2011.10.04. 

ISMERNI ÉS MÉG JOBBAN MEGISMERNI A SZENT SZELLEMET!

Feljegyzés Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításából
2011. október 02.

 

A Szent Szellemmel való együtt járás azért nagyon izgalmas, mert soha nem tudjuk, hogy a következő percben, milyen közlésével áll elő az Úr. A Szent Szellem bármely percben képes hozzánk szólni és meg is teszi, főleg ha elváró hittel vagyunk, és várjuk ezt a mai napon is, hogy ez így lesz velünk.

Az Úr nagyon az övéihez, és nem győzünk hálát adni az Ő jóságáért, kegyelméért. Akármilyen nehéz helyzeteket hoz az élet, tudjuk, hogy van kimenekedés, mert Nagyobb, aki bennünk van, mint aki a világban van. És akik az Úrral járunk már egy ideje, ezt nagyon jól tudjuk, titeket pedig, akik újjak vagytok, biztatunk, hogy ez így igaz.

Isten Igéjének a tanulmányozása forog a szívemen, és nagyon fontos, hogy az Igét ne csak olvassuk, hanem tanulmányozzuk is. És amikor az Igét tanulmányozzuk az, hasonlatos ahhoz a halász emberhez, aki kimegy a vizekre, és leengedi a hálóját a vízbe. Azért teszi ezt, hogy jó halfogása legyen.

Az elején, amikor tanulja ezt a halfogást, az ő hálója még nem túl sűrű, ami azt jelenti, hogy lehet, ha a hálóját leengedi, még nem fog semmit. De ha elszánt, és kitartó és vissza, visszamegy a vizekre és újra, és újra leengedi a hálóját, akkor egy csoda történik vele, és ez a háló elkezd sűrűsödni. Ahányszor leengedi, az mindig sűrűsödik. +

Istennek csodája ez, sűrűsödik megértéssel, bölcsességgel, kijelentéssel, és ahányszor ezt a hálót leengedi, mindig sűrűsödik és egyre bővebb és gazdagabb lesz ez a halfogás. És ez így van velünk, akik az Igét tanulmányozzuk. Minden egyes alkalommal úgy megyünk el innen, hogy újabb megértést és kijelentést kapunk, és sűrűbb lesz a hálónk.

Ez azt jelenti, hogy legközelebb még valamit meg fogunk hallani, amit eddig nem hallottunk meg Isten Igéjéből, mert eddig elment a fülünk mellett. De most már, amikor a háló besűrűsödött, akkor az is fennakad a hálón, amit addig nem hallottunk meg.

Ez egy gyönyörűsége az Igének, az Ige él, és ahogy az ember hallja, vehet egy olyan kijelentést az Igéből, amit addig nem is gondolt, hogy az Ige rejtegeti azt magában. Ezt a gazdag halfogást kívánom nektek a mai napon.

Ezt a drága szolgálatot a Szent Szellem végzi, mert Ő az, aki ezt a hálót besűríti, oly módon, mondja azt a Biblia, hogy a Krisztus értelmét építi bennünk, és ahogy az Igét tanulmányozzuk, a szellemiekhez szellemieket szab még. Ő fonja ezt a hálót, a szellemiekhez szellemieket szab.

Eddig is volt szellemi kijelentésünk a birtokunkban, de még hozzá szab, ahogy újra, és újra leengedjük azt a hálót. Nagy vággyal engedjük le, hogy vajon most mi akad a hálónkon, mi az, amit most merítünk az Igéből. Mi az, amit most fog a Szent Szellem szólni hozzánk, mi az, amit ma fogunk megérteni, mert elvárással jövünk, meríteni akarunk Isten Igéjéből.

Ezért mondja azt az Írás, hogy meglássátok, hogy miként hallgatjátok. Mert akinek van, még adatik hozzá, akinek nincs, attól még az is elvétetik, amiről azt vélte, hogy van neki. Az ember, amikor ezt hallja, akkor azt gondolja, hogy Isten milyen igazságtalan, hogy még azt a picit is, ami van az embernek, azt is elveszi.

De ez egy szellemi alaptörvény. Ha nem építed ezt a szellemi királyságot magadban… Mivel az életben minden mozgásban van, ezért vagy növekedésben, vagy leépülésben vagyunk. A hitünk nem stagnál. A hitünket építeni kell állandó jelleggel!

Lehet, hogy óriási hited volt, de olyan hitpróbán mentél keresztül, ami megviselt. Ilyenkor újra menni kell az Igéhez és lemeríteni azt a hálót és kimeríteni azt, amire neked szükséged van. Fel kell építeni a hitedet, és megerősödni általa.

A hit egy élő dolog, és az élő Ige képes azt táplálni egyedül. Az Igéhez állandóan vissza kell mennünk, és táplálni magunkat belőle, nehogy úgy legyen, hogy az a picike is, ami van, az is elvétetik tőlünk, hanem nekünk, akiknek van, nekünk még adasson. Még adasson nekünk, legyen fülünk a hallásra, és lesz is, a bölcsesség, kijelentés szellemével Isten, közléseket fog ma adni.

Nyitva lesz a szívünk a megértésre, szelídséggel fogjuk befogadni a beoltott Igét, mert az Ige be van oltva arra, hogy amit befogadsz, azt megtermi. Ez gyönyörűsége az Igének, hogy amit befogadsz a szívedbe, az elkezd munkálkodni benned, és azt megtermi.

Sokat gondolkodtam azon, hogy, hogyan lehet az, ahogy amikor a magvető az Igét veti, van olyan példa, amikor az Ige ugyan behullik a szívbe, de a gonosz rögtön ott terem és azt kiveszi onnan. Írja ezt a…

Máté 13/19 Ha valaki hallja az Igét a mennyeknek országáról és nem érti, eljön a gonosz és elkapja azt, ami annak szívébe vettetett. Ez az, amely az útfélre esett. 

Vagyis létezik az, hogy jöttök és hallgatjátok az Igét, van aki, évek óta jár, és szorgalmasan hallgatja az Igét, de ha valahol nem értés van az Ige kapcsán, valamiről, akkor az ördög képes azt ellopni. Azt írja az Írás, ha valaki hallgatja az Igét, de nem érti azt…

Ha nem teljes odaadással hallgatjuk az Igét, akkor a szívünkben változtatni kell ezen. Tudniillik az értelmünkön keresztül megy le a szellemünkbe az Ige, az értelmünk olyan, mint egy szűrő. A szellemünkbe hatol az Ige, de az értelmünkön keresztül jut le oda.

Ha valakinek pl. a kötekedés, vagy a meg nem értés, vagy a tévelygés szelleme kikezdte az értelmét, akkor annak az Ige nem fog úgy lemenni a szívébe, mint a másiknak, aki szelídséggel hallgatja. Azt mondja, ha hallgatjuk az Igét, de nem értjük azt.

Ezért a mai napon hangsúlyozottan imádkoztam azért az Úrhoz, hogy ma a bölcsességnek és az értelemnek szellemével fogjuk az Igét magunkhoz venni, mert az Úrnak a Szelleme ma megnyugszik rajtunk. Így a bölcsességnek és az értelemnek szellemével fogjuk hallgatni, vagyis bölcs döntéseket fogunk hozni, miközben hallgatjuk az igehirdetést, és az értelemnek szellemében fogjuk hallgatni, vagyis megértjük, amit hallgatunk a legapróbb részletekig.

A bölcsességnek és az értelemnek szellemében megértjük azt, a tanácsnak és a hatalomnak szellemében fogjuk ma az Igét befogadni. Ez azt jelenti, hogy az Úr közben tanácsokat fog hozni a szívedre, mert az Ige él, és te egy bizonyos területet hoztál a szívedbe, mivel nem tudod, hogy balra, vagy jobbra menj, miközben hallgatod az Igét, kaphatsz tanácsot, mert az Ige él.

Tehát ma a tanácsnak és hatalomnak szellemében fogjuk hallgatni az Igét, ez azt jelenti, hogy uralkodunk közben minden gondolatunk felett. És a szűrőt oly tágra engedjük, hogy az Ige minden magja bejusson a szívükbe, és megértést veszünk belőle. Ésaiás könyvében van egy gyönyörű igevers, most találtam rá, annyira idevaló.

Ésaiás 8/16 Kösd be e bizonyságtételt, és pecsételd be e tanítást tanítványaimban! 

Pecsételd be! A Szent Szellem az, aki bepecsételi, és senki onnan ki nem lophatja. Senki ki nem lophatja, mert befogadod a szívedbe, és megértést veszel róla. Tiszta megértést veszel róla, be lesz pecsételve oda a szívedbe. És ha hallod a tévelygőket, azokat, akik nem így szólnak, akkor nem lesz lehetősége az ördögnek onnan kilopni, mert a te szívedbe be van pecsételve ez a tanítás.

Ezt írja, hogy pecsételd be a tanítást. Ezt megkérjük a Szent Szellemtől, hogy ezt végezze el, és így az ellenség nem lophat ma tőlünk Jézus nevében! Így az Ige, ami bekerül a szívünkbe, harminc, hatvan és százszoros termést fog hozni az életünkbe, és lesz mivel dicsekednünk, mert bőségesen fogunk teremni, az Úrnak jó termőföldje leszünk Jézus nevében.

A gyülekezetben vannak kérdéseitek az Igéből, és ez jó, nagyon szívesen megállunk, és átbeszéljük ezeket, a kérdéseket. Bízni kell azonban abban, hogy nem csak a másiknak a szájából kapsz ezekre választ, hanem a Szent Szellemtől, mert Ő az igazi tanítónk.

A kezdet kezdetén nagyon sokszor feltettem kérdéseket Sanders pásztornak a Bibliából, és mondta, hogy erről most kár beszélni, hanem tedd fel a polcra, és majd annak idején, amikor erre világosság jön, vedd elő és meg fogod érteni.

Vagyis van a Szent Szellemnek egy olyan szolgálata is az életünkben, hogy Ő elmagyaráz, kijelent, megmutat dolgokat. És ezt a szolgálatát szeretném ma nektek egy kicsit közelebb hozni, ezen dolgozik az én szívem is, hogy ezt el tudjuk venni a Szent Szellemtől.

Fontos ez, mert sokan, akiknek kérdéseik vannak, elkezdenek az interneten szörfölni, és elkezdenek tanításokat innen is, onnan is venni. A Facebook is rendelkezésre áll, ahol felteszik a keresztények a különböző meghívókat. Jön egy idegen szolgálat, jön egy vendégszolgálat innen, onnan és ezeket bizony sokan úgy vélik, hogy érdemes meghallgatni, akkor is, ha nem ebből a házból való.

Szeretném a figyelmeteket felhívni arra, hogy nagyon sok jó szolgálat van kint a világban, akiket név szerint ismerek, azok is rengetegen vannak, és nem tudom mind végighallgatni, de nagyon sok van, akiket nem ismerek, és nem tudom javasolni nektek.

Kérdeztek tőlem neveket, hogy XY szolgálatot érdemes-e meghallgatni? Őszintén megmondom nektek, hogy nem tudom, mert soha életemben nem hallottam azt a nevet.

De egyet tudok nektek mondani, pl., veszünk két főzeléket. A spenótot és a sóskát, mind a kettő zöld színű, és mind a kettő kiváló lehet a maga nemében. Gondolkodunk egy kicsit, és összeöntjük a kettőt. Ki lesz az, aki azt megeszi?

Ehetetlen lesz, pedig mind a kettő, a maga nemében kiváló eledel volt. De se a magunk számára nem lesz jó, sem másokat nem tudunk kínálni vele, ehetetlen lesz, és a szemétdombra kerül. Így jár mindenki, aki nem abból a tiszta forrásból táplálkozik, amire az Úr őt elhelyezte.

Gondolod-e azt, hogy amikor az Úr téged itt, ebben a ‘házban’ elrendelt, hogy itt újjászülessél, és itt elkezdjél felnövekedni… Gondolod-e, hogy másik táplálékra gondolt, hogy azon növekedj? Akkor valószínűleg ott születtél volna újjá.

Vagyis meg kell bíznod az Úrban, hogy ami itt elhangzik és a könyvek, amiket kiadunk, az az a forrás, amit érdemes újra és újra elővenni, és nem más vizekre evezni, mert először is, az Úr a hűséget is nagyon sokra tartja, és az egy nagyon drága kincs nála. NE EVEZZÜNK MÁS VIZEKRE! Másrészt pedig ki tudja, mit veszel ott magadba? És annak milyen gyümölcse lesz. Ahogy a következő Igében mondja a…

Példabeszédek 1/23 Térjetek az én dorgálásomhoz; ímé közlöm veletek az én szellememet.

Ez egy kis dorgálás volt. Mert bizony hallani, hogy elmentek ide és oda, és ott ezt, és azt halljátok, újra kérdéseitek lesznek és még jobban zavartak vagytok, mint mikor oda elmentetek. Nem kellett volna elmennetek azokra a helyekre.

Ezért óva intelek benneteket, hogy nagyon óvatosak legyetek, mert a Szent Szellem itt elrendelt nektek egy vonalat, egy nemzetközi apostoli vonalra lettetek elplántálva. Egy kiváló nemzetközi szolgálatnak a részesei lehettek, és ebben a ’házban’ kell felnövekednetek, és itt kaptok szolgálati helyeket. És kinek mi a szolgálata, azt betölti.

De, ha nem vigyáztok a helyetekre és elkóboroltok, és mérgező tanításokat vesztek magatokhoz, akkor nem lesz lehetőségetek arra, hogy betöltsétek azt a helyet, amit az Úr nektek itt adott. És egy napon eljön a számonkérés ideje, mindenki számára. Nagyon jó, hogy ha a szemünk előtt tartjuk ezt, hogy mit kezdtél azzal, amit az Úr adott számodra? Vigyázzunk erre.

Csak egy példát mondok, hogy miért kellett erről most beszélnem, visszajött hozzám, hogy egy nagyon híres, neves tanítót kezdtek el néhányan hallgatni, akinek a tanításai fent vannak az interneten, és a kegyelemről tanít nagyon erőteljesen.

És azt tanítja, hogy ha a kegyelem Istenével megismerkedünk, és már nem vagyunk az Ószövetségben, és minden kegyelemből van, már szinte semmit nem kell tennünk, hiszen kegyelem alatt élünk. Már a megvallásainkat sem kell megtennünk, mert az is cselekedetből lenne, mondják. És akkor odaérünk, hogy nem kell megvallani ezt a pénz és gazdagság megvallást sem, mert ez is csak felesleges, ez is csak munkálkodásnak tűnik az életünkben, és minden csak az ölünkbe fog hullani.

Látjátok, hogy részigazságok vannak abban, amit kijelentenek, de ha összerakod a teljes képet, akkor nem az jön ki, mint ami a szívedben van erről. Ilyenkor nagyon óvatos legyél. Az igaz, hogy a kegyelem Istenének idejét éljük, és Isten odaadott nekünk mindent kegyelemből, és hogy nem cselekedetekből van, ez a része is igaz, de amikor odakerülünk, hogy már a megvallásainkat sem kell tenni, akkor az ördög behozta az első hamis gondolatot.

Mert ha megnézzük a Bibliában, a Teremtés könyvében, azt nem olvassuk Istenről, hogy olyan nagyon erőlködött volna, hogy megteremtse a világot, de azt olvassuk, hogy kimondott valamit. Azt mondta, hogy legyen! És lett! Vagyis a szavaink erejét igenis látjuk a Bibliában, és a megvallásainknak a példája ez.

Mivel Istennek a képére és hasonlatosságára lettünk teremtve, a mód, ahogy Isten működik, az Ő alapelvei a Bibliában, ránk ugyanúgy vonatkozik. Ezt kibeszélni, hogy az áldásaihoz ezek a megvallások már nem is olyan fontosak, ezeket sem kell olyan nagyon komolyra venni. Itt lopják ki az áldást a szívedből, ha abba az irányba mész. Tehát az óvatosságra intelek benneteket és, hogy maradjatok az alaptanításoknál.

Újra vegyétek elő a könyveket, a Hagin könyveket és meglátjátok, hogy fogtok benne találni olyat, ami akkor, amikor először lemerítettétek nem akadt a hálótokra. Fogtok újabb és újabb kincseket találni. Keith Moor a mai napig előveszi Hagin könyveit. Hatalmas világosságok vannak benne, és tiszta alaptanítások, és nincs benne olyan anyag, ami árthatna nektek. Áldott legyen az Úr Jézus szent neve.

Az Efézus 4/14-el zárom ezt a gondolatsort, itt Isten felhívja a figyelmünket: Ne legyetek olyanok, akik mindenféle tanítás szelében ide, oda hányódnak és sodródnak.

Ha jön az északi szél, akkor az egyik, ha jön a másik szélirány, akkor meg arra fúj minket. Nem vagyunk lehorgonyozva. Ide, oda hány a szél, és ez nem jó. Az Ige is figyelmeztet minket erre. Ezt a gondolatsort most lezárom, továbbra is várom a kérdéseiteket, és megkérlek benneteket, hogy az internet világában óvatosak legyetek.


A következőkben térek arra, ami a szívemen forrong, és ami nagyon erősen a szívemen van, ez pedig a Szent Szellemmel való közösségünknek a munkálása. Igenis van sok dolgunk Isten királyságában. Az egyik alapfeladatunk, hogy az Igével együttműködve lüktessünk. Úgy lüktessünk, ahogy az Ige azt adja nekünk.

A mi életünk az Igében van. És ahogy az Ige a szívünkre kerül, Isten szívének a dobbanását az Igén keresztül tudjuk felvenni, és ezt a szolgálatot a Szent Szellem által fogjuk tudni igazán végezni.

Jézus szavaira kell tekintenünk, aki, amikor közeledik az Ő eltávozása a három és fél éves földi szolgálata után, amikor közeledik a kereszthalála, egyre többet kezd beszélni a tanítványainak a Szent Szellemről, hogy neki ugyan el kell menni, de küld egy másik Vigasztalót. És itt szeretném veletek felnyitni a Bibliát elsőként a…

János 14/16 És én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. 

Vagyis Jézus távozási ideje elközelgett, érzi, hogy el kell hagynia a tanítványokat, és arra biztatja őket, hogy ne féljenek, ne rettegjenek, ne nyugtalankodjanak, mert Ő ugyan elmegy, de küld maga helyett majd egy másikat.

Ha megnézzük ezt a más szót a görögben, akkor azt látjuk, hogy itt két szó szerepelhet. A görög egy nagyon pontos nyelv, nagyon pontosan fejezi ki magát, két szó szerepelhet, az allosz [Strong száma: G243], és a heterosz [Strong száma: G2087]. Az allosz szó azt jelenti, hogy egy másikat, ugyanazon fajtából. A heterosz pedig, hogy egy másikat egy másik fajtából.

Jézus azt mondja egy ugyanilyen Segítőt, egy ugyanilyen Vigasztalót küldök nektek, amilyen én voltam mellettetek! Ugyanúgy számíthattok rá, ugyanúgy a segítőtök lesz, ugyanúgy vigasztalótok lesz, ugyanúgy a tanácsadótok lesz, ugyanúgy lesz a jogtanácsosotok, ugyanúgy lesz az erőt adótok, mindenben ugyanúgy számíthattok rá, mint amikor én itt a földön mellettetek álltam.

Ezt mondja ez a mondat. Kérem az Atyát és más Vigasztalót ád néktek, ugyanolyat, mint én vagyok. Hogy veletek maradjon mindörökké. Jézusnak ugyanis távoznia kellett. Megtanít itt minket, hogy ez a más Vigasztaló, ez a Segítő örökre velünk marad.

17. Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja Őt, és nem ismeri Őt; de ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. 

Ezek Jézusnak olyan szavai, amelyen időznünk kell, időt kell vele töltenünk, ugyanis arról van szó, hogy abban a három és fél évben, amíg Jézus a földön járt a tanítványaival, a tanítványok nem ismerhették úgy a Szent Szellemet, mint utána.

Ugyanis addig, míg Jézus velük volt, addig a Szent Szellem csak olyan közelségében volt a tanítványoknak, hogy a Szent Szellem Jézus Krisztusban volt jelen. Tehát Isten közelsége számukra még úgy nem volt megtapasztalható, mint nekünk, hogy a belső emberben lakozó Szent Szellem.

Nekik Isten ismerete csak annyi volt, hogy Immánuel, vagyis Isten velünk. Isten a tanítványokkal volt, de nem úgy, hogy náluk lakott volna, és bennük maradt volna. Egy új korszakra hívja fel Jézus a figyelmet. Ugyanis a Szent Szellem addig nem adatott, míg az Úr Jézus Krisztus meg nem dicsőült.

Írja a János 7-ben, hogy az Úr Jézus Krisztusnak meg kellett dicsőíttetni, és utána adatott a Szent Szellem, egy új formában a tanítványoknak. És erre hívja fel Jézus a figyelmet. A Szent Szellem bennünk lakozására. Hogy a Szent Szellem az igazságnak Szelleme, az igazság maga Jézus Krisztus, tehát ebből kiolvassuk azt is, hogy az igazságnak ama Szelleme, maga Jézus Krisztus Szelleméről van szó.

Az út, az igazság és az élet maga Jézus Krisztus. Tehát itt Jézus Krisztus Szelleméről van szó, akiről beszél, a világ be nem fogadhatja, mert nem látja, és nem ismeri Őt. Fogalma nincs a világnak, hogy létezik egy ilyen Segítőnk, a drága Szent Szellem. De ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Így folytatja Jézus, hogy …

János 14/18 Nem hagylak titeket árván; eljövök tihozzátok.

Ne aggodalmaskodjatok… Az árva, akinek nincs szülője itt a földön, aki elhagyatott, aki hányattatik és se jobbról, se balról nincs segítsége. Nem lesztek ilyenek, mondja Jézus, nem hagylak titeket árván, mert eljövök tihozzátok.

Igen ám, de Jézus már nem jött el hozzájuk sem testi formában, sem a megdicsőült testi formájában, mert Jézus felmagasztaltatott az Atya jobbjára. Milyen formában jön el hozzájuk? Erről tanít Jézus a 14-15-16 fejezetekben, a Szent Szellemről.

Mert ez lesz a kulcs, hogy a tanítványok tudjanak abban a győzelemben járni, amit Jézus megszerzett nekik, hogy megismerkedjenek a Szent Szellemmel. Ezért hangsúlyozza, szinte lépten, nyomon előjön ezzel Jézus, mindig újra, és újra a Szent Szellemről szól. Eljövök tihozzátok.

János 14/20 Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti énbennem, és én tibennetek. 

Nagyon sokat takar ez az igevers, ebben az egy versben benne van az egész keresztény járásunk. Amikor Jézus azt mondja, hogy én tibennetek vagyok, és ti énbennem vagytok. El van rejtve ez a két keresztség, amiben járnunk kell.

Amikor Jézus azt mondja, hogy ti énbennem vagytok, akkor az a mi újjászületésünk. Krisztusban újjá kell születnünk, én Jézus Krisztusban kell, hogy legyek. Újjá kell születni, ez egy keresztség. A Szent Szellem az, aki belekeresztel Jézus Krisztus Testébe, hogy én Őbenne legyek.

És utána így folytatja, hogy én tibennetek vagyok. Vagyis Jézus Krisztus pedig énbennem van. Most Jézus Krisztus, az Atya jobbján ül a trónon, akkor milyen formában van énbennem? A Szent Szellem által, ez a Szent Szellem keresztség, amikor befogadjuk Isten drága Szent Szellemét a szívünkbe, és a Szent Szellem örök lakozást vesz bennünk.

Ez az, amikor Jézus arról beszél, hogy a Szent Szellem majd nálatok lakik, és bennetek marad. Ez egy új korszak, mert egy másik Vigasztaló jön, egy másik segítő jön, egy másik oltalmazó jön, aki pontosan olyan, mint én, bár szemmel nem látható. Ugyanúgy számíthattok majd rá, mint rám, amikor én itt a földön voltam, erre tanítja őket itt Jézus.

János 14/23 Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és benne lakozást veszünk

Ez azt jelenti, hogy az Atya és a Fiú, lakozást vesz bennünk. Miként történik ez? A Szent Szellem által a szívünkbe költözik. Az Atya hatalma, a Jézus Krisztus hatalma, az Atya szeretete, mindaz, amit az képvisel a két hatalmas Istenség, az a szívembe kerül a Szent Szellem által. És tovább folytatja a Vigasztalóról Jézus…

János 14/26 Ama Vigasztaló pedig, a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, Ő mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. 

Ama Vigasztaló! A Szent Szellemről beszél Jézus, arról a másikról, aki majd jön. Az én nevemben küldi az Atya. Megtudjuk, hogy az Atya küldi Jézus nevében. Az Atya rendelése, hogy a Szent Szellem bennünk lakozzon. A Szent Szellem keresztség, amiről itt szó van. Ő mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek.

Egy kiváló tanítót kapunk, aki mindenre megtanít. Nem kell tévelyegnünk. Nem kell a meg nem válaszolt kérdéseinkkel fel-alá szörfözni az interneten, hanem türelmesen kell várni, amíg a Szent Szellem azt kijelenti, ha van ilyen kérdés. A Szent Szellem ezt megteszi, ez az Ő szolgálata, feladata. Ha nem tenné, akkor Isten hazug lenne.

Neked meg kell tanulnod erre figyelni. Neked meg kell tanulnod abban a közösségben járni, hogy ezt meghalld. Le van írva, hogy Ő mindenre megtanít. És eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek.

Nagyon fontos szolgálata a Szent Szellemnek, a mai napra adatott nekünk, mi, akik itt a földön járunk a Szent Szellem teljességében. A Szent Szellem elvégzi számunkra. Tehát az Atya küldi a Szent Szellemet Jézus nevében! Olvassuk tovább, nézzük a…

János 15/26 Mikor pedig eljön majd a Vigasztaló, akit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Szelleme, aki az Atyától származik, Ő tesz majd énrólam bizonyságot. 

Itt megint arra az időre mutat Jézus, amiben most járunk. Itt azt olvassuk, hogy Jézus küldi az Atyától, az előbb azt olvastuk, hogy az Atya küldi a Jézus nevében. Ebből az derül ki, hogy az Atya, és a drága Jézus, mindketten egy akaraton vannak abban, hogy a Szent Szellem benned örök lakozást vegyen.

Ez nagyon fontos, Ők ketten egy akaraton vannak, miután Jézus megdicsőült, elküldték neked a Szent Szellemet. Az Atya küldi Jézus nevében, és Jézus küldi az Atyától. Közösen küldik a drága Szent Szellemet. Az igazságnak Szellemét, aki az Atyától származik. Ez azt jelenti, hogy a Szent Szellem egy állandó áradásban van az Atyától.

MERT Ő ÉPP ÚGY FENT VAN A TRÓNNÁL, ÉS ÁRAD AZ ATYÁTÓL ÉS A FIÚTÓL, MINT A TE SZÍVEDBEN ITT BENT. Ő az, aki ott van fent az Atya trónján is, a Jelenések könyvében, oly szépen lehet olvasni, és itt a földön is a te szívedben, mert Ő Isten Szelleme, és Ő mindenhol jelen tud lenni.

Ő úgy van jelen az én szívemben, hogy nem tudok arról, hogy a te szívedben is ott van. És úgy van a te szívedben, hogy te nem tudsz arról, hogy az én szívemben itt van. És mindkettőnk felé teljes tökéletességbe tud szolgálni, úgy, hogy mi egymásról nem tudunk, hogy a Szent Szellem ott lakna nálad.

Nem elfoglalt, nem mondja azt, hogy most nincs időm, mással vagyok elfoglalva. Mindig ott van, teljes készenlétben van, és a teljes szolgálatodban áll. És azt írja, hogy Ő tesz majd rólam bizonyságot. Vagyis a Szent Szellem azért küldetett, hogy az Úr Jézusról bizonyságtevő legyen.

Ugyanis mi magunk képesek vagyunk hirdetni az Evangéliumot, de az erőkre, a csodákra, a betegek gyógyítására, csak a Szent Szellem képes. Vagyis küldetett neked egy segítő, aki a szívedbe költözött, Ő a drága Szent Szellem, Ő egy isteni személy. A Szent Szellem nem folyadék, vagy szél, Ő személy.

Az Atya ott ül a trónon, Jézus Krisztus a testben megjelent Isten, felmagasztaltatott a mennyei Atya jobbjára. És a Szent Szellem elsőre olyan kézelfoghatatlan, hogy felhő, vagy szél, vagy víz? Az Ige hasonlítja, hogy a szél fúj, hasonlítja az élő víznek folyamaihoz is, de ezek csak példák az Ő működéseire.

De Ő egy isteni személy, a Szentháromság harmadik tagja. És nem úgy van, hogy fent az Atya, majd lejjebb a Fiú Jézus, és valahol lent a Szent Szellem. Nem lehet őket így nagyságba sorolni. A Szent Szellem Istennek a Szelleme, pont olyan hatalmas, mindenható és erővel teljes, mint maga Isten. Nem egy kisebb fokozattal rendelkező isteni személyiség.

Vannak érzelmei, gondolatai, Krisztus értelmét hordozza. Vannak közlései, vannak feladatai. A Szent Szellem bizonyságot tesz, olvassuk, hogy feladata a Jézus Krisztusról bizonyságot tenni.

És ezt Ő örömmel elvégzi, ha mi megtanuljuk azt a közösséget, amiben Ő tud munkálkodni. Ha egy kis teret adunk neki, még megtanulunk neki, egy kicsivel több teret adni. Ne mi magunk akarjuk elvégezni, hanem álljunk félre. Adjunk a Szent Szellemnek több helyet. Sokkal többet el fog végezni. Ha a gyengeségeinkkel félre állunk, a Szent Szellem rögtön ott van, és felmagasztalja Jézus nevét. Meg kell tanulnunk ezt a gyönyörű közösséget.

Ismerjük meg a Szent Szellemet egyre jobban, Jézus azt mondja, hogy bennetek van, nálatok lakik, ismeritek Őt. Igen ám, de nem csak, hogy ismerjük Őt, mint akkor a tanítványok Jézuson keresztül, hanem miután beléjük költözött a Szent Szellem, lakozást vett bennük örökre, és minden nap egyre jobban meg lehet Őt ismerni.

Ugye azt mondjuk, hogy ismerem az illetőt, de ha több időt töltök vele, akkor még jobban meg fogom őt ismerni. És ha egy ilyen isteni személyiségről van szó, mint a Szent Szellem, akkor csak még jobban fogok gyönyörködni benne, mert nincs rossz tulajdonsága, csak isteni tulajdonságai, tökéletes tulajdonságai vannak. És az Úr Jézus Krisztus teljessége Ő, és hasonmása, csak szellemi formában.

Mondok néked valamit, a szellemed pont úgy néz ki, mint a tested, de a szellemedet nem látjuk, mert a szellemed el van rejtve, ő a belső ember. De ha egy napon kilépünk a testből, akkor meg fogjuk látni, hogy nézünk ki igazából. És pontosan úgy fogunk kinézni, mint a testünk. Ugyanígy van a Szent Szellemmel, pontosan ugyanúgy néz ki, mint Jézus. Jézusnak a Szelleme, csak nem látjuk Őt, de ismerjük Őt, mert nálunk lakik, bennünk.

Jézus küldi az Atyától, az Atya küldi Jézus nevében, az Atya akarata, hogy a Szent Szellem bennünk lakozzon. Hány keresztény van ma a világon, aki nem ismeri a Szent Szellem bennünk való lakozását? Nem fogadják el a Szent Szellem keresztséget.

Hisszük, hogy egyre jobb, és jobb lesz a helyzet e tekintetben is. Az egész Krisztusi Test megvilágosodik, hogy szüksége van a Szent Szellem bennünk való lakozására, a keresztényekben való lakozására. Micsoda segítő a Szent Szellem? És e nélkül élik az életüket. János 16-ban Jézus újra a Szent Szellemről kezd beszélni.

János 16/12 Még sok mondanivalóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok.  
J
ézus szíve is majd megszakad, hogy el kell hagyni a tanítványait, a tanítványok is szorongva álltak ott előtte, hogy most mi lesz, ha Ő elmegy tőlük, megjelentette a kereszthalálát. Feladták az életüket, otthagytak mindent. Mi lesz velünk? Félelem fogta el a szívüket.

Azt mondja Jézus, sok mondanivalóm van még hozzátok, de most el nem hordozhatjátok, így is majd megszakad a szívetek, nem tudok nektek többet mondani. Ott volt a búcsúnak a fájdalma a szívükön. De folytatja…

János 16/13 De mikor eljön Ő, az igazságnak Szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek

Megint a Szent Szellemről beszél. És pünkösd napján eljött a Szent Szellem. Most nem mondok el nektek mindent, mert nem tudjátok mind befogadni. De amikor eljön majd Ő, a drága és gyönyörűséges Szent Szellem, Ő majd elvezet benneteket mindig annyira, amennyit tudnotok kell, csak bízzatok benne.

És Ő pontosan olyan, mint én vagyok, egy másik Vigasztaló, pont ebből a fajtából való. Mindenben ugyanolyan, mint én vagyok. Elvezet majd titeket minden igazságra, mert nem magától szól.

Nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Majd mindent a maga idejében, amikor tudnotok kell, csak járjatok vele, tanuljátok meg a közösséget. Nem magától szól, mondja Jézus. Ebből kiderül, hogy a Szent Szellem szól. Egy újabb nagyon fontos tulajdonságát tudjuk meg a Szent Szellemnek

A Szent Szellem sokszor nem hallható formában szól a szívünkhöz, hogy azt most belülről, vagy kívülről hallanánk. Ő képes úgy közléseket adni a szívünkhöz, hogy egy szót nem hallottál, egyszerűen tudod, mert Ő közölte, mert Ő szellem.

Ő egy kommunikációs mester, Ő, amit akar, azt közli veled, és te azt megtudod. A szellem magaslatáról közli a te szellemeddel, egyszerűen ott van a szíveden, és te tudod.

Mondja Sanders pásztor, hogy senkinek ne próbáld elmagyarázni, hogy honnan tudod, ha egyszer a Szellem közöl valamit, azt tudod. Ha a másik mond valamit, azt tudod, az testi formában történt, ez pedig szellemi formában.

A Szellem szólja, és azt te tudod, az a tiéd. Nem kell, hogy más meggyőzzön róla, a Szellem bizonyságot tesz a szívedben, hogy az úgy van, és az a tudás van Istentől, és Ő szólja ezeket. És szólja, és szólja, és szólja. Nekünk pedig meg kell köszönni, hogy Ő végzi ezt a szolgálatát. Az igazságnak Szelleme Ő.

Próbáljuk összefoglalni a szolgálatát, amit csak itt ebben a három fejezetben olvastunk, azután az apostoli levelekben is nagyon sok helyen kapunk utalást a Szent Szellemre, ezt most nem fogom tudni mind felsorolni.

De figyeljük meg, hogy hány feladata van a Szent Szellemnek az életünkben?  És ha ezek a helyén vannak, és ezekre számítunk, és ezekkel megpróbálunk úgymond szellemileg együttműködni, akkor más az életünk.

Nézzük meg: szól, megjelent, bizonyságot tesz, eszetekbe juttatja, mindenre megtanít, vigasztal, segítő. Ezek mind az Ő feladati. Egy közösségre utalnak ezek, hogy te és a Szent Szellem, ketten el tudjátok ezt végezni, ha te ebben társ vagy. Értékelni kell a Szent Szellemnek ezeket a munkáit. Bátorítani kell a Szent Szellemet ebben.

Meg kell neki köszönni, hogy kaptál tőle egy kijelentést. Vagy el kell neki mondani, hogy drága Szent Szellem, én számítok arra, hogy ezt az Igét, Jézus szent Igéjét, te ma betöltöd az életemben, mert ez rólad szól.

A közösség egyfajta beszélgetést is jelent, nem csak a Szent Szellem szól, és én pedig, soha nem fordulok hozzá. Milyen közösség az? Egyetlen házasságnak sem tesz jót, ha nem szólnak egymáshoz egy ideig, azután megint egy ideig. Mi lesz ebből? Elhidegülnek.

Ugyanígy van, a Szent Szellem, akinek az a feladata, hogy szóljon, és te elhanyagolod ezt a szolgálatát, és nem figyelsz rá, és nem vagy hálaadó szívvel irányába, nem köszönöd meg, nem működsz együtt vele, akkor az Ő szólásai, kijelentései, egyre ritkábbak lesznek, elhidegül a szíve, mintha Ő ott sem élne olyan lesz.

Képzeld magad, hogy egy olyan házban együtt élsz valakivel, aki soha nem szól hozzád. Ez neked rosszul esne, úgy éreznéd magad, hogy felesleges vagyok, úgy éreznéd magad, hogy elhanyagoltak téged. Mintha ott egy felesleges valaki lennél, úgy érzed magad egy idő után.

A Szent Szellemmel is így van, feleslegesnek érzi magát, úgy érzi, hogy nincs rá szükséged. És így nem lesz az Ő szolgálatában olyan elszánt és buzgó, mint amilyen lehetne, ha számítanál rá, és hálaadással fordulnál hozzá. Ezt a közösséget tanítja az Ige is.

Korinthus II-ben úgy írja, hogy az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Szellem közössége mindnyájatokkal. Vagyis az Úr Jézus Krisztus kegyelmét a Szent Szellem közösségén keresztül fogod megtapasztalni. Istennek szeretetét a Szent Szellem közösségén keresztül fogod megtapasztalni. Ő, az a földi hivatal, aki arra küldetett, hogy Istennek az akaratát beteljesítse az életedben.

A kegyelemre szükségünk van az életünkben, ki fogja szolgáltatni nekünk az Úr Jézus kegyelmét? A Szent Szellem végzi, Ő van itt a szívünkben. Ki fogja neked szolgáltatni az Istennek szerelmét? Isten a trónon van. A Szent Szellem. Isten szerelme a Szent Szellem által öntetett ki a szívünkbe.

Tehát arra akarom felhívni a figyelmeteket, hogy a Szent Szellemnek olyan sok teendője, feladata van az életünkben, sok küldetése, és mivel Ő el van rejtve és nincs szem előtt, ezért nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy megfeledkezzünk róla. Pedig ott van bennünk a Mindenható Isten Szelleme.

És ma arra akarlak téged buzdítani, hogy a Szent Szellem közösségében törekedj arra, hogy abban növekedhessél. Mert ez a közösség el van rendelve Istentől számunkra, és mindenben Ő a kulcs. Ha Őt meghallod, kimenekültél a bajból. Ha nem hallod meg a figyelmeztető szavát, akkor mehetsz a rossz irányba, ameddig akarsz.

A mai napokban alapvető fontosságú, hogy figyelmünk rajta legyen, és ezen munkálkodjunk. Munkáljuk magunkat ebben a közösségben, hogy törekedjünk erre. Miként megy ez? Hogyan lehet érvényre juttatni a Szent Szellemnek, hogy hálásak vagyunk, hogy ezt végzi.

Hogyan tudjuk elmondani neki, hogy mennyire nagyra értékeljük, hogy Ő ezt végzi bennünk, hogyan tudjuk elismerni még jobban az Ő szolgálatait? Ezek fontosak ahhoz, hogy Ő buzgó legyen bennünk. Hogyan lehet ezt megtenni? Erről szeretnék még nektek szólni.

Tehát adta Isten az Igét, és tudjuk, hogy az Igének a megvallása milyen fontos, mert amikor megvalljuk az Igét, akkor egyetértünk Istennel, hogy az úgy van, és a mi Főpapunknak, aki a hitünk szerzője és bevégzője, és a megvallásaink főpapja, a kezébe adjuk ezeket, és Ő beteljesíti.

És ilyenkor, amikor a megvallásainkat tesszük, az Úr örvendezik. Van azonban, még egy formája az Igében való közösségünknek és ma erről szeretnék nektek egy példát hozni, hogy mi az, amiben én mostanában gyakorlom magam.

A Szent Szellemhez fordulok miután megtettem a megvallásaimat, és megköszönöm neki, hogy Ő ezt az Igét, azt az Írást, azt a csodálatos küldetését betölti az életemben. És nézd meg, hogy, hogy fog jönni az olaj a közösségedre. Az Úrral való közösségedre. Hogy mennyire kedves neki, hogy szóltál hozzá. Hogy lehet a Szent Szellemmel beszélgetni? Az Igében. Az Ő ihletésére jött az Ige, ha az Igét szólod, akkor egy hullámhosszon vagy vele.

Az időjárásról is beszélgethetsz vele, és talán onnan is kapsz némely figyelmeztetést, hogy vigyél magaddal esőkabátot, ezt is megteszi, vagy el ne felejtsd betenni a táskádba, mert arra még szükséged lesz.

Nagyon sok apró dologra kiterjed az Ő szolgálata. De, a legnagyobb gyönyörűsége abban van, amikor az Igében beszélgetsz vele, és a szádra veszed azt, amit Ő adott, és az Igét hallja tőled. Bizony meg kell ezeket köszönnünk a Szent Szellemnek.

Meg szoktam állni egy pillanatra és a szívemből fakadóan elmondani, hogy: NÁLAD NÉLKÜL SENKI VAGYOK, VELED EGYÜTT LEGYŐZTEM A VILÁGOT! Egy pillanatig tart, és a Szent Szellem, mint egy szikra felpattan az ember szívében, hogy igen, rólam van szó. Számít rám. Nézzük, mit tehetek érte? Nem sokba telik ezt megtenni, csak figyelj oda, munkáld ezt a közösséget. KÖSZÖNÖM, HOGY ÁLTALAD MEGISMERHETEM, AMIT ISTEN KEGYELEMBEN AJÁNDÉKOZOTT NEKEM.

Most nem imádkoztam, nem kértem az Atyától, nem megvallást tettem és mégis egy gyönyörű közösséget munkáltam a Szent Szellemmel. Megköszönöm neki, amit munkál az életemben. Nagyon fontos dolog ez az életünkben.

A Szent Szellem hangsúlyozottan utalt erre, hogy ma ezt elmondjam nektek, hogy ti is növekedjetek így és gyakoroljátok. Töltsetek időt ezekkel az Igékkel, ahol az Ő feladatai le vannak írva, hogy az beteljesedjen az életünkben. Ugyanis az Ő küldetése, hogy az életedet sikerre vigye.

Ez az Ő feladata, nem a magad erejéből kell boldogulnod itt a földön. Ő vezet, Ő az, aki utat mutat, Ő az, aki megmutatja, hogy merre menjél, Ő az, aki tanácsot ad, jogtanácsos, jogorvoslásokat fog hozni neked. És nagyon sokat el fog végezni neked, amire ma még nem is gondolsz, ha elkezdesz vele közösségben növekedni. Megerősít a belső emberben, köszönd meg neki.

Ne mindig csak kérjünk az Atyától a Jézus nevében. Ugye az, az imádság, amikor az Atyától kérünk Jézus nevében. Legtöbb imát, amit megkérünk, nem is kellene elmondanunk, mert az Atya már igazság szerint megadta. Benne kellene járnunk. Ha egyszer megáldott minden mennyei áldással, akkor olyan sok imámat nem tudom elmondani, ezek már mind meg vannak válaszolva. Hogy tekint erre az Atya? Járjátok ki a ti üdvösségeteket, a Szent Szellem közösségében.

Nem vagy magadra hagyva, van egy segítőd, aki benned él, egy Isteni személy. Amikor te kinyújtod a kezed gyógyulásra, akkor igazából nem a te kezed, hanem a Szent Szellem, aki benned van, akkor az Ő keze is kinyúl, vagyis megérinti a beteget, és Ő fogja meggyógyítani.

Tudatosuljon benned, legyen egy ilyen Szent Szellem bennünk lakozó tudatunk. Ezt munkáljuk, és munkáljuk, és meg fog változni az életünk, ha megtanulunk így járjuk. Én magam is gyakorlom ezt, amikor csak időm van rá. Igyekszem nem kihagyni napot, amikor végigmegyek ezeken az Írásokon, és megköszönöm neki. Együtt fogjuk most ezt megtenni.

Arra akarom még a figyelmeteket felhívni, hogy a Szent Szellem annyira el van rejtve a szem elől, és láthatatlanul munkálkodik, de gondolkodtatok-e már azon, hogy még neve sincs igazán? Úgy hívja Őt az Írás, hogy a Szent Szellem. Ez olyasmi, mintha téged pl. szent embernek, hívnának.

Ő szent, és te is szent vagy, mert meg vagy szentelve, és Ő Isten Szelleme, te pedig egy ember vagy. Tehát Ő a Szent Szellem, te pedig a szent ember. Körülbelül ilyen neve van. Miért? Mert annyira el van rejtve Jézusban.

Amikor kimondod Jézus nevét, akkor Ő munkába megy. Nincs külön neve, mégis egy Isteni személy, látjátok, mennyire el van rejtve a világ elől? Ezért először, az Úr Jézus Krisztusban újjá kell születni, és utána tudunk beteljesedni a Szent Szellemmel.

És gondoltál-e arra, hogy a Szent Szellemnek teste sincs a földön? Jézusnak megvan a megdicsőült teste, a Szent Szellemnek nincs. A Szent Szellemnek a földön a teste te vagy, amikor benned templomot vesz magának, akkor lesz neki teste a földön. Akkor tud eljutni oda, ahová te elmész, benned lakozik. Nagyon gyönyörűséges az Ő szolgálata.

Amikor odakerülünk a trón elé, és azt mondjuk, hogy Atyám, kimondhatatlanul hálás a szívem, oly annyira, hogy nem találok rá szavakat. Hogy köszönjem meg neked a jóságodat az életem felett? És ilyenkor erre mi kaptunk egy segítőt, Ő jön, és ezeket a kimondhatatlanokat, amiket érzünk a szívünkön, de nem tudjuk kifejezni az értelmes beszédünkkel, a tanult beszédünkkel, akkor Ő jön, és hoz egy mennyei kiejtést.

Egy hihetetlen segítőtársat kaptunk. Hozza ezt a mennyei nyelvet, és ezen a mennyei nyelven keresztül kifejezheted magad Istennek, hogy mennyire szereted Őt, hogy milyen hálás vagy, hogy mennyire köszönöd az Ő jóságát, hogy megismerhetted az örök életet, hogy az Övének fogadott, és elkezded ezt a gyönyörű nyelvet szólni Őáltala. Az imádság is általa van, amikor így nyelveken szólsz.

És azt írja az Írás, hogy aki nyelveken szól, önmagát építi. Sokszor arra gondolunk, hogy ilyenkor a szellemünket építjük, de ha megnézed az Igét, akkor nem írja, hogy csak a szellemed épülne, az önmagunk: az a testünk, lelkünk és a szellemünk. Vagyis, amikor Szellem által szólunk, amikor nyelveken imádkozunk, akkor bizony építjük a testünket is.

Falazzuk a falakat, ill. Ő végzi, az érfalaink, a csontok, az izületek, a szív artériák, és minden, amire szükség van, Ő építi a testedet. Le van írva, aki nyelveken imádkozik önmagát építi, vagyis egy épülést hoz a testedben, egy épülést hoz az elmédben, egy épülést hoz a hitedben, mert a hitedet is építed ilyenkor. Az egész lényedet építi, neki fontos az a test, amelyben te laksz, hiszen Ő is ott lakik.

Ő meggyógyítja a testedet, ha van valami kivetni való, Ő rendbe fogja tenni. Annak a Szelleme lakik bennünk, aki feltámasztotta Jézust a halálból. Meg van írva, hogy megeleveníti a mi halandó testeinket. Szintén a Szent Szellem végzi ezt a munkát. Sorolhatnám, hogy milyen szolgálatai vannak, és napokat töltünk úgy, hogy nem is gondolunk rá szinte, csak a saját bajainkkal foglalkozunk, azokat soroljuk, azok pedig nem segítenek.

Az ördög egy nagy megtévesztő. Tudod-e, hogy az angyalok egyharmadát képes volt megtéveszteni a mennyben, maga mellé állította őket, hogy majd ő lesz Isten trónján? Mesterfokon végzi ezt a megtévesztést, és téged is ebbe az utcába akar bevinni, hogy csak a saját gondjaiddal foglalkozzál, csak a saját bajaiddal törődj, és feledkezz el arról, amit Isten adott neked.

Hogy neked van egy segítőtársad? Hogy van nyelvek imája? Ugyan már, csak nem fogsz úgy beszélni, hogy nem is érted? Ezt fogja neked mondani, azután pedig azt, hogy úgysem vagy méltó arra, hogy Isten trónja elé járulj, hiszen nézd meg, mennyi rosszat tettél, és sorolja. És sorolja, hogy mit tettél a múltban, amikor még újjá sem voltál születve, és elkezd vádolni, meg kárhoztatni.

És akkor kérdezd meg tőle, csak röviden, mert nem kell vele beszélgetni, csak annyit kérdez meg, hogy a pap az Ószövetségben kit kellett, hogy megvizsgáljon? Az áldozatot, vagy azt, aki az áldozatot vitte? Azt, aki a bűnt elkövette, és be kellett mutatni az áldozatot, a bűnöst vizsgálta meg a pap, vagy a bárányt?

Az van az Ószövetségben írva, hogy a papnak tüzetesen meg kellett vizsgálnia, hogy a bárány épp-e? Hogy sértetlen-e, hogy hibátlan-e, hogy szeplőtelen-e? Nem lehetett rajta kivetni való. Aki vitte, azt nem vizsgálgatta a pap. Nyilván azért vitte az áldozatot, mert szükség volt rá, mert valamit tett.

Mond meg neki, hogy neked egy tökéletes áldozati Bárányod van bemutatva. És téged ne vizsgálgasson, ne kötekedjen, menjen a dolgára, teérted tökéletes áldozati Bárány, szeplőtelen, bűntelen lett bemutatva. Minden bűnödet ráhelyezte Isten.

Amikor az áldozatot vitte az Ószövetségben a vétkező, akkor rá kellett tenni a kezét a bárányra, és meg kellett vallania az összes bűnét, úgy, hogy közben a keze a bárányon van, és utána a bárányt leölték, és elégették. Az összes bűne az illetőnek a bárányra szállt. A bárány ártatlansága, hibátlansága, szeplőtelensége pedig az illetőre szállt, aki, miután az áldozat be lett mutatva elment, mint akinek nincs adósága.

És nem csak, hogy a hibái és a bűnei nem kerültek többé felemlítésre, hanem azok az áldások, amelyek a tökéletes bárányon lehettek volna, mert ő bűntelen volt, azok az áldások rákerültek arra, aki hozta az áldozatot. És olyan áldásokkal tudta megáldani Isten, amelyeket előzőleg nem tudott rátenni.

Így a teljes megváltásunk el van végezve, az összes bűnöd rá lett helyezve Jézusra. Az összes hibád, és vétked, és tévedésed, amibe csak bele tud kötni valaki. Szólj neki, hogy a hibátlan, szeplőtelen Bárány megáldoztatott érted. A mi húsvéti Bárányunk megáldoztatott, vagyis te elmehetsz, abban a tökéletességben minden vádlás elől, amiben az Úr Jézus Krisztus van, mert amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban, és Ő szeplőtelen.

És így azok az áldások, amelyek az Úr Jézus életére szállhattak volna, azok vannak rajtad. Persze, hogy nem cselekedetekből, hanem Isten kegyelméből. Ezek az áldások, kibeszélhetetlenek, szellemiek, és meg kell tanulnunk benne járni.

És nincs más hátra, minthogy megköszönjük Istennek ezt a végtelen, hatalmas jóságát, amit betöltött. Ne hagyd, hogy az ellenség kárhoztasson, ha kárhoztat, megöli a hitedet. Nincs egy sem, aki tökéletes lenne, csak az Úr Jézus.

Mégis azt mondja az Ige, hogy amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világon. Vagyis Isten így tekint ránk, mert a Jézus Krisztusra tekint, amikor ránk tekint. Mert mi Őbenne vagyunk. Szabadítsd fel a hitedet, mert a hited a kárhozat alatt nem működik.

Az ördög egy mester kárhoztató. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, és te ott vagy. A bűneid mind rá lettek terhelve a Bárányra, nincs adóságod. Új életed van, a feltámadás ereje, gyönyörű élet van benned.

Utolsó gondolat, hogy nagyon könnyedén vesszük, amikor azt mondjuk, hogy az Ő sebeivel meggyógyultunk. Úgy veszem észre, hogy nem gondolunk bele, hogy milyen sebek voltak ezek.

Ha nehezen jön a gyógyulás, javasolok egy dolgot neked. Időzzél azon, amit Jézus Krisztusnak szenvednie kellett. Mert nem csak, hogy a töviskoronát tették rá a fejére, és a vér folyt végig az arcán, a fejednek és az agyadnak, és az itt lévő összes szervednek, az a szent vér azokból a sebekből, garantálja a gyógyulásodat.

De amikor a korbácsolásra sor került, az ostor az csak egy bőr szíj, Őt nem ostorozták, Őt korbácsolták. A római korban az volt a szokás, hogy bőrszíjakat erősítettek egybe, és minden egyes bőrszíjnak a végére üvegszilánkokat, és éles, hegyes, rozsdás szögeket kötöztek fel, és ezzel a köteggel ütöttek a hátára minden egyes alkalommal. És ahogy ez belekapott a húsába, a szervekig megsértették az Ő hátát.

Nem csak karcolások, nem csak kisebb sebek voltak, felismerhetetlen volt az egész háta. Mélyen benne a szerveiben, a szervei kint voltak a mi drága Bárányunknak. Gondolj bele, és amikor ott időzöl ezzel, akkor fogja tudni a szellemed.

Mert a Szent Szellem bizonyságot fog tenni róla, hogy te azokban a sebekben jog szerint gyógyulást kaptál. Ha szükség van a tüdődben, ha szükség van a szívedben, a vesédben, nézd azokat a sebeket.

Jézus a mai napon is viseli azokat a sebeket, csak megdicsőült teste van, de ugyanúgy a tenyere át van lukasztva, és a sebei ott vannak a testén, csak már nem vérzik, mert a vér már a szent oltáron van. De örök bizonyság ez, hogy te azokban a sebekben meggyógyultál, és ugyanazt a bűnt kétszer nem lehet megbüntetni, Jézusra lett terhelve.

Ő megfizette az árat érte. Ezek nagyon súlyos sebek voltak, és te ezekben a sebekben tökéletes gyógyulást nyertél. Időzzél vele. Teljes helycsere volta a kereszten. Mindaz, ami te voltál, azt Ő elnyelte, magába fogadta, és mindaz, ami Ő volt, az a tiéd lett. És utána előszólította Isten az új teremtést, az új életet, és abban téged, és ami volt, eltörlődött.

Annyira csodálatos, hogy amikor az ember először hallja, akkor szinte el sem tudja képzelni, hogy mindez igaz lenne? És így igaz, így van megírva. Te egy új teremtés vagy Krisztusban, minden mennyei áldással megáldva, és kaptál egy segítőt, hogy ezt kijárd. A drága Szent Szellemet kaptad, akiről ma szó volt.

És mivel az Imakönyvünkben még nincs benne ez az imádság, amit ma először el akarok veletek mondani, a Szent Szellemről fogunk egy megvallást tenni, de úgy, hogy Őt szólítjuk meg minden egyes megvallás után, és megköszönjük, hogy az Ige mit ír róla.

Olvassuk a János Evangéliumban, Jézus mondja, hogy elmegyek az én Atyámhoz, akkor a mennyei Atyáról beszél. Igen ám, de mi volt, amikor arról beszélt, hogy az én Atyám, aki bennem van, Ő cselekszi e dolgokat. Akkor melyik Atyáról beszélt? Akkor a Szent Szellemről beszélt.

Nyugodtan vélhetjük, hogy két Atyánk van, a drága Menyei Atyánk, és a Szent Szellem, aki a mi Atyánknak a Szelleme. Az Atya, aki bennünk van, így is fogjuk imádkozni, hogy tudatosuljon bennünk, hogy a Szent Szellem nem egy kisebb istenség, Ő az Atya Szelleme, aki bennünk lakozik.

Így fogunk imádkozni. Most tehát hálaadással felállunk, és imádkozunk, hogy a drága Szent Szellem közelebb kerüljön a szívünkhöz, az Ő szolgálataiban alámerüljünk, hogy tudjuk ezeket kijárni. Ezeket fogjuk most imádkozni.

Utána pedig az Imakönyvből is elmondunk két imát, mert a hitünk hatalmas itt így együtt.   Felbuzdult, és a segítő társunkat munkába tudjuk állítani az Ige szólása által, és tudjuk, hogy az eredménnyel jár, és gyümölcsöket terem. Minden sor, amit így imádkozunk, ez így van megírva a Bibliában, tehát ráengedheted a hitedet teljesen.

 

AZ ATYA, AKI BENNEM VAN: IMA A SZENT SZELLEMRŐL

Drága Szent Szellem – Te, az Atya, aki bennem vagy –, köszönöm, hogy Te vagy az én örök Vigasztalóm és Segítőm. Köszönöm, hogy befogadhattalak Téged, és megismerhettelek Téged, mert nálam laksz, és bennem maradsz (Ján. 14,16. 17.) [És én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. (Ján. 14,16.) Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja Őt és nem ismeri Őt; de ti ismeritek

Őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. (Ján. 14,16–17.)]

Drága Szent Szellem – Te, az Atya, aki bennem vagy –, Te vagy a Vigasztalóm, akit Jézus nevében küldött az Atya, Te mindenre megtanítasz engem, és eszembe juttatod mindazokat, amiket Jézus mondott. Te rálehelsz az elmémre, és az Krisztus elméjévé válik. Te rálehelsz az életemre, és az Isten tökéletes akaratában beteljesedik.

(Ján. 14,26.) [Ama Vigasztaló pedig, a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, Ő mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. (Ján. 14,26.)]

Drága Szent Szellem – Te, az Atya, aki bennem vagy –, Te vagy a Vigasztalóm, akit Jézus küldött a szívembe az Atyától, Te vagy az igazságnak Szelleme; Te, aki az Atyától származol, Te teszel Jézusról bizonyságot mindenkor. (Ján. 15,26.) Drága Szent Szellem –Te, az Atya, aki bennem vagy –, Te vagy az igazságnak Szelleme, Te elvezérelsz engem minden igazságra. Mert nem magadtól szólsz, hanem azokat szólod, amiket hallasz az Atyánál, és a bekövetkezendőket megjelented nekem. Te Jézust dicsőíted, mert az Atyától és Jézustól hallottakat megjelented nekem. (Ján. 16,13–14.)

[Mikor pedig eljön majd a Vigasztaló, akit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Szelleme, aki az Atyától származik, Ő tesz majd énrólam bizonyságot. (Ján. 15,26.) De mikor eljön Ő, az igazságnak Szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Ő engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. (Ján. 16,13–14.)]

Te vagy a fiúság Szelleme, Általad kiáltom: Abba, Atyám! Drága Szent Szellem – Te, az Atya, aki bennem vagy –, Te bizonyságot teszel az én szellememmel együtt, hogy Isten szent vérével meghintett gyermeke vagyok. (Róm. 8,15–16.)

Drága Szent Szellem – Te, az Atya, aki bennem vagy –, Te segítségemre vagy az én erőtlenségemben. Mert azt, amit kérnem kell, amint kellene, nem tudom pontosan; de Te magad esedezel érettem kimondhatatlan fohászkodásokkal. (Róm. 8,26.)

Az Úrral egyesültem, így egy szellem lettem Teveled, drága Szent Szellem, örökre. (1Kor. 6,17.)

Nem e világnak szellemét vettem, hanem az Istenből való Szellemet; Téged drága Szent Szellem – Téged, Aki az Atya vagy énbennem –, hogy megismerjem azokat, amiket Abba ajándékozott nekem. (1Kor. 2,12.)

Nekem Isten kijelenti az Ő Szelleme által – Általad, drága Szent Szellem, aki az Atya vagy énbennem –, amiket szem nem látott, fül nem hallott és az embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek. Köszönöm drága Szent Szellem, hogy kijelented nekem azokat, amiket Abba Atyám készített nekem, mert Őt teljes szívemből szeretem. (1Kor. 2,9. 10.)

Isten temploma vagyok, és az Isten Szelleme lakozik bennem. Drága Szent Szellem – Te, az Atya, aki bennem vagy –, köszönöm, hogy bennem lakozol örökre. Köszöntelek, mint az örökre bennem lakozót, Jézus nevében. (1Kor. 3,16.)

Az én testem a bennem lakozó Szent Szellem temploma, amelyet Istentől nyertem; és nem a magamé vagyok. Köszönöm drága Szent Szellem, hogy a testem a szent vérrel meghintett templomod lehet örökre. (1Kor. 6,19.)

Megmosattam, megszenteltettem, megigazíttattam az Úr Jézusnak nevében és az én Istenem Szelleme által. Köszönöm drága Szent Szellem, hogy megmostál, megszenteltél, megigazítottál az Úr Jézusnak nevében. (1Kor. 6,11.)

Aki pedig engem Krisztusban megerősít és felken, az Isten az; aki el is pecsételt engem, és a Szellemet, mint foglalót adta az én szívembe. Köszönöm drága Szent Szellem, hogy foglalóként jöttél a szívembe. (2Kor. 1,21–22.)

Drága Szent Szellem, Te laksz énbennem, aki feltámasztottad Jézust a halálból, és Te, aki feltámasztottad Krisztus Jézust a halálból, a feltámadás erejével megeleveníted az én halandó testemet is a Te bennem való lakozásod által. (Róm. 8,11.)

Az Úr pedig a Szellem; és ahol az Úrnak Szelleme, ott a szabadság. Én pedig az Úrnak dicsőségét fedetlen arccal szemlélem, és ugyanazon ábrázatra elváltozom, dicsőségről dicsőségre az Úrnak Szellemétől. Drága Szent Szellem, köszönöm, hogy amerre csak járok, kiáradsz, és szabadságot szolgáltatsz bennem és általam minden kötés alól. Köszönöm, hogy minden igát megtörsz az életemben. Általad bemegyek a nekem rendelt teljességbe. Köszönöm, hogy az Úrnak dicsőségét szemlélteted velem, és elváltoztatsz Jézus gyönyörűséges ábrázatára, dicsőségről dicsőségre. Mindezt Te végzed bennem, drága Szent Szellem – Te, aki az Atya vagy énbennem. (2Kor. 3,17–18.)

A hitnek bennem is ugyanaz a Szelleme van, amint írva van: Hittem és azért szóltam; hiszek én is, és azért szólok. Tudom, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által engem is feltámaszt és előállít, hogy a kegyelem sokasodva, sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére. Aki pedig engem erre elkészített, az Isten az, aki a Szellemet foglalóként adta nekem. És Te segítőtárs vagy nekem mindebben, drága Szent Szellem, Általad hiszek, Általad szólok, Általad kapok bizonyságot minden igazságról, Te sokasítod meg a kegyelmet az életem felett, Te osztod a szellemi ajándékokat az életemben, és Te teszed a hálaadást bőségessé Isten dicsőségére. (2Kor. 4,13–15. 5,5.)

Köszönöm Atyám a Szent Szellemet, aki hatalmas dolgokat cselekszik bennem. Köszönöm drága Szent Szellem, hogy hatalmas dolgokat cselekszel bennem. (Gal. 3,5.)

A Szellem gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség hatalmasan növekednek bennem, Általad, drága Szent Szellem, aki Isten szerint való növekedést szolgáltatsz nekem. (Gal. 5,22.)

Minthogy pedig fia vagyok, kibocsátotta Isten az Ő Fiának Szellemét az én szívembe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya! Drága Szent Szellem, Általad kiáltom, Abba, Atyám. (Gal. 4,6.)

Szellem szerint élek, Szellem szerint is járok. Szellem szerint járok, és a test kívánságát nem viszem véghez. Köszönöm, hogy segítségemre vagy ebben, hogy a test kívánságát ne vigyem véghez. (Gal. 5,16. 25.)

Növekedem szent templommá az Úrban, Krisztusban Isten hajlékává építtetem a Szellem által. Általad növekszem szent templommá az Úrban, Általad építtetem fel Isten hajlékává Krisztusban. Köszönöm, hogy végzed ezt bennem, kegyelem Szelleme. Köszönöm, hogy szent templomod falai között őrjáratot tartva őrzöl engem. (Ef. 2,21–22.)

Az én mennyei Atyám megadja nekem az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmas erővel megerősödjek az Ő Szelleme által a belső emberben. Köszönöm Neked, drága Szent Szellem, hogy a belső emberben megerősítesz hatalmas erővel, így soha nem lankadok, és nem fáradok el. (Ef. 3,16.)

Istennek Szent Szelleme által elpecsételtettem a teljes váltságnak napjára. Drága Szent Szellem, Általad elpecsételtettem a teljes váltságnak napjára. (Ef. 4,30.)

Mindenkor hálaadással tartozom az Istennek, mert szeret engem az Úr, kezdettől fogva kiválasztott engem Isten az üdvösségre; a Szellem szentelésében és az igazság hitében elhívott engem az én Uram, Jézus Krisztus dicsőségének elvételére. Köszönöm drága Szent Szellem, hogy megszenteltél az én Uram, Jézus Krisztus dicsőségének elvételére. (2Thess. 2,13–14.)

Az Ő irgalmasságából tartott meg engem az újjászületés fürdője és a Szent Szellem megújítása által, amit kitöltött reám bőséggel az én megtartó Jézus Krisztusom által; hogy az Ő kegyelméből megigazulván, örökös legyek az örök élet reménysége szerint.

Köszönöm drága Szent Szellem a megújításodat, hogy a belső emberben megújítasz napról napra, és kijelentésekkel árasztod el a szívemet a Jézus Krisztusom megismerésére. (Tit. 3,5–7.)

Hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által, hogy ki vagyok választva az Atya Isten rendelése szerint, a Szellem megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség adatik nékem bőségesen. Köszönöm drága Szent Szellem, hogy kegyelmet és békességet szolgáltatsz nekem bőségesen a megszentelésedben. (1Pét. 1,2.)

Az Ő parancsolatait megtartom, Őbenne maradok és Ő is bennem; és abból a Szellemből ismerem meg, hogy bennem marad, amelyet nékem adott. Drága Szent Szellem, Belőled, a Te kijelentéseidből és bizonyságtevéseidből ismerem meg, hogy én Jézusban maradok, és Jézus is bennem marad. (1Ján. 3,24.) Erről ismerem meg, hogy Őbenne maradok és Ő énbennem, mert a maga Szelleméből adott nekem. Teáltalad ismerem meg, drága Szent Szellem, hogy én Jézusban maradok, és Jézus énbennem. (1Ján. 4,13.) Mennyei Atyám, hálát adok Neked a Szent Szellem közléseiért és ajándékainak szétosztásáért. Drága Szent Szellem, köszönöm a Te közléseidet, az ajándékaidnak szétosztását, amiben engem is részesítesz. Köszönöm, hogy szólod nekem azokat, amiket hallasz, és segítesz abban, hogy meghalljam azokat. Füleimet felnyitottad, hogy meghalljalak Téged, mint a tanítványok. (Zsid. 2,4.)

Mennyei Atyám, hálát adok Neked, hogy a Szent Szellem közössége van velem. Drága Szent Szellem, köszönöm Neked, hogy növekedést engedsz nekem a Veled való közösségben. (2Kor. 13,13.) Legyen az imádságom és áldozatom Abba, Előtted kedves, és Általad, drága Szent Szellem, megszentelt. Szenteld meg minden imádságomat és áldozatomat, drága Szent Szellem, örökre. (Róm. 15,16.) Ámen.

 

És érezzük a drága Szent Szellemnek a felbuzdulását a bensőnkben, ahogy ezt megtettük. És nem tettünk mást, mint az Igét szóltuk egy megvallásban, és utána megköszöntük a Szent Szellemnek.

Ez az, amit gyakorlok egy ideje, és szerettem volna, ha ti is erre az útra rátértek, ha nem vagytok megelégedve a közösséggel. Én elégedetlen voltam. Én úgy éreztem, hogy még több van elrejtve, és nekem ebbe bele kell mennem mélyebben, és akkor kezdtem ezen munkálkodni. Az Igén munkálkodni kell. Bemenvén abba a békességbe, és abba a nyugodalomba, és ott kell az Igével munkálkodni. Ámen!

És most foglaljatok helyet és elmondunk két imát. Elsőként az országunkért imádkozunk, mert az országunk dolgai Isten kezében vannak, ezért nem tekintünk a láthatókra, és kijelentjük, hogy az országban, az Úr Jézus Krisztus az Úr. És nem lankadunk, a valutánk erősödik, új munkahelyek vannak, és az Evangélium hirdettetik, és gyümölcsöket termünk, és Isten azért rendelt itt el minket, hogy uralkodjunk.

Ezért nem lankadunk, és nem kesergünk, mi igenis hitben járunk, és megtesszük a részünket. Ugyanis az ország sorsáért higgyétek el, hogy a keresztények fognak ítéletet kapni egy napon. Mert a világ honnan tudná, hogy mit kell, hogy tegyen. Nekünk van ez kinyilvánítva, és nekünk kell ezt gyakorolni, ezért elsőként az országért kell imádkoznunk minden esetben.

IMA AZ ORSZÁGUNKÉRT!

Ezt követően a gyógyító sorok következnek, hogy akinek el kell menni, azért imádkozhassunk. A Szent Szellem végzi a csodálatos munkáit. Áldásokért jöhettek ki.

Ha másokért jöttök ki a sorba, akkor azt jelezzétek, és akkor közösen imádkozunk egy akaraton másokért is. Az én kislányom is így gyógyult meg egy ilyen alkalommal, kimentem a sorba a fényképével, és mire hazaértem az alkalomról az én kicsim tökéletesen egészséges volt. Isten csodát tett, és ezt nem győzöm azóta is köszönni, hogy egészségben vannak a gyermekeim, és a tiétek is a Jézus nevében. Ámen!

A gyógyító sorok után még egy imát el kell mondanunk. Izraelt meg kell áldanunk, mert Izraelnek a népe, nagyon nagy szorongattatásban van, ezért nekünk köteles részünk, hogy áldjuk Izraelt. És tudjuk azt, hogy ha áldjuk Izraelt, akkor áldottak leszünk!

Istennek szemefénye az a föld, és nagy szorongattatásban van az ellenségeitől. Megkérjük Istent, hogy tekintsen az ő fenyegetéseikre, tekintsen a hitünkre, tekintsen az Igékre, amit szól a szánk, és Ő töltse azt be. Felszólítjuk a világot és Izraelt, hogy hallja meg Isten Igéjét.

Így imádkozzuk el, mert ahogy meg van írva, annak úgy kell lenni, és meg van írva, hogy az a föld megoszthatatlan, és nagyon sok törekvés van most ez ellen, hallani a hírekben. Tehát odaállunk a ’törésre’, felmegyünk a Sion hegyére.

A Sion hegyére a szabadítók mennek fel, írja az Abdiás könyvében, hogy mi vagyunk ezek, és kiterjesztjük a hitünket, és imádkozunk. Elmondjuk az imát a szívünk teljességéből, az Úr szerelméből, mert az Úrnak kedves ez a föld, kedves nekünk is, tudjuk, ki akarja elpusztítani ezt a földet.

Miért pont Izraelben van annyi zavargás, mit gondoltok? És miért van annyi ellensége? Ha Izrael helyett Isten Svédországot választotta volna, akkor ott lakozna az ördög. Így mindig azt akarja elpusztítani, amit Isten választott. Ezért gyűlöli az ördög az embert is annyira, mert a dicséret helyét vettük el.

Akkor teremtette Isten az embert, miután volt egy bukás a mennyben, az angyali seregekkel és helyette hozott elő Isten egy új testet, Krisztus Testét. Mivel az angyalok kiestek a helyükből, az ördög elvesztette a helyét, mi pedig a helyébe léptünk. Ezért gyűlöl minket annyira az ellenség, mert Isten minket választott.

Ugyanez a helyzet Izraellel, azért gyűlöli az ellenség annyira Izraelt, mert Isten választott népe. Ha másikat választott volna Isten, akkor azt gyűlölné, mert az ördög Istennek az ellensége első helyen és nem a miénk. Erre így kell tekinteni, és Isten harcolja meg ezt a harcot, az Ő Szelleme által. Nekünk csak a hitünket kell odahelyezni, és Ő megcselekszi. Tehát ezért nagy bátorsággal, és hittel imádkozunk.

HALLD MEG IZRAEL, A TE ISTENED AZ EGEKEN SZÁGULD SEGÍTSÉGEDRE!

Dicsőséget adván Istennek, az alkalom a Szeretet áradjon… című énekkel ért véget. Ámen!

  

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL