2009.09.15.

VÉDELEM ÉS OLTALOM 2.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2009. szeptember 06.

 

Köszönjük Atyám az Úr Jézust! Köszönjük a csodatévő erők munkáit a Szent Szellemed által. Magasztaljuk az Úr Jézus Krisztust a csodatévő erők ajándékával, a gyógyítások ajándékával, a hit ajándékával, a Szent Szellem valamennyi ajándékával. A Szent Szellem hatalmas munkájával van közöttünk. Köszönjük a gyógyulást a szívben. Gyógyulj meg most azonnal, fogadd el a gyógyulásodat, most ott a helyeden, ahol vagy, fogadd be a gyógyulásodat, Jézus nevében. Az Internet világában, a televízió hallgatóságában fogadjuk el a gyógyulásokat. A szemekben, a fülekben gyógyulások vannak, hatalmas munkája Istennek a Szellem mozdulásai. Köszönjük Atyám Jézus nevében. A jobb térdben gyógyulás van.

A hit imájának elmondása következik a zsebkendők felett, teljes hittel. Öleljétek meg a szomszédotokat. Prédikátor 11 fejezetére lapozunk, adományt szeretnénk gyűjteni az Úrnak. Nem túl gyakran tettük ezt mostanában, de az Úr most azt mondja, hogy itt van ennek az ideje.  

Ha valaki először van, ne vegye ezt kötelezőnek, ez egy magvetés akkor, ha van hitünk hozzá, mert elvárjuk azt, hogy vissza is jöjjön hozzánk. A világ úgy adakozik, hogy odadobja, és úgy tekint rá, mintha az egy elveszett pénz lenne. De ez nem egy elveszett pénz, hanem megnyomottat, túlcsordultat, színig teltet adnak vissza. Ha elvetjük a babmagot, akkor nem egy babszemet fogunk aratni. Nagyon régen ismerem ezt az igazságot.

Prédikátorok 11/1 Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap múlva megtalálod azt.

Harminchárom éve élem ezt az életet.

Romániában pénteken, két helyen is tartottunk evangelizációs utcai összejövetelt. A Szellemet kell követni. Az ember nem tudja előre, hogy az milyen lesz. Általában az Úr a tudás szaván keresztül megmutatja, hogy melyik területeken lesz a gyógyulás. Ahogy az utca embere jött és beállt a sorba, mindegyik meggyógyult. A vak szemeken, a süket füleken keresztül a csodák csodája történt. Nagy tömegek gyógyultak meg.

Mit mond az Írás? - Az Úrnak a dicsősége jelent meg! A keresztények ismerik az Úr jelenlétét, hiszen ha mi keresztények összejövünk, magunkkal hozzuk az Úr jelenlétét. De ezek a gyógyulások, amiket ott láttunk, az Úr dicsőségének a megnyilvánulása volt, ahogy magyaráztam is ezt tegnap a pásztoroknak. Isten a gyógyító jókedvében van. És gondoltam magamban, hogy még több alkalmat kellett volna, hogy tartsak egy ilyenfajta kenetben, de az ember nem tudja ezt előre.

Ahogy tegnap az adományt gyűjtöttük, úgy gondoltam, hogy tovább is adom rögtön. És ezt tanítja itt az Ige, hogy ami hozzád jön, vesd a víz színére, nem tudod, mikor jön vissza.

/3/ Mikor a sűrű fellegek megtelnek, esőt adnak a földre, és ha leesik a fa délre vagy északra, amely helyre leesik, a fa ott marad.

Óriási bölcsesség!

/4/ Aki a szelet nézi, nem vet az, és aki sűrű fellegre néz, nem arat.

Vagyis aki a helyzetére tekint, az időre tekint, hogy ez nem alkalmas idő. Én földműveléssel foglalkoztam és megtanultam azt a farmer életem során, hogy amikor az ember esőt vár, előtte kell elvetni a magot. Ha az ember esőt kap, ha már esik, nem megy ki a földekre. Ez óriási bölcsesség.

/6/ Reggel vesd el a te magodat és este se pihentesd kezedet, mert nem tudod melyik jobb, ez-é vagy amaz, vagy mind a kettő jó lesz egyaránt.

Néha egy kismennyiségű vetés is óriási aratást tud hozni, hiszen Isten az, aki megsokasítja a magunkat. Tegnap azon kaptam magam, ahogy az emberek az adományokat hozták. Gondolkodtam magamban, hogy ez nem egy túl nagy adomány. És rajta kaptam magam, hogy ez nem jó gondolat. Azonnal meg kellett térnem belőle azért, mert Isten úgy tekint rá, hogy azt az elvetett magot Ő megsokasítja. És nagy valószínűséggel azt a mennyiséget hozták, amit az Úr mutatott nekik. Tehát nem a mennyiségen van a hangsúly, hanem azon a magon, amit elvetsz, azt hittel tedd, mert soha nem tudod, hogy mit hoz. Olajkutakat is találhatunk még a föld alatt.

Zakariás 8/12 Mert a vetés békességes lészen, a szőlőtő megadja gyümölcsét, a föld is megadja termését, az egek is megadják harmatjukat, és örökössé teszem mindezeken e nép maradékát.

Szeretnénk, ha ez a mag ilyen gyarapodó lenne. Minden egyes mag, amit elvetettek a gyülekezetekben mindenhol. Meg akarjuk törni ezzel a maggal a szükség és a hiány szellemét. Az ország, ahol éltem, ott volt olyan idő, hogy nagyon nagy szárazság volt. Mint agronómus végeztem és tanulmányoztam a mezőgazdaság különböző tudományait.

Az egyik egyetemi társammal találkoztam az egyetem után, és nagyon kiöltözött. Egy olyan száraz területről jött, ahol szinte soha nem volt eső. De nagyon boldognak tűnt. A legszárazabb poros földbe vetette be a magot és nagyon tökéletesen jött rá az eső, és nagyon jó termés lett belőle. Szárazságba vetett.

Miután az emberek visszajönnek a nyaralásból, nincs sok költendő pénzük a zsebükben, és akkor mondja az Úr, hogy: – Na, most vessetek! Az Úr mindig így teszi. És megnézzük, hogy miért:

Példabeszédek 3/9-10 Tiszteld az Urat a te vagyonodból, a te egész jövedelmed zsengéjéből. Eképpen megtelnek a te csűreid bőséggel, és musttal áradnak el sajtód vályúi.

Miért mondja, hogy tiszteld az Urat? - Mert Ő az, aki téged gyarapít, nem a képességeink, tehetségeink miatt. Minden, amink van, Istentől kaptuk. Ha gyarapodni akarsz, akkor tudd meg, hogy az csak Istenen keresztül lehetséges, ezért Őt meg kell tisztelnünk. (Előszólítja Jim Sanders a segítőket az adománygyűjtéshez.)

Ha valaki először van ma itt, szeretnénk, ha tudná, hogy hisszük a gyarapodást, hisszük a gyógyulást és Isten végzi mindezt. Elmondjuk a hit imáját és az Úr az, aki felsegíti a beteget. Nekünk a hit imáját kell elmondanunk, Isten Igéjén cselekedvén. Nincs más erő Őrajta kívül. Az Úr Jézus Krisztusban van ez az erő. De lehet, hogy ma ez valakinek egy új megértést hoz, hogy Őbenne van a gyarapodásunk is. Ő vitte el a betegségeinket, Ő hordozta el a fájdalmainkat és Ő vált szegénnyé azért, hogy mi gazdaggá lehessünk.

Köszönjük Úr Jézus, köszönjük a mai adományt, minden egyes elvetett magot. Megtörjük felette az ördögnek az erejét, a tervét, a szükség, a hiány szellemét, és megparancsoljuk a szolgáló angyaloknak, hogy hozzák be bőségesen a sokszorosát. Megrázottat, megnyomottat, színig teltet, túlcsordultat hozzanak vissza. A pénz hozzánk jön most, Jézus nevében. Huszonnégy órában a pénz hozzánk jön most. Megtörjük a szegénység szellemét, megtörjük a hiány szellemét, megtörjük a várakozás szellemét. Nem várunk tovább ördög, elveszed a kezed a pénzünkről Jézus nevében!   Ámen! Hallelúja!

Óriási dolog ez az evangelizációs hadjárat az utcákon. Kaptunk egy 50 fős sátrat is hozzá. Ami igazán jó ebben az evangelizációs munkában, hogy az embert százával állják körbe a nézők. Mintha egy cirkuszban lenne, úgy érzi magát. És folytonosan lehet hallani a bizonyságokat, azoktól, akik meggyógyultak. Van, aki még ennek ellenére sem érti meg. Valaki pedig elmegy ennek ellenére mellette, meghal, és a pokolba kerül. Gondolkodik közben rajta, hogy ő maga milyen nagy. Isten mindent elvégez a maga erejében, kihoz minket ebből az ostobaságból.

A mai napon a 91-es Zsoltárban fogunk sokat időzni és az angyalokról fogunk beszélni. Mert az angyalok azok rendelkezésünkre állnak, szolgálatra állnak. Egy angyal attól a pillanattól fogva, ahogy megszülettünk, adatik és őriz benneteket, ma is itt van veletek az angyalotok. Veletek együtt jött be a helyiségbe. Isten Igéjét jelek és csodák követik. Ha valaki először van közöttünk, ezt tudnia kell.

Zsoltár 4/8 Békességben fekszem le és legott elalszom, mert Te Uram egyedül adsz nekem bátorságos lakozást.

Timótheus II. 3/1 Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be.

Zsoltár 91/1 Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugszik az.

Ez nem egy titokzatos hely nekünk. Lehet, hogy a kívülvalóknak igen. Egy másik fordítás azt mondja, hogy a Mindenhatónak az árnyékában! Egy napon rátérünk arra a tanításra is, hogy miként lehet hosszú életet élni.

Példaként mondom nektek, hogy a drága Sándor bácsink, aki a második világháborút végig élte, és túlélte, fiatal 88 éves közöttünk. És egyben az Egyházunknak a könyvelője, és könyvvizsgálója. A német oldalon, a német fronton volt a háború során és különböző trükkökkel a magyar zsidókat mentették le azokról a bizonyos vonatokról.

Ti mindazok, akik adakoztok Izraelnek… Most is adtunk egy nagy ajándékot nekik. Majdnem kétmillió forintot, és a gyümölcs visszajön hozzátok! Van már ott két gyülekezetünk, és dolgunk van még ott. Ez a pénz most a süket-némák családjait segítette ott. Egy autóra gondoltam, mint első adományt, de nem az lett belőle. Szétosztották a pénzt szegény közösségeknek. El lett ajándékozva a szükségben lévőknek ez a pénz. Nem tudták az iskolák költségeit fizetni a családok.

Az Úrnak a könyörületessége itt van, érzitek-e? És az Úr dicsősége is jelen van az evangelizációs alkalmakon. Ezt kiterjesztjük minden evangélistánk, minden alkalma felett. A gyülekezetek felett, jelek és csodák sokasága, az Úr dicsőségének felhője legyen jelen. Így lehet a gyarapodást meglátni.

Hogyan lehet átok alá kerülni? Úgy ha valaki antiszemita lesz, az átkot hoz. Mert Isten megáldja azokat, akik áldják Izraelt, és átkozza azokat, akik átkozzák Izraelt. A Biblia írja ezt.

Mi nem akadémikus keresztények vagyunk, ez azt jelenti, hogy nem az akadémikus szintű tudást keressük a Bibliából. Az Igét cselekedjük, az Ige alapján élünk. Nem úgy, hogy engedelmeskedünk az Igének, mert ha így fogalmaznám, hogy engedelmeskednem kell az Igének, akkor úgy áll, hogy az Ige kívül van tőlem. És az Igének nem lehet a parancsolatok szerint engedelmeskedni, ezt bebizonyította Jézus.

 Mi másként vagyunk a világban. Mi az Igétől születtünk, és mi éljük az Igét. Ez teljesen más felfogásmód. Az Ószövetségben, ha áldást akart egy szövetségbeli zsidó állampolgár, akkor engedelmeskednie kellett a törvénynek, mert az volt a feltétel az áldások beteljesedéséhez. De mi Újszövetségiek vagyunk. Mi Isten Igéjétől születtünk és éljük Isten Igéjét. Ha nem éljük Isten Igéjét, azt írja rólunk az Írás, akkor nem cselekedjük az igazságot. Tehát nem sötétségben vagyunk, és nem bűnben élünk, hanem cselekedjük az igazságot. Ezt írja rólunk az Írás, és nagy a különbség, teljesen mást jelent.

Nagyon kevés keresztény érti ezt így, de mi az Igét cselekedjük, megéljük, használjuk a mindennapjainkban. A saját életünkben és mások életére is kiterjesztjük és erre adatott a Szent Szellem. Az Ószövetségben nem volt meg bennük a Szent Szellem, mert az Ószövetségben nem voltak újonnan születve. Mi újonnan születettek vagyunk, nekünk ezért van egy Újszövetségünk, egy hatalmasabb szövetségünk. Nem kell megtartanom azokat az ostoba törvényeket, amelyeket más keresztények rendelnek nekem. Nem kell megtartanom ezeket. Én élem az Igét, élem ezt az életet, megcselekszem az Igét.

A szeretet parancsolata sem parancsolat nekem, hanem kiöntetett a szívembe a szeretet és azt élem. Ezek az izraeliek Isten Szellemétől születtek meg, a Messiásban hisznek, abban a Messiásban, aki már eljött. És a szeretet túl nagy a szívükben arra, hogy ezt a pénzt maguknak tartogassák. Egy jobb magot csináltak belőle, ők is elvetették. Mi meg áldottak lettünk.

Elfecsérelt erőfeszítések, amikor a múltban játszadozunk. A múlt az ördögnek a játszótere. Istennek egy új élete van bennem, és én azt szándékozom, hogy az igazságot megcselekszem.

Hogy az Úr védelme és oltalma hogyan működik az életemben, el tudom mondani nektek. Az Úr átvitt engem egyik helyről a másikra természetfeletti módon, a 91-es Zsoltár természetfeletti módon működik az életemben. Azért, mert én azt mondom az Úrnak!

A /2/ versnek titka ez a 91-es Zsoltárban. Ez a mi részünk, amit meg kell tennünk, hogy kimondjuk: Én oltalmam-váram Istenem, Őbenne bízom! Ez az én részem a védelem megvalósításában. Istennek is meg van a saját része. Mi nem vagyunk képesek elvégezni az Ő részét, és Ő sem fogja helyettünk megtenni a mi részünket. Az, hogy mi megcselekedjük-e a mi részünket, az befolyásolja Istent, hogy Ő megcselekedheti-e az Ő részét!

Keresztények egy olyan vallást szeretnének maguknak, hogy semmi nem az ő hibájuk, ami történik az életükben. Minden a másik hibája. Kaptam egy e-mailt egy tengeren túli pásztortól, akinél a családban egy vetélés történt, és azt merte leírni, hogy az Úr vette el ezt a kis magzatot. Legnagyobb vallásos hazugság, amit hallhattok. Ne higgyetek ebben. Nagyon sok minden történik a földön, ami nem Isten akarata.

Mi azt szeretnénk megélni, hogy az Ige együtt munkálkodjon az életünkben velünk, mert a hívőnek az életét megrövidíthetik kívülről jött hatások. A gonoszok az életük felét sem élik meg, mondja az Írás. Újjászületésem előtti éveimben, azok közül a társaim közül, akikkel együtt ittam, nem túl sokan élték túl a 40. évüket, meghaltak mind. És el tudom képzelni, hogy a pokolba jutottak.

Minket pedig hosszú élettel elégít meg az Úr, és meg fogja nekünk mutatni a mi üdvösségünket, szabadulásunkat az Úr. Ez Isten akarata, hogy mi hosszú életet éljünk itt a földön. A múlt heti tanítást illetően szeretném magam kiigazítani valamiben, mert lehet, hogy nem jól jött elő.

Az első, hogy valóban ellent kell állni a félelmeinknek! De nem azt mondtam, hogy amikor szembesülnünk kell a halállal, hogy most fogunk elköltözni. Én sem készültem a halálra és te sem. Tehát ne mondd ki a száddal, hogy én készen állok, hogy elmegyek innen. Mert egyszer mondod ki és megtörténhet. Az egyikünk így ment haza.

Ki kell jelenteni, hogy – én nem félek a haláltól, de az nem azt jelenti, hogy most készen állok a halálra, hogy most elmenjek, nem állok készen arra, mert még dolgunk van itt! Ezt értjük, hogy itt el kell végezni a dolgainkat. Tehát ahogy előjött az üzenet, lehetséges, hogy volt benne egy kis félreértési lehetőség, ezért szóltam itt erről.

Ahhoz, hogy a hosszú életünket leélhessük, szükségünk van védelemre. A gyermekkorunktól kezdve végig szükségünk van Isten oltalmára, védelmére. És az a tiszteletre méltó halál, ha az igazak halálát haljuk majd.

/3/ Mert Ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.

Az ördög készít nekünk előre kitervelt csapdákat. Valakinek volt egy balesete. Az ördögnek egyik csapdája volt az. Szükség van ezért az életünkben a tökéletes időzítésre. Ezért vannak a közbenjáró imádságaink. Minden nap falakat építünk fel az ördöggel szemben. Az ördög le van győzve és a mi lábaink alatt van. Az ördög úgy szeretné, ha a rossz helyen lennél a rossz időben.

A madarásznak a feladata, hogy a madarak számára csapdát készítsen, amibe befogja a madarat. Az ördög ugyanígy dolgozik, kikészíti előre. Mondhatom neked, hogy az ördög tökéletes akaratát minden nap kikerülheted. A Szent Szellemmel lehetséges ez! Évről évre lehetséges ez minden nap, ha Istennek engedelmeskedsz és Őt követed. Meg van tehát a saját részünk, amit meg kell tennünk és meg van Isten része, amit Ő tesz. Megint visszakanyarodunk az:

/2/ Azt mondom az Úrnak

Ezt a részt mi fogjuk elvégezni. Nekünk kell elvégezni, te mondod, nem Isten végzi ezt. És nem azt mondja, hogy csak gondold. – Én Uram, én oltalmam! És nem szégyellem ezt mondani bárki előtt is. Kijelentem! Ha a világ megbotránkozik rajtunk és ha felkel innen és kisétál, nem bánt minket. A Biblia is írja, hogy elhagyták a hívők az igaz Istent, hamis istenekért.

Mit mondott Isten erről? - Amikor felsírnak Istenhez, azt mondja, hogy miért nem fordultok azokhoz az istenekhez, akik miatt engem elhagytatok. Van, hogy az emberek, inkább az állami hatalmakhoz fordulnak és kihagyják Istent, elfordulnak Istentől. De az állam nem fog neked ilyen oltalmat nyújtani.  

Az ateisták azt mondják, hogy én magam vagyok a saját magam istene és a saját magam erőssége. Mi nem tesszük ezt, nekünk van egy Istenünk, és Ő oltalmaz meg minket, és ezt megvalljuk a jó időkben is. Azért tesszük ezt, mert jól megértjük, hogy e világ istene az ördög, és amikor pedig Isten megszabadít téged, akkor tudnod kell, hogy minden dicsőséget neki kell adnod. – Mert Ő szabadít meg téged! – mondja a /3/ vers – a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Ő fogja ezt megtenni, ha mi ezt kimondjuk.

/4/ Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az Ő hűsége.

Ez Isten része. Mint a tyúkanyó, amikor kiterjeszti a szárnyait és a csibéket mind az oltalma, a szárnyai alá veszi. A sas is ugyanezt teszi, a kiterjesztett szárnyainak védelme alá helyezi a kicsinyeit. Oly annyira el tudja őket takarni, hogy nem is lehet látni a kicsiket.

Nem csoda, hogy a Biblia azt írja, hogy az ördög, mint ordító oroszlán jár körbe, és azt keresi, hogy kit nyelhetne el? Keresi! Mint egy üvöltő oroszlán. De igazán nem egy veszélyes oroszlán, mert a fogait már kihúzták. Engem nem lát az oroszlán, csak a felettem kinyújtott szárnyakat látja, ha csak nem leszünk olyanok, mint az oktalan kiscsibe, aki minden figyelmeztetés ellenére elkóborol az anyja szárnya alól. De mivelünk ez nem történhet meg, mert mi a Mindenhatónak a rejtekhelye alatt maradunk. És mi Őbenne bízunk és mi az Ő oltalma alatt élünk és ott is maradunk.

/5/ Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal.

Nekünk kell megcselekedni azt, hogy nem fogunk félni, vagyis képesek vagyunk távol tartani magunkat attól, hogy megadjuk magunkat a félelemnek. Fel kell azt fedeznünk, hogy nem kell félelmekben élnünk az életünk egyetlen napján sem. Nem kell, hogy pánikrohamunk legyen. Mert Jézus mindazokat megszabadította, akik rabok voltak, a halál miatti félelmüktől.

Mindenki mondja, hogy: – Én, nem féllek a haláltól, a betegségektől, vagy a balesetektől! Ámen! Ezt mondanod kell, és be kell építeni a szellemedbe. Az Igét be kell építeni, és ha ezt megteszed mennyiségében, akkor ez el fogja mozdítani onnan és kizárja a kétségeket. A félelmet és a gyűlöletet kiszorítja és helyette a szeretet költözik oda. Mi az én részem? - Hogy én mondom, hogy Ő az én Istenem, és Ő oltalmaz engem. Mit mondunk még? - Hogy nem félünk! Ha ezt tesszük, akkor nem adunk hozzáférést, jogot az ördögnek az életünkhöz.

/5-10/ Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal. A dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszok megbüntetését. Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam, a Felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illet téged a veszedelem és csapás nem közelget a sátorodhoz.

Mi történik akkor, ha nem félünk? - A keresztények milliói nem hiszik azt, ami itt le van írva. Ha az influenza meglátogatja őket, azt mondják, hogy hát nem lehet tudni soha, hogy kit fog megfertőzni. Ezt hiszik igazán, de tudnák-e hinni helyette a Bibliát? Úgy venni, mint amit mond is igazán. Ha kijelented Istenről, hogy Ő a te oltalmazó Istened. Ő oltalmaz téged. Ha ezt kimondod, és hiszed, akkor nem félnél semmitől.

Egy hosszú listában sorolja, hogy mi az, amitől nem kell félnünk. És mi fog történni értünk? - Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a lakhelyedhez, a sátorodhoz. Mégis az emberek ezt sem hiszik. Az emberek azt hiszik, hogy mi vagyunk a szélsőségesek. - Ó én ilyet soha nem mondanék. Ha ezt gondolod és mondod, bizony nagyra vagy magaddal.

Azért kételkedsz így, mert te másként hiszel, mint én. Ha megteszed, amit az Írás mond, akkor Ő képes arra, hogy az Ő részét megtegye és meg is fogja tenni! Képes arra, hogy semmi gonosz nem fog reánk következni, visszatartja azokat. Semmilyen csapás nem közelit a lakhelyedhez. Ezt az igazságot kell betáplálni a tudatunkba. Nagyon sok mást, szemetet prédikálnak még pulpitusokról is, ami ezzel ellentétes. Addig kell ezt táplálni a bensőnkbe, amíg olyan részévé válik a bensőnknek, hogy ezt elvárjuk. Elvárjuk, hogy az életünkben ez történjen meg.

Most rákbetegségre van gyógyító kenet, a belekben van gyógyító kenet. A Szent Szellem izgatottá válik, de szerintem ti is a hitetek által felindultatok. Belül felállunk és őrködünk, ha valami más jönne, mint az Ige. Főleg ha ezek a rossz gondolatok jönnek. - Nem, nem, ez nem jöhet, mert Isten oltalmaz engem ettől!

/11/ Mert az Ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadon.

Ez megint egy pont, az Ő feladatai közül, amit Isten elvégez: - az Ő angyalainak parancsolt felőled, hogy ők őrizzenek téged minden utadon. Meg fogjuk most nézni azt a részt, hogy ezt miként végzi el, mert megvizsgáltuk, hogy hogyan oltalmaz bennünket. Az Ő erejének a sátorával borít be bennünket, védő oltalommal. Megvédelmez minket az ördögnek a csapdáitól. Megoltalmaz minket olyan dolgoktól, amelyek a világban lévőket érintik. Minket nem érinthetnek.

Elesnek mellőled ezren, jobb kezed felől tízezren és hozzád nem is közelít! Itt a következő részben azt fogjuk meglátni, hogy miként történik ez az oltalmazás az Ő részéről? Az Ő angyalainak parancsolt felőled. - Istennek tehát vannak angyalai? Valóságosak ezek az angyalok? És az angyaloknak parancsolatot adott, hogy téged őrizzenek. Azt jelenti, hogy hazafelé az úton, vagy a munkahelyedre menet és jövet, ha a fürdőszobába mész, és onnan jössz ki. Minden utadon - az angyalainak parancsolt felőled.

Az angyalait név szerint szólította, és név szerint adott parancsolatot, hogy téged őrizzenek. Ez az ő feladatuk. Vagyis szólítja az angyalát, és azt mondja, hogy az a te feladatod, hogy őrizd Pétert. És mindenhová, ahová csak megy, te őrizd őt. Ezt a parancsolatot adta nekik Isten. Ezek szerint vannak angyalok, akik őriznek minket.

/12/ Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe.

Szó szerint azt jelenti, hogy ha kell, felemelnek. Ezek olyan hatalmas erejű angyalok, hogy az autókat is képesek felemelni, épületeket képesek felemelni, hatalmas fákat képesek felemelni. Óriás köveket képesek felemelni, akkor téged is képesek felemelni.

Izraelben volt egy barátom. Az Úr megnyitotta a szemét, és látta az angyalát. Persze csak a felét, mert olyan magas volt az angyala, hogy a másik fele kilógott fölfelé a házból.

Mire ügyelnek? - Kézen hordoznak, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe, hogy meg ne sértsd magad. Hisszük-e, hogy az angyalok valóságosak? - Ők teremtett lények. Az angyalokat néha úgy látjuk, mint valami tüzes mozgásokat a levegőben, mert pl. amikor nyelveken imádkozunk, akkor sokszor nekik is adunk parancsolatokat, utasításokat.

Isten nagyon sok angyalt teremtett és kirendeli őket az ő népéhez. Különleges parancsolatokkal látja el őket, hogy téged őrizzenek. Megbízást ad felőled, hogy kísérjenek, oltalmazzanak és őrizzenek téged. És hiszem, hogy angyali csapatok és angyali seregek is vannak körülöttünk. Az emberek úgy gondolják, hogy ők magukban vannak, amikor egyedül vannak, de nincsenek magukban.

Amikor újjászületett vagy és bízol az élő Istenben és az Úrnak a rejtekhelyén tartózkodsz, akkor van védelmed, mert azok az angyalok valóságosak. Nem láthatod őket, ha csak nem látsz be a szellemvilágba, de attól még valóságosak. Mindannyiótokkal jött egy angyal is, és amikor elmentek veletek fog elmenni. És veletek él, és veletek utazik, mert nektek van kirendelve, és azt a parancsolatot kapták, hogy titeket őrizzenek. Istentől kapták ezt a parancsolatot és azt teszik, amit Isten mond.

És a te feladatod csak az, hogy együttműködj velük. És azért tanítok most erről, hogy megtanuljuk, hogy miként kell együttműködni velük. Meg kell tanulnunk együttműködni velük és nem ellenük működni.

Egy másik fordítás szerint azt mondja, hogy az angyalainak parancsolt felőled, hogy amerre csak mész, megoltalmazzanak téged. Megint egy másik fordítás mondja, hogy a kezükben tartanak téged. Hiszed-e ezt? A hit nagyon fontos része ennek, hogy ez valóság legyen az életedben! Még talán egy másik helyen írja az Írás, hogy imádnak is minket az angyalok. Ha megérjük ezeket, akkor a mai világban semmitől nem kell félnünk.

Máté 18/10 Meglássátok, hogy eme kicsinyek közül egyet is meg ne vessetek, mert mondom néktek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei Atyám orcáját.

Ezeknek a kicsiknek az angyalai mindenkor látják az én mennyei Atyám arcát. Kiknek az angyalai? Nem azt mondta, hogy az Isten angyalai, hanem a kicsikre utal. Több mint egy alkalommal, tehát sokszor történik, hogy Isten megengedi, hogy belátást kapjunk a szellemvilágba és lássuk az angyalokat.

Egyszer Kenneth Hagin egy látomásában beszélt az Úrral, a könyvében olvashattátok a történetet. És látott egy nagy fénylényt az Úr mellett. Nem tudta, hogy ki az. Miután Jézussal beszélt Hagin, megkérdezte, hogy ki ez, aki itt mellettünk áll? Az Úr mondta neki, hogy a te angyalod. És miért áll ott? - Egy üzenete van számodra.

És Hagin elkezdett gondolkodni, hogy bennem van a Szent Szellem, az Úrral beszélek, miért nem mondod te el nekem Uram? Az Úr egy bizonyos rendszerben, Isten királyságának a rendszerében működik.

Ezért hoztuk elő Gordon Lindsaynak a könyvét, hogy a teljes képet lássátok Istennek a teremtett világáról. Isten királysága egy óriási királyság. Az angyaloknak egy másik neve lehetne az, hogy küldöttek! Ezt válaszolta neki az Úr: ez a te angyalod, aki egy üzenettel szolgál feléd. És utána idézte ezt a verset neki, amit az imént felolvastam.

A tanulság ebből az volt, hogy azért, mert felnövekszünk, a gyermekkorban kapott angyalainkat nem veszítjük el. Sőt még több angyalra is van szükségünk, ha növekszünk. És miért hinnénk tévesen, hogy az angyalainkat elveszítjük, ha felnövekszünk? Mindenkinek van saját angyala, és azoknak van feladatuk. Itt több mint egy angyal van kirendelve munkára, amikor elmegyünk a különböző útjainkra.

Nem értem pontosan hogy hogyan, de arra vannak kirendelve, hogy az útjainkon velünk jöjjenek. Hatalmas sereg, és különböző állomáspontjaik vannak. Láttam ezt a szellemi birodalomban. Fényjelenségekkel kísérnek minket. Amikor Olaszországba voltam, olyan óriási volt a fénye, hogy ahhoz hasonlót még nem is láttam.

Ezért szeretjük és tartjuk nagyon fontosnak a közbenjáró imádságokat, mert ilyenkor a szellem nyelvén nekik is elhangzanak utasítások, hogy mit tegyenek, hogy kövessenek. És garantálom nektek, mint ahogy az Ige is mondja, hogy többen vannak mivelünk, mint akik ővelük vannak odakint. Ezt fel is olvassuk az Igéből.

Tehát megbízatása van az angyalnak Istentől, és a megbízatása arról szól, hogy téged megoltalmazzon minden helyzetben. Ha valakinek volt több gyermeke és látja, hogy mekkora szükség van egy gyermeknek a megvédelmezésére minden percben, az könnyen tud hinni az angyalokban is.

Az egyik barátomnak volt három fia, és az egyiket megrázta az áram. Ilyen esetben, nehéz, de az a legfontosabb, hogy el kell tudni engedni a vezetéket. És ő nem tudta volna ezt megtenni, de valami erő elcsapta a vezetéktől. Az angyal ellökte onnan. Az édesanyja állandóan imádkozott nyelveken. Nagy imádkozó volt. Mondta is a barátom, hogy ő imádkozott be engem ebbe, amibe most vagyok.

Nagyon boldog vagyok, hogy vannak imádságos testvéreink, akik állandóan imádkoznak és tudják, hogy ez milyen fontos. A mi angyalaink, akiket Isten megbízott, hogy minket őrizzenek, hatalmas erejűek. Nem emberi lények ők, hanem szellemi lények - angyal kategória! Hallottam már olyan téves beszédet, ami nagy hazugság, hogy az Úr azért vett el valakit a földről, mert szüksége volt egy másik angyalra. A hívőket az Úr nem fogja angyallá változtatni.

Korinthus I. 6/3-ban mondja az Ige, hogy nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk ítélni?

Jegyezzük meg azt is, hogy mit nem mond az Ige? - Nem mondja azt, hogy egymást fogjuk megítélni, sőt még fel is szólít minket az Ige, hogy ne ítélkezzünk. Tehát az angyalok egy másik fajtája Isten teremtett lényeinek. Nem emberi lények, de képesek megjelenni emberi formában. És te is láttál oly sokszor ilyet, csak nem vettél róla tudomást. Zsidó 13/2 vers tanít minket erre.

Zsidó 13/2 A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ezáltal némelyek, tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. 

Mit jelent ez? Hogy az emberek nem is tudták, hogy angyalokat vendégelnek meg, látták őket, beszélgettek velük, együtt ettek velük, de nem tudták, hogy angyalokkal esznek.

Hogy hogyan működik ez, erre egy példát fogok felhozni most. A sógorom Kelet-Texasban egy nagy esőben volt. Tizenhét cm eső esett le 10 óra alatt. Olyan mértékben öntötte el a víz a közelben fekvő várost, hogy próbálták csónakkal kimenteni az embereket. És a csónak megtelt vízzel. Az emberek felmásztak a házak tetejére. A fákat is pusztította az időjárás, kicsavarta a helyükről. Tovább esett és óriási vízmennyiség gyűlt össze.

A tűzoltóság felmászott valahogy a háztetőre, felmentek az illetőhöz. A tűzoltóságnak vannak ilyen különleges egységei, amikor a járda mellől egy emelő kosárral, felemelik a tűzoltó tisztet. A lényege a dolognak, hogy kimenekültek az emberek. Azt mondta az illető, hogy a tűzoltóságtól jött és azután eltűnt. Kiderült, hogy senki nem jött a tűzoltóságtól. Ki volt az illető? Egy angyal.

És ilyen történeteket lehetne sorolni, hogy nagy hóba került az illető és kiszabadítja valaki és mikorra meg akarja köszönni, eltűnt a szeme elől. Ezek angyalok, angyali tevékenységek és eltűnnek, ha elvégezték a dolgukat.

Az én sógoromnak is volt két nagyon istenfélő szülője, akik állandó jelleggel imádkoztak. Ilyenkor az embernek semmi dolga kint. Egy csónakkal elindulni, amit megtölt az eső, nem lehet segíteni a másikon. Tehát itt vannak köztünk az angyalok és segítenek. Ha tudunk róla, ha nem, ez egy folyamatos munka, amit ők végeznek. Itt vannak, hogy segítsenek minket és oltalmazzanak minket, és állandóan folyik ez a munka.            

Itt hozzáteszem, hogy nem szabad különböző vad dolgokba esni és elkezdeni beszélgetni az angyalokkal. A Biblia kimondottan figyelmeztet bennünket, hogy ne imádjuk az angyalokat. Tehát nem imádattal fordulunk az angyalokhoz, nem beszélgetünk velük, mert nincs szükségünk rá.

Amikor nyelveken imádkozunk, akkor a Szent Szellem által kapnak parancsolatokat Jézus főpapunk vezérlésével. És a Biblia figyelmeztet minket, hogy ragaszkodjunk a Főhöz, aki az Úr Jézus. Azért utasít minket a Biblia, mert az emberek esetleg hajlamosak ilyenkor imádattal fordulni a természetfeletti lényekhez. Oltárt építenek, ha látják őket és így tovább. Tehát utasítást kaptunk arra, hogy ezt ne tegyük.

Jelenések 22/8-9 És én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam, és mikor hallottam és láttam, leborulék az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, aki nékem ezeket megmutatta vala. Az pedig monda nékem: Meglásd, ne tedd, mert szolgatársad vagyok néked, és a te atyádfiainak, a prófétáknak és azoknak, akik megtartják e könyvnek beszédeit. Az Istent imádd.

Mit mondott ez által? Hogy nem imádjuk az angyalokat, hanem lehetővé tesszük nekik, hogy valóban a segítségünkre legyenek. És elfogadjuk tőlük azokat az üzeneteket, amiket hoznak a tróntól. Hogy miként segítenek minket azok az üzenetek, meg kell értenünk. Megnézzük, hogy egy angyal mit tett itt a következőkben, milyen munkát tud elvégezni. Izrael Szíriától ellenséges támadást szenved el ebben az esetben.

Királyok II. 19/32 Azért azt mondja az Úr Asszíria királya felől: Be nem jön e városba, és nyilat sem lő bele, sem pajzs nem ostromolja azt, sem sáncot nem ás mellette.

Egy óriási hadsereg sorakozott fel, hogy Jeruzsálemet megtámadja.

/33-35/ Azon az úton, amelyen jött, tér vissza, de e városba be nem jön, azt mondja az Úr. És megoltalmazom e várost, hogy megtartsam azt, énérettem és Dávidért, az én szolgámért. És azon az éjszakán kijött az Úrnak angyala és levágott az Asszíriabeli táborban száznyolcvanötezret, és mikor jó reggel felkeltek, ímé mindenütt holttestek hevertek.

Egy angyal száznyolcvanötezret lepusztított. És mit mondott az Úr? - Azon az úton, ahol jött, ott fog visszamenni, mondja is a:

/36/ És elindult és elment, és visszafordult Sénahérib, Asszíria királya és Ninivében maradt.

Visszament! Ha az angyalok megbízást kapnak Istentől a védelmedre… Egy éjszaka alatt egy angyal legyilkolt száznyolcvanötezer embert. Ugye örülsz, hogy van egy angyalod neked is. Egy igazi testőr, egy igazi oltalmazó, aki megoltalmaz.

Láttam valakit egyszer, hogy próbált benyúlni a kocsiba a kabátja zsebébe, hogy kivegye a fegyverét és nem tudott benyúlni a kabátjába. Valami mindig megakadályozta. Az angyal védelme volt ez is. Megnézzük Istennek hány angyala van.

Zsoltár 68/17 Isten szekere húszezer, angyalok ezreivel, az Úr közöttük van, mint a Sinai hegyen, az Ő szent hajlékában.

A szekereken utazó angyalok azok más angyalok, mint az őrző angyalok. Az egyik fordítás szerint tízezer és megint tízezerszer tízezer. Az nagyon sok és nagyon keménykötésűek.

Elizeus szolgája Géházi felébred és látja ezt a hatalmas hadsereget, ami körbevette őket. A hadsereg minden alkalommal felsorakozott, hogy legyőzze őket. És amikor meg akarta támadni Izraelt, a király már azt mondta, hogy kell, hogy legyen köztünk egy besúgó, mert Izrael mindig tudja előre, hogy mire készülünk. Nem besúgó van közöttünk, hanem van egy próféta Izraelben, aki megjelenti. És a prófétát akarták megfogni. Körbevették a várost, hogy a prófétát megfogják.

Király II. 6/16-17 Felele ő: Ne félj. Mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ővelük. És imádkozott Elizeus és monda: Óh, Uram! Nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitá az Úr a szolga szemeit és láta, és ímé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül.

De a természeti síkon nem lehetett ezt látni. Csak annyit lehetett látni, hogy a két próféta körbe van véve egy hatalmas hadsereggel. Tehát tudatában kell lenni annak, ha megyünk és jövünk az úton, hogy nem magunkban járunk. Amikor az angyalok megbízást kapnak a védelmünkre, akkor sokkal több angyal van velünk, mintha csak egy lenne.

Mihály arkangyal is hivatkozott az angyali seregre, ami alá volt rendelve. Jézus is hivatkozott arra, hogy tizenkét légió angyalt hívhatnék most a segítségemre, hogy megvédelmezzenek engem. Hatezer angyal van egy légióban. Isten királyságában is rangok vannak. Nem kell mindent tudni róluk, de egy biztos, úgy van ez elrendezve, hogy az a munka el legyen végezve.

Nagyon jó lenne, ha pl. a rendőrség, vagy a titkosszolgálatnál is értenék ezt az angyalok általi munkát, mert segítségünkre vannak. Annyira gazdag ez a tématerület, hogy nem tudunk mindent átvenni.

Zsoltár 34/7 Az Úr angyala tábort jár az Őt félők körül és kiszabadítja őket.

Tehát látjuk, hogy van valami, ami szükségeltetik hozzá. Amint mondtam, nagyon figyeljünk arra, hogy ragaszkodjunk a főhöz, a fejhez, Jézushoz. Most az angyalok működésénél olyan fontos részhez értünk, hogy remélem, figyelsz és megérted.

Zsoltár 103/20 Áldjátok az Urat Ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az Ő parancsait, hallgatván az Ő rendeletének szavára.

Mi az, amire figyelmeznek az angyalok? Két dologra. - Az Úr parancsolataira. Az Úr megparancsolta nekik, hogy minket őrizzenek és felemelnek minket, ha kell, kézen hordoznak minket, hogy meg ne üssük lábunkat a kőbe. Egyrészt tehát teljesítik az Úr parancsolatait, figyelmeznek, hallgatnak az Ő rendeletének, Igéjének az elhangzásának, az Ő szavának a hangzatára.

Vagyis mi a helyzet, ha ez az Ige a te szádban van? Arra vajon figyelmeznek-e? Az Igére a szádban? Bizony megteszik! Ez az igevers ezt mondja. Vagyis figyelmeznek az Ige elhangzására. Nem a könyvre figyelmeznek, hogy abból jön-e valami ki. Az Ige a szánkból kell, hogy kijöjjön. Nagyon kemény helyzetekben ugye, nem azt fogod mondani, hogy – jaj, most meg fogok halni. Inkább: Az Úr meg fog engem oltalmazni, én oltalom alatt vagyok, be vagyok takarva az Ő védelmével! Egy másik nagyon fontos igazság:

Zsidó 1/13 Melyik angyalnak mondotta pedig valaha: Ülj az én jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábaidnak zsámolyává teszem?

Egyetlen angyalnak sem mondta ezt, csak a mi Urunknak mondta.

/14/ Avagy nem szolgáló szellemek-é mindazok elküldve szolgálatra azokért, akik öröklik az üdvösséget?

Szolgálatra vannak elküldve azok számára, akik majd örökölni fogják az üdvösséget, mondja egy másik fordítás. Az Úrnak minden szolgája ki lett küldve szolgálatra – mondja a bővített fordítás – azok felé, akik öröklik az üdvösséget. Ezek mi vagyunk.

Tehát nem mi vagyunk azért, hogy szolgáljunk az angyalok felé, ezért téves dolog egy angyalhoz imádkozni. Hanem azért vannak jelen körülöttünk, hogy a mi segítségünkre legyenek. És nem bolond beszédre figyelmeznek, nem arra pl. hogy menj és pucold ki a cipőmet. Hanem hogy szolgáljanak, segítségedre legyenek, ha Isten Igéje van a szádban, a gyógyulást tekintve, a gyarapodást, az ellátásodat tekintve.

A gyógyulást tekintve pl. velem Frankfurtban történt egy reptéren. Bementem a mosdóhelyiségbe és egy német ember jött utánam németül beszélve, amikor kijöttem akkor is követett. Nem értettem mi a szándéka. Végül találtam egy másik német embert, hogy fordítsa, le mit akar. Egy angyal hozta ezt úgy össze. Nem volt az illető újjászületve. Azt akarja tőlem, mondja a tolmács, hogy a feleségének szüksége van segítségre.  Miért hozzám jött? Tízezrével vannak azon a reptéren. Odamentem a feleségéhez, rátettem a kezem és mondtam neki, hogy gyógyulj meg a Jézus nevében! Valami rohama volt.

A repülőgépen többször tapasztaltam, hogy elvetik magukat a földön az emberek, epilepsziás rohamok jönnek elő. Az egyik utamon három alkalommal jött ilyen elő. - Csupán annyit kell tenni, hogy rákiáltani, hogy gyere ki belőle a Jézus nevében! És vissza lehet ülni a helyünkre. Tudnunk kell, hogy azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.

Ésaiás 55/11 Így lesz az én Igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen

Hanem ahogy kiejtjük a szánkból, az angyalok figyelmeznek rá és megcselekszik. Tudjuk, hogy hatalmas dolog az, amikor az Igét szóljuk. Mert valaki figyelmez rá, mert tudjuk, hogy az Igét szóltuk.

Ésaiás 57/19 Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, békesség a messze és a közel valóknak, így szól az Úr, én meggyógyítom őt.

Én meggyógyítom őt. Az ajkaknak a gyümölcsét megteremtem. Az az Ige, ami az ajkadon kiszármazik, azzal dolgozik az Úr.

Itt van a gyógyulás ma közöttünk. Megparancsoljuk a gyógyulásotokat, Jézus nevében. Vannak gyógyító angyalok is, akik meg tudnak gyógyítani mindannyiótokat, szabaddá tudnak tenni benneteket, rendbe tudják tenni az anyagi életeteket. A gyógyítások ajándékai is jelen vannak. Köszönjük Istennek ezeket is. Te is meg tudod szerezni a gyógyulásodat, mert az Úr már elvégezte, vagyis te már szabad vagy. És te gazdag vagy.

Az ajkaidnak a gyümölcsével fogsz élni, ami kijön az ajkaidon. Köszönjük az Úrnak az Ő Igéjét. Álljunk fel, mindenki mondja: - Én az Igétől születtem. A Nagyobb lakozik bennem. Nagyobb Ő, aki bennem van, mint az, aki a világban van. Legyőztem azokat! Már legyőztem azokat! Mert a Nagyobb lakik bennem. Hallelúja! Jézus nevében.

Köszönjük Uram a Szent Szellemet és az Ő megnyilvánulásait. Tehát így megyünk. Kijelentjük, hogy a Nagyobb lakik bennünk, és nagyobb megnyilvánulásai lesznek a Szent Szellemnek! Nagyobb mozgásai jönnek a Szent Szellemnek, szabadok vagyunk, és előre megyünk, semmi nem fogja leállítani a Szellemnek ezt a mozgását és nem fogunk visszafelé menni, hanem előre megyünk.

Hallelúja! Hálát adunk az Úrnak! Ámen!

 BÉKEVÁR FŐOLDAL