2010.12.28.

KARÁCSONYI ÚRVACSORA

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2010. december 26.

 

Drága Atyám köszönjük a szent Fiadat, az Úr Jézust, aki felmagasztaltatott. És ebben a névben fogadjuk el az áldásokat, a leghatalmasabb csodákat, a leghatalmasabb kenetet, ami a jövő évben előjön. Elfogadjuk és áldunk Atyám! Az internet hallgatóság világában, a DVD-k, CD-k hallgatóinak világában a kenet jelen van, a gyógyulások jelen vannak.

A gerincoszlopban, a derékban van gyógyító kenet, köszönjük, hálát adunk neked Atyám. Hálát adunk a Szent Szellemért, befogadjuk ezt a csodatévő munkát, ami jelen van. Köszönjük a hatalmas csodákat és jeleket, és minden szükség betöltetését, ami most fog megjelenni, vagy a későbbiekben Atyám. Minden betegségnek megparancsoljuk, hogy eltávozzon a testekből. Befogadjuk ezt a hatalmas munkát. A fejfájás eltávozik, a csípők meggyógyulnak Atyám, a migrénes fejfájás eltávozik a Jézus Krisztus szent nevében, a szemekben is köszönjük a gyógyulást Atyám Jézus Krisztus szent nevében.

Zsebkendők felett imádkoznak. Egy igen áldott, és beteljesedett újesztendőt kívánunk! Kisgyermek bemutatására kerül sor. Egy adománygyűjtés következik, az emeleti részen szőnyeg csere lesz, és erre történik a gyűjtés.

Szeretném elmondani azt nektek, akik ebben az évben magot vetettetek, hogy fel kell, hogy támadjon a hitetek az eddig elvetett magok kinövekedésében. Mert ha a hitünket nem aktivizáljuk, akkor nem fogjuk meglátni ezeket a természetfeletti erőteljes fordulatokat, amelyeket szeretnénk. Az ember vethet magot bármire: elvetheti a magot az új munkahelyre, vagy egy jobb munkahelyre, egy nagyobb fizetésre, vagy egy gyógyulásra, vagy egy házastársra, egy jobb üzleti vállalkozásra, vagy egy növekedőbb vállalkozásra, az adósság eltörlésére.

Valóban igei alapjai vannak az adósság természetfeletti eltörlésének, ez igei. Lukács 4/19-ben olvassuk, hogy az Úr kedves esztendejének eljövetelére van Jézus felett a kenet. Minden ötvenedik évben Istentől elrendelt dolog volt, hogy minden adóság eltöröltessék. A jubileumi esztendő volt ez. Mivel [az Ószövetségben] ezt nem tartották meg, engedetlenek voltak Isten parancsolatával szemben, ezért kerültek bajba, ítélet alá.

Emlékezzünk arra, hogy Isten a mi forrásunk. A jövő esztendő, egy igen jó esztendő lesz azoknak, akik eddig az Igében álltak. Nagy örömmel mondjuk el, hogy az elmúlt hónap során 17 ezer letöltés, hallgatás, történt a weboldalunkon. Az internet tévé adásunkat, hogy mennyien nézik, erről még nincs adatunk, de hisszük, hogy ezrek nézik.

Szerte az egész világon vannak olyan személyek, akiket az Úr erre a tanítási vonalra fűz fel, és idetartoznak a szellemi növekedés tekintetében. Hallgatják ezeket a tanításokat hétről-hétre, és nagyon fontos, hogy hallgassák ezeket a tanításokat és fontos az ő szellemi növekedésük. Ahhoz, hogy felléphessünk a következő szintre, nagyon fontos a tanítások hallgatása, mert a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéjének a hallása által, másként nem lehet. A Szent Szellem fogja a dolgokat kezébe venni, és felemelni.

Akik nem tartanak lépést, azok sajnos le fognak maradni, mert nem eljön a jövőben, hanem már itt van a földön ez a munka. Kijelentések és a Szent Szellem közlései által vagyunk képesek ezeket megtanulni, a Szent Szellem képes minket megtanítani egyedül, és ez már itt munkálkodik a földön.

Ma erre fogunk magot vetni, s ha valaki már az adományos dobozba elvetette a magot, amit mára szánt, az is ide tartozik, bele fogjuk tenni ebbe az átutalásba, ami a szőnyeg árát képezi, és erre a célra elfogadjuk adományaitokat, Jézus nevében. És arra vetjük a magot, hogy kijelentés jön hozzátok, annak a fényében, hogy miként és hogyan kell, hogy az életetek megváltozzon jó irányba. Ámen!

Garantálom nektek, hogy az Úr figyeli, hogy mi kerül az adományos dobozba. Akkor is tette ezt, amikor itt volt a földön, Jeruzsálemben. Az Úr ezeket célzattal figyeli. Miután mindezeket az ajándékokat hoztátok az Úrnak oltárára, mint amit tettetek, és nem sok maradt, és ezt a legmagasabb százalékot, amit az ember ad, abból, amije van, ezt figyeli az Úr.

Az az özvegyasszony, aki a két fillérjét adta oda, az volt mindene, és hozzá képest azok a gazdag zsidók, akik oda vetették a pénzüket, azt mondta nekik, hogy – gyertek csak vissza, nézzétek meg ez az özvegyasszony mit tett, mindenét odaadta, amije volt, a száz százalékát. Az Úr a százalékos arányokat tekinti.

Egy igazságos Istenünk van, Ő az igazságszolgáltatás Istene. Ő az igazság Istene, és nem változik. És nem helyes a Bibliát kifordítani, és úgy félreértelmezni, hogy a mi kényünkre, kialakított életvitelünkre azt ráillesszük.

Az Úrnak áldása gazdagít meg, ezért nekünk az Úr áldásait kell felfedeznünk, megismernünk és abban járnunk. Az Úrnak áldása az, gazdagít meg, az tesz minket gazdaggá! Tehát a Szellemet követve, mindenképpen az áldásoknak kell következni, nem lehet másként.

– Most Mennyei Atyám, megtörjük hatalommal a szükség, a szegénység, a munkahely elvesztéseknek szellemét és ezt a magot, amelyet most vetünk, arra vetjük, hogy a sötétség erejét megtörjük, minden akadály, amely akadályozna minket, hogy azt a jó munkahelyet megtaláljuk, elfoglaljuk, mindazt, amit a természetfelettiben a Szent Szellem hozni akar nekünk. A kijelentéseket, hogy megmutassa az utat, amelyen járjunk, ezt tisztán fogjuk látni, és gyarapodás jön hozzánk, amit már eddig elvetettünk az adományos dobozba, és amit most vetünk. Atyám hisszük, hogy hatalmas áldások jönnek ezekre a magvetésekre, gyógyulások jönnek, a Szent Szellem fogja hozni ezeket az áldásokat a Mennyek országából. Megszabadulás jön az életünk nyomorúságos helyzeteire. Köszönjük Mennyei Atyám, minden dicsőséget neked adunk Jézus nevében. Ámen!

A mai nap örömteljes, dicsőséges! A mai napon Úrvacsorát is veszünk. Nagyon erőteljes a gyógyító kenet, a mellkasban van egy gyógyító ajándék jelenleg. A kis gyermekeknek is bőségesen van ajándék a fenyőfa alatt, majd átvehetik azokat.

Szeretnék néhány útmutatást adni a gyülekezeteinknek és a pásztorainknak a jövő évet tekintve. Jön egy idő, és ez a jövő esztendőt illeti, azok, akik egyedül próbálnak megállni a nagyvilágban, azokat el fogja nyelni, úgymond a világ. Azoknak, akiknek van, azoknak még adatik, ezt mondja az Írás, és ez lesz az Ige a jövő évre. [Mát. 13,12 és 25,28; Márk 4,25; Luk. 8,18 és 19,26]

Az egyik prédikátort figyeltem, aki, amikor a felhívást kiküldi a gyülekezet felé, akkor egy ötperces közös imádság következik, mindenki ott imádkozik a világban, ahol van. Így együtt imádkozik 3-5 ezer hívő. Ez egy jelentőségteljes mennyiség a közbenjáró imádságokat tekintve.

Ugyanígy elmondható, hogy a nálunk működő közbenjáró imakörök az elmúlt évek során, nagyon, nagyon erőteljes ima munkát végeztek el, jelentőségteljesen haladtunk előre szellemiekben.

Kaptam egy e-mailt Washingtonból, az izraeli helyzetre vonatkozóan, a buszokon egy bizonyos hirdetés jelenik meg. Ezzel a helyzettel kapcsolatban nem idejében kaptam meg az e-mailt. Gyülekezeteket kerestek meg ebben az e-mailben, hogy imádkozzanak az ottani helyzettel kapcsolatban. Most 6 ezer gyülekezetet találtak meg ezzel az imakéréssel. Iszlámmal kapcsolatos probléma is felmerült már, egy bombarobbanás egy zsinagógában, és ehhez hasonló helyzetek jöttek elő. A városi tanács pedig úgy döntött, hogy nem engedi ezeket a hirdetéseket a buszokra kitenni.

Mit szeretnénk mondani ezzel? Azt, hogy óriási lehetőségünk van azáltal, hogy egybe tudjuk gyűjteni az ima erőnket, és ha szükséges imádkozunk. Az internet oldalunkon 17 ezer látogatónk van. Ez egy igen jelentős szám, és az internet imádság körökön, az imakörökön is nagyon sokan vesznek részt.

Ez biztosítja számunkra, hogy a szellemi imádságokban nem szenvedünk hiányt, az egész testet betakarják ezek a szellemi imádságok, és így tiszta vezetést tudunk venni arról, hogy mi az Úr akarata az életünkre vonatkozóan, a jövő esztendőt tekintve.

Tisztán írja a Biblia, hogy senki el ne vegye a ti koronátokat. Ez jelentheti, azt a figyelmeztetést, hogy az embert veszteség éri, pl. hogy elveszt egy szolgálati helyet. Ezen is keresztül kellett mennünk az évek során több esetben. Annak, akinek van, annak még több adatik! Teljesen biblikus.

El kell kötelezni magunkat sokkal jobban, mert tisztán látszik, hogy mi az, ami előttünk van: elnyeli azokat a nagyvilág, akik nem tartoznak valahová, csak maguk állnak kint.

Az evangélistáinknak szeretném jelezni, hogy úgy, ahogy Fülöp sem volt mindig úton, nem volt mindig küldetésben, úgy nekünk is, most egy bizonyos pihenő idő, feltöltődés, csendesség ideje adatott, és majd azután megyünk. Az új hely, a hatalommal felkent magasabb fellépésnek a helyéről beszélek, mert ez az idő eljön.

Az elmúlt vasárnap Orosházán voltunk és az asszony, aki a sorban állt, már néhány problémájából meggyógyult, nem először állt akkor a sorban, és láttuk, hogy nagyon vastag szemüveget visel. És miközben a többiek a gyógyulásukról tettek bizonyságot, újra rátettük a kezünket erre az asszonyra, és amikor a látását megvizsgáltuk, akkor derült ki, hogy a bal szemére teljesen vak volt évekig. Az úton lefelé mondtam a feleségemnek, hogy lesz egy szemre való erőteljes gyógyulás, és ennek a vaknak megnyílt a szeme. Volt arra példa, hogy Jézus is többször tette valakire a kezét. Amikor másodszorra kelt fel a kenetből, akkor történt meg vele ez a csoda. Második-harmadik alkalommal látok ilyen csodát ebben az évben, orvosi papírja van a vakságáról.

A testvérek a különböző gyülekezetekben, más felekezetekben is elismerik, hogy csak Isten képes arra, hogy a vaknak megnyissa a szemét. Ez mutatja, hogy ez egy igen komoly kenet, nem lehet az ördögre mutatni, hogy az ördög gyógyította meg. A hazugságainkkal és a hitetlenségünkkel nem lehet előhozakodni, mert a drága Úr Jézus a szín tiszta vérével, értékes vérével szerezte ezt meg nekünk.

Nagyon komoly ítélet jön a következő évben azokra, akik ellenállnak, és az ember szerencsés, ha nem halál jön rá, mert a magvetésnek egy aratása lesz a jövő esztendőben. A magok, és a rossz magok is learattatnak. Amit elvetünk, annak az aratása lesz a jövő esztendő. Ha szükséges, akkor az ítéletnek aratása lesz. Mert Isten nem csúfoltatik meg, amit vet az ember, azt kell, hogy learassa.

Ha valaki azt gondolja magáról, hogy ő Istennek az ítélő bírája is egyben, meg kell tudni az illetőnek, hogy semmi más, csak az ördög munkálkodik. Az ördög gyermeke vagy, ha így beszélsz.

Megtanultam, hogy más keresztényekkel nem kezdek (kisebb csoportok, imakörök) mert az Úrnak mindegy, ha valaki csecsemő akar maradni, nyugodtan maradhat csecsemőkorban, csak az illető minket hagyjon békén. Az Úr is azt mondta Péternek, hogy a saját dolgaiddal foglalkozzál, amit Jánosnak szántam, hogy ő mit tegyen, ahhoz mi közöd?

Tehát, ami más gyülekezeteket illet, hallani nem akarok róla, semmi közöm hozzá. Így tudok szent egészségben járni, és így tudom az orromat nem beleütni mások dolgába, mert bizony megvan a dolgunk, hogy mit tegyünk. Nagyon súlyos dolog az, ha valaki a pokolba kerül.

Kövessetek engem, és én azt teszem, hogy emberek halászaivá lesztek! Nem azt mondta Jézus, hogy a gyülekezetet kövesd, kövess engem, vagyis Jézust kell személyesen követned, és Ő fog téged ’halásszá’ tenni. Nincs semmi, ami kifogna Jézuson, ami túl nehéz helyzet lenne számára. Ha követed a Szellemet, és követed Jézust, akkor meg fogod ezt tanulni.

Ezért kell a következő esztendőben összefogni az erőnket. Melyik a fontosabb, ha így vesszük: a prédikátor, aki prédikál, vagy az, aki hozta az adományt, hogy fel tudjon öltözni abba a ruhába? Ugyan olyan fontos az egyik része, mint a másik része. És akik imádkoznak azokért az alkalmakért, mert nagyon szeretjük, ha akkor folynak az alkalmak, amikor az imakörök zajlanak.

Dávid király mondta ezt. Az előcsapat elment a harcba, a többiek otthon maradtak, de a prédát egyformán osztották el, azok is annyit kaptak, akik otthon maradtak,

Volt egy szolgáló, akinek egy betekintést kapott a mennyben. Úgy lépett ki a testéből, mintha meghalt volna, egy éjszakai látás volt ez. Először lefelé ment, gondolkodott rajta, hogy miért lefelé, később megváltozott az útiránya és egy alagúton keresztül a mennybe jutott.

Mi, akik a mennybe kerülünk majd, Krisztus ítélőszéke előtt kell a mennyben megállnunk a jutalmaink kiosztásáért. És amikor az evangélista lépett elő, akkor oly sok könyvet hoztak, hogy magasan fel volt rakva. Mellette pedig volt egy idős nénike, akinek csak egy kis papirkája volt.

Ebben a látásban látta, hogy minden szentre sor került. Megnyílt egy hely, és látta, hogy az Úrnak sátorából tűz jön ki, és ennek a híres evangélistának a könyvhalmazaiból semmi nem maradt, csak hamu.

Az idős asszonykának pedig igen értékes, drágakövek kerültek elő a tűzből. Ez mindannyiunkkal meg fog történni, akik újjászületettek vagyunk, egy számadást kell, hogy kapjunk az életünk dolgairól.

Minden nap, amit mondunk, vagy teszünk, feljegyeztetik egy könyvben, a mennyben. Könyvek vannak az egész életünkről. Amikor az asszonyka újra előlép az Úr elé, az Úrnak a kezében a jogar, az evangélista, mint említettem felstócolt könyvsorokkal ált elő, és a jogarból kilövellő fénysugár átmegy a könyveken és elégtek. És azt mondja az Úr utána az evangélistának, hogy menj be a te nyugodalmadba. (Kol. 3. fej.)

Tehát a tűz fogja megvizsgálni az elvégzett munkánkat, hogy megáll-e az a tűzben, és igen sokaknak nagyon nagy veszteségei lesznek. Azok, akik a saját maguk dolgait végzik, mint ez a helyzet is mutatta. Értéktelen törekvések.

Volt egyszer egy újságíró, aki meglátogatott minket, az első sorban ült, és amikor az adománygyűjtésre került sor, akkor ő is beleejtett valamit a kosárba. Tudatlan volt, nem tudott róla, hogy valóban létezik egy Szellem, aki a munkát végzi. Honnan tudná?

Tehát amikor az asszonyka érkezett az Úr elé, és a kis jegyzeteit hozta elő, és az Úrnak a jogarából előjött a fény, az rögtön arannyá változott, és az Úr a kezébe vette azt az aranyat, és egy gyönyörű koronát formált belőle, és a drága ékköveket pedig beleépítette a koronába, kidíszítette vele, és odaadta neki a koronát. Hallelúja! Dicsérjük az Urat!

És ez a kis történet felemel, biztat minket, hogy ne adjuk fel, hanem továbbra is ilyen lelkesedéssel végezzük az Úr munkáját. Nagyon fontos, hogy tovább menjünk, és a végcélba érkezzünk, ne adjuk fel előtte.

Vannak, akik nem bizonyulnak hűségesnek még abban sem, hogy rendszeresen gyülekezetbe járjanak, nem tartják fontosnak, pedig ez az egyetlen, ami örökre megmarad, Isten királysága, semmi más nem marad meg örökre.

Ezért kell nekünk előre menni, terjeszkedni, szélesíteni a sátrainkat, és Isten királyságát előbbre és előbbre vinni, fel kell növekedni. Isten nem ken fel csecsemőkorban lévőket.

És most fedeztem igazán fel, hogy míg Ausztráliában voltam, és egy szervezethez tartoztam, rossz volt a hozzáállásom egy bizonyos dologban. Ez egy evangélista szervezet volt, és mi odacsatlakoztunk. Ez azt követelte tőlünk, hogy a vasárnapi adományaink felét át kellett adni ennek a szervezetnek. Nem ezt a részét sajnálom, mert ez csodálatos volt. Indiában az illető millióknak prédikált, és mivel én oda tartoztam, ezért én is ugyanolyan érdemeket és elismeréseket fogok kapni ugyanazért a munkáért.

De az évek során sajnos történtek dolgok, és úgymond a lovak, a lovas kocsi mögé kerültek, és az Úr elengedett engem onnan. Ez jelzi nekünk, hogy megvan az az idő, amikor azon a bizonyos helyen kell lennünk. Abban az időben, habár én nem fedeztem akkor fel, hogy ez így van, de az akkor ott eltöltött idő részéért, és munkáért elismeréseket, érdemeket nyertem.

Ezért kellene az evangélistáknak egybefogni, egymást segíteni. És az én alkalmaimon is, akik ott vannak, ott segítenek, ugyanazokat a jutalmakat és érdemeket fogják kapni, amelyeket én kapok. És még inpartálásokat [szellemi ajándékokat] is lehet nyerni, és az Úr tanít benneteket, mint a gyülekezet tagjait is, akik hűségesek és a pásztorokat is. Tanít minket a Szent Szellem. Szeretném ezt az Igét nektek átadni, mert ez egy gyönyörű Ige…

Jób 22/21-22 Bízd csak azért magadat Őreá és légy békességben: ezekből jó származik rád.

Istenről szól. Jézusról, hogy Őreá bízd magad.

22. Végy csak oktatást az Ő szájából és vésd szívedbe az Ő beszédeit.

A Galata 2/20 kapcsán említem, hogy fogok újra tanítani a hitről és a szavakról.

Galata 2/20 Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és Önmagát adta értem.

Isten Fiának a hitéből élek, vagyis mi a hitünket az Úr Jézustól kaptuk, az Ő hitéből élünk. Tanítok majd arról, hogy kell, hogy legyen hitünk Istenben, ez az első, és utána pedig kell, hogy legyen hited a saját hitedben. Hogyan kell ezt működtetned ahhoz, hogy amit Isten oda szeretne adni számodra, azt elnyerhessük.

Vagyis amiket kimondunk a szánkkal, azokat szorosan oda kell köttetni a szívünkhöz. Erről a részről fogok erőteljesebben tanítani, hogyan kell a szívünket megalapozni, hogyan kell az Igét oda behelyezni. Mert ha nincs a szívünkben, csak a szánkkal mondjuk, akkor nincs meg az az ereje a hitnek.

Úrvacsorát fogunk venni. A Galata 4. fejezetében fogunk rátekinteni az Igesorra, az Úrvacsora előtt.

Galata 4/4 Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az Ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett.

A Bibliaiskolában az egyik professzor állította, hogy ez a legfontosabb vers az egész Bibliában.

5. Hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy elnyerhessük a fiúságot.

6. Minthogy pedig fiak vagytok, Isten kibocsátotta az Ő Fiának Szellemét a ti szívetekbe, aki ezt kiáltja: Abba Atya!

7. Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által.

Hallelúja! Tehát a maga idejében, Isten terve szerint küldetett el az Ő Fia értünk, és ezért mi már nem vagyunk a törvény alatt.

János 1/12 Valakik pedig befogadták Őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az Ő nevében hisznek.

Hatalmat adott mindazoknak, hogy Isten fiaivá lehessenek! Egyetlen módon lehetséges ez, ha Isten természetét befogadja az illető, nem cselekedetekből van ez.

Efézus 4/8-9 Mert kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.

János I. 5/11 És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az Ő Fiában van.

Vagyis, amikor új teremtések leszünk Krisztusban, akkor örök életet kapunk Istentől, ha megvallást teszünk a szánkkal arról, hogy Ő az életünk Ura, és Megváltója.

12. Akié a Fiú, azé az élet, akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.

A keresztényeknek elsősorban ezt az óriási igazságot kell megtanulniuk, hogy miként lehet örök életet elfogadniuk Istentől. Nem a bűnök megvallásában, vagy a cselekedetekben van ez az igazság. Mert a keresztények általában vallásos szokásaik szerint, először meg akarnak tisztulni, és azután veszik Jézus Krisztus szent vérének fürdőjét.

De nézzük csak meg, hogy hányan szoktunk tisztálkodni, mielőtt zuhanyozunk, ugyanúgy megyünk az Úr elé, ahogy vagyunk. Ugyanúgy az Úr sem fogad el semmilyen cselekedetet, ami a magunk igazát tudná bizonyítani. Ami az emberrel gond, hogy az ördög természete van benne, és ezért kell újjászületnie, örök életet kell befogadnia a szellemébe.

Korinthus II. 5/17 Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden.

Tehát nem az a kérdés, hogy valamit rosszul tennél, mert az egész természetem a rossz oldalról való volt. Vagyis újjá kellett születnem és új életet kellett befogadnom. Amikor újjászülettem, akkor már csak annyi maradt, hogy rossz szokásaim, és téves gondolkodásmódom volt. Úgy gondolkodtam, ahogy a világ gondolkodik, de az nem az új természetem gondolkodása volt.

Az újjászületett természetem az örök életet hordozta, de volt egy ó embertől örökölt testtermészetem. Valójában nem tudtam, ki is vagyok, nem tudtam magamat beazonosítani, azt hittem az ó ember vagyok. De az csak a hústestnek a gondolkodásmódja, a régi berögzült, téves cselekedetek. De az, az ember meghalt, mert új teremtés lettem Krisztusban, újonnan születtem.

Ezért fel kellett növekednem szellemben, és meg kellett újítanom az elmémet, és meg kellett találnom az Igéből, hogy ki vagyok valójában. Mert Istennek a gyermekeivé lettünk, Ő fogadott minket örökbe, és addig, amíg fel nem növekszünk szellemben ehhez az igazsághoz, addig az ördög fogságában élünk, kisgyermekkorban, a görögben népiosz [Strong száma: G3516]. A világnak az elemei alá vagyunk vetve addig. Isten fiaivá lenni, felnövekedett szellemi korba jutni, ez a hüiosz [Strong száma: G5207] görög szó.

A János 1/12-ben olvasott Isten fia a teknon [Strong száma: G5043] görög szó. Vagyis az apától született fiúgyermek, az apa természetét viseli, de még csecsemőkorban van. Különbség van egy csecsemőkorban lévő gyermek, és egy felnőtt korban lévő férfi között. Egy felnőtt korba jutott Isten gyermeke olyan uralmat tud venni a világ felett, amiről Isten beszél, hogy hatalmat adott Isten a fiainak.

A római korban az volt a szokás, hogy az apa kijelölt a fiai közül egyet, akit elküldött különböző iskolákba és olyan kiképzést és nevelést kapott, hogy később képes legyen megállni a ház uraként az apja helyében.

Megtanulta a háborúzást, a kardforgatást, a jogot, minden helyzetben úrként tudott megállni, és ő lett a ház ura. Teljes felnőtt korba jutott feje a családnak. Ő a hüiosz. Ezt akarja az Úr, hogy így felnövekedjünk szellemi felnőtt korba, és így tudjuk követni a szellemet és nem a testet, és ne a gondolkodás mintáinkat kövessük.

Mert az Ő gondolatait, az Ő útjait kell követni. Ezt az Úr ránk bízta, hogy mi válasszunk, hogy melyiket kívánjuk követni. Nekünk kell magunkat megtisztítani, mert mindenki az, ami és tőlünk függ, hogy válasszuk-e ezt az utat. Az utolsó időkre, ami jutott nekünk, hogy megőrizzük az egységet, és egységben együtt tudjunk előre lépni.

Hálát adok mindazokért, akiket testvérekként adott nekem az Úr, akik kinyilvánítják a szeretetüket, hogy még karácsonyi ajándékot is hoznak nekem, mint egy családtagnak, de tudom, hogy ezt az Úr szeretetéből tettétek, mintha az Úrnak hoztátok volna, és az Ő királyságát építjük, és együtt építjük. Ámen!

Az Úr tanította nekünk, hogy az Ő emlékezetére részesüljünk az Ő asztalából, ezért most Őreá fogunk emlékezni, arra, amit tett értünk. A kenyér kiosztására kerül sor, majd ezt követően imádság hangzik el felette:

Uram emlékezünk a te drága megtört testedre, mely értünk töretett meg a keresztfán, Jézus nevében, köszönjük Atyám ezt a hatalmas munkát, amit elvégeztél, és ezt a megtört testet vesszük most magunkhoz, rád emlékezve drága Jézus. Köszönjük Neked. Ámen!

Ugyanezen az éjszakán Jézus vette a poharat, és azt mondta, hogy ez az Újszövetség vére, az én vérem, mely értetek ontatott. Erre a kiontott szent vérre emlékezünk most, amely minket visszavásárolt, amely minket megtisztított, új teremtményekké tisztított meg minket. Új teremtményekké tett minket a Krisztusban. Csak az Ő véráldozata volt erre képes, semmi más nem lett volna képes elvégezni. Erre tekintve áldunk téged Úr Jézus, és köszönjük ezt neked.

Ámen! Dicsőség Istennek!

 

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./ 


BÉKEVÁR FŐOLDAL