2014.10.03.  

 

AZ ÉLET SZELLEMI EREDETŰ

Jim Sanders élőben elhangzott tanításának nyers szövege
2014. szeptember 28.

 

Hálákat adunk Istennek, a Magasságosnak! Hozsanna legyen a magasságban!

Az idők változnak – mondja az Úr. Gyors változások lesznek, mint ahogy az Ige megprófétálta. Az előkészületek meglettek. Az Úrnak az angyalai, az Ő Igéje, az utolsó napokban. Kinyúlunk azokhoz, akik nagyobb dolgokat fognak végezni, mint eddig valaha. Növekedni fognak ők egy friss kenetben. Nagyobb bölcsességgel, megértéssel és tudással, ismerettel, és sikeresek leszünk, gyarapodók leszünk. Amire csak a kezünket tesszük, áldott lesz. Minden az Úr Jézus Krisztusunk dicsőségére lesz! Ámen. Halleluja.

Köszönjük, Uram, a jelenlévőket, megtörjük a betegség és erőtlenség, a hiány, a szegénység szellemét! Bármi akadályoztatás lenne az életekben, Atyám, annak parancsoljuk, hogy felkeljen, tengerbe vesse magát. Az életek felett eloldjuk az Úr bölcsességét, az Ő bölcsességét, a Jézus nevében. A megértések szemei megnyíljanak, minden dicsőséget az Úr Jézus Krisztusnak adunk, és általa a mennyei Atyának. Ámen.

Továbbra is bátorítalak benneteket arra, hogy az elméteket folytonosan újítsátok meg. Arról szeretnénk ma szólni, hogy az élet mennyire szellemi eredetű. Az emberi élet a szellemi birodalomból irányítva zajlik.

Az Úr nekünk adta Isten Igéjét. Jézus tanította, hogy a beszédek, amelyeket én szólok, azok nem az enyémek, hanem azé, aki küldött engem. Az Ő Igéit szólom. Az Ő élete az az örök élet, amit hoztam nektek. Isten szelleme által tette mindezt.

A Róma 5,5-ben fogunk először az Írásból olvasni. Megtudjuk, hogy az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe.

Róma 5,5.

5. A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk. Halleluja!

Ez az a szeretet, ami nem volt meg a szívünkben addig, amíg újonnan nem születtünk. A szellemnek egy gyümölcse. A szellemi gyümölcsöket a Galata 5,22 felsorolásában elolvashatod – mind a kilencet.

A keresztényeknek feladatuk, hogy ezt az életet, amely a szellemi birodalomból fakad, felfejlesszék az életükben. Mert az ember szellem, és ennek a szellemi birodalomnak az életét kell előhoznia ebben a fizikális birodalomban.

Ahogy szellemiekben én magam is felnövekedtem, úgy az elmémet meg kellett újítanom, és az elmém gondolatai átváltoztak. Egy megújulási folyamaton ment keresztül. Így a Krisztusban az életünk bármely pillanatában győztesek vagyunk.

Egy picit szeretnélek benneteket bátorítani, ezért elmondok nektek valamit. Harmadszor olvasom most az Énok könyvét. Nem került bele a Bibliába, mert nem teljes egészében Isten ihletéséből lett összeállítva. Nagyon sok rész később lett hozzáfűzve.

A gyülekezet első 700 évében éltek és táplálkoztak azokkal az igazságokkal, ami ott le van írva. A Biblia többi része is idéz belőle gyakran. Java része erre az időre vonatkozik, amelyben most élünk.

Énok is elragadtatott. Mielőtt elragadtatott, hét arkangyallal tartózkodott itt a földön. Isten látomásait, álmait láthatta meg, és nagyon sok információhoz jutott így. Láthatta az utolsó idők két tanúját és azok történéseit. Betekintést kapott, hogy mit jelent Isten fiainak lenni. Az idők végéhez érkeztünk.

Látta, hogy ezeknek az angyaloknak a kezében volt egy kötél, egy mérőzsinór, amellyel a feladatuk volt, hogy megmérjenek dolgokat. Amit igazából a későbbiekben megtudtak, akik olvasták ezeket a kijelentéseket, hogy mi az, amit mértek. A hitet és a megigazultságot mérték vele. Mint később a kutatások kiderítették, a DNS-re utalt ez a mérés.

A 139. zsoltárból tudjuk azt, hogy Isten előre leírja ezeket egy könyvben, hogy azok miként lesznek. Az a kijelentés, amit én vettem ebből, hogy a mi hitünk, a cselekedeteink, a hozzáállásaink eltárolódnak a DNS rendszerünkben. Része lesz így az ítéletünknek. Az angyalok ugyanis mérik a hitünket.

Semmit nem lehet így elrejteni a világosság elől. Isten egy igazságos Isten. Így még fontosabbá válnak azok a dolgok, amelyeket majd tanítok, ha erről egy tiszta megértést is kapunk.

Amit Jézus tett a földön, az tette Őt egy sikerré a földi életútján. Hogy sikeresek leszünk, vagy kudarcba fullad az életünk, az fogja meghatározni, hogy milyen ismeretünk van ezek felől. A keresztények küszködnek és próbálkoznak, aztán pedig másokat okolnak a kudarcaikért. A fő oka ennek ott van, hogy igazából nem tudják, hogy mit kellene tenniük. Nem értik azt, hogy miért nem működnek úgy a dolgaik, ahogy kellene.

A múlt hetekben volt egy összejövetel, ahol egy keresztény odajött hozzám és meg­kérdezte, hogy miért nem működik ez neki? Ő is megpróbálta. Ugyanazt a választ adtam neki, amit Jézus az apostoloknak mondott. A hitetlenségetek miatt. Nem örült ennek a válasznak.

A pünkösdi körökben a hívőket teletömködik téves tanításokkal. Hosszú időbe telik, amíg ezeket a téves tanításokat az ember gyökerestől kiszaggatja a szívéből.

Nem történik meg egyik napról a másikra. Ezért jobban jár akkor az ember, hogyha szinte semmit nem hallott előtte a keresztény dolgokról, és a nulláról, nulla alapokról indulhat a tiszta tanításokkal. A Hóseás könyvében írja az Ige:

Hóseás 4,6.

6. Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy te megvetetted a tudományt, én is megvetlek téged, hogy papom ne légy. És mivelhogy elfeledkeztél Istened törvényéről, elfeledkezem én is a te fiaidról.

Javasoltam annak, akivel a beszélgetés folyt, hogy felmehet az internetre és hozzáférhet a tanításokhoz. A bizonyság arról, hogy az Igét, az igazságot szóljuk, az az erő, az a kenet, ami jelen van.

Volt egy asszony, akinek egy démon megragadta az elméjét. A Szent Szellem lezavarta azt onnan. Elvitte. Régóta folyt ez a dolog.

Nekünk, keresztényeknek, arra van szükségünk, hogy még nagyobb kegyelemben részesedjünk. A nagyobb kegyelem elnyerése által leszünk képesek arra, hogy a kapacitásainkat kibővítsük, hogy még többet tudjunk elfogadni az Úrtól.

Ahogy az igaz szellemi tudásban növekszünk, több kegyeltséget, több kegyelmet, nagyobb sebességet tudunk nyerni. Szellemi értelemben gyorsabban felfogunk, vagy érzékelünk dolgokat. Lesz egy úgynevezett gyorsaság az életünk felett. A kenetben van ez is benne.

Néha csodálkozom, hogy az alkalmakon az emberek miért nem fogják fel ezt gyorsabban. Azért vagyok itt, mert Isten szeretne téged majd használni. Akkor tudja majd ezt megtenni, ha te a hitedben és az ismeretedben eljutsz oda, hogy képes lesz használni téged.

Akkor, amikor én erre az ismeretre szert tettem, ahogy hallottam az ellenség munkáit, azonnal megkötöttem és hatalmat vettem ezek felett, vagyis használtam az ismeretemet. Az ördögöt a lábam alatt tartottam, és így teljesen távol tartottam az életemtől.

Az Úr másrészt falakat vesz ki belőlünk. A múltunkból a sérelmeket távolítja el, a régmúlt életünkből. Ezt a mai napon meg fogom nektek mutatni, hogy miként teszi. Így az embernek nem kell, hogy saját magát védelmezze.

Ugyanis mindannyian a világból jövünk ki, így ezeket a világból hozzuk be magunkkal, mert a gyülekezetben is ott vannak ezek a falak közöttünk. Ezek nem változtak még meg. Meg fognak változni és meg is változhatnak, de ha csak átvernek, hazudoznak és lopnak tőled… Volt, hogy pásztorok is megtették ezt velem, és a gyülekezet tagjai is, akik idejártak minden vasárnap.

Vagyis az újonnan született keresztények legyenek annak tudatában, hogy még nincs meg a teljes megszentelődésük. És mindig vannak olyanok, akik éppen újak közöttünk és ezért is dicsérjük az Urat!

2Péter 1,1-2. 10. 14-21.

1. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek a mi Istenünk, és üdvözítőnk: Jézus Krisztus megigazítása által,

2. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerése által.

Mind a kegyelem, mind a békesség megsokszorozódva jön hozzád. Bőségesen adatik neked az Úr Jézus Krisztusunk megismerése által. Nem akadémikus tudásról beszélek, mert azt máshol lehet megszerezni.

Az üdvösség ismerete a nosis szóból ered. Itt pedig az epignosis-ról, a mélyebb tudásról van szó. Kapcsolaton keresztül lehet megszerezni ezt az ismeretet, ami egy elmélyült, és meghitt ismerete valaminek. Kapcsolat jön létre az Atya, a Szent Szellem, Jézus és köztünk. A kapcsolatból pedig egy mélységes ismeret jön elő.

Ahogy ebben az ismeretben növekszel, úgy a kegyelem és a békesség megsokszorozódik az életeden. Azt is jelenti, hogy tőled függ, hogy milyen mélységében szerzed meg magadnak ezt az igen drága, értékes hitet, amit nyertünk.

Amiként Jézus van, úgy vagyunk mi is e világban – mondja az Írás. Isten fiai vagyunk, királyok vagyunk és papok vagyunk. Valaki hiszi-e, hogy mindez igaz? Sok minden van elrejtve az Igében. Hálásak vagyunk Istennek, hogy ilyen hívő szívetek van! A 10-es verset nagyon szeretem, mert a segítségünkre van, ha megértjük.

10. Annakokáért, atyámfiai, igyekezzetek inkább a ti elhivatástokat és kiválasztástokat erőssé tenni; mert ha ezeket cselekszitek, nem buktok el soha.

Nem fogunk elesni.

14. Mint aki tudom, hogy hamar leteszem sátoromat, amiképpen a mi Urunk Jézus Krisztus meg is jelentette nékem.

15. De igyekezni fogok azon, hogy ti az én halálom után is mindenkor megemlékezhessetek ezekről.

16. Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettünk meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus erejét és eljövetelét, hanem mint akik szemtanúi voltunk az Ő nagyságának.  

Voltak, akik hat hónapot, akár egy évet itt töltöttek, aztán rábeszélte őket arra valaki – aki démonmegszállottként jött és semmiféle bibliai ismerettel nem rendelkezett –, hogy ez csak egy történelmi Jézus és ma már nem létezik.

Az illető pedig elment egy év után innen. Inkább azt hitte el, amit más mondott neki, és nem az Írásokat. A szívét soha nem tudta így erősen megalapozni az igazságban, sem az elméjét megújítani. Az Úr ugyanis ad időt nekünk arra, hogy megváltozhassunk.

Amikor újonnan született a hívő, akkor még az ó emberének természetét és a múltját nyomokban hordozza magán. Ezt lehet érzékelni. Aztán megint vannak olyanok, akik 10-15 évet eltöltöttek itt, de még mindig nem változtak abban, hogy a régi emberük nyomait levetették volna.

17. Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a felséges dicsőség ilyen szózata jutott: Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm.

18. Ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt lévén vele a szent hegyen.

19. De még ennél is biztosabbnak tartjuk a prófétai szót, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben.  

Tehát még annál is biztosabb, bizonyosabb Igéről van szó. Erre az Igére addig kell figyelmezni, amíg ez a világító szövétnek, a hajnalcsillag fel nem kel a szívünkben. Mert ahogy Isten Igéje által elkezdünk növekedni a szellemünkben, ez a hajnalhasadás be­következik a szellemünkben.

A Jelenések könyve szerint az egyik jutalom ez lesz, hogy elnyeri az illető a hajnalcsillagot. Isten világossága, Isten fénye az eredendő világosság, ami a szellemünk részévé lett akkor, amikor az újonnan születésünk megtörtént.

20. Tudván először azt, hogy az Írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból.

21. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Szellemtől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.

Ahogy növekszünk – mindegy, hogy az első héten vagyunk az utunkon, akkor is ugyanúgy fog történni, hogy – miközben Istenre figyelünk, meg fogja mutatni nekünk azt a világosságot, amire akkor szükségünk van a teljes békességünk érdekében. Így fogja megsokszorozni a kegyelmet az életünkön. Ez a te feladatod és senki más nem tudja elvégezni helyetted.

Amire szükségünk van, az a kegyelem és a békesség megsokszorozódása az életünkben, és ezt saját erőnkből erőlködve nem tudjuk elérni. Mint ahogy az az ember sem, aki mondta, hogy ő ezért több órát imádkozik. Mert nagyobb képességekre van szükségünk.

Addig semmi nem fog megváltozni az életünkben, amíg ezt az igaz ismeretet, az epignosist meg nem szerezzük. De a jó hír ebben, hogy képesek vagyunk mi magunk valamit tenni annak érdekében, hogy odajussunk. Most valami mást szeretnék. Egy sebességfokozatot váltunk.

1János 5,21.

21. Fiacskáim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. Ámen!

Mindenhol lehet olvasni Pál leveleiben és János leveleiben is. Azt írja, hogy kicsi fiacskáim. A kiskorúak. Amikor bálványokról ír, akkor nem egy szoborra vonatkoztatja a figyelmünket. A múlt héten is figyeltük azt, hogy például bálványimádásnak számíttatik a fösvénység is az életünkben.

A Jelenések könyve 2. és 3. fejezetében hét gyülekezethez szól a Szellem. Keresztényekkel foglalkozik itt az Írás és figyelmezteti őket. A Gyülekezetekhez és a pásztorokhoz szól. Ennek nagy részében arra figyelmeztet ott bennünket az Írás, hogy maradjunk a pályán, és fussuk meg a futásunkat.

A bálványimádás része lehet az is, amikor az ember a gyülekezeti életét elhagyja és a saját élete után futkos. A világban lévő dolgokkal esik újra szerelembe. Ez a tudás is, és a világ ismerete is teljességgel el fog enyészni egy nap. Eltűnik. Az ember ott marad a senki földjén, mert nincs ismerete a szellemi birodalomról. Akkor már az akadémikus tudás nem fog minket segíteni.

Akkor is ugyanez lesz, hogy az Igéhez kell elmennünk majd. De a [a mennyei város – Jel. 22,14] kapukon kívül leszel, kint rekedsz, és ott fogsz tudni Igét tanulmányozni. Ma megvan az a szabadságunk, hogy az Igében kiképezzük magunkat, és előrehaladottan tanuljuk az Igét.

Nem vagyok semmilyen törvény alá rekesztve. Szabadon szolgálhatom az Urat a saját szabad akaratomból. A múltamat semminek ítélem – ahogy Pál is írja. Semmit nem vesztettünk, hogy azt föladtuk.

Nem a törvény cselekedeteiből nyerjük ezt a kegyelmet, nem a törvénynek való engedelmességből, hanem Isten szabaddá tett minket, hogy meglássa, hogy ezek után kit és mit választunk.

Szegénységben tart minket az, hogyha bálványimádásban vagyunk. Ez a szegénység atyja tulajdonképpen. Mindegy, hogy milyen gyarapodó vagy ebben a pillanatban, el fog az távozni tőled. Bőséggel láttam ezt a világban. Egyedül a Szellem törvényeinek a megismerése és alkalmazása tart minket szabadon azoktól.

Ha a gyülekezetből elmegy valaki, akkor miért tér vissza a saját útjaihoz? Visszamennek a településre, és az ottani hagyományokat követik. Az a kötés is követi majd, ami a szegénység. A világi élet a szegénységbe visz téged, mert nincsenek benne Isten alapelvei. A saját elgondolásaid után mész, saját szokásaidat, hagyományaidat követed és a hústesti életedet éled. Ez azt mutatja, hogy nem változtál meg.

Olyan gyülekezetekhez szól ott az Írás, amelyek ma is mintáiban megtalálhatók a földön. A laodiceai gyülekezet Krisztus után a hatvanas években el is pusztult egy földrengésben. Amikor valaki langymeleg, az mit hoz? Az is csak búcsút int az Úr dolgainak.

Javaslatom van a számodra. A bibliaiskolában azt tanították nekünk, hogy ismerd meg saját magad. Legyél egymagaddal úgy, hogy közben ne legyél magányos, ne érezd magányosnak magad.

Zsoltárok 46,10.

Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a pogányok közt, felmagasztaltatom a földön.

Úgy lehet megtanulni Isten jelenlétének a mivoltát, a mikéntjét, ha időt töltesz vele. Így lehet a szellemi felnőttkorba is kerülni. A gyülekezetekhez ír akkor, amikor János a levelét írja. Abban azt írja az Úr, hogy kopogtatok, az ajtó előtt állok. (Jel. 3,20) De én meg az interneten lógok, Skype üzenetet írok, e-mailezek, Facebook üzeneteim vannak – mondják sokan. Uram, én most nem tudok rád figyelni!

Ami az Urat helyettesítené az életünkben, és ami elvenné azt az időt, amit az Úrral tölthetnénk, annak bizonyos határokat kell szabni, vagy kordában kell tartani, vagy teljesen meg kell szüntetni.

Olyan időben éltem a gyerekkoromat, hogy még csak épp hogy a tévé jött be. A telefon még a falon lógott, amikor gimnáziumba jártam. A szüleim meg sem engedték nekünk, hogy tévét nézzünk, mert tanulni kellett helyette. És kisgyermekként nem volt választási lehetőségünk, hogy eldöntsük, hogy mi magunk mit akarunk. Óriási dolog volt ez.  

Az én egyetemem, ahová jártam, még azt is tanította, hogy nagyon jó, ha a gyerekek unatkoznak. Miért? Így elkezdik használni a képzeletvilágukat, és ott a teremtő ihletettséget. A mai napon a gombokat nyomkodják. Nincs szellem abban, amit tesznek. Nekem csak ez fejlődött ki, a képzeletvilágom.

Ajándékokat kaptunk karácsonykor. Egy vagy két hónap alatt tönkretettem mindet. Utána egy dolog maradt, a képzeletvilág. Nem voltak barátaim, akikkel játszhattam volna. Három lánytestvérem volt ugyanis, és egyik sem akart velem játszani, mert a fiús játékok nem érdekelték őket.

Azt fogod megtapasztalni, hogy egyszerűen figyelmezve a Szent Szellemre és az Ő Igéjén cselekedve azok a vezetések, amiket Ő ad, a szellemünkből jönnek elő bizonyosságokként. Azok a legjobb helyek az életünkben, ahol lehetünk. Nincsenek más helyek. Én ismerem az Úr hangját és az Úr képes szólni akkor is hozzám, ha az utcán megyek.

Az emberek azzal jönnek, hogy mondják nekem, hogy az Isten azt mondta, hogy ezt tegyem és azt tegyem. Nekem mit mondott? Nekem arról nem mondott semmit. Ők nem ismerik az Úr hangját. Nem ismerik az Igét sem. Mert ha konfliktusba kerül az Igével, akkor nem az Úrtól hallott, mert a Szellem és az Ige azok egyeznek.

Ezt a bölcsességet kell megszerezni mindenkinek. Legyen bölcsessége arra, hogy meg tudja különböztetni, hogy mikor szólt a Szellem. Meg kell szereznünk azt az elmebeli gondolkodásmódot, hogy valóban az Ige szerint kezdjünk el gondolkodni, mert Isten ezt elhelyezte a szellemünkben. Nagyon sok jót tesz az nekünk.

Ott van bennünk, de nem használ nekünk, ha nem merítjük ki, és nem építjük az elménkbe azt. Föl kell jönnie a szellemünkből. Addig, amíg a végén az emberben rögzül, hogy ez így van. Akkor leszünk felnőtt korúak az Úrban, vagyis akkor leszünk hüosz fiakká. Akik Isten Szellemét követik, azok Isten fiai. (Róm. 8,14) Ez a hüosz szó, a felnőtt korba jutott fiak.

A János evangéliumban Jézusra ez a szó áll. Ő kell, hogy az életünk Ura legyen, és akkor tudunk dolgokat elvégezni az Úrnak. Vagyis tudjon minket használni az Ige. Jézus annyit mondott, hogy meg van írva… Te is meg tudod ezt tenni.

A Jelenések 2-ben azt írja az Úr a Gyülekezetnek, hogy térj vissza az első szerelemhez. Most van annak az ideje, hogy nagyon kell vigyáznunk, hogy ne váljunk langyosakká, hanem fussuk meg a futásainkat. Az utolsó smita évben vagyunk! Nagyon-nagyon segít ez nekünk ma. Csak a bemelegítés folyik, még jön más is.

2Korinthus 10,3.

3. Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk.

A test az a fizikális testünk. Nem a testnek a harcait harcoljuk, ezt mondja itt az Ige. Zsoltárok 75,6-7.

6. Mert nem napkeletről, sem napnyugatról, s nem is a puszta felől jön a felmagasztalás;

7. Hanem Isten a bíró, aki az egyiket megalázza, a másikat felmagasztalja! Halleluja!

A gonoszt pedig kivágja a földről, megszünteti. Ha az előléptetés Istentől jön, akkor képes vagy arra, hogy azt elfogadd. Hogy azt mondd: Igen, Uram, ez az enyém! Belépek oda, köszönöm Uram! Az Ige mondja, hogy én mindent tudok. A mindentudás a miénk.

Ha bele akarsz Isten akaratába kerülni – szoktam mondani az embereknek –, akkor csatlakozz az egyik helyi gyülekezetünkhöz. Lehet, hogy más gyülekezetek is vannak olyan jók, mint a mieink, de nem ismerem őket. Az Úr nekünk azt mondta, hogy mi a csúcson vagyunk a versenyfutásban.

Az Úr ugyanis egy szellemi házat épít. Akik felfuvalkodnak a maguk erejétől, és csak azzal foglalkoznak, hogy mennyi pénzt kunyeráljanak össze… Szoktam mondani, ha az ember nincs a helyén, akkor nincs a kegyelmében. De az ember, ha nincs a helyén, akkor a senki földjén van, ez is igaz. Pásztoroknak fogok erről még majd beszélni.

Az álom, amit megfejtettem, arról szólt, hogy a gyülekezet a fa tetején a lombozatban parkol. Egy repülőgép a fa tetejére landolt. Az álomban a szereplő látja, hogy a gép tele van, de körülötte lévőknek nincs arról tudomásuk, hogy milyen helyzetben van a gép, és hol landoltak.

Desmond, aki az álmot kapta, elmegy megnézni, hogy hátul mi a helyzet. Aztán előre megy a gépen, és látja, hogy nincs pilóta a pilótaülésen. Ők azok, akiknek csak házicsoportos összejöveteleik vannak, és nincs pásztor a láthatáron. Végül is az Úrnak mindegy, így is szeret téged, nem foglak én sem zaklatni téged.

Mondják, hogy a Szellemet követjük. De nem! Mert nem házasodtok össze. Ugye a férj az egység feje. Aztán van a gyülekezeti egység, aminek a pásztor a feje. A pásztor fel van kenve. Olyan dolgokat fog tudni Szellem által, amit te soha nem tudhatsz meg. Így te e nélkül maradsz.

Ugyanígy ez a gép is pilóta nélkül volt a fa tetején. Ahogy én értelmeztem az álmot, ezt jelentette. Ekkor rükvercbe tette a gépet, és kitolatott a parkolóhelyéről. Persze egy álom ez, el kell képzelni az álomnak az idealitását.

A tanításokat mutatja ez. Hamis tanításokkal van tele a gyülekezeti Test, és ez által megszabadultunk a vezetőség szükségességétől. Akik írják a könyveket, azokat is ismerem. Személyesen voltam velük a szolgálatban a kezdetek kezdetén.

Mózessel ugyanezt tették különben. Közülük 270 vezető a saját füstölőjükkel mentek áldozatot bemutatni, és üzenték: mondjátok meg Mózesnek, hogy mi magunk is tudjuk ezt csinálni. És akkor találkozzunk holnap. És az ellenszegülésben lévők élve a pokolba kerültek, a pokol elnyelte őket, az állataikkal együtt, a házuk népével együtt. Egy új közegbe kerültek, és a vezetők pedig megégtek. Egy szempillantásban elégtek. Tehát nem jó az ilyen filozófia.

A Szent Szellem – és ezt garantálhatom nektek – vezetőségen keresztül dolgozik. Hatalom és vezetőség felépítmény van oly mértékben, hogy el sem tudod képzelni. És az apostoli kenet egy másfajta világban működik. Nemcsak a földön. Értjük ezt? Vagyis mindenképpen vond be magad a munkába egy helyi gyülekezetben, azt tanácsolom. Mert láttam a rangfokozatokat.

Az Isten királyságában olyan óriási mennyiségben vannak jelen a szentek, hogy a csillagvilágba megy ki a vége. Nem akarok a végén, az utolsó sorban ülni, én az elején akarok lenni, az örökségemet megszerezve.

Nem kell, hogy mind én magam végezzem, de a saját részemet el kell végeznem. Ha kicsivel megbízott téged, és ott hűnek talált, akkor többet fog rád bízni. Az igazi kincseket fogja rád bízni. Az nem pénz. Az igazi kincsek az Istennek a felkenetése és az ajándékai, a szellemi ajándékok. Isten már rád bízta ezeket, most már csak használd ezeket.

Nem csűrjük-csavarjuk az Igét, és nem manipulálunk téged. Nincsenek cellacsoportjaink, és nincsenek házicsoportjaink, hogy kis csecsemőkorban tartsunk mindenkit. Hanem fel kell növekedni az Úrban. Az Úrnak ugyanis bőven vannak kis csecsemői.

Ha nem tudsz ide eljönni vasárnap, akkor valami baj van. Van, aki több mint 200 km-t tesz meg azért, hogy vasárnap itt gyülekezetben lehessen. Fogod látni a fizetés napját is. Halleluja! Amikor megkapjátok jutalmaitokat, az nagy nap lesz.

Inkább otthon szeretem olvasni a Bibliámat, mondja valaki. Olvashatod, és az Úr örülni fog neki. A kicsi fiacskáknak írja ugye a levelét. Az 1Jánosban megemlíti a három korosztályt. A fiacskákat, az ifjakat és az atyákat.

Láttam ezt, hogy az emberek felnövekednek egy bizonyos szellemi szintig az életükben, és utána kirepülnek, s mondják, hogy itt már vége. Azt hiszik, hogy most már minden egyben van. Megvan a családjuk, a munkahelyük. Most már megvan a jó életem. De bizony többről van szó. Sokkal többről van szó. Halleluja! A Zsidó 2,4-ben jelek követik azokat.

Zsidó 2,4.

2. Velük együtt tett bizonyságot arról – vagyis az Igéről – az Isten, jelekkel meg csodákkal, sokféle erőmegnyilvánulással, és a Szent Szellem ajándékainak szétosztásával az Ő akarata szerint.

Mit mondott Jézus? Ha nem hisztek nekem, higgyetek a cselekedetek miatt. Az én családom ebbe a gyülekezetbe járt, a nagypapám is idejárt, az anyukám is megpróbált engem is abba a gyülekezeti Testbe visszavinni, ahova a nagypapám is járt, ahol eltemették őt.

Nagyon kedves emberek, világ életemben ismertem őket, az összes osztálytársam odajárt, de zűrzavaros helyzetek jöttek. Összeírták az osztálytalálkozón az élőket, mindannyian keresztények, és meghaltak rengetegen.

Én pedig megújulok, egyre fiatalabb leszek. Megtanultam valamit, hogy uralkodni tudunk a testünk felett, és képesek vagyunk azt megújítani. Ehhez a nyelvünket is el kell oldani, és meg kell zabolázni. Visszakanyarodunk a Korinthusi levélhez.

2Korinthus 10,4.

4. Mert a mi hadviselésünk fegyverei nem testiek, hanem Isten által hatalmasak erősségek lerontására;

Nem testi erőből vannak a fegyvereink. Az az asszony semmi mást nem látott maga előtt, mindig csak a halált. A kenet, amikor ezt felfedte itt a sorban – és mindig itt a kenet –, attól a démontól szabaddá vált az elméje.

De egy pünkösdinek miért van démonja? Közöttünk is van néhány, aki megadja magát, odaszánja magát, aki az elméjét odaszánja a démonoknak. Azt csak a kenet tudja megtisztítani. Ezek olyan elképzelések, amelyek a fejünkben fellegvárként uralkodnak. Elméletek, amiket elfogadunk magunkra nézve.

Ezek az erősségek kizárólag Isten Szelleme és Isten Igéjének ereje által képesek lerontatni. Ezek azok az erősségek, amelyek minket visszatartanak attól, hogy Isten dolgaiban előrehaladjunk. Jézus csak egy történelmi személy – mondják. Ezek az elméletek, elképzelések, a sátán által épülnek be oda az elménkbe.

Van egy, ami neked is tetszeni fog. Miért nem fizetsz tizedet? Csöndesednek a hangok. Temetési szertartáshoz hasonló csendesség van. Ugyanis tudod, mit mond az Írás erről. Tudod az áldásaidat, amit hoz. Akkor miért tagadod meg mégis azt, hogy tizedet fizess? Azért, mert egy erősség van az elmédben. Még akkor is, ha tudod az igazságot.

Még egy ennél is jobb! Miért nem adsz adományokat e felett? Ez is egy erősség a fejünkben. Képzeled el azt, hogy a földműves az idén nem vet magot a földbe. Milyen a kukorica az idén? Nagyon jó termést hoz nekünk Isten az idén! A megvallás jó volt, de nem vetettél semmit a földbe. Isten királysága magvetés és az aratás alapelvén működik. Így lehet Istentől áldásokat nyerni.

Az emberek ragaszkodnak ezekhez a mélyen gyökerezett tévhiteikhez. Hol vagy te ma? Voltak, akik elmentek azért a gyülekezetből, hogy a családjuk békességét visszanyerjék. Mert mondjuk a szülők nacionalisták voltak, vagy valami más okból. Ezért nekik akart kedvezni, tisztelni. Sokba kerül egy ilyen döntés az embernek.

Ezek az elképzelések erődítményként uralkodhatnak az életünkben. A kevélység például ilyen, az egy szellemi dolog. Olyan bűn ez, amit az emberek nem látnak be. És ez egy rosszabb bűn, mint bármi más, mert az ember nem veszi észre, hogy abban van.

Nemcsak a gazdagok lehetnek kevélyek meg büszkék, a szegény ember is lehet ilyen. A szegény embernek van annyi pénze, hogy vesz magának egy új biciklit, és kerekezik fel-alá. Azon gondolkodik egyfolytában, hogy milyen irigyek mostanában a szomszédjai.

Az élet szellemi eredetű. Miért van az, hogy az tetszik neki? Mert ezek az erősségek belénk épülnek az egész életünk során. A téves és rossz dolgoknak a hatásai alá kerülünk. És ha az igazságot végre meghalljuk, akkor annak meg ellenállunk ennek tükrében. Az Ige megnyilatkozása világosságot ad.

Zsoltárok 119,130.

130. A Te Igéd megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűt.

A János 8,12 pedig azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben.

János 8,12.

12. Ismét szóla azért hozzájuk Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.

2Korinthus 10,5.

5. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak;

Ezek a fellegvárak csak Isten ereje által képesek elmozdíttatni. Csak azt tudja eltávolítani. Ezért a képzelgések nem fogják csak úgy elhagyni az elménket, amelyek arra akarnak rávenni minket, hogy svindlizzünk, hogy hazudozzunk, hogy lopjunk.

Mert az ember a gonosz képzeletvilágnak a rabjává vált. Isten erején kívül nem leszel képes rá, hogy megszabadulj attól. Isten Igéjében lévő erő végzi ezt el, de Isten Igéjében kell lenni állandó jelleggel. Ha vissza akarnának szökni ezek a rossz gondolatminták, akkor ezeknek az erejét a szád szavaival tudod megtörni. Ki kell mondanod az Igét. Az elme ilyenkor ott csücsül, és azt hallgatja, hogy mit mond ki a száj.

Vannak az aurák, az a szellemi légkör, ami minket körülvesz. Tegyük fel, van egy autóbaleset, és sokkot kap valaki az autóban. Ilyenkor annak a traumának, annak a sokknak a légkörét meg kell törni az illető felett. Ugyanígy egy egész házat körbevehet például a félelem aurája, vagy a betegségnek az aurája.

Azt gondolja az ember, hogy ez valójában te vagy, tehát magadat azonosítod vele, de nem te vagy. Te csak rabszolgája lettél annak. Most vagyunk a 2Korinthusban, és eljutunk oda, ahova szeretnénk. Az elme és a test teremti meg ezeket az aurákat körülöttünk. Mint például a sport. Azt tapasztaltam, hogy ilyen például a karate. Meghívtak egy edzés utáni összejövetelre.

2Timótheus 2,19-26.

19. Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, melynek pecsétje ez: Ismeri az Úr az övéit, és: Álljon el a hamisságtól mindenki, aki Krisztus nevét vallja.

20. Egy nagy házban pedig nemcsak arany és ezüst edények vannak, hanem fából és cserépből valók is; és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók.

Az Úrnak a háza ez a mennyben, ahol leszünk majd a megdicsőült testünkben. Én egy aranyedény szeretnék lenni majd. De lesznek földi és fából való edények is. De lehetsz aranyedény.

21. Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt, és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas.

Ezt az embernek saját magának kell elvégeznie, hogy megtisztítja önmagát. Akkor leszel kész a gazdának arra, hogy hasznos edénnyé legyél. Fel leszel készítve arra, hogy az Úr tudjon használni.

25. Aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket; talán ha adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére,  

23-24-es versekben fel vannak sorolva azok, amiket az Úr szolgájának nem szabad tennie, nem szabad részt vennie benne. A viszálykodások például.

22. Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld; hanem kövesd az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, akik segítségül hívják az Urat tiszta szívből.

23. Az ostoba és nevelésre alkalmatlan vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok háborúságokat szülnek.

24. Az Úr szolgájának pedig nem szabad torzsalkodnia, hanem legyen mindenkihez szívélyes, tanításra alkalmas, türelmes.

A 25-ös verset egy másik fordítás szerint vesszük.

25. Legyél kedves, akik a tanítás ellen állnának, azokat szelíden intsed, akik ellenszegülők, hogy Isten adjon nekik lehetőséget így arra, hogy az elmében változásokat hajtsanak végre. És felismerjék az igazságot.

Nézzük a 26-os verset.

26. És felocsúdnának az ördög kelepcéjéből, aki foglyul tartja őket a maga akaratában.

Keresztények ezek, akik foglyok lettek az ördög által. Az ördög a saját akaratában használja őket. Tehát az ördög csapdájából kiszabadulhatnának. Mert most az ördög tartja őket fogva a saját akaratában. Hogyan teszi ezt? Az elmét támadja meg, és a gondolatainkat veszi.

Sokszor gondolják az emberek, hogy az csak én magam vagyok. Nem. Az ellenség gondolatait sugallva gondolod azt, és ez a szomorú benne. Az nagyon szomorú dolog, amikor valakit az ördög így a hatása alá kerít, és használja foglyaként.

Nem arról beszélek, hogy most más keresztényekkel kezdjünk harcot, és beszéljük ki őket, vagy vegyük a szánkra őket. Az megint az ördög elhívása lenne. Az nem biblikus. Az Úrnak nincsenek ítélő bírái, nincs ilyen szolgálatra szüksége. Az az ördög kenete.

1Korinthus 2,9-11.

9. Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek.

10. Nekünk azonban az Isten kijelentette az Ő Szelleme által: mert a Szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.

11. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek szelleme, amely őbenne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Szelleme.

Mindenki az élete során sebeket kap, sérelmek érik, falakat épít. Jézus azt mondta, hogy azért jöttem, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket, a sebesülteket, a sérelmeket. A mi gyülekezeteinkben, sem ebben, sem más gyülekezetben nem kell az nekünk, hogy ott viszálykodások legyenek.

Túl sok ilyen volt a múltban, és ez azt hozza, hogy az emberek védelmi falakkal veszik így magukat körbe. Próbálják magukat megoltalmazni, hogy nehogy újabb sérelmek érjék őket. A legrosszabb része ez. Mi, hívők, felkenetést kaptunk erre, hogy ezek a falak leomoljanak. 

Az első dolog, amit tenni kell, hogy megbocsátasz nekik. Hit által van ez a megbocsátás. Onnan kell kiindulnod. Az Úr bennem is ezeket a falakat elkezdte lebontani, szétrombolni. Ahogy időt töltesz vele, úgy az Úr mindezeket lebontja. Mint egy bárány, olyanná leszel.

Ennek a következményeként szeretetben fogsz járni mindenkivel, és nem leszel befagyasztva belül. Akik újonnan születnek, annak az érzelmeikkel is kell foglalkozni. Látod ezt az Írásokban is. Az élet fájának a levelei a nemzetek gyógyítására vannak ott, és az érzelmi sebek gyógyítására.

Isten az egész teremtését szeretné meggyógyítani. A Szent Szellem el fogja ezt végezni. Még mielőtt a feltámadott testet megszerzed, jó, ha ez előtte végbemegy. Ha ezeket a tüskéket, sebeket el tudja távolítani az Úr, akkor előbbre vagyunk.

Jobban tud minket használni a szeretetben. Könyörületességet kéne érezned az emberek iránt, akiket sértések értek a múltban. Aki megsérült, az másokat is újra meg fog sérteni. Újabb sérelmek fognak születni. Ugye, így van ez. Erre vagyunk elhívva mindannyian.

A Gyülekezetben nincsenek tökéletes emberek, mindannyiunkon dolgozik az Úr. Ugyanis senki sem érkezett még meg. Ha valaki megérkezett, akkor azt szokták mondani, hogy a kapuk várnak rád odafent.

Szeretné az Úr, ha mindannyian olyanokká lennénk, mint Jézus maga. Mi is olyanok szeretnénk lenni. Meg kell tehát bocsátanunk, el kell felejtenünk dolgokat. Mindenkinek van ilyen helyzet a múltból, ahol meg kell bocsátani. Ez megvallással történik.

Köszönöm, Uram, az Igét, elhatároztam, hogy megbocsátok, és elhatároztam, hogy elfelejtem azt. Az Úr Jézus Krisztus vére megmossa az elmémet, és ezekre a múltbéli dolgokra ezért többé nem emlékezem. Szeretetben járok, és az Úr Jézus Krisztus ismeretében növekszem. Egyre inkább Jézushoz leszek hasonló, ahogy növekszem, hitről hitre, dicsőségről dicsőségre. Halleluja! Minden dicsőség az Úr Jézus Krisztusunké! Ámen.

Halleluja! Dicsőség Istennek! Ezeket fel kell fedeznünk egymásban is. És segíteni egymásnak, barátoknak. Sok ilyet láttam a múltban. Nagyon jó helyen vagyunk, a pásztoraink, a hívők. Szeretik a nyájukat, és lehet látni a dicsőséget rajtuk. Ragyognak a dicsőségben. Nagyon jó munka folyik. Az Úrnak nagyon jó vezetősége van.

Én magam nem ellenőrzöm le a munkákat. Ha le akarnék valakit ellenőrizni, mit tennék? Megnézem a gyülekezetben a bárányokat. Megnézem, hogy hogyan legel a nyáj. Meg lehet állapítani, hogy dicsőséges az a csapat. Ti pedig csodálatosak vagytok. Tényleg így van. Az Úr nagyon büszke rátok, és az Úr örvendezik ebben, és jutalmakat fog adni.

Más gyülekezetek is jók lehetnek, nem vagyunk kevélyek. Nem tesszük ezt. Énekelni fogunk az Úrnak, és aztán imádkozunk értetek. Ha valami zavar benneteket, amitől nem tudtok megszabadulni, akkor a kenet segít ebben. A szátokat pedig használni kell. Ki kell mondani, hogy szabad vagy tőle.

Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött Fiát adta. Van, amikor percenként ki kell mondani ilyen igazságot, hogy megszabadulj a fejedben zajló viharoktól. A hústest és az elme együtt vannak, szeretnek cimborálni, pedig a szellemednek kellene az egészet leuralni.

Mielőtt újjászülettél, a hústest és az elme irányította az életedet. Most meg azon dolgozunk, hogy szabadok legyünk ezektől. Ez pedig a romolhatatlan Ige tején való növekedés által megy. Ehhez a győzelemhez lesz szükséges, hogy hamisítatlan tejen növekedjünk, a romolhatatlan Igén növekedjünk. Ámen.

A gyógyító sort követően a szemünk előtt zajló, idő végi történésekről hangzott el egy kisebb üzenet.

 

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

 

 

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL