2012.03.15. 

A SZAVAK EREJE 2.

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. március 11.

 

A szavak erejéről tanítok ma, és örülök, hogy telt ház van. Nagyon kell az embernek figyelni a szavaira.

Adománygyűjtésre kerül sor. A mai napon megtiszteljük az Urat jövedelmünk zsengéjével. Példabeszédek könyve tanít minket erre:

Példabeszédek 3/9-10 Tiszteld az Urat a te vagyonodból, a te egész jövedelmed zsengéjéből, Ekképpen megtelnek a te csűrjeid bőséggel, és musttal áradnak el sajtód vályúi.

Néhányatoknál, ahogy imádkoztam értetek a hét során, az jött elő, hogy magot kellene vetnetek azért, hogy utána mag jöjjön hozzátok vetésre. Az egyetlen út, ahogy ki tudsz jönni a szükségeidből, az az Isten útja, hogy elkezdesz vetni. És hisszük, hogy ahogy írva van, megsokasítja az elvetett magodat. Amit az elvetésre odaadsz neki, azt elveszi tőled, és megsokasítva visszaküldi neked bőséges aratással.

Korinthus II. 9 fejezetében olvasható ez a vers, megnézzük ezt, hogy hittel vessetek ma, mert ha hit nélkül teszitek, nem működik, hinni kell az Igében, mert az Ige az igazság.

Korinthus II. 9/8 Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek,

Olyan erőt ad ez a ’dünamit’ szó a görögből, hogy mindenre elegendő lesz.

10. Aki pedig magot szolgáltat a magvetőnek, kenyeret is szolgáltat eleségül, és megsokasítja a vetéseteket, és megnöveli megigazultságotok gyümölcseit,

Az elvetett magot megsokasítja. Csak Ő tudja megtenni. Lehet, hogy valaki a tízszeres aratásban fogja kezdeni és növekedésben fogja megtapasztalni a harminc, a hatvan és százszoros növekedéseket, de valahol el kell kezdeni.

Az egész királyság a vetés és aratás törvénye alapján működik. Magvetés alapján történik, és meg kell tisztelnünk az Urat, a jövedelmeink zsengéjével, így fognak megtelni a csűrjeink, és a sajtóink musttal áradni, ez az egyetlen út. És most egy lehetőséget kaptok arra, hogy imádkozzam az anyagi szükségleteitek és helyzeteitek felett.

Most megteszem, megtöröm az ördög minden erejét, a szükséget az életetek felett, a szükség szellemét, megtöröm a szegénység tüneteit az életetek felett, megparancsolom, hogy új munkahelyek jöjjenek hozzátok, növekedés jöjjön, bővölködés, nagyobb fizetések jöjjenek, üzleti vállalkozások jöjjenek, növekmények legyenek ebben is, a gonosz szellemek elveszik a kezeket rólatok a Jézus nevében. Leveszik a kezüket Jézus nevében, és kiküldjük a szolgáló szellemeket, az angyalokat, hogy hozzák be hozzátok a szükséges anyagiakat, megnyomottat, megrázottat, színig teltet hozzanak a ti öletekbe vissza az emberek. Az ördögnek megparancsoljuk, hogy vegye le a kezét az anyagiakról az életetekben. A pénznek megparancsoljuk, hogy hozzátok jöjjön a Jézus hatalmában!

Mindenki kiáltsa: Pénz hozzám jössz most a Jézus nevében! Ámen!

Nem szégyellem a gyarapodást, amit Isten ad nekem, mert ami tőle van, az áldás, és nekünk fejjé kell lenni és nem farkká, ezt írja az Írás.

Miközben az adománygyűjtés történt, a Dunaújvárosi gyülekezet dicsérőcsapata énekelt, és Jim Sanders elmondja, hogy úgy tűnt neki, ahogy hallgatta ezt a dalt, mintha lett volna egy kis mexikói színezete.

Azért érdekes ez, mert Mexikóba készül evangelizálni. Van egy spanyol ajkú is közöttünk, aki spanyolul beszél, és Tarjáni Ingrid is beszél spanyolul. Viszünk magunkkal magyar stábot is, és megtanuljuk azt a lingó nyelvet. Ilyesmi zenét énekelnek ők is. Nagyon jól éreztük magunkat veletek eddig.

Az év második felére, október felé lesz ez az evangelizáció, nem most indulok. Addig hagyok az ördögnek egy kis időt, hogy elhagyja azt az országot. Igazi ördögök vannak arrafelé is, és most már csomagol, készülődik onnan továbbállni.

Az Úr szeretné, ha még továbbra is a szavakról időznénk. Nem tudom, hogy felfedeztük-e már, hogy jól meghallgatjuk ezeket a tanításokat a szavakról, mint pl. az elmúlt héten, és utána kimegyünk, és ugyanúgy beszélünk továbbra is, nem figyelmezvén arra, hogy amit kimondunk, az nem cseng össze az Igével. Tehát a probléma ott van, hogy úgyis csak azok a szavak vesznek hatalmat az életünk felett, amik a szívedből jönnek ki, tehát, amit igazán meg kell változtatni, az a szívedben lévők.

Ugye tudjuk azt, hogy az Úr a mi pásztorunk, és ezért nem szűkölködünk. És füves legelőkön terelget téged, a gyarapodásnak az útján, ahol legelhetsz bőven. Az Úrnak gondja van a földi pásztoraival, mert a keresztény Gyülekezeti Testének java része kiesett a kegyelemből. Mert nem értik meg azt, hogy mi az igazi kegyelem, és így azt sem tudják, hogy kiestek abból. Azt hiszik, hogy a kegyelemből való kiesés azt jelenti, hogy beleestünk a bűnbe. De nem ez a biblikus. Kiesni a kegyelemből azt jelenti, hogy beleestünk a törvénybe. És a gyülekezetek világszerte a pásztoraik tanítása által bele lettek helyezve a törvények kötelékeibe.

Jövő vasárnap vissza fogok erre kanyarodni, és el fogom ezt jobban magyarázni. Mert ugyanis nem látjuk lehetségesnek azt, hogy képesek vagyunk a törvények nélkül élni? És mégis szentül élni? Ábrahám pedig ezt tette. Ábrahám 430 évvel a törvény előtt élt, és Isten barátjának neveztetett, és Istennel együtt járt. Még újonnan született sem volt, mi pedig újonnan születettek vagyunk, és Isten Szelleme lakozik bennünk, az örök élet lakozik bennünk.

Istennek a törvényei a szívünkbe, és az elménkbe van beírva. És az újonnan született szentjei az Úrnak, képesek szentebb életet élni, mint azok, akik a törvény alatt élnek, ezt tanítja a Róma levél, és én ezt láttam, hogy így van. Akiknek soha nem tanították a tízparancsolatot és nem jártak gyülekezetbe, újjászületnek, és helyes dolgokat tesznek. A világ dolgait többé nem cselekszik, a szívüket, a szellemüket követik.

A bűnnek az igazi definíciója, hogy a szívedben lévők helyett valami mást cselekszel. Vannak, akik újonnan születtek, és isszák a viszkit, és közben ópiumot szippantottak fel, és elkezdték olvasni a Bibliájukat, dicsérték az Urat közben. Százezres tömegbe kimentek, ahol világi énekeket énekeltek, azután megint visszament és az Urat dicsérte, és nem tudta, hogy ezt így nem lehet, és nem volt kárhoztatás alatt, mert nem tömködték tele törvényekkel. Ahol ugyanis nincs törvény, ott nincs kárhoztatás.

Jézus nekünk szabadságot adott, az Ő szent vére megtisztított minket minden bűntudattól. Tisztára mosta a lelkiismeretünket. Ez az igazság magától az Úr Jézustól van. Ki az, aki mégis törvényeket tesz a hívőkre? A pásztorok teszik ezt.

Az egyik tanítványomnak volt egy álma, aki álmában egy világproblémát látott. És úgy érzem a szívemben, hogy Isten ezzel foglalkozni fog, hiszen az ítéletnek mindig először Isten házán kell elkezdődnie. Mert a nyájak, a bárányok a Főpásztor alá tartoznak, és nem a megbízott, terelgető pásztorok alá. A pásztorok ugyanis úgy gondolják magukról, hogy ők a saját törvényeiket megalkothatják. De ez nem így van. Érted-e?

Ez nem a jegyzeteimből jött elő most, hanem csak úgy belőlem. Nekünk nagyon pásztoraink vannak, és szeretetben járnak, büszke vagyok a pásztoraimra! Lehet, hogy a kegyelem üzenetét még nem értik száz százalékosan, és idő szükséges, hogy megemésszük ezt. Ha visszamegyünk a törvényhez és a törvény alatt való áldozatok bemutatásához, ahol évenként be kellett mutatni a bűnért áldozatként a bárányt, ha nagyobb bűnt követtél el, akkor egy bikát kellett bemutatni.

El kellett vinni az áldozatot a paphoz, a levitához, a levita paphoz. És most figyelj. Mit tett a pap? Egyetlen dolgot, megnézte az áldozati bárányt, hogy az tökéletes-e, megvizsgálta. Nem az embert vizsgálta, és nem kellett megvallania a bűneit előtte, hogy ezt, és ezt tette. Rá sem nézett. A bárányt kellett megvizsgálnia, és ha az szeplőtlen, hibátlan volt, akkor alkalmas volt arra, hogy leöljék áldozatnak.

Nekünk ugyanígy meg van a Bárányunk, és Ő tökéletes, a mi áldozatunk tökéletes volt, az Úr Jézus Krisztus! Azt nem tudják sokan megérteni, hogy miként lehet az, hogy a bűneink megbocsáttattak, a múlt, a jelen és a jövő tekintetében.

Amikor Ő meghalt a kereszten, és a vér elmosta minden bűnünket, az kétezer évvel ezelőtt történt, minden jövőre vonatkozó bűnre megbocsátást nyertünk. A múlt, a jelen, és a jövőbeni bűneinkre. Úgy, hogy nyugodtan szabadon járj ebben az örök életben, és növekedj fel olyan mértékekben, amennyire csak lehet itt a földön, és vegyél magadhoz még több kegyelmet.

És most, hogy újra belerúgtunk ebbe a titkos tehénbe, ma jó munkát végzek ezzel kapcsolatban. A Bibliában azt sem találod meg sehol, hogy egy kereszténynek meg kell vallani a bűneit. Az a zsidóknak íródott. A kazettáimban és a könyveimben, amit hallgathattok és olvashattok, nem így van, mert ott hivatkozom az I. János 1/9-re, de mint ez később kiderült, az a zsidóknak, a gnosztikusoknak íródott.

Ötven évre a Páli evangélium után íródott, a Páli evangéliumban nem találsz ilyet. A négy evangélium pedig egy átmeneti időszakban íródott, amikor Jézus a zsidóknak tanított, mi pedig nem vagyunk zsidók az I. Korinthus 10/32 szerint.

Korinthus I. 10/32 Meg ne botránkoztassátok se a zsidókat, se a görögöket, se az Isten gyülekezetét.

Itt írja, hogy meg ne botránkoztassátok a pogányokat, a zsidókat és az Isten gyülekezetét. Mi az Isten gyülekezetéhez tartozunk. A Sion hegyéhez tartozunk, ez a mi címünk, nem Szlováki, Románia vagy Magyarország. A mi címünk, az igazi szellemi címünk, Sion hegye, Sion hegyének gyülekezete, az elsőszülöttek serege vagyunk.

Az Úr azt is hozza most, hogy mi egy pótlásra születtünk, és az Úrral nem jövünk vissza. Miért nem? Mert megdicsőült testünk lesz. Tehát nem a hadseregben leszünk, hanem a mennyben, ugyanis a mennyben az angyalok egy harmada hiányzik, és mi őket fogjuk helyettesíteni. És egy másik kategóriába esünk így.

Az újjáteremtett szelleműekhez nincs hasonló teremtése Istennek, mert egyedi. Olyan teremtések vagyunk, új teremtés, ami soha előtte nem létezett, Istennek fia, Istennek gyermekei. Egy igen magasztos kiválóság, nem is lesz hozzánk hasonló soha.

Pál, amikor a népekhez körbejár, és tanította őket, pl. a Korinthusi levélben olvassuk, hogy ne a Diánának áldozzatok többé, és az asszonyoknak pl. mindenkinek a prostitúcióban kellett két évet szolgálni. És amikor onnan kijöttek, tanította nekik, hogy nem tudjátok, hogy a Szent Szellem temploma vagytok? Ezt olvassuk az I. Korinthus 3-ban, az I. Korinthus 6-ban, és a II. Korinthus 6-ban.

Nem értitek meg, hogy ti Isten temploma vagytok? Hogy nem létezhet a kettő együtt – a megigazultság, és a meg nem igazultság? Az ördögök és az istenek együtt nem lehetnek? Te a megigazultság vagy, te nem a hamisság vagy! És az Isten benned jár, azt mondja Isten, hogy én járok bennük, és az ördögökkel, nem lehet így szexuális kapcsolatot létesíteni. Isten van bennünk, Istennek a temploma vagyunk. Ahová mi megyünk, oda megy Isten – bennünk.

Nézzétek meg, hogy hány helyre eljut így Isten, amikor ti kimentek. Egy katasztrófa az ördögnek, amikor ti kimentek a világba, mert ugyanis sokszorozódtok. Így tette Pál a még több kegyelemmel. Tanította, hogy járuljatok a kegyelem királyi székéhez, és nyerjetek még több kegyelmet, vegyétek a kegyelmet, bőségében vegyétek a kegyelmet a szükség idején.

Így tekint ránk Isten, ez kellene, hogy prédikáltassék, és minden mást lehet hallani, csak ezt nem. Így kiesett a keresztény világ a kegyelemből. Mi nem, mert mi tanulunk erről, és mi ebben akarunk járni. Mert, ahogy belül felszabadulsz ezekből… Egy nap, amikor visszamegyek Texasba, úgy érzem magam, mintha Texasban lennék, mindenki kiabálni fog örömében. Tegnap nagy kiabálások voltak itt az imakör végén, mintha az elragadtatásunk perce lett volna. A közbenjáró imádságosok kiabáltak szellemben, szabaddá váltak.

Mert amikor a törvényt elvágják alólunk, és a kárhoztatást is levágják rólunk, és mindaz a keserűség, ami bennünk volt, az is leesik rólunk, és a sérelmek, a sebek, akkor kezdünk igazán boldoggá lenni, szellemi örömben lenni, és a hitünk működik. Ez ugyanis nem kiérdemelt, mert a törvényben olyan kegyelmeket nyersz, amit kiérdemelsz. Ezt nem tudod kiérdemelni, Isten csak odaadja, megáld. Odahozza neked, nem érdemelted ki, a keresztből semmit nem érdemeltél meg.

A törvényből fakad az, hogy megérdemled azt az áldást, mert a jó cselekedeteid által kiérdemelted azt, de az Evangélium nem erről szól. Mi ki nem érdemelt kegyelmeket kapunk, Isten csak megáld minket, hozzánk hozza ezeket az áldásokat. Úgyhogy ki kell jönni már végre abból a börtönből, és utána a szíved kívánságai jönnek hozzád, mert a hitünk a kegyelem oldaláról tud működni. Kegyelemből tartattatok meg hit által. Tehát mindez kegyelemből van, és ezt meg kell érteni, és dicsérjük az Urat. Ti szabaddá lesztek.

Harmadszor hozom a jegyzeteimet, és próbálok belekezdeni ugyanabba az üzenetbe, de el is kezdjük. Ez bemelegítésnek jó volt, gondolkodni kell ezen, és egy megértést kell venni, Ő kijelentést hoz hozzánk, és még több kijelentést hoz hozzánk, és mi keressük ezeket, és akarjuk.

Tehát nem méregre akarunk gerjedni, amikor ilyeneket hallunk, és eltávozni innen, ez a Páli evangélium, az igazi evangélium, az Úr Jézus Krisztus evangéliuma. Fogod tudni a tömegről, aki hallgat majd, hogy mennyire növekszik a hallgatók száma.

Hallgattam egy prédikátort, a kegyelemről prédikált 15 percet, és a végén én is kiabáltam vele együtt, annyira jó volt hallgatni, még ugrándoztam én is örömömben, annyira jó volt ez az üzenet, felemelő volt, ez a jó hír. Ez az evangélium. Nem lehet ezekért megdolgozni, kiérdemelni.

A gyülekezettel az a gond, hogy olyat próbál megszerezni, ami már az övé, és olyan dologgal harcol, ami már le lett győzve. Ez az igazság. Mindezt megszerezte már nekünk Jézus! Figyeljétek meg, hogy Ábrahámot is gazdaggá tette Isten.

Óriási gyógyító kenetek vannak ma. A gerincoszlopnál vagy egy nagyon erős kenet, ha valaki gyógyulni jött ma, akkor a megfelelő helyre jött. Amit tehát figyelnünk kell, amin áll vagy bukik, az mi? Boldogan mondom el nektek ezt az üzenetet.

Jakab 3/1 Atyámfiai, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk.

Ez azt jelenti, hogy aki tanítja az Igét, annak óvatosan kell haladnia, azokat a kijelentéseket, ami Krisztus testéhez jön, folytonosan kell tanulmányoznia. Mert ha az Úrnak nyáját kötésekbe teszed, akkor nagyobb ítéletet kapsz. Tanításokkal jönnek elő évek után, olyan tanítások, ami hosszú évekkel ezelőtt hangzottak el, és le van maradva.

Tegnap egy keveset tanítottam a közbenjáró imádságról is. Kutyaugatás, meg a hollókárogás, ezek nem a közbenjáró imádság részei. Volt, amikor ezt tanították. Tehát kicsúszik a kézből szélsőségekbe, ugyanis tanították ezeket egy időben. Azt gondolták, hogy ezzel az Úrnak majd tesznek valamit.

2. Mert mindnyájan sok dologban vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni.

Vagyis a nyelvünkkel képesek vagyunk az egész testünket kordában tartani. Hiszitek ezt? El is magyarázza utána, hogy hogy is van ez. Amikor belemélyedünk a megvallásainkba, tudni kell, hogy a megvallásainknak van egy Főpapja.

Akik a korai reggeli hűséges bárányok itt vannak már előttem, és úgy érzik esetleg a testükben, hogy semmi sem jó a testükben, nem kell, hogy elővedd a megvallás könyvet, a nélkül is tudod, hogy mit kell mondani: Az egész testemben minden tökéletes rendben működik. Fejem tetejétől a lábam újáig, testem minden szerve tökéletesen működik. Minden ér tisztán átjárható, a csontom tökéletes csontvelőt termel. Tökéletes minden!

És lehet sorolni ezeket a szerveket. És ezt mondod folyton folyvást minden nap, egész nap. Mi történik akkor? Ezek a tünetek elhagyják a testedet, fájdalmak elmúlnak, csak ki kell mondani.

Hogy érzed magad? Ó, nagyon jól érzem magam, köszönöm. Még akkor is, ha úgy érzed, hogy most ment át rajtad a kamion. Hogyan fogod akkor érezni magad? Mit mond a Biblia? Had mondja a gyenge, hogy erős vagyok! Hogy fogod érezni magad? Erősnek fogod érezni magad. Gazdag is vagyok. Szerinted a milliomos úgy érzi, hogy ő gazdag?

Nem a látásban, és az érzékelésben, hanem hitben járunk. A Biblia azt mondja, hogy gazdag vagyok. Vagyis mondd ki, hogy gazdag vagyok! Amikor az ember szegénységben van, akkor kell ezt kimondani. Amikor az ember gyenge, akkor kell kimondani, hogy erős vagyok. Nincs azzal nagy baj, hogy szegény vagy, csak ne higgyél benne, és ne valld meg, változtasd meg.

Ha nem kapsz magadnak egy állást, az nem igaz, az egy hazugság, én bármikor képes vagyok egy jobb munkát kapni. Itt is történt közöttünk egy ilyen, a kedves testvérünk, elvesztette a munkahelyét, lejárt a segélynek az utolsó napja, és másnapra meghozták az angyalok az új munkahelyet jobb fizetéssel. És jobb munkahelyet hoztak neki.

Köze van ennek ahhoz, hogy a Szellemet követni kell, és a szánk kell, hogy vezessen minket, ugyanis, amiben hiszünk és kimondjuk, az vezérel minket. Ez nagyon fontos. Nézzük:

Jakab 3/3 Ímé, a lovaknak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az egész testüket irányíthatjuk.

Tehát a példát kapjuk, hogy a lovakat is hogy irányítják, hogy jobbra vagy balra menjen. Nézzük tovább a példát:

4. Vagy nézd a hajókat, noha mily nagyok, és még ha erős szelek hajtják is őket, mindazáltal a kis kormányrúd oda irányítja, ahová a kormányos szándéka akarja. 

És a két példa után mondja az…

5. Így a nyelv is kicsiny tag, de nagy dolgokkal dicsekszik. Ímé, csekély tűz mily nagy erdőt felgyújt!

6. A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Olyan a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől.

Ha kimegyünk az erdőbe, és szárazság van, és egy gyufát meggyújtunk, egy kis apró tüzet elindítunk, rövid időn belül erdőtűz lesz belőle, nagy tűz lesz belőle, egy pici gyufa tüze elég hozzá.

6. A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Olyan a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől.

Reggel felébredsz, és azt mondod, hogy jaj de berekedtem, így van ez minden évben, ebben az időben, amikor hidegre fordul az időjárás, akkor így berekedek. És elkezdesz krákogni. A gyógyító sorban találkozunk ilyenekkel.

Mondja az illető, hogy most éppen nem fáj, de ha pl. hazamegyek, és bemegyek a házba… Akkor tudod, hogy mi történik? Akkor azonnal megfájdul. Nagyon jól prófétálsz, de a saját sorsodat prófétálod előre. És így lesz, ahogy belépsz.

7. Mert minden fajta vadállat, madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető, és meg is szelídíti az ember, 

8. De a nyelvet senki sem képes megszelídíteni az emberek közül; fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes.

Vagyis a másik nyelvét nem tudod megfékezni, csak a sajátoddal próbálkozz, mert azt tudod megfékezni. Ha oda fogod a pisztolyt a homlokához, akkor lehet, hogy egy picit meggondolja, és a helyes dolgokat mondja ki, ha szabadjára engeded, azonnal úgy fog beszélni, ahogy akar.

9. Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek.

Összejövünk és megáldjuk Istent, azután innen, amikor kimegyünk, akkor elkezdjük átkozni egymást, mint ahogy sok keresztény hiszi, hogy fog rajta a másiknak az átka, pedig a Biblia tisztán mondja, hogy ne átkozzuk a másikat. Tudnunk kell, hogy Istennek a hasonlatosságára, az Ő képére lettünk teremtve. Mózes I. könyvében olvashatjuk ezt, hogy az Ő képére és hasonlatosságára teremtettünk.

10. Ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ennek így lennie! 

Amiről beszél az Ige, hogy a keverék nem fog működni. Ugyanígy a keresztény életünkben, ha keverjük a törvényt a kegyelemmel, az sem fog működni. Ezért van az, hogy a keresztények körbe-körbe járva kerülgetik ugyanazt a hegyet, a problémájukat, és soha nem tudnak tovább jutni. Egész életükben ugyanazt a hegyet kerülgetik, és nem tudnak kijutni belőle.

Tehát az átok és az áldás nem fog együtt működni, a kegyelem és a törvény együtt nem fog működni. A szádból vagy az áldás, és az egészség jön elő, vagy a betegség, a romlás, és a halál. A te saját szádból. Számít-e valamit, hogy mi az, amit kimondunk?

Egész életükben keményen dolgoznak az emberek, és a szájukból mégis folyton folyvást a hitetlenség jön ki. Saját hitüket ássák alá. A szájukból a halál szavai jönnek. A 11-es vers teszi fel erre a koronát.

11. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedeztet-e édest és keserűt? 

12. Avagy atyámfiai, teremhet-e a fügefa olajbogyót, vagy a szőlőtő fügét? Azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet.

Keményen meg kell válogatni mindannyiunknak a szavakat, amelyek a szánkból kijönnek, ezen mindannyiunknak munkálkodni kell.

Példabeszédek 18/20 A férfi szájának hasznával elégedik meg az ő belseje; az ő beszédének jövedelmével lakik jól. 

Tehát a szánknak a növekménye, a haszna, amivel megelégíttetik az ember, az, ami hasznot hoz.

21. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.

?Számít-e akkor, hogy mit szólunk? Legtöbb keresztény nem hiszi azt, ami itt le van írva, és helyette Isten Igéjét, a hagyományokkal helyettesítik. Itt nálunk is voltak olyanok, akik félretolták Isten Igéjét, és azt mondták, hogy ők inkább a másikban hisznek. Elhagyták az Írásokat, elhagyták a gyógyító igeverseket, pedig nekik már jobban kellett volna tudni.

A Korinthusi levélben írja, hogy hittem, és azért szóltam, és a hitnek ugyanaz a szelleme van bennünk is, és ezért hiszünk, és így szólunk.

És ahogy a hitünk szintről-szintre növekszik, úgy kell óvatosnak lenni az embereknek, hogy a hite milyen szinten áll. A hite lehet, hogy nincs még ott azon a szinten, hogy azt el tudja fogadni. Valaki már negyven éve mélyen benne van az Igében, a másik pedig csak most kezdi. Vagyis, ha valaki odajön hozzád és megkérdezi, hogy szerinted el kell mennem az orvoshoz?

Biztos, hogy el kell mennie az illetőnek, ha ezt kérdezi. Ilyenkor imádkozni kell, és azért kell imádkozni, hogy a jó orvoshoz kerüljön el, aki meg is gyógyítja. Ilyenkor először ezt az imát kell hangsúlyosabban kérni, mint a gyógyulást, mert vannak olyan orvosok, amit el sem hinnél, hogy mihez fognak először.

Tehát azon a hitszinten, ahol van a hited, oda kell csatlakozni. Ha valaki a műtéten tud gondolkodni, hogy abban van a nagyobb hite, akkor ott hiszünk vele, mert az Úr azt akarja, hogy a földön maradjál.

Nem lehet úgy előbbre haladni a gyógyulásban, hogy állandóan a fejfájást emlegeted. Azt mondhatod, hogy volt fejfájásod, de ha azt kimondod, hogy az én fejfájásom, és prófétálsz magad felett, és hogy mindig megfájdul a fejem, és ez az én fejfájásom, akkor saját magadnak prófétáltál.

Sokszor, ha egy szót megváltoztatunk a beszédünkben, már sokat segítettünk magunkon. Hogy volt ilyen migrénes fejfájásom. Vagy egy másik mondásunk, hogy ha elindulok szabadságra, akkor ez mindig megtörténik velem. Mondd inkább azt, hogy a múltban ez történt velem.

Amikor elindulok evangelizálni, az ördög elfut a városból. Tehát terveket készíts, hogy hogyan beszélsz. Mindenképpen változtasd meg az időket legalább, és a múltba helyezd ezeket.

21. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.

Amikor Jairus megy Jézushoz, és kéri, hogy imádkozzon az egyetlen leánykájáért, aki a halálán van, és miközben az úton voltak, kapja a hírt, hogy már nincs szükség arra, hogy zaklassa a Mestert, mert a kislánya már meghalt. Jézus akkor csak azt mondja, hogy: – Ne félj, csak higgy! És megtartatik.

Jézus Jairust ezzel biztatni akarta, hogy az a fonal, amivel odament Jézushoz, azt folytassa. Mert azt mondta, hogy ha kezedet teszed a leánykámra, akkor ő megtartatik. Ebben higgy, ne add fel, hanem ezen haladjunk tovább. Ne fogadd el azt a másik hírt, és ne szóld a halál szavait a hír hallatán. Mert bizony kísértetve leszel az ördögtől, hogy szóld a halál szavait, ez a legnagyobb kísértése az ördögnek.

Hagint egyszer valaki felhívta telefonon, unokaöccse családjában történt, hogy kisbaba született. Vízfejű lett a csecsemő, és képlékeny fejformája volt. Azt ötlötték ki, hogy hívjuk fel Hagint. Felhívták, és azt válaszolta nekik, hogy ezt mondd nekik, hogy: a csecsemő nem hal meg, hanem élni fog! Hagin testvére, ahogy hallotta ezt a választ, megkérdezte, hogy valamit hallottál az Úrtól? Igen! A Márk 11/23-at.

Márk 11/23 Mert, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, hogy kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.

Ezért menj és mondd meg a férjnek – ugyanis a férj nem hitt a gyógyulásban, mert baptistaként nevelték – a felesége volt olyan pünkösdi körből, mint Hagin. Elmondta a férjének ezt az üzenetet, hogy Hagin azt mondta, hogy a gyermek nem hal meg, hanem élni fog.

Ebben a pillanatban, amikor ezt kimondta, az orvosok éppen ránéztek a gyermekre, elkezdett formálódni a kicsinek a feje, mindaddig, amíg a tökéletes formát fel nem vette. Felnövekedett ez a kicsi, és nagytermetű, hat láb magas lett. De ugye, hogy a szájban kezdődött az élete? A férj pedig utána azt mondta, hogy én most már pünkösdi baptista vagyok. Hiszek a csodákban. Hallelúja!

Zsoltár 12/1 Segíts Uram, mert elfogyott a kegyes, mert eltűntek a hívek az emberek fiai közül.

2. Hamisságot szól egyik a másiknak; hízelkedő ajakkal kettős szívből szólnak.

Értéktelen szavakat. Kettős szavak, amikor kétfelé áll a szívünk. Azt mondjuk neki, hogy – Jaj! Milyen jól nézel ma ki! És amint találkozol a barátoddal, akivel ki tudod őt beszélni, rögtön elmondod, hogy ilyen ronda ruhát még soha nem láttam rajta. Kétfelé beszélsz ilyenkor.

3. Vágja ki az Úr mind a hízelkedő ajkakat, a nyelvet, amely nagyokat mond. 

4. Akik ezt mondják: Nyelvünkkel felülkerekedünk, ajkaink velünk vannak; ki lehetne Úr felettünk? 

Ez egy nagyon komoly dolog. Csak beszélnek, és beszélnek a saját fejük szerint. Velünk nem ez a helyzet, a mi ajkaink nyílását az Úr Igéje őrzi. Csak Isten Igéjének szabad, hogy legyen az ajkunkon, és semmi másnak.

A megvallásokkal is lehet tévedni, az ember kezelheti úgy, mint egy bizonyos formulát. De ha a szívünkből tudjuk, hogy a mi megvallásaink Főpapja maga az Úr Jézus maga, és Ő az Ige, aki testté lett, aki lakozék közöttünk, és nála nélkül semmit nem cselekedhetünk. És támogat minket abban, hogy ha ti énbennem lakoztok, és az én beszédeim bennetek lakoznak, kérjetek, amit csak akartok, és meglészen néktek.

Egy pár verssel feljebb azt is írja, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. És ezt nagyon jó ide behozni, hogy nála nélkül nem megy a megvallás sem, Ő adott nekünk mindent, az Igét is.

Róma 10/6 A hitből eredő megigazulásról pedig így szól: Ne mondd a te szívedben: Kicsoda megy föl a mennybe? Azaz, hogy Krisztust aláhozza;

7. Avagy: Kicsoda száll le a mélységbe? Azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza.

A megigazultság nem beszél így. Mit mond helyette?

8. De mit mond? Közel van hozzád az Ige (Rhema), a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.

9. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.

10. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.

Tehát, hogy a szánkban milyen nagy szó van! Látjátok, az üdvözült szó az, a görögben ’szozó’, egy óriási szó! Jelent biztonságot, megőrzést, egészséget, megóvást, védelmet, teljességet.

Mindenre így vonatkozik, a szívünkben hisszük, és a szánkkal megvalljuk, így tudjuk az örök életünket is elfogadni Istentől. És ahogy fogadtátok, vettétek az Urat, úgy járjatok is Őbenne, mondja az Ige.

Példabeszédek 6/2 Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogattattál a te szádnak beszédeivel.

Csapdába estél a saját szavaid által, tőrbe estél, megfogadtattál. A múltkor már ezt taglaltuk egy kicsist, most nézzük meg a…

Példabeszédek 12/6 Az istenteleneknek beszédei leselkednek a vér után; az igazaknak pedig szája megszabadítja azokat.

Mi az, ami szabadulást hoz az igazaknak? A szájuk. A bolondok szája csapdába ejti őket, megfogadtatnak, és elpusztulnak általa. Ha valakinek van egy rossz szokása, nyugodtan jelentse ki, hogy szabad vagyok ettől. Több kegyelemre van szükségem Uram, és a szád meg fog szabadítani téged.

Mi van akkor, ha azt mondogatod, hogy függő vagyok, nem tudom ezt abbahagyni. Egyszerűen függő vagyok. Megpróbálom… Egy dolog megpróbálni, egy másik dolog a törvény alá helyezni magad, és így kiesni a kegyelemből, és megint egy másik, amikor Ő kiszabadít téged úgy, hogy a szád szavaival szabadságot teremsz.

Tanítottalak már téged arra, mit kell tenned, ha a dohányzástól akarsz megszabadulni. Ha még nem vagy szabad, vagy még nem akarsz megszabadulni, ne aggódj, de ha szabad akarsz, lenni, mit kell tenned? Megveszed a következő paklit, fújod a füstöt, és közben mondogatod, hogy gyűlölöm a dohányzást.

Csak nyugodtan élvezd azt a szál cigit és jelentsd ki, hogy gyűlöletes nekem ez a cigaretta. Mi fog történni? Magadat kiszabadítod belőle. Lehet, hogy az emberek azt gondolják rólad, hogy nem vagy normális, de ez legyen a legkevesebb gondod. Először is akarnod kell, hogy szabaddá váljál, ez az első. Ha akarod, akkor menni fog, és sokkal több pénzed marad majd, és a gyarapodás útjára azonnal rákerülsz. Emlékszem még az én fiatal koromban a cigaretta nagyon olcsó volt, de már állandóan megadóztatják, és még nagyobb adókkal terhelik… Igenis gyűlölöm, nem szeretem.

Egyébként a fagylaltot is megeheted, amit az Úr nekünk teremtett, azokat nyugodtan fogyaszthatjuk. A fagylaltot is, ha akarod. Semmit nem kell abbahagyni, hanem Isten kegyelméből leesik rólunk, ha a szavainkat használjuk. Hogyan fogjuk ezt megtenni? Nem vagyok képes, hogy ezt megtegyem, nem tudom, hogy szokjak le. Amikor elhatározom, akkor még rosszabb lesz. Meg is prófétáltad már előre!

Példabeszédek 21/23 Aki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól.

Az Úr gyakran adja nekem a 39-es Zsoltárt. Néhány évvel ezelőtt hozta nekem ezt a tréninget. Tudtam, ha ezt hozza, akkor találkozni fogok aznap gonosz szándékú emberekkel. Vagyis, amikor szembesülsz a gonosz szándékú emberekkel, fékezd meg a nyelved.

Mert valami úgy belülről jön felfelé, és próbálod visszanyomni, hogy nem mondom ki, és a végén, mint egy vulkán úgy tör ki az emberből. Ezt mondja itt az Ige, hogy vigyázni kell erre. Amíg a gonosz előtted van, addig fékezd meg a nyelved, és ne szólj.

Ez egy újjászületett hívő volt különben, Szellemmel beteljesedett hívő volt, és a szavai a rossz jelentés, amit hozott. És az Úr tudta előre, hogy én hogy fogok erre reagálni, azért figyelmeztetett előre. Tehát az ellenség úgy munkálkodik, hogy próbál neked valahogy bajt keverni, és megkísért. Neked be kell csukni az ajtót. Ne adj helyet az ördögnek azzal, hogy ilyenkor mondasz valamit.

Mi magunkat már sok mindenből kimenekítettük úgy mondván, hogy nem szóltunk akkor, amikor az átlagember kimondta volna. Minden ezen múlik tehát, hogy mi jön ki a szánkból. Élet, vagy halál múlik rajta.

Az Igének cselekvőjévé kell válni. Nem tudtam ma sem befejezni a tanítássort, de legalább ma megpróbáltam. Még egy nagyon jó Ige, amit elmondok nektek, mindannyian tudjátok egyébként ezt kívülről.

Ésaiás 54/17 Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.

Az újak jelöljék ezt be a Bibliájukban. Megint egy másik dolog, ami nagyon segít abban, hogy a szánk szavait kordában tartsuk, hogy ha már a gondolataink felett is elkezdünk uralkodni. Mert amikor elkezdünk rajta töprengeni, és előbb-utóbb annyit gondolkodunk rajta, hogy ki is mondjuk.

A II. Korinthus 10-ben szerepel, hogy ezeket a gondolatokat foglyul kell ejteni, amely Isten ismerete ellen felmagasztalja magát. Ezeket saját magunknak kell elvégezni. Ellenőrzés alatt tartani a gondolatainkat.

Álljunk fel mindannyian, és mindenki jelentse ki, hogy: szabad vagyok, és gazdag is vagyok, köszönöm Uram! A gyógyító kenet óriási ma, várunk benneteket a gyógyító sorba, és dicsérjük az Urat. Ámen!

 

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL