2009.01.27.

SZAVAK

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2009. január 25.

 

Nagyon fontos a mai üzenet, a – szavakról szól!

Ha az ember sokáig a rossz szavakat szólja és megtűri az életében, akkor választ kapunk arra, hogy miért történnek „azok a dolgok” a jó emberek életében.

A mai tanításból meg fogjuk érteni, hogy a szavaink feljegyzésre kerülnek mind a mennyben, mind a földön. Minden egyes szó, amit kimondunk.

V.      Mózes 30/19 „Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot, válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod.”

Vannak olyan emberek, akik a cselekedeteikben és a szavaikban nem Istenre tekintenek. Mégis ennek ellenére, igényt tartanak azokra az áldásokra, amiket csak Isten tud adni az életünkre. Pedig, ha te nem végzed el a te részedet, akkor Isten sem tudja odahelyezni az életedre az Ő részét. Ha mi elvégezzük, ami minket illet, a mi részünket, akkor képes Isten arra, hogy Ő is elvégezze az Ő részét.

Ma meg fogom nektek mutatni, hogy a szavaink rögzítésre kerülnek mind a mennyben, mind a földön.

Amin megengeded, hogy az elméd időzzön, vagyis amin gondolkodsz, az előbb utóbb a szavaidban meg fog jelenni. És előbb utóbb ez elkezdi formálni, alakítani az életedet, a gondolataid pedig cselekedetek formájában meg fognak jelenni.

És ezek feljegyzésre kerülnek mind a mennyben, mint pedig itt a földön. Ezért nagyon kell figyelni arra, hogy min gondolkodunk, mit cselekszünk, és mit mondunk ki. Mert ezek utána ott vannak, nem lehet őket letörölni, feljegyzésre kerültek.

Ezért nagy igazság az, ha már két ember tud valamit, akkor az már nem tartható titokban. Amint valamit kimondunk, azt az ördög azonnal megragadja és elkezd lovagolni rajta.

Befogadjuk a hit üzenetét, magunkévá tesszük Istennek az üzenetét, de ennek ellenére nem őrködünk a felett, hogy mi is az, amit kimondunk.

„Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot, „és Isten megmondja, hogy melyiket válaszd, - válaszd azért az életet, hogy élhess.

Isten figyelmeztet arra, hogy bizonyságunk erre mind a menny, mind a föld, minden egyes szó, amit kimondunk bizonyságként, őriztetik a mennyben és a földön.

Minden kereszténynek meg kell jelennie a Krisztus ítélőszéke előtt, ez nem a nagy fehér trón előtti ítélet. Általában nem úgy éljük a napjainkat, hogy azon gondolkodnánk, hogy az ítélőszék előtt meg kell állnunk egyszer. De meg kell állnunk!

Nem arról kapjuk az ítéletünket, hogy a mennybe, vagy a pokolba kerülünk majd, hanem a jutalmainkat fogjuk megkapni a cselekedeteinkért. Minden egyes szó és cselekedete az életünknek ott ítéletre kerül, vagyis megmérettetik.

Elmagyaráztam már ezt, és most nem fogok kitérni rá, de számos könyv jelenik majd meg ennél az ítéletnél. Tehát a lényeg, amire most figyelnünk kell, hogy igenis irattatnak könyvek most az életünkről, minden, amit kimondtunk és minden, amit megtettünk, megcselekedtünk, és nincs belőle semmi kiradírozva. Minden szó, amit kimondtunk, és minden cselekedet, amit tettünk, ezekben a könyvekben megtalálható.

Lehet, hogy te arra már nem emlékszel, hogy az elmúlt évben ilyenkor mit tettél, de Istennél pontosan fel van az jegyezve. Lehet, hogy te nem is emlékszel rá, hogy mit mondtál, de Isten emlékszik rá, fel van jegyezve. Minden, amit mondtunk, az feljegyzésre került a mennyben és a földön és ez az oka annak, hogy nagyon sokan kiesnek az útszélére.

Nem törődnek a szavaikkal, nem válogatják meg, nem figyelnek arra, mit mondanak ki, de az Úr minden áldását követelik maguknak.

János 6/66 „Ettől fogva sokan visszavonulának az Ő tanítványai közül és nem járnak vala többé vele.”

Az emberek hozzáállása, ami itt nagyon meghatározó, - nem törődnek vele. Jézus nem adta meg nekem a tiszteletet.

Jézus hogy kezelte ezt a helyzetet? - Jézus itt azokhoz szól, akiket saját maga választott.

A 67-ben a tizenkettőnek szól.

/67/ „Monda azért Jézus a tizenkettőnek: Vajon ti is el akartok-é menni? „

Nagyon élesen fogalmaz Jézus. Péter pedig egyszerűen a józanész formájában felelt.

/68/ „Felele néki Simon Péter: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van tenálad. „

Uram hová mehetnénk?

Ha ma feladod az elkötelezettségedet, amit tettél az Úr felé, akkor hová mehetsz onnan? - Megmondom hová fogsz menni: a hitetlenség és a kétségek irányába!

És ezenkívül olyan dolgokba kezdesz bele, amibe nem lett volna szabad soha belekezdened.

Ha Jézustól elfordulsz másik irányba, merre fogsz majd tartani? Ha úgy gondolod, hogy most rossz, - a hajód nagyon nagy viharoknak lesz majd kitéve.

-                       Örök életnek beszédei vannak tenálad. Nem csak az üdvösségnek Igéje van az Úrnál, hanem az örök életünk minden beszéde nála van.

Jézusnál olyan beszédek vannak, amelyek képesek az életünket jobbá fordítani. Olyan szavak, amelyek ki tudnak szabadítani minket a bajok idején.

Jézusnál olyan szavak, beszédek vannak, amelyek által lehetséges megszereznünk azt, amit másként sehogy nem tudtunk volna. És Jézusnál vannak az örök életnek beszédei. Az örökkévalóságot hozta el nekünk. Ez azt jelenti, hogy addig senkinek nem állt ez a birtokában, míg Jézus el nem hozta.

Ha Jézustól elfordulunk és elmegyünk Jézustól, akkor eltávolodunk ezektől a beszédektől, amelyek az örök életet hozták számunkra.

Más szóval azoktól a szavaktól fordulunk el, amelyek itt a földön nekünk a jobb életet biztosítják.

Fel kell fedeznünk azoknak a szavaknak a fontosságát, amelyek Jézusnál vannak, és fel kell fedeznünk azoknak a szavaknak a fontosságát, amelyeket mi szólunk az életünk során.

Vagyis meg kell válogatni a szavainkat, és be kell építeni a szavaink világába azokat a beszédeket, amelyek Jézusnál vannak. Ha nem az örökkévalóság beszédei, akkor nincs szükségünk rá! Ha az örökkévalóság beszédei, akkor be kell építeni a mindennapjaink beszédébe, a párbeszédünkbe, és bele kell építeni a szavakba, amikor saját magunkról szólunk. Amikor az ember valamiről beszél, tanít, vagy magyaráz valamit, és közben kimondja, hogy – jaj nem is így gondoltam, az akkor már feljegyzésre került a mennyben is és a földön is!

De a nagy baj itt a földön van, ahol a sátán hozzáfér a szavainkhoz.  Ha az ember nem értékeli így a szavait, -lehet, hogy te megteszed és akkor nem rád vonatkozik-, amikor ezek a szavak kijönnek a számból, akkor a mennyben rögzítésre kerülnek az én könyvemben /!/, itt pedig ezek a szavak kint vannak a légkörben!!!

Kint vannak abban a légkörben itt a földön, ahol a sátán és a sötétség minden ereje hozzáfér ezekhez a szavakhoz!  És úgy képes dolgozni, munkálkodni az ördög ezeken a szavakon keresztül, mint ahogy Isten képes munkálkodni a szavakkal, amiket kimondunk, amikor az Igét szóljuk.

A kétség és a hitetlenség szavai, amiket kimondunk, a sátán képes lesz vele dolgozni az életünkben, mert rögzítésre kerültek még a mennyben is. Az ördög azonnal ráugrik ezekre a szavakra! És Isten pedig beírja a könyvbe.

Sátán elkezdi úgy munkálni az életed körülményeit, hogy azok a szavak valóságba is jöjjenek az életedben. Mit kell tennünk?

Mondod: nem tudom, miért történik mindez énvelem? Ennek a miértnek az az oka, hogy azt sem tudod, hogy tegnap mit mondtál ki, vagy a múlt héten, vagy az elmúlt hónapban, vagy az elmúlt esztendőben.

Most olyan dolgokkal szembesülünk az életünkben, hogy azt sem tudjuk hogyan jutottunk erre a pontra. Elkezdjük ilyenkor megdorgálni az ördögöt, elkezdenek keresztények keresgélni a család átkai között.

Van egy olyan mondás, hogy szálljál már le arról a magas lóról, mert igazából elfelejtjük azokat a szavakat, amelyeket kimondtunk.

Nem vagyunk tudatában annak, és nem érzékeljük, hogy mennyire fontos az, amit kimondunk. Az például, hogy hogyan beszélünk másoknak saját magunkról.

Péter azt mondta, hogy – nálad vannak Uram az örök életnek beszédei.

A meg nem újult elmével a következő történik: - amikor nehéz helyzetekkel kell megméretnünk, akkor egy-két napig visszaemlékszünk ezekre a gyönyörű örök életnek beszédeire és talán egy-két napig megvalljuk ezeket, és azután rajtakapjuk magunkat azon, hogy ezekkel teljesen ellentétes dolgokat is kimondunk.

A szívben a hit szavak, amelyeket kimondunk a szánkon, azok teszik Isten népét szabaddá. Mert az, ami megalapozódott a szívedben hit által, hittel tudod a szívedben és kimondod, az hozza Isten erejét működésbe az életünkben.  Az működik a számodra.

Így lehet az ördögöt visszaszorítani, vagy pedig meghívni az életedbe. Ha megvizsgáljuk Isten Igéjének tükrében a szavaink fontosságát, amit kimondunk, akkor látjuk, hogy az élet és a halál benne van a szavainkban. És Isten figyelmeztet, hogy válaszd az életet. Ha az életet kell választanom, akkor azokat a szavakat is meg kell választanom, amiket kimondok. És amikor pedig az ember nem érzi jól magát, vagy ha a dolgok éppen nem a legjobbnak tűnnek körülöttünk, akkor nagyon óvatosan kell megválogatni a szavainkat.

Mert amiket kimondunk, azok rögzítésre kerülnek, úgy a mennyben, mint a földön. És ha ezek a szavak kint vannak a föld légterében, akkor az ördögnek ezekhez hozzáférése van. Neked az életet, a helyes szavakat kell választani.

Példabeszédek 18/21 „Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.”

Máté 12/37 „Mert a te a beszédedből ismertetel igaznak, és a te beszédedből ismertetel hamisnak.”

Mert a szavainkból jön ki a megigazultságunk is. Hit által igazulunk meg, de egyben a szavaink által tétetünk szabaddá, a szavaink által fogunk megigazíttatni. Amikor elfogadtad Jézust, akkor az Ő munkáját, ami az életedre vonatkozik, hogy Ő megigazított téged, - azt fogadtad el a szavaid által.

Abban a pillanatban kijelentette feletted, hogy te valóban az vagy, amire Ő teremtett téged az Ő halála, temetése és feltámadása által. Tehát Őbenne van a megigazíttatásunk és a mi új életünk, valamint a szabaddá tételünk is. A te szavaiddal jelented ezt ki és kijelentett szavaid által válsz szabaddá.

Amikor jönnek a bajok, akkor szeretnél azoktól szabad lenni.

Ilyenkor figyelmezni kell arra, hogy mi az, amit kimondunk. És azt nagyon fontos megértenünk, hogy amikor a bajokkal szembesülünk és ezeket a rossz szavakat mondjuk ki, akkor a kimondott saját szavaink által a sátánnak hozzáférést engedünk az életünkhöz, hogy azokat végrehajtsa.

Hányan érjük azt meg, hogy a sátán nem képes addig ártani nekünk, amíg mi nem működünk együtt vele, az ő munkáiban.  A szavaink által tudunk együttműködni vele.

- Hogy mennek most a dolgok? - Hogy érzed magad? Hát nem túl fényesen, egyáltalán nem jól.

Inkább dicsekedj magaddal az Igében, minthogy megengedd az ördögnek, hogy az életet is kilopja belőled a szavaiddal.

Egy kis kitérőként szólok most egy izraeli neves ügyvédről, akivel a repülőtéren találkoztam, nem tudom, mikor jött ő Magyarországra, mondták neki, hogy itt nincs jogi végzettsége. Igen, de van egy kis agyam. Befogta a fiatal ügyvédeket munkára, azt mondták neki, hogy – van egy kis problémánk. Kioktatta őket, hogy – ezt soha többet ki ne mondd!

Ő mesélte ezt nekem.

Ilyenkor lezárod az agyad működését, azt mondod helyette, hogy

 – megoldást keresünk valamire.

Újra jöttek hozzá, hogy – van egy problémánk. Újra tanítgatta őket, hogy – ezt ne mondjátok többet!

És elmeséltem neki, hogy én prédikátor létemre tanítom ezt az én nyájamnak, te pedig ügyvédként tudod ezt és működteted.

És gondolkodik az ember rajta néha, hogy – hogy lehet, hogy ők olyan gazdagok? Nem vágják maguk alatt a fát!! Olyan hittel találkoztam odakint, hogy nem is képzelnétek, mi pedig próbálunk tanítani titeket, hogy mondjátok ki az igaz szavakat.

Mert az ördög ráugrik a kimondott szavakra, megnyergeli ezeket, és azon lovagol. Mit kínál neked az ördög? - A tolvaj nem egyébért jön hanem, hogy lopjon, öljön és pusztítson, mondja az Írás a János 10/10-ben.

A te szavaid által igazíttatsz meg és a te szavaid által kárhoztatsz, mondja Jézus.

Azt is meg kell értenünk, hogy honnan hová kerülünk, amikor megigazíttatunk, mert Jézus itt arról beszél, hogy szabaddá lehetünk. A szavaid által szabaddá lehetsz. Ez a szabaddá lenni ez nem csak egy magában lévő gondolat, hanem azt is végig kell gondolnunk, hogy valahonnan kiszabadíttattunk, és valahová kerülünk. Tehát nem csak kiszabadíttattunk, és magunkra hagyattunk, hanem valamiből valamire lettünk megszabadítva.

Vagyis a szavaid meghatározzák, hogy onnan kiszabadultál és meghatározzák, hogy az, amire az Úr téged ki akar hozni, oda be tudsz-e menni?

Mindez a mi szavaink által megy előre.

Egy asszony, aki gyógyulást keresett, azt mondta teljes meggyőződéséből, hogy amíg meg nem gyógyulok, addig ki nem mondom, hogy meggyógyultam, amíg beteg vagyok, addig nem fogom mondani, hogy meggyógyultam. Ez a józan paraszti ésszel való gondolkodásból ered. De amíg ilyen testi gondolkodásmódban vagyunk és nem az Igében, addig soha nem leszünk szabaddá attól, amiben vagyunk. És valószínűleg az ilyen kötések miatt, hitetlensége miatt került a sírboltjába.

Tehát mivel izraeliekkel volt dolgom, ezért vissza kellett mennem az Ószövetségbe és a Tórából kellett tanítanom őket. Elmondtam, hogy azt mondja az Írás, hogy – hagy mondja a gyenge azt, hogy erős vagyok!

Róma 5/9 „Minekutána azért most megigazultunk az Ő vére által, sokkal inkább megmenekülünk a haragtól Őáltala.”

A vér által van a mi megigazulásunk. Ezt meg kell vallanunk, hogy az Ő vére által van a mi megváltásunk a szellemi halálból az örök életbe. Ezeket a szavakat megvallom Uram és használom őket célirányosan.

Ugyanúgy szabaddá tétettünk azoktól a bajoktól, amelyek le akarnak minket húzni. Amikor a bajok kopogtatnak az ajtón, - ezek a bajok nem fognak engem elsodorni. A betegségek és a kórok nem fognak engem elsodorni, - azért, mert mi szabaddá tétettünk valamitől, hogy valahová kerüljünk.

Ezért úgy fogok csak szólni, mintha én már mindabban benne lennék, abban járok és abban élek. Isten királyságában élünk, Isten királysága a földön van, tehát mi Isten királyságában itt a földön élünk, járunk és szólunk.

Megszabadíttattam a sötétség birodalmából és átvitettem az Ő szerelmetes Fiának királyságába, most, itt a földön! Tehát már nem tartozunk a bűnnek a kietlen pusztaságába. Istennek a Fia ragyogtatja meg az Ő orcáját rajtam, - ezt mondanod kell. Az Ő kegyeltsége van rajtad, mert Ő kihozott téged onnan és ezért te most valami újban vagy benne. És úgy beszélünk, hogy az Ő kegyeltsége valóban rajtunk van. Megváltást kaptam a törvény átkától, a sátán minden erejétől, ezért így járok és így beszélek!

Úgy beszélek, hogy – Isten királysága most bennem van.

Ahogy Péter mondta, hogy – Uram hová mehetnék? Örök életnek beszédei vannak tenálad.

Jézus pedig maga tanítja, hogy – a te beszédeid által tétetsz igazzá, szabadíttatsz meg.

Vagyis megszabadultál valamitől, megmenekültünk, nézd meg itt a

Róma 5/9-ben olvastuk, hogy megmenekültünk a haragtól Őáltala. 

Az Úr mérge, haragja, ami egy napon eljön a földre, mindattól Őáltala kivétettünk, megmenekültünk attól, szabadok vagyunk. Megszabadultunk Isten haragjától most ebben az időben és majd abban, ami eljövendő. És az Úr Jézus vére által az ördög minden ravaszságától is szabadok vagyunk.

És Jézusnál vannak azok a szavak, amelyek biztosítják számunkra ezt a szabadságot, és mi ragaszkodunk azokhoz a szavakhoz.

Mert a szavakban van az élet és a halál ereje, a nyelv hatalmában. Azok a szavak, amelyeket Jézus szól, azokban élet van, az Ő szavaiban egészség, az Ő szavaiban gyógyulás van, az Ő szavaiban gyarapodás van.

Izraeli kintlétünk során, mindenkinek megjelentetett, hogy gazdagság jön hozzánk.

Nekem is volt egy álmom, és ha én álmodom arra emlékszem is, mert általában nem szoktam álmodni. Az álmom pedig, hogy gyülekezetünk egyik tizedfizető tagja, nagyon meggazdagodott és nem a lottóval. Azt mondtam magamnak, hogy ez a dolog most egyszer és mindenkorra megtört és ez jön hozzánk. Dúsgazdag lett.

Egy másik, aki kint volt, mondta, hogy negyven millió dollár jön az egyházunkhoz, gazdag egyház leszünk!

El fogom nektek magyarázni, hogy ez hogy is történt, mi volt a kiváltó oka ennek.

Visszakanyarodunk a

Példabeszédek 4/20-22 “Fiam az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség.”

Vagyis meg kell válogatni a szavainkat. - Hogy vagy éppen? És meg fogom mondani, hogy mi jön ki a szádon: a legutóbbi nem éppen kellemes megtapasztalásodat fogod mondani, - ez az átlag válasz. Ez az első, ami kijön a szánkból ilyenkor.

Róma 10/8-ban olvassuk, hogy közel van hozzád az Ige, a te szádban és a te szívedben, a hitnek a beszéde, amelyet mi hirdetünk.

Ezek a szavak, kell, hogy legyenek a szádban és a szívedben. Tehát olyan szavaid lehetnek csak, amelyek az életet a minőségében képviselik. Nem olyan szavakat mondunk ki, amelyek megkötöznek minket, fogságba visznek minket, azokat a súlyos dolgokat hozzák, amelyeket nem akarunk, hanem azokat a szavakat mondjuk ki, amelyek a teljes üdvösségünket, az újjászületésünket hozzák.

A 9-es versben tanít minket az Ige erről, hogy – mert ha te a száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.

Régóta tervezem, hogy a szavakról tanítok és ez a legjobb megközelítése.

Zsoltár 19/14 “Legyenek kedvedre valók szájam mondásai és az én szívem gondolatai előtted, oh Uram, Kősziklám és Megváltóm.”

Ebből nyilvánvalóvá válik, hogy vannak szavak, amelyek Istennek kedvére valók, elfogadhatók és vannak, amelyek nem elfogadhatók előtte.

Nem kedvére valók az Úrnak, nem tudja elfogadni azokat a szavakat.

Keresztények szeretnek az ágyban feküdni és siránkozni és mindenféle dolgot kifröcskölni a szájukból. - Így érzem magam néhanapján!

Ez a hústest, ami így megnyilvánul.

Vannak szavak az imaéletünkben is, amit Isten nem tud elfogadni. Az emberek általában a problémáikat sorolják Istennek, de ez sehol nincs megírva a Bibliában, hogy ezt tegyék. Az van megírva, hogy szóljunk a problémáinkhoz, mint egy hegyhez, hogy – keljen fel és vesse magát a tengerbe, tűnjön el az életünkből!

Ezek a szavak, amiket ilyenkor kimondunk, a földön is rögzítésre kerülnek és a sátán igen nagyon figyel ezekre. Nagyon figyel azokra a szavakra, amelyeket saját magunkról mondunk ki. Az ablakon fülel befelé, hogy mit mondasz ki reggel, mert tevékenykedni akar az életedben. Az biztos, hogy nem a szomszédod után akar hadakozni, hanem téged akar megkaparintani. Nem a szomszéd szavaira kíváncsi, hanem arra, hogy te mit mondasz ki a száddal.

Ha úgy ébredsz fel reggel, hogy úgy érzed magad, mintha egy teherautó gázolt volna át rajtad, - mit mondasz ki ilyenkor?

Ilyenkor tagadod meg azt, hogy az, amit érzel, az meghatározza azt, hogy mit mondasz ki a szádon.

Ugyanis bármi történjen veled, amit ilyenkor először kimondasz, az lesz meg neked.

Soha nem kérdezem meg magamtól, hogy most hogy érzed magad? Megparancsolom a testemnek, hogy – az Ige szerint így kell érezned magad!

Mert több mint győztesek vagyunk! - Legyenek kedvedre valók szájam mondásai és az én szívem gondolatai előtted, oh Uram, Kősziklám és Megváltóm.

Ha defektes lett az autó mit fogsz mondani, vagy ha rácsaptál az ujjadra a kalapáccsal? Nem akarjuk hallani azt, amit ilyenkor kimondunk ugye?

Olyan dolgokat szabad csak kimondani, ami elfogadható az Úrnak abban a pillanatban - az Úr az én megvédelmezőm, Ő az én oltalmazóm, minden utamon gyarapodóvá tesz Isten és megvédelmez engem.

Azok a szavak, amiket Isten feljegyez, amiket te kimondtál, azokat tudja végrehajtani a te életedben. Tudjuk, hogy a kereszten az Úr Jézus bevégezte a megváltását, a te életedben ez a megváltás még nem végeztetett be teljesen. A hitnek a szava által tudjuk ezt megvalósítani az életünkben.

Ebből az igeversből kivilágosodik, hogy vannak olyan beszédek, szánknak olyan mondásai, amelyek nem kedvesek, amelyeket nem tud elfogadni Isten. Ha én éppen kritizálom a másikat, azokat a szavakat az Úr nem tudja elfogadni. De a sátán elfogadja és használni is fogja ellened. És utána kezdesz megértést kapni, hogy mi is történt. Tehát a szavak, amiket kimondtál, ellened fordulnak!

Isten soha nem fog kevésbé szeretni attól, de ezeket a hitetlen és kétség szavait nem fogja tudni elfogadni tőlünk. Nem fogja elfogadni ezeket a dolgokat, amelyeket kimondok, és amelyeket teszek. Soha!

Most tesszük fel azt a kérdést, hogy miért történnek rossz dolgok, jó emberekkel?   Valóban jó családtagok, jó dolgozók, becsületes emberek. Miért történnek velük rossz dolgok? Valahol kimondtak olyan dolgokat a szájukkal, amelyek Istennek nem voltak elfogadhatók. Ezek a szavak feljegyzésre kerültek a mennyben és a földön. Az ördög az, aki ezeket a szavakat felhasználja a jó emberek ellen is, és az az ember nem is tudja, hogy ez történik vele.

Az emberek ilyenkor hajlamosak feltenni azt a kérdést, hogy vajon miért történik ez a nyomorúság azzal az emberrel, mikor ő olyan jó?

Nála jobb szomszédunk soha nem volt. Nála jobb embert nem is találnál a földön és nem értem, miért történnek vele ezek a dolgok?

Szavak és szavak és szavak által történnek. Ha hiszitek, ha nem ez így történik.

Prédikátorok 5/2 “Ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te szíved ne siessen valamit szólni Isten előtt, mert az Isten mennyben van, te pedig e földön, azért a te beszéded kevés legyen. “

Ne gyorsalkodjál! Ne mondd ki gyorsan, ne verj fel hullámokat a száddal. Szavakról beszél. Ne használd a félelem szavait sem, vagy olyan dolgoknál ne szólalj meg, amelyek esetleg ijesztően hatnak rád, és a te szíved ne siessen valamit szólni Isten előtt.

Vagyis az elmédből semmit ne szólj túl gyorsan Isten előtt, mert a te Istened a mennyben van és felírja, amit kimondasz. Te pedig a földön vagy, itt pedig a sátánnak van hozzáférése a szavaidhoz, amiket szintén feljegyzett.

Azért a te beszéded kevés legyen! - Itt van a bölcsesség!!

Tehát a te szavaid az örök életet hozzák csak.

Ha valaki elkezdi gyakorolni ezt a tanítást, amit most itt hallott, akkor megeshetik vele, hogy a szótárának az 50, vagy 75 %-át le kell majd vágni, el kell hagynia. Felére nem lesz szüksége annak, amit eddig beszélt. Mert a szavainkat meg kell válogatni, élet vagy halál van benne, ha hisszük, ha nem!

Mindegy, hogy az emberek hiszik ezt az Igét, ami le van írva, vagy nem hiszik. Ugyanúgy működik, az Igét nem fogja megváltoztatni az, hogy te miben hiszel, vagy te mit gondolsz az Igéről, az nem fogja megváltoztatni Istent és az Ő Igéjét, mert az változtathatatlan.

Az Igét nem fogja befolyásolni, hogy te hiszed azt vagy sem.

Kaptunk Izraelben is Igét és a Zsoltárok 39 fejezetéből az 1-es Ige.

Zsoltárok 39/1 “Mondám, nosza vigyázok útjaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel, megzabolázom szájamat, amíg előttem van a gonosz.”

Izraelben jött hozzám ez az Írás és gondolkodtam, hogy vajon miért jön ez ilyen erősen hozzám. És rövidesen megjelent valaki, aki rálépett a kis ujjamra, a szavait illetően és teljesen elvesztettem az uralmat a szám felett. Akkor megtanultam, hogy mit jelentett ez az Írás. Az Úr figyelmeztetett.

Amikor a gonosz ellened jön, akkor kell őrizni a nyelved!

Amikor kritizálsz valakit, akkor te követsz el bűnt. Nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy mit mondunk ki a másikról.

Példabeszédek 12/13 “Az ajkaknak vétkében gonosz tőr van, de kimenekedik a nyomorúságból az igaz.”

Nagyon sok idevonatkozó meggyőző igevers van a Bibliában.

Isten így működik. Tudjuk a Márk 11/23-ból, ha valaki ezt mondja ennek a hegynek! Háromszor van benne a – mond és egyszer a hisz!

Ez mond valamit nekünk.

Ha végiggondoljuk ezeket, nagyon sokat fog nekünk segíteni.

Szólni kell a problémához!

Zsoltár 66/18 “Ha a hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram.”

Ez a legnagyobb akadálykő az életünkben! - A meg nem bocsátás!

Ez a – nem fogom elfelejteni, nem fogom megbocsátani!  Azért, mert az a testnek nem kedves és az emberek nem akarják a hústestüket alárendelni az Igének.

Keresztre kell feszíteni a testet, alá kell vetnünk. Pál azt mondja, hogy én a szellemi ember megsanyargatom és alávetem a testemet, nehogy én magam méltatlanná váljak. Tehát a hústestet meg kell feszíteni.

 I. Korinthus 9/27-ben találjuk.

Mert különben én válok méltatlanná, kivetetté. Mindannyiunknak foglalkoznunk kell tehát a hústesttel.

Ha hamisságra néztem volna a szívemben, meg nem hallgatott volna engem az én Uram.

Mi az, amit gonosznak tekinthetünk a gondolati életünkben? Ezek a gonosz gondolatok előjönnek szavakban. Azután az következik, hogy az Úr nem hall meg minket. El kell tehát dönteni az életünkben, hogy milyen szavakat választunk.

Most pedig szeretnék még itt valamit megjegyezni, hogy – mi kell ahhoz, hogy valaki Isten felkentjévé váljon?

Mert egy változás lesz a Krisztus Testében! Izraelben kaptam ezt az Úrtól, és el akarom mondani nektek. Nagyon szomorú voltam. Ahhoz, hogy az ember felkent lehessen, ahhoz nagyon komolyan kell venni Istent, legalább egyszer az életünkben. És néhányan annyira testiekké váltatok, hogy szinte teljesen mindegy mit tesztek, és nem vagytok még felkenve! Prédikátorokról, szolgálókról beszélek és tudjátok is.

És most ezt fogom elmondani.

Horváth Erikával imádkoztunk kint Izraelben és fogtuk a kezeidet egyik és másik oldalról és érzékelni lehetett, hogy a tenyere olyan forróvá válik, mint a miénk is szokott lenni.

Mit jelent ez? - Hogy ő felkent már!

Mondtam neki, hogy itt az ideje, hogy kimenjen és elkezdjen imádkozni a betegekért.

Felkent evangélistáink is vannak, de ez nem elég. Sokkal többen vannak az elhívottak. A ház tele van a prédikátorokkal.

Mondja az Ige, hogy – Isten hamarosan szétzúzza a sátánt a ti lábaitok alatt. Hamar! Ez az Ige neked van Erika!

Tehát amikor beszélgettem ezzel az izraeli ügyvéddel, tőle is visszahallottam az Ige igazságát, hogy amikor odajönnek hozzá a munkatársai, és azt mondják, hogy – problémával ütköztünk, akkor elzárjuk az agyunknak és a gondolatainknak a síkját, hogy megoldás jöjjön.

Ha az ember hústestben van, akkor saját magát korlátozta be.

Én magam a következőt tettem, - ez már nem fiatalok gyülekezete, ti már felnőttek vagytok. Sőt már nem is fiatal felnőttek vagytok, mert ez megint csak korlátoz benneteket egy síkon, mert mikor fogtok kijönni a fiatalságból? Tehát ez, hogy ifjak, fiatal felnőttek gyülekezete, ez most már megszűnt, én magam javasoltam ezt és most megigazítom magam ebben, megtérek ebből, nincs ilyen.

Elmondom a prédikátorokról, hogy képesek ők is testiek lenni. Akadémikus utakon képesek haladni, manipulációkba esnek és nincsenek felkenve még. Lehet, hogy elhívottak, ezt nem kérdőjelezem meg. Istennek a felkenetéséről beszélek. Az úton vagytok.

Sokakat láttam, voltak, akikre az elmúlt évben tettem a kezem, hosszú idő után fogadták a kenetet, lehet, hogy részben az én hibám, hogy csak most tettem rájuk a kezem, de amikor az Úr mutatja, akkor teszem. Az Úr keresi ezt a felkenetést, hogy kit kenhet fel, nektek pedig Őt kell keresni ebben.

A hústestnek a természete, az – én, és az én, és a nekem, ez felmagasztalja. Egy másik dolog, amit nem szeretek, ekkor is hústestben vagytok és mondjátok, hogy – az Úr mondta nekem. Itt egy nagy rúgás következik, mert kevélység van benne. Helyesen: - úgy hiszem, hogy az Úr azt mutatta nekem.

Így jobban hangzik. Nekem is meg kell ebből térnem.

Mert sokszor megtudtam utólag, hogy nem az Úr mondta nekem, csak úgy gondoltam.

A felnőtt korú lányaimnál is eljött az idő, hogy eljöttek abból az úgymond fiatalok gyülekezetéből és elmentek egy 70 év feletti felkent szolgáló szolgálatát tanulni.

Ezt kell tennetek, meg kell tanulni a kenetet, a többi az mind jönni fog!

Jönnek az emberek, jön a pénz, ami szükséges, jön a népszerűség, hírnév, ami szükséges hozzá. Minden jön hozzá, és azok fogják megszerezni. Mert az Úrnál valóban meg van a gyarapodás.

És most el akarom mondani, hogy mi történt, mert a ti pénzeteket adtuk oda a szegényeknek, amit adakoztatok.

De előtte még elmondom nektek, hogy nagyon figyeld a gondolataidat! Mert a gondolataid szavakban jelennek majd meg, figyeld a szavaidat, mert a szavaidból cselekedetek lesznek, és figyeld a cselekedeteidet, mert a cselekedeteidből szokások fognak kialakulni, figyeld a szokásaidat, mert abból meg lesznek a jellemvonásaid határozva, és a jellemvonásaid pedig meghatározzák a sorsodnak az útját!

Mondtam már ezt előzőleg is. Tudnék erre kiváló példákat mondani, hogy ez így működik, de ezt később teszem meg.

Tehát most jön a történet, hogy az a pénz, amit adakoztatok a szegényeknek, kivittük Izraelbe. Annak egy részét elajándékoztam, és még maradt belőle. Nagyon jó történet jön, hallgassátok meg.

Fel szoktunk sétálni egy olyan ortodox zsidó negyedbe, ahol a legvallásosabb ortodox zsidóság lakik. Egy utcácskába van ez a szállodától nem messzire.

Kis boltok vannak ott, a gyerekek, amikor jönnek vásárolni, akkor nem hozzák a pénzt, hanem minden családnak van egy kartona és felírják a tartozásukat.

Éreztem, hogy ez alkalommal nem akarom ezt a pénzt egy szervezetnek odaadni, nem akartam, hogy ennek egy részét pl. munkabérekre fizessék ki. Bementünk ebbe a kis üzletbe és az üzlet tulajdonosa beszélt magyarul. Egy 70 éves emberke. Elővette a kis kartonját, telefonszámok voltak rajta és kezdte hívni a vásárlóit. Akit éppen csörgetett, amikor mi bementünk az üzletbe annak már kb. fél millió forintra növekedett az adósága így.

Nálunk is van ilyen mentalitás vidéki boltokba, hogy akik nem tudnak éppen készpénzzel vásárolni, annak adnak hitelbe.

Tehát ott Izraelben ezek az emberek szigorúan vallásosak nincs keresetük, nem dolgoznak és legalább öt gyermek van egy családban. Folytatják a szokásaikat. Rögtön felajánlottam egy bizonyos összeget, hogy írja jóvá a családnak, de azután ott hagytam az egészet. És akkor elkezdte jóváírni a családoknak, egyiknek 40 ezer forintnyi összeget írt jóvá a kartonjára és így tovább. 

Most tehát egészen biztos vagyok abban, hogy a pénzetek, az adományotok valóban a szegényekhez jutott el, és már el is költötték.

És ami most következik, hogy a következő reggel elment ennek a híre abban az egész negyedben, mert nem rabbihoz ment a pénz, de a rabbik is megtudták, hogy pénzről van szó. És az izgatottság a szívükről megérintett engem szellemben, ahogy lendületet kaptak. Mert a semmiből jött hozzájuk ez a pénz, nem tudtak róla. Ugyanígy jön hozzánk is a pénz majd, az aratás sokszorosan. Az imakörben nagyon sokan kaptak kijelentést, hogy váratlan, természetfeletti pénzek jönnek. És az én álmomban is megjelent, hogy óriási összeg fog jönni, valamelyik tizedfizetőhöz és megnyílnak ezek az ajtók az életünkben az anyagiakra, - és ők pedig ott kint sokan törvény alatt szenvednek, kötésekben és szó szerint nyomorognak.

Egy csodálatos dolog, hogy képesek voltunk őket megáldani. Ők jeleket várnak Istentől és ez egy csodálatos jel volt nekik Istentől, hogy valaki gondolt rájuk. Részemről pedig egy megnyugvás, hogy hová került az, amit gyűjtöttünk a szegényeknek. Ugyanis, ha a szegényeknek gyűjtünk, akkor szeretnénk is, hogy hozzájuk jusson az.

Jó földbe kerültek tehát a magok. És óriási jelek jönnek az életetekbe, hatalmas áttörések, mindenkinek az életében meg fog jelenni, mert ez a mag be van vetve a földbe.

 

Dicsőség Istennek! Áldjuk az Urat!              Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL