2015.02.06.  

 

ISTENNEK HÉT SZELLEME

Sandersné dr. Kovács Erzsébet élőben elhangzott tanításának nyers szövege

2015. február 1.

 

Emeljük fel kezeinket az Úrhoz. Ebben a drága, édes jelenlétében állunk. Tudjátok, hogy az Úr imádókat keres magának? Mondd, hogy itt vagyok Uram! Magasztalunk, áldunk Téged, hogy egybehoztad a drága seregedet. Drága szent mennyei Atya, Abba Atya vagy nekünk. Felemeljük a szíveinket Hozzád. Te vagy a szíveink megszentelője, lelkeink vigasztalója, testünk meggyógyítója, drága mennyei Atya. Minden imádat, dicséret Neked szóljon ma. Tiszta szívünkből imádunk Téged. Egybeszerkesztetted a szíveinket. Örökre imádunk ezért.

Megöntözöd ma az örökségedet. Öntözések lesznek, hatalmas kései esők lesznek. Hívjuk az elveszetteket, sokaságával jöjjenek, Atyám, a Krisztus Testébe. Sokasodjanak a gyülekezetek, Atyám, a Jézus hatalma szavával parancsoljuk és dicsérünk. Nyelveken jövünk eléd, Uram. Szívedből dicsérd Őt, minden dicséret Őt illeti. Fejezd ki a szívedből a háládat. Minden utunkat Rá bíztuk. Minden gondunkat ráhagytuk.

A szenteknek vigasztalásuk van. És szórt, adott a szegényeknek. Keresd a szíveden az Urat. Ha bemész a szentélybe, ott szól neked. Az életünk minden területe a kezébe került. A rakétatámadásokat visszavertük Izrael felett. Izrael felett őrállók vagyunk, Atyám. Az Ő győzelmével mentek be imáink Izraelbe. Hozsannákat zengünk a magasságban. Örökkön örökké dicsérünk és imádunk. A szívünk teljességéből imádunk. Ámen.

Látjátok, mit jelent felgerjeszteni a szellemieket, amik bennetek vannak? Kezeinket a zsebkendőkre vetjük és elmondjuk a hit imáját.

Köszönjük a drága mennyei Atyának. Megdorgálunk minden félelmet, minden aggodalmat, minden tünetet, minden betegséget. A rák szelleme eltávozik a testekből, Atyám. A rákos sejtek kiszáradnak a testekből, elátkozzuk a rák szellemének fullánkját, amivel megszúrta a testeket, a gyökerét, a magját, minden növekményét. Atyám, kiátkozzuk a testekből, megparancsoljuk a gyógyulást. A Jézus hatalmában vigasztalást rendelünk el. A depresszió tört meg, a pánikbetegség ereje tört meg. A Jézus Krisztus szent nevében gyógyulások és szabadulások lesznek, és csak Téged dicsérünk érte, Atyám, mindörökkön örökké. Ámen.

Köszönöm szépen. Méltó az Úr a dicséretre. Nagyon hálás vagyok. A dicséret csodálatos volt, egy tapssal fogjuk megköszönni. Igazi, szívből jövő dicséretet hallottunk ma, nagyon hálásak vagyunk ezért Varga Istvánnak és a vokálnak. Ti egymást öleljétek meg, ahogy szoktuk, mert a szeretet kiárasztása az a kötelező rész köztünk. Mindenki érezze, hogy szeretve van. Mindenkinek jár egy ölelés.

A szemeinket az Úrra vetjük, az Úrra egyedül. Nála van mindenre a megoldás az életünkben. Áldott legyen az Úr neve, hogy elhozott ma benneteket, és magasztaltatik az Ő neve a mai napon.

Egy bizonysággal fogok ma kezdeni. Amikor ilyen bizonyságot hallunk, még buzgóbban fogunk imádkozni, mint eddig valaha. Amikor ezek a bizonyságok hozzám eljutnak a hét során, akkor úgy vagyok vele, mint ahogy a 40-es Zsoltár mondja:

Zsoltár 40,5.

5. Sokat cselekedtél Te, Uram Istenem, a Te csodáiddal és terveiddel miérettünk; semmi sem hasonlítható hozzád; hirdetném és elbeszélném, de többek, semhogy elszámlálhatnám.

Mindenki mondhatná, mindenki hozhatná a bizonyságokat, hogy sokat cselekedtél Te, Uram, Istenem a Te csodáiddal és terveiddel miérettünk. Nincs hozzá hasonló égen és földön. Semmi sem hasonlítható hozzád, mondja a zsoltáros.

Ki az, aki tudna a héten bizonyságot hozni, hogy az Úr mit cselekedett vele, vagy akiért imádkozott? Rengeteg bizonyságot tudunk hozni. Az Örömhíradó is telve van. Egyet elmondok nektek, mert nagyon felemelő, és meg fogja örvendeztetni a szíveteket, akik rendszeresen imádkoztok az elveszettekért.

Egy asszony, 40 év körül lehet, mert tinédzserkorú a lánya. Egyszer beszéltem vele telefonon. Könyvrendelés kapcsán kerültem vele így kapcsolatba. Rendelt imakönyveket és elmondta nekem, hogy nagyon súlyos betegségekben szenvedett, hosszú tíz évek óta. Cukorbetegség, mély depresszió, pánikbetegség, kómából hozták vissza az orvosok. Kórházba be, kórházból ki.

Egy ilyen súlyos betegségsorozat után hazament és az interneten rákeresett Jézus nevére, hogy Jézus Krisztus. Elkezdte keresni az Urat. Tudjátok, mit talált? Megtalálta az egyházunkat. Megtalálta a Krisztus Szeretete Egyházat, és elkezdte nézni a tanításokat. Dicsőség legyen Istennek!  Nagyon megvidámította a szívemet a történet.

Elkezdte hallgatni a neten a vasárnapi élő tanításokat. Azt vette észre, hogy hétről hétre felemelkedik abból a mély depressziós állapotból, amiben szenvedett. Mindig vissza és visszahozta őt az Úr és együtt töltötte velünk a vasárnapokat. Újjászületett, beteljesedett Szent Szellemmel, így a képernyőn keresztül elkezdett nyelveken imádkozni.

Most odáig jutott, hogy az imakönyveket akarta megrendelni tőlünk. Azt mondtam neki, hogy rendben van, megrendelheted ezeket a könyveket, de tudod-e, hogy nem kell várnod, amíg kihozza a postás, mert már most a képernyőről letöltheted ezeket az imádságokat és imádkozhatod a depresszióra, a vigasztalásra, az Úr megsegítésére. Az Úr megsegíti felkentjét. Rengeteg idecsatlakozó ima van. Nézd át, kezdd el imádkozni ezeket – mondtam.

Képzeljétek el, hogy megnyitotta az oldalunkat, megtalálta, hogy hol lehet letölteni. Tudjátok, hány órát ragadt ott a gépnél? Öt órát imádkozta az imádságokat. Azt mondta, hogy nem tudott elszakadni a gép elől, nem tudta abbahagyni, annyira vonzotta Isten Igéje.

Ezt csak az Isten csodája tudja megtenni. Mikor az öt óra eltelt, azt vette észre, hogy teljes szabadságban van és nincsenek szorongásai. Isten Igéje milyen hatalmas! Én az Úrral dicsekszem, amikor ezt elmondom nektek.

Egy-egy imaválasz, ami azért nagyon fontos, hogy elmondjuk, hogy titeket bátorítsunk, hogy igenis imádkozzatok az elveszettekért, mert az Úr minden úton és módon meg fogja őket találni, internet-keresések által is. Kérdeztem, hogy ismerős szólt, vagy honnan tudta a lehetőséget? Azt mondta, hogy nem, rákeresett az interneten.

Megpróbáljuk felfogni Istennek ezt a nagy kegyelmét. Leírta hosszan a gyógyulását. El fog jönni hozzánk. Bent lesz az Örömhíradóban. Közölni fogjuk az ő gyógyulását, mert nagyon magasságos egy történet. Hamarosan, ahogy még jobban megbátorodik, el fog jönni közénk, és elmondja. És nagyon fogunk örülni az új testvéreinknek. Dicsőséget adunk ezért az Úrnak. Övé minden dicsőség mennyen és földön. Nagyon várjuk az ilyen testvéreinket.

Hányan vannak még kint a világban, akik nem ismerik az Urat? Ha belegondolunk, hogy minket milyen úton és módon talált meg az Úr, amikor mi még Őt nem ismertük. Engem például egy kóbor kutyán keresztül talált meg az Úr. Az Úr útjai, az elgondolásai és az elrendelései, azok néha előre ki nem számíthatóak.

Nem mindenkit a családja hoz el, nem mindenkit az ismeretsége hoz el. Sokan nagyon különleges utakon jutottatok el a gyülekezetbe. Az én történetemet is egyszer részletesen elmondom. Szinte hihetetlen, hogy hogyan jutottam az Úr elé.

A drága Úr Jézus kegyelme megtalált minket, ez a lényeg. Megtalált és megtartott minket. Vissza és visszahívott minket. Nem egyszer jöttünk el, és nem kétszer. Én már 25 éve vagyok az Úrban, és szolgálom Őt. Nagyon nagy hála van a szívemen, hogy az elején mindig úgy vonzott vissza, mintha egy óriási mágnes vonzotta volna a szívemet.

Nem tudtam a magyarázatát, hogy miért megyek vissza az alkalmakra. Azok a keresztények nagyon furcsák voltak, olyan keresztények voltak, akik bekötött fejjel imádkoztak. Ez nekem nagyon furcsa volt. Mégis valami mindig azt mondta, hogy menj vissza és menj vissza!

Ahogy az Úr vonzott és vonzott, és elkezdtem épülni az Igében, egyre inkább éreztem, hogy az Úrnak terve van velem. Veletek ugyanígy, mindnyájunkkal megvan az Úr terve. Az Úrnak terve van velünk és az a legfontosabb, hogy ezeket betöltsük.

Nincs az az ördög, aki ezt meg tudná lopni. Nincs az a sátáni terv, ami ezt el tudná lopni tőlünk. Mert Isten dicsőséget akar venni az életünkből. Dicsőséget. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Szelleme.

Néhány szót szeretnék mondani az alkalmakról. Sanders pásztor gyülekezeti plántálá­sokba kezdett Mexikóban, egyelőre határozatlan időre ment el. Nem tudom a visszajöttének az időpontját. Amíg így helyettesítek, addig is folynak az alkalmak. A vidéki alkalmak is.

Az imádságok órája ez, úgyhogy nagyon megkérlek benneteket, hogy a február 7-i szombati imakonferenciára gyertek el, ha tudtok, mert ahogy Jézus mondta: nem tudtatok egy órát sem virrasztani velem? Nehogy ezt mondja majd nekünk, amikor vár minket az imádságra. Gyertek el, ha tudtok, vegyetek részt az imádságban. Az Úr számít rátok az imádságban.

Nagyon sokan, sokféle módon megpróbáltatásokban vagytok, látom is, mondjátok is. Egyetlen dolog hoz ki minket onnan, az igaznak buzgóságos könyörgése. Ugye? Ezt írja az Ige? Sokat ér az igaznak buzgóságos könyörgése. Erre lesz lehetőség február 7-én, szombaton, 10 órai kezdettel. Minden hónap elején így fogunk imádkozni.

Eddig is minden hónap első szombatján volt imakonferencia, amire várjuk a pásztorokat, a nyájakat és az imatestvéreket. Be kell jönni imádkozni, amikor a szíveden van. Ne engedj semmit eléje, legyen az Úr neked a legfontosabb. Ha az Úr első helyen van az életedben, akkor azt mondja az Ige, hogy minden más megadatik.

Azt írja, keressétek először Isten országát és az Ő igazságát, és hogyan folytatja? Hogy mindezek, amik a szíveden még ott vannak, azok is fontosak az Úrnak. Nehogy azt hidd, hogy a legkisebb kívánságod is nem fontos az Úrnak. Ami neked fontos, az Neki is fontos.

Egy ilyen Urunk van. De a sorrend nem mindegy. Ha az Urat előre teszed, akkor mindezek megadatnak neked. Ilyen Urunk van, ezt tudni kell róla. Azt is kell tudnod, hogy hatalmat kaptál. A zsoltáros azt írja... A 68-as zsoltárban van egy nagyon-nagyon szeretett, csodálatos vers.

Zsoltárok 68,28.

28. Istened rendelte el a te hatalmadat: erősítsd meg, oh Isten, azt, amit számunkra készítettél!

Az Ő rendelése, hogy te hatalmat végy az életed felett. Ő rendelte el ezt a hatalmat a számodra. Imádkozz így, ha megpróbáltatások sora van az életedben. És így folytatja: erősítsd meg, óh Isten azt, amit számomra készítettél...

Amikor az ördög tolvajkodni, lopni jár, és el akarja lopni azokat a dolgokat, amik már nekünk megadattak, akkor tudd meg, hogy az Úr egy hatalmat rendelt a számodra, amivel élned kell, és ez a Jézus Krisztus nevének a hatalma.

Az Úr rendelte el a te hatalmadat, senki el nem lophatja tőled. Senki, sem égen, sem földön, sem föld alatt, nincs senki, nincs olyan démon, aki tőled el tudná lopni az Úr rendeléseit. És az Úr hatalmat rendelt a számodra. Ámen. Ez egy kezdeti bátorítás volt.

Az evangélistáink mennek munkára nagyon szorgalmasan, és hálát adunk ezért Istennek. És van egy rendkívüli hír. Ez fontos azért, mert nagyon közeleg, és nem tudjuk másképp utolérni az érdeklődőket. Labát Istvánné evangélista szolgál Kecskeméten február 7-én, szombaton 17 órától a Katona József Gimnáziumban, a Dózsa Gy. u. 3. szám alatt. Ha valaki még érdeklődne, akkor Szemenkár Györgynél lehet megtenni.

 

Tudod-e, hogy Istennek két trónja van? Gondolkodtál-e ezen? Az egyik a mennyben, ahova meghívást kaptunk, hogy járuljatok Isten kegyelmének trónja elé, minden kegyelemmel teljes trónja elé, hogy irgalmat és kegyelmet találjatok. Van egy trón odafönn, hatalmas, dicsőséggel teljes hely, szivárvány borítja be. A Zsidó 4-ben olvashatsz erről.

Sokan megfeledkeznek azonban, vagy nem is hallottak arról, hogy Istennek van egy másik trónja is. Hol van ez a trón? Itt bent a szívünkben. A szívünkben is van Istennek egy trónja, ugyanis a Szent Szellem a szellemünkbe költözött, ott vett lakozást. A testünk a Szent Szellem temploma lett, és a Szent Szellem lakozása a leghatalmasabb kincs az életünkben.

Ha erre gondod van, hogy Őt naponta megkoronázod a szívedben, akkor másképp fog alakulni az életed. Ugyanis Ő trónolni szeretne ebben a trónteremben, ebben a szentélyben, amit a szívedben kiépített. Megkoronáztad-e az Úr Jézust a szívedben? Ez a kérdés. Úrrá tetted-e az egész életed felett? A szellemed, lelked és tested felett?

Azzal, hogy egyszer elmondtad az üdvösség imát, az jogosultságot adott a számára, hogy újjáteremtsen. Utána hogyan folyt az életed? Gondolsz-e erre a közösségre, amit elrendelt a számodra? Kijelented-e naponta?

Ki lehet jelenteni: Jézus, te vagy a király az életemben! Megkoronázott király vagy az én tróntermemben. Megkoronázott király vagy az én szentélyemben. A te Úr voltodat kijelentem mindenekfelett az életemben!

Gyakorlod-e ezt? Ugyanis a szentély az nagyon fontos hely. Ott lakozik Isten szentsége. A 27-es zsoltárban így imádkozik a zsoltáros, Dávid maga. Dávid szíve nagyon kedves volt az Úrnak. Tudnotok kell, hogy valamiért választotta Dávidot Isten. Egyedül Ő látja a szíveket. És nézd meg, mit imádkozott.

Zsoltár 27,4.

4. Egyet kértem az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életem minden napján; hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az ő templomában.

Mindenekfelett ez az első. Egy olyan lakozás van bent a szívünk trónján, a szentélyben, ahová Isten szeretné, ha betekintenénk és megtanulnánk gyönyörködni abban a lakozásban, amit Ő adott nekünk abban a közösségben, amit Ő számunkra rendelt. Azt kérte a zsoltáros, hogy azt az egyet kérem mindenekfelett. Azt az egyet kérem, hogy láthassam Őt a szentélyben, hogy nézhessem az Úrnak szépségét. Meg kell tanulni ide befelé tekinteni.

Sokszor látom, mikor jöttök ide a gyülekezetbe, hogy kifelé nézegettek. Néztek jobbra, néztek balra. Dicséret alatt is sokan-sokan engem néztek. Engem nem zavar. Megszoktam, hogy az emberek néznek, de jobban örülnék, ha becsuknád a szemedet, és az Urat keresnéd. Mert a szentélyben fogod megtalálni.

A szentélyben fogod megtalálni Őt, és akkor fogsz tudni gyönyörködni benne. Az Úrnak szépségét akkor nézheted, ha megtanulsz befelé fordulni a szívedbe. Ott lakik. Gyönyörködhess az Ő templomában, azokban a dolgokban, amit Ő elkészített neked.

Ebben a szentélyben fogod meghallani az Ő szavát. Ő szól neked, és te meghallod azt. Ha egymásnak szólunk, nem biztos, hogy az Úr akarata sikeredett az ajkunkon. Akármilyen bölcsességet gondolunk magunknak, az Urat kell meghallanod. Az Urat kell keresned.

A 63. zsoltár első két verse szintén nagyon idevág. Ezeket mind csak bevezetőnek szánom, de nagyon fontos, hogy elmondjam, mert az Úrtól veszem és szeretném, ha meghallanátok. Ugyanígy a szentéllyel kapcsolatos ez a vers.

Zsoltár 63,1–2.

1. Isten! Én Istenem vagy Te, jó reggel kereslek téged; téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárog testem a kiaszott, elepedt földön, amelynek nincs vize;

2. Hogy láthassalak téged a szentélyben, szemlélvén a Te hatalmadat és dicsőségedet.

Mindenekelőtt! Látod? Ahogy felébredt, keresi az Urat. A világ nem tud minket úgy megöntözni, ahogy az Úr. Az Úrnál vannak az élő vizek. Sóvárogj! Akármelyik utunkra is indulunk, és gondoljuk, hogy ez majd teljességet hoz nekünk, csak az Úrban van a beteljesedés. Csak az Úrban találod meg azt, hogy megelégíti a lelkedet. Hogy megtölti a lelkedet kövérséggel, kenettel.

Így folytatja, hogy láthassalak a szentélyben, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet. Tudod, mit fogsz meglátni, ha megtanulsz bemenni a szíved szentélyébe? Meg fogod látni az Ő ékességét, a szentségét, a hatalmát, a dicsőségét. Olyan dolgokat fogsz megpillantani, amit a világ nem tud neked mutatni.

Egy gyönyörű látomást kaptam a héten, azért beszélek most erről. Nagyon sokat kerestem az Urat a héten. Kaptam egy látomást, ahogy a szemeimet a Golgota hegyére vetettem.

El szoktam gondolkodni Jézus kereszthalálán.

Jézus Krisztus kereszthalálában van Isten ereje!

Ahogy megpillantottam a Golgotán a három keresztet, képzeljétek el, a középső kereszten nem lehetett Jézust látni. Az egész kereszt óriási fehér, vastag, sűrű sekina dicsőségben ragyogott. Mert Jézus azt elvégezte.

Jézus látta azt az örömöt, azt az utána következő dicsőséget, ami követi majd a kereszthalálát. Isten ma már így tekint a keresztre, hogy az Ő dicsőségét elő tudta hozni. Ragyogást láttam azon a kereszten. Bementem a szentélybe és ott megláttam az Ő dicsőségét, és az annyira felemelte a lelkemet!

Mondom nektek, hogy utána elkezdtem az Ő dicsőségén és az Ő ragyogásán és ékességén gondolkodni. Az Úr elragadja az embert ezekre, ha odaadod magad. De a szentélybe meg kell tanulni bemenni. Ezt az időt nem lehet megspórolni, senki nem tudja helyetted végiggondolni, neked magadnak kell időznöd ezen.

A kereszten minden elvégeztetett. A kereszt bevégzett munkája a te örökséged. A kereszten minden elvégeztetett. A kereszthalál és a feltámadás hozta, hogy Isten ki tudja árasztani a dicsőségét erre a földre. Hálás vagyok Istennek.

Zsoltár 73,16–17.

16. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem; de nehéz dolog ez szemeimben.

Hányan vagyunk, akik olyan helyzet előtt állunk, hogy éppen nem tudjuk, hogy most mi zajlik, mi történik körülöttünk. Hányan vagyunk, hogy néha azon vesszük magunkat észre, hogy emésztődünk, tépelődünk, olyan dolgokon gondolkodunk újra és újra, ami tudjuk, hogy nem visz előbbre minket. Ezt mondja a zsoltáros, hogy gondolkodom, hogy ezt megért­hessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Tehát nem talált rá megoldást. Így folytatja:

17. Mígnem bementem az Isten szentélyébe: megértettem az ő végüket.

Ott olyan dolgokat fogsz tudni megragadni, ha megtanulsz bemenni ide a Szentek Szentjébe, a szentélybe, az Úrnak a legbelső, legmélyebb jelenlétébe… Úgy mondom, hogy ölelésébe, mert ott Ő átölel téged, amit sehogy máshogy nem tudsz átvenni e világban. Olyan dolgokat tudsz ott megérteni, amit ember nem tud neked elmondani.

Sokszor emberektől kérdezősködünk, tudakozódunk és nincs válasz. Ezért mondja: mígnem bementem az Isten szentélyébe. Kívánom ezt nektek, gyakoroljátok ezt. Gyakorol­játok ezt, mert ott fog rád ragyogni az Ő dicsősége. Ott fogod megtapasztalni, hogy dicsőségről dicsőségre valóban elváltozol.

Ott fogod tudni meghallani a szavát. Mert Ő szól és azt a szellemed mélyében fogod hallani. Nagyon ritka, hogy kívülről hallunk hangokat. Akkor óvatosnak is kell lennünk, mert Isten nem kívül lakozik első helyen, hanem a bensőnkben lakozik, és ott fogod meghallani a hangját. Ezt tehát gyakorolnunk kell. Ez egy rövid kis előzetes volt.

 

Most arról szólok majd, amit igazán ma szeretnék nektek mondani, Jézus nevében. A múlt héten beszéltünk arról, hogy beteljesedve kell élni az életünket. Nem tudtam befejezni, mert szűkre szabott az idő. Óriási a beteljesedés témaköre. Ma szeretném egy picit folytatni, és a tanításnak az lesz a címe, hogy Istennek hét szelleme.

Ez a téma annyira, de annyira érdekfeszítő a keresztény számára, ha meg akar tanulni a Szent Szellem közösségében járni, hogy egy misét megér. Ha úgy gondoljátok, hogy igen, akkor felteszitek a kezeiteket és folytatom. Köszönöm szépen!

Pál Efézusban járt és tanítványokkal találkozott. Az efézusi tanítványokat megszólította, mert látta, hogy odaszántak. Egy nagyon fontos kérdést kérdezett tőlük Pál. Megkérdezte tőlük, hogy vajon vettetek-e Szent Szellemet, minekutána hívőkké lettetek?

Ha Pál ezt akkor megkérdezte tőlük, akkor egészen biztosak lehetünk abban, hogy ez a kérdés ma is nagyon-nagyon fontos minden hívő számára. Vettünk-e Szent Szellemet? Nézzük meg az Apostolok cselekedeteiben ezt a rövid történetet, ami tanulságos lesz nekünk.

Apostolok cselekedetei 19,2–6.

2. Monda nékik: Vajon vettetek-é Szent Szellemet, minekutána hívőkké lettetek? Azok pedig mondának néki: Hiszen még azt sem hallottuk, hogy van Szent Szellem.

Vagyis nem volt teljes megértésük erről.

3. És monda nékik: Mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondának: A János keresztségére.

Pál így válaszolt nekik:

4. Monda pedig Pál: János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy aki utána jövendő, abban higgyenek, tudniillik a Krisztus Jézusban.

Nem is hallottak róla. Csak a János keresztségéről hallottak. János pedig azt hirdette, hogy majd jön utánam valaki, akinek nem vagyok méltó a saruja szíját se megoldani. Felkészítette őket, hogy jön valaki, akiben az örök élet van.

5. Mikor pedig ezt hallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézusnak nevére.

6. És mikor Pál reájuk vetette kezét, leszállt a Szent Szellem őreájuk; és szólnak vala nyelveken, és prófétálnak vala.

Pál ezt hallván megkeresztelte őket a Jézus Krisztusnak nevére. Amikor rájuk vetette a kezét, szálla a Szent Szellem rájuk. Szólnak vala nyelveken, és prófétálnak vala. Megtörtént az újjászületésük és megtörtént a Szent Szellemmel való beteljesedés.

Hiszen elkezdtek szólni nyelveken, ami a kezdeti jele a Szent Szellem keresztségnek, és elkezdtek prófétálni is. Rögtön működtek a szellemi ajándékok náluk. Később azonban Pál egy levelében az efézusiaknak nagyon érdekesen azt írja, hogy meg ne részegedjetek bortól.

Efézus 5,18. 17. 19.

18. És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem folytonosan legyetek telve a Szent Szellemmel.

Érdekes az, hogy a borhoz hasonlítja ezt a jelenséget, a Szellemmel való teljességet. Azt írja nekik, hogy ne a bortól részegedjetek meg, hanem vegyétek magatokhoz ezt a teljességet. Ugyanis a Szellem teljessége fog hozni egy olyan szellemi örömállapotot, egy olyan mámoros állapotot – ha szabad ezt a szót használnom –, egy olyan mennyekben járást, amihez itt a földön nem tudsz hasonlót, ha nem vagy teljes.

A világ az alkoholhoz nyúl, ha vannak gondjai, problémái. Megrészegedik, és akkor nem tudja úgy a gondjait sorolni és elfeledkezik sok mindenről. De van ennél egy jobb állapot. Amikor megtelsz a Szent Szellemmel. Amikor igazán felgerjeszted magadban, ami ott belül el van rejtve a belső emberben.

Ha egyszer beteljesedtél Szent Szellemmel, akkor ez a keresztség megtörtént. Ott lakozik a Szent Szellem az Ő teljességében. Kérdés, hogy megéled-e ezt a gondolataidban, a lelkedben, az érzelmeidben, az indulataidban és a testedben? Érzékelhető-e, meglátható-e ez a ragyogás, ez a teljesség, ez az olajozottság?

Ez egy természetfeletti csillogást fog hozni az életedre, ha megtanulod felgerjeszteni és folyton-folyvást telve lenni a Szent Szellemmel. Ugyanis ez Isten akarata – írja az előző versben:

17. Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.

Szinte felszólítja őket, hogy ne esztelenül járjatok, ne Szent Szellem teljesség nélkül járjatok! Értsétek meg, mi az Úr akarata, teljesedjetek be és folyton folyvást legyetek teljesek a Szent Szellemmel! Ezt mondja itt nekik.

Utána három mondatban, három versben elmondja, hogy miként folyik ez a beteljesedés, hogy mindig túlcsordult legyél. A túlcsordultból tud önteni Isten a helyzetekre. A túlcsordult­ból tud önteni Isten a megoldatlan problémákra. A túláradásból jönnek elő az Ő kijelentett munkái. Azt írja nekik, hogy szólnunk kell magunkhoz, ez az első.

19. Szólván magatokhoz, zsoltárokban és dicséretekben és szellemi énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak.

Szólni kell magunkhoz! Ezt senki helyetted nem tudja úgy elvégezni, ahogy te magad. Amikor kijelented, hogy én nem fogok elcsüggedni, én nem fogok ellankadni, én nem fogok elbátortalanodni, én az Úrra tekintek, én a kereszthalálra és a feltámadás erejére tekintek, akkor az Úr megdicsőíti magát, mert a Jézus nevét hívtam segítségül.

Bátorítani kell magad, Dávid is bátorította magát az Igében. Szólnod kell magadhoz Isten Igéjét, és akkor belülről a szellemed egy választ ad a hallott Igére, és hit ébred benned. Ezzel a hittel, és az Ige szólásával elkezd a szellemed felébredni, és azt a teljességet elkezdi előhozni, felgerjeszteni. És előhozza a lelked és a tested túlcsordult voltáig. Ez az első.

A másik, hogy hálákat adni. Nem szabad elfelejtkezni arról, hogy nekünk hálákat kell adni, mert az Úr megtalált minket. Ez az első. Nekünk örök életünk van.

Efézus 5,20–21.

20. Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.

A hálaadás jár Neki. A hálaadás egy áldozat. A templomunkból hálát adunk neki. Dicsérjük Őt, magasztaljuk Őt, ez nem maradhat el. Mindig olyan természetesnek vesszük, hogy Isten kisegít minket a bajokból, és a hálaadásokról elfeledkezünk nagyon sokszor.

Neked is jólesik, ha valaki megköszöni, ha valami jót tettél vele. Milyen jólesik, ha valaki odamegy, és azt mondja, hogy olyan hálás vagyok, hogy gondoltál rám, mert ezt és ezt tetted, vagy segítettél. Az a hála jólesik nekünk, amikor kifejezik ezt? Isten ugyanígy van vele.

Sőt, ha még nem is látjuk, de elkezdünk hálákat adni, az igazi nagy kincs az életünkben. Igazi nagy valuta a hálaadás és a dicséret szava.

Írta még: hogyan lehet így beteljesedni, folyton-folyvást teljesnek lenni a Szent Szellemmel. Nézzétek, mit ír.

21. Vessétek alá magatokat egymásnak Isten félelmében.

Egy alávetésről szól. Nem harcokról, viszálykodásokról, acsarkodásokról van szó, hogy faljuk és marjuk egymást, míg a végén elnyeletünk mind a ketten. Szó nincs róla. Egy alávetésről ír, amit egymásnak kölcsönösen el kell végeznünk Isten félelmében.

És amikor az ember megtanulja így magát egy alázathelyre tenni az Úrban, hogy meghajlik. Az Úrra való lelkiismeretért, hogy az Úrra tekint, akkor a kegyelem folyamai előbb fogják megtalálni bárkinél.

A vízfolyamnak az a tulajdonsága, hogy ahogy a legmagasabb pontról lefolynak, hova folynak? Addig csorog, addig folyik a víz, míg a legmélyebb pontot meg nem találja, és onnan fogja feltölteni az edényeket. A legalázatosabb szívet fogja megtalálni az Úr és tölti fel a teljességével.

Az alávetés, ez az alázatban való alávetés nélkülözhetetlen ahhoz, hogy azt a teljességet, amit az Úr neked adni akar, meg tudd élni. Mert ha kevély vagy és gőgös, s azt hiszed, hogy mindenkor mindenben neked van igazad, akkor azt fogod tapasztalni, hogy az Úr ellenáll neked. A kevélyeknek ellenáll. Nem szabad elfeledkezni erről. A Bővített fordítás így írja:

Efézus 5,18. Amplified

18. Meg ne részegedjetek bortól, mivel az kicsapongás. De mindig, folyamatosan legyetek a Szent Szellemmel telve, és Általa ösztönözve.

A Szent Szellem ösztönözni fog. Ha teljes vagy, akkor fogsz érezni egy csodálatos, természetfeletti irányítást. Fogod tudni, hogy ez az irány a helyes, és a másik útvonal nem jó. Ösztönözni fog ezekben az Úr téged.

Mivel ezt a teljességet tanítja az Úr, s mondja, hogy ez az Úr akarata, ezért foglalkoznunk kell a Szent Szellemnek az életünkre vonatkozó jellemvonásaival, hogy milyen módokon nyilvánul meg a Szent Szellem az életünkben, hogy jobban együtt tudjunk vele működni.

Az Ésaiás könyvében jártunk a múlt héten, ma ismét elmegyünk arra az Igére. Megnézzük, az Ésaiás 11,1-2 versei szólnak erről.

Ésaiás 11,1–2.

1. És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy hajtás növekedik és gyümölcsöt hoz.

Ez a Messiásról egy prófécia.

2. Akin az Úrnak Szelleme megnyugoszik: bölcsességnek és értelemnek szelleme, tanácsnak és hatalomnak szelleme, az Úr ismeretének és félelmének szelleme.

Adatik annak. Ezt olvassuk itt. Ha nagyon-nagyon figyelmesen olvasod, akkor látod, hogy ez pont hét a felsorolásban. Ez hét összetevője a drága Szent Szellemnek. Ez a hét szellem, ami itt felsorolásra kerül, kezdve az Isten Úr voltának Szellemével… Ez azt jelenti, hogy megmutatja az Úr voltát, hogy Ő a Seregek Ura.

Hogy Jézus Úr volta az életedben jelen van-e, ez az első megnyilvánulása. A cselekvő Úr, hogy cselekedni fog az életedben, mert kijelentetted, hogy Ő az Úr az életed felett. Ez az első összetevője Isten Szellemének. Az Ő Úr volta.

Jézus, te vagy az Úr az életemben e fölött a helyzet felett. Jézus, kijelentem az Úr voltodat minden betegség felett. Akkor Jézus elkezdi a gyógyulást munkálni. Jézus, kijelentem az Úr voltodat az anyagi helyzetem felett. Azonnal kiküldi az Úr az angyalait, és hozza be neked az anyagiakat. Az Úr volta, ez az első. Az Úrnak Szelleme, az Ő Úr volta.

Második a felsorolásban a bölcsesség szelleme. Harmadik az értelem szelleme, azután szerepel a tanács szelleme, a hatalom szelleme. A hatodik az Úr ismeretének szelleme, ami nagyon fontos. Az Úr ismerete nélkül nem jutunk sokra az életben.

A Szent Szellem teljessége fogja hozni, hogy te egyre jobban megismered Őt majd. Azt pedig az örök élet, hogy megismerjenek engem, ugye írja ezt az Írás. Tehát örök életed van, akkor az Úr ismerete azzal párosan jár. Az Úr ismeretének szelleme által jön hozzád.

Az Úr félelmének szelleme. Az Úr félelmének szelleme nagyon fontos része a drága Szent Szellem munkájának, mert ha te valójában az Úr félelmének a szellemében vagy, akkor tudod, mi fog visszatartani, hogy ne tedd meg azt, ami Istennek nem tetszik? Az Úr félelmének a szelleme fogja tudni tenni ezt. Mert féled Őt, egy jó értelemben. Tudod, hogy azt nem fogod megtenni, mert Isten félelme van feletted.

Másrészt a rettentés szellemét is ide lehet sorolni. Amikor az Úr rettentését ki tudod árasztani magadból, akkor következik az, hogy az ellenség, aki egy úton jött ellened… Mit mond az Írás? Hét úton fog menekülni előled. Használnod kell.

Az ellenségnek a gonosz terveire, amikor az életedre tör, akkor az Úr rettentésére hivatkozhatsz, hogy az Úr rettentése legyen az ellenségeink felett, és az Úr végre fogja hajtani a Szelleme által. Nagyon fontos komponens.

Tehát hét szellemről ír így az Írás az Ésaiásban, akik egyek lesznek a Szent Szellemben. Megtalálhatjuk-e az Újszövetségben így a hivatkozást az Isten hét szellemére? Megtaláljuk, mégpedig több helyen. A Jelenések könyvében:

Jelenések 1,4.

4. Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő; és a hét Szellemtől, amely az Ő királyiszéke előtt van.

De fontos dolgok ezek! Isten kegyelme és a békessége. Téged senki ki nem zökkenthet Isten békességéből. A Szent Szellem teljessége fogja neked hozni, hogy mindig ott lesz a szükséges kegyelem, és ott lesz az életedben a szükséges békesség. Ha megteljesedsz a Szellemmel, akkor fogod tapasztalni.

A hét szellem, aki az Ő királyiszéke előtt van. A Szent Szellem az, aki a mennyben is jelen van, a hét szellem formájában, és az Atyától származik ki. Ezt írja az Írás. És jelen van a szívedben is, Ő a közvetítő Isten dolgaiban. Az Ővele való beteljesedés az Isten akarata.

Minden imád előtt legelső helyen arra törekedjél, hogy először legyél túlcsordult a Szent Szellemmel, aztán vedd elő az imádságkéréseidet. Mert Szent Szellem teljessége által folyik minden. A legelső imád az legyen, hogy Uram, segíts, hogy folyton-folyvást teljes tudjak lenni a Szent Szellemeddel. Ez a legelső imája minden hívőnek, aki tudja, hogy milyen feladatokat lát el a drága Szent Szellem az életünkben.

A Jelenések 4,5-ben is megtalálható a hivatkozás Isten hét szellemére.

Jelenések 4,5.

5. A királyiszékből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jöttek ki. És hét tűzlámpás égett a királyiszék előtt, amely az Istennek hét Szelleme;

Hét gyönyörű tűzláng nyelv látható Isten trónja előtt, jelképezve Istennek hét szellemét, hét megnyilvánulási formáját, amelyeket a Szent Szellem foglal magába. Mind a hétnek jelen kell lenni az életünkben. Ha teljesek vagyunk a Szent Szellemmel, akkor számíthatunk rá. Írja az Ige, hogy ezt a teljességet Isten a számunkra, hogyan rendelte el.

Kolosse 2,9–10.

9. Mert Őbenne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg.

Egy másik helyen azt írja, hogy mert tetszett az Atyának, hogy Őbenne lakozzék az egész teljesség. Ha az Atyának ez tetszett, akkor így rendelte el. Az Ő egész teljességét, amit te a Szent Szellem teljességben tapasztalsz meg, azt a Fiúban helyezte el. A Krisztus Jézusban lakozik ez a teljesség. A 10. vers így folytatja:

10. És ti Őbenne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatal­masságnak;

Ha belekerülsz a Krisztus Testébe, akkor ez a teljesség a tiéd, ha figyelsz arra, hogy folyton-folyvást telve legyél. Ezt szem előtt kell tartanod. Ha az örömmutató lejjebb esik, és nem tudsz úgy örvendezni – pedig Jézus neked adta azt az örömöt –, akkor meg kell nézned, hogy a Szent Szellem teljesség ott van-e, ahol lennie kell.

Ha nem, akkor el kell menni az imaszobába és imádkozni nyelveken. Lehet, hogy kell imádkoznod egy órát, lehet, hogy kell kettőt, sőt előfordulhat, hogy hármat. Ha fontos neked a teljesség, akkor időt fogsz rá szánni. A harmadik óra végén fogod tudni, mi a különbség.

Nagyon gyors csodákat szoktunk meg. Bemegyünk a McDonald’s-ba, és a szendvicsünket öt perc alatt kivesszük, és jól laktunk. De Isten országa nem ilyen. Isten igenis elvárja, hogy első helyen legyen, hogy időzzünk a szentélyben, és hogy teljességet vegyünk az Ő Szelleméből.

Amíg lecsillapítod a gondolataidat, amíg megfegyelmezed azokat, hogy most ne arra gondoljanak, ami téged leginkább zaklat, hanem Őrá gondolj. Hogy az Ő gondolatait el tudd venni. Hiszen azok magasabb gondolatok.

Ugye szóltunk erről, hogy az Úr gondolatai magasabb gondolatok? Azokat el kell venni. A Szent Szellem teljessége nélkül ez nem fog menni. Hányan keressük az Úrnak az útjait? Mi a helyzet a Szent Szellem teljességünkkel, hogy túlcsordultak vagyunk-e? Időt kell rá szánni. Az életedet fogja megváltoztatni, ha egyszer valóban teszel félre rá időt, és ne sajnáld.

Mondd azt, amit Kenneth Hagin mondott: ha megzavarsz, ördög, akkor még megduplázom az imaórámat. Ne sajnáld rá az idődet, és ne engedd, hogy bármi kizökkentsen. Nézd meg, hogy három óra imádság, közösség után mennyire más lesz a szellemi teljességed. Hogy a gondolataid valóban tudnak rezonálni az Atya gondolataival. Az érzéseid, a megérzéseid, a vezetéseid, az örömöd.

Azt mondta Jézus, hogy az én örömöm tibennetek teljes legyen, és megmaradjon bennetek az én örömöm, és a ti örömötök betelik. Ha az Úr örömét valahol elvesztetted az úton, akkor időznöd kell, hogy az visszajöjjön. Nincs annál sajnálatra méltóbb, mint egy szottyant keresztény. Se öröm nincs rajta, se békesség, se megnyugvás.

Hova lettek ezek, amiket Isten nekünk adott? Aggodalmaskodik, a másikról úgy beszél, ahogy az igazság ugyan nem szólna. Az igazságot szóljuk szeretetben, mást nem szólunk, ha teljesek akarunk lenni. Csak az igazságot szólhatjuk és szeretetben. Figyelni kell rá, és akkor ezt a teljességet élvezni tudjuk az életünkben. Nagyon-nagyon fontos dolgok.

10. … Őbenne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatal­masságnak;

Akarsz-e uralkodni az életben? Ő a Feje a Testnek, és minden fejedelemségnek, és hatalmasságnak. Ha Őbenne veszed a teljességet, befogadod a teljességet, akkor könnyen fogod mondani, hogy ezt nem, a Jézus nevében. Ezt most töröltem, a Jézus nevében.

Fogsz tudni uralkodni. Az uralkodás csak Isten Szelleme által megy. Nem azért, mert mi olyan okosak lennénk önmagunktól. Vagy annyival kiválóbbak lennénk, mint a másik. Szó nincs róla. Minden Isten Szelleme által megy az életünkben.

Ha az Úrnak Szelleme megnyugszik rajtad, és beteljesedsz az Istennek egész teljességével, akkor ezekkel a szellemekkel, ezzel a hét szellemmel, amit felsorol, mind teljes vagy. Ez az igazi csodálatos keresztény élet. Kívánjuk, hogy ebben járhassunk. A Galata levél figyelmezet.

Galata 2,20.

20. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus…

Ugyanis meghaltunk Krisztussal ott a keresztfán. Hanem él bennem a Krisztus. Egy csodálatos új élet ez, de úgy, hogy többé nem te élsz valójában. Első hallásra talán ijesztő az újaknak, hogy hova lett a te életed. Igazából a te életed az nem sokat ér Krisztus nélkül. Egy új élet ér sokat, amikor Ő éli az életét általad. Az a kincse Istennek. Az az új élet.

Azt írja, hogy „Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus”. Ha a Krisztus él tebenned… Ezen az Igén nagyon érdemes meditálni, elmélyedni, gondolkodni, elvinni az imaszobába és meditálni rajta. Akkor az azt jelenti, hogy az Ő szeretete él benned.

Az embereknek meg kell érezni rajtad keresztül, amikor veled beszélnek, hogy Isten mennyire szereti őket. Ez az egyik hivatásunk itt a földön. Ugyanis azáltal, hogy Ő él benned, az Ő szeretete él benned. Azáltal, hogy Ő él benned, a teljességében, az Ő hite fog élni benned. Hangsúlyozom, a teljességéről szól az egész tanítás.

Nemcsak a saját kis mustármagnyi hited lesz. Néha úgy érezzük, hogy még annyi sincs. Az ördög hoz nekünk ezt és azt, ötleteket, hogy ezeket meg azokat, meg ezt meg azt fogja tenni, eltörpülhet a hitünk, hajótörötté válhat a hitünk. Megcsorbulhat a hitünk, kezdhetünk kishitűvé válni, hogyan fogunk megállni mindezekben?

Mi lesz, ha ez történik? Mi lesz, ha az történik? Hallgatjuk a híreket. Igen ám, de elfeledkezünk egy dologról. Hogy az Ő hite él bennünk, ha Ő él bennünk. Az is jelen van bennünk, és az Ő hite az töretlen hit. Semmi nem tudja megcsorbítani. Soha nem fog megcsorbulni az Ő hite tebenned.

Akármilyen körülményeket lát, a Krisztus, aki benned él, az Ő hite nem fog megcsorbulni. Hivatkozhatsz, hogy a Krisztus hitével megyek ellene ennek és ennek az ellenségnek. Ennek a történésnek, ennek a tünetnek. A Krisztus hitével és az én hitemmel egybefogva.

Miért ne hivatkozhatnál rá, ha benned él? Legyél bátor! Legyél bátor, és használd azt, ami neked van. Óriási változást fog hozni az imaéletedben. Anyagi szükségek, a Krisztus hitével, és a bennem levő hittel ellenetek megyek, a Jézus nevében, megtöröm az erejét az életem felett. Nem akadályozhat engem.

Áraszd ki magadból a Krisztus hitét arra a helyzetre. Nagyon-nagyon hatékony lesz, ha elkezdesz így imádkozni. Mert ha Ő benned él, akkor a hite jelen van benned, és Isten alig várja, hogy elkezdd használni. Ébredj rá erre, hogy kincs van tebenned!

Ha az Ő hite így benned él, és az Ő szeretete, és az Ő ereje tebenned él, akkor valóban igaz, hogy mindenre képes vagy a Krisztusban. Mindenre, amire Krisztus itt a földön, és még a fölött, mert Ő az Atya jobbjára ment, és könyörög érettünk.

Hatalmas örökség ez. Ki kell jelenteni, hogy az igazán hatékony legyen, hogy minden, ami a magamé, amit a magam erejéből gondolok megoldani, annak meghaltam. Hogy Neki [Jézusnak] több helye lehessen, jobban tudjon érvényesülni énbennem.

Ne a saját bölcsességünkből akarjunk megélni, az Ő bölcsessége ott van mibennünk, a teljességében. Ne önbizalmunk legyen. A világ azt mondja, hogy az embernek szüksége van arra, hogy legyen önbizalma. Ez jól hangzik, de Isten országában ez sem így van. Ott minden máshogy van. Neked bizodalmadnak kell lennie Őbenne. Teljes bizodalmad. Nem önbizalmad.

A világ nem érti ezt. Ha te Őbenne bízol, akkor jutsz áttörésekre. Az Ő erejéből fogsz élni. Teljes bizodalmad legyen az Ő erejében. Az önbizalommal nem sokra fogunk jutni, ha az ördög igazi meccsre hív ki minket. Hiába van akármekkora önbizalmad. Hány diplomád van, vagy milyen okosnak tartod magad? Azzal nem fogsz tudni megállni.

Az Ő erejéből lehet csak megállni, és az Őbenne való bizodalom fog téged előbbre vinni. Persze, jó, hogy tudjuk ezeket a kincseket magunkban, és nem értékeljük le azt, amit Isten teremtett bennünk, de hangsúly nem az önbizalmunkon van. Értitek-e?

Félre kell tenni, és nem úgy gondolkodni, ahogy a világ gondolkodik ezekről. Tehát a teljes győztes utunk garantált Krisztusban. Mert mi Őbenne vagyunk beteljesedve. Néztük azt is, hogy viszont a Gyülekezet, amely az Ő Teste, az pedig az Ő teljessége.

Efézus 1,22–23.

22. És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte a Gyüle­kezetnek fejévé,

23. Mely az Ő Teste, teljessége Őnéki, aki mindeneket betölt mindenekkel.

Ez oda-vissza igaz, hogy te Őbenne vagy beteljesedve, és ez csodálatos, és ezt munkálnod kell. Másrészt, a Gyülekezet, a gyülekezeti Test, az pedig az Ő teljessége. Minden egyes kis élő köve Istennek – mindannyian élő kövei lettünk Istennek –, az Ő Életét lehelte belénk. Az Ő örök élete van bennünk, és így építi fel a templomát, élő kövekből.

Minden egyes kis kövecskének – akármilyen picike is vagy Krisztusban, és még a növekedés hátra van –, egy helyed van ott a Testben. S ha nem vagy a helyeden, akkor az Ő teljessége csorbul általa. Ha ezt megértjük, akkor érezzük, hogy mennyire fontosak vagyunk az Úrnak. Hogy az Ő teljessége nélkülünk nem igazi teljesség, ha nem vagyunk a helyünkön.

Ez olyan, mint amikor a család egyben van. Ha mindenki egyben van, akkor van teljesség. Mindenkinek a helyén kell lennie, mert különben, ha elvonogatod magad a gyülekezetből, ha azt mondod, hogy az nem fontos, oda nem járok, akkor nincs meg az Úrnak az a teljessége, ami akkor lenne, mintha te is ott lennél. Ez egy nagyon fontos gondolat. És így, ha ezt megérted, odaszántabb leszel a helyhez, amit az Úr neked odaadott.

Ha beteljesedünk a Szent Szellemmel, abban a teljességben, ahogy az Úr akarja, akkor történik meg az a csoda az életünkben, hogy Ő egyszerűen magára ölt minket. Magára ölti a szellemünket, a lelkünket és a testünket, az egész lényünket, mert ugye hármas felépítésűek vagyunk. És elvisz minket oda, arra a helyre, ahol az Ő tökéletes akarata van.

Az út lehet, hogy nem egynapos, de a bajokba se egy nap alatt jutottunk el, ugye? Ne legyünk elégedetlenek, amikor az Úr elkezdi a munkát az életünkben. A nagy bajokba se egy napon jutottunk el, ugye? Hanem lépésről lépésre, ahogy vettük a rossz útirányt, jöttek a bajok, és jöttek a bajok.

Most, amikor elkezdjük az Úrral való járást, akkor felvesszük ezt a jó útirányt, és az Úr elkezdi munkálni az életünket, és jönnek, és jönnek elő azok a jó dolgok, amelyekre minket teremtett a Krisztusban.

Mert ugyanis felölt magára minket, ha komolyan vesszük ezt a teljességet és munkáljuk. Azt mondja az Igében, hogy magamra raktalak téged. Anyád születése óta, anyád méhe óta hordozlak téged.

A Szent Szellemnek tényleg van egy ilyen szándéka, hogy hordozza az életünket. Hogy elvigyen minket arra a helyre, ahol lennünk kell. Nem vagyunk magunkra hagyatva az életben. Mert szeretné, ha valóban eljutnánk abba a teljességbe, amit számunkra Krisztusban rendelt. Ha bejutnánk.

Tudjuk, hogy itt vannak szintek, vannak Istennek a jó, a megengedő, és tökéletes helye (akarata), és az úton vagyunk, ez a lényeg. A Szent Szellemmel Ő munkálja ezt. Így eljutunk garantáltan az Ő tökéletes akaratába.

Nézzük az Ezékiel könyvében azt az Igét, amivel alátámasztom, amit eddig mondtam. Egy nagyon szemléletes, rövid rész. Ezékiel próféta meglátta Isten dicsőségét. S ahogy meg­pillantotta Isten dicsőségét, az orcájára esett. Teljesen elhagyta az ereje, és meghallotta a szólónak hangját, aki szólt vele. Így szólt hozzá.

Ezékiel 2,1–2.

1. És monda nékem: Embernek fia! Állj lábaidra, és szólok veled.

2. És Szellem jöve én belém, amint szóla, és állata engem lábaimra, és hallám Őt, aki szól vala nékem.

És Szellem jött énbelém, amint szóla, és állított engem lábaimra. Nézzétek meg, mi történt vele. A Szellem jött, felöltötte őt. És a próféta tudta, hogy nem ő maga állt a lábára fel, hanem a Szellem felállította őt a lábaira. Ez történik veled, ha a Szellemben teljes vagy, és hagyod, hogy a Szent Szellem felöltsön.

Fel fogja ölteni az egész lényedet, és el fogja végezni, hogy a lábaidat úgy állítja, és az utadat úgy sorolja, hogy elvisz arra a helyre, ahol lenned kell. Mert az Ő szolgálata, az Ő feladata, hogy dicsőséget szerezzen Istennek az életedből.

Nemcsak hogy vagyunk itt az életben, tengünk, lengünk, céltalanul élünk. Sokan a keresztények közül fölöslegesnek érzik magukat, depresszióba esnek. Nem látják, hogy miért vannak itt a földön, mi Isten célja az életünkkel.

Hagytad-e, hogy a Szellem felöltsön magára? Hagytad-e, hogy az a teljesség ott legyen? Ebben neked részed van, hogy közösséget építs vele, hogy megtanuld, mi az a teljesség, hogy túlcsordult legyél az Ő életével, hogy beteljesedjél Ővele.

És ez a teljesség, egy olyan szellemi örömmámort és sikert fog hozni az életedre, amihez nincs hasonló. Az Ő közössége nélkül nincs siker az életünkben. Mind a hét szellemével meg kell ismerkednünk, és erre a Szellem munkált egy megvallást. Az utóbbi hónapokban rengeteget időzök ezekkel az Igékkel. A múltkor nem maradt rá idő.

Ma maradt annyi időnk, hogy elmondjuk ezt a megvallást. Ha ebben a megvallásban szorgalmas leszel, akkor minden egyes alkalommal közelebb kerülsz a drága Szent Szellemnek ezekhez az alkotó komponenseihez, akik munkálni akarják a te teljességedet. Munkálkodnunk kell az üdvünkre, ugye írva van.

Az Igét igenis használni kell, gondolkodni kell rajta, megvallani és elmélyedni. Van, amikor nem is kell megvallani, csak fogod az Igét, magadhoz veszed, és nézed, és olvasod magadban, és újra elolvasod, és újra elolvasod, elgondolkodsz rajta, megint elolvasod.

Ahogy így időzöl, észre fogod venni, hogy az Ige mennyire él, hogy mi minden történik veled belül. Hogy egy balzsamozást kap a lelked, és megerősödsz abban, amit az Ige mond, hogy az úgy van. Gyökeret ver benned az Ige. Gyökeret ver alul, és gyümölcsöt terem felül. Ugye, meg van írva? Hogyan tudunk gyümölcsöt teremni felül? Ha meggyökerezünk.

Gyökerek nélkül nem lesz fölül gyümölcs. Akármennyire szeretnénk fitogtatni, nem lesz. Azt meg kell teremnie. Meg kell teremnie önmagát. Szellemi dolgoknak is időre van szükségük, hogy növekedjenek az életünkben.

Fel tudjuk mérni, hogy egy év alatt mennyit növekszünk, ha szorgalmasak vagyunk. Ha nem időzünk úgy az Igével, akkor egy év semmit nem fog hozni nekünk. Akkor azt fogjuk észrevenni, hogy stagnálunk. Dolgok egy év alatt semmit nem változtak, sőt, az egy figyelmeztetés, hogy akkor jobban bele kell menni az Igébe.

Isten mindent az Ige által munkál az életünkben. Egy teljességet kell tehát venned. Utolsó gondolatok… És engedd meg, hogy Ő éljen általad. Ez a titka a keresztény életnek. Nem várja az Úr, hogy a magad erejéből cselekedj. Azt akarja, hogy vegyél egy teljességet, ebben gyakorold magad, és engedd meg, hogy Ő éljen általad.

Mert ezt mondja ugye, hogy él benned a Krisztus. Adjál Neki helyet! Adjál Neki helyet, hogy Ő fejezze ki magát általad. Hogy az Ő szeretete lehessen, amikor te megnyitod a szád, hogy Ő szerethessen általad.

Hiába mondjuk a másiknak, hogy jaj, de nagyon szeretlek, ha közben a Szent Szellem szolgálata nincs ott. Általa öntetett ki az Isten szeretete a szívünkbe. Ha a Szent Szellem teljessége nélkül teszünk bármit, akkor annak olyan hústest érzete van. Erőlködünk, izzadság­szagú lesz minden. A végeredmény az, hogy nem jutunk előbbre. Nem jutunk előbbre, és látjuk, hogy nincs eredmény.

Ha a Szellem teszi, akkor viszont épülni fog minden és virágzik. A sivatagot termővé teszi, és a termőföld pedig erdőnek látszik, olyan sűrűvé teszi. Olyan növekedést hoz az életünkben! A pusztaság termőföld lesz és a termőföld pedig erdőnek láttatik.

Isten hatalmasan meg tudja áldani az embernek a dolgait, ha hajlandóak vagyunk erre a közös menetelre. Uram, nem én megyek elöl, Te mész elöl. Te veszel dicsőséget magadnak. Átadom ezt a helyzetet Neked, és Te majd a javamra fordítod.

Én megbocsátok minden ellenségemnek, és majd Te a kezedbe veszed a szorongatóimat. Nézd meg, mi lesz akkor, ha magad próbálsz bosszút állni. Az Úr megmondta, hogy enyém a bosszúállás. Akkor csak lefelé gyűrűzik az ember abban a szörnyű dologban, amit az ördög neki tervezett. Nem fogunk felemelkedni. Az Úrnak át kell adni a helyet, és az a Szellem teljessége által megy.

Efézus 3,19.

19. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.

Egy olyan szeretet, ami nem ismersz igazán, mert még az fölött is Ő a Szeretet. Ezt naponta tanuljuk, hogy mit jelent az Ő szeretete. Naponta próbáljuk még jobban megtapasz­talni, mert minden eddigi ismeretnél fölötte, és még mindig annál is hatalmasabb.

Azt mondja az Ige, hogy minden ismeretet felülhaladó Szeretet, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Ha a szeretetet tartod a szemed előtt, akkor garantált, hogy a teljességben növekedni fogsz. És nincs máshogy teljesség, csak a szeretet által. Ha a szeretet-utat megsérted, akkor hiába kívánkozol a teljességre, nem fog jönni.

Akármennyit imádkozhatsz nyelveken, nem fog jönni az a teljesség, amiből aztán jön például a testek gyógyulása. Ha a Szellem magára ölti a testedet, minden tünet el fog tűnni. Ha a Szent Szellem magára ölti az életedet, akkor jön a vigasztalás. Megvigasztal helyzetek­ben. Ő a vigasztaló is egyben. A Róma 8,37 mondja:

Róma 8,37.

37. De mindezekben több mint győztesek vagyunk Őáltala, aki minket szeretett.

Ha ezt a szeretetet fel tudod magadban dolgozni, és a szeretetet tartod szem előtt, akkor minden körülmény között garantált neked a győzelem. De miért? Azért, mert általa be tudtál teljesedni az Istennek egész teljességéig. A szeretet által, ha azt megismered, be tudsz teljesedni a teljességgel, és akkor mindenekben győzteseknél is több leszel. Ezt garantálja Isten neked.

Nincs olyan kihívás az életedben, amiben ne tudnál győzelmet venni Őáltala, aki minket szeretett. Ha a szeretet nincs ott bizonyosságként a szíveden, hogy Isten szeret engem, Isten szeret engem… Isten szeret engem. Tessék naponta ezen időzni! Ez fog fölemelni. Akármilyen körülmények között láttatik most az életem, akármilyen mélységbe akart letaposni a sátán, Isten szeret engem. Ezen meditálni kell, ez fog felemelni, ez a felhajtóerő.

Azért nem fog az megtörténni, mert Isten szeret engem. Azért nem fog tudni az ellenség ebben és ebben győzni, mert én vagyok a győzteseknél is több Őáltala, aki minket szeretett. Isten szeret engem. Mondjad, kérlek: Isten szeret engem! Isten szeret engem! Ebben addig kell dolgoznod, amíg meggyökerezel benne. Akkor semmi nem fog kirángatni, ez az alapja. A teljességnek a szolgálatokra nézve ez nagyon fontos Ige, ezt Pál írja a római testvéreknek:

Róma 15,29.

29. Tudom pedig, hogy mikor hozzátok megyek, a Krisztus Evangéliuma áldásainak teljességévvel megyek.

Akarsz-e a szolgálatban teljességre jutni? Akik szolgálnak, nagyon vágyják ezt. És mind­nyájunknak van valamiféle szolgálatunk Krisztusban, az, hogy elvigyük az Evangéliumot. Pál ír egy teljességről, amit a szolgálatban föl lehet ölteni. A Krisztus Evangéliuma áldásának teljességével megyek. Hogyan fog menni ez? Ha beteljesedünk Szent Szellemmel!

A szolgálatban sem lesz teljesség, hanem hiányosságok lesznek, és szemmel látható nehézségek alakulnak, ha az ember nem vigyáz erre a teljességre, amiből a szolgálat teljessége is jön. Tehát ezt a teljességet, megkérlek benneteket, hogy kezdjétek nap mint nap munkálni. Hogyan? Ahogy írta az Efézus 5. levél. Le van írva, hogy mit és hogyan kell tenni.

Az Úr adott hozzá egy megvallást, amit együtt el fogunk mondani. Én naponta imád­kozom ezt. Nagyon kevés nap van, hogy ez kimarad az életemből. Letérdelek, és úgy mondom, mert igen komolyan veszem.

Letérdelni nem vallásos cselekedet az Úr előtt. Ha igazán ki akarod fejezni az alázatodat az Úr felé, hogy te vágysz arra, amit az Ige ott ír, akkor nyugodtan letérdelhetsz. Pál is mondja, hogy ez okáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt. Ezzel jobban kifejezed a teljes odaszánásodat, hogy amit imádkozol, azt az egész lényedből imádkozod. És a figyelmedet még jobban oda tudod szentelni arra, ami a szemed előtt álló Ige.

Engedjétek meg, hogy ezt a megvallást együtt megtegyük, ami még pont bele fog férni az időnkbe. Ezt felállva fogjuk tenni. Teljes odaszánással fogjuk imádkozni. Közösen el fogjuk mondani a drága Szent Szellemmel átitatott Igét, ami elkezd működni az életünk felett.

Mivel nagyon sok szolgálat januárban böjttel kezdi az évet, ezért egy olyan Igével kezdjük a megvallás-sort, ami a böjt alatt az egyik leghíresebb meditációs Ige a szolgálatokban. Az a Jábes imájában van, az 1Krónika 4,10-ben. Ott tudjátok olvasni.

Most mi csak a megvallásban átkerekített részét mondjuk, de amit ott kér, az ószövetségi szent Isten mindazt megadta neki, amit kért tőle. Bátran kell kérni, mert kérte a határainak kiszélesítését például. Nagyon fontos dolog.

Isten azt akarja, hogy terjeszkedjünk, hogy a határainkat kiszélesítsük, hogy ne kicsiben gondolkodjunk, hanem lássuk magunk előtt azt a növekedést, amit az Úr ad nekünk, mert nekünk szánta. Azt mondta, szélesítsétek ki a sátoraitokat! Feszítsétek ki a köteleiteket!

Ezt a megvallást ezzel az Igével kezdjük, és aztán rátérünk a Szellem teljességére. Megköszönöm Istennek, hogy figyeltek és elkezdjük.

 

Beteljesedtem Istennek hét szellemével

Az Izrael Istenét hívom segítségül, Téged, Aki Abba Atyám lettél nekem, Aki megáldottál engem, és az én határomat megszélesítetted, és a Te kezed mindenkor énvelem van, és igazságban támogat engem, és engem minden veszedelemtől megoltalmazol, hogy bút ne lássak. És mindazt megadod nekem, amit kérek Tőled. (Jábes imája - 1Krón 4,10)

Megáldasz engem Uram, és megőrzöl engem. Megvilágosítod a Te orcádat énrajtam, és könyörülsz rajtam. A Te orcádat énreám fordítod, és Te adsz nekem békességet. (Ároni áldás - 4Móz 6,24-26)

Mert egy gyermek született nékem, Fiú adatott nékem, és az uralom az Ő vállára he­lyez­tetett mindörökké, és hívják nevét: Csodálatos Tanácsosnak, hatalmas Istennek, örökkévalóság Atyjának, békesség Fejedelmének. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és Királysága felett és a Krisztus Szeretete Egyház felett, hogy felemelje és megerősítse és megtartsa azt jogosság és igazság által, mostantól mindörökké. A Seregek Urának buzgó szerelme cselekszi ezt velem. Így a terhes iga, a hátak vesszeje, és a nyomorgatónak botja össze lett törve, mint a Midián napján, Jézus szent Nevében. (Ésa. 9,6. 7. 4.)

Eltávozott az ellenség terhe vállamról, és igája nyakamról, és teljesen megsemmisült az iga a kenet alatt. A zaklatás és háborgatás igája teljesen megsemmisült a kenet alatt. Jézus hatalmának és uralmának kulcsai kerültek a vállamra, és Jézus igája került a nyakamra, mely könnyű és gyönyörűséges nekem, a Szent Szellem által. (Ésa. 22,24. 25. Mát. 11,28-30.)

És származott egy vesszőszál Isai törzsökéből, és gyökereiből egy hajtás növekedett, és gyümölcsöt termett. Így az Úrnak Szelleme megnyugszik rajtam, és beteljesedtem az Istennek egész teljességével a Krisztusban. Mind a hét szellemével teljes vagyok Istennek, akik tűzlámpásként világítanak Isten trónja előtt mindenkor, és teljességre jutva bennem, világosságot és tüzet hoznak az életemre. (Ésa.11,1. 2. Kol. 2,9. 10. Jel. 1,4. 4,5.)

Beteljesedtem a bölcsességnek szellemével, és így bölcs vagyok minden utamon. Jézus Krisztus bölcsességül lett nekem Istentől, és én beteljesedtem az Ő bölcsességével. A bölcsesség hozzám kiált, és én meghallom azt. (Ésa.11,2. 1Kor. 1,30. Péld. 8,1.)

Beteljesedtem az értelemnek szellemével, és így megértem az Úr útjait és minden akaratát. (Ésa.11,2. Kol. 1,9.)

Beteljesedtem a tanácsnak szellemével, és így a Csodálatos Tanácsos minden tanácsát meghallom, Aki szemeivel tanácsol engem, és ahogy meg van írva, úgy igaz is nekem: a Szent Szellem elvezet engem minden igazságra, mert a tanácsnak szelleme által szól hozzám, és én meghallom azt. (Ésa. 11,2. Zsolt. 32,8. Ján. 16,13.)

Beteljesedtem a hatalomnak szellemével, és így teljhatalommal uralkodom az ellen­ség minden ereje felett, Jézus mindenható Nevében. Kígyókon és skorpiókon ta­posok, és az ellenség minden erején, és semmi nem árthat nekem. (Ésa. 11,2. Róm. 5,17. Luk. 10,19.)

Beteljesedtem az Úr ismeretének szellemével, és így eljutok a hitnek és megismerésnek egységére, az Úr ismeretére, ami a legnagyobb kincs az életemben, és az Úr akaratának tökéletes és teljes ismeretére, amit engedelmességben meg is cselekszem. (Ésa. 11,2. Kol. 2,2. 3.)

Beteljesedtem Isten félelmének és rettentésének szellemével, és ahogy ezt eloldom az életem felett és kiárasztom az ellenségekre, egy úton jönnek ellenem, és hét úton menekülnek az Úr rettentésében előlem. Gyönyörködöm az Úrnak félelmében, és nem szemeimnek látása szerint ítélek, és nem füleimnek hallása szerint bíráskodom. (Ésa. 11,2. 5Móz. 28,7. Ésa. 11,3.)

Beteljesedem a bölcsességnek és kijelentésnek szellemével a Te megismerésedben, amit Te Abba Atyám, a dicsőségnek Atyja bőségesen szolgáltatsz nekem, a Szent Szellemed által. (Ef. 1,17.)

Beteljesedem a Te dicsőséged gazdagságáért a hatalmas erővel, a dünamisz erővel, amit a belső emberemben adsz nekem, a drága Szent Szellemed által. Ezt a szent erőt, a feltámadás erejét kiárasztom a lelkem és testem és az életem minden vonatkozására. (Ef. 3,16.)

Megismerem, Krisztusom, a minden ismeretet felülhaladó szeretetedet, hogy ekképpen beteljesedjek Abba Atyám, a Te egész teljességeddel. (Ef. 3,19.)

Beteljesedem a Te békességeddel, amit Te, drága Jézusom, a keresztfádnak vére által szereztél nekem. (Ján. 14,27. Ef. 2,14. Kol. 3,15.)

Beteljesedem a Te örömöddel, és a Te örömöd meg is marad énbennem, és ez az én erősségem, így erős vagyok az Úrban, és az Ő hatalmas erejében, az ellenség mit árthat énnekem. (Ján. 15,11. Fil. 4,4.)

Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, így az Ő szeretete él bennem, az Ő hite él bennem, az Ő ereje él bennem. Minden, ami a magamé, annak meghal­tam, hogy teljességgel Ő lakozhassék énbennem. Az Ő szeretete, az Ő hite és az Ő ereje legyőzte a világot, így teljesen győztes vagyok mindenekben. (Gal. 2,20. 1Ján. 4,4. 5,4.)

Drága Szent Szellem, öltsd magadra a szellememet, lelkemet és testemet, és mindezekben hozzál teljességet nekem, állíts lábaimra, és vigyél el engem minden utamra a Te tökéletes akaratodban, a Te szárnyaidnak árnyékában, Jézus Nevében. (Ezék. 2,1. 2. Ésa. 63,9.) Ámen.

Áldott legyen az Ő neve! Hatalmas az Úr neve, hogy élhetünk az Igéjével. Mert ez, amit most tettünk, nem más, mint éltünk az Ő Igéjével, és az Ige az, ami megtartott, megmosott minket. Az Ige fürdőjét vettük. Kicsit hosszabb volt a megvallás, de ahhoz, hogy az Ige felgerjessze bennünk a szellemieket, néha nem elég egy mondatot kimondani.

Ugye látjátok és érzitek a különbséget? Megmosott az Ige minket? Ezt lehet otthon gyakorolni, nem kell megvárni a jövő vasárnapot. De jövő vasárnap nem fogunk ilyen hosszú megvallást tenni. Mindenki otthon fogja gyakorolni, ahogy kívánja. Interneten föl lesz téve, és aki kéri, elküldjük e-mailban is. Elkezdjük a gyönyörű dicséretet. Dicsérjük az Urat, áldjuk az Ő szent nevét. Ámen.

 

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL