2013.04.11. 

SZAVAK

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2013. április 7.

 

Amiről ma beszélni fogok az, amikor a hallgatás ideje van, amikor nem kell szavakat szólni. De előtte van egy csodálatos kis jövevényünk. A legkisebb apróságot fogjuk az Úrnak ajánlani, aki az elmúlt hetekben jött a világra, jó egészségnek örvendve. Megköszönjük Istennek ezt az ajándékát. Örömmel és imádsággal támogatva tesszük meg ezt.

A harmadik Szabó Zoltán áll az Úr előtt, a nagypapa is, a fiai és a kicsike Szabó Zoltán. Elfogadjuk az Úr ajándékát, az anyaméh gyümölcse jutalom, nézzétek meg, hogy milyen csodálatos kisfiú lett. Az anyaméhben járt már itt a kicsi a gyülekezetben.

Megköszönjük Uram! Áldást kérünk a családra, bölcsességet kérünk Atyám, megértést a nevelésre. Megtörjük a betegségek erejét, az erőtlenségek erejét. A szolgáló szellemeket kérjük, hogy őrízék és óvják őt, minden balesetet megtörünk, az ördög minden megtévesztését megtiltjuk az élete felett. Isten kenetét kiárasszuk felette Atyám!

Hatalmas erejű angyalok őrizzék őt! Boldog kisfiú lesz, és Isten bölcsessége által az összes nyelvet beszélje, ahány nyelv csak létezik a közelében, minden nyelvet beszéljen. Hosszú út áll előtte, de könnyen fog tanulni. Az Úr megajándékozta őt, hisszük. Gratulálunk, és nagyon sok örömet, boldogságot kívánunk!

Már 21 éve járnak gyülekezetbe. A kisfiú édesapja az anyukának az ismerőseit hozta, akik meggyógyultak, és három év eltelte után az apuka is bejött. Az apuka öt nyelvet tanult és beszél, a kisbabának is ilyen nyelvtehetsége lesz. Áldást parancsolunk az életetekre, áldottak legyetek, boldogok legyetek és köszönjük Istennek! Ámen.

Bejelentésként elhangzik, hogy április 20-án, 13 órakor Siófokon találkozhatunk egy evangelizációs alkalmon az Ezüstpart Hotelben, és ezt követi majd egy nagykőrösi alkalom, május 4-én, 13 órakor, és május 1-én pedig egy összevont imakör lesz. Ózd környékén szeretnénk még majd munkálkodni, ahol találunk erre lehetőséget.

A jelenlévő és külföldi országokban dolgozóktól kérem, hogy legyetek figyelmesek a nyitott ajtókra azokban az országokban, ahol dolgoztok. Örülünk annak, hogy határainkon kívül kaptatok munkalehetőségeket, és ezek üdvösség ajtók is az Úrban, biztos vagyok benne.

A kegyelem impartálásoknak az idejét éljük. Kegyelmeket, képességeket ad az Úr nektek. Több nyelven megy ki ma is élőben a fordítás az interneten keresztül.

Zsidó 2,4.

4. Velük együtt tett bizonyságot arról az Isten, jelekkel meg csodákkal, sokféle erő megnyilvánulással, és a Szent Szellem ajándékainak szétosztásával az Ő akarata szerint.

E fejezet a zsidóknak íródik, a kegyelem vonalán ír itt az apostol nekik. És ahogy az Igét szól­ják, ott jelek és csodák következnek, az Úr megerősíti az Ő Igéjét, ha azt pontosan szólják. Tehát ugyanígy a mi esetünkben is ezek a gyógyulások megerősítésként jönnek. Jelekkel, és csodákkal tesz bizonyságot arról az Isten.

Ma a bal szemben lesz egy csodája Istennek, a bal szemből egy szürke hályog tűnik el, a „Szent Szellem műtétje” által. És az ajándékok szétosztása – írja itt pontosan az Ige –, az Ő saját akarata szerint.

Tegnap Kiskörösön jártunk, egy csodálatos összejövetel volt, és ahogy a tanúbizonyságok hangoztak el a mikrofonnál, aközben a tudás szava is jött a gerincben egy gyógyításra. Az Úr Labát Istvánné evangélistával is közölte ezt ugyanabban az időben. Az Úr azt jelezte nekem ezzel, hogy a tudás szavának az impartálása, ami ajándék elhelyezésként történt az ő szolgálatában, az növekedni fog, és ott-lakozóvá válik.

Az az evangélista, akinek a szolgálatában én újjászülettem, ő énekelt az Úrnak. Az egyik dalt a másik után hozta. Ahogy folyt az Úrnak imádata, nem mindig, de volt olyan, hogy „eltalálták” azt a dalt, amire különösen leszállt a kenet.

Van, amikor a dalokat inkább csak a sebességük szerint követjük, hogy gyors dalok, lassú dalok egymást váltják, és nem annyira a Szent Szellemet követjük, hogy Ő mit akar? Olyan dalokat énekelt, amelyeket Kathryn Kuhlmann is szeretett. Onnan tanulta meg ezeket a dalokat.

Benny Hinn is innen tanulta, ugyanezeket a dalokat énekelte. De ezeknek a daloknak a lényege, hogy a mennyből érkeztek. Vannak bizonyos dalok, amelyek közvetlenül a mennyből jöttek. Amikor a mennybe érkezünk majd fel, ott nem fogjuk másként végezni az Úr dicsére­tét, a dalokat.

Már tegnap is szóltam róla, most elmondom újra, hogy volt egy ember, Gary Woodnak hívták, aki 46 évvel ezelőtt elragadtatott a mennybe. Egy baleset történt vele, akkor 18 éves volt. Beleszaladt nagy sebességgel az előtte álló járműbe. Nem látta, hogy ott parkol egy kivilágítatlan autó és beleszaladt.

Annyira megsérült, hogy a fizikai halál állapota beállt, és a mennybe került. Úgy mondja a beszámolójában, hogy a „Hallelúja” utcába került. A másik meg azt mondta mellette, hogy „Dicsérem az Urat” utca. Azok a dalok, amelyeket itt éneklünk, és lehozzák Isten kenetét, azokat hallotta fent a mennyben.

Épphogy csak újjászületett előtte, 18 éves volt mindössze. És amikor a kapuhoz ért, elmondja, hogy kinyitottak egy könyvet az angyalok, volt egy angyal kívül, és volt egy angyal belül. A két angyal egymással kommunikált, és miután belenéztek a könyvbe, szólt az egyik angyal a másiknak, hogy beengedheted. Ugyanis a neve fel volt írva az Élet könyvében.

Úgy történik ez, hogy amikor megszületünk, akkor belekerül a nevünk az Élet könyvébe, és a későbbiekben kerülhet kitörlésre. Mózes is mondta ezt Istennek az egyik perlekedő imájában, hogy töröld ki az én nevemet az Élők könyvéből, hogy ne legyek élő előtted. A népnek a javára járt így közben az imában.

Ha belenézünk a Jelenések könyvébe… Azért nem hoztam sok jegyzetet ma magammal, mert szeretném a Szellemet pontosan követni. A mennyről szeretnék szólni néhány gondolat­ban majd, amit ebből a bizonyságból én is vettem. Sokkal bővebben számol be a mennyről, mint Jesse Duplantis tette annak idején.

Mert olyan helyekre jutott el a mennyben és olyan dolgokat látott, amiről azután pontosan beszámolt mindaddig, amíg az Úr azt nem mondta neki, hogy vissza kell menned a földre. Mert a nővére, aki szintén ott volt a balesetnél, de nem sérült annyira meg, imádkozott a testvére felett: nem engedem, hogy meghaljál, és a Jézus nevében követelem, hogy visszatérj a testedbe.

Egy órát volt halott a testvére, és amikor visszajött, [a szelleme] visszakerült a testébe, egy teljesen csonkolt testben találta magát. A gégéje teljesen megsérült, a hangképző szervek nem voltak megtalálhatók, felismerhetők a testében. Teljes csoda, hogy tud beszélni, ugyanis nincs hangképző szerve.

A fogait is mind elvesztette akkor ebben a balesetben, és viccelődik. Azt mondja, most olyan fogaim vannak, mint éjszaka a csillagos ég, akkor jönnek ki a fogaim, amikor éjszaka a csillagok. Súlyos plasztikai műtéteken kellett keresztülmennie, és kapcsok vannak az áll­kapcsában. Fémkapcsokkal van összerögzítve, ezer darabra tört kis csontjait rakták össze.

46 éve él azóta itt a földön, és nagyon sokszor tett már bizonyságot erről. Nem hiszem, hogy karizmatikus volt akkor, amikor ez történt vele. Csak újjászületett volt, és a mennybe került, és arról mondja el a beszámolót. Nagyon sok érdekes dolgot lehet hallani tőle.

Az egyik, ami nagyon különleges, amiről beszámol, hogy van fent egy helyiség a mennyben, és tele van az [emberi] testek alkatrészeivel, szerveivel. Testrészek, szervek, amiket az imáinkra onnan az angyalok lehoznak, és beültetik a testekbe. A testeket újítják meg vele.

Ő is imádkozik így, mert látta, hogy ez hogyan működik. Imádkozik új szervekért, ha például hiányzik egy szerv a testben, hogy az legyen újrateremtve. Azért beszélek erről, mert most, hogy a Szent Szellem impartálásainak az idejében vagyunk, a Szent Szellem fog ilyen ajándékokat adni.

Látta, amint az angyalok ezeket a szerveket lehozzák az imára, és utána vissza is viszik né­mely esetben. Mert az Úr ugyan megválaszolta az imáikat, de az embereknek nem volt elég hitük, hogy befogadják ezeket. Mert elvétették a szájukkal, és azt mondták, hogy hát én nem hiszem, hogy az Úr akarata, hogy engem meggyógyítson – és így elvesztették.

Tehát, ő így imádkozik. Fent megtanították arra, hogy miért történik ez [az eredmény­telenség]. Azért, mert az illető nem fogadja be az ajándékot. Azzal kezdi a tanításait, hogy amikor imádkoztam érted, akkor jelentsd ki, hogy elfogadtam azt.

Elfogadtam az új vesémet, elfogadtam a tüdőmet, befogadtam az új fogamat. És vannak olyan beszámolók, hogy a fogakba például tömés kerül. Nem mindig arannyal, de van, hogy arannyal történik a tömés, de tömésre kerülnek a fogak. És új fogak is születnek, és vadonatúj csontok.

Szigetszentmiklóson én is láttam ilyen csodát, ahol a törött csontról meg volt a röntgen­felvétel, és azután a begyógyult csontfelvételen nem volt nyoma a törésnek. Láttam olyan csodát, hogy három összeroppant csigolyát Isten kicserélt vadonatúj három csigolyára. Meg van a felvétel róla. Összezúzódtak ezek a csigolyák, használhatatlan állapotban voltak.

Tehát ilyenkor másként kell imádkozni, kérni kell ezeket a szerveket! Ugyanis, ha valami hi­ányzik a testből, akkor azt nem érdemes kérni, hogy gyógyítsa meg az Úr, akkor csodát kell kérni. Akkor az Atyát meg kell kérni Jézus nevében, hogy azt a szervhelyettesítő csodát végezze el.

Van, hogy kis csecsemők születnek bizonyos szervek nélkül. Már úgy születnek, hogy nincs az a szervük, és ilyenkor nem a normál állapotban van a testük. Tehát csodára van szükség. Azt a hiányzó szervet Istennek pótolnia kell, és itt a mi részünk, hogy elfogadjuk azt. Azt hiszem, hogy meg kellett volna jobban tanítanom nektek, hogy hogyan kell elfogadni.

Ha az ember idősebbé válik, akkor sem feltétlenül gyógyulásra van szüksége a testünknek. Akkor például megújulásra, a szervek megújulására van szükség. A testünknek meg kell újulnia. Ez szerepelt a jegyzeteimben is ma.

Lehet, hogy miközben éljük az életünket, olyan befolyás ér minket, hogy általában az ember 70 éves korára már megöregszik, és nem él tovább hetvenvalahánynál. Igen ám, csak az Írások 120 évet garantálnak!

És ahogy az ember ebben a világi gondolkodásban él, ahogy közeledik az a kor, a DNS úgy viselkedik. Elkezd lefelé hanyatlani minden. A testünkről van most szó. Az a jó hír, hogy van egy másik fajta DNS bennünk, a Szent Szellemtől való DNS program a sejtekre.

És itt van az, amiről ma nagyon röviden kellene tanítanom, hogy a szavak és a száj. Mikor kell szólni, és mikor kell hallgatni.

Amikor megtapasztaljuk ezt, hogy a DNS programunk lefelé vinne minket, akkor rá kell helyezni arra az Istentől való DNS programot, és az fel fog minket emelni oda, ahová az mondja, és az fog minket vinni és hordozni. Tehát át kell magunkat programozni egy másfajta DNS-re.

A mai napon szerettem volna szólni arról, hogy miként is vannak a szavak, de abból a megvilágításból, hogy mikor kell hallgatni, amikor semmit nem szabad kimondani abból, amit a bolondok mondanának ki abban a helyzetben.

Mert a bolondok szája állandóan jár ilyenkor, és rossz irányba jár. Ha az ember ilyenkor elcsendesedik, bezárja a száját, és nem szól semmit, akkor depressziós lesz – ez is biztos. Bárki, aki depresszióban szenved, megfigyelhető, hogy vannak olyan gondolatok, amin úgy gondolkodik, mint a régi időkben lemezjátszói.

Ezek a nagy bakelit lemezt játszották, és a tű beragadt egy sávba, és mindig ugyanazt az egy valamit játszotta. Beragadt a tű, és nem volt hajlandó csak azt az egy sávot játszani. Úgy hívtuk ezt, hogy „beragadt a tű”. Tehát, mindig ugyanazt lehetett hallani. Nem volt hajlandó tovább játszani.

Ha az ember egy ilyen állapotba kerül az elméjében, ha bármilyen okból is idejutna az ember – mert az ördög próbál minket ítéletek alá helyezni és kárhoztatni –, ezt a folyamatot meg tudod fordítani, és pont az ellenkezőjét vagy képes működtetni.

Az egyetemi társaimmal szoktam néha levelezni, és látom, hogy milyen magas szinten vitatkoznak arról, hogy van-e Isten, vagy nincs? Egyszer bedobtam egy Igét nekik, hogy – ki vagy te, hogy megítéled a te atyádfiát? Mert, ahogy egymást megítéljük, kárhozat alá kerülünk. Ez ott van a Bibliában is.

Az is ott van a Bibliában, hogy ne legyünk közösségben azokkal, akik svindlerek például, aki megkárosítja az atyjafiát. Tudod-e, hogy mit jelent az, hogy valaki svindlerkedik? Meg­mondom nektek, hogy mit jelent pontosan.

Most éppen Kiskörösön jártunk. Egy idősebb házaspárról hallottunk, aki akart vásárolni egy nagyobb hektárnyi földterületet, egy tanyát. Volt ügyvédjük és aláíratták velük az okmányokat, kifizették a pénzt és kiderült, hogy üres dokumentumot írtak alá, és másnak adták el a területet. Döbbenetes!

Ezt gondolom, hogy lehetett hallani a hírekben. Ezek a svindlerek, akik olyan helyzeteket teremtenek, hogy úgy kiszedik belőled a pénzt, hogy közben becsapnak. Tehát ezt jelenti a svindler. Biztos, hogy hallottátok ezt a szót. [Idegen Szavak Szótára: svindler = csaló, szélhámos]

Azt hiszem, hogy nem túl sokan vagytok, akikkel valamilyen formában valaha ne történt volna ilyen, hogy valaki rá akart benneteket venni egy ilyen dologra. És a Biblia erre hívja fel a figyelmet, hogy az olyan atyafiakkal, akik bent vannak a gyülekezetben, és svindlerek, ne legyetek közösségben!

Engem ezért igazságtalan apostolnak hívnak, mert esetekkel kellett foglalkoznom, és ilyeneket elküldeni. Ezért igazságtalannak hívnak engem. Azt hiszem, hogy nincs igazuk azért, mert a nyájat meg kell védelmeznünk és megoltalmaznunk ezektől az emberektől.

Nekünk nem a tolvajoknak meg a hazugoknak kellene lennünk, hanem a Krisztus követeinek kellene lennünk. Én az vagyok, és én nem hazudozok, és én nem károsítok meg senkit sem, az Úr Jézus Krisztust képviselem.

És nem mindenki mondhatja, hogy ő Krisztus követe. Lehet azzá válni, nézzük meg, mi kell ehhez. A mai napon hagyom, hogy ez kifolyjon, előfolyjon, majd rátérünk a könyvekre is.

2Korinthus 5,20.

20. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne miáltalunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.

Pál itt arról beszél, hogy mi, akik ezt végezzük, mi vagyunk Krisztus küldöttei. Isten küldött minket, és általunk kér benneteket maga Isten. Azoknak, akiknek írta, azokról nem mondja, hogy azok is Krisztusnak küldöttei lennének.

Hogyan képviselnéd Krisztust ebben a követségben, hogyha közben hazudozol, nem igaz a szó a szádban, és megtéveszted a másikat? És én az ilyen pásztorokat elküldöm, akiről kiderül, hogy svindlerek, mert az Úr nem akarja, hogy olyanok járjanak az Ő küldöttségében, akik pénzt csalnak ki a másik zsebéből.

Tudod-e, hogy ki a bolond? Aki soha nem zárja be a száját, nem halkul el. Az elmúlt héten láttam egy híres prédikátort. Egy jellemző dolog, ami igazán illik a bolondra, hogy nem akarja elrejteni a száját, soha nem fogja be a száját. Menj el a Facebookra, vagy a Twitterre…

Valaki próbálta megkeresni őt az interneten. Lemásolták a nevét, százával, ezrével. Bölcses­ség Központ volt a neve a szervezetnek. Próbáltam feljutni erre az oldalra így, úgy, amúgy, és amiket olvastam róla, az mind az a szenny, amit mások írtak róla. A bolondok írták ezrével.

Akkor gondoltam magamban, hogy akinek ilyen ellenzéke van, az tudja valójában, hogy hol a helye. Azt is hozzáfűztem magamban, hogy még Kenneth Haginnak sem volt ilyen óriási ellentábora.

Három-négy évre rá azután műholdas csatornája lett. Keresztény, angol nyelvű műholdas műsora van, és majdnem 24 órában minden csatornán látni őt. Felfelé ment, és ő az, aki ezt mondta. Csodálatos dolog.

Innen lehet megismerni őket, a bolondok nem rejtőzködnek el. Lehet látni őket az utcákon, lehet látni a mocskos szájukat, ahogy elátkozzák a másikat, ahogy káromkodnak. Találsz ilyen keresztényeket a Facebookon is, a Twitteren is, nem rejtőznek el a bolond­ságukkal, hanem kiteregetik azt. De ők nem Krisztus követségében járnak.

Akikről itt az Igében olvasunk, ők valóban Krisztusért járnak követségben. Ugye: mi Krisztusért járván követségben, mintha Isten kérne miáltalunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. És elmagyarázza a 21-es versben, hogy miért lehetséges ez.

2Korinthus 5,21. 19.

21. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává tétessünk Őbenne.

Vagyis mi kiengesztelődtünk az Úrral. Azt is írja a Biblia, hogy ne ítéljetek. Amit az emberek rosszul tesznek, tévesen, az általában a hústestből fakad. Az újjászületett szellem ugyanis megbékélt Istennel.

19.  Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek Igéjét.

Vagyis, Isten kiengesztelődött velünk, és Isten volt ez maga Krisztusban, aki elvégezte ezt. És azok a dolgok, amelyekkel foglalkoznunk kell, az nem az ördöggel van valójában. Tehát nem ez az elsőszámú pontja az igazságnak, amit mondok: hogyha ezt, meg azt teszed, akkor az ördögnek a területére kerülsz és hozzáférése lesz az életedhez. Nem így igaz igazán.

1Thesszalonika 4,6.

6. Hogy senki túl ne lépjen és meg ne károsítsa valamely dologban az ő atyjafiát: mert az Úr az, aki ítél mindezekben, amint előre megmondottuk néktek, és erről bizony­ságot tettünk. 

?Itt atyafiakról ír az Írás, nem azokról, akik kint a világban még elveszettek. Hanem itt belül a Krisztus Testében lévőkről szól, és itt van egy nagy kijelentés. Nem azt mondja, hogy az ördög károsította meg az ő atyjafiát! És utána azon panasz­kodnak, hogy miért nem tudnak gyarapodni a keresztények? Nagyon könnyen a végére lehet járni. Hogyan bántak az atyafiakkal, miként kezelték a helyzeteket.

Olyan világosan mondja az Ige, hogy onnan ismerik meg, hogy az Úr Jézus Krisztus tanítványai vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Időről-időre őszintén szólni kell erről, hogy mi is zajlik. A keresztény atyafiakról írja ezt, és pásztorokkal sokszor kellett így foglalkoznom.

És biztosíthatlak a felől, hogy az Úrnak a Szavát hallom meg, és azt mondom nektek, mert én a Krisztus követeként vagyok köztetek. És mindannyian ti, akik itt vagytok, így kellene legyetek. A világnak azt kellene meglátnia, hogy ti az Úr Jézus Krisztus képviseletében vagytok.

Mondja az Írás, hogy vessük le az ó ember cselekedeteit, és öltsük fel az új ember dolgait, mert belül teljesen tiszták vagyunk, pontosan olyanok, mint Jézus – ezt mondja. Vissza­kanyarodunk majd a mennyei beszámolóra, nagyon szeretek arról beszélni, mert miközben ezt hallgatjuk, érezzük, hogy mennyire jól vesszük ezt a szellemben.

Megbocsáttatott már nekünk. Mindenki a mennybe kerül [aki Krisztusban újjászületett]. Az egyetlen, aki nem kerül a mennybe, az az, aki visszautasítja az Úr Jézus Krisztust, mint Urát és Megváltóját.

Az 1Jánosban is mondja ezt, hogy van halálos bűn, de a János Evangéliumban, ami előtte ötven évvel leíratott, abban is ott van, hogy aki visszautasítja az Úr Jézust, mint az Ő Urát. Az az egyetlen bűn, ami miatt az ember elkárhozik.

Jézus elfoglalta a helyünket, a bűn helyét és kiengesztelte Istent. Ezért számomra nincs ítélet, csak bolondok vannak a gyülekezetekben. Ki tette őket ítélő bírává felettem? Saját magukat nevezték ki bíráknak és vezetőknek.

Isten pedig maga a Szeretet! Egy dolgot biztosan mondhatok neked, hogy az Úr szeret téged, pontosan úgy, ahogy vagy. És azokat is szereti, akiknek kárt okozol, akiknek hazudo­zol, akikkel svindlerkedsz, az atyafiakat. Nem a világról beszélek.

Hogyha a világban lévőkről beszélne az Írás… Róluk azt írta, hogy a világban lévőktől szakadjatok el, de nem olyan értelemben, hogy ne szolgáljunk feléjük, csak a dolgaikat hagy­juk el. Előjön most bennem az 1Jánosból egy Ige:

1János 2,28.

28. És most, fiacskáim, maradjatok Őbenne; hogy amikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az Ő eljövetelekor.

Vagyis Ő meg fog jelenni. Egy beszámolót hallgattam a tévében, a megpróbáltatások hét évéről folyt egy keresztény műsor. Volt köztük egy „briliáns” elme, aki azt vallotta, hogy a gyülekezetnek is át kell, hogy meneteljen a megpróbáltatás hét évén. És nagyon okos pontokat hozott, de nem lehetséges, hogy igaz, amit mond. A tévesztések az Úrnak a második eljövetele körül vannak. Azt fitogtatta, hogy tudja a Bibliáját.

Az elragadtatás itt van, ebben a versben: És most, fiacskáim, maradjatok Őbenne; hogy ami­kor megjelenik… Mi az Úr Jézus megjelenésére várunk, nem a második eljövetelére! Hogyan tud­nánk vele visszajönni, ha még el sem mentünk? Ugye részt kell vennünk a Bárány menyegzőjén.

Az elvégzett munkánkért az ítéleteinket, vagyis a jutalmainkat kell még, hogy megkapjuk. Koronákat kapunk például azért, hogy valakit üdvösségre vezettünk, vagy valakit behoztunk a gyülekezetbe. Ezekért koronákat kapunk. Tehát négy-öt dolog is van, amiért jutalmakat kaphatunk, négy-öt koronát is nyerhetünk. Ő tett minket igazzá. Folytatjuk az igesort az:

1János 3,1-3.

1. Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak nevez­tetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt.

Megmondom, hogy mi az, amik nem vagyunk. Mi már nem tanítványok vagyunk, a rabbik képeznek ki tanítványokat. A négy Evangéliumban olvasod a tanítványságot, legalább kétszázszor.

Az Apostolok cselekedeteiben harmincszor fordul elő, és úgy emlékszem, hogy a 23. fejezetben fordul elő utoljára a „tanítvány” szó. Az idős tanítványra használta ezt a szót. Mi már nem tanítványok vagyunk, úgy tekintünk magunkra, mint Isten fiaira.

Ezen kívül minden, amire szükségünk van, az bele lett programozva a szellemünkbe. Mindaz, hogy mire teremtett minket Isten, az Ő törvényei, mindez bennünk van. János azt is írja, hogy ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson benneteket. De azt is nézzük meg, hogy valójában hányan követik a Szellemet.

Ezért a tanítókat elhelyezte Isten, mint szolgálatokat a Krisztus Testében. És van egy kenet bennetek, amely megtanít az igazságra. De az Úr Jézus Krisztusnak nincsenek törvény-tanítói, és nincsenek átok­­-tanítói.

Pál azt mondja erre, hogy ez egy másik evangélium, és átkozott az ilyen, aki ezt teszi! Kétszer is mondja. Az egy másik evangélium, ami ott kint a világban hallható. Mi az igazi, az eredeti, a valós Evangéliumot szeretnénk hallani.

És Pál azt is leírja, hogy az én Evangéliumom szerint lesztek megítélve majd. És az Újszövetség kétharmadát ő írta le. A Páli kijelentés-evangélium után ötven évre rá írja János ezt a levelét. A Páli evangélium – akinek kérdése lenne efelől, az a kegyelem evangéliuma.

És a bűnnek az ereje a törvény. Tehát nem az a gyógymód, hogy a törvényt tanítjuk. Hogyan lehetne orvosolni a helyzetet, ami különben maga a kegyelem? Kálvin János kérdezte, hogy miként hozhatná a betegségre való gyógymód a betegséget? Miként hozhatná a kegyelem elő, más szóval, hogy bűnt kövessünk el, amikor a kegyelem a gyógyír a bűnre?

Tehát, ami félre lett téve az útból, az maga a bűn, nem a bűn megcselekedése. Mert a bűnt bármikor meg lehet cselekedni. Az ó ember eltűnt az életünkből, az meghalt, de a cselekedeteit megcselekedhetjük.

Tehát nem két ember lakozik bennünk, az ó ember és az újember! Nem! Az ó ember elmúlt, és az új ember bennünk él, az megszületett. Ezért mondja Pál, hogy vetkőzzétek le annak [ó embernek] cselekedeteit. Ezek cselekedetek, amiket el kell hagynunk ahhoz, ha Krisztus küldöttjévé akarsz lenni.

Írja itt a 3,1-ben, hogy mi Isten fiainak neveztetünk, nem tanítványoknak nevez már minket. A levelekben nem olvasol már oly mértékben a tanítványokról, mint Istennek fiairól.

2. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy amikor Ő megjelenik…

Itt van újra az elragadtatás ebben a versben. Amikor Ő megjelenik a hegycsúcs magas­ságában, a felhőknek a magasságában. A magas hegycsúcsok már a felhőkben végződnek. Tehát abban a magasságban fog megjelenni, a felhők szintjén, és akkor fogunk az Úrhoz ragadtatni, és Vele leszünk.

Amikor Jézus a mennybe felment, akkor foglyokat vitt magával. A negyvenedik napon elragadtatott ebben a felhőben. Ezek az ószövetségi szentek voltak. És ebben a felhőben fog visszatérni. A Paradicsomban lévőket, vagyis, akik Ábrahám ölében voltak, azokat vitte magával fel a mennybe akkor.

Ezek közül voltak azok, akik néhányan feltámadtak és járkáltak Jeruzsálem utcáin, amiről olvashatsz. Bizony, hogy némelyek ráébredhettek, hogy történt valami. Írja itt, hogy:

…hasonlókká leszünk Őhozzá; mert meg fogjuk Őt látni, amint van.

Pontosan olyanok vagyunk, mint Ő, és akkor fogjuk meglátni, hogy ez így van. Ő a teremtője a mi lényünknek. Nézd meg a 3-as verset, és ha csak ezen meditálsz, hogy ez vagyok én, akkor a depresszió el fog távozni tőled.

3. És akiben megvan ez a reménység Őiránta, az mind szent tisztaságot ölt magára, amiképpen Ő is tiszta.

 Tehát így lehet magunkat megtisztítani, a lelkünket, a gondolkodásunkat, az érzelmeinket, hogy így lássuk magunkat, hogy valóban királyokká és papokká tett minket az Ő Istenének. Nem áldozatai vagyunk egy helyzetnek, hanem a fej vagyunk, és a helyzetet uraljuk.

Tehát megtisztítjuk így magunkat. Nem a bűnök megvallása által, mert az a törvény alatt volt. A belső ember számára, nincs szükséged a bűnök megvallására, mert a belső ember újjászületett. Olvassuk az 1János 5,18-ban:

1János 5,18.

18. Tudjuk, hogy valaki Istentől született, nem vétkezik; hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt.

Vagyis a bűn nem tudja érinteni a szellemünket. És a szellemünkben a Szent Szellem lakik. Csak az a téves és rossz gondolkodásunk, ami bűzlik. A pünkösdi körökben előhozzák a törvényeiket általában a Zsidó levél 6. és 10. fejezetei alapján. Hogyha nem kell már a bűneidet megvallani, akkor mi az, amit tenned kell? Itt volt a példa rá.

Nézzük meg a Zsidó levél 10 fejezetét. Kikhez írja a levelét itt Pál? Nem a gyülekezetnek írja, hanem zsidóknak írja a levelét. Olyan zsidókhoz szól, akik visszakanyarodtak a templom áldozatokhoz. Ezért írja nekik, hogy el ne maradjunk az egybegyülekezésekről, mert így a szent vért megsértjük.

Zsidó 10,14. 10. 16-17.

14. Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.

A 10-es vers még erőteljesebben mondja ezt:

10. Amely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, a Jézus Krisztus tes­tének megáldozása által.

Nincs több áldozat, amelyet be kellene mutatni a bűnért. El van törölve a bűn. Ezért nem kell többé siránkozni, vagy bánkódni a bűnök miatt. Elmagyarázza, hogy mi az, amit tenni kell helyette.

16. Ez az a szövetség, melyet kötök velük ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjükbe írom be azokat,

Azt hiszem, olvastuk ezeket a régebbi tanításainkban Jeremiás könyvének 31. fejezetében és az Ezékiel 36-ban is. Mit kell tenni tehát ilyenkor, ha például az embernek van egy rossz szokása, és szeretne ettől a rossz szokásától megszabadulni?

17. Azután így szól: És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.

Tehát a bűnök, a törvényszegések és törvénytelenségek. Mit kell tennünk tehát? El kell kezdenünk azon elmélyedni, hogy mi az Úr kegyelmét fogadtuk el, és azzal vagyunk teljesek. Az ördögnek az összes munkája arról szól, hogy téged a bűn kárhoztatása alá tegyen. Mert akkor a hitetlenség lesz a következő lépés, mert a hited megkötöztetik, s jönnek a hitpróbák utána.

Elkezdtem ezt tenni, fent voltam a számítógépen, s ha valami rosszat tettem, azonnal meg kellett vallanom, és azután mentem tovább. De vannak dolgok, amiket nem lehet magunk erejéből megváltoztatni, csak a kegyelem képes rá.

Olyan meghívásunk van, hogy oda kell járulnunk a kegyelem királyi trónja elé, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk. Bátorsággal kell mennünk. Hogyan lehet a trón elé járulni? Vissza kell kanyarodnunk oda, hogy Isten fiaivá lettünk, és meg kell magunkat tisztítani, amiként Ő maga is tiszta.

A gondolatainkban kell megtisztítani magunkat a bűntől, hogy ne kárhoztassuk magunkat, és hogy tisztának lássuk magunkat, mint ahogy Ő is tiszta. Szeretnék visszatérni a mennyről szóló beszámolóhoz, de most következik a:

Róma 6,14.

14. Mert a bűn tirajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.

Azért nem vagyok a bűn hatalma és a törvény hatalma alatt, mert a kegyelem alatt vagyok. Mi a bűnnek az ereje? A törvény. A törvény soha egyetlen embert sem tudott megigazítani. Mire adta Isten a törvényt?

Ábrahám után ötszáz évvel adta azért, hogy Krisztushoz vezéreljen minket. Erre adta Isten a törvényt, hogy meglássuk, hogy szükségünk van egy Üdvözítőre, mert a magunk erejéből és képességeinkből nem vagyunk képesek üdvözülni.

Nem azért adatott a törvény és nem azt célozta a törvény, hogy minket szentté, vagy igazzá tegyen. Ezért kár is próbálkozni vele. Én Isten kegyelmét akarom az életemre, nem tudom, te hogy vagy vele, de én azt szeretném.

Arra is Isten kegyelme kell, hogy megadassék nekünk, hogy az Evangéliumot kivihessük a világba. És igenis fogunk trónolni és uralkodni a kegyelemnek a megsokasodása által, bővölködése által. Ezt a Róma 5,17 mondja.

Róma 5,17.

17.  … mennyivel inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelmet bőségében vették, és a megigazulás ajándékát megragadták.

Amikor fegyelmezést kapunk az Úr Jézus Krisztustól, Ő maga teszi, hogy megfegyelmez minket. Ti, akik az Úr Jézus Krisztus Testét üldözitek, nektek szól ez a vers!

Zsoltár 69,7.

7. Mert Teéretted viselek gyalázatot, és szégyen borítja az én orcámat.

?Amikor leszektáznak minket, kívánnák, hogy nekik legyen igazuk. Olyan időket élünk, hogy a megtévesztés itt a földön erőteljesebb, mint valaha. Az a törekvésünk, hogy az Evangéliumot elvigyük azoknak, akik elveszettek. Az emberek nem is hisznek az újjá­születés­ben, [esetenként] a hívők sem. Amikor én az országba jöttem huszonévvel ezelőtt, nem hittek a hívők az újjászületésben.

Ugyanis lehetséges az, hogy az embernek annyit mondanak valamit, míg a végén, egy agymosás által az illető azt elhiszi. Így vannak a hírekkel is, addig mondják nektek, hogy az a jó, míg el nem hiszitek. Egy agymosás áldozata lesztek. A nácik is ezt tették.

Meggyőztek mindenkit arról, hogy ezek a zsidók, ezek tehetnek mindenről. Láttam egy ilyen beszámolót 1938-ból, és világszerte végezték ezt az aknamunkát a zsidóság ellen. Mindenhol elhíresztelték, hogy a zsidók a problémák gyökere mindenben, és hogy nem tudnak kimenekedni Németországból.

Amiről akartam ma beszélni, röviden elmondom, hogy az az volt, hogy mikor kell elhallgatni. Ugyanis az élet és a halál a nyelv hatalmában van. Az ember nem engedheti meg magának, hogy állandóan csak egy helyben üljön, és gondolkodjon mindig ugyanazon, mert a gondolatainkat nem lehet gondolatokkal megváltoztatni.

Csak az Ige képes arra, hogy a gondolatainkat megváltoztassuk! Ha jön egy negatív gondolat, ami téged negatívan érint, és azt mondja neked, hogy te mindig ugyanott leszel, és veled soha nem lesz már másként ez, akkor elő kell venni az Igét, amit az Írás mond: az én szükségeim igenis betöltetnek dicsőségesen az Ő gazdagsága szerint!

És ezt a hitet, amikor kimondod, az, ami működik. És van hited erre, és a hitetlenség erejét kell megkötni az életedben. A legnagyobb hitgyilkos az a bűnkárhoztatás, ezért beszélek ennyit róla, hogy nem vagytok bűn alatt.

És visszakanyarodunk a mennyre, sok üzenet van ebben.

Egy másik pásztor is járt a mennyben, látott ott kacsákat, látott csirkéket. És ez is ott volt fent a mennyben, a gyermekek egy csoportját látta, akik egy oroszlánnal játszadoztak együtt. Maga az Úr Jézus is közöttük volt, és Ő is játszadozott velük. Azután megpillantott két gyermeket, akik felugrottak egy lónak a hátára és ellovagoltak. Mit mond ez nekünk?

Gary Wood elmondja, hogy William Branhamnak, aki világhírű volt, a halála előtt volt egy látomása. Látta a mennyben fent az öreg lovát és a kutyáját. A baptisták már előhozták azt a verset is a Zsoltárokból, hogy hol van, hol támogat az az Írásokban minket, hogy ezek az állatok, amiket szerettünk, fent vannak?

Tehát a szeretett házi állatkáink például ugyanígy fent vannak. Ha megtudnák azt a magyar népek, hogy a kutyájuk a mennyben várja őket, akkor azt hiszem, mindenki üdvözül­ne könnyedén. Mert azt hiszem, a kutyák nyűgözik le legjobban a magyar embert. Ahogy Zsuzsikának is meggyógyult a kutyája…

Én is úgy kezdtem a pályafutásomat a kutyával. Kimondták már, hogy menthetetlen a kutya, és úgy gyógyult meg, én nem láttam soha, hogy milyen rossz állapotban volt, de megvannak az orvosi jelentések róla. Tehát nem úgy kell elképzelni a mennyei életünket, hogy majd egy felhőcskén ülünk, és lógatjuk a lábunkat lefelé, és semmittevésben töltjük az időnket, mert nem így lesz.

Nagyon érdekes a beszámolónak az a része is, hogy bement az Élet folyójának a vizébe, és megfürdött. Lement a folyónak az aljára, ahol arany kövecskéket és gyémántokat gyűjtött össze, szabadon, amennyit akart.

Az is érdekes volt, hogy ebben a vízben tudott lélegezni is, míg a víz alatt volt, tehát nem a fulladozás érzése öntötte el, hanem tudott levegőt venni. Ez Isten folyója, ami élettel táplál minket, és ahogy megfürdünk benne, úgy a sérelmeink, a bántások, amire visszaemlékezünk, egyre inkább elhalványulnak és megtisztulunk a lelkünk sebeitől. Ez is csodálatos, hogy bármikor megfürödhetünk benne.

A mennyből akarunk ma áldásokat fogadni Istentől, és szerveket fogunk ma kérni Istentől, hogy abból a tárházból, onnan fentről, jöjjenek le a szükséges szervek. A mesterséges protéziseket, amiket beültettek, azokat is Isten tudja olyanná átvarázsolni, mintha eredeti lenne.

Ki az, aki a szemével küszködik, és hályog problémája van? Ma az Úr csodát tesz ott. A bal szemben ez nagyon erős. Úgy gyertek ki a gyógyító sorba, hogy elfogadjátok a csodákat, mert csodák bizony vannak.

Ma úgy jöttem, hogy kiöntöm a szívemet és ezt megtettem, hogy hadd jöjjön elő, aminek ott már nyomása volt, és ki kellett, hogy jöjjön. Hogy ami nyomta a szívemet, az előjöjjön, és pontról pontra végig vegyük ezt az Ige szerint.

Nem túl könnyű a dolga az embernek, ha tolmácsok állnak egy ilyen helyzet előtt, hogy azt sem tudják mi a következő mondat, de bőségesen ott van a kegyelem Istentől erre is.

Érdekes még a mennyről szóló beszámolónak az a része is, hogy a kis magzatok, akik idő előtt elvetélődnek – kéthetes magzati korban is történhet ilyen –, elmondják a beszámolók, hogy van a mennyben egy hely, ahová az angyalok ezeket a kicsi szellemeket viszik fel, és olyasmi, mintha sárból formálnák nekik a testüket.

Az egyik könyv, ami fent van a mennyben, az a Megemlékezések könyve. És egy könyv van, amit az angyalok ilyenkor kinyitnak, és kiolvassák, hogy a kicsi magzatnak milyen test formáltatott volna itt a földön, milyen testrészekkel, és miként kell a testét összerakni. Megformálják, testet formálnak nekik annak megfelelően, ami le van írva a könyvben az adott csecsemőről, hiszen itt a földön nem tudott kiformálódni a testük.

A fogantatásnál ugyanis a [emberi] szellem lejön a földre. Olyan pici fénye van a szellemüknek ilyen korban, amikor visszakerülnek a mennybe, mintha egy kis gyertya fénye lenne. Ezt a kicsi fényt viszik fel az angyalok a mennybe, ha elvetélnek.

Egy dolog biztos, a Biblia azt mondja, hogy sokasága van a népeknek a mennyben. Nagyon sokan vannak ott fent, akik elfogadták az Urat, sok különböző módon, mert az Evangélium kimegy.

Itt az idők végén, nagyon örvendezek, hogy részt vehetek ebben, és remélem te is részt akarsz benne venni. Hogy itt lehetsz, ez már ad az Úrnak egy lehetőséget az impartálásra, hogy a munkából kiadja a részedet.

A szeretetben-járásunk tudom, hogy erőteljesen meg van próbálva, ezért van néhány olyan ostoba dolog, amivel foglalkoznunk kell. De ha a szeretetben járunk, akkor fogják megismerni, hogy az Úr tanítványai vagytok.

És enyém a bosszúállás, mondja az Úr, és hagyd csak rám, majd én megfizetek. Az ördög nem érinthet minket. A mi foglalatosságaink az Úrral vannak, és atyafiak szerint számol el velünk, mert azok is vagyunk.

A bűn zsoldja a halál – ez nem ránk vonatkozik, mert mi szellemben újjászülettünk. A cselekedeteink alapján, tehát, hogy a bűn, mint főnév vagy cselekedet, másként foglalkozik vele a Biblia. Tehát az ó ember bűntermészete nem létezik már, csak az ó ember bűn­cselekedeteit lehet megcselekedni.

Milyen munkát végez az Úr ezek után rajtunk? Azon munkálkodik, hogy átformáljon minket, hogy a végeredmény olyan legyen, hogy pontosan úgy nézzünk ki, mint Jézus maga, amikor a megdicsőült testünket megkapjuk majd. Hallelúja!

Arra is akarlak emlékeztetni benneteket, hogy a katona akkor kap csak kitüntetést a háborúban, ha megmérettetett. Tehát ez az egyetlen út, hogy kitüntetést nyerhessen. Ugyanez a helyzet velünk, hívőkkel.

Ha megmérettettünk, nem test és vér ellen van a tusakodásunk, mert a tusakodásban megmérettetés van, és akkor kapjuk a kitüntetéseinket, és a győzelmeket nekünk adta már az Úr, mert Ő elvégezte ezt, megszerezte nekünk a győzelmet.

Hol kell, hogy legyen ez a Könyv [Biblia]? A szánkban és a szívünkben. A szívünkben és a szánkban. Tehát az Úr azt akarja, hogy ne azon a szörnyűséges gondolatokon gondolkodjunk, amiből depresszió lesz, hanem vegyük az Igét, és azt tegyük a szánkba, és azon gondolkodjunk.

Amikor én újjászülettem, és bementem a bibliaiskolába, minden, aminek lába volt, azt megkötöztem. Az Úrnak egy kicsit le kellett, hogy lassítson engem. Azt hittem, hogy a világot majd egy nap alatt megváltoztatom.

De bizonyság az, és az igazság, hogy változást tudunk eszközölni ebben a világban, mert megvan a hitünk rá, hogy előjöjjenek ezek a változások. És ne engedjük meg, hogy a hitetlenség, és a bűn kárhoztatása kötözzön meg minket, ahelyett, hogy mi kötöznénk meg az ellenséget.

Mindenki mondja erre azt, hogy: – Dicsérem az Urat! Ámen! Hallelúja! 

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL