon elégedett veletek, és az a lényeg, hogy azzá váljatok, amivé Ő akarja az életünkben. Vannak, akik szeretnek a maximumra törni, mindent, amit az Úr tervezett számukra, azt elvenni. Ehhez kell egy elkötelezés, odaszánni magunkat erre.

Először minden furcsa, az autóvezetés is az először. Az Úr nem fecsérli el a kenetét. Oda kell szánni magadat arra, hogy te ezt a munkát végzed. Sok lehetőséget kaptam, a környezetemben, akik körülvettek, hogy üdvösséget szolgáljak nekik.

Az angyalok igenis működnek. Fogok erről tanítani, és egy könyv is készül az angyalokról, neked látnod kell, ahogy az angyalok munkálkodnak körülötted, odahozzák hozzád az üdvösségre jelölteket, akik készen állnak a szívükben. És ez a kenet pedig tanúbizonyságot tesz az Úr Jézus Krisztusról, hogy Ő feltámadt, hogy Ő él.

Sokkal többet el tudunk végezni még, és nem egy evangelizációs munka során, vagy egy istentiszteleti alkalom során lesz elvégezve ez a munka, hanem sok utcai evangelizációs munka által, és azáltal, hogy Isten igenis munkálkodik általad.

Abban bizonyos vagyok, hogy nem akarod megtapasztalni a pokolnak a valóságát, hogy milyen rossz lent a pokolban, mert ott nincs olyan, ami neked tetszene, ha az ember oda lekerül. Az emberek tudatlanok, és úgy gondolják, hogy Isten nem olyan kegyetlen, hogy hagyja az emberek oda lekerülni.

Ihletet kaptam a héten, Jesse Duplantist hallgattam, ahogy Jézussal beszélgetett a mennyben, 1998-ban. Jézus azt mondta, hogy már mindennek a végén vagyunk, az én teremtett világom ítéletet kapott. És el fog pusztíttatni, és semmit nem tudok tenni, hogy megmentsem a pusztulástól. Időzített időbomba ketyeg alattunk.

Mondd el az én népemnek, hogy hamarosan jövök, mondta Jézus néki. És mi tudjuk, hogy hová megyünk, mert mi üdvözültek vagyunk. De szeretnénk még további lelkeket a mennybe vinni, amennyit csak lehet, és ez a mi elhívásunk. Mondd el nekik Jesse, mondta az Úr.

És mondta az Úr, hogy Jesse szükségem van rád. Többször megismételte, hogy szükségem van rád. Ezt a részét az emberek egyáltalán nem látják. Tehát nem véletlenszerű, hogy te ma itt vagy. Nem a véletlen műve. És a démonoknak az ostoba tanairól feledkezzél el. Nekünk az a feladatunk, hogy bizonyságot tegyünk a népeknek, hogy Jézus él.

Azt mondta Jézus Jessenek, hogy Jesse szükségem van rád. Mondd el az én népemnek, hogy jövök. És ezt el kell végeznünk, mert ha ők nem tudják ezt meg, azok elveszettek maradnak, mert az idő lejárt. És azt mondja Jézus, hogy ezen felül nem tudok tenni semmit, ez a vége. Jön az elragadtatásunk, jön a hét év, jön az ezer esztendő, ahogy le van írva az Igében. Ami a te jövődet illeti, az, . Ez a legrosszabb, amiben jelenleg részed van, amiben vagy.

De a bűnösnek van egy rossz hírem, ez a legjobb, amiben valaha része volt, mert a pokolba kerül, és ezt el kell mondani nékik, hogy hová kerülnek Jézus nélkül, és a kenet meg fogja nyitni a szemét. Nagyon szomorú az, hogy rengeteg olyan hívő van a világban, akik hisznek Jézusban, és nincsenek újjászületve.

Szeretetben fogunk járni a más keresztényekkel is, és próbálunk segíteni nekik. Én is egy voltam közülük, aki gyülekezetbe jártam, és nem voltam újjászületve. És ezt a hitmegvallást azért tesszük, mert meg van a célunk vele. Ahogy meghallod újra és újra, belekerül a szellemedbe, ha szükséges, ki tud áradni onnan. És ha valakit úgy meg tudsz ragadni, hogy fogadja be Jézus Krisztust ki fog áradni a szívedből.

Most újra el fogjuk mondani, mert aki [hittel] elmondja, újjá fog születni, akár az internet hallgatók közül is, akár a telefonálók közül. Tizennégyezer nyolcszáz letöltésünk volt az elmúlt hónapban az interneten. Őket is szeretnénk, ha az Úréi lennének mind. Izraelben, Olaszországban, az Egyesült Államokban, Kanadában, Dániában, Svédországban, még az Arab Emirátusokban is hallgatnak bennünket. Hallelúja!

Elmondjuk az üdvösségi imát: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az én Gyógyítóm. Jézus te vagy az én Uram, Jézus te vagy az én Megváltóm, Jézus te vagy az én Gyógyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban, az Ő szent vére megtisztított minden bűntől örökkön, örökké. Ámen.

Nagyon sok területen történik a gyógyító munka, nagyon sok csodát fog ma tenni az Úr.

„Ráadás” – a  gyógyító sort követően:

A kézrátételes imádság után csodálatos gyógyulásról, történik megvallás. Ímé a Róma 8/11 ereje, a Jézus Krisztus ereje, aki feltámasztotta Őt a halálból, megeleveníti a mi testeinket. Ez a mi osztályrészünk, ez a mi örökségünk.

És a fiataloknak is tudni kell, hogy a betegség felett Jézus az Úr. Nem kell ahhoz ilyen időskori betegségbe kerülni, ilyen fiatalon már az Úr Jézus Krisztushoz lehet fordulni, és akkor nagyon sok minden az életetekben másként alakul. Ezt egész fiatalon meg lehet tanulni, hogy nyereség legyen az Úr Jézus Krisztus NEVE, és ne az ördög legyen, aki nyerészkedik felettetek.

Most pedig ismét az üdvösségi ima elmondására kerül sor, ezt követően pedig a Szent Szellem keresztség következik.

A Zsoltár 118-ban szól az Úr!

Zsoltár 118/21 Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és üdvösségül lettél nékem!  

22. A kő, amelyet az építők megvetettek, szegletkővé lett! 

Amikor Salamon templomát építették pl. az észak-keleti részén a templomnak, kell, hogy legyen egy ilyen kő, mert ha azt nem teszik a helyére, ha azt nem teszik le, akkor semmi nem illeszkedik a helyére a templomépítésben. Tehát az észak-keleti részen kell, hogy elhelyezkedjen ez a kő. És itt ez Jézusra vonatkozik, hogy megvetették az építők azt az alapkövet, a szegletkövet.

Minden templomban kellett, hogy legyen ez a kő, amihez illesztik a többi követ. A zsidó elme, a zsidó értelem így veszi a szegletkövet. A kő, amelyet az építők megvetettek, szegletkővé lett!

23. Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt!  

24. Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vigadjunk ezen!

25. ? Oh Uram, most segíts; oh Uram, most küldjél gyarapodást! 

26. Áldott, aki jön az Úr nevében; áldunk titeket az Úr házából! 

27. Isten az Úr és Ő világosít meg minket. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához. 

Mit jelent ez? Amit adsz az Úrnak! Itt van egy kijelentés. Oda kell kötni az oltárhoz. Amit itt tized, és adományként elfogadunk, azt az Úr maga fogadja el fent a mennyben. És amit adunk, azt odakötjük az oltárhoz, tehát az nem veszteség a számunkra. Nem elvesztettük azt a pénzt, hanem megkérjük az Urat, hogy most küldjön rá gyarapodást.

Odakötjük az adományaitokat az oltárhoz, amikor odaadjátok. Van egy oltára a gyülekezetnek is, és van egy oltár fent a mennyben is. Sok gyülekezetben az a szokás, hogy kihozzák az emberek az adományaikat az oltárhoz, nálunk, az adományos dobozban gyűjtjük az adományt.

Mindegy, hogy hogyan tesszük, mert az Úr maga fogadja ezeket az adományokat. Ő úgy tekinti, hogy neki adtuk, Őnéki adjuk valójában. És ha visszalapozunk a II. Korinthus 6/10 Igéjére, visszautal ez a kenetre, amit végez az életünkben, mondja a…

Korinthus II. 6/2 Mert Ő mondja: A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek.

És folytatja a…

Korinthus II. 6/10 Mint bánkódók, noha mindig örvendezők; mint szegények, de sokakat gazdagítók; mint akiknek semmijük nincs, mégis mindennel bírók. 

Jézus Krisztus mennybemenetelekor kiosztott öt szolgálati, hivatali ajándékban, van egy olyan kenet, amely gazdaggá teszi a hívőket. Elhelyezte ezt az Úr, az ajándékok között, amikor felment a mennybe.

Mert először lement a föld mélységébe, és utána felment a mennyekbe, és akkor ajándékokat adott. Az Efézus 4/8-9-ben olvassuk: apostolok, próféták, evangélisták, pásztorok, tanítók. Ezek Jézus Krisztus mennybemenetelekor adott ajándékok. És nagyon jól jár az ember, ha ezeket felismeri, elismeri és tiszteli ezeket az ajándékokat.

Mert ezek az Úr Jézus Krisztus ajándékai. Különböző városok, települések felett is működnek. És az Úr ezt a helyet választotta, az Ő apostoli kenetét kiárasztva, hogy megáldja ezt a helyet, a többi ajándékkal együtt, amit adott a felmenetelekor. És ez az ajándék képes arra, hogy sokakat meggazdagítson.

Tehát az adomány, amit hoztok, azt az oltárhoz kell kötni, és akkor abból nem lesz veszteség, amit adtál, hanem az Úrhoz tartozik, ugyanis nem embernek adod azt, hanem az Úrnak. Sokszor úgy tűnik, hogy elveszett az, amit ad az ember, mert kis házi összejöveteleken is adakoznak, és kis imakörökben is adakoznak.

Amikor az országba jöttem, szokásuk volt a keresztényeknek, hogy házaknál összejöttek és nem volt még pásztoruk sem. Ilyen nincs a Bibliában! Pásztornak lenni kell, és ez okozta a sok nehézséget a keresztények életében, mert van egy szellemi hatalom, amit az Úr rendel. Van ugyanis egy szellemi, hatalmi felépítményi rendszer, amit ha elragadtatunk, meg fogsz majd látni, mi a Sionhoz tartozunk. A Sionról működünk.

Tehát a címünk nem úgy van a mennyben felírva, hogy Magyarország, Kiskörös, vagy Románia és Nagyvárad. A mi címünk úgy van felírva a mennyben, hogy Sion. Mindannyian Sionhoz tartoztok. És onnan működünk a Sion hegyéről. Sokatoknak a mentalitásában kell megváltoznia.

Az utolsó napok ezek. És örülök annak, hogy mindazt nem tudod, amit én tudok, hogy a világ országai milyen adóságokban vannak. Látásban elkeseredne az ember, és bizony felkiáltana az Úrhoz, hogy Uram most gyere, most gyere.

De nekem azt mutatta az Úr, hogy még többet adjak. Nem kicsivel többet, hanem sokkal többet, tízszerte többet adjak. Sokkal többet. Isten így tekint rá. Fricska a világnak, hogy nekik rosszabbul megy, és mi többet tudunk adni. Az Úr csak neveti a világ bajait. Hallelúja! Dicsőség Istennek! Ámen!

 

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL