2009.11.19.

A JÉZUSI ÚT!

Jegyzet Kántor Ferenc tanításából
2009. november 15.

 

Emeld fel a kezeidet az Úrhoz, tárd ki a szíved kapuját és imádd Őt. Egybegyűltünk az Ő szent nevében, hogy minden dicsőséget és hálát néki adjunk ezen a napon, hogy szívünk teljességéből és szeretetéből szóljon hozzá minden dicséretünk és hálaadásunk. Uram köszönjük neked a soha el nem múló szeretetedet, könyörületedet, irgalmadat. Köszönjük neked, hogy Te vagy nékünk és hozzád tartozhatunk.

Köszönjük néked ezt a mai napot, hogy örömbe, boldogságba öltözött a szívünk és örömmel szól hozzád minden hálaadásunk. Néked szól az énekünk, az imádatunk Uram, és leborulva a kegyelemi királyi trónod előtt Uram, téged áldunk, magasztalunk, mily nagy vagy Uram, mily felséges! És mily csodálatos vagy te Uram. Áldunk és magasztalunk szívünk szeretetéből. Köszönjük neked Uram minden áldásodat és ajándékodat, amit elkészítettél nekünk a mai napra és átadod, hogy a mi örömünk teljes legyen és megajándékozol minket, hogy a te áldásoddal menjünk el erről a mai alkalomról.

Köszönjük neked drága Édesatyánk. Köszönjük ezt a gondviselő szeretetedet és köszönjük néked, hogy Te vagy nekünk és hozzád tartozhatunk, hogy vigyázó tekinteted mindig rajtunk van, hogy segítő jobbod mindig velünk van, és a karjaidba gyűjtesz minket és átölelsz minket, mert szereted a drága gyermekeidet. Uram köszönjük néked, hozzád szál minden dicséretünk és hálaadásunk Uram, felemelve a szívünket áldunk és magasztalunk Uram életünk minden napján. Te vagy Uram, aki a megtört szíveket összeilleszted, Te vagy Uram, aki a szomorúság helyett örömet adsz, a bánat helyet vígságot adsz Atyám. Te vagy aki letörlöd a könnyeket az arcokról és bátorítasz, buzdítasz minket, és azt mondod nekünk, hogy ne félj én népem, ne félj, mert én veled vagyok, én ott vagyok a szívedben és bármerre mész én ott vagyok veled, el nem hagylak téged!

Uram, köszönjük neked, köszönjük ezt a szeretetedet, köszönjük ezt a kegyelmedet Uram, minden dicsőséget és hálát neked adunk Uram. Hát szeresd a te Uradat, Istenedet tiszta szívedből és teljes elmédből, ragaszkodjál és bízzál benne, ne a saját értelmedre támaszkodjál. Ő azt mondja neked, - bízz bennem, add át minden gondodat, add át minden terhedet, mert nékem gondom van rád. Hát bízz benne, Ő a gondviselő, szerető Édesatyád, aki magához ölel, mert szeret téged. Úgy szeret téged, hogy az egyszülött Fiát küldte, hogy aki hiszen Őbenne, örök élete legyen. Köszönjük neked Uram ezt a mai napot, ezt a mai alkalmat, hogy a te csodálatos jelenlétedben itt állhatunk Uram. Áldunk és magasztalunk téged Uram a Názáreti Jézus Krisztus szent nevében mindörökkön örökké! Ámen! Dicsőség az Úrnak, minden dicsőség az Úré.

Munkálkodik az Úr ott a te helyeden, megöntöz az öröm kenetével, meglátogat téged az Ő örömével, boldogságával, meggyógyít ott a helyeden és megadja a szíved kérését, mert szeret téged az Úr. Nagyon szeret téged az Úr, mert az Ő alkotása vagy és benned gyönyörködik. Szeret téged az Úr. Nyisd meg szíved ajtaját és megadja szíved kérését és az Ő áldásával, ajándékaival mész el a mai napon, mert nagyon szeret téged az Úr. Szeret! Szeret! Szeret! Hallelúja!

Féltő szeretetével átölel téged, és azt mondja neked - enyém vagy, én alkottalak, én teremtettelek téged, enyém vagy. Azt mondja neked, gyere velem, gyere, legyél velem közösségben. Gyere, megmutatom neked, amit még szem nem látott, amit még fül nem hallott, gyere velem, megmutatom neked, mert az én útjaim, az én gondolataim magasabbak a tiédnél. Gyere, mert hív téged az Úr erre a csodálatos Jézusi útra, amely az élet, az igazság és az áldásoknak az útja. Elkészítette neked az Ő áldásait, a menny áldásait és hív téged, hogy átadhassa neked. Hát szeresd Őt és járj vele kéz a kézben életed minden napján.

Áldott legyen az Úr neve, királyok Királya, seregeknek Ura, aki fent ül a kegyelem trónján és vigyázó, óvó tekintete rajtad van bárhol vagy, és kinyújtja kezét és felemel téged, hogy meg ne üssed a lábadat a kőbe és a szeretet Istene ott van és felemel téged, és azt mondja – ne félj! Ne félj én gyermekem, mert én veled vagyok életed minden napján. Áldott legyen az Úr, minden dicsőség az Övé, hát bízz benne és ragaszkodj hozzá, fogd az Ő kezét, fogd az Ő Igéjét, ültesd el a szívedbe és szóld, hogy Jézus él és Jézus gyógyít, hogy Jézus Krisztusban van az örök élet, a megváltás, hogy Jézus Krisztusban van a menetel az Atyához.

Rád bízta a drága kincset, rád bízta az Ő Igéjét, hogy menj és szolgáld Őt, menj és hirdesd Őt, hogy Isten a szeretet, hogy Jézus minden emberért meghalt és magára vette a bűnöket, a betegségeket, hogy az emberek elvegyék, amit készített az Úr, Jézus Krisztusban. A győzelmet, az áldásokat, az örömet és a boldogságot. Menj Isten népe és szolgáld az Édes Atyádat, hirdesd az Ő örök érvényű igazságát, hirdesd az Ő beszédét, neked adta, rád bízta, és azt mondta, menj, menj és hirdesd az én Igémet. Köszönjük neked Uram ezt a kegyelmet, ezt a szeretetet, hogy ezt a drága kincset ránk bíztad Uram. Köszönjük, hogy te együtt munkálkodsz velünk és megyünk és hirdetjük, hogy Jézus él, hogy Jézus a Mester és Őrajta keresztül van menetel az Atyához.

Köszönjük neked Uram, minden dicsőség a tiéd! És köszönjük azt a csodálatos nevet, amit kaptunk – Jézus nevét, amelyben van minden hatalmunk és győzelmünk. Ez egy olyan név, amely mindenek felett való név, amelyre minden térd meghajol, a mennyben, földön, a föld alatt lévők is. Ez a név neked adatott, ez a név a tiéd, hogy használd. Benne van minden elkészítve neked, ami az életre és az Istenfélelemre szükségeltetik. Minden ebben a névben adatott, nyúlj ki és vedd el, használd Jézus nevét. Az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég! A királyok Királya! Jézus! A Mester!

Ragaszkodj ehhez a névhez, használd ezt a nevet, ez a tiéd! Ez neked adatott, vedd el életed minden helyzetében, életed minden körülményében. Életed minden pillanatában ott van a Mester, Jézus! Jézus a te segítőd, Jézus a te vezetőd, hát bízz benne, támaszkodj rá. Köszönjük neked Uram, áldott Istenem, minden dicsőség a tiéd, áldunk és magasztalunk a Jézus nevében, Jézus nevében. Hallelúja! Köszönjük neked Uram! Hallelúja! Mondj hallelújat! Még egyszer! Hallelúja! Dicsőség az Úrnak.

Szeretnék pár szót szólni az Igéről, Isten Igéjéről, amelyről Jézus azt mondta, hogy – Uram a Te Igéd igazság! És ez az igazság kell, hogy a mi életünk vezetője legyen. Nekünk Isten gyermekeinek ehhez az igazsághoz kell, hogy ragaszkodjunk. Sokféle igazság van kint a világban, de az igazság egy, amely örök érvényű és igaz, ez pedig Isten Igéje! És elmondja nekünk a Biblia, hogy újítsuk meg az elménket Istennek az Igéje alapján. Szükségünk van Isten Igéjére, Isten Igéjében minden el van készítve nekünk. Isten nem tud tenni mást, mint amit az Ő Igéjében megmutat nekünk. Ez az igazság fog téged szabaddá tenni, ahogy beülteted a szívedbe, ahogy olvasod. Szeretnéd, hogy szóljon hozzád az Úr? - Nyisd ki a Bibliádat és olvass belőle egy Igét, máris szólt hozzád az Úr, mert ez az Ő beszéde, örök érvényű beszéde és Ő az Igéjén keresztül szól hozzád.

Tehát ha beszélgetni akarsz az Úrral, nyisd ki a Bibliádat és olvasgassd. Legyen Bibliád, ez az áldások könyve, szoktam mondani, hogy a sikerek könyve, sikeres leszel az életedben, ha Isten Igéjét használod. Emlékezzünk mit mondott Józsuénak Isten. Amikor Mózes hazaköltözött az Úrhoz Isten azt mondta Józsuénak, hogy – Józsué fiam ettől a pillanattól kezdve te fogod vezetni az én népemet. Ott állt Józsué és azt mondta, hogy Uram, hogyan fogom én ezt megtenni? Pedig 40 évet ott szolgált Mózes mellett. És elmondta néki Isten a…

Józsué 1/8 El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádból, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jószerencsés a te útjaidon és akkor boldogulsz.

Az én Igémről, az én igazságomról, az én beszédemről el ne feledkezzél, és gondolkodjál arról éjjel és nappal. És ezek a beszédek hagyják el a te ajkaidat, és így fogod a te útjaidat szerencséssé tenni.

Szentjeim! Ne higgyük azt, ha bármi dolog megtörténik az életedben, hogy az Isten akarata, ha bármi rossz dolog történik. Miután újjászülettél, elérkeztél a kereszthez, befejeztél egy régi utat és elérkeztél egy új útnak az elejére. Egy úton általában haladni szoktunk, megyünk előre. Jézus egy út, egy utat mutat a kárpit mögé, hogy elkészített valamit az Őt szeretőknek, és akik hozzá fordulnak. És ha újjászülettél, ne elégedjél meg azzal, hogy – köszönöm Uram, hogy a szívembe költöztél, hogy én meg a te gyermeked lehetek. És kiválasztod a legkényelmesebb fotelt és körberakod magad minden finomsággal és leülsz, hogy – Uram itt vagyok! Most aztán hullhatnak az áldásaid, várom! És ott ülünk a székben, és nem történik semmi.

Ezen az úton el kell indulni. Nincs senki, akinek van gyümölcsöse, és úgy szüretel, hogy fogja a kosarat, eljön a szüret ideje, kitolja a kosarat a fa alá és bemegy a lakásba, végzi a dolgait, megnézi az órát, eltelt egy idő és kimegy és a gyümölcsök szépen lejöttek a fáról, belehelyezkedtek a kosárba gondosan, nehogy megüssék egymást. Senki nem szüretel így.

Tenni kell valamit és ez így van az Úrnál is. Ezért mondja nekünk Jézus, hogy van egy út, ez a Jézusi út, ez az áldások útja, és ahogy menni fogsz ezen az úton Isten áldásai fognak beköszönni az életedbe, amire szükséged van, gyógyulás, bőség, békesség, öröm, nyugalom, munkahely, minden, amire nekünk szükségünk van. Amire nekünk szükségünk van, benne van a Bibliában. Merítsél belőle, vedd ki belőle és építsd a szívedbe, mert hit által tudunk elvenni Istentől. Isten látja a szükségedet, látja a szívedet, de Istent egy dolog hozza mozgásba, amikor hiszed az Ő Igéjét, hogy amit Isten Igéje mond, az meg van neked. Ahogy olvasod a…

Zsidó 11/1 A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.

Vagyis meggyőződés arról, amit még nem látok, de meg vagyok győződve róla, hogy az már megvan nekem. Ez a hitnek a mozgató rugója. A hit nem működik másként. Ha siránkozunk, ha panaszkodunk, ha kétségbe esünk, látja Isten a helyzetünket, de nem tud lépni, mert Őt nem mozgatja a mi panaszkodásunk. Jeremiásnak mondta az Úr a…

Jeremiás 1/12 És mondá nékem az Úr: Jól láttál, mert gondom van az én Igémre, hogy beteljesítsem azt.

Mire van Istennek gondja? - Az Ő Igéjére! Ha azt akarom, hogy az én életemben Isten gondolt viseljen rólam, mit kell tennem? Az Ő Igéjére kell figyelmeznem! Jeremiás látta, hogy ha azt akarja, hogy Isten az ő életében munkálkodjon, minden helyzetet és körülményt megváltoztasson, akkor elő kell vennie az Ő beszédét, akkor ragaszkodnia kell az Ő Igéjéhez. Mert Istennek az Ő Igéjére van gondja és akkor fog tudni Isten meglátogatni téged, és akkor jön az Ő áldása, ha a te szádat Isten Igéje hagyja el. A gyenge mondja azt, hogy erős vagyok!

És ha egyszer azt mondja Isten Igéje, hogy Jézus Krisztus elhordozta minden betegségünket, akkor ezt be kell építeni a szívedbe. Ha elhordozta, akkor nekem nem kell viselnem, nem az enyém. Ha egy ruhadarabodat elajándékozol valakinek, már nem te viseled, már nem a tiéd, már a másiké. És Jézus így vette magára a betegségeidet, a bűneidet. Neked nem kell viselned. Neked egyet kell viselned, azt az áldást, amit Jézus a kereszten odaadott nekünk. Ő érettünk és helyettünk ment fel a keresztre, hogy neked már többet ne kelljen szenvedned.

Józsuénak azt mondta Isten, hogy az én Igéimről gondolkodjál és elmélkedjél éjjel és nappal és így fogod az útjaidat szerencséssé tenni. - Jól láttad Jeremiás fiam, nekem gondom van az én Igémről. Nem azt mondta Isten Józsuénak, hogy állandóan csak a problémákon gondolkodjál. És mivel Istennél a változásnak még az árnyéka sem áll fent, ma is ez a helyzet, ma is ugyanezt mondja nekünk. Ő a szeretet, Ő nem csak szeret, Ő maga a szeretet. Ez a lénye, ez a természete és ebből a szeretetéből adódóan gondja van az Ő népére, az Ő alkotására, az Ő teremtése vagy, és higgyük el, hogy gyönyörködik Isten az Ő népében, amikor jól megy az életünk.

Olvashatod a János 10/10-ben, hogy Jézus azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk, életünk minden területén. És akkor jövünk mi és kinyúlunk hittel és elvesszük Isten Igéjét és megváltozik az életünk. Higgyed, győződj meg, hogy amit még nem látsz, az már a tiéd. Istennél nincs influenza. Ha Jézus hordozta betegségeinket, viselte fájdalmainkat, akkor az már nem a tiéd. Mit mond az Ige?

Lukács 11/13 Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik tőle kérik.

Isten maga a szeretet és nála nincs influenza, Ő nem fog neked ilyet adni, nála gyógyulás van, szent egészség van.  Felejtsd el azt a beszédet, hogy Isten beteggé tett engem. Olvasod a…

Márk 16/15 És monda nékik: Elmenvén a széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek.

Nincs ott az Igében, hogy először beteggé teszlek benneteket és vonszoljátok magatokat a kórházba, és ott beszéljetek az én Igémről. Nem! Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta értünk, mert Ő maga a szeretet, és mivel a változásnak árnyéka sem áll fent az Úrnál, Ő nem tud megváltozni. Nem tudsz olyat tenni, hogy a szeretete egy kicsit is elhalványuljon. Ne kárhoztasd magad, ha valamit elrontasz, vagy elhibázol, mert nem vagyunk tökéletesek. Minél hamarabb térj vissza a Jézusi útra, egyenesítsd ki az utadat, térjél meg belőle, maradj az egyenes Jézusi úton, ne kárhoztasd magad. Vizsgáld meg magad, és menjél tovább az úton.

A hitünk a szívünkben legyen, mert nem az elménkkel hiszünk. A Biblia azt mondja nekünk, hogy szívvel hiszünk az igazságra. Lehet, hogy a fejedben kétségek lesznek valamivel kapcsolatban, gondok, problémák, vagy kételyek. De egy a lényeg, hogy a szívedben hit legyen. És amikor az a hit ott van a szívedben és elkezded szólni Isten Igéjét, ez fogja a fejedben lévő kételyeket, gondokat semmissé tenni. Mert Istennek Igéje élő és ható, használd Isten Igéjét, ez a mi fegyverünk, ahogy az Ige is mondja, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk.

És van egy csodálatos támadó fegyverünk, Istennek az Igéje, ez nem egy védekező fegyver, ez egy támadó fegyver, mert mi nem egy védekező gyülekezet vagyunk, mi támadó gyülekezet vagyunk, mi Jézus Krisztusban egy győztes gyülekezet vagyunk és támadó fegyver a miénk, - Istennek az Igéje! Ez egy olyan fegyver, ami elől az ellenség menekül. Istennek a beszéde olyan, amiről az ellenség nem akar hallani. És mivel nem akar hallani, ezért azt mondja neked, hogy ez neked úgysem fog működni. Nem vagy te arra méltó, hogy az neked áldás legyen az életeden. Nem vagy te olyan méltó, hogy meggyógyuljál. De egyetlen egy dolog miatt vagy érdemes arra, hogy Isten áldását elvedd az életedben, és az pedig Jézus kereszten bevégzett munkája.

Ő volt a helyettesítő, aki felment a keresztre és kifizette az árat. Neked nem kell már kifizetned. Neked már nem kell szenvedned. Emberek helytelenül mondják, hogy szenvednek Jézusért, szenvedek Istenért, húzom a keresztemet. Nem kell! Mert egy tökéletes munka volt, amit Jézus bevégzett. Egyszer és mindenkorra elfogadták a mennyben. Nem tudsz hozzátenni, nem lehet ehhez hozzátenni, egyet tudsz tenni, elvenni! Elvenni mindazt, amit Isten az Ő Igéjében odaadott neked. Vedd el a gyógyulásod, vedd el a gyarapodásod, az áldásodat. Az Ige azt mondja, a…

1Korinthus 8/9 Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelmét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Ő szegénysége által gazdaggá tétessetek.

Gazdaggá tétessünk! Ez egy örömhír. Az Evangélium örömhír, hogy Isten népe örvendezzen. Ha azt mondja, hogy elhordozta a szegénységedet, akkor nyugodtan jelentsd ki, amit a hit mond. Legyél meggyőződve arról a dologról, amit még nem látsz. Meg vagyok győződve, vagyis a birtokában vagyok, a tudatában vagyok! Itt van, nem látom, de az az enyém. És akkor megvallom, hogy én gazdag vagyok.

Sok-sok évvel ezelőtt a lakásomban sétálgattam és egyszer csak feltört a szellememből, hogy – áldott vagyok! Benne van a Bibliában! De minden nap többször valld meg, mondd ki, hogy – áldott vagyok! Óh köszönöm neked Uram. Hozzátettem nap, mint nap a megvallásaimhoz ezt követően, hogy – áldott vagyok. Majd eltelt egy idő és az Úr szólt, hogy mondjam ki, hogy – boldog vagyok, ezt is hozzátettem a rendszeres megvallásaimhoz. Áldott vagyok, boldog vagyok. Megint eltelt egy kis idő és feljött a szellememből, hogy mond ki, hogy – áldott vagy, boldog vagy és gazdag vagy!

Uram igen a te Igéd ezt írja. És akkor jött az ellenség és azt mondta, hogy nézz rá a pénztárcádra. És akkor megint jött, hogy a hit azt mondja, hogy amit Jézus megszerzett nekem a kereszten az az enyém. És hit által tudom elvenni, a hit aktiválja Istent az életünkben. És megvallottam. És a gyülekezetben is mindig megvalljuk együtt, hogy – áldott vagyok, boldog vagyok, és gazdag vagyok! Sőt most már azt is kimondjuk, hogy milliomosok vagyunk!

A világ gyűjtött kincse eltétetett az igazak számára. Örömhír! El kell fogadni. Először mindig a szívünkben kell, hogy megfoganjon, mert szívvel hiszünk és a szánnak vallást teszünk az igazságról. Istennek a szellemi törvénye így működik. Nem úgy működik Isten, hogy én hogyan gondolom. Az az én problémám, hogy én hogyan gondolom. Főleg ha nem egyezik Isten Igéjével, felejtsd el, hogy te hogyan gondolod. Évekkel ezelőtt egy drága testvérünk jött hozzám és azt mondta, hogy neki olyan betegsége van, amit még Jézus sem tud meggyógyítani. Mondtam neki, hogy gyorsan nyissuk ki a Bibliát és egyeztessünk. Mert nem emlékszem, hogy ott lenne zárójelben, hogy az enyémet elhordozta, de a te neved ott állna, hogy a tiédet nem tudta megoldani. Mit mond Isten Igéje? Minden betegségünket elhordozta. Bármi legyen az.

A szívvel hisszük és a szánkkal vallást teszünk róla. Azt el kell felejteni, hogy mi hogy gondoljuk. Meg kell az elménket újítani Isten Igéjével, mert amikor újjászületünk a szellemünk születik csak újjá. Ott már Istennek a jelenléte, szentsége van benne. Ott már a mennyország van benned. A tested nem született újjá, a gondolatod még ugyanaz, mint a régi. Az Ige elmondja nekünk, hogy új teremtés lettünk, a régiek elmúltak, a szellemünkben lettünk új teremtések!

És amikor a szellemünkben megújultunk, új teremtések lettünk, valamit tenni kell nekünk is, és itt jön, amikor felkelünk a kényelmes karosszékből és megindulunk ezen az úton, a Jézusi úton, mert el kell kezdeni az Úrral való együtt járást, az Igével való együtt járást. Mert a hit cselekedetek nélkül holt. Istennek az Igéje elmondja nekünk, hogy a hit cselekedetek nélkül meghalt. Tehát ha hiszem, akkor az alapján kell cselekednem. Ha hiszem a gyógyulást, akkor az alapján kell cselekednem. Ha hiszem a gyarapodást, akkor az alapján kell cselekednem.

Vesd el Isten Igéjét a szívedben bőséggel. Az igazi bővölködés, amikor Isten Igéje bőségesen van a szívedben és ez az igazi bővölködés az életed minden területét meg fogja változtatni, áldást hoz az életedbe. Mert az Úr alig várja, hogy odaadhassa neked azt, amit készített neked. Ő nem fordítja el az arcát, ha hozzá kiáltasz, meghallgatja. Azt mondja, hogy kiálts, és én megfelelek. És amikor hozzá szólsz, akkor hittel szólj hozzá, tudod, hogy szeret téged, tudod, hogy meghallgat, és tudnod kell, hogy alig várja, hogy valóságba hozza neked azt, amit ígért néked, mert Ő maga a szeretet. A lénye a szeretet, nem tud másként működni, mert Ő maga a szeretet.

Mielőtt én újjászülettem volna, azt mondhatom, hogy semmilyen Isten-képem nem volt. És miután újjászülettem, megismertem, hogy Isten maga a szeretet és Jézus Krisztusban minden el van készítve. Azután azt is olvastam, hogy menjetek és hirdessétek az Evangéliumot, újjászületett az egész család, bekerültünk egy ilyen alkalomra és csak néztünk, mert itt más volt minden. Az élő Isten jelenlétében állni, éneklés, vidámság, nevetés - ez az Úr? Igen! Nagyon sokszor van a Bibliában, hogy örülj! És akárhogy lapoztam a Bibliát, nem találtam benne olyat, hogy szomorkodjál. Hát a Biblia örömhír. Ismerkedtünk a Bibliával, és közben hallottuk az embereket beszélni, hogy Isten mivel sújtotta őket. Isten ezt elvette tőlem. És jött bennem, hogy ez nem igaz. Sajnos az embereknek nincs jó Isten-képük. Nekem semmilyen nem volt, de Istennek az Igéje elénk tárja az Urat, hogy Ő a szeretet. És ezt el kell vinni az embereknek, meg kell nekik mondani, hogy Isten szeret téged! Próbáld ki, mondd el egy embernek, hogy Isten szeret téged. És nézd meg a reakcióját. Olyan hitetlenül kérdezi, hogy – Isten szeret engem?

Sok-sok évvel ezelőtt, amikor kezdtük a szolgálatunkat, a börtönszolgálatot, mentünk az első alkalomra, mondtam az Úrnak, hogy Uram ilyen helyre most bemegyünk, erősítsél meg nagyon, hogy tudjunk szolgálni. És megerősített. Kértem az Urat, hogy – Uram add azt a könyörületet, amit Jézusnak adtál, hogy egy pillanatra se tudjak úgy nézni az emberekre, hogy azok bűnösök, mert nem tudtam volna feléjük szolgálni. Kértem az Urat, hogy a könyörületességet adja a szívünkre. És bementünk két dologról prédikáltunk nekik hosszú ideig, - hogy nem vagytok bűnösök, és a másik pedig, hogy Isten szeret. És volt közöttük nagy termetű is és láttuk rajta és rajtuk Istennek azt a könyörületét, ahogy feltették a kérdést, hogy – valaki szeret minket? Itt vagyunk bent, kivetetten és szolgálók jönnek ide, és azt mondják, hogy valaki szeret minket? És ez a valaki a Teremtő Isten? És Isten kegyelme úgy megérintette őket, hogy folyt a könnyük.

És amikor vége volt az első alkalomnak, akkor mutatta az Úr, hogy menj oda és öleld meg őket. Mentem. És meg voltak döbbenve, még a mai napig előttem van az a kép. Ahogy odamentem hozzájuk, megöleltem őket és azt mondtam, hogy Jézus szeret téged. Döbbenettel álltak ott. Meg voltak szeppenve. És amikor második, harmadik alkalommal mentünk, volt egy kis asztalunk és tettük ott a dolgainkat és felnéztem és kígyózik a sor az asztalnál. Kérdeztem, hogy mi történt fiúk? - Jöttünk köszönni! Jöttek és öleltek. Ez az Úrnak a kegyelme és szeretete és ezt az üzenetet kell vinnünk a világ felé, mert vagy nincs, vagy rossz Isten-képük van az embereknek. Isten maga a szeretet és ezt kell vinni. Ő maga a szeretet!

Ő nem tud másként működni, mert Istennél a változásnak a szele sem áll fent. Tudjátok, kinek kell változni? - Nekem. Ha valami nem működik az életemben, ha valami nem akar valóságba jönni az életemben, ha nem jön válasz, akkor nekem kell változni, mert a változásnak mindig nálam kell, hogy legyen, mert Ő tökéletes, Ő nem változik, Ő a királyok Királya, az Univerzum Királya, aki tökéletes! Próbáld ki, ha valami nem működik az életedben, kezdj el változni. Kérd meg az Urat, - Uram, hol kell változnom, mit kell, hogy másként tegyek?

És Isten odaadta nekünk a Szent Szellemét, a Szeretetnek a Szellemét. Akkor bennünk van az Istennek szeretete? Bennünk van, a Szent Szellem által. Tudsz szeretni? - Igen! Tudod, Isten nem a cselekedeteinket szereti, nekünk is ebben az isteni fajta szeretetben kell működnünk. Mikor rám is letekintett az Úr, nem az ostoba világi cselekedeteimet nézte, az Ő szeretetén keresztül látott engem és azt mondta, elküldöm az én egyszülött Fiamat, hogy visszaszerezzem azt, ami elveszett. Hogy visszaszerezzem a teremtményeimet, téged, minket és mindannyiunkat, mert mindannyian Isten gyermekei vagyunk és egybegyűjt minket. Dicsőség az Úrnak! Lépjél be az Ő akaratába és Jézus is szeret téged, mert Ő is szeretett téged, mert szeretett minket. Ha valaki azt mondja, hogy menj el az üzletbe és hozd el, amit kértél, én azt kifizettem helyetted, akkor te már nem akarod még egyszer kifizetni, mert azt mondod, hogy kifizették. És így fizette ki Jézus az árat.

Ezt a szeretet üzenetét tehát vigyed, mert ez a szeretet üzenet benned van, amikor a börtönben voltam, a szeretet kiáradt és egy pillanatig nem tudtam úgy tekinteni rájuk, ahogy korábban tekintettem volna. Mert Isten nem a cselekedeteinket nézi, hanem magát az embert. Így tudunk szeretetben járni. Nem azt nézzük, hogy ki mit tett, hanem Isten mit tett. Isten úgy szeretett minket, hogy az egyszülött Fiát adta értünk. Így szeret téged az Úr. Akkor megértheted, hogy nem akar és nem is tud neked rosszat adni, mert Ő maga a szeretet. És ezzel az üzenettel menjetek szerte a világon és hirdessétek az Evangéliumot. Ezt mondja az Édesatyánk.

Mert Édesatyánk Ő, a Szellem által kiálltjuk, hogy – Abbá Atyám! Édesatyám! És nekünk nem kell félni tőle. Egy szerető, gondviselő Édesatyánk van. Így tekintsél rá. Az örökkévalóságban is Ő az Édesatyád, aki szeret, akinek gondja van rád. Ahogy az Ige mondja, titkon figyel téged, minden lépésedet, a szíved titkát is ismeri, és gondja van reád. Ő mondja neked, hogy minden gondodat, nem egyet-kettőt, nem azt kéri az Úr, hogy legyél udvarias vele, és azt mondd, hogy Uram ez túl nagy gond lenne neked, tiszteld Őt és a tiszteletben benne van az is, hogy minden gondomat átadom neked. Ő mondja, hogy ezt tedd! Sőt kéri, hogy – bízz bennem, és ha gondod van, gyere hozzám, én megvigasztallak téged. Van egy kérésed? Én örömmel odaadom neked, hogy a ti örömötök teljes legyen.

Olvasd el a János Evangéliumban, - kérjetek és megadatik néktek, hogy a ti örömötök teljes legyen. Örülj, örvendj Isten népe, egy szerető Édesatyánk van. Köszönjük Istennek, áldjuk és magasztaljuk Őt! Elmondja nekünk az Ige, hogy Isten nem azért teremtett minket, hogy a mi ellenségünknek legyen kibe törölni a lábát.   Isten minket győzelemre teremtett. Egy győztes oldalra születtél Jézus Krisztusban, egy győztes gyülekezetbe születtél! És az e világnak istene, maga az ördög, de mivel Jézus Krisztus Testébe születtél, az ördög a te talpad alatt van, le van győzve, meg van bénítva, mozgásképtelen. Ki van üresítve! Ne támaszd fel! Engedd meg neki, hogy a talpad alatt legyen. - Ördög jó helyen vagy! Méltó helyen vagy, a talpam alatt. És hagyd is ott, és bátran mondd ki hittel, hogy ördög te le vagy győzve, mert Jézus legyőzött téged, és én Isten gyermeke vagyok! Miért kell kimondani? Mert hallani kell, mert a hit hallásból van. Így fog a te hited növekedni, ha hallod.

A Zsidó 11/6 második felében elmondja az Ige nekünk, hogy – akik szorgalmasan keresik Őt, azokat megáldja az Úr. Nagyon fontos, hogy szorgalmasan. Nap, mint nap! Akik szorgalmasan keresik Őt, azokat tudja Isten megáldani. Az Igén keresztül találod meg Őt. Mondtam a gyülekezetben, hogy tedd próbára az Urat, töltsél el nap, mint nap egy órát az Úrral. Imádkozzál az Imakönyvedből, nyelveken is imádkozzál, olvasd a Bibliát, vagy éppen a szellemedből dicsérd Őt, magasztaljad Őt, adj neki hálát. Mindennap egy órát töltsél az Úrral. Nagyon hamar jött a visszajelzés, hogy az első, amit megtapasztaltak, az az Úrnak a békessége volt.

És ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy az interneten kaptunk egy aranyos kis történetet. Egy festőt megbíztak azzal, hogy fessen egy olyan képet, ami magát a békességet tükrözi. Elkezdett tájképeket festeni, de látta, hogy ez nem az igazi. Festet bajszos bácsikát, ahogy ül és pipázik, de ez sem, és a következők sem árasztottak igazán békességet. Majd felkiáltott az Úrhoz, hogy – Uram segíts nekem a békességről festenem egy képet. És az Úr odavitte őt az ablakhoz, kint csúnya vihar közeledett és az Úr rávitte a festő szemét a fára. Ahogy fújt a szél, elkezdett esni az eső, dörgött, villámlott, és a fák ágai között ott volt egy madárka, ez a pici madár a fejét bedugta a szárnyai alá és békésen aludt. Azt mondta a festő - ez az, ez az a békesség!

Tanulság belőle, hogy amikor az Úrral közösségben vagy lehet, hogy körülötted éppen vihar van, villámlik és dörög, egyik helyzet követi a másikat, de amikor az Úrral időt töltesz, amikor szorgalmasan keresed Őt, akkor meg fog látogatni az Ő áldása, Ő ott lesz. Azt mondja az Úr, próbáljatok meg engem. Próbáld meg. Tedd Őt az életedben az első helyre és meglátod, hogy áldások borítják be az életedet. Isten nem azért teremtette az Ő népét, hogy kudarcokban járjunk, vagy kudarcokat szenvedjünk el, de tőled függ, hidd el, hogy az életedet mi fogja kísérni, az áldás vagy a problémák.

Nem Istentől függ, mert Isten már mindent megtett. Tőled függ, hogy hiszed-e? Elindulok-e kéz a kézben ezen az úton az Úrral, vagy úgy gondolom, hogy én ezt fogom tenni. A kettő között óriási különbség van, az egyiken meg fog látogatni Isten áldása, a másik egy kicsit rázós lesz. Próbáld meg az Urat, Ő nem azért teremtett, hogy kudarcban éljünk, hanem hogy győzelemben járjunk. Mikor megteremtette az első embert, és azt mondta, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjon ezen a földön. Tehát uralkodónak teremtett minket Isten, hogy Jézus Krisztus szent nevében lévő hatalommal uralkodjunk ezen a földön, győztes életet éljünk, bővölködő életet éljünk. Isten nem azért teremtett, hogy kudarc érjen. Ha kudarc ér, állj meg, ne ess kétségbe, állj meg és kezd el keresni az Úr arcát. - Uram hol tévesztettem el, Uram hol rontottam el?  Segíts nekem, mert aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik és meghallgatja az Úr. Kell ehhez egy alázat, hogy Uram, ezt én rontottam el. Nem kell azt kiabálni, hogy – hol vagy Uram? Úgyis azt fogod hallani, hogy – itt vagyok!

Miért? Elmondja nekünk a Biblia, hogy ti az élő Istennek a temploma vagytok. A ti testetek a bennetek lakozó Istennek a temploma. Ezért fog szólni, hogy én itt vagyok, de te merre jársz? És akkor jön az, hogy – Uram, hol vétettem el? És ehhez kell egy alázat. Alázattal odamegyünk a kegyelem királyi trónja elé és – Uram segítségül hívjuk a te nevedet. Uram segíts! És azt fogod hallani, ami a Zsoltár 23-ban is írva van, hogy – Uram a te botod, a te vessződ azok vigasztalnak és vezetnek engem. Ez a bot, ez a vessző nem más, mint Isten Igéje. Időközönként, mint egy bot, mint egy vessző jön Isten Igéje, hogy változzunk meg. Tegyük másként a dolgainkat, mert Isten Igéje int, fedd, és buzdít, a jobbulásunkat akarja. Ezért újítsuk meg az elménket Isten Igéje alapján. Keresd Isten igazságát, mert Jézus is azt mondta, hogy – Atyám a te Igéd igazság. És ez az igazság fog téged szabaddá tenni, elvinni Isten áldásaiba, ez fogja behozni neked, nem az, hogy mi hogy gondoljuk, hanem Isten hogy mondja. Mit mond arról az adott helyzetről, körülményről Isten Igéje.

Legyen egy Bibliád és kérjed az Urat, hogy segítsen és lapozd fel, segíteni fog. Nap, mint nap döntéseknek a sokaságát hozod az életeddel kapcsolatban. Kérd ki az Úrnak a bölcsességét a döntéseid felett, ne hamarkodd el, várd meg, míg az Úr mutat valamit, mert Ő szól, de azt mondja, hogy csendesedjetek el, mert én vagyok az Úr. Igen, le kell csendesednünk, lassulnunk és meg kell tanulni odafigyelni arra a belső csendes, lágy, bársonyos hangra, a Szent Szellem belső vezetésére. Ha nagy zakatolás van körülötted, akkor nem fogod meghallani, mert Isten úgy szeret téged, hogy semmit nem fog rád erőltetni. Ő látja azt is, ha rossz úton megyünk, akkor is szeret, az Ő szeretete nem inog meg, de szól, és nem fog rád törni. Ő szeretetteljesen, gyengéden, lágyan, belülről fog szólni és azt meg kell tanulni meghallanunk, mert Isten gyermekeit Isten Szellemének kell vezetnie, és ez egy biztos vezetés.

Figyelj oda és légy érzékeny, halld meg ezt a belső bársonyos hangot, és utána jön a mi részünk, hogy engedelmesek legyünk és cselekedjük meg. Mert ehhez is hit kell, hogy ha valamit szól a Szent Szellem, azt hittel meglépjed. Ehhez is hit kell, és hittel tegyed. Meglátod, megváltozik minden. És akkor, amikor Isten Igéjében jársz, akkor Istennek az Igéje, ami hitet hoz az életünkbe, hitet fog teremni. Ez a hit, ami körülveszi az életedet, beborítja az életedet, az ellenségnek minden tüzes nyilát meg fogja oltani. A hit az ellenségnek minden munkáját lerombolja. De csak a hit, nem pedig az, hogy én hogy gondolom. Ha ér egy megpróbáltatás, egy probléma lehet, hogy meg fogsz szeppenni, de a következő lépésed már Isten Igéje alapján legyen, a következő beszéded már Isten Igéjét tükrözze. És ez fogja az ellenség tüzes nyilát megoltani.

Ne panaszkodj, mert az Ige azt mondja, hogy a te beszéded által estél tőrbe. Vigyázz a kimondott szavaidra, mert minden egyes kimondott szavad, mondatod egy mag. És Isten azt mondta, hogy még ez a föld állni fog, addig a vetés és aratás törvénye fog működni. És amit kimondasz az egy magként el lesz vetve. Ugye nem akarunk rossz aratást az életünkben. Akkor ne legyünk gyorsak a beszédre, figyeljünk oda, mit beszélünk, ne csak a másik beszédére figyeljünk. Figyeljünk oda és gondoljuk meg, hogy mit mondunk, mit beszélünk és a hit beszéde hagyja el a szánkat, mert az fogja az ellenség minden tüzes nyilát megoltani. És ha hitben vagy, amikor a hit szava hagyja el a szád, akkor az ellenségnek ki van téve egy tábla, hogy – behajtani tilos! Eddig és nem tovább!

És felteszed a kezed - áldott vagyok, boldog vagyok, gazdag vagyok! A pusztulás nem érinti a határaimat, soha többet nem megyek tönkre anyagilag! Minden gonosz távol marad tőlem, Isten áldása borítja be az én életemet! Ez a hit beszéde, és ebben gyönyörködik Isten, és ezt kell mondanunk. Ezt kell minden nap prófétálnod a saját életed felett. Te vagy az életednek a prófétája, vezetője. Az életed abba az irányba fog menni, amit prófétálsz fölötte. Szeresd magad annyira, hogy azt akard, hogy az életed jó irányba menjen. Vedd Isten Igéjét, öltsd magadra a hitet, a hitnek minden fegyverzetét, Istennek minden Igéjét, mert ez oltja meg az ellenségnek minden tüzes nyilát. És soha ne feledd, és ezt is hit által ültesd be a szívedbe, hogy Isten nem csak szeret, Ő maga a szeretet. Ő maga a szeretet!

Dicsőség az Úrnak! Ámen!

BÉKEVÁR FŐOLDAL