2009.01.20.

VESD EL AZ IGÉT!

Jegyzet Csideiné Katalin tanításából
2009. január 18.

 

Az Úr velünk van és az Ő ajándékai jelen vannak. És mindig attól függ egy Istentiszteleten, hogy az Ige mit tud előhozni a te életedben, hogy mit kapsz, hogy milyen szívvel jössz ide. Ha a te szíveden éhség és szomjúság van, akkor megelégíttetsz. Ha azzal a szívvel jöttél ide, hogy megnézem és megkeresem itt, hogy mi a hiba, akkor nem fogsz kapni semmit. Lehet, hogy találsz hibát, mert emberből van mindenki, de az áldást nem tudod elvenni. Kértem az Urat, hogy akinek ma szüksége van ezekre a tanításokra, Igékre, azt hozza elő, és én hiszem, hogy elvégzi annak a szívében, aki ezt várja.

A mai napon arról szeretnék tanítani, hogy mi van akkor, ha nem jön a gyógyulás?

Ismerjük és tanítjuk a Bibliából, már Ésaiás megjövendölte, hogy a Messiás lesz az, aki a betegségeinket és a fájdalmainkat elhordozza és ezt az I. Péter 2/24-ben Pál apostol megismétli.

Valamennyien tudjuk, hisszük Isten Igéjét, a Bibliát és nagyon sok tanítást hallgattunk róla, hogy – Jézus sebeiben meggyógyultunk! Múlt időben. Ennek az Igének az igazsága azonban, nem mindenki testében jön valóságba.

Tudjuk, hogy hét útja van a Bibliában a gyógyulásnak.

Az egyik, amikor te imádkozol és kérsz.

A másik, amikor Jézus nevében gyakorlod a hatalmad, és követeled az egészségedet.

A harmadik, amikor úgy érzed, hogy kevés vagy egyedül és közös akaraton imádkozol valakivel, gyülekezettel, társsal, valakivel, aki hisz, aki ugyanúgy hiszi amint te.

A negyedik a hitből való imádság és a megkenés olajjal, - nehogy eltévesszük nem csak az olaj, hanem a hitből való imádság és a megkenés olajjal, a Jakab levél szerint. Szintén az Úr felsegíti őt, azt mondja az Ige.

Ötödik a gyógyítások ajándékai által, amit a Szent Szellem hoz az ő áramlásával, az Ő ajándékaként. Ajándékként is meggyógyulhatunk.

Továbbá a kézrátétel által, amit itt a gyülekezetben hétről-hétre tapasztalhatunk, és amit bárki megtehet Jézus nevében, - mert betegekre vetik a kezeiket azok, akik hisznek, azokat ilyen jelek követik, mondja az Ige.

És meggyógyulhatunk úgy, hogy az Ige valóságot ölt, megvalósul a te testedben.

Igen, de mi van azzal, aki imádkozott, akiért mások imádkoztak, aki itt volt és kézrátétellel imádkoztak érte, aki megkérte és közös akarattal imádkoztak vele, vagy aki itt volt a gyülekezetben és érzékelte a gyógyítások ajándékait és újra visszajött a tünete, és úgy érzi, hogy nem gyógyult meg. Mi van ilyenkor?

Erről szeretnék ma tanítani, szeretném, ha adna az Úr megvilágosodást, megértést nektek ma erről a szívetekbe, mint mikor világosságot gyújt valaki, hogy megkeressük azt, hol van a hiba, mit lehet ilyenkor még tenni.

A legkönnyebb betegség esetén azt mondani, hogy imádkozz értem. 

Mások hitén utazni mindig könnyebb, azt mondani, hogy – te imádkozz értem, mert te hiszel Istenben, és téged jobban meghallgat.

Azután felhívjuk Sanders pásztort, hogy ő imádkozzon értem, mert hisszük, hogy ő közelebb van, jobban meghallgatja az Úr. Azután megkérjük a testvéreinket, hogy imádkozzanak értünk. Ilyenkor mindig mások hitén utazunk.

Amikor most születsz ujjá, csecsemő vagy az Úrban, ez rendjén is van, hiszen azok, akik hisznek, azok imádkoznak érted, azok teszik rád a kezüket, azok vannak veled közös akaraton, és Isten a hit imáját tudja megválaszolni, ez akkor van, amikor még a te hited gyenge, de elvárja az Úr, hogy felnőj!

Elvárja, hogy miután ötször kimentettek a folyóból miután beleestél, tanulj meg végre úszni. Tehát magad hozd elő, magad szólítsd elő, vagyis a magad hitén próbálj megállni.

De erre azt mondja valaki, hogy – igen, de nekem fáj, visszajöttek a tüneteim, nekem rosszak a jelentéseim, nekem rosszat mondanak az orvosok, és nem érzem jól magam, és ilyenkor nagyon nehéz hinni. Amikor mélyen vagyunk, lent vagyunk a gödör alján, ilyenkor valóban nagyon nehéz hinni. Ezekben az esetekben ott van számodra a segítség, az imatársad, a pásztorod, a testvéred, de meg kell tanulnod akkor is, hogy mi a te dolgod.

Ezt fogjuk a mai napon megvizsgálni.

Nézzük, mit tehetünk még. Tudjuk, hogy Isten megtette a maga részét a megváltásban. Az Úr Jézus elhordozta a bűneinket, elvitte a betegségeinket és elvégezte a dolgát, miután megjárta a poklot, felment az Atya jobbjára és leült, végzett, befejezte! Ha egyetlen egy helyen is keresed a Bibliában, nem fogod azt találni, hogy – szólj Jézusnak, hogy tegyen valamit a téged gyötrő fájdalommal. Ő azt mondja, hogy én már megtettem. Nem fogod azt találni a Bibliában, hogy – szólj Jézusnak, hogy a betegségedet vigye el, azt fogod találni, hogy elhordozta.

Ha te ezt nem hiszed el, - hit nélkül nem fog működni.

A választ Jézustól meg fogjuk kapni mindenre, az Ő Igéjéből.

Az első, amit le kell szögeznünk, hogy nincs egyetlen egy pont sem a Bibliában, ami azt mondaná, hogy Jézus imádkozzon az ördög ellen. Tudjuk, hogy e világ ura a gonosz, és a betegségek tőle származnak, mert ő azért jött, hogy öljön, lopjon és pusztítson. Miért jött az Úr Jézus? - azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek és a ti örömötök teljes legyen.

Tehát Istennek nem akarata, hogy te betegségben, fájdalomban legyél, ez nem kedves az Úrnak! Ő már megszenvedett érted, kifizette érte a drága árat. Sokan mondják, hogy miért engedte ezt meg Isten? - Isten megtette az Ő részét.

Aki megenged valamit az ördögnek, az te meg én vagyok, akik megengedik, hogy hozzon az életünkbe az ördög olyan dolgokat, ami számunkra kellemetlen.

Igéket fogunk ezzel kapcsolatban megnézni, hogy mit tehetünk e világ urával.

Az Úr Jézus feltámadása után vagyunk.

Máté 28/16-18

Az Úr Jézus kapott minden hatalmat feltámadása után.

/19/

Elküldte a tanítványait. Kijelentette Jézus, hogy nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. A minden hatalmon kívül nincs más hatalom.

Ez a minden hatalom pedig az Úr Jézusnak adatott. És Ő pedig a tanítványainak adta ezt a hatalmat.

Márk 16/15-17

Ennek az Igének az első felhatalmazását nézzük. Azokat, akik hisznek, mit tesznek elsősorban? - Ördögöket űznek! A hívőnek hatalma van az ördög felett.

Honnan nyered a hatalmadat?

Azt mondod, - rendben van, Jézusnak volt hatalma, a 70 tanítványnak is volt hatalma, mert nekik adta Jézus.

Te honnan nyered ezt a hatalmat? Van-e neked is hatalmad erre?

Azt mondja Jézus ebben az Igében valójában, hogy – az Én nevemben gyakorold ezt a hatalmat!

Nézzünk meg három bizonysággal, három apostolnál, hogy mit írnak e világ urával való szembenállásról.

I.Péter 5/8

Ki az ördög? - A te ellenséged, aki neked rosszat akar.

Nézzük meg, mit kell tenned.

/9/

Azt mondja Péter, hogy – állj ellen! Hogyan? - Hitben!

Mikor tudsz ellenállni, mikor fogad szót? - Ha hatalmam van, és hatalommal tudok parancsolni!

Legfontosabb, amit értenünk kell, és a szívünkbe kell befogadni: - kinek kell ellenállni? - Neked kell ellenállni! Amikor jön a fájdalom, jön a tünet, jön a rossz hír, vagy nem jön valóságba amit kértél, akkor állj ellen. Neked kell megtenned! Senki más nem rúghatja ki az életedből, csak te teheted meg magad. Sanders pásztor elmondja, hogy van olyan nap, amikor kilencszer, tízszer is megrugdossa, hogy – takarodj!

Az életünk minden kellemetlen dolgában, bármi előjön, ott van, mint ordító oroszlán ott van, keresve azt, kit nyeljen el. A ti ellenségetek! Örökké ott van, ne felejtsd el. Állj ellent, szólj rá, küldd el! Kinek kell megtenni?

Nekünk kell ezt megtenni.

Sokan tartanak attól, hogy nem igazán fog szót fogadni nekik e világ ura. Hiába mondom én, hogy takarodj, vagy parancsolok, és ha nem fogad szót?

Ha kételkedés van a szívedben, akkor már nem hit van ott.

De nézzük meg a másik tanúbizonyságot és a végére meg fogjuk kapni a választ.

Jakab 4/7

Mit mond az Ige? Hogy imádkozz Istenhez? - Nem! Azt mondja: álljatok ellent. És ígéret is van ebben az Igében. Azt mondja, megfut előletek. Azt mondjuk Isten Igéje igazság. Ha Isten Igéje igazság, abban, hogy az Úr betölti minden szükségemet az Ő gazdagsága szerint, ha igazság az, hogy az Úr parancsol angyalainak, hogy őrizzenek engem minden utamat, ezeket könnyű elhinni. Akkor ebben is ott van az igazság, hogy állj ellent és el fog futni tőled.

Jakab apostol azt mondja, újra és újra, hogy nekünk kell tennünk valamit. Első pillanatban nekünk kell tennünk valamit, és nekünk kell elparancsolni. Meg kell értenünk, hogy nekem van tennivalóm vele, mert én érzem először, nálam jelentkezik először, nálam van a rossz jelentés, a rossz lelet, a fájdalom, a betegségtünet. Rögtön amint jelentkezik, parancsolj neki Jézustól kapott hatalmadtól fogva, és állj ellent neki.

Az ígéret pedig a tiéd, hogy – megfut előled. Ha nem fut meg, mert valaki azt mondja, hogy én ellenálltam, de nem ment el, akkor kérj bocsánatot Istentől, mert a Biblia azt mondja, ha ellenálltál, akkor megfut. És ha azt mondod, hogy igaziból ellenálltál – akkor valójában azt mondod ezzel, hogy a Biblia hazugság. És ha az Ige hazugság, akkor azt mondod, hogy Isten hazug. Kérjél bocsánatot. Legyen bármilyen hiba, az mindig bennünk van. Isten nem változik, Isten nem hazug. Ha Ő azt mondta, hogy állj ellent, akkor megfut, ha ellenálltál, akkor megfut!

Tehát csak próbálkoztál ellenállni, ez történt. Nem álltál ellene igazán! Nem azt mondja az Ige, hogy próbálkozzatok, hanem – állj ellent! Utasítsd el, parancsold ki, parancsold el, parancsolj rá, határozottan, keményen, mint akinek hatalma van! Ez a mi dolgunk. És ha hatalommal, hittel, erővel parancsolsz, Isten Igéjének működni kell.

Hogyan lehet ellenállni az ördögnek? A módszer is fontos. Kiabálok, ráparancsolok? - Hittel lehet ellenállni! Kiadtam a parancsot, és a szívemben hiszem, hogy elment, akkor is, ha még fáj, akkor is, ha más van a papíron, akkor is hiszem a szívemben, mert ráparancsoltam, mert hiszem Isten Igéjét, és hiszem, hogy elment és úgy cselekszem, úgy mozdulok, úgy élek, hogy hiszem, hogy elment. És holnap is elparancsolom, ha hozza, és százszor is, ahányszor előhozza, mindig elparancsolom. Ez a mód.

Isten Igéje hatalmat ad nekünk Jézus nevében arra, hogy uralkodjunk, hatalmunk legyen felette, és el tudjuk parancsolni. Meg kell tanulni, használni kell ezt a hatalmat, amit Isten adott. Biztosan ismerjük a példát is, amikor a közlekedési rendőr kiáll a forgalomba és feltartja a kezét, és megálljt parancsol, amikor jössz a kocsiddal. Miért állsz meg? Mert olyan szép nagydarab ember és félsz, hogy összetöri az autódat? Nem! Azért állsz meg, mert félsz, hogy elütöd? Nem! Azért állsz meg, mert neki hatalma van, már a ruhájáról tudod, látszik rajta, hogy neki hatalma van, hatalmat adott neki a kormány, a belügyminiszter, hogy téged megállíthasson. Eszedbe sem jut nem engedelmeskedni neki.

A gonosz ugyanígy látja, tudja, hogy neked hatalmad van!

Megnézzük ezt egy példában. Felismeri-e az ördög a hatalmat, felismeri-e, hogy neked van hatalmad felette?

Ap.Cs. 19/13-15

Ezek megpróbáltak démonokat űzni Jézus nevében.

A gonosz szellem felismerte Pált, hogy van hatalma felette, felismerte Jézust, hogy van hatalma felette, de ezeknek feltette a kérdést, hogy – kik vagytok ti, hogy nekem parancsolni akartok? Ők nem tartoztak Jézushoz, nem volt meg nekik a Jézusban lévő hatalmuk.

Ebből a példából látjuk, hogy a gonosz szellemek igenis tudják, hogy kinek van hatalma, tudják ki az, aki Krisztusban van.

Biztos, hogy a szellemvilágban van egy megkülönböztető ruhánk, mint a rendőrnek, valami jelünk van, a ragyogásunk vagy bármi, mi nem tudjuk, hogy mi, de az ördög azonnal tudja, hogy ti azok közé tartoztok, aki felemelheti a kezét, és ha megteszed, akkor megáll, ha megteszed, akkor elfut előled.

Azt mondta Jézus, hogy – Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Ezt a minden hatalmat nekünk adta. Nincs másnak hatalma az Úr Jézus nevében. Csodálatos hatalmad van!

Már láttuk mit mondott Péter és Jakab, most megnézzük, mit mond Pál.

Efézusi 4/27 Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet!

Ne adj helyet az életedben, magadban, mert hatalmad van! Jézustól kapott hatalmad van arra, hogy elzavard, elparancsold, kitiltsd az életedből!

Miért kaptad ezt a hatalmat? Azért, mert az Úr Jézus kegyelemből nekünk adta. Nem lehet kiérdemelni. Aki Krisztus Jézusban van, annak jár a Nevében lévő hatalom. És ezzel a hatalommal tudod kiűzni a gonoszt.

Mit csinált az Úr Jézus? Ő is volt kísértésben! Őt is megkísértette a sátán. Olvashatjuk ennek a történetét.

Mindig azt mondta az Úr Jézus, amikor megkísértette a sátán: - Meg van írva!  Tehát Isten Igéjével válaszolt.

Igen ám, de a következőkben a sátán előhozta Isten Igéjét, hogy – az is meg van írva. Neked is lehet, hogy elő fogja hozni, hogy – Isten akarata, hogy szenvedj. Isten akarata, hogy jobbá tegyen téged és megpróbáljon ezzel a betegséggel. Sehol nincs az Igében, hogy Isten a gyermekeire betegséget vagy fájdalmat tesz azért, hogy megpróbálja őket, hogy jobbá tegye őket. Van megpróbáltatás azoknak, akik hirdetik az Úr Jézust és az Evangéliumot, van szenvedés is, de ez nem betegség, nem rákbetegség, nem fizikális testi betegségről beszél itt az Ige.

Tehát szó nincs arról, hogy Isten fájdalommal és betegséggel akar téged arra szólítani, hogy változz.

Hogy válaszol Jézus a

Máté 4/7-ben

Ekkor monda néki Jézus

/10/

Jézus tehát ellenállt az ördögnek, ráparancsolt, - eredj el, mert meg van írva, és az Igével parancsolt.

Nézzük mi történt tovább

/11/

Mit mond az Ige? - Álljatok ellent és megfut előletek!

Mit tett az Úr Jézus? Példát mutatott nekünk. Megkísértették és ellenállt, Igével és hittel és ráparancsolt és elment. Beteljesedett az Ő életében is. Példaként mutatta nekünk.

Hol van a mi helyünk Krisztushoz mérve? Ez kell, hogy legyen a szívünkben bizonyosságképpen. Megtehetjük-e amit Jézus tett?

Azt mondjuk, hogy Jézus megtehette, mert Ő Isten Fia volt. De nem azt mondja Jézus, hogy el kell menned, mert Isten Fia vagyok, engem nem lehet megkísérteni. Jézus azt mondta, hogy – Meg van írva!

Tehát Isten Igéjét használta és arra támaszkodott és hittel parancsolt neki.

Nézzük, hol vagyunk mi? Az Úr Jézus fent van az Atya jobbján, megtehetjük-e mi is ugyanezt?

Efézus 2/1

Tehát Isten minket is megelevenített, szellemileg élővé tett minket.

/4-5/

És most jön a lényeg

/6/

Hol vagyunk? - Krisztus Jézusban az Atya jobbján. Nagyon nehéz ezt elfogadni a fizikai értelmünkkel, szemünkkel, hogy én Krisztusban vagyok?

Igen! Te vagy Krisztus Teste. Ott voltál vele a kereszten.

Azt mondod, hogy – még nem is éltem akkor.

Még nem is éltél, már akkor megváltott, akkor elvégezte, az elmúlt és az elkövetkezendő bűneidet elhordozta. A tiédet is elhordozta, elszenvedte, teérted is ott szenvedett, ott voltál vele. Azután vele együtt megelevenített az Úr, vele együtt feltámasztott, amikor Ő feltámadt ott voltál vele együtt és együtt ültetett a mennyekben, a Krisztusban. Ez kell, hogy a szívedet átjárja.

Hol van az én helyem? Az Atya jobbján Krisztusban.

Lehet arról a helyről parancsolni? - Lehet!

Van-e hatalom ebben a helyben? - Igen, minden hatalom mennyen és földön, ezen a helyen van, az Úr Jézus Krisztusban. Odaadta, nekünk adta. Jézus a Feje a gyülekezetnek. Mi vagyunk Krisztus Teste. Ha valami a Fejnek megvan, az a Testnek is megvan. Így vagy Krisztusban, része vagy Krisztusnak. Ott vagy, oda vagy ültetve Isten jobbjára, a hatalom helyére.

Filippi 2/9-10

Ez a név hozzánk tartozik. Ez a hatalom, amit az Úr Jézus kapott a feltámadása után, a miénk, mert Krisztusban vagyunk, mert értünk is szenvedett, értünk is pokolra ment és feltámadása után nekünk adta a hatalmat. És ha eddig nem működött, ha eddig visszajött, ki kell adni a parancsot a hatalom helyéről.

Ördög nem jöhetsz közelebb, szűnj meg, fájdalom elparancsollak a Jézus nevében! Sátán nincs hozzám közöd, Krisztus Jézusban vagyok, takarodj innen. Én Krisztus Jézusban vagyok, a hatalom helyén. És vidd innen a hazug tüneteidet, én meggyógyultam Jézus sebeiben!

Add ki a parancsot. Nem tudja más kiadni helyetted, neked kell megtenned. Ha te nem tanulod meg, hogy mit kell tenned, sem Jézus, sem más ember ezt nem tudja megtenni helyetted. Ezt neked kell elvégezni, ezt neked kell megtenned.

Nagyon sokan, miután meggyógyultak, futnak a betegség elől, figyelik magukat, hogy jaj nehogy előjöjjön valami, félelmekben vannak.

Ha egyszer betöltődik a szükséged, mert az élet minden más területén így van ez, és utána rettegsz, hogy jaj, nehogy megint szegény legyek, mert nagyon rossz szegénynek lenni. Meg kell tanulnunk a 91-es Zsoltár szerint, hogy oroszlánon és áspiskígyón járhatunk, megtapossuk az oroszlánkölyköt és a sárkányt. Hatalmunk van, felettük vagyunk, és meg kell taposnunk őket. Nem nekünk, hanem az ördögnek kell félnie, mert te tudod a hatalmadat és attól a pillanattól kezdve, hogy te tisztában vagy a hatalmaddal és élsz is vele, azt mondja Isten Igéje, hogy – meg fog futni tőled, el fog hagyni téged, ahogy elhagyta az Úr Jézust is.

Ha a 70 tanítványnak odaadta ezt a hatalmat, akkor mi, akiket az Úr Jézus drága Vérén vásárolt meg, akikbe a Szent Szellemet adta, nekünk ne lenne erre hatalmunk. Ilyen áron megvásároltak vagyunk! Kétkedés egy percig se legyen a szívedbe, hogy Jézus neked adta ezt a hatalmat. Tehát hatalmad van, de ha te nem vagy tisztában a hatalmaddal, nem tudsz hatalommal parancsolni.

Ha kimennék az útra és megpróbálnám leállítani az autókat, senki nem hinné el nekem, hogy hatalmam van, mert ahhoz nem kaptam hatalmat.

De ha kapok egy egyenruhát, akkor sokkal bátrabban állok ki én is megállítani az autókat. Civilben nem nagyon próbálkoznak a rendőrök erre. Látni kell a hatalom jelzését rajtuk, és akkor megállunk, pedig nem erősek azok a rendőrök, hanem a mögötte lévő hatalmat érzékeljük, amikor megállít bennünket.

Az ördög is így van, hogy a mögötted lévő hatalmat érzékeli, ha te is tisztában vagy a hatalmaddal és úgy szólsz rá, mint akinek hatalma van.

Mert neked hatalmad van felette. És akkor győztes leszel, mert Isten Igéje igazság, és azt mondja, hogy el fog futni az ördög.

Néha magunk is csodálkozunk, hogy parancsolunk, és nem figyelünk rá és két nap múlva észrevesszük, hogy – elmúlt. Azt sokkal nehezebb észrevenni, ha eltűnik egy rossz valami a testedből, mert a fájdalmat hamarabb észreveszed, azt hogy már eltűnt nehezebben vesszük észre, de figyelj oda rá, mert el kell, hogy menjen.

Ez az egyik eszköz, amit a kezünkbe adott az Úr, ez a hatalom, amit meg kell tennünk, ha a gyógyulás késik.

A másik dolog, ami eszközként adatott nekünk a gyógyulás előszólításában az, ha Isten Igéje valóságba jön az életünkbe.

Mikor terem a föld? Ha elvetjük bele a magot! Mikor terem a föld? Ha ezt a magot öntözzük is, akkor van termésünk.

A másik dolog, tehát amiről szeretnék szólni nektek, a magvetésről szól, az Ige elvetéséről szól mindazoknak, akiknek még nem jött valóságba az életükben a gyógyulás, a szabadulás, a szükségek betöltése, - hogy mi az, amit még tehetünk.

Megnézzük a magvető példázatát a

Máté 13/3-12

Az Úr Jézus a magvetésről szól, és a magyarázatban olvassuk, hogy a mag nem más, mint Isten Igéje. És a magyarázatot is megnézzük a

/18-21/

Találkozunk bizony olyanokkal, akik bejönnek a gyülekezetbe és azt mondják, hogy – Istenem, ha én ezt tudtam volna, boldog vagyok, ó csodálatos, hogy Krisztusban gyógyulás van, meggyógyultam ma, rettenetesen örülök, bárcsak gyermekkoromtól hallottam volna ezt. És eltelik egy-két hét és eltűnik.

Nincs ideje, nem ér rá, elveszett. Hatalmas lelkesedés, azután semmi, nincs gyökér, nem tudott a szívében gyökeret verni. Csak egy fellángolás volt.

/22/

Hallja, meg is érti az Igét, azután jön a munkahely, a család, az élet gondjai, nem érek rá imádkozni, Bibliát olvasni, nem érek rá gyülekezetbe járni, - a gazok elfojtják. Nem lesz termés.

/23/

A magvető példázata tökéletesen példázza, hogy mit kell tennünk: - el kell vetni a szívünkbe a magot.

Mit tehetünk, hogy az Ige, Isten Igéje, mint mag, felnövekedvén gyümölcsöt hozzon az életünkbe? Honnan tudjuk meg, hogy mi Isten akarata az életünkbe?

Isten Igéjéből, mert Isten Igéjében benne van az életünk vonatkozásában minden ígéret számunkra. Benne van a gyógyulás, a bővölködés, békességünk, benne van minden ajándéka Istennek, amit szeretne, ha valóságba jönne az életünkbe. De Isten egy teremtő Isten, aki a teremtő szavával tartja fenn a mindenséget. Tehát az Ő szava teremtő szó. Az egész világmindenséget szóval, Igével tartja fent. 

A te gyógyulásodat mi hozza meg? - Az Ő Igéje, mert abban kinyilatkoztatta.

Igen, de ha ez az Ige elhangzik, vagy van füled rá vagy nincs. Ez az Ige, ha itt van a Bibliában, ha fent van a polcon, hoz neked termést?

Nem fog termést hozni a szívedbe, nem fog termést hozni az életedbe.  Mikor fog termést hozni? Ha elülteted a magot.

A magvető, ha kimegy, - bármelyik földműves kimegy a földjére és szorongatja a kezében a magot, és azt mondja – Drága Mennyei Atyám, kérlek Téged, adj nekem jó termést az idén, azután beviszi a magot a kezében. Lesz termése? - Imádkozott Istenhez, úgy ahogy kell Jézus nevében. Lesz termése? Nem lesz!

Kimegy másnap megint és imádkozik – Drága Édesatyám adj nekem jó termést az idén, itt van a mag a kezemben. És még a megvallásokkal is fűszerezi. Megvallja, hogy – jó termés lesz az idén! Lesz termése? Nem lesz, mert a magot nem vetette el. Isten országában így működik, ha nem kerül be a mag, Isten Igéje, Isten szántóföldjébe, a szívedbe, a belső emberedbe, a szellemedbe, nem lesz belőle termés!

Most nagyon furcsát fogok mondani: - fontos az imádság, de hiába imádkozol, ha nincs ott az Ige a szívedbe, hiába imádkozol, ha nincs ott a mag. Nagyon jó az imádság, de nem az imádság a mag! Ha kiállsz a föld szélére és imádkozol, nem lesz termés, mert nincs ott a mag. Ezt értenetek kell, mert ez nagyon fontos! 

És miért fontos! Én erre a héten kaptam kijelentést az Úrtól. Miért fontos az Ige? - Mert mit mond az imádságról az Úr? - Kérje hittel! És azokat, akik hisznek! Mindig a hitet hozza elő. Miből van a hit? Hallásból! És a hallás? Isten Igéje által!

 Mi az imának az alapja? - Az Ige!

Hogy tudsz imádkozni hittel? - Ha benned van az Ige, ha benned van a mag, ha van, amin megállj. Hiába az ima, ha nincs ott a mag! Ha nincs ott, amin megálljon az az ima, ha nincs, ami alapot adjon annak az imának, ha nincs a szívedben a mag, nem terem gyümölcsöt, sem gyógyulást, sem gyarapodást, nem terem védelmet az imád. Ez a legelső.

És nagyon boldog volt a múlt héten a szívem, mert csodálatos tanítást kaptunk Isten Igéjéről és hiszem, hogy ezzel az Úr még kiegészíti ezt a szívünkbe. Az Ige a mag! Az első dolgod, hogy Isten Igéjét, a magot el kell ültetni a szívedbe. A magot nem tudja semmi helyettesíteni. Mag nélkül nincs termés.

Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy fontos, hogy imádkozzunk. Megtanultunk imádkozni, az első alkalmakon megtanultunk imádkozni, mert olyan fontos volt, hogy Jézus nevében kérjünk az Atyától. Gyönyörű könyvünk is van az imádságról.

Az után, amikor bajba vagyunk az az első, hogy – Drága Édesatyám! Rögtön imádkozunk, ahelyett, hogy megvizsgálnánk a szívünket, hogy azzal a dologgal kapcsolatban ott van-e Isten Igéje? Beültettük-e a magot, hogy termést tudjon hozni? Mert az ima is az Ige alapján áll meg. A hiten áll meg. A hit pedig hallásból és Isten Igéjéből van.

Nem lehet hited a gyógyulásban, ha az I. Péter 2/24 igevers nincs elültetve a szívedbe, ez tudja meghozni a termést, az imádságaidon keresztül, és a gyógyulás különböző útján. Az Ige nélkül nem működik, mert Isten a szavát adta az Igéjét adta, hogy beteljesítse az életünkben.

Megnézzük a gyógyulás egyenletét leírva, megtaláljuk a

Példabeszédek 4/20-22-ben

Tehát felírhatjuk a gyógyulás egyenletét:

Az én szavaimra figyelmezz, az én beszédemre hajtsad a füledet, ne távozzanak el a szemeidtől, tartsd meg a szívedben = egész testednek egészség!

Testünk egészségéről szól, nem szellemi egészségről, hanem a fizikai tested egészségéről szól az Ige.

Nézzük sorba ezeket a tennivalókat, mit kell tenned?

Az első: - az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet.

Isten Igéje, mint mag, a fülünkön keresztül tud beültetődni a szívünkbe, ez az útja. Tehát hallanunk kell az Igét.

Hallanunk kell vagy prédikáló által, ezért járják az evangélisták a városokat, falvakat, ezért tanítanak a pásztorok és a tanítók, hogy halljad az örömhírt, halljad Isten Igéjét, mert a füled az, amin keresztül a szívedbe megy a mag.

Mit mond az Ige? - Akinek van füle a hallásra, hallja. Ha megnyitod a füledet és éhezed és szomjúhozod és várod, akkor megértést fogsz kapni, akkor bekerül a mag, Isten Igéje a szívedbe. A hit hallásból van, a hallás Isten Igéje által.

Tehát mikor lesz neked hited? Ha hallod az Igét. Ha hallás után bekerül a szívedbe! Akkor elültetted a magot!

Tehát nagyon fontos az Ige hallása. Hallgatod úgy, hogy tanítanak, hallgatod a gyülekezetben, hallgatod a kazettákat, hallgatod, amikor hangosan felolvasod az Imádságos könyvből azokat az Igéket, amik össze vannak gyűjtve egy-egy témakörben.

Kimondod hangosan a száddal, hallod a saját hangodat. Ezért nem magunkban imádkozunk. Hallod, mindig halljad, mert ez az út, ez a csatorna, ami levezet a szívedhez. Ott tud bejutni a mag, az Ige a szívedbe.  Első dolog, hogy nyissuk meg a fülünket az Ige hallására. Mit mond másodikként az Ige?

Ne távozzanak el a te szemeidtől. Ez milyen szemünket jelenti? Nem azt jelenti jelen pillanatban, hogy olvassuk az Igét. Az nagyon jó, ha olvassuk, nekem újra ki kell nyitni a Bibliát, és újra el kell olvasnom, látnom kell, hogy le van írva a Bibliában az I. Péter 2/24-es igevers. De itt nem erről a szemről beszél, hanem a hit szemeiről. Arról beszél, hogy lásd magad gyógyultnak. Lásd magad gyógyultnak, attól kezdve, hogy hallottad az Igét, lásd, hogy az valóságba jött az életedben. Lásd magad gyógyultnak, lásd magad gazdagnak, lásd magad boldognak, lásd magad egy boldog párkapcsolatban, lásd magad a gyermekeddel, lásd magad olyannak, amit az Ige ígért neked. A hit szemeivel előszólítjuk a nem létezőt.

Nem a láthatókra nézünk, a tünetekre, a problémákra, hanem a láthatatlanokra nézünk. Ezt jelenti az, hogy ne távozzanak el a te szemeidtől. Lásd magad! Meghallod az Igét, csodálatos, amikor meghallod, hogy Jézusban neked gyógyulásod van, hogy nem Isten akarata a betegséged és Krisztus Jézus elhordozta a te betegségedet, és öröm van a szívedben. Attól a perctől kezdve úgy tekints magadra, mint akinek az életébe ez valóságba jött.

Azt szoktam mondani, ha valaki elkezdett egy fogyókúrát, hogy lásd magad karcsúnak. Lásd magad gyógyultnak, amikor kimondod az Igét, lásd magad fiatalnak, lásd magad sportolni, lásd magad futni, amit eddig nem tudtál megtenni. Lásd magad a lelki szemeiddel, a hit szemeiddel, lásd magad az Ige igazságában, ezt jelenti, hogy ne távozzák el a te szemeidtől.

És a harmadik, hogy – tartsd meg ezeket a te szívedben. Ez nagyon nehéz.

Bejött az Ige a fülünkön, bejött a szívünkbe, látjuk magunkat gyógyultnak, és akkor jön az ördög, és azt mondja, hogy – meg vagy te őrülve, hát nézz a leleteidre, nézz magadra, nézz a testedre, nem tudsz megmozdulni a fájdalomtól. Az elmébe jönnek a gondolatok, az elmébe hozza, mert az ördög játszótere az elménk, és hozza a kétségeket. Nagyon fontos, hogy elparancsoljuk ezeket, mert azt mondja az Ige, hogy aki a szívében nem kételkedik, hanem hisz, annak adatik meg! Tehát ne engedj kétséget a szívedbe, élj a hatalmaddal, parancsold el ezeket a gondolatokat és próbáld megőrizni a szívedben annak a bizonyságát, hogy – igen én Jézus sebeiben meggyógyultam, az Úr Jézus értem is meghalt és iszonyatos kínhalált szenvedett értem. Az Ő drága vérével megmosott, megváltott engem. És ezért jár nekem ez a gyógyulás. És ne engedd, hogy meglopjon, mert ha kilopja a szívedből, akkor olyan lesz, mint a mag, amely az útszélre esett és nem hoz termést, nem virágzik ki a gyógyulásod, nem jön meg az egészséged, nem tud felszökkenni szárba.

A végeredmény tehát, ha megnyitod a füledet, a szemeid elől nem távoznak el, látod magadat gyógyulnak, látod magad az ígéret beteljesedésében és megőrzöd azt a szívedben, akkor jön az egyenlőség jel = egész testüknek egészség!

Látjuk, hogy van mit tennünk még az imán kívül!

Van mit tennünk, ha nem jött valóságba az életünkbe az, amit kértünk.

Először is parancsolni kell e világ urának, és a hatalmunkat kell gyakorolni felette, és ki kell rúgni az életünkből!

Naponta többször, mert visszajön, a másik pedig, hogy ki kell keresni azokat az Igéket, amiben Isten ígéretet tett neked, mert benne van minden magban az egész termés. Benne van a napraforgó magban a gyönyörű napraforgó virág. Benne van Isten Igéjében a te gyógyulásod, szabadulásod, a bővölködésed, a békességed. A mag magában hordozza az egész termést. Ezt tehát el kell, hogy ültesd a szívedbe és meg kell, hogy maradjon ott, meg tudjon kapaszkodni.

Igen ám, de valamennyien tudjuk, hogy beültetjük a magot, ahogy kimentünk a kertbe, azután rábíztuk Istenre, azután egy fél évre elutazunk valahová. Nem biztos, hogy lesz termésünk! Mire van szüksége a magnak? A magot öntözni kell, mert ha nincs mag, akkor sem lesz termés, de ha nincs eső, akkor sem lesz termés, mert bekerült a talajba, a szívedbe az a mag, de ha nem öntözöd, akkor nem fog szárba szökkenni, mert a növekedést Isten adja, Ő a növekedés Istene. De az öntözést nekünk kell elvégezni.

Nézzük, hogyan tudjuk az öntözést elvégezni.

János 7/37 Igéjében mondja, hogy – Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám és igyék.

/38/ Aki hisz énbennem, amint az Írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.

/39/ Ezt pedig mondja vala a Szellemről.

Tehát a magok növekedését egyrészt, ha Szellemmel beteljesedve vagy, már öntözöd. A Szent Szellem esőjével tudod öntözni ezt a magot. Megnézzük mit mondott Pál az

I. Korinthus 3/6 Én plántáltam, Apollós öntözött, de az Isten adja vala a növekedést.

A korai gyülekezet számára nem volt Biblia, nem volt nekik az Újszövetség leírva. A Korinthusi gyülekezet számára nem volt más, mint két levél, amit Pál írt nekik.   Pál ott volt, hirdette nekik az Evangéliumot és tovább ment. És írt nekik két levelet. Pál elültette a magot, mert hirdette Isten Igéjét, azután ott maradt Apollós, aki öntözte a magot. Hogyan öntözte? Úgy, hogy újra és újra, és újra elmondta az Evangéliumot, újra és újra elmondta Isten Igéjét. Mert a hit hallásból, a hallás Isten Igéjéből van.

Tehát Apollós az Igével öntözött.

Hogyan tudod te is öntözni, amit beültettél a szívedbe? Úgy, hogy újra és újra meghallgatod. Meghallgatod a gyülekezetben, meghallgatod a kazettákról, meghallgatod, ahogy újra kimondod a szádon. Mindig hallanod kell folyamatosan, hogy az Úr Jézus sebeiben meggyógyultam. Hallani kell folytonosan az Igét, öntözni és Isten adja vala a növekedést.

Nagyon gyönyörűséges az Ésaiás 55/10-11 Igéje, miután tudjuk, hogy az Ige a mag, de az Ige az öntözés is. Mag nélkül sincs termés, öntözés nélkül sincs termés, mindkettő szükséges hozzá. És Isten mind a kettőt odaadta nekünk az Igéjében.

Ésaiás 55/10-11

Gyönyörűséges Ige. Mit mond? Úgy tesz, mint az eső az én Igém, megöntözi a földet, megöntözi a szívedet, ha újra és újra hallod, akkor az öntözés biztosított, a növekedést Isten adja és a termés szárba fog szökkenni, a gyógyulásod kivirágzik, megjön az életedbe a gyógyulás. Tehát a magot is és az öntözést is Isten adja.

Józsué 1/8

Isten újra az Igéjét mondja Józsuénak. El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól. Vedd a szádra.

Hallhattuk az elmúlt alkalommal, hogy Istennek Igéje élesebb minden kétélű kardnál. Ezt az éles kardot vedd a szádra, és ha a szádra vetted és kimondtad, nyitva az út a szívedig. Vagy magot vetsz, vagy öntözöl, de mindenképpen a hallás által fog a hited növekedni.

Tehát amikor a szádra veszed Isten Igéjét, ha nem távozik el a te szádtól, akkor hallani is fogod, mert a szánkkal kimondjuk ezt az Igét, megvalljuk a dolgaink felett, és akkor áldottak leszünk, mondja az Úr.

Isten Igéje tehát nélkülözhetetlen az életünkben. Isten Igéje az, amire támaszkodnunk kell, Isten Igéje a hitünk alapja, Isten Igéje az imádságunk alapja, Isten Igéje a hatalmunk alapja az ördög felett. Mindennek ez az alapja, tehát ha az alap hiányzik, akkor hiába van az ima, ha nincs ott a hit az Ige alapján, akkor nem lehet Isten elé járulni, mert hinni kell. Hit nélkül nem működik a kérés imája sem. Ha nincs ott az Ige, ha nincs ott a mag a szívedben, nem működik, mert Isten így tervezte el az ajándékait, így adta meg az életünkre, ahogy az egész világot így működteti a hatalma szavával.

Tehát vágyakozzunk Isten Igéje után, vágyakozzunk, hogy megismerjük az Ő akaratát az életünkre. A dolgaid felől is keresd Istent, ha valami gondod van, keresd meg rá az Igét és állj meg rajta, és ültesd el és öntözd, meghozza a termést az életedben.

Az I. Péter 2/2

Vágyakozz az Igére, mert az az igazság.

Gyönyörű szép történeteket lehet mesélni, meg is érinti a szívünket, nagyon szép, nagyon megható, de az Ige nélkül nem működik semmi.

János 15/8

Engedelmességgel és szelídséggel kell fogadnunk a szívünkbe a beoltott Igét.

Nagyon fontos azt látni, hogy Isten országa olyan gazdag benned, amennyi Ige van benned. Ha benned van, és el van ültetve Isten Igéje a gyógyulásról, akkor várhatod a gyógyulás termését.

Ha el van ültetve a szívedben a bővölködés Igéje, és azt öntözöd és megállsz rajta, akkor várhatod az aratást a bővölködésről.

De Isten Igéje nélkül, a mag nélkül nem megy. És Isten Igéje az a romolhatatlan mag, amire azt mondja a

Jeremiás 1/12

Az Ige igaz, és Isten igaz. A te életedben is igaz kell, hogy legyen.

Zsoltárok 107/20

A mag a gyógyszer, a mag mindennek az alapja, az imának, a hitnek, a hatalomnak, Isten Ígérete, amit az Igéjében készített el nekünk, és átadta az Igét nekünk. Forgasd a szíveden, időzz el rajta. Mondd el többször, gondolkodj el rajta, elmélkedj rajta. Akkor is öntözöd, ha az Igével időt töltesz.

Nagyon sokan sietünk, jó letettem az imádságomat, teszem a dolgomat, nem leszel áldott, nem tud Isten megáldani, mert nincs mag, nem tud felnőni az életedben az áldás. Nem tud felnőni az éltedben a gyógyulás. Vesd el, nyisd meg a füledet, lássad magad a hit szemeivel, ne engedd, hogy a szívedből a kételkedés kitépje, őrizd meg azt, öntözd Igével és hittel és Szent Szellemmel és akkor egész testünknek egészség és aratás lesz az Ige.

Én is megvizsgáltam és vizsgáljuk meg mindannyian, hogy – megtettem-e én ezt eddig azokban a dolgaimban, amelyekkel Istenhez fordultam? Megtettem-e ezt minden betegségtünetnél, vagy ami nem akar elhagyni? Megtettem-e ezt az életem más helyén?

Én megmondom nektek, hogy nem mindenhol tettem meg. Egyet tettem, rögtön imádkoztam. Valahogy ez nagyon fontos az életünkben és első helyen állt az én életemben is az imádság, hogy Istenhez fordulok, mert beszélő viszonyban vagyunk.

Igen Ő meghallgat téged, meghallgatja az imád, mások hitén keresztül meg is gyógyít téged, de a magnak a te szívedbe kell elültetve lenni és az ördögnek neked kell azt mondani, hogy – takarodj ki az életemből.

Álljatok ellene az ördögnek és megfut előletek, ez az első mai üzenet, a másik pedig vesd el Isten Igéjét a szívedbe, öntözd, tápláld és meghozza a gyümölcsét.

Köszönjük az Úr Jézusnak, hogy valamennyiünknek, akinek szüksége volt erre, annak megértést adott, mert Isten Igéje áldás mindannyiunk számára.

Nagyon könnyen elhisszük azt, hogy Isten az Igéjében elmondja, hogy újjászülethetünk, mert olyan könnyen elfogadhatjuk az Úr Jézus Krisztust, ha hiszem, hogy Ő Isten Fia és kimondom a számmal és elfogadtam, és nehezebb elhinni az Igének a másik felét, hogy a betegségeinket is elhordozta.

Most azokkal, akik ma először vannak itt, behívjuk az Úr Jézust a szívünkbe, hiszem, hogy Isten Igéje a szíveteket már megérintette, ha volt fületek a hallásra.

A Róma levélben azt mondja Isten Igéje, ha a szívedben hiszed, és a száddal megvallod Jézust, mint Isten Fiát, megtartatol.

A szívünkben hiszünk, a szánkkal megvalljuk. Ezt egy imádság keretében tesszük meg. Ha te most úgy gondolod, hogy szeretnél Krisztus Jézusban lenni, szeretnéd, ha rajtad is meglátná a gonosz, hogy: az a ruha van rajta, az a fény van rajta az, hogy Krisztushoz tartoznak, akkor hívd be ezzel az imádsággal a szívedbe, amit együtt fogunk elmondani.

Ha nem hiszel Jézusban, nem hiszed, hogy Ő Isten Fia, hogy meghalt és feltámadt, elmondhatod az imát, de nem fog történni semmi az életedben. Mert együttműködik ez, - hogy a szívedben hiszed, és a száddal megvallod.

Most elmondjuk együtt az imádságot azokkal, akik először vannak itt, behívjuk az Úr Jézust a szívünkbe, hogy átvegyük a nekünk járó hatalmat, azok is, akik ma először vannak itt.

Üdvösségi ima elmondása.

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az én Gyógyítóm, legyél az én Szabadítóm.

Megvallom, hogy Jézus az én életem Ura, Jézus az én Megváltóm, Jézus az én Gyógyítóm, Jézus az én Szabadítóm.

Én meg vagyok váltva, Jézus Krisztus Vére által, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban. Az Ő szent Vére megtisztított minden bűntől és ez örök életre szól. Köszönöm Uram az életemet, köszönöm a gyógyulásomat, köszönöm a szabadulásomat, köszönöm a szükségeim betöltését. Tiéd minden dicsőség és minden hála!

 Dicsérjük az Urat!      Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL