2014.01.31.  

NE OKOLD A MÁSIKAT 3.

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2014. január 26.

 

Drága Mennyei Atyám, köszönjük az Igét, köszönjük az áldásaidat. Követeljük, hogy anyagiak, munkahelyek jöjjenek hozzánk, jó fizetés, gyarapodás, hogy minden szükség betöltessék a jelenlévő életekben, a Jézus nevében. Köszönjük, hogy az Igéből megértést vehetünk, köszönjük a gyógyító kenetet, a gyógyító ajándékokat, hogy működésben vannak. Az erősség jön hozzánk, és a gyengeség eltávozik!

Gyógyulás lesz a térdekben, a gyenge térdek megerősödnek. Minden dicsőséget Néked adunk Atyám azért, hogy ennyire szeretsz minket, és mindezt elvégzed. A csontokban, a gerincoszlopban követeljük a tökéletes működést, hogy kiegyenesedjen az Igével. Megtiltjuk az idegbecsípődést, a Jézus nevében, tökéletes működéseket szólítunk elő. Ámen!

A tüdőbe jött a gyógyulás az összefogott hitünk által. Köszönjük Atyám, hogy a tüdőben is megszűnnek a problémák a Te jóságodból! Hatalmat veszünk most Atyám és megparancsoljuk az örök életnek, hogy áradjon a testekbe, és hozzon gyógyulást és szabadulást! És minden betegség és gyengeség, erőtlenség eltávozzon az életekből Atyám, a Jézus nevében. Megköszönjük, hogy minden imánkat meghallgattad és megválaszoltad, a Jézus nevében. Ámen.

Gyarapodásról lévén szó, az embernek azt kell megérteni, hogy van a magvetés ideje és az aratás ideje. De ennél még fontosabb, hogy az alapokat levessük. Ma erőteljesen segít minket, hogy megnézünk majd egy-egy igeverset más fordítás szerint is. A magyarázatos fordításhoz hasonlít ez a fajta Biblia, amit majd ma elétek tárunk. Bár legtöbbször a King James Bibliánk szerint prédikálok, de nagyon jó, ahogy hozza a fordítást.

János 13,34-35.

34. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.

35. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.

Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket – mondja Jézus. Szeresd a felebarátot, mint tenmagadat, mint önmagadat [szólt az ószövetségben], de ez most az új parancsolat itt [az újszövetség idejére].

Ha az ember magát nem szereti úgy, ahogy kell, akkor a felebarátot sem tudja, tehát ez nem elegendő útmutatás sokaknak. Isten szeretete, szerelme azonban kiöntetett a mi szíveinkbe – mondja az Írás. Méghozzá Isten Szelleme által öntetett ki ez a szeretet, ami abban segít minket, hogy Isten gondolatai szerint gondolkodjunk, továbbá Istentől vegyük a gondolatainkat, és úgy gondolkodjunk.

Ugyanis az érzékszerveink nem támogatnak minket abban, hogy úgy járjunk, amiként Isten járna. Isten dolgai a szellemünkön keresztül jönnek hozzánk. Az elménk vagy az érzékszerveink nem automatikusan szabják magukat ezekhez a dolgokhoz.

Csak a szellemünk képes arra, hogy ezt a kapcsolatot fogja Istennel. Ezért arra kell törekednünk, hogy az elménket, az értelmünket és az érzékszerveinket Isten dolgaira hangoljuk, és Istentől vegyük a dolgainkat. Ezért a szellemünkből kell tudnunk uralni az elménk dolgait és az érzékszerveink, az érzékelésünk adta dolgokat.

Az 1Korinthus 9,27-ben Pál tanítja, hogy alávetem a testemet, uralom alá vetem a testemet, mert még másoknak prédikálok, én magam kivetett ne legyek. És ez az „én”, akinek ezt meg kell cselekednie, az a szellemi embere.

A külső emberünk dolgai mind az alapján működnek, amit a szellemi ember parancsol, vagy diktál neki. Ezért van arra nagyon nagy szükségünk, hogy Isten Szelleme – aki bennünk lakozik – vezéreljen minket, és így az Ő természetének jellemvonásaiból eredően jöjjön például a növekedés, és a mi fejlődésünk onnan fakadjon.

Mert Ő fog minket így megváltoztatni egyik szintről a következő szintre. Tehát Isten úgy tervezett minket, hogy mindig a csúcson legyünk. Vagyis ez azt jelenti, hogy sikeres életet éljünk, egy dicsőséges életet éljünk itt, és hogy boldog életünk legyen.

Az emberek ugyanis nem boldogok, és sokszor nem tudják, hogy vajon miért nem? Legtöbbször a boldogtalanságuk miatt másokat okolnak. A környezetüket, a szomszédjaikat, a családtagokat okolják, de ez egyetlen dolgot sem fog megváltoztatni így az életünkben.

De lehetünk sikeresek és lehetünk boldogok, és élhetünk egy dicsőséggel teljes életet, mert ezt adta nekünk Jézus. Örök életet adott nekünk. Először a normál fordítás szerint fogjuk most olvasni az:

1Péter 3,10-11.

10. Mert aki akarja az életet szeretni, és jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot:

11. Forduljon el a gonosztól, és cselekedje a jót; keresse a békességet, és kövesse azt.

A TLB fordítás [The Living Bible] azt mondja: Hogyha szeretnél egy boldog és jó életet magadnak, akkor a nyelvedet vedd az uralmad alá, és az ajkadat őrizd attól, hogy hazugságot szóljon.

A 11-es versből pedig az a gondolat jön elő, hogy Isten már tudta előre, hogy úgyis meg fogod cselekedni azokat a téves dolgokat. És ami csak szükséges ahhoz, hogy békességed legyen, azokat cselekedd meg.

A 12-es verset megint egy más fordításban mondom. Különböző fordításokat használok, hogy legérthetőbben jöjjön elő, hogy mit mond itt az Írás.

12. Mert az Úr figyeli az Ő gyermekeit…

Ezért akarták Jézust megkövezni, mert Jézus az Atyjának nevezte Istent. És megkérdezte tőlük, hogy vajon miért akartok engem megkövezni? Erre az volt a válasz, hogy azért, mert így egyenlővé teszed magadat Istennel. Gondolkodjatok ezen, hogy az Úr figyeli, és gondot visel az Ő gyermekeiről, és figyelmez az ő imáikra.

És megkeményítette az orcáját azok felé, akik gonoszt cselekszenek. – Ez a 34-es Zsoltár 10-12. verseiben olvasható.

A Message fordítás szerint, ami egy üzenetes formában hozza az Írást, olvassuk végig az eddig olvasott részt a:

1Péter 3,8. 10–12. Message

8. Legyetek készségesek az összhang megteremtésére, legyetek megértőek, szeretetteljesek, könyörületesek és alázatosak.

10. Ha valaki élvezni akarja az életet, azt akarja látni, hogy jóval telnek meg napjai, így tegyen: Ne mondjon semmi gonoszt vagy megbántót,

11. Utasítsa el a rosszat és gyakorolja a jót; minden erejével azon legyen, hogy békességben legyen.

12. Isten mindezekre helyesléssel tekint, meghallgatja, és meg is válaszolja az ilyen ember kéréseit; de hátat fordít azoknak, akik gonoszul cselekednek.

Aki szeretné az életet élvezni és szeretné, hogy jóval teljenek meg a napjai, így kell, hogy tegyen. Ne mondjon semmi gonoszt, vagy megbántót, utasítsa el a rosszat, a gonoszt és gyakorolja a jót. Vagyis ki kell magunkat képezni abban, hogy a jót cselekedjük. Minden erejével azon legyen, hogy békességben legyen.

Isten mindezekre, amiket itt felsorolt, az Ő helyeslésével tekint. Meghallgatja és megválaszolja az ilyen embernek az imádságait, de hátat fordít azonban azoknak, akik gonoszt cselekszenek.

A kérdés úgy merül fel, hogy akarod-e, hogy a te napjaid mind jóval teljenek meg? Akkor ezt kell tenni. Isten pontosan megmutatja, hogy mit kell tenni, hogy teljesen boldog életet tudjál élni. Én hiszem azt, hogy képesek vagyunk arra, hogy az életünket teljes boldogságban éljük. Akkor arra kell törekedned, hogy semmiféle gonoszt vagy rosszat ki ne mondjál senkivel kapcsolatban.

Arról van itt szó, hogy miként beszélsz másokról, ne mondjál semmi bántót, vagy gonoszt senkiről, mert Isten az ilyen gyermekeinek az imádságait hallgatja meg. Miért hallgatja meg? Azért, mert szeretné meghallani, hogy mit imádkozol, és amit csak kérsz, azt szeretné megválaszolni, be akarja teljesíteni.

Írja a Bibliában mindenhol, hogy meghallgatja az imáinkat. Meghallgatja a szánkat is! A pusztaságban is hallgatta, hogy mit mondanak. Ugye, az lett volna az Ő akarata, hogy bemenjenek az ígéret földjére, de mivel nem úgy beszéltek, azt mondta, hogy azt fogjátok megkapni, ami kijött a szátokból. És mi is azt kapjuk Istentől, ami kijön a szánkból.

1Péter 3,8. Message

8. Legyetek készségesek az összhang megteremtésére, legyetek megértőek, szeretetteljesek, könyörületesek és alázatosak.

Legyetek készségesek az összhang megteremtésére, megértőek legyetek egymással, szeretetteljesek, könyörületesek, alázatosak. Mindenkire vonatkozik, nincs kivétel ez alól. Ne álljatok bosszút. Ne legyen éles a nyelvetek.

Ne legyen benne szarkasztikus [gúnyos, ironikus] mondás, hanem helyette áldjátok a másikat. Tehát az a mi munkánk, a feladatunk, hogy megáldjuk a másikat, és akkor egy áldás leszel, és te is áldott leszel.

A 10-11. versekben az a három fő pont közül, amit ki kell elemeznünk, az első: ne próbáljunk valaki más lenni, mert akik magukkal nem megelégedettek, vagy nem teljesek magukkal, azok arra törekszenek, hogy valaki mást próbálnak leutánozni. Vagyis ne azon gondolkodj, hogy bárcsak olyan lehetnék, mint az a másik.

Amikor Ausztráliában éltem, abban az időben Diana hercegnő volt a példakép. Minden fiatal lány olyan szép, és vonzó akart lenni, mint Diana. És nem szabad, hogy az ember azt kívánná magában, hogy bárcsak az életem más lenne.

Arról beszélünk, hogy megváltozik az életed. Isten azt akarja, hogy te magad növekedj fel, és így változzon meg az életed. Így teremtett téged. Azt akarja, hogy felnövekedj és Istennek egy fia légy. És mindegy, hogy mi volt a múltadban, nem számít semmit sem.

El nem tudod képzelni azt, ahogy például engem neveltek, mert itt az országban nincs ahhoz hasonló. Ugyanis a mentalitás teljesen más. A világon bármerre jársz, az Ige ugyanígy működik.

Tehát először is értékelned kell saját magadat. Ha nem tudsz magadra úgy tekinteni, hogy érsz valamit, akkor a másikat sem tudod úgy megtisztelni. Vagyis magadban meg kell bíznod. Ez egy nagy tématerület, nem fogunk rá kitérni. De ha magaddal nem tudsz elégedett lenni, akkor senki mással szemben sem tudsz az lenni.

Az első, akivel foglalkoznod kell, az te saját magad vagy. Meg kell értened, hogy Isten szeret téged, és Istennek értékei vannak benned. És nincs még egy olyan teremtménye Istennek, mint te. Tehát, igenis értékes vagy Istennek.

Ha Istennek értékes vagy, akkor saját magadra is úgy tekints, hogy értékes vagy. Isten nem akarja, hogy két ember teljesen egyforma legyen. Nem is lehetne, nem is lehetnél olyan, mint a másik.

Isten, különböző módokon fejezi ki magát, rajtunk keresztül. És ebben a világban ez az életnek a szépsége, hogy az emberek annyira másmilyenek. A színek is különbözőek, ugye nem minden fekete és fehér a világban. Nézzétek meg a gyönyörű színeket a világban.

Most kaptam egy email-t, amelyben rodeó képeket küldtek. Amikor a bikát kell megülni. Négy éve én magam is elmentem egy ilyen igazi élő bikaviadalra, mert ajándékba kaptam jegyeket. És a két lányommal együtt, nem a Copeland összejövetelre mentünk el, hanem megnéztük ezt. Én már kisgyermek koromban, már négy évesen jártam ilyen bikaviadalra.

Édesanyámnak az volt az egyetlen kikötése, hogy bármi lehetek, csak erre ne adjam az életemet, mert általában az lett a vége, hogy ezek az emberek megsérültek, súlyos csonttöréseket szenvedtek és nyomorékok lettek. De egy ilyen vadállatot megfékezni és megszelídíteni, az egy hatalmas diadal. Visszatérünk azonban a jegyzetekhez.

Amit mondani szeretnék, hogy mindannyian egymástól különbözőek vagyunk. A te felelősséged ott van, hogy amit Isten rád bízott, abból a legjobbat hozd elő. Vagyis mit fogsz termelni a te kiskertedben? Ez tőled függ. Milyen termést fogsz előhozni a te életeddel? Mert, amit elvetsz ott, azt le is fogod aratni.

Ugyanis az jön elő termésként, amit bevetettél a földbe. Ha jó magokat ültettél, akkor bizony jó lesz az aratás is. Olyan még nem történt az emberrel, hogy kukoricát vetett a földbe, és mangót aratott volna. Így van ez, amit vetünk a földbe, azt fogjuk aratni is. Hogyha öröm magokat, boldogságot munkálunk az életünkben, akkor azt fogjuk aratni is.

Tehát meg kell vizsgálni, hogy a szívünkbe, a személyiségünket tekintve, miket vetünk be. Hogyan lehet önmagamnak így elvetni? Jézus tanította, hogy a szavaink, azok magok. A szavak hozzánk jönnek azáltal, hogy mit hallgatunk meg. A szavak hozzánk jönnek úgy is, hogy mit olvasunk. A szavak hozzánk jönnek úgyis, hogy mi az, amit nézünk, és szavak jönnek hozzánk üzenetek formájában.

Ezek tehát emberi lényektől, a környezetünkből jönnek hozzánk. Szavak jönnek hozzánk folytonosan. Ezek az üzenetek, amelyek minket érintenek, magok formájában leülepednek a szívünkben. Ezek azok a magok, amelyek bevettetnek a szívünkbe, és meg fogják határozni a jellemvonásainkat, a jó vagy rossz jellemvonásainkat.

Mert az, amik ma vagyunk, az nem véletlenszerűen jött elő, hanem annak a magvetésnek az eredményeképpen jött elő, amit te vagy mások vetettek oda. Ahogy növekedtél fel, milyen magok kerültek oda, annak az aratását éled ma.

Az iskoláidnak, hogy ott mit kaptál, a szüleidtől, hogy mit kaptál, hogy mit kaptál az ország dolgaiból. Ezeket te befogadtad, az érzékszerveiden keresztül fogadtad be. Tehát nem az a fontos, hogy ezek az üzenetek miként jöttek hozzád, de hozzád jöttek, ez a lényeg. És hogyha beléd kerültek, azoknak a magoknak az eredményeképpen vagy ma, ami…

Így tehát, kiigazításokat kell tennünk! Hogyan lehet ezeket a kiigazításokat megtenni? Úgy, hogy új magokat helyezünk be az életünkbe. Így lehet a kiigazításokat elvégezni. Ezeket nem vagyunk képesek véghezvinni csak ima által, vagy siránkozás által, illetőleg másoknak beszélünk róla. Nem!

Meg kell hozni a kiigazításokat ugyanúgy, mint ahogy először is, mint amiből előjöttél. Magokból jöttünk elő. Magokat vetettek az életünkbe. A magok szavak. Most én is magokat adok át neked. És te ezek alapján egy döntést hozol, hogy elveted a szívedbe, vagy hagyod, hogy leperegjen rólad. Isten azt szeretné, hogyha az Ő tulajdonságai, jellemvonásai kerülnének belénk. A magok, amiket befogadsz a szívedbe, annak a végeredménye leszel.

Tehát leszögezzük, hogy ne próbálj valaki más lenni, mert Istennek csak egy kell belőled, és arra az egyre szüksége van. Úgy leszel igazán elégedett magaddal, ha tudatosítod magadban, hogy Isten szeret téged. És Isten akar téged, szüksége van rád és boldog veled.

Utána olyan szavakat kell magadba engedni, amelyek megihletnek majd, amelyek felemelnek, amelyek áldást hoznak neked. Amelyek a megfelelő irányba, a helyes irányba elkezdenek vezetni téged. Erre van szükséged.

Egy prédikátort néztem a tv-ben, ha el tudod képzelni, hogy valaki sikeres… Nagyon szegény pünkösdi családban nőtt fel, nagyon szegény volt az édesapja, és hogy mennyire megváltozott és hová fejlődött fel… 100%-ban megváltozott.

Elmondta, hogy amikor reggel felébred, akkor csak a kedvenc képeit engedi maga elé, és csak olyan zenét hallgat, ami felemeli a lelkét. Tehát a napját helyesen indítja. Olyan dolgokat enged az életébe, amiket kedvel. Azok a dalok, amelyeket ő hallgat és szeret, nem biztos, hogy én is azokat szeretem, de az az ő dolga.

Én például a masírozó zenét nagyon szívesen hallgatom, amit a katonaságnál énekelnek, amikor menetelnek. Ez a zene engem például felemel, mert nincs benne szomorúság, és lendület van benne. S ha kell, akár háborúba viszi az embert, és készen állok, hogy megmérettessem az ördöggel. Tehát azok a dalok, amiket én szeretek, azok másfajták.

A fülednél zárd le azokat a szavakat, amelyek rossz irányba vinnének. Állítsd le azokat a szavakat, és ne engedd, hogy más irányba tereljenek. Amelyek téged leértékelnének, vagy az értékeidtől megfosztanának, azokat a szavakat távolítsd el.

Ne engedd meg, hogy bárki lefokozzon téged a szavaival. Például a hagyományok is megtehetik ezt az emberrel. A Máté 15,6-ban olvashatjuk azt, hogy erőtlenné tették Isten Igéjét a hagyományaik által, hogy azokhoz ragaszkodtak.

Jézus itt a szájról-szájra terjedő törvényről tanítja a zsidókat, akikkel beszélget. A rabbik, a legtöbbjük ma is, a szájhagyományok útján terjedő törvényre tanítják a fiaikat, és nem az írott parancsolatok szerint mennek. A kabala haszidik rabbikkal volt ebben részem, hogy magam is megtapasztalhattam, azt sorolják, hogy mit mondott az X.Y. rabbi, és annak a rabbija mit mondott.

Jézus feltette nekik a kérdést: ezért köveztek meg engem, hogy Isten Fiának mondom magam, mikor az Írásban meg van írva, hogy ti is Isten fiai vagytok, és a törvény meg nem bontható? Az Ige teljes értékű. Jézus az Igét idézte nekik. A 32-es Zsoltárban, és a Zsoltárokban több helyen meg van írva, Isten fiainak neveztetünk. Elohim = istenek, többes számban. Ki teremtette a világokat? Isten, Elohim.

A Biblia első fejezetében már meg lehet találni ezt a szót. És a rabbi azt mondja, hogy az a szó, azt jelenti ott, hogy ítélők. Mondtam, hogy az Elohim-ot ítélőknek fordítod? Olvasd el a Bibliai héberben. Nem hozta magával az írott törvényt, csak a hagyományok könyvét hozta, hogy mit mondott ez és az a rabbi.

Vagyis a hagyományaikkal megrontották Isten Igéjét, elvettek Isten Igéjének az értékeiből és nem tudják, hogy valójában kik ők. Ha belenézünk Istennek az Igéjébe, akkor ott Jézust és önmagunkat látjuk meg, hogy Isten milyennek teremtett minket, s hová kell fejlődnünk.

Istennek minden két lábon járó teremtményére igaz ez, a teknonokra. Mindegy, hogy most született a kisbaba, vagy 159 éves vénasszonyról van szó. Az egyik szigeten találtak most egy asszonyt, aki 159 éves. Persze az orvosok soha nem látták, ez egy életmentő pont. Gyorsétterembe sem járt. Az elektromosság sem kínozta őt, sem a tv műsorok, sem a rádió. A Csendes óceán egyik szigetén él.

Istennek a legfontosabb ajándéka, amit az embernek adott – a szavak. A szavak képesek arra, hogy irányítsák az életünket. Az életem abba az irányba halad, ahová a szavaim utat törnek neki. Mindennap elmondom a megvallásaimat, ami így hangzik: A mai napon beteljesedett Isten akarata az életemben!

Ha ezt évek során szorgalmasan megteszed minden nap, akkor egyszer csak azon kapod magad, hogy – áh! Nem is arra, hanem erre megyek, és a szellemi birodalom fog vezetni.

Az Ige képes arra, hogy irányítsa az életedet. S az életem abba az irányba halad, amerre a szavaim hajtják. A világ szavai soha nem fognak elvinni téged oda, ahol Isten téged látni szeretne, ahová Ő teremtett téged, arra a helyre.

Hogyha a szavaid méregből, haragból, összezavarodottságból állnak, akkor az életed abba az irányba halad. Ha a szavaid a békesség birodalmának szavait szólják, akkor az életed a békesség irányába halad. Ezt mondja nekünk Isten Igéje!

Azt mondja nekünk Isten, hogy használjuk a szavainkat helyesen, hogy a helyes dolgokat mondjuk ki. Ne beszéljünk gonosz dolgokat vagy sértő dolgokat. Amikor másokra sértő szavakat mondasz ki, valójában önmagadnak ártasz, mert önmagad jövőjét pusztítod vele. A te programsorodat rontod vele.

Isten úgy teremtett minket, hogy az Ő kegyelmének és az Ő irgalmának a kifejeződései legyünk mások felé a világban. És miért nem tesszük ezt a világban? Amikor másokra sértő, bántó szavakat mondunk ki, akkor azt a bennünk lévő programot, amit Isten szeretne végrehajtani, azt romboljuk szét önmagunkban, s az életünket rossz irányba terelik ezek a szavak.

És azután egy napon feltesszük a kérdést, hogy miért történik mindez velem? Mindig jönnek az újak a gyülekezetbe! – ez egy jó megvallás. Nyolc-kilenc éve lehet, hogy beszéltem egy asszonnyal, egyszer jött el egy alkalomra, és az után soha többet. Azt mondta, hogy ott hátul a teremben olyan gorombák voltak vele, hogy a világban nem beszélnek így.

Az után olyanok is visszajutottak hozzánk, hogy azt mondta egy személy az újnak, hogy ő nem elég jó, hogy ide járjon közénk. Tehát, hogy milyen beszélgetések hangoznak el az újak között. Senki nem volt felhatalmazva arra, hogy a másiknak bántó dolgokat mondjon, főleg az újaknak nem. Mi történt vele? Azok a szavak, amelyek kijöttek a szájából, ártottak neki. Nincs ma már köztünk. Saját szavainak áldozatává vált.

Tehát látjátok, hogy hogyan működik ez? Azért töltött el a zsidó nép negyven évet a pusztaságban, mert mit mondtak? Hogy a mi Atyánk, a mi Istenünk azért hozott ki minket, hogy… És mondták és mondták. Isten azt mondta, hogy megadom nektek, amit mondotok, úgy lesz nektek. És mindannyian meghaltak a pusztaságban. Kivéve az ő gyermekeiket, őket beviszem, mondta Isten. A húszévesek és az alattiak tudtak bejutni az Ígéret földjére.

Vagyis a gondolat, amit szeretnék eljuttatni ma neked, hogy ne ítéld, és ne beszélj így a másikról, hanem szeretni kell őket. Nemcsak akkor szeretjük őket, hogyha a mi mércénk szerint megállnak. Hogyha nem olyanok, mint amit mi várunk tőlük, akkor nem is akarjuk őket. Illetve nagyon szeretnénk megváltoztatni őket. Úgy gondoljuk, hogy nekik nagyon meg kellene változniuk.

Hányan vagytok, akik soha nem éltetek házasságban? Vagytok egy néhányan. De aki élt, vagy él, az megtudja, milyen ez. De ne próbáljuk megváltoztatni a másikat, mert úgysem megy. És ha próbáljuk, és nem megy, akkor meg feladjuk, hacsak nem úgy viselkedik, ahogy én akarom.

Valamit meg kell tanulni a Bibliából. Nagy kijelentés van itt és lehet, hogy soha nem hallottad: – Nem vagyunk képesek arra, hogy bárkit is megváltoztassunk! Még a férjedet sem, a feleségedet sem tudod megváltoztatni, mert annak a gyümölcse leszel, olyan jellemvonásaid lesznek, amilyen magokat befogadtál.

Tehát a gondolatmenet így szól: Ne próbálj valaki más lenni, mert Istennek csak egy van belőled, és az te vagy. Ezért nem kell Isten elé járulnod azért, hogy változtassa meg a másikat. Nagyon gondolkodjál el ezen!

Miért akarod, hogy bárki mást megváltoztassál? Azt is vizsgáld meg magadban, hogy miért akarod, hogy az a másik megváltozzon? Egy fontos pont itt: hagyjál fel ezzel, ne próbáld a másikat megváltoztatni. Bizonyítékként hozom a:

Római 5,8.

8. Az Isten pedig a hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.

Bűnösök voltunk. Már akkor elment [Jézus] a keresztre értünk meghalni, amikor még semmit sem változtunk meg. Krisztus a bűnösökért halt meg, s nem az igazakért. És nem várta el tőlük, hogy először változzanak meg, azután vállalja a kereszthalált. A kérdés úgy hangzik, hogy meg kell-e ahhoz először változnunk, hogy Krisztust befogadjuk? Nem! Úgy megyünk Őelébe, ahogy vagyunk!

Azután természetesen meg kell változnunk. Ez a változás azonban az Ő Igéje szerint megy. Ahogy befogadod az Igéjét, Ő fog megváltoztatni dicsőségről-dicsőségre, szintről-szintre. Mindaddig folyik ez a változás benned, amíg el nem jutsz oda, amíg azzá nem válsz, amit Isten akar, hogy legyél.

Tehát ezért fel kell hagynunk azzal, hogy a másikat meg akarjuk változtatni, azért, mert úgysem vagyunk képesek arra, hogy megváltoztassuk. Másrészt Isten azt is megmutatta nekem és megértettem, hogy Istennek nincs arra szüksége, hogy a másik megváltozzon.

Ezért nem kell arra törekedned, hogy a barátodat vagy a házastársadat átformáld, vagy a szomszédaidat megváltoztasd, mert Isten úgy tekint rájuk, hogy csodálatosak úgy, amint vannak. Pál úgy mondja ezt:

1Korinthus 9,22.

22. … Mindeneknek mindenekké lettem, hogy minden módon megmentsek némelyeket.

A katonai egyetemen a legjobb barátom, akivel együtt jártunk, azért lettem én a szobatársa, mert senki nem akart vele egy szobába lenni. Engem egyáltalán nem zavart ez és barátok lettünk. Azóta a legjobb barátom lett, még most is nagyon jó barátok vagyunk, ha Dallasban járok, mindig meglátogatom őt. Én nem próbáltam őt átformálni.

Pál ugyanígy meghozta a szükséges kiigazításokat magában. Nekünk is meg kell tanulnunk ezt a fajta hozzáállást. Figyelmeztette is az Úr őt a damaszkuszi úton, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. A mi feladatunk az, hogy a sötétségből átvigyük az embereket a világosságba. Ez az egyik kedvenc versem az Apostolok cselekedeteiben:

Apostolok cselekedetei 26,18.

18. Hogy megnyissad szemeiket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek eltörlését és a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek az énbennem való hit által.

A világ elveszettjeinek tehát a bűneik eltörlését kell befogadniuk. Az angol nyelvű Bibliáimban, mindkét változatban a bűnök megbocsátását írja, pedig ez nem az, hanem a bűnök eltörlése. A mi Biblia kiadásunkban szerepel jól. Teljes eltörlését kapjuk a bűneinknek.

Szoktam volt mondani régebben, hogy amikor újjászületünk, az addigi múltunk, bűneink eltöröltetnek. Most másként mondom ezt: kiterjesztem a mostani és a jövőben elkövetett bűneinkre is. Azok is eltöröltettek! A teológusok nehezen nyelik le ezt a pirulát.

A Biblia írja, hogy mindaz, ami nem hitből van, bűn az. Ez is egy nagy fenékberúgás különben. Mi pedig Istennek igazságává tétettünk Krisztusban. Ő tett minket azzá, ez hitből van. Eltöröltetett nekünk a múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában! Nem a cselekedetek szerint, hanem mi hit által cselekszünk ez alapján.

Az üzenet az, hogy át kell jönniük a sötétségből a világosságra, a sátánnak hatalmából, Istenhez térjenek. Nem azért, hogy végre majd jobban tudjuk szeretni őket. Nem azt írja. Az ő javukra van ez, hogy átjönnek. A bűneik eltörlését nyerik, ha átjönnek, és örökséget nyernek!

Az énbennem való hit által megszentelődnek! (A 18-as vers második része.) Hit által van mindez, Jézus elvégezte értünk. Ezért nem érdemes törvényeket farigcsálni, mert az egészet elvégezte már. A teljes megváltást befogadtam a szívembe. És itt vége. Mindaz, ami nem hitből van, az a bűn alá tartozik.

Továbbmenve: Isten tehát azt akarja, hogy a másik olyanná váljon, amilyet Isten szeretne, és nem olyanná, mint ahogy én akarnám formálni. És jobbá is fog fordulni a dolog, de nem énértem. Szeretjük őket úgy, ahogy vannak.

Hogyha felfedezik maguknak, hogy Isten mennyire szereti őket, akkor fogják tudni a saját értékeiket felfedezni, és akkor fognak átalakulni az egyik dicsőségszintről a másikra, a következő szintre. Vagyis, igenis elegendően jók ők Istennek. Tehát ne próbáljunk valaki más lenni, ez volt az első pont.

Ne próbáljuk a másikat megváltoztatni, hanem szeressük őket, amint vannak. Hogyha megpróbáljuk a másikat megváltoztatni, ezzel azt is mondjuk, és ennek az üzenet az, hogy én jobb vagyok nálad. És ez az a bűzlő kevélység. Ha én, megpróbállak téged megváltoztatni, azzal azt is mondom, hogy én jobb vagyok náladnál, vagyis neked olyannak kell lenni, mint én vagyok, mert én vagyok az a valaki.

Isten miként gondolkodik erről? Azt mondja, hogy ez így nem jól van. Jézus ott a kereszten, amikor haldoklott értünk, Isten pontos hasonmása volt. És nincs más pontos hasonmása Istennek, csak Jézus! Ő az egyetlen, akit feltarthatunk, mint példát. Nem téged és senki mást.

Filippi 2,16.

16. Életnek beszédét tartván elébük;

Ő az, akit magunk előtt kell tartanunk, a Jézus képét. És Ő az Ige. Ha felétek tartjuk Jézust és történik egy csoda, akkor saját magukat látják meg az emberek benne. Ők meglátják saját magukban, hogy ők milyen csodálatosak. Vagyis, amit ők látnak, az döbbenetes.

Ha Jézust látod és nem a galileai embert. És Ő teremtette az Igét ilyen csodálatos, lenyűgöző módon, az igazi valós lényedet akkor befogadhatod. Az Elohim szó, amiről beszéltem. Ha Jézust látod, akkor azt kérdezed, hogy valóban én is ilyen vagyok?

A vallásos elme azt mondja, hogy Jézust nem tehetjük így elétek, mert még talán túl jónak gondolnátok magatokat, vagy milyenek lesztek, és így tovább. Istennek a jézusi kifejeződése, az egy tükör, az egy tükörkép.

2Korinthus 3,18.

18. Mi pedig az Úr dicsőségének visszatükröződését mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, az Úrnak Szellemétől. Hallelúja!

És amikor beletekintesz oda, és ott látod magad, akkor azt mondod, hogy mégsem vagyok olyan ostoba, mint ahogy a tanárom mondta rólam. És nem vagyok annyira semmit érő, mint ahogy a szomszédom mondja rólam.

Úgy gondoltam, hogy egy fabatkát sem érek, de mégsem úgy van, mert belenéztem a tükörbe, és nem egy erőtlen, gyenge kis senki vagyok, mert Jézus erőssé tesz engem, és igazsággá tesz engem, és sikeressé tesz engem. Minden dicsőség Istené legyen!

Szintén a Message fordítás szerint olvassuk el:

1Thessalonika 4,11. Message

11. Maradjatok nyugodalomban, törődjetek a magatok dolgával, a saját munkátok legyen elvégezve. Hallottátok már ezeket tőlünk korábban, egy emlékeztetés azonban sosem árt.

Tehát maradjatok nyugton, törődjetek a magatok dolgával – mondja az Ige. Saját dolgaiddal törődjél, és nyugalomban éld az életedet.

Visszatérünk arra a gondolatra, amikor azt mondjuk a másikról, hogyha ő olyan lenne, mint én, akkor sokkal jobb személyiség lenne. Próbáljuk ezt ráhúzni a gyermekeinkre, hogy olyanok legyenek, mint mi. Próbáljuk a szomszédjainkat így átformálni.

De az Ige figyelmeztet minket, hogy csak a saját dolgainkkal törődjünk, és éljünk nyugodalmas életet mindenkivel. Vagyis a másik dolgaiba ne üssük bele az orrunkat, és ne ítéljük meg a másikat, hanem tanuljuk meg értékelni a másikat pont úgy, amint van.

És ha ezt megtanulod, hogy így tekinted őket, akkor meglátod, hogy mily értékes is a másik. Hogyha megtanulod a jót tekinteni bennük, az életüknek a legjobb részleteit tekintsed. Ne azt, ami a rossz velük kapcsolatban, azt hanyagold el, csak a saját dolgaiddal törődjél.

Azt azonban hozzáteszem, hogy akkor tegyél így, hogyha sikeres akarsz lenni, akkor valóban csak a saját dolgaiddal foglalkozzál. A szomszéd kertjébe ne tekingess át. Nem értem, hogy itt miért akarnak az emberek mindig a szomszéd kertjével foglalkozni?

Ne nézd a szomszédod dolgait, munkáját. Honnan szedte ezt az új autót, honnan vette a pénzt rá? Nem a te dolgod, nem neked kell aggódnia miatta. Saját dolgaiddal törődjél, azt mondja az Ige. Honnan vette azt a rengeteg pénzt, amit elkölt? Nem a te dolgod. Nem kell kinézegetni az ablakon és boldogabb lesz az életed. Érted-e?

Ugyanis, amikor a szomszédodat tekintgeted, vagy a barátaidat, vagy a rokonokat tekintgeted, terhet hordozol. Honnan szedte ezt? Honnan szedte azt? Miért teszi ezt? Miért mondta azt? Ha az ember csak a saját dolgaival foglalkozik, boldogabb lesz! És ők akarják majd tudni, hogy vajon miért olyan boldog ez az illető, és honnan szedi mindezt.

Törni fogják a fejüket rajtad. Azt mondják, hogy emlékszem, régebben nem ilyenek voltak. Názáretből való, az ácsnak a fia. Ismerjük az anyját, a testvéreit. Honnan vette mindezt az erőt? Az Úrral töltött egy kis időt, onnan. Nem onnan? De onnan!

A tv-ben néztem egy kis vékonyka fiatalembert, és az első kérdés, ami felmerült bennem, hogy hogyan került ő a nemzetközi tévé képernyőre? Meg is válaszolta. Megállt és azt mondta, hogy amikor újjászülettem, hét évet töltöttem az Igével, és most szolgál.

Hét évet töltött az Úrral. Most már nincs ennyi időnk, ez meggyőződésem, de akkor ő még fiatal korában volt. Vagyis időt töltött az Igével. Mi történt vele? Átformálódott, megváltozott az élete. Ugyanezt megtehetjük mi is, gyarapodóvá válhatunk így. A mai napon beteljesedett Isten akarata az életemben!

Álljunk fel mindannyian, és ki fogjuk mondani, hogy gyarapszunk: Én gyarapodó vagyok! Gyarapszom, mert az Igét szólom. Új szavakat szólok, jó szavakat szólok, boldog szavakat szólok, és szeretetteljes szavakat szólok. Szeretetteljes szavakat. Csak szeretetteljes szavakat szólok, mert szeretetben járok, és a jót látom meg az emberekben. Ezért boldog vagyok, és gyarapszom, és még inkább gyarapszom. Az Úr vezet engem dicsőségről dicsőségre, és boldog vagyok. Köszönöm Úr Jézus! Ámen! Hallelúja! Dicsőség Istennek!

Hatalmat veszek az egész gerincoszlop felett, a testünkben szinte minden probléma innen ered. Az agyi idegrendszer és a gerincoszlopon végighúzódó idegpályákon keresztül kell minden szervnek tökéletesen működnie. Ott van az irányítás, ezért a nyakunk is nagyon fontos rész. Fájdalmak, mindenféle betegségek innen erednek.

Valaki elmondta, hogy elesett, de a hitével felkelt fájdalommentesen és elvégezte az összes kötelességét. Két hétig jött-ment és azután jöttek olyan fájdalmak, amelyek addig nem voltak. Elment az orvoshoz.

Az elmúlt vasárnapi erdőtelki szolgálatunk során kérdezte a pásztor, hogy dicsérhetik-e a helybéliek az Urat. Mondtam, hogy természetesen. Idegesek voltak az elején, lehetett látni és már gyakorolni kezdtek egy órával korábban.

Dicséret volt, azután prédikálás, majd megint visszatért a dicséret, egy kicsit ellazultak. Mondtam, hogy egy gitáros, három énekes és a kenet lezuhant. Nem emlékszem mikor voltam ilyen jelenlétében az Úrnak utoljára. Ha az ember elkezdi szeretni a másikat és megengedi, hogy az legyen aki, hogy mi jön elő a másikból: Isten ajándékai.

Mondom nektek, hogy sok embernél a gyarapodás és a jólét útjában ez áll, amiről ma beszéltem. Nagyon komoly üzenet ez. Leírtam mondatról mondatra azért, hogy ne hagyjak ki egyetlen lényeges részt sem a tanításból. Ha egy kicsit elkalandoznak a gondolataim másfelé, akkor már nem tudom elmondani, amit akarok. Szeretnénk boldogok, gyarapodók lenni.

Jártunk Romániában, Szlovákiában. Elmondom nektek, hogy Krisztusban megszűnnek a különbségek. Az ottani román nyelvűek és a magyar nyelvűek igazi szeretetben vannak. Sőt az ottani román nyelvűek megtanulnak magyarul azért, hogy tudjanak beszélgetni a magyarokkal. Ez egy igazi gyümölcse az isteni szeretetnek.

És másként gondolkodnak ma már, mint amikor még nem a Krisztusban voltak, hiszen a Sion [Gyülekezet] hegyének a tagjai vagyunk mindannyian. Ha újjászülettünk, akkor egy új nemzet tagjai vagyunk.

Most elmondom nektek – lehet, hogy nem a legjobb pillanat –, hogy Ésaiásban mit ír a nemzetekről az Ige, hogy mit gondol Isten a nemzetek felől. Tehát a semminél is kevesebbre tartja őket, és az nem sok. A mennyben nincs ilyen, hogy ki melyik nemzetből való.

Egy nemzete Istennek Izrael és annak a tagjai vagyunk. Azért jött, hogy mindannyiunkat üdvözítsen. Én Isten királyságának a nacionalistája vagyok, az igazi Sion hegyének a pártfogója vagyok.

Valaki, aki a mennyben járt, beszámolt róla, hogy hallgatták, mi zajlik a földön. Mondjátok el a nagynéninek… És vitték a hírt a nagynéninek, hogy az X.Y. unokaöccse most született újjá. A Sion hegyének a gyülekezetén vett éppen részt a nagynéni.

Pontosan úgy történt az újjászületés, ahogy kell. És ha az Úrhoz vezeted őket, akkor a mennyben pontosan számon vagy tartva, ha végzed ezt a munkát. És a családtagok odafent örömkiáltásokban vannak.

Az egyikőjük a háznál dolgozott, az édesanyja egy baptista. Az én nagymamám is baptista volt. Ez így teljesen rendben van, nagyon sok baptista van odakint. De azután a Leon is újjászületett, nem mondta, hogy ő baptista, csak hogy újjászületett. De tudom, hogy mi tette, mi hozta – a nagyszülőknek az imádságai, amit elmondottak.

Tehát a mennyben megválaszolást nyernek az imáink, és örömkiáltásokban vannak, amikor jön a híre a családtagjaik üdvösségének.

Jézus nevében üdvösséget követelünk minden egyes elveszett személynek, aki felett hatalmat vehetek. Megparancsoljuk az ördögnek, hogy elvegye a kezét róluk, a Jézus nevében. És aratómunkásokat kérünk nekik, Uram! Több üdvösséget akarunk, több evangelizációt és többen szülessenek újjá, a Jézus nevében. Haza akarjuk vinni őket a mennybe, ajándékul az Úrnak. Nem üres kézzel megyünk. Az ördög nem lophat el semmit Isten terveiből, hanem bejönnek a királyságba. Nagyobb jelek és csodák lesznek, mint valaha, a Jézus nevében! Hallelúja! Ámen!

A gyülekezetünkben, Szlovákiában, nem is tornáztak, csak imádkoztak és egy nyomorék kéz gyógyult meg. Már 55 éve volt ilyen a keze annak a személynek. Egy lebénult, megszáradt kéz volt már 55 éve.

Isten ebben a gyógyító akaratában van most. Szeretnénk ebben áradni, és nem akarunk lemaradni róla. Húsvét kezdetétől – úgy gondolom – nagy kiáradás lesz, vérhold lesz abban az időben. A változásoknak az ideje itt van, lehet látni már az első jeleit.

Ahová mutatja az Úr, hogy menjek, azonnal jelentkezem a pásztornál, és alkalmat tartunk. A választások előtt nagyon jók ezek az alkalmak, mert rengeteg imádság van a levegőben, ezért használjuk ezeket az alkalmainkra.

A gyógyító sor után elhangzott még: az egyik elkapó ember érzékelte a vállban a gyógyulást. A tudás szava így működik. A tudás szavában el lehet venni ilyenkor az ajándékokat, s ha valakiért imádkozik az illető, akkor annak meggyógyul a válla. Tedd rá a vállára a kezedet és imádkozz érte! Isten ajándékai ezek.

Onnan lehet tudni, hogy kijött az illető, hogy elmúlik az érzékelés. Kihordásokról van szó. Innen lehet tudni, hogy hogyan működnek ezek a csodálatos szellemi munkák. Isten megosztja velünk, és nem az ördögtől vannak ezek a tünetek, hanem a Szent Szellem hozza.

Az üdvösségi ima elmondására, majd pedig a Szent Szellem keresztségre került sor. Áldottak legyetek, boldogok legyetek, gyarapodás vár rátok a Krisztusban, gyümölcstermés. Visszavárunk benneteket. Dicsőség Istennek. Ámen!

 

*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL