2009.03.25.

NÖVEKEDÉS, DICSÉRET!

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2009. március 22.

 

2Korinthus 9/6 Azt mondom pedig: aki szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat.

Vannak, akik sértődésnek veszik, ha adományt gyűjtünk, úgy gondolják, ha adakoznak, az elveszett dolog. De itt nem adásról, hanem vetésről van szó és ez nagy különbség.

Van, akinek időzítve van, hogy mikor tud adni, mert amikor kapja a fizetését, vagy a nyugdíját, akkor tud adni, ez is rendben van. Mindenkinek azonban fel kell oda növekedni, hogy ha adományt gyűjtünk, nem veszi azt zokon. Azért tesszük, mert az Úr ezt mondta.

Kint voltam az előtérbe és láttam, hogy ahogy jöttek be, beletették sokan az adományos dobozba az adományaikat.

Elmagyarázom, hogy hogyan működik.

/7-8/ Ki-ki amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kényszerűségből;

mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek,

Egy napon fel kell növekedni oda, hogy megtanulunk bízni az Úrban, a szívünket pedig meg kell alapozni az Ő Igéjével.

Nem tanítottam túl sokat ezen a területen, de ma is arról tanítok, hogy hogyan növekedjünk. Ma pedig a növekedéssel kapcsolatban a hálaadásról fogunk beszélni.

Hálát fogunk adni Istennek a mai napon azért, hogy tudunk adni az Úrnak, és fogunk imádkozni az adományotok felett.

Példabeszédek 3/9 Tiszteld az Urat a te vagyonodból, a te egész jövedelmed zsengéjéből.

10. Ekképpen megtelnek a te csűreid bőséggel, és musttal áradnak el sajtód vályúi.

Azt mondja itt az Írás, hogy ismerd el, hogy mindened, ami van, azt Isten adta, Tőle jött.

Köszönjük Úr Jézus, megkötjük a betegség szellemét, megkötjük a hiány szellemét. A szolgáló szellemeket kiküldjük, hogy hozzák be a szükséges anyagiakat. Megkötjük a szegénység szellemét minden egyes élet felett, megparancsoljuk a munkahelyeknek, hogy a szentekhez jöjjenek, az előléptetések a szentekhez jöjjenek, új ötletek a szentekhez jöjjenek, a gazdagság a szentekhez jöjjön Jézus Krisztus szent nevében. Ajtók nyíljanak meg, a gyarapodásra ajtók nyíljanak a Jézus Krisztus szent nevében. Ámen!

Adománygyűjtésre kerül sor. Dicsérjük az Urat!

Egy örömet lehet érzékelni itt szellemben, amit annak tulajdonítok, hogy egyre inkább elmélyedünk és belegyökeredzünk az Igébe. Nagyon nagy mennyiségű hit van itt jelen, a gyógyító kenetek működnek, a helyeteken meggyógyulhattok.

Mozi vetítésekre kerül sor, kialakításra került erre egy terem.

Megemlítésre kerül, hogy országunkban a gazdasági helyzetnek fel kell lendülnie, mert a szomszédos országokból járnak ide vásárolni. Ezért a forint erősödik.

Mondja az Írás, hogy közeledjetek Istenhez és Ő is közeledni fog hozzátok. Az emberek úgy gondolják, hogy tudják, hogy kell közeledni Istenhez, de valójában nem tudják. Minél közelebb kerülünk hozzá, annál nagyobb mértékben fogjuk megtapasztalni az életünkön Istennek az áradását.

Tehát nem mi akarjuk birtokolni a hitet, hanem azt szeretnénk, ha a hit birtokolna minket.

Zsoltár 139/23 Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat!

Egy állítással szeretném kezdeni. - A hálaadás Istenhez, utat nyit Isten felé.

A kérdés úgy merül fel, hogy van-e egyáltalán okunk arra, hogy panaszkodjunk, vagy zúgolódjunk? Mindannyiunknak lenne rá okunk, de nem azokat a dolgokat kell keresnünk az életben, amelyekről panaszkodhatunk.

Van ennél egy magasabb szintű élet is, ez pedig egy hálaadó szívvel teljes életet élni, és hálákat adni Istennek. Egy hálaadó szívvel teljes életet élni, egy hálaadó magatartásformát élni és megtanulni hálát adni az életünkért Istennek.

Isten csak olyan mértékben ismerhető meg, amilyen mértékben kijelenti magát számunkra. Isten kijelentette magát az Ő Igéjében, vagyis ott fogjuk mindazt megtanulni Őróla. Ha az Igét kizárjuk az életünkből, akkor Isten nem lesz megismerhető számunkra.

Ha nem olvassuk az Igét, és nem gondolkodunk az Igén, akkor lehetetlen lesz számunkra, hogy valaha is megismerjük Őt.

Isten olyan mértékben ismerhető csak meg, amilyen mértékben magát kijelentette és Ő magát az Igében jelentette ki.

Meg van tehát az a kezdeti hely, ahol el tudunk kezdeni ismerkedni Istennel. Vigyázni kell arra, hogy ez ne a megtapasztalásunk legyen, hacsaknem akkor, ha ez a megtapasztalás egybevág az Igével.

Az emberek az életük rossz megtapasztalásait szokták Istenre ráhúzni, és utána vallásos módon azt mondják, hogy Isten tehet az életük rossz tapasztalatairól. Nagyon boldogan jelenthetem ki magam ezen a helyen, hogy Isten soha senkinek nem adott rossz megtapasztalásokat. Isten mindannyiunknak jó élettapasztalatokat akar adni. A Biblia a legnagyobb számban eladott és vásárolt könyv, de a legkevésbé olvasott könyv. Nem tudunk mi sem Istenben előrehaladni, hacsak nem töltünk időt az Igében. Szeretnénk mindannyian, ha Isten felénk közeledne, de ehhez nekünk kell közelednünk Őhozzá.

Ez lehet, hogy azt jelenti, hogy több imaidőt kell szakítanod az imádságaidra. Azt írja itt az Ige, hogy vizsgálj meg engem Isten és ismerd meg szívemet. Ez a megismerni valójában azt jelenti, hogy halld meg Uram a szívemet, mi pedig halljuk meg az Ő Igéjét.

Vizsgálj meg engem és halld meg a szívemet. Isten tehát arra figyelmez, hogy mi hallatszik ki a szívedből. Isten nem arra figyelmez, ami a szükségeidből hangzik ki, hanem, ami a szívedből hangzik ki.

Isten már megígérte, hogy minden szükségünket be fogja tölteni. Tehát felül akarunk kerekedni és nem csak a szükségeink szintjén gondolkodni, hanem afölött lenni, mert Isten azt hallgatja meg, ami a szívünkből kijön. Próbálj meg engem, - írja. Ismerd meg a szívemet. Olyasmi ez, mint amikor az aranyat tisztítják a forró kemencében, megolvasztják az aranyat és a nem oda való szennyeződéseket leveszik a tetejéről.  

És amikor a fölözéket eltávolítják, akkor a színtiszta arany marad. És ezt mondja itt az Ige, hogy tegyél engem próbára az Igéddel.

Az az igazság, hogy Isten rossz dolgokkal nem fog megpróbálni minket, mert Istennél nincsenek rossz dolgok, és Isten nem használja az ördögöt és az ő dolgait.

Jakab 1/17 verse mondja, hogy: Minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről való és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka.

Tehát Isten nem fog minket a rossz dolgokkal megpróbálni, Isten az Igéjével fog minket megpróbálni.

Isten az Ő Igéjének a kemencéjébe fog helyezni minket, és ha ott tudunk az Igéjének a kemencéjében tölteni elég időt, akkor a fölözéket, ami nem oda való, Isten leveszi, és nem marad más bennünk, csak a színtiszta arany.   Isten tehát az igaz, tiszta szívet keresi.

Isten meghallgatja az igaz tiszta szívet és választ ad rá az Ő erejével, és az Ő hatalmával, és a teljes képességeit rendelkezésünkre bocsátja.

Ismerd meg a gondolataimat, másként – halld meg a gondolataimat. A gondolatainkat pedig szavakban tudjuk világra hozni. Tudjuk jól, hogy a szavaink a gondolataink megnyilvánulási formája arról, hogy min gondolkodunk.

Mindent nem mondunk ki, amit gondolunk, de a legtöbbjét igen. Ami kijön a szánkból, az annak a visszatükröződése, hogy mi zajlik a gondolatainkban. Isten arról beszél, hogy meghallja a szívünk gondolatait a szavainkon keresztül. Ha a mi szavaink, amelyeket kiejtünk, nem egyeznek Istennek az Igéjével, akkor Isten nem fogja meghallani szívünknek azokat a gondolatait.

Mert Ő azokat a szavakat fogja meghallgatni, amelyek az Ő lényére illeszthetők és leírják az Ő lényét, és a szívünkből jönnek ki. Ő az Igéjével próbál tehát meg minket a mai napon.

Úgy gondolom, hogy Isten a mai napon is azon munkálkodik, hogy a Gyülekezetét, Krisztus Testét az Igéjével próbálja meg. Ki az, aki ragaszkodik az Igéjéhez, ki az, aki kitartó abban, és ki az, aki nem?

Sok prédikátor elhagyva Isten Igéjét, szórakoztató dolgokat hoz be, hogy a gyülekezet tagjait azzal szórakoztatja. Teljességgel elfordulnak az Igétől. Isten teljességgel ki fogja ezt tisztítani a gyülekezetéből, és elő fogja hozni azt a maradék csapatot. Istennek mindig is volt egy ilyen megmaradtak előcsapata.

A gondolatoknak három fő csoportját különböztethetjük meg. És nincs gondolat, amely e három valamelyikébe ne illeszkedne be.

1/ Az első birodalom: - Isten gondolatai.

2/ Az ember gondolatai.

3/ Sátán gondolatai.

Bármely gondolat is, ami feléled benned e három valamelyikébe tartozik. Ezen kívül más forrásból nem lesznek gondolataid.

Isten birodalmában vannak jelen az Ő gondolatai. Isten birodalmában az Ő gondolatai az Ő Igéjéből jönnek elő.

Ha soha nem olvasod a Bibliádat, akkor nem tudsz vételezni Isten gondolataiból. Keresheted ugyan az Ő gondolatait, de ha nem olvasod a Bibliát és nem hallod ezeket az Igéket a Bibliából, nem jönnek elő Isten gondolatai.

Ha Isten gondolatait kívánom, akkor el kell mennem Isten Igéjébe, ahol Isten kinyilvánítja az Ő gondolatait. És meg kell engednem, hogy a Szent Szellem élővé tegye számomra ezeket a gondolatokat. Velem is megesett, hogy miközben olvastam az Írásokat, más igehelyeket világított meg a Szent Szellem közben. Tehát ez az Isten birodalom.

Van egy másik óriási köre a gondolatoknak, ez az emberi gondolatkör. Ezek olyan elképzelések, gondolatok, amelyekkel az ember maga jön elő, a természeti világból születendő gondolatok. Általában saját magunkról szólnak, az autónkról és minden másról, ami velünk kapcsolatos.

Van egy harmadik világ is, ez pedig a sátán szellemi birodalma és az ő gondolatai. Ő is képes arra, hogy gondolatokat helyezzen az elmédbe. Mindaz, ami rossz, vagy egy gondolat, ami valaki ellen irányulna, az a gondolat a sátántól, vagyis az ördögtől jön. Bármi, ami rossz lenne, vagy valaki ellen van, az a gondolat az ördögtől. El is kell gondolkodnunk ezen.

Istennek a birodalmában az Ő gondolatai az Ő Igéjéből nyerhető ki.

Az ember gondolatai pedig a fizikai világban, ahol él, általa le vannak határolva, korlátolva vannak.

A sátán gondolata pedig démonikus gondolatok Istennel szemben, az emberrel szemben és mindazzal szemben, ami jó.

Ha ezt tudjuk, akkor nagyon könnyű beazonosítani, hogy honnan is származnak a gondolataink. Pl. halljuk a híreket, olvassuk az újságokat és látjuk, hogy mivel van az telve.

/23/ Vizsgálj meg engem, oh Isten és ismerd meg szívemet.

Isten tehát várja, hogy mi megszólaljunk. Úgy várja, mintha nem tudná, hogy mi az, amit ki fogunk mondani. Amikor beszélünk, az kinyilvánítja azt, amin gondolkodtunk. Vagyis kinyilvánítja a gondolatainkat. A gondolatoknak a legfelsőbb szintje azok Istennek a gondolatai.

Nem a legmagasabb oktatási intézményekből származnak a legmagasabb szintű gondolatok.

Legmagasabb szintje a gondolatoknak, - Isten gondolatai. Ha az ember gyülekezetbe jár – és járnia is kellene minden héten – amit ott hall, azt valószínűleg olyan gyorsasággal fogja elfelejteni, hogy amikor átmegy az utca túlsó oldalára már nem emlékszik rá, hogy mit hallott. Tehát általánosságban nem túl sok gondolatunk lesz, ami Istentől megformált.

Ésaiás 55/8 Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útjaitok az én útjaim, így szól az Úr.

Isten azt mondja az én gondolataim azok nem az ember gondolatai. Az én gondolataim azok nem az ördög gondolatai. Ha Isten útjait akarom járni, akkor el kell hagyjam a saját útjaimat. Mert közli velünk Isten, hogy nem a ti útjaitok az én útjaim.

/10/ Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én útjaim útjaitoknál és gondolataim gondolataitoknál.

Ha át akarok lépni abba a birodalomba, ahol Isten gondolatai találhatók, akkor át kell mennem Isten birodalmába, ahol kinyilvánítja azokat. Dicsérjük az Urat.

Következő lépésként pedig meg kell újítanom gondolataimat azokkal a gondolatokkal, amelyeket Isten kijelöl az Ő Igéjében. Amikor ezt teszem, akkor valójában mozdultam Isten felé. A természeti, fizikai embernek néha ez talán unalmas. De valójában valami pozitív dolgot cselekszem, mert Isten felé közeledek. És Isten is közeledik felém. Soha nem volt Istennek úgy kiáradása, ébredés, hogy valaki előtte Istent ne kereste volna és ne mozdult volna Isten felé.

Ha személyesen a saját életedben akarod Isten mozdulását, akkor először neked, személyesen kell megtenned a lépést Isten felé, azért, hogy Ő is mozduljon utána tefeléd.

1858-ban volt az Államokban egy óriási ébredés, ez pedig azáltal történt, hogy imádkoztak. Négy fiatalember kezdte, először is újjászülettek, utána elhatározták, hogy imádkozni fognak. Mondták nekik, hogy nem is tudjátok, hogy mit tesztek. Nem foglalkoztak ezzel, mert tudták, hogy a Szent Szellem mit tesz. És jöttek az emberek hozzájuk imádkozni, és két-három hónap után a prédikátorok is jöttek.

Kilenc hónap után már mindenki imádkozott, milliók. Kilenc hónap leforgása alatt. Oly nagy volt az áradás, hogy a bevándorlók, akik hajókkal jöttek a partok felé, már a vízen megtapasztalták a Szellem mozdulását és a kapitányok prédikátorokat hívtak a hajóra, hogy szolgáljanak az utasoknak. Hatalmas ébredés volt, kiterjedt a Szent Szellem mozdulása a hadihajókra, vitorlásokra is. És nem tudták valójában, hogy mit is tesznek. Azt mondták, hogy mi csak egyszerűen imádkozunk a Szent Szellem jelenlétéért. A Szellemre hagyatkoztak, mert a Szellem tudta. Tehát egy ébredés lett az imádság által.

A legutóbbi imakörünkön még a plusz székeket is le kellett tenni. Valami ilyesmi történik most, és azért imádkozom, hogy hogyan folytassuk. Lehet, hogy országszerte, területi imaköröket kellene tartanunk. De ez az, amit Isten most szeretne a Szelleme által. Ahogy az emberek jönnek az ország minden részéből és imádkoznak, nyúlnak ki Isten felé, úgy nyúl ki Isten felénk vissza válaszként. Ámen!

Az itt felolvasott 8-9-es versek elvisznek minket Isten gondolatainak világába. Naponta el kell határoznunk magunkat, és döntést kell hoznunk, hogy mi kívánjuk ezt a birodalmat, kívánjuk ezeket a gondolatokat.

Hallgasd meg a saját szavaidat és meg fogod hallani, hogy min is járnak a gondolataid. A hústestedet egyáltalán nem érdekli Istennek a birodalma és Istennek a gondolatai. De eljön az az idő, amikor meg kell mondanod a testednek, hogy pontosan mit tegyen. Nekem kell megmondani az elmémnek, hogy min gondolkodhat és nem az elmémnek kell diktálnia nekem, hogy én min gondolkodjak.

Még egyszer, hogy Isten birodalmába közeledhessünk Isten gondolataihoz, ahhoz az Ő gondolatait kell gondolnunk.

Példabeszédek 23-ban mondja, hogy amint az ember gondolkodik magában, olyan is valójában.

Tehát amin gondolkodunk, amilyen gondolati körben gondolkodunk, azzá is fogunk válni. Ez nagyon fontos, ezért tehát mégegyszer: - amilyen gondolatokon időzünk, azzá is fogunk válni. Az életünket megformálja, alakot ölt életünknek mindaz, amin gondolkodunk.

Ha Isten gondolatain időzünk, és azon gondolkodunk, akkor Isten elrendelt valóságává válunk az életünkben. Ha az emberi gondolatkörben mozgunk és gondolkodunk, akkor korlátokba és határokba fogunk ütközni. Démonikus gondolatok pedig a pusztító mintákat fogják kiépíteni az életünkbe, mert azok a gondolatok ugyanis az ördögtől vannak.

Pl. itt van az antiszemitizmus, zsidóellenesség. Teljesen démonikus gondolatsor, a világ bármely országában merülne is fel.

Tehát a szívünk mindig abba az irányba mozog, amin gondolkodunk. A szívünk olyanná formálódik, amilyenek a gondolataink. Amin gondolkodunk tehát, és amit kimondunk, azoknak Isten gondolataiban kell életet ölteni ahhoz, hogy a szívünk is Istennel lehessen. Keresztények imádkozzák, hogy – az én szívem Istennel legyen. Ehhez először az kell, hogy közeledjünk Isten felé. Amit mondunk, és amin gondolkodunk, annak ugyanannak kell lenni, azaz a szívünk Istennel legyen.

Megváltoztatván a gondolatainkat Isten gondolataira, meg fogja változtatni az életünk menetét, és ez el fog vezetni téged a hálaadásokhoz!

Biztosíthatlak a felől is, hogy aki soha nem ad hálát Istennek, az egy panaszkodó személy. Mert a kettő egyszerre nem megy, hogy hálát adunk Istennek és közben panaszkodunk. Aki panaszkodik, az azon időzik a gondolataiban, hogy mi az, ami rossz, azon időzik, hogy mi az, ami nem jól van, és abban nincs hálaadás. Ha az ember megváltoztatja a gondolatait Isten gondolataira, akkor megváltozik az az élet is, amit élni fog. Azok az emberek, akik hálaadó szívvel teljesek Isten felé, azok mindig hiszik, hogy a legjobb fog történni. A gondjaikat megtanulták, hogy mindig az Úrra vessék.

Zsoltár 94/19 Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a Te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet.

Egy másik lényegi pont, a gondolataink vagy depressziós hangulatot fognak hozni ránk, aggodalmaskodást a dolgaid felől, vagy pedig egy jó hangulatot, egy örömet fognak hozni. Istennek a vigasztalásaiban gyönyörködik inkább az én lelkem, mondja a Zsoltáros. Vagyis, amikor elkezdünk helyesen gondolkodni, akkor tudja Isten vigasztalni a lelkünket!

Ha a mi gondolataink Isten gondolatai felé mozdulnak, akkor képes Isten ezt a vigasztalást elvégezni. Elveszi tőlünk az aggódást, elveszi a nyugtalanságunkat. És az elménktől elveszi a depressziós gondolatokat. Istennek a vigasztalásában az is benne van, hogy Isten megnyugtatja az elménket.

Ha Isten gondolatait kezdjük gondolni, akkor egy biztatást veszünk az elménkbe. Tudjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, tudjuk, hogy Isten szeret minket, gondot visel rólunk, és nem aggodalmaskodunk a holnap felől. És Isten, aki a madarakat is gondozza és eteti, Ő a gyógyító, Ő az, aki már meggyógyított, megszabadított téged. És örömet és békességet fog hozni az elmédbe. Míg ha ezzel ellentétben, a rossz dolgokon kezdünk gondolkodni, és nem Isten gondolatain, ezek depressziós, súlyos gondolatokat fognak hozni ránk, amikor gondolataink nem Isten gondolatain időzik.

Az ellenség olyan gondolatokat fog sugallni és hozni az elménkbe, amely minket egy bizonytalanságba fog vinni, egy nehézség lesz rajtad, egy leterheltséget fogsz érezni. Úgy fogod érezni, hogy semmi nincs jól az életedben. Senki jó nincs az életedbe, és úgy érzed, hogy te magad sem vagy jó. Vagy pedig az egyetlen, aki közel vagy ahhoz, hogy jó legyél. És ezek a gondolatok elkezdenek kijönni a szádból.

Elkezded látni másokban azokat a dolgokat, amelyek nem jók, és mindazokat kezded észrevenni, amik a környezetedben nem jók. És utána mindenki mástól elvárod, hogy ugyanígy lássa ezt, mert te vagy az egyetlen, aki közel vagy az igazsághoz.

“Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a Te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet.”

Tehát ha Istenben gyönyörködünk, akkor az Ő vigasztalásai megvidámítják a lelkünket és örvendezni fogunk és köszönjük Istennek és hálát adunk neki – lehetünk akár az életünk legrosszabb helyzetének a közepén is. És akkor az Ige felbuggyan a szellemünkből.

Voltam sokkoló hatású helyzetekben és azok egyszerűen megolvadtak az Ige jelenlétében. Isten fog minket biztosítani ebben a vigasztalásában, hogy Ő nagyobb, mint az ellenség. Bármi jöhet ellened, tudnod kell, hogy a Nagyobb van benned! Boldog vagy és könnyen vagy, mert tudod, hogy az a teher leesett rólad. És teljes örömnek tartsátok mindazt, amin átmentek. És hálaadással tudod venni az Ő kedvességét, vigasztalását, a gyarapodást.

Ő már mindezt elvégezte értünk és megadta nékünk a válaszokat. Másrészt, ha panaszkodunk nap, mint nap, akkor soha nem fog közelebb jönni hozzánk Isten. Erre a panaszkodásra be kell zárni az ajtót és kívül rekeszteni ezeket az életünkből.

A Szent Szellem jelen van most, miről panaszkodnánk akkor, amikor Ő velünk van? Tehát örvendeznünk kellene és boldognak lennünk.

Kolosse 4/2 Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással.

Tehát más szóval az imádságunkban mindig ott kell, hogy legyen a hálaadás eleme. Azáltal, hogy elkezdünk hálát adni Istennek mindenkor, ez egy nagyon jó útja annak, hogy kezdjük kiigazítani a téves gondolkodásmódunkat.

Nem lehetséges tehát a kettő együtt, hogy hálaadó szóval adsz hálát Istennek és eközben a téves dolgokon jár az agyad.

A gondolatainkat fel kell emelnünk Isten gondolatainak a birodalmába. Minden igei dolog, ami a szívedből jön ki, az el fogja mozdítani a téves gondolatokat. Tehát vigyázni kell, hogy az imádságainkban hálaadással teljesek legyünk. 

Ez jelenti azt, hogy vigyázván figyeljünk arra, hogy a gondolataink ne menjenek se jobbra, se balra. Miközben imádkozunk, a gondolatainknak Isten gondolati világában kell maradnia. És minden imádságban elemként ott kell, hogy legyen a hálaadás.

A Bibliaiskolámba jött egy asszony, aki próféta asszony volt. Azt mondta, - ha imádkozol, majd befejezted az imát, akkor adj hálát, mert Isten megválaszolta az imádat.

Tehát a hálaadás az nagyon fontos elem, hogy valóban legyőzzük az ellenséget. A panaszkodó magatartásformától és a panaszkodó elmétől meg kell szabadulni.

Szinte feldolgozhatatlan, de Isten tudja, mielőtt még imádkoznánk, hogy mire van szükségünk. Kétezer évvel ezelőtt már megválaszolta minden imádat. És már meggyógyultunk.

II. Korinthus 1/20-ban olvassuk, hogy Istennek minden ígérete igenné és ámenné lett a Krisztus Jézusban.

A 2/14-ben pedig olvassuk, hogy hálát adunk Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban. Hálát adunk érte Istennek.

Nagyobb az, aki bennünk van, mint az, aki a világban van. Ezért legyőztétek azokat!

Minden betegség, minden probléma, minden nehézség, szegénység, hiány a lábunk alatt van. Nem foglalkozom tehát az ördögökkel, csak rajtuk taposok, rajtuk járok! Jézus legyőzte őket és vele együtt feltámadtunk, és az ördög a lábunk alatt van, ezt ki kell mondani. Így kell gondolni, és ha így gondoljuk, akkor ki is fogjuk mondani. Nem azt fogjuk kapni, amit imádkoztunk, hanem azt fogjuk kapni az életben valóságként, amit beszélünk. Ez egy dolog, amit az emberek megtanulnak. Megtanulják, hogyan kell imádkozni, mintha az csak egy formula lenne, és miután elimádkozták a kis imáikat, utána tovább beszélik a problémáikat. Legalább már nem a problémáikat imádkozzák, ennyivel előbbre vagyunk. De le kell állni arról, hogy a problémáinkat imádkozzuk, és a problémáinkról beszélünk, mert az nagy bajba hoz minket, megsemmisíti az imádságunkat.

Miután az Igét megismertük – ez az első számú probléma, amit látok az emberek életében – nem lehet a problémán tovább gondolkodni, nekünk a válaszokon kell gondolkodnunk, és a válaszokat imádkoztuk, tehát a problémáinkat ne imádkozzuk többé. Soha-soha. A választ, a megoldást imádkozzuk, és a megoldáson gondolkodjunk, és a megoldást beszéljük.

Elmondom nektek, hogy én az életem során nagyon keveset imádkoztam, mert beszélem, kimondom a dolgokat. - Mert ha valaki azt mondja ennek a hegynek, a problémának: kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Pontosan így fogod megkapni te is, amit mondtál!

Amit imádságotokban kértek higgyétek, hogy mindazt már megnyertétek és meglészen néktek. De először el kell fogadni, és ha elfogadtad, akkor már nem lehet azzal ellentétesen beszélni.

Tehát az emberek vagy nem fogadják el, amit kértek, vagy a beszédükkel rontják el!

Az Úrban egy győzedelmes életet lehet élni, a győzedelmet szólni, és abban a szempillantásban, ahogy a hazug tünet, fájdalom, vagy bármi jön, azonnal meg kell taposnod az ördögöt az Igével!

Még mielőtt beteg lennél, már akkor elkezded megvallani az Igét. Nem kell az egész imakönyvet megvallanod, elég egy Ige, ami beléd mélyed és elő fog jönni. Lehet, hogy a padlón fekszel, fel sem tudsz kelni, akkor jobb, ha már benned van az Ige, és az Igét kell szólnod és a tünetek pedig eltűnnek, mintha nem is lettek volna.

Én 33 éve elhatároztam, hogy ezt az életet élem, amikor megtudtam, hogy ez létezik és megértettem azt az ellenségről, hogy az a természete és azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. És egyetlen egy módon lehet leállítani ebben a gonosz munkáiban: az Igével. Nincs más út!  Szaladgálni körbe-körbe és megoldást keresni… Eljön az idő, amikor Isten elvárja tőlünk, hogy legyen bennünk Isten-Ige és Isten-gondolat. Minden erő az Igében van! És az Ige soha nem vall kudarcot! Meg vagy próbálva vele, de arra van, hogy álljatok ellent az ördögnek!

Kemény kötésűvé kell lennünk az Igével! Lehetsz te is kemény, az Igét használod az ördöggel szemben. A betegségnek minden formája, a szükség, a halál ezek mind az ördögtől vannak, ne fogadj el semmit, csak az Igével menj ellene.

És gyarapodni fogunk, az egész ország! Mi nem lefelé, hanem felfelé megyünk, mert az a jobbik irány!

A szomszéd országokat mind idefordítja Isten, hogy itt vásároljanak, a forint meg csak erősödik. És mi pedig megyünk felfelé.

Örvendezünk! Dicsőség Istennek! Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL