2008.09.09.

AZ ÜDVÖSSÉG

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2008. szeptember 07.
 

 

Dicsérjük az Urat! Áldjuk Őt! Nyelveken szólunk Istenhez! Megáldjuk Uram a pásztorainkat! Áldott legyen az Úr neve!

Akik nincsenek újjászületve Atyám, azok felett megtörjük az ördög erejét, és nem lophatja el az ördög az áldásokat, amiket Isten készített a számukra, egyenesen fognak járni Atyám az Igében, a Jézus nevében!

Sok gyümölcsöt fognak teremni Atyám a Te dicsőségedre. Hálát adunk neked Atyám, hogy örömödet kiárasztottad Atyám felettünk, Jézus nevében, az Úr áldottjai vagyunk, hogy itt lehetünk.

Olvasom a Bibliámat, és azt olvasom ott, hogy a tőlünk telhető legjobban áldjuk és szeressük a szomszédainkat és felebarátainkat. Áldjuk meg a szomszédainkat Jézus nevében!

Az evangelizációs alkalmak hatalmas áldásokkal működnek. Onnan is lehet ezt tudni többek között, hogy az ellenség is kihozta a csapatát, és hitetlenséget próbál ráárasztani ezekre a munkákra. Azonnal ott terem, hogy ellopja az Igét a szívekből, megvannak erre a küldöttei.

A héten Dániába megyünk, de az imakörök megtartásra kerülnek, nagyon koncentráltan kellene imádkozni egész héten.

Szeptember 20-án du. 4 órakor megint egy szombat napi imádságra várunk mindenkit. Nagyon jól alakulnak ezek a szombati imakörök, benépesülnek olyanokkal, akik szeretnek imádkozni.

Romániából jöttünk haza, hat evangelizációs alkalmakat tartottunk, különböző településeken.

Kiváló munkacsapat végzi ezt a munkát odakint, és el fognak hangozni ma figyelmeztetések a tanítás során, hogy miként kell figyelnünk azokra, akik újjászületnek.

Egy adományt fogunk ma gyűjteni, az Úr szólt hozzám, hogy ezt tegyük, kifizettük a gépek bérleti díját Izraelbe, viszont amit az elején nem pontosítottunk és kiderült, hogy két reptéren is illeték illeti ezeket a gépeket, a budapesti és az izraeli reptérről is.

Dupla illetéket kell fizetnünk. Az izraeli illeték harmada a budapestinek, kifizettük, átutaltuk a teljes összeget a két gépre, ez kb. 3.000 Ft-os fejenkénti díjat jelentett volna, de nem akarjuk ezt ráterhelni az utazókra, sokba került már az út eddig is nekik, és most egy jókedvű adománnyal fogjuk ezt kipótolni.

A pénzetek mindenképpen Izraelbe megy, egy fajta illeték, mindenképpen Izraelt támogatja.

A másik oldala pedig a dolognak, hogy egymásnak adunk, a szeretett testvéreinket támogatjuk ezzel.

A Bibliából mostanában a Jakab levelét és az I. Pétert olvastam

I. Péter 1/22

A gondolatainkat kell vizsgálnunk, ha az ember gonosz gondolatokat gondol, akkor gonoszul fog szólni is.

Szomorú dolog, amikor azt egy pásztortól hallom, hogy mondja az övéinek, hogy – ne járjon el egy másik pásztor alkalmaira, amikor ugyanaz az egyház pásztora az illető. Megtörténik.

Írja az Ige, hogy – tisztítsátok meg az atyafiúi szeretetre a szíveteket a Szellem által, hogy buzgón szeressétek egymást tiszta szívből.

/23/

Isten Igéje által születtünk újjá, Isten Igéjétől. Evangelizálunk és oly sok kereszténynek nincs róla elképzelése sem, hogy ez mit jelent. Sőt még nő prédikátort sem láttak életükben. Ez főleg a pünkösdi és a baptista körökre vonatkozik. Romániában sok ilyen keresztény van.

Adománygyűjtésre kerül sor.

Zsoltár 126-ban a foglyokról ír az Ige. Úgy tűnik az embernek, hogy az Úr szinte mindent rossz időben indít és végez. Nekem is úgy tűnik, hogy nem ez az idő, amikor adományt kellene gyűjteni. Esetleg mi így gondoljuk.

Zsoltárok 126/1-6

Erről beszélek, hogy amikor vetünk, akkor úgy érezzük, hogy nem ez az idő a vetésre és könnyhullatások között tesszük. - Éppen most adtam, miért adjak megint?

Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jön elő, kévéit emelve.     Ez a mi életünk! - A vetés!

Minden, amit teszünk az életünkben, minden egyes momentum egy mag. És erről egy jó megértést kell vennünk.

Ha viszálykodást vetünk, akkor viszálykodást fogunk aratni is, ha gyűlölködést vetünk, akkor gyűlölködést fogunk aratni is, ha viszont szeretetet vetünk, akkor szeretetet fogunk aratni is.

Ha barátságosak vagyunk, és barátságokat vetünk, akkor barátságokat fogunk aratni is. Ha kedvességet, szívességet vetünk, akkor ugyanezt fogjuk aratni is.

A Biblia tisztán mondja azt, hogy – amit vet az ember, azt fogja aratni is. Erről szól az életünk, így élünk mi is és így él mindenki. Mindenkinek így megy az élete a vetés-aratás szerint.

Tehát nem csak a vetés és az aratás részéről, ami az anyagi életünket határozza meg, nem csak arról beszélünk, - az biztos, hogy ha az ember semmit nem vet el, semmit nem fog aratni.

Hisszük, hogy a gyarapodás hozzánk jön, és a szegénység szelleme megtörik az életünk felett.

Valakit hallgattam a Tv-ben és felállnak nagy adakozással, azt mondja erre egy asszony, hogy neki nincs semmi, amit adjon, pár százezer forintról van szó, tehát pénzről beszélek, ami a kezdet az ottani adakozásnál. Én így kezdtem 32 évvel ezelőtt. 1000 dollár volt az én első vetésem.

Igen lehet, hogy nincs magod, amit vessél, de én imádkozom azért, hogy legyen mit vetned. Mert a Biblia tisztán mondja azt is, hogy az Úr magot ád a magvetőnek, és azt a magot el kell vetni, azt nem szabad megenni. És ha nem vagy magvető, ha nem akarsz magot vetni, akkor nem is lesz magod, amit elvess.

Isten nem csúfoltatik meg, Isten tudja. És ebben is el lehet kezdeni növekedni az évek során. Nem csak gyülekezeti adományokról van szó, életünk minden területére igaz ez. Ha valaki csak goromba, aki mindenkor csak veszekszik, viszálykodik és zúgolódik, akkor hamarosan észre fogja venni, hogy nincs egy barátja sem.

Mindenki rólad beszél és gondolkodsz, hogy mi bajuk van veled?

De a gyülekezetben ezt ki kellene tisztítani. Főleg akkor, ha egy pásztor teszi ezt. Hétfőn biztos nem fog örülni annak a telefonhívásnak, amit kap.

Ki tette őt ítélő bírává. Ki tett bárkit is ítélő bírává. Nincsenek ilyenek, mert ha te ítélsz, akkor megítéltetsz ugyanazzal a mértékkel.

Szeretnél látni ítélőket, akik az evangelizációs alkalmainkra jönnek?

Az utolsó sort üresen hagyjuk, mert oda ülnek az ítélők. Négyen megérkeztek a presbiterek közül és a kapuban várták az embereket visszafelé, fogok róla beszélni. Micsoda hitetlenség. Jó, ha ujjá vannak születve, bár ezt is megkérdőjelezem.

Hagin és baptista volt és gyülekezetbe járt szerdán és vasárnap délelőtt és délután is, és amikor meghalt, akkor a pokol felé tartott, háromszor került ugyanis a klinikai halál állapotába és kiabálta lefelé menet, hogy a gyülekezethez tartozom. De ez nem jelent semmit. Jézushoz kell tartozni.

Nincs olyan egyház, szekta, vagy gyülekezet, ami meg tudna tartani. Jézus tud megtartani!

És Péternek egy figyelmeztetése is, amit az előbb olvastunk, - jobban teszed, ha szereted az atyafiakat. És ezen is meg voltam próbálva, mert olyanoknak kellett adományt adnom, akiknek nem a szívem szerint adtam volna, mert olyan volt a viselkedésük, ami mindennek mondható, csak éppen nem barátoknak.

De az ő fizetésnapjuk is megérkezik. Az Úr megfizet mindenkinek, nem mindenkor jutalmak ezek. Viszálykodásban járni!

Ez drága mag, amit vetünk most az Úrnak, mert a rossz időben van, nem úgy érezzük, hogy ez a jó idő.

Még valamit mondok, nem aggódom az üzemanyag ár felett, nem érdekel a gáz üzemanyag ára, nem foglalkozom vele, mert az én Istenem ellát engem, gondot visel. Bizony költünk pénzt az üzemanyagra, mert az alkalmaink nagy távolságra vannak, de a fizetés is megérkezik, mert ha egy személy újjászületik, akkor már megérte az egész utat.

Ha az emberek tisztában lennének azzal, hogy milyen rossz a pokol, akkor maguk is örvendeznének az újjászületésnek. Az emberek úgy gondolják, hogy a pokol csak egy olyan gyűjtőhely, ahová egyszerre ledobják majd őket, és együtt lesznek, de nem így van, hanem el vannak különítve és gyűlöletes hely, nem az embernek lett teremtve a pokol. És azok a szörnyek, amik ott lent vannak, teljesen deformált külsővel rendelkeznek.

Az egyik pásztornak Isten adott egy példát, megengedte Isten, hogy egy éjszakai látásban megtapasztalja, hogy milyen lent lenni a pokolban. Harmadik, negyedik generációs pásztor, szülei, nagyszülei is pünkösdi pásztorok voltak.

Alászállt a pokolba, egy szobába két szörny volt és nagyon vadul és gorombán, szörnyen néztek ki, 3-4 méteresek voltak és teljesen deformáltak. Ezt a pásztort pedig igazán gyűlölték. Elsőként kiszakították a mellkasát. És megengedte Isten neki, hogy ő ezt érezhesse. Ilyen a pokol, ez a kezdet, különböző szintjei vannak.

És képzeld, ha Hitlerhez kerülsz közelbe, milyen hely lehet ott, az is egy hely. Nagyon komoly dolog ez és az emberek nem hiszik. Ez volt a Tv műsor gyakorlatilag, hogy egyik a másik után beszámolt a pokol élményeiről, megtapasztalásairól, hogy milyen rossz hely az.

Nekünk pedig mindannyiunknak kellene evangelizálnunk.

Ma is van egy csodálatos bizonyságunk, egy gyógyulásról, amit hamarosan meg fogtok hallani.

De először az atyafiaknak gyűjtünk adományt. Ez egy ajándék lesz Izraelnek, a gyülekezet számlájára fog menni ez a pénz, ahonnan átutaltuk ezt az összeget már. Ebből két-három áldást is fogunk meríteni, drága ajándék ez Istennek, mert ez egy szokatlan és váratlan mag.

Iskolakezdés után, nyaralás után vagyunk, mindenfelé kiadtuk a pénzünket, nagyon jó idő, hogy az Úrnak is adjunk.

Kérem azokat, jöjjenek elő, akik ebben az adománygyűjtésben segédkeznek.

Köszönjük Uram ezt az adományt, ezt a lehetőséget, hogy adhatunk az Úrnak a munkájára, adhatunk a testvéreknek, adhatunk Izraelnek, ez egy váratlan és igen értékes mag. És ebből az adakozásból a szegénység szelleme megtörik az életünk felett, megtörjük az aggodalmaskodást, ami a jövőnket illeti és egy békesség, egy öröm és egy megértés jön az életünkre a megváltás munkájáról. És a rabok szabaddá válnak Atyám a Jézus nevében!  Legyen áldott a vetésetek!

Köszönjük Istennek, egy bizonyságot fogtok hallani, Istennek a figyelme mostanában nagyon gyakran Románia felé irányul, ma pedig vendégeink vannak Romániából, pásztorunk is onnan érkezett és elmondja azt a csodálatos munkát, amit Isten végez ott általuk.

A bizonyság, amit hallani fogtok majd, arra fog titeket buzdítani, hogy ti is bátran imádkozzatok a betegeken, bátran tegyétek rájuk a kezeiteket.  A pásztor elmondja, hogy Romániából, Szatmárnémediből érkeztek és szolgálata egy másik településre terjed ki, és elmond egy csodálatos örömhírt, amit az Úr Jézus Krisztus tett egy testvérünkkel, aki 35 éves, vakon születettek a testvérével együtt. Három éve rendszeresen jár a helyi gyülekezetbe kb. egy hónapja kézrátételes imádság során az Úr Jézus megnyitotta a szemét! Dicsőség az Úrnak!

Egyébként mentős ez a pásztor és rengeteg beteggel van kapcsolatban.

Sanders pásztor kézrátétellel imádkozik a pásztor felett és elmondja, hogy a gyógyító kenet növekedni fog az élete felett és jeleket és csodákat fog Isten cselekedni általa nagy hatalommal. A világnak látni kell ilyen csodákat, és köszönjük Istennek az életedet, nagyon sok beteget gyógyítson meg Isten általad, - kívánjuk.

Isten a hűségeseket használja ilyen mértékben, akiket meg tud bízni az Ő kincseivel.

Ahogy a Jakab levelében mondja, hogy – mi a hit imáját mondjuk el, és az Úr felsegíti a beteget.

Jakab 5/15

Az Úr az, aki felsegíti a beteget. Hogy történik ez? - Elküldte az Ő Igéjét és meggyógyította őket. Jézus az élő Ige, aki testté lett és lakozott közöttünk és kezdetben vala az Ige, és az Ige vala Istennél, és minden Őáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. A hit is tőle származik, mert a hit Isten Igéjének a hallásából származik.

Abból az Igéből születtünk, mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Istennek Igéje által, mely él és megmarad örökké.

Tehát az Ige végzi el ezt a munkát, hogy újjászületünk. Az emberek fejében sokfajta elképzelés van, a keresztények fejében is. Én úgymond szerencsés helyzetben vagyok, mert olyan háttérből jöttem, ahol semmire nem tanítottak minket. Nem volt tévhitem semmilyen tekintetben.

Nem hitetlenek voltak, hanem egy akadémikus szinten közelítették Istent, amikor a keresztények viharos háborúkat folytatnak arról, hogy mit is mond az Ige, ezt vagy azt.

Már az a hír is eljutott hozzánk, hogy némely keresztények úgy vélekednek rólunk, hogy még a szekta szót sem tudjuk kiérdemelni, szektának sem nevezhető az egyházunk.

Megfosztottak minket ettől a titulustól, hogy – szekta.

Most, hogy Románia szerte járunk, találkozunk ezekkel a téves eszmékkel.

Egyedül egyféleképpen lehet újjászületni: - Isten Igéje által. És a gondolatainkat pedig meg kell változtatnunk ennek a fényében.

Itt vannak az elöljáró példák, - az én példám, Kenneth Copeland példája is Hagin példája is, mindannyian gyülekezetbe jártunk. Mindannyian hittünk Jézusban és mindannyian a szellemünkben elszakadva éltünk Istentől, ha meghaltunk volna, akkor a pokolba kerültünk volna.

Hangsúlyozom, hogy gyülekezetbe járók voltunk, megvallottuk a bűneinket, leírtuk, kidobtuk a papírkosárba.

Azért megyünk ma ismét végig ezen a tanításon, mert a mai naptól fogva, olasz nyelven is hallhatják a tanításainkat, tolmácsunk van olasz nyelven is.

Isten olyan tudással áldotta őt meg, hogy tolmács vizsgája is van. Hetek óta buzgón tanulmányozza a keresztény szavaknak a világát és elvállalta ezt a feladatot. Hamarosan hét nyelven megyünk ki a világba.

Nem akarjuk, hogy a fejünkben bármilyen kétség legyen az üdvösség felöl. Meg van a tanításnak a célja, mert nagyon sok evangélistánk van, nagyon sok evangelizációs munka folyik, és a mieinknek figyelni kell az alkalmak során, hogy mi zajlik a háttérben is. Mint már mondtam, négy diakónus tisztelt meg minket, hogy meglátogatta az alkalmunkat. Nem hisznek a gyógyulásban, és amikor a Szent Szellem keresztségre kerül sor, akkor el is tűnnek.

Az egyik kihúzódott a kijárathoz, majd visszasétált a kijárat kapujáig és mindenkit üdvözölt, aki elment az alkalomról, elmagyarázta nekik, hogy ez nem így működik. Vagyis hazugságot szólt nekik. Nem tudom, hogy honnan vette ezt a tévhitet, az ördög használta őt, anélkül hogy ő tudta volna. Azt írja az Ige, hogy az ördög azonnal ott terem, hogy kilopja az Igét a szívekből. Ezek az emberek csak épp, hogy beteljesedtek Szent Szellemmel.

János 14/16-17

Jézus szavai ezek.

És ez egy nagyméretű felekezet, ha érinted ezt a témakört, a Szent Szellem közösséget, abban a pillanatban az ajtón kívül találod magad. Látjátok, az igazság Szelleméről beszél, a világ be nem fogadhatja Őt, ez azt jelenti, hogy először újjá kell születni, hogy ne a világból való legyél, tehát az újjászületés az nem a Szent Szellem keresztséget jelenti.

És azt mondják, hogy amikor újjászülettél, akkor a Szent Szellem keresztség is megtörtént, de ez hazugság. A keresztényeknek egy nagyon nagy mértéke ilyen tévesen gondolkodik erről.

Úgy igaz, hogy ha újjászülettünk, akkor Istentől örök élet került a szellemünkbe. Az Apostolok 1/8 mondja, hogy - Vesztek erőt, miután a Szent Szellem eljön reátok és lesztek nékem tanúim.

Ahhoz, hogy az Evangéliumot hirdessük, ahhoz szükségünk van arra, hogy onnan felülről erőt vegyünk magunkra. Amikor a diakónusok ott ülnek általában a leghátsó sorban, és onnan kiabálják, hogy – ez nem így van! Nem hisznek a gyógyulásban sem, azt elhiszik, ami már éppen a szemük előtt megtörtént, de nem hirdetik.

Ez a felekezet az Egyesült Államokban pl. egy alapítványt hozott elő, ami azt a célt szolgálja, hogy Benny Hinn ellen menjen és harcoljon Benny Hinn munkája ellen. Ez pedig nem atyafiúi szeretet, ez démonikus munka.

A mieink csapatban azon munkálkodnak, hogy a környéken, ahol járnak, onnan behozzák az embereket az üdvösségre.

Újjászülessenek és megkeresztelkedjenek a Szent Szellemben és akkor az ördög küldöttei azonnal ott teremnek, hogy kilopják az Igét a szívekből.

Családon belüli példát mondok nektek: - a nővérem és a férje megkeresztelkedtek a Szent Szellemben 32 évvel ezelőtt és megjelent a diakónus azonnal, és azt mondta, hogy – nem, nem ez nem így van, ez nem igei. A gyógyulás az nem az Úrtól van, hiszen mi az Úrnak szenvedünk a betegségünkkel.

Tévesen hiszik ezt is, hogy – mi az Úrnak szenvedünk. Mintha az Úr nem szenvedte volna ezeket el értünk. Ő helyettünk és értünk szenvedett, hogy nekünk ne kelljen szenvedni.

Fel kell állnunk az ördöggel szemben és azokkal szemben is, akik egy téves agymosást kaptak és az ördög tévtanait hirdetik tele félelemmel és hitetlenséggel.

Az Igével kapcsolatban komolyan kell állnunk. Mert az Ige teremtett ujjá minket, tökéletesek vagyunk, tiszták vagyunk, az az új teremtés bennünk és képesek vagyunk befogadni a Szent Szellemet, hogy Istennek felkentjei és tanúbizonyságai lehessünk, hogy imádkozhassunk a vakért.

Megnézhetitek a fényképeket, amiket hozott bizonyságul József testvérünk.

Nagyon fontos alapterület tehát, amit ma szeretnénk feltárni. A pásztort pedig arra hívta el az Úr, hogy védelmezze meg a nyáját, az újonnan született bárányait. És ha jön a diakónus a nagy mellényével, hogy ez így nem jól van, akkor vedd tudomásul, hogy az egy hazugság. Ő így gondolkodik, ő így tanulta, őt így tanították. Haginnek is keresztül kellett, hogy menjen ezeken.

Nem hitt a gyógyulásban, nem hitt a nyelvekben, így tanították őt is. Így nőtt fel, én is az én gyülekezetemben így nőttem fel. Nem hitetlenség volt bennünk, hanem sötétség, tudatlanság volt bennünk.

Hogyan kell újonnan születni Isten Igéje által, megnézzük ezt a

Róma 10/9-10

/13/

Egy dolog biztos, Isten soha nem fogja megszegni az Igéjét. Ezért biztos lehetsz az üdvösségedben. Teljesen mindegy mit mond erről a felekezeted, a vallásod, vagy az ismerőseid, akkor is ujjá vagy születve, és az ördög a lábam alatt van, és legyőztem a világot. Mert a Nagyobb lakik bennem. Legyőztétek azokat, mondja a Biblia. És a harc pedig az elménkben fog folyni, gondolatokban, képekben, megrögzött gondolatmintákban. És erre a tanítássorra ma valószínűleg nem tudunk kitérni.

A képzeletvilágunknak és a benne kialakult képeknek, pl. nagy köze van a gyógyulásunkhoz. Én Krisztussal társ örökös lettem és ezt az igazságot mélyen a szívemben megalapoztam.

Amikor látom, hogy az ördög mit akar elvégezni, ez már szinte vicc számba megy.

     Róma 4/25

II.       Korinthus 5/17

Amikor újjászületünk, abban a szempillantásban ujjá lesz minden bennünk, amikor megkérjük Jézust, hogy legyen az életünk Ura. Utána megvallást kell tennünk róla, hogy – Jézus lett az életünk Ura.

Múlt héten beszélgettem egy román emberrel, aki Floridában él már több mint húsz éve és most hazalátogatott elmondta, hogy hiszi, hogy Jézus feltámadt a halálból. Nem akarta elfogadni, mint az élete Urát. Gazdag ember, minden jól megy az életében, nem akar változást, és nem fogadta el az Urat. Hisz benne, úgy tűnt nekem ez, mint Haginnak a sógora, aki szintén nem akarta elfogadni az Urat, amikor pedig mindez ingyen kegyelmi ajándék, és tudja a szívében, hogy feltámadt a halálból.

Ezért adta meg nekünk Isten a szabad akaratunkat, hogy a saját akaratunkból tegyük meg. Nem csak hinni kell Jézusban, hanem be is kell fogadni a szívünkbe. Szeretnénk, ha valaki üdvösségért jön, akkor be is fogadja az üdvösséget.

I.         Korinthus 15/3-4

Dicsérjük ezért az Urat!

És ezt kell megvallanunk az illetővel, mert szeretnénk, hogy be tudja fogadni az örök életet a szellemébe.  Ezt a fajta elgondolást el kell fogadni, nem szabad másként gondolkodni, így kell gondolkodni, és az embereket így kell elvezetni az üdvösségre.

Voltak pásztoraink, akik börtönökben szolgáltak és elmondták, hogy észrevették 24 óra leforgása alatt a változást azokban, akik elmondták az üdvösségi imát. Újra és újra megtapasztalták, hogy milyen hatalmas változáson megy át az illető.

Az előbb a magról beszéltem és szeretném itt megemlíteni, hogy a

Galata 3/16

Tehát egy magról beszél, amely az egész gyülekezet!

/29/

Isten feltámasztotta tehát Őt a halálból a mi megigazulásunkért. Remélem, látjátok, hogy hogyan működik ez.

Az elménkben tehát rögzíteni kell, hogy újjászülettünk, az Úr Jézus Krisztussal társ örökösök lettünk. És többek vagyunk, mint győztesek a Krisztusban. Azt jelenti, hogy teljesen mindegy hogy nézünk ki jelen pillanatban, tudod, hogy a dolgok jóra fordulnak és a győzelem a miénk.

Én győzni fogok, és sikerre megyek! És e fölött a helyzet felett teljes hatalmat veszek, - nem emberek felett, hanem helyzetek felett.

Tehát mindenben többek vagyunk, mint egyszerű győztesek, legyen az betegség, szegénység, érzelmi problémák, - több mint győztesek vagyunk benne. Bármi is legyen az, legyőzzük azokat!

Tehát ez egy elmebeli gondolkodásmód nemcsak az Ige idézése. Egy fajta gondolkodásmód ez.

Nem csak egy gondolat, hogy most ezt gondoltuk, hanem gondolkodásmóddá váljon, beitatódjon az elménkbe!

És ezt tudnunk kell az életünk során, hogy többek vagyunk a győzteseknél. Egy olyan belső meggyőződésnek kell, hogy legyen ez, hogy ezt semmi ne tudja megtörni.

Valaki azt mondja, hogy szektának sem minősülünk, ez sem érdekel, egyszerűen csak nevetek rajta.

Semmi nem fogja megváltoztatni azt, amit az Ige bennem elvégzett. Amikor a körülmények nem tűnnek olyan fényesnek és a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy azt elvártuk, minden a javamra válik ebben az életben!!!

Mindegy mennyi hibát követtem el az éltemben.

Itt vagyok és mondom nektek, hogy mindezeket Isten a javatokra fordítja az életetekben!

És ez egy gondolkodásmód kell, hogy legyen az életünkben.
Evangelizációs alkalmak során elnézem az embereket, hogy némelyik szörnyen néz ki, de az Úr mindegyikőjüket jóra fordítja.

Volt egy település, ahová a polgármester nem adott engedélyt, hogy evangelizáljunk.

Ezek általában olyan szegény emberek, hogy gyalog jönnek az alkalmakra.

Ezért gondoltuk, hogy nem a településen belül, hanem a határon kívül, az útkereszteződésnél fogjuk megtartani az alkalmat. És ott kezdtük el az összejövetelt. Nem volt ott senki. Mondtam, hogy szedjük fel a székeket, sátrakat, mire ezt a munkát elvégeztük, kijöttek a városkából. És amikor végeztünk velük, elmondtuk az üdvösségi imát, újjászülettek, jött egy másik csoport egy másik településről.

Az Úr mindig a javunkra fordítja a dolgokat. Ott is újjászülettek legalább 45-50-en.

Tehát az Úr mindig úgy fordítja, hogy az jó legyen. Ez nem azt jelenti, hogy úgy éljük az életünket, hogy egy nemtörődömség van felettünk, hanem úgy éljük, hogy egy bizodalmunk van az Úrban. És úgy gondolkodunk belül, hogy ez, ami zajlik, ez az én hasznomra, javamra fog válni, mert az Úr javamra fordítja, még akkor is, ha én rontottam el, én tévedtem ebben a dologban.

Tehát, még ha jó szándékkal is voltam, de nem úgy alakult, tévedtem, akkor is, Isten azt a javamra fogja fordítani. Tehát a végeredmény az jó lesz!!!

József testvérei, akik gonoszságból és irigységből kútba dobták őt, József mégis a fáraó palotájában kötött ki. Úgy állt hozzá, hogy – még ha börtönbe kerülök is, akkor is a király palotájában végzem. Bármit is tesznek velem, bármit tervelnek ellenem, akkor is meg fogok érkezni a végcélba, mert akik az Urat szeretik, azoknak minden a javukra válik.

Még két gondolati mintát szeretnék veletek átvenni.

Tehát gondolati mintákról van szó. Isten szeret engem, teljesen mindegy mi is zajlik az életemben. Ezt is le kell mélyen szögezni az elménkben, mindegy mi történne az életemben, Isten akkor is szeret engem.

Mondja mindenki: - Isten szeret engem.

Mindentől függetlenül, mindegy hogy hogyan érzem magam, mindegy hogy mit tettem, mindegy hogy kivel hol voltam és mit csináltam. Isten szeret engem. Isten szeret engem. Még ha kudarcot vallottam is, Isten akkor is szeret engem. És ez megváltoztatja az életvitelünket. Elkezdünk így gondolkodni, és ez az igazság e felől.

Az utolsó – ma valami jó történik majd velem.

Mondjuk: - ma valami jó fog történni velem.

Ez egy hozzáállás kell, hogy legyen, még akkor is, ha csak egy perc van hátra a napból, akkor is így kell gondolkodnom.

Valami jó történik ma velem. Ez a logika ellen szólhat, vagy az értelmünk, vagy az érzelmeink ellen szólhat, akkor is: - valami jó történik ma velem.

Ez a hozzáállás örömet, békességet fog hozni az életünkre. És azt az életet fogja eredményezni, amit Isten eredetileg szánt neked.

Nagyon sok döntést kell hoznunk az életünk során. Választanunk kell és egy dolog, amire mindig emlékezni kell: - Velem az életemben mindig csak jó dolgok történnek!

És a rossz dolgokat töröld az életedből. Ne engedd meg, hogy az ördög újra és újra felhozza azokat, ne engedd meg, hogy a Tv emlékeztessen azokra, ne engedd, hogy a politikusok emlékeztessenek azokra. És ne engedd, hogy a gyülekezetek emlékeztessenek azokra. Te úgy döntöttél, hogy csak a jó dolgokra emlékezel vissza.

És mit hoz ez az életedben? - Mint egy mag úgy fog működni. Elveted és jó dolgokat fog teremni az életedben.

Ma nincs idő erre, de a jövő héten el fogom magyarázni, hogy ez a gondolatminta hogyan terem gyümölcsöt az életünkben.

Meg fogjuk vizsgálni a jövő héten azt is, hogy mit tesz az életünkben az, amikor elkezdünk aggodalmaskodni.

Mert amit forgatunk a fejünkben, és amit látunk a képzeletvilágunkban azok fognak megtörténni velünk. Tehát nem aggodalmaskodni akarunk, hanem a jó dolgokat akarjuk, hogy megtörténjenek az életünkben.

Köszönjük ezt Istennek. A rossz gondolatokat kiböjtöltetem.

Mondja mindenki: A rossz dolgokat kiböjtöltetem. És most kezd el a héten.

Kiböjtöltetjük a rossz dolgokat, nem gondolunk rá, nem engedjük meg, hogy ezeken gondolkodjunk.

És a jó úton megyünk. A jó úton öröm van, békesség van, gyarapodás van ott. Az a jó út! A többire nem emlékszem, a rossz napokra és évekre nem emlékszem.

Tehát a gondolatmintáinkat és a gondolkodásmódunkat meg kell változtatni, és elő kell hozni a megvallásainkat. Így működik, ezeken kell gondolkodni, nem csak a megvallásainkat kell megtenni, sokszor megtesszük a napi megvallásainkat, és utána elkezdünk aggodalmaskodni.

Álljunk fel mindannyian:

Nagyon fontos, ami itt nekem le van írva, és ezt megtanuljuk, és megváltoztatja az életeteket. A gondolataink nagyon fontos része az életünknek.

Mondja mindenki: - Csak a jó dolgokra emlékezem. Az Úrra emlékezem, amit Ő tett értem, amit tett a szomszédomért, szeretem a felebarátomat, szeretem az Urat! És a jó dolgokra emlékezem, és csak jó dolgok jönnek az utamba. Ma valami jó történik majd velem. Valami jó történik velem, minden nap!  Mindennap! Ámen!

 

Dicsőség Istennek!                          Ámen!

 BÉKEVÁR FŐOLDAL