2008.12.30.

HIT ÉS KÉTSÉG!

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2008. december 28.

 

Zsoltárok 67/1-5

Dicsérjük mi is az Istent! És akkor

/6-7/

 Szükségünk van erre, és dicsérjük Őt.

Szerettem volna tegnap mondani, de most mondom a

Róma 16/20 A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar.

Hamar!

A félelmeknek, amelyek körbe kerítenek minket, ellene kell állnunk. Ausztráliának hivatalosan nagyon rossz dolga kellene, hogy legyen és mégis karácsonykor 3 milliárd dollárral többet költöttek az emberek a szokványosnál. Tehát azokat a prófétákat, akik mindenféle romlást hirdetnek a gazdaságok felett, úgy hiszem romlott tojásokkal fogják őket megdobálni.

A mai napon tanítani szeretnélek benneteket a hitről és a kétségekről.

A hitünk engedelmesség és kísértések által nyilvánul meg.

Mind a hitünk, mind a kétségeink az engedelmesség során tud megnyilvánulni és a kísértések során. Emlékeztetünk benneteket, hogy a sátán nem tud mindent. Egy módon tudja megvizsgálni, hogy mi van a szívünkben, és mi jön ki a szívünkből, ezt pedig a megkísértések során tudja megtenni. Isten pedig egy másik módon vizsgálja meg a szívünket, - hogy engedelmesek vagyunk-e ezekben a hitcselekedeteinkben? A hitünket tehát kétféle módon lehet kinyílvánítani.

Ma erről egy nagy megértést fogtok kapni.

I.     Korinthus 2/6-8

Az ördögnek tehát nem volt semmi előrelátása arról, hogy mit tesz a keresztre feszítéssel. Az ördög az elménket sem képes úgymond leolvasni.

Egyetlen módon tudja megtalálni, hogy mi van a szívünkben, - úgy, ha mi elmondjuk neki.

Megpróbálja tehát kimeregetni, hogy mi van a szívünkben és mindezt a kísértések során akarja velünk tenni.

Jézusról sem tudott túl sokat az ördög mindaddig, míg meg nem kísértette. A titok, amely el volt rejtve Istenben, az mind Jézusban jelentetett ki, fedetett fel. Nekünk már nem titok, mert kijelentetett az Igéjében. Amikor Isten titkairól prédikálunk, akkor Jézusról prédikálunk, mert Istennek a titkai mind Jézus körül összpontosultak és az Evangéliumba foglaltatik.

A prófécia, amely az ördög pusztulásáról szól, az I. Mózes 3 fejezetében található. Prófécia van ott arról, hogy – Istennek a magja, meg fogja rontani a sátánt.

De nem volt tiszta a látása arról, hogy ki is a mag, ezért volt az elrendelve, hogy két éves korig minden csecsemőt meg kell ölni, mert nem látta tisztán az ördög, hogy ki a Felkent. Annyit tudott csak, hogy jön majd egy mag, amely megtapossa, lerontja az ő fejét.

A sátán a sötétségben van, és nem a világosságban működik. Mindaddig nem tudta, hogy Jézus az a bizonyos mag, akiről a prófécia szól, amíg Keresztelő János meg nem keresztelte Őt a Jordánban, és amikor feljött a vízből, a Szent Szellem leereszkedett rá galamb ábrázatában. Ekkor jött a kísértő hozzá és kísértette meg Őt a pusztaságban.

Ő volt a második Ádám, és a Szellem vitte Őt a pusztába, és neki bizonyítania kellett, hogy Ő az Isten Báránya.

A sátán, úgy ahogy Ádámot és Évát is megkísértette és tudni akarta, hogy mi van a szívükben, úgy jött Jézushoz is a kísértéseivel. Meg akarta tudni, hogy vajon ugyanúgy elbukik-e a kísértés során, mint ahogy Ádám is elbukott.

Ugyanez a helyzet velünk is. A sátán addig nem tudja, hogy mi van a szívünkben, amíg nem hozza hozzánk a kísértéseit. Két úton lehet felfedni, hogy mi van a szívünkben, hogy - hit van-e ott, vagy kétségek?

Istennek a hitünket az engedelmességünk által tudjuk megmutatni. A hitünket a sátán pedig a kísértések által tudja megpróbálni azáltal, hogy mi is van valójában a szívünkben. Mert ami a szívünkben van, az fog kijönni, mert a szívnek a bőségéből, a teljességéből szól a száj.

Mi történik miután szólt a száj? A cselekedetek követik azt a kísértésben. Mi történik tehát? A sátán hozza a kísértéseit, hogy így megtudja azt, hogy mi van a szívünkben, mert ami ott van a szívünkben, az fog kijönni belőlünk.

Ez fogja megmutatni a sátánnak, hogy mi a hit, vagy pedig a kétségek és a hitetlenségek embere vagyunk. És a reagálásunk fogja azt hozni, hogy hoz-e még több kísértést, felbátorodik, vagy pedig meghátrál.

Zsidó 2/14

A kísértések során tudta Jézus kimutatni a szívét. És ez egy folyamat volt, ezért is mondta Jézusnak először, hogy – ha tényleg Isten Fia vagy, akkor változtasd ezeket a köveket kenyérré.

Jézus azonban nem kompromittálta azt, ami őbenne volt. Valójában nincs ilyen, hogy a hitünk kudarcot vall, hanem kompromisszumokat kötünk. A hitem csak akkor bukik meg, ha hajlandó vagyok kompromisszumok kötésére.

A megpróbáltatásainkban hajlamosak vagyunk arra, hogy kompromisszumokat kössünk, miközben a hitünk megpróbáltatik, hiszen egy időzónában zajlik mindez, egy idő tengelyen élünk.

Jézus is mondhatta volna, hogy – jól van ördög, megmutatom, hogy ki vagyok én, de nem tette. Nem kell tehát az ördögnek bizonyítani a hitünket, egyszerűen csak engedelmességben kell lennünk Isten felé.

A megpróbáltatások és a próbák során képesek vagyunk, ill. elkövethetjük azt, hogy kompromisszumokat kötünk a hitünkben, mert elvesztjük a türelmünket.

Ez a leggyakrabban előforduló eset, hiszen időben vagyunk.

Elvetjük a magot és az egy örökkévaló mag, tehát nem az időzónában van a növekedése.  

Egy örökkévaló magot vetünk el, és mint magvetés itt az időtengelyen várjuk a növekedését, pedig egy örökkévalóságba működő magot vetünk el. Tehát az időskálán van egy folyamata a növekedésének és a megnyilvánulásának, és ezt mi nem irányítjuk. Kompromisszumba úgy esünk bele, ha a szemünket a körülményekre vetjük, hogy mi is történik a természeti síkon, ránézünk és feltesszük a kérdést, hogy Isten mikor fogja vajon megválaszolni az imánkat, vagy eljutunk arra a következtetésre, - hogy Isten nem fogja megválaszolni az imámat.

Ilyenkor vétjük el, és kötünk kompromisszumokat. Ilyenkor a gondolatainkat nyilvánítjuk ki a sátánnak. Ilyenkor látja meg, hogy mi is zajlik bennünk belül.

Mert az ördög nem annyira ostoba, hanem ravasz és dörzsölt és így próbálja megtudni, hogy mi van bennünk. Kísértéseket hoz, hogy ezáltal megnézze, hogy mi van belül.

Amikor megerősödnek az ő megpróbáltatásai, és erősebbé veszi ezeket a nyomásait, akkor vagyunk közel a válaszhoz, az áttörés előtt állunk.

Tehát a sátán így tudja megnézni, hogy mi van a bensőnkben. Ezért nagyon óvatosnak kell lennünk abban, hogy a megpróbáltatások, a próbák ideje során ne hogy kompromisszumot kössünk a hitünkben.

Ezért mondja Jakab a levelében, hogy – teljes örömnek tartsátok, amikor különféle megpróbáltatásokba, kísértésekbe estek, mert ilyenkor próbálja meg a sátán, hogy mi is vagyunk, és mi meg tudjuk mutatni, hogy mi van bennünk belül.

És teljes örömnek fogom tartani, mert igenis nem fogok az ördöggel kompromisszumokat kötni a hitemben, az érzékeimben, az én erkölcsi járásomban Istennel.

Nem fogok kompromisszumokat kötni. Az én járásom Istennel a legfontosabb.

A sátán tehát így próbálja kimeregetni belőlünk, hogy mi is van bennünk.

Így próbál meggyőződni arról, hogy tényleg belül is ez a hit van-e, vagy csak szóljuk. Az értelmünkben van egy meggyőződés róla, hogy ez az igazság, de a szívünkben nincs ott a teljes bizonyosság, - ezt próbálja meg.

Ha a sátán tudta volna, hogy mit tesz az Úr keresztre feszítésével, ha tudta volna, hogy mi következik ezután, akkor soha nem kísértette volna meg az Urat, nem feszítette volna keresztre.

Azt olvassuk ott a megpróbáltatások után, hogy elment tőle a sátán egy időre és utána visszatért, hogy megnézze, hogy az Ige ott van-e még mindig belül?

Vannak néhányan, akik az idén már nem ott vannak a hitjárásukban, mint tavaly ilyenkor. Azt teszi az ördög tehát, hogy visszakanyarodik és megvizsgálja.

Ezért kell az Igén megállnunk és növekednünk és megmutatnunk, hogy igenis hűséges szolgái vagyunk az Úrnak, bennünk az Ige van.

Októberben voltam igen megpróbálva az ördögtől Izraelben. Az ördög igen ostoba volt, mert azt nem tudta, hogy nem vagyok semmilyen kárhoztatás alatt. Az Úr pedig mint egy nagy vízfolyam jött segítségemre és a hazug tüneteket elsöpörte az Igével. Erre a helyre akarunk eljutni.

Ha egy kis lazaságot talál bennünk az ördög, akkor a teljes erejével oda jön arra a pontra. Ez a szó, sokkal többet jelent az angolban, mint a magyarban, amikor azt mondjuk valamire, hogy – laza.

Elmondom nektek, hogy velem mi történt egyszer. Kétéves koromban történt ez velem, és nem voltam igazán megtanítva még a lovaglásra és egy fiatal lovon ültem. Egy biztos pálya volt, mert egy üres mező volt, ami fel volt szántva. Az ember, amikor lovagol, a lábát be kell tennie a kengyelbe. Az enyém pedig kilógott, laza volt a rögzítés. Kiállt ott valami szúrós szár a földből. Engem ló soha le nem dobott a hátáról, 30 éves koromig nem történt ilyen. De ez a szúrós szár, megszúrta a lovat a hasánál és a ló nagyot ugrott és én nem tudtam mibe kapaszkodni, nem tudtam megállítani. A lábamat próbáltam bedugni a kengyelbe, de nem érte el a lábam és én is elrepültem a levegőbe. Semmit nem tudtam tenni ebben a dologban.

Tehát az ördög ezt a pillanatot várja. Két – három km hosszú vagonsorokat vezettem és abban sem lehetett megengedni a vagonok közötti kapocsban a lazaságot. Masszívan minden vagonnak egymáshoz kellett csatlakoznia. Ha nem így volt, milliós károk keletkeztek.

Visszakanyarodva tehát a sátánnak a kísértéseire, hogy megvizsgálja, hogy hitben, vagy kétségekben vagyunk, a cselekedeteink és a szavaink által.

Látom az emberek szemében olykor a félelmet, ahogy beszélnek arról a dologról, már akkor látszik, hogy az illető bajban van. Ezt teszi az ördög megkísért, megpróbál. Hoz egy kis fejfájást, és akkor panaszkodunk, hogy – jaj de fáj a fejem, olyan mintha migrén lenne, akkor már a tiéd. Tehát figyeli, hogy mit mondasz ki ilyenkor, és miket cselekszel? De ugyanígy Jézus is figyelmez ilyenkor a szavainkra és a cselekedeteinkre.   Ilyenkor információkat szolgáltatunk ki magunkról.

Ez az egyedüli mód, hogy az ördög valamit megtudhat rólad, mert ő nem a világosságban van, ő a sötétségben jár. Ahhoz, hogy minket le tudjon győzni, ahhoz az szükséges, hogy mi együttműködjünk vele. Oly sok ember nem tudatosítja magában, hogy mit is beszél, és mit is cselekszik.

És észre sem vesszük, hogy ilyenkor megengedjük, hogy ő megtudjon rólunk dolgokat. És amikor jönnek a félelmek, akkor pont az ellentétjét tegyük.

Ha az ember fél felszállni egy repülőgépre, amint összegyűlik annyi pénzed, szállj fel egy repülőgépre, pont az ellenkezőjét cselekedd meg, ha csak nem a Szellem vezet valami másként, akkor az más dolog.

I.     Thesszalonika 3/5

Pál küldött hozzájuk valakit, hogy megtekintse a hitüket. Pál hozta létre ezt a gyülekezetet, nevelte a hitüket és meg akart győződni arról, hogy nem volt hiábavaló a fáradozása, mert azt tudta, hogy a kísértő ott járt náluk és akarta tudni, hogy a hitükben szilárdan megállnak-e?

És hogy a szavaikban és a cselekedeteikben ott állnak-e, amik szükségesek a győzelemhez. Mindannyian beleeshetünk abba a hibába, hogy türelmetlenek leszünk.

Ezért oly fontos, hogy állandóan, folyamatosan tápláljuk magunkat az Igével és őrizzük az Igét a szívünkben, hogy ott uralkodjon. Itt az internet korában egyszerűen csak le kell tölteni, annyit kell utána tenned, hogy figyelmezel rá, hallgatod. És dicsérjük az Urat ezért!

És ez egy jó mag, amit elvetsz, és erről szól az egész, hogy együtt növekedünk.

Zsoltárok 19/14

       -Már kiterveztem és legyetek velem hitben együtt, hogy lesz egy szép nagy kivetítő képernyőnk, ahová ki lesznek vetítve az igeversek, hogy mindenki a szemével is láthassa, amit olvasunk. -

Az előbb említett Igéből kiderül, hogy vannak olyan gondolatok és szavak, amelyek nem elfogadhatók Isten számára.

Nekünk az Írásban parancsolatunk van, hogy le kell vetni azokat a rögeszméket, gondolatokat, magaslatokat, amelyek ellent mondanak Isten Igéjével.

 Ami engem illett, az én véleményem, hogy nem létezik betegség, a fájdalom sem létezik, nem fogadom el egyáltalán, egyáltalán nem létezik, szellemi forrású, eredetű, amit próbál ránk helyezni az ördög.

Valójában nem létezik! Nem mélyedek most bele ebbe a gondolatba, de mondom nektek, hogy nem létezik. Mert a bűn is szellemi eredetű, egy angyalban találtatott a bűn, és Jézus által teljesen megsemmisíttetett. Nem tudom, hogy a prédikátorok miért prédikálnak a bűnről.

Mit teszünk akkor, amikor ezeket a gondolatokat, magaslatokat, téveszméket lerontjuk? Növekszünk a szellemünkben, és amikor a kísértő a gondolatainkon keresztül jön, ezért kell ezt figyelemmel kísérni és uralni, mert azt fogod majd te is találni, hogy egyszer majd elöntenek ezek a gondolatok. Akkor meg kell érteni, hogy éppen mi is történik, a kísértő mit tesz.

Ezért kell ezt az őrködést a gondolataink felett egyre jobban uralni és a hitünket pedig egyre jobban alapozni. Így lehet járni Istennel, mert a kísértő el fog jönni, meg fog látogatni téged is, hogy megvizsgálja, mit talál benned belül, és addig fog pásztázni és pásztázni, mert azért van ott kint a világban, hogy legyőzzön téged.

De te legyőzhetetlen vagy a hiteddel, ezért megyünk keresztül ezen ma, hogy ezt megtudd.

És újév előtt állunk és jó nagyokat fogunk csapni rá az újesztendőben is, mert az igazi isteni hit nem képes arra, hogy kudarcot valljon. Az igazi hitnek nincsenek kudarcai. Az isteni eredetű hit nem képes elbukni, mert Isten nem bukhat el, és nem vallhat kudarcot. Ha a te hited kudarcot vallott, az azért van, mert te feladtad.

Te feladtad, hogy az Igén elmélyedj, meditálj. És ha abbahagytad az imádságot, akkor te hagytad abba az imádkozást. Isten valóban szeret minket és mi Isten gyermekei vagyunk. De ez még nem jelenti azt, hogy a hitünkbe nem kerülhet egy botlás, hogy kompromisszumot kötünk a hitünkben. Hol követjük el? - A szánkkal!

Az emberek nem szeretik a kiigazítást, de az egy jó dolog. Isten azokat, akiket szeret, megfenyíti az Igéjével. Mivel fenyít meg minket Isten? - Az Igéje által teszi ezt.

Ha nekem szükségem van erre az igei fenyítésre, és neked is szükséged van rá, akkor mindannyiunknak szükségünk van erre.

Mindannyian célból vagyunk itt. Itt ebben az épületben is céllal ülünk, ezen a földön is egy bizonyos céllal vagyunk itt, egy küldetéssel. A pásztoroknak tegnap elmagyaráztam a fügefát.

Az Énekek-Énekében találjuk meg erre a választ igazán, - Jézus mondja a tanítványainak, hogy a fügefát figyeljétek.

Mert abban van elrejtve az elragadtatásunk, amikor a  fügefa a termését már meghozta, akkor mondja az én szerelmesemnek, hogy – jöszte hozzám. Kaptam erről ma is egy kijelentést. Az Énekek-Énekében a 2/10-ben mondja az Ige, hogy a fügefa már készen áll, meghozta a termését, a tél elmúlt, az eső elmúlt, a Szent Szellem kiáradása megtörtént, akkor én mátkám, én kedvesem, én szerelmetesem jöszte hozzám.

Tehát Izrael – a fügefa, a kulcs ebben. Tegnap elmagyaráztam, hogy sikerült 4 főt kihalásznunk a többi közül, és a Messiási zsidóság pedig egyre növekszik. Mindenben és mindenhol belenyúlnak a fonalaik, januárban már 4-en lesznek, és én örülök, hogy ezt a 4-et az Úr adta, Isten felkeni őket, és 144 ezren lesznek, akik termést fognak hozni, és akkor elhagyhatjuk ezt a helyet, mindannyian együtt.

Pál akarta tudni, hogy mi az, amit a kísértő talált a Thesszalonikaiak szívében, amikor a kísértő megkísértette őket.

Onnan tudta, hogy a kísértő eljött hozzájuk, mert maga Pál vetette el a szívükbe az Igét, tehát a szívükbe volt. És azt mondja az Írás, hogy az ördög azonnal ott terem, ahol az Ige el van vetve, hogy kilopja az Igét a szívekből. Ne gondoljátok, hogy valami különös dolog történt veletek, amikor megpróbáltattok, - írja Péter az övéinek.

-                   Most a hasnyálmirigy körüli fájdalmak mind elmúltak, meg fogja tudni az illető, amikor hazaér, hogy nincs többé. -

Legtöbben azt a hibát követitek el, hogy ilyenkor kiteszitek a piros zászlót és lobogtatjátok, hogy – ímé itt van az a gyenge pont, ide kérem! Az ördög pedig keresi azt a gyenge pontot. Mi van a szívedben arra kíváncsi, hit van ott, vagy kétségek?

Pál is ezt akarja tudni, hogy – mi van a szívetekben, vagy az én munkám hiábavaló volt?

Még egy dologra akarlak benneteket emlékeztetni, hogy Jézus a hitét nem a pusztaságban szerezte, amikor kísértetett, a hitét előtte szerezte meg, és utána vitte a Szellem a pusztaságba.

Nem akkor kell megszerezni a hitedet, amikor már a kísértésben vagy, ki tudja akkor mi fog kijönni akkor a szádból. Az ördög azt fogja mondani, hogy - hűha, ezeknek nincs is szükségük rám, jobban pusztítják magukat nélkülem. Hallgasd meg az embereket, hogy mi jön ki a szájukból. Egyszerűen fogalmuk nincs, hogy mit ártanak maguknak, nincs is szükségük démonokra. Tehát Jézus a kezdetektől építette a hitét.

Jézus már 12 éves korában ott volt a templomban.

Meg vannak a feladataink itt a földön. Te gondot viselsz a feladataidról? Mi vagyunk Krisztus teste és mindannyiunknak egyenként meg van a kitűzésünk, a feladatunk itt a földön.

Máté 28-ben tanítja Jézus a tanítványoknak, hogy nékem adatott minden hatalom mennyen és földön, elmenvén azért, ti menjetek, tegyetek tanítványokká mindenkit. Legyetek azokká, ami én voltam itt a földön. Mert én vagyok a Feje ennek az új Testnek és ti pedig a tagjai, ezért elbúcsúzok tőletek, és a mennybe megyek. És én leszek a Főpapja a megvallásaitoknak, ti pedig itt a földön maradtok és ragyogni fogtok, mint egy világítóoszlopok, az én Evangéliumomat fogjátok ragyogni, halottakat fogtok feltámasztani, ördögöket fogtok űzni, betegeket fogtok gyógyítani, és nagyobbakat is fogtok cselekedni, mint amit én cselekedtem.

Na ezt fogja fel az ördög! A lábam alatt van.

Tehát kiírással, feladattal vagyunk itt a földön!

A sötétségnek szüksége van a világosságra, mi pedig a sötétséget letapossuk, a lábunk alatt van.

És fel kell készíteni magunkat arra, hogy amikor jön a csata, meg tudjunk mérkőzni. Fogok imádkozni, itt leszek szombaton – mondja valaki, elkezdem a megvallásaimat. Olvasom a Bibliát.

Ilyenkor fel is jegyezheted magadnak, hogy az ördög is meg fog látogatni és kopogtat az ajtón. De az még mindig más helyzet, ha kívülről kopogtat, mintha belül él a házban és a kanapédon ül.

Tehát próbál egy kis helyet nyerni magának. Meg akarja nézni, hogy tényleg olyan elkötelezett vagy-e? És az Úr is keres magának néhány jó embert.

Gedeon serege, több mint 30 ezren voltak, Isten azt mondta, hogy túl sokan vannak ahhoz, hogy megnyerjük ezt a harcot, ezért válaszd szét őket, és aki úgy lefetyeli a vizet, mint a kutya, azokat küld haza. Az izraeliek nem szeretik, ha őket kutyáknak nevezik. Maradt neki 300 embere.

Különítsd el most a férfiakat a fiúktól, és a nőket a lányoktól.

Istenek erre van szüksége: - néhány odaszánt emberre.  Te odaszánt vagy-e? Az elhívásnak odaadtad-e magad?  Meg lehet mondani, amikor Istennel jársz. És úgy jársz, ahogy Isten mondta, mindaddig, amíg azt nem mondja, hogy meddig. Elkötelezve az Igét hírdetve, gyülekezetbe jársz, itt leszel vasárnap is. A Szent Szellem is itt van, Jézus is itt van. Te miért nem vagy itt? Ha valami mást kell tenned, meg fogja mutatni neked.

Zsoltár 30/5

Lehet, hogy valójában egy megpróbáltatás sorban vagy, szedd össze magad, hagy lássa a sátán a hitedet, te Isten gyermeke vagy.

/6/

Ne dobd be a törölközőt, mondják, amikor a box meccsek folynak, akkor szokott ilyen elfordulni, ilyenkor vége a meccsnek.

Az ördög nem marad ott örökre, csak egy időre jön megpróbálni, hogy tényleg odaszánt vagy-e, hogy tényleg az Igének szántad-e magad, és állsz-e az Igén ? És ha ellenállsz neki, akkor rettegésében megfutamodik tőled, és reggelre öröm száll be hozzánk!

Ha úgy érzed, ha nem, mutasd ki az ördögnek az örömödet. Én sokat tettem ezt az ördöggel. Úgy éreztem magam, mint a sáros út, mint amin százszor átment az úthenger, de fölkeltem és az ördög képébe mondtam, hogy – hű de jól érzem ma magam, bárcsak megtalálnálak, és még jobban megtaposnálak.

Mutasd meg, mi van belül.

Így lehet az örömödet megszerezni. Az ördög fogja hozni az érzéseket, hogy hogyan érezd magad. Mindegy, - ne fogadd el!

Nem lehet megengedni az érzéseinknek, hogy az diktálja, hogy hogyan érezzük magunkat. A jelentések azt mondják, hogy beteg vagy, akkor nézd meg, mit mond az Úr? - Az Úr azt mondja, hogy meggyógyultál.

Tehát nem engedhetjük meg, hogy megkérdezzük a testünk, hogy érzi magát. Mi mondjuk meg a testünknek, hogy hogyan is érezze magát!

Ezért nincsenek soha betegségeim és fájdalmaim, nem léteznek, mert az Úr teljesen szabaddá tett, megszabadított tőle, a lábam alatt van. Szívproblémák, izomproblémák, agy béli problémák stb. nem léteznek a testemben. Nincs nekem semmi ebből! Semmi ebből nincs nekem! Ki kell jelentenünk. Mondjad, jelentsd ki!

Ez a hit, ami belül van, ezt használni kell. És ez az engedelmesség az Igéhez, hogy engedelmeskedünk, ez mutatja ki a hitünket, hogy a hitem Istenben van.

Az ördögnek a megkísértései azt szolgálják, hogy kinyilváníthassam, mi van ott belül.

Mi van ott belül? - A Nagyobb lakik bennem, a Nagyobb, aki bennem van, - ezért legyőztétek azokat, mondja az Ige, mert a Nagyobb van bennem, a sötétség a lábam alatt van! A sötétség minden ereje megbéníttatott és megsemmisíttetett és a lábunk alá lett helyezve. Jézus alatt vannak? Igen! És Jézus ki? Ő a Fej! És ki a Teste? Emeld fel a kezed! Az te vagy, az ördög pedig a lábad alatt van! - A lábam alatt van! És a kenet teszi a rabokat szabaddá, és pusztítja el, teszi semmissé az igát, és nem vagyunk hajlandók kompromisszumra semmiben.

És ezért van utazó szolgálatunk, hogy szabaddá tegye az embereket.

Emlékszetek, hogy mondtam nektek, hogy elmentem Izraelbe, és a szellemek megkülönböztetésének ajándéka megnyílt és nem is tapasztaltam soha előtte ilyet, annyi ördögöt észleltem, a kenet söpörte le őket. Nagy öröm volt.

Mindenkiben ott van a Nagyobb. Ha nincs még ott, akkor be kell fogadnod Őt, és én magamat élővé teszem az Ige számára.

I.     János 4/4-ben mondja, hogy”Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat, mert nagyobb Ő, aki bennetek van, mint az, aki a világban van.”

Megnézzük az Efézusi levélben, hogy mi is van a lábunk alatt? Hol van az ördög?  Meg fogjuk találni, hogy hol van és dicsérjük közben az Urat.

Ausztráliában tartottam egy gyógyító összejövetelt, volt ott egy ember, akinek értelmi fogyatékossága volt. És egy kígyóval jött, és mondta, hogy itt van az ördög, mondtam, hogy – nem, nem, mert az ördög az én lábam alatt van!

Efézus 1/20-23

2/6-ban tovább folytatódik ez a jó hír “És vele együtt feltámasztott és vele együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban.” A békesség Istene végezte ezt el.

Róma 16/20 mondja, hogy “ A békesség Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar.”

Ezért győztem le azokat mind, mert a Nagyobb van bennem. Ezért vagyok győztes mindenben, mert a Nagyobb van bennem. És azért nem fogom feladni, mert nem úgy érzem a testemet, ahogy kellene.

Más szóval a hosszú távú elkötelezésre odaadtam magam az Igére. És ha ez itt Gedeon hadserege, akkor legyen úgy.

Izrael háborúba ment 1973-ban, az egyik parancsnokkal beszéltem, 33 tankja kellett volna, hogy legyen hivatalosan. Ebből 3 volt, ami használható volt. Azzal a 3-al ment el a háborúba, és megnyerte a háborút.

Erről szól ez, hogy felkentek vagyunk, és a kenet növekszik és terjeszkedik. És az Úr keresi azokat, akik felkentek.

Az Énekek-Énekére elmegyünk és elmondom nektek, akik nem tudtatok eljönni a pásztorkonferenciára,

2/11-ben olvassuk, hogy “Mert ímé a tél elmúlt, és az eső elmúlt, elment.

A korai és a késői eső is elmúlt, vagyis a Szent Szellem kiáradásának vége.

/13/ versben látjuk, hogy milyen állapotban van a fügefa, ami Izraelt jelképezi.

A fügefa érleli első gyümölcseit és a szőlők virágzásban vannak, jó illatot adnak, - kelj fel én mátkám én szépem és jöjj hozzám!

Ez a mi feladatunk, amit előtte el kell végeznünk. Minden faluban, minden városban, minden településen Romániában, Szlovákiában, Szerbiában, Olaszországban is hirdetni kell az Igét.

És dicsérjük az Urat!

Én nagyon jól érzem magam, nem tudom te, hogy érzed magad, én magamat boldogra prédikáltam, egy démon sem található itt az épületben. Egyszerűen csak járunk rajtuk, és nem számítanak. Amikor kavicsokon járunk, akkor mindegy, hogy nagyobbak vagy kisebbek, mind a lábunk alatt vannak és a figyelmünk központjában pedig Jézus áll!

Nem az ellenséget ragozzuk, hanem a győzelmet ragozzuk, a győzelemre figyelmezünk.

Úrvacsorát is fogunk venni!

 

Áldott légy Uram!                          Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL