2008.05.03.   

IMÁDAT

Jegyzet Bill Kaiser tanításából
Budapest, 2008. május 31.

Mily csodálatos Istent imádni. Amikor bejöttünk, akkor imádtátok Istent. És az volt a benyomásom, hogy Isten pedig megkönnyezi ezt.

Miért könnyezik Isten? - Az örömkönnyeit hullatta felettetek, és azt mondta nekem, hogy mondjam el nektek, hogy amikor ma reggel belebújtál a cipődbe, akkor az Ő cipőjébe bújtál bele, a békesség evangéliumának hirdetésébe. Lehet, hogy ugyanaz a cipő, amibe tegnap voltál, de ma fel van kenve.

És az a cipőcske vezetett el téged ma erre a helyre. Az Úr ezt a helyet úgy hívta el, mint Jeruzsálemet, az otthon gyülekezeted, és azt mondta, hogy egy új munkát kezdek el mindegyikőtökben ma.

 

Ez a munka akkor kezdődött, amikor ma reggel felöltötted a cipődet, és a Szent Szellem végzi ezt a munkát a lábaidon keresztül, néhányatoknál elért már a szívetekig, másoknál még csak a térdeknél van ez. De a Szent Szellem munkál bennetek, a lábatokon felfelé a testetekben. Néhányan érzitek a Szent Szellemnek ezt a csiklandozó érzetét az ujjaitokban.

 

Ez Istennek a munkálása bennetek, hogy Ő végezze a munkálást és az akarást bennetek az Ő örömére. Isten azt is elmondta nekem, hogy az Ő útjai magasabbak, mint a mi útjaink és az Ő gondolatai magasabbak, mint a mi gondolataink. És mindannyiónkat, akik itt jelen vagyunk, magasabbra hív el, az Ő cipőjébe és az Ő útjaira hív el.

 

Arra hív el minket, hogy az Ő gondolatait gondoljuk. A Szent Szellem tehát a nyakadon is halad, a fejedben is végez munkát és új gondolatokat fog neked adni.

Ahogy magadhoz öleled a Szent Szellem szolgálatát ma, és ahogy üdvözlöd ezt a Szent Szellem munkát a szívedben, egy új szabadságot kap a Szent Szellem, hogy vezesse a te gondolataidat. És neked egy magújult hatalmad lesz arra, hogy megújítsd és fenntartsd a gondolataidat. És a mai naptól sokan egy olyan békességben fogtok élni, amit soha nem tapasztaltatok még.

Igen a mai naptól lesz ez.

 

Azért, mert megengedted a Szent Szellemnek, hogy a mai napon ide vezessen erre a helyre.

Ezért várd el Istentől, hogy egy újfajta párbeszédben leszel Istennel. És azt is várd el, hogy minden nap a Szent Szellem hangját egy új módon fogod ebben a párbeszédben meghallani.

Azt is várd el, hogy a szeretetnek és az erőnek egy új dimenziójában fogod ezt a beszélgetést megélni a Szent Szellemmel.

 

Mert az Úr azt mondja, hogy egy jó munkát kezdett el ma benned, mielőtt hazavinne téged, ezt a munkát be is végzi benned. Ez a munka megváltoztat majd téged és szabadabb, boldogabb és gyümölcsözőbb leszel. Miközben beszélek hozzád, a Szent Szellem még inkább végzi ezt benned.

 

Néhányan alig tudjátok mozgatni az ujjaitokat, oly erős a Szent Szellemnek ez a munkája a kezetekben. Ez Isten bennetek és csak engedjétek, hogy végezze.

Mennyei Atyám köszönjük a Szent Szellemet, aki munkál ezen a helyen. És köszönjük, hogy elvégez olyan munkákat, amikről mi nem tudjuk, hogy el kell végezni és köszönöm Uram, hogy még inkább Jézushoz hasonlóvá teszel minket.

 

És az Ő csodálatos nevében imádkozunk.

Emeljük most fel a kezeinket és imádjuk, dicsérjük az Urat, köszönjük meg az Úrnak, hogy róla gondolkodhatunk.

 

Köszönöm, köszönöm, köszönöm, hallelúja, köszönöm, köszönöm a jelenlétedet, köszönjük a Szent Szellemedet, köszönjük a hűségedet és imádunk, és imádunk, és dicsérünk, és dicsérünk Téged. Hallelúja!

 

Jézus egyszer a kútnál találkozott egy asszonnyal, - emlékeztek a történetre, és Jézus megkérdezte az asszonytól, hogy vajon van-e nála élővíz?

Élővíz nincs nálam, válaszolta az asszony, hanem ebből a kútból tudok meríteni. Ha engem kérdeznél, mondta Jézus, én adnék neked élővizet és azt is mondta az asszonynak, hogy – Isten Szellem, és akik Őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják Őt.

 

És tovább mondja Jézus, hogy Isten keres olyanokat magának, akik Őt imádják.

Ti vagytok azok! Mert ti itt vagytok, és ma reggel imádtátok Őt, az éneketekben, a dicséretetekben imádtátok Őt. Már azzal, hogy eljöttetek, imádtátok Őt, már a jelenléted egymagában imádat Istennek. Mert azért jöttél, hogy imádjad Istent. Az imádat oly nagyon fontos Istennek, mert Isten örömét leli az imádatban, de nekünk is nagyon fontos, mert miközben imádjuk Istent, Isten megnyilvánítja a jelenlétét közöttünk. Miközben mi imádjuk Istent, Isten megváltoztat bennünket, imádatunk közben Ő szolgál felénk. Ez nagyon fontos.

 

Több szó szerepel a Bibliában arra, hogy mi imádjuk Istent. A dicséret, az imádság, a hálaadás - imádat.

Mindezek arról szólnak, hogy miként kommunikálunk Istennel. Nagyobb mértékben kellene tudatosítani magunkban, hogy ezek a szavak kommunikációról szólnak Istennel.

 

Tudom, hogy vannak imakörök, és amikor ti ezen a helyen imakörbe jöttök, akkor bizony imádkoztok. Sok gyülekezetnél vannak ima-összejövetelek, de valójában nem imádkoznak, olvassák az Igét, megosztják a problémákat, de nem értik, hogy mit mond a Biblia az imádságról. Ti megértitek ezt.

 

A Márk 11/22-ben Jézus felszólít bennünket, hogy legyen Isteni fajta hitünk.

A 23-ban pedig azt mondja, hogy – Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.

 

Jézus itt azt próbálja magyarázni a tanítványoknak, hogy miként árasszák ki a hitüket Isten felé. Erről a versről már máskor is tanítottam nektek, egy másik üzenetemben pedig a szívről tanítottam.

 

Emlékeztek arra, hogy magyaráztam nektek, hogy ha az öklünket a szívünkre helyezzük, - tegyük meg most ismét. Az egyik kezedet tedd a szívedre, mondjad, hogy a szívem itt van valahol, a másik kezedet tedd a hasadra, és kicsit ütögesd meg a hasadat, és mond, hogy jó reggelt Szent Szellem, egy napon majd kiengedlek újra.

 

De ha a szíved úgy be van zárva, mint ahogy az öklödet szorítod, akkor a Szent Szellem nem tud kijutni. A csodálatos, erőteljes Szent Szellem lakozik benned, Ő az, aki Jézust feltámasztotta a halálból, és ott lakozik benned. 

De ha a szíved be van zárva, akkor nem képes a Szent Szellem onnan kitörni, hogy érted, vagy másnak bármit elvégezzen.

 

Jézus azt mondja: - higgy a szívedben, azt érti ezalatt, hogy legyen nyitva a szíved, ez azt jelenti, hogy amikor nyitva van a szíved és szólsz ahhoz a problémához, hegyhez, akkor a Szent Szellem képes áthaladni a szíveden és azt az erőt kiárasztani és a tengerbe veti azt a problémát!

 

Ez történt, amikor Jézus a hajó orrában elaludt.

Péter és a tanítványok felébresztették Jézust és kicsit kritikusan azt mondták neki, hogy – nem törődsz vele, hogy elveszünk?

Jézus megnyitotta a száját, a Szent Szellem keresztül tudott menni a nyitott szívén és tudta hordozni Isten erejét Jézus szavain keresztül és ez az erő lecsendesítette a tengert, a vihar elcsendesedett.

 

Szóltál e már az időjáráshoz, mert képes vagy rá?

 Akkor működik, ha Jézus módján teszed.

Nem tudom most elmondani azt a történeteket, amikor a feleségemmel szóltunk az időjáráshoz, de tettünk ilyeneket.

 

Márk 11/24

Amikor imádkoztok, amit csak kívántok, higgyétek, hogy mindazt már megkaptátok, és akkor meglesz néktek.

 

Hol higgyetek? Ugyanott, ahol az előző vers is mondja, hogy higgyetek: - a szívünkben kell hinni.

Az imádságról ugyanabban a szívben kell hinni, mint amikor a hegyekhez, a problémákhoz szólunk.

 Az ima nyitott szívű kapcsolattartás Istennel!

 

Ha a szíved nincs nyitva, ha a szívedben meg nem bocsátás van, ha a szíved zárva van a hitetlenség miatt, nem tudsz imádkozni, és nem is imádkozol.

Lehet, hogy szólsz szavakat, lehet, hogy mondod, hogy – Jézus nevében, de Isten nem képes meghallani, mert a szíved zárva van!  Mert vagy haragszol valakire, vagy meg nem bocsátottál valakinek, valakire neheztelsz éppen, vagy sérelmeket hordozol magadban, mert valaki gonoszul szólt ellened.

 

Ezek a negatív érzelmi hullámok azt hozzák, hogy bezárul a szívünk. Amikor a szívünk bezárul, akkor Isten nem képes meghallani az imánkat, mert a Szent Szellem az, aki felviszi az imánkat Isten trónja elé, és nem tud kiáradni, ha a szívünk zárva van.

Az imádság egy nyíltszívű kapcsolattartás Istennel!

Az imádat is nyitott szívű kapcsolattartás Istennel!

Az imádság az, amikor Istenhez szólsz, hogy erre, vagy arra szükséged van, vagy ezt, vagy azt változtassa meg az életedben.

 

Az imádat pedig az, amikor elmondod Istennek, hogy mily csodálatos is Ő és mennyire szereted Őt, és mennyire jó az Ő közelében lenni.

 

Látod a kisgyermeket, amikor odaszalad az édesapjához és átöleli a lábát, és ott akar maradni nála örökre.

Ez az imádat!    Isten olyanokat keres magának, akik hozzá mennek, hogy imádják Őt. Az imádat gyakran zenével párosul, de Istent tudod zene nélkül is imádni.

De úgy hiszem becsületesen szólva, hogy Istent könnyebb imádni zenével.

Miért?

Mert a zene segít abban, hogy az érzelmeinket jobban ki tudjuk fejezni Isten felé, mert a zenébe be van építve az az érzelmi tartalom és mozgás, ami segít minket ebben.

Mondhatjuk, hogy hallelúja és ez nagyon jó, de amikor énekeljük a Hallelúját, akkor abban nagyobb az érzelmi tartás. Segít minket abban, hogy az érzelmeinkben jobban ki tudjuk fejezni a szeretetünket Isten felé. Könnyebb tehát a szeretetünket és imádatunkat kimutatni Isten felé, mint csak úgy szárazon.

 

Istent tudod imádni a kimondott szavakkal is, ez is nagyon jó dolog.

Nekünk férfiaknak mondják, hogy nem éneklünk túl fényesen. Lehet, hogy harmadikos vagy negyedikes lehettél, amikor a tanár néni azzal forrázott le, hogy nem tudsz énekelni a kórusban.

És attól a naptól fogva meg voltál győződve arról, hogy nem tudsz énekelni, Isten pedig azt mondja, hogy tudsz énekelni. Meg is parancsolja az Írásban, hogy új éneket énekeljünk neki.

Nem teszi hozzá, hogy – ha tudsz énekelni.

 

Isten úgy tervezett mindannyiónkat, hogy képesek lehessünk énekelni. Van, aki a zuhany alatt imádja Istent, ott énekel.

Fejezd ki az érzelmeidet Isten felé, a szeretetedet fejezd ki Isten felé, akkor is, ha férfi vagy. Isten egy hatalmas Isten. Ha csak a zuhany alatt teszed, akkor is tedd meg!!!

 

A Biblia iskolában feleségem tanította az éneklést és volt ott egy fiatalember, a feleségem leütött egy hangot a zongorán és ő képtelen volt azt a hangot énekelni. Teljesen meg volt győződve a szívében, hogy nem tud énekelni. A feleségem elkezdte bátorítani, dicsérni őt, elkezdett rávilágítani az életének a jó dolgaira. Feleségem megmutatta neki az Írásokat, hogy bizony tud énekelni. És egy bizonyos idő után, ahogy a feleségem leütötte a hangot a zongorán, ez a férfi ki tudta énekelni, bizalmat kapott.

 

Ennek a tanfolyamnak a végére minden egyes hallgatónak kellett valami különlegeset tudni, ez a fiatalember egy gyönyörű szólót énekelt Istennek. Három hónappal azt megelőzően egy hangot sem tudott kiénekelni.

 

A feleségem jól megértette azt, hogy ez nem egy hangprobléma, hanem egy szellemi probléma. Nincs ma időnk arra, hogy mindannyiótokat rávegyünk arra, hogy énekeljetek, azonban azt az igazságot itt szeretnénk hagyni nektek, hogy mindannyian képesek vagytok Istennek énekelni, mert Isten így teremtett minket.

 

Ha a nyilvános közegben szégyelled az éneklésed, akkor énekelj a zuhany alatt, de dicsérd Istent.

 

Amikor összejövünk, mi Isten népe és együtt imádjuk Őt énekekben, akkor valami különleges történik, Isten megjelenik személyesen közöttünk, és valami csodákat munkál az életünkben. Mert Isten valóban keresi azokat, akik Őt szellemben és igazságban imádják. Mert ezek azok az idők, amikor Isten olyan dolgokat el tud végezni az imádatunk során, amit soha máskor nem tud elvégezni.

 

A keresztény életünk korai megtapasztalásai közé tartozik, hogy Isten összehívott minket egy kicsiny szobába, mindannyian szerettünk Istennek énekelni.

Csak a hangunk volt és néhány dalos könyvünk. Elkezdtünk énekelni egyszerű dalokat. A feleségem operában tanult énekelni, nagyon szerettünk énekelni, itt pedig igen egyszerű dalokat énekeltünk. - Ó mennyire szeretem Jézust, mennyire szeretem Jézust! Mert Ő először szeretett engem.

 

És ezt újra, és újra, és újra, és újra elénekeltük. Senki nem mondta, hogy a harmadik strófa után abba kell hagyni. Miért énekeltük olyan sokat? Mert szerettük Jézust, és el akartuk neki ezt mondani, és miközben énekeltük elmondtuk ezt neki. Ó mennyire szeretlek Jézus, ó mennyire szeretlek Jézus, ó mennyire szeretlek Jézus, mert Te először szerettél engem.

 

Isten szereti ezt hallani, Jézus szereti hallani. Annyira tudományossá válunk a gyülekezetben, ha egy dalnak nincs 12 versszaka, úgy gondoljuk nincs helye a gyülekezetben. Természetesen jó énekelni az igeverseket is, de a legtöbb ember a gyülekezetben nincs kiképezve a zenei tudományokban, ezért könnyűvé kell tenni számukra, hogy velünk együtt tudják imádni Őt.

 

Olyan dalokat kell énekelni, amelyeket könnyen meg tudnak jegyezni.     Hallelúja! Hallelúja!

Miért van az, hogy amikor a Hallelúját énekeljük, akkor erősebben énekeljük más daloknál?

Mert amikor énekeljük a Hallelúját, akkor azt mindenki énekli.

És Isten hallja mindenkinek a szívéről. Egyszerűnek tűnik, néhányan úgy gondolják azonban, hogy oly egyszerű, hogy nincs értéke.

 

Tudod, hogy Isten hogy gondolja, hogy egy dalnak van értéke? Ha Isten elküldi az Ő jelenlétét egy dalra, miközben énekeljük, akkor az Isten számára értékes.

Úgy, hogy csak énekeljünk tovább. Nem azért jöttünk, hogy magunkat szórakoztassuk, hanem azért, hogy Istent megáldjuk.

 

Tehát elmentünk ebbe a kicsi gyülekezetbe és a Szent Szellem megnyilvánult ott. 1968-ban elhívást kaptam arra, hogy pásztoroljam azt a gyülekezetet. 1969 decemberében teljes idejű pásztorrá lettem. 25-en lehettek a gyülekezetben, de gondot viseltek rólunk.

 

1970-ben a dolgok nem mentek oly fényesen. Nem voltam igazán boldog, nem jártam Biblia iskolát, a gyülekezet nem növekedett, a gyülekezet legtöbb tagja többet tudott Istenről, mint én magam és én kellett, hogy legyek a pásztor.

Sem zongoristánk, sem gitárosunk nem volt, énekeltünk a daloskönyvből.

-         Nagy a Te hűséged felénk Istenem! Minden reggel ujabb, és ujabb irgalmadat látom. Hatalmas a Te hűséged irántam, óh Uram!

 

Elénekeltük az első és a második versszakot, és a második versszak közepén a Szent Szellem leszakadt ránk. Olyan dolgokról beszélek, amiket Isten akkor végez el, amikor imádod Őt.

Ahogy a Szent Szellem lezuhant ránk, elkezdtem sírni, én voltam a pásztor nekem uralkodni kellett volna mindezen, de nem tudtam. Letérdeltem arra a kis fapadra, ami ott volt, és sírtam és sírtam Isten előtt. Ahogy sírtam Isten előtt, láttam magam, olyan 7-8 éves fiú lehettem.

Egy picit a gyermekkoromról szeretnék most beszélni. Az édesapám, a nagyapámnak dolgozott. És nagy jégtömböket kellett előállítanunk. 1938-39-et írtunk, ebben az időben a jégszekrény még nem volt olyan elterjedt. Olyan 50 mérföldes körzetben a családunk jégtömböket árusított az embereknek. Jött a második világháború, mindazok, akik a jeget előállították, azoknak be kellett vonulni a hadseregbe. Nagyapám tehát nem volt képes többé jeget előállítani, ehelyett édesapám bement a 20 mérföldnyire lévő nagyvárosba a kéttonnás teherautóval, amit telepakolt jéggel, hogy az üzletet tovább tudjuk vinni. Egy napon délben így szólt hozzám az édesapám:

- Bill akarsz-e velem bejönni a városba jégért?                                                  

- Természetesen!

 

Nagyon izgatott lettem, hogy a nagy teherautóban együtt utazhatom az édesapámmal. Ha jól viselkedem még egy coca-colát is vesz nekem édesapám, amit szintén jól lehűtöttek ezeken a nagy jégtömbökön. Két óra volt, édesapám még mindig nem jött, fél három volt még mindig nem jött, késett. Három órakor tudtam, hogy elfeledkezett rólam.

 

Visszakanyarodunk ahhoz az időhöz, amikor ott térdeltem és sírtam Isten előtt, láttam magamat, ahogy ott sírtam, hogy 7-8 éves korú lehetek, láttam magam ott a kanapén sírva, mert édesapám elfeledkezett rólam. Láttam magam, ahogy kinézek az ablakon és ez a nagy jégszállító autó megérkezik. Megállt a házunk előtt, sírtam és imádkoztam. Láttam magam ebben a látásban, hogy kisfiúként kimegyek, kinyitom az utasfülke ajtaját, benéztem és ott ült Jézus.

 

És azt mondta nekem, hogy - soha el nem hagylak, sem cserben nem hagylak téged. Sokkal rövidebb idő alatt történt mindez, mint ahogy ezt most itt el tudtam mondani. De láthattam Jézust. - Nem hagylak el, sem cserben nem hagylak! - Mondta nekem Jézus. És ez akkor történt, miközben imádtuk Istent. Ilyen dolgokat képes Isten elvégezni, miközben imádjuk Őt.

 

Nem tudtam igazán, hogy ennyire bántott engem az, hogy édesapám elfeledkezett rólam. De Isten tudta, hogy ez bántott engem. És Isten adott arra nekem egy utat, hogy amit édesapám elfelejtett az életemben, azt Isten soha nem fogja elfelejteni.  Lehet, hogy a szüleid nem voltak mindig tökéletes emberek, és nem voltak mindig képesek arra, hogy úgy viseljenek gondot, és úgy vigasztaljanak téged, ahogy szeretted volna.

De azt mondom neked, ha Istent imádod, ha elmondod Jézusnak, hogy Ő milyen csodálatos, ha szívedből énekelsz új éneket az Úrnak, akkor a Szent Szellem megengedi, hogy lássad úgy Jézust, hogy Ő minden helyzetben képes téged megerősíteni és megvigasztalni.

 

Évekre rá, a feleségemnek súlyos műtétjei voltak, Isten csodálatosan gyógyította meg, az orvosok ki akarták venni a veséjét, de a Szent Szellem leszállt rá a kórházi ágyon, egy imatárson keresztül és teljesen felépítette és meggyógyította a veséjét, ma is két veséje van a feleségemnek.

A műtét pénzbe került, abban az időben a Biblia iskolában dolgoztunk és nem volt arra pénzünk, hogy a műtétet kifizessük, meggyógyult a feleségem, kijött a kórházból, de az orvosnak pénzzel tartoztunk.

 

Egy vasárnap esti összejövetelre mentünk el, amit az egyik barátom tartott, és ahogy bezártuk az alkalmat, Istent imádtuk. Az Úr szólt a szívemhez Nehemiás 11/23 verssel, úgy gondoltam, hogy először megnézem ezt az igeverset, hogy jól idézzem azt.

Nehemiás 11/22 igevers egy származásfának a könyvéből egy igevers, hogy ki nemzette a kit, és ki nemzette a kit, és az nemzette a kit.

 

De a Nehemiás 11/23 második része azt mondja a versnek, hogy a zenészek voltak azok, akik az Úr háza felett felelősséggel álltak.

Én pedig a Biblia iskolában felelős voltam a zenei dicséretért, másrészt pedig a Bibliaiskola üzleti dolgaiért is felelős voltam. Ez az igevers igen rám illett.

Nehemiás 11/23

Nem emlékeztem, hogy valaha előtte olvastam volna ezt az igeverset, de miközben imádtuk Istent, a Szent Szellem elvezetett ehhez az igevershez. Abban a pillanatban, ahogy ezt megtette, tudtam, mit mond itt Isten, - mert Isten házában imádó vagy, ezért mindennap gondot fogok viselni rólad!

 

Ez azt jelenti, hogy azok a számlák, amivel tartoztunk az orvosok felé, azok ki lesznek fizetve. Másnap két csekket kaptam, pontosan azzal az összeggel, amivel tartoztunk az orvosoknak. Ezeket a csekkeket nem vártuk előre.

Ez a kommunikáció, ez a közlés, aközben jött hozzám Istentől, miközben Őt imádtuk.

Zsoltár 37/4-es verse mondja, hogy gyönyörködj az Úrban, és Ő megadja szíved kívánságait.

 

Szeretnéd, ha Isten megadná neked a szükségleteidet minden napra?

-         Legyél imádója!

Gyönyörködj az Úrban, és Ő meg fogja adni a szíveden lévő minden kívánságra a választ.

 

Prófétai szolgálat szólta felettünk egyszer ezt az Igét és azt mondta, hogy menjetek haza és írjátok le szívetek minden kívánságait, és 18 hónapon belül Isten mindazt meghozza nektek.

Hányan szeretnétek, ha Isten megtenné ezt nektek? - Ez nagyon jó, mert megtette. Házi feladatot kaptatok.

 

Menjetek haza és beszéljetek a feleségetekkel és a férjetekkel és szögezzétek le, hogy mi is van a szívetekben, mivé akarjátok, hogy váljon az életetek? Mit akartok, hogy Isten kezdjen az életetekkel? Mi van a szívetekben? Írjátok le ezeket a dolgokat és attól a naptól kezdve kezdj el gyönyörködni az Úrban, más szóval imádjad Őt. Mondd el neki, hogy Ő milyen csodálatos.

Mondd el neki, hogy mennyire megáldott téged. Mondd el neki, hogy mennyire szereted Őt. Nem kell megvárni, hogy bemenj a gyülekezetbe, otthon is tudod Őt imádni.

A zuhany alatt is tudod Istent imádni, mert az imádat nem egy gyakorlat, hanem egy életvitel, az imádat egy folytonos nyitva tartás Isten előtt. Ha ezt megalapozod az életedben, akkor Isten minden mértéked felett meg fog áldani.

 

18 hónap eltelt, 16 vagy 17 a 20-as listából valóságba jött. 

Mondja valaki, hogy – Isten azt a másik 3-at nem hozta valóságba.

Az a 2-3 az volt, amiről úgy gondoltuk, hogy a szívünkön van, de valójában nem volt a szívünkön, mert Isten nem a listát nézte, amit leírtunk, hanem a szívünket nézte.

 

Mondom neked, hogy Isten meg akar áldani. Ott kezdte, hogy reggel megáldotta a cipőcskét, amit felöltöttél, és onnan kezdve elkezdte megáldotta a lábadat, és megáld téged teljesen.

 

Még egy rövid történet az imádatról.

Hat évvel ezelőtt lehetett, hogy Svájcban tartottunk egy konferenciát és az egyik barátom a reggeli összejövetelen prédikált, és ahogy ő prédikált valami történt a bensőmben, először azt hittem, hogy beteg leszek, azután azt gondoltam, hogy az ördög az, azután rádöbbentem, hogy ez csak Isten lehet.

 

A barátom befejezte a prédikációt és odaadta nekem a mikrofonját. Én voltam a konferencia vezetője, nekem kellett volna lezárnom.

150-en vártuk, hogy lezárjuk és ehessünk. Megfogtam a mikrofont és akartam, hogy elénekeljünk egy dalt, hogy: - Élő Istennek Szelleme, frissen szállj le rám. Olvassz el engem, tölts be engem és használj engem. Istennek élő Szelleme, frissen szállj le rám.

 

Miközben ezt tettem még erősebb volt bennem ez a mozgás, alig tudtam állni, görnyedten voltam ott. Másodszor énekeltem ugyanezt, imádva Istent, közben azt gondoltam magamban, hogy le kell zárni ezt az összejövetelt, mert várják az ebédet. Felemelkedtem és mentem egyenesen, hátrahanyatlottam a pulpitusra és ott feküdtem a földön, elkezdtem sírni kézben tarthatatlanul, hangosan. Úgy sírtam, mint egy kisgyermek. Négy órán keresztül sírtam és nem tudtam abbahagyni.

 

Az egész szálloda hallotta, hogy sírok, nem tudtam abbahagyni, de nem is akartam. Nem tudtam, hogy fel tudok-e kelni, de nem is akartam felkelni.

Mert miközben sírtam hullámok sokaságában jött felém Isten szeretete.

Olyan sűrű volt Istennek ez a szeretete, hogy késsel ki tudtam volna vágni belőle egy darabkát, és magamhoz tudtam volna szorítani.

 

Soha előtte nem tapasztaltam meg Istennek ezt a szeretet jelenlétét. Kb. délután 5 óra lehetett, amikor abba tudtam hagyni ezt a sírást, és fel tudtam kelni a földről. A csoporttól sűrű elnézést kellett kérnem, hogy elpazaroltam az idejüket.

 

Négyen – öten azután megvallották, hogy nekik is ugyanez a belső furcsa érzésük volt, mint nekem.

Elmondom neked, hogy mit végzett Isten. - Óriási békességben, nagyobb békességben éltem azután, mint előtte.

 

Figyelsz-e rám?

A lényege, hogy imádás közben olyan dolgokat fog elvégezni benned Isten, amit nem is tudsz akkor megragadni, hogy mi, de később észreveszed, hogy Jézushoz hasonlóvá lettél. Amikor egybejöttök itt Budapesten, vagy Szegeden, vagy Szerbiában, vagy Romániában, bárhol is van ez az egybegyülekezés, úgy gyere, azzal az elszántsággal, hogy Istent imádni fogod.

 

Gyönyörű zenészeitek vannak, ők is imádni akarják Istent. Neked is el kell szánni magad, hogy Őt fogod imádni. Éhes szívvel gyere, és úgy gyere, hogy elmondod Istennek, hogy mennyit jelent neked, úgy gyere, hogy elmondod Istennek, hogy mennyire szereted Őt.

Mondom neked, hogy Isten el fogja hozni a jelenlétét hatalmas mértékben válaszként, és szolgálni fog néked válaszként. Olyan dolgokat is el fog végezni Isten, amiről nem is tudtad, hogy szükséges.

Az eredmény pedig az lesz, hogy egy boldogabb ember leszel. Azok a dolgok, amik előtte zavartak nem fognak zavarni.

A pénz könnyebben fog hozzád jönni. A gyermekeid engedelmesebbek lesznek neked. A férjed jobban fog szeretni, a feleséged jobban fog szeretni, édesebb lesz neked az élet. Tehát az imádatot tedd az életed szokásává!

Mert Isten olyanokat keres magának, mint te, - aki imádja Őt.

 

Dicsőség Istennek!                                           Ámen!

  BÉKEVÁR FŐOLDAL