2013.10.02.  

ALAPOK

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2013. október 6.

 

Olyan dolgokról tanítok ma, amelyeket tudnunk kell. Tehát alapokról, alapvető dolgokról fogunk beszélni. Tegnap is, amikor az imakörünk volt, olyan dolgokat forgatott a Szellem, amelyek az Ő elrejtettjeiből valók, amelyek titkok, és amelyek kijelentésre várnak, hogy mi azt megértsük.

Egy nagyon híres csata került elém tegnap, az Egyesült Államokban a Custer nevű tábornoknak az utolsó harca jött elém. És ahogy ezt értelmeztem magamban, hogy mit is jelenthet, ez jött: az indiánoknak a harca volt ez, és az utolsó leheletükig harcoltak, az életükbe került ez a harc. Mindannyiukat megölték a harcmezőben, mindannyian meghaltak.

Tehát az utolsó harca volt ez Custer tábornoknak. Ezután már nem tudott többet harcolni. Három különálló indián alakulatot kellett, hogy egybefogjon, és nem tudta őket megtalálni, hogy mely helyeken állnak, és ez okozta végül is a csata vesztét. Északon volt ez a terület, ahol ez a harc folyt, és ez lett a vége.

De amikor az Úr hoz egy ilyen látást, akkor nem csak azt a helyzetet akarja elénk hozni, ami akkor történt és az abból való kijelentést, hogy ott még várakoznia kellett volna egy pontos időzítésre, hanem ennél többet is mond az Úr. Tehát, ha az Úr hoz egy ilyen képet az ember elé, akkor annak van egy szellemi tartalma, jelentése és mondandója a mai nap számára.

Mexikó elleni forradalom volt az ott. A texasiak harcoltak a fronton, és nagyon híres frontemberek voltak, száz-húszan, akik híres harcosok voltak. Négyszáz-ötszáz ezres mexikói csapattal álltak szemben. A Custer harcnál pedig egy huszonötezres csapat, lélekszám állt szemben több százezrekkel.

Tehát egy ilyen túlerővel nem lehetséges megharcolni. És nem megy a harc, ha száz-húszan vannak az egyik oldalon, a másik oldalon pedig százezrek. A texasiak azt határozták, hogy a halálukig harcolnak, életük utolsó pillanatáig, és meghaltak. Texasban ezért hallani az alimókról, mert az életük utolsó leheletéig harcoltak.

Amit azonban ezzel mondani akar a Szellem a mának, hogy utolsó lehetőségek ezek, hogy az Úrnak tegyünk valamit. Az utolsó hívások. Miért is mondom ezt ma el? Azért, mert ma van az a nap, hogy az a megtiszteltetés ér engem, hogy együtt lehetek zsidó szolgáló testvéreimmel, rabbikkal. És talán ők nem is értik azt, hogy mi keresztény létünkre miért ragaszkodunk ahhoz, hogy évről évre találkozzunk ővelük. Lehet, hogy talán a keresztényeknek meg kellene érteni.

Jövőre négy holdfogyatkozás lesz. Ötszáz éve volt például egy ilyen és ez nagyon nagy eseménye volt Izraelnek. Háromszor volt erre példa, hogy zsidó ünnepnapokra esett, amely másként nem lehetséges, csak ha Isten keze van rajta.

1492-ben volt ilyen, amely a spanyol inkvizíciót jelezte. Kolumbusz felfedezte Amerikát ugyanebben az évben, egy új nyitás volt ez a világnak.

1948-ban volt ilyen, szintén négy holdfogyatkozás volt akkor. Izrael állam alapítása volt ez, függetlenségük kivívása, 1948.

Azután a következő pedig 1967-ben volt, négy vérhold volt akkor is, egy másik háború zajlott, és ekkor foglalták vissza Jeruzsálemet.

Tehát Izrael megalakulása volt ez jele az égen, és azután Jeruzsálem függetlenségének kivívása. Tehát, ha a rabbik hallják, hogy ez következik, akkor bizony tudják előre, hogy komoly történések lesznek. A pogány népek nem akarnak erről tudomást venni, hogy ez ilyen jelentős lenne.

Ötezer év alatt nem történt olyan jelentős dolog. 2015-ben lesz még négy ilyen vérhold [teljes holdfogyatkozás]. Ezek is zsidó ünnepekre esnek majd. Ha ez a pogányoknak nem kelti fel a figyelmét, hogy valami fontos készülődik, akkor semmi sem. Katasztrofális események lesznek. De a végén azonban jó dolgok jönnek majd ki ebből is.

2015 az utolsó Smita [szombat év, hét éves időciklus] esztendő. Valóban az utolsó megállásaink ezek a harcokban, mert az Úr akkor eljön értünk és elvisz, s nem kell többé hadakoznunk az ellenséggel. Akkor következik hét év megpróbáltatás. Az ítéletnek az ideje lesz az itt a földön azok számára, akik itt maradnak.

Ahogy mondtam mindig is, amikor ezekről tanítottam, hogy nekünk ezekhez az eseményekhez, amik akkor jönnek a földön, semmi közünk nem lesz, mert akkor már nem leszünk itt!

Ha valakinek nincs erről tudomása a Bibliából, és úgy olvassa például a négy Evangéliumot, hogy azt gondolná, hogy a négy Evangéliumban leírtak a keresztények számára vannak, hogy ezeket meg kell majd élni nekik is, akkor tévesen gondolkodik, mert ezeket Jézus akkor a zsidóknak tanította.

És azok a történések, amelyek szintén le vannak írva Jézus második eljövetelekor... Mi, mint a Gyülekezet, az 1Thesszalonika 4. fejezetében gondolkodhatunk. Az idősebbik fiamnak éjszakai rémálmai vannak, mert a négy Evangéliumot rosszul magyarázzák neki.

Ugyanis, ha az ember csak úgy olvassa a Bibliát, és nem kap mellé tanítást mankónak, akkor azok az előrejelzések félelmeket keltenek a világban. Az 1Thesszalonika 4,14-es verssel kezdjük az Igét olvasni.

1Thesszalonika 4,14.

14. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza a Jézus által azokat, akik elaludtak, Ővele együtt.

Akik meghaltak előtte Krisztussal, azok hazamentek az Úrhoz. Mert tanítja az Írás, hogyha kiköltözünk a testből, akkor költözünk haza az Úrhoz. Amíg e testben járunk, addig vagyunk távol az Úrtól. Ezt lehet itt olvasni.

Most hallottunk egy gyönyörű beszámoló erről, hogy hogyan is van ez. Székelykeresztúr környéki kis faluban gyülekezetünk tagja volt az idős házaspár és a bácsi meghalt a kórházban. Idős emberek voltak.

Kiadta a kórház a holtestet, hogy otthon felravatalozzák. Romániában ez szokás, hogy elbúcsúztassák a szeretteiket. Az Egyesült Államokban is megengedik ezt különben, itt ez nem annyira szokás.

Felravatalozták tehát a drága idős bácsit odahaza. Az egész család összejött, hogy elsirassák. Délután 4 órakor volt, amikor kiadták. Este tíz óra után felébredt a bácsi és mutatta a száját és a gyomrát, hogy éhes és enne. Beszélni nem beszélt, de kért enni.

Halottnak nyilvánították őt 8 órával előtte. Biztosan tudta valahonnan, hogy finomat főzött a nagymama, mert megvacsorázott, és másnap azután végleg hazaaludt az Úrhoz. A családdal még egy kicsit együtt tudott lenni. A gyermekek kiszaladtak az utcára éjszaka, s kiabálták, hogy feltámadt a nagypapa. Úgyhogy lesz evangelizálni valónk a vidéki falucskában. Csodát láthattak ott a hitetlenek, és bizonyára meg van az oka, hogy az Úr miért engedte ezt meg.

Istennek az ideje ez most arra, hogy hatalmas jeleket és csodákat cselekedjen. Hogy miért van az embernek békessége még ilyenkor is, hogyha az ember az Úrhoz tartozik? Annyit kell csak tennie, hogy elfogadja az Urat a szívébe.

1Thesszalonika 4,14-17.

14. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza a Jézus által azokat, akik elaludtak, Ővele együtt.

Kikről szól itt tehát? Azokról a gyülekezeti testvéreinkről, akik már előzőleg elaludtak, a fizikai testükből kiköltöztek, és most az Úrnál vannak. És ha az elragadtatás most jönne, az Úr azokat, akik már ott vannak nála, magával hozza. Akik az Úrban aludtak el azokat. Vagyis, akik újjá vannak születve, azok nem a pokolban vannak, hanem a mennyben vannak az Úrral. Az Úr azokat a lelkeket magával hozza vissza.

15. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, semmiképpen sem előzzük meg azokat, akik elaludtak.

Vagyis abban a pillanatban, amikor ők jönnek vissza az Úrral, mi még itt a földön, az élő testünkben leszünk. Ez még nem az Úr második eljövetele.

16. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és először azok támadnak fel, akik meghaltak a Krisztusban;

Ők megdicsőült testet kapnak, és azután kapjuk meg mi is a megdicsőült testünket, miután ők felöltötték.

17. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk velük együtt a felhőkben, hogy találkozzunk az Úrral a levegőben; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.

Vagyis elragadtatunk együtt, miután megkaptuk a megdicsőült testünket a felhőkre. Ezekben a megdicsőült testeinkben ragadtatunk el, hogy találkozzunk az Úrral a levegőben. Ekkor az Úr nem a földre jön vissza, mert ekkor csak az Úr a felhőkre jön, hogy elragadja a Gyülekezetét, akik Krisztusban vannak.

Tehát, az emberek nem tudják ezt a kettőt tisztán megkülönböztetni, hanem összekeverednek, az elragadtatást és a második visszajövetelt összekeverik. Vagyis, akik újjászületetten Krisztusban elaludtak előzőleg, és azok, akik a földön akkor élnek, mi együtt fogunk találkozni a levegőégben, és visszamegyünk a mennybe. Az Úrral leszünk.

Amikor a második eljövetel lesz, az egy teljesen más kép. Akkor mindannyian jövünk már vissza az Úrral, hadseregként jövünk vissza, lóháton jövünk vissza. Akkor azért jön vissza az Úr, hogy a trónját megalapozza, az ezer éves királyságra.

Hol lesz a trónja? Jeruzsálemben. Nagyon furcsa hely? Nem! Mert az már örökre ki volt jelölve. Kijelölt helye az Úr trónjának. Onnan fog uralkodni. És amikor az ember ezt megtudja, akkor ennek békességet kell, hogy hozzon a szívébe.

Amikor például az halljuk, hogy jön a világvége, mindenki remeg. De a keresztény tudja, hogy nem így lesz, nem lesz világvége. Az Úrnak akkor is lesznek itt munkásai, a földön a 144 ezer, az Úrnak választottjai fognak a földön evangelizálni.

Tehát ezek olyan dolgok, amelyeket tudnunk kell. Ebbe a címbe minden belefér, amit tudnunk kell. Az újaknak, akik hozzánk járnak – és nagyon sokan szegődnek mostanában hozzánk –, ezekről hallaniuk kell.

Amikor a fiam ezt megtudta, olyan óriási békesség és öröm töltötte el, hogy jó volt látni. A kisebbik fiam pedig most már bibliaiskolába jár, és ott tömik bele ezt a tudást. Éjjel nappal tanulja az Igét, az Urat szolgálja és evangelizál. Semmi más nem jár a fejében, csak az Úr dolgai. És ezáltal van az, hogy elváltozunk, az elménk megújítása által.

Örök életet kapunk, amikor újjászületünk, új teremtések leszünk, és azután az elménknek a megújulásával elváltozunk dicsőségről dicsőségre, és megtanuljuk szép sorban, hogy kik is vagyunk Krisztusban. Ugyanis új teremtések vagyunk. A régi ember, az ó ember meghalt Krisztussal, csak a nyomait lehet felfedezni a testünkben, hogy kik voltunk.

A legtöbb keresztény ott éli az életét, és nagyon sok, ember faragta rendelkezést vesz magára nézve érvényesnek. Zsidótörvényeket és keresztény törvényeket. Pedig nekünk egy új szövetségünk van. A régi elenyészett, elmúlt. Miután Jézus betöltötte azt, érvénytelenítette. A törvénynek minden parancsolata és minden rendelete a kereszten eltöröltetett.

Mi van tehát akkor a mai nap számára? A Szent Szellem vezetése, az Ő vezérlése teljes mértékben. Nincsenek akadályok. Ezért kell imádkozni szellemben, hogy az ember megtalálja, hogy mi az, amit az Úr szán neki, mi az, amit neki meg kell futnia.

Ezért mondja, hogy ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el ti elmétek megújítása által. Képesek vagyunk megváltozni az új rendszer szerint? Igen! Hatalmunk van, mi szellemi uralkodók vagyunk ebben a világban. Minden szellemi áldás a miénk, írja az Efézusi levélben. Minden a miénk.

Addig, amíg nem újítjuk meg az elménket, és nem vesszük birtokba ezeket, addig úgy tűnik, hogy nincs nekünk oly sok minden. A következő Igékből megtudjuk, hogy valaki írt egy hamisított levelet Pál nevében, és innen tudjuk meg, hogy már akkor is ott volt az ördög, s arról próbálta meggyőzni őket, hogy nem lesz elragadtatás.

2Thesszalonika 2,1-5. 7-8.

1. Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi Őhozzá leendő egybegyűjtésünkre nézve,

Tehát két eseményről van szó, a második eljövetelről és az egybegyülekezésről. Mi most az Úr megjelenésére várunk, hogy egybegyűjtsön minket, nem a visszajövetelére várunk.

2. Hogy egyhamar el ne tántorítson a ti értelmetektől, s meg ne háborítson titeket, se szellem, se beszéd, se nékünk tulajdonított levél; mintha itt volna már az Úr napja.

Mintha mi mondtuk volna. Vagyis azt a levelet nem mi küldtük, mondja nekik Pál.

3. Nehogy valaki megtévesszen titeket valami módon. (Az Úr eljövetele: most erről a napról beszél, amikor a földre jön az Úr) Mert nem jön el addig az a nap, amíg be nem következik előbb a szakadás, és meg nem jelenik a bűn embere, a veszedelem fia,

Ez az antikrisztus. És azt mondja, hogy meg ne tévesszen benneteket senki. Először az antikrisztusnak meg kell jelennie, mielőtt az Úr második eljövetele eljönne. És tovább magyarázza a következő versben:

4. Aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Isten maga, és amire istenfélelemmel tekintünk, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.

Be fog ülni a templomba [az antikrisztus]. Ehhez először fel kell építeniük a templomot újra, és ez a megpróbáltatások első három és fél évében történik majd. Utána bemasírozik oda az antikrisztus, és magát jelenti ott ki Istennek a trónon.

Úgy fog viselkedni, mintha ő maga lenne az Isten, az antikrisztus a hamis prófétájával. A Közel-Keleten már látni ezeknek a jeleit, a tíz lábujjat Dániel könyvében. Ezek mind az iszlám nemzetek. Az antikrisztus maga is muszlim lesz, síita nemzetből való.

A síitákat, nem tudom, tudjátok-e, hogy hol élnek? Iránban, Irakban, Szíriában és Libanonban vannak. Izrael körül, a szomszédságban. És ők fogják Izraelt megtámadni, lerohanni. Lesz tehát egy háború, az Ezékiel 38-39-es fejezetekben leírtak szerint.

Mi történik velük? Elvesztik a hadseregeiket. Hatszázmilliós hadseregnek ez lesz a vége. Valamilyen módon Isten elvégzi. Ez fog történni velük. A Biblia ezeket mind leírja. Nem kell, hogy terrorban, félelmekben, rettegésben éljek, mert ezeket mind ki lehet olvasni innen.

5. Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam néktek ezeket, amikor még nálatok voltam? 

Kijelentésben szólt hozzájuk, a titkoknak a kijelentésében. Ezért imádkozunk mi is nyelveken, hogy kijelentéseket kapjunk ilyenkor az Úrtól a saját életünkre nézve. Hogy az ördög terveit ki tudjuk zárni az életünkből, hogy azok ne történjenek meg. Ezen kívül kaphatsz kijelentéseket a saját életed területén, a vállalkozásban, az üzleti életben stb.

Az elme megújítása, az egy nap mint napi folyamatos munka, és ilyenkor változunk el, átalakulunk. Tehát nem e világhoz hasonulunk, hanem elváltozunk az Úr képére. Tehát a világban a legnagyobb tolvajnak, meg csalónak lenni… És mihez kezdesz azzal a rengeteg pénzzel, amire így teszel szert? Olvasom a 73-os Zsoltárt, a 49-es Zsoltárt. Olvashatod, hogy az ő virágzásuk nem tart túl sokáig.

A Wall Streetnek a leghíresebb befektető tanácsadója (amikor a részvényeket nézegettem annak idején), pontosan előrejelzi azokat a piaci zuhanásokat, amelyek azután bekövetkeznek. Várják most a nagy inflációt.

És azt magyarázzák, hogy nem úgy fog történni, ahogy mi várjuk. Mert ahol nyomják azt a rengeteg pénzt országszerte… A legtöbb ország ezt teszi, valutát nyomnak. Nyomják az új pénzt. Nézd meg, hogy szinte minden valuta vadonatúj, szinte ropogós. Nyomtatják a pénzt a nyomdákban.

Három éven belül az Európai Unió összeomlik, és az egész világra kihatással lesz ez. És mondom nektek, hogy mi már akkor nem leszünk itt. Úgyhogy engem biztos nem fog érni ennek a hatása. Tehát most az utolsó megállásunk van.

Beszélek a gyermekeimnek is erről Texasban, hogy mire gyűjtögetnek a világban. Időt kell töltenem velük, mert ők úgy gondolták, hogy én csak úgy elosztogattam az ő örökségüket.

Igazából az Úrnak adtam, és ők ez által meggazdagodtak. És sokkal több van most a vagyonból, mint a kezdetek kezdetén.  De amikor félünk attól, hogy mit hoz a holnap, és ezért ragaszkodunk tíz körömmel ahhoz, ami van…

A korai gyülekezetekben élők mit csináltak? Mindent beadtak a közösbe, eladtak mindenüket és beadták. Nem imádkoztak két órát, egész nap imádkoztak. Azután mi történt? Szétszórta őket az Úr. Nem az apostolokat szórta szét, a gyülekezet tagjai szóródtak szét.

Azután mi történt? Olvasod, hogy az Ige növekedett. Az Evangélium növekedett. Az egész világot végig evangelizálták a nyájak. Nem a pásztor maga, meg az evangélista csak maga, hanem az egész Test együtt. És az Apostolok cselekedeteiben tisztán lehet olvasni, hogy az Úr szórta szét őket. Szétszóródtak. Szétvitte őket a szélrózsa minden irányába. Mindenfelé.

Tehát bátorítalak benneteket, hogy a jövő esztendőben is nagyon sok teendő lesz. Nem adjuk fel, hanem folytatjuk a munkát. Hallelúja! Az Úr téged is képes használni, ha odaadod magad, és annyit tudsz legalább, hogy miként kell a másikat üdvösségre vezetni.

Floridában vagy egy gyülekezet és a hívők a halálból hívják vissza az embereket. Feltámadnak. Nem egy-kettő történik, hanem sokkal több, és egy egyszerű imát mondanak el. Némelyik csak a telefonon imádkozik. Mint ahogy a bácsi a ravatalozóból felkelt. Ki imádkozott érte? Senki.

Az Úr maga megtalálja a módját annak, hogy ajtók nyíljanak. Nagy csodatévő erőkkel munkálkodik az Úr. Hatalmas idők ezek arra, hogy az Úr maga használhasson minket, és meg fogjuk állni a sarat az utolsó harcban is.

Tehát a Gyülekezetnek megadatik ez, hogy a végsőkig megállja a helyét. És utána az Úr egy másik sereggel jön elő, a 144 ezer fogja hirdetni az Igét, amikor mi már nem leszünk itt.

7. Működik ugyan már titkon a törvényszegés: csakhogy annak, aki azt még most visszatartja, el kell az útból vétetnie.

8. És akkor fog megjelenni a törvénytipró, akit megemészt az Úr az Ő szájának leheletével, és megsemmisít az Ő eljövetelének megjelenésével;

Lefordítom ezt nektek, hogy mit jelent. Hogy a törvényszegés már titkon működik… Vagyis az ördög működik itt a világban. Vagyis az antikrisztus és a hamis prófétája már jelenleg a földön élnek.

Csak nem tud addig megjelenni a törvénytipró, amíg az, aki most jelenleg visszatartja, el nem vétetik az útból. Aki most visszafogja, visszaszorítja az ördögöt. Ki az, aki most visszafogja az ördögöt? A Gyülekezet, a hívők, akik az Igén cselekszenek. Visszaszorítják, visszafogják az ördög munkáit.

Tehát, amikor a Gyülekezet elvétetik az útból… A Gyülekezet fog elvétetni az útból, nem a Szent Szellem. Vannak teológusok, akik ezen össze-vissza töredeznek. A Szent Szellem még nem mehet el a földről, mert még milliárdok lesznek, akiknek az Urat el kell fogadniuk valahogy.

A megpróbáltatások idején lesznek a legnagyobb üdvözülő seregek, mert van még ott három és fél év az evangelizálásra. És azután lesz egy elragadtatás a megpróbáltatások félidejében is. A Gyülekezet tehát elvétetik az útból és azután lesz megjelenítve az antikrisztus, miután a Gyülekezet elment.

Az Úr fogja maga megemészteni, nem az ördögöt. Mert az ördög az a tűznek a tavában lesz. Most még csak megkötözve van a láncokon, a pokol mélyén, mert már ebben az időben ítéletet kapott. Tehát ez az antikrisztus, nem maga az ördög. Az antikrisztus.

És megsemmisül az Ő eljövetelének megjelenésével. Jézus úgy jön vissza, mint az Ige. Mit kell tennie? Szólni az Igét, és a testek elolvadnak előtte. Az lesz a vége az ellenségnek. Ki olyan ostoba, hogy Istennel szembeszállna?

Ugye, hogy van az ördög, aki meg akarja téveszteni az övéit. Aki a fenevadnak a jegyét felveszi majd, azok a pokolból egy időre kiengedtetnek. Az utolsó ítéleten meg kell jelenniük, és utána a tűznek tavába vettetnek, örökké ott lesznek. Hallelúja!

Visszakanyarodva, hogy mit is jelent az elménk megújítása? A kereszténységnek az alapköve ez, hogy meg kell újulnunk az Igén, és meg kell értenünk az Igét, és így kell elváltoznunk az igazságon.

Róma 12,2.

2. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes akarata.

Mindaz, amire elváltozunk ebben a világban, az egy alapot vesz az életünkben. És ha a világ felé fordulunk el, akkor elvesztjük az Istenben való teljességünket.

Van, hogy az emberek a vallásosságnak adják át magukat, meg a törvényeknek. A törvényből nem lesz hitünk, nem tudunk onnan hitet meríteni, és a vallásosságból sem. És nem tudunk úgy átalakulni akkor. Elváltozni azt jelenti, hogy az ember valóban megváltozik.

Ez a kereszténységnek a célja, hogy egyre inkább Jézushoz hasonlítunk, és közben növekszünk dicsőségről-dicsőségre, úgyhogy mindannyian veszünk a Szellemtől és a változásnak a különböző fokozatain megyünk át. Van, hogy találkozom a mieinkkel az utcán, és látom, hogy ragyognak.

Ha ez az átalakulás lelassul, vagy megáll, akkor tudd meg, hogy valahol beleestél a vallásba, és a valláshoz alakultál át. Helyette pedig az Isten Igéjében való erő és Szellem által kell elváltoznod. Fogod látni, hogy vannak pásztorok is, akik a világnak a természeti eszközeivel próbálnak előbbre jutni és boldogulni.

Mi a célja ennek az elváltozásnak? Az, hogy az ember valóban elkezdjen másként gondolkodni, másképp keresse az életben a boldogulás és a siker lehetőségeit. Tehát vagy a vallás formál és alakít át minket, vagy Isten Igéje formál el minket, és a Szent Szellem jelenléte munkál minket. Mit mond? Azt, hogy dicsőségről-dicsőségre változtat el minket.

Ha a vallásosságban maradsz, akkor az azt fogja hozni, hogy változások nélkül leszel. Láttam embereket, akik 22 évvel ezelőtt az Úr kegyelméből újjászülettek és beteljesedtek Szent Szellemmel. De egy cseppet sem növekedtek a 22 év alatt, pontosan ott vannak, ahol akkor voltak.

Amit tanítunk és prédikálunk, annak változást kell hoznia az életedben. Ez a mai napnak a refrénje, hogy változások legyenek. Ha az ember a vallásában megmarad, akkor száraz életet fog élni.

Lehet választani, hogy akarjuk-e ezt az elváltozást, akarunk-e elváltozni dicsőségről-dicsőségre? Ez a döntés a mi kezünkben van, a miénk. Tehát, hogy valóban el akarunk-e változni az Igén?

2Korinthus 4,16.

16. Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra megújul.

A belső ember az, aki megújul, úgy, hogy elváltozik az Ige táplálása által. Olyan kijelentéseket kapok nap mint nap, amire vagy nem figyeltem rá, vagy hagytam, hogy elkerülje a figyelmemet. Sok kijelentést fogunk kapni a következő igesorból.

Jézus egy zsidó ifjúval beszél itt. A törvény megtartása kerül szóba, hiszen a törvény alatt voltak. És ha a törvénynek engedelmeskedtek, az azt jelentette, hogy a jövedelmük egyharmadát vissza kellett forgatniuk az Úrnak. Mégis van példa egy ifjúról a Bibliában, aki gazdaggá lett azáltal, hogy engedelmeskedett a törvénynek. Az Ószövetség alatt, egy zsidó.

Máté 19,16-22.

16. És ímé, hozzájövén egy ember, monda néki: Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek?

17. Ő pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.

18. Monda néki: Melyeket? Jézus pedig monda: Ezeket: Ne ölj; ne paráználkodj; ne lopj; hamis tanúbizonyságot ne tégy;

19. Tiszteld atyádat és anyádat; és: Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.

20. Monda néki az ifjú: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva; mi fogyatkozás van még bennem?

Mi az, ami még hiányzik? – kérdezi. Itt megváltozik a hangnem, mert az Úr most rámutat, hogy mi az, ami hibádzik. Mert az Úr most a törvényről át fog kapcsolni az Igére.

21. Monda néki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz a mennyben; és jer, és kövess engem.

22. Az ifjú pedig e beszédet hallván, elméne megszomorodva; mert sok jószága volt. 

Egy kérdésre nézzük a választ. Mi az, ami hibádzott, mi az, ami hiányzott nála? A hit nem volt meg nála. A hit hiányzott. Mert, ha meg tudta volna tenni, hogy mindent elajándékoz… Mi történik ugyanis akkor, ha az ember a szegénynek ad? Az Úrnak ad kölcsön, és az Úr azonnal visszaadja neked. Olvassuk ezt a Példabeszédekben a 19,17-ben.

Tehát a vallásosságból jövő törvények, és a hitből való cselekedetek az két teljesen külön dolog. A törvény időszakában ő megtartotta a törvényt és gyarapodott, de az Igét nem tudta.

Ma nekünk az Igét kell tudnunk, az Igét kell követnünk, az Úr hangját, amely maga az Úr Jézus. Mert az Ige testté lett, és a hit hallásból, a hallás Isten Igéjéből van. Az ifjú pedig csak a törvényben volt járatos.

Példabeszédek 19,17.

17. Kölcsön ád az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez; és az ő jótéteményét megfizeti néki. - Visszafizeti.

Példabeszédek 28,27.

27. Aki ád a szegénynek, nem lesz néki szüksége; aki pedig elrejti a szemét, megsokasodnak rajta az átkok.

A szegényeknek adni, az nem egyenértékű azzal, hogy tizedet fizetsz vagy Isten királyságába egy beruházást eszközölsz. Azok a nagy pénzek, vagy nagy adományok, vagy akár első zsengék.

Tized már akkor is volt, mielőtt még a törvény jött volna. Ábrahám tizedet fizetett 430 évvel a törvény előtt. Izsák és Jákob is ugyanígy. Ők honnan tudták, hogy tizedet kell adni, amikor nem mondta a törvény? Honnan tudták? Ők a Szellem vezetésére tették. Ugyanúgy jártak, mint ahogy ma nekünk kell, törvények nélkül.

A tizedelés az egy folyamat. Amikor az ember odaadja az Úrnak a tizedrészt, és a kilencede megmarad az illetőnek, Isten veszi azt a kilenced részt, és többet tesz hozzá, hogy több legyen, mint a 100 %. Megnagyobbítja. Isten megteszi ezt? Megtette Ábrahámmal?

Akik a törvény alatt fizettek tizedet, hogyan gyarapodtak? Nem gyarapodtak. Hány szegény keresztényt látsz! Tehát a törvénynek is lehet valaki engedelmes, de akkor nem hitből cselekedett. Kijelentésből kell megkapni, hogy mit kell tenned.

Ha kijelentésből kapod meg, akkor hiszel abban, amit úgy teszel. És ha hittel teszed, mi történik? Akkor működik, akkor kezdesz gyarapodni. Ő tesz téged gazdaggá! Így szól a pontos igazság, hogy minden a miénk.

Amit az ember ilyenkor tesz, tiszteletet mutat ki Istennek, és Isten elé tárja mindazt, ami tőle van. Olyan, mint egy labdajáték. Odadobod a labdát, és egy egész kosárral kapsz vissza. Egyre nagyobb labdák jönnek vissza, minden Tőle jön.

Azért szeretek erről beszélni, mert ha az ember a törvény alatt tartja magát, a törvény csak tönkreteszi. Az első ugyanis, hogy mi pogányok soha nem voltunk a törvény alatt. Ezért a törvény átka alá sem tartoztunk. De reménység nélkül valók voltunk e világon, így írja a Biblia.

Amikor Isten a Messiást keresztre feszítette, akkor mi Ővele meghaltunk, és mi Ővele feltámadtunk a halálból. Egy új szövetség jött létre, és az eltörölte a régit, és így mi örök életet kapunk.

Ők nem tartották meg a törvényt soha, mert nem tudták. A teljes törvényt senki nem tudta megtartani. Ezért mondta Isten, hogy egy új szívet adok nékik, és az én törvényeimet írom az ő szíveikbe. Ezért egy új törvényünk van.

A törvény alatt az volt az Írás, hogy úgy szeresd a felebarátot, mint tenmagadat. Úgyhogy a gazdag embertől nem voltál képes sok szeretetet kapni, mert ő a felebarátjának nem adott pénzt. Nem adott senkinek semmit.

Jézus azt mondta, hogy ma úgy kell szeretnünk egymást, ahogy Ő szeretett minket. Ez másfajta szeretet. Ma is vannak, akik úgy szeretik a felebarátot, mint ahogy saját magukat szeretik, de én a szomszédaim szeretetéből nem kérek. Először meg kellene tanulniuk saját magukat szeretni, meg az életüket.

Jézus magára mutatott, hogy ahogy én szeretlek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. És hatalmas dolgot tett értünk a Mennyei Mindenható, ami soha előtte nem létezett. Örök életet adott nekünk, az Isten életét, Isten természetét adta nekünk. Az Ószövetségben nem volt ez meg, az előző időkorszakokban sem volt ez meg, Ábrahámnak sem volt. Nekünk megvan!

És ezzel az isteni élettel vagyunk képesek győzedelmeskedni, mert a Nagyobb van bennünk. Ezért mondja, hogy legyőztétek azokat, már győzedelmesek vagyunk. Az ördög le lett győzve, ezért az ördögről beszélni sem érdemes. Nem kellene beszélned, mert legyőztétek azokat.

Egy szappannal kellene lemosnom a pásztorokat. Ha valaki előrejön hozzám, és az ördögről kezd beszélni, akkor kellene adnom egy olyan szappant, amellyel kimossa a száját, és emlékezzen rá, hogy nem beszélünk az ördögről. Mert az ördög le van győzve, és a lábunk alatt van. Miért? Mert a Nagyobb van bennünk.

És van egy kijelentés nálam, amiről soha nem beszéltem. Nem fogok tanítani róla, csak megemlítem: az Atya énbennem, Ő cselekszi e dolgokat, és azután felmutat, és mondja, hogy az Atya, aki a mennyben van! Ki az, akitől fogant az Úr? A Szent Szellemtől. A Szent Szellemről kezd beszélni, azután az Atyjáról, aki a mennyben van.

És amikor elkezdtem erről gondolkodni, mondtam magamban, hogy ez igen! Amikor mi járkálunk körbe-körbe, mi az, amit az ördög lát? Mi az, amit lát a szellemi birodalomban? Mit lát? Mit mond az Írás a 2Korinthus 6,16-ban? Hogy én leszek Istenük, és bennük lakozom, bennük járok, és Istenük leszek.

Vagyis ott lakik az Isten. Az Atya, a Fiú és a Szent Szellem itt lakozik bennünk. Ezt látja az ördög, amikor ránk tekint. Mégis remegnek a keresztények, amikor az ördögre kerül a szó. Az ördög remeg és szalad el az utadból! Jó az, ha tudod, hogy mi az, amit ő lát, amikor rád néz. Egyszer fogok tanítani erről.

Ha ezen gondolkodsz, akkor még több kijelentés kerül a szívedbe, és jobban fogod tudni, hogy ki vagy te Őbenne. A Szent Szellem körbefonja a te szellemedet, úgy, hogy a Szenthárom­ságot lehet látni a te szellemedben. Mit mond az Írás? Hogy egy szellem leszünk Ővele. Nem akartam erre kitérni ma. Ha az ember ezen meditál, akkor másként kezdi magát tekinteni.

Voltam háborúkban. Egyetlen szellemmel teljes volt ott Libanonban. És ahogy szól az ember, le tud állítani bármit. Nemzetek felett tanulmányozok most dolgokat, és azt mondja az Írás, hogy az Ő jobbja rettenetes dolgokra fog tanítani téged. Félelmetes dolgokra. Sokat tanultam. És ki tudunk szaggatni dolgokat az ördög házában, és az ördög tanítványainak helyzete rosszabb, mint gondolnátok, nagyobb bajban vannak, mint gondolják.

Az ausztráliai motoros maffiával kapcsolatban is imádkoztunk tegnap. Lehet, hogy csak azt gondoljátok, hogy egy tetovált fickó, aki a motorján ül, de ennél többről van szó. Az egyiküknek például nyolcvan üzleti ügye van. A híresek a „pokol angyalaival” is kapcsolatban vannak.

Queensland tengerpartjain háborúban vannak egymással. Most kormányszintű rendeleteket hoztak, hogy foglalkozni kell vele a felsőbb szintekről, mert belefolynak mindenbe, az éjszakai élet dolgaiba, a kábítószer kereskedelembe és lövöldözések vannak ott. Komoly a helyzet.

Küldtem nékik egy e-mailt, hogy vajon miért nincs köztetek valaki, aki hatalmat venne egy ilyen ördög felett? Mert Egyesült Államok szerte híresek ezek a szervezetek. Hét különböző ilyen motoros maffia szervezet van, nagyok és gazdagok.

És a vezetőik, mondom neked, hogy nem keresztények. De azt is mondom, hogy imádkoztunk tegnap és két fejedelemséget már elvesztettek két államban, és hogy mindannyiuk a lábunk alá került. Ott a rendőrség hadsereg-szervezettség formájában megy most majd ellenük, mintha a terroristákat kellene leszerelni.

És parlamenti szinten hoztak határozatokat, hogy mit kell tenni szervezett formában. A legjobb, amit kellett tenni, ami történhetett velük, hogy az ördögöket elvesztették, akivel eddig együtt működtek. Eltávoztak az ördögök a köreikből.

Az döbbent meg engem, hogy az emberek miért nem veszik azt a hatalmat, ami adatott nekik, miért nem élnek vele? Addig nem képes az Úr semmit tenni, amíg valaki nem imádkozik az Atyához, a Jézus nevében. Ez ennyire könnyű lenne?

Az Úr meghallgat téged! Előbb meghallgat téged, mint engem sokszor. Nem kell, hogy hozzám szaladj, hogy imádkozzak. Ha nekem lenne szükségem, hogy valaki imádkozzon értem, akkor egy kisgyermeket szemelnék ki, aki ma született újjá. Az ő imáik 100 %-ban mindig választ kapnak. Nincs bennük semmi hitetlenség, sem meg nem bocsátás, semmi, úgyhogy az az ima megválaszolást nyert.

Az ördög teletömködött minket hitetlenséggel. Meg kell szabadulnunk ezektől úgy, hogy az elménket meg kell újítani, és hinni kell, hogy kik vagyunk Krisztusban. Ezt szándékozta nekünk az Úr.

Ebben a szövetségben, ahol most vagyunk, teljesen szabadok vagyunk a törvénytől. Miért akarta így az Úr? Hogy ne legyünk kárhoztatás alatt, ne legyünk bűntudat alatt, s hogy megtudja, hogy mi az, amiről szól az életünk, ami örökre szól majd, hogy mit kezdünk a szabadságunkkal.

Valóban Őt akarjuk-e szolgálni? Mert sokan visszafordulnak a világba. Mi az ő veszteségük? Ugyan a mennybe kerülnek örökre, de a jutalmaikat elvesztik. Én soha nem fogok visszafordulni. Megállunk az utolsókig az Úrért. Ha megnézünk egy régi felvételt, 10-20 évvel ezelőttit, hol vannak azok, akik akkor lángoltak az Úrért?

Ahogy az ember újabb kijelentést és újabb igazságot merít elő, úgy egyre nagyobb a lemorzsolódás, úgy tűnik. Az biztos, hogy az ördög nem akarja, hogy ezt hallják az emberek. Nem akarja, hogy elváltozzál, megváltozzál, átalakulj, mert a hited veszélyes a számára. És a hitedet a kárhoztatással tudja lezárni. És a törvényből jön a kárhoztatás és a bűntudat.

Azt mondta Isten, hogy még több kegyelmet adok nekik. Gyertek bátorsággal a kegyelem királyi trónjához szólít fel, hogy a szükség idején segítséget kapjatok. De ha az ember kárhoztatja magát, akkor nem tud odamenni. Ha tele van az ember szégyenérzettel és kárhoztatással, akkor nem képes odamenni Isten elé.

Ezért végezte el Isten, hogy egyszer és mindenkorra megbocsátott neked, és így még több kegyelmet nyerhetsz. Hogyha nem bocsátotta volna meg az Úr, akkor senki nem tudna kegyelmet nyerni. Ezt nevezik a bűnök eltörlésének, ami egyszer és mindenkorra történt! És nem cselekedetekből van, és nem a te szent életedből, vagy a te saját igazságodból.

 Ezért én bátorsággal kilépek, és el tudom végezni azt. Mert ha az ember tudja, hogy valóban ki ő a Krisztusban, akkor a hite könnyen árad. Eltávozik a betegség, a fájdalom és jön a szabadság, jön az öröm, és még többet lehet magunkhoz venni. Mindaz, amit nekem szánt az Úr, azt elveszem! Hallelúja!

Sok minden mellett úgy mentünk el, hogy nem vettük el az Úrtól. Én tudom, hogy sok mindenről lemaradtam, de nem célzattal tettem, nem szándékkal. És az Úr mindig kínál újabb lehetőségeket. Álljunk fel!

Ha az embernek a hite megváltozik, ha valóban átváltozik a gondolkodásmódjában, akkor a beszédjében is megváltozik. Akkor másként beszél már, és akkor sokszorozódnak a dolgok. Akkor képes vagy minden hegyet elparancsolni, nem kell megmászni, mert az eltávozik tőled.

Mondjuk együtt: Köszönöm Uram az Igét, köszönöm a kijelentést, még több kijelentést, még több megértést, még több lehetőséget, még több ajtót. Elfogadom ezeket! Még több kegyelmet, még több gyarapodást. Megparancsolom a pénznek, hozzám gyere most Jézus nevében! Munkahely, hozzám jössz most, a Jézus nevében. Hallelúja! Áldott legyen az Úr Jézus neve! Minden az enyém, nekem adatott az Úr Jézus Krisztus által. Elveszem az örökségemet, birtokba veszem az örökségemet. Isten bölcsességében járok, Isten ismeretében és kijelentésében járok és élvezem az életemet. Az Úr Jézus Krisztus életét élvezem, amit nekem adott. A boldogság az enyém, az Úrnak az öröme az enyém. Köszönöm Úr Jézus az üdvösséget, a gyógyulást, a szabadságot, a megszabadulást, az örömet az Úrban. Ez mind az enyém, ezért mosolygok. Ámen. Hallelúja!

Még egyet szeretnék említeni, hogy a polgárháborúk után, amikor a rabszolgák felszabadultak, akkor nem voltak iskolázottak. Bugadin Washington volt az egyikőjük neve, aki még írni, olvasni sem tudott.

Az évszázad fordulóján leghíresebb tudós lett belőle. Világhírű lett, 250 találmánnyal rendelkezett. Egy neves egyetemen volt, kiképezte a tudósokat. Keresztény, újjászületett, Szellemmel beteljesedett keresztény volt, nem titok. Ezért ne korlátozd magad, mert a bölcsesség a szellemből jön.

Jézus tétetett nekünk bölcsességül, megigazulásul, szentségül, váltságul. Vagyis mi megigazíttattunk. Nekünk meg kell azt szerezni. És Ő bölcsességet ad neked, ott, ahol vagy, például a munkahelyeden. Nem mindenkinek kell prédikátornak lenni. A prédikátor is kap bölcsességet.

Tehát valamire elhívott az Úr. Lehetsz a legjobb ügyvéd, a legjobb orvos, a legjobb mindenből. Úgyhogy, amit végzel, abból a legjobb lehetsz. Amit most mond az Úr, hogy ne korlátozd be magad. Nincsenek korlátaid.

Tehát az egyik, ami a legnevezetesebb itt az egyházunkban, hogy nőszolgálatok vannak. Nekem ez soha nem jelentett problémát, mert én is egy nőszolgálatban születtem újjá. Egy evangélista asszony dicsőséges szolgálatában. Úgyhogy igazi tűzgolyók ezek a szolgálatok, ha Isten felkeni őket.

Nincsenek határaink, hogy a világ bekorlátozna minket. Szabad légy! Ezt mondja az Úr, és ha ezt a szabadságot megőrzöd, akkor tud még többet adni. Úgyhogy ne korlátozd magad, hanem folyamatosan menj az Úrral. Ámen. Dicsőség Istennek!

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL