2010.04.29.   

KRISZTUS TESTE 1.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2010. április 25.

 

Erős gyógyító kenet jelent meg a dicséret során, ezért már a tanítás előtt felálltak a gyógyító sorok. A kézrátételes imát követően több gyógyulásról szóló bizonyság is elhangzott. Különösen figyelemre méltó volt egy 22 éves hölgy bizonysága, akinek a központi idegrendszere sérül meg születésekor. Öröm volt hallani szájából a hit szavait: napról-napra jobban leszek!

A szellemi kapcsokra, összekötő kötelekre térünk ma ki, és ez olyan, mint egy család. Isten jelölte ki a szüleidet, nagyszüleidet, ahogy kijelöli a családodat, hogy hol szüless meg, úgy kijelöli a gyülekezetet, ahová járj és az ott lévő barátokat, ismerősöket. Ez tehát nem olyan véletlenszerű az életünkben, hogy ide vagy oda esik a választás.

A világnak, hogy vonzódást érezzen ahhoz, ami már bennünk kincsként megvan, először látnia kell valamit rajtunk, ami más, mint a világ, mert mi egy választott nemzetség vagyunk. A világ számára nem vonzó a vallásosság, minden nap látják, hogy milyen az.  Nagyon sok szomorú arcot látnak a vallásos világban, akik még az Igét sem ismerik.

A hit nem abból származik, amit az elmúlt évben már egyszer hallottál, az erő nem abból származik, amit az előző évben már hallottál. A hitünk ereje, Istennek ereje az Igének folytonos magunkhoz vételéből származik. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden Igéjével, - írja a Biblia.

Efézus 4/15-16 Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. Akiből az egész Test szép renddel egyberakva, és egybeszerkesztve az Ő segítségének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a Testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben.

Korinthus I. 11/29-30 Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak Testét. Ezért van tiközöttetek sok erőtlen és beteg és alusznak sokan.

Ez a fizikai halál. Az Efézus 4. fejezetében Krisztus Testéről olvashatunk, ennek a Testnek feje Jézus. Az I. Korinthus 11-ben pedig arról olvastunk, hogy sokan vannak, akik nem tekintik megfelelőképpen Krisztus Testét. Ez okozta, hogy van közöttük sok erőtlen és beteg és sokan már el is aludtak közülük.

Kétféleképpen lehet erre tekinteni. Az első, hogy az Úr Jézus testére nem tekintettek oly módon, hogy Jézus teste megtöretett az ő gyógyulásukért, hogy az Ő sebeiben ők valóban gyógyulást vettek. Ezért mindannyiunknak megfelelő módon kell tekintenünk Krisztus testét.

Másrészt Krisztus Testét minden egyes hívővel benne kell tekintenünk, és ez nagyon nagy kulcs ahhoz, hogy a földön egészségben járjunk, hogy szeretetben járjunk a Krisztus Testében lévő tagokkal. Minden egyes taggal, hiszen nagyon sok tag van ebben a családban, vannak családtagjaink.

Az Ószövetségben is tanította Isten, hogy aki megtartotta a törvényt, Isten egészségben őrizte meg őt.

Róma 13/8 és 10 Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte. A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet.

A törvénynek minden pontja betöltetik akkor, ha megtartjuk azt, hogy szeretjük a felebarátot. Erre rákérdezett, aki Jézussal beszélt, hogy ki az én felebarátom?

János I. 3/22-23 És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az Ő parancsolatait és azokat cselekesszük, amik kedvesek Őelőtte. Ez pedig az Ő parancsolata, hogy higgyünk az Ő Fiának a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nékünk.

Az egészet úgy összegezhetjük, hogy hitben és szeretetben kell járnunk. És így minősülünk arra, hogy képesek vagyunk Isten áldásait elfogadni. Ez egy 24 órás időt igényel, szeretetben és hitben járni. Mert mindennap lesznek olyan helyzetek, amikor reagálhatnánk egy helyzetre másként is.

 Hitben fogok járni, vagy látásban? Szeretetben fogok járni, vagy inkább önző leszek? Minden órában meg van a lehetőségünk, hogy válasszunk. Ha az ember hitetlenségben jár és nem szeretetben, akkor eljátssza Istennek ezeket az áldásait. Nem Isten fogja azt visszatartani tőlünk, hanem a hitünk nem fog működni, mert saját magunk kárhoztatása alatt vagyunk és akkor a hitünk nem képes felkelni és működni.

Hitben és szeretetben kell tehát járnunk ahhoz, hogy Isten áldásait birtokolhassuk az életünkben. Róma 14/7-re lapozunk, erről fogunk sokat szólni ma még.

Róma 14/7 Mert közülünk senki sem él önmagának és senki sem hal önmagának.

Krisztus teljes Testének egy része vagyunk mi magunk. Ő a Fej ebben a Testben, mi pedig, annak a Testnek tagjai vagyunk rész szerint. Sok beteg keresztény van azért, mert nem tekinti megfelelően Krisztus Testét. Két vonatkozásban lehet ez, nem tekinti Krisztus megtört testét a gyógyulására, vagy nem tekinti Krisztus teljes Testét, mint egészét, minden hívővel benne.

A mai napon arról szólok, hogy Isten elhelyezte a Testben a tagokat egyenként. Az I. Korinthus 12 fejezetében fogunk olvasni erről, pedig úgy gondolnánk, hogy ez a 12. fejezet az ajándékok fejezete. Ötször kerül említésre az ajándék és 18 alkalommal a Test.

Hol működnek ezek az ajándékok? A Testben! Akkor kerülünk bajba, ha az ajándékokat megpróbáljuk elkülöníteni a Testtől. Az emberek újjászületnek, beteljesednek Szellemmel, és utána elkezdik azt az életutazást, ami a saját szellemi beteljesedésükről szól, szerintük.

Felnövekednek egy bizonyos szintig és a Szent Szellem ajándékainak egy bizonyos szintű megnyilvánulásait megtapasztalják, ill. elérik, elolvassák az I. Korinthus 12-ben a szellemi ajándékokat, és saját magukra próbálják azt alkalmazni, nem Krisztus Testére!

Korinthus I. 12/4-7 A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Szellem. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr, És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. A Szellem mindenkinek ad kijelentést, mégpedig épülésre.

Épülésére az egész Testnek. Néhányan úgy gondolják, hogy a saját személyes épülésükre vannak ezek a szellemi ajándékok. Nem! Ezek a Test épülésére vannak. Nekem, mint prédikátornak, amikor a gyógyítások ajándékai működnek, akkor nem a saját számomra működnek, hanem rajtam keresztül, ezek az ajándékok valaki más számára működnek.

/8-11/ Némelyiknek ugyanis bölcsességnek szava adatik a Szellem által, másiknak pedig ismeret szava ugyanazon Szelem szerint. Egynek hit ugyanazon Szellem által, másnak pedig gyógyítások ajándékai azon egy Szellem által. Némelyiknek csodatévő erőknek munkái, némelyiknek meg prófétálás, némelyiknek pedig szellemek megkülönböztetése, másiknak nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázata, De mindezeket egy és ugyanaz a Szellem cselekszi, mindenkinek osztogatván külön, amint akarja.

Talán elgondolkodtatok már azon, hogy miért mondja annyiszor, hogy egy másiknak, egy másiknak? Mert hangsúlyozza, hogy némelyiknek, és egy másiknak. Valójában azt jelenti, hogy az egy más személy, aki kapja, és nem ugyanaz az illető. Talán azért is értik félre az emberek, mert utána azt is mondja az Ige, hogy kívánjátok ezeket az ajándékokat, törekedjetek ezekre az ajándékokra.

El fogom magyarázni, hogy mit jelent a gyógyító szolgálatban felkentnek lenni. Egy híres prédikátort hoztak példának, a minap hallgattam, öt órát imádkozott naponta szellemben a gyógyító ajándékokért. Az a női szolgáló asszony, akinek a szolgálatában én megtértem, ő pedig 11 évig kereste az Urat az ő felkenetésében.

Az utóbbi időben pl. tegnap Sopronban is, bár sokak figyelme a választásokra irányul, de az Úr már tereli a figyelmünket arra, hogy mi lesz a közeljövőben. Óriási megnyilvánulásai lesznek az Úrnak. Amikor összejártunk imádkozni, már rég tudtam, hogy nem a választásokért szólnak az imáink.

Az imáinknak java része abba az irányba folyt, hogy az emberek eljöjjenek ezekre az alkalmakra és ott meg is gyógyuljanak. A kenet erősödik és egyre erősebb lesz, de az Úr nem pazarolja el a kenetét.

Az evangélista, aki alatt én tanultam a szolgálatot, ő pl. a tengerparton kezdte az emberekkel, egyenként való szolgálatban. Vegyük, hogy valaki elolvassa ezt az előbb felsorolt igesort, és azt mondja, hogy én ebből ötöt követelek magamnak. Mi a baj ezzel a felfogással? Az egyik az, hogy nem te vagy egymagadban a Krisztus Teste. Te egy tagja vagy a Krisztus Testének. Erről kezd azután beszélni a…

/12/ Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai, pedig noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is.

Vagyis párhuzamot von a fizikai test és Krisztus Teste között. Ahogy a testünknek is sok tagja van, de mégis egy test, úgy Krisztus Testének is sok tagja van, de az egész mégis egyben, egy Testet képvisel. A testünkre sem gondolunk úgy, mint sok testrészre, vagy mint a testünk tagjaira külön-külön.

Felébredünk reggel, és úgy kezdjük, hogy jó reggelt orrom, jó reggelt tüdőm, jó reggelt szívem? Nem így kezdjük a reggelt, hanem úgy tekintünk magunkra, mint egy egységre. És egyként működik ez a test, ha minden rendben van benne. Ha nem tudod megkülönböztetni, hogy van egy tagja a testednek külön, az azt jelenti, hogy minden tag rendesen működik, fájdalmak nélkül. Isten így tervezte számunkra.

/13-17/ Mert hiszen egy Szellem által mi mindnyájan egy Testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Szellemmel itattatunk meg. Mert a test sem egy tag, hanem sok. Ha ezt mondaná a láb, mivelhogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való, avagy nem a testből való-é azért? És ha a fül ezt mondaná, mivelhogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való, nem a testből való-é azért? Ha az egész test szem, hol a hallás? Ha az egész hallás, hol a szaglás?

Ha az egész testünk egy szemből állna, akkor nagyon jól látnánk, de nem hallanánk. Ezét nagyon fontos a 18-as vers:

/18/ Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben, egyenként mindegyiket amint Ő akarta.

Tehát teljesen magadat formáltad, hogy ezt a részemet így akarom, azt a részemet úgy akarom? A Prédikátorok 11. fejezetében van erről egy bölcsesség:

Prédikátorok 11/5 Miképpen, hogy nem tudod melyik a szellem útja, és miképpen vannak a csontok a terhes asszony méhében, azonképpen nem tudod az Istennek dolgát.

Egyszerűen a sejtek, ahogy osztódtak, sokasodtak a méhben, úgy növekedett a tested. És nem lehet lemásolni ezt a növekedést. Mi okozza ezt a növekedést a magzat állapotában, nem tudják. Mi tudjuk, hogy ez az élet, Isten élete. Ezért növekednek úgy azok a testrészek, és formálódnak. Isten rendelte, tervezte ezeket el előre. És a test egyszerűen tudja magától, hogy mit kell tennie. Isten így rendelte a testedet, ezért működik így.

/19-25/ Ha pedig az egész egy tag volna, hol volna a test? Így azonban sok tag van ugyan, de egy test. Nem mondhatja pedig a szem, a kéznek: Nincs rád szükségem, vagy viszont a fej a lábaknak: Nem kelletek nékem. Sőt sokkal inkább, amelyek a test legerőtlenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek. És amelyeket a test kevésbé tisztelt tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk, és amelyek éktelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek. Amelyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségük, Isten azonban úgy szerkeszté egybe a testet, hogy az alábbvalóknak nagyobb tisztességet adott. Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok.

Még egyszer a /25/

/25/ Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok.

Felfedezted-e már, hogy a testedben vannak olyan tagok, amelyeket soha életedben nem láttál? Sőt ha kivennénk a testünkből és megvizsgálnánk, nem tennének ránk túl nagy benyomást, de mégis bennünk vannak. Ha viszont nem funkcionálna úgy, ahogy Isten tervezte, és leállna a működésében, azonnal észrevennéd, hogy valami hiányzik. Amíg a mirigyeink tökéletesen működnek, addig olyan, mintha nem is léteznének, és azt gondolnánk, hogy nincs is rá szükségünk.

Pedig minden egyes részünkre, tagunkra szükségünk van, mert Isten nem helyezett el olyat a testünkbe, amire ne lenne szükség. Mindegyik a maga rendelésében működik, és valamennyire szükségünk van. És a testünk egyik része nem mondhatja a másiknak, hogy terád pedig nincs szükségem. Ha ezt tenné, akkor az, hazugság lenne.

Magunkra így tekintünk, és így beszélünk. Minek adunk nagyobb figyelmet és tiszteletet? Az arcunknak, kezünknek? De a többi része a testünknek legalább annyira fontos. Ha ezek a belső szerveink nem működnének helyesen, akkor előbb utóbb az arcunk, a kezünk is bajba kerülne. Mindegyikőjüknek el kell végezni a maga munkáját.

Mire akarunk most rávilágítani? – A testünk minden egyes része, szerve, egyformán fontos, és mindegyiket megfelelően kell tekinteni és becsülni. Célunk itt most az, hogy Krisztus Testének minden egyes tagjára rávilágítsunk.

/26-27/ És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind, akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. Ti pedig a Krisztus Teste vagytok és tagjai rész szerint.

Nem ez az egyedüli hely, ahol ez le van írva a Bibliában. És azután kezd el a Testben a szolgálati ajándékokról beszélni. Az apostolok, próféták és így tovább. Ha egy rész nem működik megfelelően, az az egészre kihatással van. Az Igékben, az Írásokban a békesség jelent összhangot, harmóniát is. És irányítja a figyelmünket a gyógyulásra is.

Gyógyulás van Istennek a békességében jelen és harmónia, összhang. Az összhangban ott van a gyógyulásunk, az egységben ott van egy kenete Istennek. Istennek minden teremtménye úgy lett teremtve, hogy egy összhangban funkcionáljon.

Ha vesszük pl. a csillagokat példának. Néztem a keresztény tv műsorában egyszer csillagászokból, tudósokból álló szakműsort, ami a világegyetemről és a csillagrendszerekről szólt. Elmondták pl. többek között, hogy milyen csillagoknak kellett kiégni, eltűnni ahhoz, hogy valami történjen.

Átlátták a sorrendet, hogy egyik égitest a másik után hogy hunyt ki és hozta az életét egy következőnek, sorolták, hogy milyen furcsaságoknak kellett még megtörténni. Ezek nem történtek meg maguktól. Ha az ember 30 percen keresztül hallgatja őket, rádöbben, hogy itt kellett, hogy legyen egy Teremtő, aki ezt cselekedte.

Az is döbbenetes, hogy ez a mi földbolygónk, hogy képes önmagát újra és újra helyrehozni azokból a károkból, amit az emberiség okoz neki. A testünk önmagában egy csoda, hogy minden szervünk egymagában funkcionál ebben a mesterien összeszerkesztett összhangban, az egész rendszer egyben működik. Így kellene, hogy az Úr Jézus Krisztus Teste funkcionáljon és működjön.

Ha probléma van a tested egy részében, az kihatással lesz és megsínyli a test összes tagja, és az egészségünk szenvedi meg ezt. Megsínyli az egészségünk, és ezek az alapelvek alkalmazhatók Krisztus egész Testére. Ha Krisztus Testének tagjai között van valami rossz, az, az egész Testre kihatással lesz.

Egy kis csoport azt gondolja, hogy ők ezt teszik, ide és oda mennek és ezt és azt eltervezik, és azt gondolják, hogy az nincs kihatással az egész Testre. Keresztül kellett menni bizonyos viszálykodásokon és szakadásokon már nem egyszer. Négy év után, ahogy most visszamentünk Sopronba, 500-an jöttek el. Négy évnek kellett eltelnie, hogy ott egy bizonyos viszálykodás lecsillapodjon.

Tehát ha a Testnek egy tagja vagy, akkor vagy te is hozzájárulsz a test erő ellátásához, erő egyensúlyához, hozzáadsz a Testhez, vagy elvonsz tőle, kiszívod, elszívod az egész rendszer erejét. Nem csak úgy magadban vagy egy potya utas, mert vagy hozzájárulsz a Testnek a teljességéhez és a működéséhez, és jobbá tételéhez, vagy kárára vagy annak. Vagy egy forrás vagy a Testben, vagy pedig elszívó hatással vagy a Testben.

Most pl. megszabadító kenet van a téves gondolkodásból, az ördög is szeret oda beférkőzni, az pedig már egy démon és most szabad vagy, és szabadnak is kell maradnod. Bővített fordítás szerint olvassuk most az

Efézus 4/16 Mert aki végett az egész Test, a Gyülekezet, különböző részeinek teljességében szorosan összekapcsolván, egybecsatlakoztatván, és szépen összeköttetvén az ízületek és az ínszalagok, kötelékek által, melyek által biztosított, vagyis meg van a test ellátása, amikor minden egyes rész a maga szükségletére biztosított erő által, megfelelően, helyénvaló módon működik, annak teljes funkciójában, akkor felnövekszik a teljes érettségre, felépítvén magát szeretetben.

Ez nem egy könnyű mondat, ez a bővített fordítás szó szerint. Minden egyes tag a maga nemében, a maga helyén, abban az összhangban termel, növekszik, ellát, egység van. Tehát egy ilyen test-mentalitást kell elsajátítanunk.

Egy része vagy Krisztus Testének, az egésznek egy része. Ezért nagyon fontos, hogy felfedezd a helyed abban a Testben, Krisztus Testében.

Mindannyian szellemi csecsemőként születtünk meg, és utána el kellene kezdenünk növekedni. Ha Isten Igéjén tápláltatunk, akkor növekszünk, ha nem Isten Igéje táplál minket, akkor nem lesz növekedésünk. Lehetséges, hogy újjászülettünk és hosszú évek teltek el, és semmilyen növekedés nem jött elő. Csak az étrend által lesz a testnek növekedése, ez pedig a szellemünknek az Ige. Minőségben és mennyiségben a megfelelő kell.

Ahogy növekszünk, úgy egyre több szellemi eledelre lesz szükségünk, és minél többet kiszolgálunk szellemi értelemben, annál többet kell bevenni, mert különben szükségek merülnek fel a Testben, elégtelenség. A táplálásban elégtelenség lép fel, sok prédikátorban ez merül fel, kiégnek, azért mert magukat nem tartják meg a jól tápláltság állapotában.

Vegyünk egy futót, atlétát, aki elkezdi a versenyszerű edzéseket és közben böjtöt tart.   Előbb, utóbb annyi ereje sem lesz, hogy kimenjen a versenypályára. Kiviszik, és ott összeesik. Az Úrnak szolgálói esnek sokszor ebbe a hibába, hogy szolgálnak, szolgálnak, és nem szakítanak arra időt, hogy saját magukat visszatáplálják, olvassák az Igét, imádkozzanak. Minél többet kiszolgálsz magadból, annál többet kell bevételezni magadba.

Néha az egész hetet azzal töltöm, hogy felkészülök, hogy miről szólok majd, és néha úgy tűnik, hogy semmit nem tettem egész héten, mert annyi minden megy ki. Tehát az ember szükséget és hiányt érezhet így belül.

Korinthus II. 4/16 Azért nem csüggedünk, sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra megújul.

Ha a belső ember nem lenne képes arra, hogy kiürül, megkevésbedik, akkor miért kellene őt megújítani? Miért van akkor szükségünk arra, hogy felépítsük magunkat a nyelvek imájával, szellemi imában, a belső emberben?

Sokaknál megesik, hogy egy szellemi éhséget érzékelnek az emberek magukban és ezt a fizikális síkon, a fizikai étvágyuk csendesítésével próbálják pótolni. És elindulnak a jégszekrény felé és elkezdenek enni. A szívük éhes igazán, csak nem táplálják. Az ember elcsendesítheti ezt a szellemi éhséget, ami belül a bensőnkben van, azáltal, hogy megtölti a gyomrát étellel.

De bizony az ember, amikor kimerül szellemben, mert kiszolgálta magát, akkor többre van szüksége, mint egy jó alvásra, és egy fizikai erőnlétre. Mert az ember alszik és alszik és még mindig fáradt. Ilyenkor egy nagymennyiségű szellemi táplálékra van szüksége, nem csak egy tanítás meghallgatására. El kell csendesedni, te és a Bibliád és nagy mennyiségű, megfelelő minőségű szellemi táplálékot kell magadhoz venni a belső emberben.

Azt is meg kell érteni, hogy nem feltétlenül minden, amit hallasz az Igéből, nem minden táplálja a szellemedet. Amikor könyvekre, kazettákra, tanítókra kerül sor, szükség lenne egy kis táblázatra, hogy miből mennyi van benne. Pl. egy ilyen kis figyelemfelhívó tábla, hogy 50 % hitetlenség, 25 % hagyomány és emberi vélemény, 24 % töltőanyag és 1 % Ige. Mert néha felolvasnak egy-egy Igét.

Prédikátor állíthatja magáról, hogy amikor én megnyitom a számat, az 100 %-ban Ige. Bár csak így lenne. Nagyon könnyedén bele tudja az ember keverni a saját gondolatait, saját véleményét, saját elképzeléseit, van azonban egy forrás, ami 100 %-ban Ige – ez a Biblia.

Az ember, ha nem táplálja önmagát, akkor nem lesz elegendő ereje, arra, hogy tovább haladjon. Szilárd eledelre, kenyérre van szükségünk. A vattacukor, pl. ami nagy térfogatú és a szádban semmivé válik, azzal nem lehet jól lakni.

Nem akarok neveket említeni, akik annak idején nagyon kemény, szilárd hitben voltak, de az 20 évvel ezelőtt volt és azután abbahagyták a hittáplálást, és az ördög majd nem megölte őket. Az ördögnek valós ellenségei voltak 20 évvel ezelőtt, mert telve voltak hittel és nagyon komoly dolog ez, ha az ember nem statikus, hanem vagy felfelé, vagy lefelé való irányba halad.

Tehát visszatérünk azonban a testünknek tagjaira, ahogy írja az Ige, hogy szorosan össze vannak kapcsolva, egybe csatlakoztatva és szépen összekötve ezek a testtagok a testben. Rólunk szól ez! Ez én vagyok! Helyesen összekötve a maga helyén. Isten úgy rendelte el a tagokat a Testben, ahogy az, az Ő tetszésére volt, és nem zavarodott össze.

Az ördögnek vannak itt hazugságai. Az egyik kedvenc hazugsága, hitetése, hogy te rossz helyen vagy.  Sokan hagyták el már így a gyülekezetet. Olyan furcsa mindezt hallgatni, Isten eltévesztette, amikor téged helyezett ide. És nálad téves az ajándék is, és a rossz kapcsokra vagy felfűzve.

 Hogy lehet az, hogy évekkel ezelőtt itt születtél újjá és ma meg ilyen különböző vadszamarakkal vagy, és vattacukorral táplálkozol, és törvényeket veszel magadba, és keresztény rendelkezéseket, amiben nincs hit.

Az egyik legnagyobb hazugsága az ördögnek, amikor azt mondja az ittenieknek, hogy itt nincs lehetőségetek a kifejlődésre. Itt visszafognak benneteket. Hogy mások vannak a helyeden, ahol neked kellene lenni. Az emberek hallgatnak ezekre, pedig ezek csak az ördög hazugságai.

Isten helyezte el a tagokat a Testben, ahogy Őneki tetszésére volt, pontosan úgy teremtett téged, ahogy akart, az Ő tetszésére, az neked is megfelelőnek kell, hogy legyen. Nézz a tükörbe és örvendezz. Tehát nekünk örvendezni kell Isten választásán, amikor ránk esett a sor.

És fel kell fedeznünk ezt a helyünket a Testben, és ragaszkodnunk kell hozzá. Melyik része vagyunk a Testnek? Nem csak részek vagyunk és nem minden rész mi vagyunk a Testben és nem minden ajándék nálunk van, és nem minden kegyelem nálunk van. Mert amikor a téves helyre kerülnek be a téves elemek, azok ott zavart okozhatnak.

 Nagyon sokan próbálják azt megcselekedni, amire nincs meg Istentől a kegyelmük. Azért vannak az emberek annyira lent, mert nem a megfelelő helyen vannak, nem arra a szolgálatra tervezett az Úr téged. Krisztus egész Testében megtalálható ez. Kényelmetlenül érzik magukat, mert nincsenek beteljesedve ott.

Az ördög pedig hazudik nekik. Azt gondolja a végén a szegény keresztény, hogy ő nem tud sehová beilleszkedni. De igen be tudsz, mert meg van számodra a hely a Testben, és arra vagy tervezve. Ha nem találtad még meg, ne ess kétségbe, ott van az a hely neked, ne add fel.

A legjobb kulcs, hogy megtaláljuk a helyünket a hitünk és a hithűségünk megtartása. Meg kell kérnünk Istent, hogy vezessen minket abban, hogy a helyünket meg tudjuk találni. És utána hűségesnek lenni mindabban, ami az utunkba jön. És ha hűségesnek bizonyulunk, akkor maga Isten fog minket elvinni arra a másik szükséges helyre, ahol lennünk kell. De nem nyílik, meg az ajtó mondod, és nincs lehetőségem és az XY pedig utamban van, mert az én helyemen van, mondod.

A probléma ott van ilyenkor, hogy emberekre helyezted a figyelmedet és nem hitben vagy. Ha emberekre próbálsz nyomást gyakorolni, és erőszakkal intézkedni, akkor nem hitben vagy. Mert nincs ember, aki képes lenne közém és Isten közé állni, az én beteljesedésem közé. Sokan próbálták, de nem működik.

Tehát sokan gondolják, hogy mivel valaki az ő helyükön van és ők ezért nincsenek a helyükön, ezért, az az illető a probléma. Az ő problémájuk az az illető, és ha még ki is tudnád szorítani azt a másikat és a helyét elfoglalni, akkor sem lennél kiteljesedve, mert nincs meg feletted az a kegyelem, mert Isten nem oda rendelt.

Meséltem nektek, hogy egyszer valaki egy apostolt kiszorított így a helyéről, de nem volt meg hozzá a kenete, hogy azt a helyet elfoglalja, összeesett az a munka, húsz év munkája tűnt el. Tehát amikor a Testre kerül a sor, akkor nem szabad választásból kerültünk arra a helyre, előre elrendeltségről van szó. Isten jelöléséről van szó.

Róma 11/29 Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai, és az Ő elhívása.

Tehát elhatározhatod-e, hogy te mi akarsz lenni Krisztus Testében? – Úgy gondolom, hogy én egy próféta leszek. Sok pásztort látok a tv-ben, akik apostoloknak hívják magukat. Evangélistákat is látok, akik magukat apostoloknak léptették elő.

De nincsenek meg a bölcsesség ajándékai, a kijelentés ajándékaik hozzá, az erőteljes kenetek, megtévesztve vannak, és rossz helyeken tartózkodnak, magunkat nem tudjuk olyanná farigcsálni. – Beülsz a kocsiszínbe és elkezdesz berregni, és azt mondod, hogy én egy autó vagyok. De ettől nem leszel egy autó.

Tehát sehol a Bibliában nincs az megírva, hogy az emberek saját maguk választhatják meg a helyüket. Isten rendelte a gyülekezetbe ezeket, nem kérdezte meg, hogy te mi akarsz lenni, vagy mi nem akarsz lenni.

A kérdés úgy merül fel, hogy te kerested-e, megtaláltad-e azt, amire Isten elrendelt anyád méhétől fogva. És Isten előre eltervezte ezeket a jó cselekedeteket, utadba helyezte, amiket meg kell találni. Meg kell találni, és bele kell illeszkedni.

A Szent Szellem ajándékai, megnyilvánulásai nem csak egyéneken keresztül nyilvánul meg, nem egy egyénen keresztül, hanem egyiken és másikon keresztül. Ennek az, az oka, hogy a Testben különböző tagok vannak és a tagok felett különböző kegyelmek, és különböző kenetek vannak, hogy elvégezzék azt a munkát, amire szükség van a Testben.

Mivel nem egyedül vagy a Testnek tagja és nem egyedül vagy, ezért nincs szükséged az összes ajándékra és az összes kenetre egyben. Ezért tehát amire szükség van, hogy megtanuld, hogy ki vagy és mit kell tenned, és arra összpontosítani a figyelmedet. És örvendezni Isten választásán, ami pont a te életedre esik. És nagyon sok elégedetlenség van a Testben. Mert ugye úgy tűnik, hogy minden zöldebb a kerítés túloldalán. Ez megint egy hazugság.

Voltam már olyan szolgálókonferencián, ahol az evangélista csapkodta a pásztort, a pásztor csapkodta az evangélistát, és kívánták volna egymás helyét, mondván – nézd meg milyen jó dolga van, ennek az evangélistának jön-megy ide-oda, mindent szétszaggat, és azután tovább megy és kutya baja. De nem rajtunk áll ez, hogy megválasszuk a helyünket, nem a mi részünk, Jézusé a mi Urunké ez.

Ha elkezdesz benne járni, miután megtaláltad, ahogy növekszel benne, növekszik feletted ez a kegyelem. És az, hogy belefáradtál az nem azt jelenti, hogy most gyorsan váltsál és valami más munkát végezz. Ha csak valóban nem akarsz kikerülni szánt szándékkal a helyedről és a kegyelmedből. Mert egybe lettünk kapcsolva, össze lettünk illesztve. Tehát más testrészekkel egybe, oda illesztett be téged az Úr.

Azt gondolnánk, hogy a kapcsolataink, amiket az évek során kiépítettünk, azok is csak véletlen folytán jöttek létre. De nem. Ez sem olyan véletlenszerűen jött létre, hogy kapcsolatba kerültél velünk a szolgálatban azon a helyen.

Kapcsolataid, barátságaid a Testben, amiket kifejlesztettél, Isten őket hozzád kapcsolta, téged pedig őhozzájuk kapcsolt. És ez része az Ő tervének. A legnagyobb része örökre szól.  Mindannyian együtt véve, egy részét képviselitek a Testnek. Egyes részei a Testnek gyakoribb kapcsolatban vannak egymással, mint távolabbi részek a Testben.

Az én bal fülem és a jobb lábfejem ritkán érintkeznek. Nincs kizárva, de nagyon ritka, hiszen nem egymáshoz közeli tagok a testben. És ahogy a médiák világát éljük, angol nyelven a világ minden tanításához hozzáférhetsz.

Ezeket a kapcsokat Isten választja ki számodra, hogy milyen köteléken legyél. Ha nem vagy óvatos, amikor keresel, olyan helyekre felcsatlakozhatsz, amit Isten számodra nem rendelt el és nem jelölt ki, mert oly sok szolgálat van. Nem feltétlenül rossz az a szolgálat, amit kinéztél.

Én azokhoz a szolgálatokhoz vagyok odakötve, ahová Isten rendelt, bár még lenne ezrével olyan jó szolgálat a világban. Van tehát egy közösség, ahová Isten téged oda kapcsolt, azokat kell neked szeretned, azokkal kell törődnöd, és azokért kell imádkoznod. Mert közvetlenül az egész Testhez nem lettél odakapcsolva. A kézfejem a csuklómhoz lett közvetlenül odakapcsolva. Ezek állandó kontaktusban vannak egymással.

Erről egy kijelentést kell kapnod. Nem arra hívott el, hogy mi magunk legyünk minden tag a Testben, hanem egy bizonyos részre helyezett minket. Egy különös helyet kinézett nekünk, egy helyi gyülekezet van számodra, ahová elhívott.

Milliók vélekednek úgy tévesen, hogy helyileg én nem tartozom sehová, én csak szeretem az Urat. Ez így nem biblikus. Biztos nem is fizetnek tizedet, csak úgy lebegnek a levegőben. Sehová nem kötötte le magát, sehová nem tartozik. Nem kötődik, és ebből kifolyólag mindig a rossz helyen van.

Isten Igéje szerint, elkötelezettnek kell lennünk Krisztus Testének egy helyi részéhez. És meg van az a bizonyos meghatározott dolog, amire az energiánkat, és időnket oda kell fókuszálni. Ezeken a kapcsokon keresztül tudsz áldássá lenni a Test többi tagja számára, és ők pedig áldássá tudnak lenni a te számodra. Isten így rendelte el.

Efézus 4/16 Akiből az egész Test szép renddel egyberakva és egybeszerkesztve az Ő segítségének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a Testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben.

Vagyis egybe lett szerkesztve, kötve, nem te kötöd oda magad valahová, hanem Isten teszi ezt. Te is odacsatlakozhatsz valahová, de az nem lesz jó hely. Sokan tették ezt meg, de nem a jó helyre mentek. Isten nem kapcsolta őket arra a helyre. Egy dolog tehát, hogy magad önkényesen egy helyre oda csatlakozol, és egy másik, hogy Isten tesz téged oda, és kapcsol oda. Egy másik szó erre, hogy odakötöz téged az Úr arra a helyre, és őket meg hozzád.

Ma már a sebésztudomány által, a füledet leműttetheted, és valahová a karodra odaműttetheted, ahol jobban fog állni, de nem fog funkcionálni. Amikor Isten teremtette a testet, akkor mindent előre eltervezett és oda helyezte a tagokat a testbe, összekötötte az ízületekkel, inakkal a csontokat, ahová kellett. Mert nem úgy történt, hogy összedobálta a csontokat és a szerveket egy zsákba és azt mondta, hogy mindenki találjon magának egy helyet a testben. Ez a gyülekezet manapság.

A mi testünk gondosan össze van kapcsolva. És mi is ugyanígy kellene, hogy legyünk összekapcsolva ezekkel a szent kapcsokkal. Ez azt jelenti, hogy ha újjászületsz, akkor a régi barátokról leszakadsz, és egy új közösségbe kötöz be az Úr téged hozzájuk, és őket pedig tehozzád köti. A napokban gondolkodtam éppen, hogy régi cimboráim, akikkel együtt iszogattam, már mind halottak. Egyikőjük sem érte túl a 40 éves kort.

Ezek az új családod, kell őket szeretned, megvédelmezed őket, kiállnod és harcolnod kell ezért a kapcsolatért. A világon mindenütt vannak szétszóródva a mieink, de ezek kapcsok. Egy példát hozok nektek, Joe Christiant, akivel most újra előkerült a barátságunk, 30 éve kötötte az Úr hozzám. Sokáig nem közelségbe, de most újra itt van, és Ausztráliába megyek most, és a régiek jönnek elő.

Fedezd azt fel, hogy az ördög min munkálkodik, hogy ezt az életet adó, Istentől elrendelt kapcsokat, köteleket levágja rólad. Ha ezt meg tudja tenni, akkor a Szellem táplálását, ami tőlük jön hozzád, és tőled hozzájuk, azt megszünteti. Isten elrendel ilyen kapcsokat a Testben és, ezek életfontosságúak a te egészséged érdekedben, és életfontosságúak a te szellemi növekedésed érdekében.

Ma már nem fogok tudni eljutni oda, hogy elmondjam, majd a jövő héten folytatjuk, hogy innen kapod a szellemi táplálásodat, vagyis a szellemi növekedésedet. Kijelentéseket, megértést, amiben így növekedhetsz. És az ördög tudja ezt, és ezért támadja ezeket a kapcsokat. Általában, alapvetően ahol támadja, az a hústestünk. Pl. megsérti őket, eltűnnek. Hűségesek voltak, rég ide jártak, megsértődtek valami apróságon és eltűntek.

Megengedik, hogy falak épüljenek fel a kapcsaink között. Így részben vagy teljesen elkülönülnek. Ha ez megtörtént, akkor megmondhatod, hogy az ördög hatékony volt abban, mert téged elszigetelt tőlük, és őket pedig tőled. És ez az ellátás, ami feléd kellene, hogy érkezzen, az nem működik.

Így is tudsz boldogulni, ha pl. a karod nem kap teljes vérellátást, csak fél keringés van benne. Akkor is megvagy, de teljes ellátásra van szükséged. Mindannyiunknak feljebb kell lépnünk, felsőbb helyek is vannak a számunkra. Probléma ott van, hogy az emberek keresik az Urat, és a Fejen keresztül keresik ezeket az ellátásukat.

A Fej szolgál a Test felé a Testen keresztül. Tehát nem arról van szó, hogy az én szolgálatom és Jézus, mi magasabbra megyünk. Amikor a fej akar szolgálni a kézfej felé, és van egy elzáró fal a kézfej és a csuklóm között, - életbevágóan fontos, hogy legyen kapcsolata ezeknek az elrendelt tagoknak.

És téged abban a kiváltságban részesített az Úr, hogy oda helyezett a Testben, és ez nem csak erre az életre szóló helyed, hanem az örökkévalóságban ott lesz a helyed! Egy nagy hívő Test várja azokat, akik innen, vagy Romániából költöznek fel a mennyek országába, óriási csapat várja őket odafenn. Egy Test várja odafent őket.

Vannak, akiknek a gyermekeik vannak odafent, kicsi korukba költöztek oda. Ott gondot viselnek róluk. Egy pásztor feleség ment fel a mennybe, a 12 éves gyermekük halt meg, a nagymamát és a gyermeket látta, ahogy az arany utcákon játszik a gyermeke. Megnevezte a gyülekezeti vének közül, hogy ki az, aki gondot visel ott róla, amíg ti nem jöttök ide, mondta a gyermek. Két hét múlva azután végleg felköltözött az édesanyja is.

Tehát nem egy csinált világ ez, ahogy elképzeljük, hanem egy valós világ. És fentről egész másként tűnnek azok a dolgok, amiért itt megsértődtünk, megbotránkoztunk, elmaradtunk.

Azért hoztuk ma ezt elő, hogy lássa mindenki, hogy ennek a Testnek a teljes potenciájában, a teljes képességnek rendszerében kellene működnie. És ezt a munkát kell ellátnunk, ezt a feladatot kell nekünk együtt elvégezni, amit Ő adott nekünk, mert ezt a táplálást, ami a Fejtől érkezik, a Test tagjain keresztül kapjuk meg. A szomszédos tagoktól hozzád és tőled a szomszédos tagokhoz.

Ezért ne engedd meg, hogy az ördög leválasszon, levágjon téged a Testnek a szomszédos tagjaidtól, ahová Isten téged odakapcsolt. És a dolgokat elő lehet hozni helyesen, úgy, hogy mindenki jól érezze magát belül. Lehetséges így. És akkor fogjuk elérni a teljes képességeinket. A képességeink teljességére akkor jutunk.

Ha én magam lennék itt a gyülekezetben, mennyi öröm lenne? Senki nem lenne, akinek prédikáljak. Ugyanez a helyzet veletek is, mert ezek az összekötő, egybeszerkesztett kapcsok nagyon fontosak.

A tanítás, ahogy ma kiment, nagyon sok helyre eljutott, és mindenkire vonatkozik ez. Nincs velük túl sok közösségünk, de hozzánk vannak kapcsolva, és összekapcsolva is maradunk. Mit mond a világ, hogy honnan ismerik meg, hogy mi tanítványok vagyunk? Ha egymást szeretni fogjátok. Dicsérjük az Urat! Ámen!

     

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL