2012.05.11. 

SZELLEMI FELNÖVEKEDÉS 3.

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. május 06.

 

A mai napon a Szellemi felnövekedés tanítássorozat következő részére térünk rá. Kezdő Igeként…

Efézus 5/25 … Krisztus is szerette a Gyülekezetet, és Önmagát adta azért;

26. Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az Ige (Rhema) által,

Krisztus szerette a Gyülekezetét, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével, az Ige által. Ez azt jelenti, ahogy az Igét tanulmányozzuk, és az Igét olvassuk, és ha az Igét a bensőnkbe engedjük, az Ige meg fog mosni minket, mint a tiszta víz.

Efézus 4/11 És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul:

12. Szolgálat munkájára tökéletesítve a szenteket, a Krisztus Testének építésére.

Ez a szolgálat, amit Isten adott Krisztusban, ez arra szolgál, hogy tökéletesítse a szenteket, vagyis eljuttassa a végállapotra. Kifejlett korra, ahol semmiben szükséget nem látunk, egy teljességet élvezhetünk. És mindaz, ami szükséges ahhoz, hogy teljesek legyünk, az már akkor bennünk van, vagyis a teljességre eljutottunk.

Minden, ami ebben az anyagi világban megtapasztalható, arra mondhatjuk, hogy nem tökéletes, hiányosságai vannak. Egyetlen dolog nincs a világban, amire azt mondhatnánk, hogy tökéletes. Nincsenek hibátlan dolgok, és mindez visszavezethető, a teremtés utáni bűnbeeséshez.

Amikor egy kis csecsemő megszületik, akkor azt mondjuk rá, hogy ez a kisbaba olyan csodálatos, olyan tökéletes, de ha közelebbről megvizsgáljuk, akkor azt találjuk, hogy az egyik szerve esetleg kicsit nagyobb, mint a másik, tehát nem mondhatjuk hibátlannak.

Valaki mondja, hogy nekem tökéletes az egészségem, de nem mondhatjuk rá, hogy hibátlan, mert az egész teremtett világon nincs egy sem ilyen. Tehát, amikor a jó egészségről beszélünk, akkor azt mondhatjuk, hogy minden szervünk jól működik, jó egészségben.

Ezért fontos, hogy az ember eljárjon egy olyan gyülekezetbe, ahol táplálják az Igével, és tanítják az egészség megőrzésére, megóvására, a gyógyulásra!

Minden, amit eszünk, az élelmünk, az is kivetnivalókat hordoz magában, mi pedig arra törekszünk, hogy az egészségünk tökéletes és teljes legyen. Isten arra törekszik, hogy minket itt a földön egy teljes szellemi felnőtt korba tudjon felnevelni.

Isten Szellem, és Isten tudja, hogy a mi hústestünk nem tökéletes. Isten azonban a szíveket vizsgálja, átpásztázza a földet, forognak a szemei az egész földön, és azt keresi, hogy kinek a szíve teljes és tökéletes az irányában.

Krónika II. 16/9 Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik Őhozzá teljes szívvel ragaszkodnak;

Isten szeretné megmutatni az Ő erejét az életünkben, a mi javunkra. Tehát az, hogy teljes szívűek vagyunk, az nem azt jelenti, hogy hibátlanok is vagyunk. Olvassuk hatalmas szolgálóiról az Úrnak, hogy Isten előtt teljes szívűek voltak, teljességben jártak, és egy következő fejezetben olvassuk, hogy milyen tévedéseket, vagy hibákat követtek el.

Tehát ez a fajta teljesség, amire vágyik az Úr, hogy mi eljussunk, az egy felnőtt korúságot jelent. Ez a tökéletességre jutás Isten szemében, azt jelenti, hogy valamit kövessünk a végéig, és ne adjuk fel útközben, folytassuk a növekedést. Pl. a türelem, és ha valaki nem eléggé türelmes, vagy követelődző, akkor ezekből a tulajdonságokból ki kell növekednünk, és meg kell változnunk.

Isten azt várja el tőlünk, hogy úgy kövessük Őt, hogy közben arról a követésről legyen egy belső bizonyosságunk, hogy jó irányba megyünk.

Mindabban, amit teszünk, lássuk azt, gondunk legyen arra, hogy Isten munkáiban kitartunk a végéig, hogy eljussunk arra a teljességre. Honnan tudjuk azt pl., hogy egy munkát bevégeztünk az Úr számára? Ő tudja, és Ő belül van.

Az ember sok időt belefektethet egy bizonyos munkába, és utána, mint kívülálló, rátekint arra, hogy mit végzett. És lehet, hogy belül nincs meg ez a megelégedettség érzetünk, és folytatjuk mindaddig, amíg belül ez az érzés elérkezik, hogy készen vagyunk.

Belülről megjön az az érzés, hogy beteljesítettük, az a munka tökéletessé lett. Teljessé lett. Ez egy szívbéli érzés, egy belső érzés, egy megelégedettség érzés ebben az időben, erre a helyzetre vonatkozóan.

Arról szeretnék beszélni most, hogy a Szellem által vezérelve lenni. Isten azt szeretné, ha egész életünk során kitartanánk az utunkon mindvégig, amíg el nem jutunk erre a teljesség érzetre, amíg az életünk eljut erre a beteljesedett teljességre.

Tehát, hogy meg tudjuk érezni annak a dolognak a beteljesedett végét, ehhez arra van szükség, hogy növekedjünk, és még azon felül is növekedjünk, mint ahol jelenleg vagyunk. Erre utal az…

Efézus 4/12. Szolgálat munkájára tökéletesítve a szenteket, a Krisztus Testének építésére:

Legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, ha a szolgálati munkákat kizárólag az ötféle szolgálati hivatalra szorítjuk, hárítjuk, és úgy gondoljuk, hogy a prédikátor dolga az, hogy el legyen végezve az a munka, és így téves ez a dolog.

A prédikátornak az a dolga, hogy téged felkészítsen, hogy te kimehess a szolgálatba. Mert a munka sokkal nagyobb annál, minthogy az öt szolgálati hivatalban állók egymagukban azt képesek lennének elvégezni. És a szolgálat munkája sokkal nagyobb annál, minthogy a pulpitusról, azt egymagában el lehetne végezni.

Az evangelizáció pl. egy hatalmas dolog. Arra van szükség ugyanis, hogy mindannyian együttesen a magunk részét elvégezzük. Ezért egy kicsit szeretnénk ma arról szólni, hogy mit is jelent az az identitás [önazonosság, azonosságtudat], amit magadra kell venned, hogy magadat tudd azonosítani, hogy te ki is vagy a Krisztusban.

13. Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére,

Tehát eljutunk a növekedésünknek a végére, egy érett férfiúi korba, a Krisztus teljességével ékeskedő korba. Amikor egy csecsemő megszületik, akkor mindenki tudja, hogy az ő növekedése még nem teljesedett be. Hároméves korában, ötéves korában, tíz éves korában még mindig tudjuk ezt. Addig kell növekednie, míg el nem éri ezt a felnőtt kort.

A szellem pontosan ugyanígy van. A Krisztus egész Testének növekednie és fejlődnie kellene, míg mindannyian eljutunk a hitnek és az Ő megismerésének egységére. Felnövekedhetünk-e? Hogyan néz ki egy felnőtt korba jutott keresztény?

Az ószövetségi prófétákra nézünk? Nem! Jézusra tekintünk. Sokan mondják, hogy mi nem lehetünk olyanok, mint Jézus. Lehet, hogy Ő ezt nem így értette, mert Ő megparancsolta neked, hogy te úgy járj, amint Ő járt. Igen én nem tudok olyan lenni, mert én nem vagyok Isten – mondod.

Ő azonban a földön nem úgy munkálkodott, mint Isten. Ami munkát itt a földön elvégzett, azt úgy végezte, mint ember fia. Tehát semmi isteni mivoltából fakadó előnyét nem élvezte a földi szolgálatában. Bebizonyítván ezzel azt, hogy igenis, ez ma is elvégezhető, és minket ma ugyanerre a munkára hívott el. Nézzük meg:

János I. 2/6 Aki azt mondja, hogy Őbenne marad, annak úgy kell járnia, amint Ő járt.

Ez Jézusra vonatkozik, vagyis, amint Jézus járt. Ez azért nagyon izgalmas, mert ez megadja a lehetőséget nekünk, hogy ne csecsemőként botorkáljunk a sötétbe egész életünkben, hanem felnövekedhetünk a világosságban.

Felnövekedhetünk, és olyanná növekedhetünk, mint a Mesterünk, úgy járhatunk, mint a Mesterünk, és lehet egy kapcsolatunk Ővele. Nem csak, hogy meg van a lehetősége, hogy ilyenné legyünk, hanem megparancsoltatott nekünk.

Amikor az ember elvét valamit, az Ige figyelmeztet minket, hogy ami mögöttünk van, arról feledkezzünk meg, és egyenesen előre tekintsünk az elhívásunk reménységében, a Krisztus Jézusban. Tehát hová kell felnövekednünk? Minek a teljes mértékére? Hogy olyanokká legyünk, mint Jézus, és ezért lesz a jutalmunk.

Efézus 4/15 Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban;

Az igazságot kell szólnunk szeretetben. Ez egy nagyon fontos, és óriási kulcs abban, hogy felnövekedjünk.

Szóltunk arról, hogy létezik a belső ember és a külső. Mindkettő számára szükség van arra, hogy táplálást kapjon és gyakorlatozzon ahhoz, hogy felnövekedhessen. Emberek trilliói vannak, akik a testüket és az elméjüket gyakorlatoztatták, és a többiről elfeledkeztek. A szellemi ember növekedését teljesen figyelmen kívül hagyták.

A szellemi ember ugyanis az a rész, amely megmarad akkor is, amikor a testet a sírboltba helyezik, ugyanis szellemi lények vagyunk. Ez a szellemi lény képes létezni a fizikai teste nélkül, a testünk nem képes létezni a szellemünk nélkül. Azt mondja a Jakab levele, hogy a test szellem nélkül holt.

Jakab 2/26 Mert amiképpen a test halott szellem nélkül, akképpen a hit is halott cselekedetek nélkül.

Tehát a valódi lényetek egy kis ablakon keresztül néz most rám, amit úgy neveznek, hogy szem. Nem csak test és elme, lélek vagyunk, hanem szellem is. Van testünk és van lelkünk, elménk. A szellemünknek fel kell növekednie, mint ahogy egy csecsemőnek is fel kell növekednie.

A szellemi igazságokra ugyanez vonatkozik. Amikor ugyanis újonnan születünk Szellemtől, akkor nem egy kifejlett felnőtt korban lévő szellemi ember születik meg, hanem csecsemőnek születik a szellem is. A következő pásztorkonferencián fogok erről szólni majd, mert erről lesz egy egész tanítás.

Tehát mi az, aminek történnie kell velünk a szellemi megszületésünk után, újjászületésünk után? Naponta kell táplálnunk a szellemünket, hogy felnövekedhessen. Ez az, amiben sokan zavartak és nem látják, mert csak a testüket látják, a testüket táplálják és a testük felnövekszik.

Vannak olyanok Krisztus Testében, akik nem táplálták a szellemüket. Lehet, hogy 25 évvel ezelőtt születtek újjá, de mivel nem táplálták a szellemet, ezért ma is csecsemők, nem fejlesztették fel a szellemüket. Létezik a természeti, a fizikai ember, és létezik a szellemi ember.

Az emberek azonban ezt nem fogadják el. Így most az egészet végig vesszük, nagyon sok Ige jön most, és ezek radikálisan jönnek, az igazság lesz. Megmutatja nekünk, hogy kik is vagyunk. Amikor Jézus ezt prédikálta, akkor az Ő hallgatói is eltávoztak tőle. Pált nem tudom, hányszor hagyták el az övéi. Nézzük meg most…

János 3/3 Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát

Ha tovább olvassuk itt, akkor meglátjuk, hogy Jézus különválasztja: van egy fizika test, és van egy Szellemtől született test, ami a szellemi test.

János 6/63 A Szellem az, aki megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, Szellem és élet.

Mit jelent ez? Az Ige, a Biblia ez Szellem. A te szellemed, az Ige, és Isten maga, ti hárman együtt működtök. Figyeljél rám. És így lehet kapcsolatba kerülni a szellemeddel és Istennel. Istennel nem tudsz kapcsolatba lépni a természeti, a fizikai ember, vagy pedig az elme síkján Isten Igéjének a hiányában. A saját szellemeddel sem tudsz kapcsolatba lépni a lelkeden és a testeden keresztül. Az ember így tudatlan saját magáról.

Az ördögnek mi a munkája? Hogy téged olyan elfoglaltságokban tartson, olyan elfoglalt légy, hogy ne legyen időd az Igére, és hogy a természeti ember világában zárva tartson. Annyira valóságosan éljük ezt és megértjük, hogy ez így van, hogy éjjel nappal járatjuk az otthonunkban az Igét, és nektek is javasoljuk ezt!

Teljesen ingyenesen hozzáférhet bárki az internet rádión keresztül, az internet oldalról letölthető, a dicséretek letölthetők. Meg van a célja ennek, hogy szellemi óriássá legyél, hogy valóban felnövekedhess akkorára és olyan tökéletesre, mint Jézus.

Jakab 1/23 Mert ha valaki hallgatója az Igének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát: 

24. Mert megnézte magát és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt. 

25. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és meg is marad abban, és nem feledékeny hallgatója, hanem cselekvője is annak, az áldott lesz cselekedeteiben.

Isten Igéjét egy tükörhöz hasonlítja. Mindannyian megnéztük ma magunkat a tükörben, és lehet, hogy annak megfelelően, amit ott láttunk, kisebb változtatásokat eszközöltünk. A Biblia ugyanígy van, mert Isten Igéje elmagyarázza nekünk, hogy kik is vagyunk valójában.

Azért fontos ezt tudni, mert a Szent Szellem azért jött el a világba, hogy megítélje a bűnösöket a bűnről. Nem a hívőket. A hívőket miről fogja meggyőzni? A megigazultságukról. Vagyis minket, hívőket a Szent Szellem arról győz meg, hogy mi megigazultak vagyunk.

És ahogy Pál is írta a hívőknek akkor, ma is mondja neked a Szent Szellem, hogy ne úgy működj, és ne vállalj közösséget azokkal a dolgokkal, mert te Istennek az igazsága lettél Krisztusban. És Isten kegyelme az, amely képessé tesz minket, és felruház minket azzal a képességgel, hogy be tudjuk tölteni mindazt, amit Isten akar tőlünk Krisztusban.

A kegyelem tehát egy képességgel való felruházás. A kegyelem fog téged arra a képességre eljuttatni. Azt is írja, hogy járuljunk bátorsággal a kegyelem királyi trónja elé, hogy ott még több kegyelmet találjunk, még több áldást találjunk arra.

Az idén tehát arra kell összpontosítanunk, hogy a megigazultságunkról tegyünk megvallást, és nem a bűneinkről. A kegyelem képes arra, hogy leállítsa a bűnt, a bűn nem képes arra, hogy leállítsa a kegyelmet!

És Isten azt mondta Pálnak, hogy elegendő az én kegyelmem, az én kegyelmem tesz téged képessé arra. Most képes vagyok legyőzni mindent, mondta Pálnak Isten, hogy azért, mert az én kegyelmem elegendő a számodra.

Ez a kegyelem fog minket kihozni a kárhoztatásból, tudván azt, hogy nem a törvény alatt vagyunk, semmilyen törvény alá nem tartozunk, és a bűnnek az ereje a törvény. És ha ezt a gyökeret levágjuk és tudjuk, hogy nem a törvény alá tartozunk, akkor nincs már bennünk az a kárhoztatás. Ugyanis még kárhoztatás alatt vagyunk, addig nem fogunk tudni bátorsággal járulni Isten kegyelmi trónja elé.

Mi az, amit Isten trónja előtt tennünk kell, mihez van oda hozzáférésünk? Azonosítani fogom ezt is, be fogom nektek mutatni. Minket nem ér ilyen ítélet, vagyis nem szabadna, hogy kárhozat alatt éljük az életünket. Emlékeztetlek benneteket, hogy a Biblia az igazság, Isten Szava.

Efézus 1/3 Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban,

Ez teljesen rögzíti számomra, hogy minden szellemi áldással rendelkezem. Minden szellemi áldásom megvan. Bővített fordítás szerint olvassuk a…

1/18 És, hogy megismerhessétek, és megérthessétek mi az Ő erejének felbecsülhetetlen, határtalan, és rendkívüli volta bennünk és értünk, akik hiszünk, ahogy az meg is mutatkozik az Ő hatalmas erejének munkálkodásában.

Ez a hatalmas erő tesz minket képessé arra, hogy Isten mindent ki tudjon munkálkodni általunk. Az Efézus 3/16-ban is találkozunk ezzel.

Efézus 3/16 Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy megerősödjetek hatalmas erővel az Ő Szelleme által a belső emberben.

Ez az erő a belső embert erősíti meg. Úgy, hogy mindegy, hogy milyen szintjén állunk ennek a fejlődésnek, hogy melyik fázisában vagyunk, Isten Szelleme képes, jön, és ott megerősít minket. És ez bennünk van. Isten kegyelme képessé tesz minket azokra, és az Ő teljességéből vettünk mindannyian kegyelmet.

János 1/16 És mindnyájan az Ő teljességéből vettünk kegyelmet kegyelemre.

17. Mert a törvény Mózes által adatott a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.

A fiataloknak fog segíteni az, ha most ezt egy kicsit pontosítom. Az Ószövetség alatt mindaz, amit Isten tett, azt előtte ki kellett, hogy mondja egy prófétáján keresztül, addig a pontig, amíg Jézus a földre nem jött, és Keresztelő János, meg nem keresztelte Őt. Akkor ez a korszak itt lezárult. Addig voltunk a próféták és a törvény alatt.

Ezt követte Jézus földi időszaka, és miután Ő feltámadt a halálból, akkor már nem Jézus által szólt, hanem a Gyülekezet által. Tehát mi nem a törvény és a próféták alatt vagyunk, az a korszak lezárult. Mi a Jézusi korszakban, a kegyelem és az igazság korszakában vagyunk, és minden erő a Gyülekezetben helyeztetett el. Isten, csak a Testén keresztül munkál itt a földön.

Ha tehát valakivé akarunk válni, valahogy ki akarunk nézni, akkor nem egy ószövetségi prófétára tekintünk, hanem Jézusra. Nem az kell, hogy legyen a példa előttünk, hogy olyanok legyünk, mint egy apostol, vagy egy próféta, vagy egy másik szolgáló – tanító, pásztor, evangélista – hanem az, amivé Isten téged elrendelt a Testben, azzá légy.

Ezért fogjuk meghatározni, hogy kik is vagyunk valójában, és hogy mi az, a szolgálati munka, amit nekünk el kell végeznünk, miután ebbe a felnőtt korba eljutottunk. Sok igehelyet fogunk most olvasni.

Mózes I. 1/26 És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön és a földön csúszómászó mindenféle állatokon.

?27. Teremté tehát az Isten az embert az Ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.

28. És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön csúszómászó mindenféle állatokon.

Tehát Isten pontos képére és hasonlatosságára lettünk teremtve. Ha szeretnéd tudni, hogy hogyan néz ki Isten, nézzél rá a szomszédodra. És a ló úgy néz ki, ahonnan született, és a majom is úgy néz ki, ahonnan származik, és így tovább a teremtett világ.

Ami történt, az az embernek a bukása volt, és az ember elkülönülése szellemében Istentől. Szellemében elkülönült, elszakadt Istentől, vagyis szellemi halottá lett. Azt jelentette ez, hogy nem volt már többé összeköttetésben Istennel a szelleme, és a mai napon is így van az emberrel, aki még nincs újjászületve. Működik a testében, működik az elméjében. És egy hatalmas dolgot szól Isten az…

Ezékiel 36/25 És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságotoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket.

26. És adok néktek új szívet, és új szellemet adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.

27. És az én Szellememet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.

Az embernek a gondolatai folytonosan a gonoszon jártak. Azt mondta Isten, hogy figyelj, én ezt megváltoztatom. Isten eltervezte, hogy meg fogja változtatni az embert.

Amikor kint voltam a repülőtéren, és beszéltem az izraeli biztonságiakkal, azt magyarázták nekem, hogy az embernek a fő problémája a szívében lévő dolgok miatt van. A szívbéli dolgokkal. És pontosan ezért jött Jézus. Amikor Jézust befogadjuk a szívünkbe, akkor új teremtésekké leszünk Krisztusban.

Korinthus II. 5/17 Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.

Ez nem egy folyamat eredménye. Amikor újjászületünk, akkor Isten örök élete kerül a szellemünkbe. A szellemünk tökéletes, mint ahogy a kicsik is, amikor megszületnek teljesek és tökéletesek, mint maga Jézus. És a mi szellemünk, pontosan úgy, mint Jézusé, hibátlan, szeplőtelen, és ebben az állapotában a szellemünk el van pecsételve a Szent Szellemmel.

És csak az emberi mivoltunk korlátoz minket, hogy emberi testben élünk, csak az emberi test korlátait tapasztaljuk. Sion hegyéhez [Gyülekezethez] tartozunk, Sion hegye már most működik. Tehát Sion hegyének részeként működünk itt a földön ebben a hústestben.

Zsidó 12/22 Hanem, járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez,

23. Az elsőszülöttek seregéhez és Gyülekezetéhez, akik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához: Istenhez, és a tökéletessé tétetett megigazultak szellemeihez,

Vagyis be vagy regisztrálva a mennybe és a tökéletessé tétetett megigazultak szellemeihez és a szellemed tökéletessé lett téve. Az újjászületett szellemed el lett pecsételve, és tökéletessé lett téve, teljesen tiszta.

Korinthus I. 6/17 Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem Ővele.

Hallelúja!

Filippi 2/5 Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is,

Tehát az az elme, az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban. Isten azt akarja, hogy egy ilyen elme, értelem legyen bennünk. Ezt mondja szó szerint, hogy az az elme legyen bennetek.

6. Aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Ő az Istennel egyenlő,

7. Hanem Önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett,

Azt akarja, hogy te pontosan így gondolkodjál, ahogy az Úr Jézus Krisztus gondolkodott. Ezt Ő nem zsákmánynak tekintette, hogy egyenlő Istennel. A bővített fordítás azt mondja: Istennel egyenlőnek lenni.

Ez nem olyan dolog, amit mi megragadnánk, és hogy megtartanánk, mert a vallásosság azt mondja, hogy helytelen, ha ezt tesszük. De ezt mondja az Ige? Az Ige azt mondja, hogy az az elme legyen bennetek, és ne szégyenlősködjünk e felől, és ne gondoljuk, hogy én bolond lennék.

8. És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig.

9. Annakokáért az Isten is felmagasztalá Őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név fölött való;

10. Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.

Tehát a vallásosság keresztre feszít minket, ha így beszélünk, pedig ez mindig ott volt a Bibliában. Mi az, amit az I. János 4/17 mond? Azt mondja, amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világon.

Az ember tudatlan az ő Isten-természete felől. És az ember mindig az ő emberi mivoltára összpontosít, ahelyett, hogy az isteni voltára tekintene. Nézzük meg, hogy Jézus mit mond erről? Tudod-e, hogy Jézusnak is volt mit hozzáfűzni ehhez?

János 10/33 Felelének néki a zsidók, mondván: Jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért, tudniillik, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat. 

34. Felele nékik Jézus: Nincs-é megírva a ti törvényetekben: Én mondám: Istenek vagytok?

35. Ha azokat isteneknek mondá, akikhez az Isten beszéde lőn, és az Írás fel nem bontható,

36. Arról mondjátok-é ti, akit az Atya megszentelt és elküldött e világra: Káromlást szólsz; mivelhogy azt mondám: Az Isten Fia vagyok?!

Az Isten Fia vagyok, mondja Jézus. Mi történne akkor, ha te kimernéd jelenteni, hogy Isten fia vagy? A Biblia mondja, hogy Isten fia vagy? Örököstárs vagy! A Róma 8/14-17-ben mondja. Mielőtt odalapoznánk, - Jézus honnan idézte ezt a beszédet? Tekintsük meg a…

Zsoltárok 82/1 Isten (Elohim) áll az istenek (El) gyülekezetében, ítél az istenek (Elohim) között.

Egy haszidik rabbival beszélgettem, hozott egy másik könyvet magával, és úgy fordították le ebben Elohimot, hogy ítélők, vagy bírák. Mondtam neki, hogy az Elohim, az Isten többes száma. És Istent bírává akarod fordítani itt a földön? Hozta a könyvet, amit erről a rabbi, rabbi és rabbi mondott. A bibliai hébert olvasod, és másként magyarázod el.

Visszakanyarodott arra a könyvre, hogy az, hogy hivatkozik erre. Mondtam neki, hogy én nem arra vagyok kíváncsi, hanem arra, amit ez a Könyv ír. Az istenek gyülekezetében áll, a Sion hegyén. Azok a hatalmasok, amelyeket néhány fordítás ír, azok istenek. Kikkel fog Isten együtt állni? Isten az istenek között az istenek gyülekezetében áll, és az istenek között ítél.

2. Meddig ítéltek még hamisan, és tekintitek a gonoszok személyét?

3. Ítéljetek a szegénynek és árvának; a nyomorultnak és szükségben lévőnek szolgáltassatok igazságot! 

4. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt; a gonoszok kezéből szabadítsátok ki.

5. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak; a földnek minden fundamentuma inog.

6. Én mondottam: Istenek (Elohim) vagytok ti és a Felségesnek (Elion) fiai ti mindnyájan:

Még három-négy helyen találni ugyanezt az Ószövetségben.

7. Mégis meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. 

Az emberekről beszél, férfiakról és nőkről. Mi fogunk meghalni a földön fizikai halállal. Rólunk beszél tehát.

8. Kelj fel, oh Isten (Elohim), ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül minden népek.

A probléma ott van, amikor nem akarjuk elfogadni, hogy Isten valójában minek teremtett minket, és úgy járunk a földön, mintha csupán ember lennénk. A tanítványok, amikor nem tudták feldolgozni a beszédet és elfordultak az Úrtól, Jézus ugyanúgy prédikált továbbra is.

Az öt szolgálati hivatal azt a célt szolgálja, hogy titeket felkészítsen a szolgálatra. Hogy mint Isten fiait felkészítsen benneteket, hogy felkenetésre jussatok abban, amit el kell végeznetek.

Róma 8/14 Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.

A kutyáknak és a macskáknak nincs szellemük úgy, ahogy az embernek.

15. Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!

16. Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.

Vagyis a Szellem is bizonyságot tesz arról, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Isten fiai vagyunk, és az örök élet szelleme bennünk van. A démonok, az angyalok is tudják ezt, ebben biztos lehetsz. Neked meg kell újítani az elmédet és neked is tudnod kell ezt.

17. Ha pedig gyermekek [a teknon szó], örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.

Az egész teremtett világ várja Isten fiainak a megjelenését. Ezt a 19-es versben olvashatod. Az Isten fiainak megjelenése, a fiak a hüiosz szó. Teljes felnőtt korba jutott, érett felnőtt korba jutott fiak. János Evangéliumban a hüiosz szó, magára az Úr Jézusra áll ott. Isten egész teremtése ezt várja, hogy a fiak megjelenjenek, ez azt jelenti, hogy neked igenis részed van abban, hogy oda eljussunk.

Még egy kevés és befejeztem. Megnézzük János látomását a Jelenések könyvéből, ez a mi beazonosításunkként kell, hogy eljusson a szívedbe, hogy te ki vagy? Mert te nem féreg vagy, aki a kárhozat alatt vagy…

Jelenések 1/5 És a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az Ő vére által,

Ha meg lettünk mosva, akkor tiszták vagyunk, a jövőre vonatkozóan is minden bűntől, megbocsáttatott nekünk. Csak a vallásoskodók nem akarják tudomásul venni, hogy megbocsáttatott nekik, és gyakorolják a bűneik megvallását. Az emberek nem térnek meg attól, mert megvallják a bűneiket.

Amikor rajtakaptam magam én is, hogy ezt a vallásos gyakorlatot végzem, akkor megkérdeztem magamtól, hogy vajon miért teszem az Ige tükrében? Azt mondtam, hogy csak arra van szükségem, hogy még több kegyelmet kapjak. Azért kell még több kegyelmet kapnom, hogy megváltozzak.

6. És tett minket királyokká és papokká az Ő Istenének és Atyjának: néki legyen dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen.

Királlyá és pappá lettél, azt jelenti, hogy van trónod, neked már meg van a trónod. Azt javaslom, hogy vedd hozzá a hatalmad gyakorlását az ördög munkái felett, mert a trónod meg van már. Ez nem jövő idejű vonatkozás, már meg van a trónod.

Lehet, hogy nem fogsz ráülni, ez tőled függ, hogy trónolsz-e rajta, hogy használod-e a hatalmadat. Mi lettünk Isten igazsága Krisztusban. Királyokká, és papokká tétettünk Istennek, és a különböző keneteiben Istennek itt a földön kell együttműködnünk Istennel.

Egy napon az igaz szellemi természetünk meg fog jelenni, amikor megkapjuk a megdicsőült testünket is hozzá. Vagyis el kell foglalnunk a helyünket ott, ahol most szellemben vagyunk, azon a helyen, és ott hatalmat kell vennünk. Mert kezdetektől így teremtett minket Isten, az Ő képére és hasonlatosságára.

Péter is mondta, hogy növekedjetek a kegyelemben, a Zsidó levél is hív minket a 4/16-ban, hogy járuljatok a kegyelem királyi székéhez, hogy ott kegyelmet és irgalmat találhassatok. Ma kaptatok táplálást. Itt figyelmeztet minket:

Péter II. 3/17 Ti azért szeretteim, előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévelygései el ne sodorjanak, és a saját erősségetekből ki ne essetek;

18. Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében.

Ebben kell növekednünk. Szeretném tovább tanulmányozni az Igét és növekedni általa. Nem tudom, te hogy vagy ezzel, én elköteleztem magam erre itt a földön. Erről fogunk beszélni a továbbiakban is, a kegyelem királyi trónja elé fogunk járulni, mert még több kegyelmet szeretnénk kapni.

Az üdvösségre való imát fogjuk elmondani, azért szükséges ezt hangsúlyozni, mert van, ahol még a mai napon is megvetik. Tudod-e, hogy a megtévesztő kint van a világban, és szinte nevetséges, hogy milyen tévtanokat hirdet, és az emberek miként nyitják meg magukat arra, hogy megtévesztettek legyenek.

Az üdvösséget úgy lehet befogadni, ahogy a Biblia tanítja, és az interneten lévőket is meghívjuk erre az imádságra, ha ma vannak velünk először, hogy imádkozzanak együtt velünk. Álljunk fel mindannyian, az imánk így hangzik.

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az én Gyógyítóm. Jézus te vagy az én Uram, Jézus te vagy az én Megváltóm, Jézus te vagy az én Gyógyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban, az Ő szent vére megtisztított minden bűntől, örökkön örökké. Ámen.

Az Úr szolgálati ajándékokat adott, ezek felkentek. De a szolgálatnak a munkájára még nincsenek felkenve. A pásztor, aki ma Szlovákiából érkezett, a vele lévőkkel együtt, arra hívta el őket Isten, hogy bejöjjenek, felnövekedjenek és elvégezzék az Úr munkáját.

De ha a segítőszolgálatot vesszük példának, nagyon sokakat hív el oda az Úr. A kamerásokat, a zenei szolgálatokat, a dicsérőket, az internet műsort szerkesztők, a takarító szolgálat, vagy akik az evangélista munkáját segítik.

Sokat lehet tanulni, ha odaszegődsz egy felkent szolgáló mellé, és segíted a munkáját, pl. kiviszed a hangszereket, vagy szórod az üdvösség kártyákat. Isten már téged is, és mindnyájunkat királyokká és papokká tett, csak el kell kezdeni végezni az Úr munkáit, ahhoz kell egy vezető is, a pásztor.

Vannak dicsőséges pásztoraink, és ahová a hozzád legközelebb eső munka van, oda tartozol. Százával vannak dicsőséges pásztoraink. A gyülekezet nem csak a pásztorból áll, hanem több személyből, az egy egész család.

Amikor összejövünk, akkor én nagyon élvezem az együttlétet veletek. Örvendezek, hogy együtt lehetek veletek, fontosak vagytok mindannyian, hogy itt vagytok, és így együtt, ez egy örömteljes élet.

Mondjuk együtt: Köszönjük Uram a te Igédet, köszönjük az Úr Jézust, és amit te adtál nekünk, a szolgálati ajándékokat. Köszönjük az igazság Szellemét, és köszönjük az Igét. A kegyelem trónjához járulok bátorsággal, és ott még több kegyelmet fogadok, több képességet, több felhatalmazást, hogy elvégezhessem az Úr munkáit, hogy a szolgálat munkáját elvégezhessem. Ezt befogadom a Jézus nevében. Köszönöm Úr Jézus, és most képes vagyok mindezekre. Ámen.

Így kell még több kegyelmet nyerni a trón előtt. Tehát ne kalapáccsal verd magad fejbe, hogy mit tettél rosszul, hanem nyerjél még több kegyelmet. Nagyon sok gyógyító kenet van jelen, be lehet fogadni, amire szükséged van, és fogadj belőle a mai napon még többet. Mondd, hogy: – Én képes vagyok ezt elfogadni Jézus nevében!

Megkérjük most az Urat, a gyógyítások ajándékaira, a Szellem megnyilvánulásaira, a jelekre, a csodákra, hogy ezek megnyilvánuljanak közöttünk látványos utakon és módokon. Bizodalommal, bátorsággal gyertek a hitetekkel, mindenki meggyógyulhat, minden fájdalmat megkötünk, megtörünk és megparancsoljuk, hogy eltávozzon a testekből Jézus nevében! Ámen!

„Ráadás”: Mindannyian szeretitek az Úr Jézust. A szívünkben a szeretet Tőle született, mert az Ő szeretetét közölte velünk és ebben növekedni lehet. Az Ő szeretete végtelen, naponta tudunk belőle meríteni és ebben a szeretetben, kegyelemben növekedni. Erre az útra hívunk benneteket. Ez nem egy egyszeri lépés, hogy egyszer voltam a gyülekezetben, hanem visszavárunk benneteket. Mert amit ma érzékeltetek, Isten ezt azért mutatta meg a kegyelméből, hogy fogjátok meg a kezét és soha többé el ne engedjétek.

Mert az ördög gonosz és egyetlen célja van, hogy elszakítson benneteket a hit útjától. Mindenféleképpen próbálkozik, de sehol nem adunk neki helyet. Azt írja az Ige, hogy ne adjatok az ördögnek helyet! Nem fogunk, hanem megtanuljuk az Igét, megtanulunk uralkodni az életben, hogy valóban ki tudjuk mondani a királyi trónról, hogy ezt nem engedem meg és akkor az ördög nem tudja végrehajtani.

Így nem tud lopni, és neki engedelmeskednie kell a Jézus nevére! Mert minden térdnek meg kell hajolnia, minden ellenséges erőnek engedelmeskedni kell! Ezt a hatalmat kell megtanulni és akkor a betegség nem vesz felettetek uralmat. A fájdalom és a gonoszság minden terve megsemmisül. És egy gyönyörű életet lehet élni az Úrral. Erre az útra hívunk benneteket.

A Szent Szellem keresztség után még elhangzik, a nyelvek imájának fontosságával kapcsolatban, hogy ne várjátok meg, még igazi bajba kerültök. Már előtte imádkozzatok nyelveken és akkor soha nem fogtok belekerülni azokba a nagy bajokba, amit az ördög tervezett számotokra.

Isten is készített mindenki számára terveket, egészen biztosak lehettek abban, hogy az ellenség is készített terveket, de nem tudja valóra váltani, ha megtanuljuk az Úrban való közelséget, a közeljárást Istenhez. Az Ő árnyékában, az Ő oltalmában lenni, és akkor az ördög nem lát, nem vesz minket észre.

Hiába akarná keresni Isten szentjeit, nem találja, mert a szent vér alatt vagyunk elrejtve, ezért nagyon kérlek benneteket, hogy legyetek szorgalmasak az imádságban. Fenséges szép nyelvek születtek, használjátok. Abban a kegyelemben járjatok, amellyel az Úr ma megajándékozott benneteket. Dicsőség az Úrnak. Ámen!

  

A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

  

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL