2009.08.25.

SZELLEMI FELNÖVEKEDÉS

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2009. augusztus 23.

 

Atyám áldunk Téged, a Jézus Krisztus szent nevében hálát adunk, mindazért, amit tettél értünk, köszönjük az áldásokat. Megtörjük a félelem szellemét az életünk felett. Minden kárhoztatástól szabaddá teszünk benneteket. Mindazt, amit tévedésből rosszul tettetek, a Szent Vér alá helyezzük. Nem engedjük, hogy az ördög azt az emlékezetetekbe hozza, mert a Szent Vér alatt megbocsátást, eltörlést nyert. Köszönjük a drága Szent Szellemet, az Ő csodálatos ajándékait, megnyilvánulásait. Gyógyulás van az izmokban. Áldott legyen az Úr Jézus Krisztus szent neve. Hálás a szívünk Atyám.

Kezeinket a zsebkendőkre tesszük és elmondjuk a hit imáját. Köszönjük Atyám, hogy a kezeink rátételével a gyógyító szent kenet árad a hitben hozott zsebkendőkbe. A szent erő árad és a hit cselekedetére Atyám ez az erő kiárad, és a betegeket megérinti, meggyógyítja, a szíveket megvigasztalja. Atyám hálát adunk érte Jézus nevében. Ámen. Öleljük meg a szomszédunkat.

Bejelentések keretében elhangzik, hogy augusztus 29.-én 12 órai kezdettel országos imakör lesz. Szeptember 19.-én megismételjük újra ezt az imakört, ez a nap a zsidó újév kezdete. Ilyenkor 40 napos imádságot tartanak ők, az időbeni történések az ő naptáruk szerint is jönnek. A változásokat várjuk, a változások ideje előtt állunk és ők úgy hiszik, hogy ilyenkor nyitja meg Isten a könyveket és dönti el az emberek sorsát a jövő esztendőt illetően. Tehát szerintük ennek a 40 napos imádságnak az utolsó 3 napjában történik az, amikor Isten megnyitja a könyveket és elhatározza a következő esztendő történéseit. Nagyon jó idő ez, hogy mi is velük imádkozzunk és segítsük őket.

Felhívjuk figyelmeteket arra, hogy az evangélizációs munkák előtérbe kerülnek majd, mert a holnapi napon sugározza a TV1 a Petőfi Csarnokban felvett Jézus Koncertünk összefoglalóját. Az TV2 műsorában pedig augusztus 30.-án lehet megnézni 12 órai kezdettel ezt a felvételt. Hisszük, hogy sokan meglátják a gyógyulás lehetőségét és eljönnek.

Nagy örömteljes jelentéssel jöttek vissza az evangélizációs munkáról a munkásaink Szlovéniából, ahol meg volt az első áttörő alkalom. Az izraeli novemberi út már szinte teljesen betelt, januárban lesz előre láthatólag a következő utunk. Szeptember 5.-én Nagyváradon Pásztorkonferencia lesz a romániai pásztorok számára.

A mai tanításban a szellemi felnövekedésről fogunk szólni. Úgy tűnik, hogy a megértésünkben hiányosságok vannak ezen a területen.

Korinthus II. 3/18 Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, az Úrnak Szellemétől.

Amikor az ember az Igébe beletekint, ez olyan, mintha tükörbe tekintenénk. A Korinthus I. 15/52 versben is találkozunk az elváltozunk szóval, amikor az utolsó trombitaszóról olvasunk. Akkor szintén elváltozunk, az viszont egy másik görög kifejezés, ott arra utal, hogy a testünk fog átváltozni egy szempillantásban. Másfajta változás, amiről ott ír az Ige.

Az itt említett elváltozás pedig, amikor dicsőségről dicsőségre elváltozunk, erősen kapcsolatban áll a szellemi fejlődésünkkel. Soha nem lesz olyan pillanat, amikor azt mondhatnánk, hogy nincs szükségünk további szellemi fejlődésre. Az emberek évekig járnak gyülekezetbe, és akkor úgy gondolják, hogy eljutottak egy olyan szellemi fokra, hogy ez az a felnövekedési színt, ahová el kellett érniük és további növekedésre már nincs szükségük. De a szellemi növekedésünk egy folyamat és erre folytonosan szükségünk van.

Ezen munkálkodnunk kell nap, mint nap, évről évre, egy folytonosságnak kell, hogy legyen az életünkben. A természeti fejlődésünk folyamatához lehetne leginkább hasonlítani ezt a szellemi fejlődési folyamatot.

A fejlődéshez, növekedéshez szükség van tápanyagra, táplálékra. Ezenkívül a fizikai testünk felépítéséhez fizikai gyakorlatokra is szükség van, tornáztatni kell a testünket és az elménket is dolgoztatni kell mellette. Növekedésünknek mind a három szintjére gondolnunk kell, mind a fizikális növekedésünkre, mind a mentális, mind a szellemi vonatkozásban.

A szellemi növekedési folyamat szellemi táplálékot igényel. A szellemi fejlődésünk, a szellemi növekedésünk nem jön létre szellemi táplálék nélkül. A szellemi növekedésünk folyamatában szerepet kap mind a szellemi tejjel való táplálás, és a kemény eledellel való – igei – táplálásunk.

Péter I. 2/2 Mint most született csecsemők, az Ige tiszta, hamisítatlan teje után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek.

A gondolat lényege a fizikai síkon, hogy senkinek nem fog növekedni és fejlődni a teste fizikai értelemben, ha nem kívánja magához venni a tápanyagot. Ha nincs bennünk vágyakozás a tanulási folyamat során, hogy a tudást magunkhoz vegyük, akkor mentális értelemben sem fogunk növekedni. Ha nincs bennünk egy vágyakozás arra, hogy felépítsük a fizikai testünket, akkor fizikai gyakorlatokat sem fogunk végezni.

Mit szeretnék ezzel mondani? - Nem fogunk szellemi értelemben sem növekedni, ha csak nem vágyakozunk, a szellemi táplálékunk után, ami az Igének tiszta teje. Mert ez a vágyakozás jelenti a változásnak a magját az illető életében.

Sokszor az emberek olyan imakérést adnak le, hogy Uram változtass meg engem. De benned mennyi a vágyakozás arra, hogy valóban megváltozzál? Mert azt szeretnéd, hogy Isten megváltoztasson téged bizonyos területeken anélkül, hogy benned meg lenne az a vágyódás, hogy valóban meg akarsz változni.

A változások nem fognak megtörténni senkinek az életében, ha csak nincs benne ez a komoly belső vágyódás, hogy a változás megtörténjen. Ha nincs bennünk a vágyódás az után, ami képes a szellemi növekedésünket meghozni, akkor nem fogunk növekedni szellemi értelemben. Ha nem vágyakozom az Ige tiszta, hamisítatlan teje után, vagy az Igének a kemény eledele után, akkor nem fog ez a szellemi növekedés bennem előjönni.

Egy másik nagyon fontos gondolat a szellemi növekedésünknél, hogy ha nem kötelezzük el magunkat a folyamatos növekedés mellett, hanem úgy gondoljuk, hogy megállunk, akkor abban a pillanatban, hogy megállunk, elkezdünk visszafejlődni.

Ha valaki testépítő, akkor nagyon jól tudja, hogy ha leáll az edzésekkel, akkor az izomzata vissza fog épülni. Nincs a szellemi növekedésünknek egy olyan szintje, hogy azt mondhatnánk, hogy nincs  szükségünk további növekedésre.

Az Úr most adta az ötletet, hogy hogyan magyarázzam el: - Addig kell növekednünk, míg pontosan olyanná nem válunk, mint Jézus! És ha még nem vagyunk olyanok, akkor bizony van mit növekednünk.

A probléma tehát ott van, ha az ember kap egy kijelentést az Igéből… Láttam, hogy az emberek ilyenkor beképzeltté [elbizakodott, nagyképű] válnak, úgy gondolják, hogy most már megérkeztek, de az igazság az, hogy még nem. Minél többet megtanulsz arról a kijelentésről, annál inkább felfedezed, hogy mennyi minden van még abban a kijelentésben.

Pl. a megigazultságnak oly sok lényegi pontja van, amit meg kell értenünk, és ha az egyik oldalról megértetted még ott van a többi. Ha annak a kijelentésnek a feldolgozásában nem növekszel tovább, akkor nem fogsz bővülni a látókörödben. És láttam, hogy az emberek itt megállnak.

A szellemi fejlődésünk folyamatát nem tudjuk biztosítani, ha csak nem vágyódunk az Ige tiszta, hamisítatlan teje után, és a szilárd eledele után. Ahogy mondja az I. Péter 2-ben, hogy mint most született csecsemők az Ige tiszta, hamisítatlan teje után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek.

Zsidó 5/13-14 Mert mindaz aki tejjel él, járatlan az igazság beszédében, mivelhogy kiskorú. Az érett korúaknak pedig kemény eledel való, akiknek érzékeit a gyakorlat kifejlesztette a jó és rossz megkülönböztetésére.

Az ember lehetséges, hogy Krisztusban van, megigazultságban van, mégis járatlan a megigazultság dolgaiban. Tehát ha csak az Igének a tején táplálkozunk, akkor soha nem fogunk felnőni oda, hogy a megigazultság tekintetében az életünkben jártasak, gyakorlottak legyünk.

Nem lesz meg arról a pontos megértésünk, hogy Isten minket Jézus Krisztusban az Ő saját igazságává tett, és így csecsemők maradunk Krisztusban. Az értett korúaknak pedig kemény eledel való, folytatja a 14-es vers.

Akik, miközben használják az Igét, kifejlesztik ezt a rossz és jóra való megkülönböztetési képességüket. Ha nincs bennünk meg a kívánkozás, a vágyakozás, hogy táplálkozzunk a növekedés adta lehetőségekkel, akkor nem fognak kifejlődni bennünk ezek a képességek. Az érzékeit a gyakorlat kifejlesztette a jó és a rossz megkülönböztetésére, írja az Ige.

Tehát ha Isten Igéjének az ismeretét nem alkalmazzuk az élethelyzeteinkben, akkor ez a szellemi növekedés csak igen kis mértékben fog megvalósulni az életünkben. Vagyis elérkeztünk oda, hogy az az ismeret, amely a birtokunkban van, azt valóban használjuk-e az életünkben?

Mi is történik az emberekkel? - Az emberek eljutnak a szellemi fejlődésük egy bizonyos fokára, ahol már nagyon jól érzik magukat szellemi értelemben, és azon a fejlődési szinten megállnak.

Ausztráliában emlékszem egy házaspárra, akiknek négy gyermekük volt, nagyon sok szép hitharcot megnyertek, megtanulták a hitnek a működését, és hitben gyakorolták az életüket. És ez volt az a színt, ahol abbahagyták a gyülekezetbe járást, mert elérték ezt a szintet. Nagyon sokakat láttam, akik itt abbahagyják. Azt mondják, hogy: – Megtanultam, miként kell az ördöggel bánni, és nem folytatják ezt a fejlődési folyamatot, amely szükséges a szellemi életünk kiépítéséhez. Pál is beszél erről a

Korinthus I. 3/1 Én sem szólhattam néktek atyámfiai, mint szellemieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek.

Pál egy testi gyülekezethez szól, akikben működtek a szellemi ajándékok. Onnan tudjuk, hogy működtek a szellemi ajándékok, mert Pál nagyon tisztán rendelkezik a szellemi ajándékok működtetésével kapcsolatban számukra.

Ha az ember valóban rá van hangolódva a szellemében a Szent Szellemre, akkor a Szent Szellem fog adni kijelentéseket. Elképzelhető, hogy ezek csak neked szólnak, nem a teljes gyülekezetnek. Sok esetben, mivel a szellemi növekedésünknek nem jutottunk el arra a szintjére, hogy meg tudjuk különböztetni, mi a jó és mi a rossz – mivel az Úr szolgáltatja a Szellemet és a kijelentést – nem tudják megítélni, hogy csak a személyüknek szól, vagy az egész gyülekezetnek.

És ilyenkor, amikor azt előhozzák, akkor a dolgok nem a maguk rendjében haladnak. Nem akarjuk elnyomni ezeket az ajándékokat, Pál is megteszi azt, hogy útmutatást ad a nyelvek nemei és a nyelvek magyarázata használatával kapcsolatban: - ketten vagy hárman legyenek, akik szólnak, és utána ítéljék meg a többiek. Minden, amit ilyenkor előhoznak nyelvekben, azt az Ige tükrében meg kell vizsgálni. Láttam ilyet, amikor a szolgáló feláll és előhozza szellemben a mondandóját, és azután folytatja és folytatja.

Hagin szolgálatában is megtörtént, hogy valaki így felállt és Haginnak meg kellett, hogy mondja, hogy az elején az Úr kezdte, és te pedig folytattad. Tehát itt jön be a szellemi felnövekedettségünknek a fontossága, hogy tudjuk, hogy ez most mi magunk vagyunk, vagy az Úr. Természetesen nagyon nagyra értékeljük a becsületes, tiszta, belső motivációkat.

/2/ Tejnek italával tápláltalak titeket és nem kemény eledellel, mert még nem viselhettétek volna el, sőt még most sem viselhetnétek el.

Tehát ha nincs kemény eledellel való táplálás, akkor a szellemi növekedésünknek akadályai lesznek. Sok keresztény van azon a szinten, hogy a hite nem ott áll, ahol kellene és a kísértésekre való ellenállásuk sem áll ott, ahol kellene. Az illető, aki ebben a cipőben jár a gondolkodásában, és egy testi világban él majd mindazért, mert nem növekedett fel szellemében.

Azt, hogy testi gondolkodású az illető, azt értjük alatta, hogy az érzelmei késztetéseinek engednek és nem képesek azoknak ellenállni. A hitünk megszenvedi ezt a táplálékhiányt, hogy nem tápláljuk kellőképpen a hitünket. És a növekedésünk is megsínyli ezt a táplálkozásbeli hiányosságot. A tanítások ideje ez, az internet világába is és a TV nézők világába is ki kell, hogy jussanak ezek a tanítások, a környező országok nyelvein is, mert a hívőket igenis kell táplálni az Igével.

Thesszalonika II. 1/3 Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek atyámfiai tiérettetek, ahogy ez méltó is, mivel felettébb megnövekedett a ti hitetek és mindnyájatokban bővölködik az egymás iránt való szeretet.

A hiba, amit az emberek elkövetnek: - nem úgy van, hogy a hit jön hozzánk és utána állandósultan bennünk megmarad. A hit az egy folytonosan hozzánk jövő szellemi valami. A hit most is hozzád jön, a hited most is tápláltatik azáltal a szellemi eledel által, amit hallasz. Ha nem maradsz meg ennek a hozzád jövő hitnek a folytonos táplálási folyamatában, az a hit, amellyel egy napon működtél, az a hitszínt nem biztos, hogy meg van neked a mai napon is, amikor szükséged van rá.

Az a hit, amellyel egy napon elfogadtunk valamit Istentől, azt gondolják tévesen az emberek, hogy az bennük egy megnyugvó szinten megtalálható. De ez nem így van, a hitünket folytonosan táplálni kell, a hozzánk jövő hit táplálásvonalán keresztül.

Az Úr hozott egy példát Haginról, szeretném elmondani nektek. Abban az időben, amikor kezdte a szolgálatát, nem voltak még mobil telefonok. Inkább leveleket írtak, így tartották a családdal a kapcsolatot. A gyermekük megbetegedett, amidőn vidéken szolgált Hagin és a felesége imádságot kért tőle. Ő pedig tanított a hitről, ő maga is hitben gyógyult meg, és nem szaladt azonnal, hogy imádkozzon.

Kigyűjtötte az összes gyógyulásról szóló Igét, mindegyiket végigolvasta, kétóránként éjszaka is. Nem használta az ébresztőórát, úgy gondolta, hogy az is visszaszorítja a hitünket, ha az ébresztőórára hagyatkozunk. Elvárta a szellemétől, hogy a szelleme felébreszti kétóránként, két napon keresztül és utána imádkozott. Mit tett tehát? Felépítette a hitét! Legtöbb alkalommal, amikor így felépítette a hitét, nem is kellett, hogy elmondja már azt a bizonyos imádságot, mert a gyermekek eközben a hitépítő folyamat közben meggyógyultak.

Voltam nagyon furcsa helyeken az életem során, és volt, amikor nagy szükség volt esőre. Egyik esetben, Ausztráliában volt nagyon nagy szárazság, nagy szükség volt ott is az esőre. Akkor egy Istent félő vezetőjük volt. Elrendelte ez az állami vezető, hogy egy napot félretesznek böjtölésre és imádságra az esőért. És a böjtölésre már nem is kellett, hogy sor kerüljön, mert jött az eső.

Jött helyette egy másik kormányfő, az ő idejében sem volt eső. Mit tesznek most? Dollár milliárdokat költenek arra, hogy a szennyvizet megtisztítsák, hogy újra ivóvízként hasznosítsák. És közben jött az eső és mindaz a pénz, amit ebbe beleöltek, ez eltékozolt pénz volt. Izraelben is lesz eső, mert a hitünk megvallásához ragaszkodván a Galileai tenger csordultig telve van.

Róma 10/17 Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.

Ha Isten Igéjét elhagyjuk, akkor a szellemi növekedésünk visszaszorul. Megpróbálunk valamit használni, amit esetleg az elmúlt évben, vagy az elmúlt héten használtunk a hitünket tekintve. És lehet, hogy már nem lesz ott lényegi hit, csak egy mentális hit Isten Igéjét tekintve és az nem termel szellemi erőt az életünkben.

A hit nem egy mentális, vagyis értelmi egyetértés, az egy szellemi erő. Ezért Hagin testvér is minden esetben az Igékhez fordult vissza, amikor hitre volt szüksége.

Itt a II. Thesszalonika 1/3-ban mondja az Ige, hogy mindnyájatokban bővölködik az egymás iránt való szeretet, ami egymás segítségére is utal. A szellemi növekedésünknek része az is, hogy segítsünk egymáson.

Az illető, aki szellemi vonatkozásban növekszik és a felnőtté válás útját járja – ha ilyennel találkozol – akkor ő hajlandó arra, hogy szeretetet mutasson irányodba. És olyan illetővel találkoztál, aki hajlandó arra, hogy megbocsátást mutasson irányodba. Az illetőre az is jellemző lesz, ha ebben a szellemi növekedés folyamatában él és ezt munkálja, hogy nem fog az illető megsértődni sem.

Vagyis felhívom a figyelmeteket, ha egymásra könnyen megsértődtök, vagy megsértődtök a pásztorra, akkor még csecsemők vagytok. A pásztor nem képes mindent elvégezni, amit te szeretnél, hogy a pásztor megtegyen az életedben.

Ezért nagyon fontos, hogy ezt a szellemi fejlődést munkáljuk az életünkben, hogy az ellenség ne legyen képes az ő fegyverét használni. Az ördög szellemi fegyverzetei között szerepel, hogy megsértődéseket, botránkozásokat kelt, mert így el fogod dobni a hitedet, és az nem fog működni. Vagyis nem kifizetődő dolog a szenteknek a megsértődöttség. Miért? Azért, mert az az ördögnek a horga, amikor a szentek szívét egymás ellen fordítja és megsértődnek, az az ördögnek egy nagy csapdája.

Azok, akik a szellemi növekedés útjára léptek és nem csak az Ige tején, hanem kemény eledellel is táplálkoznak, akkor olyanokká válnak, akik nem sértődnek meg. Nem sértődnek meg azon sem, hogy mások mit mondanak róluk. Akik nem fejlődnek a szellemi életük tekintetében, azok testi keresztények lesznek életük minden napján. Tehát a szellemi növekedés nagyon fontos.

Péter II. 3/18 Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak, és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Ámen!

Növekednünk kell a kegyelemben és a mi Urunk, Jézus Krisztusnak ismeretében. Ha növekedünk az Úr Jézus Krisztusunk ismeretében az azt is jelenti, hogy használjuk is azt az ismeretet, ami már a birtokunkban van. Másként fogalmazva, ha van ismereted az Úr Jézus Krisztusról, de azt nem használod, akkor nem fogsz abban az ismeretben növekedni, vagyis nem használ neked, semmi jót nem hoz neked.

A világ minden tudása rendelkezésedre állhat… Láttam olyanokat, akik képesek idézni az Ószövetség és az Újszövetség minden Igéjét. Óriási képességeket adott nekik Isten, de semmi jót nem hoz nekik, mert az Igének nem cselekvői egyben. Láttam, minden esetben az a vége, hogy összezavarodnak. Görög és héber szakértőkké válnak és összezavarodnak a gondolataikban.

Én nagyon erősen fókuszálok, a figyelmem központjában tartom ezt az ismeretet. Nem fecsérlem az időmet olyan könyvekre, amelyekből esetleg még több értelmi tudásra tehetnék szert, mert ezek csak elfordítanák az embert a lényegre való figyelésről.

Megkérdeztem valakit, hogy ebben az igeversben mit mond az eredeti görög szöveg? És amit előhozott belőle az szinte nevetséges volt. Tehát használhatatlan volt. Ha visszamegyünk az eredeti szótőhöz és megnézzük, hogy annak a szónak mennyi jelentése van a görögben, tudnunk kell, hogy melyiket vegyük ki, mi az, amit a Szellem mond azzal az írással ott? Tehát egy ideig gyűjtik ezt a tudást, de a végén nem hoz nekik jót és feladják. Képesek azonban az igeverseket idézni.

Lényeg, hogy ha nem használod azt a tudást, ami a birtokodban van, akkor nem növekszel úgy szellemi értelemben, mint ahogy tehetnéd. Mert az a tudás, amit nem használsz, az az ismeret, amit nem használsz, hasztalanná válik az éltedben. Vagyis el kell határoznod a szívedben, hogy az az ismeretanyag, ami az Úrról a szívedben van, azt használni is fogod.

Minél inkább alkalmazod ezt az ismeretanyagot, ami az Úrról a szívedben van, és táplálod magad, annál inkább fogsz növekedni ebben a tudásban, és annál jobban fogsz fejlődni szellemileg. Minél inkább növekszel szellemi vonatkozásban, annál inkább egyre finomabban leszel ráhangolva a Szent Szellem közléseire, a Szent Szellem hangjának a meghallására. Mert ez egy szellemi lényeggé válik az életedben és nem csak egy értelmi tudássá.

Amikor döntések előtt állsz, választ kell hoznod döntésekben. Olyan finomsággal fogsz tudni ráhangolódni a Szent Szellemre, hogy meghallod, amit Ő mond neked.  Olyan helyzetek előtt állsz az életben, hogy tudnod kell, hogy mit kell tenned, és élesen meg fogod Őt hallani, hogy mit mond, merre kell menni. Nem fogod tudni azonban ezt véghezvinni, ha a testi állapotban, éretlenségi állapotban maradsz.

A keresztényeknek nem csak újjá kell születni, ez az első, hanem Krisztus követőivé kell válniuk. Jézust befogadni – mint életünk Urát – jelenti azt, hogy újjászületünk, ez még nem jelenti azt, hogy Krisztus követője is vagy. Sokakat ismerek, akik újonnan születettek, de nem Krisztus követői. Mivel nem gyakorolják az életükben az Írásokat, ezért mondhatjuk, hogy nem követik Krisztust.

Mi történik velük? -  A testiség, a hústest állapotában élnek. Mi történik az illetővel ebben az esetben, ha olyan helyzetbe kerül, hogy döntéseket kell hoznia? Nem tudja azt a szellemi síkról meghozni, hanem a testi, a hústest fizikális síkjáról fogja meghozni a döntéseket. Vagyis hit nélküli döntést fog hozni.

Amikor újjászületünk akkor az isteni élet egyesül az emberi élettel. Vagyis bennünk az isteni eredetű élet megszületik. Egy részünk isteni mivoltú lesz. Az a részünk, amely újjászületett, de a hústestünk az nincs újjászületve. Az elménk sincs újjászületve, de van egy része a lényünknek, amely Isten képére és hasonlatosságára újonnan teremtődött, ez a szellemünk. Tehát egy része Istennek a szellemünkben él, vagyis istenség is vagyunk.

És ennek a résznek, ennek az isteni résznek, szellemi résznek kell, hogy növekedjen bennünk, hogy ez olyan uralmat vegyen minden más látható felett, hogy amikor döntenünk kell, akkor helyesen döntsünk szellemi forrásból.

Amikor Jézus átváltozott az átváltozások hegyén, a színeváltozás hegyén, Jézusnak az arca oly mértékben átváltozott dicsőségre, hogy a delelő napnál erősebben sugárzott, az Ő benső lénye felemelkedett és kisugárzott a külső testre és a déli erős napsugárnál erőteljesebb volt ez a fény. Ugyanez van benned is.

Szellemi növekedés tehát mit hoz magával? Azt eredményezi, hogy belső lényegi részünk elkezd kifelé megnyilvánulni a külső emberen azért, hogy az életünket az új teremtés győzelmében élhessük. És az emberi oldalunk ne uralja és irányítsa az életünket, hanem az isteni oldal tegye azt. Az emberi oldalunk ne diktálja, hogy mit tudunk megtenni, és mit nem tudunk megtenni, és ne mondja arra, amire Isten elhívott minket, hogy megtegyük – hogy nem tudjuk megtenni.

A földi oldalunk a földi fizikai szüleinktől örökölt, a szellemi oldalunk pedig a mennyei Atyánktól örökölt. Krisztus követőjének lenni azt jelenti, hogy elkezdjük utánozni azt, akit követünk, vagyis Krisztust. Ha Istent kezdjük el követni, akkor azt az isteni részt kell elkezdeni követni, ami bennünk van. Ezt az isteni részt, ami bennünk van, onnan ismerjük, hogy az Ige leírja annak gyümölcseit, a Szellem gyümölcseit.

Galata 5/22-23-ban olvassuk ezeket. Ezeket, amikor újonnan születünk Isten a szellemünk részévé teszi: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ez az isteni részünk belül, amit Isten helyez a szellemünkbe, vagyis valóban új teremtések vagyunk Krisztusban.

Ahogy ez a belső ember elkezd növekedni és ezekben a gyümölcsökben meg fog nyilvánulni, úgy fogja a hústest dolgait egyre könnyebben uralni. És a hústestünknek a dolgait egyre könnyebbséggel tudjuk alárendelni, oly mértékben, ahogy azt Isten szeretné ebben a szellemi növekedésben. Nem tudunk tehát növekedni az Ige tiszta, hamisítatlan teje nélkül és az Ige szilárd eledele, tápláléka nélkül.

Jézust befogadni a szívünkbe, az egy tőlünk meghozott döntés, egy akaratlagos cselekedet. Krisztus követése, ugyanígy részünkről meghozott akaratlagos cselekedet. Isten nem fogja ránk kényszeríteni, hogy mi kövessük Őt. Ahhoz, hogy mi kövessük Istent, ahhoz olyannak kell lennünk, mint Isten, Isten utánzóinak kell lennünk. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha ez a szellemi fejlődés bennünk valóban a folyamatában zajlik. Hallelúja!

Efézus 1/3-4 Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban. Aszerint, amint magának kiválasztott minket Őbenne a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Őelőtte szeretet által.

Isten ezt a tervét soha nem fogja visszavonni, megmásítani. Teljesen mindegy hogy mit teszünk, vagy mit nem teszünk. Ez megmásíthatatlan, Isten az Ő tervében elrendelte azt, hogy megáld minket minden szellemi áldással, függetlenül attól, hogy mit teszünk, vagy mit nem teszünk. Ezeket az áldásokat soha nem fogja tőlünk visszavenni.     

Ezeknek az áldásoknak a teljességében járni, elfogadni ezeket ez viszont nagymértékben tőlünk függ, hogy mi miként lépünk és járunk az életben. Fel kell növekednünk szellemben. Szeretném tehát Isten jellemvonásait, tulajdonságait előhozni úgy a bensőmből, hogy az a külvilágban is növekedjen oly mértékben, hogy Istennek az áldásait oda vonja hozzám az életemben. Az áldások soha nem fognak megváltozni.

Az egyén részéről kérdéses, hogy hajlandó-e erre a szellemi felnövekedésre? Tőlem függ tehát, az én akaratlagos döntésemtől, hogy ez megvalósul-e az életemben. Ez egy elkötelezést jelent a részemről, hogy én hajlandó vagyok arra, hogy az Ige tején, és az Ige kemény eledelén felnövekedem. Hol vagyunk ebben ma? Megelégedtünk-e a helyünkkel, ahová eljutottunk?

Még egy állítást szeretnék előhozni. A szellemi növekedés nem azt jelenti, hogy az Istennek kegyeltségében növekednénk. Mert Isten már az Ő áldásait kiterjesztette az életünkre, és ezeket soha nem fogja visszavonni, ezek visszavonhatatlanok.

Lukács 2/51-52 És aláment velük, és ment Názáretbe, és engedelmes volt nékik. És az Ő anyja szívében tartá mindezeket a dolgokat. Jézus pedig gyarapodék bölcsességben és testének állapotában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben.

Jézus gyarapodott bölcsességben. A bölcsesség jelent egy bizonyos képességet arra, hogy a rendelkezésünkre álló tudást helyesen használjuk. Hogyan növekedett Jézus? Ismerjük a folyamatát, tizenkét éves korában ott volt a templomban és az írástudóktól tanulta, tudakolta az Írásokat. Vagyis egyrészt annak a kornak napjaiban tanulmányozva az Írásokat növekedett, másrészt kereste az Atyjának az arcát, a közösségét.

Ahogy ezt a tudást befogadta, és helyesen alkalmazta a megfelelő időben, megfelelő helyen, növekedést hozott és ez okozta, hogy Isten kegyeltsége áradt irányába. Tehát Istennek a kegyeltségében nem növekedett. Abban a képességében növekedett, hogy képes volt használni azt a bölcsességet, amit Isten, az Atyja adott neki.

/52/ Jézus pedig gyarapodék bölcsességben és testének állapotában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben.

Miután egyre inkább növekedett abban az ismeretben azáltal, hogy használta azt az ismeretet, növekedett abban a képességében, hogy a felette lévő kegyeltséget egyre inkább tudta alkalmazni az életében. Mert a kegyeltséget Isten már kijelentette felette, az része az áldásnak.

Ez a kegyeltsége Istennek most a rendelkezésedre áll. Befogni ezt a kegyeltségét Istennek, amelyet neked adott, hogy ez meglátszódjon az életed dolgain, erre van szükség ahhoz a bölcsességhez, amely megtanítja, hogy miként használd azt a tudást, aminek a birtokában vagy.

Minél nagyobb tudásra van szükséged, annál nagyobb mértékben fogod használni azt a meglévőt már, a bölcsesség által. És amikor ez a folyamat működik, akkor fogsz közben növekedni szellemi értelemben. És ez a folyamat fogja megragadni Isten kegyeltségét feletted, mint egy mágnes és ezt a kegyeltséget nem csak te, hanem a körülötted lévők is fogják élvezni.

/40/ A kisgyermek pedig növekedék és erősödék szellemben, teljesedve bölcsességgel és az Istennek kegyelme volt Őrajta.

Amikor Istennek a kegyelmében növekszünk, akkor Isten kegyeltsége van felettünk, tehát ha ezt az ismeretet használjuk is és növekszünk benne, úgy egyre nagyobb kegyeltsége fog Istennek megjelenni az életed felett. Isten Igéjének a cselekvői vagyunk. Írja, hogy elhívott minket…

Efézus 1/6 Kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama Szerelmesben.

Vagyis Isten részéről elvégeztetett. Nekem kell növekednem szellemi vonatkozásban, hogy ezt az ismeretanyagot gyakorlatban is tudjam alkalmazni. Mert amikor én bölcsen azt az ismeretet alkalmazom az életemben, akkor fogadom el azt a kegyeltségét Istennek, ami az életem felett van. És akkor azok az áldások, amelyek már nekem adattak meg fognak nyilvánulni az életem felett. Ez egy fejlődési folyamatnak az eredménye, amelynek minden naposnak kell, hogy legyen az életünkben.

Kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama Szerelmesben. Amellyel elfogadott minket. Amit Jézus tett értünk, az tett minket elfogadhatóvá Isten számára. Mert a helyünkre lépett, a helyettesünk volt, és megfizette a büntetésünk árát. És én ezt elfogadtam, ezt az elvégzett munkát! És így ebben a bölcsességben képes Isten jóvolta megnyilvánulni az éltemben. Ez egy folyamat, és ha ezt a folyamatot nem működtetjük, akkor Isten teljes kegyeltsége nem fog tudni megnyilvánulni az életünk felett. Mondja a

Máté 3/17 És ímé egy égi hang ezt mondja vala: Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm.

Isten tehát teljesen elégedett volt, és gyönyörködött abban, amit Krisztusban látott. Téged és engem látott Őbenne. A Szerelmetesben látta ezt. – Akiben én gyönyörködöm! – mondja az Atya. Krisztus egész Teste Őbenne volt!

Isten megáldott tehát minket Őbenne, minden szellemi áldással a világ teremtetése előtt. Az alapok előtt már meg volt Istennek ez az elképzelése. Ez egy titok volt Isten szemében, hogy a pogányokat is megáldja Őbenne. Amikor Jézusra tekintett, akkor Őbenne gyönyörködött, téged látott Őbenne – ezért Isten ma gyönyörködik tebenned.

Van azonban egy növekedési folyamat, amit meg kell tennünk, fel kell növekednünk. Ha nem kívánod ezt a növekedést, akkor ez nem fog bekövetkezni. Ha nem növekszem fel, akkor Isten teljes pártfogoltságát, jóvoltát nem fogom élvezni. Már odaadta nekünk, de szeretné, ha ez megnyilvánulna az életünkben.

Ha növekszem, akkor Istennek ez a kegyeltsége ott lesz az életem felett és egyre nagyobb mértékben meg fog nyilvánulni. Olyanok is fognak neked jóakaratot kinyilvánítani körülötted, akik nem is tudják, hogy miért teszik. Egy szellemi erő mozgatja ezt az életedben, amit ők nem látnak.

Sok igei hívő volt a múltban, aki elvesztette az Ige utáni vágyakozást, éhséget. Ma már nem használja az Igét és visszamentek a hagyományos egyházaikban, ahol a halál szellemével táplálják őket.

Amikor az emberek Istent kívánják, és Istennek közelségét kívánják, akkor egy életnek fája növekszik bennük, ami azt jelenti, hogy fogsz enni kemény eledelt is, és átadod magad ennek a növekedési folyamatnak. Növekedni fogsz és egyre nagyobb felnőtt korba jutsz és mindezek az áldások megjelennek a házadban. Akiket nem is ismersz, olyanok is fognak jóindulatot tenni számodra.

Istennek kegyeltsége és jóakarata, tesz velünk olyan dolgokat, amit nem érdemeltünk ki. Amikor Isten ezt a kegyeltségét megmutatja az életünk felett, akkor ajtókat nyit meg nekünk. Ha elhívott a szolgálatra, akkor fel kell készítened magad. És ha te ezt a felkészülést elvégzed, akkor Isten kötelezte magát, hogy azokat az ajtókat meg is nyitja neked. Ő elkötelezte magát!

Sokat lehet tanulni most, mert nagyon sok evangélizációs munka történik most az egyházban, és ennek itt az ideje, nagyon sokan helyesen végzik ezt a munkát.

Itt a végén annyit szeretnék zárásként mondani, hogy a túl sok tudás felesleges, mert először azt kell használni, amid van ahhoz, hogy növekedhess abban a megértésben, kijelentésben és vezetésben, amit Isten ad. Tehát Isten Szellemétől kell hallanunk a szellemünkben, és meg is kell, hogy cselekedjük az Igét. Ha nem tápláljuk a hitünket, nem tudjuk megjárni a szellemi növekedés folyamatát.

Láttam olyanokat, akiknek a Bibliai tudásuk óriási volt. Volt egy közülük, aki eljött a Bibliaiskolánkba tanítani. Egyszer lehetőségem nyílt, hogy beszéljek vele és meg kellett állapítanom, hogy amit ott tanított, az is téves volt. Olyan dolgokat bizonygatott, ami akadémiai érveléseknek számított. Az Úr számára semmilyen konkrét munkát nem végeznek el a tudásukkal.

Én szeretnék Istentől hallani minden nap, Ő hozzon döntéseket, Ő vezesse az életemet, és az gyarapodó élet lesz. A mieinket azért tudja használni az Úr a szolgálatban, mert megtanultátok, hogy miként kell az elveszetteket az Úrhoz vezetni.

Egyik megvallásomat szorgalmasan vallom minden nap: - Ez a mai nap, amelyen beteljesedett Isten akarata az életemben! A mai napon! Ha prédikátor vagy, akkor legjobban teszed, ha minden reggel ezzel nyitod a napot. A szellememből jött elő, elkezdtem mondani és utána jött az elő, hogy hol kell tartanom istentiszteleteket a közeljövőben.

Mit mutat ez nekünk? - Minden napon a megfelelő helyen leszel. Ott leszel, ahol kell. Jó, hogy ez így beteljesedik.

Álljunk fel és mondjuk együtt: – A mai nap Isten akarata beteljesedve az életemben, minden nap beteljesedik Isten akarata az életemben. Jézus nevében, az Ő dicsőségére! Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL