2013.05.09. 

NEM ISTEN ADJA A BETEGSÉGET!

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2013. május 5.

 

Mily jó az Úr jelenlétében lenni! Fontos tudnotok, hogy kezdődik egy televízióadás sugárzása a Duna Média tévében. A kezdés május 21-e, és attól kezdve többször megismétlik a félórás műsort Jim Sanders pásztorunkkal, és beharangozója ez a június 3-i és június 30-i Szigetszentmiklósi alkalmaknak. A kezdetek kezdetén itt tartott hosszabb ideig alkalmakat Jim Sanders. Nagyon sokan ismerik arra őt, és az egész környék tudja fogni az adást, köztük Dunavarsány, Tököl körzetében is sugároz ez a tévé.

Hívjátok fel az ismerőseitek figyelmét, hogy kapcsolják be a televíziót, és nézzék meg ezt a kiváló anyagot, ami ugyan fizetett műsor, de nagyon jól lett felépítve, és kérdésekre ad választ. Akik még nem jártak alkalmakon hívjátok meg őket erre a két evangelizációs lehető­ségre. A képújságban is naponta pörgetik az alkalmat. Legyen nyitva a szemetek, ragadjátok meg az alkalmat, és hozzatok be sokakat erre a két evangelizációra. Köszönöm szépen.

Nagyon fontos tudni, hogy Szigetszentmiklós az első hely, ahol kezdtem Magyarországon, ahol laktam kilenc hónapig, tehát Isten elplántált ott egy munkát. Akkor még minden sokkal könnyebben ment, térítés nélkül kaptunk helyet az alkalmak megtartására is.

Tegnap Nagykörösön tartottunk evangelizációt, a központi Művelődési Házat bérelte ki a pásztor, és csak a terembérlet volt több mint százezer forint, a hirdetésekről nem is beszélve. De, ha a legkisebb faluban az utcán szeretnénk evangelizálni, akkor is úgy kezdődik, hogy há­rom­ezer forintos okmánybélyeget kell ragasztani a kérelemre, amit benyújtunk, tehát ma már semmi sincs ingyen, az evangelizáció ma már pénzbe kerül, de Isten megadja ezeket a szükségeket.

A tegnapi alkalom egyik gyönyörűsége volt, hogy jött egy asszony, aki első alkalommal jött. Mankóval tudott csak feljönni a színpadra, rákbetegség gyötörte hosszú évek óta a testét, és a ráknak minden tünete eltávozott a testéből, a fájdalom, a mozgáskorlátozás. És elmondta mindenki hallatára a gyógyulását.

Léteznek tehát ezek az ajándékok, a Szent Szellemnek a megnyilvánulásai. Nincs felette uralmunk, hogy ezt mi irányítanánk. Ezek úgy működnek és úgy jönnek, ahogy azt a Szent Szellem akarja: a gyógyítások ajándékai, a csodatévő erők munkái.

Ezen kívül még van a kézrátételes áldás, amikor a gyógyító kenet árad. És, ha ez a gyógyító kenet behatol a testedbe, és az illető hitben marad, akkor bármi, ami rosszul működne a testünkben, ezek a téves tünetek eltávoznak.

Ha először van valaki ilyen alkalmon jelen, és nem ismeri még ennek az igazságát, bizony hitben kell maradnia. Van ugyanis egy olyan pontkontaktus, amikor neked be kell fogadnod a gyógyulásodat. Mert a szemüveg, az orvosok, a gyógyszerek, egyik sem fog igazán jól működni hit nélkül.

Az ördög szeretne jól összezavarni és a törvények alá helyezni. Az egyik csokor törvényt mutatja, azután hoz egy másikat. Az igazi hit pedig ott kezdődik, amikor hisszük, és bízunk abban, amit az Úr mondott, hogy az úgy van. Az orvos úgyis meg fogja állapítani, hogy minden tünet eltávozott!

Tehát nem a gyógyszerek, nem a szemüveg, és nem az e világ dolgai gyógyítják meg a testünket. Ha az emberben érvényre kerülnek ezek a félelmek, amit az orvosok mondanak, akkor a félelmek megtermik azt, amitől félünk.

Amikor a hitünkben kezdünk el fejlődni, eljutunk egy olyan hitszintre, hogy amit hiszünk, az valóra válik. És mindannyiunknak növekednünk kellene a hitben. Sokan gondolják, hogy náluk ez a növekedés megvan, de valójában nem növekszenek.

Elkezdek tanítani a közeljövőben az útakadályokról, azokról az akadályokról, amelyek a gyógyulások útjában állnak. Azok, akik újjak, akik csak épp újjászülettek, szükségük van, hogy megismerjék ezeket.

Zsidó kongresszusra gyűltek össze, ma kezdték ezt a három napos kongresszust itt Budapesten, ezért nézzünk egy Igét, ami idekapcsolódik Ésaiás könyvéből. Ugyanis még a keresztények körében is van egy óriási tudatlanság ebben a témakörben. Sok keresztény van, aki úgy gondolja, hogy keresztény, de valójában még újjászületve sincs.

Ésaiás 43,3. 14-15.

3. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek Szentje, a te Megváltód,

14. Így szól az Úr, a ti Megváltótok, Izrael Szentje.

15. Én az Úr vagyok, a ti szent Istenetek, Izrael Teremtője, Királyotok.

Ha valaki felteszi magában, hogy ő Izrael pusztulását szeretné véghezvinni vagy látni, ez egy szemenszedett ostobaság lenne. Ez ugyanis nem lehetséges, hiszen maga Isten teremtette Izraelt. És ha Ő teremtette és Ő a megtartója, Ő a szabadítója, amikor minden más eltűnik a színről, Izrael akkor is megáll. Akkor ki kell az embernek egyenesítenie magát az Igével.

Az egyik dolog ilyenkor, hogy az embernek az úgymond halott dolgokat ki kell vennie az életéből, azokat a dolgokat, amelyek nem teremnek életet. Olyan testvéreink is jártak ide, akik megbotránkoztak Izraelen, és azt mondták, hogy Jézus például nem zsidóként született. Ez már az ostobaságnak a csúcsa.

Ugye beszéltünk arról, hogy a gondolatainkat milyen fontos megújítani Isten Igéjével. Azért fontos ezt megtennünk, mert Isten Igéje az, ami életet ad annak, aki befogadja. Én halott gyülekezetbe jártam egykor és abban nem volt élet. Olyan helyre kell járni az embernek, amely életet ad. Ha valami halott, akkor az embernek nem kell ott jelen lennie.

Halottak voltak a barátaim is, akik odajártak. Újjászületésem után évekig elkülönített engem az Úr azoktól a régi barátságoktól, hogy ne kerüljek vissza azokba a körökbe. Ugyanúgy a mi életünkben is el kell temetni azokat a halott dolgokat, amelyek életet nem teremnek. Nincs élet bennük a számunkra, és nincs élet benne a te számodra sem. Ki kell jönni azokból!

Itt van a mi Istenünk, aki teremtette Izraelt, teremtette a világot, és teremtett téged. És mi pedig a mi kis ostoba bálványainkkal paktálunk le. Mert paráznaságoknak nevezi Isten, amikor a halott istenekkel foglalkozunk a világban az Ő élő isteni személye helyett.

Amikor a halott dolgoktól elkülönítjük az életünket, akkor azt is meg kell cselekednünk, hogy nem szabad a halál szavait szólnunk! Volt olyan személy, akiért imádkoztam, hogy gyógyuljon meg rákbetegségből, de tudtam, hogy nem fog meggyógyulni a családja miatt. Mert a családja nem az életet beszélte körülötte, hanem a halál szavait szólta.

Ausztráliában volt valaki a gyülekezetben, akinek rákbetegsége volt. A feleség, a barátok mind körbevették őt a kórházban, és a halál szavait szólták. Mit mondott nekik? Azt mondta, várjatok, még nem haltam meg. Kellett, hogy ezt hallják, hogy felébredjenek. Én háromszor tanítottam őt az életre, és körülötte mindig csak a halált szólták.

Volt egy másik házaspár, a férj is a kórházban feküdt, fél km-re a feleségtől. Egy nagy kórház volt, az egyik szárnyán feküdt a férj Dallasban, és a feleség pedig egy másik részén beszélt az orvossal egy műtétről. Amikor bejöttek a szobájába, akkor mondta a férj, hogy rendben van, alávetem magam a műtétnek. Fél km-re beszélték.

Amikor halált szólnak az emberek… És amint az ember gondolkodik, az ő szívében olyan is ő valójában. Én személy szerint később azután már abba is hagytam a kórházi szolgálatot, mert még a családtagokat sem vették figyelembe, mindig csak a halál és a halál szavait szólták.

Tehát, ha az ember elmegy az orvoshoz, akkor készüljön fel, hogy az e világ tudománya szerinti, úgymond „igazságot” fogják szólni. És köszönd meg, hogy őszinte volt hozzád. De nekünk van egy magasabb rendű tudományunk, magasabb rendű igazságunk!

De, ha évekig nem jártál a gyülekezetbe, nem tanultad az Igét, nem vettél részt semmilyen formában az élet szavaiban, és a világ régi gondolatait gondolod, és olyan hústesti életet élsz, mint egy darab kenyér, nem tudsz elidézni egy igeverset sem, akkor Isten irgalmára vagy hagyatkozva. Szükséged van az orvosok segítségére, a gyógyszerekre, az imádságokra, hogy ki gyere azokból a zűrös dolgokból és feltámadjál a halálból.

Nekünk ugyanis változnunk kellene. Az Evangélium, maga is annyi új kijelentéssel jön hozzánk. És az óriási dolog, amikor az ember megérti a kegyelmet, hogy az Úr betölti minden szükségünket minden szinten. És ezt a kegyelmet hit által lehet elnyerni és lehet benne növekedni.

Mindannyiunknak ugyanis szüksége van erre a változásra, az én életemnek is kell, hogy legyenek jó irányú változásai és mindannyiunknak.

A halott mentalitásnak az első része, hogy önzőség van benne, viszálykodás van benne, félelmek vannak benne, a kívánságok, a vágyakozások, a keserűség, a lustaság, a svindlerség van benne, hagyományok.

És ezek megsemmisítik Isten Igéjének az erejét, semmissé teszik. Ezek hamis, halott dolgok, és a világban ott kint van a megtévesztés szelleme. A világ ugyanis elhagyta az Evangéliumot. Az Úr szabadságot adott az embernek olyannyira, hogy visszautasíthatja még az Úr Jézus Krisztust is.

Az egyik településen, ahol evangelizáltunk, és visszamegyünk oda a helyi gyülekezetbe, a helyi templomban nincs pap, csak valaki, aki a kulcsot őrzi. És panaszkodnak, hogy nem jár senki a templomba. Öt éve nem állt lábra az illető, de az Úr meggyógyította.

De mi a helyzet az ott lakókkal, a polgármesterrel, az ott élő „halottakkal”, az élő halottakkal? Az Úrnak ott meg kell mutatkoznia, meg kell gyógyítania az embereket. Az emberek egyedül a gyógyulásért jönnek. Nem érdekli őket a dicséret sem, semmi más, csak az, hogy meggyógyuljanak.

Egyetlen lehetőségük, hogy találkozzanak az örök élettel, másként a pokolba kerülnének. Meg vannak nyomorítva ezek az életek. Isten az Ő nagy irgalmából és könyörületességéből gyógyítja meg őket. Egyetlen dolog tudja őket kihozni, az üdvösség!

Tehát egy nagyon rossz hely. Egyetlen településnek, és polgármesternek sem lenne szabad visszautasítani és harcolni az Evangélium ellen. Ami a hústestemben volt, az elmondtam. Ellapozunk a Filippi levélhez, azután rátérek a jegyzeteimre is.

Filippi 3,10.

10. Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az Ő halálához.

Senki nem akarja ezt. Senki nem akar a hústest dolgaival foglalkozni és az elme dolgaival, mert az fájdalmas, amikor le kell tenni a rossz szokásainkat, amit a test szeret cselekedni. Ezek igenis fájdalmasak. Emlékszem arra, amikor az Úr velem foglalkozott, kezdve a dohányzással, a dohányrágással, whiskyivással, azután a káromkodással. Lehetne sorolni…

Ezekkel ugyanis foglalkozni kell, mert a test akarja ezeket cselekedni, és egyenként le kell tenni őket. Amikor az ember ezekkel küzd, az nem mulatságos. Továbbá szeretetben kell járni, az is fájdalmas néha.

Azután, időt kell szakítani arra, hogy az ember bekerüljön az Igébe, és ott felnövekedjen. Legalább oda el kell jutni az embernek, hogy felfogja józanésszel, hogy létezik az ördög, és be kell merülnie az Igébe azért, hogy az ember egy védelmet építsen ki maga köré. Mert nem test és vér ellen van a tusakodásunk, a harcunk, hanem a szellemi erők ellen.

Azok jönnek a hazug tünetekkel. És ha az ember elmegy az orvoshoz, akkor ott megint az ördög tanácsai jönnek. Mit szeretnél magadnak? Leukémia legyen inkább, vagy ilyen és ilyen rákbetegség, köszvény, vagy reuma, asztma. Mit szeretnél, melyiket szeretnéd magadnak? És ezeknek mindegyiknek egyenként ellent kell állni az ördögnek.

Az embernél van egy időszak, az újjászületéstől számított 5-6-7 esztendő, hogy az Igébe belemélyedve felnövekedjen, és megtanulja, hogy az ördög valóban a lába alatt van, és az ördögön járni kell. De a legjobb számunkra az Istentől való egészség, és hogy növekedhessünk dicsőségről dicsőségre, hitről hitre.

Ha az ember feladja, akkor kerül bajba. Itt a földön nem szerezzük meg a teljes tudást, de erőteljesen tudunk növekedni egy maximális szintig. Lehet, hogy nem mindenki tudja, lehet, hogy sokan észrevettétek, hogy egy következő szellemi szintre lépett fel a krisztusi Testünk.

Nagy megpróbáltatások ára, hogy oda eljusson az ember. Mondják ugyanis, hogy új szint, új ördögök jönnek. Ezeket most a lábunk alá helyeztük. A gyógyító kenet csodálatos, és Istennek a szeretete, ami benne van, az csodálatos.

Amikor átlépünk a következő időkorszakba, akkor ott fogod észrevenni, hogy Isten hadseregében vagy. És hogy száz csillagrendszerrel hátrább, vagy előrébb vagy, az attól függ, hogy most milyen szorgalmas vagy.

Nagyon sokan vannak ugyanis ott fent, és nagyon jó ez a növekedés, mert mindezért megfizette az Úr az árat, és ingyen van neked. Tőled függ, hogy mit teszel. Meg kell változni az elménknek, meg kell változni a gondolkodásmódunknak. Ez egy folyamat, nem megy egyik napról a másikra, és nem igazán jóleső folyamat mindenkor.

Sokan vannak az újak. Az egyik ilyen terület, amin vasárnap fogunk pásztázni, az útakadályok, amelyek a gyógyulás útján vannak. Az egyik, amit a gyülekezetekben [tévesen] táplálnak a szívekbe, hogy Istentől vannak a betegségek, hogy Isten küldi azokat. Ez a legnagyobb hazugsága az ördögnek, ő jön elő ezzel a hazugsággal.

Tehát, amivel ezeket magyarázzák az Írásokból, most csak felsorolásként említeném: a 2Mózes 15,26 versében van az egyik vers, amire hivatkoznak. Ott azt lehet olvasni, hogy ha mindezeket a parancsolatokat engedelmesen megcselekszed, akkor nem helyezi rád az Úr ezeket és ezeket a betegségeket, amelyekkel Egyiptomot sújtotta.

Egy téves fordítás eredményeként tudnak ilyen hazugságot kihozni az Igéből, mert az eredetiben úgy szól, hogy Isten engedélyével jönnek ezek rád, megengedi, lehetővé teszi, hogy ezek sújtsanak. Tehát, mintha Ő okozná ezeket a betegségeket az életedben, úgy jön elő a fordításokban, pedig nem Ő teszi.

És így visszakanyarodnak az emberek a törvényhez, ez egyébként is a törvény alatt volt, és mi nem vagyunk a törvény alatt. A törvény úgy szólt, hogyha ezt teszed, akkor ez lesz a vége. Jézus pedig betöltötte, eltörölte a törvényt, és mi az Úr Jézus Krisztus kegyelmi időkorszakában élünk.

Az után az Ésaiás könyvében a 45. fejezetben, a 7-es versben azt olvassuk, hogy Én teremtettem a gonoszt. Isten nem teremt gonoszt, a fordítás téves. A gonoszság találtatott benne – egy angyalban [idővel gonosszá vált].

Mikeás könyvében van még egy Ige, az 1,12 vers, amit megint tévesen magyaráznak, hogy a gonosz a mennyből jött az Úrtól, ezt olvassuk ott. A mennyben nincs gonosz, onnan nem tud jönni. Ha nincs ott gonosz, onnan nem tud jönni, és Isten nem teremtett gonoszt. Istennek egyszerűen meg kell engednie, lehetővé kell tennie dolgokat.  

Javasolom nektek, hogy olvassátok Gordon Lindsay könyvét figyelmesen, amely elmagyarázza, hogy a teremtés hogyan jutott el idáig. Mert egy nagy lázadás volt a mennyben még Ádám és Éva teremtése előtt.

Lucifer ellenszegült ugyanis Istennek és az angyalok egyharmadát maga mellé állította, Isten ellen fordította, így történt a nagy ellenszegülés. Azok, akik Isten oldalán maradtak, azoknak Isten megengedte, hogy láthassák, hogy hová jutott volna a világ, ha teljesen Lucifer oldalára áll mindenki.

Isten teremtése különben nem csak a Földünkből, vagy a mi galaxisunkból, naprendszerünkből áll. Úgy becsülik most, hogy 117 billió más galaxis is létezik. Más galaxisok is léteznek tehát, igen nagy számban. Nagyon nagy a teremtés, el sem tudjuk képzelni, hogy mennyi.

Vannak, akik úgy hiszik, úgy tanítják, hogy az új teremtés teremtményei helyettesítik majd a bukott angyaloknak a helyét és feladatait. Tehát annak az egyharmad angyali seregnek mi leszünk majd a pótlására.

És mivel Isten egy Szentháromságban van jelen, Salamon király templomában észak felé például nem nyílik ablak. Az Atya trónszéke észak felé néz, ez Istennek a hármasságát jelképezvén, a Szent Szellemet is megtalálod benne.

A mennyeinek a pontos másolataként épült a földi Salamon templom, ami Salamon korában épült. Ha pedig a szövetség ládáját nézed, akkor két kerub őrzi, de a kezdetek kezdetén három kerub volt Isten trónjánál, az egyik tehát hiányzik. Sok minden van, amit nem tudunk pontosan megmagyarázni.

A bibliaiskolám alapítója azt mondta, hogy a bolygók sorában van egy tökéletes rend, ahogy elhelyezkednek. Egy matematikai rend szerint ki lehet számítani, hogy hol van a következő, de az egyik hiányzik ebben a rendben. Ott csak porfelhő és kövek vannak. Tehát sok minden van még, amit majd később megtanulunk.

 És az Úrhoz közel lenni az egy nagy kiváltság! A menny ugyanis nem a végleges otthonunk. A mennybe csak felmegyünk, és azután visszajövünk. És minden, ami itt van a földön, majd eltűnik és lesz egy újrateremtés. És Jeruzsálemnek is lesz egy megújulása, új Jeruzsálemet teremt az Úr. Pontosan olyan lesz, mint eredetileg teremtette.

Tehát ezért Jeruzsálemben lenni, az mindig egy kiváltságot jelentett. 1500 km magasságban és széltében-hosszában ugyanilyen méretben terjed majd ki. Ha az ember odajut majd, ott megint lehetőségünk lesz majd szintről szintre növekedni és feljebb kerülni. De ott fent lassúbb a növekedés, itt lent sokkal nagyobb léptékekben haladhat a szellemi növekedésed. Amit el tudsz végezni az Úrnak, amire teremtett, azt meg kell tenni.

Ugye, írja az Írás, hogy onnan ismerik majd meg, hogy Jézus Krisztusnak a tanítványai vagyunk, hogy egymást szeretni fogjuk. Itt Európában valahogy nem lehet ráismerni erre, ha körbenézel. Az ateistákkal állunk így szembe, és azt mondják, hogy ők nem akarnak olyanok lenni, mint ezek és mutatnak a gyülekezetre. Egyedül a politikusokban látják meg azt, hogy ők képesek szeretetben járni, mindenki más megköveztetik.

Tehát igenis van növekedésnek helye, és kell növekedni ebben az időben, és meg kell tennünk azt, amit meg tudunk tenni, és az Urat szolgáljuk. Ha az ember háborúba megy, akkor utána kitüntetéseket és érdemérmeket kap. Ugye látjátok, hogy a háborús hősöknek micsoda kitüntetéseik és érdemérmeik vannak, a háborús véneknek?

Mi is egy háborúban vagyunk, az Úr Jézus Krisztusnak háborújában a sötétség erejével szemben állunk. És vannak sebesültjeink, vannak veszteségeink, de akkor is győzelemre megyünk. Azért küldött az Úr minket ide, hogy hegyeket mozdítsunk.

De Ő végzi ezt a munkát az Igével. Jézus, mint Isten maga jött le ide a földre, és mindig arra hivatkozott, hogy meg van írva. Te miért nem tudod mondani? Azért, mert még nincs beléd oltva, az Ige az beoltott. Most pedig nézzük a következő Igét:

Apostolok cselekedetei 10,38.

38. A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és erővel…

A názáreti Jézust, írja! Nem a Jézus Krisztust! Azért, mert több száz ószövetségi próféciát be kellett, hogy töltsön ahhoz, hogy Krisztus lehessen. Betlehemben kellett, hogy szülessen, és Názáretben kellett, hogy növekedjen.

Miután mindazt, amit a törvény írt róla, betöltötte, utána lehetett Ő valóban a Messiás. De már ekkor is felkent volt, mint ószövetségi próféta működött felkenetésben. Amikor Messiás lett, akkor már el kellett végeznie, amit az Ésaiás 53,4-5-ben ír.

Hogy elvitte betegségeinket, elhordozta fájdalmainkat, Istentől ostoroztatott, verettetett, és kínoztatott és a békességünk büntetése rajta volt. Ezt vagy meg kellett, hogy cselekedje, vagy nem lehetett Ő a Messiás.

Azért, mert Ő ezt megcselekedte, nekünk nem kell, hogy betegségek és fájdalmak legyenek a testünkben. És van a gyógyító kenet, amit Isten arra adott, hogy a testedet megerősítse. De Isten Igéje adatott neked szintén, és ez meg van írva, és az Úrban kell bíznod, és szent egészségben kell járnod.

Erre tanítottak minket a bibliaiskolában, hogy a gyógyulás az nagyon jó, de a legjobb az, ha nem is történik veled semmi olyan, mint a baleset, meg betegség és szegénység, hiány. A legmagasabb jó, ha nem történik ilyen veled, ha az ember ebben hisz.

A diákok jöttek egy kis buszban a főúton. A kijáratnál egy részeg lépett le, pontosan feléjük közeledett. És a részeg ember a mögöttük lévő teherautóval ütközött, rajtuk csak keresztülment. Egy átalakulás [transzportálás] volt a csoda lényege.

Tehát elvitettek egyik helyről a másikra. Természetfeletti csoda, prófétákkal is megtörtént. Isten elragadta őket egyik helyről a másikra. Fülöp evangélistát is elragadta Isten egy másik helyre. Ma mi beleragadunk a természeti világba.

A hetvenes években nem voltak még mobiltelefonok, nem voltak még számítógépek, nem voltunk az interneten, nem lógott a mobiltelefon a fülünkön, akkor még egy sebességfokozat­tal lejjebb volt minden.

Most annyira készen van a világ arra, hogy halott dolgokkal töltsön fel minket. Olyan dolgokkal időzünk, ami nem befolyásolja az örökkévalóságban lévő dolgainkat. Tehát a hetvenes években újjászületni, az egy csoda jó dolog volt. Persze örülök annak, hogy vannak mobiltelefonok és számítógépek, mert jó oldala is van.

Apostolok cselekedetei 10,38.

38. A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, aki széj­jeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak; mert az Isten volt Ővele.

Jézus azt mondta, hogy én csak azokat cselekszem, amiket látok az én Atyámtól, és azokat szólom, amiket hallok az én Atyámtól. És nem olvasunk olyat, ahogy Jézus jött-ment, hogy mondta volna: te legyél beteg, vagy legyél átkozott. Nem olvasunk ilyet.

Mi átkozzuk el a rákbetegséget, én átkozom el a daganatokat. Megtanultam, hogy hogyan kell megölni a rendellenességet, ami nem Istentől van. Az Újszövetségben nincs olyan hely, ahol azt olvasnád, hogy Isten betegséget tesz valakire. Meggyógyított mindeneket, akik az ördög elnyomása alatt voltak! – ezt írja.

Tehát az elnyomást, a depressziót, a gyengeséget, az erőtlenséget, a betegséget, mindezeket meggyógyította. Én meg csak egyszerűen hiszem a Bibliát. Honnan jött például a halál? Ugye mi is egyszer halottak voltunk. Eredetileg nem így volt Isten teremtésében.

Ádám és Éva örökkévaló lények voltak, de azután halandókká lettek. Ha megkapjuk az örökkévaló megdicsőült testünket, attól kezdve örökké élő lények leszünk testben. Mert tudod-e, hogy olyan megdicsőült testet öltünk fel majd egy napon, mint amiben az Úr van. És az egy nagyon jó pillanat lesz, amikor ezt felöltjük.

Zsidó 2,14.

14. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, Ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma volt a halálon, tudniillik az ördögöt.

Kenneth Haginnak egyik könyvébe néztem bele a múltkor, és ott nem jó volt az igeidő. Úgy volt ott írva, hogy akinek hatalma van a halálon. De ez nem így van. Vettem a tollam, és kijavítottam, mert nem úgy van, hanem hatalma volt a halálon, de most már nincs hatalma.

Jelenések 1,16–18.

16. A jobb kezében pedig hét csillag volt, és a szájából kétélű éles kard jött ki; és az Ő orcája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében.

17. Mikor pedig láttam Őt, leestem az Ő lábaihoz, mint egy holt. És reám veté az Ő jobb kezét, mondván nékem: Ne félj; én vagyok az első és az utolsó,

18. És az élő; pedig halott voltam, és ímé, élek örökkön örökké, Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.

Nála vannak ezek a kulcsok, a pokol és a halál kulcsai. Tehát magára vette a mi ítéletünket, a bűneinket, a halálunkat. Lement a pokolba, ahová nekünk kellett volna menni, s ott legyőzte az ördögöt. Elvette tőle ezeket a kulcsokat.

Még attól az ördögnek mindig itt van az az időszaka, amíg itt lehet ezen a földön, amíg le nem jár a szerződés ideje, addig itt lehet. Utána, amikor ez az idő lejár, olvassuk a Jelenések könyvében, hogy a tűznek a tavába fog vettetni, az lesz a végső helye.

És mindenki, akin rajta van a vadállatnak a jele, azok mind odakerülnek. És azok az angyalok, akik láncokon vannak, azok is odakerülnek, az antikrisztus is odakerül és a hamis prófétája is.

Akik pedig nem fogadták el az Urat, mint megváltójukat, azok az utolsó ítélet előtt, Isten trónja előtt kell, hogy megálljanak majd.

Mi lesz velünk, akiknek számára nincs ítélet? Krisztusban nincs számunkra ítélet, hiszen Krisztus vette az ítéletet helyettünk. Mi a Jézus Krisztus ítélőszéke előtt állunk majd meg, a jutalmainkért, a cselekedeteinkért, az elvégzett munkánkért kapunk jutalmat.

Valakit idehozol, valakit az Úrhoz vezetsz, üdvösségre vezetsz, korona jár érte. Tehát a mi hívő gyülekezeti Testünkben nem lesz senki, akinek ne lenne koronája majd. Mindenkinek lesz. De nem a koronánkra emlékezünk mindig, nem ezért tesszük, egyszerűen csak követjük a Szellem vezetését és megcselekedjük.

1János 3,8.

8. …Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.

Róma 8,2. 1.

2. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.

A bűn és a halál törvénye, az ördög törvénye, s ettől szabaddá lettünk.

1. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak.

Miért van akkor a keresztényeknek bűntudatuk, kárhoztatás érzetük, ha nincs kárhoztatás a Krisztusban lévőknek? Azért, mert a törvény szerint gondolkodnak, és a bűnnek ereje a törvény.

Ha az ember a törvény mércéje szerint éli az életét, a saját erejéből próbál így boldogulni, ahelyett, hogy az Úrra hagyatkozna, és megengedné, hogy az Úr adja meg ezt a kegyelmet, hogy meg tudjon állni az élet dolgaiban.

Tehát az Ószövetség és az Újszövetség között óriási nagy a különbség, és ezt látnunk kell, és Isten soha nem írta meg senkinek a sorsát, hogy betegnek kell lennie. Látjuk az…

Apostolok cselekedetei 2,23.

23. Őt, aki Istennek elvégzett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragad­ván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megölétek.

Gonosz kezek, az ördög embereinek befolyására került az Úr a keresztre. Amikor Jézus az akkori vallásosakhoz szólt…

János 8,44.

44. Ti az ördög atyától valók vagytok…

Ezt mondta nékik Jézus. János is ezt írja.

1János 3,8.

8. …Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.

9. Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad az Ő magja; és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született.

Nem képes rá. A belső emberről van szó, aki újjászületett. Nem az elménkről, a gondolkodásunkról, a lelkünkről beszél, hanem arról a részünkről, aki valóban újjászületett. Szellemi lények vagyunk ugyanis, és van lelkünk és testben élünk egy ideig-óráig.

Ezékiel 11,19-ben írja az Ige, hogy elveszi azt a kőszívet belőlünk, és ad helyette egy hússzívet, egy érző szívet. Ugyanis, amikor újjászületünk és befogadjuk Jézust, és azt, amit Ő tett értünk…

János 1. levelében erre hívja fel a figyelmünket, hogy vegyük észre a szellemiekben, hogy Jézus az Isten Fia. És János Evangéliumának végén felhívja a figyelmünket, hogy ezek a csodák azért írattak meg, hogy ti tudhassátok, hogy Jézus Istennek Fia. Ezért vannak a gyógyulások, hogy az emberek hihessék, hogy Jézus Istennek Fia, mert erről megvallást kell tenniük.

Mindenki, aki Istentől születik, nem követi el a bűnt, azért, mert benne marad az Ő magja, az Ő természete. Ellapozunk az 1János 3,10-hez, és ahogy olvassuk tovább, nagyon jó, hogyha ezt megértjük, ez segít nekünk.

1János 3,10.

10. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: aki nem az igazságot cselekszi, az egy sem az Istentől való, és az sem, aki nem szereti az ő atyjafiát.

Kétfajta gyermekről beszél itt, az Isten gyermekeiről, és az ördög gyermekeiről. Kik az ördög gyermekei? Jézus mondta nekik, hogy ti az ördög atyától valók vagytok. Az újjá nem született ember az. Az az ember, aki még nem született újjá.

Ugye, a halott dolgokról volt ma szó, hogy különítsük el magunkat a világnak ezen, dolgaitól. Azt nem értem, hogy miért van az embereknek gondja azzal, hogy megértsék a kegyelem üzenetét?

Ugyanis nem vagyunk a törvény alatt, semmilyen törvény alatt. Mi új időszámításban, új korszakban vagyunk, a kegyelem időkorszakában. Ugyanis a törvény nem volt képes arra, hogy egy embert is megigazítson. Csak arra volt jó, hogy felhívja a figyelmedet, hogy szükséged van egy Megváltóra.

És az Üdvözítő előtt el kellett jönnie ennek az időnek, hogy az ember ráébredjen erre. Tehát az árnyékkép után megjött a valóság, maga Jézus Krisztus, aki megtanít minket erre. Ebben az időkorszakban, ahol most élünk, a kegyelem korszakában rá kell ébrednünk, hogy Jézus mindezt megtette értünk. Nem vagyunk képesek a saját természetünket meg­változ­tatni.

Mindegy, hány jó cselekedetet cselekszünk, attól még az ördög gyermekei vagyunk. Ez volt talán a legnehezebb Ausztráliában azokkal, akik mérték szerint jó emberek voltak, és nem értették meg ezt. A kegyelemből minél nagyobb mértékre van szükség az életünkben.

Zakariás 4,6-7.

6. …Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én Szellememmel! azt mondja a Sere­geknek Ura.

7. Ki vagy te, te nagy hegy? Lapállyá leszel Zorobábel előtt, …és nagy kiáltás támad: Áldás, áldás reá.

Vagyis a problémákra Isten a kegyelmét fogja adni, amikor kiáltjuk, hogy: Kegyelem! Az egész bibliaiskola, több ezren együtt kiáltottuk Isten kegyelmét. Isten szívén mindig ott volt ez a kegyelem már a kezdetektől, még a bukás előtt. Isten tudta, hogy az Ő kegyelme fogja megtartani az embert.

Kegyelemből tartattunk meg hit által, ez nem a saját, jó cselekedeteinkből volt, hogy senki ne dicsekedjék Isten előtt. És ahogy a kegyelmet vettük, ahogy üdvözültünk, úgy járjunk is utána Őbenne. Vagyis maradjunk szellemben és maradjunk Őbenne.

Pál pedig mondja, hogy oly hamar eltértetek egy másik Evangéliumra. Nem maradtatok meg ebben a kegyelemben. Dorgálja őket. Velünk nem így lesz, mert a kegyelemhez, amit Isten ad, hit által van hozzáférésünk, menetelünk! Tehát az Úrban való bizodalom, hogy bízunk az Úrban. Az Úr maga ez a kegyelem, amit ad az életünkre.

A következő üzenetet már nem lesz ma időm elmondani. De azt tudnunk kell a János 3,16 szerint, hogy Isten úgy szerette e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki, hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

2Péter 3,9.

9. Nem késik el az ígérettel az Úr, ahogy némelyek késedelemnek tartják; – hogy még nincs itt – hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.

Azt akarja az Úr, hogy senki el ne vesszen, hogy mindannyian forduljunk az Úrhoz, és fogadjuk be az Urat. Ezt akarja. És ha ez megtörtént, az illető tudni fogja, mert nem romlandó magból született, hanem romolhatatlanból, Istennek Igéje által, amely él és megmarad örökké.

Vagyis nem úgy születünk újjá, hogy gyülekezethez kapcsolódunk, vagy vízkeresztséget veszünk. Semmi más ilyen cselekedet nem visz minket üdvösségre, csak Isten Igéje által lehet újjászületni, a romolhatatlan Magtól.

És ezt elmagyarázza itt az Írás nekünk. Hinni a szívünkben és a szánkkal vallást tenni róla. És megkérjük az Urat, hogy költözzön a szívünkbe. Szívvel hiszünk a megigazultságra, és szájjal teszünk vallást az üdvösségre. Nem cselekedetekből van tehát. Szájjal teszünk vallást az üdvösségre!

Álljunk fel mindannyian, és lehetőséget kapnak most mindazok, akik először hallgatnak minket. Egy-egy tanításunknál látjuk, hogy tízezres nagyságban vannak a letöltések. Nagyon sokan érdeklődnek. És lehet, hogy valaki olyan hallgat minket, aki még soha nem mondta el ezt az imát. Ezért elmondjuk a hit imáját, az üdvösség imáját a következők szerint, sorról sorra.

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az én Gyógyítóm. Jézus te vagy az én Uram, Jézus te vagy az én Megváltóm, Jézus te vagy az én Gyógyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban, az Ő szent vére megtisztított minden bűntől! Örökkön örökké. Ámen.

Hányan tudjuk ezt megtenni, hogy elmondjuk valakivel? Bárkit az Úrhoz tudunk vezetni, aki hisz. Csak meg kell kérdezni tőlük, ahogy én tettem: hiszed-e, hogy Jézus feltámadt a halálból? Kéred-e, hogy legyen az életed Ura? Megtetted ezt valaha?

Mondta, hogy nem.  Akkor imádkozz velem! És benne van a Szellem, amikor erre ráállsz. A Szellem használ téged, és fogod érezni azt a kenetet, ami ilyenkor jön hozzá, és fogod tudni, hogy képes vagy rá.

Amikor egy muszlim előtt állok így, döbbenetes az Úr jelenléte ilyenkor. Ledöbbenek azon, hogy mennyire szereti őket az Úr. A muszlimok között egy nagy ébredés zajlik a mai napon is, főleg Iránban. Azért nagyon sürög-forog arrafelé az ördög.

Több területen jelen van a gyógyító kenet, gyertek előre, hogy kezeinket rátok tudjuk tenni. A jövő héten pedig az útakadályokra fogok rátérni, hogy milyen akadályai vannak a gyógyulásunknak. Áldott legyen az Úr neve. Ámen!

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL