2011.11.09. 

KEGYELEM

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2011. november 06.

 

A kegyelem növekszik az életünk felett, mert van egy Istenünk. Az én Istenem fogja betölteni minden szükségeteket, az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban! Azt hangsúlyozzuk ki, hogy az én Istenem. Kinek az Istene? Az én Istenem, személyesen! Kinek az ellátója Ő, kinek a gondviselője? A te szükségleteidet is betölti.

Szabadokká válunk belül. És ahogy a kegyelem szabaddá tesz minket belül, úgy kezd el minden áradni az életünkön. Egy igen izgalmas életet élhetünk, ha hitben élünk. Emlékeztetni szeretnélek arra, hogy amiről csak megvallást teszel, hogy ki az Úr az életedben, Ő azzá válik az életedben. Az egész világnak az üdvözítője Ő, főleg azoké, akik hisznek.

Miért mondjuk ezt így? Sokak hiszik, hogy Ő Isten, de nem fogadják el az ő üdvözítőjüknek. Nem vallották meg ugyanis Őt az életük személyes Urának, és Megváltójának. Ezért nem tudják megtapasztalni az üdvösségüket. De ez nem ránk vonatkozik. Mi megvallottuk Őt életünk Urának, és Megváltójának!

Nem csak, hogy Ő az Urunk, hanem Ő a Gyógyítónk is egyben. Nem csak egy olyan Istenről van szó, aki tud gyógyítani, hanem személyesen Ő az én gyógyítóm. Ámen! Ő az én üdvözítőm, Ő az én gondviselőm, az én oltalmazóm, tehát Ő az enyém.

Amit rendszeresen megvallasz az életedben, hogy ki Ő neked, azzá válik számodra. És az lesz az, amit Ő meg tud tenni a számodra, azzá lesz Ő neked. Amit mondasz, azzá válik számodra az Úr.

Az az Ő akarata a számodra. És ez a felelőssége a hívőnek, az életében. Egy kis áttekintést szeretnék tenni erről. A hívőnek minden nap szüksége van arra, hogy megtegye a megvallásait. Nem arra gondolok, hogy az egész Imakönyv minden megvallását, minden nap elmondod, de mondjuk, felkelsz reggel, teszel egy megvallást arról, hogy:

Az Úr meggyógyította a fejem tetejétől a lábam újáig az egész testemet! Megújítja a testem minden szervét, minden artériám átjárható, nincs elzáródás a testemben. Az I. Péter 2/24 élete átjárja az egész testemet. Mindaz, ami nem életet termel a testemben, az levágatik az élete forrásáról. Ezért a rák meghalt a testemben, a daganatok eltávoztak a testemből, az immunrendszerem egyre erősebb és erősebb. Az életem minden területén növekszem minden nap.

Amit mondasz, azzá válik számodra az Úr. Valaki azzal a hírrel jött hozzám, hogy majdnem meghaltam. Tegnap is elmondtam, hogy mit gondolok erről az érzésről. Én, mivel katonai kiképzést kaptam, katonai iskolába jártam, ha valaki így mert szólni akkor kapott utána valamit, ott ahol igazán érzi.

Ha akarod, hogy az Úr pl. a Gyógyítóddá, váljon az életedben, akkor azt ki kell mondanod, és örömteljesen kell a megvallásaidat megtenned. Ha pedig valami katasztrofális dolog történt veled, pl. egy defektet kaptál, nem kell azt megvárni. Már most megteheted a megvallásaidat.

Mert azzá válik számodra, amilyen megvallásokat teszel róla. Ő lesz az Urad abban, és fogja a növekedést hozni. Mindenkinek van elhívása, de azt az elhívást tudjuk szélesíteni, tágítani a látásunkat arról. Ha megnézzük a világban a híres szolgálatokat, mit mondanak?

Néhányan a 40-es éveikben vannak, és pontosan azzá váltak, amilyen megvallásokat tettek előzőleg. Megvallották hosszú évtizedekig, hogy az emberek meghallgatják az én üzeneteimet. Amikor az én prédikálásom megy a tv-ben, akkor nem kapcsolnak át másik csatornára, hanem végighallgatják azt, és befogadják azt. Ezeket megvallották, és ma a világon a legnagyobb televíziós szolgálatok.

Most gyógyulás van a gyomorban. Az a rák most hal meg, elhagyja a testedet, eltávozik, eltűnik a testedből, a gyógyítások ajándékai által Isten kegyelméből. Meg fogom tanítani nektek, hogy miként működik ez, és hatalmunk van arra, hogy az a kegyelem, amiben állunk, abban növekedhessünk.

Az Apostolok cselekedeteit taglaltuk már az elmúlt alkalommal is. Most ismét rátekintünk…

Apostolok Csel. 4/33 És az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról; és nagy kegyelem volt mindnyájukon. 

Ugye erő van abban, amikor Jézusról prédikálunk, és Jézusról tanítunk. Nagy kegyelem volt mindnyájukon, azt írja. Nagy kegyelem. Hogyan lehet ezt megtapasztalni? Erről fogunk ma tanítani, s el fogjuk magyarázni.

Emlékeztetlek benneteket arra, hogy az Úr szétszórta a gyülekezetet, mert üldözések jöttek, nem az Úr üldözte őket, hanem az ördög nagy hibát követett ott el. A 8. fejezetben ugyanis azt olvasod, hogy szétszóródott a gyülekezet, kivéve az apostolokat.

És ki az, aki felett ott volt ez a nagy kegyelem? A gyülekezet felett, mindnyájuk felett. Kimentek prédikálták az Igét, és naponta gyarapodott a gyülekezet az üdvözülőkkel. Az Ige növekedett, és így terjeszkedett a gyülekezet.

Azt is taglaltuk az elmúlt héten, hogy Jézus felemeltetésekor adott ajándékokat az embereknek. Ezek a szolgálati ajándékok a Gyülekezeti Test építésére vannak, hogy növekedjünk. Meg szeretnénk szerezni ezt a kegyelmet, és növekedni benne, hogy nagy kegyelem legyen mindannyiunk felett.

Példabeszédek 19/12 Mint az ifjú oroszlánnak ordítása, olyan a királynak haragja; mint a harmat pedig a füvön, az ő jóakarata.  

Van-e királyunk? A királyok Királya, és az uraknak Ura a mi Királyunk. Tudjuk, hogy Ő az Úr. Az Ő kegyeltsége, az Ő jóakarata, olyan, mint a harmat a füvön, az életünk felett. A harmat lehet ritkásabb, vagy lehet sűrű az a harmat. Olyan sűrűn is leszállhat a harmat, mintha eső lett volna, szinte csöpögnek ezek a cseppek a füvön. Ez a kegyeltség, vagy ez a jóakarat mindannyiuk élete felett úgy volt ott, mint a harmat.

Valami volt rajtuk, és ez a kegyeltség. A kegyeltségnek, a kegyelemnek különböző szintjei vannak. Különböző fokozatai vannak, a pásztorkonferenciánkon megtapasztaltuk ezt. Amikor kiléptem ide, úgy szállt le ránk, mint a harmat. És meg fogom nektek mutatni, hogy szintenként, rétegenként jön az életünkre.

Különböző fokozatokban, szintről-szintre ereszti az Úr az életünkre. A korai gyülekezet idején együtt voltak a gyülekezetesek, és addig növekedett felettük a kegyelem, míg a végén azt mondja az Írás, hogy nagy kegyelem volt mindannyiukon.  Jakab 4/6-ban írja az Ige, hogy – de majd nagyobb kegyelmet ád.

Nem tudom, hogy akik nem voltak ott jelen, azok hogy fogják ezt a nagyobb kegyelmet megtapasztalni, de akik ott jelen voltak, pásztorok és szolgálók, és imatestvérek, azokra rászállt ez a nagyobb kegyelem, mint a harmat, és már úgy mentek el, hogy ez a nagyobb kegyelem rajtuk volt.

És itt a Jakab 4/6-ban úgy fejezi be az Ige, hogy az alázatosaknak még több kegyelmet ád. Jézus pedig növekedett az Isten és az emberek előtt való kedvességben, vagy kegyeltségben.

János 1/16 És mindnyájan az Ő teljességéből vettünk kegyelmet kegyelemre. 

És a Bővített bibliafordítás egy kicsit mélyebb betekintést ad erről, mert még több kegyelemről tanítunk ma, hogy mit is jelent. Ez a Bővített fordítás kihangsúlyozza nekünk, hogy miről is van ekkor az életünkben szó?

„Mert mindnyájan az Ő teljességéből, bőségéből egyik kegyelmet a másik után nyertük, azaz részesedtünk az Ő teljességéből, bőségéből, ellátást adott belőle nekünk, egyik szellemi áldás után, a másik szellemi áldást nyertük, sőt még kegyeltséget is kegyeltségre, és ajándékot ajándékra halmozva.”

Jézusnak János apostolát úgy is próbálták megölni, hogy olajban főzték, és úgy sem tudták megölni. Ez kegyelem. Olyan volt, mintha megfürdött volna, semmi nem ártott neki, és akkor száműzték őt arra a szigetre. Mondja az Írás, hogy az egyik kegyelmet, a másik után kaptuk, vagyis rétegenként van az életünk felett. Az egyik szellemi áldást a másikra halmozza az Úr.

A Biblia tanítja, hogy minden szellemi áldással megáldott minket. És kegyeltségre kegyeltséget halmozott az Úr, és ajándékra ajándékot. Vagyis az Ő kegyelmét rétegekben teszi rá az életünkre. Így lehet az, hogy kegyelmet kegyelemre halmozva élhetünk.

Lehet, hogy már az Úr kegyelmében élsz, és megajándékoz a kegyelmének egy következő szintjével. És annak a kegyelemnek megint egy következő rétegével, addig halmozva ezt, míg a végén nagy kegyelem van feletted. Ha lehet belőle még többet kapni, akkor hogyan lehet ezt megszerezni, és miként befolyásolja ez az életünket? Mert a kegyelem egy valóságos dolog.

Zsidó 4/16 Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyiszékéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk; a szükség idején segítséget kapjunk. 

Nem tudunk akkor bizalommal, bátorsággal járulni a trón elé, ha bűntudatban vagyunk, hogyha a törvény alatt élünk.

Róma 6/14 Mert a bűn tirajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. 

Vagyis nem tartozunk a törvény alá, a kegyelem alá tartozunk. Ezért járulhatunk bátorsággal a trón elé, hogy irgalmasságot nyerjünk, kegyelmet találjunk, a szükséges időben segítséget nyerjünk. A mi kegyeltségünk, az a mi segítségünk.

Érdekel-e téged, hogy nagyobb kegyelmet nyerj Istentől, nagyobb isteni segítséget? Mert ez a kegyeltség, ez a mi segítségünk. Az eddigi életünk sikereinek az eredményei is ezen alapulnak. Lehet, hogy úgy gondolod, hogy te hoztad ezeket a sikereket elő, de ez csak Isten kegyelme által volt lehetséges. Pál így vélekedik erről a következő Igében:

Korinthus I. 15/10 De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok; és az Ő hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló; sőt többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. 

Istentől több kegyelmet kapott arra, hogy még többet elvégezhessen. Mi a helyzet akkor, ha az életünkben ez a kegyelem megkétszereződik, vagy tízszeresére nagyítja fel Isten az életünkben, hoz-e ez különbséget?

Egy pontban észre fogjuk ezt venni, hogy azokon a helyeken, ahol eddig csak küszködtünk és küszködtünk, azok a dolgok most könnyedén mennek majd. És amelyeket nem tudtunk eddig megtenni, azokat most képesek vagyunk megtenni. És azokon a területeken, ahol eddig kudarcot vallottunk, ott most győztesek leszünk.

Ezeket a hátunk mögé tudjuk vetni, ha megfelelő kegyelem van az életünk felett. Akkor képesek vagyunk bármilyen áldást elfogadni Istentől, és nincs olyan csoda, ami túl nagy lenne Istennek. Mindez persze hit által jön hozzánk, de kegyelemből hit által. Kegyelemből tartattatok meg hit által, mondja a Biblia.

Soha nem hallhattad volna meg a hit beszédét, ha Isten kegyelme nem talált volna meg vele. Elvitt téged arra a helyre, ahol meghallhattad a kegyelem üzenetét. És ha a kegyelem elég nagy feletted, akkor képes vagy elfogadni a gyógyulásodat. Vagy bármilyen mértékű anyagi áldást is képes vagy elfogadni.

Ha ez a kegyelem megfelelő nagy feletted, akkor azokon a területeken, ahol eddig küzdöttél, most könnyedén magad mögé csapod és otthagyod. Megszabadulhatsz így bármilyen szenvedélybetegségtől, ellent tudsz állni bármilyen kísértésnek. Vagyis érdekel-e, hogy hogyan lehet még több kegyelmet kapni?

Zsoltár 119/58 Teljes szívből könyörgök a Te színed előtt: könyörülj rajtam a Te ígéreted szerint! 

Az Istentől való kegyeltséget kéri. Tehát az Atyától mi Jézus nevében kérhetünk még több kegyelmet. Mit kell ahhoz tennünk, hogy még több kegyelmet nyerjünk? Isten hűséges, és nem kell Őt nagyon rábeszélni olyanra, ami eredetileg is az Ő elképzelése, vagy az Ő ötlete volt. A kegyelem és az Ő jóakarata, az Ő elgondolása volt az életedben.

Miért van az, hogy egyesek nagyobb kegyeltségben járnak, mint mások? Ugyanis Isten nem egy igazságtalan Isten. Hanem ott van a különbség, hogy ők valamit bizonyára másként tesznek, mint azok, akik felett ez a nagyobb kegyelem van. Meg kell vizsgálni tehát, a mi részünket.

Zsoltár 89/17 Mert az ő erejüknek ékessége Te vagy; a Te jóakaratoddal emeled fel a mi szarvunkat. 

A Te kegyeltségeddel fogunk mi felmagasztaltatni. Itt van a előléptetés, amikor felléphetünk a következő szintre, felmagasztaltatunk arra a következő helyre.

A Te kegyeltséged által adsz nekünk győzelmet – mondja egy másik fordítás.

Miért győzünk tehát? Azért, mert Isten kegyeltséget adott nekünk. Hogyan nyertük el a sikereinket? Úgy, hogy Istennek kegyeltsége, jóakarata volt felettünk.

Az egyik héber fordítás szerint: az embernek a kegyeltsége azáltal növekszik, hogy Istennek a tetszésére van.

Vagyis egyre nagyobb erővel tudunk befolyást gyakorolni így az életre. Hogyan tudom én kezdeményezni azt, hogy ez a kegyelem növekedjen az életem felett? Hogyan tudom azt hozni, hogy ez a kegyelem erőteljesebb legyen az életemben, mint eddig? Az Ő tetszésére kell lennem. Ha jobban a tetszésére leszek Istennek, akkor nagyobb kegyelmet ad.

Nagyobb tetszésére vagyok Istennek, akkor nagyobb kegyelmet fog adni nekem. Nem szabad ezt összekeverni a keresztényeknek azzal a törvényhalmazával, amelyben megfogalmazzák a szabad és nem szabad dolgokat.

Példabeszédek 16/7 Mikor jóakarattal van az Úr valakinek útjaihoz, még annak ellenségeit is jóakaróivá teszi. 

Még a gyűlölőit is megbékíti vele – mondja egy másik fordítás, ha az Úr jóakarattal van valaki felé. Azokat, akik gyűlölik őt, azokkal is békét szerez az Úr.

Azok ugyanis, akik a te ellenségeid, azok a te sérelmeid keresik, hogy megsértsenek, hogy bántsanak. De nem tudnak. Miért? Azért, mert az Úr békét szerez velük, attól még ellenségek ők, ellenségnek hívod őket, de most már másokkal harcolnak, nem veled.

Attól még nem fognak téged kedvelni, attól még ott leszel az ő listájukon, de az évek telnek és múlnak, és ha továbbra is az Úr tetszésére vagy, akkor ezt a békét Ő fenntartja. Ez ellentétes azzal, amit sok keresztény hisz.

Ha Istennel jobb kapcsolatba kerülsz, akkor több ellenséged lesz, mint valaha – gondolják. Ha kilépsz Isten szolgálatába, akkor nagyon sok baj jön majd rád, azonban ezzel nem egyezik. Sokan hiszik tehát ezt így, de az Írások ezt nem támogatják. Ha te valóban tetszésére vagy az Úrnak, akkor le fogja csendesíteni az ellenségeidet.

Zsoltár 41/10 De Te Uram, könyörülj rajtam és emelj föl engem, hadd fizessek meg nékik!  

11. Abból tudom meg, hogy kedvelsz engem, ha ellenségem nem diadalmaskodik felettem;

Ez egy biztos jele annak, hogy Te kegyeltséget adtál nekem. Te kedveztél nekem Uram, mert az ellenségeim nem tudtak győzelmet venni felettem. Mert az ellenségeink Istennel harcolnak, és az ellenségeidnek van más problémájuk rajtad kívül is.

A Prédikátorok könyvébe hajtunk, és a csapdákról beszélünk. A tőr és a háló, egy asszonyról írja itt, de egy férfivel ugyanúgy megeshet, néha még inkább.

Prédikátorok 7/26 És találtam egy dolgot, mely keservesb a halálnál; tudniillik az olyan asszonyt, akinek a szíve olyan, mint a tőr és a háló, kezei pedig olyanok, mint a kötelek. Aki Isten előtt kedves, megszabadul attól; a bűnös pedig megfogattatik attól.  

Vannak olyanok akik, azt tűzik ki célul, hogy egész családot tönkretesznek. De aki Istennek tetszésére van, az ki fog menekülni ezekből a helyzetekből. Ugyanis kegyelmet fog kapni arra, hogy könnyen kijöjjön ezekből a kísértésekből, míg mások beleesnek ezekbe a kísértésekbe. Mert Isten kegyeltsége által az illető erősen tud állni.

Korinthus I. 10/13 Nem egyéb, mint emberi kísértés esett rajtatok; de hű az Isten, aki nem engedi, hogy azon felül legyetek megkísértve, mint amit elszenvedhettek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy képesek legyetek elviselni. 

Minden egyes tőr és csapda, amit az ellenség neked tervezett, arra van egy kimenekedési útvonal. Hallgattam egy keresztény műsort arról, hogy Eisenhower hogyan tervezte egy bizonyos helyzetből a kimenekedést. Ő ennek a folyamatát tervezte, miközben egy asszony imádkozott. Egy egyszerű asszonyka. És az Úr ezáltal ki tudta jelenteni, hogy mi fog történni.

Felhívta a Fehér Házat az asszony – a biztonságiak nagyon szeretik tudni, hogy ki telefonál be, ha az ember mond valamit, még aznap le is tartóztatják – és ez az asszony elkezdte azokat sorolni, amit senki sehogy nem tudhat.

A titkosszolgálatosok ezután meglátogatták őt. Elmentek az elnökhöz, és elmondták neki, hogy ez az asszonyka… mondom neked, hogy érdemes meghallgatni, hogy mit mond, mert ezeket amiket ő mond, senki sehonnan nem tudhatja, csak ha Isten nem közli vele.

És amikor meghallgatta őt, elkerült egy olyan döntést, ami katasztrofális lett volna, ha meghozzák. Egy egyszerű imaasszony által végezte el Isten, és szigorú katonai titkokat fedett fel Isten. Senki nem tudhatta, hogy Churchillel fog találkozni, ez teljesen titkosan volt a színfalak mögött. És az Úr kiszabadít minket a csapdákból.

Azt mindig mondom neked, ha imádkozol, akkor legyen készen a szíved arra, hogy meghald azt is, ha Isten azt mondja, hogy nem. Mert legtöbbször, amikor így imádkozunk, sajnos már előre eltökéljük a fejünkben, hogy merre megyünk. Van mindig egy kiút, ha Isten kegyelme feletted van.

Ha azonban csak arra használod a másikat, hogy te előbbre juss, és viszálykodsz, nem vagy így Istennek a tetszésére, ha nem is nagyon érdekel, hogy most Istennek tetszel vagy nem, akkor a kísértések idején kudarcot fogsz vallani. Azért buktál el azon a bizonyos próbán, vagy teszten, mert nem volt feletted ez a kegyelem.

Hiszed-e, hogy Istennek megfelelő kegyelmével, minden egyes ellenséges csapdából képes vagy kimenekedni, elkerülni azokat? És amikor ellenálltál, akkor ne verd a mellkasodat büszkén, hogy te ellenálltál, hanem tudd, hogy az Isten kegyelme volt.

Az az Ige jött a szívemre reggel, ahogy jöttem be a templomba, hogy álljatok ellent az ördögnek, és megfut tőletek. Ha te meg tudtál állni egy olyan helyzetben, amelyben az előtted lévő elbukott, akkor az feletted csak Isten kegyelme volt. Ha ezt észreveszed, akkor még több kegyelmet szeretnél nyerni, és kapsz is, és az ellenségeid el fognak hagyni. Békén hagynak.

Rá kell ébredni erre, és reggel, amikor felkelsz, ki kell jelenteni, hogy én nem fogok elbukni, hanem Isten kegyelme által kimenekedek mindebből. Ki az, aki még nagyobb kegyelmet kap? Akik tetszésére vannak Istennek.

Amikor Jézust az ellenségei meg akarták fogni, akkor Ő egyszerűen csak kiment a kezük közül és eltávozott, akkora kegyelem volt Jézuson. Senki nem veheti el az én életemet, én teszem le én magamtól, mondja a János Evangéliumban Jézus. És amikor ezt mondta, hogy én Vagyok, az erő kiáradt, és az összes katona, akik azért jöttek, hogy elfogják Őt, hátra hanyatlottak és elestek.

Jézus tehát olyan életet élt, ahol Isten a kegyelmet a kegyelemre halmozta az életében. Ez a szerelmetes Fiam, akiben én igen gyönyörködöm, mondta. És ez a kegyelem felette mérték nélkül való volt.

János 8/29 És aki küldött engem, énvelem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek.  

Aki engem küldött, az énvelem van. Tanultunk már ma egy kicsit arról, hogy mit is jelent Istennek a kegyeltsége. Az egyik, amiről tanultunk, az Isten jelenléte, amely mindig veled van. Az Ő kegyeltségét abban jelenti ki, hogy veled megyek, és nyugalmat szerzek neked.

Istennek a kegyeltsége volt felette, és ezért az ellenségei nem voltak képesek érinteni Őt. Nem hagyott az Atya engem egyedül, mert… - ez a mert nagyon fontos, amit Jézus mondott -…mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek.

Mi az, amit Jézus tett, reggelente, vagy szombaton, vagy csütörtökön, vagy szerdán állandóan, minden nap? Az Atya tetszésére volt. Ennek eredményeképpen Isten jelenléte, Isten kegyeltsége mérték nélkül volt az élete felett. Állandóan.

Igen, mondod, de én nem vagyok Jézus. Tudjuk, de az ilyenfajta hozzáállással van egy kis probléma, mert azt akarod kihangsúlyozni, hogy azért nem volt Jézusnak soha problémája, mert Ő Isten Fia volt. Így könnyű volt neki, de nekem meg sokkal nagyobb a nehézségem.

Ez hazugság így, ez nem igaz. Igazságtalan lenne akkor azt mondani az Igében, hogy mi ugyanazokat meg tudjuk cselekedni, ha Ő Istenként tette, mi pedig emberek vagyunk. Jézus pedig tanította, hogy aki énbennem lakozik, az úgy járhat, ahogy én járok. Vagyis mi képesek vagyunk úgy járni itt a földön, ahogy Ő járt. Lehetséges ez?

Csak akkor lehetséges, ha Ő is úgy járt, mint egy földi ember. Ha úgy tette ezeket, mint egy ember a földön, aki Istennek a kegyeltségével, és Istennek a Szellemével volt felkenve, és nekünk ugyanazt a Szellemet ajándékozza, és ugyanazt a kegyeltséget, ugyanazt a kegyelmet hasonlatosan.

Akkor megláthatjuk annak a dicsőséges lehetőségeit, hogy valóban képesek vagyunk úgy járni, ahogy Ő járt. Én, mint az az ember, képes vagyok a vízen is járni, mondta egy prédikátor. Hamar kiderül, hogy mekkora hitben vagy, mikor kilépsz oda.

Látjuk az Igében, hogy Jézusnak volt egy akarata, ami különbözött az Atyáétól, ha elmegyünk a Gecsemáné kertbe, ahol azt imádkozta, hogy ha egy mód van rá, akkor múljon el tőlem ez a pohár. Ez azt jelenti, hogy Ő nem úgy akarta, ahogy az Atya. Mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a Te akaratod legyen meg Atyám.

Itt látjuk, hogy két akaratról volt szó. Jézus nem csak a fizikai fájdalmakra tekintett, amikor ezt imádkozta, hanem belátott a szellemi birodalomba. Látta azoknak a bűnöknek a sokaságát, ami a múltból, a jelenből, a generációkon keresztül rá kerül majd. S az Ő szellemére lesz ez helyezve, egy időre. Az Ő szeplőtelen, tökéletes lényére, és így vált Ő bűnné, a mi bűneinkkel.

És ekkor kiáltott fel, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem. Mert Istennek úgy kellett bánni a Fiával, mint a bűnnel, úgy kellett megítélnie. Istentől ostoroztatott, verettettetett, mondja az Ésaiás 53-ban a 4-es vers. Nagyon kicsiny elképzelésünk és megértésünk van arról, hogy itt valójában mi is történt.

Ugyanis soha nem követett el egyetlen bűnt sem, és most mégis elkülönült a bűn által az Atyától. Ő mindig a tökéletesség volt, a bűntelen lényére lett mindez ráterhelve. Ezért imádkozta, hogy Atyám, ha egy más mód van rá, akkor ne így legyen. De hová kanyarodott vissza? Mindazáltal ne az én akaratom, hanem a Te akaratod legyen meg.

Vagyis volt-e valami erősebb Őbenne, mint a saját kívánsága a saját életére? Mi volt az? Az, hogy az Atyának tetszésére legyen. Amiket az Atya mondott neki, azokat megtegye. És miért tette ezt? Hogy a világ megtudja, hogy én szerettelek téged Atyám, ezért megyek.

Ezért leteszem az én életemet, hogy a világ megtudja. Miért? Mert az Ő tetszésére akarok lenni, bármi áron. Mindegy, hogy mit gondolok erről, hogy mi az én akaratom ebben, én neki akarok tetszésére lenni. És megtette ezt, Ő lett a mi hősünk. És te ugyanilyen akarsz lenni, mint Ő, ugye?

Volt a Biblia iskolában egy professzorom, nagyon nagy szolgálatai voltak. Egy briliáns elme volt, bibliatanító, el sem tudod képzelni, hogy miként tesz valaki szert egy ilyen méretű ismeretre, tudásra. Egy olyan elme, ami mindent képes volt befogadni. Beteg lett, és már a halálán volt, harmadik napja haldoklott a kórházban. Az orvosok azt mondták, hogy semmit nem tudnak tenni.

A harmadik napon az Úr szólt hozzá. Azt kérdezte tőle, hogy kinek a szolgálatában állsz? A Tiédben, mondta. Akkor az én akaratomat kell tenned. Igen Uram, mondta, és azonnal meggyógyult.

A következő napon, a mi bibliaiskolánknak az igazgató asszonya hívta fel, és hívta meg, hogy jöjjön tanítani a mi bibliaiskolánkba. Nagyon fontos volt az Úrnak, hogy ő ott tanítson azzal a tudásmennyiséggel, mert ott nagyon sok diák volt. Szilárd alapokon nyugvó, tiszta bibliatanítások voltak ezek. Három éven keresztül lehetett hallgatni az ő kurzusait.

Az Úr nyomatékosan a szívemre helyezte, hogy írjak néki egy levelet, de gondoltam, hogy Uram, miért írjak én neki levelet? Hát írd meg neki, hogy milyen szolgálatot tesz. Nem tettem. Valószínűleg nem látta azokat a gyümölcsöket, amelyeket a szolgálata termett.

Nem csak tanítani tudott, hanem mesterien prédikált. Pásztor üzeneteket tanított, fejed tetejére állított, amikor prédikált, úgy kiabált az Úrnak. Egy igazi éledést hozott, amikor kiabált, úgy prédikált az Úrnak. Mester prédikátor volt.

Egy nagy gyülekezetet, több tízezres gyülekezetet vett át Texasban, és amikor ezt a döntését meghozta, akkor egy repülőgép szerencsétlenség áldozata lett. Igazán kifizetődő az Úr akaratában lenni. Ez ennyire komoly dolog.

El kell jutni arra a helyre, hogy el kell imádkoznunk, hogy Uram, nem az én akaratom, hanem a Te akaratod legyen meg. Mert az Úr előrelátóbb, és okosabb ezekben, mint te. Tudja pontosan, hogy mi az, amire te és én kaptuk a kegyelmünket. Tudja, hogy mire teremtett engem, és nekem Őbenne meg kell bíznom ezért.

Ő okosabb nálam. És ezért szükséges nekem hinnem abban, amit Ő mond, hogy az a számomra jó, és szükséges. Az jó nekem, amit Ő mond, neked is. Gyönyörködöm a Te akaratod megcselekedésében, mondja az Ószövetségben, és az Újszövetségben is. Ez a mi akaratunknak az állítása.

Norvel Hayes, mint prédikátor tanítja, hogy egyetlen dolgot tudunk Istennek adni, az akaratunkat. Semmi mást. Amikor ott a Gecsemáné kertben imádkozott, akkor nem a legjobban érezte magát. Vért verejtékezett és mégis kijelentette, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a Te akaratod.

Tehát ez az Ő akaratának a leszögezése volt, hogy az enyém, a Tiéd. Ezt neked is meg kell tenned. Gyönyörködöm a Te akaratod megcselekedésében – ezt neked is mondanod kell. Ezt én minden nap kimondom: – A mai napon beteljesedik Isten akarata az életemben!

És így képes az Úr arra, hogy ha szükséges, akkor irányt is váltsak, hogy arra menjek. Úgy kell élned neked is, hogy az Ő tetszésére légy, hogy mindig azt cselekedd, ami az Ő tetszésére van.

És nem kell úgy érezned, hogy szívesen ezt vagy azt tennéd. Nem is kell megérteni sem, hogy miért. Akkor is képes vagyok gyönyörködni az Ő akaratának a megcselekedésben. Egy szempillantásban képes vagyok megváltozni ebben.

Készíthetek nagy terveket, hogy ide meg oda, és az Úr azt mondja, hogy nem! Abban a pillanatban azt mondod, hogy igen Uram, nem! Akkor nem is akarod azt tenni, mert az embernek a feje azt akarta tenni. Meg kell mondani ilyenkor a fejednek, hogy csendesedjen el. Mert Isten okosabb nálunk.

Megint vannak más dolgok, amelyeket én személyesen soha nem teszek. Ahogy mondtam magamban, Európába soha nem fogok menni. És amikor eljön az útirány, hogy arra kell menni, akkor: – Igen, Uram, felveszem ezt az útirányt!

Mennyire szeretem ezt Uram, most jövök rá erre. Mert nekem mondta, és akkor az, az én utam. Azért, mert soha nem tetted azt, nem azt jelenti, hogy nem vagy rá képes, hogy megtegyed.

Volt, akinek azt mondtuk, hogy pásztor leszel, és azt hitte az illető, hogy légből kapott az egész. Persze kell hozzá egy kép, hogy az ember lássa magát abban. Erre idő kell. Ki kell épülnie ennek. Ezért van itt ez a gyülekezet példaként, hogy a gyülekezetek és a pásztorok egy képet kapjanak arról, hogy milyen a gyülekezetbe járás.

Az is fontos, hogy megértsd, hogy az, ami ma vagy, az nem korlátoz téged abban, hogy mi leszel, ha csak nem hajlandó vagy elfogadni azokat, vagy ha azt gondolod, hogy te okosabb vagy még Istennél is, és keménynyakú vagy.

Tehát, ha Isten mutat neked valamit, ami l80 fokban ellentétes azzal, amerre te akarsz menni, amit mindig is terveztél, hogy majd merre mész, akkor is képes vagy irányt változtatni. Ilyenkor kell azt mondani, hogy igen Uram, ha neked tetszik, akkor nekem is nagyon tetszik ez, ez én vagyok, ahogy Te látod.

Lehet, hogy valaki ellenkezik majd veled, hogy ez nem neked való, ez nem a te utad. De bizony az én utam, mert az Úr mondta nekem, és én gyönyörködöm a Te akaratod megcselekedésében, Uram.

Képes vagy kezdeményezni Istennek a nagyobb kegyelmét az életed felett, hogy Istennek a jó akaratát élvezhesd. Istennek ez a jó akarata, előtted megy, követ téged, és ezért kezdheted azzal, hogy máris növekszel benne. Bizonyára fogsz tetszeni Istennek abban, ha az Ő akaratát cselekszed. Sok tanítás van ezen a területen, mert szükségünk van a nagyobb kegyelemre.

Zsidó 4/16 Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyiszékéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk; a szükség idején segítséget kapjunk. 

Amikor találkozom lehetetlennek tűnő imakérésekkel, akkor ehhez az igevershez megyek, és kegyelmet kérek, hogy irgalmasságot nyerjenek, kegyelmet találjanak.

És nem azt mondja, hogy menjünk a trón elé, és kérjünk kegyelmet, hanem találjunk kegyelmet. Gyűjtsük azt össze, mert szükségünk van az életben erre a kegyelemre.

Tehát nem úgy imádkozunk, hogy óh Uram, adj nekem irgalmat, kegyelmet, mert mindannyiunk felett irgalmat gyakorolt, és kegyelmet adott, amikor odaadta Jézust a keresztre, és ezt kinyilvánította felénk.

Ezért nekünk ezt már csak meg kell találni, hogy a szükség idején segítséget kapjunk. Miért? Mert különböző kegyelmek vannak ott a trón előtt. Melyik kegyelmet akarod felvenni? Kegyelmet a gyógyulásra, vagy a megsokszorozódásra, vagy az anyagiakra?

Van-e ott vajon kegyelem arra, hogy lelkeket nyerjél meg? Melyik kegyelmet akarod? Még több kegyelmet az üzleti dolgodra, még több kegyelmet az anyagi éltedre. Melyik kegyelmet akarod? Azt a kegyelmet vedd fel, találd meg, amelyiket akarod.

Nem csak magunkért megyünk oda kegyelemért, hanem mások számára is odamegyünk, hogy szükség idején segíthessünk nekik. Mert lesz olyan, amikor neked kell segíteni másokon. Szeretnénk, ha mások élete is megváltozna azáltal, ha segíteni tudunk nekik.

Ha gátak, vagy különböző akadályok vannak az illető útján, amit az ördög helyezett oda, akkor odamegyünk, és segítünk neki. Mert a világnak a segítségére vagyunk a hitünkkel abban, amit teszünk.

Az Ige mondja, hogy nagyobb kegyelmet ád. Pál mondja Timótheusnak, hogy te annak okáért én fiam erősödjél meg, a Krisztus Jézusban való kegyelemben. Vagyis a Krisztus Jézusban való kegyelemnek az előnyeit élnünk kell az életünkben.

Mit jelent ez? Hogy azt a rákot te saját magad is megdorgálhatod. Takarodj ki a testemből, mondod. Az én testemben nem lehetnek ellenszegülő, lázadó kiskirályságok! Ezért, bármilyen betegségre, rendellenességre képesek vagyunk gyógymódot kapni Tőle.

Egyszerűen hanyagold el a tüneteket, lépjél ki abból, és menj tovább. Elhanyagolod. Ez része annak, hogy ellenállsz azoknak a tüneteknek. Figyelembe sem veszed, mert le van győzve, minden tünetnek el kell menni!

Róma 6/14 …mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. 

A törvény Mózes által jött, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által. Vagyis te meggyógyultál, mert te vagy a Szent Szellemnek a lakozó helye. Benned jár, benned szól, és benned kiáltozik. Kiáltsál: Hallelúja! És kiáltsál, hogy dicsérem az Urat, mert Ő él!

Az a Szellem, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, benned lakozik, és Ő megeleveníti a testedet. Akkor nem lakhat benned betegség! Megújítja, megeleveníti a testedet. Ahogy idősödik a tested, úgy a testednek a megújítására, minden szerved, minden sejted megújítására van szükséged.

A minap gondolkodtam azon, hogy a háborúk során, ha a katonák megsérülnek… Egyszer egy emberrel beszélgettem, és elmondta, hogy két lövést kapott a harc során a háborúban. Intenzív kezelésen vett részt, és amikor onnan kijött – nem hiszem, hogy újjá volt születve, de lehet – és úgy gondolom csak, hogy az ő szelleme, mint emberi szellem, öngyógyító folyamai által meggyógyult.

Neked mennyivel több van, benned ott van Isten örök élete, a DZOÉ, az isteni élet, ami egymagában képes arra, hogy megelevenítse a testedet, még ennél is több van neked. Ott van a Szent Szellem, Isten van benned, aki benned tábort jár, beszélget benned, és elvegyül a te szellemeddel. Ezért ezt ki kell árasztani magadból, ez a keresztények feladata.

A Róma 8/11 szerint: Annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, és megeleveníti, megújítja a testedet. Minden rebellis sejtet elpusztít a testemben, levágatik az élet forrásáról Jézus nevében!

Ezért nekünk isteni szent egészségben kellene járnunk. Hallelúja! Ha problémád van, akkor menjél oda, és vegyél még több kegyelmet. Kegyelmet, kegyelemre halmozva. És arról kell beszélni, amit az Úr tesz érted, mert ki kell mondani azt, hogy Ő ki nekünk.

Mondod, hogy a fájó lábad. Ne panaszkodj, ne mond ezt ki újra, mert az lesz neked. Ne, ne, és ne mondj ilyet. Amikor a legrosszabbul érzed magad, mintha egy kamion ment volna át rajtad, ilyenkor azt kell mondani, hogy az Úr öröme az én erősségem!

Az ördögnek a képébe mondjad, a saját érzéseid ellenére mondjad! Még akkor is ezt mondod, ha a lelked ilyenkor szenved, mert nem ezt akarja hallani, akkor is ezt mondjad. Hallelúja! Ma kaptatok kegyelmet, mert még ennél is sokkal több van. Egy kiabálós, kiáltozós, örömteljes csapat leszünk.

Hogy lehet szabaddá lenni? Egyszer elmentem egy összejövetelre, talán 1991. februárjában lehetett, 5500-an jöttek össze egy Hagin imakonferencián. És csak kiabáltak, és kiabáltak, 45 percig. Néztem az órámat, nem tudták abbahagyni, annyira szabadok voltak.

Mondtam magamban, hogy ezt Ausztráliában, Európában és Magyarországon sem értené senki. A bolondok házába zárnának minket így. 45 percig ment ez, és csak növekszik, mi is növekszünk minden területen. Növekszünk, szélesedünk, terjeszkedünk.

Majdnem 8 ezer aláírásunk van már! Csak azért nincs több, mert nem vagyunk szorgalmasabbak, néha úgy megfeledkezünk róla. Képzeljétek el, hogy találkoztunk olyan pásztorunkkal, aki nem is tudott róla, hogy van aláírásgyűjtés. A barlangjából jött ki, Elizeussal töltötte együtt az elmúlt háromezer esztendőt. De most, hogy kijött a barlangjából, vele is aláírattattuk. Az Úrnak az öröme itt van.

Az Izraelbe utazóknak nagy örömeik lesznek, ahogy mennek a busszal ide-oda, megköszönik az Úrnak, hogy eljutottak oda, és elvégzik amiért mennek. Köszönjük mi is az Úrnak, hogy megváltoztatja a világot az imádságaink által. Mindent Neki köszönünk, ami csak a szíveteken van, mindent meg kell köszönni.

Ami kívánság a szíveteken van, és amelyek még nincsenek a láthatóban, előszólítjuk őket, mint meglévőket. Mert amit csak kértek a könyörgéstekben, az imáitokban, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek! Csak köszönöd az Úrnak és köszönöd, és az meg fog nyilvánulni az életedben. Ugyanis te hozod azt valóságba, neked adta ezt a képességet, mert te Istennek a gyermeke vagy, és a Szent Szellem benned van erre.

Ezért reggelente mondod: olyan jól éreztem magam tegnap reggel, amikor felkeltem! Az ördög azt mondja – tényleg? Azt mondja, hogy most is olyan ronda vagy, mint tegnap voltál. Mondd meg neki, hogy nem így van ez, mert én az Úr szépsége vagyok. Hallelúja!

Álljatok fel, mindenki jelentse ki: Én szabad vagyok, növekszem, az Úr ismeretében növekszem, Isten kegyelmében növekszem, nagyobb kegyeltség van rajtam, nagyobb kegyelem van rajtam, gyarapodom, mindenre, amire a kezemet teszem, Isten kegyelme van felettem. Hallelúja! És áldott legyen az Úr neve, ezért én is áldom az Úr nevét. Jézus kegyelmében járok, mert nekem megvásárolta ezt, és még többet veszek magamhoz. Az Úr többet ad nekem, és én azt a többet elfogadom!

A gyógyítások ajándékai jelen vannak, mert befogadtátok ezt a nagyobb kegyelmet, mindannyian, akik csak befogadjátok ezt a nagyobb kegyelmet, ott van felettetek. Ha valaki örömben van, és mosoly van az arcán, akkor lehet látni rajta, hogy a hit öröme van rajta.

RÁADÁS: A kézrátételes imádság után, a következők hangzottak még el.

Baranyai László pásztor Dunaújvárosból: Legyen áldott az Úr, legyen áldott az Isten mindörökkön, örökké. Ámen! Nagyon köszönjük Istennek, ez egy kegyelmi helyzet és kegyelmi megtiszteltetés is, hogy az ember ide állhat, és szólhat, és jöhet Isten Igéje.

Megtiszteltetés, hogy szólhat emberek felé, akik régebben jártak erre, vagy régebben megtalálták az Urat, pontosabban az Úr talált meg bennünket, és azt mondjuk, hogy – Urunk boldogság együtt lenni azokkal az emberekkel, akiket pár éve még nem ismertem, azt sem tudtam, hogy a világon vannak.

De valamikor, már a világ teremtetése előtt Te már láttad, hogy ma itt leszünk Isten dicsőségére, együtt áldjuk az Urat, együtt magasztaljuk, a dicsérettel együtt. Én nagyon elfogult vagyok, de nagyon szépen szolgál az Úr rajtuk keresztül. Az Úr szolgál mindent.

Hallgatom a tanítást, és nagyon boldog vagyok. Kegyelemben élhetünk, egy szabadságban élhetünk. Egy nagyon mély tanítást adott Isten ma Egyházunk vezetőin keresztül.

De van valami, ami bennem van, amiről szeretnék pár percet szólni. Tudjátok, ha elkezdek szólni az Igéről, akkor mindig jön valami, de egy nagyon fontos dolgot szeretnék szólni, ami ma a lényeg számomra, hiszem, hogy nektek is az lesz.

A kegyelmi munkálkodást végzi Isten, de van valami fontos, és azok a gyülekezetek, ahol szeretetből szolgálhatunk, Dunaújváros, Székesfehérvár és Sárbogárd, már kívülről tudják a következő Igét.

Korinthus II. 1/20 Mert Istennek valamennyi ígérete Őbenne lett igenné és Őbenne lett Ámenné az Isten dicsőségére miáltalunk.

Mondjátok el velem ezt az Igét. Nélkülünk nem dolgozik az Úr. Használni szeretne bennünket, szüksége van ránk. Ma azért vagyunk itt, mert ez az a nap, amikor együtt tudunk munkálkodni az Úrral, és ezért nagyon boldog a szívem, hogy kaphattam néhány szót. Az Úr áldjon meg benneteket, és köszönöm ezt a megtiszteltetést.

Sandersné dr. Kovács Erzsébet:    Rövid volt, de nagyon sokat kaptunk rajta keresztül az Úrtól, bizony miáltalunk munkálkodik az Úr, meg kell ezt becsülni, az Úr kiárasztja ránk az Ő kegyelmét, és használ minket.

Szuhai Péter pásztor: Köszöntelek benneteket. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy pásztorkodhatunk. Olyan embereket ismerek meg, akiket egyébként talán nem. És ahogy Jézus mondta Péternek, hogy senki nincs, aki elhagyja az ő házát, fitestvérét, nőtestvérét, énérettem, és az evangéliumért, hogy ne kapna száz annyit.

Köszönjük Istennek a hatvani gyülekezetet, hogy ismerhetjük ezeket az embereket, igazi családokat találunk ilyenkor, és ők is. Örülök, hogy feljöhettek ma ide, és látják, hogy mekkora családhoz tartoznak. Hiszem, hogy boldogok vagytok mindannyian, akik itt vagytok, és legközelebb még többen jövünk.

Egy mondat a kegyelemről, ami itt eszembe jutott most, hogy amikor Isten kegyelme munkálkodik az életeden, akkor Ő harcolja meg a harcaidat. Ha viszont nincs feletted a kegyelem, akkor neked kell megharcolnod. Ez a különbség, és ez óriási. Ámen!

Teréz pásztor: Minden dicsőség az Úré, hatalmas az Úr. Isten kegyelme, hogy harmadik ízben mehetek ki most Izraelbe, sok éves vágyam teljesül ezen az úton. Ugyanis az egyik gyermekem, életében először fog eljönni Izraelbe. Nagyon sok mindent szeretnék itt most elmondani, de erre nincs mód.

Hatalmas módon áldotta meg Isten az anyagi életemet, és ahogy előhozta ezekre az utakra számomra azt a megfelelő pénzmennyiséget, amivel segíteni is tudtam Isten kegyelméből másoknak. Mindig ez a vágy volt a szívemben, ugyanis az első két utamat úgy kaptam meg, hogy Isten megáldotta az életemet. Azt mondta, hogy nézd meg a zsebed, és tele volt a zsebem pontosan azzal a mennyiséggel, amire nekem szükségem volt.

Mindig az volt a vágyam, hogy segíthessek másoknak, hogy lássam azt a boldogságot, amit soha nem tudtam kifejezni.  Én nem tudtam ezt kifejezni, de olyan mérhetetlen boldogság volt a szívemben, és azt hiszem nem csak azért mentem Izraelbe, hogy oda olyan jó menni, és az Egyházhoz tartozva oda kimehetek.

Hanem egyszerűen egy csodálatos jelenlétében lehettünk az Úrnak, ugyanis Isten mindenhol jelenlévő teljesség. Valami különleges öröm járja át az embert és árad az ember életében. Én mindkét alkalommal eddig olyan nevetésben és örömben voltam ott, hogy időnként szégyelltem magam a koromnál fogva, és furcsának találtam, hogy egyfolytában csak nevetek és boldog vagyok.

És annyit szeretnék még elmondani nektek, hogy az Úr megdicsőüljön, hogy mióta a kegyelemről hallunk tanításokat, én az első alkalommal olyan szabadságot éreztem a szívemben, és picit hátranéztem, és láttam az arcotokon azt a véghetetlen boldogságot, amit a kegyelem elvégzett.

Engedjétek meg, hogy elmondjam, hogy Isten kegyelme az, ami árad, ahogy hallottuk, ma is, hogy rétegről-rétegre, napról-napra, dicsőségről-dicsőségre. De egy valamit tudnotok kell, hogy ezt a kegyelmet követi a hitetek. A kegyelem az, amit Isten megígért, amit el tudtok fogadni, és ezáltal jön a hit, amit Isten kitöltött a szívünkbe.

És azt mondja Isten Igéje, hogy Istentől születtünk, és az Ő hite, ami kitöltetett a szívünkbe, az kiárad, és tudod-e, hogy ennek a hitnek jutalma van, a gazdag, áldott élet, és a szent egészség. Hallelúja! Dicsőség Istennek.

Jim Sanders: Pásztoraink hosszú éveken át munkálkodnak, a nyájak építésében az ország különböző részein. Sok mindenen mentek keresztül, és az Úr kegyelme az, ami kiemel minket ezekből a nehéz helyzetekből.

Sok evangélizáció van még, amit el kell végeznünk. Romániából jöttünk haza, két hosszú út és két szép alkalom után vagyunk. Ott is épülnek a gyülekezetek. A változásokat Isten kegyelme hozza az életünkbe, és közben mi pedig növekszünk szellemben. Több munka van, mint, hogy csak evangelizálunk és pásztorolunk.

Ki kell lépni mindenkinek a saját helyére. Van, akinek az a dolga, hogy behozza az újakat a gyülekezetbe. Nagyon fontos hely ez, mert különben csak a pokol szélesíti ki a torkát, és többet nyel el. Tágra nyitja a száját, és elnyeli ezeket a szegény tudatlanokat, akik nem tudják az Evangéliumot.

Etiópiába megyek Joe Christiannal december 14-én, egy kis terepfelmérésre. És elmondtam már Joe-nak, hogy itt az ideje, hogy elkezdjenek ott is evangelizálni, akik az Úréi. Etióp zsidóságot tanít már harmadik éve, és ez az akadémikus tudásanyag nagyon kedves lehet, de gyümölcsöt is kell teremnünk.

Az elveszettekhez ki kell nyúlni, és most így a programokat, a terveket elkészítjük. Megint másoknak a kapcsolatai Svájcba nyúlnak ki. Magyar kapcsolatok ezek, és ezért ott is lesz egy újabb lehetőségünk a közeljövőben egy evangelizációra.

Mostanában az a látásunk, hogy megtanítjuk őket, hogy hogyan kell az elveszetteket az Úrhoz vezetni. Ha Isten kegyelméből ezt megértik, és Isten jelenléte és képességei jelen vannak, akkor nagyon könnyű ez a munka. Azért olyan könnyű, mert az ember észreveszi, hogy valójában ezt a munkát az Úr végzi. És ezen elcsodálkozik néha az ember, hogy mennyire egyszerű.

Itt Magyarországon mennél idősebb valaki, annál jobb. Ha valaki elérte a 80 évet, akkor mindenki meghallgatja a korára való tekintettel, naponta két-három üdvösség születik. Néztem egyszer, hogy munkásemberek kicsit hangoskodtak az utcán, és odament hozzájuk egy 80-90 év körüli nénike, és felemelte a hangját, hogy hogyan viselkednek, így nem lehet viselkedni az utcán. És bizony figyeltek rá. Az igazán ősz hajú, idős nénikéknek nagyobb a szavuk, mint gondolnátok, a rendőrségnek is meg tudja mondani a magáét egy idős néni, és tiszteletben tartják a korát.

Vagyis úgy látom, hogy itt a fiatal generáció sokkal jobban meghallgatja az idősebbeket. Ki kell mennünk, és használni kell az előnyeinket, mindenki képes erre. Ezért tanultuk ezt meg, hogy utána az Úr munkáit tudjuk végezni. Képzeld el, ha mindenki végzi ezt…

Egyszer egy piros lámpánál megálltunk, és egy fiatalember odajött az autónkhoz, benyújtott valamit az ablakunkon. A mi üdvösségi imánkat nyújtotta be. Más keresztények voltak ők, de ezt az üdvösséget hirdették, ami az Ige. Tehát ez nem a mi üdvösségi imánk, ez az Úr Jézus Krisztus üdvösségi imája. És nagyon felemelő volt, hogy megajándékoztak vele minket. Más keresztények is szabadon szólhatják az üdvösség imáját. Meg is teszik.

A hagyományos, történelmi egyházakban halljuk, hogy nagyon sok újjászületés történik. Újjászületnek valójában, és nagyon nagy örömmel üdvözöljük ezeket. Az Úr maga cselekszi ezeket, és Ő használja a közbenjáró imáinkat, hogy ezek megtörténjenek, biztos vagyok ebben.

Az egyik vidéki alkalmunkra egy asszony jött vissza, aki évekkel ezelőtt megtapasztalta az Úr gyógyító kegyelmét a családjában, a gyermekével kapcsolatban. Most visszajött és elmondta, hogy nagyon szívesen megszervezné a Svájcban élő magyarok számára, ezt a fajta, gyógyító munkát, az evangelizációt. Az Úr onnan is terjeszkedni fog tovább. Elfogadjuk ezeket a munkákat, és meghívásokat. Nyílnak ezek, egyik a másik után.

Ha evangélistáink alkalmakat tartanak, hozzátok el az újakat ezekre az összejövetelekre, had tudjanak ők is munkálni. Egyért is megéri elmenni. Egyszer egy evangélista nagyon szomorú napot zárt, mert összesen egy ember született újjá, akinek a neve Billy Graham volt. Ha tudta volna ez az evangélista, hogy aznap milyen halfogás volt?

Idén voltak olyan üdvösségek az utcákon, a tereken, hogy az illető elmondta, harminc, negyven éve hétről-hétre, gyakorolja a vallását, rendszeresen ott volt az egyházában, valami szolgálata is volt ott, és azon a napon született újjá.

Nem volt újjászületve addig, most már megvan benne Isten örök élete, és beteljesedett Szellemmel. Az Úrnak az öröme így meg van bennünk, és növekszünk, és ez még növekedni fog. Nem csak mi növekszünk az Ő kegyelme által, hanem a növekedésünk által mások is növekedésre jutnak, és ez a munka tovább gyűrűzik más keresztény körökben is.

Nem szabad megvetni a kicsiny kezdetet, és a növekedést mindannyian meg fogjuk tapasztalni. Izgalmas idők ezek. Szeretetben járunk. Pásztori üzenetet hallottatok ma. Dicsérjük érte az Urat. Ámen! 

A függőleges vonallal jelölt részek más fordításból származnak.

 

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL