2011.01.22.

GYÓGYULÁS HIT ÁLTAL!

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2011. január 16.

 

A gyógyulásról és a hit általi gyógyulásról lesz szó a mai napon. Nagyon sokan vannak közöttünk olyanok, akik nem régóta járnak ide és az internet, tv világából is itt közöttünk sokan vannak az újak. Olaszországból is kapunk Skype hívásokat, nagyon izgatott a szívük, amikor hallják ezeket a tanításokat. Ebből is látszik, hogy a világon szerte-széjjel mennek ki, Isten Igéjének igaz tanításai.

Azok az Igék, amelyek ma elhangoznak a gyógyulással kapcsolatban, ezek alap Igék. Ezek fogják megadni az alapot ahhoz a hatalomhoz, amit Isten Jézus Krisztusban adott számunkra, hogy a testünk egészségben és gyógyultan élhessen.

Ésaiás 53/4-5 Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!

5. És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az Ő sebeivel gyógyulánk meg.

Az Újszövetségben egy idézet az előbb olvasott igerészből a…

Máté 8/17 Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá.

Péter I. 2/24 Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg.

Nagyon fontos alapok ezek, amelyeket tudnunk kell a gyógyulásról. Teszek itt egy nagyon fontos állítást, amikor evangelizálunk az országban, a gyógyulást szolgálom. Egy dolgot el kell mondani, hogy Isten megváltási tervében szerepelt a gyógyulás. Ésaiás könyvében Istennek a szavait olvashatjuk arról, hogy mi az, amit a Messiásnak el kell majd végeznie.

A legtöbb keresztény hiszi, hogy a Messiásunk a bűnökről gondot viselt, azokat eltörölte. De itt olvassuk, hogy a Messiás valami mást is tett, elvitte a betegségeinket, elhordozta a fájdalmainkat. Nem csak a bűneinket vitte el a megváltói munka részeként, hanem a betegségeinket, a fájdalmainkat is.

Szoktam prédikálni az elveszettek felé, hogy ha az Úr ezt nem cselekedte volna meg, akkor nem lehetett volna Ő a Messiás. Én tudom és hiszem, hogy Jézus elvégezte ezt, Ő a Messiás, biztos vagyok a szívemben e felől. Azért jártok itt a földön Isteni szent egészségben, mert az Úr elvitte betegségeinket, elhordozta fájdalmainkat, bűneinket, teljes árat fizetett azért, hogy mi gyógyultan élhessünk.

1./ Az első, amit tudnunk kell, hogy Isten akarata az, hogy meggyógyuljunk, mert a megváltás tervében szerepelt a gyógyulásunk. Ezek az Igék bizonyítják, hogy a megváltási tervében szerepel a gyógyulás.

2./ Második pont, amit érteni kell a gyógyulásunk kapcsán, hogy a sátán a betegségek szerzője és nem Isten.

Mikor imádkozunk keresztényekért, hozzátartozókért, rokonokért, elsőként megemlítik, hogy ők tizedfizetők, gyülekezetbe járnak, mondják – és nem értem, Isten miért tette rám ezt a fejfájást? Nagyon szomorú hogy ebben hisznek, hiszen a Biblia mondja, hogy a tolvaj nem egyébért jön, hanem, hogy öljön, lopjon és pusztítson, én (Jézus) azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek mondja Jézus.

Nagyon nehéz akkor a gyógyulásra rávezetni valakit, ha azt hiszi, hogy Istentől sújtásként van rajta az a betegség. Az ördög nagyon trükkös, és ravasz és átprogramozza a keresztények gondolkodásmódját, és azt sugallja nekik, hogy Isten tette rájuk azt a betegséget.

Ausztráliában voltam és hallottam egy asszonynak a bizonyságtételét, ahogy felállt és elmondta, hogy Isten mit tett vele, a betegségekkel. És mindezeket az én tanításom után mondta el. Felháborítónak tartottam, ahogy elmondta a tanításom után, hogy Istennél van egy furkósbot, és amint én valami rosszat teszek, Ő azonnal odacsap.

Azt mondtam magamban, hogy nagyon jó munkát végeztem ma, az egyik fülén be, a másikon ki, amit tanítottam. Sajnos ezt hitte [tévesen] a szívében. Azt is meg fogom említeni, hogy amit mondunk, azt bizony megkapjuk. Egy szükséges pont, hogy hinni kell a szívünkben is. De erről a megvallásoknál ismét szólok majd.

Apostolok Cselekedetei 10/38 A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, aki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak; mert az Isten volt Ővele.

Két fontos pontra szeretném a figyelmedet felhívni, azokat gyógyította meg, akik az ördögi elnyomás alatt voltak. Tehát látjuk, hogy a betegség a sátáni elnyomásból ered. Nem Jézus Krisztusról ír itt az Ige, hanem a názáreti Jézusról, mert akkor még nem volt Ő a Krisztus.

Betlehemben meg kellett szülessen, szűztől kellett szülessen, közel kétszáz próféciát be kellett, hogy töltsön. Köztük Ésaiás 53/4-5-öt is be kellett, hogy töltse, úgy ahogy az róla írva volt. Miután ezeket megtette, feltámadt a halálból, utána lett Ő a Messiás, a Krisztus. Innen tudom, hogy Jézus a Krisztus, mert Ő valóban elvitte betegségeimet, elhordozta fájdalmaimat.

Azért tanítok erről ily módon, mert az embereknek meg kell újítani az elméjüket, gondolkodásukat e felől. Keresztényeket sokszor beprogramoznak a gyógyulás ellen, agymosást kapnak, hogy nincs gyógyulás. Ahol én nőttem fel, azok a keresztények is ezt tették, nem volt gyógyulásról szó, mert azt tanították, hogy az apostolokkal elmúlt már a gyógyulás ideje.

De a hitnek nem múlhatott el az ideje. Egy másik pontot szeretnénk most megvizsgálni, Isten foglalkozott a betegséggel az Újszövetségben, de már az Ószövetségben is.

Mózes II. 23/25 És szolgáljátok az Urat, a ti Isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet; és eltávolítom tiközületek a betegséget.

Vagyis azt mondja Isten az Ószövetségben az Ő népének, hogy ha az én parancsolataimban jártok, és azt megcselekszitek, akkor elveszem tőletek, eltávolítom tőletek a betegséget és életetek napjait teljességben élhetitek. Tehát az Ószövetség napjaiban feltételekhez volt kötve a gyógyulás.

A 91-es Zsoltár 16-os verséből tudjuk, hogy hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat, üdvösségemet. Vagyis addig, amíg meg nem elégedünk, addig itt élhetünk a földön, az lehet százhúsz esztendő. Hálát adunk Istennek, dicsérjük az Urat.

Az emberek úgy gondolják, hogy az életük rövidre van szabva itt a földön, és egyszerűen feladják. Pl. Elvis Presley, mindig azt mondta, hogy soha nem fogom túlélni az édesanyámat. Sajnos édesanyja korán elhalálozott, és ő azt mondogatta, és ezt hitte, és be is következett ez.

Voltak, akik eljöttek az alkalmainkra, és mondogatták, hogy – én beteg vagyok! És elmentek az orvoshoz, az orvos nem talált semmit, és visszajöttek és mondták, hogy imádkozz értem, mert…, évekig gondolták, hogy ők betegek, és most már nem látjuk őket.

Az embernek tehát irányítása van, a saját életét irányíthatja, uralhatja az életét, és ehhez újra kell programozni az elménket.

F. F. Bosworth egy nagyon híres prédikátor, amikor készen állt, hogy hazaköltözzön az Úrhoz, (T. Osborn aznap meglátogatta őt) azt mondta, hogy dicsérem Istent, mert a mai napon elköltözöm. És viszont látásra – intett a világnak, azt mondta ez az életem legcsodálatosabb napja. Semmi baj nem volt vele.

Az orvosok valamit kell, hogy írjanak ilyenkor a papírra, legtöbbször ilyen esetben szívinfarktussal jelölik a halál okát, hiszen, ha a szellem kiköltözik a testből, akkor a szív már többé nem képes verni.

Az Ószövetséget megpillantottuk, most megnézzük az Újszövetségünket. Jézus itt azt mondja, hogy új parancsolatot adok néktek. Miről szól ez az új parancsolat? Hogy egymást szeressétek. Hogyan kell ezt tenni Uram? – Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Ez a...

János 13/34 Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.

35 Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.

Az Újszövetség alatt, tehát a szeretet parancsolatában kell járnunk, az Úr azt mondja, hogy ha azt teszed, ami helyes, szeretetben jársz, akkor elveszem tiközületek a betegséget, és életednek napjait pedig beteljesíted. Ezt fogjuk ma megvizsgálni, mert mi már nem az Ószövetség alatt, hanem az Újszövetség alatt élünk.

Dániel 1/8 De Dániel eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből az iszik vala, és kérte az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie.

Mit tett? Eltökélte magát a szívében. Elszánta magát a szívében, hogy ő ezt az utat járja, ő abból az ételből nem eszik.

Kolosse 3/2 Az oda felvallókkal törődjetek ne a földiekkel.

Eltökéled tehát magad a szívedben, hogy te nem a pletykálkodásokban fogsz élni, hanem te szeretetben fogsz élni, és nem fogod a rossz híreket terjeszteni semmilyen irányba. Eltökéled a szívedben. A szeretet adakozik, a szeretet nem azt vizsgálgatja, hogy ő mit fog kapni.

Nagyon régen elszántam a szívemben, hogy én Istennek a világosságában fogok élni. Ehhez pedig önuralomra van szükség, ez a szellemnek egyik gyümölcse, amit megkaptunk akkor, amikor újjászülettünk.

A Galata 5. fejezetében fel van sorolva, ott elolvashatod mind a kilenc gyümölcsöt. Vagyis nem terjesztem a rossz híreket még akkor sem, ha igazak, és nem ülök a telefonokon ez ügyben. És dicsérjük az Urat.

Máté 12/34 Mérges kígyóknak fajzatai, mi módon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok? Mert a szívnek teljességéből szól a száj.

35. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat.

Amit az ember a szívébe behelyez, abból jön elő az a kincs, ez lehet jó, és gonosz kincs is.

Ez mutatja, hogy a szívünkből való dolgokkal meg tudjuk változtatni az életünket.

36 De mondom néktek: Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján.

37. Mert a te beszédedből ismertetel igaznak, és a te beszédedből ismertetel hamisnak.

Vagyis a beszédeid fogják meghatározni, hogy valóban élvezni fogod azt a győzelmet az életedben, amit Isten ad neked, az egészségedet, a jólétedet, a gyarapodásodat. Ami a szívedben van, az fogja meghatározni ezt. Isten Igéje szellemi, - szellemi törvények vonulnak végig Isten Igéjén.

Mózes V. 30/19 Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod;

És megmondja mit válasz:

Válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod.

Isten javaslatot tesz neked, hogy mit válassz, vagyis eheted az életet is. Ha megtanuljuk, hogy miként kell a nyelvünket helyes módon használni, akkor ezeket az isteni szellemi törvényeket oly módon vagyunk képesek forgatni az életünkben, hogy azok a javunkra legyenek.

A vallások nem tanítják és nem értik ezt az igazságot. De én mondom neked, hogy megkaphatod azt, amit mondasz. Mindaz, ami ma van az életedben, azokat úgy szerezted, hogy azokon gondolkodtál, és azokat szóltad a múltban. És bizony megkaphatja az ember, amit mond, ezt be fogom nektek bizonyítani az Igével.

Mondom újra: megkaphatja az ember, ami mond a szívéből. Vagyis meg lesz neked, amit mondasz a szívedből. Nem a hétköznapi szavakról beszélünk most, és nem az ismételgetett szavakról beszélünk.

Időt kell szakítani arra, hogy a helyes szavak, Igék kerüljenek be a szívünkben. Addig esszük ezeket az Igéket, míg teljes mértékben azonosulunk vele a szellemünkben, a szívünkben, és akkor képes Ő arra, hogy megváltoztassa az életedet.

Arról beszélek tehát, hogy meg lesz néked, amit mondasz, a szívedből. Nem csupán szavakról van szó, hanem azokról a szavakról, amit elvetettél a szívedbe. Amikor az ember látja ezt a szellemi törvényt, akkor elkezd munkálkodni azon, hogy elvesse a szívébe ezeket a szavakat, Igéket, hogy azok utána teremjenek.

Vagyis teljesen meg kell, hogy legyél győződve róla, ha három hónapja mondod már azt a bizonyos dolgot, és még nem történt semmi, csak folytasd. Ma fogok tanítani arról, hogy azokban a régi időkben, amikor még nem voltak kazetták, hordozható magnók, hanganyagok, miként éltek a gyógyulással.

Én igenis kimondom ezeket folytonosan, mindegy, hogy mit gondol a fejem róla, mert tudom, hogy ezek jönnek valóságba, és folytonosan ezt teszem. És ahogy gondolkodom róla, közben be is teljesedett. Nincs olyan körülmény, és nincs olyan helyzet, amely képes lenne kibeszélni, vagy lebeszélni engem ebből az igazságból.

Mert ez tény, hogy amit az ember kimond, és a szívében hiszi, annak meg kell történni. Ehhez az szükséges, hogy az a dolog a szívében legyen. A szívnek teljeségéből szól a száj, mondja az Ige a Máté 12/34-ben.

Tehát igenis figyelj arra, hogy mi az, amit kiengedsz a szívedből, milyen szavakat engedsz ki. Ha Isten Igéje van a szívedben, akkor azt bizonyossággal, és bátorsággal tudod kiárasztani a szívedből. És tudod, hogy valóságba jön, azért, mert kimondod, és ez az a szellemi törvény, hogy meg lesz néked, amit mondtál a szívedből. Használd ki ennek a törvénynek az előnyeit, élj vele. Visszakanyarodván a szeretetre, mert ezen is kell, hogy tápláljuk magunkat.

Efézus 6/1 Ti gyermekek szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz.

2 Tiszteld a te atyádat és a te anyádat, ez az első parancsolat ígérettel.

Ha az ember szeretetben jár, akkor nem kell, hogy aggodalmaskodjon, hogy a parancsolatokat nem tartotta be, mert minden parancsolatnak meg fog felelni. Ha szeretetben jársz, senkit nem fogsz meggyilkolni, senkitől nem fogsz lopni. Ha szeretetben jársz, senkiről nem mondasz rosszat, nem fogsz hazudozni, vagy pletykálkodni.

Nem kell tehát a parancsolatok miatt aggodalmaskodni. Lehet, hogy a hústest éppen szeretne mondani valamit, de ilyenkor kapcsolódik be az önuralom. Gondolkodom felőle, de elhatározom, hogy ezt nem mondom ki. Ez az egyetlen mód, ahogy a keresztények kikerülnek a szeretetből, ha kiestél a szeretetből, akkor gyorsan kanyarodj vissza, és gyere be a szeretetbe.

2 Tiszteld a te atyádat és a te anyádat, ez az első parancsolat ígérettel.

3. Hogy jól legyen néked dolgod és hosszú életű légy e földön.

Mi az ígéret? Az ígéret úgy szólt, hogy akkor lesz neked dolgod. És azok nem jó napok az életünkben, amikor betegek vagyunk. Neked pedig hosszú életűnek kell lenned a földön. Ehhez szükséges pl., hogy tiszteljük a szüleinket. És ennek van egy jutalma, hogy neked jó dolgod legyen itt a földön. Ha az Igének a világosságában járunk, akkor tudod birtokolni az áldásokat.

János 1/4 Őbenne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága.

Zsoltár 119/130 A Te Igéd megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűt.

Visszakanyarodunk a gyógyuláshoz, ennek a fontossága, hogy a másikat, azt a valakit nem vagy képes folytonosan a te hiteden, és a te imáidon hordozni a gyógyulás tekintetében. Mert ha sok-sok évet eltöltöttél már az Úrban, akkor felelősséggel tartozol az Úr előtt, öt éves kor felett, az Úrban. Lehet, hogy már tizenöt éves vagy az Úrban, és a dolgokat még mindig ugyanúgy teszed, de a dolgok már nem úgy működnek, mint régen.

És lehet, hogy az Úr megengedte a múltban, hogy mások imáinak a mankóin haladj előre, most már itt az ideje, hogy te saját magad imádkozz magadért. Saját magad vállald a felelősségét az életed dolgaidnak, mert tudod, hogy hogyan kell imádkozni, imádkozz ezért saját magadért.

A gyermekeket lehet így hordozni a szülők hitén keresztül, de ha nem neveltük őket az Úrban, akkor előbb utóbb sírás lesz a vége. Tehát Isten azt akarja, hogy felnövekedjünk a hitünkben, és valóban fel is növekedhetünk.

Ha szeretetben jársz, akkor Jézus azt mondja, hogy én eltávolítom tiközületek a betegséget. Mindannyiunk számára ez rendelkezésre bocsáttatott. Mert ez az Újszövetségünk az Úr Jézus Krisztus szent vérével lett elpecsételve.

Egy újabb pont, amire tekintünk. A Biblia tanulmányozásából kiderül, hogy többféle utat kínál nekünk Isten arra, hogy elnyerjük a gyógyulást.

1./ Egyik útja, hogy tudjuk, mit mond erről a Biblia, és ezt megértjük és szeretetben járunk és az Ésaiás 53/4-5, vagy az I. Péter 2/24 szerint, ha jönnek a hazug tünetek, az ajtómat környékezik, akkor idézem az Igét, ha én az Ő sebeivel meggyógyultam, - ha én meggyógyultam, akkor gyógyult vagyok.

Igen, mondja az ördög, de beteg vagy. Ördög menj, és tanácskozz Jézussal, én nem látás szerint járok, én az Ige szerint járok, én az Ő sebeivel meggyógyultam. Az egész igeverset elidézem neki, mert az ördög oly ostoba.

Ezeket az Igéket javaslom, hogy egy kis kártyára jegyezd fel magadnak, és legyen a közeledbe, sulykold állandóan a szívedbe, mert időbe telik, amíg a szívedbe kerül, és a szívedből tudod kimondani. Ez Istennek bármely ígéretére igaz. Ez egyik útja, az egyik módja annak, hogy meggyógyulj.

2./ A másik módja Jézus neve. Ez egy hatalmas megértés, ha érted. Mindennek engedelmeskednie kell Jézus nevére, térdet kell hajtania, bármely betegségnek, mindegy hogy hívják. Lehet tuberkulózis, lehet rákbetegség, bármilyen halálos kimenetelű halálos betegség, engedelmeskednie kell Jézus nevére. Dicsérjük az Urat.

Megint egy másik útja a gyógyulásnak az imádság. És neked bizony meg kell tanulnod imádkozni. Olvasod ezt a János Evangélium 16/34-25 verseiben. Itt olvasod, hogy hogyan kell imádkozni. Az Atyához imádkozunk Jézus nevében, és tudjuk, hogy amikor kérünk, akkor el kell fogadnunk.

Tehát amikor kéred, amikor imádkozol, akkor fogadod be a szívedbe, vagyis onnantól kezdve megvan neked. Nézzük meg ezt a Márk 11/24-ben, mert ez az imádság vonalán halad és nagyon fontos, hogy tudjuk.

Márk 11/24 Azért mondom néktek, amit csak kívántok, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkaptátok, és meglesz az néktek.

Van egy újabb alapelv a Bibliában, ellapozunk a Máté Evangélium 18/19 verseihez.

 Máté 18/19 Ismét mondom néktek, ha ketten közületek egy akaraton vannak a földön, bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.

Vagyis a kérés, az egy imádság. Az Atyához kell imádkozni Jézus nevében, és itt arról szól, ha ketten egy akaraton vagytok! Ez egy nagyon jó alapelv, azokat a dolgokat illetően, amelyek téged érintenek. Tehát nem valaki más dolgába avatkozni. Vagyis a téged érintő dolgokban.

Hagin testvérhez jött oda valaki és azt mondta, hogy szükségem van száz dollárra, az kb. húszezer forint, legyél velem egy akaraton mondta. Imádkoztak, megkérték az Atyától Jézus nevében. És utána Hagin odafordult az illetőhöz, és megkérdezte, hogy akkor meg van neked?

Vállát vonogatta, és csak reménykedés, sírás volt a válasz. Hagin azt mondta, hogy akkor nincs meg neked, és elfordult, és tovább ment. Ez ugye segítségünkre van? Miután pedig az imánkat befejeztük, utána hálát kell adni, mert megvan neked. Mert Ő meghallgatta az imádat.

Az Ószövetség kapcsán merült fel, – mert több dologban imádkoztunk a közbenjáró imáinkban, az árvizek, az áradások területén, – és az Ószövetségből kaptam egy igehelyet, hogy Isten meghallgatta az imánkat. Meghallgatta a kiáltásokat, olvastam a testvér referenciákban. Különbség van a kiáltás, és az imádság között. Mert amikor felkiáltanak azok, akik éppen az áradások áldozatai lesznek, hónapokig. Ausztráliának egy része teljesen el van árasztva.

Hit nélkül nem lehet imádkozni, Isten a hitet válaszolja meg. Isten csak az Igéjén képes cselekedni, ha azt hitben tárták elé. Isten szeretne valamit tenni, de mi korlátozzuk Izrael szentjét, ha nem vagyunk hitben. Mert ebben a világban itt van az ellenség. Az ördög árasztja el ezeket az országokat. Nekünk pedig fel kell fejleszteni magunkat, hitről hitre növekszünk, dicsőségről dicsőségre növekszünk.

Ha az ember ilyen vészhelyzetekbe kerül, akkor valószínűleg azért, mert nem gyakorolta a hitét előzőleg. Tehát az embernek kell hinnie Istenben, hogy azokat, amiket kér, azt megkapta, és Ő meghallja az imánkat, azt mondja az Írás, és megválaszolja az imánkat. És nagyon sokat ér az, hogy ezt tudjuk.

Azt is írja, hogy a kiáltásukat meghallotta, de nem sírni kell Istenhez, hanem imádságban, hitben kell szólnunk Istenhez. Érteni kell a különbséget. Ezért bocsátjuk rendelkezésetekre az imakönyveket, hogy az ember el tudja venni ezeket az imákat hitben, és el tudja fogadni.

Éppen most jut eszembe, hogy egy házaspár kisfiának a lába gipszben volt, eltört és elővették az imakönyvet, még a korai időkben volt ez, elkezdtek imádkozni, tökéletes gyógyulást kapott a kisfiú.

A régi időkben volt egy nagyon híres orvosnő Dr. Lilien B. Yeomans, aki meggyógyult egy nagyon súlyos betegségből, az édesapja is orvos volt. Nem tudom most a részleteit visszaidézni, hogy miként gyógyult meg, de utána megtanulta a gyógyulás biblikus alapelveit. Bár orvosnő volt, az életét a gyógyulása után odaszánta a szent gyógyulásnak. Az édesapja, amikor meghalt, az otthonukat, ami óriási volt, odaajánlotta a nővérével együtt, a haldoklóknak.

Tuberkulózis volt abban az időben, és a rákbetegség, ami halálos kimenetelű volt. Négy szobájuk volt, a nővére is két szobát, ő is két szobát ajánlott fel. És azokat, akiket behoztak, azoknak olvasták a gyógyulásról szóló Igéket, és ismételtették velük a megvallásokat. Nem kell túl sok, egy igevers elég, hogy meggyógyultál. Szinte száz százalékban gyógyultak meg az emberek, a halálos ágyukból keltek ki.

Egyik esetben valakit behoztak, orvosnő létére, ahogy ránézett, látta, hogy az asszony haldoklik. Mondta, hogy azonnal vigyék be az ő szobájába, és mondta az illetőnek, hogy legyen nyugodtan, legyen békességben. Elkezdte neki olvasni a gyógyulásról szóló Igéket, egy-két órát naponta, és az illető megnyugodott.

Tehát megvallatta vele, hogy meggyógyultam abból a bizonyos betegségből. Az asszony először azt válaszolta, hogy nem érzem, hogy meggyógyultam volna. Teltek a napok, és kérdezték tőle, hogy elmondtad-e a megvallásodat? Nem volt még partner ebben, leült ezért mellé, és elolvasta neki újra. Megvallatta vele, hogy: hiszem, hogy megkaptam a gyógyulásomat.

Igen, de nem érzem, - mindegy, csak mondjad. És lement a földszintre beszélgetett a testvérével, és egyszer csak hallotta, hogy fent kiáltozás van. Az asszonynak a szívéig hatolt ez a hit és elkezdte hinni. Jött le a lépcsőn és kiáltozta, hogy meggyógyultam, elfogadtam a gyógyulásomat. És mondta, és mondta, és mondta.

Közel van hozzád az Ige, a szádban, és a szívedben a hitnek beszéde, amelyet mi hirdetünk. Én a Galata 3/13-at tanultam meg, hogy alkalmazzam az életemben. A rákbetegség, vagy bármilyen kimenetelű más betegség esetén, alkalmazom ezt.

Galata 3/13 Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk, mert meg van írva, átkozott minden, aki fán függ.

/14/ Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerhessük hit által.

Nézzük meg, hogy a törvény átka mit hordozott?

Mózes V. 28/15-től egyik a másik után írva van, hogy mit jelent a törvény átka. Fel van sorolva a világ összes betegsége. És ha eljutunk, a 61 versig és valamelyik nem kerül felsorolásra, akkor a 61-es versben felhívja a figyelmedet, hogy mindazt a betegséget és mindazt a csapást is, amelyek nincsenek megírva e törvénynek könyvében, reád rakja (Illetve megengedi!) az Úr, míglen kipusztulsz.

Tehát mindazokat, amik a felsorolásban vannak, és mindazokat, amiket az ördög majd ez után álmodik meg, hogy miket hoz. Minden betegség benne van tehát.

Nekünk pedig van egy Újszövetségünk, amit úgy lehetne megfogalmazni, ha nem jársz az Újszövetségi parancsolatban, vagyis nem jársz szeretetben, akkor megengedi az Úr, vagy lehetővé teszi, hogy ezek rád jöjjenek.

De tudjuk, hogy a betegség az a törvény átka. Amikor a gyógyulási megvallásokat kezdjük, lehet, hogy semmit nem jelentenek számodra, de mindegy, folytasd, ne hagyd abba mindaddig, amíg a szívedbe bele nem esik. Mondd ki a száddal, hogy többé nincs neked ez a betegség! Ez az Igén való cselekvést hozza, úgy teszed, úgy mondod, ahogy meg van írva.

Ha úgy cselekszel, mintha az Ige valóságos lenne már neked, akkor az valóságba is jön neked, és így járhatsz gyógyulásban és egészségben. Amikor világosságban jársz, akkor az ellenség megfutamodik.

Amikor világosságban jársz, az szabaddá tesz téged a félelmektől és a rettegéstől. Ehhez neked a világosságban kell járnod. Neked kell ott járnod, neked kell megcselekedned. Mindenkor működő dolog és mindenki számára működik. Kezdd el szólni tehát az Igét, akár van szükséged a gyógyulásra, akár nincs. Miért? Soha nem voltam beteg, a magam életéről tudom mondani, de tudtam, hogy van egy ellenség, és ahogy mondja a…

János 15/7 Ha énbennem maradtok és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek.

Ezért tudtam, hogy meg kell alapoznom a szívemet, és tudtam, hogy az Igének bennem kell lakoznia. Amikor az ember beteg, akkor az már nem a legjobb idő, hogy megalapozza a szívét. Ezért van Istennek az a kegyelme, hogy különböző megnyilvánulásokat ad az Ő kegyelméből, és a betegeket meggyógyítja.

A Szent Szellem megnyilvánulásai között vannak a gyógyítások ajándékai, ezek a mai reggelen is egyfolytában folynak, a jobb oldali bordákban, a vesékben, az izmokban. A Szent Szellemnek a megnyilvánulásai, mindig úgy jönnek, ahogy a Szellem akarja. És ezeket üdvözöljük, és hiszünk benne, áradunk benne. De úgy jön, ahogy a Szellem akarja.

Tudom, hogy gyógyult és egészséges lehetek, ha az Igét a szívembe helyezem úgy, hogy az ott lakozzon. Tudom, hogy akkor ellent tudok állni az ördögnek, és az ördög megfut tőlem. Tudom, hogy képes vagyok megdorgálni, és az életem dolgaiból, az üzleti világból is ki tudom rúgni az ördögöt.

A hit dolgában annyira fel lehet növekedni, hogy az ember eljuthat oda, hogy elrendel valamit, és az úgy van. A hitnek három szintje van. De el kell kezdeni valahol, az ember úgy is ebben a szellemi törvényben él és működik, mert most is azt éljük, amiben hittünk és kimondtunk, és bizony mindannyiunk kertjében ott vannak a gyomok, ezeket ki kell gyomlálni. Ki kell gazolni a rossz gondolatokat, a rossz megvallásokat, a hústestnek a lenyomatait.

A hústest szereti összegyűjteni az összes pletykát, amit képes meghallani, és ráül a telefonra, hogy még többet halljon. Nekünk pedig szeretetben kell járni, és ezekből meg kell változni. A hústest szereti elmondani mindenkinek amit, tud.

Több megvallásom van, ehhez fel kell állni, nagyon örülünk annak, hogy ilyen óriási hittel jöttetek. Álljunk fel mindannyian, és megvallásokat teszünk.

A Róma levél 8/11 szerint, kijelenti az Ige, hogy annak a Szelleme lakik bennünk, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, és ez a drága Szellem fogja megeleveníteni a mi testeinket. Megeleveníti, meggyógyítja, megújítja. Ha az ember idős korba jut, akkor sokszor nem a gyógyulásra van szüksége első helyen, hanem a szerveinek a megújulására.

Az imaharcosoknál fordult elő, hogy rosszul kérték, nem a gyógyulást kell kérni ilyenkor, hanem azt, hogy a test minden szerve megújuljon, mert az élet, és az erő, ami ezt elvégzi, az bennünk van.

Mindig megvallom, hogy a fejem tetejétől a lábam ujjáig minden szervem tökéletesen működik. Minden szervem, minden erem tökéletes. Tökéletesen működik minden szervem. Megújul. Tehát megújulásra van szükségünk, ezt fogjuk először megvallani.

Jézus nevében Isten életét átfolyatom az ízületeimen, a szerveimen, az ereimen, testem minden sejtjén, minden egyes cellán, hogy megújulhasson és meggyógyulhasson. Az erőt hívom, hogy visszatérjen belém Jézus nevében! És kijelentem, hogy élettel teljes vagyok, mert Isten élete van bennem. Az erő az enyém, mert Isten élete van meg bennem. A gyógyulás az enyém, mert Isten élete van bennem. Az egészség az enyém, mert Isten élete van bennem. Testem minden sejtjébe belefolyik és életemet, és egészségemet helyreállítja. Ámen! Dicsérjük az Urat ezért!

Hatalmat fogunk venni a sötétség minden ereje felett!

Jézus hatalmat adott nekem, hogy használjam az Ő nevét! Amit megkötök a földön, a mennyben is kötve lészen. Amit megoldok a földön a mennyben is oldva lészen. Ezért az Úr Jézus Krisztus nevében, megkötöm a fejedelemségeket, megkötöm a hatalmasságokat, ez élet sötétségének világbíróit, a gonoszság szellemeit, amelyek a magasságban vannak, és ártalmatlanná teszem őket! És egyben hatástalanná Jézus nevében! Ámen! Hallelúja!

Ezután már csak hálaadások vannak hátra. Mindenkinek, amire szüksége van a saját életére vonatkozólag, ezeket a megvallásokat meg kell tenni naponként. Ha új munkahelyre van szükséged, meg kell kérned, el kell fogadnod és meg kell köszönnöd, hogy meg van.

Köszönöm Uram, a fizetésem nem elegendő, ezért most megduplázom a Jézus nevében! És ezt elfogadom! Kezdd el ezeket mondani, amíg a szívedben el nem kezded hinni!

Dicsőség Istennek! Ámen!

 

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./ 


BÉKEVÁR FŐOLDAL