2012.12.21. 

URALOM AZ ELLENSÉG FELETT

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. december 16.

           

Uram, ünnepelni kezdjük a mi Urunk, Jézus Krisztusunk születése napját. Hatalmas kijelentést és benne örök életet adtál az emberiségnek. Dicsérünk, magasztalunk Téged, köszönjük a drága Szent Szellemet, akit elküldtél a földre Vigasztalónak és Vezetőnek a Jézus nevében. Ámen!

Zsebkendők felett történő imádság és bejelentések után, egy Svájcban élő, német állampolgárságú vendég testvérnő a gyógyulásáról mondja el bizonyságát. Egy csoda történt az életében, mert volt egy másodfokú (rosszindulatú) daganat a nyakán, és imatámogatást kért egyházunk egyik tolmácsától, aki üdvösségre vezette és bizonyságot tett a gyógyulásról.

A daganat operációval eltávolításra került, hat nap kórházban töltött idő után az orvosok azzal engedték el a kórházból, hogy minden rendben van, eltűnt a testéből minden szövődmény. Az utóellenőrzéseknél sem találnak már semmi rendellenességet. Minden bizonnyal, hogy ez egy csodagyógyulás volt, mert a seb is természetfeletti gyorsasággal meggyógyult. Hálát adva az Úrnak a gyógyulásáért, köszöni, hogy jelen lehet az alkalmon.

Sanders pásztor elmondja, hogy reméli, hogy Beatrix hallgatja a tanításokat, és ma be fog teljesedni Szent Szellemmel, ha ez eddig még nem történt volna meg. Sokszor van, hogy az emberek nem fedezik fel a fontosságát, hogy az Igét hallgassák a gyógyulásukat követően.

Egy izraeli, zsidó származású pásztorral beszélgettem, aki évek során úgy építette fel a gyülekezetét, hogy elhatározta, senkitől semmilyen adományt nem kér. Nem tart semmilyen pénzgyűjtést, felajánlásokat sem kér senkitől. És nagyon szépen halad a gyülekezeti ház építése. Nincs még kész, de nagyon jó fázisban halad.

Ötven-hatvan személyes, helyes kis gyülekezeti épületük van. A Jaffa úton van a gyülekezete. Nagyon drágák ott a telkek, ezért sem tudott nagyobb alapterülettel indulni, a mosdók sem készültek még el teljesen, de kizárólag csak a saját hitéből hajlandó előre menni.

Mi ugyanígy tettük a gyülekezeti helyünk helyrehozatalát. És valószínűleg ezért is hozott össze engem az Úr vele, hogy beszélgethettem vele egy keveset. Itt is mi magunk végeztük a festési munkálatokat, a kőműves munkákat, villanyszerelést, ami nagyon komoly dolog volt és az első szőnyeget is mi magunk fektettük le. Nagyon sok bontási munkálatot végeztünk az elején, mert nem így néztünk ki.

Most megint egy nagyon komoly beruházás előtt állunk, amelyre most sem akarunk kérni senkitől egy fillért sem. A világítási rendszert fogjuk megújítani egy napon. Egy napon nagyon meg lesztek majd lepődve, hogy teljesen más rendszerben megy majd a világításunk. Árpád testvérünk nagyon izgatott ezzel kapcsolatban, és minden héten beszélget velünk, hogy mikor határozzuk el magunkat.

Én magam nem igazán akartam ezt, de egyre jobban érzem, hogy az Úr szíve viszont szeretné ezt, ezért meg lesz nekünk. Adóságba soha nem jó belekeveredni, de most ebben a rendszerben, ahol a gazdaság most áll, most végképp nem szabad. Én megtanultam, hogy a hitemet árasztom ki a szükségek betöltésére.

Elmesélte nekem ez a kedves pásztor, hogy egy zongorát szerettek volna nagyon. Évekig imádkoztak érte és nem jött a zongora. A végén azt gondolták, hogy akkor biztos nem az Úr akarata. Messiási zsidónak mutatkozott be és ezekben a körökben köztudott, hogy nem ismerik még annyira a hitet, mint ahogy azt lehetne.

Tehát úgy gondolták, hogy eleget imádkoztak érte és elengedték. A következő napon egy csodálatos, koncert minőségű zongorát kaptak, amely adósságtól mentesen lett az övéké. Tehát az Úr azt akarta megmutatni nekik, hogy elég egyszer kérni, mert amíg újból és újból kérik, addig nincsenek hitben. És amint felhagytak a kéregetéssel, abban a pillanatban megkapták. Ugyanez vonatkozik a gyógyulásunkra. Nagyon erőteljes tanpélda is lehetne ez.

Sokaknak erős a hitük az anyagiak területén, másoknak pedig a gyógyulás területén. Ezért jó, ha összefogjuk a hitünket, bármiről is van szó. Ahogy mondja a Biblia, a gondjainkat az Úrra kell vetnünk. (1Pét. 5,7) Miután egyszer imádkoztunk az Úrhoz valamilyen kéréssel, onnantól kezdve csak hálaadásokban megyünk a trón elé, és a gondjainkat rávetjük.

Az akadémikus szinten, mentális értelem evangéliumot hirdetni – nem erről szól az igazi Evangélium. Az igazi Evangélium egy szellemi üzenet, szellemi erővel! Tehát, még az útirány sem jó, hogy először az értelmünkbe helyeznénk az Evangéliumot és azután a szel­lemünkbe. Pont fordítva van, a szellemünkbe megy az Ige, és onnan jön fel az értelmünkbe.

Jézus egy szellemi királyságot jött rendelni és létrehozni itt a földön, a földi uralmát megalapozni. Ésaiás könyvében olvassuk ezt a 9. fejezet 6-7 versekben.

Újra megemlíteném, még a tanítás elején, hogy nem hiszem, hogy bárkinek nálunk nagyobb karácsonyfája lenne az idén. Dicsekszem ezzel egy kicsit. Ausztráliából kaptam egy képet, negyvenezer fénnyel van kidíszítve egy karácsonyfa. De a fa korántsem olyan szép, mint a miénk, mondhatnám, hogy csúnyácska. Így hát, igen büszke vagyok a fánkra. Gondolom ti is. Egy igazán szép példány a fánk az idén, az Úr adta nekünk és az Ő dicsősége van benne.

Ésaiás 9,6-7.

6. Mert egy gyermek születik nékünk, Fiú adatik nékünk, és az uralom az Ő vállán lészen, és hívják nevét: Csodálatos Tanácsosnak, Hatalmas Istennek, Örökkévalóság Atyjának, Békesség Fejedelmének

7. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A Seregek Urának buzgó szerelme cselekszi ezt!

Megmondom nektek őszintén, hogy egy kicsit furcsán érzem magam, mert alig négy órája, hogy a gép felszállt velünk Tel Avivból, és máris itt vagyok köztetek. Az egyik világból kiugrottunk és beugrottunk ide a másik világba.

Visszatérve az Igére, itt látjuk Istennek a kezét, amikor megmutatja az Ő jóságát valakinek az életében, mint ahogy az előbb hallottátok. Egy kedves testvérünk meggyógyult egy gyógyíthatatlan betegségből. Utána ebből az ajtóból kicsit beljebb kell jönnünk és meg kell tanulnunk, mi van még a házban. Be kell haladnunk a konyhába, ha pl. éhesek vagyunk, és ott is vendégség vár minket.

Ez az uralom, amely az Ő vállán lészen, ez örökkön-örökké növekedni fog, és az Ő békéjének nem lészen vége. Tehát az uralom, amely növekedni fog, az Ő vállán lesz. A próféta egy új kormányzási rendszert lát a jövőbe tekintve, amelyről hírt ad nekünk, hogy ez eljön majd.

Ez az uralom Jézussal kezdődik majd, méghozzá úgy, hogy egy gyermek születik nékünk, egy fiú adatik nékünk, mondja a próféta, és a mi mennyei Atyánknak az uralma és hatalma az Ő [Jézus] vállán lészen. Jézus, miután elment a földről, az uralmat és a hatalmat áthelyezte a mi vállunkra. A mi feladatunk és a mi részünk.

Az Úr szíve kívánsága, minden hívő gyermeke számára, hogy itt a földön ebben az uralomban növekedhessünk. Megtanuljunk benne járni, és egyre inkább terjeszkedjünk és növekedjünk benne. Mindig rácsodálkozom, amikor hallom a pásztorokat panaszkodni – nem feltétlenül a mi pásztorainkat –, hogy milyen rossz a helyzet odakint.

De hiszen az Úr azért küldött minket egy-egy helyre, hogy ott megváltoztassuk a sötétséget, mégpedig világossággá!

Máté 11,11-12.

11. Bizony mondom néktek: az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb Keresztelő Jánosnál; de aki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál.

12. A Keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig a menny királysága erőszakot szenved, és az erőszakosak ragadják meg azt.

Tehát a földön egy zűrzavar van, és mi azt a feladatot kaptuk Istentől, hogy ebben a káoszban az Ő királyságát vigyük előre minden területen.

Az igaz Evangéliumot, a Páli Evangéliumot, mondom nektek, hogy szerte a világon mindenütt hirdetik már. És az az uralom, amely az Ő vállán van, és így a miénken, fog rendet teremteni ebben a káosszal teljes világban. Ha káoszt tapasztalsz magad körül, akkor csak magadra érdemes tekinteni, mert te vagy az, aki gyógyírt tudsz hozni erre.

Amiben jelen vagyunk most, ez a káosz, ez az Ádám cselekedetének a következménye. Az emberek a földön, mivel nincs Istenük – vagyis nincs a szellemi királyságról megértésük, abszolút nincs ismeretük –, az emberek azt teszik helyette, amiről úgy gondolják, hogy az helyes. A Példabeszédek 14. fejezetében a 12-es versben mondja pontosan:

Példabeszédek 14,12.

12. Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út.

A probléma tehát ott van, hogy az emberek különböző módon gondolkodnak, hogy milyen nevelést kap már a családban a legkisebb kortól kezdve, milyen gondolatok kerülnek bele.

Ugyanis, hogyha az ember nem kapja meg az igei nevelést kicsi korától kezdve, akkor, ahogy növekszik, a világ plántálja bele a világ útjait. Ha fel fog növekedni, el fog veszni a világ zűrzavarában, mert egy világi értékrendszer alakul ki benne. Egészen mélyen, a tudatunk mélyéig ez épül belénk. Ebből azonban megváltozhatunk, ha Isten Igéjével megváltoztatjuk az elménket, és felnövekszünk a szellemünkben.

De ha nem jövünk be a gyülekezetbe, és nem újítjuk meg az elménket, akkor az az értékrendszer, amit a világ nevelt ki bennünk, vissza fog vezetni minket a világ útjaira és úgy fogunk élni mi is, mint kint a világban a többiek.

A múltunkból az az értékrendszer, és az az elmerendszer, és az a gondolkodásmód, amiként gondolkodunk, meg kell újítanunk az Igével, hogy úgy gondolkodjunk, miként Isten. Mert Isten nem úgy működik, amint a világ. És a világi mentalitásból nem fogsz nyerni hitet, hiába élsz a világban, onnan nem fogsz tudni nyerni isteni hitet.

Ha szorgalmasan tanulsz, és egyetemre jársz, előbb utóbb még egy doktorátust is szerezhetsz. Miként fogod őket lehagyni? Megszerezheted azt a doktorátust, és ez engem egyáltalán nem zavar, ha neked tetszik. De azon felül kell, hogy legyen valami a birtokodban, és ez az isteni gondolkodásmód ahhoz, hogy föléjük tudjál kerülni minden tekintetben.

Ausztráliában volt egy barátom, egy pásztor, 37 alkalommal tartóztatták le lopásokért. De a Biblia azt is írja, hogy akiknek sok bocsáttatott meg, azok nagyon szeretik az Urat. Kétszer is elmondta nekem, hogy mindegy milyen hideg volt az idő, időjárástól függetlenül felment a legmagasabb hegy tetejére reggel, hajnali 6 órakor és elkezdett imádkozni, miután megtért.

És kétszer esett meg vele, hogy az Urat egy látomásban láthatta, és az Úr átölelte őt, a karjai között fogta, és olyan szeretet volt Benne az emberek iránt, amit valószínűleg a nagypapám szeretetéhez hasonlíthatnám leginkább.

Az a fajta szeretet volt benne, ami az igazán szegény réteg felé volt szükséges, akiknek nem volt reménységük ebben a világban. Ez a pásztor teljesen megváltozott, mert újjászületett, és elkezdte az Urat úgy szeretni, hogy az teljes változást hozott az életében.

Jézus az egyik példázatában azt mondja, hogy az e világban élők bölcsebbek az Isten fiainál, mert ebben a „babiloni” rendszerben – ahol lopnak, csalnak, hazudnak –, tudnak úgy működni. A mi birodalmunkban van egy működési mechanizmus, ami efelett van, és mi abban pedig nem funkcionálunk [kellőképpen].

Mert a keresztényeket nem tanították meg erre, soha senki nem szólt nekik arról, hogy ez létezik és működik. És mondom nektek tiszta szívből, hogy nekünk a fejnek kellene lennünk, és nem a faroknak. A mennynek a királyságát kellene, hogy előhozzuk az életünkben, és működtessük, úgy, hogy meglássa azt ez a világ. És képesek vagyunk arra, hogy ezt előhozzuk.

Máté 9,35.

35. És körüljárta Jézus a városokat mind és a falvakat, tanítván azoknak zsina­gógáiban, és hirdetvén az Isten országának Evangéliumát, és gyógyítván minden­féle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között.

A menny, az egy másik dimenzió. Így is fogalmazhatnánk, hogy a menny az egy teljesen más dimenzió. Amikor a fizikai halál bekövetkezik, akkor kilépünk ebből a hármas dimenzióból és átlépünk abba a mennyei dimenzióba.

A mennynek megvan a maga gazdasági működési rendszere. A mennynek nincs szüksége arra, hogy várakozzon a földre, hogy itt mi történik. Ott már minden jól működik. A mennyben minden készen áll már: a szükséges testrészek, az elképzelések, az ötletek, a dalok, minden. A mennynek készen állnak a saját épületei, és a mennynek megvan a maga gazdasága.

Jézus így imádkozott: legyen meg a Te akaratod, miként a mennyben, úgy a földön is. (Mát. 6,10) Sok minden itt a földön, az ember gondolataiból született meg, az formálta és hozta elő, és nem a mennytől született.

Hogy példát hozzak, Salamon király temploma a mennyei templom mintájára épült. Isten adta, hogy miként legyen. A mennynek a pontos másolata volt, Isten rendelte, hogy úgy építsék, mint fent a mennyben van. Ezért van, hogy sokan oly nagyon érdekesnek tartják ennek a pontos tanulmányo­zását, másrészt vannak, akik dalokat kapnak a mennyből. Ezeken a dalokon ott van a mennyei kenet.

Jézus, amikor itt a földön járt, akkor volt-e betegség a mennyben? Nem. Mit tett, itt a földön? Amerre csak járt, megnyilvánította a menny létét a földön. A vak, aki Jézushoz jött, és vakon született, Jézus új szemet adott neki. Honnan vette Jézus az ember szemét? A mennyből. Egyszerűen csak elvette onnan, és odaadta neki.

Ha nem tudtad volna, akkor elmondom, hogy a testednek minden egyes szerve, annak a mikéntje, hogy miként működjön, fel van írva egy könyvben a mennyben. Ezért képes Isten feltámasztani a testedet, de most akár meg is újítani, megújítani a csontjaidat, helyreállítani a csontrendszeredet, helyreállítani az izomrendszeredet.

Helyreállítani mindazt, amire szükség van a testben, és megérteni ennek a működését, a működésének mikéntjét. Akkor fogod tudni működtetni, hogyha hitbe kerülsz, mert mindez hit által működtethető.

Isten a mai napon is egy teremtő Isten. Látjuk az Ószövetségben, hogy Áronnak a vesszőjét kígyóvá változtatta, és utána a kígyót vissza vesszővé. Ugye, olvassuk ezt? Le van írva, a mai napon is megtörténhet ez. A lényeg, amit ki akarok hozni ebből, hogy a menny gazdasága itt a földön működtethető. Ha tükörbe nézel, akkor fogod tudni, hogy kiről beszélek.

Mielőtt Ádám bűnbe esett volna, képes volt mindkét birodalomban közlekedni, működni, mert mind a két birodalmat látta.  És amikor Elizeust az ellenség körbevette, teljesen körbe volt zárva az ellenségtől. Példaként hozom ezt, elolvasatjátok ezt a 2Király 6,17 versében.

És ott Elizeus úgy imádkozott, hogy ó Uram, nyisd meg, kérlek, az ő szemeit – a szolgája szemeit –, hadd lásson. Hogy beláthasson abba a másik birodalomba, a másik dimenzióba. A mennyei királyságnak, a mennyei birodalomnak egy része az, amit ő akkor látott.

És mivel mi újjászületett szellemi lények vagyunk, ezért Isten azt szeretné tőlünk, hogy mi is képesek legyünk abban a másik szellemi birodalomban teljesen kiismerni magunkat, és közlekedni, amint Ő akarja.

Pál maga is imádkozta ezt az Ő hívő gyülekezeti Testéért. És ha te szeretnél látni pásztor, vagy szeretnéd, ha a gyülekezeted fejlődne ebben, te is imádkozhatod ezt az Efézusi levél 1,16-17 versei szerint. Így hozza a fordításunk:

Efézus 1,16-18.

16. Nem szűnöm meg hálát adni érettetek, említést téve rólatok az én imádságaimban;

17. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek, bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az Ő megismerésében;

18. És világosítsa meg szívetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az Ő elhívásának reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének gazdagsága a szentekben,

Most meg fogjuk nézni egy kicsit gazdagabb fordításban. A Bővített fordítás jobban kibontja, elénk tárja, hogy miről imádkozott itt az apostol, a hívőknek mire van szükségük, hogy tudjanak ebben a birodalomban közlekedni.

Efézus 1,16-18. (Bővített fordítás)

16. Nem szűnöm meg hálát adni értetek, említést téve rólatok imádságaimban.

17. Mert mindig imádkozom a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyjához, a dicsőség Istenéhez, hogy adjon nektek, bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az Ő mélységes és bensőséges megismerésében, adjon nektek betekintést az Ő titkaikba, és rejtelmeibe;

18. És hogy a ti szívetek szemeit árassza el az Ő fényességével, hogy meg­ismerhessétek és megérthessétek, mi az a reménység, amelyre Ő elhívott titeket; és mily gazdag az Ő dicsőséges öröksége az Ő szentjeiben (az Ő elválasztottjaiban, megszenteltjeiben).

Tehát bölcsességnek, kijelentésnek szellemét kell kapnunk, az „epignószisz” féle tudás, megismerés szellemében, amely egy teljes tökéletes, pontos tudást jelképez, ezt csak tőle lehet megszerezni.

Az Ószövetségben, azokat, akik láttak a szellemi birodalomban, látóknak nevezték. Isten ma is látókat keres magának. A Gyülekezet szemeinek meg kell nyílnia erre. Nem a természetes, fizikai szemünk látásáról van szó, mert nem fizikaiak vagyunk elsősorban, és nem a fizikai látásunkról imádkozik itt Pál.

Hanem szellemiek vagyunk elsősorban és lényegiekben, és ki kell, hogy szakadjunk a háromdimenziós testi kereteinkből, hogy „olyan” látást kapjunk. És mondom nektek, hogyha ezekkel a szellemi szemeitekkel képesek vagytok valamit meglátni, az a tiétek.

Az a probléma, hogy nem látjátok. Ha nem vagy képes látni a milliárd eurókat… Vannak gyülekezetek, ahol ilyen határok felé törekednek, hogy ezeket a kereteket elmozdítsák az életükből. Saját bankrendszerüket kezdik el.

Az Efézusi levél 2. fejezetében is olvasunk egy gyönyörű részt. Fontos, hogy amikor ezeket olvassuk, tudjuk meg, hogy ezt az Írás a Gyülekezetről írja, vagyis rólunk írja. És kell, hogy lássuk magunkat, hogy mi ennek része vagyunk! És ezt rólunk írja.

Efézus 2,17-19.

17. És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak.

18. Mert Őáltala van menetelünk mindkettőnknek egy Szellemben az Atyához.

19. Azért immár nem vagytok idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szentek­nek, és háza népe az Istennek.

Ezt elolvasom most a szeretett és egyre népszerűbb Bővített fordítás szerint. Ez a Bővített fordítás azért nagyon fontos, mert egy-egy szó a görögben nagyon sok szóval bontható csak ki, vagy értelmezhető. Több szó kell hozzá. Vagyis magyarázatos formában hozza elő, hiszen görög nyelven íratott az Újszövetség, ami a világ legpontosabb, leggazdagabb nyelve volt abban az időben.

Efézus 2,17-19. (Bővített fordítás)

17. Ő pedig eljött és a békesség örömüzenetét hirdette néktek, akik távol valók voltatok, és békét azoknak is, akik közel valók voltak.

18. Mert Ő az, aki által van belépésünk és menetelünk mindkettőnknek (távol és közel valóknak) egy (Szent) Szellem által az Atyához (azért, hogy megközelíthessük Őt/ szabad bejárásunk lehessen Őhozzá).

19. Ezért immár nem vagytok többé kívülállók (kívül rekedtek, száműzöttek, vándo­rok/jött-mentek, idegenek, akik híján vannak a Királysághoz tartozó polgárjogaiknak); hanem részesei lettetek a szenteket (Isten saját, megszentelt és magának elválasztott népét) illető állampolgárságnak; és (most) Isten tulajdon háza népévé lettetek.

Sok minden van itt, de közben megtudjuk, hogy a szentek között állampolgárságot nyertünk. Szentek lettünk és Istennek a tulajdon háza népévé lettünk. Találd meg benne a helyedet!

1Korinthus 2,9-12.

9. Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek.

10. Nekünk azonban az Isten kijelentette az Ő Szelleme által: mert a Szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.

11. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek szelleme, amely őbenne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Szelleme.

12. Mi pedig nem e világnak szellemét vettük, hanem az Istenből való Szellemet; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.

Isten szabad kegyelemből ajándékozta nekünk, ezeket meg kell ismernünk. Teljesen ingyen adta nekünk, mindaz a tiéd. Egy láthatatlan isteni királyságról, egy mennyei királyságról van szó, amelynek pl. része az angyalok seregei.

És ez a mennyei királyság egy új kormányzást jelent itt a földön. És Isten téged arra küldött el és rendelt el itt, hogy ezt a kormányzást és uralmat kiépítsd! Hallelúja.

Figyeljél a Zsidó levél 11. fejezetére. Az elménket meg kell erre újítani, csak hallgasd ezeket az Írásokat erről és fogadd a szívedbe. És ne engedd, hogy az ördög a múltadból ellenpéldákat hozzon. Az ördög játszótere a múlt. Ne figyelj rá, csak növekedj.

Zsidó 11,8-10.

8. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölni fog, és kiment, nem tudván, hová megy.

9. Hit által lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátrakban lakván Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örököstársaival.

10. Mert várta azt az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten.

A földön minden egyes élő ember azt a várost keresi, amit a 10-es vers említ. Legyenek azok buddhistahívők, hindu hívők. Bármilyen vallást említhetsz, mindenki azt a várost keresi. Tudják a szívükben, hogy ez létezik.

1Mózes 1,26-28.

28. És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön és a földön csúszómászó mindenféle állatokon.

27. Teremté tehát az Isten az embert az Ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.

28. És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön csúszó mászó mindenféle állatokon.

Figyeld meg, hogy Isten többes számban mondja, hogy teremtsünk olyan embert, aki teljesen hasonló hozzánk, a mi képünkre hasonlatos, és hadd uralkodjon ő maga. Ezt a szót figyeld meg: „uralkodjon”!

Ha pár száz évre visszamegyünk, amikor az én Bibliám íródott, a King James szövegkörnyezete, egy felsőbbrendű hatalmasságot jelöl. Ez az uralkodás, a kormányzás és az irányításnak az elrendelt hatalmát jelöli. Dániel könyvében olvashatjuk, hogy az Ő [Jézus] uralkodása mindvégig tart, örökkévaló birodalom az Ő birodalma. Az Ő uralkodásának soha vége nem lesz.

Erőt és hatalmat jelképez arra, hogy irányítsunk, hogy azt használhassuk, vagy akár tetszésünkre megsemmisít­hessünk [megtiltsunk] dolgokat. Tehát ha nem használható, kidobhassuk a szemétbe. Meg van a jogunk erre, hogy így kormányozzunk. Ez az uralom­gyakorlás egy másfajta mentalitást és gondolkodásmódot hoz a Gyülekezetbe, mint amiben élünk.

Vegyük a mai nyelvhasználatban, hogy van egy focimeccs és az egyik csapat annyival jobb a másiknál, hogy lesöpri a másik csapatot a pályáról. 7:0-ra ronggyá verte, leuralta őket. Tehát nem csak, hogy megverte őket egy-két ponttal, hanem uralta a helyzetet.

A Gyülekezetben másfajta mentalitás van. A gyülekezetekben az utóbbi időben nem volt megfigyelhető ez a fajta uralomgyakorlás. Az elménkben nem így gondolkodunk, hogy mi uralkodunk. És nem a politikáról gondolkodom most, vagy beszélek, hanem a szellemi dolgok feletti uralomról.

A mi képünkre és hasonlatosságunkra teremtsük meg az embert, és ő uralkodjon – mondja Isten. És ő szaporodjon, gyümölcsözzön, sokasodjon, uralkodjon. Egy felsőbbrendű hatalom adatott az ember kezébe arra, hogy kormányzásra képes legyen.

És hogy az uralma alatt tudja tartani és a saját tetszésére, ha kell, akkor törölni [megtiltani] is tudjon dolgokat. Ez azt jelenti, hogy semmi nem szabadna, hogy történjen itt a földön, Ádám jóváhagyása nélkül.

A helyreállítás, amin most Isten munkálkodik, hogy a Gyülekezetet arra a helyre visszaállítsa, ahol eredendően Ádám hatalmát elrendelte. Arra a helyre gondolok most, arra utalok, ahol Ádám állt a bűnbeesés előtt.

Ez az uralkodás, ez az uralom azt jelenti, hogy magadról úgy kell gondolkodnod, hogy te felsőbbrendű vagy szellemiekben! És nem önzőségről vagy kevélységről gondolkodj most, mert a mi királyságunk az egy szellemi királyság. Felsőbbrendűség minden tekintetben, a földi királysághoz képest.

Felsőbbrendű a körülményeket tekintve, bármi is zajlik körülötted, te afelett vagy! És az uralom gyakorlása azt is jelenti, hogy semmi nem történhet meg, ha csak én ki nem mondom, hogy az a dolog megáll. A betegségnek is úgy kell cselekednie, ahogy te mondod. A hiánynak is azt kell tennie, amit te parancsolsz, mert uralmat gyakorolsz felette.

Most tehát nem egy versenyhelyzetet taglalunk az ördöggel, mert ő le van győzve. (Nagyon erős gyógyulás jött a Szent Szellemtől a csontokban, a kézfej csontokban, a lapockacsontban, reumás fájdalmakra – köszönjük Istennek.) Mert az ember úgy van vele, hogy elvisel olyan dolgokat, amit nem kellene, elnézi, hogy ott legyen.

Lukács 10,1-3. 8-9. 17-19.

1. Ezek után pedig rendelt az Úr másokat is, hetvenet, és elküldé azokat kettőnként az Ő orcája előtt, minden városba és helyre, ahová Ő menendő vala.

Kiküldte a hetvenet.

2. Monda azért nékik: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés; kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő aratásába.

3. Menjetek el: Ímé, én elbocsátlak titeket, mint bárányokat a farkasok közé.

8. És valamely városba bementek, és befogadnak titeket, azt egyétek, amit előtökbe adnak:

9. És gyógyítsátok a betegeket, akik ott lesznek, és mondjátok nékik: Elközelített hozzátok az Isten királysága.

Gyógyítsátok a betegeket, vegyetek az uralmatok alá mindent, ami nem a királyság szerint való, és utána jelentsétek ki, hogy elközelített hozzátok Isten királysága. Hozzánk bizony eljött Isten királysága, mert bennünk van Isten királysága.

17. Visszatért pedig a hetven tanítvány örömmel, mondván: Uram, még az ördögök is engednek nékünk a Te neved által!

18. Ő pedig monda nékik: Látám a sátánt, mint a villámlást lehullani az égből.

19. Ímé, adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek.

Erőt és hatalmat adott nektek az ellenség minden ereje felett! Ez azt jelenti, hogy a teljes démoni erőrendszer felett. Ez azt jelenti, hogy bármekkora ereje lenne is az ördögnek, neked annál nagyobb erőd van! Mindegy, hogy mivel jön elő.

Tehát én az uralomra adok neked erőt! – mondta Jézus. Előkészíti ezeket a tanítványokat az apostolok cselekedeteire. A gyülekezet részéről tapasztalható egy úgynevezett passzivitás abban a vonatkozásban, hogy a földet vissza kellene vennünk az eredeti uralom alá, ahová Isten rendelte a földet az ember számára.

Ha tudod azt, hogy megvan a hatalmad és a hozzá szükséges erő, hogy bármit a földön elrendelj, illetve megszüntethess… Ha pl. a kormányzások nincsenek rendben, akkor azokat képes vagy visszairányítani a maguk rendjébe, ezt is jelenti. A 110. Zsoltárba megyünk, csak hogy lássuk, hogy az Úr mit is célzott ezzel a királysággal.

Zsoltár 110,1-3.

1. Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet a Te lábaid alá vetem zsámolyul.

2. Az Úr kinyújtja a Te hatalmad pálcáját Sionból, mondván: Uralkodjál ellenségeid között!

3. A Te néped készséggel siet a Te sereggyűjtésed napján, szentséges öltözetekben; hajnalpír méhéből lészen ifjúságodnak harmatja.

A Te néped igenis, készséggel fogja elvégezni az erőnek a napján ezt. Hajlandó lesz, és készséggel fog menni!

Zsoltár 66,3.

3. Mondjátok Istennek: Mily csodálatosak a Te műveid. A Te erőd nagy volta miatt, behódolnak néked ellenségeid.

A Te erőd hatalmas volta miatt behódolnak néked a Te ellenségeid. Az ellenség próbálta Izraelt visszaszorítani. Egyiptom Izrael népét rabszolgaságban tartotta. Isten küldött egy embert közülük, név szerint Mózest.

Nézzük meg, hogy ő mit tett? Istennek a látásmódját akarjuk bemutatni nektek, hogy miként látja Isten, hogy ezt az erőt mennyire nekünk adta.

2Mózes 7,1. 8-9.

1. Az Úr pedig monda Mózesnek: Lásd, Istenévé teszlek téged a fáraónak, Áron pedig, a te atyádfia, szószólód lészen.

És ha Isten mond neked egy szót, hogy ezt szóljad, akkor az nem egy passzív szó lesz, hanem olyan szó, amit bátran szólhatsz. Ha Isten mondja, hogy mit szólj, akkor csak bátran szólj! Mert nézd meg, hogy mi jön ki a szádból.

Ugyanis Mózest azért küldte el a fáraóhoz, hogy szólítsa fel, hogy engedje el az Ő népét. És ha ezt nem teszi, akkor különböző csapások fogják érni. Mózest elküldi tehát a fáraóhoz, és a fáraó előtt ezeket kell szólnia.

8. És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak mondván:

9. Ha szól hozzátok a fáraó mondván: tegyetek csodát; akkor mondd Áronnak: Vedd a te vessződet és vesd a fáraó elé; kígyóvá lesz.

Vagyis azt mondta a fáraó, hogy tégy csodát! Ugyanis, amíg Isten nem jelenti meg az erejét a színen, addig az ellenség nem fogja elengedni, amit megragadott.

Lesznek helyzetek, amikor próbálsz emberekre rábeszélni, hatni rájuk, de Isten nem a tárgyalások Istene és nem az eszmecserék Istene. Isten azt mondja, ez így lesz, ugyanis nincs olyan bölcsesség, amely megállna Istennel szemben.

Isten pontosan megérti, hogy ha elküld valakihez, hogy az illetőt szabadítsd ki az ellenség körme közül, akkor erőre is szükség van hozzá. Az erő nyelve az, amit megért az ellenség is, és az ördög más nyelvezetet nem is ismer. A Gyülekezetnek kellene lennie az erő házának!

Ugye, tanítja Jakab levele: Beteg valaki közületek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, kezüket rátegyék, kenjék meg olajjal, imádkozzanak érte, és még ha bűnt követett is el, megbocsáttatik neki. (Jak. 5,14-15)

Miről van szó? Ez az erő fog előjönni, amely megszüli a gyógyulást és tönkreteszi az ellenség munkáját. Ezekre az utolsó napokra Isten a hatalmas erejét akarja kiárasztani a Gyülekezetben, az uralom képviseletében és erejében.

Ezt az erőt Isten a Gyülekezet számára tette el. A Gyülekezet számára el van rendelve, hogy uralkodjon és hatalmat vegyen az ellenségei közepette. A Gyülekezet egyféle módon tudja ezt megtenni – az erőn keresztül! Erő szükséges hozzá!

Lehet, hogy valami késlelteti, pl. azt, hogy a hozzád jogosan járó pénz még nem érkezett el. Ha ez így van, akkor erőre van szükség, hogy kijelenthesd az ördögnek, hogy most engedje el. A jogos részedet engedje el.

És kaptam ezt a képet Istentől, hogy az ördög próbál minket a szükség zónákba bezárni, a szükségek közé, és korlátozni akar minket ezekben a bezárt falakban.

Kaptunk egy álmot Izraelben, hogy meg fog háromszorozódni a Gyülekezeteknek a sokasága! A pásztorok örvendezhetnek ezen.

Vegyünk egy példát: valaki itt újjászületett, meggyógyult, imádkoztunk munkahelyért, és azonnal kapott egy nagyon jó munkahelyet. És kapott egy másik munkahelyet is vasárnapra, azóta nem jár gyülekezetbe.

Ugyanis nem látta az illető, hogy vasárnap milyen fontos visszajárni neki és megújítani az elméjét. Nem győzzük eléggé hangsúlyozni ennek a fontosságát, hogy védelmet építsen ki az illető a saját élete köré.

Természetesen nem vagyunk ellene, hogy legyen egy jó munkahelye az illetőnek, mert imádkozunk is ezért, de Isten képes egy olyan jó munkahelyet adni neked, ami nem fog ütközni a gyülekezeti vasárnapi tíz órával.

Úgyhogy az ördögnek a beszűkítő falait, ahová be akar téged zsugorítani, ezeket a falakat le kell törni. A többi dolog nem érdekli, hogy hová jársz, egyetlen dolgot nem akar, hogy megtanuld, a Jézus Krisztus Evangéliumát ne ismerd meg, mert akkor neki vége van. A többi dolog, ami kint van a világban, a felől nem aggódik, oda nyugodtan elenged, oda nyugodtan eljárhatsz.

1Korinthus 2,4-5.

4. És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben, hanem Szellemnek és erőnek megmutatásában állott:

A Szellem és az erő bemutatása. Miért?

5. Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.

Isten erején vegyen alapot a te hited. A Gyülekezetnek szüksége van az erőre, hogy a fiúságot megmutathassa, hogy Istennek a fia. Ádám a kezdetek kezdetén képviselte ezt az erőt. Ez az erő, amiről én beszélek, ez minden más erő felett való, és úgy járjál benne, mintha ez a sajátod lenne, és tudd, hogy ez az erő átadható!

Elgondolásként pl. a világban, ha valakinek sok a pénze, akkor a többiek alávetik magukat az illetőnek. Én most nem egy munkahelyről, vagy egy felvigyázásról beszélek, hanem arról, hogy te Isten fia vagy.

Sok igehelyet kapunk a Zsoltárokból, pl. a 73. Zsoltárból is, hogy a világban hogyan megy a meggazdagodás. Hogy a gazdagok egy szempillantás alatt szert tesznek a gazdagságukra és Isten­re nem is tekintenek. És a következő pillanatban elmúlik a gazdagságuk, eltűnik. És én ilyet na­gyon sokat láttam az életemben, hogyan tesznek szert arra a gazdagságra, és hogyan tűnik el.

Fogunk látni kormányzásokat, világi hatalmakat, amelyek aláhullnak. Az, hogy miként vannak életben, már ez is nevetségesnek tűnik számomra, hogy micsoda hazugságok hangoznak el pl. az adóságaik tekintetében. Nem képesek kifizetni az adóságaikat. Kormány­szintről beszélek.

És úgy nyomtatják a pénzt, mintha kiment volna a divatból a régi. A bankokba söprik be a nyomdából. Ez az igazság. Egy napon meg fogja ez ütni a gazdaságot. Minket nem fog zavarni, mi akkor is gyarapodóak leszünk, mert mi egy másik királysághoz tartozunk.

És ha követed a Szellemet, akkor fogod tudni, hogy akkor éppen mit tegyél, mert te telve vagy a Szellemmel. És az az Istennek az ereje. És te egyben képviseled ezt a királyságot itt a földön. Te küldöttje vagy ennek a királyságnak itt a földön.

Ezért nem kell pl., hogy tartsál attól, hogy mi lesz, ha most neked éppen szólnod kell a többiek előtt. Nem kell idegeskedned, hogy mit mondjál. Mert az igazság az, hogy neked uralmad van felettük: a halak felett, az állatvilág felett és az egész teremtett föld felett.

Akitől a hitet tanultam, elmagyarázta nekem, hogy hogyan megy halászni. Volt vele egy hitetlen pásztortársa. Azt mondta a hittanító, hogy amikor én bemegyek horgászni a tóba, s amikor bedobom a csalit, akkor hatalmat veszek.

S azt mondom a halnak, ha nem harapsz rá, akkor újra bedobom neked. Miután 4-5 ilyen nagy halat fogott, a pásztortársa elkezdett kiáltozni, hogy most már az enyémre is harapjál rá. Mivel nem mondta, hogy hal, egy nagy teknősbékát fogott.

Én is használtam ezt a fajta uralomgyakorlást, amikor a gyermekeimmel elmentem horgászni, de a sógoromnak nem árultam el a titkát. Az enyémek fogták a halakat. Annyi halat, mint mi, egyikőjük sem fogott. A végén a sógorom olyan mérges lett ránk, hogy visszadobálta a halakat a vízbe.

Mert uralmat vettünk. Többet végezhetünk el így, mint gondolnánk a mindennapjainkban, mert ilyen hatalmunk van pl. a halak felett. Ilyen erőt kaptunk, amikor bizonyságot kell tennünk az Úrról, mert van valami bennünk és van valami rajtunk.

Az Apostolok Cselekedetei 1,8-ban mondja, hogy: vesztek erőt minekutána a Szent Szellem eljön reátok, és lesznek nekem tanúim. Isten pontosan tudja, hogy miként kell megjelenítenie az Ő erejét. Néha körülöttem igen különleges dolgok is történnek. Az Egyesült Államokba menet épp a repülőgépen ültem.

Három személy epilepsziás rohamot kapott, mind a három a földön feküdt. És a német ajkú légi kísérők nem tudták, hogy mi történt. Semmit nem tettem, csak a Szent Szellem kiáradt, és amit elkezdett, azt bizonyára be is végezte. De ott kapták a rohamaikat egyik a másik után. Az Úr elhatározta, hogy mindhármukat megszabadítja.

Ez az erő igenis benned van, és rajtad van. Ne próbáld érezni. Ez az erő azért van, hogy amikor konfrontálódsz a fáraóval, vagy ha démonikus dolgokkal szembesült, ellenségek fognak előtted elesni, és alávetésbe kerülnek, mert az erő nagyobb.

Jelentsd ki, hogy a Nagyobb, aki bennem van, Ő visz engem győzelemre! A jó hír, hogy Jézus soha nem harcolt az ördöggel. Nagyon nagy békessége volt, és ahogy Ő tette, úgy tudom én is. Hálát adunk érte Istennek. Van még egy-két Ige itt.

Jób 22,28.

28. Rendeld el, és meglesz az néked, és a te útjaidon világosság fénylik.

Úgy lesz neked, ahogy elrendeled! És a Zsoltárok 2,8 szerint elkérhetjük a pogányokat örökségül Istentől, és ezt meg is tesszük. Gyakorolni kell ebben a hitünket.

Zsoltár 2,8.

8. Kérjed tőlem és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait.

A kenet, az Úr könyörületessége néha teljesen meg fog ragadni minket. A mi részünk nagyon könnyű, mert Ő végzi a munkát. De a könyörületessége az Úrnak olyan erőteljes néha, hogy az ember alig tud megszólalni tőle, és a másikat is ugyanúgy megérinti. Az is lehet, hogy te éppen nem érzel semmit, de az ugyanúgy megtörtént.

Találkoztam Izraelben pásztorokkal, az arab világból keresztény pásztorok voltak ott. Kérdéses nekem, hogy valamelyikük tudja-e, hogy miként kell a másikat az Úrhoz vezetni? Olvastam híres közbenjáró imádságosoknak a könyvét. Az egyikőjük leírta, hogy öt évébe tellett, míg ő valahogy újjászületett, megtudta, hogy miként. A másiknak két évbe tellett, hogy beteljesedjen a Szent Szellemmel.

Huszonkét évvel ezelőtt Szegeden tartottam egy összejövetelt pünkösdi körökben, tizenketten érkeztek arra az alkalomra. Néhány pünkösdi jött még, nem jöttek túl sokan, a vallásosságukban agymosottak voltak. A pünkösdi felvigyázó jelenlétében mind a tizenkettő újjászületett, ráadásul nyelveken is elkezdtek beszélni.

A pünkösdiek fogták a fejüket, az volt a baj mondták, hogy nem tértek meg. Nem sírtak a bűneik felett, nem siránkoztak eleget, mondták. Isten képes az illetőt így használni? Isten ezt a fajta kedves ostobaságot ugyanis nem keni fel. Az Igéről igazán semmit nem tudnak. Volt köztük egy pünkösdi asszony, őt egészen a depresszióig kergették.

Rá egy hétre a gyülekezet prófétája megszólalt. Az ő szeme láttára ketten keltek ki a tolókocsiból. A próféta úgy rendelte, hogy a gyülekezet vénei egész éjszaka virrasszanak e felett, és szót vártak az Úrtól. És az volt az „Úr szava”, hogy ez nem Istentől van.

A pásztor természetesen tovább támogatta az alkalmaimat, de én nem mentem többet az ő gyülekezetükbe, mert szegények olyan összezavarodottak voltak, hogy az okkultizmusban hamarabb újjászületik a szegény, ha elmegy oda, mint közöttük.

Tízezrével, ha összejönnek természetgyógyászok, pár ezer ott is újjászületett, mikor elmentem közéjük. Ott még tolmácsom sem volt igazán, de utána végképp leírtak engem, és azt mondták, hogy az ördögtől vagyok. Mit gondolsz, hányan mennek közülük a mennybe?

Nagyszalontán történt, elmondtam már nektek százszor, de így igaz: volt ott egy idősebb úr, aki újjászületett és rá pár hétre elköltözött az Úrhoz. A fia jött el az összejövetelre, amikor újra elmentünk oda. Az apukájával volt egy látása.

Azt mondta neki az édesapja ott fent a mennyben, hogy csak néhányakat ismerek idefent. A néhány az nyolc alatt kell, hogy legyen valahol. És ez a legvallásosabb övezet: Nagyvárad, Nagyszalonta. Ha megszámolod, hány templom van a magasban…

Minden téren és utcán van egy templom, és nem voltak a mennyben. Én presbiteriánus voltam, én egy másik nagy felekezetből voltam. Egyikünk sem volt újjászületve, vallásosak voltunk, de örök életünk nem volt!

Tehát a te helyed nagyon fontos az Úrban, mert tudod ezt, hogy ez miként megy. Ők nem tudják. Egy evangélistát ismerek Izraelben, s ha lenne egy lovam, meg egy ostorom, akkor egy kicsit lelassítanám, mert mindenhová szaladgál fel-alá.

Az hatalmas dolog, amikor az Úr használja az embert. Annyira izgatott az Úr szíve, hogy valakit az Úrhoz vezess, hogy egy koronát kapsz érte. Ez az igazság. Az öt korona egyike az üdvösségekért van.

Én nagyon komolyan vettem ezt, és gyakoroltam, hogy hogyan kell ezt végezni, mert sokan nem hiszik, hogy ez így megy. És ők csak bérencek, mert ráadásul azokat, akik ezt végzik, hátráltatják. A legszomorúbb része, hogy ezeknek java része újjá sincs születve.

Ha újjá lennének születve, akkor érdekeltek lennének abban, hogy ez az Isten királysága, amelynek ők is részesei, az terjeszkedjen és növekedjen. Mert mi a Sion hegyéhez tartozunk, és mi igenis fogunk növekedni.

Ez a mai tanítás arról szólt, hogy téged bátorítson, hogy te is olyan bátor tanítvány legyél, aki által megy a terjeszkedés. És a mentális gondolkodásformáid, mintáid változzanak meg. Abszolút nem érdekelnek a vallásos emberek.

Ha Izraelbe megyek, akkor az Úrért megyek, és nem azért megyek, hogy köztük részt vegyek bármiben. Mert a pokol egy nagyon komoly hely, és az Úr nagyon nagy örömmel veszi, hogy vannak olyanok, akiket használhat abban, hogy elviszi ezt az üzenetet másoknak. És mi szorgalmasak akarunk lenni ebben.

A gyógyulás is jön, és az erő növekszik. Olyan döbbenetes dolgok történnek, határokon túlról hallunk bizonyságokat. Növekszünk, és a te életedben is eljöhet ez a növekedés, ha valaki cselekszi az Igét, az Igével kapcsolódó cselekedetek által.

Az Úr nagyon komolyan szeretné venni ezt, hogy igenis használ téged ebben. A nyelveken imádkozóinknak az elvégzett munkája, imamunkája döbbenetes erőt hoz. És nem akarunk dicsekedni ezzel, mert ez egy összevont munka, de lehet érzékelni.

Gyógyulás van a szemben, az erő csodái lesznek ma köztetek. Megkötjük az ördögöt, hogy ne tudjon semmit visszatartani az áldásokból, amit Isten rendelt neked. És az egészséged előre fog törni, és a gyógyulásod nagy gyorsasággal előjön! A Jézus nevében történik mindez. A jobb lábfejben van gyógyulás, a keresztcsontban, kulcscsontban, a lapockacsontban.

A Szent Szellem megnyilvánulásai ezek. Úgy működnek, ahogy a Szent Szellem szeretné azt működtetni. A jobb térdben van gyógyító munka. Képes vagy arra, hogy a kapott gyógyulásodat megőrizd, egészségben élj, és másokért imádkozz. A bal szemben is gyógyulás van.

Mondja mindenki: Az Ige cselekvője vagyok, a Szellemet követem. Tudom, miként kell a másikat az Úrhoz vezetni! Nagyon szomorúan mondjátok, mintha passzívak lennétek ebben, pedig ez a ti részetek. Talán igen, talán nem, van talán uralmam a földön. Ördög jó lenne, ha kijönnél. Nem így van! Hanem egy örömteljes igazalom kell, hogy legyen!

Mondjad: Én egy örömteljes izgalomban vagyok, és boldog vagyok. Minden növekszik az életemben. Több ember jön a gyülekezetbe, több pénz jön a gyülekezetbe, és az evangélista zsebébe, és az emberek zsebébe a gyülekezetben. Mert mindannyian gyarapodóak vagyunk, a korlátozó falak leomlanak, és a gyarapodás hozzánk jön. Jézus nevében! Hallelúja! Ámen!

A gyógyulás itt van! Egy nagyon jó gyógyító kenetben vagyunk itt, ahogy visszajöttünk most Izraelből. Egész hetet végig imádkoztunk. Bátran jöjjetek ki, mindaz, aki meg akar gyógyulni. Aki nem, az maradjon a helyén. Mert az Úr az igaz gyógyító. Hallelúja!

 

A bal szélen függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL