2010.03.03.

A MEGIGAZULTSÁG 2.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2010. február 28.

 

Áldott legyen az Úr Jézus szent neve, Atyám áldunk téged. Köszönjük drága Mennyei Atyánk ezt a mai napot, áldjad meg a te népedet, a csodálatos jelenlévőket, Atyám. Megtörjük felettük az ellenség erejét. Kérjük, nyisd meg a szemeiket, hogy meglássák mit végzett el értük az Úr Jézus Krisztus. A drága Szent Szellem által végezd ezt a munkát Atyám, akit adtál nekünk a szíveinkbe, hogy működésbe legyen minden ajándék az életükbe. Áldott legyen az Úr Jézus neve! Minden dicsőség az Úr Jézusé legyen ezen a napon, minden gyógyulásért, minden megszabadulásért, világosságért. Ámen!

A hozott zsebkendők felett történik az imádság. A mai naptól, a hatodik nyelven, francia nyelven is tolmácsolásra kerülnek a tanítások. Köszönjük Istennek! A letöltések különböző nyelveken a hallgatóság rendelkezésére állnak. Látjuk, hogy élnek is ezzel, hiszen nagy-nagy számban megsokszorozódott pl. a szlovák letöltök száma is harmincszorosára nőtt. És mindez azért, hogy megismerhessük a mi Úr Jézus Krisztusunkat és az Ő hatalmas megváltását. Ezt a célt szolgálják ezek a tanítások és visszamenőleg is fordítjuk ezeket. Nemcsak a jelenlévőket és a jelenlévő pásztorainkat tanítjuk, hanem világszerte az érdeklődő szolgálatokat és hívőket is szeretnénk táplálni ezekkel a tanításokkal.

A mai napon egy adománygyűjtéshez készülünk. Ha nem tudjátok, hogy milyen célból van a gyűjtés, az annál jobb. De az istentisztelet után szeretnénk meghívni benneteket egy tortára. Nem lesz rajta, hogy hányadik születésnap, de akit érdekel, annak el fogom árulni. Várunk tehát benneteket egy megvendégelésre, és a szeretetünket szeretnénk megosztani veletek ezen az ünnepnapon. Mert a mai napon születésnapot ünneplünk, és boldog születésnapot kívánunk mindazoknak, akik a mai napon születtek. Dicsőség Istennek.

Az édesanya köszöntése történik. Olyan furcsa, hogy akit ünneplünk, azt körbevesszük mindenféle jóval, az édesanyákról pedig elég gyakran elfeledkezünk, hogy az ő részük milyen nagy volt ebben a munkában. Hiszen egyikőnk sem lenne itt az édesanyánk nélkül. Nagyra értékeljük az édesanyákat. Nagyon fontos az ő helyük az életben.

Az Úr Jézusra, a teremtőnkre emlékezvén adjuk ezt a mai napi adományt is. Ő teremtett mindannyiunkat, az egész teremtett világ az Ő dicsősége. A Róma levél figyelmeztet minket, hogy nem a teremtett világot kell imádnunk, hanem a Teremtőt kell imádnunk a teremtményeiben. Csodálatos világot teremtett számunkra, az élővilágot, a környezetünket és benne az embert. Nagyon fontos azt megtanulnunk, hogy miként teremtett minket Isten, hogy milyen felépítésűek lettünk, az Ő képére és hasonlatosságára lettünk teremtve.

Köszönjük Úr Jézus Krisztus, köszönjük mennyei Atyánk, a szegénység szellemének megyünk ellene minden egyes vetett maggal. Hisszük Atyám, úgy ahogy mondtad, hogy megsokszorozod ezeket a magokat, megsokszorozva lesznek ezek a magok, hogy bőséges aratás lehessen, hogy gyarapodhassanak mind azok, akik adakoznak, hogy a szegénység szelleme, a hiány szelleme, a nem elegendő szelleme megtörik az életük felett Atyám. Imádsággal öntözzük ezeket a magokat és új munkahelyeket, új jövedelmeket szólítunk elő a családok számára Atyám. Bővölködést szólítunk elő Atyám, új vállalkozások jönnek a családok számára. Mindezek nagy gyorsasággal jönnek Atyám, Jézus nevében. Minden dicsőség az Úr Jézus Krisztusé legyen mindebben az elvégzett munkában. Köszönjük Istennek, Jézus nevében. Ámen!

Közben a jobb térdben érkezett gyógyító kenet. Március 7-én, délután 3 órakor Paksra hívjuk az érdeklődőket, kérjük hozzátok a betegeket, ez nagyon fontos lenne, mert a betegek az utolsó időszakban nagyon nagy számban meggyógyulnak, mint Romániában is.  És ha evangélista vagy, akkor javaslom, hogy mindig legyen a kezed alatt beteg, akiért imádkozhatsz. Nem csak az alkalmakon, az utcákon és amerre csak jártok. Használjátok ki ezt a kenetet, az Úr a gyógyító mozdulásában van! Itt is végzi az Úr ezt a munkát. Minket elhívott az Úr, hogy imádkozzunk a betegekért. Más is történik azonban ma, tanítani is fogunk. Nagyon fontos mindkettő. Ezt a munkát végezni és a hiteteket ebben felemelni, kimondhatatlanul fontos dolog.

A megigazulásról tanítok ma és még a jövő héten is, és azért fontos meghallgatnotok ezt, mert ilyenkor magunkról tanulunk. Ha valamit eddig próbáltál és nem sikerült, akkor megmondom ma, hogy mi lehet ennek az oka.

Köszöntjük a csornai gyülekezetet, Bálint Csilla pásztorolásával érkeztek. Jelen vannak Gyuláról a gyülekezet tagjai Győrfi László és Ilona pásztorolásával. Hálásak vagyunk értük Istennek. Sokan nagy távolságokat tesztek meg hétről hétre, hogy itt lehessetek velünk.

A következő imakonferencia március 27-én 12 órakor lesz. Március 15-én és április 5-én pedig pásztorkonferenciák megtartására kerül sor. Ezen a napon, húsvét első napján a romániai pásztortestvéreink is itt tudnak velünk lenni, március 15-e nekik nem munkaszüneti nap. Április 5-én a 20 éves európai szolgálatom évfordulóját is együtt fogjuk ünnepelni. Mindenkit várunk szeretettel. Ilyenkor lehetőség van arra, hogy a távolabbról jövő szolgáló testvéreinkkel is két napot tölthessünk együtt.

Nagyon sok gyógyító ajándék árad most jelenleg is, a Szent Szellem megnyilvánulásai ezek. Szinte folyamatosan történnek ezek a munkák, és tudjuk, hogy a hirdetett Igét jelek és csodák követik. Az elmúlt héten a megigazultságról tanultunk és ezt most folytatjuk. Nagy öröm, hogy több nyelven hallgathatók ezek a tanítások és ingyenesen letölthetők.

Korinthus II. 5/21 Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazságává tétessünk Őbenne.

Ahogy az elmúlt alkalommal is állítottam, most is mondom, hogy Jézus soha nem követett el bűnt, de bűnné tétetett érettünk. Mindannyiunknak le kell ezt szögezni a szívünkben, hogy ez megtörtént, nagyon sok keresztény, nehezen fogadja ezt be.

Szó szerint bűnné lett, a mi bűneikkel tétetett bűnné. Soha nem követett el egyetlen bűnt sem. De a mi bűneinkkel Ő bűnné tétetett, bűnné vált. Meg volt erre Istennek az oka. Az volt az oka és célja ezzel Istennek, hogy minket pedig az Ő igazságává tegyen Krisztusban. És a Krisztusban való megigazultságunkról van szó. Ez a megigazultság igazság annyit jelent, hogy ártatlan vagy! Hiba nélkül való vagy, bűntudat nélkül való vagy, ártatlan vagy. 

Jézus tett minket ártatlanná? Mit jelent vajon az, hogy a vérben megmosottak vagyunk? Meg kell értenünk, hogy óriási a különbség az Ószövetség és az Újszövetség között. Az Ószövetségben Isten úgy rendelte, hogy a bűnt, az állatok vére által elfedték, el lettek fedezve a bűnök, de a bűnre minden évben emlékezniük kellett, a mai napig teszik ezt.

Ez megváltozott, amikor Jézus, Istennek a legutolsó áldozata feláldoztatott és Jézus a saját vérét áldozta fel értünk. Jézus maga a Főpap egyben, de egyben az áldozat is, és a vére volt az áldozat. Az Ószövetségben a főpapnak kellett bemutatni a véráldozatot. Jézus önmagát áldozta fel. A saját vérével lépett be a Szentek Szentjébe és ezzel a véráldozatával örök váltságot nyert érettünk. Ez a Szentek Szentje a mennyben van, ahová Jézus belépett. Ez a vér nem elfedi a bűneinket, hanem Jézus vére eltörli a bűneinket. Eltávolítja az útból a bűneinket. A bűnt! Mondhatjuk egyes számban! Eltöröltetett!

Ha ez el lett mosva, akkor többé nincs szó arról, hogy ezekre a bűnökre emlékeznünk kellene. Hitetlenségre és egy bizonyos fajta rossz ízlésre vall, ha valaki felhozza a múltban elkövetett bűneit Isten előtt. Csak annyit ér el vele az illető, hogy bűntudatot táplál az életében! Az illetőnek a lelkébe és az elméjébe bűntudatot, és kárhozatatást lehel ez a fajta emlékezés. Ha az ember ezt teszi, akkor az önbizalmából és a hitéből kiraboltatik.  

Ha valamiből még nem tértél meg, akkor meg kell térned és meg kell bánnod, meg kell vallanod azt a bűnt. Emlékeztetlek rá, hogy csak a keresztény képes rá, hogy megtérjen abból a bűnből. Nagyon egyszerűen történik ez, el kell ismerned, hogy azt a rosszat tetted, bocsánatot kell kérni, és Isten megbocsát. Ha már bocsánatot kértél és elfogadtad a bűnbocsánatot, akkor többé azt nem kell felemlítened, és nem kell rá emlékezned többet. Mert nincs rendjén, hogy azokat újra és újra előhozod.

A bűntudat akkor lépett fel az ember életében, amikor először rosszat cselekedett és elrejtőzött Isten elől. Mert ugye féltek Istentől. Előtte nem tartottak Istentől. Mielőtt a bűnt elkövették volna, nem próbáltak Isten színe elől elbujdosni. Azért említem ezt fel, mert az egész földkerekségen ez a legnagyobb téma, amivel foglalkozni kell az ember életében. Félnek az emberek Istentől. Megpróbálnak Istentől elbújni és elszaladni Isten színe elől.

Miért teszik ezt? Azért, mert a bűneiknek a tudatában vannak. Jézus szó szerint elvette ezt a bűnt, és magára vette, bűnné lett azzal a bűnnel és azt elvitte. Megfizette azért az árat és ezért el lett téve az útból. Félre lett téve, tehát a mai napon teljességgel állíthatjuk, hogy nincs bűn probléma. Jézus bevégezte ezt a megváltói munkát, az Ő vére fizette meg ezért az árat.

Nem a bűn tehát a probléma. A probléma ott van, hogy az emberek nem hisznek ebben, a probléma ott van, hogy az emberek nem fogadják el Istennek ezt az igazságát. Nem bűn problémáról van tehát szó, hanem egy hitetlenség problémáról. Egy engedetlenség problémáról van szó, hiszen Isten a bűnről gondot viselt, megoldást adott rá.

Az Újszövetségben a bűneink nem elfedetnek, hanem el lettek törölve, mert Jézus vére elmosta őket. Igaz-e az, hogy a mi bűneink elmosattak a vérben? Akkor ne hozd őket elő. Az Úr most hozza elő, - az elmúlt héten volt egy e-mailom egy fiatalemberről, akinek látogatása volt a mennyben. A szülei nem tudtak az esetről, de az irományaiban írt róla a fiú. Rá egy hétre autóbalesetben nekihajtott egy fának és meghalt.

Amiről előtte írt, az arról szólt, hogy felkerült a mennybe és látta, hogy ott aktaszerűen vannak irományok rendezve, kártyaszerűen az ő életéről. Minden fel volt jegyezve az életéről, még a gondolatai is, minden gondolata, és nem örült ennek. Próbálta kivenni ezeket a kártyákat, még azokat a nem túl tiszta gondolatait is, amelyekről ő már elfeledkezett. És akkor bejött Jézus és Jézus kivette egyenként a kártyákat, aláírta és akkor eltűntek. És erről írt a fiú, hogy semmi nem maradt ott.

Nem mondta a szüleinek sem, csak leírta ezeket és azután lett egy balesete és így találták meg az emlékiratai, a jegyzetei között, hogy ezt feljegyezte. Ebből is látjuk, hogy Isten úgy döntött, hogy a múlt bűneit elfelejti. És ez arra a helyre visz el minket, hogy egyáltalán nem szabad, hogy bűntudatunk legyen.

Keresztények és én magam is megtapasztaltam annak idején, amikor Biblia iskolába jártam, hogy szorgalmas cselekedeteik közé tartozik, hogy beleásnak a múltjukba, hogy milyen tévedések, milyen hibák, milyen bűnök vannak ott. Ez így nincs rendjén, ez így nem segít nekünk. Ausztráliában volt egy asszony, aki el akart jönni hozzám és el akarta mondani nekem a múltját. Biztos vagyok benne, hogy volt abban ez is és az is. Próbáltam neki magyarázni, hogy az-az illető, aki volt addig, az meghalt. És azok a dolgok, amiket a halottak cselekedtek, az nem érdekel engem, mondtam.

Mert új teremtés lettél, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Ez eltörlését jelenti az addigiaknak, nem megbocsátását. Ha megbocsátást kértél Istentől, akkor Isten megbocsátotta neked azokat? Megtisztított téged minden hamisságtól, vagy sem? Ha igen, akkor ne tekints vissza, mert megbocsátást nyertél.

Ha bármi előjönne mégis azzal kapcsolatban, akkor azonnal jelentsd ki, hogy – én Isten igazságává tétettem a Krisztusban! Az ördög szeret kiásni a múltból dolgokat. Még olyanokkal is jött elő, amit újjászületésem előtt tettem, de az az illető eltűnt. Én pedig Istennek az igazságává tétettem Krisztusban. Ártatlan és tiszta vagyok. A vér által megmosott vagyok és ez a történet vége.

Az ördög játszótere, hogy te mit tettél a múltban, és ha te ott akarsz játszani az ő játszóterén, akkor az a te dolgod. Ha az emberek odamerészkednek, akkor zavaros helyzetbe kerülnek. Kárhozatba, bűntudatba kerülnek, mindig a múlt tévedésein lovagolnak. Mindaz, amit az illető a múltban tett veled, mindaz, hogy milyen mélyen megbántott és megsértett téged, azt hajkurászod, hajtogatod éjjel, nappal. Keresztények próbálják ezt tenni, - ne tedd ezt! Ez kárhoztatást lehel beléd is. Meg nem bocsátást lehel mások felé, táplálja. Ne tedd ezt, neked is megbocsátatott, bocsáss meg te is másoknak és legyél szabad ezektől.

Hogy hogyan is működik ez: egy pásztor meglátogatott egyszer egy családot, ahol volt egy kisfiú, akinek volt egy mély sebe, ami be volt kötve. Nagyon jó példa ez arra, hogy mit teszünk mi a szívünkkel. Be volt kötve az a seb, de meg akarta mutatni azt. Lerántotta róla a kötést, és ezzel lerántotta a gyógyult varrt is. És büszkén mutatta ez a 4 éves fiúcska, hogy nézd, milyen mélyen van ez a vágás. És az Úr abban a pillanatban szólt a prédikátornak, hogy látod a keresztények is ezt teszik a szívükkel. Ezért nem gyógyulnak meg a keresztények belül.

Ezért van az, hogy látni olyan személyeket, akik már húsz, harminc éve keresztények, de bizonyos dolgokban nem tudnak funkcionálni az életükben azért, mert azok a dolgok az elmúlt esztendőkben megtörténtek velük. És tudom, hogy vannak borzasztó dolgok, amik történnek az életekben. Gyermek, vagy fiatal korunkban, felnőtt korunkban valaki megbántja a szívünket. Akármennyire is rossz volt az, ami akkor történt, ha elmúlt húsz év, miért nem jöttél már ki abból annyira, hogy abból meggyógyultál volna?

– Nézd meg ezt a sebet a kezemen. Mikor történt ez a seb? Tíz éve kaptam ezt a sebet. Tíz éve, és nem gyógyult meg? Nézd csak meg milyen mély seb ez, mit gondolsz róla? Ha valaki így viselkedik, akkor gondolod, hogy valami baj van nála. El kell menni az orvoshoz, és azt helyére kell tenni, tíz év alatt annak meg kellett volna gyógyulni. Az emberek így járkálnak, hordozzák a sebeiket, megsebzett lelkűek, megsebzett szívűek, ezért a jelen kapcsolataik sem igazak. És mindezt arra kenik, hogy mi történt velük gyermekkorukban.

És ez nem jól van így, mert úgy viselkedünk, mintha egy olyan Istenünk lenne, aki ezt nem tudná meggyógyítani. Nekünk egy olyan Istenünk van, aki a testünket és a bensőnket is képes gyógyítani. Jézus azt mondta, hogy arra vagyok felkenve, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket. És az Ő keze nem rövidült meg, hogy ne tudná meggyógyítani a betegeket, és mindegy, mennyire sérült a szíved.

Ha ilyen sérült lelkülettel jön valaki, - tanácsadás, imádság, kézrátétel, elindul a gyógyulás, és amint valaki elkezd beszélgetni velük erről, azonnal mondják, hogy – elmondom neked, hogy az milyen szörnyű volt. Olyan borzasztóan megbántottak engem és újra felnyitják ezt a sérült felületet. Hogy az milyen mélyen is érintette őket, az mennyire rosszul esett nekik. És elkezdenek újra ezen siránkozni. Ezáltal azok az érzések, amik akkor érték őket újra előjönnek, felszínre kerülnek. Mit tettél? Most semmisítetted meg az eddig elért gyógyulást.

Mi történik, ha ezt eljátszod kétszer, háromszor eljátszod egy hét alatt? Vagy eljátszod ezt két, háromhetente? Belül soha nem fogsz belőle meggyógyulni és az nem Istennek a hibája. És nem is azért, mert ami veled történt az annyira rossz lett volna, hogy abból te nem tudnál meggyógyulni. Isten bármiből képes téged meggyógyítani. Mindegy mennyire bántak veled rosszul, vagy milyen rossz és nehéz sérelmek értek. A mi Istenünk elegendően nagy hozzá, hogy benyúljon a lelkedbe, és olyan szabaddá tenne téged, ha megengednéd, hogy úgy éreznéd, mintha soha meg sem történt volna az a dolog. Lehetséges ez, ha hiszel benne.

Tehát a következőt kell most tenned, el fogok mondani egy imát értetek most. Álljunk fel mindannyian, hiszen mindenkinek vannak ilyen belső sebei. Emeljük fel a kezeinket, senki nem fogja tudni, hogy rólad van szó és azokról a dolgokról, amikről te nem tudsz megfeledkezni, évek óta zavarnak téged. Te csak legyél csendben, és kövesd az imát a szívedből, és fogadd el az imát a szívedbe, amit imádkozom érted, hogy jöjjön ez a gyógyulás.

Imádkozom most az Úr Jézushoz: – Köszönjük Uram! Kérlek Téged Úr Jézus, kérjük azt az olajad és kérjük azt a bort, hogy öntsd bele a lelkünkbe, amit az idő nem tudott begyógyítani, amit az idő nem volt képes begyógyítani, megkérünk most téged, hogy te gyógyítsd most be, te tisztítsd meg őket, a te olajoddal és a te boroddal. Most ők tiszták és szabadok lettek ettől. Köszönjük Úr Jézus! És most mondja mindenki, hogy – ezt most elfogadtam Jézus nevében! Megbocsátok hit által és elfelejtem ezt! Köszönöm Úr Jézus! Ámen! És Ő meg is fogja tenni! Az Úrnak a könyörületessége van itt. Foglaljatok helyet.

A te részed mostantól fogva, hogy soha többet ne beszélj róla. Ha beszélsz róla, akkor engedetlen voltál az Úr Jézus rendelésének. Ne beszélj róla, ami akkor veled történt. Jelentsd ki, hogy – az elmúlt! És én szabad vagyok! És meggyógyultam! Hallelúja! Ámen!

Ha bárki elő akarja azt hozni, akkor mondd azt, hogy – nem! Nem! Többet arról nem beszélek, mert én abból meggyógyultam! Keresztények jönnek és mondják, hogy de nekünk tudnunk kell arról és még egy kicsit beleásnak, és így tovább. Nem! – Én meggyógyultam. Mi a helyzet mindazzal, amit tettek velem? – Én abból meggyógyultam. Megbocsátottam nekik, és ez a történet vége. – Igen, de még ezt meg kellene beszélnünk.

Nincs mit, mert azt a sebet újra felnyitnánk, és úgy soha nem fog meggyógyulni. De ha hagyunk időt az Úrnak, az Úr begyógyítja úgy, mintha soha nem lett volna, és nem fog zavarni többet. Mert Isten képes arra, hogy megcselekedje azt, amit az ember nem tud. Az tehát a te részed, hogy megtagadod, hogy többé nem beszélsz róla. Annyit kell csak mondani, hogy elmúlt, meggyógyultam és nekik megbocsátottam. És váltsál témát. Mert nincs abban semmi jövő, hogy magunkkal szemben önsajnálatot hordozzunk.

Az Úrnak egy nagy kiképzése volt ez az én személyes életemben. A tinédzser kortól tekintve a gimnáziumi évek, főiskola, a katonai egyetem, a különböző munkahelyeken, amit kaptam. Egy dolgot nem volt szabad megengedni az embernek, hogy saját maga felé önsajnálatot fejlesszen ki, mert lehetett volna.

János I. 4/17 Azzal lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban.

Bizodalmunk van, - ez elkülöníthető attól a szótól, hogy megigazultunk. Ádám és Éva, amikor tudatára ébredtek, hogy mit tettek, akkor bűntudat támadt a szívükben és ezért elrejtőztek Isten elől, mert kárhoztatták magukat és ez egy félelmet szült a szívükben.

Amikor olvasod Lukács 5 fejezetében a történetet, hogy Jézus kölcsönkérte Péter hajóját, és miután végzett Jézus a beszédével, megparancsolta, hogy vessék ki a hálókat. Péter életének a legjobb halfogása volt ez, miután életének a legjobb prédikációját végighallgathatta. És amikor ezt meglátta Péter, térdre borult és azt mondta az Úrnak, hogy távozz tőlem, mert nem vagyok méltó hozzád. Miért mondott Péter ilyet? Mert én bűnös ember vagyok, mondta Péter.

Ez az oka, hogy milliók nem járnak ma gyülekezetbe. Úgy gondolják, hogy mi, akik járunk, jobbak vagyunk, mint ők, és ez távol tartja őket attól, hogy bejöjjenek. Bűnösöknek, elveszetteknek tartják magukat. Bármelyikünk megteheti, hogy hátratekint és rátekint a kudarcaira, a bűneire, - de Jézus ezért jött!  Ezért tétetett Jézus bűnné a mi bűneikkel, hogy minket Isten ártatlannak nyilváníthasson ki, hogy igazzá tehessen minket, hogy szabaddá tehessen minket. És ha te szabadnak érzed magad, akkor fogsz bátorsággal odaállni, hogy válaszokat nyerhess.

Azért fogsz bátorságot nyerni, mert tudod, hogy jogod van, hogy ott álljál. És meg van a jogod, hogy használd Jézus nevét. Meg van a jogod, hogy meggyógyulj, meg van a jogod, hogy minden szükséged betöltessék. Nem azért, amit te tettél volna, hanem azért, amit Jézus tett érted. Úgy állhatsz meg Isten előtt, mintha soha egyetlen dolgot nem vétettél volna az életedben, soha egyetlen bűnt nem követtél volna el az életedben. Mert most vagy tiszta vagy, vagy nem? Te pedig tiszta vagy, és ha az vagy, akkor az vagy!

Az Ige írja, mert, ahogy Ő van, úgy vagyunk mi is e világban, amiben most élünk. Mondják, hogy igen, majd egy napon, ha a mennybe kerülünk. Ha most nem vagy tiszta, akkor nem fogsz a mennybe kerülni. Honnan veszik a keresztények azt, hogy ha majd meghalnak, akkor majd az tisztítja meg őket? A halálunk nem tudja beteljesíteni azt, amit a megváltás hozott nekünk. A megváltás teljesítette azt be nekünk, vagyis ez igaz most! Mi most tétettünk igazzá. Most vagyunk szentek. Azáltal, amit Jézus tett értünk. Jézus tett mindannyiunkat szentté most, itt és most!

A törvény cselekedeteinek a megcselekedése egyikünket sem tud megigazítani. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, azért jött Jézus, hogy azt megtegye. Ezért Ő tett minket igazzá, és ha mi ezt elfogadjuk, akkor valóban Isten igazságává tétetünk a Krisztusban! Most! Most van ez. Most vagyunk olyanok, amint Ő van. Ő igaz, Ő tiszta, Ő szent! És Ő ártatlan, és Ő méltó! Amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban! Ez igaz! Ezért nagyon jól érezzük magunkat! Soha nem fogsz úgy imádkozni, ahogy kellene, ha előbb ezt meg nem érted.

El fogom most neked mondani, hogy mi a jellemzője annak, amit azok az emberek hordoznak, akik nem ismerik a megigazultságukat. Vagyis nem tudják, hogy az Isteni igazsággal lettek megigazítva. Az ilyen emberek állandóan tartanak valamitől, a félelmeikkel küzdenek. Azt mondja valaki, hogy ez nem így van, - akkor hazudtál. Bizony vannak érzéseink, amikor megkísért minket a félelem, de addig állunk ellene neki, amíg meg nem fut.

A gondolatainkban is fel-felbukkan a félelem, de ellenállunk neki, amíg meg nem fut. Lehet, hogy annyira megkísért a félelem, hogy a térdeid összekoccannak, de akkor is ellenállunk a félelemnek és megfut tőlünk. A 23-as Zsoltárt idézd ilyenkor, hogy – még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy!

Vagyis nem attól függ a dolog, hogy mit érzünk, vagy mi történik körülöttünk, ez egy belső elhatározás, amit meg kell hoznunk: megtagadom, hogy féljek. És ezt ki kell mondani! Azok, akik nem ismerik a megigazultságukat, felmerül bennük pl. hogy nem fogják tudni kifizetni a számlájukat, vagy, hogy nem fognak meggyógyulni, vagy egy autóbalesetük lesz, vagy a repülő lezuhan velük. Tartanak ezektől. Mi nem tartunk ezektől!

Amikor úgy érzed, hogy ezek a félelmek megkísértenek, akkor ki kell mondani azt, hogy te nem félsz azoktól a dolgoktól. Amikor ezek a gondolatok bombázzák az agyadat, nem fogok attól félni, hogy a gyermekeim engem nem szeretnek majd. Amikor ezek a gondolatok, ezek az érzéseink jönnek és az érzelmeink meg akarnak ragadni minket, akkor nem adjuk meg ezeknek magunkat. Nem adom meg ennek a gondolatnak magam, hogy a gyermekeim engem valaha ne szeretnének, vagy rossz feleség, vagy rossz férj lennék. Ezért, meg azért nem szeretnek.

Ha ezeknek a rossz gondolatoknak megadod magad, akkor egy démonra hallgatsz, és ő ott ül a füleden és suttogja ezeket a gondolatokat, és te ezeket hallgatod, és ezekben hiszel. Nem abban kell hinned, amit a családod mond neked, vagy, hogy a barátod mondja, hogy mennyire kedvel téged és Isten mennyire meg van elégedve veled. Rossz oldalról veszed, amit veszel. Mindegy, hogy hogyan érzed magad, belül képes vagy kiállni és azt mondani, hogy megtagadom, hogy féljek. Nem félek attól, amit az emberek próbálnak cselekedni velem, vagy démonok, vagy bárki, mert a lábam alatt vannak ezek, és Isten velem van, és ha Isten velem van, akkor ki lehet ellenem? Dicsérjük az Urat ezért!

 Azok, akik nem ismerik a megigazultságukat, azok félelmekben vannak, mindig tartanak valamitől, bűntudatuk van és fogalmuk nincs arról, hogy miért érzik úgy magukat, ahogy érzik. Az Úr Jézus gyülekezeti testében pedig úgy prédikálnak, mintha ők bűnösök lennének. A daloknak a fele arról szól, hogy milyen méltatlanok vagyunk. Pontosan ellentmondó a daluk szövege az Újszövetség tartalmával.

Ha méltatlannak érzed magad, akkor egy dologra van szükséged, hogy újjá szülessél. Ha újjá születtél, akkor már méltóvá tétettél. Azzal, amit te tudnál cselekedni, és akármennyit tennél, és akármit tennél nem lennél képes elnyerni azt, hogy már méltó vagy. Ez egy óriási kijelentés.

Róma 10/1-2 Atyámfiai, szívem szerint kívánom és Istentől könyörgöm az Izrael üdvösségét. Mert bizonyosságot teszek felőlük, hogy Isten iránt való buzgóság van bennük, de nem megismerés szerint.

Lehetsz tehát buzgó, komolyan buzgó, de mindez a buzgóság rossz. Mert ők is buzgók voltak, komolyan buzgólkodtak, de ez nem jelenti azt, hogy jól teszed, amit teszel.

/3/ Mert az Istentől eredő megigazulást nem ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Istentől eredő megigazulásnak nem engedelmeskedtek.

Amikor én azt mondom, hogy én Isten igazsága vagyok, akkor én engedelmeskedtem az Istentől való igazságnak. Azok, akik ezt megtagadják, azok munkálkodnak azon, hogy az ő saját igazságukat munkálják. Azt mondják, hogy olyan méltatlanok vagyunk, megpróbáljuk, de mindig szűkében vagyunk. És megpróbálják a saját igaz cselekedeteikből fenntartani azt, hogy egyszer majd bejutnak a menny ajtaján. És ezzel megsértik a Vért! Ez sértés a Vérre nézve és ellenszegülés. És mégis úgy hívják magukat, hogy ők alázatosak. Ők ellenszegülők és kevélységben vannak.

/3-5/ Mert az Istentől eredő megigazulást nem ismervén és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Istentől eredő megigazulásnak nem engedelmeskedtek. Mert a törvény vége Krisztus, minden hívőnek megigazulására. Mert Mózes a törvényből való megigazulásról azt írja, hogy aki azokat cselekszi él azok által.

A mai napig próbálják ezeket cselekedni. Vannak gyülekezetek, akik próbálják ma is ezt cselekedni, teljes felekezetek. Tehát nincsenek olyan hatalmas cselekedetek, amellyel az Úrnak a magasságait, vagy a mélységeit meg tudnánk érinteni.

/7/ Avagy kicsoda száll le a mélységbe? Azaz, hogy a Krisztust a halálból felhozza?

És azután, az Ige rátér arra, hogy hogyan lehet a megigazultságot elnyerni.

/8/ De mit mond? Közel van hozzád az Ige, a szádban, és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.

Egyetlen mód, ahogy újjá lehet születni, - hit által! Egyetlen mód, ahogy meg lehet gyógyulni.

/8-10/ De mit mond? Közel van hozzád az Ige, a szádban, és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.

Hogyan lehet igazzá lenni? Nincs olyan cselekedet, amely ezt el tudná végezni. A szívvel kell hinni, és a szájjal kell vallást tenni róla. Ha újjászülettél, akkor igazzá tétettél, tisztává, szentté, szeplőtelenné lettél, és méltóvá tétettél. Alá tudod-e vetni magad ennek? Még akkor is, ha a hagyományaid és a fejed, ami abban eddig volt ellene beszél ennek. Még akkor is, ha a múltad azt mondja, hogy a te egész életed egy kudarc volt.

– Akkor is azt kell válaszolni, hogy te pedig aláveted magad, és engedelmeskedsz az Istentől való igazságnak. Én nem tudom magam szentté, igazzá tenni, de Ő megtette ezt értem. Amit én és a törvény munkálása nem tudott megtenni, azt Ő megcselekedte értem. És ennek engedelmeskedem és elfogadom ezt, mint egy ingyen kegyelmi ajándékot, tehát én ezért igaz vagyok! És ez fogja megváltoztatni az életedet!  Ámen!

Azok, akik nem tudják, hogy ők igazak, azok bűntudatban érzik magukat. És szégyenérzetük van. Szégyellik magukat, azt mondják, hogy te nem tudod, hogy én mit tettem? – De én tudom a vér erejét, és tudom, hogy az megtisztít téged! Ha valaki szégyelli magát, akkor nem vetette magát alá az isteni igazságnak. Nem fogadta el az isteni megtisztítást, az isteni megigazultságot. Mert az Ő igazságában nincs félelem és nincs szégyenérzet.

Róma 8/1 Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Szellem szerint.

Ez egy tény. Nincs több szégyenérzet, nincs több kárhoztatás, nincs több bűntudat azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Azok, tehát akik nem tanulták meg a megigazultságukat Krisztusban, állandóan arról beszélnek, hogy ők mennyire méltatlanok. És amikor minket hallgatnak, hogy mi hogyan beszélünk a megigazultságunkról, akkor ránk megharagszanak.

Pedig a mi megigazultságunk az nem a mi saját igazságunk, hanem az Ő igazsága, amit kaptunk tőle. Azok, akik nincsenek tisztában a megigazultságukkal, azok úgymond elnézik az ellenségnek sokfajta pusztító munkáját, amely az életük során felüti a fejét. Az otthonukban, az üzleti életükben, a munkahelyükön, a testükben elnézik az ördögnek az istentelen cselekedeteit, megnyilvánulásait. És nem hiszik, hogy meg van a joguk ahhoz, hogy azzal kapcsolatban bármit is tegyenek.

Jézus megigazultságban járt itt a földön? Igen! Ő pedig a mi példaképünk. Nézzük meg, hogy Ő hogyan foglalkozott a problémákkal, a betegségekkel, a démonokkal? Jézus valaha is mondta volna, hogy mi csak férgek vagyunk, és nem tudunk ezekkel a dolgokkal mit kezdeni? Nem! Jézus mindent képes volt megváltoztatni!

Igen, igen, de az Jézus volt, mondják. - De figyelj ide Jézus, mint ember jött a földre megmutatván, hogy te, mint ember mire vagy képes Isten felkenetésében. Nekünk ezért úgy kell járnunk, ahogy Ő járt, úgy kell imádkozni, mint Ő imádkozott. Nincs kiválóbb példánk, mint Ő. Nézzük meg …

János I. 2/6 Aki azt mondja, hogy Őbenne marad, annak úgy kell járnia, amint Ő járt.

A 4/17-ben olvastuk, hogy – amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban. Ő hogy foglalkozott a problémákkal? Hatalommal, az Igével, a kenettel! Te hogy foglalkozol a problémákkal? Nem elszaladsz tőlük, hanem kiállsz, mert Istennek az igazsága vagy! Istennek az igazsága vagy! Igaz-e az, hogy ha te ellenállsz az ördögnek, akkor ő megfut tőled? Vagyis nem adod meg magad a félelmeknek, hanem kiállsz, és hatalommal kijelented, hogy – megkötlek és leállsz a gonosz munkáiddal és leveszed a kezed a gyermekeim életéről, az anyagi életemről, és lezárom a gonosz munkáidat a Jézus nevében!

Akik nem tudják, hogy ők igazak, azok nem fogják ezt megtenni, mert méltatlannak tartják magukat, hogy Jézus nevét használják abban a hatalomban. Nincs ebben bizodalmuk. Akik nem tudják, hogy ők megigazultak, nincs békességük és nincs örömük, és nem cselekszenek bátorsággal az Igén. Jézus azért jött vajon, hogy megmutassa nekünk, hogy milyen kudarcaink, milyen hiányosságaink és milyen kisebbségeink vannak?

A törvény azt már megmutatta nekünk, hogy mennyire hibázunk mindenben. Jézus megmutatta nekünk, hogy egy igaz ember miként él. Hogy egy igaz ember, hogyan foglalkozik a betegségekkel, miként áll hozzá az élet problémáihoz. És neked addig kell az Evangéliumot tanulmányozni, míg úgy nem tudsz ezzel foglalkozni, mint Jézus. Ezt jelenti, hogy keresztény. Olyan, mint Krisztus.

Róma 8/29-30 Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az Ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy Ő legyen az elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.

Megigazított, vagyis igazzá tett, ugyanaz a szó. Istennek a szemében mi már meg is dicsőültünk, mert Isten a kezdetektől fogva látja a véget. Már ez bevégeztetett, te csak maradj ott a helyeden és meg fogod látni.

/31/ Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?

Érted ezt? Ha az Isten velünk, ki lehetne ellenünk? Ha Isten értem van, és az én oldalamon áll, ki állhat meg ellenem?

/32/ Aki az Ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem Őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna Vele együtt mindent minékünk?

Mindent nekünk ajándékozott! Ha megvan a jogod, hogy te Jézus Krisztusban legyél, szentül állhass ott, akkor minden máshoz is meg van a jogod. Ha Isten neked adta Jézust, akkor vajon adna-e neked egy új autót is? Vagy Isten segítene-e nekem akkor, hogy a számláimat kifizessem? Ha Jézust nekünk adta, - ha bármit vissza akart volna tőlünk tartani, akkor először is Jézust tartotta volna vissza. De Jézust már odaadta nekünk! Mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk.

/33/ Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít.

Ki az, aki képes arra, hogy téged megvádoljon. Ki az, aki oda merne állni Isten elé, és azt mondaná, hogy téged ne használjon úgy, ahogy használ? És, hogy téged nem szabadna úgy megáldani, ahogy Ő megáldott téged. Ki az, aki oda merne állni Isten elé és azt mondani neki, hogy mi mennyire zűrzavarosak vagyunk, és vádakat merne emelni Isten előtt ellenünk? Mert azt mondja, hogy Isten az, aki megigazít.

Ha valakinek joga lenne vádakat emelni ellened, akkor, azaz igaz Isten lenne, aki téged megigazított! Ő úgy döntött, hogy téged megigazít, és nem emel vádakat ellened. Mindezeket Jézusra tette. Ha Isten nem vádol téged semmivel, akkor ki az, aki vádolni mer téged? Ki az, aki téged kárhoztatni mer? Lehet, hogy a keresztény ítélő bírák még ezt nem értették meg.

/34/ Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk.

Isten jobbján van valaki, Jézus Krisztus, aki esedezik éretted, aki előhozza az ügyedet, aki megvédelmez és oltalmazza az ügyedet. Ki fog akkor téged kárhoztatni? Ki? Ki az, aki azt meri állítani, hogy te bűnös vagy és ezt nem érdemelted meg? És mi a helyzet a te saját hústesteddel?

Jogod van esetleg neked, hogy odaállj Isten elé, és azt mondd, hogy igen Uram tudom, hogy te megigazítottál. De az én életem akkor is egy kudarc és ezt meg ezt tettem. Tudom, hogy csak egy féreg vagyok a földben, mondja a hústested. Tudom és tudom, tudom ott belül. Tiszteletlen voltál Istennel szemben és nem vetetted alá magad az Ő megigazításának. A hústest egyébként sem te vagy!

/35/ Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?

Létezik-e valami ebben az életben, ami képes lenne, hogy elszakasszon minket Isten szerelmétől, amit kimutatott az Ő hatalmas megváltásában. Semmi nem képes erre.

/36-37/ Amint meg van írva: Teéretted gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek, mint vágó juhokat, De mindezekben több mint győztesek vagyunk Őáltala, aki minket szeretett.

Győzteseknél is többek vagyunk. Győztesek vagyunk az átok felett, az ördög felett, a bűn felett, a betegségek felett, a bűntudat, a szégyenérzet, a félelem felett, a szegénység felett. Mindezek felett győztesek vagyunk! Így járt Jézus, amikor a földön járt. Győzedelmesen járt a betegségek felett, győzedelmesen járt az ördög felett, győzedelmesen járt az átok felett. Amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban. Tehát úgy vagyok én most itt és most.

/37-39/ De mindezekben több mint győztesek vagyunk Őáltala, aki minket szeretett, Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

Most felállunk mindannyian. Van egy megvallásunk, amit megteszünk, mert az internet világával is össze vagyunk kötve és szeretnénk elmondani közösen a megigazultság imáját. Azt az imát, amit a Róma levél 10 fejezet 9-10 Igéje alapján fogunk most elmondani, mindenkit hívunk erre az imádságra. Most először ezt az imát fogjuk elmondani, és utána egy megvallást.

Így szól az imánk: - Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az én Gyógyítóm. Jézus Te vagy az én Uram, Jézus Te vagy az én Megváltóm, Jézus Te vagy az én Gyógyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban, az Ő szent vére megtisztított minden bűntől, örökkön-örökké! Ámen!

Most, hogy ártatlan és igaz vagy Isten előtt, elmondunk egy megvallást: – Krisztusban Isten igazságává tétettem. Nincs többé félelem, nincs többé szégyen, nincs többé bűntudat, nincs többé koldulás, nincs többé az ördög elől való elszaladás, és nem adom meg a problémáknak sem magam többé. Én uralkodom! Én kormányzom az életemet a Krisztusban! Mert amint Ő van, úgy vagyok én is e világban. Hallelúja! Áldott legyen az Úr neve. Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL