2008.04.24.   

URALKODNI, MEGIGAZULÁS ÁLTAL 2.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2008. április 20.

 

 

Egy újabb audió CD-vel készültünk el, ami az Imakönyv folytatása, mindkét Imakönyv hanganyag formájában rövid időn belül rendelkezésre áll.

 

Jim Sanders evangelizációs Istentiszteleti alkalmainak bejelentése következik:

-        április 26-án Zentán, 27-én Kőteleken, május 3-án Bakonybélbe látogat, május 12 Pásztorkonferencia – utána pásztorok vendéglátására kerül sor, május 22 Budaőrs, 29-én Szigethalmon lesz Bill Kaizer is.

Az elmúlt héten Romániában szolgáltunk és négy román nyelvű gyülekezet indult az Úr kegyelméből.

 

A szeptember 23-i izraeli úttal kapcsolatban elmondja, hogy valószínűleg csak egy gépet bérelnek, ennek előre a 35 %-át be kell fizetni, 213 férőhelyesek a gépek, ElAR járatok, 200 szobát kötöttünk le, ennek is bizonyos %-át dollárban ki kellett fizetni. Az eddig befizetett forintokat is dollárra kell átváltanunk.

 

Ha valaki elhatározását megtette, akkor a pénzt is be kell rövidesen fizetni. Június 15-el, de legkésőbb június 30-al le kell zárni a névsort, addig a befizetéseiteket meg kell tenni.

Keresztényeket meghívjuk, más keresztény családokat is várunk, lehet csatlakozni.

Dicsérjük az Urat.

 

Egy tanítássorba kezdtünk. Az internetten hallható országszerte és határokon túl is, és visszajelzések érkeznek, hogy milyen távolságból is hallgatják ezeket a tanításokat.  Örülünk ennek.

 

Jelen van a gyógyító kenet, mindenkiért imádkozunk ma, a gyógyulásokért is.

Talán három vagy négy részes lesz ez a tanítás, amelynek az lesz a címe, hogy Uralkodni az életben minden kárhoztatás nélkül.

Egy kis kitérőt engedjetek meg az elején, egy Igét hozott az Úr nektek a Prédikátorok könyvéből 1/9

3/15

Az idők végéről folyamatosan jön Krisztus testéhez a kijelentés és az elragadtatásról is.

Az ószövetségi próféták nem kaptak betekintést az Újszövetség eseményeiről, amiről prófétáltak azt nem láthatták.

Az Újszövetségből azt ismervén, nagyobb megértésünk és világosságunk van, visszatekintve az Ószövetség könyvére.

 

Róma 5/8, - 9

Ha találkozom a Bibliám olvasása során a MOST szóval mindig bekarikázom.

Én megigazultam Isten előtt, ez azt jelenti, hogy Isten igaznak nyilvánított engem, ez most jelen pillanatban is igaz.

/13/

Mondok itt valamit. - Olyan dolgokról tanítok, amely a hatodik és a hetedik dimenzióba próbál kinyúlni, és lesznek olyan dolgok, amelyeket talán néhányan nehezen vesznek be.

Mert nem vételezik az Ige olvasása során, hogy Pál mikor kinek szól, mikor szól a Krisztusban kisdedekhez, mikor szól az ifjakhoz, és mikor szól a felnőtt korú atyafiakhoz.

 

A következő néhány tanításban olyan dolgok fognak elhangozni, amelyek nagyobb segítségetekre lesznek talán, mint az eddig elhangzottak összességében.

 

Itt azzal időzünk, - ha nincs törvény.

Vagyis ez azt jelenti, hogy én nem vagyok a zsidó törvények alá rekesztve, sem a keresztény törvények alá rekesztve.

És mondok valamit, amit lehet, hogy el sem hiszel, mert a – szeretet törvénye alá sem tartozom, mert a szeretet kiöntetett a szívembe, vagyis bennem van.

 

Tehát nem az Újszövetség kereteiben élünk, én az Újszövetségnek egy gyümölcse vagyok.

Azért kezdem ezeket így mondani, hogy legyen időnk ezeket megemészteni. Sok új dolog fog elhangozni, és ma lesz megértésünk a világosságban.


Ha nincs törvény, akkor a bűn nem számíttatik be. Úgy, hogy egy nagy utazást kezdünk most, ezért figyeljetek!

 

/17/

Uralkodni az életben, - ebben az életben!

A Szellemnek a tiszta folyása, áramlása nem irányítja a figyelmet az emberre, mindig az Úr Jézus Krisztust dicsőíti meg.

 

Mert amikor a Szellem ajándékainak az a végeredménye, hogy elkezdik csodálni az embert, hogy mily csodálatos, mily áldott, - ez mindig a hústestben van.

 

Oly sokszor, amit az emberek szelleminek ítélnek, az nem más, mint a hústest.

Galata 5-ben találhatjuk, hogy a varázslás is a test cselekedetei közé soroltatik. Tehát nem minden, ami szellemi, - van Istentől.

 

Istennek a mély dolgai, amikor valóban megjelennek, akkor világosság jön vele. És ez a világosság rávilágít a tévelygésre, a hibákra, és az összezavarodottságot megvilágítja.

 

Amikor így megvilágosodás jön az Igéből, akkor döbbenünk rá, hogy akár egész életünkben hihettünk bizonyos dolgokban, azok tévesek voltak.

És ez a világosság nagyon fontos, mert ez mutat rá arra, hogy valójában nem is úgy volt, ahogy gondoltam.

 

Dicsőséget adok Istennek, hogy az életem így megváltozott örökre, - amikor ezt látjuk, és a pokol egész ördögi serege sem képes arra, hogy ezt a világosságot elvegye. És nekünk ezt követően a gyakorlatban alkalmazni kell ezt, és az ördög nem tud leállítani.

 

És köszönetet kell adnunk Istennek az Ő csodálatos Igéjéért.

 

Róma 8/1

Ha megigazulttá tétettél, akkor semmi értelme, hogy többé kárhoztatásban tartsd magad, és annak sincs értelme, hogy bűnösnek érezd magad, vagy szégyelljed magad, vagy kisebbrendűnek érezd magad.


Keresztények körében mégis gyakori, hogy beszélik: - oly sokszor elbuktam, vagy: az Úr tudja, hogy szűkölködöm ebben, vagy abban.

Ezt kell kivenni magunkból! Ez így nem biblikus, és az Úr Jézus Krisztus Vérére, a Bárány Vérére vonatkozóan sértő, ha így mondjuk.

Minden bűnös Isten kegyelme által üdvözül.

 

Az emberek úgy gondolják, ha így beszélnek, akkor alázattal teljesek, de ez így nincs rendjén.

 

Sok mindent nem nektek mondok közvetlenül, hanem azoknak, akik az internet világában hallgatnak.

 

-        Mert ha valami rosszat tettem és azt megvallottam, akkor meg vagyok tisztítva, mert Ő hű és igaz, hogy megtisztítson minden hamisságtól. Azért lehetséges ez, amiért olyan hatalmas áldozatot mutatott be Jézus az Ő hatalmas áldozatával.

 

Egy helycsere történt itt, Jézus a mi helyünket foglalta el, és Isten Jézust bűnné tette értünk.

 

Tehát nem csak, hogy megbocsátás adatott nekünk, hanem meg is tisztított minket minden hamisságtól. Én tiszta vagyok minden hamisságtól.

Nem maradt semmi, mert megtisztított.

 

Azt szeretném ezzel mondani, hogy – Isten nem látja a kudarcaidat, nem látja a hibáidat, a bűneidre többé nem emlékezik!

 

Miért kell akkor sorolnod, hogy hányszor tévedtél. Miért hozod fel újra és újra, - ez egy probléma! Nem fogsz ugyanis tudni uralkodni az életben, ha nem válsz szabaddá a kárhoztatástól. Ez a kárhoztatás megakadályoz abban, hogy uralkodni tudjál. Szomorú, hogy az emberek ezt mégis elutasítják.

 

Meg kellene néznünk, hogy valóban ezt írja-e a Biblia. Sokan vannak, akik haragra gerjednek, amikor hallják, hogy én hogy beszélek, de nem én mondom ezeket, hanem a Biblia mondja. Kár ezen vitázni.

 

A Bibliában ezek az igazságok szabaddá tesznek minket, ezért van a Biblia, hogy az igazsága szabaddá tegyen minket.

 

Róma 8/1-2

Ha nem lett volna soha bűn, akkor nem lett volna következetésképpen a bűn vagy a kárhoztatás.

Ez a kárhoztatás megakadályoz minket abban, hogy uralkodhassunk.

 

A kárhoztatás alapjairól fogunk beszélni, és hogy hogyan lehet ettől szabaddá válni.

A legkisebb mértékétől is meg kell szabadulnunk, mert ez kirabol minket az áldásokból.

/3/

Ez jelenti, hogy többé nincs bűn probléma, mert az Úr Jézus foglalkozott vele a testben. Senki nincs a pokolban, aki olyan bűnt követett volna el, amire ez a megváltás ne lett volna elegendő.

 

Senki nincs azért ma a pokolban, mert gyilkos lenne, vagy tolvaj, vagy rabló.

Azért van ott, bárki legyen is, mert visszautasította a Megváltó Jézust!

Visszautasította, hogy elfogadná Őt!

 

Mert a bűnért az ár már ki van fizetve. Bármely bűnért meg lett fizetve az ár.

/4/

Törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem szellem szerint.

 

Itt a kulcs megtalálható, hogy arra törekszünk, hogy kárhoztatás nélkül szabadon járhassunk.

/5-6/

Tehát ez együtt árad.

A halál, amikor uralkodott felettünk, - ha a halál uralkodik felettünk, akkor nem mi uralkodunk a halál felett, pedig látjuk, hogy az életnek és a békességnek kellene, hogy uralkodjon felettünk, mert a Szellem gondolata élet és békesség.

 

Ha megtapasztaljuk ezt a békességet, akkor mondhatjuk, hogy – uralkodunk az életben.

 

I          I. János 1/5-7

Úgy kezdődik, hogy “HA pedig a világosságban járunk.” Másként mondva: ha a Szellemben járunk, a világosságban járunk, mert Isten a világosság, Isten Szellem, Isten szeretet. Ha Istenben járunk és a világosságban járunk, akkor Szellemben járunk, akkor szeretetben járunk.

Mert Ő ugyanaz az egy személy, ugyanaz az egy Szellem.

És ez a kulcs, hogy szabadon, tisztán maradjunk a bűntől, hogyha a világosságban járunk! És itt találjuk meg az egyik fő okát, hogy miért vannak az emberek mégis kárhoztatásban, mert három fő okot fogok nektek felsorolni.

 

A 7-es versben találjuk meg az okát annak, hogy miért vagyok képes bárkiért imádkozni egy evangelizációs alkalmon.

Most az elmúlt három napban talán 7-8oo km-t utaztunk, nem kellett a miatt aggodalmaskodnom, hogy ha bárkit megérintek, akkor mi lesz.

Azért mentünk, hogy szabaddá tegyük az embereket.

 

Azért tud minket az Ő Fiának, Jézus Krisztusnak Vére megtisztítani, mert annak a világosságban járunk, ami nékünk már van.

Vagyis ezért én érinthetetlen vagyok.

 

Mondja mindenki: - Érinthetetlen vagyok, mert a világosságban járok!

 

A kárhoztatás az a bűnösség érzete. Ha kárhoztatás alatt vagy, tulajdonképpen akkor bűnösnek vagy ítélve, ami azt hozza magával, hogy megérdemled az érte járó büntetést.

 

A bűnérzettel mindig párosul egy kisebbségérzet és egy félénkség érzet. Sokan vannak keresztények, akik magukat bűnösnek érzik, és sokan vannak, akik szégyenluk magukat a múltjuk miatt. Ennek nem szabadna így lenni, mert ezért jött Jézus, és bűnné lett a mi bűneinkkel. Magába fogadta, elnyelte a mi bűneinket, a mi bűneinket hordozta magában.

 

Mindezt azért, hogy mi Isten igazságává tétessünk az Úr Jézus Krisztusban. Jézus valóban bűnné lett a mi bűneinkkel a kereszten.

 

A Mindenható Istentől elszakadt, elkülönült, a bűnök elkülönítették Őt Istentől és felkiáltott, hogy – Én Istenem, Én Istenem, miért hagytál el engem?

 

És az egész föld elsötétült. Jézus a teljes bűnt magára vette, szinte rászakadt az összes bűn, és Istentől kínoztatott, ostoroztatott, verettetett meg, és igazán soha nem fogjuk megtudni, hogy min ment keresztül ezért.

A fizikális, testi oldaláról még csak van egy megértésünk, hogy mit szenvedett, de a szellemi oldaláról nem fogjuk soha megérteni, hogy mit szenvedett.

Súlyos ár volt! Minden rossz bűnt, amit valaki valaha is elkövetett, mind magára vette és azokat is, amelyeket majd valaha valaki elkövet.

Azzá a bűnné lett, azzal azonosult, és felvállalta magára annak büntetését is, és el kellett különülnie Istentől. Igazi halál!

 

A szégyenérzet, a bűn, a bűnnek az érzete, a bűntudat, a kárhoztatás érzete mind rajta volt, Ő azzá vált. 

Ahogy a Zsoltár 22-ben olvassuk, - de én féreg vagyok.

 

Miért van akkor, hogy az ember mégis 3 évig őrlődik egy bizonyos tettéért, és nem tud megszabadulni.

Azonosítja magát azzal a bűnnel, és nem tud szabaddá lenni tőle. - Oly nagyon összezavarodtam, - mondják.

 

De ha egy keresztény így viselkedik, sértő a Szent Vérre nézve, sértő az Úrra nézve, amit tett értünk.

Vagy meg vagyok szabadítva, vagy nem, vagy meg vagyok tisztítva, vagy nem.

Vagy az Ő igazságává tétettünk, vagy nem. De ha meg vagyunk tisztítva, akkor tiszták vagyunk, és tudunk emelt fővel járni. Mert Ő a mi dicsőségünk, és a fejünk felemelője.

Ezért most már nincs bűntudatunk, kárhoztatásunk, szégyenérzetünk.

 

Az első számú ok, hogy a keresztények mégis kárhoztatásban tartják magukat, hogy – nem hisznek!

 

Mert harcolnak az igazság ellen, hogy Jézus bűnné tétetett érettünk, hogy mi megigazulttá, igazzá tétettessünk. Nem fogadták el a megigazulás ingyen kegyelmi ajándékát.

 

És ha ez most új neked, amit hallasz, akkor töltsd le az összes tanítást erről, és addig hallgasd, amíg a részeddé válik. Könnyen el kell fogadni ezt az igazságot, hogy – Jézus Krisztus igazságává tétettem.

 

De a gyülekezetekben ezt nem tanították, nem prédikálták, helyette a bűnt, a kárhoztatást prédikálták, azt prédikálták, hogy bizony bűnösnek kell érezned magad, mert annyira bűnös vagy, annyira szerencsétlen vagy, és hogy a keresztény nevet meg sem érdemled, annyi kudarcot vallottál, annyi hibát elkövettél.

És akkor az emberek siránkozni kezdenek, és ezt nevezik ők a Szellem mozdulásának.

 

Az igazság úgy szól, hogy valóban bűnösök voltunk egykor, de megigazíttattunk, igazzá tétettünk.

És Isten igazságává tétettünk Krisztus Jézusban. És Isten minket Krisztus megigazultságán keresztül lát, és ugyanolyan tiszták vagyunk számára, mint az Úr, és ugyanannyira szeretettek vagyunk Isten számára, mint az Úr. Mert ez az Ő igazsága, ami nekünk megadatott, ezért kellett neki azt a súlyos árat kifizetni.

 

A három okból kettőt tudunk ma átbeszélni.

 

A hívőknek milliói élnek kárhoztatás alatt, mert vagy nem hallottak soha róla, vagy hallottak, de nem hiszik el, és a bűneikről énekelnek és azokban hisznek, ahelyett, hogy az Igét hinnék.

 

Visszakanyarodunk a

Róma 8/1

 

I. János 1/7

Figyeljünk a “ha” feltételes módra.

Ha szabadságban akarsz élni és járni, először is azt kell hinned, hogy megtisztíttattál minden bűntől és Isten nem emlékszik rá, és olyan tisztán állhatsz Isten előtt, mint az Úr Jézus.

De, hogy nap-mint nap így élhess, kárhozat nélkül, ahhoz az szükséges, hogy abban a világosságban járj, ami a rendelkezésedre áll már.

 

Tehát abban a világosságban kell élned, járnod, ami a birtokodba van.

Mindannyiunknak más és más ez a világosság, ez a megértés mértéke!!!!!

 

Róma 4/15

Nagyon hasonló az 5/13-hoz, amit az előbb már olvastunk.

Mert a törvényig volt bűn a világon, a bűn azonban nem számíttatik be, ha nincs törvény.

7/7

Amikor a törvényről szól az Írás, akkor a Mózesi tíz parancsolatról és a hozzá tartozó parancsolatokról van szó.

De itt ebből csak egyet említ, hogy ne kívánd! Ez Mózes tíz parancsolatában szerepel. Ne kívánd azt, ne tekints arra, ne sóvárogj utána. Pl. a szomszédod autójára, vagy a feleségére, vagy a házára, bármi legyen az.

 

Ami a másé, azt ne kívánd!

Ne vesd a szemed olyanra, ami valaki másé, és ne engedd, hogy kívánság ébredjen a szívedben.

Mert meg van a jogunk mindannyiunknak, hogy higgyünk abban, hogy az saját magunknak meg lesz.

Mert az a másé - nem a tiéd!

 

-        Igen majd én hiszek abba, hogy majd Isten foglalkozik vele, hogy azt adja nekem. Ekkor már sóvárogtál utána. És ez a sóvárgás, erős kívánság olyan, mint a bálványimádás Isten szemében, ami Istennél súlyos vétek.

-        A kulcs, hogy – ne tedd a szemed más javaira!

Éveket eltölthet úgy az ember, hogy álmodozik, hogy ez, meg az milyen jó lenne. Ostoba dolog és időfecsérlés.

 

Egy nem valóságos, valóság nélküli alapokon élsz ilyenkor.

Mint a filmsztárok, akik nem élik azt az életet, amit alakítaniuk kell.

Valóság nélküli alapok ezek, képzelgések.

 

Miért olyan fontos ez? Mert minden képzelgést, ami megpróbálna felemelkedni, le kell vetnünk, hogy engedelmeskedjék a Bibliának.

 

Az egyik szolgáló mondja, hogy – amikor a megdicsőült testünket már birtokolni fogjuk, akkor, ha Londonra gondolunk, akkor már ott is leszünk.

 

Tehát a gondolatainkat meg kell változtatnunk, erről még később sokat szólok.

Mert mit is jelent uralkodni a gondolataink felett? - A gondolatainkat kell megújítani.

 

Az ördögnek a harcmezeje, az elménk. És Istennek az akaratát csak úgy fogod megtalálni, ha vigyázol arra, hogy min gondolkodsz, és úgy gondolkodsz, mint az Ige.

 

A sóvárgás azért nagyon téves, mert olyan dolgokra összpontosítod a figyelmed, ami neked nincs. Pedig úgy kellene kezdeni Istennél, hogy hálásak vagyunk azért, amink van, és ez hitet termel bennünk, és nem a negatív oldalon időzünk, nem azon időzünk, hogy mi az, ami nincs nekünk, és nem a múltunkon időzünk, az az ördög játszótere.

Amit Pál mond a 7/7-ben tulajdonképpen, hogy – addig nem is kívánta, amíg a parancsolat azt nem mondta, hogy azt ne kívánd. Mi történt Pállal, nézzük a

/8/

 

Egy kis kitérőt teszünk itt:

A parancsolat és a bűn kapcsán úgy hiszem, ahogy Hagin tanítja, - a gyermekek, akik a világra születnek, azok mind élőként születnek Isten előtt a szellemükben.

Amikor elérik a 13 éves kort, akkor a gyermek felnőtt korúvá válik és számon kérhető lesz.

Tehát éltem egykor a törvény nélkül, de jött a parancsolat és a bűn feléledt, és én meghaltam szellemileg, elkülönültem Istentől, és akkor jön az az állapot, hogy - újjá kell születni.

 

Tehát a gyermekhaláloknál nem kell azon gondolkodnod, hogy hová kerülnek a gyermekek, mind az Úrhoz kerül.

Vannak olyan emberek, akik soha nem érik el az értelmükben azt a szintet, hogy számon kérhetőek lennének a cselekedeteiket illetően.

 

Ezt az erős kívánságot, a vágyódást, sóvárgást nézd meg a kisgyermekeknél, hogy hogy van, - ha rászólsz, hogy arra ne menjél, vagy azt ne fogd meg, akkor a kicsi elkezdi forgatni a fejében, hogy mi is lehet arra.

Ugyan ez történt Évával. - Bármelyik fáról ehettek, csak erről az egyről nem, mondta nekik Isten, mert ha erről esztek, bizony meghaltok.

 

Éva pedig tekinti a fát!

 

Amikor megszegjük a világosság parancsolatait, akkor meghívtuk az ördögöt vendégül az életünkbe, ő pedig a sötétség fejedelme, Isten pedig a világosság, akiben nincs semmi sötétség.

Éva tudta pontosan mit tesz, nem volt összezavarodva, tudta, hogy arról a fáról nem szabad ennie. De jött az érvelés ....!

 

A világ zsúfolásig tele van olyanokkal, akik nem foglalkoznak azzal, hogy mi jó és mi nem.

Ennek az az oka, hogy nem szeretik az Urat, mert amikor az Urat szereted, akkor igenis tetszésére akarsz lenni, és az a célod, hogy te közösségébe maradj az Úrnak.

 

Ha közösségében akarsz maradni az Úrnak, akkor annak a világosságában kell járnod. Nem a szellemi halálról van most szó, - csak, hogy kiesel a közösségéből.

 

Tehát ha nincs törvény, akkor nincs bűn. Ha nincs világosság, akkor a bűn nem tulajdoníttatik be, nem számíttatik be.

 

A zsidóknak az Ószövetségben az volt a világosság, ami a birtokukban volt. Jézus jött azonban, hogy betöltse a törvényt. Ma nekünk az Újszövetség áll rendelkezésünkre, ebből megérthetjük Isten Szellemét és a világosság Szellemét, az Ő Igéjének a megnyilatkozása világosságot ad. Mindannyian különböző helyein vagyunk ennek a világosságnak. Egy bizonyos területen lehetséges, hogy nagy világosság áll rendelkezésünkre, a másik helyen nem. Az Úr annak alapján kéri számon a cselekedeteinket, ami világosságnak a birtokában vagyunk.

Amiről nem tudunk, vagy nincs nekünk, abban a tekintetben nem von számot.

Ezt nagyon meg kell értenünk.

 

Róma 14/1

Ha valaki gyenge a hitében, azt lehet mondani, hogy kevés a világossága.

/21/

Ha valaki erőtlen a hitében, akkor kevés a világossága.

Ha valamiről meg van a világosságod, a fényességed, a megértésed és nem jársz benne, akkor nem fogod tudni kifejleszteni azt.

A hit úgy jön, hogy meglátod azt, meglátod azt az Igéből.

 Pl. - Isten akarata az, hogy meggyógyulj. Amikor ez a világosság megérkezik hozzád, akkor a hit már ott van.

 

Amikor küszködsz, hogy higgyél, akkor még nincs meg az a világosság benned. Amikor meglátod azt a világosságban, akkor a hit már jelen van.

 

/2/

Azt jelenti, hogy kevesebb a világossága, hogy erőtlen.

/3/

Tehát ne vesd meg őt azért, mert kevesebb a világossága, és ne próbáld az embereket előre nyomkodni, ha még nincs annyi világosságuk.

Ne ítéljük meg őt. Ez a keresztényeknek a nagy csapdája, ezért vannak oly sokan kárhoztatásban.

 

Jövő héten ezen fogunk időzni, mert még ebben az apró témakörben is előfordul, hogy megítéled a másikat.

/5/

Mindenki legyen teljesen meggyőződve a fejében, mert az nyitja meg az ajtót a szellemünkre. És az elménket, ahogy megformáljuk, hogy min gondolkodunk, az változtatja meg az életünket. Ha tíz év alatt nem változott a helyzeted, akkor arra van szükséged, hogy a gondolkodásodat megváltoztasd, a híreket zárd le.

 

/13-14/

Vannak olyanok, akik azt vallják, hogy kávét inni bűn. Vagy ha valaki kifesti magát, vagy levágja a haját az is bűn. Ezek vallásos tévhitek.

 

De ezt értsd meg nagyon: - Ha a te hited szerint van és te úgy hiszed, hogy ha te azt teszed, akkor az bűn, - akkor az neked bűn!  Még akkor is, ha az önmagában nem bűn.

De annak, aki úgy hiszi, hogy azzal bűnt követett el, el is követte azért, mert annak a világosságában van.

 

/22/

Legyen neked hited Isten előtt. És a te meggyőződésedet ne próbáld rányomkodni a másikra, vagy a te megtapasztalásaidat. Egyszerűen csak hirdesd az Igét.

/21-22/

Tehát akkor vagy boldog ember, ha amit teszel, abban nem kárhoztatod magad, nem zavar, amit teszel.

Mert ha kárhoztatod magad abban, amit cselekszel, akkor nem fogsz eljutni abba a világosságba, hogy uralkodjál az életben az egy Jézus Krisztus által.

/23/

Van egy prédikátor, aki úgy határozza meg a bűnt, hogy mind bűn az, ami önzőségből van, amit önzőségből teszünk.

Itt van egy másik ok, hogy miért ne ítéljük meg a másikat, mert - nem látjuk a másiknak a szívét.

Nem tudjuk, hogy mekkora világosság birtokában vannak, nem tudjuk, hogy mi az ami zavarja a lelkiismeretüket és mi az ami nem.

 

Tehát ahelyett, hogy azt prédikálnád, hogy mit szabad tenni és mit nem, vagy te is úgy tedd, ahogy én teszem, helyette inkább prédikáld Isten megigazultságát Krisztus Jézusban. És tanítsd meg az embereket, hogy hogyan legyenek Isten Szellemétől vezéreltek.

 

-        Mert kárhoztatva van az, aki kételkedésében eszik, mert nem hitből eszi azt, már kárhozat alatt van, mert ott van a kételkedés benne, hogy nem jól tette. Pál mivel meg volt a hite és tisztán látott ebben, akár a bálványáldozatnak felajánlott húsokat is megehette volna.

De ha valakit ez zavar, hogy ő a hitéből ezt szabadon megteheti és a másik ezen megbotránkozik, akkor Pál inkább nem tette ezt.

 

Azért zavarta volna a másik szívét, mert a másik másként hitt. Ha ők részt vettek volna ebben a lakomában, akkor ők bűnt követtek volna el, mert szégyenbe maradtak volna, hogy azt tették amit nem szabad, ezáltal kárhoztatták volna magukat. De Pál nem, mert neki nagyobb volt a világossága.

 

Azok, akik így kárhozat alá rekesztik magukat, nem működik a hitük és nem fognak uralkodni az életben. A szívedet tisztán kell tartani, abban a világosságban kell élned, amid van.

 

Felhozott most valamit Ausztráliából az Úr. Nem ittunk mi pásztorok és társpásztorok egyáltalán. De mikor kimentünk együtt közösen egy ebédre, az evangélista egy sört ivott. De egyikkőnket sem zavarta ez, és őt sem zavarta.

 

De ha én ittam volna meg azt a sört, azért mert én régen mondhatni, hogy alkoholista voltam, - amit feladtam - vagyis számomra ez teljesen más helyzet lett volna.

 

Fülöp szigeteken is volt, hogy megivott valamit ez az evangélista, mert nagy volt a por és a pünkösdisták meglátták és ott azzal befellegzett a szolgálata. Mert meg volt a mit szabad, és mit nem sorozat, pontokba szedve.

Mindaz, ami nem hitből van, - bűne az annak.

Bővített fordítás mondja, hogy – mindaz, amit Isten jóváhagyása, vagy helyeslése nélkül tesz valaki, az illetőnek az bűnnel teljes.

Vagyis vannak ilyen úgynevezett szürke átmeneti területek, hogy ez most bűn, vagy nem bűn?

 

De nekünk nem szabad, hogy legyenek ilyen területek. A másik viszont nem te vagy.

 

Neked közted és az Úr között kell hogy elrendezve legyen.

Amikor Péter megkérdezte az Úrtól, hogy mi lesz Jánossal? Jézus azt válaszolta neki, hogy – mi közöd hozzá?

 

Vagyis Isten nem akarja, hogy mások életébe beleavatkozzunk. És ne ütögessük bele az orrunkat mások dolgába, tartsuk távol magunkat, az nem a mi dolgunk, ne próbáljuk megítélni mások dolgait, hogy bűnt követett el vagy nem, ne üsd bele az orrod. Te engem kövessél, mondja Jézus. - Emberek halászaivá teszlek benneteket. Engem kövessetek!

Ezt mindannyian meg tudjuk tenni.

Mennyire más lenne a világ, ha mindenki az Úr Jézust követné.

 

És azt is tapasztaltam, ha mások dolgába nem ütöm az orrom, hanem csak az Urat követem, akkor egészséges vagyok, felkent vagyok, szabad vagyok a kárhoztatástól. Tehát nem ütöm bele az orromat mások dolgába.

 

Újra összefoglalva: - el kell fogadnunk a megigazultság ajándékát, a kárhoztatástól tartsd magad távol, és ne beszélj a bűnökről sem múlt, sem jelen, sem jövő időben.

 

Mindenki jelentse ki, hogy tiszta vagyok!

 

Erről beszélünk!

 

A második dolog pedig, - ha meg van a világosságod abban a dologban, akkor abban járj. Mert ha nem abban a világosságban jársz, hanem másként, akkor a szíved kárhoztatni fog, mert jól tudod, hogy nem azt tetted, amit tenned kellett volna.

És teheted a megvallásokat, az engedetlenség nem fogja előhozni azt, nem engedi.

 

Jakab 4-ben mondja, hogy aki tudna jót cselekedni és nem teszi, bűne az annak.

 

Mi a helyzet akkor, ha tudod, hogy valamit meg kellene tenned, és nem teszed.

Zavarja az a szívedet?  Igen! Szabad vagy akkor a kárhoztatástól? Nem!

Mert tudod belül, hogy azt a dolgot meg kellett volna tenned, és nem teszed, vagyis megtagadod, hogy abban a világosságban járj, amid van, és ebből kifolyólag, megint csak kárhoztatás alatt leszel.

És mivel a kárhoztatás alatt vagy, ezért nem fogsz uralkodni az életben, a hited nem fog működni.

 

Túl sok keresztény van ebben az állapotban, tudják, hogy azt a bizonyos dolgot meg kellett volna tenniük, és nem tették meg, vagy olyan dolgot tesznek, ami zavarja a lelkiismeretüket, és mégsem állnak le vele.

 

Itt ebben az állapotban vannak a keresztények, ezért nem járnak szellemben, és a testben járnak helyette, az elméjük a hústest állapotában van, és nem szellemi elméjűek.   Nem járnak abban a világosságban.

 

Ha tévedést követtél el és látod azt, tudod, hogy mi a helyes és mi a nem, akkor abból meg kell térni.

A keresztény szolgáló, akit láttunk Izraelben és a megtérésről prédikált, azonban nem volt fogalma az újjászületésről, - így teljesen felesleges.

 

De ha helyesen van ez benned, és megkéred a bocsánatot, akkor az Úr megbocsát neked és megtisztít téged attól a hamisságtól és megint a világosságban járhatsz.

 

Ha nem a világosságot választod, és nem abban jársz, akkor egyre sötétebb és sötétebb leszel, egyre gyengébb leszel, és nem fogsz uralkodni.

Abban a világosságban kell járnunk, ami a birtokunkban van.

 

És az ítélkezésről pedig a jövő héten beszélünk, mert lehet, hogy néhányan le fogtok szokni arról, hogy ítélkezzetek. A keresztények ezt nem ítélkezésnek nevezik általában, hanem azt mondják – helytelen -, hogy azért én elmondom a véleményem erről.

 

Valami mások vagyunk mi, mint általában, azok, akik nem az igazságot prédikálják.

Még az Ószövetségben is meg van írva, hogy új szívet ad nekünk Isten és a szívünkbe írja a parancsolatot, és azt teszi majd velünk az Úr, hogy abban járjunk.

 

Hiszem, hogy segített ez nekünk, mert az Ige tesz egyedül szabaddá, az Ige az igazság.

Tovább haladunk és a végén megtudjuk, hogy kik vagyunk valóban Krisztusban.

 

Teszünk egy megvallást, ami megalapozza a jövőnket:

 

Szabad vagyok! Nincs kárhoztatásom Krisztusban! Megbocsáttatott, és tiszta vagyok minden hamisságtól! És én vagyok a megigazultság, Isten megigazultsága vagyok Krisztus Jézusban, szabad vagyok, hallelúja.

 

Kiáltsunk egy nagy hallelúját!

És szabadok is vagytok!

 

Dicséret: - Krisztus elvette bűnömet a keresztre vitte fel!   Hallelúja!

 

Dicsőség az Úrnak!                                          Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL