2009.02.13.

SZAVAK 3.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2009. február 08.

 

Bevezetőben elmondja Jim Sanders, hogy két új könyv is megjelenik hamarosan. Az egyik könyv az újjászületésről szól majd és nagyon sok alap dolog lesz az újjászületésről benne. A másik könyv is ki fog elégíteni egy bizonyos olvasó réteget, egy látást fog adni arról, akik olvassák, hogy Istennek a teremtett világában milyen rend sorakozik fel. A fordítónak nagyon tetszett a könyv és elmondta, hogy nagyon sok dolog megvilágosodott benne, amit keresztényként eddig nem látott. Pl. hogy jelenleg a földön miért vannak így a dolgok, hogy alakult a jelenlegi felállás, amibe mi emberek, Isten teremtett lényei belecsöppentünk.

Isten azért engedi meg a jelenlegi állapotot, hogy az angyalok lássák, hogy ha az ördög kezébe került volna a világegyetem irányítása, akkor hová jutott volna az egész teremtett világ.

Tehát jelenleg Isten teljes teremtése megláthatja, hogy az ördög hová vezette, hová juttatta ezt a bukott világrendszert.

Egy háború zajlik jelenleg is. Tudjuk, hogy az ördög le van győzve, a fellázadt angyaloknak egy része jelenleg a mélységben láncokon van megkötve, de egy részük a földön, egy részük pedig még a mennyekben a háborúzásban még szabadlábon van.

Egy nagyon jó könyv, ami egy átlátást ad a szellemvilág helyzetéről.

Az 1 %-os felajánlásainkat kérjük nagyon komolyan vegyétek, az alapítványnak és az Egyháznak fel lehet ajánlani az 1 %-ot, bőségesen készítettünk nyomtatványt hozzá, osszátok mindenütt, ahol az Egyházunkat szívesen támogatják.

Hétezer levelet is kiküldtünk az Egyház címlistája alapján, ebből kb. 1500 felajánlás érkezik vissza hozzánk, amit a statisztika szerint nyilvántartásba vesznek. Szorgalmasabban és komolyabban is vehetnénk ezt.

Áttörések idejét éljük és a mai napon is a szavakról fogok tanítani.

Óriási kijelentést fogunk ma kapni a szavainkról.

Az Úrnak az Igéit kell szólnunk.

A szavainkat meg kell válogatnunk, mit mondunk ki. Ha ráütsz a kalapáccsal az ujjadra, mit mondasz ki abban a pillanatban?

Engem kiképeztek arra, hogy ilyenkor mit mondunk ki, - meggyógyultam és teljes vagyok.

Egyszer egy prédikátor megcsúszott a jégen és két méter magasan felpördült a levegőbe és visszaesett a hátára. Az első, amit kimondott:

 - meggyógyultam, teljes vagyok!

És elkezdte idézni az Igét, annak ellenére, hogy abban a pillanatban nem úgy érezte magát.

Néha kijön ilyen esetekben olyan súlyos dolog a szánkon, hogy az ördög javaslatot tud tenni, hogy még az üdvösségedet is elvesztetted ezzel.

Másrészt képesek vagyunk szólni olyan szavakat, amelyek teljesen ellentétesek a hitünkkel, egy egyszerű beszélgetés során is előfordulhat ez velünk. Ezeket a szavakat pedig Isten nem szívesen hallgatja. És nem is igen gondolkodunk azon, hogy ilyen esetekben mit mondunk. Nem azt akarom mondani, hogy mindenki ilyen van, aki megvizsgálja a szavait.

Ebből látszik, hogy néha kimondunk olyan szavakat, amik ellentétesek Isten Igéjével és nem is gondoltuk végig, hogy az kimondtuk.

Ezek általában akkor vannak, amikor elmondjuk azt, hogy hogyan érezzük magunkat. Tehát nem egyezik a hitünkkel, de egyezik azzal, hogy abban a pillanatban hogyan érezzük magunkat.

Lehet, hogy az embernek van már hite, de mégis az határozza meg a szavait, amelyeket kiejt, hogy abban a pillanatban hogyan érzi magát.

Amikor minden olajozottan és könnyen megy, akkor nagyon könnyű megtenni a megvallásainkat, amikor azonban a tesztek, a megpróbáltatások és az ördögnek a különböző trükkjei, ötletei jönnek elő, akkor Pál szavai szerint meg kell harcolnunk a hitnek a szép harcát, de nem mindig könnyű felülemelkedni az érzéseinken.

Ilyenkor kellene arra a végkövetkeztetésekre jutni, hogy most is azokat a szavakat, hitvallásokat, kellene szólni, amelyeket mindenkor kellene tennünk.

A mai napon arról szólok nektek, hogy miként kell összeköttetésbe kerülnünk Istennel.

Zsoltár 54/2 „Isten, hallgasd meg az én imádságomat, figyelmezz az én szájam beszédeire.”

Kimondhatunk olyan szavakat, sőt imádkozhatunk is olyan szavakban, amelyeket Isten nem hall meg.

Vannak olyan imádságok, amelyekre Isten nem felel meg. Keresztények azért imádkoznak általában, mert úgy érzik, hogy kötelességük az imádság. Én azért imádkozom, mert választ akarok Istentől kapni. Én akkor mondok el imát, amikor imaválaszt szeretnék kapni. Vannak olyan vallásos imádságok, amelyek helyesnek tűnnek, és azt mondják, hogy – én a dolgokat úgy nevezem a nevén, amint vannak.

Ezek olyan imádságok, amelyekre Isten nem ad választ, az imád elmondását követően. Nem fogja megválaszolni!

-                       Isten hallgasd meg az én imádságaimat, figyelmezz az én szájam beszédeire.

Ott kezdődik az imádság, hogy Isten meghallja azt.

Ha Isten nem figyelmez a szavakra, amelyek a szánkból jönnek, az imáinkra, akkor az imarészünk csak egy vallásos gyakorlat.

Azt énekli a Zsoltáros, hogy – figyelmezz az én szájam beszédeire.

Amikor a telefont feltalálták, az azt a célt szolgálta, hogy az embereket összekapcsolják úgy, hogy egymás szavait meghallják és megértsék.

Később azután színre került az e-mail rendszer. Ezen a kapcsolaton keresztül összeköttetésbe kerülhetünk valakivel egy szempillantás alatt, akár a föld túloldaláról is. Szavak kötnek össze minket.

És ugyanígy szavak kötnek össze minket Istennel is. A hit szavak kötnek össze minket Isten erejével. Hit szavak kötnek össze minket Isten Szellemével. Hit szavak kötnek össze minket Isten akaratával. Tehát a hit szavakkal tudjuk magunkat összeköttetésbe hozni Isten különböző aspektusaival. Lehetsz szakértője az imádságnak, de ha odakerül a sor, hogy imádkozz és nem a megfelelő szavakban szólsz, akkor mi jót terem az neked.

Azt a szempontot vizsgáljuk most, hogy Isten megválaszolja az imáinkat. Szavak kötnek össze minket Istennel. Szavakat tudsz arra használni, hogy megvédelmezd magad az emberektől. Szavakat alkalmazunk arra, hogy az embereket a közelségünkbe hozzuk. A szavaknak nagyon fontos lényegi mivolta van az életünkben és főleg a szellemi életünkben.

Azokról a szavakról beszélek, amelyet mi szólunk a saját szánkon keresztül. Tudnunk kell azt, hogy Isten az eredendője a szavaknak és tőle származik a szavak kimondása. És Ő tette azt először, hogy a természeti világot összekötötte a szavaival és a mai napon is így működik Isten.

Nézzük meg a

1Mózes 1/1-3 „Kezdetben teremté Isten /Elohim/ az eget és a földet. A föld pedig kietlenné és pusztává vált, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten Szelleme lebegett a vizek felett. És monda Isten. Legyen világosság, és lett világosság. „

Isten Szelleme itt jelen van. Mindenhol jelen van, az egész földkerekségen, de addig nem történt semmi, amíg Isten nem szólt. Isten a szellemi birodalmat, a fizikai birodalommal a szavain keresztül kötötte össze.

Zsoltárok 33/6-9 „Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mintegy tömlőbe, tárházakba rakja a mélységek vizeit. Félje az Urat mind az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója: Mert Ő szólt és meglett, Ő parancsolt és előállott. „

Mi is meg tudjuk ezt tenni, mindjárt bebizonyítom ezt nektek, Isten Igéjével, ha hiszünk és megállunk.

/10/ „Az Úr semmivé teszi a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait.”

Isten a kezdetek kezdetén a földet nem kietlennek és pusztának teremtette.

Az imént olvasott 1-es és 2-es versek között van egy óriási időszakadék. A sátánnak, vagyis annak idején Lucifernek a lázadása okozta ezt a pusztulást, ami itt a földön létrejött. Istennek ki kellett őt vetni a harmadik mennyből ide le a földre.

Istennek a fizikai világgal kapcsolatba kerülni újra a szavain keresztül volt lehetséges. Miként teszi ezt? - Isten a szavait a szellemi birodalomból kiárasztva arra használja, hogy összekapcsolja a szellemi birodalmat a fizikai világgal. A keresztények, ha ezt megértik, akkor ők is ugyanígy képesek lesznek arra, hogy a fizikai birodalom dolgaira szavaikon keresztül kihatással legyenek, Isten Igéjével.

Azokkal a szavakkal, amelyeket Isten ad nekünk a szellemi birodalomból. A szellemi birodalomból eredő szavak képesek kihatással lenni a fizikai birodalom dolgaira.

Tisztán látni tehát, hogy Isten mit tett. Isten mondta, Isten a szellemi birodalomból szavakat küldött ki, hogy hatással legyen a fizikai birodalom világára. Ebben a folyamatában Isten soha nem fog megváltozni, ugyanígy működik ez a gyermekei számára is, ugyanígy a fizikai birodalom dolgaira lehetünk hatással, Isten szavaival.

És mondja is nekünk, hogy képesek vagyunk arra, hogy a fizikai világra kihatással legyünk, változásokat eszközöljünk a szavainkkal. Mi szükséges hozzá? - Ha hiszünk! Amit kimondunk hisszük.

Isten, ha akart változást a természeti birodalomban, akkor mindig szólt. A természeti világot a szavaival teremtette és utána a természeti birodalomban teremtette meg az embert az Ő képére és hasonlatosságára.

És figyeljenek főleg a hölgyek, Isten azt mondta, ketten voltak Ádám és Éva, hogy – ők uralkodjanak!

Elvárta tehát tőlük, hogy ugyanúgy működjenek ebben a szellemi alapelvben, mint ahogy Isten működik, és itt elhelyezte őket a földön. Szavakat használjanak arra, hogy általa összeköttetésbe kerüljenek Isten erejével. Mi szükséges hozzá? - Ha hiszünk benne. Akkor működik.

Mi volt az ember? - Az ember Isten képviselője volt itt a földön. Ugyanúgy kellett, hogy működjön, mint maga Isten, Isten szavainak, Isten Igéjének a kimondásával. Istennek a képviselői, Istennek a küldöttei vagyunk itt a földön. Pál felhívja a hívőket, hogy – kövessetek engem, mint ahogy én is követem Krisztust.

Mi következik abból, ha az ember nem követi a vezetőt? Lehet, hogy látja a vezetőt, - de nem követi.

Ugyanígy lehet, hogy ismerjük Istent, látjuk Őt az Igéjéből, de még sem követjük Őt. Istent pedig képviselnünk kellene itt a földön, az Ő jellemvonásaiban, a tulajdonságaiban, az Ő szavaiban, az Ő Igéjében. Miért kellene ezt tennünk? Azért, hogy a minket körülvevő fizikai természeti világban változásokat tudjunk eszközölni. Egyetlen dolog szükséges hozzá. - Hinni kell benne.

Keresztények sokszor dicsekszenek azzal, hogy milyen vallásos cselekedetekben vannak, de ezek a vallásos cselekedetek nem kapcsolnak minket össze Istennel. Soha nem fognak tudni minket összekapcsolni Istennel. Miért? Azért, mert Isten már megadta minden szükségünket. És Jézus mondta, hogy – ne vegyünk magunkhoz ilyen gondolatokat kimondván, hogy mit együnk, mit igyunk.

Tehát a szükségeink nem tudnak minket összekapcsolni Istennel. A szavaink azok, amelyek képesek arra, hogy összekapcsolnak minket Istennel. Azok a szavak, azok az Igék, amelyeket Ő mond, hogy Ő megteszi, ha hiszünk benne.

Ezek a Bibliának a szent Igéi. És ezek a szavak úgy születtek Isten ihletésére, hogy Isten a szent embereit ihlette meg a Szent Szellem, és azok írták le ezt számunkra. És ezek azok a szavak, amelyeket a Bibliában összegyűjtöttek és ma úgy nevezzük, hogy – a Szent Biblia.

Ezek Istennek a szavai. Ezek azok a szavak, amelyek teljesek hittel és hitet impartálnak belénk és összekötnek minket Isten erejével. Összekötnek minket Isten Szellemével, összekötnek minket Isten szeretetével, és összekötnek minket mindazzal, amit Isten számunkra adni akar.

Ezért mondja Isten azt, hogy az Ő Igéje legyen a szánkban, és ahogy az 54. Zsoltárban olvastuk, - Isten, hallgasd meg az én imádságomat, figyelmezz az én szájam beszédeire.

Miért? Azért, mert szeretnénk kihatással lenni, változásokat eszközölni a fizikai birodalomban. Változásokat akarok eszközölni abban a fizikai világban, ahol élek, és olyan közegben, ahol másokat is érint ez a változás.

Nagyon fontos ez.

Ahhoz, hogy ezek a változások létrejöjjenek, olyan szavakat kell szólnom, amelyek engem összekötnek Istennel. Néha elbátortalanodunk. Harminchárom évvel ezelőtt meg tanultam és elkezdtem benne működni és elkezdtem egyre jobban érteni Isten Igéjének a fontosságát az életemben.

Márk 11/23 „Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott.”

Amikor azt írja itt az Ige, hogy – Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja! Akkor a mondja: Isten Igéjének kell lennie, amit mondunk.

Jézus maga Isten Igéje, aki megjelent nekünk a fizikai birodalomban és szól hozzánk. És ezek azok a szavak, amelyek megmozdítják a dolgokat a fizikai világban, ha hisszük a szívünkben ezeket az Istentől jött szavakat, akkor alakítani fogják a minket körbevevő fizikai világot.

Ha valaki azt mondja ennek a hegynek, hogy kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi!

Sokan mondják, hogy hisznek Istenben, de nézzük meg, mit beszélnek mellette. Megpróbálnak meggyőzni téged, hogy ők hívők, de a szavaik nem Isten szavai. Valójában csak mondják, hogy hisznek, de nem hisznek. Hiszik, hogy ezek az Igék a Bibliában ott vannak, de nem alkalmazzák azokat. Te miben hiszel, amikor azt kimondod?

Ha a szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, akkor lesz meg neki, amit mondott. Ha hiszi, hogy képes lesz ezekkel a szavakkal hatást gyakorolni a fizikai világra. Ha valóban hinnék, akkor sok dolgot nem mondanának ki, amit egyébként kimondanak. Mindegyikünkre vonatkozik ez, ha hinnénk benne.

Jézus egyszerűen itt azt mondja, hogy – megtapasztalhatod, hogy változások jönnek a szavaid által, amiket kimondasz. Ez a mi összekapcsolódásunk Istennel. - A szellemi birodalomból a fizikai világgal való összekapcsolódás.

Jézus itt azt mondja, hogy bármi, amit meg kívánsz változtatni az életedben, összeköttetésbe kell, hogy kerüljön Isten Igéjével! És azt ki kell mondani.

Van-e valamit, aminek meg kell változni az életedben, vagy amit szeretnél, ha megváltozna? Ezeket a pontos igazságot tartalmazó, igaz szavakat kell elővenned és összekapcsolni azokkal a helyzetekkel, amelyeket akarod, hogy megváltozzanak.

Én tisztán látom, hogy Isten adott számunkra egy módot, hogy valóban meg tudjunk változtatni helyzeteket, amelyek minket körbevesznek.

Az életünket körbevevő helyzetek ezek itt a földön. Dicsérjük az Urat!

Remélem, megszerzitek ma ennek a lényegét.

1Korinthus 2/4 „És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben, hanem Szellemnek és erőnek megmutatásában állott.”

Pál tulajdonképpen azt mondja itt, hogy – nem vagyok egy nagy szónok, nem készítettem elő a beszédemet, de a szavak, amelyeket én szólok azok úgy fognak szólni, hogy azok a Szellemnek és az erőnek a bemutatására lesznek képesek.

Nem az emberi bölcsesség hitető szavaival fogok szólni hozzátok, hanem az erőnek és a Szellemnek a szavaiban fogok szólni hozzátok.

Ezeket a szavakat ti is használhatjátok és ti is képesek vagytok a Szellemnek és az erőnek a bemutatására.

Használjátok a hit világotokban, mert a hit köt össze minket az Isteni világgal.

/5/ „Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.”

Mit mond? - Be kell mutatnunk Isten Igéjével, ami számunkra adatott, ezeket ki kell venni a Bibliából, és be kell építeni az életünkbe itt a földön, saját magunk és mások számára. És ezt azért kell tennünk, hogy a hitünk ne az emberek bölcsességén nyugodjon, hanem Isten Igéjének bölcsességén legyen megalapozva. Miért? - Mert az ember szavainak önmagában nincs ereje arra, hogy a fizikai világot megváltoztassa. De Isten Igéjének van arra ereje, hogy a földi fizikai valós világnak az anyagi létét megváltoztassa.

Tettem olyan dolgokat az Igével, amelyekről soha nem beszéltem. Kis csavarokat, amelyek nem megfelelő méretűek voltak, ott voltak a kezemben és azt mondtam, hogy tökéletes méretűvé kell, hogy változzál és becsavartam és beleilleszkedett pontosan. Többször is tettem ilyet.

Volt olyan, hogy a fogpasztámat évekig használtam. Mit mondtam ilyenkor?   Örökkévaló ellátásom van ebből a tubusból.

Az üzemanyag az autómban természetfeletti módon van folytonosan. Mégis emberek, még prédikátorok is van, hogy koldulnak a pénzért. Így elvétik a természetfelettit néha.

Lett volna pénzem, hogy vegyek másik fogpasztát, de még mindig jött belőle. Megráztam, teljesen üresnek tűnt és mégis jött belőle.

Mégis csupa negatívumokat hallunk az emberek szájából. Pedig királyok és papok vagyunk.

Nagyon fontos, ahogy mi magunkat látjuk, hogy milyen karakter formát öltünk. Mert nekünk be kell mutatnunk Isten királyságát a földön élőknek erőben, hatalomban és az pedig nem embernek az erejében, hatalmában és bölcsességében áll. Hanem Isten erejében és Isten bölcsességében áll az, hogy a dolgokra kihatással legyen. Az emberek imádkoznak úgy is, hogy

Isten változtasd meg ezt. Én imádkozom ezért, Isten pedig változtasd meg ezt. Imádkoznak azért, hogy Isten változtassa azt meg és nem használják azt a metódust, amit Isten adott nekik, hogy használják.

Mi történik ilyenkor? - Isten nem tud figyelmezni az ő szavaikra, az ördög figyelmez rá.

És ahogy hallgatja, le is jegyzi. Hangsúlyozom, hogy az illető ismerheti a hit működését, mégis mivel nem működteti, nem hoz be semmit a hite.

A hitednek be kell hozni bizonyos dolgokat hozzád. Akarják, hogy elhiggyék róluk, hogy ők mindent tudnak a hitről. Nem kell tudnom túl sokat, annyit kell tudnom, hogy miként működik. Nem kell tudnom a mikéntjét, hogy miért is édes a méz? Nem kell tudnom a részleteket.

Nem kell tudnom a hitnek a részleteit, csak el kell kezdenem használni az Isten Igéjében lévő hitet. Azt az Igét, az Ő Igéjét, amelyben a teljes erejét elhelyezte és az Ő Igéjéből kijelentést és megértést kaphatsz.

Nem kell az egész Bibliát tudni. Egyetlen egy Igével óriási dolgokat lehet elvégezni, mert az ördög egy ostoba ördög, egy Igével a lábad alá helyezheted, de azt az egyet szerezd meg az Úrtól.

Vannak imakönyveink, amelyekben biblikus imádságokat találhatsz, Isten Igéjét, hogy miként kell egyes élethelyzetek felett az Igét imádkozni.

Mikor az országba jöttem, egy törött csontot gyógyított meg Isten természetfeletti módon, eltűnt a törés nyoma is. Vettek az alkalmon imakönyvet. Azután az történt, hogy a gyermeküknél egy csonttörés történt a rá következő napokban, be is gipszelték a kicsi kezét. Gondolták, hogy itt van ez az imakönyv, és elkezdték az Igét imádkozni, és az Úr meggyógyította a csontokat. Azonnal csoda történt az Ige által. Amikor visszavitték az orvoshoz, akkor tudták meg, hogy csoda történt.

Egy fontos tényező, hogy nem volt körülöttük olyan hitetlen személy, aki lebeszélte volna őket erről a bátorságról, aki azt mondta volna nekik, hogy úgy sem tudtok így imádkozni. Épp csak, hogy újjászülettek. Négy napos keresztények voltak. Nagyobb csoda történt az imáik által, mint a legtöbb gyülekezetben az életük során. Nem láttak ilyen csodát a gyülekezetekben, mert nem hisznek benne.

Amikor az Igét tanulmányozom, minden nap tanulok valami ujjat.

Pál azt mondja, - én Isten Igéjét szólom nektek, amely teljes Szellemmel és Isten erejével. Istentől valók ezek a szavak, és ti használhatjátok ezeket, ahelyett, hogy az embernek a bölcsességében járnátok.

Tehát a hitetek képes megállni Isten erejében, ha elhatározod, hogy ezt az utat választod.

Nagyon sok új hallgatónk van az internet világában és fontos, hogy megtanulják az Ige használatát. Csodálkoznak, hogy miért használjuk mindenre az imakönyvet, az Igét? Mire jók ezek? Itt van megmutatva:

Zsidó 4/12 „Mert az Istennek Igéje élő és ható és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szellemnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait. „

Egyik fordítás így mondja, Istennek Igéje telve van erővel!

Ezért nem kell az ember bölcsességében állnod, Isten bölcsességében álljál. Az, hogy élő az Ige, az azt jelenti, hogy olvasod a Bibliát és egyszer csak egy élethelyzeteddel kapcsolatban kiugrik onnan valami, hogy mit kell tenned. Jön egy bölcsesség hozzád és megoldódott, hogy mit kell tenned. Mert élő és ható az Ige és tele van Isten erejével és bölcsességével.

És ezek az Igék összekötnek minket Istennel. Olyan Igék ezek, amelyek képesek a fizikai testünkben változásokat eszközölni és körülöttünk is. 

Egyetlen dolog szükséges hozzá, hogy hinni kell benne.

János 1/14 „És az Ige testté lett és lakozék miközöttünk és láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.”

Jézus vált az élő megtestesült példájává az élő és megelevenítő, bölcsességgel teljes Igének. Jézusnak a szavai kinyúlnak a szellem birodalmába, és onnan előhozzák Isten erejét és bölcsességét.

Élő példája volt ennek Jézus. És ha megtaláljuk, hogy Jézus ezt így megcselekedte, akkor nekünk is meg kell tudni cselekedni, nem kell hozzá Bibliai szakértelem. Ha nem működne az életünk mindennapjaiban, ha nem tudnánk használni a mindennapjainkban, akkor mi jót hozhatna nekünk?

Az Ige testté lett és lakozék miközöttünk és láttuk az Ő dicsőségét.

Élő példája volt Isten Igéjének. És azokat a szavakat hozta elénk és tárta elénk, amelyek képesek arra, hogy a látható világban változásokat hozzanak. Nekünk élő példáknak kell lennünk arra, hogy Isten Igéje él az életünkben.

Amikor újjászülettünk örök élet került a szellemünkbe és ugyanazzal az erővel lettünk felruházva, mint amely erő feltámasztotta Jézust a halálból és tégedet is feltámasztott, mert Őbenne voltál.

És fel vagyunk ruházva ezzel az erővel, mert Isten Igéje nekünk adatott. Élő példái kell legyünk ennek az erőnek.

Márk 11/12 „És másnap mikor Betámiából kimentek megéhezék.”

/13-14/   „És meglátván messziről egy fügefát, amely leveles volt, odament, ha talán találna valamit rajta, de odaérvén ahhoz levélnél egyebet semmit nem talált, mert nem volt fügeérésnek ideje. Akkor felelvén Jézus a monda a fügefának: soha örökké ne egyék rólad gyümölcsöt senki és hallák az Ő tanítványai. „

Ebben a pillanatban még nem lehetett látni, hogy a gyökerétől az egész kiszáradt, meghalt.

/20/ „Reggel pedig mikor mellette elmentek látják vala, hogy a fügefa gyökerestől kiszáradt. „

Gyökerestől kiszáradt, így tudjuk mi is megölni a rákbetegséget a testben, a gyökeréig elátkozzuk. Ha hiszel benne, akkor kiszáradt a gyökerétől, elmúlt a testből.

Szólt tehát a fügefához és bemutatta az erőt, ami az Ő Igéiben, a szavaiban van. És mi pedig Őt képviseljük, a mi szavainkban is jelen van ez az erő. A Szent Írásokban vannak azok a szavak, azok az Igék, amelyek hordozzák ezt az erőt, amely képes erre.

Volt, hogy kaktuszokat elátkoztam így, mert útban voltak és kiszáradtak. A hitedet bármire használhatod.

Ki lehet így gyökerétől szaggatni a nem kívánatos dolgokat. Az emberek ott követik el a hibát, hogy Istenhez imádkoznak, hogy Isten mozdítsa el azt az életükből.

Amikor Isten azt mondja, hogy mi magunk cselekedjük meg, akkor ne mással akarjuk megcsináltatni, ne Istenhez imádkozzunk.

Tehát az ember hajlamos ettől elsodródni más irányba, de vissza kell vinni a tekintetünket erre az igazságra.

János azt írja nékünk, hogy – azért írok néktek, mert megismertétek az igazságot. Figyelmezzetek azokra, amiket már hallottatok, nem azokra, amiket majd hallani fogtok.

Tehát én is visszakanyarodva ezekre egyre jobb és jobb vagyok benne. Ti is menjetek utána ezeknek. Meg kell kötni, el kell átkozni mindent, ami útban van. Egy gépezet voltam, ami az utcán szembejött velem, mindent elláttam ezzel a hatalommal. - Köszönöm Uram az Igét.

Máté 8/16 „Az est beálltával pedig sok ördöngöst vittek hozzá és egy szóval kiűzi a tisztátalan szellemeket és meggyógyít vala minden beteget.”

A szavával.

Milyen hatással tudunk lenni a szavainkban a szellemi világban. A szavával szellemeket űzött ki!

Rendszeresen találkozunk keresztényekkel a gyógyító sorban, megkérdezzük, hogy mi a probléma és sajnálatosan azt válaszolják, hogy – ördög van bennem. Ki mondta neked?

Amikor Ausztráliában pásztorkodtam, egy másik keresztény csoportból küldtek valakit hozzám és mondta, hogy – van egy démonom. Nem volt neki, de tudtam, ha csak annyit mondok neki, hogy – nincs neked, akkor nem lett volna megelégedett a válaszommal. Nevetséges.

Lukács 6/17-19

17-es vers második fele. „...akik jöttek, hogy hallgassák Őt és meggyógyíttassanak betegségeikből. És akik tisztátalan szellemektől gyötrettek,  meggyógyulának.”

Meggyógyultak!

„És az egész sokaság igyekezék vala Őt illetni, mert erő származék belőle és mindeneket meggyógyíta. „

Az elmúlt vasárnap délután így történt, egy köszvényes probléma volt. Kezek a lábak le voltak merevedve, annyira mozgásképtelen volt az illető, vállában is. És ahogy kézrátétellel imádkoztam érte és megtornáztatták, a démon elhagyta a csípőjét, a kenet vezette el a testéből. Nem is említette, hogy a csípőjével probléma van. De utána mondta, hogy a csípőjéből egy óriási fájdalom távozott.

Mi végezte el?  Isten ereje, a kenet gyógyította meg. Ugyanez a helyzet a zsebkendőknél, ahogy Pál testéről is elvitték a kötényeket, mert ez egy hatalmas megszabadító szolgálat, mert a kenet, ami benne van, kikergeti a démonokat és meggyógyítja a beteget.

Márk 16-ban olvassuk azt a hatalmat, hogy az én nevemben ördögöket űznek! Hatalmunk van ebben a névben. Amit ezzel mondani akarok tehát, hogy a szavainknak hatalma van a szellemi birodalomban!

Jézusnak hatalma volt a fákon, az időjáráson és a fizikai birodalomban és a szellemi birodalomban is, hiszen démonokat űzött ki a szavaival. És mindeneket meggyógyított, akik betegek voltak.

Tehát az Ő szavainak ereje van a szellemi világban is, a gonosz szellemek felett. Mindezek a lábunk alatt vannak.

Ne hogy megengedd, hogy valaki rábeszéljen, hogy van egy démonod.

János 12/49 „Mert én nem magamtól szóltam, hanem az Atya, aki küldött engem, Ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak, és mit beszéljek.”

Ezek az Atya szavai. Mi ugyanilyen parancsolat alatt működünk az Atyától, - megparancsolta nekünk, hogy mit beszéljünk, mit szóljunk.

Ezért nagyon fontos figyelnünk a szavakat, amelyek elhagyják a szánkat, mert életet, vagy halált képviselnek.

János 6/66 „Ettől fogva sokan visszavonulának az Ő tanítványai közül és nem járnak vala többé vele.”

Miért mentek el? A szavakat, amiket Jézus mondott, nem tudták elviselni. Ugyanígy van ma is. Sokan elmennek, mert úgy érzik, hogy túl kemény Isten Igéje, ami szól hozzájuk. Isten Igéjét hallják, és utána meghátrálnak és elmennek.

/67/ „Monda azért Jézus a tizenkettőnek, - vajon ti is el akartok-é menni?”

Látjátok-e, hogy Jézus könyörgött volna nekik, hogy jaj jöjjetek vissza, – többet nem mondok ilyet, csak gyertek vissza hozzám? Nem!

Jézus azt mondta: - ti is el akartok menni? Nekem parancsolatom van, hogy mit beszéljek, és mit szóljak.

Jézus nem fog abból megváltozni. - Ezt fogom szólni továbbra is!

És nekünk ugyanilyen hit hozzáállással és magatartásformában kell állnunk. Csak azt fogom mondani továbbra is, amit Isten mond rólam, - amit tennem kell!

Tudom, hogy annak van ereje, Szellem van benne! És bölcsesség van benne és kihatással lesz a fizikai világra, ahol élek és a szellemi birodalomra is hatással lesz. Ezért továbbra is csak ezeket fogom kimondani!

/68/ „Felele néki Simon Péter – Uram, kihez mehetnénk, örök életnek beszéde van tenálad.”

Beszéd, szavak, a múlt, a jelen és a jövő benne van, az örök élet beszédei.

Soha nem lesz végük. A múltban nem ért véget, a jelenben nincs vége és a jövőben sem lesz vége. Örök életnek a szavai.

Továbbra is ezeket fogjuk szólni, mert ezek kötnek minket oda Istenhez. Ezek kapcsolnak minket össze az Ő erejével, az Ő Szelleméhez, ha magunkhoz öleljük, magunkhoz szorítjuk!

Akkor van az ereje jelen, hogy változást hozzon a természeti világban és a szellemi birodalomban is.

Ezért nagyon kell figyelmezni arra, hogy mit mondunk ki, hogy Isten képes legyen megváltoztatni dolgokat az életünkben, hogy minket a teljes győzelemre elvihessen!

Mert a teljes győzelem már megszerzett dolog számunkra.

Újra és újra végig kell rajta menni és megszerezni az Igét! És rendbe tenni a dolgokat az életünkben, hogy teljes győzelemre juthassunk.

Hallelúja! Mondjad: Tisztán értem mindezt! Mert Krisztus értelme az enyém! És most megszereztem!   Dicsőség Istennek!        Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL