2009.06.09.

A KŐSZIKLÁRA ÉPÍTETT HÁZ

Jegyzetek Jim Sanders tanításából
2009. június 07.

 

Zsoltár 29/1-2 Adjatok az Úrnak ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak dicsőséget és hatalmat!

Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szentségének dicsőségében.

Áldjuk az Urat és magasztaljuk Őt! Az Úr Jézus Krisztus szent nevét áldjuk a mai napon is minden dicsőség az Övé legyen, minden megnyilvánulásért, minden gyógyulásért, a gyarapodásokért az életünkben, hogy megsokasítod a magvetéseinket Uram.

Áldott legyen az Úrnak neve mindörökké, és minden dicsőség az Övé legyen mindazért, amit értünk elvégzett és a mai napon is végez értünk. Atyám minden dicsőség a Tiéd legyen. Ámen!

Most pedig mindannyian kinyúlunk a szent hitünkkel és imádkozunk a zsebkendők felett.

Atyám hisszük, hogy a szent erő átárad ezekbe a zsebkendőkbe és mindazokhoz, akikhez ezek a zsebkendők eljutnak. Uram, megszűnnek a fájdalmak, a betegségek, a fertőzések, a kórok a rendellenességek, eltávoznak azok a testekből, mert ez a szent erő megtöri az igát az életükben, a Jézus Krisztus szent nevében! Ámen!

Most áldjuk meg a szomszédainkat, öleljük meg őket.

Pásztoroknak szóló üzenet van a mai napon a tarsolyomban. Az internet világában is nagyon sokan hallgatják a tanításokat, és az Úr megpróbálja ma megértésünkre adni a következő üzenet tartalmát.

Máté 7/24

Valaki azért hallja éntőlem e beszédeket és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát.

Isten Igéjéről szól!

/25-27/

És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építtetett.

És valaki hallja éntőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövenyre építette házát:

És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása.

Meg kell érteni, főleg a miéinknek, hogy kint a világban bajok is történnek. És ahogy nekem annak idején meg kellett alapoznom az Igével a szívemet, úgy nektek is meg kell ezt tenni, mert ez ad nekünk védettséget ebben a gonoszsággal teljes világban.

Timótheus II.  3/1

Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be.

Háborúsággal teljes idők jönnek, talán így is lehetne fogalmazni ezt.

/2/ Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok.

Az egyik fordítás írja, hogy – családias szeretet hiányában lévők. Tehát a nélkül valók, hogy a családunknak kimutatnánk az érzelmeinket.

Megvetik azokat, akik a jóra törekszenek.

/4/ Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.

Amikor itt a földi életünk boldogulásáról beszélünk, akkor nem a menny vagy a pokol közötti választás dől el. Olyan témakörök ezek, amelyekben itt a földön kell, hogy boldoguljunk.

Ezekben az utolsó időkben sokkal több a lehetőség kint a világban, hogy az embernek a figyelmét eltereljék ezekre az örömre serkentő különböző gyönyör-utakra, amik a világban vannak.

A gyülekezet örömét tehát a világban számos más úton lehet helyettesíteni. A világban számos olyan utat találhatunk, amely esetleg kiváltja a bibliaolvasásban lévő örömet. Ezeken a döntéseinken nem az múlik, hogy a pokolba vagy a mennybe kerülünk, hanem az, hogy mennyire szorosan és közel tudunk járni az Úrral itt a földön.

Mert ebben a világban, ahol élünk, háborúsággal teljes időkkel találkozunk. Hogyan lehet ezekben a válsággal teljes, krízissel teljes időkben boldogulni? - Mindenképpen csak akkor, ha a szívünket megalapozzuk Isten Igéjével.

Vannak olyanok is, akik fel sem fedezik, hogy ezek krízis idők, mert az egész életük során ezeket élik és tapasztalják. Az egész életük ebben zajlik.

Zsoltár 50/15 És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem.

Tehát azokról a dolgokról beszélek most, amelyeket a keresztények tesznek a válságos időkben. Nem minden esetben, de van, amikor ilyen esetekben eltávolodnak a keresztények Istentől, ahelyett, hogy Istenhez még közelebb kerülnének.

Figyeld meg, mit mond Isten: - Én megszabadítalak téged! Ebből látjuk azt, hogy kell, hogy legyen egy út, amelyen Isten ki tud minket menteni a bajból!

Minden egyes gyülekezetben, ahol igényt tartanak Isten áldásaira, megtanítottuk az igazságot mindenkinek, hogy megnyerhetjük az életben azt, amit kimondunk hit által, és hit által lehet igényt tartani és követelni azokat az áldásokat, amelyeket Isten már megszerzett számunkra.

Mindezt már elvégezte Isten. Egymagában azonban, hogy igényt tartunk ezekre az áldásokra, nem elegendő! Két fontos járulékos tartozéka van annak, hogy Isten áldásait el tudjuk nyerni:

1./ Az első: - valóban azt mondanám, hogy igényt, jogot kell tartanunk, és követelnünk kell az áldásokat.

2./ A második pontban pedig megemlíteném az engedelmességben való megcselekedését az Igének.

Könnyű odaállni és követelni ezeket az áldásokat, de nem olyan könnyű azonban amikor az engedelmes megcselekedésről van szó. Könnyű azt mondani, hogy én megragadom ezt az ígéretet és ez az áldás az enyém, de kell hozzá az az engedelmesség részünkről, ami azt hozza, hogy az valósággá váljon az életünkben.

Jogot tartani az áldásokra és engedelmességben cselekedni az Igét, ez a két alappillére, hogy valóságba jöjjön az áldás az életünkben.

Mert lehetséges, hogy az ember kiáll és követeli ezeket az áldásokat, de másrészről nem elkötelezett a szíve az Úr felé! Tehát az engedelmességről megfeledkezik.

Nem érzi a szívében elkötelezettnek magát, hogy amit kért Istentől, ahhoz egy engedelmesség is párosítson.

Látjuk ezt az Ószövetségben is, - Ha hajlandók és engedelmesek lesztek, akkor éltek e földnek áldásaival. (Ésa. 1,19)

Ha egy igazi megpróbáltatáson mész keresztül, a sátán megpróbál, és ha nem szántad magad komolyan oda az Igének, akkor valóban krízis helyzetbe kerülsz, és ahogy az előbb olvastuk, az a ház összedől. Nem fogjuk a föld javait élvezni.

Kenneth Hagin példáját hozhatjuk, hogy – ugyan kiment a szolgálatra, de nem hajlandósággal tette azt. Amikor megértette ezt, akkor ez a hajlandóság nagyon gyorsan párosult az engedelmességgel.

Amikor a krízis helyzetek előállnak az életünkben, hogy hogyan cselekszünk ekkor, ez határozza meg, hogy mi lesz a kimenetele annak!

Ahogy az 50-es Zsoltár 15 versében olvastuk, hogy – Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem.

Tehát nem csak, hogy követelnünk kell Istennek az áldásait, hanem részünkről szükség van egy engedelmességre, hogy az áldások valóságba jöjjenek az életünkbe.

Én megszabadítalak… - ezt olyan erőteljesen mondja Isten, ahogy csak lehet, ennél erőteljesebben nem lehet kijelenteni Isten szándékát. Én bizony megszabadítalak!

Szeretném meghatározni, értelmezni, hogy mit is értünk kríziseken? Bármit ide sorolnék, ami a normális életünk menetét megszakítja.

Mindannyiunknak vannak szokásaink, bevett mintáink, ami szerint a napjainkat éljük. Nem szeretjük, amikor külső hatások közbelépnek. Egy napon egyszer csak történik valami, ami megakadályoz abban, hogy a megszokott életviteledet tovább tudd élni. Ha ezt nem reagálod, és nem kezeled helyesen, akkor ez valóban egy krízist jelenthet az életedben. Vannak olyanok, akik az egész napjukat eltervezik, hogy miként fogják elvégezni, és ha valami ezt megzavarja, akkor az kihozza őket a sodrukból.

A szavak, amelyeket ilyenkor kiejtünk a szánkon, meghatározzák, hogy mi és a környezetünk miként fogja érezni magát abban.

Mások iránt érzett indulatainkat is meg fogják határozni. Tegnap láttam ennek példáját egy pénztárnál, ahol kiárusításban akart valaki megvásárolni valamit és kiderült, hogy teljes összeget számítottak fel neki, mert nem programozták be a számítógépet helyesen. Ez gyakran megtörténik és ő teljesen felindult ezen. Az alkalmazottaknak pedig teljes béketűréssel el kellett ezt nézni.

Szavaink hozhatnak kríziseket számunkra. Vagy mások számára jelenthetnek válságos időket, amiket mi szólunk nekik. A normál életvitelünket zavarják meg a krízishelyzetek. Hogy mire utalunk a krízishelyzeteknél? Például csapásokra, viszontagságos helyzetekre, megpróbáltatásokra, gyötrelmes időkre, nyomorúságos időkre, csapások sorára, vagy háborúságok és bajok megjelenésére gondolok.

A krízishelyzetekben a hozzáállásunk határozza meg azt, hogy miként jövünk ki abból. A viselkedésformánk, magatartásformánk határozza meg azt, hogy mi lesz a kimenetel.

Ha nem az igei szempontok szerint és nem az isteni nézőpont szerint foglalkozom azzal, akkor az a krízis ki fog bontakozni az életemben. A hozzáállásunk tehát meg fogja határozni, hogy egy jobb életet fogunk élni, vagy egy keserű helyzetbe kerülünk azáltal.

Egy szolgáló műsorát láttam az elmúlt napon. Ő tanítja, hogy egy tragédia, vagy megpróbáltatás során, ami elsőre kijön a szánkon, az határozza meg, hogy mi lesz velünk.

Az egyik húgomról jött a hír e-mailben a minap, hogy egy nagyon súlyos műtétre készülődik. Furcsának tartom, hogy a testvérem soha nem kért tőlem imatámogatást. Texasban élő barátok küldték nekem ezt az e-mailt, de még azt sem tudom, hogy milyen szervi területről van szó. Majd kaptam egy másik e-mailt, hogy a nyolc órás műtét megvolt. A hitük ott állt, hogy az a műtét sikeres lesz. De azok a fájdalmak, amik utána jelentkeztek és a műtét utóhatásaiban kétségben álltak, hogy mi lesz majd, mi fog történni.

Ha az ember túljutott a műtéten, a fájdalmak már nem jelenthetnek problémát.

A gyógyító kenet olyan erős volt ma reggel, hogy tudtam, hogy akit ez illet, a családban kell, hogy legyen. A szív feletti tájékra jött nagyon erősen a gyógyító kenet. Túl erőteljes volt.

Olvastam már ezt megelőzően is a hitetlenkedő e-mailokat. Az embereknek nincs elképzelésük arról, hogy hogyan lehet ilyenkor megszorítani, visszaszorítani a hitetlenkedő szavaikat, és hitben maradni.

Újra imádságot kértek, de én már imádkoztam, és én nem fogok újra imádkozni, mert Isten nem süket. Már meghallgatta az imámat, és Isten nem alszik. Amikor először imádkoztam, meghallgatott engem, és hatalmat vettem a fájdalmak felett. Ami kijön a szájukból, az borzasztó, és ezt a hírt még elküldték 50 keresztény címre.

Kenneth Haginnak esete: - egyszer egy emberért kellett imádkozni, aki rákbetegségben halálán volt. Egy 50-es konferencián volt jelen és imádkoztak. Ő volt a prédikátor, pontosabban ő az, aki nem imádkozott. Másnapra egy jó jelentéssel jöttek. Teljesen megváltozott az ember állapota, nagyon jól érezte magát. De ők tovább akartak imádkozni, s a következő napon pedig meghalt, megölték. Ezt mondta Hagin: - ez az igazság, megölték őt, mert előző nap meggyógyult.

Megtörtént ez az Ószövetségben is, hogy Ezékiás király meggyógyult még mielőtt a templomba vitte volna a hálaadó adományát.

Ha valaki már jól érzi magát, akkor már meggyógyult. És az emberek nem tudják, hogy mit vétenek a szájukkal, a szavaikkal, a hitetlenségükkel.

Összefoglalva tehát, tőlem nem kértek imatámogatást, de én tudom, hogyan kell imádkozni, tudtam mi fog történni.

Az egyik unokahúgomnál történt, hogy két-három, vagy még több terhessége is megszakadt és mikor következő esetben megfogant és terhes lett, kaptam egy e-mailt, és az nagy különbség, ha hozzád fordulnak. Három-négy ilyen tragédia után már talán tanultak belőle, az orvosok azt mondták, hogy a magzatnak a veséi deformáltak, nem marad életben, menthetetlen. Visszaküldtem a választ a testvéremnek, hogy azok a kicsi vesék tökéletesek, ne aggodalmaskodj e felől. És így történt, a gyermek tökéletes egészségben született. Az orvosok nagyon szeretnek „prófétálni”. Ezek azok az események, amelyek megszakítják az életünk normális helyzetét és krízis helyzetek állnak elő.

Ha gyermekeid és unokáid vannak, jobban teszed, ha megalapozod a szíved az Igében. Mert a te hited rajtuk keresztül is meg lesz próbálva. Ha az Igén cselekszel ilyenkor… Haginra visszatérve megint, mit mondott ilyenkor? - Az Ige működik, bármiben is, mindenkor, minden esetben, 100 %-ban, soha nem vall kudarcot! Hála az Úrnak! Ha valaha is kudarc jön elő, akkor az a mi részünkről volt.

Zsoltár 91/15 Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt.

És ha megnézzük a

/14/ Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet.

Ehhez szükséges, hogy visszatérjünk az Úrral való időtöltésre. Az Úr ígéretet tett arra, hogy minket megszabadít a bajokból.

Akkor is bajba kerül az ember, ha nem hisz abban, hogy ezek a bajok jönnek, és nem készül fel előre ezekre.

„Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt.”

Ahhoz, hogy Isten egy helyzetben meg tudjon engem dicsőíteni, tudnom kell, hogy miként kell azt a helyzetet kezelnem.

Ez az én részemről egy elkötelezést és egy engedelmességet igényel a mindennapos túlbuzgó elfoglaltságainkban. Egyensúlyban kell tartani a fizikai, érzelmi és a szellemi válaszainkat, amelyeket adunk minden egyes ilyen helyzetre.

A krízis helyzetekben tehát nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy mi jön ki a szánkon. Hogy milyen a hozzáállásunk abban a helyzetben a dolgokhoz, az meghatározza, hogy hogyan jövünk ki belőle.

Ha a szíved meg van alapozva az Igével, az is előfordult, hogy elvisz az Úr olyan helyekre, ahol krízis helyzetek léptek fel. /Egy Izraelben megtörtént példát mond el: egy merénylet kapcsán vitte be a szolgálót a cipőboltba az Úr azzal a kijelentéssel, hogy – azért hoztalak ide, hogy segíts nekik. A barátja bent volt ebben a boltban és semmi baja sem történt egyikkőjüknek sem, az ott lévők pedig szinte szétrobbantak./ A szent védelem kiépült mindkettőjükben.

Három vagy négy alkalommal is megtörtént, hogy Isten egyik pillanatról a másikra áthelyezett másik helyre, tehát olyan védelemben részesített, hogy kimenekedjek a balesetből. A háborúban is részt vettem, és a 91-es Zsoltár védelme óvott meg!

Ott kellett, hogy az embereknek segítsen ez a szolgáló, csupa vérrel volt borítva a teste, de neki semmi baja nem volt. Komolyan kell ezeket a felkészülési időket venni! Mert ezek a helyzetek számunkra is ártalmasak lehetnek, ha nem készülünk fel.

Pár napja nekimentem valami éles, kiálló tárgynak, de voltak helyes tanítóim és már régen megtanultam, hogy mi kell, hogy elsőnek kijöjjön a szánkon: - meggyógyultam, teljes vagyok, gyógyulást veszek magamhoz Jézus nevében! Megtanultam ezt magam is és alkalmazom is.

Ha bárminek nekimegy az ember, vagy beüti magát, akkor felkelek, és ami a számban van, az működik!

Az ilyen tragédiákkal teljes esetekben, ami elsőnek kijön a szádon, az az, ami meg lesz neked.

Ezekkel a kisebb, apróbb ügyekkel, kihívásokkal szinte nap, mint nap foglalkoznunk kell.

Azért veszélyes ez a dolog, mert azt hiszi az ember, hogy minden kihívással ugyanígy kell foglalkoznia.

Amikor a sátán hoz egy ilyen kihívást és nem vagy felkészülve, akkor ő fog nyerni. Nem azt jelenti, hogy kivisz a színről, hogy meghalsz, hanem amikor krízis helyzetekbe kerülünk, akkor az ember kibillen az egyensúlyából.

Az ember a szellemi részt szinte teljesen elengedi magától és csak a problémán gondolkodik, szinte abba tekeri bele magát. Az imaéletünkben sem tudunk akkor megállni, az is eltűnik, a bibliaolvasást is elhanyagoljuk, még a gyülekezetbe járást is elhanyagoljuk és egy napon arra ébredünk, hogy megkérdezzük magunktól, hogy vajon miért nem működnek a dolgok az életünkben? Megmondom neked: - a válasz a te esetedben, te magad vagy!

Az én esetemben a válasz pedig, hogy nálam kell keresni az okot. Ezek a krízisek, válságos idők elveszik az időnket, hogy az Atyával tudjunk időt tölteni, hogy a Bibliát tudjuk olvasni és így tovább. És az ember csúszik lefelé attól, hogy azt a jó életet élje, csak annyi segítség marad számodra, amit ez a természeti világ tud nyújtani.

De Isten nagyobb, hatalmasabb ennél a rendszernél. Isten képes arra, hogy az Ő rendszerében a segítségedre lépjen. Te nem tudod megtenni magad, de Isten a feletted való képességével meg tudja tenni. Ha Istennek a kegyeltsége nincs rajtad, akkor valóban csak az marad számodra, amit magad meg tudsz tenni, de mondom neked, hogy te magad nem vagy elegendő hozzá!

Krízishelyzetek akkor is előléphetnek, amikor nem egyensúlyozzuk ki az életünket: a fizikai életünk, a lelki világunk, anyagi helyzetünk, a szociális helyzetünk egyensúlyát nem hozzuk elő.

Ilyenkor is az áll elő, hogy az Istennel való együtt járásunk nem megfelelő. És kérdezik az emberek, hogy – vajon ez miért történt meg velem? Csak azt tudom mondani, hogy – te vagy az oka, hogy az történt. Nem megfelelően jártál együtt Istennel!

És amikor Istennel nem vagy egyensúlyban, az csak arra ad módot, hogy még több bajt hívj az életedbe. És amikor ide eljutsz, akkor már ott tartasz, hogy nem fogsz menni a gyülekezetbe sem. Úgysem működik semmi, minek járjak a gyülekezetbe, - így jön be ez a gondolkodásba.

 

El fogom magyarázni nektek ezt az utat, hogy ezek a krízisek hogyan jönnek az életünkbe:

1./ Fogsz találkozni olyan krízisekkel, amelyeket helyzetek szülnek. A helyzetek által jön elő a krízis. Ezek személyes konfliktushelyzetek, mások döntései hozzák az életedbe ezt a krízist, mégis ennek ellenére nekünk kell foglalkoznunk vele. Vagyis hogy mások döntései hogyan befolyásolják a te életed menetét.

Ha szülő vagy, akkor tudod, hogy a gyermekeid hozhatnak olyan döntéseket, amelyeket te magad soha nem hoznál meg. De mégis, mivel a gyermek meghozta, neked foglalkoznod kell vele. Vannak helyzetek, amikor a kortól függetlenül a gyermekkel kapcsolatban krízis helyzetek állnak elő. És ilyenkor a legrosszabb, amit tehetünk, hogy nem foglalkozunk azzal, hanem szemet hunyunk felette.

2./ Az érzelmi életünkből fakadó krízishelyzetek a következő kategória. Amikor az elménkben lévő téves gondolkodásmódok, vagy a meg nem bocsátás, ellenségeskedés, keserűség indítja ezeket a krízisrobbanásokat. A személyiségünkből fakadnak ezek, az alapján, hogy miként is gondolkodunk arról.   Érzelmeket ébreszt fel bennünk. Azzal még nincs semmi baj, ha haragszol, ott van a baj, ha ezzel a haraggal bűnt is követsz el, ahogy az Efézus 4/26-ban mondja, hogy – ám haragudjatok, de ne vétkezzetek!

Még egyszer: - ahogy a krízishelyzetekkel foglalkozol, az határozza meg, hogy miként fogsz kijönni belőle, vagy milyen hosszú ideig leszel abban a krízisben. Sokszor előfordul az, hogy nincsenek meg a helyes gondolatminták ahhoz, hogy miként kell kijönni ebből és ilyenkor az ember elveszti a türelmét.

Ha az ember pl. megkeseredik, akkor a keserűség gyökere kezd bennünk növekedni, és az kezd kihatással lenni az életünkre. Ez a keserűség gyökere, ahogy bennünk meggyökeredzik, itt-ott elő fog jönni az életünkben és kirobban.

Az emberek megkeserednek azon, hogy mások mit tettek velük az életben. Vagy megkeserednek azon, hogy mi történt velük az életük során. A válasz ilyenkor, ami belőlük jön: méreg, harag, keserűség!

A sátán pedig kihasználja ezeket a téves gondolkodásokat. Évek hosszú sorára kihathat ez a keserűség, ami bennünk van.

Figyelj nagyon: - a keserűség egy egész élethosszra kitarthat. Ebben az országban a leginkább meghatározó jelenség. Mondhatja az ember ugyan, hogy szabad ettől, de igazán belül még mindig ott van.

Honnan tudja az ember, amikor már valóban szabad? - Amikor rágondolsz, akkor teljes békesség van a szívedben, nincs harag benned azzal kapcsolatban.

Honnan tudod, hogy nem vagy még szabad tőle? - A sátán még mindig képes téged azzal a dologgal kapcsolatban felindítani, felkavarni. Lehet, hogy kimondod a helyes dolgokat, de amikor oda kerül a sor, hogy meg is kell cselekedni, akkor rosszat cselekszel. Tehát tévesen adsz választ a cselekedeteidben, mert aggodalmaskodni kezdesz, ellenséges cselekedetekbe kezdesz. Ez az ellenségeskedés, ami ilyenkor kifröcsög belőled, kiárad a szádból, amikor annak az illetőnek megemlíted a nevét.

Még benne van a szívedben! És ha ez benned van, akkor az ördögnek ott játszótere van, éjjel és nappal. Felébreszt téged az éjszaka kellős közepén, hoz egy gondolatot és két-három órát nem vagy képes aludni. Kizárólag az Úrnak lenne ezt szabad, hogy tegyük, hogy miatta nem alszunk és fent vagyunk éjszaka.

Tehát a mi érzéseink, gondolkodásmódunk, reagálásaink helyzetekre, hozhatnak kríziseket az életünkbe. Ezeket ki kell magunkból gyökeresen szaggatni.

3./ Másik esete ezeknek a kríziseknek, amikor átmeneti változások vannak az életünkben. Átmeneti állapotok, egyik munkahelyről készülünk a másikra. Vannak olyanok, akik velünk voltak egy ideig, de nem közénk valók voltak, mert ma már nincsenek velünk. Az Úr vitte őket tovább, mert volt idő, amikor szükséges volt, hogy itt legyenek velünk, és azután az Úr vitte őket tovább. És ezzel tisztában kell lenned, hogy az Úr maga is fog elmozdítani embereket az életedből, ahogy növekszel tovább és tovább. Bizonyos embereket elmozdít, és másokat odahelyez az életedbe. 33 éve figyelem ezt a folyamatot.

Vagy például ha egy illető munkahelyet cserél. A feleség és a gyermekek valószínűleg nem akarnak változást az életükbe.

Vagy az illető egy szakmát kell, hogy váltson, ez is hozhat krízist az életébe, egy váltás egy másik dologra.

Én mindig örvendeztem, ha erre került sor, én nem éreztem válságos időket ezzel kapcsolatban.

Sokaknak válságos időt jelent a nyugdíjba menetelük, vagy ahogy megöregszenek. Ha valaki megöregszik az csak jó, mert azt jelenti, hogy hosszú életet élünk, itt vagyunk. Ha az ember nem él hosszú életet, azt jelenti, hogy nincs velünk, nem tud megöregedni. Tehát örömmel kell venni ezt az öregséget is, hogy az Úr megáldott téged hosszú élettel.

Zsoltár 50/15-ben És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.

Jó ezt tudni, de neked ott kell lenni a megvallásodban, hogy bármi is történjen, az Úr megszabadít engem.

Néha ezek a krízisek előzetes dolgok nélkül jönnek. Amikor ezek történnek az életünkben, vannak, akik ilyenkor elszigetelik magukat a gyülekezettől, attól a helytől, ahonnan ezt a szellemi bátorítást kaphatnák, és hogy közösen cselekedhetnének a testvéreikkel az Úrban.

Ahelyett, hogy ilyenkor bejönnének a gyülekezetbe, és körbe venné őket a hit, inkább otthon maradnak. Mihez kezdenek otthon? - Otthon csak a problémáikon gondolkodnak állandóan.

A Filippi 4/8-ban meghatározza nekünk az Ige pontosan, hogy min kellene gondolkodnunk.

„Továbbá atyámfiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret.”

Ezekről gondolkodjunk.

Amikor jön az ellenség, akkor az Úr, mint egy sebesen folyó áradat megy annak ellene, amit az hoz. Azt hiszem, hogy ez a havi rendszerességgé vált imaáradat szellemi folyama megy ezeknek a dolgoknak ellene!

Ha tudtam volna pl. hogy a húgom egy ilyen műtétre készül, akkor az én imakérésemet is behelyeztem volna oda. Én nem tudtam, hogy miről kell imádkozni, de a Szellem már tudta. És így a Szellem az imák által gondot viselt erről is. Az imádságot ahhoz lehetne hasonlítani, mint az épületnek a teteje, ami védelmet nyújt a benne lévők számára.

Szilárd kősziklára építve kell az életünket irányítani, építeni, fel kell készíteni magunkat ezekre a helyzetekre, amikorra ezek jönnek. Mert a krízisek fordulópontot jelenthetnek az életünkben. Ezeken a pontokon az életünk vagy jobbra, vagy nagyobb keserűségre fordulhat. Ilyenkor egy láncreakció állhat elő. Először is azért, mert sokkoló hatással van ránk, egy nyugtalanságot ébreszthet belőlünk, egy depressziós hullámon mehetünk végig, a harag kirobbanhat belőlünk és erőszakosságig is fajulhat.

És még az is megtörténhet, hogy kívülről tetteted, hogy minden rendben van, boldog vagy, és belül pedig egy krízist próbálsz legyűrni magadban.

Mondhatod, hogy áldott vagy és az Úrnak kegyeltje vagy, de valójában nem így érzed belülről és ugyanabban a helyzetben toporogsz még a következő évben is.

Tehát arról beszélek, hogy szellemi értelemben hogyan kell foglalkozni dolgokkal, - mondja az Úr, hogy – hívj segítségül engem, és én megszabadítlak téged.

Az érzelmeinkben is lehetnek érzelmi robbanások. Vannak olyanok, akik nem képesek lebirkózni ezeket a kríziseket, hanem a krízisek föléjük emelkednek.

Isten nem akarja, hogy ilyen gyűrűző hatásai legyenek ezeknek az életünkben. - Én kihozlak téged és megdicsőítlek benne, mondja az Úr. Ő az, aki megdicsőít minket abban a helyzetben.

Én ezt az életet nagyon régóta élem. A 33 év során nem emlékszem, hogy én depresszióssá váltam volna, de felépítettem az életemet a kősziklára, felkészültem ezekre. És az ördögöt pedig a lábam alatt tartottam, mert Jézus tette oda. Jézus viselt gondot arról, hogy ez így lehessen!

Az Úr itt emlékeztet valamire: - a Jakab 5/15-ben tanuljuk, hogy elmondjuk a hit imáját és az Úr az, aki felsegíti a beteget!

A hitből való imádságról van szó, és az Úr felsegíti Őt!

Róma 8/35-39 Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?

Amint meg van írva: Teéretted gyilkoltattunk minden napon, olybá tekintenek, mint vágó juhokat.

De mindezekben több mint győztesek vagyunk Őáltala, aki minket szeretett.

Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,

Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

Hallelúja!

Vissza kell kanyarodnunk oda, hogy időt kell töltenünk az Úrral, hogy elcsendesedünk, hogy a Bibliánkat olvassuk, ha csak egy Igét is, vagy egy fejezetet, - oly sok mindent kell köszönnünk az Úrnak.

Például hogy békességünk van, hogy Őbenne van a békességünk. Olvassuk el otthon, ha hazamentünk a 29-es Zsoltárt, hogy Őt dicsőítsük meg az útjainkban. Köszönjük drága Úr Jézus Krisztus!     Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL