2009.07.22.

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2009. július 19.

 

Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük a Szent Szellemet, a megnyilvánulásait Jézus nevében.

A múlt vasárnap elhangzott két tanításhoz szeretnék valamit hozzáfűzni, ami félre érthető lett volna. Sok minden van a szívemen, tegnap éjszaka és hajnalban is ezen meditáltam, és lehetséges, hogy erről ma megértést fogunk kapni.

Az Úr ma valami nagyon fontosat készített számunkra és tovább megyünk.

Máté 25/21 Az ő ura pedig monda néki: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe.

Hű voltál! Mivel kevesen voltál , sokra bízlak ezután. Tegnap este gondolkodtam ezen, hogy sok prédikátorunk és fiatal szolgálónk van. Ha hű voltál, akkor az az alapján fog kitűnni, hogy meg leszel próbálva, hogy be tudd magad bizonyítani Istennek, és ezáltal leszel felkenve Isten által. Azután, hogy meg lettél próbálva, és Isten megbízik benned, nem leszel többé megpróbálva, nem leszel tesztek alá vetve. Attól kezdve uralni tudod az elhívásodat és meg tudsz felelni neki.

Benny Hinnt szoktam felhozni példaként, ő most a szolgálatában már nincs megpróbálva Isten által, ő meg van bízva Istentől! Tehát ő nem megpróbálva van, hogy fel legyen kenve, hanem fel van kenve és szolgál.

Ahogy mondtam, a múlt heti tanítással kapcsolatban egy pár dolgot szeretnék kiegészíteni és úgy fogunk rátérni a következő tanításra. Ahogy az elmúlt héten is elhangzott az Úr szava: ha a kevesen hű voltál, sokra bízlak ezután, és ez erre a földi életünkre vonatkozik és nem a következő életünkre.

Sok hívő embernek problémája van azzal, hogy hogyan tudja kezelni ezt a sok dolgot, amely felett uralkodnia kell, amivel most megbízták.

Másik dolog pedig, hogy rengeteg keresztény van, akik nem szeretik pl. Benny Hinnt és ahogy az elmúlt héten is mondtam, ez gond a hithű keresztényekkel. Nem szeretik azt, akit Isten felkent. Ez is egy azok közül a dolgok közül, amire vigyáznotok kell. Tegnap volt egy találkozónk, ez olyan rossz szintre került, hogy Isten szolgái harcoltak egymás ellen, saját véleményüket kifejtve a tanításaikra vonatkozóan. Ahelyett, hogy azt tanították volna, amit Istentől kaptak, ők egymás ellen próbáltak beszélni és egymás tanításai ellen beszéltek.

Ezeket a jegyzeteket akkor készítettem, amikor ma reggel felébredtem, ez nagyon korán volt.  

Jelenések 17/14  Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány legyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya, és az Ővele való hivatalosak és választottak és hívek is.

Ővele való hivatalosak, tehát az elhívottak, a kiválasztottak, azaz megpróbáltak, felkentek és hithűek! Ez a hűséges szó itt nagyon fontos, erről a következő vasárnap fogok beszélni.

Apostolok cselekedetei 12/24  Az Istennek Igéje pedig növekedik és terjed vala,

/25/ Barnabás és Saulus pedig visszatérének Jeruzsálemből betöltvén szolgálatukat, maguk mellé véve Jánost is, kinek másik neve Márk volt.

Láthatjátok itt, hogy az ő szolgálatuk beteljesedett. Ha a következő fejezetre térünk, olvassuk, hogy mindazok, akik ott vannak, azok tanítók és próféták. És itt az Úr szólt hozzájuk a Szent Szellemen keresztül és elválasztotta őket a Szent Szellem szerint a szolgálataikra.

/2/   Mikor azok azért szolgálnak az Úrnak és böjtölének, monda a Szent Szellem: Válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam.

/4/ Ők annakokáért, miután kibocsátattak a Szent Szellemtől, lemenének Szeleuciába, és onnét elevezének Ciprusba.

Kibocsátának a Szent Szellemtől. Ez azt mutatja nekünk, hogy ahhoz, hogy egy apostollá válj, azelőtt egy másik elhívást, szolgálatot kell betöltened. Az evangélistákról szeretnék most itt szólni.

Példabeszédek 11/30 Az igaznak gyümölcse életnek fája és lelkeket nyer meg a bölcs.

Tudjátok, hogy most nagyon sok evangélista van körülöttünk. Szeretném elmagyarázni nektek, hogyan hozta létre az evangélistát Isten. Azt mondja az Ige, hogy: a bölcs nyer lelkeket! A legnagyobb ellensége egy evangélistának a viszály! Az evangélistának kívül kell maradnia minden belső viszályból, ami a gyülekezetekben előfordul, mert néki egy utazó szolgálata van. Egy nagy csapdája az ördögnek a viszály az evangélista számára és nem erre lettek megalkotva. Isten másra használja őket.

Tudjátok, az evangélista bölcs és megadatott neki az a szellemi bölcsesség, hogy meg tudja különböztetni a viszálykodást. Azért kapták ezt, mert képesnek kell lenniük szolgálni minden körülmény között, nem számít milyen a szellemi állapota a gyülekezetnek, ahol éppen szolgálniuk kell. A gyülekezetekre jellemző - hiszen emberek vannak ott -, hogy mindenki a saját problémájára szeret tekinteni, de idővel felnövekednek az Úrban!

Tulajdonképpen az evangélista ajándéka az, hogy szolgálni tud szellemileg halott emberek felé. Istentől elkülönült emberek felé képesek szolgálni. Ez az, amit tettünk tegnap, erről szólt a tegnapi összejövetelünk nagy része, találkozó halott emberekkel, hogy újjászületésre vezessük őket.

Egy dolog, amit észrevettem és erről is szeretnék szólni, a fiatal evangélistákkal és a fiatal gyülekezeti tagokkal kapcsolatban. Isten szeretné használni a gyülekezetét!

1/ Van egy nagy imádságunk, amikor a tömegekkel imádkozunk. Ez az üdvösségi ima, hogy befogadják az Urat. Nagyon sok ember szellemileg nincs jelen, csak gépiesen ismétlik az imát. Őket külön kivesszük a sorból. Ez egy szellemi ajándék számunkra, hogy az Úr megmutatja nekünk, miközben imádkozunk értük, hogy ők azok, akik nincsenek újjászületve.

Én is azt gondoltam, hogy keresztény vagyok, és újjá vagyok születve, de nem voltam.

2/ Ezeken az alkalmakon, amikor mi kihívjuk őket a sorból, ezt nagyon komolyan kell venned. Néha valakit odavezetünk az egyik szolgálóhoz és néhány lépés után látom, hogy továbbra is elveszett, megint egyedül van, és ez nem jól van így!

3/ Van egy harmadik lehetőségük még, hogy újjászülessenek, amikor előhívjuk őket, hogy befogadják a Szent Szellemet.

Mivel nem megyünk olyan sok helyre, jó lenne, ha rend lenne a saját embereink között. Az idegenek, akik először jönnek, nem tudják, hogy ez hogyan működik, nem voltak soha ilyen alkalmon, ezért nagyon fontos, hogy együtt dolgozzunk ezen.

Szervezettebbnek kell ennek lenni, mert pl. tegnap, ahol voltunk, nem tudtam, hogy a jelenlévők között ki az, aki már újjá van születve, ki az, aki a gyülekezetünkbe jár. Nagyon sok idegen ember volt ott, akik másfajta keresztények, máshonnan jöttek, beszélgettek, a gyógyító sorokban is beszélgettek, és az sem volt helyes, hogy odaálltak elkapónak. Ilyenkor az történik, hogy megtörik a kenet, és elveszted azt.

Ha ez megtörténik, akkor az egész összejövetel elveszett és az emberek elveszettek maradnak. A többi keresztények mind elveszettek, őket ez nem érdekli. Ugyanazt teszik – amit a saját templomaikban is – annak ellenére, hogy most a mi alkalmunkon vannak.

Az alkalmainkon kell, hogy legyen egy bizonyos rend. Sokan a mieink közül sem ismerik ezt, olyanokra gondolok most itt, akik nem sokszor voltak a mi alkalmainkon, így nem tudják, hogy én hogyan szolgálok. Nagyon fontos a rend, mint a hadseregben, minden rang szerint megy és tisztelet által. Tisztelned kell a szolgálót, és tisztelnetek kell egymást.

Ha én elmegyek egy templomba, bármerre a világban, tisztelettel kezelem őket. Nem beszélgetek az alkalmuk alatt, nem ítélem meg őket, nem mondok semmit, mert az alkalomra mentem. Ha az Úr odaenged, akkor azért mentem oda. Megfigyelem, hogy mi történik, és ezáltal növekszik a hitem.

Szeretnék valamit megemlíteni a dicséreteinkről úgy, hogy senki ne sértődjön meg, mert én a saját evangélistáinkhoz, a saját pásztorainkhoz, a saját népünkhöz, a saját gyülekezetemhez beszélek.

A mi embereinket az Úr használja, van saját dicsérő szolgálatunk, az Úr által felkent szolgálókkal és kenet árad a zene alatt. És van néhány dicsérő csapat, akik valamikor felkentek voltak, most nincsenek már itt. Ugyanez megtörténik szolgálókkal is. A kenet lehet nagyobb, vagy eltűnt. A pásztorok is beleunhatnak, kiégnek, elfáradnak az évek alatt, és csak azt látjátok, hogy lassan leépül a hitük és eltűnnek.

A zenénk pedig lehet olyan, mintha csak egy lemezjátszó lenne, bejönnek, bekapcsoljuk őket, és végig mennek a dalokon, mint valami bári lemezjátszó. A zene rendben van, de semmi kenet nincs alatta!

Ugye tudjátok, hogy a dalokat meg kell választani. Kiválasztják, mit játszanak. Én egy hölgy szolgálatában születtem újjá, aki énekelt, evangélista volt. Ausztráliába jött, több ezer ausztrál volt jelen és egyáltalán nem volt kenet és tudta ezt. Egész életében ugyanazt a zongoristát viszi mindenhová. Úgy, mint Katryn Kuhlman, énekelt nyelveken azután egy kicsit ebből a dalból, egy kicsit a másikból.

Kereste a Szent Szellem vezetését és a lehető legnevetségesebb dallal állt elő, az Egyesült Államok egyik harci indulójával – az Úrról szólt a dal. És amikor elkezdte énekelni, leszakadt a kenet, mint az eső. Most is érzem, ahogy esik, végig folyik rajtam a kenet. Nincs szükség rá, hogy a legjobb énekeseink legyenek, a legjobb technikák, a legjobb felszerelés. Pedig most már ez van nekünk, minden digitális, de tudjátok mi az, amire szükségünk van? - A kenet!

Isten kenete! Erről szól az egész!

Nem szeretnék senkit kritizálni, megpróbálunk eljutni egy helyre, hogy befogadjuk. Ahogy Romániában voltunk, ott voltak olyanok, akik csak románul beszéltek, és voltak olyanok, akik Romániában laknak, de beszélnek magyarul. Az egyik román pásztor mellett álltam és magyarul énekelt, dicsérte az Urat!

Kedvesek voltak bizonyos értelemben és tiszteletteljesek. Az elmúlt évek során 50-60 alkalmunk volt már együtt. Én választottam ki ezt a pásztort, hogy jöjjön ki és egy szellemi impartáció történt belé, ez az alkalom egy különleges alkalom volt, elhívásom volt, hogy ott legyek. És tudjátok nem ez az első alkalom, hogy szellemi ajándékot kapott.

Gondolkodtam ezen, mert már egyszer megkapta, de most még többet kapott! Mert ez az, amit a Szent Szellem tesz most ebben a pillanatban, ezekben a emberekben! Majd át fogok menni ezeken a dolgokon, nem fogok most rátérni részletesen, de vannak dolgok, amit hozzá kell adni a te hitedhez, hogy a te megvallásaid működjenek.

Gondolkodtam ezen ma reggel is, hogy mi történhetett ott. És tudjátok a Biblia azt mondja, hogy egy versenyben vagyunk. És azon gondolkodtam, hogy ő ezen a szellemi létrán halad felfelé. Megnézzük ezt most a

I. Korinthus 1/11 Mert megtudtam felőletek atyámfiai a Kloé embereitől, hogy versengések vannak köztetek.

Bizonyosodj meg róla, hogy Isten mit szeretne tőled, hogy tegyél. Azt éreztem ma reggel, hogy mi mindannyian a saját gyülekezetünkben szellemi kapcsokkal és kötelekkel vagyunk összeszerkesztve és versengések voltak közöttünk a szellemi ajándékokért.

Bármikor kaphatsz egy plusz ajándékot, ha vagy! És ezek a kiegészítések mind a hűséggel és hit által jönnek. Ez az, amit szeretnénk mindannyian kapni, a pásztoraink, az evangélistáink.

Egy híres evangélista ismerősöm, a tengerpartokon kezdte, ahol az emberek a szabadságukat töltik. Egy igazi utcai szolgálat volt, ahol az utcán vezetik újjászületésre az embereket.

Az Úr mindannyiótokat szeretne használni, és a mi feladatunk a szolgálatunk által az lenne, hogy felkészítsünk titeket arra, amire az Úr szeretne használni titeket, - s ez egy folyamat. Mint tudjátok, mi Isten királyságában vagyunk, a Gyülekezet Isten királysága, és ez most működik. Most készítjük fel magunkat az örökkévalóságra. És nem tudom, hogy tisztában vagytok-e vele, hogy Istennek végső célja az, hogy mindannyiónkat olyanná tegyen, mint Jézus!

De van egy ellenségünk, aki ellenünk dolgozik, és mindig tudnunk kell arról, hogy az ellenség csapdákat készít és a mi evangélistáink – a régebbiek is és a fiatalok is – meg kell, hogy értsék, hogy nem keveredhetnek bele a lokális gyülekezetek dolgaiba, a viszályaiba. A viszályok elhárítása a pásztorok dolga, ők arra lettek megalkotva, ez az ő dolguk, feladatuk, megvan a bölcsességük, hogy ezt megtegyék.

Mert amit a viszály tesz veled az az, hogy elveszted az erődet és elveszted a kenetedet, és a szellemi ajándék, ami benned működik, ettől megáll!

Térjünk vissza Benny Hinnre. Tudjátok, volt itt országunkban is ő, Ő védelem alatt állt, senkit nem engedtek a közelébe, hogy beszéljen vele. Még a leveleket sem engedték be, az elektronikus leveleket sem, olyan védelem alatt állt. Ennek meg volt az értelme.

Egyszer egy benzinkútnál a testvérével tankoltak és jött egy keresztény, hozta a nagy Bibliáját, elkezdett kiabálni, hogy: – Benny Hinn! Te egy hamis próféta vagy!  

Láttam a TV-ben, hogy neki még mindig a fejében volt, amit ez az ember mondott, mert beszélt erről, nem kellett volna beszélnie róla. Így működik az ördög! Depressziós leszel, lehúz és akkor ez a szellemi ajándék nem tud működni! Így működik az ördög.

Még egy dolgot szeretnék elmondani itt. Mindannyian kapni szeretnénk valamit Isten királyságából. Egy bölcs gondolatom van: – ami bánt téged, ami nyomja a szívedet, az valószínűleg az, hogy arra vagy elhívva, hogy gyógyíts! Tudnod kell, hogy mi az, amire el vagy híva. Ha a betegek zavarnak téged, emeld fel a két kezed, tedd rájuk és nem fog többé ez zavarni.

Van egy szolgálat a szegény emberek felé, megtalálhatjátok ezt a szolgálatot is, ha értük aggódsz, és ha ők nyomják a szívedet.

Vagyis találd meg a szolgálatod, ami a tiéd, rengeteg dolog van, amit tehettek. Kinek mi van a szívén? Ha folyamatosan e felől imádkozol, folyamatosan ez foglalkoztat, folyton e felől gondolkodsz, az azt jelenti, hogy ez a te szolgálatod, ahol a szíved van. Nagy valószínűséggel, ahol a szíved van, az az, ahová elhívásod van az Úrtól.

Sokszor előfordul, hogy jön egy pásztor hozzám és azt mondja, hogy ennek az embernek pénzt kellene adnod, de lehet, hogy neked kellene pénzt adnod neki.

Tudom, hogy az embereknek segítségre van szükségük, és mi foglalkozunk ezzel. Minden helyzet különböző.

Mindent egybevetve azért, remélem, valamit kaptatok ebből a mai alkalomból. Minden szolgálat ugyanerről szól, a dicsőítő és az összes többi is, hogy a Szent Szellem vezetését követjük, és ha hibázol, akkor mi van?  Mindannyian hibázunk.

A csecsemők járni kezdenek, felállnak és elesnek, felállnak és újra mennek, elesik megint, megpróbálja, előbb utóbb jól fog menni, csak folytassátok és ne adjátok fel.

Legyetek áldottak! Hallelúja! Dicsőség Istennek! Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL