2012.04.05. 

KEGYELEM ÉS CSELEKEDETEK

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. április 01.

 

A mai napon fogok beszélni Isten kegyelméről és a nekünk járó koronákról, jutalmakról, és ezzel kapcsolatban, hogy fel ne adjuk útközben. A futásunkat meg kell futnunk itt a földön, be kell végeznünk, ahhoz, hogy a koronáinkat elnyerhessük. Ez nagyon jó hír azoknak, akik hűségesek.

A május 14-én induló izraeli utunknál, egy kis változást jelent, hogy három éjszakát el fogunk tölteni a Galilea tengerénél is. Ugyanazt a pénzt kell befizetni, nem fog az út drágulni, minden költség benne foglaltatik: 615 dollár és a repülőjegy ára. Hétéjszakás utunk lesz, hétfőtől-hétfőig terjedően.

Érdekes ez a változás, hogy a Galileára hozta az Úr ezt, mert tanulmányozván a Bibliát, Ezékiel és János apostol is a víz mellett kapták a kijelentéseiket. Általában én is Jeruzsálembe megyek először, amikor a Szent földre érkezem, de most megváltoztatta ezt az Úr, és Galileára kellett felmennem a víz mellé.

Találtam ott egy szállodát, amit igen kedvelek, és bátran ajánlom nektek is. Ez egy lehetőséget ad arra, hogy a velem utazó pásztorok és hívők meglássák, hogy megfelelő ez a szálloda, és hogy lássátok, hogy a tó tele van vízzel, gyönyörű.

Tiberiason nem találtam még eddig olyan szállodát, amivel teljesen meg lettem volna elégedve. Ez ugyan nincs a városban, hanem a városon egy kicsit kívül esik, viszont meg voltam elégedve vele, minden szempontból.

A kegyelemről fogok szólni elsőként, és azt fogom megemlíteni, hogy kegyelemből tartattunk meg, üdvözültünk hit által. Tehát kegyelemből élünk azután is a hitünk által. Viszont a jutalmainkat a cselekedeteink után fogjuk nyerni, a megjutalmazásunkat, miután újjászülettünk, s ez nagy különbség.

Csodálatos tudni ezt a szabadságot, hogy nem a cselekedeteink hoznak nekünk üdvösséget, hanem méltókká tétettünk Jézus vére által, az Ő vére szerezte nekünk az üdvösséget. Ezért nem tartozunk a kárhozat alá, a különböző ítéletek alá. Ámen! Lehet, hogy nem lesz ma elég időnk erre a tanításra, de sort kerítünk majd rá. Szeretnénk, hogyha a világban kint élők megértenék ennek a gyönyörű Evangéliumnak az egyszerűségét.

Amikor iskolába kezdünk járni, akkor előbb utóbb megtanuljuk, hogy hogyan kell megcímezni egy levelet. Ugyanígy azt is megtanuljuk, hogy hogyan kell egy ’levelet’ megírni a Mennyei Atyánknak. Jézus nevében kell ’írni’ azt. Tehát megtanulhatjuk, hogy miként kell imádkoznunk a Mennyei Atyánkhoz a János 16/23 verse tanít minket erre.

János 16/23 És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek.

Azért adja mindezt meg nektek, hogy a ti örömötök teljes legyen. Meg kell azt érteni, hogy a mi Atyánk megválaszolja a mi imánkat, a petíció, a kéréssel teljes imánkat.

Márk 11/24 Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkaptátok, és meglesz az néktek.

Először is hinnünk kell azt, hogy amikor imádkozunk, akkor az Atya meghallotta az imánkat, és utána folytonosan hitben kell maradnunk, mert valószínűleg úgy fog tűnni egy ideig, mintha nem hallotta volna meg az Atya az imánkat. Az Írás felhívja a figyelmünket, hogy hitben kell járnunk, és nem látásban.

Nem csak arról van szó, hogy különböző formulák alapján cselekszünk, vagy tesszük azt, mint ahogy egy süteménynek meg van a receptje, és azt, ha betartjuk, elkészül a sütemény, hanem az Úrral való közösségről van szó. Az Ige maga az Úr, és ez az Ige Szellem és élet számunkra. Nagyon fontosak a következő Igék, mert ez maga az Úr, akiről itt szól az Írás.

János 1/1 Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige.

2. Ez kezdetben az Istennél volt.  

Kezdetben az Istennél volt, akkor még nem Jézus volt a neve, hanem az Ige.

3. Minden Őáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.

János Evangélium 15/5-ben mondja Jézus, hogy Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek! Vagyis semmit nem tudunk tenni Jézus nélkül. Ez mindenkire vonatkozik, senki nem képes rá.

4. Őbenne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága;

Amit ez mond nekünk, hogy – amikor újjászületünk, ezt az örök életet fogadjuk a szívünkbe. Új teremtésekké válunk, és a régiek mind elmúlnak, és újjá lesz minden az életünkben.

Ezért evangelizálunk, és nagyon komolyan vesszük ezt a munkát, mert az embereknek örök életet kell befogadniuk a szellemükbe. A világ nem fogadhatja be a Szent Szellemet sem, őket először az Úrhoz kell vezetni, és miután újjászülettek, akkor képesek befogadni a Nagyobbat, aki bennük él, a Szent Szellemet. És mondja az Írás, hogy ezért győztétek le azokat, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van.

Az idők megváltoztak, és a kenet is megváltozott, a csodák idejét kezdtük el újra élni. Azt hiszem az elmúlt héten indult ez a XIII., kerületben, de a tegnapi nap is csodás volt. Az Úr hozott megszabadító kenetet, ez először történt meg velem alkalom során, hogy ezt így tapasztaltam, asztmára volt nagyon súlyos megszabadító kenet.

Onnan ismerem ezt a kenetet, hogy amikor Rebeka lányom Budapestre érkezett a reptérre, akkor hozta az Úr ezt a kenetet, mert ő asztmás volt. És ez a megszabadító kenet, ahogy érkezett, egy nagyon súlyos kenet ez. Nem sokan vannak, akik szeretnék ezt megtapasztalni, ugyanis az egész testbe beleeszi magát az asztma az idegvégződésekig, és az egész testet leuralja, és az Úrnak egy szabadító kenetet kell hozni, hogy az egész testet kiszabadítsa ebből. Három különböző gyógyszert, sprayt kellett használni, attól függően, hogy milyen súlyos volt a rohama, és az Úr úgy megszabadította, hogy egyikre sincs többé szüksége.

Négy olyan súlyos asztmás személy tett tegnap a gyógyulásáról bizonyságot, akik a lépcsőre nem tudtak felmenni addig. Mind a négyen gyülekezeti tagok voltak. Azt hiszem, hogy hittel jöttek arra, hogy képesek legyenek megtartani a kapott gyógyulásukat. Nagyon komoly és súlyos kenet ez az asztmából való megszabadító kenet, és most történt először életemben, hogy alkalmon jelentkezett a Szent Szellem ezzel.

Odahaza jöttem rá, hogy miért tudott a Szent Szellem ezzel a nagyon komoly jelenlétével előjönni tegnap az orosházi alkalmon, mert a gyülekezet és maga a pásztor oly hűséges és kitartó, és erőteljes hitben munkálkodik, hogy az Úr képes volt erre.

Mondom nektek azt, hogy nagyon sokan vannak, akik feladják útközben, és ha feladod útközben, akkor nincsenek jutalmak, nem lesz koronád a végén. Mindegy, hogy mennyi az igei tudásod, mennyit tudsz az Igéből, ha feladod útközben, akkor ezeket a jutalomként kapott koronáidat nem nyered el. Hűségesség által lehet, és ha a hústestedet arra sem vagy képes megfegyelmezni, hogy el gyere a gyülekezetbe, arról nem beszélve, hogy tizedfizető legyél, vagy valamit adj az Úrnak a munkáira.

Tehát a hűségeseknek jár az a jutalom, az a korona, amiről fogok beszélni majd a következőkben. Isten nagyon szereti a hűségeseket, mert ez mutat valamit az Úrnak. Azt, hogy a hústesteteket alá tudtátok vetni. A nagy bevásárló központokat meg tudod járni más napokon is, vagy esetleg aznap délután is, nem pont a gyülekezet idején kell menni.

Vagy más kifogásokat találsz, hogy miért nem tudsz ide eljönni, de amikor az Úr előtt állsz, akkor nem fogod tudni ezeket a kifogásokat előhozni. Az életem során túl sok emberrel találkoztam, akik feladták útközben. Eljutnak egy bizonyos szintig, és ott elhalványodnak, és eltűnnek, felszívódnak. Az ördögöt a lábuk alá tették.

Azt írja az Ige, hogy Jézusnak sok koronája van, neked is lehet ötfajta koronád. Nagyon könnyű elnyerni ezeket, a hústestet kell alávetni, mert minden jutalom a győzteseknek van, akik legyőzik az ellenség megpróbáltatásait. Egyszerű, le kell győzni a hústestet, a fejünk gondolkodását, a hústest féle gondolkodásmódot. Ki fog rabolni, ha nem teszed, örök jutalmaktól fog megfosztani téged.

Pál azt mondja, hogy én megfutottam a futásomat, és bevégeztem azt. Te is egy ilyen futásban vagy, ha érted, ha nem, ha felfogtad, ha nem. Kegyelemből üdvözültél, és kegyelemből járhatod ezt az utat hit által. Méltó vagy a jutalmakra!

Azért is jár egy korona, ha valakit az Úrhoz vezettél. Vagy behozol ide valakit, aki elveszett. Vagy az utcán szórólapokat osztogatsz vagy meghívókat a királyságba. Nagyon egyszerű ez. Már legyőzted azt, meg van a trónod! Van, amikor lustálkodunk, mert olyan az idő.

Az idők végét tanulmányozom, az ezüstből és aranyból készült kürtöket csak szombatévekben, minden hetedik évben vették elő és fújták meg. Ez az év újra 2015-ben lesz majd. Amikor ezek megszólaltak, akkor az jelentette a gyülekezet sátora előtt való összegyülekezést. Azt hiszem, hogy ez alkalommal nem fogjuk megúszni az elragadtatást, az Úr kicsit késleltette, a múltkor [az előző szombatévben] is vártuk.

A muszlim népek nagy káoszban vannak, mert a diktátor vezetőiket elvesztették. Tehát a helyzetek készen állnak arra, hogy Izraelt megtámadják, és hamarosan lesz a Góg és Magóg háborúja. Onnan lehet tisztán látni, hogy az idő közeledik, hogy az ördög próbálja előrébb hozni az időt, és kényszeríteni, hogy előbb megtörténjen. Mivel látja, hogy nem tudja leállítani az eseményeket, azért próbálja azokat az időskálából előrébb hozni.

Mi mindazt szeretnénk jutalomként megkapni, amit Isten számunkra szánt. Vannak pásztoraink, akik hiányoznak közülünk, evangélistáink hiányoznak, gyülekezetünk tagjai hiányoznak, leálltunk az adakozással, leálltunk a tizedfizetéssel. Gondoljuk, hogy így be tudjuk futni a futásunkat?

Mondom, hogy az Ige meg fog téged is próbálni. A jutalmak nagy jutalmak, és az örökkévalóságban szólnak. Csupán annyit kell tenni érte, hogy a lusta csontjaidat összeszeded még három és fél évig. És van, aki nem akarja megtenni, nagy csecsemő az illető. Mikor jön el végre az idő, hogy a hústestedet aláveted? És ezt nem akarjuk megtenni. Nagy csecsemők vagyunk.

Sok dolog van, amit én magam sem akarok megtenni, de megteszem, itt vagyok. Lehet, hogy ez nagyon sajnálatos neked, de akkor is itt vagyok. Nagy jutalmaink lesznek ezért. Akik a senki földjén hallgatnak minket, azoknak van még egy Igém, ugyanis az embereknek vannak kérdéseik.

Van pl. ilyen kérdés, hogy hogyan mered a kezed rátenni az emberekre, amikor meg van írva a Bibliában, hogy el ne hamarkodjátok a kézrátevést. Vannak tudatlan, primitív emberek kint a világban. Nem tudják, hogy az is meg van írva, hogy azokat, akik hisznek, ilyen jelek követik, hogy kezeiket a betegekre vetik, és azok meggyógyulnak! Miért nem próbálod ki? Nagyon könnyű beteget találni.

Emlékszem az elsőre, akiért imádkoztam, hatalmas szavak voltak, de a jelentés még rosszabb lett. Jött valaki fülzúgással, és az ima után mondta, hogy még rosszabb lett. Mondtam, hogy csak nem téglák vannak a füledben és azok összekoccantak? Imádkoztam érte, és azt közölte, hogy most még rosszabb lett. Mondtam, hogy ez azért nagyon jó, mert a dolog megmozdult. Ha a rossz irányba tudott mozdulni, akkor tud a jó irányba is mozdulni, és kitakarodik, és örvendezz, mert eltávozik tőled.

Tehát a dolgokkal kapcsolatban legyünk egy pozitív hozzáállásban, hogy mi a győztesek vagyunk, és mi a fej vagyunk, és nem a farok rész. Mindegy, hogy milyen helyzetben vagy, csak ne hidd, hogy ott kell maradnod. Láttam olyan látásokat, amiről nem is akarok beszélni. Az idők végén vagyunk, és egy nagyon komoly idő ennek az országnak. Hétről hétre komolyabbá válnak a helyzetek, csak nézd az eseményeket.

Hoztam jegyzeteket, és az egyikben is, a másikban is vannak jó dolgok, és előjönnek idő előtt. Mint már említettem is, az idők végét tanulmányozom, és nagyon sok mindent lehet tanulni a zsidó szokások és az ókori történések, továbbá a jövendő között. De mi jót hoz az nekünk, ha senki nem születik újjá köztük, és senki nem gyógyul meg köztük. Nagyon jó ez a kijelentett tudás, megértés, ha párosul a másikkal.

Én nagyon erősen ráfekszem most a jutalmakra. A jutalmakhoz ragaszkodnunk kell. Nagyon jó ez a felszólítás, amit itt kérdez, hogy beteg-e valaki köztetek? Ez a 14-es vers kérdése, és a 15-ben ezt mondja:

Jakab 5/15 És a hitből való imádság megtartja a beteget…

Nekünk, a hit imáját kell elmondanunk! Bárkiért képesek vagyunk elmondani a hit imáját. De a fontos rész most jön:

…és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki.

Mert a szent vér megtisztított minket a múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában, minden bűntől. Ezért semmi okunk nincs arra, hogy kárhozat alatt, vagy kárhoztatásban, vagy a bűnnek a tudatában éljük az életünket, miközben szabadok vagyunk attól.

Nincs értelme könyveket tanulmányozni arról, hogy mi lehet a száz ok közül az egyik, amiért nem gyógyultál meg. Azt kell tudnod, hogy méltó vagy rá, és a szent vér megtisztított és a sebekben meggyógyultál! Ezt kell tudnod, ilyen egyszerű.

Akik kárhozat alatt vannak, azok semmit nem kapnak az Úrtól, ugyanis a hitük el van törölve, és a bűnnek az ereje a törvényben van. Akik a törvény alatt élik az életüket, reménytelen a helyzetük, nem működik a hitük. Mi pedig nem vagyunk a törvény alatt, és nem vagyunk a bűn alatt, a kegyelem alatt vagyunk. Erre is rá fogok térni. Most pedig a:

János 14/12 Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek.  

Nem sorolja fel, hogy kik lennének ezek, az apostolok, a pásztorok, az evangélisták, hanem azt mondja, hogy azok, akik hisznek bennem.

13. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.

És akármit kértek majd az én nevemben, ez a követeltek – ilyen értelemben. Ha valamit kértek az én nevemben, és megcselekszem azt, ha követeltek, én megteremtem azt!

Amikor a gyógyító sorokban megyünk végig, akkor valójában nem imádkozunk, hanem szolgálunk, parancsolunk Jézus nevében! Gyógyulj meg, kelj fel, erősödj meg! Ez egy parancsszó, Jézus nevével használva. A név, amely minden név felett való, és szolgálunk ebben a névben. Az imáinkra a választ is ebben a névben kapjuk meg.

Amit csak akartok, kérjétek az Atyát az én nevemben, mondja Jézus. Nem úgy írja, hogy Jézust kérjétek. Imádkozzatok az Atyához, Jézus nevében. Pontosan úgy, ahogy megtanulsz megcímezni egy levelet. A levelet nem a saját nevedre címzed, a nevedet a végén tünteted fel, és az elején pedig annak címzed, akinek szól. Az Úr mutatta ezt a témakört, és szerette volna, ha ez előjön és megértjük.

Sok kérdése van az embereknek, amikor elmegyek egy ilyen alkalomra. Pl. azt kérdezik, hogy mi a helyük a nőknek a szolgálatban, a Biblia szerint. Elmondom neked újdonságként, hogy már az Ószövetségben is voltak próféta asszonyok. És azt is mondja nekünk az Írás, és ezt is meg kell tudnod, hogy Krisztusban nincs férfi és nő, nincs zsidó és görög, nincs körülmetélt és körülmetéletlen, hanem minden és mindenekben a Krisztus.

Én is egy női szolgálatban tértem meg, ezért tiszta megértésem van erről, hogy ez hogyan működik. Megnézzük ezt a…

Galata 3/28 Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.

És itt az Ábrahám áldásait tanulmányozzuk ebben a fejezetben. Ő váltott meg minket a törvény átkától. Pontosabban a zsidókat, mert nekik volt szövetségük, őket kellett megváltani a törvény átkától. Miért? Ott van a következő versben, hogy mi pogányok elnyerhessük az Ábrahám áldását. Vagyis nekünk Ábrahám áldásai járnak örökségül, Ábrahám pedig gazdag volt.

Róma 12,2 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása által…

Az elménk megújítása kimondhatatlanul fontos, hogy úgy gondolkodjunk, ahogy az Írások tanítanak, és hogy pontosan úgy gondolkodjunk, amilyenek belül valójában vagyunk, az újjáteremtett szellemünk szerint.

Nem úgy tekintünk magunkra, ahogy a világ mondja, hogy milyenek vagyunk, hanem amint az Írás mondja, hogy milyenek vagyunk. Nem amit a vallások mondanának rólunk, hanem amit az Írások, amit Jézus mond rólunk, hogy milyenek vagyunk. És a kijelentett tudásban, ahogy ezt magunkhoz vesszük, úgy növekszünk ebben. Így kerülünk ki a börtönünkből, az elme börtöncellájából.

Ha ezt mind kegyelemből tudjuk elfogadni, nem cselekedetekből, és ezt tudjuk, hogy kegyelemből, ez ki nem érdemelt kegyeltsége Istennek. Vagyis nem tudtunk semmit tenni érte, hogy ezt elnyerhessük. Az üdvösségedért semmit nem tettél, ugyanis semmit nem tudtál volna tenni, hogy újjászülessél, nem tudtad kiérdemelni, csak a vallásosság tanítja neked, hogy miket kell tenned hozzá.

De úgy soha nem fogsz a mennybe kerülni, és azt az életet sem fogod tudni magadévá tenni, és abban az örökségben élni, amit az Úr szánt neked. Vagyis a depresszióból ki kell lépni, abból az érzésből, hogy méltatlanok vagyunk, ki kell lépni. Először szabaddá kell válnunk belül, és ezt lehet látni az embereken, az arcokon. Lehet látni a vallásosokon is, hogy mennyire kötésekben vannak.

Ha az Úr kegyelméről van szó, akkor nem arról van szó, hogy mi szeressük még jobban az Urat, hanem tanuljuk meg magunkat még jobban szeretni, és megtanulni azt, hogy Ő mennyire szeret minket. Így lehet megérteni az Úr szeretetét, ha ezt megtanuljuk.

És ez annyira felszabadít minket, hogy elkezdünk tenni az Úrnak bizonyos dolgokat. És csak te fogod tudni azt megtenni. Hatalmas Istenünk van. És az Úr téged figyel egész nap, átpásztázza a lelkedet. Így lehet az áldásokat elnyerni tőle, és az áldásokban növekedni, életed minden napján.

Semmi köze ahhoz, hogy miként teljesítettél. Ha növekszel az Úrban, az Úr szeretetében, akkor egyszerűen meg fogsz változni, és a dolgok is meg fognak körülötted változni. Amiben neked kell megváltozni, az a nyelved, a szád, a szavaid, hogy mi jön ki a szádból! Ezen kell munkálkodnunk.

Azok a gondolatok, amelyek újra és újra előjönnek bennünk, mindaddig támadnak bennünket, míg a végén kimondanánk, ezeket a gondolatokat kell letisztázni, és ilyenkor az Igét kell kimondani, és ellenállni annak a gondolatnak. Ugyanis azt a gondolatot, egy másik gondolattal nem tudod megsemmisíteni.

Az elején lehet, hogy percenként kell az Igét idézned, és szólnod, mert amint az a gondolat elment, jön helyette majd egy másik. Le fogja vetíteni neked majd a temetésedet, hoz egy kicsi fájdalmat, és hoz hozzá egy csomó gondolatot. Mit fogsz mondani?

Ilyenkor kell idézni az Igét, - hogy aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. Tehát ördög úr, ide figyelj, ha meggyógyultam, akkor gyógyult vagyok, és most is egészséges vagyok. Ugyanis kétezer évvel ezelőtt gyógyultam meg. Ezt beszéld meg Jézussal. Én elfogadtam!

Amikor az ember, anyagi nehézségeken megy keresztül, és harcai vannak, akkor az ördög harcmezeje az elme, a gondolatok területe. És kimondjuk, hogy ez nekem nem működik, megpróbáltam, de nekem nem működik. Nem! Az Ige próbált meg téged.

Megpróbáltam ezt a tizedfizetést, de nem működik. Nem megpróbálni kell, hanem cselekedni. És az Ige fog téged megpróbálni, a hited pedig értékesebb Istennél, mint a tűzben megpróbált arany.

És amin itt a földön kell keresztülmenned, az örökkévaló jutalmat fog neked hozni később. Mert felépít téged. És ezt szereti Isten, ha mi kifejlesztjük magunkat abban, hogy mi Isten fiai vagyunk, és élünk ezekben az áldásokban. Hallelúja!

A jutalmakról akartok-e most tudni? Sokan voltak Ausztráliában a szolgáló éveim alatt, akik ott voltak és támogattak engem, és amikor elmentem onnan, akkor abbahagyták. Pedig a szellemi kapcsokat továbbra is meg kell őrizni. Nagyon sokan vannak, akik feladják útközben, és inkább ennek az életnek örömeit választják. Bárcsak jól döntöttek volna.

A filadelfiabeli gyülekezetnek mondta Jézus, hogy adtam neked egy ajtót, vagyis ad az Úr egy újabb ajtót nekünk. És ha előtte feladjuk, és nem járunk gyülekezetbe sem, és nem imádkozunk szellemben sem, és nem teszünk ezt sem, meg azt sem, amit addig, akkor nem tudunk bemenni azon az ajtón.

Tanítottam az embereknek, hogy valamit ki kell mondanunk. Mondod, hogy ezt többé nem tudom már tenni… Az Írás pedig azt mondja, hogy hagy mondja a gyenge, hogy erős vagyok. Valakivel épp most beszélgettem erről. A szerveim tökéletesen működnek.

És nem azt mondani, hogy két napja nem tudtam már elmenni a mellékhelyiségbe. Borzasztó, ha valaki így beszél, mert nem ezt kell kimondani. De amikor az én hitemet bevetettem, azonnal elkezdett minden tökéletesen működni az illetőnél.

Tehát a keresztényeknél az a nagy baj, hogy nem figyelmeznek, és nem ragadják meg azt az igazságot. Az Úr velem kapcsolatosan is foglalkozik, hogy ne hagyjam, hogy a testemet teljesen leuralják a tünetek, hanem mondjak valamit. Mondjam ki! És ne adjuk fel útközben, hogy elhagyjuk a megvallásainkat. Mindig tegyük meg a megvallásunkat!

A gyenge ne azt mondogassa, hogy egyre gyengébb és gyengébb vagyok, és micsoda fájdalmak vannak, és jönnek a fájdalmak. Nem! Szabad vagyok a fájdalmaktól! Jézus elvitte a fájdalmaimat. Elvette az én fájdalmaimat, ezért erős vagyok, és még 85 évesen is, mint ahogy Káleb mondta, ugyanolyan erőteljes vagyok, mint 40 évesen.

Tehát látjuk, hogy akik elmentek kikémlelni az ígéret földjét, hogy milyen jelentéssel jöttek vissza. Olyan jelentéssel jöttek vissza, ami a szívükben volt. Ez Mózes III. könyvében a 13. fejezetben olvasható.

Itt a földön az eltöltött időnkért és cselekedeteinkért jutalmakat kapunk, a saját végzett munkánk után. Olyan cselekedetekre gondolok, amikor pl. egy alkalom előtt kimegyünk az utcákra és a terekre, és szórjuk a meghívókat az alkalomra, vagy az üdvösség kártyákat, vagy a segítők, akik hétről-hétre üdvözölnek benneteket, amikor bejöttök. A tolmácsaink, a kamerásaink, és akik az anyagainkat, a műsorainkat szerkesztik, az ifi szolgálatosok, akik az ifikkel vannak. Ezekért a szolgálatokért az örökkévaló jutalmainkat elnyerjük.

Jézus nagyon erőteljesen tanít erről, azt mondja, hogy ha egy prófétának adsz egy pohár vizet, akkor elnyerted a próféta jutalmát. Jézus mondja ezt. A szolgálati jutalmakat el lehet így kapni. Meg lehet nyerni az apostoli jutalmakat. Isten úgy rendelte, hogy számos koronánk lehet, és mindegyiket elnyerhetjük. Sok koronánk lehet az örökkévalóságban.

Tehát szeretném, ha a mai napon a szívetekre beszélhetnék egy kicsit, hogy tartsatok ki egy kicsit abban, amit az Úrért tettetek, és ne hagyjátok, hogy kiégjen a szívetekben a vágy, maradjatok az úton, és szorgalmasan folytassátok azt.

Korinthus I. 3/5 Hát kicsoda Pál, és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek, és pedig amint kinek-kinek az Úr adta.

Nagyon fontos a következő vers:

6. Én plántáltam, Apollós öntözött; de az Isten adja vala a növekedést.

7. Azért sem aki plántál, nem valami, sem, aki öntöz; hanem a növekedést adó Isten.

8. A plántáló pedig és az öntöző egyek; de mindenik a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint.

A saját végzett munkája szerint. Alapvetően három csoportot látunk itt, ezek keresztények, jó cselekedetek, a Szent Szellem által, az újjászületett keresztények. Azután akik semmi munkát nem végeznek Istennek, soha semmit nem tesznek Istennek. A pásztoraink mondják, vannak ilyenek, soha semmit nem tesznek Istennek, evangélistáink is mondják. Azután vannak azok, akik gonosz cselekedeteket tesznek. Képmutatók. Gondolják magukról, hogy ők elhívottak arra, hogy keresztény ítélő bírák legyenek.

Hallgattam egy tanítót, aki arról szólt, hogy meg lesznek ők is jutalmazva. De az nem egy örömteljes pillanat lesz, amikor ők kapják a jutalmaikat. Fizetséget, megfizetést kapnak, a hústesti cselekedeteikért. És mindig megfigyelhető, hogy a test szerint való üldözi a szellem szerint valót.

Miközben olvassuk az Igét, emlékeztetni szeretnélek benneteket, hogy nem test és vér ellen van a tusakodásunk, hanem a fejedelemségek, a hatalmasságok ellen. És miután mindent elvégeztetek, - mit kell tennünk? Megállnunk!

Volt idő, amikor mindent megtettem, ami a világon létezett. Húsz-harminc Igét elidéztem, és elimádkoztam, és körülbelül egy hete az jött elő bennem, mondta a Szent Szellem, hogy most már zárd be a szádat, hallgass el most már, csak állj meg. És azt tettem, és minden tökéletes. Úgy is lesz.

Jelenések 3/11 Ímé, eljövök hamar: tartsd meg ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat.

Nézzétek csak ezt! A filadelfiabeli gyülekezetnek írja. A hét gyülekezet közül öt negatív volt, és kettő az utóbbiak közül, az egyik a filadelfiabeli, akit ma is meg lehet találni itt a földön. Tehát itt van valami, amit meg kell tennünk.

Ragaszkodj erősen hozzá, és tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat! Az időknek a végén vagyunk, ragaszkodnunk kell ahhoz, ami nálunk van. Szeretnéd, ha más viselné majd a koronádat, amit eddig szereztél? Azt hiszem, hogy nem.

Tehát a béma ítélet előtt leszünk, mert az Úr ítélőszéke előtt lesz a mi ítéletünk. Nem az üdvösségünk forog majd kockán, nem erről dönt az Úr, hogy üdvözültünk-e, vagy sem, hanem a cselekedeteinkről lesz majd szó.

Jelenések 11/18 És megharagudtak a pogányok, és eljött a Te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a Te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és akik a Te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak; és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják.

Jézus Krisztus ítélőszéke előtti ítéletről van itt szó, a béma ítéletről.

19. És megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az Ő szövetségének ládája az Ő templomában; és lettek villámlások és szózatok és mennydörgések, és földindulás és nagy jégeső.

A menny is megnyílik erre az ítéletre. Vagyis itt az újonnan született keresztények cselekedeteiről lesz az ítélet. Azok, akik nincsenek újjászületve, vagyis nincs bennük Isten örök élete, azok nem vesznek részt ezen az ítéleten. Ámen.

A koronákról, és a jutalmakról szól itt az Írás, és ezeket a koronákat és jutalmakat, itt a földön tudjuk a cselekedeteink által elnyerni. Jelenések 3/8-ban egy nyitott ajtóról szól az Úr Jézus szája, és én akarom, hogy ti most szó szerint értsétek: ti a mi gyülekezeteinkben nyitott ajtó előtt álltok!

Jelenések 3/8 Tudom a te dolgaidat, ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat;

Vagyis egy nyitott ajtó van, és azt senki be nem zárhatja. Írja ott tovább, hogy – kevés erőd van, de nekünk nem szabad, hogy ez így legyen, mert mi erősek vagyunk az Ő erejében. Erősek legyetek az Úrban és az Ő erejében, írja az Efézusi levél. Erősek vagyunk tehát az Úrban, Őbenne. Az Ő hatalmas erejében, nem a saját erőnkben vagyunk erősek.

Keresztül tudsz menni azon a nyitott ajtón, hatalmas erővel. És ezt kellene tenni, hogy ott bemegyünk, és nem hagyjuk, hogy valaki más vegye majd el a koronánkat. Jézus mindegyiknek mondta a végén, hogy tudom a te cselekedeteidet.  Tehát a jutalmakra, a koronákra fogunk összpontosítani, és így megyünk tovább.

Az egyik, amit az Írásokban olvashatunk, az egy romolhatatlan korona. Az igehelyeket nem fogjuk felsorolni, mert nem fogunk ma a részletekbe belemerülni, csak azt szeretném, hogy téged meggyőzzelek arról, hogy magadat meg kell erősítened az Úrban. A hústestedet alá kell vetned, és a nyelveddel pedig a szellem imáját kell imádkoznod, és ki kell lépned. S amikor az Úr megnyit neked egy ajtót, azon be kell lépned, úgy hogy a hústested aláveted.

A romolhatatlan koronát azok nyerik el, akik megfutják a futásukat, végig futják a futást, és eljutnak a célig, és hűségesek ahhoz a helyhez, ahová Isten őket helyezte. Az egyik koronát azok nyerik el, akik az Úrnak lelkeket nyernek, vagyis az Úrhoz vezetnek lelkeket.

El lehet továbbá nyerni az életnek koronáját. Azáltal történik ez, ha az ember legyőzi az üldöztetéseket, a kísértéseket, bármi legyen az, és hűséges marad mindvégig. A jutalmak egytől-egyig mind a győzteseknek vannak, akik legyőzik azt, amiben vannak.

Tehát ezeket a jutalmakat is végig lehet itt olvasni a fejezetekben. A győzteseknek járó jutalmakat kapjuk, a győzteseknek járó diadalkoszorút. Jézus koronájától egy kicsit más lesz, de kapunk. A diadém korona a győzteseknek a fejére kerül.

Van egy korona, a dicsőség koronája, ez a négyes számú korona. A szolgálatokért, a kenetekért a szolgálóknak. Ha kinézünk a csillagos égre, és látjuk ott a csillagokat, látjuk, hogy különbözőek ezek a csillagok a fényükben. Ugyanígy különbözni fogunk mi is a dicsőségben, és ekkor szoktam mondani nektek, hogy meg van a fizetség azért, ha valaki kitartó az Igében. Tehát a szolgálókra vonatkozik ez elsősorban, de részesedhetsz benne, ha pl. egy pohár vízzel hozzájárulsz a szolgálatához.

Az utolsó korona pedig a megigazultak koronája, akik várva várják az Úr Jézus Krisztus megjelenését. Gondoljátok el, ha ilyen rövid az idő, akkor az, hogy várjuk az Urat, hoz egy koronát.

Visszakanyarodván tehát, mindent kegyelem által lehet elnyerni az Úrtól, kegyelem által üdvözülünk, de a cselekedeteink által kapjuk azután a jutalmunkat. És ha hűségesek vagyunk, akkor kapunk még több kegyelmet arra, hogy még többet tegyünk. Ez a nagyon jó hír.

Azok, akik másokért imádkoznak, ezt érzik első helyen a feladatuknak. A gyülekezet hívői ők, és az imádságot érzik az első helyen, hatalmas jutalmuk lesz érte. Nagyon hatékony ez a szolgálat, és ebben is ott van, hogy le kell tennünk a hústestet.

Könnyű legyőzni a kísértéseket, és a világban lévőket, mert írja, hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van, - és ezért legyőztétek azokat, írja. Legyőztétek a gonosz szellemeket.

És amikor az ezüst kürtök megszólalnak, mindennek a maga rendjében kell zajlania. Jesse Duplantis volt az, aki felment a mennybe, elmondta, hogy ahogy beszélt az Úr Jézussal, Jézusnak a könnyei folytak és mondta Jessenek, hogy a legszomorúbb napja a teremtésemnek még hátra van, amikor végleg el kell törölnöm az én teremtésemet, az embert, aki nem üdvözült.

Tehát nem a teremtett világot imádjuk, hanem magát a Teremtőt imádjuk. Krisztusnak az ezer éves itteni uralma után ezt a földet és az eget, egyszerűen összehajtja, mint egy palástot, és ez eltűnik, elégeti, tűzben. Láttam a szellemi birodalomban a mennyet, és láttam, ahogy ez a világ egy szempillantásban eltűnik. És a mi életünk is olyan, mint egy szempillantás.

Nem akarjuk elfecsérelni az életünket itt a földön, ahol most élünk, ez nem az eredeti teremtése Istennek. És vannak a földön olyanok, akiknek a legnagyobb kívánság a szívükön, hogy az Urat szolgálják az egész életükkel.

Amit én láttam, és érzékeltem a mennyben, hogy mindenki, aki ott van, arra törekszik, hogy minél közelebb kerülhessen a Mindenhatóhoz. A hústestünket alá kell így vetni, és a gondolkodásunkat meg kell fegyelmezni, és erőteljesen kell előre menni.

Isten hűséges hívőket, hűséges pásztorokat, és hűséges munkásokat adott nekünk. Hűséges evangélistákat, és most nem annak van itt az ideje, hogy feladjuk, a legrosszabb idő lenne erre, mert akkor a legnagyobb a nyomás az emberen. Akkor látszik a nagy győzelem a túlparton, amikor a legrosszabb tüneteken túl vagy a testedben.

Az volt az ördög utolsó lövése, és a győzelem meg van neked. Győzelem az anyagi fronton, és bárhol harcolsz. A hitedre úgy tekintsél, hogy az a legértékesebb az Úrnak, miközben ezeken átmész. Értékesebb a tűzben megpróbált aranynál. Az Úr igenis elő fogja belőled azt hozni, amit Ő kívánt, hogy az legyél.

Nagyon sok kijelentés érkezik Krisztus Testéhez, a kegyelemről a tanításaimat igazán még el sem kezdtem. Amit még nagyon fontosnak tartok a jegyzeteimből elmondani, az a Zsidó 9/26-ban azt olvassuk, hogy az Ő áldozatával eltörölte a bűnt.

Zsidó 9/26 Mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtetése óta; így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.

El szeretném itt magyarázni nektek, hogy Ábrahám a törvény nélkül élt Isten előtt. Mindazok, akik ebben az időben születtek, a tízparancsolat nélkül éltek Isten előtt, és hosszú életet éltek a földön.

Amikor az ember belekerül ebbe a kegyelembe a gyülekezetben, akkor két dolog történik vele, amikor a törvényt elmozdítjuk a gyülekezetből. Tudnunk kell azt, hogy a törvénynek ereje a bűn, és a bűn kárhoztatást szül, és a kárhoztatás pedig tönkreteszi a hitünket.

Nem lehetünk egyszerre hitben és kárhoztatásban. Nem tudunk egyszerre hitben élni Isten előtt, és a törvény alatt tartani magunkat. És nem tudunk abban a keverékben élni, hogy egy kicsit ebből is és abból is veszünk. Tudnunk kell, hogy ez az egész kegyelemből van.

A bűn tirajtatok nem uralkodik, mert nem törvény alatt vagytok, hanem kegyelem alatt, mondja a Róma 6/14-ben az Ige.

Nem a törvény alatt vagyunk, és a bűnnek ereje a törvény. Pont az ellentétje annak, amit el akarnak érni. Ha világviszonylatban a Gyülekezeti Testre ránézünk, ez a tendencia, a bűnről beszélnek. Ha az emberben nincs a kárhoztatás szelleme, akkor nincs az sem, hogy érzékelné, hogy kudarcot vallott.

Mi történik tehát, ha az ember a gyülekezetből kiveszi a törvényt? Elkezdünk uralkodni az életben, és a hosszú élet irányába elmozdul az életünk. Nézd meg, mikor törvény nélkül éltek a földön, milyen hosszú volt az életük. Százhúsz, százharminc évet éltek az ősatyák. Nem voltak a törvény alatt.

Ábrahámnak az ígéret négyszázharminc évvel a törvény előtt adatott. És ma sem vagyunk a törvény alatt, mi ráadásul újjá vagyunk születve. Isten természete van meg bennünk, és minden belénk lett teremtve Istentől. És pontosan olyanok vagyunk a szellemünkben, mint Ő maga. Az életünk pedig arról szól, hogy ezt kell megélnünk a mindennapjainkban a hitünk által.

És azért osztottam meg ma ezt veletek, mert nagyobb cselekedeteket akarunk elvégezni, mint eddig. Nagyobb kegyelmet akarunk elfogadni Istentől, nagyobb kegyelemre törekszünk. Miként tudunk a kegyelem királyi trónja elé járulni nagy bizodalommal, nagy bátorsággal, ha közben kárhozat alatt tartjuk magunkat?

Péter levele írja, hogy növekedjetek Isten kegyelmében. Ha az ember közben egy depressziós életet él, és magára úgy tekint, hogy semmit sem ér ebben a világban, méltatlannak érzi magát mindenre… Mi nem ezek vagyunk, mert Ő mindent elvégzett értünk.

Mi semmit nem tettünk ezért, vagyis nem tudtuk kiérdemelni, ezért hívják kegyelemnek. Nem érdemeltük ki, nem tudtuk kiérdemelni, Ő adta nekünk. Ezért adományozta ezt nekünk, mint egy koldusnak odaadományoznak valamit, amit képtelen lenne magától elnyerni, úgy adta oda ezt nekünk Isten, ezt az üdvösséget.

Nem tudtunk neki adni cserébe semmit. Csak a szabad akaratunkat, hogy elszánjuk magunkat, hogy azután az Ő akaratát akarjuk élni az életünkben, és a szabad akaratunkat tudjuk használni, hogy mindig az Ő munkáira tekintünk.

Erről szólt ez a mai nap, hogy ne add fel útközben, ne állj le, végezd továbbra is. Az idők végén vagyunk, itt az idő, hogy előre menjünk. Álljunk fel, mondjuk együtt:

Ez rólam szólt, én nem fogom feladni! Miért kellene feladnom, az ördög le van győzve, az én lábam alatt van, én vagyok a fej, és nem a farok, és gazdag vagyok, és felkent vagyok, és teljes vagyok a Szent Szellemmel, és növekszem, és terjeszkedem, és növekszem, és nagyobbá válok az Úrban. Hatalmasabb dolgokat végzek az Úrért, az Úr maga használ engem, és továbbra is ezen az úton megyek, és áldott leszek, és áldott leszek, és az Úrnak áldottja leszek, minden dicsőség, minden tisztelet az Úr Jézus Krisztusunké. Ámen.

Így kell hozzáállni, és az ördögöt teljességgel hanyagold el, mondja az Úr. Ne vedd figyelembe a hazug tüneteket! Hanyagold el, mintha nem is lenne, mintha semmi nem történt volna. Dicsőség Istennek! Ámen!

A gyógyító sor következik. Az Úr végzi ezeket a hatalmas munkákat! Az evangélistáknak nagyon boldog napok ezek, mert jönnek az elveszettek és az Úrhoz térnek. És a kenetben növekszünk és nagyobb dolgokat cselekszünk és a pásztorok is látják a nyájak növekedését. Mindenkinek boldog napok ezek és hisszük, hogy nagyon sokakat meg tudunk nyerni az üdvösségre az utolsó időkben.

Istennek a kenete most érkezik meg az utolsó dalnál, köszönjük Neki! Ez történik, amikor együtt maradunk a hitünkben, a Szent Szellem újabb ajándékokat hoz.

 

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL