2010.02.02.

A TEST CSELEKEDETEI 4.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2010. január 31.

 

Áldunk Úr Jézus Krisztus, köszönjük ezt a drága gyógyító kenetet, egy égő tűzzel, gyógyító kenet van a vesében, a derékban, a Te szent tüzed égeti ki a rendellenességet, és tökéletességes gyógyulást hoz elő Atyám, a Jézus nevében! Áldott legyen az Úr Jézus Krisztus neve ezért!

Köszönjük Mennyei Atyám ezt a szent nevet, amit nekünk adtál. Drága Szent Szellemet hívjuk, hogy legyen közöttünk a megnyilvánulásaival, valamennyi ajándékával legyen jelen közöttünk. A vesében, a szívben, a lépben gyógyító kenet működik Isten kegyelméből. Köszönjük, hogy megtisztít benneteket minden rendellenességtől. A csontokban, a sípcsontban is, Jézus nevében. Áldott legyen az Úr Jézus neve.

A hozott zsebkendők felett fogjuk a hit imáját elmondani, kinyújtván a hitünket, a kezünket. Köszönjük Atyám a szent kenetedet, amely a kézrátétel által ezekbe a zsebkendőkbe árad. A testekhez érve Atyám, ahogy ez az erő a testekbe árad, megszünteti a testekben a betegséget, a fájdalmat, a nyavalyát, a nyomort, a zaklatásokat Atyám, és hatalmas jelek és csodák sokasága fogja kísérni ezt a szent hitet a Jézus nevének kiejtése hallatán Atyám a te dicsőségedre. Drága Atyám köszönjük neked.

Áldjuk meg a szomszédunkat egy szerető öleléssel, egy szerető üdvözléssel. Köszönjük a dicséretet, köszönjük, hogy a sok hó ellenére is odaszántátok a szíveteket, és itt vagytok. Bálint Zsomborék számára jött az Úrtól, hogy 250 gyermek lesz a nyáron a táborozásnál, készüljenek fel erre, olyan helyet kell nézni, ahol be is férnek, együtt lehetnek, a kezdeteknél már így készüljenek, hogy ennyien lesznek.

Egy újdonság az interneten, hogy akik holnaptól felmennek az oldalunkra, minden nap megtalálják az aznapi bibliaolvasási tervet, két fejezet az Ószövetségből és egy fejezet az Újszövetségből. Így Egyházunk minden tagja együtt olvashatja a Bibliát, napról napra. Nagy segítség ez akkor, ha az ember nem tudja, hogy hol nyissa fel a Bibliáját és megértést is együtt fogunk így kapni.

Megszabadító kenet van jelen a fejben, gondolataink fognak megtisztulni a mai napon. Az internet rádión keresztül országszerte és határokon túlról sokan hallgatják a tanítást, ma nagy megszabadulások lesznek. Az ilyen megszabadító kenetben az evangélista kenete szokott működni.

Van, amikor Isten küld egy kis havat, hogy bent maradjunk az otthonainkba, és Ővele töltsünk egy kis időt, mert túl sokat szaladgálunk, és kevés idő jut így a bibliaolvasásra, Istennel való időtöltésre.

Március 17-én megyünk ismét Izraelbe, és ez alkalommal kint tartunk egy gyógyító összejövetelt és egy nyilvános alkalmat, már felhívtam Joet ezzel kapcsolatban. Harminc helyet kötöttem le a repülőgépen és tizenöt szobát a szállodában. Az utunk 8 éjszakás lesz és 710 dollárba fog kerülni. A szálloda árak is mennek fel. Van nyári munkatervem is, ami kinti evangelizációra is vonatkozik.

Húsz évvel ezelőtt jöttem Európába, Csehszlovákiába, akkor kezdtem itt a szolgálatomat. Az Úrnak jár a dicséret!

A tanítások nagyon fontosak. Az Efézus, Filippi és Galata leveleket olvastam az elmúlt napokban. Az Efézusi levélben olvasunk arról pl., hogy az elménk szellemét meg kell újítani, mindegyik levél kitér a hústest dolgaira. Hogy mit is jelent ez? Azokat a gondolatokat, azokat az elmebeli berögzöttségeket, amelyekben felnövekedtünk. A Filippi levél olyan részletesen kitér erre, hogy pontosan leírja, hogy mi az, amin gondolkodjunk és mi az, amin ne!

A héten megint találkoztam egy rabbival. Jeruzsálemben is találkoztam egy ismerős rabbival. Ők elkülönítve élnek a világtól, az édesapja is rabbi volt és ő az édesapjától tanulta mindezt és abban növekedett fel, még köziskolába sem jártak. Tiszta megértése van Istenről, az Igéről, nem sötétségben járnak.

Az igazán összezavartságot a keresztényeknél lehet tapasztalni, akik sem az egyik, sem a másik táborba nem sorolják magukat, köztes helyen vannak valahol. Sem a törvény alatt, sem a kegyelem alatt, hanem a hústest keverékében vannak.

Apostolok cselekedeteiben látjuk, hogy az apostoloknak szinte teljesen tudatlan, pogányokkal kellett foglalkozniuk, akik régen nem voltak a törvény alatt, és így az Írások java része csecsemőknek íródott.

Ahogy nézem a prédikátorokat a tévében, legtöbbjük a gondolatokról prédikál. És ahhoz, hogy a hitünk ott legyen, ahol szeretnénk, hogy működjön, ahhoz szükséges, hogy ne kétféleképpen gondolkodjunk a világ dolgairól, hanem az Ige szerint megújítsuk az elménket. Azért olyan fontos ezt végigtanulmányozni, mert a hitünk nem képes működni, ha közben a gondolataink a világ dolgain járnak.

A Kolosse 2/6 mondja, hogy „ahogy vettétek a Krisztus Jézust, a képen járjatok Őbenne.” Pál tanítja nekik, hogy visszamenni a törvényhez és a hústest cselekedeteihez, az egy bizonyos testben való járást jelent. Döbbenetes, de a törvényt a hústestnek nevezi. Ott szeretném folytatni a tanítássorozatot, ahol az elmúlt héten abbahagytuk.

Ha azt mondjuk pl., hogy – Ó, én nem gyógyultam meg! – akkor a hústestben vagyunk. Azért, mert amit kimondtunk, az ellenkezik Isten Igéjével, és ekkor a hústestben vagyunk. Lehet, hogy nem haragszol, nem vagy mérges, nem kábítószerezel, lehet, hogy tiszta életet élsz és nem vagy benne semmilyen erkölcstelenségben. De amikor azt mondod ki, hogy én nem gyógyultam meg a Jézus Krisztus sebeiben, akkor legalább annyira a hústestben vagy, mint amikor paráználkodást követsz el.

A legtöbb keresztény nagyon akadémikus módon gondolkodik, nem akarják oly módon leegyszerűsíteni! Szelleminek lenni az nem azt jelenti, hogy látomásaid vannak, és libabőrös leszel a szellemi dolgoktól, ez nem annyira a szellemiségre utal, hanem arra, hogy hidegben vagy és libabőrös lettél.

Nem azt mondom ezzel, hogy Isten soha nem érinti meg úgy a lényünket, hogy a fizikai testünk is érzékel ebből, és érzékelhetővé válik ez fizikálisan is. Amikor Istennek jelenlétébe kerülsz, akkor egy dolog bizonyossá válik – Istennek a félelme! És Istent félni az egy dolog! Az elmúlt évben történt egy alkalommal, hogy mentem a mosdóba és Istennek a jelenléte, Istennek a félelme volt ott jelen. Egyszerűen tudod, hogy ott van.

Tehát nem azt mondom, hogy ezek soha nem történnek meg, de azt akarom hangsúlyozni, hogy ha libabőrös leszel, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy szellemi dolgok voltak. Mindannyian keressük, és mindannyian szeretjük az Úrnak a jelenlétét. Nekem is voltak ilyen libabőrösséghez hasonló jelenségeim, még mielőtt újjászülettem volna. De ha valaki pl. azt mondja, hogy nem lehet az illetőt zavarni most, mert ő a szellemben van, akkor kérdés, hogy az idejének a hátralévő részében miben van?

Ez azt jelenti, hogy éppen most nem akarja, hogy beszéljünk hozzá. Ha akkor nem beszélhetek vele, amikor a szellemben van, akkor főleg nem akarok beszélni vele, ha testben van! Tehát a dolgokat kicsit megfordítottuk, mert keressük ezeket a meg nem tapasztalt, megfoghatatlan valamiket. De a szellemi dolgok azok igenis meghatározhatók.

Mert Jézus meghatározta, hogy a Szellem ezt és ezt fogja végezni az életedben. Az egyik pl., hogy mindent az emlékezetünkbe fog hozni. Jézus azt mondta pl., hogy a Szellem rajtam van, hogy hirdessem az Evangéliumot a megsebzett, a megtört szívűeknek, a vakoknak, a betegeknek. És visszaadjam a vakok szeme világát. Jézus nagyon specifikusan elmondta nekünk, hogy mi az, amit a Szellem tesz majd. Jézus nem hagyta titokzatosságban, hogy mi történik majd a szellemben. A Szellem nem titokzatos módon cselekszik, az életnek vannak titokzatos dolgai.

Isten azt mondja, hogy amikor szellemben, nyelveken imádkozunk, akkor választ adunk ezekre a titkokra. Titkokat, megoldásokat imádkozunk ezekre. A szellemi emberünkből megoldjuk ezeket a szellemieket. Ezek olyan titkok, amelyeket az értelem, az elme fel nem foghat, de a Szellem foglalkozik vele. Amikor tehát imádkozunk szellemben, akkor titkokat imádkozunk, és Isten Igéjét szóljuk.

– „Az én Istenem betölti minden szükségemet, az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban”. Ilyenkor szellemben vagyunk. Amikor ezt hiszem! Ha csak mondod, az nem bizonyít semmit, de ha mondom és hiszem is, akkor szellemben vagyok. De ha azt mondod inkább, hogy – nem is tudom, hogy fogom a számláimat kifizetni, és nem tudom, mihez fogok kezdeni, nem tudom, hogy Isten vajon ez alkalommal segítségemre lesz-e majd, de szeretem az Urat és imádom Őt. Lehet, hogy úgy gondolod, hogy szereted Őt, de a hústestben vagy. Miért? Mert ellentétes az, amit mondtál azzal, amit az Ige mond.

Úgy gondolom, hogy rendeznem kellene a kapcsolataimat, de mégis úgy érzem, hogy elmegyek a gyülekezetből. Ez megint ellentétes Isten Igéjével. Tudom, hogy vannak akik, megsértődtek valamiért, vagy valakire és soha nem jöttek vissza a gyülekezetbe. A Biblia pedig azt írja, hogy bocsássunk meg egymásnak, ha nem így tesszük, akkor a hústestben vagyunk.

Próbáljuk elrejtegetni ezeket a hústestben való járásunkat, különböző szellemi mondásokkal, ezt a karizmatikus nyelvezetet megtanulják, és utána azt mondják, hogy az Úr engem nem vezetett abban, hogy én tizedet fizessek. Ausztráliában volt egy hívőm, aki azt mondta, hogy ő nem hisz a tizedfizetésben, mert tizedfizetés az a törvény alatt van. Négyszázharminc évvel a törvény előtt volt már tizedfizetés, amikor Ábrahám tizedet fizetett Melkisédeknek!

Az Úr megmutatta nekem az Ő áldásainak egy nagyobb mértékét és világát, és nekem csak azt mutatta az Úr, hogy te szereted a pénzt. Tehát nem az határozza meg, hogy szellemben, vagy testben vagy, hogy miként beszélsz, hanem az, hogy mivel, kivel értesz egyet. Ez határozza meg, hogy szellemben vagy-e: hogy én egyetértésben vagyok Isten Igéjével, vagy egyetértésben vagyok az érzéseimmel?

Egy elhatározás, egy döntéshozatal, hogy vagy az érzéseimre figyelek, vagy Isten dolgaira, amit meg kell tennünk. Ez helyez minket azonnalisággal a szellembe, vagy a testbe. És amikor az elménk gondolatai ellenkeznek Isten Igéjével, azok fognak minket olyan viselkedési módokhoz vezetni, amelyek szintén ellent mondanak Isten Igéjének.

Azok a be rögzöttségeink, amelyek ellentétesek Isten Igéjével, ezek olyan viselkedési formákat szülnek majd, amelyek ellenkeznek Isten Igéjével. Tehát az én feladatom az nem abban áll, hogy megtanítsalak téged, hogy miként viselkedjél, hanem az a feladatom, hogy megtanítsalak, hogy miként járj szellemben. Mert ha szellemben járunk, nem fogjuk a test kívánságait véghezvinni.

Galata 5/16 Mondom: pedig szellem szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.

Nem azt mondja tehát az Ige, hogy többé ne járj a testben, és akkor majd szellemben fogsz járni! Hanem azt mondja az Ige nekünk, hogy szellem szerint járjatok, és akkor nem fogjátok véghezvinni a test dolgait. A sötétségnek nincs ereje és hatalma a világosság felett, mindig is a világosság uralta a sötétséget. A világosság megfutamítja a sötétséget, más szóval, ha jön a világosság, a sötétség eltűnik, - fordítva nem igaz, a szellem pedig világosság. A szellem mindig meghaladja a testet.

A szellem leállítja a testnek a dolgait, ha szellemben jársz. A testet egy bizonyos irányítás alá veszi a szellem.

Ezt mondja Pál, hogy én a hatalmam alá veszem a testemet. Ha szellemben járunk, akkor nem fogunk a hústest kívánságai szerint járni. A Galata 5/19 pedig felsorolja a hústestnek a cselekedeteit. A belső ember tehát képes leállítani azt a cselekedetet. Képes azt mondani, hogy ezt, vagy azt nem fogom tenni, mert az nem használ nekem semmit.

Más szóval, ha csak a bűnről prédikálnék, és azt prédikálnám, hogy mit szabad tenned és mit nem, ettől semmivel sem lesz jobb neked. De ha arról tanítalak titeket, hogy miként kell a szellemben járni, akkor képesek lesztek legyőzni a test cselekedeteit, meg fogjátok tudni feszíteni, le tudjátok győzni azokat, ahelyett, hogy azok győznének le titeket.

Mit kell tenni akkor, ha ezek próbálnának leuralni, vagy irányítani téged, ezek a testi cselekedetek? Óriási kijelentés, az első dolog, hogy a hústestünk próbálkozik, hogy ő határozza meg a jövőnket!

Először is kerekedj felül önmagadon! Tedd túl magad saját magadon! Pl. sokan azon siránkoznak, hogy mi történt huszonnégy évvel ezelőtt. Azon, hogy mi történt velük a múltban. És továbbra is siránkoznak, de nem bocsátanak meg. Mit kell tenniük? – Tedd túl magad rajta! Először is foglalkozz vele. Mit jelent ez? Helyezd magad mögé!

Ne figyelmezz többé arra a dologra, és ne adj neki több tiszteletet, és tedd magadat túl rajta. Mit mondok ezzel? Más szóval: - ne figyelj többé arra, hogy mit próbál mondani neked az önmagad! Figyelj rá, hogy mi az, amit a saját részed próbál megmagyarázni abból, hogy mit akar tenni az önmagad! Ne figyelmezz arra többé, vagyis tedd túl magad rajta, mert nem te önmagad ül a trónon, hanem Jézus ül a trónon. Vagyis tedd túl magad önmagadon.

Mondják, hogy – akarod-e tudni, hogy mit gondolok erről? Vagy mit érzek ezzel kapcsolatban? -  Engem egyáltalán nem érdekel, hogy te mit érzel, mert az egyáltalán nem jó. Meg tudom mondani előre, hogy mit érzel, vagy miként gondolkodsz, abból, ahogy élsz. Tehát nem akarom erről hallani a véleményedet, az érveléseidet, hogy meggyőzz engem.

Én azért vagyok itt, hogy hirdessem neked az Evangéliumot, hogy mi az, amit Jézus tett érted! És segítsek neked abban, hogy Isten felkentje légy. A hústest az ördöggel ért egyet, vagy bármivel, ami ellenkezik Isten Igéjével.

Egy másik mód, ahogy a hústest működik. – A hústest az érveléseken keresztül működik. Azért beszélünk ezekről pontonként, hogy be tudjuk azonosítani, hogy rajtakapjuk a hústestet, mert így rá tudunk ébredni arra, ha benne vagyunk illetve, mikor van az, amikor nem vagyunk hústestben.

H

Ha valakivel kapcsolatban az Úr előhoz valami jót, akkor tudom, hogy az nem én vagyok, nem a saját gondolatom volt, hanem az Úr maga tette azt. Mert az illetőről én saját magamtól nem gondoltam volna jót, mert az elmémben leszögeztem, hogy az úgy van. És akkor azonnal tudom, hogy azok a gondolatok nem az én gondolataim, hogy azok a gondolatok a Szent Szellemtől való gondolatok, azok magasabb gondolatok.

És a Szent Szellem nem gyűlöli a másikat és próbál mindannyinkkal foglalkozni. Ez bizony fog nekem és nektek is segíteni, ha ezeket végig gondoljuk. Most megnézzük a gutaütött meggyógyításának történetét, ahol a barátok felviszik őt a tetőre, megbontják a tetőszerkezetet és leengedik a barátjukat Jézus elé, mert nem tudnak bejutni az ajtón keresztül, annyian vannak a házban. És Jézus azt mondja nekik:

Lukács 5/20-21 És látván azoknak hitét, monda: Ember, megbocsáttattak néked a te bűneid. Az írástudók pedig és a farizeusok elkezdének tanakodni, mondván: – Elkezdenek tanakodni, és ezt mondják magukban – Kicsoda ez, aki ily káromlást szól? Ki bocsáthatja meg a bűnt, hanem ha egyedül az Isten?

Tehát az érvelések, okoskodások mindig kérdésfeltevéssel indulnak, megkérdőjelezik Istent. Megkérdőjelezik Istennek a dolgát. Ha ezt hallod, akkor tudd meg, hogy ez a hústest. – Ki ez? Mit gondol az illető magáról, hogy ki ő valójában? Hogy mer ilyet mondani, hogy soha többet nem lesz egy beteg napja sem? Mit gondol magáról, ki ő?

Ha ilyen kérdések merülnek fel benned, akkor ismerd fel, hogy ez a hústest szava, arra próbál rávenni, hogy ne értsél egyet az Igével. A hústest mindig próbál találni egy okot, hogy ne Isten Igéjével egyezzél, hanem mondjál ellent annak. Ez a hústest!

Máté 13/53-56 És lőn, amikor elvégzé Jézus ezeket a példázatokat, elméne onnan. És hazájába érve, tanítja vala őket az ő zsinagógájukban, annyira, hogy álmélkodnak, és ezt mondják vala: Honnét van Őbenne ez a bölcsesség és az erők? Nem ez-é amaz ácsmesternek fia? Nem az Ő anyját hívják-é Máriának, és az Ő testvéreit Jakabnak, Józsénak, Simonnak és Júdásnak? És az Ő nőtestvérei is nem mind minálunk vannak-é? Honnét vannak tehát ennél mindezek?

Látjátok tehát, hogy mit tesznek? Megkérdőjelezik Őt, és kérdéseket tesznek fel. Megkérdőjelezik Jézusnak az eredetét, hogy nem Ő az, aki…? De hiszen Ő Máriának, és az ácsmesternek a fia, nem Ő a csodatévő, nem Ő az Istennek fia. Mit gondol magáról, hogy ki Ő? Ez a hit nekem nem működött. Mit gondolnak ők magukról, hogy ők kicsodák? A hit úgy sem működik állandóan. Vagy: Mi a helyzet Zsuzsannával, gondolj csak bele? És Tamás testvérével mi történt? Mi van mindazokkal, akiknek nem működött?

Látjátok, hogy milyen kihívást jelentenek ezek a gondolatok Isten Igéjének? Úgy tűnik, hogy teljesen értelmes módon, az intelligenciából fakadóan érveket hoznak Isten Igéjével szemben! Megpróbálva bebizonyítani, hogy az Igék nem igazak, és ezért nem kell nekik megváltozniuk! Mondja az…

/57/ És megbotránkoznak Őbenne. Jézus pedig monda nékik: A prófétának csak az ő hazájában és házában nincs tisztessége.

Megbotránkoztak Jézusban. Megnézzük ennek az eredményét az…

/58/ Nem is tett ott sok csodát, az ő hitetlenségük miatt.

Nem azt írja, hogy nem tett ott hatalmas isteni cselekedeteket, mert az nem Isten akarata volt. Vagy, mert nem imádkoztak ott a keresztények egész éjszaka és azért nem tett ott csodát, vagy nem tett sok csodát, mert nem akart volna, vagy nem szerette őket, mert haragudott volna rájuk valamiért. Az ő hitetlenségük miatt, nem tudott tenni! Tehát ami őket a hitetlenségbe keverte az a hústest volt, az ő okoskodásaik, kérdéseik!

Két nagy neves embert fogunk megnézni a Bibliában, hogy két hasonló helyzetre, hogyan reagáltak, hogyan adtak rá választ. Mindannyinknak segítségére lesz a következő kijelentés. Az ember úgy válik ettől szabaddá, ha gondolataiban elkezdi beazonosítani azt, hogy mi a forrása ezeknek a gondolatoknak? És ha utána foglalkozik vele, akkor a hitünk felemelkedik olyan szintre, amire nem is gondoltunk, hogy képes.         

Máté 11/2 János pedig, mikor meghallotta a fogságban a Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettőt az ő tanítványai közül…

Keresztelő Jánosnak története ez, akiről tudjuk, hogy már születése is csoda volt, és Jézussal szinte együtt nőttek fel, unokatestvérek voltak. És ő volt az, aki megkeresztelte Jézust és ő az, akinek a szájából Isten azt mondta, hogy – Ímé, az Istennek Báránya, aki elveszi a világ bűneit.

És ez még előtte volt, mielőtt Jézus egy csodát is tett volna. Tehát Keresztelő János felismerte, hogy ki is Jézus? Mindezt láthatta. Keresztelő János úgy nőtt fel, hogy Istennek fia, Jézus az életének szinte része volt és most börtönbe került. Ezt nem tudta feldolgozni, harag volt, a szívében. Lehetnek különböző életkörülményeink, amelyek minket fogságba tartanak, lehetnek ezek anyagi történések is az életünkben és próbáljuk az elménket kiszabadítani ebből a fogságból.

/3/ Monda néki: Te vagy-é aki eljövendő, vagy mást várjunk?

Keresztelő János börtönben van tehát, egy nyomás van az élete felett. Mit tesz? Megkérdőjelezi az Urat: - Tényleg te vagy az, akit várunk? Vagy csak az időmet fecsérlem ebben a börtöncellában.  Egy magatartásbeli problémája volt. Találtuk-e már magunkat mi is ilyen helyzetben, vagy ismersz-e valakit, akinek volt ilyen problémája?

/4-6/ És felelvén Jézus, monda nékik: Menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok: A vakok látnak, és a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, és a süketek hallanak, a halottak föltámadnak, és a szegényeknek az Evangélium hirdettetik, És boldog, aki énbennem meg nem botránkozik.

Boldog ember az, aki énbennem meg nem botránkozik, mert a kép előttünk Keresztelő János a börtönben, és megbotránkozott. Mi segítette hozzá ahhoz, hogy erre a helyre kerüljön, és ott megbotránkozzon? Jézus embereket küldött hozzá és megüzente neki, hogy ne engem okoljon azért a helyzetért, amiben van. Mondjátok meg Jánosnak, hogy áldott lesz akkor, ha meg nem botránkozik. Látjuk, hogy ha megbotránkozunk, akkor nem leszünk áldottak, boldogok.

Mindenki szívesen járt volna abban a kenetben és abban az isteni erőben, amiben János járt. Mi vitte mégis el arra a helyre, hogy megbotránkozott a szíve? Ezek az érvelések! – Uram, nem fér a fejembe, hogy mit tettem én, hogy idekerültem ebbe a börtönbe, amikor én téged szolgáltalak? Soha nem szívtam el egy szál cigarettát, soha nem ittam, soha semmi rosszat nem tettem. És hogyan szolgáltam rá erre, hogy itt vagyok?

Keresztelő Jánosban az merült fel, hogy – Uram, mit keresek én itt? És elküldetett Jézushoz, hogy kérdezzék meg, hogy tényleg ez az a Jézus, akit várunk, vagy valaki más? Nem akarok ebben a börtönben lenni, és most haraggal teljes vagyok, és megbotránkoztam, miért kell mindezt nekem tennem?

Vagy: Miért kell nekem tizedet fizetnem? Miért kell nekem gyülekezetbe járnom? Miért kell nekem megbocsátanom annak a bizonyos illetőnek? Miért kell a hitnek a szép harcát harcolnom? Miért kell nekem Istenben hinni, miért kell mindezeken keresztülmennem? Miért kell imádkoznom szellemben? És adakoznom, és adományokat adnom? Nem tudják, milyen messze vagyok, és mennyit kell, hogy utazzam, mire odaérek?

Nem tudják, min megyek keresztül minden nap? Gyermekeket kell felnevelnem, és akkor még ott van a férjem, aki nem úgy bánik velem, mint kellene. Istenem nem tudod mindezt? Beálltam abba az gyógyító sorba is és ott sem történt velem semmi. Elvetettem a magot és nekem nem működött úgy, én megbocsátottam és nekem az sem jött úgy, és követtem azokat a lépéseket, amiket a pásztor mondott és az sem működött úgy. Az egyik oka, hogy ezek nem működött, az, hogy megbotránkoztál.

Kenneth Hagin egy szolgálókonferenciára ment el, csak szolgálók voltak ott. A vezetőjük ott fent volt és az egyik pásztort okolta, mert egy hibát követett el, azután ahogy eljött onnan, két hétre Isten azt kérdezte Kenneth Hagintól, hogy milyen jogon okolod te is az én szolgámat? Vagy miért beszélsz róla úgy ahogy, és a jó hírnevét, ezáltal csorbítod?

De Uram miről beszélsz? Én nem szóltam egy szót sem erről? És az Úr azt válaszolta, hogy – igen, de meghallgattad, és az ugyanaz! Tehát végül is Kenneth Haginnak azért kellett bocsánatot kérnie, hogy egyáltalán meghallgatta azt. És azzal a szeméttel, amit te hallgatsz, ugyanaz a helyzet! Más szolgálatokról, prédikátorokról szólót, nem kell meghallgatnod sem!

Tehát az Úr számon kérte őt ebben a dologban, hogy egyáltalán miért volt részese annak a beszélgetésnek? Ha felhívnak téged telefonon, akkor egyszerűen csak fejezd be azt a beszélgetést, tedd le. Hagin képes volt arra, hogy a gyülekezetében bárkiről is megmondja, hogy mi lesz a jövőbeni alakulása annak a családnak anélkül, hogy Istentől bármit hallott volna róla.

Tehát azért nem működik számodra, mert megbotránkoztál, mert az Ige magától működik. És hű az, aki az ígéretet adta és Ő beteljesíti. Isten nem szereti, ha megkérdőjelezzük Őt, Isten azt szereti, ha hiszünk Őbenne!

Áldottak az én gyermekeim, ha hisznek abban, amit mondok nekik, anélkül, hogy nekem azt be kellene bizonyítanom előre, hogy működik. Folytonosan megkérdőjeleznek mégis és mindig a tapasztalataikkal jönnek elő. Tapasztalataikkal szeretnék bebizonyítani, hogy amit az Ő Igéje mond, az-az igazság. Állandóan megkérdőjelezzük Istent, és a tapasztalatainkkal akarjuk bebizonyítani, hogy Isten igaz.

Azért említem néktek ezt részletesen, mert ez is a hústest, ami azt mondja, hogy - látnom kell, mielőtt elhiszem. Ez a hústest. Nem tudom, hogy ez egyáltalán fog-e működni? Ez is a hústest. Ha Jézus valóban Isten fia, akkor én mit keresek ebben a börtöncellában? Hústestben vagy, és éppen megbotránkoztál, és a lefejezés előtt állsz – az emberek nem akarják ezt hallani. Keresztelő János óriási embere volt Istennek, de megbotránkozott.

Soha nem volt Isten akarata, hogy Keresztelő János fejét vegyék! Hanem mivel megbotránkozott és megkeseredett, Jézus megküldte neki az üzenetet, - mondjátok meg Jánosnak, hogy ő is áldott lesz, ha meg nem botránkozik bennem. Nem akarjuk Keresztelő Jánost megfosztani a neki járó tisztelettől, hiszen Jézus mondta róla, hogy nálánál nagyobb nem született, akit asszony szült volna, de aki a legkisebb az Isten országában, az nagyobb őnála.

Ezért, amikor te újjászületett szellemmel felnövekszel, és megújítod az elmédet, akkor fel kell ismerned, hogy neked hatalmad van az ilyen helyzetek felett, amikor a világ megbotránkozna, és hatalmad van a hústest felett. A következőkben szó van arról, hogy Pál és Silás börtönbe kerülnek szintén és elolvassuk

Apostolok Cselekedetei 16/25-30 Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván, énekkel dicsőiték az Istent. A foglyok pedig hallgatják vala őket. És hirtelen nagy földindulás lett, úgyannyira, hogy megrendülének a tömlöc fundamentumai, és azonnal megnyilának az ajtók mind, és mindnyájuknak a bilincse feloldódnak. Fölserkenvén pedig a tömlöctartó és látván, hogy nyitva vannak a tömlöcnek ajtai, kivonva fegyverét, meg akará magát ölni, azt gondolván, hogy elszöktek a foglyok. Pál azonban nagy fennszóval kiáltá, mondván: Semmi kárt ne tégy magadban, mert mindnyájan itt vagyunk! Az pedig világot kérve beugrott és remegve borult Pál és Silás elé. És kihozván őket, monda: Uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek?

Ott voltak a börtönben, a bebörtönzöttek már mind ujjá vannak születve. Megvolt a földrengés, a láncaik lehullottak, teljesen szabadokká lettek és egy sem ment el közülük. És a cellatartó saját magát akarta megölni, érezte a felelőségét annak, hogy ha egy megszökik a foglyok közül, saját életébe kerülhet.

Pál azt mondta neki, nehogy kárt tegyél magadba, mindannyian itt vagyunk. Világot kért, és remegve borult Pál lábai elé, megkérdezte, hogy mit kell nekem tennem, hogy üdvözüljek? Az egész börtönt üdvösségre vitte. Világosságot kellett neki hoznia, hogy lássa, hogy mindenki ott van-e? És a börtöntartónak ez változtatta meg az életét. Ez elgondolkodtató.

/25/ Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván, énekkel dicsőiték az Istent. A foglyok pedig hallgatják vala őket.

Tehát Pált és Silást is börtönbe zárták, de ahelyett, hogy megbotránkoztak volna ezen, ők elkezdték Istent imádni. Ha megbotránkoztak volna, akár meg is halhattak volna a börtönben, de e helyett, Istent kezdték el dicsérni énekkel, fennszóval magasztalván. Tanulság ebből, hogy ne arra tekintsünk, amink nincs, hanem arra, amink van. És tegyük túl magunkat önmagunkon és használjuk a szánkat arra, hogy kierőszakoljuk a győzelmünket és ne a vesztésben legyünk társas részek, mert vagy győzünk, vagy vesztünk.

A dicséretet, mint egy szellemi fegyvert használd, mert ez fog téged megszabadítani attól, hogy meg ne botránkozzál! Meg fog szabadítani attól, hogy ne a hústestben légy. Az ördög ki nem állhatja azt, ha az Istent dicséred, a tested sem állhatja, amikor Istent dicséred.

Mondják: ha minden jóra fordul, majd akkor dicsérem Istent. Ha minden részletet végig rendbe teszek, akkor majd dicsérem Istent. Kérdésem: szeretnél-e mindent magad kigondolni, vagy szeretnéd, ha dolgok, mind jól sikerülnének?

Mert ha Őt dicséred, akkor a dolgok mind jóra fordulnak. Lehet, hogy magad próbálod kidolgozni a helyzetet, de az nem fog jól alakulni. Én úgy vagyok vele, hogy szeretném, ha a dolgok jóra fordulnának, és nem akarom előre kigondolni és kiokoskodni. Tehát ne kérdőjelezd meg Istent, ne akard magad kiokoskodni, hogy hogyan és miként, csak dicsérd Őt!

És legyen magasztos, fenséges dicséret a szádban, a kétélű kard [Isten Igéje] legyen a szádban, ne kétkedj Isten dolgaiban. Hústestben járni azt jelenti, hogy kétkedsz Istenben. Szellemben járni azt jelenti, hogy hiszel Istenben, teljesen mindegy, hogy milyen körülményeket látsz. Mindegy hogy miként érzed magad, mindegy, hogy hogyan tűnnek a dolgok, hogyan látod őket. Valaki adjon dicsőséget Istennek! Hallelúja!

Azért vesszük a tanításokat, hogy mindenki meghallhassa és megtanulhassa, hogy mire kell figyelnünk. Még ezeket a tanításokat készítettem, nagyon sokat megtanultam saját magamról. Isten figyel minket, mert mi szabadon állíthatjuk elő a gondolatainkat, és azoknak teremtő erejük van. Isten figyeli ezeket. Ezek a gondolatok korlátozhatják a hitünket, és ha ellentétesek Isten Igéjével, akkor bajban vagyunk.

Tehát ne lásd magad abban, hogy közeleg a temetésed napja. Nem tudhatjuk, hogy az emberek min meditálnak. Miket képzelnek magukban az emberek. Amint az ember gondolkodik, olyan is valójában. Tehát mi saját magunk teremtjük meg a gondolatainkat. Saját magunk hozzuk elő azokat. Ha megragadtatok ezekből valamit és ezekkel foglalkoztok, akkor a hitetek képes lesz szárnyalni, és nagy dolgokat lesztek képesek az Úrnak elvégezni. Nagy gyógyítások lesznek majd.

Gyermekkoromban mindig ábrándoztam és képzelődtem, nem voltak szomszédjaink, így magamban játszottam, mert a nővérem és a két húgom nem akartak velem játszani. Később apukámnak segítettem sokat, álmodoztam közben, csak gondolkodtam, képzelődtem. Jó az a gyermekeknek, ha unatkoznak, mert akkor kezdik használni a képzeletviláguknak erejét, és Isten képes oda betársulni.

A mai gyermekek igen aktívak, a tévé, videó, és komputeres dolgok világában és elvesztik ezt a képességüket, hogy a képzeletükben a gondolataikkal képesek legyenek kigondolni és megteremteni dolgokat. Egy elveszett generáció ez a mostani ezért, és ti pedig, mert ezen a helyen vagytok, hogy tudjátok, hogy ez hogyan működik, óriási dolgokat lesz képes Isten elvégezni általatok.

Mert a legfontosabb, amit nekem is meg kellett tennem, hogy kordában tartom, szorítom a képzelgéseimet, a képzeletvilágomat. Mert bármit képes voltam megálmodni, és azt végrehajtani. Isten oda betársult hozzám. Ezt veletek is meg tudja tenni, és képes nektek egy szempillantásban megmutatni valamit. De ugyanúgy hitre van szükség ahhoz, hogy azt keresztülvigyed. Benned van ez a képesség. Titeket mindig úgy nevezlek, mint Kelet-Európa elrejtett kincseit, akiket Isten megtalált.

Most, hogy ilyen az időjárás, nagyon sokan beszorulnak a lakásba, olvassuk a könyveinket, vagy nézzük a tévét, az is unalmas lesz egy bizonyos idő után. Magunkat láthatjuk ilyenkor, hogy ezt tesszük, és úgy lássuk magunkat, ahogy Isten lát. Óriási képességeink vannak, amelyeket Isten tett belénk.

Amikor a megdicsőült testünket fogjuk megkapni, nem ebben a hús, és vér, testünkben leszünk, hanem a megdicsőült testünkben leszünk, akkor a testünk sem korlátoz minket. De ebben a formában, ha kifejlesztjük ezt a képességünket, képzeljük el, hogy mire tudjuk azt használni majd.

Nagyon sokan elkövetik ott a hibát, hogy úgy gondolják, Isten mutatta nekik azt, és közben az csak a hústestből eredt. Van, amikor azt vélik, hogy démonikus, de nem az, az ördög csak ott ül és figyel, és abból tudja meg, hogy miket gondolsz, amiket utána teszel és mondasz. Hiszem, hogy valahová eljutunk ebben, hogy tudjuk hová tenni magunkat benne. Hallelúja!

A Bibliánkat illetve ragaszkodunk ahhoz, hogy olyanná tegyük azt, mint az eredeti és erre törekszünk is. Nagyon sok gyógyulás van jelen, látni kell magunkat abban a gyógyulásban, hogy meggyógyultunk. És tervezzél valamit a nyárra, hogy mit teszel és hová mész, mert a képzelőerőnket kell használni, társítva a hitünkkel. És a többi gondolatot pedig elutasítani, kitakarítani a házból!

Dicsőség Istennek! Ámen!

BÉKEVÁR FŐOLDAL