2012.07.06. 

JUTALMAINK ÉS ÍTÉLETEINK

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. július 01.

 

Az Úr Jézus nevében emeljük fel a kezeinket a Mennyei Atyánkhoz az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük a megváltás hatalmas tervét, amelyet valóra váltottál Atyám, az Úr Jézus Krisztusban. A Szent Szellem ajándékait, megnyilvánulásait, amelyeket kiárasztunk ma, megoldjuk ezeket az ajándékokat, eloldjuk az életeitek felett. Új kijelentéseket, új megértéseket vesztek, mindazokat, amelyeket a szellemünkbe beleteremtettél Atyám, ezeket eloldjuk, hogy működésben lehessenek, megnyilvánulásokban lehessenek az életünkben Atyám a te dicsőségedre, hogy szent edényeid lehessünk Mennyei Atyám, köszönjük, minden dicsőséget néked adunk a Jézus nevében. Ámen!

Van-e valaki, akinek megsérült a kisujja, és szeretne ma meggyógyulni? Tessék előre jönni, közben elmondjuk a hit imáját a zsebkendők felett: Mennyei Atyám hálát adunk a te szent jóságodért, kegyelmedért, megköszönjük, hogy a te szent erőd van velünk, és a kezeink rátevésével a ruhadarabokba, zsebkendőkbe árad, és a betegek testéhez érve ez az erő kilép, kiárad, és elvégzi a munkát. Hatalmat veszünk a betegségek és fájdalmak felett, gyógyulásokat parancsolunk Atyám, a te szent Fiad nevének kiejtésére. Atyám minden dicsőség a tiéd legyen, téged dicsérünk Jézus nevében. Ámen!

Főleg a jobb kézfejben köszvényes problémák múlnak el. Köszöntsétek a szomszédotokat. Vaskó Antalné Erzsébet Kiskunfélegyházáról a kézrátételes imádság után, máris megvallást tesz a kisujjának gyógyulásáról.

Egy fiatalember is kiment a gyógyító sorba a sérült újával. Az Úr egyet keres, de a kenet megérinti a többieket is, mert az Úrnak gondja van még a kisujjunkra is. Ezért nagyon fontos a gyülekezetbe járás, mert az áldás reátok is kiárad. Az Úr keres egyet, de ha ti is előre jöttök, akkor ti is kaptok az áldásból, mindannyian, akik a közelében vagytok.

A fiatalember elmondja, hogy először van alkalmon, egy kés vágta meg az úját és lebénult. Az egész kézfejben ott van a kenet, mozgasd meg a kézfejet, az Úr bizonyságot tesz magáról ma. Fogadd be a kenetet újra, hogy munkálódjon ez benned. Köszönjük Uram Jézus nevében. Az Úr szeretne téged meggyőzni, és prédikátorrá tenni, hogy hirdethesd az Ő Igéjét.

Az Úr szeretné, ha ma az üzenetet befogadnátok a szívetekbe, nagyon fontos. Ezt megelőzően egy kisgyermek bemutatására is sor kerül. A kicsi Leát fogjuk ma bemutatni az Úr színe előtt. Sokszor imádkoztunk érte, míg megjött. Egy szép népes család kísérte el ma a kisbabát ide, mindenki az Úrban van, ez nagy öröm a királyságban, amikor a család minden tagja bent van az Úrnál.

Ez egy csodálatos család, ahová beszülettél kicsi Lea, hiszem, hogy te is képes leszel az Urat szolgálni, mert meg fogod szerezni azt a tudást. Köszönjük Uram, a hűséges családtagokat, a szülőknek, nagyszülőknek is áldást kérünk Atyám, és egy felkentje lesz ő az Úrnak. Egy különleges napon jött az Úr elé, és különlegesen lesz megajándékozva, hogy hirdesse az evangéliumot, jelekkel, csodákkal, erőkkel, nagy csodákkal.

Amit csak szólsz, valóságba jön, kezeidet fogod a betegekre tenni, és a halottakat fogod feltámasztani, az Úr fog téged megoltalmazni minden rossztól, az ellenség minden erejét a lábad alá vetjük, és az Úr fog téged hatalmasan használni. És ez így lesz, az Úr szája szólt, a hűséges családtagok ilyen ajándékokat kapnak az Úrtól. Megáldjuk őt, megkötjük az ellenség minden erejét, az élete felett, az ő életét átadjuk az Úrnak, bölcsességet kérünk a szülőknek, hogy tudják, mikor kell imádkozni, hogyan kell imádkozni, oltalmat szólni a gyermek felett a Jézus nevében.

A nagyszülők közül a nagypapa szólja a következőket: az Úr dicsőségére annyit szeretnék mondani, hogy tizenkilenc éve fogadtuk el a családommal az Urat, ebben az egyházban születtünk újjá. A hitpróbák jönnek és mennek. Sok csábítás volt, mindannyian tudjuk, hogy pásztorok jöttek, pásztorok mentek, szakadások voltak, minket is megpróbáltak, hogy gyertek ide, gyertek oda, de mi éreztük a szívünkben, hogy ha az ‘ott helyen’ [Isten által rendelt helyen] maradunk, akkor megáldatunk. Dicsőség Istennek, hogy a családom itt maradt, és áldottak vagyunk. Ámen! Áldást kérünk a szülőkre, nagyon nagy szeretettel köszöntöm Zsoltot és a kedves feleségét, nagyon nagy áldásokat parancsolunk rátok.

Megkérjük, hogy a fiatalember, aki a kezével kint volt gyógyulásért, jöjjön ismét ki. – Az Úr szeretné megnyerni a szívedet, és most figyelj rám. Újjá fogsz születni, Isten Szellemével felkenetésre kerülsz, az Úr fog téged használni a kezdetektől, hogy evangelizálj, előre fogsz menni, és bátor leszel az Úrban, az emberek újjá fognak születni, és fel fogod emelni őket, hatalmas szolgálatra hív el az Úr téged, a Jézus nevében. Dicsőség az Úrnak érte.

A kenet még mindig ott munkálkodik a kis újában, meg fog teljesen gyógyulni. Ezeket nem csak kitalálgatom, az Úr szeretne ma sokakat megnyerni magának. Ez az új kiáradása az Úrnak a Szellemben és az Igében lesz. Az Ige ki fog áradni, és el fog végezni különleges dolgokat az életünkben, mint pl. az adóságok eltörlése.

Mert fejjé kell lennünk és nem farokká, és gyarapodnunk kell az életben, és a mai nap egy nagyon jelentős nap, teljes változást fog hozni. Az életekben változások lesznek, a szolgálatokban változások lesznek, ezek a szolgálati ajándékok elültetésre kerülnek és működni fognak a mieinkben is egész biztosan. Ez a kenet nekünk van itt jelen ma.

Július 1-eje óriási változásokat hoz az életetekbe, világviszonylatban, nemzetek viszonylatában, gyülekezeti szinteken is óriási változások jönnek. Az ajándékok és a megnyilvánulások erőteljesebbek, mint valaha. Én nem értem, hogy a Szent Szellem miként működik, te tudod pontosan? Én soha nem akartam prédikátor lenni, te – a fiatalember – kaptál valamit, és azt meg fogod tudni. Lehet, hogy valaki három hónapot is fent tölt éjszaka, és keresi az Urat.

Ausztráliában volt egy lány, aki jövendőmondással foglalkozott, jósolt, jövendölt, szerencsét mondott, karizmatikus katolikus volt. Kérdeztem tőle, hogy miért ezekkel az elvarázsolt dolgokkal foglalkozol, miért nem inkább az Urat kérdezed meg? Hiszen felfejlesztetted már a hitedet, és erre megváltozott. Elkezdte az Urat tudakolni, és mivel születésétől kezdve Isten beleteremtette, hogy megtudjon dolgokat előre, és amikor az emberek hozzá fordultak, akkor azt mondta, hogy fogok imádkozni, és ha az Úr megmutatja, akkor elmondom neked.

Tehát álmokat kapott. Megkérdezték tőle, hogy pl., az illető életben marad-e? Sírboltokat látott előző este, de azt nem mondta meg nekik (a rosszat nem szabad közölni), hogy meg fog halni az illető. Ezek a működések óriási módon előre jöttek, és nagyobb mértékben működnek. Isten szeretné használni az életedet, és felkenni azt, és ma azt hiszem rá foglak beszélni arra, hogy állj be a sorba.

Zsidó 2/4 Velük együtt tett bizonyságot arról az Isten jelekkel, meg csodákkal, sokféle erő megnyilvánulással, és a Szent Szellem ajándékainak szétosztásával az Ő akarata szerint.

Tehát, ha Isten elhívott, akkor fel is fog kenni téged arra a munkára, és be fogja tölteni a szükségeidet, és még a felett a kívánságaidat is, mert Ő megáldott minket. Azt írja az Igében, hogy a szükségeinket mind betölti, de e felett való Isten Ő, hogy még a kívánságainkat is, mielőtt kimondanánk, már tudja, és azokat is megadja nekünk. És mondjunk egy Áment erre, és mondjuk, hogy ez engem illet.

Az adóságtól is egy pillanat alatt megszabadulhatsz, ha az Ő terveibe kerülsz bele, ha azokat a dolgokat veszed előre, amiket Ő akar, hogy megcselekedj. Ami a híveket illeti, meg kell találni, hogy mi az, amire az Úr elhívott minket, és abba az akaratba belelépni. A Bővített fordítás szerint fogjuk olvasni a:

Korinthus II. 5/10 Mert nekünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk, és meg kell mutatkoznunk, amint vagyunk, a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy mindenki megkaphassa a jutalmát, fizetségét, a szerint, amiket e testben cselekedett, akár jót, akár gonoszt. Figyelembe véve mik voltak a céljai és indítékai és mit ért el, mivel volt foglalatos, és mire adta oda önmagát, és figyelmét, hogy megvalósítsa azt.

A Szent Szellem nagyon izgatott mondom nektek. Nagyon erős a kenet a bal lábban, a szemben is, ezek a Szent Szellem megnyilvánulásai, mert megajándékoz ma benneteket, miközben hallgatjátok a tanítást, ha megteszitek ma ezt az elhatározást.

Lehet, hogy most képes vagy elrejtegetni, takargatni olyan indítékokat, amelyeket belül csak Ő lát, de amikor az ítélőszék elé kerülsz, akkor minden cselekedetnek az indítéka, a háttere is kinyilvánul. Minden rejtett törekvésed, minden titkos indítékod, titkos szándék kinyilváníttatik akkor majd ott az ítélőszék előtt. Fel fogja fedni ezeket az Úr akkor, abban az időben, és egy fizetség adatik vissza cserébe azokért, legyen az jó, vagy gonosz, amit tettél.

Hagin könyvében olvasható és eszembe jutott most ez a példa, hogy volt egy városban egy pásztor, aki tizenötezres gyülekezetet pásztorolt, és mondta róla Hagin, hogy az Úr mondta neki, hogy soha nem hívtam el arra, hogy ezt a feladatot megtegye.

Én, ha a személyes életemről szólok, Csehszlovákiában szolgáltam, és az Úr errefelé hívott, el kellett jönnöm, ott nem voltam Isten akaratában. Az egyik utolsó alkalmamra tizenegy busz jött az egyik városból, és két hónapra előre le voltak kötve az alkalmaim. Eljöttem onnan egy elhatározással, mert tudtam, hogy már nem vagyok ott Isten akaratában, rossz irányba haladt az életpályám.

A mai napon nem az üdvösségünket, hanem a jutalmainkat fogjuk tárgyalni. Sokan mondják, hogy ha bejutok a mennyországba, az már jó. Vegyük példának, hogy mire jó az neked, ha bejutsz emigránsként az Egyesült Államokba, de nincs munkád. Ha bejutsz a menny kapuján, attól kezdve a sorod a szerint zajlik majd, hogy mit végeztél itt a földön.

Miről beszélek? Arról, hogy az Ő akaratában élni, és azt cselekedni, amire Ő téged itt elhívott. Így lehet az életünket Isten tetszésére fordítani. Nem arra törekszünk pl., hogy híresek legyünk. És ma ezekről az ítéletekről fogunk szót ejteni, ugyanis örökkévaló ítéletek ezek, amit akkor ott kapunk.

Ez az ítélet eldönti utána örökre a helyünket, hogy kint vagy bent vagyunk. Mi egy nagyon jó helyen vagyunk az Úrban, és ma megértést fogunk ezekről venni. Újra a Bővített fordítást fogjuk olvasni a:

Korinthus I. 3/12 Ha pedig valaki a fundamentumra építkezik akár arannyal, ezüsttel, drágakövekkel, fával, szénával, szalmával,

13. Mindenkinek munkája világosan, nyíltan ismertté lesz, megmutatkozik mi is az, mert Krisztusnak ama napja felfedi és kijelenti azt, hiszen tűz által lesz az megmutatva, és a tűz megpróbálja és alaposan felbecsüli a jellegét, és értékét minden ember elvégzett munkájának.

14. Ha az a munka, amelyet valaki erre a fundamentumra épített mindenféle törekvésének, erőfeszítésének bármilyen eredménye megmarad a próba után, az megkapja a jutalmát.

15. Ha pedig valakinek a munkája elég a próba során, ő vallja kárát mindannak, elveszítvén jutalmát, ő maga azonban megmenekül, de csak úgy, mint aki tűzön ment keresztül, átélte a tüzet, megtapasztalta a tüzet.

Tehát az arany, az ezüst, a drágakövek, ezek az örökkévalóságnak a jelképei. Jelképezik, hogy megállják az örökkévalóságot, és a fa, a széna, a pozdorja, ezek pedig nem állják meg az örökkévalóságot, mert ezek a tűzben elégnek.

Az alapkő tehát, hogy mi az, amire építettük az életünket, milyen alapot vett az életünk. Az életünket e világnak az ideig való dolgaira építettük, vagy az örökkévaló dolgokra építettük fel az életünket.

Nagy különbség, ha az életünket Isten Igéjére építjük, vagy pedig e világnak a különböző divatjaira építjük az életünk dolgait, mert a divatok jönnek és mennek. Ha te arra alapozod az életedet, hogy most mi a divatos, mi a menő, ezek a dolgok elmúlnak.

Abban az időben pl. olyan módon hordtuk a nadrágjainkat, hogy a köldök alatt volt az övünk, nem volt senki kitetoválva, senkinek nem lehetett vörös haja. Megfelelő idők voltak azok arra, hogy ilyen és olyan teniszcipőket hordtunk, különböző sarkokkal, minden meg volt adva. Az akkori évek divatjai szerint ment minden.

Vegyük ezt a mostani divatot, a tetoválást. Hogy fog kinézni a tetkód, amikor hetvenöt éves leszel? Már úgy megráncosodsz, hogy nem lehet kivenni a mintáját sem, hogy mit tetováltál oda, tehát arról beszélek, hogy mi az, ami időtálló, mi az, ami örök.

Ha ezekre a divatokra alapozzuk az életünket, és az számít nekünk, hogy mit gondolnak rólunk, mit tesznek az emberek, akkor a hagyományokra alapozzuk az életünk dolgait, amelyek időlegesek csak. Hogy mi most éppen, ami igen divatos? Mik ezek az új dalok, amiket mostanában énekelnek, vagyis ami jelenleg felkapott, azokkal foglalkozol, az érdekel.

Az emberek megelégítik az életüket ilyen dolgokkal, amelyek nem tartanak örökké. Nem akarok most senkit megróni azért, mert tetovált, mert nálunk a hívek is járnak tetoválásokkal, semmi kifogásom nincs ellene. Van egy rendőr testvérünk, aki kint az autókat őrzi, a parkolt autókat, és ő is tetovált, pásztorunk ő, és a rendőrségen dolgozik. Hálát adunk érte, hogy az életét az Úrnak adta, csak a divatot felvette.

Régen, aki az MB 1-ben kosárlabdázott, nem volt divat a tetkó, most pedig nem lehet látni játékosokat tetoválás nélkül. A kérdésem így hangzik, hogy olyan dolgokra építetted-e fel az életedet, amelyek időtállóak? Ez pedig Isten Igéje, és Isten akarata, és a hit, és a szeretet. Mi az, amire felépítetted az életedet?

Megengeded, hogy arról olvassák le, hogy ki vagy, hogy milyen ruhát viselsz, vagy milyen autót vezetsz, vagy miként hordod a frizurádat? Hiszünk abban, hogy kell, hogy legyen anyagi javaink is, kell, hogy a szívünk kívánságai beteljesedjenek, autók, házak. Ha Isten Igéjére alapozod az életedet, akkor igenis lesznek ezek az életedben, mert Isten meg fog áldani, gyarapítani fog téged.

Isten Igéje azt mondja, hogy a szíved kívánságait be fogja tölteni. Csak azt nem szabad megengedni, hogy a pénz és a pénznek a megnyilvánulásai az életünkben fontosabbak legyenek, mint Isten dolgai. Bekapcsolom a világi TV műsorokat, és hallom, hogy beszélnek, azt sem tudom, hogy miről beszélnek annyira távol állnak már tőlem a világnak a mostani dolgai, amik a szénák, és a szalmák. Olyan alapokra vették az életüket, amelyek nem maradandóak.

A világ igenis változik, és most is éppen egy változáson megy keresztül. Az érzelmeink is változnak, ezért az érzelmeinket sem jó alapul venni az élet dolgaihoz. Ha az életünket Isten Igéjére alapozzuk, akkor minden divatot túl fogunk élni, és jöhetünk a gyülekezetbe úgy is, hogy éppen divatos ruhába öltözködünk. De ha megengeded, hogy ez a divat határozzon meg téged, akkor nem fogod te magad sem túl sokáig tartani.

Mert a világba bejönnek ezek a változások, és azért nem elégítenek meg ezek, mert a divatok is kudarcot vallanak, és elbuknak egy idő után. A világ alapjai ma, nap, mint nap elbuknak a szemünk előtt. Bankok, kormányok, egyszerűen eltűnnek a szemünk elől. Az egyik bank pl. kilenc billió dollárt vesztett. És hazudozott, hogy csak kettő volt a vesztesége, közben kilencbilliárdnyi volt. Nem tudják felvállalni a veszteségüket.

Nekünk viszont meg kell jelenni az Úr Jézus Krisztus ítélőszéke előtt, hogy a jutalmainkat elnyerjük, vagy elveszítsük. Vannak, akik úgy gondolják, hogy egyenlőképpen kapjuk majd a jutalmainkat, mert az Úr Jézus Krisztus mindannyinkat egyenlőképpen megváltott. Ez az állítás azért nem igaz, mert az üdvösségünket, nem a cselekedeteinkből nyertük el. Jézus végezte azt el kegyelemből. Ezt ne keverjük össze azzal, hogy lesznek örök jutalmaink.

Vagyis lehetséges, hogy a szentek a mennybe kerülnek ugyan, de minden jutalmukat elvesztik. A mennyei létüket nem vesztik el, de a jutalmaikat elvesztik. És miért lehetséges ez? Először is azért, mert létezik az életünk felett Isten akarata. Isten akarata az az életünk felett, hogy teljes jutalmat nyerhessünk. És a te viszonyod azon a napon, az ítélet napján, az Úr Jézus Krisztus elhívásához mérettetik majd meg, hogy abból mit cselekedtél meg.

Azért nevezi ezt az Ige örök ítéletnek, mert ezt többé már nem veszi újra elő az Úr, hogy megvizsgálja és esetleg más ítéletet hozzon. Ez az ítélet végleges, ezért hívja örök ítéletnek az Ige. Ez a döntése az Úrnak végleges, és örökkévaló. Hogy miként élünk itt a földön, az határozza meg majd, hogy miként éljük az életünket fent a mennyben. Örökre!

Azért hozta elő az Úr ezt a figyelmeztetést ma a tanításban, hogy a figyelmeteket felhívja arra, hogy az örökkévaló dolgaink dőlnek el itt, napjainkban. Isten Igéjében élünk, Isten terveiben élünk, és Istennek a rendelt helyén élünk. Nem mindenkit arra hív el az Úr, hogy Budapesten éljen. Ez az egyik oka annak, hogy soha nem indítottam el egy Bibliaiskolát.

Azt akartam, hogy az emberek ott maradjanak a helyükön, ahol addig is éltek, és ahol majd a dolguk lesz az Úrral. És elvisszük az Igét oda helybe hozzád, ahol vagy. Ott tudsz szolgálni, és tudod végezni az Úr munkáját, miközben növekszel, és tudod végezni az Úr szolgálatait. Keresztények, a mieink, minden településen, kisvárosban, nagyvárosban vannak szétszórva.

Zsidó 6/1 Annak okáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek, és az Istenben való hitnek,

2. A keresztségekről, kezek rávetéséről, holtak feltámadásáról, és az örök ítéletről szóló tanításnak.

Olvasunk tehát az örök ítéletről. Ez az örök ítélet, ami minket illet majd, nem arról szól, hogy a mennybe kerülhetünk-e, hanem, hogy a mennyben való időnket miként töltjük. Nem akarok olyan helyzetbe kerülni, hogy olyan ítéletet kapjak odafent, ami soha többet helyre nem hozható, egyszerűen csak azért, mert soha nem ébredtem rá itt a földön, hogy mi Isten akarata az életemet tekintve.

Ha azokat a jutalmakat, akkor, ott elvesztem, akkor ennek vége, és az örökkévalóság hátralévő részét a jutalmaim nélkül töltöm. Ezért én nagyon törekszem arra, hogy nem szeretném elveszíteni azt a helyemet. Az egyik jutalmam pl. hogy én röpülhetek, akkor én szeretnék majd röpülni, nem akarom elveszíteni ezeket. Az egyik jutalom az, hogy fehér lovam lesz, szeretném megtartani a lovamat. Itt ez a hely és az idő most az, ahol képesek vagyunk magunkat pozícionálni, olyan helyzetbe hozni, hogy…

Ha szeretnék Istennek tetsző életet élni, akkor azt csak úgy vagyok képes, ha Isten kegyelmére tekintek. Szükségem van Isten kegyelmére ahhoz, hogy az által, az Őáltala kirendelt munkákat el tudjam végezni, és ez az Ő kegyelme által megy, és nem az én képességeim által. Ez Isten akarata, azt mondja nekünk, hogy növekedjünk az Ő kegyelmében. Menjünk a trón elé, járuljunk a trón elé, és nyerjünk még több kegyelmet.

János II. 8 Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk.

Látjuk Istennek a tervét, az az Ő terve, hogy teljes jutalmat nyerhessünk el. Ez az Ő terve, hogy a jutalmunkat teljes mértékben megnyerjük. Nem az a terve, hogy ha a mennybe kerülünk, akkor ott elveszítsük a jutalmainkat. Ezért minket igen érdekel az, hogy valóban úgy éljünk itt, hogy a teljes jutalmat elnyerjük.

Ha tudni szeretnétek, így áll a helyzet, hogy Isten már mindent elvégzett, megteremtett minket, üdvözített minket, nem mi végeztük. És azt mondja, hogy most tedd ezt, és [úgy véljük] nem tudjuk megtenni.

Mert soha nem a természetes képességeinkre épít, hanem azokban a dolgokban szeret használni minket, amit nem tudunk megtenni magunktól. Ezekre ad nekünk kegyelmeket, képességeket, az egészet Ő végzi. Egyetlen dolog, amire szükség van - a te akaratod. Semmi mást nem tudsz adni Istennek – csak a testedet és a szellemedet.

A Bővített fordítás szerint olvassuk a:

Efézus 2/10 Mert mi Isten tulajdon keze munkája vagyunk, az Ő műve, az Ő alkotása, újrateremtetvén, Krisztus Jézusban újjászületettek, hogy azokat a jó cselekedeteket tegyük, végezzük, amelyeket az Isten előre elrendelt, előre eltervezett számunkra, azt az utat, ösvényt választván, amelyet Ő elkészített az időknek előtte, hogy azokban járjunk. Azt a jó életet éljük, amelyet Ő előre elrendelt, elkészített, és késszé tett számunkra, hogy azt megélhessük.

Ez hatalmas dolog, azt a jó életet kell élni. És ezért figyelmeztetlek téged a mennyel kapcsolatban, hogy azokat a dolgokat kell megtalálnunk, és megcselekednünk, amelyeket Ő előre eltervezett, elkészített, megtervezett számunkra, és ez egy jó élet lesz számunkra, ha ezt megtaláljuk, és ezt járjuk. Ezeket előre eltervezte, és elkészítette számodra.

És a te részed, hogy ezeket felfedezd. Mindannyian úgy jöttünk erre a világra, hogy már egy előre kiválasztott feladatsor várt ránk. Nem azért születtünk, hogy mi szabadon megválasszuk, hogy milyen pályát is akarunk futni. Mert ez az életpálya számodra ki lett választva, amiért születtél, hogy felfedezd, hogy mik azok.

Ha felfedezed ezt az életpályát, hogy mi is az, akkor a hozzávezető utat is meg kell találnod, mert arra születtél, arra kaptad a kegyelmet, hogy amit Isten a számodra kiírt, eltervezett, azokban járhassál.

Amikor én a Biblia iskolából eljöttem, úgy jöttem el a munkahelyemről, hogy el sem köszöntem, nem mondtam el a rokonaimnak, az édesanyámnak sem szóltam, senkinek nem szóltam, csak felszálltam arra a repülőre, eljöttem, azt az életet otthagytam. A Bibliaiskola növendékeiről azt tudni lehet, hogy úgy gondolják, hogy ők már mindent tudnak, de nem tudnak túl sokat, nagyon sokat kellett tanulnom, de az elkötelezést Isten elfogadta tőlem.

Tehát fel kell fedezni a saját pályádat, hogy mi az, és azon járnod kell. Senki nincs a földön csak úgy mindenféle ok nélkül. Ez egy nagyon fontos üzenet! A te életedet Isten előre eltervezte, célokkal látta el, hogy te azokat betöltsed. Neked pedig fel kell fedezned, hogy mi is az utad, ami oda vezet.

Azt gondolják az emberek, hogy az úgy rendben van, hogy ők a saját életpályájukat kiválasztják, és arra mennek, amerre akarnak, de így kikerülnek Isten akaratából. Istennek nem tetsző élet az, amikor te szabadon megválaszolod, hogy te mit szeretnél tenni, és elhanyagolod, figyelmen kívül hagyod azt a pályát, amit Ő célzott számodra.

A Kolosse levélben az 1/9-10-ben van egy rész, ami meghatározza nekünk, hogy mit is kell tennünk. Ahogy szoktam naponta megvallani, - ez a nap, a mai nap Isten akarata az életemben. Beteljesedett. És ez egy vezérvonalat ad az életem pályájának.

Kolosse 1/9 Ezért mi is, amely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg érettetek imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével, minden szellemi bölcsességben és megértésben,

10. Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jócselekedettel gyümölcsöt teremvén, és növekedvén az Isten megismerésében.

Nagyon sok minden van ebben a versben. Ha megtalálod, hogy mi az, amit tenned kell, akkor abban gyümölcsöző leszel minden jócselekedetekben, és növekedni fogsz az Isten megismerésében. Az epignószisz ismeret, az nem akadémikus tudást jelent, ami itt szerepel, hanem az ismeret által eggyé válsz azzal, amit megismertél, vagyis Istennel.

Az az oka, hogy a keresztények elvesztik az ítélőszék előtt a jutalmaikat, mert soha nem vették a fáradtságot, hogy megvizsgálják az életükben, hogy mi az, ami Istennek tetszésére van az ő életüket tekintve. Megismerni Istennek az akaratát, amit az életünkre eltervezett, és azokat megcselekedni, ez az, ami tetszik Istennek.

Nekem is voltak saját terveim az életemre, és ezeket akartam megélni, soha egy gondolatom nem volt arról, hogy én pásztor, prédikátor, vagy valami ilyesmi leszek. Mert földeket örököltem és voltak barmaim, voltak földműveléshez szükséges berendezéseim, nagy farmok, és ezeket akartam művelni. De a földműveléshez is kell Isten áldása. Nem akartam soha prédikátor lenni, nem szerepelt ez a listámon, bele sem gondoltam.

A Biblia azt tanítja, hogy egy látásnak kell jönni hozzánk ezzel kapcsolatban. És lehet, hogy ott, ahol vagy, azért szenvedsz olyan sokat, mert Isten bizonyos dolgokat lezár az életedben, leblokkolja azokat - és ez jó, hogy ne juss ott előbbre. Nekem óriási adóságaim voltak. Elmentem a Bibliaiskolába, és a másfél év végére, mire azt elvégeztem, az összes adóságomat visszafizettem.

Példabeszédek 29/18 Mikor nincs mennyei látás, elvész a nép. Ha pedig megtartja a törvényt, ó, mely igen boldog.

Mennyei látás nélkül elvész a nép. Itt meg kell említenem azt, hogy ha valaki elindul az isteni úton, és elkezd pl. tizedet fizetni, bár nagyon nagyok az adóságai, lassanként helyrejön. Elkezd gyarapodni, és feljut arra a magaslatra, ahol szeretett volna anyagi értelemben lenni, de nincsenek mennyei látásai, hogy mi a szolgálata az Úrban, akkor is elvesznek a jutalmak.

Ezért nagyon fontos, hogy már most kapjunk egy mennyei látást az életünkre vonatkozóan, mert különben a pénz a romlásunkra lesz, elpusztít minket. Érted-e? Tehát kijövünk a végén mindenképpen. Vannak olyanok, akiket a világ hajt továbbra is, hogy mit kell tenniük, mit akarnak tenni, ahelyett, hogy az Úr dolgai, céljai hajtanák őket.

Nagyon jó az, ha az ember pl. a körülményeiből kikerül. A körülményeink pl. olyan dolgokra kényszerítenek minket, hogy megtegyük, amit Isten nem akar, hogy tegyünk. Isten egy kegyelmet fog helyezni az életünkre, ami azt fogja eredményezni, hogy elkezdjük érzékelni azt, hogy mi is az, amit az életünkkel kell kezdeni.

Egy szenvedélyt helyez az életünkre, én pl. szerettem az Igét és szerettem a gyógyító kenetet. Ott üdvözültem egy ilyen gyógyító alkalmon, és utána végtelenül ragaszkodtam az Úrnak ehhez a jelenlétéhez, kerestem ezt, vágytam erre. Ha elkezded a saját két kezeddel szolgálni Isten királyságát, közben fogod felfedezni, hogy mi is az, amit tenned kell ennek érdekében. A mieink ezt bizony teszik.

Egy különleges idő, amit most élünk, és Isten fel fog kenni néhányakat, igen friss kenettel. Ha azokat a tehetségeidet, amire a kegyelmet kaptad, csak a világ dolgaira használod, és csak ott keresed, hogy mit tehetnél az Úrnak, - a világban, nem fogsz vele Isten tetszésére válni.

Dávidról azt mondta az Úr, hogy az én szívem szerint való ember ő. Vallásos szemüveggel, ha néznénk, hogy milyen bűnöket tett, akkor mondhatnánk, hogy az nem volt Istennek tetszésére, mert Betsabének a férjét gyilkolta meg, hogy megszerezhesse magának Betsabét.

Hogyan tetszhetett az élete akkor Istennek? Úgy, hogy elhatározta, hogy ő az Isten pályáját fogja megfutni, itt a földön. És azon a pályán marad, amit Isten szánt neki. És azt írja róla az Ige, hogy az egész életére betöltötte Isten teljes akaratát. Te ugyanezt szeretnéd, a Krisztus ítélőszéke előtt, te is egy teljes jutalmat szeretnél nyerni.

Ezt mondta Pál is, hogy én bevégeztem a futásomat, megfutottam ezt a pályát. Hogy ezt elmondhasd először meg kell találnod, hogy mi az a pálya, amit meg kell futnod. És, hogy a teljes jutalmadat elnyerhesd, ami örökre szól.

Amiket Isten a kezembe helyezett, ezeket mind azért adta, hogy az embereket kimenthessem a pokolból, hogy ne oda kerüljenek, hogy megnyíljon a szemük. Túl késő van már arra, hogy a saját királyságunkat felépítsük. Nagyon rövidke az idő, arra való, hogy üdvösségeket nyerjünk, újjászületéseket. Én képes vagyok megcselekedni az Ő akaratát, ha nem, akkor az Úr talál valaki mást erre. Az Úr képes arra, hogy engem, vagy téged, valamelyikünket helyettesítsen. Van elég embere.

Istennek nem arra van szüksége, hogy te legyél Isten, Őhelyette. Prédikátorok esnek ebbe a hibába, hogy azt képzelik, hogy ők maguk a saját életük istene. Istennek arra van szüksége, hogy te az legyél, akinek Ő valóban akar, hogy legyél. Mi jót hoz számodra a futásod akkor, ha futod ugyan a pályát, de nem a helyeden vagy?

Ahogy a Kolosse 1/10-et olvastuk, ez egy imádság, hogy köszönöm Uram, hogy megvan ez az ismeretem, a te akaratodról való ismerettel rendelkezem, minden bölcsességben, és szellemi megértésben. Mondja ezt mindenki: Köszönöm Uram, hogy a te akaratod ismerete meg van nálam, minden bölcsességben és megértésben. Hallelúja!

Minden nap elmondom, hogy a mai napon beteljesedett Isten akarata az életemben. Meg fog ez változtatni téged, ugyanis a szellemed fogja hozni a változásokat, a szellemben való imádság. Ha eddig a hústest életét élted, és most nagy hirtelen elszánod magad, hogy elkezded az Igét tanulmányozni, és elkezdesz felnövekedni, bármi legyen az, de meg akarod tenni. Kezdjél el, nyelveken imádkozni, az életed meg fog változni. Be fogsz kerülni Istennek az akaratába, vissza fog oda hozni az Úr. Senki nem úgy kezdi, hogy rögtön Istennek a tökéletes akaratában van.

Az utolsó prófécia, amit Joe Christian adott nekem, hogy voltam kint is, lehet, hogy a rossz irányban is voltam, de attól még odaérek. El kell indulni, mozgásban kell lenni hozzá, és Ő fogja a kiigazításokat hozni. Ámen!

Tehát ezért a hálaadásnak az imája minden naposnak kell, hogy legyen az életünkben. És akkor kezdi Isten szolgáltatni ezt az ismeretet, hogy megtaláld az Ő akaratát az életedre. Neked kitartóan kell keresned a hiteddel, az imaéleteddel, és erőfeszítéseket kell tenned erre.

Én sem úgy kerültem ide, hogy csak az égből lepottyantam. Hogyan szerezted meg ezt a kenetet, kérdezi valaki? Tizenegy évet szolgáltam felkentek alatt, és előtte is, mielőtt Ausztráliába mentem volna. Most már majdnem negyven éve keresem így az Urat, és átmentem nehézségeken.

Azért kellett azokon átmennem, mert akkor még nem ismertem Isten útjait úgy, ahogy ma ismerem. Ilyenkor megköszönjük az Úrnak, hogy betölt minket az Ő akaratának megismerésével, minden szellemi bölcsességben és megértésben. Köszönöm Uram [a felismerést], hogy mit kell tennem, Krisztus elméje az enyém.

Azok közül, akik elmentek, volt, aki azt mondta, amikor elment, hogy nem is tudja, hogy mit csinál. Én nem tudom, de Ő tudja, és van, hogy változik. Az emberek hozzák a véleményüket, és utána van, hogy elesnek, és elbuknak.

Én megfutom a pályámat, amire az Úr engem elhívott, mert buzgón keresem az Ő arcát ebben. Nem úgy történik, hogy egyszer csak felfedezed, hogy ott vagy, sok embernek azért küszködés az élete, mert teljesen távol van attól a helytől.

Ahogy pl. egy vállízületnek benne kell lenni abban a vállízületi tokban (tegnap volt egy ilyen gyógyulás), vagy ha kijön a helyéről egy ízület, semmiképp nem érzi jól magát az illető, annak a helyén kell lennie. A fociban a legjobb barátommal történt, az utolsó évben, amikor focizott, hogy be volt kötve ez a rész, mert többször kificamodott, és nagyon érzékeny volt.

Ugyanígy, ha mi nem vagyunk a helyünkön, akkor nem érezzük magunkat abban a kellemes teljességben. És ha nem vagyunk a helyünkön, akkor nem vagyunk benne abban a kegyelemben. Nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy engem nem érdekel Istennek az akarata, hogy mi az én életemre. Egy dolog érdekli őket, hogy minél híresebbek legyenek, a hírnév érdekli őket, és nem az, hogy az életük Isten tetszésére legyen. Nem akarják azt beteljesíteni, amire Isten teremtette őket.

A nagy hírnév nem tart sokáig. Egy nap mindenki rólad beszél, olyan híres vagy, másnap senki feléd sem néz. Így van a hírnév. De ha Isten akaratát beteljesíted, az örökkévalóságra leszel megméretve, és kapsz jutalmakat, hogy azt beteljesítetted. Tehát Ő célokat tűz ki nekünk. Imádság, hit és munkálkodás nélkül ezek nem lesznek beteljesítve.

Ezért hív minket az Írás munkatársaknak Istennel. A személyes munkáinkat, kiírásainkat, személyes feladatainkat meg kell találnunk így az imádságban, és abba az irányba el kell indulnunk, és be kell töltenünk. Ez szinte napi szinten kell, hogy működjön. A legkomolyabb imaidők most jönnek majd.

A zsidó nép is, hamarosan abba a negyven napba lép, hogy keresi az Úr ábrázatát a következő esztendőre nézve. Ezért ez a július, augusztus nagyon komoly imaidő lesz. Isten érted van. Bővített fordítás szerint a:

Jeremiás 29/11 Mert én ismerem azokat a gondolatokat és terveket, amelyek az enyéim rátok nézve, mondja az Úr. Jólétnek, és békességnek gondolatai és útjai, nem pedig gonosz dolgoké, gonosz háborúságé, hogy reményt adjak nektek a végső kimeneteletekre.

Ha egy reménységgel végződő kimenetele van az életednek, akkor kell, hogy legyen egy olyan hely is, ahol az végbemegy. Hallelúja.

Zsidó 12/28 Mivel tehát rendíthetetlen királyságot nyertünk, legyünk hálásak, és ezzel szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztlettel, és istenfélelemmel.

Tehát egy olyan kegyelmet kaptunk, amellyel képesek vagyunk Istent szolgálni, és kaptunk egy olyan erőt, amely felruház minket arra, hogy tanúbizonyságok lehessünk. Erről szól az Apostolok Cselekedetei 1/8. A Szent Szellemnek ez a bizonyságtevése nem a gyülekezet felé van, hanem, a világ felé, bár az ajándékokat a gyülekezetben helyezte el Isten. Tehát ez nem ellentmondásos.

Apostolok Cselekedetei 1/8 Hanem, vesztek erőt minekutána a Szent Szellem eljön reátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában, és Szamáriában, és a földnek mind végső határáig.

Ez az erő a világ számára adatott, nem a keresztény barátaink számára. De őket is meggyógyítja különben Isten, feléjük is kiárad. Ezek az ajándékok úgy működnek, ahogy a Szellem akarja. Ahogy azt az Igét megvalljuk, ahogy meg van írva, és azon megállunk, Isten megcselekszi.

Kétezer évvel ezelőtt meggyógyultunk Krisztus sebeiben, és bennünk Krisztus Szelleme van, aki feltámasztotta Őt a halálból. Aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az Ő bennetek lakozó Szelleme által. Vagyis Ő bennünk van, és ezt kell kimondani, és ahogy kimondod, úgy újítja meg a testedet.

Máté 10/1 És előszólítván tizenkét tanítványát, hatalmat adott nékik a tisztátalan szellemek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget, és minden erőtlenséget.

Hatalmat adott nekik, hogy tisztátalan szellemeket űzzenek, hogy gyógyítsák a betegeket, és mindenfajta erőtlenséget. Azért adta nekik ezt az erőt, hogy megváltoztassanak dolgokat.

János 20/21 Amiként engem küldött az Atya, - mondja Jézus - én is akképpen küldelek titeket.

Ez az ideje annak, hogy az Ige és az erő együtt működjön, hogy a gyülekezet tagjai fel legyenek készítve arra a szolgálatra, hogy az erő el tudja végezni azt a munkát. Világviszonylatban történik ez, mert a Szent Szellem ajándékainak kiosztása az Ő tetszése szerint működnek.

Ezekben a szolgálati ajándékokban, képességekben hogyan lehet részt venni? Kegyelemből, hit által. Isten szétosztja ezeket a keneteket, ajándékokat, és nem a szentségünk szerint osztja szét, hanem az Ő tervei szerint, hogy terjessze Isten királyságát. A kegyelmét kirendelte az életedre a világ alapítása előtt.

Oral Robertst hozom példának, aki a kilencvenes éveiben ment haza az Úrhoz, de az evangélista kenetet, ami rajta volt, azt nem vitte magával haza az Úrhoz. Isten pedig nem fecsérli el a keneteit. Aki otthon ül, és televíziót néz, azt Isten nem fogja felkenni. Ha felkent akarsz lenni, akkor ki kell menni, és el kell végezni valamit.

Ezt tette egy evangélista Ausztráliában, kiment a tengerpartokra, és ott kezdte a szóróanyagokat osztani. Akkor még nem volt olyan kenete, mint amiben most szolgál, de elkezdte ott, ahol volt, és ma hatalmasan használja őt Isten.

Ezért el kell kezdeni, van, hogy a pásztoraink is évek után kezdik érzékelni azt a kenetet, amit Isten szánt nekik a szolgálatra. Ezek a szolgálati ajándékok Isten kegyelméből működnek az életünk felett, hit által.

Amit meg kell értenünk, hogy ki kell kerülni a dobozból, bátorság kell hozzá, hogy az ember abból kikeveredjen. Texasban én is be voltam így dobozolva, és kitörtem belőle, és megtaláltam azt, amit Isten nekem szánt. Nekünk pedig meg kell hoznunk azt a döntést, azt a választást.

Bizony, hogy nagyon elindultak a mieink is, délután volt egy közös evangelizációnk, délelőtt három csapat, három különböző körzeti területen szolgált. És ennek annyira örültem. Így lehet Istennek a kenetét megtapasztalni, és az örök jutalmatokat elnyerni.

És nem adjuk fel, hanem megfutjuk a pályánkat, messziről jöttünk, és még sok van hátra. De a pályán vagyunk. Vannak, akik elhagyták a helyüket, és a hústesti életet választották. De lesznek megint mások, akik az Úr akaratában lesznek.

Tehát a hústesti életből legjobban kikeveredni úgy lehet, ha az ember nyelveken imádkozik, odaszánja magát, Igét olvas, gyülekezetbe jár, részt vesz a munkákban. Én a teljes jutalmamat szeretném elnyerni. Ti, hogy vagytok ezzel?

Ez a mai tanítás, bátorítást ad nekünk, hogy a hústestünkkel bátrabban foglalkozzunk. Ez az a hely, ahol eldőlnek az örökkévaló jutalmaink. A teljes jutalmamat szeretném. Fehér lovakon jövünk vissza, én a teljes lovat szeretném megkapni. Láttátok már, hogy milyen gyönyörű lovaink lesznek?  Gyönyörű fehér lovakon jövünk vissza mindannyian.

Álljunk fel, és az Úr segít nekünk abban, hogy mi foglalkozzunk saját magunkkal. Mondjad, kérlek: Az Úr értem van, és segít nekem. És én vagyok, aki a probléma, de most már én sem vagyok a probléma, mert meg fogok változni, az Urat fogom követni, és dicsérem Őt. Minden dicsőséget neki adok, a teljes jutalmamat elnyerem, és a mai napon beteljesedett Isten akarata az életemben!

Fogsz látni furcsa dolgokat, furcsa helyekre fog elvinni az Úr, csak mondjad minden nap, hogy: Teljes ismeretem van az Úr akaratáról, bölcsességben, tudásban, és megértésben. Az Ő akaratát ismerem. Ámen!

Róma 12/2 írja, hogy Istennek van a megengedő akarata, a akarata, és a tökéletes akarata. Tehát volt a Biblia iskola, azután volt Ausztrália és most itt a tökéletes akarata. Az ember nem úgy kezdi, hogy rögtön a tökéletes akaratban van, abban növekedni kell, és közelítünk arra a helyre. Téged is elvisz arra a helyre. Ti legtöbben már ott vagytok azon a helyen. Hallelúja!

Nagyon örülök annak, hogy ilyen sok hűséges tagja van ennek a gyülekezetnek. És nagyon sok hűséges pásztora van az egyházunknak, és a gyülekezet számára áldást jelentenek ezek a drága pásztorok. Tehát ez a fajta célkitűzés és erőfeszítés, hogy el akarjuk foglalni azt a helyet, ahol a teljes jutalmunkat elnyerhetjük. Dicsérjük Őt. Nagyon sok gyógyulás van a bal lábban. Remélem, hogy kaptál ma valamit, hallgasd meg újra és újra.

Az alkalom végén még egy bizonyság következik, Ercsei Ibolya, aki március 15-e óta jár a gyülekezetbe, elmondja, hogy kivette a vattát a füléből, és azt vette észre, hogy meggyógyult a füle. Sanders pásztor azt mondta, hogy a lábban van a gyógyulás, és mondtam, hogy na, akkor süketen megyek haza, és a végén elhangzott, hogy a fülben is van gyógyító kenet, és elmúltak a fájdalmaim, meggyógyultam dicsőség Istennek, köszönöm az Úrnak!

Gondolom, huzatot kaphattam, én nem adok helyet a fájdalomnak, két napja teszem a megvallásaimat, hogy nem fogadom el, de reggel azért kellett, hogy vattát tegyek bele mielőtt elindultam, és már nincs fájdalom.

Hálát adunk a mennyei Atyának, gondja van a kisujjunkra, a lábunkra, a fülünkre, nem akarja, hogy fájdalmakkal menjünk haza. Sanders pásztor elmondja, hogy Kecskemétre szeretne visszamenni olyan jól sikerült az alkalom, hogy július 20-án, pénteken, délután fél öttől ismét tartunk ott egy alkalmat. Nagyon jó az a hely, ahol voltunk, az evangélistákat várom, mert rengetegen átmentek a téren, miközben mi prédikáltunk, és meg kell őket fogni. Zenei szolgálatot is kérünk, nagyon sok nézelődő van ott, érdeklődök voltak sokan, rengeteg az átjáró forgalom ott. Köszönjük Istennek. Ámen! 

A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL