2012.03.27. 

A SZAVAK EREJE 3.

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
      2012. március 18.

 

Az idők megváltoztak, nagy sötétség jön a földre és összezavartság, a világ teljes összezavartságban van. Még maga az ördög is összezavarodott. Nagy a sötétség. A népeknek a világosság kell, ki kell jönniük a világosságra. Az Úr Jézus Krisztus újjászületett Gyülekezetébe jöhetnek csak be. Az emberek soha előtte nem jöttek még így a világosságba. És mi hozzuk ezt a világosságot ki a világba és ezt a megértését. A világ elveszettségben van, a világnak nincs erről fogalma, hogy mi az, amivel szembesülniük kell, vagy mi az, amibe most lépnek be. Teljes és abszolút összezavarodottságban vannak, teljes sötétségben vannak. Az akadémikus elme nem képes megérteni.

Ugyanis nem hisznek Istenben, de lesz, hogy hisznek majd Istenben, mert az Úrhoz kell jönniük, mert Ő a világosság, és Ő a bölcsesség, és Ő az egyedüli jövő, nincs más út, hanem kizárólag az Úr Jézus Krisztus útja Ma Téged dicsőítünk ebben! Abban a Névben, amely minden név felett való, az a Név, amely felmagasztaltatott, és megdicsőült, az egyedüli Név. Nincs ugyanis más Név. Minden ráknak térdet kell hajtani Jézus Nevére, minden sötétségnek térdet kell hajtani a Jézus Nevére, az összezavarodottságnak térdet kell hajtania Jézus Nevére. Ő a világosság, és mi a világosságot tiszteljük a mai napon. Köszönjük Uram a Szent Szellemet és a megnyilvánulásait. Az Isten Szellemének megjelenését közöttünk, mozdul közöttünk.

Tudod, a Jelenések könyvében az Úr szólt az egyik gyülekezethez, azt írja, hogy én gazdag vagyok, és mégis szegény vagy, elveszett vagy, megtévesztett vagy és gyógyírt kell vásárolnod a szemedre. Szükség van, hogy a szemeid megnyíljanak. Lásd magadat, hogy képmutató vagy, és tanuld meg az Úr útjait, és gyere be Isten útjaira. Megtévesztett vagy. Az utolsó napok ezek, ez az időknek a vége, az utolsó idők, hogy a megtévesztéseidből végre kiszabadulj és felkelj, és megtiszteld az Úr Jézus Krisztust, és Isten dolgaiban végre előlépjél. A jó hír az Úr Jézus Krisztus Evangéliuma, az lesz a te jutalmad! Semmi kevesebb, mint maga az Úr lesz a te jutalmad. Dicsérjük az Urat!

Köszöntsétek a szomszédjaitokat. Áldott vagy ezen a helyen, az Úr jelenlétében. A pásztorkonferencián elfelejtettem azt jelezni a pásztoraimnak, hogy tökéletes időpont volt ez arra – a március 15-e – hogy változásokat eszközöljük, mert pontosan három és fél év van még hátra a szombatesztendőhöz képest. A megpróbáltatásokig három és fél év van. Pont a közép időben voltunk.

Azt is akartam még említeni, hogy a Galilea vízszintje növekszik, május 14-15-én, amikor újra megyünk, akkor fogjuk látni, hogy mennyire magasan van a vízszint. És ez a magas vízszint nagy eredmény ott. Két hónapig esett az eső egyfolytában.

Fogsz nagy ítéleteket látni ezekben az utolsó napokban, fogod látni, hogy az ég elzárja a csapadékot, érccé válik, és bizony, az Úrnak a dolga ez, hogy foglalkozik az ítéletekkel, mert mindenki elfeledkezett Őróla. Fognak bizony rá emlékezni.

Valamiről még szólni kell, ami igen izgalmas téma, tegnap az egyik testvérünket elütötte egy autó, és bevitte őt a mentő a kórházba, de ma itt van velünk, és elmondja, hogy mily hatalmasan cselekedett vele az Úr. Tegnap történt mindez vele. Kérünk az Úr Jézusnak egy bátor tapsot. Várnai Lászlóné Ibolya Békésszentandrásról elmondja az Úr csodálatos munkáját, ahogy megvédelmezte őt ebben a balesetben. Ezt követően még négy személy, akik felett imádkozott Jim Sanders itt az alkalom elején, elmondják bizonyságaikat a gyógyulásukat illetően.

Jim Sanders: most pedig megkötjük a viszálykodás szellemét, mert a viszálykodást nem engedjük meg a családjainkban, a gyülekezeteinkben, a világban sem. A világban való szellem, amely be akar szivárogni a gyülekezetbe, ellenállunk neki és elparancsoljuk a viszálykodás szellemét, baráti kötelékekre rátesszük a szent vér oltalmát, megtiltjuk ezeket a Jézus nevében, és megoldásokat szólítunk elő, kihajítjuk ezt a szellemet Jézus nevében, nem a szent házba való.

A múlt héten jött elő, hogy ez a szellem kopogtat, és hatalmat kellett vennünk felette, és mindenki legyen velem egy akaraton, és ha rajtakapjátok, hogy próbálkozik, akkor vegyetek a hatalmat felette.

Az Úr a szavakkal foglalkozik. Készítettem ugyan tanítást, de ma reggel az Úr változtatott ezen, és mondta, hogy a szavakról kell szólnom. Ahogy hallottuk Várnainé Ibolya bizonyságtevőnket, azért tudott ma eljönni, mert a szavaival kijelentette, hogy ma itt lesz. És a hite által a kenet képes volt elvezérelni őt ide, megsegítette abban, hogy el tudott jönni.

Tervezem, hogy folytatom a kegyelemről szóló tanítást, de amikor az Úr közbelép, akkor engedelmeskednem kell. Az Úr szeretné az Ő gyógyító erejét érvényesíteni az életünkben, és ez úgy megy, ha a szavainkkal helyet adunk ennek. Az ember kicsiben kezdi, és ha egyenként imádkozik mindenkiért, az időbe telik, de néhányatok bizonysága nagyon felemelő volt, és óriási gyógyító munkák folynak folyton-folyvást a Gyülekezeti Testben, az Úr végzi ezeket. Tovább vizsgáljuk a Bibliát és megnézzük a:

Példabeszédek 18/20 A férfi szájának hasznával elégedik meg az ő belseje; az ő beszédének jövedelmével lakik jól. 

21. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.

Férfinek a belseje az ő szájának a hasznával elégedik meg, és az ő beszédének jövedelmével lakik jól. Vagyis egy jövedelemről szól az Írás. Arról szól az Ige, hogy a szavaink valóságba jönnek. Gyakran nem hiszik ezt az emberek, hogy azok a szavak, amelyeket kimondanak…

Megkérdezhetnénk az embereket, hogy a kimondott szavaiknak hány százaléka jön valóságba? A szavaink fontosságának megértéséhez igen nagy szükség van arra, hogy megújítsuk az elménket, hogy elkezdjünk másként gondolkodni.

Fel kell fedezni az embernek azt, hogy a szavak többet jelentenek számunkra, minthogy csupán kommunikálunk egymással. Ha az ember felfedezi azt, hogy amiben hisz, azok a dolgok megtörténnek, akkor nagyobb kedvvel fogja kimondani azokat.

Néha gondolják az emberek, hogy amit gondolnak, azt nyugodtan ki is mondhatják. Párbeszédeiknek nagy többsége arról szól, hogy miként is érzik magukat, elmondják, hogy mit is szeretnének. Amiben hiszünk, az úgy történik meg, hogy azt ki is mondjuk.

Azt is fel kell fognunk, hogy az Úr nem csak azért szól hozzánk, hogy kifejezze önmagát. Nem csak azért küldi el az Igéjét, mert szeret beszélgetni. Amikor az egész földet sötétség borította, mit mondott Isten Mózes I. könyvében? Ó milyen nagy a sötétség odakint? Nem ezt mondta. Hanem kijelentette és parancsolta, hogy legyen világosság. Elküldte az Ő Igéjét, hogy megváltoztassa azt.

Egy igen vallásos zsidó barátommal beszélgettem, nem akartam vitába keveredni vele már csak azért sem, mert én nem olvasom a héber Igét, és ő azt állította, hogy ebben az Írásban Isten nem ezt mondja, de mivel ő ezt nem akarta így elfogadni, ezért az Úr adott egy másikat, ahol szintén ezt mondja.

Zsoltár 33/6 Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük.

A ’rúah’ héber szó – ez a lehelet, Istennek a Szelleme, lehelete. Az Ő Igéje Szellem és élet számunkra! Az én Igéim, amit én szólok néktek, az Szellem és élet – mondja Jézus! Ezért dicsérjük Őt. Megtudjuk Mózes I. könyvéből, hogy Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve. Megnézzük ezt…

Mózes I. 1/26 És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön és a földön csúszómászó mindenféle állatokon.

27. Teremté tehát az Isten az embert az Ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.

28. És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön csúszómászó mindenféle állatokon.

Akitől a hitet tanultam annak idején, ezt az igeverset pl. arra is felhasználja, hogy kimegy halászni. Ha te is voltál már ilyen helyzetben, ha az ember kimegy halászni, akkor ugye szeretne valamit fogni is? És azt mondja az Írás, hogy hajtsátok a földet birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain.

Volt, hogy én is elvittem a gyermekeimet pecázni pár alkalommal és ezzel a hatalommal annyi halat fogtunk, hogy szinte nem volt időnk levenni a horogról a halat, mert jött a következő és a következő. Amikor a sógorom szenvedélyből kimegy vadászni és halászni és semmit nem fog, megtanítottam erre, és a végén annyi halat fogott, hogy vissza kellett, hogy dobja őket ő is a vízbe.

Mi történik akkor, amikor hatalmat veszünk így a halak felett a vízben? Amikor bedobod a botot, akkor azt mondod, hogy Jézus Nevében hatalmat veszek feletted, és te erre ráharapsz. Ha most nem harapsz rá, akkor újra bedobom neked, és így pontosan meg lehet címezni, hogy mit akarunk.

Charles Capps volt, aki így fogta egyik halat a másik után. A vele lévő pásztortársa ezt megirigyelte, hogy ezt eltanulta tőle. Úgy dobta bele a csalétekkel a pecabotot, hogy erre pedig ráharapsz a Jézus Nevében. És mivel nem mondta, hogy halat akar fogni, egy nagy teknősbékát fogott. Ki kellett, hogy igazítsa őt Charles, mondta neki, hogy pontosan meg kell mondanod, hogy mit akarsz fogni.

Látjátok, a szavainkat többre is használhatjuk annál, mint hogy egyszerűen csak kifejezzük magunkat, és a szavaink többről szólnak, mint, hogy egyszerűen csak kommunikálunk egymással. A szavainkat használhatjuk arra, hogy megváltoztassunk dolgokat. Visszalapozunk a:

Példabeszédek 18/21 Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.

El kell magadat határozni, hogy fogod hinni, ami ide le van írva, vagy sem. Van, aki azzal válaszolhat, hogy ha minden szavamat állandóan figyelnem kell, akkor az megkötésbe helyez engem. Ha úgy mondod ki, akkor úgy lesz.

De azt is mondhatod, hogy ez engem szabaddá tesz, és ezek a szavak így szabaddá tesznek majd téged. Ha ez így van, akkor számít-e valamit, hogy mit mondunk ki? Mennyire számít? Az élet és a halál – az Írások szerint! Mit jelent ez? Amit szeretsz beszélni, szólni, annak fogod enni a gyümölcsét.

Mi az, amiről a szegény emberek általában beszélnek? Hogy mennyire tönkrementek, hogy mennyire szegények, mennyire nincs semmijük, és csak a szükségeikről szólnak állandóan, azokról a dolgokról, amelyekre nem képesek. Továbbá, hogy mennyire nem elegendő az, amijük van.

Mi az, amit kapnak ezután? Mi az, amit az életükben tapasztalnak? A szegény emberek általában csak a nehéz időkről beszélnek, hogy mily nehezen mennek a dolgok, és milyen magasak az árak. És XY is elvesztette az állását, és annyira rossz a helyzet most, és még rosszabbá válik. Szeretnek erről beszélni. Mit fognak enni utána?

A lányommal Emileket küldözgetünk egymásnak, így vagyunk kapcsolatban. Tanításokat, bizonyságokat, különböző osztálytársaimtól kapok egy-két anyagot, van benne vegyesen ez is, az is.

A lányom küldött nekem egy anyagot a televízióból egy híres prédikátorról. Az egész anyagot lemásolta. Visszaküldtem neki és azt írtam, hogy nem hallgatok meg ilyesmit, mindegy ki az illető. Hogy kinek a testvérét ölték meg. Miért prédikál erről? Nem engedem meg, hogy az ilyen belém kerüljön, és a rossz híreket nem hallgatom meg. Nem hallgatom meg az emberek baleseteit. Azért hallgattam meg Várnainé Ibolyát, mert ő hittel jött ki belőle.

Mondtam mindig is, hogy a 91-es Zsoltárral utazni a legjobb. Egy barátommal történt, hogy eltört a csuklója, ő egy pásztor. Ők ott tanítványaim voltak, és használták a hitüket. Bibliaiskola végzett is volt, és nagyon megtanulta a hitet, meggyógyult a törött csuklója. Mondtam, hogy ez nagyon jó, de mi az, ami még ennél is jobb? Ha nem is törik el a csuklód. Ezért valljuk meg mindig a 91-es Zsoltárt, mert sokkal jobb, ha nem is történnek meg velünk ezek a balesetek.

Az Igének be kell kerülni a szívünkbe, és az angyalok is, az ördög is tudomásul veszi, hogy az ott él a szívedbe, és hallja a megvallásaidat. A Bibliaiskolában is ezt tanították. A gyógyulás az csodálatos dolog, de ha soha meg sem betegszik az ember, az még jobb. Ezért teszünk megvallásokat és megkötjük az ördögöt. Megújítjuk a gondolkodásmódunkat, és a látásainkat, hogy miről gondolkodunk. Ezért, nem hallgatom meg a balesetekről szóló beszámolókat.

Mondtam a lányomnak, hogy bárki legyen is az – akár Benny Hinn is, de nem róla volt most szó – nem hallgatom meg az ilyen beszámolókat, hogy milyen rossz történt a testvérével. Ugyanilyen híres volt az illető különben. Megoltalmazom magam ezektől.

Példabeszédek 4/20 Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet.

21. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben.

22. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség.

Arról int minket az Ige, hogy ne az legyen a szánkban, amit mi gondolunk arról a helyzetről, vagy amit hallottunk, vagy amit esetleg tanítottak nekünk, hanem az Ige, Jézus, az élő Ige legyen a szánkban, amit az Ige ír arról.

23. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.

Vagyis meg kell védelmezned magad a félelmektől, mert az ördög maga a félelem, és minden gondolatunkat alá kell vetni az igei engedelmességnek. Ezért, habár szeretek filmeket nézni, az Úr nem engedi meg, hogy akármilyen filmet nézzek, mert utána azon gondolkodom folyton-folyvást, hogy ott mit láttam. Gyermekkoromban nagyon szerettem a filmeket, ezért jobb is, ha nem is ülök oda, hogy megnézzek egy filmet.

Sok prédikátor van, aki megengedi magának, hogy megnézzen ilyen és olyan filmeket, de én nem engedhetem meg magamnak, mert úgy beleélem magam, mintha én lennék az a színész, akivel történik. Mindig a hős akartam lenni, én akartam lenni a főnök és a hős. Kezembe veszem a dolgok irányítását és kiigazítom, hogy így legyen, és úgy legyen, és itt bejön a képzeletvilág.

A képzelőerőnk nagyon fontos dolog, mert amit az ember lát maga előtt, azt fogja megtenni. Tudni kell azt, hogy mindenki azt fogja megtenni, amit lát maga előtt, hogy azt megteszi. Így vagyunk teremtve. Egyetemi éveimben hallottam, hogy a gyermekeknek nagyon jó az, ha unatkoznak, mert ilyenkor rá vannak kényszerítve arra, hogy a képzeletvilágukat használják.

Amikor a szülők látják, hogy a gyermek engedetlenkedik, akkor büntetésből beküldik őket a szobájukba. Manapság, ha beküldik a gyermeket a szobájába, feltalálja magát, mert előveszi a számítógépet, a számítógépes játékokat, vagy ezt, azt az interneten, amit akar. Olyan, mint ha a mennybe küldenéd fel őket. A mi időnkben nem voltak ilyenek, és így büntetésszámba ment a szobában ülni. A szüleim azzal jutalmaztak meg engem, hogy jól kifenekeltek. Kicsit másként bántak velem, mint a többiekkel. Tehát, ha az ember egy kicsit unatkozik, az jó neki.

A Zsoltár 46/10 mondja, hogy Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Ha az ember magában ül egész nap, az félelmetessé tud válni. Ijesztő! Se a rádió nem szólal meg, sem a tv, sem a számítógép, sem iphone nem megy. Az emberek nem szeretnek ilyen csöndben lenni. Az első, hogy bekapcsolják a rádiót vagy a zenét, valaminek menni kell. Valami háttérzenének lenni kell, mert még a végén meghallanád a szellemedet, hogy szól hozzád, és milliárdos lehetnél egy ilyen ötlettel, ami onnan jön fel.

Ausztráliában tette ezt valaki, a hét egy napját rendszeresen a székében töltötte, nagyon szeretem ezt én is. Én ugyanis vidéken nőttem fel, a traktoron ültem és szántottam, amikor a rádiók kora volt. Akkor még a rádiót hallgattuk, más nem volt, és akármi volt a rádióban hallgattuk, de sokszor nem is figyeltünk oda, csak ment a rádió. És ha 12 órát megy így a rádió, a traktoron ülsz egymagadban, a képzeleted pedig működik. Mozgásban van.

Ez az egyik probléma a most élő emberrel, hogy az elméje annyira zajos, és nem veszi magának a fáradtságot, hogy elcsendesedjen. Pedig így lehetne ötleteket, elképzeléseket kapni, a saját szellemedből jönnek fel ezek. Mert bennünk teremtő képességek vannak, képesek vagyunk teremteni, feltalálni dolgokat.

Amikor Ausztráliába mentem az egyik államba, olyan volt, mintha a sötét középkorba mentem volna vissza. Nem voltak pl. körgyűrűk, nem voltak négysávos utak, egy út ment keresztül a város közepén. Amikor Sydneyben leszálltam, akkor tíz órás utam volt, minden egyes lámpánál meg kellett állni, mert nem voltak kiépítve az utak még.

Mielőtt eljöttem, 11 évre rá, Dél-Ausztráliából jött egy prédikátor fel hozzánk, és mondta, hogy micsoda útépítés folyt itt? Mintha Amerikában lennék, mondta. Kérdeztem, hogy tényleg? Ezeket be kell imádkozni, valóságba imádkozni, meg kell ezeket teremteni. Ki teszi ezt? Mi magunk. A világ nem fogja megtenni.

És ott jön a gyarapodás, az Úr Jézus Krisztus valós Gyülekezeti Testétől. Nekik van meg a hatalmuk, nekik van meg ez a teremtő képességük, meg van rá a szellemi képességük, és akkor ezek valóságba jönnek. Ott olyan nagymértékű volt a gyarapodás, hogy egy hónap alatt 87 biliárd dollár lett befektetve. Mit mondott erre a Munkáspárt? Hogy már nem tudjuk a dolgokat kézben tartani. A Szent Szellem tartotta ugyanis kézbe a dolgokat.

Ha Ő kezdi az áldásokat ránk árasztani, olyan mértékű áldások jönnek, hogy az ember nem képes a nullákat sem számolni. De ha bedobozoljuk Őt, akkor lesz sötétség, nem jut az ember előbbre, és a pusztulásnak az útjára jut az ember. Mindez benned van, onnan kell, hogy előjöjjön. Isten van benned, Ő teremtette mindezeket, és még mindig teremt, és még mindig terjeszkedik ez a világ, amit Ő szólított elő.

Egy napon ezt el fogja égetni. Amikor Illés áldozatot mutatott be, és tüzet szólított le, nem csak hogy az áldozatot, hanem még a vizet is felemésztette a tűz, a fát is, amely rajta volt és a követ is felemésztette a tűz. Ez a koszos, mocskos föld tűz által lesz megemésztve.

Ezer év millennium lesz, és azután teremti újra Isten a földet. Abban az eredeti ékességében, dicsőségében és tökéletességében, ahogy eredetileg is volt. Mert Mózes I. könyvében az 1. fejezet 1-es és 2-es versek között óriási különbség van. Időszakadék van a két vers között, én pedig az újrateremtésről beszélek.

Főleg azért vagyunk most itt, hogy elkapjuk az ördögöt. És, hogy megismerjük a Jézus Krisztusunkat, a zsidó Messiásunkat. Ő a világ alapítása óta ki volt jelölve arra, hogy Isten áldozati Báránynak adja, és megöli a Fiát.

A tv-ben, az újságokban és a hírek világában mindig csak a halált találod, belemegy az elmédbe, és beléd ivódik. Tehát, amikor ebben a világban él az ember, akkor eggyel több oka van arra, hogy a növekedést szólja! És a szellemben való imádság, mondom nektek, általa – az utóbbi időben, amikor így imádkoztam – tanultam. Mert amikor az ember néhány óra után egy áttörésben részesül, akkor az elménkbe, onnan a mélyről feljönnek dolgok. Otthon teszem ezt. Ilyenkor egy kis borítékra írom fel, hogy miket mond a Szellem. Sok minden jön ilyenkor fel, ugyanis a szellemünket arra képezzük ki, hogy amikor lépni kell, van, mikor gyorsasággal kell azt megtenni.

A következő lépés az lesz, hogy a női mosdót fogjuk itt egy kicsit kicsinosítani itt a földszinten. Ezt is gyorsan fogjuk megtenni, az imában jött elő, a Szent Szellem mondta, miközben szellemben imádkoztam. Ez egy szolgálat felétek.

A bölcsesség a szellemünkből jön elő, miközben imádkozunk, fellebeg a felszínre, feljön. Az üzletember, a vállalkozó, ugyanígy, ha szellemben imádkozna, pontosan tudná, hogy mit kell, hogy tegyen a vállalkozásában.

Amikor én így imádkoztam 4-5 órát szellemben, és előjött, hogy az Opel kisbuszomat küldjem ki Texasba júliusban. Csak ennyi volt, semmi más. Rá egy hétre, megint, ahogy imádkozom, jött megint egy város Dl-Rio Texasban. Megint csak ennyi, semmi több, nem mondott többet az Úr. Így vezet minket a Szellem, lépésről-lépésre, darabonként.

Ebből a két szóból teljesen megértettem, hogy mit akar az Úr. Egy csapat fog kimenni innen, hogy evangelizáljon, és indulunk onnan Mexikóba októberben, vagy egy kicsit később. Nyáron ott nagyon nagy a forróság. Ott csak télen lehet evangelizálni.

Ha te is imádkozol így a szellemben, akkor te is ugyanígy fogsz kapni dolgokat. Milyen jó az, ha az ember ezeket így megkapja, vagy egy utca címet. Mint Ananiás, hogy megkapta, hogy melyik utcába kell, hogy menjen, és ahogy engedelmes volt, jött a következő kijelentés, hogy mit tegyen. A szellemednek kell aktív állapotba kerülni ahhoz, hogy ez működjön és az elmédet pedig le kell csendesíteni. Nincs annál jobb időtöltés, mint egy kényelmes fotelban ülni egész nap, és ezen meditálni.

A Bibliaiskolában voltam, szombatnapokon mondtam, hogy ma nekem mindenképpen tanulnom kell. Mindig éjszakánként dolgoztam a vasúton, és mondtam, hogy a szombati napomat arra szánom, hogy tanulok. Elővettem a Bibliámat, beültem abba a székbe, elmentem a Lukács Evangéliumhoz, elolvastam az első verset, és tizenkét órára rá mentem a második versre. Tehát, nagyon haladós volt. Az ember kiképezheti magát szellemben, nagyon fontos, mert így lehet gyarapodni.

A megpróbáltatások és a tesztek, lehet az ember ilyenkor lusta, mondhatja a lusta szavakat is, mindenki kimondhatja úgy, ahogy van. A bűnös János is képes arra, hogy úgy mondja ki, ahogy van. Vagy elénekelheted azokat a dolgokat is, amelyeket a bűnös János énekel odakint, vagy pedig a szavaidat át tudod tenni a hit birodalmába, hogy munkálkodjanak a számodra: Szavak menjetek és munkálkodjatok a számomra! Az én életem jobbra fordul!

Akármelyik irányba gyakorlod, mindkét irányba működik. Ha te nem fogod működtetni, akkor az útszélen fogsz kikötni, de jobbra is tudod fordítani. Akkor is ezt kell kimondani, amikor fogalmad nincs arra, hogy hogyan változhatnának jobbra a dolgok.

Az Úrnak arra van szüksége, hogy végre találjon valakit, aki egyetért az Ő Igéjével, és úgy szól, ahogy az Ige írja, és nem ellentétesen beszél. Győzteseknél is többek vagyunk! Hallelúja! És mindenre képesek vagyunk a Krisztusban, aki minket megerősít. Minden lehetséges annak, aki hisz!

Mi történik akkor, ha [hitben] kijelented, hogy neked minden szükséged be van töltve? Be lesz töltve minden szükséged. Csak azt mondd, amit Ő mond, annyira egyszerű ez! Mondják: nem tudom, hogy hogyan fogok boldogulni. Ezt nem találom sehol a Bibliában, ilyen nincs sehol leírva ott, hogy nem fogsz boldogulni.

Csak azt mondd, amit Ő mond! Annyira egyszerű ez! Az Ő sebeivel meggyógyultam, az elmém megújult, a fiatalságom megújult! Amikor az ember egyre idősebb lesz, akkor jobb lesz, ha a szád szavait rábírod arra, hogy jó irányba haladjon.

Sokan gondolják, hogy ilyenkor helyénvaló, ha úgy mondják, ahogy van, és az ördög nagyon szereti ezeket a [romboló] szavakat, amikor a korod múlásával beleegyezel és mondod, hogy: Hát, ahogy az idő múlik felettem, ez meg ez meg ez jön…

És ezeket a panaszokat a szavaid még rosszabbra váltják majd. Ahogy idősebb leszel, biztos, hogy lesznek tünetek. Ilyenkor van ott az ideje, hogy a szádat és a szavaidat munkába állítsd a javadra.

Nem beleegyezni kell a helyzeteidbe, hanem meg kell változtatni azokat a helyzeteket. Arra teremtett téged Isten, hogy bármit újjá tudsz tenni. A szomszédodat fel tudod újítani. Vagy az egész nemzetet újra tudod keretezni, újjá tudsz tenni bármit, mert a halál és az élet a te szád hatalmában van. A nyelvünknek a hatalmában van.

Olyan könnyű azt kimondani, hogy a következő napok sokkal jobbak lesznek, mint az elmúlt napok. Van egy külső ember és van egy belső ember. Ugyan a külső ember az napról napra megromol, ahogy írva van, de a belső az megújul.

Ezért mi szellemben egyre erősebbek leszünk, és egy erővé válunk. Ezért ki lehet jelenteni, hogy az Úr erejével előre megyek. Nem az én erőmmel, az Ő erejével! Erős vagyok az Úrban! Mondja mindenki: Erős vagyok az Úrban! És legyél boldog, és örvendezzél.

Emlékszem Ausztráliában egyszer jött egy óriási testépítő, ráadásul szőke volt. Izom hegyén-hátán. Úgy tűnt, hogy ő a földnek a királya. De ahogy ránéztem, azonnal kijelentettem, hogy a Nagyobb lakik bennem, és belül nagyobb vagyok. Úgy, hogy így kell neked is beszélned, és így kell neked is hinned.

A Biblia erőt ad neked arra, hogy az egész tested állapotát megváltoztasd! A Biblia erőt ad neked arra, hogy az elmédet megmunkáld. Vagyis nem szabad azt mondani, hogy nem tudok tisztán gondolkodni. A válasz mindig az orrunk alatt, egy kicsivel lejjebb keresendő. Mi az? Krisztus elméje az enyém.

Isten soha nem zavarodott még össze. És nekem is józan eszem van, és az erőnek és józanságnak szelleme van bennem, és Krisztus elméje mindent az emlékezetembe hoz. Ki ne mondd, hogy hogyan érzed magad. A szavaidat állítsd munkába! És mondja a:

Példabeszédek 6/2 Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogattattál a te szádnak beszédeivel.

Vagyis a te saját szádból kijövő beszédeknek a foglya lettél. Mit közöl itt az igevers? Ne legyél kezes senkiért. Ne legyél kezes senki adóságáért, ott írja. Nagyon sokan bajba kerültek ezért. Ha nem írtad alá, csak a szavadat adtad, ugyanúgy bajba vagy. Addig le se feküdjél, amíg meg nem egyezel, amíg vissza nem adod, amivel tartozol.

5. Szabadítsd ki magad, mint a zerge a vadász kezéből, és mint a madár a madarásznak kezéből.

Vagyis kell kérned, hogy azt elengedjék. Megoldást kell keresni. Nem szeretem az adóság helyzeteket, de hiszem, hogy Isten csodáival minden helyzetből ki tudtok keveredni majd.

Meg fogom tanítani nektek itt a végén az üdvösséget. Azért teszem ezt, mivel ezek a tanítások az internet világába kimennek. Hinned kell a saját szavaid erejében, és abban, hogy képes vagy a másikat üdvösségre vezetni. És ezt kell gyakorolnod, és addig gyakorolnod, míg a végén tökéletesen tudod végezni ezt a szolgálatot, és mivel a tolmácsaim segítségével több nyelven hallható a:

Korinthus I. 15/3 Mert azt adtam ellőtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint;

4. És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az Írások szerint;

Róma 4/25 Aki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.

János 20/30 Sok más jelt is tett ugyan Jézus az Ő tanítványai előtt, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben;

31. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy ezt hívén, életetek legyen az Ő nevében.

Azért írattak ezek meg, hogy higgyétek, hogy Jézus az Istennek Fia, Jézus, a Krisztus. Utána a Róma levél 10. fejezetében találjuk meg a szavaink erejét. A 9-10-es versben egy szellemi alaptörvényben tanítja ezt.

Róma 10/9 Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és a szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból üdvözülsz.

10. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.

Hallelúja! A száddal megvallod az Úr Jézust.

13. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.

Mi történik, amikor ezt megtesszük? Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Az örök élet kerül a szellemedbe. Vagyis saját magadat újra teremtetted a szavaiddal. Újonnan születtél. A saját üdvösségedet szólítottad elő létezésbe. A saját megszabadításodat szóltad. Ez a szó szerepel ott a 10-es Igében. A 'szódzó' szó szerepel a görögben, ami azt jelenti, hogy megszabadultál, védettséget jelent, gyógyulást, üdvösséget. Dicsőség Istennek!

Addig, amíg az ember meg nem vallja a hitét Jézusban, addig nincs újjászületve. Tegyük ezt meg, most együtt, és úgy, hogy a hitünkről egy közös megvallást teszünk, ahogy a Biblia tanítja. Ezt hívjuk az üdvösség imájának. Így szól az imánk.

Álljunk fel, és imádkozzunk: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az én Gyógyítóm. Jézus Te vagy az én Uram, Jézus Te vagy az én Megváltóm, Jézus Te vagy az én Gyógyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban, az Ő szent vére megtisztított minden bűntől örökkön örökké. Ámen.

Mindenki, aki ennek a gyülekezetnek a tagja, képesnek kell lennie arra, hogy ha elveszettel találkozik, és annak nyitott a szíve az Úr Jézus felé, képes legyen ezt az imát elmondani vele. Ki kell ennek folyni a szellemedből, hogy Isten tudjon használni erre.

És Isten fog is használni téged, ha ez ott van a szellemedben, és hagyod, hogy ez előjöjjön. Mert mi azért vagyunk itt a hivatalban, hogy téged felkészítsünk a szolgálatra. Mondja mindenki, hogy: Igenis, képes vagyok erre. Hozzátok az elveszetteket az útjaimra angyalok. Hallelúja!

Óriási a gyógyító kenet, ki lehet jönni és elvenni a gyógyulásotokat az Úrtól. Dicsőség Istennek! Ámen!

 

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL