2015.06.26.  

 

KÖZEL VAN HOZZÁD AZ IGE

Sandersné dr. Kovács Erzsébet élőben elhangzott tanításának nyers szövege

2015. 06. 21.

 

Megemlékezünk arról, amit az Úr tett értünk, akkor is, amikor nem látjuk. Elkezdjük dicsérni az Ő drága szent Igéjét, a drága szent jelenlétét, az Ő cselekedeteit az életünkben. Visszatekintünk, hogy miket tett már a múltban is. Hányszor mentette meg az életünket.

Hányszor nyúlt ki értünk, hogy el ne vesszünk, hogy el ne bukjunk, el ne botoljunk. Ezeket elkezdjük köszönni ilyenkor, amikor az Úr dicséretére összegyűlik a szent sereg, a szent táborban. Akkor bizony az Úr gyönyörködik bennünk, és ilyenkor nyugodtan nyisd meg te is a szívedet.

Sokan vagyunk, akik annyi bántást kaptunk a világban, hogy nem merjük magunkat úgy megnyitni az Úr jelenlétében, ahogy azt Ő szeretné. Az Úr szeretne jobban odaférni a szívekhez, ezt érzem mindig a dicséretek alatt. Ha kicsit még jobban közelednél Istenhez, meglátnád, hogy Ő is mennyivel inkább tudna közeledni hozzád. Írja ezt a Biblia, ez az igazság. Ha ti közeledtek Istenhez, Ő is közeledni fog hozzátok.

A dicséretek és magasztalások a legkiválóbb idők erre, amikor odaadjuk magunkat, a teljes lényünket. Kiöntjük a szívünket az oltár előtt, megengedjük, hogy átöleljen az Úr. Az Úrnak az ölelésétől nem kell félni. Az Úr egy jó Isten, Ő jókat cselekszik. Soha senkinek nem hozott rosszat, bajt vagy kínokat.

Nyugodtan átadhatjuk magunkat neki, és akkor ez a „felhő” sűrűbb lesz felettünk, a tábor felett. Amit az Ószövetségben is olvasunk, ez az Ő dicsőségének a jelenléte. Ez megsűrűsödik felettünk, és jobban át tud járni minket.

Vannak nehéz helyzetek, az Úr ezeket tudja. Amikor együtt felemeljük a szívünket, akkor egy közös hit is jelen van. Az Úr hatalmas dolgokat tud ezekben megcselekedni. Mi nem csüggedünk ezek láttán, hanem Őbenne hiszünk, és hiszünk mindenkor. Ő felmagasztaltatik az életeinkben.

Erre mi sem jobb bizonyság, mint az új Örömhíradó újságunk, amit a kezemben tartok. Ez egy újabb szám, teljesen friss, ma mutatom először. Olvashattok benne egy bebörtönzöttről, aki AIDS betegségből gyógyult. Ki tudja ezt egyedül megcselekedni, ha nem az Úr Jézus Krisztus? Dicsőítjük hatalmas erejét, jeleit és csodáit.

Egy fiatalember egy húsevő baktériumos fertőzésből gyógyult meg, agyvelőgyulladásból és eltályogosodott tüdő gondokból gyógyította meg az Úr, ami egymagában is halálos lett volna, de mind a háromból megszabadult. De kérlek benneteket, hogy a belső oldalakat is lapozzátok, mert lépten-nyomon csodákat fogtok benne találni.

Az Úr munkáiról, az evangélisták alkalmairól nagyon jó jelentések vannak benne, fel fogja emelni a szíveteket, a világ pedig érdeklődik. Mert amikor nincs náluk megoldás, akkor egy ilyen Örömhíradóval, ha előálltok, és megkéritek őket, hogy lapozzanak bele, nagyon sokszor felemelkednek a reménytelen helyzetekből.

Látják, hogy mégis van megoldás az ő helyzeteikre is, és ez a megoldás az Úr Jézus Krisztusban van.  Ő egy jó Úr, egy jó szabadító, az Ő neve mindenekfölött való. Nem hagyja az övéit a porban, a sárban, és a gondokban, bajokban, hanem kinyúl és megszabadít minket.

Mindannyiunknak lenne sok bizonysága. Erre csak a mennyben lesz elegendő idő, hogy felsoroljuk. Az Úr minden percben cselekvő Isten, egy jó Isten. Bátran bízhatjuk a gondjainkat és bajainkat Rá, mert Ő soha senkinek nem mondta, hogy még nincs itt az ideje, hogy segítsek rajtad, ez a szenvedés nem teljesedett ki, még egy kicsit szenvedned kell…

Az Úr mindig azt mondja, hogy a most hit, a jelen hit az üdvösség [a szabadulás] napja, ez az a nap, amit az Úr szerzett, örvendezzetek benne. Ez az a nap, az üdvösség napja! Ez az a nap a szabadítás napja, a jelen hit. Nála mindig jelen idő van. Mindig a „most” van.

Most megcselekszem, megsegítem, most állok melletted. Ezt a hitet kell megragadni, és megvan nekünk. Az Ő elgondolása szerint nincs múlt és jövő, mert az örök jelenben tekinti az életünket. Nehéz ezt az ember értelmével feldolgozni, de így írja a Biblia.

Az evangelizációkról interneten tájékozódhattok. Szeretettel várjuk az ifjúságot a koncertre, színpad, fénytechnika, világítás, füstök, színek, igazi koncert lesz. Semmi más dolog nem érintheti őket, csak az Úr Jézus Krisztus. Ez az esemény július 4-én, a nyári tábor július 20-26-ig lesz, izraeli utat is tervezünk. Jézus Krisztus neve felmagasztaltatik!

Tegnap egy esküvőnk is volt, egy csodálatos jelenlétében az Úrnak. Erdős Melinda és Sipos László kimondta egymásnak a boldogító igent. Nagyon sok áldást kívánunk az életükre a Jézus Krisztus szent nevében! Az év végére minden párkapcsolat így lerendeződik a szívek táblájára írt Szent Szellem vezetésével. Az Ige szerint kell a Szent Szellem vezetését követnünk az életünkben.

Drága szent Jézusunk szent Igéjéből fogunk most táplálkozni. Felmagasztaltatik az életekben ez a drága szent Ige. Az Ige hatalmat vesz az életünk felett, és az felmagasztaltatik. Igéről lesz a mai napon is szó, és az igei táplálékot vesszük magunkhoz.

Mert nemcsak a test éhezik, az újjászületett szellemet is táplálni szükséges, hogy növeked­hessen, hogy mélyebben verhessen gyökeret, és hogy gyümölcsöket teremhessen. Erre hívott el minket az Úr. Ez az Úr elhívása. A hit beszédéről szeretnék szólni.

 

A mai tanítás címe: Közel van hozzád az Ige. Nem szabad elkeserednünk, mert az Ige min­dig a segítségünkre siet, és Isten ezzel bátorít ma minket, hogy közel van hozzád az Ige. Minden helyzet megoldására az Ige az, ami a közelségedben van, és amiből a megoldások születnek.

Erre fogunk ma igei alapokat venni, hogy az tényleg, ahogy írva van, úgy igaz az életünkben. Csodálatos, mikor az Ige megszólal, élővé válik, életet hoz az életünkbe, és érezzük, hogy gyümölcsöt terem. Nem tér Istenhez üresen. Nyugodtan bízhatunk benne. Ha valamiben megbízhatunk ebben az életben, akkor az Isten szent Igéje. Jézus nevében. Ámen.

Róma 10,1–8.

1. Atyámfiai, szívem szerint kívánom és Istentől könyörgöm az Izrael üdvösségét.

Pál tehát keresztényeknek ír, a Krisztusban testvéreinek ír.

2. Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy Isten iránt való buzgóság van bennük, de nem megismerés szerint.

Mennyire igaz ez ma is a keresztény testvérek életében. Látjuk bennük a buzgóságot, de ha mi ismerjük már az Igét, és az Urat, látjuk, hogy ez a buzgóság nem egyezik az Isten ismerete szerint való buzgósággal. Pál is látott ilyen életeket. Így folytatja:

3. Mert az Istentől eredő megigazulást nem ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Istentől eredő megigazulásnak nem engedelmeskedtek.

Nem ismerték, hogy létezik egy ilyen megigazulás. Ebből, ha figyelmesen olvassuk, akkor láthatjuk, hogy kétfajta megigazulásról szól itt a Szentírás. Az egyik az Istentől eredő megigazultság, amelyben nyugodtan bízhatunk, hogy akkor az igazságot adott nekünk, mert ami tőle van, az mind tökéletes.

Mivel ezt a zsidó testvérei, az atyafiak nem ismerték meg, ezért egy másfajta igazságban igyekeztek hinni. Így írja Pál, az ő tulajdon igazságukat igyekezték érvényesíteni Isten előtt. A saját erőből, az önerőből, cselekedetek által való megigazulásra utal itt Pál, amiről a továbbiakban még ír. Figyelmesen olvassuk.

4. Mert a törvény vége Krisztus, minden hívőnek megigazulására.

Pál azt mondja a saját erőből, az önerőből való megigazulásra törekvőknek, hogy a törvényből való megigazulást nyugodtan félretehetik. Mert a Krisztussal vége lett ezeknek. A Krisztussal eljött minden hívőnek az igazsága. Nem a törvény cselekedeteiből.

5. Mert Mózes törvényből való megigazulásról azt írja, hogy aki azokat cselekszi, él azok által.

Mózes és a kőtáblák parancsolata a törvény. Nagyon kemény követelményrendszer volt Izrael népe felé, hogy ha megtartották Isten parancsolatait, akkor életben maradhattak. Ha vétkeztek a parancsolatok ellen, akkor „a bűn zsoldja a halál” törvénye volt érvényes számukra, amely alól Isten folytonos áldozatok bemutatásával próbálta őket visszahozni az Ő törvény általi igazságába.

Azonban nem volt ez a rendszer tökéletes, mert Isten hozott egy másikat. Ha tökéletes lett volna, akkor Istennek nem kellett volna hozni egy jobbat. De ír egy másik megigazultságról, ami minden ember életében teljesen garantáltan sikert hozhat, és ez így szól:

6. A hitből eredő megigazulásról pedig így szól: Ne mondd a te szívedben: Kicsoda megy föl a mennybe? Azaz, hogy Krisztust aláhozza;

Olvastunk a törvényből való megigazulásról, és elmagyarázza nekünk, hogy van egy másfajta megigazulás, a hitből eredő megigazulás. Ha valaki azt mondaná, hogy nem látom a helyzetben a megoldást. Olyan messze és távoli ez az Isten, ki lesz az, aki fölmegy, és lehozza nekem a Krisztust az egekből? Azt mondja Pál, nem kell így beszélned többé.

7. Avagy: Kicsoda száll le a mélységbe? Azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza.

Nem kell a mélységben sem keresned a megoldásokat, mert Krisztus a legmélyebb helyekre lement érted és a halálból feltámadt. A halálból Őt már Isten felhozta. Nem kell így beszélned, mondja Pál. De mit mond ez a hitből való megigazulás? A következő vers arany­keretbe való. Így szól:

8. De mit mond? Közel van hozzád az Ige (Rhema), a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.

Se fönt ne keresd, se a föld mélyében alant ne keresd, mert annál közelebb van hozzád, mint gondolnád, mondja Pál. A Rhema, Isten kimondott [személyre szabott] Igéje. Tudod, hogy hol van a megoldás? Azt mondja Pál, hogy a szádban, és a szívedben van.

Ennyire egyszerű lenne a helyzet, és a megoldás? A Szentírása szerint igen! A szádban és a szívedben van a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Pál azt mondja, hogy hirdetünk nektek valami újat, ami nem kőtáblákba van vésve.

Nem kívülről mondják meg neked, hogy mit kell tenned, hanem Istennek a beszéde, a hitnek a beszéde, a hitnek a szava, amit Isten adott az életedbe, ott kell, hogy legyen a szádban, és ott kell lennie a szívedben. Akkor az Istentől való megigazultságot tudod érvényesíteni minden percben az életedre. A számban, és a szívemben van!

Két közeli hely: a szánkban és a szívünkben. Hogy ez az idézet az Ószövetségből való, azt nem tudja talán minden keresztény, ezért nézzük meg, hogy ez az idézet valójában honnan ered. Az 5Mózesben is olvassuk, amikor tanít minket Isten. Isten áldásai szólalnak itt meg.

5Mózes 30,9. 11–15. 19–20.

9. És bővölködővé tesz téged az Úr, a te Istened kezeidnek minden munkájában, a te méhednek gyümölcsében, a te barmaidnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, a te javadra. Mert hozzád fordul az Úr és öröme lesz benned a te javadra, amiképpen örömre volt a te atyáidban.

Ha Isten valamit tesz, az mindig a te javadra van. Isten nem ellened van, ezt tudni kell, a javadra cselekszik. Amikor ezeket az áldásait megcselekedheti Isten, azt a te javadra cselekszi, és öröme lesz benne. Az Úr örömöt keres bennünk.

Az Úr öröme akkor tud kiteljesedni bennünk, ha ezeket az áldásokat rá tudja árasztani az életünkre. Ezekben szeretne látni minket. Kezeink minden munkája áldott lehessen, a méhünk gyümölcse áldott lehessen, azaz a fiak fiai is áldottak lehessenek. A föld minden gyümölcsében áldottak lehessünk. Ekkor van az Úrnak öröme bennünk, olvassuk itt.

11. Mert e parancsolat, amelyet én e mai napon parancsolok néked, nem megfog­hatatlan előtted; sem távol nincs tőled.

Ahhoz, hogy ezekben az áldásokban járj, ez nem olyan távoli és megfoghatatlan, hogy ne legyél képes benne járni. Isten azt mondja, hogy nincs távol tőled, hogy ezekben az áldások­ban járhassál. Következő versben részletezi:

12. Nem a mennyben van, hogy azt mondanád: Kicsoda hág fel érettük a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?

Senkinek nem kell felmenni a mennybe ezekért, hogy az áldásokat lehozza nekünk. Nem így működik, mondja Isten. Ezeket hallassa velünk, hogy teljesítsük azt.

13. Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondanád: Kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?

Isten tanít itt minket, hogy hogyan működnek az áldások az életünkben. Nem a tengeren túl vannak ezek az áldások, nem olyan messze.

14. Sőt felette közel van hozzád ez Ige: a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt.

Azt mondja Isten: figyelj ide! Ezek az áldások közelebb vannak hozzád, mint gondolnád! Ezért nincs szükséged, hogy valaki elmenjen a tengeren túlra, és elhozza neked, vagy felhágjon az égbe, és lehozza neked. Nincs szükség erre.

Sőt, felette közel van hozzád az Ige, a te szádban és a te szívedben van, hogy teljesítsd azt. Ott vannak ezek az áldások, a te szádban, és a te szívedben. Mondd, kérlek: az én számban, és az én szívemben.

15. Lám, elődbe adtam ma néked az életet és a jót: a halált és a gonoszt.

Isten azt mondja, te választasz. Elődbe adtam a jót és a gonoszt, az életet és a halált. Ez onnan, attól a pillanattól volt igaz, amikor Ádám evett a jó és a gonosz tudásának a fájáról. Attól a pillanattól az embernek lehetősége volt választani.

Isten előtte csak a jót adta az embernek. Nem volt Isten tervében, hogy az embernek gonosz dolgokon kelljen átmennie az életében. Azt mondja Isten, hogy elődbe adtam ezt néked: az életet, a jót – és a halált, a gonoszt.

19. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod;

Utána olvastam az eredetiben és prédikátoroktól is hallottam. Isten itt nem a népe ellen tesz bizonyságot, hanem úgy mondja az eredeti, hogy bennetek hívtam bizonyságul a mennyet és a földet”. A menny és a föld bizonysága benned jelen van arról, amit én most mondok. Tanúbizonyságot tesznek.

Ha ránézel a természetre, fogod tudni, hogy ez az igazság. Ha ránézel a mennyre, fogod tudni, ha ránézel a földre, ha rátekintesz a föld teremtéseire, fogod tudni, hogy ez az igazság. Őket bizonyságul adtam benned, nem ellened. Ez nagyon fontos.

Isten soha nincs ellene az embernek. Ez nagyon-nagyon fontos. Nyugodtan kijavíthatod a Bibliádban: Bizonyságul adom bennetek a mennyet és a földet, azok bizonyságot tesznek. Nézzük, miről: hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot. Nézzük, melyiket kell választanunk? Válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod.

Figyelj ide, amikor az élethelyzeteid megpróbáltatásokat hoznak eléd, akkor el ne hidd, hogy az az igazság, amit az orvos mond. Isten azt mondja, hogy választanod kell. Minek hiszel? Hiszel a rossz jelentésnek, vagy hiszel az életnek, ami a te szádban és a szívedben van? Tiéd a választás. Elutasíthatod! Nem, én azt az utat nem választom! Ez nem lenne igaz, ha Isten ezt így nem adta volna elébed, hogy választhatnád.

De Isten leírja, és azt mondja, hogy nekünk választanunk lehet az élet dolgaiban. Akkor ennek kell igaznak lennie. Megvan a lehetőségünk, hogy válasszuk az életet vagy a halált. Megmondja, hogy melyiket válasszuk. Elénk adja mind a kettőt. Azt mondja, ha rám hallgatsz, ha bölcs akarsz lenni, akkor válaszd az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod.

20. Hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az Ő szavára, és ragasz­kodjál hozzá; mert Ő a te életed és a te életednek hosszúsága; hogy lakozzál. Azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákób­nak, hogy nékik adja azt.

Ragaszkodj az Ő Igéjéhez! Ha ellentétes körülmények között vagy, akkor ragaszkodj az Ő Igéjéhez, mert Ő a te életed, és életednek hosszúsága! Ki a te életednek hosszúsága? Jézus Krisztus! Az élő Ige! Azt mondja itt az Írás, hogy Ő a te életed, és az életed hosszúsága, ezért ragaszkodj hozzá! Ragaszkodj az Igéhez! Közel van hozzád, a szádban és a szívedben van.

Ennyire egyszerű lenne? Isten így tanítja, akkor ennek így kell lennie! Isten mindig megmutatja, hogy miként jutunk el oda, ahova Ő szeretné. Azt mondja, ez az Ige közel van hozzád, az életnek a beszéde, a szádban és a szívedben van. Mondd, kérlek, hogy tudatosuljon benned, hogy ez nincs messze tőlem! A számban és a szívemben van!

Ezek után továbblépünk. Megnézzük, hogy a Zsoltárok könyvében mit mond a Szentírás erről. Ugyanis, ha ráébredünk arra, hogy milyen egyszerű az élet útját választanunk, és az élet áldásaiban járnunk, akkor nagyobb lendülettel fogunk együttműködni Isten Igéjében, hogy az valóra váljon az életünkben.

Zsoltárok 107,20.

20. Kibocsátotta az Ő Igéjét és meggyógyítá őket, és megmenté őket a pusztulástól.

Azzal, hogy kibocsátotta az Igéjét, megcselekedett valamit. Úgy mondja: és meggyó­gyította őket. Elküldte az Igéjét, Ő magából kibocsátotta az Igét, szólta az Igéjét. Az Ige élő, örökkön örökké élő valóság!

Azzal hogy elküldte az Igéjét, meggyógyította őket, és meg­mentette őket a pusztulástól. Mi végzi ezt el, hogy meggyógyulunk, és hogy üdvösséget [szabadulást] kapunk a pusztulás alól? Az Ő Igéje. Elküldte az Igét, kibocsátotta az Igét, és meggyógyította őket.

Ha én elküldök valamit hozzád, mikor lesz az a tiéd? Ha te befogadod azt. A postás hozza, te aláírod azt, és elveszed. Akkor lesz a tiéd, ha átveszed. Isten kibocsátotta, és elküldte vele a szándékát. Az életet válaszd! Azt, hogy élhess! És ez az Ige közel van hozzád, amit küldtem. Ez az Ige annyira közel van hozzád, hogy a te szádban, és a te szívedben van. Dolgozz vele!

Válaszd az életet! Utasítsd el a másikat! Ne fogadd el! Állj ellen annak a másiknak, az nem az én akaratomban van! Én közöltem, melyiket válaszd. Válaszd az életet!

     Ez tőlünk hitmunkát igényel. A hitben való együttműködést igényli Isten szemében, hogy mi abban járhassunk, amit Ő nekünk elküldött és elrendelt. Megtudjuk azt, hogy e nélkül a hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Közli ezt velünk a Zsidó levélben.

Zsidó 11,6.

6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik.

Tégy, amit akarsz, tégy annyi jó cselekedetet, amennyit csak akarsz. Ha vallásoskodásból teszed, és nincs mögötte a hit, akkor Istennek nem vagy képes tetszeni vele. Ha az ember ezt először hallja, akkor egy kicsit bosszankodik is, hogy ha ez ember ezt a hitet nem tudja magában feldolgozni, mit is jelent, akkor nem tud Isten tetszésére lenni? Bizony nem.

Azt mondja, hogy hit nélkül nem tudsz a tetszésemre lenni. Ha egyszer az ember ezt leszögezi magában, hogy ez így igaz, akkor utána nagyon fog törekedni arra, hogy minden helyzetben hitben legyen, hitben lépjen és hitben gondolkodjon.

Mert ha megvizsgáljuk magunkat, és nem vagyunk hitben egy helyzetben, akkor nem vagyunk Istennek tetszésére. Ez a legborzasztóbb dolog. Sokan akarnak tetszeni a másiknak, és jó benyomást kelteni, mert mit gondol rólam a másik, stb.

Ezek világi elvárások körülöttünk, melyek állandóan körbevesznek minket. Ezeknek is meg kell felelni valamennyire, ha ebben a világban akarunk élni. De az igazi, ami számít, hogy Istennek a tetszésére legyünk. Ez a tetszés akkor jön csak elő, ha a hitnek a folyamaiban vagyunk állandóan.

Könyveld el magadban, hogy lehetetlen Istennek tetszeni hit nélkül. Meg se próbáld, hanem szedd össze a hitedet! Vizsgáld meg, hogy hitben vagyok-e ebben a helyzetben? Még ha lehetetlen is. Kézenfekvő, hogy hinni kell, hogy Ő létezik. Ha nem hiszed, hogy Ő létezik, akkor soha nem fogsz tudni elé járulni. Ez a rész kézenfekvő.

Amit itt mond utána, az nagyon fontos. És megjutalmazza azokat. Akarsz-e jutalmakat Istentől? Ó milyen csodálatos, mikor megjutalmaz minket! Megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik. Azokat, akik nem egyszer járnak be a gyülekezetbe, és nemcsak vasárnap veszik elő a Bibliájukat, hanem állandóan keresik az Úr szívét.

Uram, mi van a tetszésedre? Mi a kijelentés ebben a helyzetben? Hogyan tudok megfelelni ebben a szituációban? Mit kell tennem? Szorgalmasan keressük az Urat! Ezek nem vallásos cselekedetek. Legyen benned mindig az Úr arcának keresése! Mit tegyek, mitévő legyek?

S ha szorgalmasan keresed, akkor kijelenti magát és megjutalmaz. Isten egy megjutalmazó Isten. Először is a jelenlétével fog megjutalmazni. Érzed, hogy nem vagy egyedül. Hogy bármin kell is átmenned, tudod, hogy a jelenléte körbevesz. Ennél szebb ajándék nincs.

Aztán a jelenléte megnyilvánulásában is részesülsz. Elkezdi cselekedni a jeleit, csodáit, erő-megnyilvánulásait. Jelenléte megnyilvánul Istennek. A megnyilvánult jelenlétében vannak a szellem ajándékai. Ezeket megígéri nekünk, hogy ha mi Őt szorgalmasan keressük, akkor megjutalmaz minket.

Két tanulság a Zsidó 11,6-ból. Hogyan nem tudunk neki tetszeni?  Hit nélkül. És ha ez a hit az Ő ábrázatát, az Ő orcáját keresi, akkor jutalmak jönnek. Megéri a hit útját járni. Nincs az fölött való út, mint a hit útja.

A hitnek a szaváról olvastunk, a hitnek a beszédéről, ez volt a Róma 10,8-as vers. Nemcsak a hit szaváról olvasunk a Bibliában, hanem olvasunk a hit törvényéről is. Ez erősebb, mint a hit szava. Az Úr így mondja, hogy a hitnek a törvénye.

A törvény az egy nagyon erős szó, ugyanis ebben a világban, ahol élünk, a törvények alatt vagyunk, a fizikai világnak a törvényeit mindannyian ismerjük. Törvények alatt élünk. Ha azt mondom, hogy a gravitáció törvénye, akkor lehet, hogy nem sokan értitek, miről beszélek.

Az, hogy a széken ülhettek, az a gravitációnak a következménye, és nem a te csoda­képességed, hogy megtanultál a széken ülni. Azért ültök itt, mert van egy olyan törvény, ami lehúz minket a föld legközelebbi pontjához. Ha megtalálsz egy biztos pontot, és leülsz, akkor ott jól érzed magad. Ez a gravitáció törvénye. Az tart minket a széken.

Vagy ha veszem a tollat és leejtem, akkor az lefelé esik. Tehetek száz kísérletet, ha megint leejtem, megint lefelé esik. Egyetlenegyszer nem fog felemelkedni, és valahova elrepülni, mert e törvény alatt van. Istennek fizikai törvényei vannak erre a fizikai világra.

A törvény azt jelenti, hogy minden esetben, és mindenkire érvényes. Nincs kivétel, és nincs másként. A törvény az egy nagyon erős szó. Az Újszövetségben nem a kőtáblás törvényrendszer alá helyezett minket. Ott más volt érvényes.

Azt mondta, adok egy új törvényt, a hitnek a törvényét. Ez egy szellemi törvény, az ugyanúgy érvényes mindenkire, minden időben, és nincs kivétel alóla.  Ha a tollat leejtem, minden esetben lefelé esik. Nincs kivétel. Minden esetben, mindig igaz ez a törvény.

Isten működteti ezeket. Ilyen törvényről olvasunk, a hit törvényéről. Nagyon jegyezd meg. A törvény mindig igaz, minden esetben, mindenki számára. Róma 3-ban olvasunk erről. Csodálatos bölcsesség fog itt előfolyni erről a fajta megigazulásról, amit ez a törvény tanít nekünk. Az Ige tanít nekünk. Régen a törvényből volt, most Isten szerint való ez a megigazulás.

Róma 3,25­­­­–27.

25. Akit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul az Ő vérében hit által, hogy megmu­tassa az Ő igazságát, mert hosszútűrésből elnézte a korábbi időkben elkövetett bűnöket.  

Jézusról van itt szó. Engesztelő áldozatul rendelte eleve Isten a számunkra. Hit által. Találkozunk a hittel megint. Ha Isten a bűnöst és az ő bűneit csak úgy elnézi, és nem számítja be neki, akkor csorbulna az Ő igazsága. Isten az igazságos, meg kell ítélnie a bűnt. Nem mondhatja a bűnösre, hogy na, jól van, söpörjük a szőnyeg alá.

Ő egy igazságos Isten, nem mondhatja. Azért írja, hogy megmutassa az Ő igazságát. Ő megmutatta az Ő igazságát, hogy igazságos volt, amikor ezeket elnézte, mert hozott érte egy eleve elrendelt bűnért való áldozatot. Egy engesztelő áldozatot az Ő vérében.

Tekintheted ezt, hogy ez az Isten vére, a drága Úr Jézus az Isten Fia volt. A saját vérét rendelte el, hogy ezeket eltörölhesse, és hogy megmutathassa az igazságát az Ószövetségben. Hogy elnézte ezeket a korábbi időkben elkövetett bűnöket. Elnézte a népének. Aztán folytatja:

26. És, hogy megmutassa az Ő igazságát a mostani időre nézve is, hogy igaz Ő, amikor megigazítja azt, aki a Jézus hitéből való.

Megint Isten igazságáról van szó. Isten igazságos akkor – a mostani időre nézve is –, hogy igaz Isten, amikor megigazítja azt, aki ugyan bűnt követett el, meg bűnben született, de a Jézus hitéből való. Hatalmas dolog ez.

Isten azt mondja, hogy az én igazságomat fogom megmutatni, mert hozok szent vért! A szent vér eltörli ezeket a bűnöket, és igaznak jelenthetem ki azt, aki elkövette azokat a bűnöket. Az én igazságom megmarad, mondja Isten. Ezt mondja itt ez a vers: hogy megmutassa az Ő igazságát.

Először az Ő igazságáról volt szó. A bűnöst nem jelentheti ki igaznak engesztelő áldozat nélkül. Tehát meg kellett mutatnia, hogy az Ő igazsága örökké megmarad. Ezért eleve el kellett rendelnie egy áldozatot az Ő vérében.

És ekkor megtehette azt, hogy megigazítja azt, aki ugyan bűnös volt, de a Jézus hitéből való. Aki hiszi, amit Jézus elvégzett, azt igaznak nyilvánítja. Érted-e ezt? Hatalmas megigazító munka. Ha hiszed, amit Jézus végzett érted, akkor igaz vagy. Ez a hitből való megigazulás. Isten elvégezte. Ekkor azt kérdezi a 27-es versben:

27. Hol van tehát a dicsekedés? Kirekesztetett. Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem; hanem a hit törvénye által.

A farizeusok meg a nagymellényűek, akik olyan tökéletesek. Azt mondja Isten, hogy hol van a dicsekedés? Krisztus Testében nem fér el a dicsekedés. Mert se te, se én nem tudtuk volna megcselekedni, hogy igazak legyünk. Isten félreteszi a dicsekedést. Kirekesztetett.

Mely törvény által? – kérdezi. A cselekedetek által vagy igaz? Nem – mondja Isten. Nem, nem. Hanem? Nézzünk egy másik törvényt – mondja Isten. Nem a cselekedetek által, a hit törvénye által. Itt, ezt vastagon húzd ki magadnak. Egy törvényről van szó.

A hit törvényét hozza be Isten, az Őtőle való megigazultság törvénye. A hit törvénye. Ha hiszed, megvan neked. Ha hiszed, hogy ez a megváltás érted elvégeztetett, igaz vagy, akármit tettél. A szent vér van feletted, és igaz vagy. Isten így tekint rád. Ez a hit törvénye.

Azt mondja, hogy egy új törvényt hozok. Nem a cselekedetek törvényét, hanem a hit törvényét. Itt értjük meg, miért mondja, hogy a törvény vége Krisztus. Többé a törvényt ilyen szempontból félre lehet tenni, hogy mit követel tőlünk, hogy igazak legyünk.

Mert nem volt egynek sem sikere benne, ezért küldött Isten Egyet, aki képes volt betölteni a törvényt. A Jézus Krisztust, az Istenembert. Általa adja nekünk ezt az igazságot. A hit törvénye által való megigazultságot.

Szó volt tehát ma a hit beszédéről, ami a szánkban és a szívükben van, és szólunk a hit törvényéről. A hitnek a beszéde által kerülsz be ebbe a csodálatos birodalomba, ahol a hit törvénye elkezd működni a számodra. Ott a Róma 10-ben, ha tovább olvastam volna, jön a 9 és 10-es vers, ami elmondja az üdvösségünknek az alapkövét.

Ha a szívünkben hiszünk, és a szánkkal vallást teszünk arról, hogy Isten feltámasztotta Jézust, és hisszük az Jézus Úr voltát, és erről megvallást teszünk, akkor üdvözülünk. A hit beszédét kell hozzá alkalmaznod, hogy a hit törvénye működésbe jöjjön a számodra.

Te hozod működésbe ezt a törvényt. De ha bekerültél a megigazultak birodalmába, onnantól kezdve is így működik számodra a hit beszéde. A szádban és a szívedben vannak Isten áldásai, és ahogy hiszed és kimondod, Isten elkönyveli, hogy ez megvan neked. Akkor is, ha még nem látod, megvan neked. Ebbe az irányba szeretnék továbbmenni.

Ha megvan nekünk, de még nem látjuk, akkor hogyan tovább? Ez a keresztények életének egyik legnagyobb buktatója. Ha Isten a törvénye szerint azt mondja, hogy megvan neked, a hit törvénye az minden esetben érvényes. A mennyei birodalomban elkönyvelték, hogyha hiszed, és megvallást teszel róla, az a tiéd.

Isten úgy tekint rá: elfogadtad, megvan neked, de ha mégsem látod, akkor az Igében kell még egy kicsit tovább búvárkodni. Nagyon nagy segítségünkre van, hogy mit tegyünk még hozzá. Sokan kérdezik, hogy mit lehet még tenni? 

Józsué 1. fejezet 8-as vers: egy nagy bölcsességet fogunk itt kapni, ami segítségünkre lesz, hogy meglendüljön a hitéletünk, hogy a hit dolgaiban kapjunk egy felhajtó erőt. Azt mondja itt Isten Józsuénak, akinek az lett a feladata, hogy vigye be a népet az ígéret földjére. Miután Mózes meghalt, ezzel a jó tanáccsal látja el Isten:

Józsué 1,8.

8. El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor teszed gyarapodóvá a te útjaidat, és akkor leszel sikeres.

A „törvénynek könyve” helyébe nyugodtan írhatjuk, hogy az Ige, mert Isten szaváról, Isten Igéjéről van szó. El ne távozzon az Ige a te szádtól. Isten azt mondja: a szádtól. Vigyázz, a szádtól el ne távozzon az Ige. Istennek a törvénye el ne távozzon a te szádtól. Vagyis lesz, hogy másképpen látod, lesz, hogy más jelentéseket kapsz, de a szádtól el ne távozzon az Ige, ez az első pontja a tanácsnak.

Isten tovább folytatja, és azt mondja, hogy éjjel és nappal arról gondolkodjon, amit az Ige mondott, amit az Úr mondott. Az Ő szaván gondolkodjál. Azt mondja az Úr: „gondolkodjál arról éjjel és nappal”, vagyis minden szempillantásban.

Amikor más jutna eszedbe, ha annak az ellenkezője jutna az eszedbe, amikor a kísértő hozza a gondolatait. Szó nincs róla, hogy azokat gondoljad, hanem éjjel és nappal az Igémen gondolkodjál és közben el ne távozzon az Ige a te szádtól!

A szánk van a képben megint, ami nagyon fontos és a gondolataink. Min járnak a gondolataink? Miközben leülünk imádkozni, hol járatjuk a gondolatainkat? Mit engedünk meg magunknak, hogy min gondolkodunk? Kulcsfontosságú! Éjjel-nappal arról gondolkodjál! – mondja Isten. Ha ezt mondja, akkor el is várja tőlünk.

A gondolatainkat lehet irányítani, lehet uralni és senki más nem tudja elvégezni ezt helyetted, csak te saját magad. Hogyha a gondolataidat az Ige vonalán engeded csak szárnyalni, akkor csak úgy gondolkodsz, ahogy az Ige írja. Ha az Ige írja, hogy te gyógyult vagy, akkor nem kell gondolkodnod a műtét felől, amíg a Szent Szellem esetleg nem vezet abba az irányba.

Van, hogy így van, van, hogy az Úr mondja, hogy menjél egy jó orvoshoz, de alapesetről beszélek. Ne a világ félelmein gondolkodj, hogy mi volt húsz évvel a betegséged előtt, mert ha gondolkodsz rajta, hogy a nagymamám is…,  meg az anyukám is…., meg a családban hányan… – és ezen gondolkodsz, akkor előbb-utóbb meglesz neked.

Ez a „vigyázz” kiváltható egy másik szóval, ami sokkal szerencsésebb. Azt mondja az Úr: hogyha te éjjel-nappal az Igén gondolkodsz, akkor meglásd, hogy mindent úgy fogsz cselekedni. Egy kép kezd kialakulni bennünk, ha az Igéről gondolkodunk. Vedd az ígéretét az Úrnak, hogy mindeneket meggyógyított, akik csak hozzá mentek, akkor velem sem lehet másképpen.

Ha ezen elkezdesz gondolkodni éjjel-nappal, hogy az Úr az én gyógyítóm, az Úr az én szabadítóm, az Úr Jézus sebei gyógyulást szereztek nekem, az Úr Jézus Krisztus átszegezett keze, a kifolyt vére tanúskodik az én anyagi gyarapodásomról, én nem élhetek szegénységben.

Ha ezekről gondolkodsz, ezeket a gondolatokat vissza és visszaszólítod magadban, akkor azt fogod meglátni, hogy elkezdenek ezek egy irányba vezetni és úgy kezdesz cselekedni majd, ahogy az Ige írja. Egy vezetést hoz neked.

Itt ezt mondja ez az igevers: akkor meg fogod látni, hogy mindent úgy fogsz cselekedni, amint írva van abban, úgyhogy nem kell azon aggódnod, hogy rossz vezetéseket veszel, mert ha az Igéről gondolkodsz éjjel és nappal, az Igéből élet jön hozzád. Az Ige él!

Az Ige élő és ható, minden kétélű kardnál élesebb. Ha elkezd működni az életedben, az azt hozza neked, hogy mindeneket úgy fogsz cselekedni, és úgy alakulnak a dolgaid, ahogy az Ő Igéje írja neked.

Ha ezt így megteszed és egy irányított gondolkodásmódot fejlesztesz ki az Igében, akkor nincs más, mint azok az áldások, amiket olvastam, gyarapodó leszel és Istennek öröme lesz benned. Ezt olvastuk már, a Mózes könyvében közölte: örömöm lesz benned, ha ezeket megcselekedhetem veled.

Akarod-e, hogy az Úr örvendezzen tebenned? Ki az, aki ezt nem akarja? Ez természetes. Mit kell tennünk? A gondolatainkban éjjel-nappal az Ő Igéjén kell elmélkednünk. Elmélkedni kell, nem világi meditációban, hanem az igei elmélyedésben, hogy mit mond az Írás. Azon mélyedj el, csendesedj el, a gondolataidban az legyen.

Ne a rossz végkimeneteleken gondolkodjál éjjel-nappal, mert akkor Isten nem tud majd segíteni neked, mert ahogy elgondolod, az egy kép belül, és amilyen képet megragad a szellemed, azt fogja végrehajtani. Ez így működik. Ez egy szellemi törvény. Ezért közli velünk Isten. Ez kapcsolódik az Újszövetséghez, van ennek egy testvérigéje, a 3 Jánosban a 2-es vers.

3János 1,2.

2. Szeretettem, mindenek felett azért imádkozom, hogy gyarapodhassál és jó egész­ségben légy, mint ahogy a lelked is gyarapodik.

Mi az, amit mindenek felett akar az Úr? Akarja az Úr, hogy jó egészségben legyünk. Akarja az Úr, hogy gyarapodjunk. Akkor lesznek ezek valóság az életedben, ha a lelked is jól van és a lelked is gyarapodik, ha a lelkednek jó dolga van.

A lelkünknek és a gondolatainknak nagyon szoros a kapcsolata. A lelkünknek egy része az elménk, a gondolataink. Az, hogy a gondolataink hol járnak, alapvetően el fogja dönteni, hogy gyarapodásban és jó egészségben élünk-e a szent Írás szerint.

Mert, ahogy Ő akarja, hogy gyarapodj és egészségben légy, úgy jön ez elő, amint jó dolga van a lelkednek is. Hol jár a lelked? Hol járnak a gondolataid? Mit engedsz meg magadnak? Min gondolkodsz? Uralkodni kell a gondolatainkon, ezt lehet leszűrni. És az Ige vonalában szabad csak gondolkodnunk ahhoz, hogy járhassunk az Ő áldásaiban.

Most csak az Igét szóltam. Isten nem olyat követel tőled, amit ne tudnál végrehajtani. Azért mondja az Úr ezt nekünk, hogy belenézünk ebbe a tükörbe, és ha még nem úgy vagyunk, igazítsuk ki magunkat. Vegyünk uralmat a gondolataink felett, ne engedjük meg, hogy szerteágazóan hozza a félelmet hozzánk a gondolatainkban, meg a jaj mi lesz akkor…, meg jaj, milyen híreket hallunk a világban? Nekünk nem így lesz.

Nekünk csak úgy lehet, ahogy meg van írva, Jézus nevében. Nem a kárhoztatás, a pusztulás, az ítélet van megírva. A szenteknek egy más élet jár. Habár meg van írva, hogy ugyanazok a kísértések esnek rajtatok, ne essetek kétségbe, meg van adva a kimenekedés hozzá. A Jakab 1,25 versben van egy gyönyörű igazság megint, amelyből tudunk meríteni.

Jakab 1,25.

25. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és meg is marad abban, és nem feledékeny hallgatója, hanem cselekvője is annak, az áldott lesz cselekedeteiben.

Ez egy törvény megint: a hit törvénye, ami a szeretet által működik, ez egy tökéletes törvény. Mindig meghozza a sikert, ha a hited élesre van állítva, ha úgy működteted, ahogy meg van írva annak működése. Ez egy tökéletes törvény, soha nem vall kudarcot. Soha!

Ez bátorít benneteket egy kicsit? Micsoda bátorítás! Nem elég belenéznünk abba a tükörbe, hogy ott milyenek vagyunk. Isten Igéje egy tükör. Ahogy elmegyünk, rögtön elfelejtjük, hogy milyennek láttuk magunkat. Ha rögtön elfelejtjük, akkor már nem gondolkodunk azon, ugye?

Azt mondta, hogy éjjel és nappal gondolkodj felőle? Igen. Ha belenézünk abba a tükörbe, és aztán, ha elmegyünk, rögtön elfelejtjük, hogy milyenek voltunk, akkor az az Ige nem fog működni a számunkra.

Azt írja: ha belenézünk a szabadság tökéletes törvényébe és meg is maradunk abban… Vagyis mondhatja az orvos, hogy ilyen eredmény jött és olyan leletek, és ezt találtam, meg azt mutatja a felvétel, és a legrosszabb jelentést adhatja. Innentől kezdve rajtad áll, hogy a szabad­ság tökéletes törvényébe nézel és nem vagy feledékeny hallgatója annak, vagy megadod magad.

Isten akkor is szeretni fog, de nem tud segíteni úgy, mert nem működteted a hit törvényét. Ez egy törvény. Ha feledékeny hallgatója vagy és nem cselekvője, akkor nincsenek az áldások, így mondja az Ige.

Elhoztam nektek a Bővített fordítást is, mert annyira jól szemlélteti, hogy mit kell tennünk, ha egyszer meglátjuk ezt a csodálatos szabadság törvényt, a hit törvényét, hogy együttműködhessünk vele, hogy gyümölcsöt teremhessen, hogy meghozhassa az eredményt. Így mondja a bővített fordítás:

Jakab 1,25. Amplified

25. Aki figyelmesen, gondosan beletekint a hiba nélkül való törvénybe, a szabadság törvényébe, és hűséges ahhoz, és nem olyan, mint a figyelmetlenül hallgató ember, aki elfelejti, amit hallott, hanem engedelmeskedvén annak, aktív cselekvője a hallottaknak, az ilyen áldott lesz mindenben, amit cselekszik, az ő engedelmességében megélt életében.

Istennél nincsenek tévedések és hibák, Ő nem téveszt. Ő tökéletes, tudja a szellemi birodalom törvényeit, odaadta nekünk a hit törvényét. Itt a kulcs: nem adjuk meg magunkat annak, amit látunk, hanem hűségesek vagyunk, kitartóan, szívós kitartással, állhatatosan arra tekintünk. Ez a Bővített fordítás. Mire tekintünk? Arra a képre, ami ott van az Igében. Az az igazság. Isten Igéje az igazság.

Ahogy csak tudtok, ezen meditáljatok: az Igében való kitartás! Nem szabad elfelejteni, milyennek láttuk magunkat ott az Igében, hanem állandóan előttünk kell, hogy legyen az a kép, amit Isten rólunk ír. Hogyha erről gondolkodunk éjjel és nappal, akkor nem engedjük meg az ellentétes gondolatokat. Ez egy harc az ember fejében sokszor.

Ha ezen gondolkodunk éjjel és nappal, akkor az meghozza a szellemi törvény által, hogy azt megláthatjuk a valóságban, előbb vagy utóbb. Ha szorgalmas vagy, akkor előbb láthatod, mint utóbb, mert valóságba jön. Isten Igéje igazság, az igazságot írja. Isten nem kér tőlünk olyat, ami nem teljesíthető. Ezeket meg tudjuk cselekedni és győztesek tudunk lenni az útjainkon.

Olvastunk tehát eddig a hitnek a szaváról, a hit beszédéről, olvastunk a hit törvényéről, jön még egy hozzá, a hitnek a szelleme. Nem csak egy törvényt adott nekünk Isten, hanem odaadta hozzá a hitnek a szellemét. Valójában kimunkálja ezt, ha te betartod, hogy éjjel-nappal arról gondolkodsz.

Megnézzük, mit mond az Írás Ezékiel könyve 36-dik fejezetében. Gyönyörű prófétálás ez az új teremtésről. Isten már akkor eltervezte és a próféták szája által szólta is. A 36-ik fejezetben arról beszél, hogy egy új szívet és egy új szellemet hoz elő, ami által sikerre tudja juttatni az akaratát az életünkben.

Közben engedd föl a szívedből azt: Jézusom, mennyire szeretlek téged! Hogy kontaktusban maradjál, hogy az Úr szeretete mindig ott legyen első helyen a szívedben. Közöld vele, hogy mennyire szereted! Megváltozik a légkör, ha ezt megteszed, az Úr nagyon szereti, ha közöljük vele, hogy mennyire szeretjük Őt. Áldott legyen a neve!

Ezékiel 36,26–27.

26. És adok néktek új szívet, és új szellemet adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet

Erre az új szellemre szükség volt, mert az ember elveszett Ádámban. Egy szívcseréről, egy szellemi szívműtétről van szó az új teremtésben. Elvette azt a kőszívet, amellyel nem úgy éreztél, ahogyan Isten, és kaptál egy új szívet, amivel pontosan úgy tudsz érezni, úgy tudsz szeretni, ahogy Ő szeret téged. Erről szól ez az Ige, adott egy új szívet, és ez már nem kőből van, hanem ez hússzív. Ez Isten szívével lüktet, tudja, hogy Ő mennyire szereti, tudja továbbadni.

27. És az én Szellememet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsola­taimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek

Ebbe az új szívbe bele tudom helyezni az én Szellememet! Szeretném megkérdezni tőled, ki cselekszi ezeket, hogy az Ő parancsolataiban járjunk és az Ő törvényeiben? Azt mondja az Írás, hogy az Ő Szellemét adja belénk, és ezáltal én cselekszem majd veletek, hogy az én törvényeimben jártok.

Tehát nem kőtáblákról vezérel már minket az Úr, hanem a Szelleme kerül a szívünkbe. A Szellemével való közösség hozza nekünk, hogy most már az Ő parancsolataiban járunk. Nem parancsolatok nélkül vagyunk, csak a szívünk tábláira lettek írva, s azokban tudunk járni.

Ki cselekszi ezt meg velünk? Ő cselekszi ezeket. Azt írja: azt cselekszem, én magam, az Úr, én cselekszem ezeket veletek. Igazából neked nem kell megcselekedned az Igét, olyan tekintetben, hogy magadat meggyógyítod, vagy behozod a gazdagságot.

Az Úr végzi, az Úr angyalai végzik, a Szent Szellem végzi, a szellemi láthatatlan birodalom az oldaladon munkálkodik. Az Úr cselekszi ezeket. A te részed, hogy a hit törvényét működtesd, a hit szavát szóljad, a hit törvényét tarsd szem előtt, a gondolataidat urald éjjel-nappal.

És azt mondja, én megcselekszem, én azt cselekszem, hogy betöltsétek az én törvényeimet. Tudatosítsd magadban, hogy az Úr cselekszi ezeket. Mondjad, kérlek hangosan: Az Úr cselekszi ezeket! Az Úr Szelleme cselekszi ezeket! Úgy van!

Ezt mondja a Szentírás, így tudunk járni az Ő parancsolataiban, nem parancsolatok nélkül valók vagyunk és nem törvény nélkül valók vagyunk ebben a világban, a szívünkre lettek írva, a hússzívünk tábláira. Kaptunk hozzá egy drága Szellemet, a legfenségesebb Szent Szellemet, a magasságos isteni Szellemet, és Ő cselekszi ezeket. Nagyon nagy különbség.

Rátérünk a hitnek a szellemére, ugyanis Ő van bennünk. Azt mondja: a hitnek bennünk is ugyanazon szelleme van. Óriási dolog! Kaptuk a hit szavát, kaptuk a hit törvényét és támogatásul megkaptuk a hitnek a szellemét. Kész a ház! Így tud Isten építkezni. Ha ezek után nem hitben jársz, nem csoda, hogy azt mondja, hogy hit nélkül lehetetlen nekem tetszeni, mert odaadta nekünk a hit szellemét.

2Korinthus 4,13.

13. Mivel pedig a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme van, amint meg van írva: Hittem és azért szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk

Egy szellemet kaptál, a hitnek a szellemét, aki munkálja a hitedet, aki gondoskodik arról, hogy gyümölcsöt teremjen a hited. Nézd meg, hogy most megfordult a sorrend, most a szívből jön ki először a hit és azután van a szájban a szólás.

A Róma levélben úgy kezdtük az elején: közel van hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben. Miért fordult meg a sorrend, mit gondoltok? Amikor a szánkkal szóljuk az Igét, belevetjük a szívünkbe.

Ha valaki ebben szorgalmas és kitartó, nem adja fel, és az Igét szólja – szólja annak ellenére, hogy mit lát és mit tapasztal, és minden ellentétes körülmény ellenére kitart az Igében, nem feledkezik meg arról, hogy milyennek látta meg magát abban a tökéletes törvényben, szólja az Igét és beleveti a szívébe –, mi lesz ennek a vége?

A hitnek a törvénye elkezd működni. A hitnek a szelleme jön hozzá és segít. A hitnek a szelleme azt mondja, hogy már itt él bennem ez a hit. És ez a hit úgy szól, hogy mivel hiszem, azért szólok.

Látod, hogy egy körforgásban van az Isten Igéje, a kimondott szavak és a szívünk hite? De a hitnek ez a fajta szelleme, amikor elkezd munkálkodni, akkor amit csak kimondasz, valóságba jön, mert ez úgy szól, hogy: hittem és azért szólok.

Ha már kiépül benned ez a hit és a drága Szent Szellem ráfekszik a szavaidra, akkor  amit csak kimondasz, megvan. Együttműködés: az Ő szárnyain szólsz, az Ő akaratát szólod, az Ő Igéjét szólod. Hittem és azért szóltam.

Nemcsak azért szólunk, mert valaki mondta nekünk, hogy mit mondjunk, hanem hiszünk, és azért szólunk. Ha így szólsz a hitnek a szellemével, ugyanannak a szellemével, ahogy Isten teremtette a világot, Isten egyszer szólt, hogy „legyen” és lett! Mindent előhívott elsőre: legyen és lett! Az Ő képére vagyunk teremtve a hitnek a szellemével, ez támogat minket.

Isten ezt elvárja tőlünk, hogy így munkálkodjunk, hogy ez a hit győzelemre juthasson. Hiszünk, és azért szólunk. Ez a hitnek ugyanaz a szelleme, ami Istenben munkálkodik. Amikor először olvastam ezt, hogy a hitnek ugyanaz a szelleme, akkor gondolkodtam, hogy mivel hasonlít itt össze minket Isten? Mi az, hogy ugyanaz a szelleme?

Ugyanannak a hitnek a szelleme van benned, ami által a Szent Szellem működteti a világot. Különben nem mondaná, hogy ugyanaz. Mivel a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme van, amint meg van írva. Egy óriási dolog az, ami a keresztényeknek a birtokában van!

Ha megvilágosodunk ebben, hogy mi ez a kincs bennünk, és hogyan kell működtetni és megtanulunk a Szent Szellemmel együtt működni, akkor megváltozik az életünk. Tudunk előszólítani a saját életünkben és mások életében: legyen gyógyulás abban a testben! Az a hitnek a beszéde, a hitnek a törvényével, és a hitnek ugyanazzal a szellemével annak meg kell lennie, nem lehet máshogy, ez Istennek a törvénye.

A Róma 4-ben a múlt héten ezzel fejeztük be, Ábrahám hitét hozza elő nekünk az Ige. Ez egy kiváló jó példa nekünk, mert Ábrahámnak az ígért mag megszületett. Igaz, hogy huszonöt év szorgalmas hit után. Addig nagyon sokat tanulhatott Istentől. A végcél, hogy az ígért mag, Ábrahámnak a fia megszületett.

Huszonnégy évig nem látták az ígéret gyermekét. Akkor Isten újra meglátogatta őket, és Ábrám nevét átnevezte. Azt mondta, hogy mától nem Ábrám a neved, hanem Ábrahám, ami azt jelentette, hogy sok népnek atyja. Ahányszor megszólította őt Sára, a felesége, akkor így nevezte őt, hogy gyere ide hozzám, sok népnek atyja.

Ugyanígy Szárai neve Sára lett, sok nemzetek anyja. Amikor Ábrahám szólította őt, azt mondta neki, gyere ide, sok nemzeteknek az anyja. Egy év nem telt bele és megszületett Izsák, mert a szájukban is benne volt az, amiben hittek.

Megvan! – ez a hit törvényének az együttműködése. Szoktam mondani, hogy ugyanannyi erővel kimondhatod, amit Isten ígér, mint amit látsz. Egy picivel sem kerül többe, a pénztárcádban nem lesz kevesebb pénz, nem kerül nagyobb erőfeszítésbe.

Miért nem mondod inkább Isten Igéjét helyette? Legyél Istennek partnere ebben, ennyit kér tőled. Azt mondja, hogy a hitnek a szelleme majd megmunkálja, csak legyen a szívedben, és a szádban, a gondolataidat urald, a többit én megcselekszem. Micsoda ajánlat! Isten alig várja, hogy találjon magának ilyen hit partnereket.

Hidd el nekem, hatalmas dolgokat akar cselekedni, azt várja, hogy ez a szikra felébredjen bennünk, hogy meglássuk, hogy így van, hogy rálássunk, hogy ez tényleg így van. Amíg Ábrahámnak nem született meg Izsák, végig látta Izsákot, hogy az neki megvan.

Róma 4,19–20.

19. És hitében erős lévén, nem tekintett az ő már elhalt testére, mintegy százeszten­dős lévén, sem Sárának elhalt méhére;

El is csüggedhetett volna. Százesztendős volt már és előtte sem született gyermeke Sárától. Sára meg kilencvenéves volt, egész életében nem szült, egyikőjük sem volt sikerrel a másik felé, nem született közös gyerekük. Azt mondja, hogy hitében erős lévén, vagyis nem csüggedett. Nem tekintett az ő elhalt testére.

Nem tekintesz arra, ami látható, amit mondott az orvos, nem tekintesz rá – ez a kulcs. Az egy elhatározás, hogy mire tekintesz, min gondolkodsz. Mind a ketten halottak voltak ebben a tekintetben, hogy képesek lettek volna fiat nemzeni és foganni.

Mennyi esélyt adsz erre a világban, hogy lesz gyermekük? Nulla, mindenki csak kineveti: ugyan már, ne mondd nekem, hogy őnekik jövőre gyerekük születik. Ne viccelj már velem, hagyd már ezt az ostobaságot! Körülbelül mindenki így vélekedne róla, száz százalékban.

20. Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek,

Amit neki mondott az Úr, kétség nem fér hozzá, hogy úgy lesz. Ez a hozzáállás is kell hozzá. Honnan fogod megtudni, hogy erős vagy a hitben? Itt le van írva. Tudsz-e dicsőséget adni Istennek, miközben nem látod, vagy el vagy csüggedve? Az arcodra van különben írva. Mikor jöttök imát kérni, látom, hogy erős vagy-e a hitedben, vagy gyenge vagy. Látszik.

Ha tudsz dicsőséget adni akkor, amikor még nem látod, akkor erős a hited, a hit törvénye, akkor van munkába. Adod a dicsőséget és a hálákat, dicséred és magasztalod Őt. Az egész szellemi birodalom mozgásban van olyankor abban a dologban, amit most még nem látsz.

Teljesen elhitte, hogy amit Ő ígért, azt meg is cselekedheti, vagyis nem fért hozzá kétség. Az időzítés a te kezedben van, Atyám, tudom, hogy ez megvan nekem, mert megígérted, és nem kételkedem. Azt írja, hogy ez a hozzáállás és ez a hit cselekedet tulajdoníttatott neki megigazulásul. Azt mondta Isten: ez igen! Igaz vagy fiam, itt van, amit ígértem!

S megszületett Izsák. Mindannyian állunk valamiért hitben Isten előtt. Nincs olyan ember, akit ez ma valamilyen szinten nem érintett, hogy ő hitben van. Ne engedd el azt a látást, hogy az neked megvan, amit te látsz. Ha látod, akkor a hited tud munkálkodni rajta. Ha elengedted, akkor a hitednek nincs célpontja, nem tud mivel munkálkodni. Ezért azt látni kell.

Isten nem sokat kér tőlünk, de annyit kér tőlünk, hogy legyünk munkatársak ebben a hit törvény működtetésben. Ez a mi részünk, hogy erősek vagyunk a hitben, dicsőséget adván az Istennek, hogy ez megvan nekünk.

Ne felejtsük el, amikor Jézus ott állt Lázár sírjánál. Jézus tudta, hogy mire készül, annyira megindult a szívében, hogy könnyekre fakadt. Annyira megérintette, hogy Lázár meghalt. Máriát és Mártát annyira szerette, amikor segítségül hívták és Ő odament, akkor erőteljesen megindult a szívében. Könnyekre fakadt és felindulva magában odament a sírhoz.

Ne gondoljátok azt, hogy a helyzetek, amin átmegyünk, Jézust hidegen hagynák! Teljesen együtt érez velünk azokban, amikben most vagyunk. Pontosan tudja, hogy vannak nehézségek, és azokon át kell menni. De Jézus tudta a szívében, hogy előhívja Lázárt a sírból.

A követ azért mégis el kellett valakinek görgetnie az útból, ugye? Nekik is kellett valamit tenni? Nem úgy történt, hogy Jézus azt mondta, hogy Lázár jöjj elő és a kő elgördült. Nem! Azt mondta, hogy hengerítsétek el azt a követ onnan.

Akkor jöttek az ellenvetések, hogy de Uram, hát már szaga van, már negyednapos. Erre Jézus azt mondta: nem mondtam én neked, hogyha hiszel, akkor meglátod Isten dicsőségét? Látod, mire hivatkozott Jézus? Mindegy, hogy milyen reménytelen a helyzet. Negyednapos lehet a helyzet, olyan lehet, hogy már senkinek nincs kedve rá se tekinteni…

Azt mondta Jézus: Tégy valamit, hengerítsd el a követ és én megcselekszem a csodát! Azt mondta: „Lázár, jöjj ki!” S Lázár kijött. A körülötte állóknak valamit tenniük kellett annak érdekében, hogy kinyilvánítsák, hogy a hitük benne van, hogy Lázár ki fog jönni. És Lázár kijött a sírból.

Kötelékekkel volt körbekötve, mint amikor mi kijövünk a szellemi halálból az újjá­születésünk által. Tele vagyunk kötelékekkel, a gondolatainkban gúzsba vagyunk kötve, a helyzeteink korlátoznak minket, tele vagyunk kötelékekkel.

Jézus azt mondta: Oldozzátok el és hagyjátok menni! Hadd menjen, a szabadság tökéletes törvényébe hadd tekintsen bele, hadd járjon benne! Áldott legyen a szent neve, ezt mondja neked is. Tedd meg a részedet, gördítsd el azt a követ onnan, és én előhozom a csodát az életedben. Tudod-e őt szeretni? Tudod-e őt úgy szeretni, ahogy csak te tudod?

Mindannyiunknak van egy hely Krisztus Testében, ahonnan az Urat úgy tudjuk szeretni, ahogy senki más. Azt a helyet nem tudja más elfoglalni. Ezért gyönyörű, amikor együtt dicsérjük az Urat. Ma együtt fogjuk imádni, együtt fogjuk Őt szeretni, együtt fogjuk Őt a szívünkben a trón elé hálaadásokkal emelni, megköszönni, hogy mindaz megvan nekünk, amiben hiszünk.

Nem tekintünk a gátakra, az akadályokra, mert a hit beszéde van a szánkban, és kaptuk a hitnek a törvényét hozzá. Tudjuk, hogy az hogyan működik, és a törvény minden esetben működik. A hitünk minden esetben működik és kaptuk hozzá a hit szellemét, aki működteti az egészet. Nincs miért elkeserednünk.

Elhiszed nekem, hogy az Igét szóltam? Elhiszed? Akkor most álljunk fel és együtt dicsérjük a drága Úr Jézus Krisztust. Köszönjük a kegyelmét az Úrnak, hogy amit kértünk, már megvan nekünk. Ámen.

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL