2010.06.18.

ANYAGI GYARAPODÁS

Jim Sanders tanításából
2010. június 13.

 

Köszönjük Atyám az Úr Jézust, a megváltás szent tervét, amit kidolgoztál, Jézus Krisztusnak adjuk a dicsőséget, és általa neked drága Mennyei Atyánk. Köszönjük a drága jelenlétedet, a legszentebb jelenlétedet. Köszönjük a drága Szent Szellemet, hogy árad közöttünk és szétosztja az ajándékát. Köszönjük Úr Jézus!

Gyermekbemutatás történt. A szellemben mondott imádság fontosabb, mint valaha. Nincs szolgálat, amely sikeres és áldott lehetne e háttérmunka nélkül. Adománygyűjtésre került sor, evangelizációs munkákra. Az evangélizációt az év minden napján végezni kell! A mai tanítás is ez irányú lesz, a pásztoroknak és az interneten hallgatóknak is hallaniuk kell minderről, hogy ez miként működik.

Egy igen nagy internet közösségünk van az által, akik az imádságba is becsatlakoznak rendszeresen, és vasárnaponként is hallgatnak minket. Ausztráliából is néznek minket, nagy távolság ez. Fontos ez a közvetítés, és bármilyen média vagy egyéb törvényeket hoznának, az ördög ezt a munkát nem tudja leállítani sehol.

Köszönjük Úr Jézus, ma megtisztelünk téged a lehetőséggel, hogy együtt lehetünk. Az Úr Jézus Krisztusnak szánjuk, amit most adunk. Mert az Igében mondod, hogy adjatok, néktek is adatik, megnyomottat, megrázottat, színig teltet adnak néktek az emberek, a ti öletekbe vissza, mert amilyen mértékkel mértek, azzal a mértékkel mérnek néktek vissza. Ezért most megtörjük a hiány, a szükség, a nem elegendő szellemét, kiárasztjuk a hitünket, és az angyalokat kiküldjük, hogy hozzák be nektek a szükséges anyagiakat, a kapcsolatokat, amelyeken keresztül Isten az áldásokat hozza. Jézus nevében! Ámen!

Bejelentések: az új nagy Biblia olcsóbb lett – 8ezer Ft, az ifi táborozókat adománnyal lehet támogatni.

Róma 11/4-7 De mit mond néki az isteni felelet? Meghagytam magamnak hétezer embert, akik nem hajtottak térdet a Baálnak.

5. Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint.

6. Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből; különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. Ha pedig cselekedetekből, akkor nem kegyelemből; különben a cselekedet nem volna többé cselekedet.

7. Micsoda tehát? Amit Izrael keres, azt nem nyerte meg; a választottak ellenben megnyerték, a többiek pedig megkeményíttettek.

A kegyelemből való választás szerint van egy maradék. Nem cselekedetekből lehet elnyerni, hanem kegyelemből, mert amiről ma tanítok, hogy a kegyelem alatt vagyunk. Ha valami cselekedetekből jár, arra nem mondhatjuk, hogy kegyelemből adta Isten. Tehát a kiválasztottak elnyerték, a többiek pedig vakok erre.

Péter II. 3/18 Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében.

Egy anyagi életünkhöz kapcsolódó bölcsességről szeretnék a mai napon tanítani, és egy gyönyörű bizonyságot is fogunk erről hallani a mai napon, hogy meghalljátok, Isten milyen hatalmasan cselekszik a hitünk által.

A hitünk az életünk bármely területén működésbe tud lépni. Látjuk, hogy a világban, ha nézzük az országokat, a kormányok mindinkább az anyagi nehézségek miatt aggodalmaskodnak. A gyülekezetek is. Tehát az anyagi boldogulás a téma, és ez nagyon fontos nekünk is.

A titka ennek az, hogy Istentől, az anyagi életünkre való bölcsességet kell nyernünk. Azért választottam pont ezt az igesort, amit felolvastunk, mert a legtöbb keresztény a törvény alatt működteti az életét és nem a kegyelem alatt.

Ha nem a zsidótörvények alatt élnek, akkor a saját maguk faragta, szabad, nem szabad, ezt tedd, ezt ne tedd törvények alapján. Vagy meghozzák azt az ezer pontból álló lépéssort, hogy mi az, ami Istennek tetszésére van. Nagyon nagy megtévesztés van ebben, amikor pl. húsz pontba szedik, hogy hogyan lehet valaki kiváló vezetővé.

Kolosse 2/6 Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképpen járjatok Őbenne.

Nagyon fontos ez, mert kegyelemből kaptuk az Úr Jézust az újjászületésünknél, ugyanúgy kell járnunk az életünket Őbenne.

János 2/5 Monda az Ő anyja a szolgáknak: valamit mond néktek, megtegyétek.

Sokszor az emberek gondolkodnak, hogy amiben ők hisznek, az miért nem működik, vagy amit hallottak, az vajon majd működőképes lesz-e számukra, ezért megnézzük a következő Igét.

János 6/6 Ezt pedig azért mondá, hogy próbára tegye őt, mert Ő maga tudta, mit akar vala cselekedni.

Mert Fülöp számára úgy tűnt, hogy ez egy reménytelen dolog. Tehát az anyagi gyarapodásunkra egy bölcsességet kell nyerni az Úrtól, ami az anyagi életünkre vonatkozik. Isten akkor fogja magát kijelenteni számunkra, ha a megfelelően helyes kérdést tesszük fel.

Prédikátorok 7/10 Ne mondd ezt mi az oka, hogy a régi napok jobbak voltak ezeknél? mert nem bölcsességből származik az ilyen kérdés.

Efézus 5/17 Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg mi az Úr akarata.

Itt úgy merültek fel a kérdések, hogy voltak jobb napok, a régi napok jobbak voltak. Miért, miért? – Keresztény lettem és elkezdtem adakozni, és amióta ezt teszem, azóta a világ mintha darabokra tört volna számomra.

Ma arról fogok beszélni, hogy az Istent félő emberek képesek arra, hogy az e világ rendszere felett egy másik rendszert működtetve éljenek. Ehhez az első szükséges pont az, hogy ne mondjuk a szívünkben, hogy a régi napok jobbak voltak, mint ezek a mai napok.

Ez nem bölcsességből származik, mondta itt a 10-es vers, és azért nem szabad ilyen kérdést feltenni, mert akkor a válasz is oktalan lesz. Tudom, hogy a pénzről beszél itt, mert a 11-es vers azt írja, hogy…

11 Jó a bölcsesség az örökséggel és előmenetelökre van az embereknek, akik a napot látják.

Az örökségben benne van a pénz is, amikor az a javunkra, előmenetelünkre van.

12 Mert a bölcsességnek árnyéka alatt, és a gazdagságnak árnyéka alatt egyformán nyugszik az ember! de a tudás hasznosabb, mivelhogy a bölcsesség életet ád azoknak, akik bírják azt.

Mind a bölcsesség, mind a pénz, egy védelmet, árnyékot jelent az ember számára. Mind a kettő életet ad. Mind a kettőre szükségünk van, és a szellemünknek a szemeit meg kell, hogy nyissa Isten erre. Nem akarunk esztelenül viselkedni az anyagi dolgainkban. És nem keressük a választ ezekre a kérdésekre egy olyan anyagi világrendszerben, ahol nincsenek meg a válaszok.

Ha elmagyaráznám nektek, hogy a világ gazdasági rendszere milyen rossz anyagi helyzetben van jelen napjainkban, annyira rossz a helyzet, hogy az ember ezt szinte fel sem tudja fogni az eszével.

Nekünk pedig bölcsességre és anyagiakra van szükségünk. És ez védelmet, biztonságot jelent számunkra, ha az ember megkapja a következő számláját, akkor egy biztonság számára, ha azt ki tudja fizetni. Ha az ember meg akarja tankolni az autót, az is egy védelmet jelent, hogy meg tudod tenni. Látnod kell ezt, hogy szükség van rá. És ehhez bölcsességre van szükségünk.

Olyan Igékre fogunk most térni, amit a keresztények használnak arra is, hogy egymást jól fejbe verjék vele. Amikor Ausztráliába mentem, akkor olyat is hallottam, hogy ez a törvény alatt volt, és mivel mi nem vagyunk a törvény alatt, így ez a rész nem vonatkozik ránk. Kijelentést azonban fogunk belőle venni.

Másrészt azt is el kell mondanom nektek, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob a törvény előtt már 430 évvel korábban, tizedet fizettek, mielőtt a törvény lett volna. Ezt pl. hogyan tették? Egy kijelentést kaptak Istentől, hogy ezt tegyék. Meg fogjuk nézni, hogy milyen áldásokkal jár ez? 

Malakiás 3/7 Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendeléseimtől és nem tartottátok meg azokat. Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek, azt mondja a Seregeknek Ura. De azt mondjátok: Miben térjünk meg?

A zsidók jól tudják, mit akarnak tenni. Meg volt a törvényük, mégis eltávoztak Istentől. Isten mondta nekik, hogy nem tartottátok meg azt, amit mondtam nektek. Nem engedelmeskedtetek nekem. És itt van az oka.

Isten azt mondja, hogy térjetek vissza hozzám, térjetek vissza az én erőforrásaimhoz, az én terveimhez, az én működési rendszeremhez. És akkor én is megtérek hozzátok. Itt az idő arra, hogy visszatérjünk Isten rendjéhez, Isten működési rendszeréhez.

Emlékeztek, hogy a Prédikátorok könyvében olvastuk, hogy Isten azt mondta, hogy ezt ne kérdezzétek, mert ez nem bölcs. Itt van egy másik kérdés. Azt kérdezik, miben térjünk meg? Hogyan tudunk visszajutni a te táplálásodra, ellátásodra? A te isteni rendszeredhez miként tudok jutni és kikerülni a világ működési rendszeréből?

Azt mondja Isten, ha te megtérsz hozzám, én is megtérek hozzád. Ha te tudod, hogyan kell elengedni, odaadni nekem, én tudom, hogyan fogadjam el, - mondja Isten.

Ezeket a verseket, amiket itt olvasunk, mint ahogy említettem is nektek, a keresztények sokszor helytelenül használják, úgy, hogy sérelmeket hoznak a keresztények szívébe, rosszul használják. Nem szabadna úgy használni, hogy egymást fejbe csapkodják ezekkel a versekkel.

8 Avagy az ember csalhatja-é az Istent? Ti mégis csaltatok engem.

Vagyis kiraboltatok, kifosztottatok engem attól a jogomtól, hogy megáldhassalak benneteket! Megfosztottatok engem attól a jogomtól, hogy kivegyelek benneteket e világ gazdasági, működési rendszeréből, és átvigyelek benneteket az én rendszerembe. Vagyis kiraboltatok engem abból, hogy megáldhassalak benneteket azokkal az áldásokkal, ahogy mindig is meg akartalak benneteket áldani.

Istennek mindig meg voltak az álmai, a tervei, hogy miként áldja meg az embert, az övéit. Mindig rólad álmodozik! És akkor áll készen arra, hogy odaadja neked ezt, ha te készen állsz. El sem tudjuk képzelni azokat a különböző csatornáit Istennek, amelyeket ránk tud árasztani. És mindjárt mondja az Úr, hogy próbáljatok meg engem ebben.

Tehát valami nagyobbról van szó, minthogy csak úgy élnénk az életünket, hogy bejárunk a gyülekezetbe, hazamegyünk, és azt mondjuk, hogy szeretünk téged Jézus. Ennél sokkal többről van szó Istennel való járásunkban.

Szeretnélek benneteket lépésről-lépésre elvezetni erre az igazságra, hogy megnyíljanak ezek az áldás csatornák. Amikor megnyitja az Úr ezeket az áldás csatornákat, zsilipeket, a mannát is így árasztotta le az Úr az égből. És szeretnénk, ha ez a mai tanítás megnyitná a szellemedet, hogy utána egy interjúra elmehess Isten elé, hogy hogyan akar megáldani téged.

A hitünket pedig fel kell nevelni. Nem szabadna, hogy egy keresztény szaladgáljon különböző dolgok után, azok a dolgok jönnek utánad, ha te az Urat követed. Meg fogjuk ma látni, hogy miért mondja nekünk Isten azt, hogy azokat, amelyek még nem léteznek, szólítsuk úgy, mintha már léteznének.

Az elmúlt vasárnap is szó volt erről. Mit mond általában az, aki gyenge? Gyenge vagyok, szegény vagyok, nincs pénzem, semmim sincs. De a Biblia figyelmeztet minket, hogy had mondja a gyenge, hogy erős vagyok! Folytatva a 8-as verset és a 9-es verset:

8 ...És azt mondjátok: Mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval.

9 Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem a nép egészben!

Ezek nem átok írások, hanem világosságot hoznak nekünk, hogy mi az, ami miatt nem tudunk megállni, vagy mi az, ami miatt meg tudunk állni. A tized és az áldozni valók, az adomány. Valaki gondolja, hogy a prédikátor csak a pénzed akarja, azért beszél a tizedről.

Isten azonban úgy tekint rá, hogy te engem raboltál ki, tőlem raboltál, nem a prédikátorra mutat. Tehát az mondja, hogy – átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem, a nép egészben. Egész népre átkot hoz ez.

A következő versben azután, Isten kitér arra, hogy hogyan lehet a világosságot fenntartani a gyülekezetekben. Tehát ez, mint egy fegyver számunkra az életben. Olyan taktikákat is mellé tesznek, amikor erről prédikálnak, hogy ha ezt nem teszed, akkor Isten majd a kutyád halálát okozza, megöli a kutyádat.

Mi ma azt szeretnénk, ha olyan világosságot vennénk ebből, hogy ezek az Írások áldásokká lennének az életünkre. Meg kell tanulnunk úgy adakozni, hogy ezek az adományok valóban megnyissák az áldások csatornáit számunkra, és ne csak úgy adakozzunk, hogy odaadtuk mindennek a tizedét. Egy betekintést kell ebből kapnunk, egy mélységes megértést kapunk ebből, hogy miként történik ez. Mert olyan helyzetbe hoz ez bennünket, ha ezt tesszük, hogy egy folytonos áldás csatornába kerülünk. Egy folytonos gazdagságot fogunk élni vele.

Mondhatod, hogy – én tizedfizető vagyok, és nem történik velem semmi. Ma rá fogok mutatni arra, hol lehet a probléma, mi az, ami kirabol téged az áldásból. Az első talán az lehet, hogy a törvény rendje szerint, a törvény miatt adakozol, vagy pedig egyszerűen rutin szerint teszed, anélkül, hogy lennének elvárásaid.

Olvastuk a Róma levél 11-ben, hogy ha nem kegyelemből, akkor cselekedetekből, ha cselekedetekből, akkor nem kegyelemből. Kérdezed, hogy én tizedet fizetek, és miért nem történik semmi.

10 Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen

Megnyitja a mennynek az ablakait. A mennynek a csatornáit. Nézzük meg mit jelent ez Mózes I. könyvében. Emlékeztek még Noé özönvizére, úgy töltötte meg Isten a földet vízzel, hogy özönvíz lett belőle, hogy megnyitotta az egek csatornáit.

Mózes I. 7/11 Noé életének hatszázadik esztendejében, a második hónapban, e hónap tizenhetedik napján: felfakadának ezen a napon a nagy mélység minden forrásai, és az ég csatornái megnyilatkozának.

Vagyis a mennynek a csatornái megnyíltak. Ez egy példa, amikor a csatornák megnyílnak, akkor elkezd áradni ez a folyam, és addig árad, amíg egy özönvíz lesz az életedben belőle. A kérdést tehát úgy kell feltenni, hogy Isten valóban akarja, hogy egy ilyen pénzözön áramlás jöjjön az életemre?

Mi történt, amikor Isten megnyitotta a menny csatornáit, hogyan olvastuk itt? Annyi víz özönlött le, hogy elöntötte az egész földet. Az természetesen egy negatív történés volt, egy ítélet volt ez, az istenteleneket pusztította el ez a nagy mennyiségű víz.

Van egy nézőpontunk is, amikor a menny csatornái megnyílnak, történések is vannak. Másik alkalommal olvassuk azt, hogy mikor a menny csatornái megnyíltak, akkor Isten a népét mannával táplálta. Vagyis amikor a menny ablakai, csatornái megnyílnak, akkor jó dolgok is jöhetnek a mennyből. Egy olyan folyam indul el, amely túláradásba csap át, az Ő túláradása jön az életedbe.

Amikor az adományokról beszél az Ószövetségben, akkor arról szól, hogy különböző időszakokban be kellett mutatni a termésükből, az állatokból áldozatokat. Összességében a teljes jövedelmük 37 %-át kellett Istennek az oltára elé vinniük. Nekünk, ez a ma számára a pénzt jelenti. Egy olyan túláradását jelenti a pénz folyamának hozzánk, hogy több lesz, mint elegendő.

A menny csatornáin keresztül jön ez hozzánk, és a tizeddel és az adományokkal kezdődik. De kell hozzá egy természetfeletti elvárás, hogy legyen a szíveden. A mai napon nem a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagyunk. Vagyis amikor a tizedet fizetjük, akkor egy bizonyos módon kell Isten elé állni és hinni. Hogyan tesszük ezt?

Az igazságot kell hinnünk a szívünkben erősen, minden látható körülmény ellenére! Más szóval, ha az ember úgy tűnik, hogy teljesen tönkrement anyagilag, de ez csak egy vicc számodra, mert te tizedfizető vagy, és mit mondasz ilyenkor? – A MENNYNEK A CSATORNÁI NYITVA VANNAK SZÁMOMRA!

Hányan mondtátok ezt ki ilyen helyzetben? A dolgokat úgy kell szólítani, ahogy most még nem látszódnak, ahogy nincsenek. Ugye, mit mond a gyenge? Erős vagyok! Mit mond ki a szegény? Gazdag vagyok! A tizedfizető mit mond? A menny csatornái nyitva vannak számomra!

Mondják: igen, hagyjál engem, próbáltam ezt a tizedfizetést, de nekem nem működött. Megpróbáltam ezt a hit üzenetet is, ez sem működött. Próbáltam ezt a gyógyulást és most is beteg vagyok. És most megint itt van ebben az időszakban a betegségnek az ideje.

De mivel a törvény alatt fizetted azt a tizedet, és ez nem csak a törvény idejére vonatkozott, mert tudjuk, hogy az ősatyák a törvény előtt 430 évvel azelőtt már adtak tizedet Istennek. És minden látható körülmény ellenére vagyok tizedfizetője Istennek, ezért tehát kimondom, hogy a menny csatornái az életemben nyitva vannak.

Mint ahogy a gyengének ki kell mondania, hogy erős vagyok! Amelyek még nincsenek, úgy szólítjuk őket, mint meglévőket! Hiszed-e a szívedben, hogy képes vagy megdorgálni a nehéz gazdasági időszakokat? Számomra már meg van dorgálva. Nézzük meg a 11-es verset, hogy mi történik.

11 És megdorgálom érettetek a kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök meddő a mezőn, azt mondja a Seregeknek Ura.

A tizedfizető számára, az anyagi ínség idejét Isten már megdorgálta. És minden, ami látható és jelenleg zajlik, az én javamra fordul.

12 És boldognak mondanak titeket mind a nemzetek; mert kívánatos földdé lesztek ti, azt mondja a Seregeknek Ura.

Mindenki látja körülötted, hogy áldott vagy, és áldottnak is neveznek téged. Min fogsz akkor gondolkodni? Az özönvíz szerinti áradással jönnek az áldások hozzád, mert a mennynek a csatornái megnyíltak számodra. Min gondolkodsz, amikor tizedet fizetsz? – Hogy a menny csatornái számodra megnyíltak.

Először tudnunk kell ezt az igazságot, és utána kezd el ez az igazság működni az életünkben. Ezért van az, hogy a keresztények az anyagi életüket tekintve, romhalmokban vannak. Az átlag keresztény számára, az anyagi élet folytonos gondot, terhet jelent, hogy hogyan lesz, mint lesz. Neked készen kellene, hogy legyél arra, hogy mit tegyél.

Istennek az örökkévaló terveibe, és anyagi rendszerébe be kell csatlakoznunk. Ez egy hosszú távú megoldást, védelmet jelent számodra. Ha nem fizetsz tizedet az Úrnak, úgyis ellopják tőled. A tolvaj azonban nem csak a tizedet fogja ellopni, hanem többet is lop tőled.

Nagyon sok olyan esemény van a gyülekezeti világban, ahol pénzt gyűjtenek, de nem látják mögötte az igazságot, hogy miként. Mielőtt megtanulhatnák a hívők az igazságot, már beszedik tőlük a pénzt, pedig erre csak te magad tudod elszánni magad. Meg kell alapozni a szívedet ebben, és neked saját magadnak kell látni azt, hogy ez hogyan működik.

A Szent Szellem fog veled foglalkozni ebben a témában. Ezért én nem foglalkozom azzal, hogy személy szerint ki az, aki tizedet fizet és ki nem. Az Evangélium hirdetése ingyen van mindenki számára. A szegények számára is, de bizonyos értelemben nem ingyen van, mert Jézusnak a drága, felbecsülhetetlen vére fizetett érte.

Hozzátok be a tizedet az én tárházamban, hogy legyen ott ennivaló, legyen ott pénz a szükségben lévőknek. Magadat szabadságban kell tartanod, és egy magas szintű elvárást kell kifejlesztened. A tized, az adakozás és a magvetés az nagyon fontos három mozzanat.

A tized jelenti a jövedelmünk 10 %-át. Mindegy mit mondanak a gyülekezetek másfelé, a Biblia így határozza meg ezt, az nem 40 vagy 50 %. Isten és a Szent Szellem vezet továbbá abban, hogy magot vess, hogy elvesd azt. Erre az adakozásra is van Igénk, a Lukács 6/38-as versében tanít erről Jézus.

Lukács 6/38 Adjatok, néktek is adatik, jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak az emberek a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek.

Vagyis el kell döntenem azt, hogy mennyi az, amit szeretnék kapni?

Efézus 3/20 Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet a bennünk munkálkodó erő szerint, feljebb hogynem mint kérjük, vagy elgondoljuk.

Egy együttműködésről van itt szó, neked meg kell tenni a saját részedet. Ha te nem hozod be a tárházba, akkor én nem tudom megnyitni – mondja Isten. Utána kérsz ugye Istentől, és elmondod, hogy mennyire szereted Őt, és próbálod Őt rávenni, hogy megszegje az írott törvényét, és a nélkül áldjon meg.

Nem így mondja az Ige. Azt mondja – hozd be! Nem azt mondja, hogy énekelj helyette egy dalt, hanem azt mondja, hogy – hozd be! Mily hatalmas vagy, énekled. De Isten nem tud mozdulni addig az Igén, amíg te nem cselekszel, nem hozod be.

Próbáltam, de nekem nem működött. Nagy megtévesztés van ebben. Amikor a tizededet fizetted, akkor elimádkoztad-e, hogy a menny csatornái megnyílnak felettem? Vagy mi van a hiteddel, miben hiszel, vagy milyen gátak vannak, amiért nem jön az áldás?

Egy alappont megint, hogy hinni, hogy ki valójában Isten, és tisztelettel lenni, istenfélelemmel lenni Isten iránt. Bővített fordítás szerint a…

Korinthus II. 9/8 És Isten meg tudja tenni, hogy minden kegyelem, minden kegyeltség és földi áldás, bőségben jöjjön hozzátok, azért, hogy mindig, mindenkor, minden körülmények között, és akármilyen szükség esetében önellátóak legyetek, elegendővel rendelkezvén ahhoz, hogy ne keljen igényt tartanotok semmilyen segítségre, segélyre és támogatásra és bőségben felszerelkezvén, felöltvén minden jó cselekedetre, és szeretetadományra.

Tehát Isten mutatja azokat a hatalmas képességeket, lehetőségeket, amelyek abban rejlenek, ha együttműködünk Ővele, és e szerint cselekszünk. És lehet, hogy lesznek olyan látható körülmények, hogy ez nem működik, ekkor kell úgy hinned és azon a bizonyos módon cselekedned.

Ugye adtam nektek igehelyet arról is, hogy az Úr megpróbálta. Isten ezeket a törvényeket elrendelte, ezért én hiszem, de van egy idő, amit ezzel el kell tölteni. Az elménket meg kell újítani azzal, hogy Istennek a törvénye így van, még előtte, mielőtt az eredmények mutatkoznának. Olyan eredményekről beszélek, amelyeket Isten akar látni az életünkben.

Én elhatároztam, hogy akkor is kifizetem a tizedet Istennek, ha semmilyen áldás nem jönne vissza cserébe helyette. Mert tudom, hogy az a helyes, ha Istennek adok. Én e fölött élem az életemet, mert én magvető vagyok. Életekbe vetek.

Tehát nektek mondom, akik már csomagoltok és készültök odaátra, hogy nem sok időnk van, az elragadtatás nagyon hamarosan itt van. És úgysem maradunk itt. Az Úr mutatott nekem nemrégiben valamit, ami úgynevezett fenékbe rúgás volt nekem, - amikor jön egy recessziós időszak, gazdasági nehézségek, az emberben félelmeket gerjeszt. És amit olyankor az ember magának próbál megtartani, az az aratása, mert nem vetette el.

De ha hagyod elmenni magadtól, elveted, akkor fog jönni az aratás. És megtörnek ezek a törvények, a szegénységnek a szelleme. Nekem segített, amikor az Úr így figyelmeztetett. Nem ragaszkodom semmihez, ha a Szellem szól, hogy valamit adjak oda, azt azonnal odaadom, mert a szellemi embereknek tudni kellene, hogy ez egy szellemi igazság.

Pontosan úgy, ahogy az ausztrál testvéreink csütörtökön bekapcsolódtak az imádságban, azonnal tudták, hogy mi a valóságos kenet. Isten sebességre átkapcsol, az átkapcsolás időszaka van. Amikor Isten nagyobb sebességre kapcsol, azt az apostolokon és a prófétákon keresztül teszi. Ezt vették észre Ausztráliában, ezt az átkapcsolást, ezt a feljebb kapcsolást.

És két óra után szinte hiányolták, hogy miért kapcsoltuk le az internetet, ők még akartak imádkozni. Ezek a teljesen felnövekedett szellemi keresztények. A mieink közül meg sokan alszanak.

Mi örökéletű lények vagyunk, és itt van a dicsőségnek az ideje, hogy megnyilvánuljon. Én nagyon régen rendszert váltottam, egyik világból a másikba, és nem fogok visszatérni. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik. Mindaz, ami nem hitből van, bűn az.

A pénznek az özönét én egy áldásnak tartom. Az egész Őróla szól, hinni kell, hogy Ő létezik. Nem abban, hogy mi az, amit tőle tudunk kapni, és ha eljutunk arra a helyre, hogy az Úr tudja, hogy megbízhat az illetőben, ha az ember gyarapodik és feljebb lép, akkor nem fog elfordulni Istentől és nem fogja azt elfecsérelni másra, mert szereti Őt. Az egész róla szól, nem a mi cipőnkről szól, és nem a házról, – megjutalmazza azokat, akik Őt keresik.

Amikor mi magot vetünk, tizedet fizetünk, ezzel is Őt keressük. Nagyon sok tévelygés van abban, amikor kényszerítik Isten népét, hogy fizessen és megfenyegetik, mintha Isten lenne a maffia. És ha nem fizetjük a tizedet, majd Isten nyakon csíp minket. Az ördög az, aki ezt teszi.

És nem várom el tőletek, hogy mindenki elfogadja ezt a mai tanítást, ugyanúgy mindannyian a mennybe fogunk kerülni, csak itt az életben nehézségeket fogunk elviselni, és nem fogjuk élvezni ezeket az áldásokat, amelyeket ezek hoznak magukkal.

Ha elhatározod, hogy ebbe a keringésbe belépsz, itt nincs semminek rendelt ideje, tedd szorgalmasan és elvárással, és Ő pedig keresztül fog jönni hozzád, minden akadályon. Hidd el nekem, hogy el fog hozzád érkezni az áldásokkal. Keresd az Urat ebben.

Most másról szólok. Legyen néked a te hited szerint. A te képességeid szerint, amely képessé tesz téged arra, hogy azt a helyzetet kezeld. Isten többet tud velünk tenni, ha nem terheljük túl a hitünket! Mert az emberek szeretnének néha a hitük szárnyain túlterjeszkedni. És nem adtak a hitüknek elég időt arra, hogy az megfelelő módon felfejlődjön. És így, hogy a hitüknek kézzel fogható eredménye lenne, a semmivel jönnek ki abból, semmi eredmény nincs.

A hited szerint van neked, a te hited mértéke szerint, ezt meg kell érteni. Az időtengely megengedi, hogy felfejlődjünk benne, kiképzést vegyünk benne. Isten az egyensúly Istene, minket nem csak magunkért áld meg, hanem azért, hogy áldássá lehessünk. Magunkat naggyá tesszük azzal pl. hogy nekünk mennyi van, - nem ezért gyűjtögetünk.

Hanem ki szeretnénk törni, mert egy nagyon értékes időpillanat ez, amikor ki lehet törni az Evangélium örömüzenetével. Amikor az ember idáig eljut, akkor Istennél van valami, amit eltervezett, ami ezután jön. Tehát ez történik akkor, ha ide elérsz. Vagyis először oda el kell érni, anélkül, hogy a sátán megtévesztene valami csavart igeverssel, hogy az nem is úgy van, és elkezdesz másként gondolkodni.

Tehát a bennünk munkálkodó erő szerint, a mi hitünk szerint lesz nekünk. Így cselekszi meg Isten, ezért van szükségünk erre az erőre. Mert ez az erő mindent túl tud szárnyalni. Olvassuk el még egyszer az…

Efézus 3/20 Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet a bennünk munkálkodó erő szerint, feljebb hogynem mint kérjük, vagy elgondoljuk.

Vagyis képesek vagyunk a bennünk munkálkodó erő szerint a sátánt teljes kordában tartani! Mielőtt a megtapasztalásaink meglennének, hogy ez valóban működik, ezt el kell végeznünk. Az, hogy fellelkesedünk, az nem lesz elegendő, az nem fogja elvégezni.

Maga a Szent Szellem a tanítónk ebben. A Szent Szellemnek a feladata, hogy ebben kiképzést adjon nekünk, hogy amikor eljutunk a következő szintre, akkor azon a szinten járjunk is. És a Szent Szellem a tanító, a Szent Szellem szellemi dolgokra tanít minket, elvisz minket a következő szintre, egy másik helyre. És ugyanúgy ahogy az oktatásban, különböző osztályokat ki kell járnunk, ugyanígy van itt is. Különböző fokozatok vannak a szellemben, és növekszünk, hitről-hitre, szintről-szintre, dicsőségről-dicsőségre.

Ha ránézünk Joel Osteen szolgálatára, a legnagyobb tévés szolgálat a világon, amikor édesapjának a mennybe költözése eljött, akkor a gyülekezet 25-30 ezres volt. Azt nem sokan tudják, hogy mi állt mögötte. Édesapja 10 évig egy kis gyülekezetet pásztorolt. Kb. százan voltak. És egy baptista gyülekezet számára olyan kis létszám ez, mintha azt mondanánk, hogy öten járnak egy gyülekezetbe. Azok nagyméretűek, és ő ott tíz évig szolgált, addig, amíg nem került minden a helyére. És utána kitört.

A szellemi szinteknek a megjárása ez. Különleges idő, és egy nagyon fontos idő ez szellemben. A Szent Szellem mondja, hogy ez a változások ideje, nem csak a politikai változásoké, minden szférában lehet érezni a változás szelét, és a Szent Szellem hozza a változásokat, Ő az, aki felemel minket.

És én biztos, hogy a Szent Szellemmel szeretnék áradni, nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel? Szeretném, ha minden gyülekezetünk gyarapodhatna. Gyülekezetünkben szeretnénk, ha nem csak egy tizedfizető lenne, hanem több, - a helyi gyülekezetekben. Ennél jobban is mehet a hajó, ha Isten rendeléseit magunkhoz vesszük, és abból kijelentés veszünk.

Ez, amit ma hallottatok, ez gyarapít benneteket. Mert amikor Istent így meglopjuk, hogy nem fizetjük a tizedünket, akkor magunkat lopjuk meg, másrészt Istent meglopjuk attól a lehetőségtől, hogy valóban megáldhasson minket. Ez a teljes igazság. Miután megértetted, ez egy elkötelezést jelent, hogy te tizedfizetővé válsz. Ha valaki nem akar a mélyére látni ennek, rendben van, de mások meg fogják látni, ahogy gyakorolják.

Ugyanez a helyzet a gyógyulásokkal is. Azokat, amelyek nem léteznek, elő kell szólítani, mint meglévőket. Ábrahám is ezt tette, a reménytelenség ellenére, reménységgel hitte, és nem tekintett a 99 éves, úgymond holt testére, és a 90 éves felesége testére. A reménytelenség ellenére, reménységgel hitte, teljesen meg volt győződve arról, hogy azt megcselekszi Isten, és ezért dicsőséget adott Istennek.

 És a dicsőség adással meg tudod fordítani a helyzetedet, azáltal azokat, amelyek még nincsenek, elő szólítod, mint meglévőket. Had mondja a gyenge, hogy erős vagyok, had mondja a szegény, hogy gazdag vagyok. Ugyanezeken az alapelveken állunk mi is.

A Szent Szellemnek a megnyilvánulásaiban fogunk ezután is működni, a gyógyítások ajándékaiban, a tudás szava által jeleztem, hogy melyik területeken van nagy gyógyító kenet jelen most is. Már az alkalom előtt éreztük, hogy nagy gyógyulások lesznek, pl. a térdkalácsok feletti részen, az izmokban, először a bal, azután a jobb oldalon. Olyan erősen jelentkezett, hogy alig tudtam felkelni.

Lehet, hogy az internet hálózaton hallgat minket valaki, de ha ott valakinek szüksége van erre, fel fog kelni, és gyógyult lesz. Fel kell kelni a hit ereje által, mert az erő ott megtalál, ahol ülsz a számítógép előtt, mert kiárad a képernyőn keresztül és megtalál.

Csütörtökön délelőtt bekapcsolod az imakört, és az összes ördögöt el lehet kergetni vele. Az első alkalommal, amikor így bekapcsoltam odahaza az imakört, akkor néztem, hogy valami kell, hogy legyen, valaki megszabadult démonoktól. Az én szomszédjaim azóta, teljesen lecsendesedtek. Teljesen megváltoztak.

Dicsőség Istennek! Ámen!

BÉKEVÁR FŐOLDAL