2010.02.20.

A TEST CSELEKEDETEI 6.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2010. február 14.

 

Üdvözöljétek egymást szeretettel. Akik elsőként látogattak meg bennünket, imádkozni fogunk értük. Óriási gyógyító kenetben van jelen, reumás, köszvényes betegségekre van itt a kenet, a kézfejben is jelen van a kenet. Tüdőben van itt a gyógyító kenet, a vesében van a gyógyulás, a cukorszínt fog ma helyreállni, a hasnyálmirigyben van a gyógyító kenet. Köszönjük Istennek.

Engem az Úr arra hívott ide, hogy imádkozzam a betegekét, ha valamire elhív az Úr, akkor fel is keni az embert, hogy meg is tudja azt tenni. Ma az egyik testvérünktől hallottunk egy orvosi jelentést, ami nem túl fényes volt, de ilyenkor kell használnunk azt, amit Ábrahám is tett. Ábrahám hitt Istenben! Hitte, hogy amit Ő szólt meg is cselekszi! Ő hitte azt, nem csak hiszegette azt. Annak ellenére hitte, hogy az ő teste már halott volt abban a bizonyos értelemben. Mégis hitte azt, ahogyan Isten mondta, hogy sok nép atyjává teszi őt. A reménység ellenére hitte és nem bizonytalankodott a hitetlenségében, hanem dicsőséget adott Istennek.

És hallelúja én is meggyógyultam az Ő sebeivel. Elparancsolom azokat a tüneteket, azoknak el kell tűnniük a testemből Jézus nevében! Ez a hit szava! Ti, akik évek óta ismeritek, hogy hogyan működik a hit, szabaduljatok meg a ti testeitekben ettől a rendellenességektől hit által. Folyamatosan dicsérnünk kell az Urat, hogy ezek a gyógyító kenetek állandóan működésben vannak. Dicsérjétek az Urat, hogy gyógyultak vagytok.

Bejelentésre kerül, hogy elkészült az 1 %-os adóbevallásokhoz a nyomtatvány, ezek a nyomtatványok átvehetők. Az 1 %-ot felajánlhatjátok a Krisztus Szeretete Egyház Alapítványa javára, ill. a másik 1 %-ot az a Krisztus Szeretete Egyház javára. Ez a legjobb formája, hogy vigyetek nyomtatványt, amin szerepelnek az Egyház számai, ami szükséges a befizetésekhez.

Ha ti magatok nyugdíjasok lévén már nem áll módotokban ilyen befizetést eszközölni, akkor, ha a családban találtok olyan személyeket, akik helyettetek befizetnék, akkor éljetek ezzel a lehetőséggel. Ezek fontos mutatószámok lettek, az Egyházakat így sorba rendezik. Így az elmúlt évi adóbevallások során a 20. hely körül helyezkedünk el, ami nagyon előkelő hely, ha figyelembe vesszük, hogy 150 körüli egyház van összesen. De hisszük, hogy feljebb is kerülünk ebben, ha szorgalmasak vagyunk.

Ha valakit pedig tudunk az ismeretségi körünkben, aki meggyógyult az Egyházban, keressétek fel a kéréssel, minden kényszer nélkül, hogy kívánja-e az Egyházunkat támogatni? Ezeket igen nagy köszönettel vesszük. Ezért a kijáratnál segítők osztják ezeket. Éljetek ezzel a lehetőséggel. Pásztoroknak pedig 500-as csomagokat is készítettünk össze.

Az Alapítványból a beérkező pénzt teljesen szétosztjuk. Évről évre kiürítjük szegényeknek, adományként. Nem veszünk rajta sem autót, sem hivatali költségeket nem fizetünk rajta, teljességgel a szegényeknek adjuk, úgy ahogy ez a pénzösszeg hivatott. És még nagyobb szükségeink vannak itt.

A mi elsőszámú elhívásunk nem a szegények felé történik, hanem az Evangélium hirdetése, az evangelizálás, a betegekért való imádság az első számú feladatunk. De ennek része, hogy adakozunk a szegények felé. Nem hanyagoljuk el ezt sem, a tizedekből, adományokból is adunk a szegények felé. Fiatalok és tinik felé is sok elkötelezettségünk van, mert az ő programjaikat is szeretnénk támogatni. Televíziós szolgálatokban is nagyon sok költségünk van, de az egész világon vehető az internetes adásunk is, amivel kapcsolatban szintén költségeink vannak. Jelenleg az internet tévét vezetjük be. A berendezéseink már készen állnak erre, még egy telefonvonal szerződés hiányzik, ezt követően elindul az internet tévénézés is.

Ma délután pedig Kaposváron találkozunk az érdeklődőkkel a Sportcsarnokban du. 4 órakor. Március 7-én du. 3 órakor pedig Pakson a Művelődési házban lesz egy alkalmunk. Október 22-től 28-ig megyünk következőleg Izraelbe a nagyobb csoportos utunkra. Két napra is kibéreltünk egy keresztény színháztermet, ahol gyógyító alkalmat, evangelizációt hirdetünk meg, az ott élőknek. Eljöhetnek, az érdeklődök és gyógyulhatnak majd Jézus Krisztus nevében. Június 20-ára drága rabbi testvéremmel már megbeszélésre került, hogy Kiskunhalason a zsinagóga kertjében összejövünk majd, a nagy létszámra való tekintettel bent a zsinagógában nem férünk el. Kimutatjuk a szeretetünket irántuk.

Március 17-én egy kis csoporttal, eddig 10-en jelentkeztek, egy ima utat hirdetünk Izraelbe, még lehet jelentkezni. Február 28-án az istentisztelet után egy születésnapot ünneplünk, ha van, egy kis időtök gyertek, együtt ünnepelünk egy kicsit, szeretettel hívunk mindenkit. Március 15-én pásztorkonferencia lesz, akkor megint egy óriási tortával fogunk ünnepelni, az én európai szolgálatomnak 20 éves évfordulója lesz ez. Pásztorfogadással fogjuk ezt összekötni, mert a keresztények állandóan örvendeznek, és örömben vannak. Az Úr Jézust ünnepeljük! 1990-ben jöttem ebbe a világba, egy nagyon furcsa világ volt ez nekem. Prágából jöttem át ebbe a hihetetlen furcsa világba. Nekem az volt. Itt vagyok dicsőség érte az Úrnak.

A mai napon folytatjuk a tanítást a hústestről. Nagyon fontos, hogy az ember megismerje önmagát, és hogy mit miért és hogyan teszünk. Most ebből a sorozatból az V. tanításra térünk rá. Ha rátekintünk a szolgálatunkra, akkor látjuk, hogy semmi olyat nem teszünk, ami nem hozna eredményeket az életünkben.

Így pl. engem az Úr teljesen elszeparált a mozifilmek világától. Nem nézek semmi ilyet, mert ez segít nekem abban, hogy a gondolataimat kordában tartsam. Nagyon óvatosan kell tehát azt megválasztanunk, hogy kivel vagyunk közösségben, kivel töltjük az időnk nagy részét, kivel vagyunk barátságban, kivel osztjuk meg a dolgainkat. Ezek a velünk közösségben lévő emberek tönkretehetik és lerombolhatják az életünket. Ahogy mondja a …

Zsidó 12/1 ...félretéve minden terhet és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért.

Kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret. Tehát azokat a terheket, súlyokat, amelyek ránk akarnak nehezedni, azokat le kell vetni az életünkről, mert ezek azt a célt szolgálják, hogy más irányba vigyék az életünket. Lehet ez egy személy, egy rossz szokás. De ezek a terhek mindenképpen azt hozzák, hogy gyümölcstelen dolgokra fecséreljük vele az időnket. Az Istentől elrendelt sorsirányunktól elterel minket.

Mindenképpen az a jó hír ebben, hogy ha ez meg is történt velünk, akkor sem kell kárhoztatni magunkat, mert van kiút belőle. Mondja azt a Biblia, hogy ha az igaz hétszer esik is el, minden alkalommal felsegíti őt az Úr. A kulcs tehát ebben az, hogy fel kell kelnünk.

Pénteken jött hozzánk egy drága régi testvérünk és azt mondta, hogy ő már szeretne elköltözni az Úrhoz. Mondtuk neki, hogy még nincs itt az ideje. Mindannyitokra vonatkozik ez, a nyugdíjasokra és nem nyugdíjasokra is egyaránt.

Az ember, még ha meg is botlott, tudja, hogy Isten kegyelme elég ahhoz, hogy felsegítse őt. És ez a jó hír ebben, hogy igen is képesek vagyunk felkelni, ha elestünk. Isten nem haragszik ránk, Isten féltőn vágyakozik utánunk.

Felmerül a kérdés bennünk, hogy vajon ma miért menjek el a gyülekezetbe? A test mindig a vonakodás és a kelletlenség alapállapotában van. Ha pontosan meg akarjuk különböztetni, hogy mi is a szellemi és mi is a testi az életünkben, akkor ezt úgy tudjuk legjobban megtenni, hogy a szellem az mindig hajlandó, a test pedig vonakodó és kelletlen.

Amikor Isten dolgaihoz érkezünk, tudnunk kell, hogy a szellemünk az mindig hajlandó, készséges. A testünkre minden alkalommal jellemző lesz ez a kelletlenség. Itt van tehát a harcunk. Az igazi harcunk a szellemünk és a testünk között lesz. Az Efézus 6-ban olvassuk, hogy nem test és vér ellen van nékünk a tusakodásunk, hanem a sötétség erői ellen, a fejedelemségek, a hatalmasságok ellen és így tovább.

A hústestünk tehát nem valaki másnak a teste, hanem a mi saját hústest természetünk. Nem a feleségednek, vagy más valakinek a hústeste a te tusakodásod, hanem a te saját hústestiséged. Az igazi ellenségeink tehát nem az emberek. Nem mások tehetnek arról, hogy abban a helyzetben vagyunk, amiben. Igaz ez a szüleinkre, a feleségünkre, a gyermekeinkre, nem azok jelentik a mi problémánkat. Továbbá nem az orvosok, nem a jogászok és nem a főnökeink és nem a pásztoraink. A hústestiségünk a problémánk.

Az én problémáim az én hústestemben vannak. A te hústestiséged az nem az én problémám. Lehet, hogy olyan sokat vagy a hústestben, hogy az már az én problémám is lesz. Ha viszont meg tanulsz szellemben járni, a test kívánságait nem fogod véghezvinni. Ellapozunk és a Bővített fordítás szerint, az Amplified fordítás szerint nézzük meg a …

Galata 5/16 és 17 versek: Mondom pedig szellem szerint járjatok és a testnek kívánságait véghez ne vigyétek. A test kívánságai ellentétben állnak a Szent Szellemmel, és a Szellem kívánságai ellentétben állnak a testtel, az istentelen emberi természettel. Mivel ezek ellentétes érzületűek egymással szemben, vagyis folyamatosan ellenállásban és nézeteltérésben állnak egymással, azért, hogy ne legyetek szabadok, hanem akadályoztatva legyetek abban, amit szeretnétek tenni.

Tehát ez az istentelen emberi természet az, ami az utunkban áll. Ahogy Jézus tanítja azt a Máté 15-ben, hogy onnan a szívből, a szívnek legmélyéből jönnek elő ezek a gonosz szándékok és gonosz gondolatok. Mit tett Isten? Megváltoztatta a szívünket, a szellemünket, egy új szellemet adott nekünk. Ez egy óriási bevégzése volt Istennek, de most nincs erre idő, hogy erről tanítsak.

Amikor a hústestiségről beszélünk, akkor nem a fizikai testünkről van konkrétan szó, mert különbség van a fizikai testünk és a hústestiségünk között. Ez a hústestiség, egy bizonyosfajta gondolkodási mód, egy természet, amit Ádámtól örököltünk meg, miután bűnbe esett. Tehát egy olyan fajta természet ez, amely bennünk élt, mielőtt újjászülettünk volna. És ez a fajta gondolkodásmód a bűn felé irányítja a lépteinket, és a bűnre igyekszik és a kívánság felé hajlik.

Ez a hústestiség tehát egy bizonyos fajta, gondolkodási mód és nem elsősorban egy viselkedési mód. És ez a fajta gondolkodásmód elvezet majd egy bizonyos fajta, viselkedés módhoz. Ha megpróbálnánk a viselkedés módunkban változtatásokat eszközölni anélkül, hogy először a gondolatmintáinkat ne javítanánk ki az Ige szerint, akkor egy teljes kudarcba hanyatlanánk és annak a vége pedig egy elbátortalanodás és feladjuk az életünk dolgait.

Mondják, hogy olyan keményen próbálkoztam, hogy az életemben ezt a bizonyos bűn dolgot elhagyjam és elhagyjam ezt a magatartásformát. Először is tudnunk kell, hogy egy magatartásforma egy gondolkodásformát tükröz. És ha képesek vagyunk foglalkozni a gondolkodásmódunk mikéntjével, akkor az megváltoztatja a viselkedésmódunkat.

A 17-es versből tisztán lehet látni, hogy a harcmező, ahol a harcaink vannak, az a szellemünk és a testünk között zajlik. A test a szellem ellen törekedik, a szellem a test ellen törekedik. Legelső tehát, hogy tudatában kell lennünk ennek a konfliktushelyzetnek

Meg kell különböztetnünk e kettőt: ha bent vagyunk ebben a csatában és tudunk róla, hogy mi zajlik, vagy ha úgy vagyunk benne ebben a harcban, hogy nem is tudunk róla. Tehát meg kell tudnunk, hogy mi is zajlik ilyenkor. Így önmagunkban, egy harcban vagyunk az életünk minden napján, és tudnunk kell, hogy ez a harc mire megy ki. Alapvetően hármas felépítésű lények vagyunk. Szellemi lények vagyunk, van lelkünk és testben élünk.

A fizikai testünkkel az a probléma, hogy magába hordozza a hústest kívánságait. A fizikális testünkről gondoskodnunk kell, de nem szabad dédelgetnünk a hústest kívánságait benne, mivel a kettő között különbség van. Mert a szellemünk és a testünk harcol egymás ellen, hogy kié lesz az irányítás az elménk és a gondolataink felett. És a szellemünk bizony küzd ezért, mert Isten királyságát az ’erőszakosak’ [rámenősek] ragadják meg, írja az Ige. Ilyenkor a szellemünkről beszél. Ez a szellemi harcos benne van mindannyinkban, és ezért ezt a harcot képesek vagyunk megnyerni.

Először is tehát tudatában kell lennünk ennek a konfliktusnak. A hústestiségünk és a szellemünk harcban áll egymással, hogy ki fog irányítást venni a lelkünk, az elménk, és a testünk felett. Ha ezt a rálátást megszerezzük, akkor már előnyt szereztünk a testtel szemben.

Tehát a harc nem az ördöggel szemben folyik, hanem a hústestünkkel szemben folyik. És ha megtanulunk szellemben járni, akkor a világ dolgai nem fognak oly erőteljesen hatást gyakorolni az életünk dolgaira. Ha meg akarunk tanulni szellemben járni, akkor a legfontosabb dolgokat az első helyre kell tennünk. Mit értünk ez alatt?

Galata 5/16 Mondom pedig szellem szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.

Figyeljetek: Nem azt mondja, hogy győzzétek le a test dolgait és majd utána fogtok tudni szellemben járni, mert ez az, ahogy a legtöbb keresztény próbálja élni a keresztény életét. Először megpróbálják legyőzni a hústest dolgait, hogy azután, alkalmasak legyenek arra, hogy szellemben járjanak. Nézzétek meg, hogy Isten Igéje pontosan azt mutatja, hogy ez ellentétesen működik.  Hogyha szellemben jártok, akkor nem fogjátok véghezvinni a testnek dolgait!

A hangsúly tehát azon van, hogy szellemben járjatok és nem azon, hogy győzd le a hústest dolgait. Nem kell, agyonvernünk a hústestet. Minél inkább szellemben fogsz élni, annál kevesebb hatással lesz rád a hústestiség. A saját döntéseinket kevésbé fogja befolyásolni, - ha valóban a szellemben járunk.

A vallásosság azt tanítja, ha majd felhagyunk a bűnnel és nem fogunk bűnben élni, akkor majd jön a Szent Szellem és feltölti erővel az életünket. És pontosan az ellentéte az igaz. A mi egységünk a Szent Szellemmel az, ami képes minket erővel felruházni, hogy legyőzzük a bűnt és a hústestiséget, pontosan úgy, mint ahogy a világosság képes rá, hogy kiűzze a sötétséget.

Ostobák a keresztények olyan tekintetben, hogy a sötétség nem képes arra, hogy leuralja a világosságot. Keresztények úgy gondolják, hogy szellemi gyakorlatokat kell végezniük ahhoz, hogy képesek legyenek uralmat venni a hústestük felett. Nem beszél az Ige szellemi gyakorlatokról. Arról beszél, hogy járjunk szellem szerint, és akkor leszünk képesek uralni a testet.

Mi is ez a szellem?  Szellem az Ige. És a Szellem pedig és az Ige egyek. És az Ige világosság. Ha jön a világosság, a sötétség eltűnik. A sötétség azért múlt el, mert eleget imádkoztunk? Vagy azért, mert eleget böjtöltünk? Vagy elég hangosan kiabáltunk? Mikor tűnik el a sötétség? Amikor jön helyette a világosság. Ha tehát szellemben járunk, akkor győzelmet vettünk a hústestiség felett. Szellemben járni annyi, mint amikor felkapcsoljuk a világítást. Felkapcsoljuk a világítást, és a sötétség eltűnik. Mindazok a harcok, amivel a keresztények próbálkoznak, hogy a sötétséget kiűzzék az életükből, attól még az nem múlik el.

Mindazok a küzdelmeink, amit próbálunk, hogy ez a hústestiség természet elhagyjon minket, ettől még a hústestünk nem fog engedelmeskedni nekünk. A hústestünk gyűlöl minket. Gyűlöli Istent is. Ha Istent gyűlöli, akkor gyűlöl téged is. Tehát a világosságnak kell bejönni. Mondja a…

Zsoltár 119/130 A Te Igéd megnyilatkozása világosságot ad 

Szellemben járni azt jelenti, hogy az Igében járni, vagyis odaszánjuk magunkat Isten Igéjének, azoknak a módoknak, ahogy Isten végzi azokat.

Második dolog, szellemben járni annyit jelent, mint szeretetben járni. Ha tehát szeretetben járunk, akkor a szellemi emberünk képes legyőzni a hústest indításait és a követeléseit, amit a hústestiségünk tesz az életünkre, - követelődzik.

Ha az Igében járunk, és a szellemben járunk, akkor a testünk felett hatalmat vettünk, legyőztük azt. Járjatok szellemben és a test kívánságait nem fogjátok véghezvinni.

Felhívom a figyelmeteket: nem azt mondja, hogy hagyjátok el a test dolgait és majd azután fogtok szellemben járni. Nem így működik! A hústest így ki fog éhezni, el fog száradni és meg fog halni bennünk. Ne tápláld, mert a testünkben és a gondolkodásmódunkban lakozik. Le kell tehát győzni egy újfajta gondolkodásmód rendszerrel. Egy olyanfajta gondolkodásmód rendszert kell kiépíteni magunkban, amely megadja magát Isten dolgainak. És ennek eredményeként nem fogjuk végrehajtani a test kívánságát.

Egy példa erre: a test szereti a drogokat. A görög eredetiből jönnek elő a gyógyszertári szavak, és innen jön még a varázslás szó is. Mindegyik a hústestre gyökeredzik vissza. Közel van tehát a drogokhoz. Legyőzöm ezeket, vagyis elhagynak ezek engem, ha folytonosan szellemben járok. Nem leszek többé megkísértve általuk. Lehet, hogy más dolgokban meg leszel kísértve. Az ember rácsodálkozik néha arra, hogy amik gyermekkorunktól bennünk vannak, azok mennyire mélyen vannak, és később is képesek vagyunk hajlani azokra. De én pl. az életemet tekintve, ahogy szellem szerint kezdtem járni, úgy hagytak el engem pl. a drogok kívánságai. Eltávoztak tőlem. Pl. alkoholista voltam, de az a kívánság is eltávozott tőlem. Belekerültem az Igébe, elkezdtem tanulmányozni az Igét és a kettő nem fért össze.

Hogyan működik ez, ha az ember elhatározza, hogy valamit nem tesz többé? Azt mondom most, hogy ne gondolkodjatok a rózsaszín elefánton. Mi történik? Azonnal egy rózsaszín elefántot fogsz magad elé képzelni. Ezzel csak azt akarom bizonyítani, hogy ha valamit az elme szintjén próbálsz lerendezni, hogy többet nem gondolkodom ezen, akkor még mindig azon gondolkodsz.

És így csak egy zűrzavaros helyzetbe kerülsz. Csalódottság lesz belőle. Egyetlen módon tudsz megszabadulni a sötétség dolgaitól, ha felkapcsolod a világítást. És ha úgy működne, hogy ha majd alávetettem a hústest dolgait, utána várakozom a Szent Szellemre, hogy mikor jön, akkor az örökkévalóságig várakozhatnánk. Mert pontosan ellentétesen működik. És ez egy óriási terület. A pünkösdi és a karizmatikus világ 90 %-a pont ellentétesen gyakorolja ezt.

Jakab 4/6-7 De majd nagyobb kegyelmet ád, ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád. Vessétek hát alá magatokat az Istennek, álljatok ellen az ördögnek és elfut tőletek.

Úgy kezdi tehát, hogy vessétek alá magatokat Istennek. Ez kulcs abban, hogy képes legyél az ördögöt megfutamítani. Nem úgy van a sorrend, hogy először futamítsd meg az ördögöt, és azután vesd alá magad Istennek. Isten és az Ő Szelleme egyek. Isten és az Ő Igéje egyek. Ahogy aláveted magad Istennek, úgy alá veted magad az Ő Szellemének, úgy aláveted magad az Ő Igéjének. És most van meg az az erő a számodra, hogy képes vagy az ördögnek ellenállni és az ördög el fog futni tőled. Az Ige és a Szellem nélkül nem lesz elég erőd, hogy ellenállj neki és ő fog legyőzni téged.

Péter I. 5/8 Józanos legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szertejár, keresve, kit nyeljen el.

 Mint egy ordító oroszlán.

Jakab 4/8 Közeledjetek az Istenhez és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveteket ti kételkedők.

Ki a kételkedő? A következő vers mondja.

      /11/ Ne szóljátok meg egymást atyámfiai. Aki megszólja atyjafiát, és aki kárhoztatja atyjafiát, az a törvény ellen szól.

Mi az Igének cselekvői kell, hogy legyünk és nem ítélkezőnek kell lennünk egymás iránt. Az ördög tehát keresi, hogy kiket tud elnyelni. Azokat, akik nem értik azt, amiről épp most szó van. Azokat, akik nem értik meg, hogy képesek legyőzni a hústestüket. Az ördög azt szeretné, hogy te azt higgyed, hogy te nem vagy képes. Ez a hústestnek az ereje.

Később rátérünk, hogy a törvényt nevezi Pál a hústestnek. Az ördög azt várja, hogy így megnyisd az ajtót neki, mert akkor kap teret az életedben, ha visszamész a törvényhez. Nem úgy működik ez, hogy egy nap az ördög csak kiválaszt téged, hogy elnyeljen. Az ördög nem képes így válogatni közöttünk, hogy kit válasszon, hanem csak akkor képes erre, amikor az ember megnyitja magát a hústestnek. És amikor odaszánja magát a hústestiségnek, ez egy bizonyos gondolkodásmód. És ez ad lehetőséget a sátánnak arra, hogy hozzáférést kap az illető életében. Semmi más.

Keresztények mondják, hogy Isten megengedi a sátánnak, hogy ezeket a dolgokat végrehajtsa az életünkben. De ha valami mégis történik velük, akkor nagyon gyorsan szaladnak a kórházba, hogy az Istennek ezt a megengedő akaratát levegyék az életükről és kikerüljenek onnan. Az után megint azt imádkozzák, hogy ördög azt engedem meg az életemben, hogy elvégezd, amit Isten megengedett neked. Először is miért állsz szóba, és miért váltasz párbeszédet az ördöggel? Az ördög egyet hallhat csak tőled: - takarodj ki innen ördög Jézus nevében!

Mert minden térdnek meg kell hajolni Jézus nevére. És ha ezt a nevet használod, akkor erő árad ki vele. A keresztények nem érzik a súlyát Jézus neve használatát illetően. Tehát amikor hiába vesszük a szánkra az Úr nevét, akkor hit nélkül vesszük. Akkor vesszük tehát hiába az Úr nevét a szánkba, ha hiábavaló módon használjuk az Ő nevét, mert nem helyezünk az imáinkba hitet. Használjuk ugyan az Ő nevét, de nem vagyunk bizonyosak, hogy az működni is fog nekünk. Ha nem vagy benne biztos, hogy az működik neked, akkor inkább a Buddha, vagy Mohamed nevét használjad, mert az biztos nem fog működni.

De ha Jézus nevét használod, akkor tudd meg, hogy az bizonyossággal fog működni. Ha nem vagy benne biztos, akkor kár ezt a szót kiejtegetni a szádon, mert ez egy sértés az Úr részére. Az Ő neve túl erőteljes ahhoz, hogy csak úgy kiejtegessük a szánkon. Hiábavalóságként venni a szánkra az Úr nevét az kb. olyan dolog, hogy – talán majd nekem is működik. Imádkoztál az elvetett mag felett és a következő percben azon tűnődsz, hogy hogyan fogod a számláid kifizetni, hogy ez vajon működik-e majd neked. Hiábavaló módon vetted a szádra az Ő nevét!

/7/ Vessétek hát alá magatokat az Istennek, álljatok ellen az ördögnek és elfut tőletek.

/8/ Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok…

Közeledni Istenhez azt jelenti, hogy elkezded az Ő nevét magasztalni, hogy dicséred Őt, magasztalod, szereted Őt, tisztelettel vagy iránta. Szereted az Igéjét, aláveted magad az Igének, hallgatod, cselekszed az Igéjét, és szeretetben jársz. És ekkor Ő is közeledni fog hozzád.

/8/ ...Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveteket ti kételkedők.

Hogyan tisztítjuk meg a kezeinket, hogyan tisztítjuk meg az elménket? Sok keresztény úgy gondolja, ha ők ezeket elvégzik, ha megtisztítják a kezeiket, akkor majd Isten elfogadja őket. Isten már elfogadott téged, Isten már most szeret téged, és azt mondja neked, hogy közeledjél hozzá. És ne engedd, hogy a hústestiség erőt vegyen rajtad.

A testiséggel nem lehet megharcolni a hústettet. Helyette járjál szellemben, és ha szellemben jársz, akkor a test kívánságait nem fogod véghezvinni. Más szóval, nem is kell majd foglalkoznod a hústest dolgaival.

Mi a következő lépés? Tudnod kell, hogy nem vagy egyedül. Mindannyiunknak ezen keresztül kell menni. Nem te vagy az egyetlen, akinek ezt a harcot meg kell harcolnod. Az ördög képes elhitetni veled, hogy te vagy az egyetlen, akinek küszködni kell ezzel.

Róma 7/21-22 Megtalálom azért magamban ezt a törvényt, hogy a jót akarom cselekedni, mégis a rossz áll közel hozzám. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint.

Gyönyörködöm az Isten törvényében, a belső ember szerint. Ez az igazi lényed, a szellemi embered. Mert az én szellemem, a belső ember, aki bennem lakik, teljesen egyetért Isten törvényével és gyönyörködik benne. Mert az én szellemem szereti az Igét, az én szellemem szereti az Írásokat, gyönyörködik Isten törvényeiben, rendeléseiben. Egész éjszaka megy az Ige, még én alszom addig is. Próbáld ki te is mennyire jó. És itt Pál apostol mondja ezt nekünk, aki az Újszövetség kétharmadát írta, neki is gondjai voltak a hústestével. Mit jelent ez?

/23/ De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul ad a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban.

Hol van a bűn törvénye? A tagjaimban, - mondja Pál. Tehát a bűn és a halál törvénye a testünk tagjaiban vannak, és a fizikai testünk hordozza ezt a hústestiséget. Nem fogok tudni elszakadni a hústestemtől addig, amíg az Úr vissza nem jön értünk. Addig ilyen körülmények között kell élnem a hústestemben.

Majd ha Jézus visszajön értünk, akkor felölthetjük a megdicsőült testünket egy szempillantásban. Egy szempillantásban fogunk elváltozni és ezt a megdicsőült testet fogjuk felölteni. Az Ő teljes képének hasonlatosságára leszünk elváltozva. Dicsőség érte Istennek!

Addig viszont mi is, mint Pál apostol, aki a hústestében járt, ő is megtapasztalta a hústestiség gondjait. Ne csodálkozz azon, ha te is megtapasztalod ezeket és fogod érezni a tagjaidban ezt a harcot. Lesznek ilyen érzéseid, gondolataid, ezek fel fognak ötleni benned. Még olyan gondolataid is lehetnek, hogy még talán üdvösségem sincs. Az ördög akarja, hogy még ezt is kétségbe vond. Kétségeket hoz. Úgy gondolod, hogy nem vagyok elég szellemi.

A legnagyobb szellemi felnőtt korba jutott keresztényeknek is foglalkozni kell a hústesttel, mert a test tusakodik a szellem ellen. Nem az a kérdés, hogy mennyi tudásunk van efelől, hanem szellemben járunk-e benne? Hogy megcselekedjük-e az Igét, hogy az Ige cselekvői vagyunk-e, hogy szóljuk-e az Igét, hogy elmélkedünk-e az Igén? Hogy engedjük-e, hogy az elménket teljesen átitassa Isten Igéje, mindaddig, míg egy uralmat vesz a testünk felett.

Amikor eljutunk erre a pontra, akkor van győzelmünk. De oda nem egy nap alatt jutsz el, el kell kezdeni ott, ahol most vagy, és ne csodálkozz a küzdelmeiden. Csak tudd azonosítani ezt a harcot. Hogy tudd azonosítani, hogy mi is ez a hústestiség és mire is törekszik. És mi a szellem, mert ha nem teszed meg azt, hogy ezt a kettőt megkülönbözteted, akkor nem fogod tudni, hogy melyiket válaszd?

Tegnap az imádság során elmondtam azt, hogy egyszer Ausztráliában éjszaka autóúton voltam és miközben nyelveken imádkoztam átcsapott a nyelvek magyarázatába a kiejtésem. Még nem is nyelvek magyarázatába, hanem egyszerűen angol kiejtésre. Isten Szelleme angol szavakat adott nekem. Soha így nem szóltam, azon csodálkoztam, hogy ki az, aki most beszél.

Istent dicsértem, Istent szeretvén magasztaltam. Ez a nyelveken való imádság óriási dolog. Ilyenkor az elme nem is tudja, hogy miként is szólunk Istenhez, mert ilyenkor az újjászületett belső ember szól Istenhez, és nem az ó emberiségünk, akik voltunk, mielőtt újjászülettünk. Azt gondolja az ember, hogy valójában az, aki volt, de nem az. Ez egy hatalmas dolog, ahogy Isten gondolkodik rólunk ebben az újjászületésben. Ez egy óriási dolog.

Isten azt mondja, hogy gondot viselek majd ezekről a dolgokról, adok neked egy új szívet. Akik láttatok már medúzát, a medúza természetében nagyon hasonló az ember hústest természetéhez, az első, amit megállapíthatunk, hogy a medúzának nincs gerince, nem áll ki semmiért.

Pontosan a hústest is így van, nem áll ki semmiért, egy dolog érdekli, hogy most jól érezze magát. Nem érdekli, hogy mi lesz a jövőben, csak most mi legyen.  Sok keresztény ilyen, mint a medúza. A medúza valójában nem úszik, hanem megengedi, hogy az uralkodó áramlatok sodorják abba az irányba, amerre azok mennek. Ugyanígy a keresztények is mindig arra igyekszenek, ahol a nagy kenetet hallják. Kap egy telefonhívást, hogy gyere, mert van itt egy nagy alkalom, gyere, nézd meg ezt a kenetet. A keresztények az akkor épp legnépszerűbbet követik.

Tehát mi az, amire a figyelmedet összpontosítod? Vagy hagyod, hogy ezek az áramlatok, ami éppen a legdivatosabb sodorjon abba az irányba téged is. A hústest azt szeretné, ha ő megdicsőülhetne, hogy a hústest cselekedeteiből, ezekből a vallásoskodó cselekedetekből kiderüljön, hogy te valójában milyen szellemi vagy.

A Biblia meg azt mondja, hogy növekedj fel, és ne engedd, hogy a tanítás akármilyen szele sodorjon téged. Valahol plántálódj el. És ne úgy menj körbe az áramlatokkal, hogy sehol nem tudsz igazán alapot venni. Így nem fogod megkapni a szellemtől a valóságos táplálást.

Százával tudnék ebben a pillanatban kiváló szolgálatokat említeni, amiket a tévében nézhetek, de egyikhez sem csatlakozom. Mert én a szellemi táplálásomat azoktól veszem el, akikhez az Úr engem oda ragasztott. Mindenkit elhívott az Úr, hogy egy helyi gyülekezethez tartozzon, vagyis legyen egy hátgerince, és ott kapja meg a megalapozást, és oda csatlakozzon, és ott kapja a felkenetését, mert Istentől elrendelt szellemi kapcsokat élünk így meg.

Ha ezekből kikerülsz, akkor a hústestből kifolyólag vesztettél, megsértődtél esetleg és elhagytad a helyedet. Pedig szükséged van egy pásztorra, aki Isten Igéjét szólja az életed felett, és impartálásokra kerül így sor a szellemedben és így válsz Isten katonájává, Jézusnak! A medúzának egyetlen védekezési formája, hogy megcsíp, támad. A hústest ugyanígy, ha megsértik, megtámad másokat.          

Tudnunk kell, hogy nekünk a védelmünk, a mi Istenünk. Onnan tudjuk meg, hogy a hústestben vagyunk, hogy elkezdjük magunkat megvédelmezni. A hústestből ki kell jönnünk, hagynunk kell, hogy Isten védelmezzen meg bennünket, mi magunkat nem kell, hogy megvédelmezzük. Mit mond a Biblia arról, ha valaki megtámad minket? – Imádkozz értük. Ez az, amikor az isteni utat járod, elkezdesz imádkozni az ellenségedért. A hústest bosszút akar venni. Meg fogod te még ezt emlegetni! Emlékezz rá, mit mondtak rólad! A hústest még ennél is rosszabbat mond, még akkor is, ha az egy hazugságba kerül neki. Vagy valami még rosszabbal akar visszafizetni.

De ha szellemben járunk, akkor nem fogjuk véghezvinni ezeket a hústesti kívánságokat. Az óriási hitapostol, Pál apostol is megtapasztalta ezeket. Ne legyél tehát ledöbbenve azon, ha neked is vannak hasonló megtapasztalásaid. Összefoglalva tehát, - a mai napon a hústestről azt tanultuk meg, hogy a hústestünket nem tudjuk legyőzni az által, ha kékre, zöldre verjük. Nem tudjuk megfegyelmezni, hanem szellem szerint kell járnunk, és akkor nem fogjuk ezeket a hús testieket cselekedni.

Róma 8/1 Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Szellem szerint.

Ha Szellem szerint járunk, akkor nem vagyunk kárhozat alatt. Még egyszer megnézzük mit jelent az, hogy Szellem szerint járunk. Mi ez a három pont.

1./ Legyél tudatában annak a konfliktus helyzetnek, amiben vagy.

2./ A legfontosabb dolgokat helyezd első helyre.  

Fedezd fel, hogy nem csak te vagy ebben egyedül. És azt is fedezd fel, hogy az igazi valós lényed, az nem a hústested. Azért, ha valaki Krisztusban van új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. A hústestem tehát nem én vagyok többé, én szellem vagyok. Nem vagyok hozzákötve a múltamhoz. Az én múltam le lett vágva rólam. Szellemi vonatkozásban egy új teremtés vagyok. És neked is látnod kell, és tisztelned kell ezt az új lényegi valódat. Egy új szellem van benned, egy új Atyád van, új neved van, egy új családod van és egy újféle úton-módon kell tenni a dolgaidat.

És ezt az új embert magadban tisztelni és táplálni kell. És azt az ó embert pedig ki kell éheztetnünk. Az új embert pedig az által illetjük tisztelettel, ha tápláljuk és olvassuk a Bibliát. Ha kárhozat alá kerülsz az által, amit a Bibliában olvasol, akkor hústestiségben vagy. Mert itt olvassuk, hogy nincsen semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak!

Ha kárhoztatást érzékelsz, akkor az hústest, vallásosság, azt mondja neked, hogy bizony elkövetted azt a bűnt, az tönkretett téged.  Ez a hústest volt!  A hústest hangja volt! Mert itt az van, hogy minden eltörlődik az új teremtéssel, minden újjá lesz. És ez az új ember vagyok valójában én.

Mert amikor újjászületünk, akkor a bűneink eltörlését kapjuk, az nem a bűneink bocsánata. Amikor én az Úrhoz jöttem, annak idején, akkor nem kellett a bűneimet mind megvallani. A magyar bibliafordításban a bűnök eltörlése helyén minden egyes esetben ez a helyes kifejezés szerepel, az angol verzióban nem mindig hozza helyesen. Azt jelenti, hogy az egész múltam eltörlődött, elmúlt.

Amikor befogadtam a szívembe az Úr Jézus Krisztust, akkor az Ő örök élete került a szellemembe. Hatalmas dolog volt az életembe, mert Isten örök életét kaptam meg a szívembe. Az Ószövetségben már megprófétálta Isten, hogy elveszem belőlük azt a kőszívet és adok nékik hússzívet. És a problémánk, a múltból való kívánságaink, úgymond rátapadnak a lelkünkre és értelmünkre. Kívánságként ott jelen vannak, az elmebeli gondolkodás mintáink, a programok, amit kaptunk a régmúltból.

A katonai egyetemen azt mondták nekünk, ha innen elmész majd, feledkezzél el mindenről, felejts el mindent. A tanításokkal próbálták semmissé tenni, ami előtte bennünk volt. Tudom, hogy Isten az én oldalamon áll, ezért nem lehetek kárhoztatva. Az önzőségünk az az üzemanyag, ami táplálja a hústestiséget. Ezért nagyon fontos, hogy ne járjunk pl. önzőségben.

Figyeld mindig, hogy mi az, ami az elmédet, a figyelmedet lefoglalja. Mi az, ami a legnagyobb örömet, boldogságot, beteljesedést hozza neked? Ezek a dolgok, amiket legjobban akarsz, azokat tedd meg valaki másnak. Ez le fogja benned gyilkolni az önzőséget!

1977-ben vettem magamnak egy kis aranyfüggőt, nagyon büszke voltam rá, de el kellett ajándékoznom! Az Úr gazdaggá tesz téged, - mert már gazdag vagy. A tested már meg lett feszítve. Dicsérjük az Urat!

Lukács 6/31 És amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is akképpen cselekedjetek azokkal.

Vagyis ne úgy bánj az emberekkel, ahogy veled bántak, hanem úgy bánj az emberekkel, ahogy azt te szeretnéd, hogy veled bánjanak majd. Ez egy kulcs a szeretetben és így a jövőd számára magokat vethetsz. Amit valaki másnak megtettél, magot vetettél, Isten majd azt hozza, hogy mások megcselekszik azt veled. Más szavakkal: ami más életében megtörtént általad, azt az Úr elő fogja hozni, és veled is megtörténik majd. Ahogy az ember ezekről tanít, egyre több kijelentés jön hozzá és növekszik.

Ha a Bibliaolvasási programban részt veszel, akkor már tudod, hogy Most a Máté 14-ben tartunk, Minden nap két fejezet az Ószövetségből, és egy fejezet az Újszövetségből. Így fogjuk egy év alatt elolvasni az egész Bibliát. Elkezdesz majd látni dolgokat. Emlékezz arra, ha az Ószövetséget olvasod, hogy ott még az emberek nem voltak újjászületve, vagyis nem volt ez az új szellemük Istentől. Nekünk pedig ez megvan. Mert ti olyan tiszták vagytok, mint amilyen tiszta Ő.

Nagy dolgok jönnek elő az idén, azt hiszem. A következő tanítást a megigazultságról hozta az Úr. Az ördög ezt a témakört még a mainál is jobban gyűlöli. Egész héten kutattam, hogy mi az, amit az Úr akar előhozni és megtaláltam a következő üzenetet. Romániában leszek közel három napot, tehát már előre kellett készülnöm a jövő vasárnapra. Nagyon jól esett nekem ezzel foglalkozni. Nagyon sok kijelentés jön vele.

Óriási dolog ez, hogy most már több nyelven is lehet hallgatni a tanítást, mert ez mindig akadályt jelentett, és néha a fordítások nem hozzák elő azt, ami a könyvben eredetileg áll. Egy új Hagin könyvvel fogunk kedveskedni hamarosan, - Hogyan vezet Isten Szelleme. Egy arany könyv, örök igazságok vannak benne.

Fő dolog, hogy az embereket kimentsük a pokolból, hogy a vallásosság ne a pokolba juttassa őket. Ha nem a vallásosság, amit hallasz, akkor épülésedre van. A legtévesebb dolog, amit hallottam az életemben, hogy ha majd meg tudod magad eléggé tisztítani, akkor képes leszel arra, hogy üdvözülj. Pedig az igazság úgy van, hogy amint vagy, úgy gyere az Úrhoz, hogy üdvözülj.

Neked ingyen van, Isten megfizetett érted, úgy gyere, ahogy vagy. Nem tudsz mit tenni, hogy magad megigazítsd, újjászületés által megy, el kell csak fogadni. Ezt az imát fogjuk elmondani, az internet hallgatók közül is meghívunk mindenkit, a világ bármely tájáról is vannak, kérjük, tartsanak velünk az imádságban.

Álljunk fel és megtesszük a hitmegvallást. Dicsérjük az Urat! Az imánk így szól!

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint.  Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az én Gyógyítóm. Jézus te vagy az én Uram, te vagy az én Megváltóm, te vagy az én Gyógyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban, az Ő szent vére megtisztított minden bűntől. Köszönöm Jézusom az örök életet. Ámen!

Így lehet befogadni az örök életet a szellemünkbe.

Elsősorban az Úr azért hívott el, hogy imádkozzam a betegekért, természetesen adott nékem egy tanító szolgálatot is. És az Úrnak vannak az ötféle szolgálatban szolgálói, akik ugyanezeket végzik, bármelyik szolgálatban, felkenetésben. És nem akarunk elterelődni a fő céltól, az evangelizációtól. Ez a legfontosabb az Úrnak az utolsó napokban. Ezek az utolsó napok, amiben vagyunk.

Ahogy most mi tettük, úgy te is képes vagy embereket az Úrhoz vezetni. Addig kell ezt az imát gyakorolni, míg a végén könnyedén folyik elő a szívedből. És észre fogod akkor venni, hogy az Úr angyalai is együtt fognak munkálkodni veled és hozzák neked az üdvösségre jelölteket.

Az angyalok épp most érkeztek. Mindannyinknak vannak angyalai, nagyon nagy tömeg angyal van itt jelen. De éppen az előbb érkeztek angyalok. Nem fogom elmondani, hogy hogyan érzékelem ezt. Vajon milyen üzenettel jöttek, azt kellene meghallani?

Mi elmondtuk a mára helyes üzenetet. Az elmúlt héten láttam olyanokat, akiknek semmi reménységük nem volt és nagyon szomorú arccal, letörtek voltak, a mélységben, a semmiben. Egy biztos, hogy ezeknek az embereknek is ugyanúgy, mint nekünk egykor, szükségük van az üdvösségre. És az öngyilkosság szellemét megkötjük és megtiltjuk, hogy végrehajtsa a gonosz szellem a szándékait ebben.

Kézrátételes imádsággal folytatódik az alkalom. Dicsőség Istennek! Ámen!

BÉKEVÁR FŐOLDAL