2009.10.27.

EGYSÉGBEN JÉZUSSAL!

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2009. október 25.

 

Áldottjai vagyunk az Úrnak, hogy itt lehetünk az Úr jelenlétében. Uram áldunk téged a szent kezeinkkel. Emeljük fel a szellemünket, emeljük fel a hangunkat Isten elé. Magasztaljuk az Urat hatalmas áradattal a szívünkből a Szent Szellem által, amelyet adott nekünk kiejtésben. Atyám imádattal imádunk téged, szellemben és igazságban. A Szellem áradjon és érintsen meg mindenkit, aki a szívét ide csatlakoztatja ma. Gyógyulások vannak jelen. Köszönjük Atyám Jézus hatalmában. A Szellem mozdul közöttünk, köszöntünk drága Szent Szellem a te mozdulásaidban, a te munkáidban, a te csodálatos gyógyításaidban, minden dicsőséget neked adunk Atyám Jézus nevében. Köszönjük a Szent Szellemet, aki jelen van, hogy megtanítson minket a szellemiekre. Hálát adunk neked Atyám Jézus nevében. Ámen!

A tanítókenet erőteljesen működik az utóbbi időben. A nyelveken való ima olyan nagy fontosságú, hogy még nagyobb teret kell, hogy adjunk neki. Ilyenkor a Szellemnek adunk helyet az imáinkban, hiszen Ő látja azt a helyzetet, ami előttünk áll, és amit az ellenség tervezne ellenünk.

A pásztoroknak szóltam a pénteki konferencián arról, hogy a Zsidó 11/3 Igéjében egy nagy világosságot kapunk arról, hogy hit által értjük meg, hogy a világ Isten Igéje által teremtetett. Erről csak egy rövid képet adok most, a világ szó ott a görögben az ’ajon’, amely egy időkorszakot jelent. A világnak azt a részét foglalja magába, amelyben élünk.

Sok tanító ezt a verset a teremtéssel hozza kapcsolatba, amikor Mózes az I. könyvében leírja, hogy Isten a szavával teremtette a világot. Ez is igaz, hiszen a 33-as Zsoltárban megerősítést kapunk erről. Ezt is mondja az Írás, így teremtett Isten, a hitével szólította elő. Azonban a Zsidó 11/3-ból azt fogjuk megérteni, hogy Isten Igéjével az ajkunkon, miként tudjuk formálni a jelen világot, amelyben élünk, annak különböző alkotó elemeit és korlátait.

Hit által értjük meg, hogy a világ, vagyis az ’ajon’, amelyben élünk, az ószövetségi próféták szája által, Isten szava által miképpen formáltatott meg. A teremtetett szóban pedig az eredeti szó jelenti annak a világnak a megjavítását, egy keretbe foglalását, jobbá tételét Isten Igéje, a Rhéma által. Vagyis Isten kimondott Igéje által, és így alakul a mi életünk, amit kimondunk a szánkkal, legyen jó, vagy rossz dolog, annak a gyümölcsével fogunk élni.

Ezek vagyunk ma, amit a múltban kimondtunk magunkról és semmi nem képes megváltoztatni ezt, csak Isten Rhémája. Az ember általánosságban egy negatív neveltetésben nőtt fel. Egy rövidebb időt a nagyszüleimmel is tölthettem gyermekkoromban és ők nagyon pozitív hozzáállásúak voltak mindig.

Zsoltár 49/20 Az ember, még ha tisztességben van is, de nincs okossága, hasonlít a barmokhoz, amelyeket levágnak.

Az az ember, amely eltévelyedik a megértéstől, a holtak gyülekezetében marad, a halottak gyülekezetébe soroltatik. Itt a hústestben élőkről van szó és az elmebeli gondolkodásmód hozza ezt, a világ különböző részein másként alakul ez. Isten mondja a…

Zsoltár 63/2 Hogy láthassalak téged a szentélyedben, szemlélvén a Te hatalmadat és dicsőségedet.

Az Úr jelezte, hogy a megigazultságról és a gyógyulásról tanítsak, bizonyára azért, mert először belül kell szabaddá válnunk ahhoz, hogy ezeket megláthassuk kívül. Lehet, hogy az ember a bensőjében gyűlöli a pénzt. Minden gonosznak gyökere a pénznek szerelme. Az ember szeretheti a pénzt akkor is, ha egyáltalán nincs a birtokában pénz.

Másrészt az ember, ha rossz neveltetést kapott, akkor egy gyűlöletet, irigységet érezhet azok felé, akiknek van pénzük. Bár emeled a kezed magasra és dicséred az Úr Jézus nevét, de ezeket ki kell magadból törölni, hogy tisztán tudjuk hinni, hogy az Úr akarata az, hogy gazdagok legyünk. Mert az áldásokat szeretnénk magunknak megszerezni és ahhoz a gyűlöletet teljesen ki kell venni a szívünkből. Mindezek tehát a javunkra munkálódnak, ha megértjük ezeket.

Egy csodálatos gyógyulásról – hitpróba győzelméről – szóló bizonyság hangzik el.

Ha valaki csodával gyógyul meg, azt szoktuk javasolni, hogy azonnal mélyedjen bele az Igébe. Ausztráliában volt egy asszony, aki egy vérrögből gyógyult meg. Nagyon szorgalmas volt az Igében. Öt évre rá egy újabb vérrög próbálkozott egy elzáródással. Kórházba került, én akkor meglátogattam és az újra eltűnt a probléma. Megtette Isten újra a csodát.  Ha az embernek nem volt nehézség soha a múltjában, mint nekem is pl., mert egy egészséges ördög voltam. De tiszta megértést kaptam arról, hogy van egy ellenségünk, e világ istene az ördög. És nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson. Mondja Jézus, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjetek.

Ezért én belemélyedtem az Igébe és a megvallásokba és kitartó voltam ebben. Minden mást kizártam, a TV-t, rádiót, sportot, semmi mást be nem engedtem. És így elég jól megalapoztam magam az Igével, két-három évig az Igét nyomtam magamba és továbbra is ezt tettem, s ennek harminchárom éve. Az Ige a szellemünkben valóban egy erőt képvisel. És az ember dicsőségről dicsőségre elváltozik, mert ez Isten természete bennünk. Sehol máshol nem található meg csak a szellemünkben, az Ő tulajdonságai, jellemvonásai, amit Ő közölt a szellemünkkel abban a pillanatban, amikor újjászülettünk, ezért csak dicsérni tudjuk Őt.

A tanítások sorát folytatjuk, nem valószínű, hogy magyar nyelven bárki is hallhatta volna eddig ezeket, még napjainkban sem. Kenneth Hagin mindig azt mondta, - vannak dolgok, amelyekről szeretnék tanítani, de nem tudok, mert a gyülekezet még nem fogadhatja be azt, mert még csak csecsemők. Tehát a keményebb fajsúlyú tanításokat, egyszerűen csak kényszertáplálással belétek táplálom. Mert ha ezt megszerzitek magatoknak, akkor képesek vagytok megváltozni az elmebeli gondolkodásmódotokban. És akkor a legnagyobb erő tud előjönni, megnyilvánulni az életünkben. Láttam ezeket a szolgálatokat, láttam ezt, ma ezekbe a téves hitek fellegvárakba, az elmékbe nagyot rúgunk. Ma így az egyiket vesszük elő és meg fogunk változni általa tudom.

1János 1/6-7 Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele és a sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot cselekesszük. Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

Ez a két vers nagyon sok mindent mond, és az országban, a halott gyülekezetekben megtalálható téves nézeteket lesöpri a színről. Visszamegyünk a 6-os vershez, - ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk és nem az igazságot cselekedjük.

Most nézzük meg mi az, amit nem mond: - hogy nem az igazságot szóljuk, mert hazudunk.

De nem ezt mondja az Ige. Az eredeti görög szöveg nem azt mondja, hogy hazudunk, és ezért nem mondjuk az igazságot, hanem hogy nem cselekedjük az igazságot. A görög pontosan azt mondja, ami itt nekünk áll az Igében. Tehát ez a közösség egy kapcsolatot, egy egységet jelöl, egy egységet jelent az Úrral ez a közösség és mégis a sötétségben járunk. Ez az összezavarodottságnak a helye, a bizonytalanságnak a helye, ilyenkor sötétségben vagyunk.

Azt mondjuk, hogy közösségben vagyunk vele, és mégis a sötétségben találjuk magunkat. - A Te Igéd megnyilatkozása világosságot ad és oktatja az együgyűt. Milyenfajta sötétségről beszélünk? - Sötétségben vagyunk az egészségünk témakörében, pl. valami megváltozott a testünkben, nem tudjuk, hogy mi zajlik akkor. Vagy valami történt az anyagi életünkben, valami történt a munkahelyünkön és nem látjuk át, hogy mi is zajlik valójában, sötétségben tapogatódzunk.

Ilyenkor az ember összezavarodik és negatív irányba, tévesen kezd gondolkodni. Hazudunk, vagyis egy hazugságot élünk meg, mondja itt a görög. Bele is írtam a Bibliámban, hogy egy hazugságot élünk meg, és nem cselekedjük az igazságot, nem gyakoroljuk az életünkben az igazságot. A legtöbb ember nem is ismeri az igazságot. Ha gyakoroljuk az igazságot, akkor nem járunk a sötétségben.

Jézus azt mondta, hogy aki engem követ, az nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz a világ világossága. Tehát ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és mégis a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekedjük azt az igazságot. Ha az ember hazugságot él, akkor valami baj van ott.

Ilyenkor az alapprobléma nem az, hogy mi a sötétségben lennénk, hanem - nem cselekedjük az igazságot. Mit tesz az, hogy az igazságot cselekedjük? Az igazságot cselekedni azt jelenti, hogy az Igét cselekedjük. Ezért mondja a következő vers azt, hogy…

/7/ Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

Nem fogjuk elsietni a mai tanítást, mert ez olyan fontosságú dolog, amin nekünk is időznünk kell, le kell ülni, és meditálnunk kell rajta. Nekünk szükségünk van arra, hogy Isten gondolatait birtokoljuk, hogy Ő hogyan gondolkodik erről és erről.

János 8/12 Ismét szóla azért hozzájuk Jézus mondván: Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.

Ha mi egészségünknek a világosságában járunk az, hogyan mutatkozik meg? Megnézzük a következő Igét, belenézünk ebbe a tükörbe, amely alapelven kell, hogy működjön az egész életünk.

Máté 8/17 Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá.

Vagyis most megvan ez a világosságom, Ő elvitte a betegségeimet, elhordozta a fájdalmaimat, akkor nekem nem kell, hogy azok legyenek. Akkor én betegségmentes vagyok, rendellenesség mentes vagyok, félelemmentes vagyok. Erről már az elmúlt alkalmak során tanítottam a Róma levél 6. fejezetéből, most össze fogjuk szőni a szálakat. Én bűnmentes is vagyok. Ez a kép meg kell tehát, hogy legyen bennünk.

Mi történik akkor, ha valakinél hazug tünetek jelentkeznek? Teljesen mindegy mi az. A szellemed képes bármit megváltoztatni a testedben mindaddig, amíg te Isten Igéjére fókuszálod a figyelmedet, meg kell, hogy forduljon az. Meg tudod azt változtatni. És erről szólunk mi. Vagyis ha jön a fájdalom, azt mondod, hogy: – Ellenállok ennek a fájdalomnak, mert ez a fájdalom nem Istentől van! Az Ige azt mondja, hogy Jézus elvitte a betegségeimet, fájdalmaimat hordozta, nem fogadom ezt el! Ha én akkor meggyógyultam, akkor most is gyógyult vagyok!

Az ördög azt mondja, hogy hazudtál, nézz rá a testedre, nézz rá, hogy hogyan érzed magad, milyen borzalmas állapotban vagy? Mondd azt, hogy: – Ördög, én befogadtam az Igét, beszélj Jézussal erről. És nem azért vagyok itt, hogy bármit megtagadjak, hanem azokat a dolgokat, amelyek még nincsenek, előszólítom, mint meglévőket. Vagyis beszólítom a gyógyulást a testembe. Egészséget szólítok a testembe, magamhoz vonzom a gyógyulást.

Amikor a kezeinket a betegekre tesszük a gyógyító kenetben, akkor a Szent Szellem kenetét szólítjuk, hogy jöjjön elő és hozza elő ezeket a csodákat. Ez is hitből van! „Hit nélkül ugyanis lehetetlen tetszeni Istennek, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt hűségesen keresik.” A betegség nem egy jutalom, a szegénység nem egy jutalom. Ő megjutalmazza azokat, akik Őt hűségesen keresik.

Amikor ránézünk az Igékre, kikerülünk a bizonytalanságból, a sötétségből, a kétségekből. Nem kell aggodalmaskodni az embernek akkor, ha ujjá van születve, nincs mitől félnie. Így is, úgy is az Úrral leszünk. Pálnak is imádkoznia kellett ez ügyben. Mit is válasszak: – Inkább az Úrral lennék, de itt maradnom szükségesebb miattatok. Ő döntötte el!

Ésaiás 53/4 Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!

És közvetlen idézetként hozza ezt a Máté 8/17. Ha Ő viselte és hordozta ezeket, akkor nekem már nem kell ezeket vinnem a testemen. Ezért nekem nem lehetnek betegségeim, nem lehetnek gyengeségeim. Azt mondja az Ige, hogy – had mondja a gyenge, hogy erős vagyok! Amikor gyengék vagyunk. Ezért nekünk nem lehet gyengeségünk. Had mondja a beteg, hogy gyógyult vagyok! Amikor beteg vagy. Had mondja a szegény, hogy gazdag vagyok! Mikor kell ezt mondania? Amikor még szegény és nincs semmije.

Számít-e valamit, hogy hogyan érzem magam benne? Semmit nem számít! Ez jelenti azt, hogy az Igében élünk. Hogy járunk abban a világosságban, amely világosságban Ő van. És csakis akkor lehet közösségünk egymással. Vagyis ilyenkor találjuk magunkat egységben az Úrral! Ez azt jelenti, hogy minden az életünkben kimunkálódik.

Istenem nem tudom, miért vagyok olyan gyenge? - Nem jársz a világosságban, ha ezt kérdezed, mert Ő a világosságban van. Melyik fajta világosságban működik az életed? Lehet, hogy egy másik fajta világosságban élsz. Ránézel a testedre, és azt mondod, hogy: - Ó, itt valami nincs rendben. Isten azt mondja, hogy ne ezt a világosságot használd, amiben ez így látszik, - használd az én világosságomat. Mert Istennek a világossága, az Istennek az igazsága. És Istennek az igazsága pedig Istennek az Igéje.

Mit mond az Ige a te életedről, mit mond a te helyzetedről? Mit mond az Ige terólad? - Először is azt mondja: - Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az! Aki Krisztusban van! Egy keresztény azt is mondhatja, hogy én már sok alkalommal odaadtam az életemet Krisztusnak, de pár napra kijózanodik ebből, és akkor imádkozik, és azt mondja, hogy Uram újra gyere a szívembe, és akkor újra egyezségbe kerülsz ezzel. Akkor három napig jól érzed magad, három napig biztonságban vagy és negyedik napon felsírsz az Úrhoz, hogy: – Uram ez olyan nehéz út, próbálok kedves lenni mindenkivel, de olyan nehéz dolog ez nekem.

Sehol nincs a Bibliában az, hogy ezt meg kell próbálnod. Sehol nincs a Bibliában az, hogy neked engedelmeskedned kell az Igének. A probléma ott van, hogy te ezt megpróbálod tenni és ezt Ő nem mondta. Vagyis el kell fogadnod azt, amit Ő mond rólad. Szeretnék itt elmagyarázni valamit, amit neked meg kell értened. Óriási nagy a különbség az Ószövetség és az Újszövetség között. Egy igen erős különbség, mint az éjszaka és a nappal között.

Az Ószövetségben azt mondja Isten, hogy ha ti engedelmeskedtek az én Igémnek, engedelmeskedtek az én parancsolataimnak, akkor én megáldalak titeket. Ha valaki áldott volt, az csak azért lehetett, mert valóban engedelmeskedett a parancsolatoknak.

Emlékszünk arra a gazdag ifjúra, aki Jézushoz járult és azt kérdezte tőle, hogy: – Mester mit kell cselekednem, hogy az örök életet elnyerjem? Jézus azt válaszolta neki, hogy: – Ismered a parancsolatokat, engedelmeskedj ezeknek a parancsolatoknak és rendben lesz minden. Kérdezte, hogy melyeknek? Az Úr felsorolt egy párat a parancsolatok közül és az ifjú azt válaszolta, hogy mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, mi az, amire még szükségem van? Ezért volt olyan áldott, mert ezeket megtartotta az Ószövetség szerint. Mert ha azokat megtartotta, akkor jöhetett az áldás. És áldott is volt, mert meg is tartotta ezeket.

Mi az, amire még szükségem van? Jézus azt válaszolta, hogy add el mindenedet, amid van, oszd szét a vagyonodat a szegények között és kövess engem. És erre az ifjú nagyon elszomorodott úgy érezte magában, hogy ezt nagyon nehéz megtenni. Azért érzékelte ennek a súlyát, mert nem tudta, hogy kivel beszél. Mi úgy hisszük, hogy ő egy apostoli elhívás örököse lett volna. És csodálatos lett volna, ha tisztán látja, hogy ki is az a Jézus, akivel beszél. Az ifjú nem tudta, hogy az Univerzum Mesterével beszél, a mi világunknak a Teremtőjével beszél.

Ha tudta volna, hogy ki is az a Jézus, akivel beszél, nagyon könnyen meg tudta volna ezt tenni. Úgy gondolta, hogy Jézus csak egy jó ember, egy jó tanító, egy nagyon jó próféta. Arról nem volt látása, hogy Jézus az élő Istennek Fia. Ha ezt mind tudta volna, akkor mondhatta volna, hogy mindezeket könnyen elengedem, és téged követlek.

Gondoljunk arra az asszonyra, aki a drága illat olaját öntötte Jézusra. Egy éves jövedelem árába került ez az illat olaj, és ezt mind Jézusra öntötte. A tanítványok rögtön feltették a kérdést, hogy – mire való ez a fecsérlés? Ahogy ők látták, ez elfecsérelt volt, mert el lehetett volna ezt adni, javasolták és szétosztani a pénzt a szegények között.

Jézus hogyan válaszolt erre? Egyáltalán nem értett egyet a tanítványok véleményével. Nem is tudjátok, hogy miről beszéltek mondta nekik. Ez az asszony a helyes dolgot cselekedte. Mert a szegények mindig veletek lesznek, s ez borzasztó, hogy így van. De én nem a szegények közé sorolom magam, és soha nem leszek szegény, az nem én leszek, mert én megtagadtam azt, hogy szegény legyek. Mondja mindenki: - én megtagadtam, hogy szegény legyek!

Jézus kijavította őket, mert ők úgy gondolták, hogy ez elfecsérelt volt. Ebben az esetben is az volt az ok, hogy nem tudták, hogy ki is Jézus? Ráadásul ez az illatolaj nem is az ő tulajdonuk volt, és mégis kárhoztatták az asszonyt, hogy hogyan merte Jézusra önteni? A szegénységnek az igazi megnyilvánulása volt ez. És ki az, aki kezdeményezte az egészet? Júdás volt az! Megjegyzi az Írás, hogy nem azért, mintha gondja lett volna a szegényekre, hanem nála volt a kincstár pénze, és néha kicsent belőle.

Ez az alapelv tehát, amely az Ószövetség és az Újszövetség között meghatározható. Az Ószövetségben úgy szól, ha ezeknek a parancsolatoknak engedelmeskedsz, akkor áldott leszel, ha nem engedelmeskedsz ezeknek, akkor átok alá kerülsz.

Az Újszövetségben óriási nagy a különbség, mert Isten nem azt mondja nekünk, hogy engedelmeskedjünk az Igének. Sehol nem olvasod az Újszövetségben, hogy engedelmeskedj Isten Igének. Először is azért, mert nem is teheted azt. Isten bebizonyította ezt már az Ószövetségben, és Ő azt mondta, hogy ezt a régit eltörlöm és adok nekik egy új szívet, egy új szellemet. És azt az ó kőszívet, elveszem belőlük, mert Isten Igéjének nem képes az átlag ember engedelmeskedni.

Az Ezékiel 36/26-27-ben olvashatsz erről az új szívről. Isten látta, hogy ezt el kell végeznie. Mi az, amit valójában tett velünk az Újszövetségben? Minket az Igévé tett. Ahogy olvassuk az I. Péter 1/23-ban, újonnan születtünk romolhatatlan magból Isten Igéje által. Isten Igéjétől születtünk meg. Jakab levelében ugyanígy megtudhatjuk az 1/18-ban. Különbség van aközött, hogy engedelmességből megcselekszem az Igét, vagy élem és úgy cselekszem az Igét.

Az Igét cselekedni azt jelenti, hogy az Igét megélve előhozni. Ha engedelmeskedek az Igének, az olyan mintha az Ige egy kívülálló erő lenne, és kívülről kellene engedelmeskednem. Hallom és az utasításoknak próbálok eleget tenni. Az Igének cselekvőjévé lenni pedig azt jelenti, hogy az Ige bennünk él és megcselekedjük belülről az Igét. Nagyon fontos ez és ezért kellett elmagyarázni. Ezt tükör alapelvnek is nevezhetnénk. Az Újszövetség alapelve egy tükör alapelv, amely visszavetődik rád. Úgy emlékszem az elmúlt héten a 25-ös verset olvastuk, most pedig a…

Jakab 1/18 Az Ő akarata szült minket, az igazságnak Igéje által, hogy első zsengéje legyünk az Ő teremtményeinek.

Ki az, aki az elsőszülött volt a halálból? - Jézus!

/19/ Azért szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra.

/21/ Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott Igét, amely képes megmenteni a lelkeiteket.

Az Ige képes. Az egyetlen dolog, amely képes megváltoztatni a szokásainkat, az életünket, az elménket – az Isten Igéje!

/22/ Az Igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.

Megtartói, vagyis cselekvői legyetek!

/23/ Mert ha valaki hallgatója az Igének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát.

/24/ Mert megnézte magát és elment, és azonnal elfelejtette milyen volt.

/25/ De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és meg is marad abban, és nem feledékeny hallgatója, hanem cselekvője is annak, az boldog lesz cselekedeteiben.

És a 26-os versben pedig rátér a nyelvünkre.

/26/ Ha valaki istenfélőnek tartja magát, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem megcsalja a maga szívét, annak hiábavaló az istenfélelme.

Tehát elmegyek Isten Igéjéhez, amely a tükör, hallom Isten Igéjét és az megmutatja nekem, hogy Isten hogy lát engem, hogy én mi vagyok, vagyis Isten Igéjébe tekintek, amely Isten tükre. És utána felkiáltok, hogy – Ó ez én vagyok? Ma is belenéztünk a tükörbe, hányan jártunk úgy, hogy a nagybácsit láttuk meg benne? Magunkat láttuk a tükörben. Ez a tükör, Isten Igéje megmutatja nekünk, hogy milyennek kellene látni magunkat.

Amikor belenézünk a tükörbe az a mi képünknek a visszaverődése, Isten Igéje pedig Isten tükre, az Ő Igéjének a visszatükröződése. Belenézünk az Igébe, Isten tükrébe és ott látjuk magunkat, hogy milyen az, amilyennek Isten lát minket. Az Ószövetségi mentalitás úgy szól, hogy megpróbálom a tőlem telhető legjobbat tenni, az Újszövetségi pedig így szól: - Ez vagyok én! Megnézzük az engedelmességről mit ír az Írás, a mi Istenünk mit mond róla. Minden hitből van, Ő a hit Istene.

1Péter 1/14 Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a korábbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek.

Mint az én engedelmes gyermekeim, mondja. Vagyis minket az Ige engedelmes gyermekeknek nevez, nem arra próbál rávenni, hogy engedelmeskedjünk, hanem úgy nevez minket, hogy engedelmes gyermekek. Miért teszi ezt Péter? Egyetlen egy dolognak kellett engedelmeskednünk, - az Evangéliumnak. És mi engedelmeskedtünk az Evangéliumnak, amikor elfogadtuk az Úr Jézus Krisztusunk Úr kapcsolatát, uraságát az életünk felett, akkor behozott minket. Még egy nagyon fontos dolog.

János 14/6 Monda nékik Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, hanem csak énáltalam.

Kérdés? Odamentél-e már? Odajárultál már az Atyához? Hányszor mentél el onnan? Vannak olyan keresztények, akik úgy imádkoznak, hogy: – Ó, Istenem idejövök hozzád, eléd jövök. Jövök hozzád. Vagy egy másik téves formája, hogy Jézus Krisztus által mondják az imát. Téves, mert nem imádkozunk Jézus Krisztus által. A keresztény nem imádkozik Jézus Krisztus által. Miért? Azért, mert ha Jézus Krisztus által kellene imádkoznunk, akkor Jézus Krisztust egy médiummá tettük. Ő pedig nem egy médium.

Senki sem mehet az Atyához, hanem ha énáltalam, mondja Jézus. Vagyis az Atyához Jézuson keresztül járulhatunk. Odamegyünk. Hányszor mentünk oda? Egyszer kell odamenni. Mindennap nem megyünk oda újra. Az embereknek különböző érzéseik és elmebeli elgondolásaik vannak, hogy térdet hajtanak, és azt mondják, hogy – most a te jelenlétedbe jöttem Atyám, becsukják a szemüket, és azután kinyitják a szemüket és akkor már nincsenek az Ő jelenlétében. Most már a világban vannak. És ezért nem olyan valóságos ez a keresztényeknek. Amikor az Atyához jöttél Jézus Krisztus által, akkor Krisztusba kerültél.

1Korinthus 5/17 Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé ujjá lett minden.

Krisztusban vagy tehát. Nem egy látogatóról van szó, aki jön és megy. Amikor újjászülettünk, akkor beleszülettünk Krisztusba, nem látogatók vagyunk, hogy mindennap jövünk, megyünk! Egyszer jövünk, és többé nem kell jönnünk, mert ott vagyunk, Ő vált az otthonunkká. És neked is és nekem is Ő a lakhelyem, ott lakozunk Őbenne. Ezzel meg kell újítani az elménket, ezen el kell gondolkodnunk és elfogadnunk, hogy így van!

Ha ezt a mentalitást kiépíted magadban, akkor uralkodóvá tudsz lenni a betegség felett és minden gonosz felett, ami jönne. Mert ez az Isteni jelenlét benned van belül. Krisztusban lenni azt jelenti, hogy Istenben lenni. János mindig úgy beszélt, hogy – aki Istenben van! Pál úgy fejezte ki, hogy Krisztusban. De Krisztusban lenni annyit jelent, mint Istenben lenni, ennek egyik oka, hogy Krisztus Istenben van.

Tehát amikor Krisztushoz jövök, akkor Krisztusba kerülök. Amikor Krisztushoz jövök, és Krisztusba kerülök, akkor nem csak Krisztusba kerültem, hanem Istenbe kerültem. Vagyis hol vagyok? Őbenne! Istenben. Ez mindennapi mentalitásunk kell, hogy legyen, hogy egyek vagyunk Ővele! Nem látogatjuk Őt minden nap, hogy hozzád jövök a Jézus nevében. Ez így téves megközelítés, mert már benne vagyunk, nem jövünk, és nem megyünk. Ez a fajta megközelítési mód ad nekünk egy bátorságot. Mert Krisztusban vagyunk 24 órában, és ha ezt megértjük, akkor az életünk megváltozik, félelemmentesekké válunk. Jelen és a jövő is Krisztusban van!

Zárásként megnézzük még a II. Korinthus 3/18 versét és akkor felfrissítjük, amit az elmúlt alkalommal hallottunk és ide is beillik nagyon jól. A Róma levél 12. fejezetében is mondja az Ige, hogy „ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása által”! Ha nem végezzük el ezt az elváltozást, akkor beleragadunk e világ gondolkodási rendszerébe. Ha pedig eltévelyedünk a megértés útjáról, akkor a holtak gyülekezetébe maradunk. Ha nem újítjuk meg az elménket, akkor a világ rendszerében fogunk gondolkodni és élni. Itt találjuk meg a következő Igében a tükör alapelvet újra a…

1Korinthus 3/18 Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, az Úrnak Szellemétől.

Látjuk, tehát ahogy beletekintünk ebbe a tükörbe, dicsőségről dicsőségre elváltozunk, fedetlen arccal tekintünk bele és elváltozunk az Úrnak képére. Tanítja az…

Ésaiás 26/3 Kinek elméje reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel tebenned bízik.

Az Úrban bízni kell. Amikor elkezdünk vele járni, elkezdjük a bizodalmunkat Őbelé vetni. A hitünk Isten Igéjére egy válasz. Akik újak ma itt, azok olvashatják a következő Igében a nagy igazságot…

1Korinthus 4/4 Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges Evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.

Amikor képzelgésekben vagyunk, képeket alkotunk. Erről beszél a II. Korinthus 10/5-ben az Ige, hogy le kell rontani az okoskodásokat, és minden magaslatot, amely Isten Igéjének ismerete ellen emeltetett. Mert ezek erődítményekké válnak. Először csak gondolatok formájában jelentkeznek, később megrögzötté válnak a fejünkbe, fellegvárak kezdenek kiépülni bennünk a téves gondolatokból. Az ellenség nagyon sokszor áll ezek mögött.

Akik Ábrahám magját [Izraelt] megáldják azok áldottak lesznek, akik pedig átkozzák azok átkozottak lesznek. Sőt azt is mondja, hogy Ábrahámban áldatnak meg a föld minden nemzetei, az ő magjában. Mégis a világban egy téves gondolkodásmóddal lehet találkozni. Ezt a világosságot csak az Igéből lehet megnyerni.

Van még egy ennél is súlyosabb dolog. A zsidókat gyermekkoruktól fogva arra tanítják vallásosak és nem vallásosak, hogy Isten nevét nem ejthetik ki az ajkukon. Tudod ki gondolta ezt nekik ki, hogy így gondolkodjanak? - Ez a legördögibb dolog a világon. Amikor Isten Mózes II. könyvében megparancsolja nekik, hogy emlékezzenek meg az Ő nevéről megemlítve azt, tehát parancsolatként kapták ezt.

Van a Tóra, az írott törvény, de a Tórának van egy szájról szájra terjedő változata is, amit nem írtak le. Nagyon kevesen vannak azok a hívő zsidók, akik az írott szerint élnek. A II. Mózes 3/15-ben mondja nekik Isten, hogy megemlékezzetek erről és a héber szótő szerint ez úgy szól, hogy meg is kell említeni azt a nevet. És pont az ellentétjét gyakorolják tehát, hogy nem szabad kiejteni a Nevet.

Tudjátok a Máté Evangélium először héber nyelven íródott. A görög változata a Máté Evangéliumnak, az már nem az eredeti, nem olyan pontos, az egy fordított változat. De nem fogunk most ebbe belemenni, de ott van egy igevers, amikor Jézus arról tanít, hogy a ti hagyományaitokkal elvesztettétek Isten Igéjének az erejét. Vagyis ha az XY rabbi ezer évvel ezelőtt átment azon a hídon szombatnapon, és ő szombatnapon átmehetett rajta, akkor ők is átmehetnek rajta szombat napon anélkül, hogy az neki bűnné számíttassék be. Ebből áll a hitéletük. Sorolják, hogy mit mondott a rabbi, rabbi, rabbi. Az Ószövetség sem említi már ezeket a rabbikat.

Nagyon érdekesek ezek a tanítások, amelyek most a Máté Evangéliumáról felszínre jönnek. Tehát engedelmeskedjetek a farizeusoknak, mondja ott a görög, de a héber eredeti nem mondja. Ellentmondásba ütközik a kettő. Tanulmányozom ezeket. De ugyanez vonatkoztatható a kereszténységre is, hogy csak kizárólagosan az írott Ige szerint megyünk, hogy megéljük azt, mint egy képet. Belenézünk, látjuk, és azok vagyunk, azt megéljük.

Isten mondja, hogy – az én engedelmes gyermekeim vagytok. Mindez hitből van, Isten egy hit Isten. Ha ezeket végiggondoljuk, akkor ezek valóban szabaddá tesznek minket belül, és amikor belül szabadokká válunk, akkor valóban szabadok is leszünk.

Dicsőség Istennek! Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL