2009.12.30.

MEGHALLANI ISTEN SZAVÁT

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2009. december 27.

 

Áldott legyen az Úr Jézus szent neve, áldunk téged mennyei Atyám Jézus nevében. Köszönjük a lehetőséget, hogy szolgálhatunk téged, áldunk téged, dicsérünk téged, magasztalunk téged. Megkötjük a betegségnek szellemét, a fájdalomnak, a gyengeségnek szellemét, a szenvedélybetegségek szellemét Jézus nevében. Kiárasztjuk a drága Szent Szellemet, hogy legyen köztünk hatalmasan, az Ő ajándékaival, megnyilvánulásaival, kijelentéseivel, vigasztalásával, szeretetével Jézus nevében. Ámen!

Zsebkendők felett történik imádkozás. A következő Istentiszteletünk már jövőre lesz, de ebben az esztendőben is nagyon áldottak voltunk. A jövő év még jobb lesz. Mond ezt a szomszédodnak. Áldottak legyetek, öleljétek meg a szomszédotokat egy szerető öleléssel.

Bejelentések keretében az imakörök rendje kerül sorra. A hétfői és szerdai imakörök a megszokott időben kezdődnek, jövő héten, pénteken, január 1-én elmarad, január 2-án viszont országunk határain belülről és határon kívülről is várunk benneteket a 12 órakor kezdődő imakörbe.

Az ifjúsági szolgálat közleményei a következők: - a téli ifjúsági találkozó december 30-tól indul, még lehet jelentkezni. December 31-én minden érdeklődőt szeretettel várnak nagyon kedvezményes, hangulatos korcsolyázásra az Erzsébeti jégcsarnokba, amit kibérelt az Egyházunk erre a délutánra. Jelentkezni Bálint Csillánál lehet.

A gyermek szolgálat várja azon kedves testvérek jelentkezését, akik ifjúsági találkozókra érkező gyermekeknek szívesen segítenének egy-két vidéki gyermek Budapesten belüli szállításában, busz, vagy vonat pályaudvarról történően, vagy pályaudvarra való visszaszállításában. Azon testvérek jelentkezését is örömmel veszik, akik vasárnaponként szívesen bekapcsolódnának a 2-5 évesek felé történő szolgálatba. A következő országos imanap 2010. január 23-án /szombaton/ lesz.

Nagyon súlyos helyzetek előtt állunk, hiszen választások lesznek Magyarországon, Szlovákiában és Izraelben is nagyon komoly helyzetek vannak, és szükségesek az imádságok. Az ellenzéki pártot be kell valahogyan hozni a kormányzásba. Azért van erre szükség, mert háború előtt állnak és szükség van a teljes egyetértésre. Az iráni helyzettel foglalkozni kell, ez most már nyilvánvaló és ennek itt van az ideje valahol 90 napon belül. Tehát az ellenzékben lévő párt vagy egy szakadás előtt áll, vagy pedig úgy döntenek, hogy becsatlakoznak és a többséghez állnak és megerősítik a kormányt azzal, hogy odacsatlakoznak.

Kb. 350 helyen fordul elő a Bibliában az őrálló szó, aki őrt áll és figyel. Ezek az őrállók, sokszor a kapukon belül hívattak el. A kapuknál kell, hogy vigyázzanak. Gyönyörű kijelentéseket kaptam erre az elmúlt héten. Sokszor kérdezzük magunktól, hogy miért megyünk megint és megint, és miért pont abban az időben megyünk, amikor az Úr azt rendeli. De biztos, hogy feladata van az imáinknak ott és nagyon sokan kapták meg ezt az indítást, hogy jöjjenek.

Vegyük tudomásul, hogy amikor a gyülekezeti korszak lezárul, az a vége a gyülekezeti korszaknak. Az elragadtatással lesz neki vége, és utána ez a korszak nem létezik. A gyülekezeti korszakról nincs ígéret a Bibliában, hogy az örökkévaló lenne. Isten királyságába fogunk beilleszkedni, mint örökkévaló lények, a jövőnk persze meglesz, de más rendben. Most itt a földön, mint gyülekezet működünk. Izraelnek az üdvösség Sionon keresztül érkezik el. Csodálatos próféciák ezek és hatalmas kijelentések vannak benne, de ezeket később fogom átadni nektek.

Jó hírekkel jöttem én is felétek. Nagy valószínűsége van annak, hogy a házi állatkáink, akik elaludtak, azok is fent lesznek velünk. A szeretett kis házi állatkáink. Igen tanult, az Igében kiképzett professzorokat hallgattam az elmúlt héten. Olyan igehelyeket hoztak elő, úgy megvilágítva, hogy azt előtte soha nem láttam benne. Biztos lesz arra majd idő, hogy ezekről taníthassak később. Az Igében nagyon sok minden van még, ami nem lett kijelentve, de ott van.   

Egy hatalmas szellemi óriás – Oral Roberts – költözött haza az elmúlt héten az Úrhoz, a gyógyító szolgálatban használta őt az Úr hatalmasan. Volt vele az elmúlt héten egy álmom és abban azt mondta el, hogy ő arra hívatott el, hogy imádkozzon a betegekért. 91 éves volt. Nagyon nagy bölcsesség volt felette, Isten hatalmasan megajándékozta őt.

Sok minden kavargott bennem, hogy most mi hangozzék itt el, de végül én is arra kaptam elhívást, hogy imádkozzam a betegekért, erre felkenetést kaptam. Itt is vannak sokan közöttünk, akiket Isten elhívott arra, hogy imádkozzanak a betegekért, felkente Isten őket erre a munkára és végzik is ezt a munkát.

Tudjuk, Jézus a mi forrásunk, és Ő bízza ránk ezt a gyógyító szolgálatot. Emlékeztetlek benneteket, hogy sok mindent nem tudtok elvégezni abból, amit én teszek, de azt a részt, amire elhívott benneteket az Úr, azt meg tudjátok tenni. Isten nem hívott el arra, hogy mindent mi tegyünk, csak a részünket tegyük meg. De azt a részt, ami rám bízatott, azt nem akarom, hogy arról lemaradjak és elvegyék tőlem. Ehhez előre kell nyomulnunk, mert az ’erőszakosok’ [rámenősek] ragadják meg Isten királyságát.

Amiről ma beszélünk az egy nagyon fontos dolog! Az Istentől való hallásunk az életünk egyik legfontosabb dolga. Nagyon fontos hallani és tudni, hogy amikor Isten szól, akkor mit teszünk. Sokan úgy hiszik Isten mondott nekik valamit, vagy úgy gondolják, hogy Isten mondott valamit, de nem teljesen biztosak benne. Ezért ma számos lépésen fogunk végigmenni, hogy megvizsgáljuk azt, amikor Istentől hallunk.

Emlékezzetek arra, hogy én hiszem és prédikálom, hogy minden nap hallunk az Úrtól. De azt a szótárunkból töröltük, hogy „Isten mondta nekem”, mert ahogy ezt használtuk ebből meg kell térnünk, mert ez a kevélységre sarkall minket. Amikor Ausztráliában szolgáltam akkor megtérő szolgálatot kellett tartanom abból, amikor azt mondtuk, hogy Isten mondta nekem! Inkább azt mondjuk, hogy – azt a vezetést vettem és ebben benne van az, hogy esetleg rosszul vettük és kijavíthatók vagyunk.

A világban vannak olyanok, akik a gyermekeiket gyilkolják meg, és arra hivatkoznak, hogy Isten mondta nekik. Valamit hallottak bizonyára, sok hang van kint a világban, de azt nem Isten mondta, Isten nem gyilkos. Mit teszünk tehát?      

1./ Az első dolog, amikor úgy gondoljuk, hogy hallottunk Istentől, hogy megvizsgáljuk, hogy az a Jézusban való Úr kapcsolatunkhoz illeszthető-e? Vagyis hallottunk valamit, de nem vagyunk biztosak benne, hogy Istentől van. Mit teszünk ilyenkor?

Volt egy szomszédom, aki hangot hallott, sokszor beszéltem vele. A X. emeleten laktunk és egy hangot hallott, hogy ugorjon onnan le. Filozófia doktor volt és mindenféle vallást tanulmányozott élete során. Egy kedves lelkületű ember volt, de nagyon összezavart volt. Egyik napon, ahogy hazafelé mentünk, a mentők voltak ott kint, sajnos megcselekedte és az nem Isten hangja volt. Tehát nagyon fontos dolog, amiről ma szó esik, főleg a fiataloknak, hogy tudják azt, hogy sok hang van kint a világban.

Mindannyiunknak lesz ilyen helyzetünk, hogy hallunk valamit és fontos tudnunk azt, hogy most mit tegyünk? Lehet, hogy nem vagy benne teljesen biztos, hogy ez az elképzelés Istentől van. Azt az adott dolgot alá kell rendelned az Úr Jézus Krisztusnak, mint Uradnak. Mert Ő, mint az életed Ura tudja, hogy hogyan akar téged megáldani és használni. Milyen terveket szánt neked az életben, mit akar veled végrehajtani. A szívünk kívánságának az kell, hogy legyen, hogy semmi más, mint az Ő tökéletes akarata valósuljon meg az életünkben.

Amikor Ő a fej az életünkben, és amit hallottál, azt alárendeled az Úr Jézus Úr voltának és kijelented, hogy semmi mást nem akarsz az életedben, mint amit Isten akar számodra. És amikor ezt megteszed, akkor minden helyesen összpontosul. Jézus Úr volta alá rendelsz mindent – Uram a te tökéletes akaratodat akarom az életemben! Minden látást ennek a megvilágosításában kell megnézni, hogy ez lehet, hogy tőled van-e, vagy a te kívánságod-e ez?

Amikor ezeket Jézus Úr voltának veted alá, akkor magadat is emlékezteted arra, hogy semmi mást nem engedsz meg az életedben csak az Ő akaratát. Tehát nem rólam szól, hanem Istennek az életemre elrendelt tökéletes akaratáról. Ezt az elképzelést, ezt az ötletet alávetem Uram neked. Mindent alávetek az Úr kapcsolatomnak, a Jézus Krisztus Úr voltának!

2./ Második pont, hogy legyen hited abban, hogy Isten valóban fog szólni hozzád! Volt olyan közöttünk, aki azt mondta, hogy őhozzá soha nem szólt Isten, de ez hazugság. Isten lehet, hogy szólt, de lehet, hogy mégsem Isten volt, az a kétség, ami benned van, azzal keveredik ez a hang. Néha Isten az akaratát egy benyomáson keresztül közli veled, vagy egy belső hangon. Néha úgy gondolod, hogy hallottad Istent szólni valaki máson keresztül. Talán egy baráton keresztül szól Isten hozzád, vagy egy dalon keresztül szól Isten hozzád, vagy egy könyvben olvastál egy gondolatot, és azon keresztül szól Isten hozzád. Isten sok különböző módon szól hozzánk.

Egy apostol egy szolgálata közben, ahogy szolgált megállt, és felém mutatott és azt mondta nekem, hogy ne próbáld elmondani az embereknek, hogy Isten miként közöl veled, és miként szól hozzád. Nem lehet. Ha rá vagyunk hangolódva Istenre, akkor Isten pontosan el tudja hozzánk juttatni az üzenetet. Van, hogy egy hang, van, hogy egy benyomás ér bennünket. Néha úgy érezzük, hogy ez talán egy ráérzés. És utána az emberek elmondják, hogy mit szólsz hozzá, ami történt? Tudtam előre ezt, - mondják.

Figyelemmel kell lenni, mi is zajlik körülöttünk. Néha egy csendességben jön mindez hozzánk és elárasztja a szívünket békességgel. Más szóval a lelkiismeretünk hangjára nagyon nagy figyelmet kell fordítanunk. Legyen az egy benyomás, egy gondolat, egy megvilágosodás hogy miként jön hozzád. Vagy ráérzel, hogy valakin keresztül szól hozzád Isten. A Szent Szellem abban az egy dologban próbál feléd szolgálni.

Valamelyik hajnalban arra ébredtem, hogy Izraellel kapcsolatos dolgokkal lettem átitatva. Egész nap, egész éjszaka, másnap is ezen gondolkodtam, egyszerűen el lettem árasztva vele. Mivel foglalkozik az Úr ekkor? Az izraeli kormány dolgaival. Jelenleg nehéz dolgokon megy keresztül a kormány és ezekért nekünk imádkozni kell. Sok dologban szólhat Isten hozzánk, és neked figyelmesnek kell lenned erre.

A hit ugyanis nem tudja átlépni ezeket a kérdőjeleket. Ezért a bennünk lévő kérdéseket, hogy Isten akar-e hozzánk szólni, vagy miként, ezeket meg kell válaszolni. A kérdés úgy szól, hogy – Isten fog-e szólni hozzám? Tudom, hogy Isten fog szólni hozzám!

Márk 1/40-42 És jött hozzá egy bélpoklos, kérvén Őt és leborulván előtte, és mondván néki: Ha akarod, megtisztíthatsz engem. – A leprás ezzel azt jelentette ki, hogy – tudom, hogy meg tudod tenni, de vajon akarod-e, hogy megtedd? – Jézus pedig könyörületességre indulván, kezét kinyújtva megérinté őt, és monda néki: Akarom, tisztulj meg. És amint ezt mondja vala azonnal eltávozék tőle a poklosság és megtisztula.

Ameddig Isten akaratát nem tudjuk tisztán, addig a hitünk le van bénítva. Ha ezt a kérdőjelet el tudtuk távolítani, vagyis a kérdéseinkre választ kaptunk, abban a pillanatban a hitünk ki tud terjeszkedni, és el tudja fogadni azt, amit Isten akar az életünkre.

Addig, amíg a kétségeinkben vagyunk, és azon gondolkodunk, hogy vajon Isten akar-e hozzánk szólni, addig zavartak leszünk abban, hogy Isten most vajon szólt-e hozzám? A kérdés nem úgy hangzik, hogy Isten meg tud-e gyógyítani, hanem Isten meg akar-e gyógyítani engem? Itt közölte Isten az akaratát! Amikor megértette a leprás Isten akaratát, abban a pillanatban meggyógyult.

Ha tudod, hogy Isten akarata az, hogy szóljon hozzád, ha erről meggyőződtél, akkor fogod hallani, amikor Isten szól hozzád. Meg fog történni! Kristálytisztán meg fogod tudni különböztetni, hogy ez volt Isten hangja és ezt mondta. Amíg a kérdőjel ott van egy bizonyos dologban, addig a hitünk nem tud továbblépni abban. Ezért a kérdőjeleinket el kell távolítani, vagyis a kérdéseinkre választ kell kapni, hogy tovább léphessünk. Tisztázni kell magunkban ezeket a kérdéseket, hogy hogyan is van az Istentől való hallásunk. Ezeket Isten Igéjével kell tisztáznunk.

János 10/4 És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját.

      Ezeken az igeverseken el kell mélyednünk, meditálni kell rajtuk. És miközben meditálunk az Igéken, ezek a kétségeink, hogy vajon Isten szól-e hozzánk, ezek megválaszolást nyernek. Egy bizonyosságot, egy biztosságot kapunk, hogy amit hallottunk, az tőle van. És nem csak abban leszel biztos, hogy Isten tud szólni hozzád, hanem abban is biztos leszel, hogy Isten fog szólni hozzád. És ebben a dologban, tehát a gondolataidban teljes egyetértésben kell lenni az Igével, - Isten fog szólni hozzád!

3./ Hármas pont, hogy amikor Isten pedig szól hozzád, akkor mi tévő legyél? Figyelmezzél és hallgass arra, amikor Isten átadja az Igéjét a szellemednek. A következő Igét először a Bibliánk szerint fogjuk elolvasni, majd a Bővített fordítás szerint.

János 16/13-14 De amikor eljön Ő, az igazságnak Szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Ő engem dicsőit majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.

Mindaz, ami az enyém, azt megjelenti néktek. Azt is tudnunk kell, hogy Jézus és az Atya egyek. Most először a 13-as verset olvassuk el a Bővített fordítás szerint.

/13/ De amikor eljön Ő, az igazságnak Szelleme, az igazságot adó Szellem, Ő elvezet majd titeket minden igazságra. Az egész, teljes igazságra. Mert nem a saját üzenetét szólja, nem magától szól, hanem elmondja mindazokat, amiket az Atyától hall, átadja az üzenetet, amit rábíztak és megjelenti, és elmondja nektek azokat a dolgokat, amik be fognak következni, amik a jövőben történnek majd.

Milyen gazdagon magyarázza az Amplified fordítás: Ő az igazságot átadó Szellem! Amikor a Szent Szellem szól, akkor az igazságot szólja. Azt is mondja, hogy Ő elvezet majd titeket minden igazságra, a teljes igazságra. Olvassuk el a következő két verset itt.

/14-15/ Ő engem tisztel meg és engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, abból vesz át, azt veszi igénybe és megjelenti, kijelenti, felfedi, átadja azt néktek. Minden, ami az Atyáé, az enyém. Erre utaltam, amikor azt mondtam, hogy Ő, a Szellem azokat a dolgokat veszi, amelyek az enyémek és megjelenti, kijelenti, felfedi, átadja nektek.

A Szent Szellem azt a küldetést kapta az Atyától, hogy amit ott vesz, azt átadja, közölje veletek. És tudjuk azt, hogy nem az agyunkon keresztül fogja azt elvégezni. Nem ott beszél hozzánk. Ezeket az üzeneteket, szavakat, Igéket a szellemünkhöz közvetíti. Ahogy időt töltünk, és ebben növekszünk, hogy közösségben legyünk a Szent Szellemmel, azt a küldetés-feladatát végzi, hogy amit az Atya szól neki, azt felfedje nekünk. Azokat a szavakat átadja nekünk, közvetíti nekünk.

Ezek a szavak sokszor kikerülik az elménket és egy belső tudást, egy megvilágosodást hoznak elő. Próbálunk rájönni, hogy honnan vettük ezt, honnan is jött ez hozzánk. Tehát az igazság Szelleme igazságot fog sugározni, közvetíteni a szellemünkbe! Mindig egyezni fog ez az Igével. Ezért mutatom most meg nektek, hogy milyen értéke van annak, hogy időt töltünk a Szent Szellemmel, hogy nyelveken imádkozunk, hogy szellemben imádkozunk, hogy figyelmezünk rá. Mert ebben az időben fog jönni ez a közvetítés Őtőle hozzánk.

A múltkor el kellett mennem az imakörbe, hogy tisztán halljak a Szent Szellemtől és ott tisztán meghallottam. Ha az ember próbálja megérteni egy helyzettel kapcsolatban, pl. egy bizonyos dolog, amivel kapcsolatban már napokat gondolkodtál, egyszer csak megtörténik valami, és utána döbbenten gondolsz rá, hogy te ezt tudtad már előre. Valami már nagyon rég sugallta nekem azt, hogy ez meg fog történni, mondod magadban. A Szent Szellem sok ilyet akar nekünk biztosítani. És ha figyelemmel vagy rá, akkor ezeket fogja tudni szolgálni feléd.

4./ Negyedik pont, amire lépünk az Istentől való hallásban, hogy meg kell vizsgálnunk a szellemeket. Tehát rendben van-e, hogy ha valamit kaptunk, akkor kicsit hátradőlünk a székben és elkezdünk gondolkodni, hogy honnan is jöhetett ez? Biztosan meg kell tennünk ezt, mert át kell vinnünk ezt a dolgot a próbán. Megnézzük mi a próba? Megint a Bővített fordítás szerint olvassuk el.

János I. 4/1 Szeretteim ne higgyetek minden szellemnek, hanem tegyétek próbára, vizsgáljátok meg a szellemeket, hogy felfedezzétek Istentől erednek-é, mert sok hamis próféta jött ki a világba.

Ez az Ige azt mondja nekünk, hogy tegyük próbára a szellemeket, hogy honnan vannak, mert sok hamis szellem van kint a világban. Valaki jön hozzád, és azt mondja, hogy az Úr azt mondta neki, hogy mondja meg neked…! Hallott valamit, de mi nem vagyunk benne biztosak. Az emberek komolyan veszik ezt, jönnek és hoznak egy üzenetet neked. Kenneth Hagin mondta, hogy ez kb. tízezerszer történt meg vele, de ezekből egy sem volt pontos! Visszatérve a kérdésre, hogy miként vizsgáljuk meg, vagy tesszük próbára a szellemeket?

a./ Ha Jézus Krisztus természetével, tulajdonságaival, vagy a lényének a jellemvonásaival nem egyezik az, amit vettél, akkor dorgáld azt meg! Vagyis hagyd azt békén, mert az a dolog az ördögtől jött, mert Jézusnak a jellemvonása a szeretet. Tehát tudod-e egyeztetni a szeretetnek a jellemvonásaival, tulajdonságaival azt, amit kaptál?

Legtöbbször azt fogod felfedni, hogy a dolgok az önzőségen alapulnak. És az önzőség az nem Istentől való szellem. Tehát Jézusnak természetével, jellemvonásával, tulajdonságaival kell összevetned azt, amit hallottál és Jézus a szeretet! Ha az önzőségen alapul az a dolog, amit vételeztél, akkor dorgáld meg, mert az ördög természetéből jött és hagyd azt békén.

b./ Ha nem egyezik teljes egészében, vagyis tökéletesen Isten Igéjével az, amit vettél, akkor hagyd figyelmen kívül. Isten soha nem fog ellentmondani az Igéjének. A főiskolások legtöbb esetben, amikor meglátnak a sorok között valakit, akkor azt mondják, hogy – Ó ez az én feleségem, vagy az én férjem, és az illető még újjászületve sincs. Isten nem fog olyat mondani neked, hogy tedd meg, ami nem egyezik az Igéjével. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, tisztán mondja az Ige.

Vagyis az illető, ha a hitetlenek közül való, akkor tisztán tudod, hogy amit vételeztél, az nem Isten Szellemétől jött. Nyugodtan menj tovább. Láttam sokakat, akik elfecsérelték a hosszú éveiket a nem megfelelő társsal. Nemcsak, hogy hitetlenek, hanem még ráadásul pl. a Jézus nélküli vallás hívei. Nincs tehát közösség, meg kell könnyebbülni a szívedben ilyenkor. Tudod az igazságot. Isten soha nem fog mondani semmit, hogy tedd meg, ha nem egyezik teljesen az Ő Igéjével, vagy ami ellentmondana az Ő Igéjével.

Próbálnak az emberek meggyőzni engem, hogy hallgassam meg és olvassam el, hogy tudjam, hogy az Istentől van. De azt nem veszik ilyenkor tekintetbe, hogy mit mondanak az Írások. – Itt van az én imádságom, ezt mondta nekem Isten és az egész családot, gyülekezeteket figyelmen kívül hagyják. Vannak olyan esetek, amikor gyülekezeteket tesznek így tönkre, és úgy gondolják, hogy Isten benne volt abban. Lehet, hogy ez most nálad talált és megértetted!

Én nem fogadom el ezeket, teljesen mindegy, hogy mit gondolsz rólam. Ha nem akarod követni az Igét, akkor nyugodtan kimehetsz olyan megtévesztetten, mint ahogy bejöttél ide. Az Ige tisztán fogalmaz, egy másik szellemre hallgatsz, vagyis meg vagy tévesztve. Az önzőség legtöbbször ez a szellem, vagy csak azt hallod meg, amit meg akarsz hallani. A Bővített fordítás szerint olvassuk most a…

Zsoltár 119/4-5 Te parancsoltad nékünk, hogy tartsuk meg utasításaidat, hogy szorgalmasan megőrizzük azokat. Ó ha az én útjaim úgy irányíttatnának, és úgy épülnének ki, hogy megőrizzem a te rendeléseidet, azokat hallgatva, befogadva, szeretve és azoknak engedelmeskedve.

Mindegy hogy mi jön azzal a látással, ha az a hang egy másik szellemtől volt! Ismét a bővített fordításban nézzük meg a…

/24/ A Te bizonyságaid az én gyönyörűségem és az én tanácsadóim. – Tehát az Igével kell kezdeni megvizsgálni a szellemeket.

c./ Ha nem a Jézust magasztalja, emeli fel és dicsőíti, ha Jézus Krisztus örök céljainak nem felel meg, felejtsd el, akkor nem Istentől jött. Bármely szellem, amely azt vallja, hogy Jézus nem testben megjelent Krisztus, az az antikrisztus szellemétől van. Ha pedig egy szellem vallja, hogy Jézus testben megjelent Krisztus, az az Isten Szelleme. A világ tele van manapság az antikrisztus szellemével. Nem egyezik az Igével, felejtsd el!

d./ Ha valamit Istentől véltél hallani, de zavartságot hoz az a dolog, vagy ha kárhoztatással jár együtt, vagy elbátortalanodsz tőle, akkor hagyd figyelmen kívül. Ha valamit hallottál, de az csak zűrzavart, össze-visszásságot hozott neked, összezavart téged, úgy gondolod, hogy Isten szólt néked és teljesen összezavarodtál… Isten ezt mondta nekem, és közben teljesen kárhozat alá kerültél. Isten mondta nekem, de most teljesen elbátortalanodtam, felejtsd el, mert nem Isten mondta.

A Biblia tisztán mondja, hogy Jézus nem az összezavarodottságnak az Istene, nem a zűrzavar Istene, Ő abban nincs jelen. A Biblia-iskolában volt valaki, akivel együtt jártunk és azt mondta, hogy Istentől hozott egy üzenetet és teljes zűrzavarba hozott minket. Úgy gondolta, hogy ő azzal segít nekünk.

Korinthus I. 14/33 Mert az Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek Istene, amiként az a szentek minden gyülekezetében van.

Ha Isten szól valamit, az békességet hoz. Ha mondasz valamit, hogy az Istentől van és zűrzavart kelt, az nem Istentől jött. Mert hogyan lehetnél összezavart tőle? Ne vedd figyelembe, hagyd figyelmen kívül, mert nem jöhetett Istentől. Isten tudja, hogy hogyan szóljon hozzánk. Amikor Isten szól hozzánk, az hozza magával a békességet.

Fiatal voltam még nagyon az Úrban, és valami nagy nyomást gyakorolt az életemre. Egyetlen egy szót szólt az Úr, a nevemet mondta. És a legnagyobb békesség jött rám, tudtam, hogy az Úrtól jött. Abban az egy szóban benne van a békesség, a bölcsesség, a megértés, a teljesség. Csak a nevemet mondta, és benne volt minden. Át leszel teljesen itatva megértéssel, bölcsességgel, a szeretetével, azzal a szeretetével, amit soha előtte meg nem tapasztaltál. Az az Úr hangja. Isten a szeretet. Nem úgy van, hogy Istennek van szeretete, Isten maga a szeretet.

Ha valamiről úgy vélted tehát, hogy Isten mondta, és zűrzavarba vinné az életed, hagyd figyelmen kívül, az nem Istentől volt. Isten azt mondta, hogy lépj házasságra azzal az illetővel és utána egyre zűrösebbé válik minden… Isten mondta akkor azt neked? Nem! Felejtsd el, teljesen hagyd figyelmen kívül, mert Isten nem fog olyat szólni, ami ilyen összezavarodottságot szül. – Isten azt mondta nekem, hogy menjek Afrikába… – és egész héten csak zavarossá lettél tőle. Ne menjél, nem Istentől van, ha Isten mond valamit, az békességet hoz és nem zavart.

Ha Isten szólt hozzád, akkor nem kell, hogy a pásztorral együtt legyél, mert amikor Isten szól hozzád, akkor a békesség völgyébe kerülsz. Ha még a pásztorral is meg akarod beszélni, az azt mutatja, hogy valami zavar van benne, töröld az egészet. Felejtsd el, ne figyelj többet rá, nem Isten mondta. Tehát csak legyen annyi bátorságod, hogy kijelentsd, hogy az a dolog nem Istentől volt. Másik szellemtől hallottad. Nagyon sok ilyen eset volt, hogy – Isten mondta nekem és nagyon sok zűrzavaros helyzetbe kerülnek emiatt az emberek. Létezik isteni bölcsesség, de van ördögi bölcsesség is.

Jakab 3/13-17 Kicsoda bölcs és okos köztetek? Mutassa meg az ő jó életéből, hogy mindent bölcsességnek szelídségével tesz. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység és viszálykodás van, ott zűrzavar és minden gonosz cselekedet is van. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, szelíd, engedékeny, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes nem részrehajló és képmutató.

Az a bölcsesség, amit felülről hallasz Istentől, az békességgel lesz teljes. Ha az ördögtől hallasz, az zűrzavarral, irigykedéssel lesz teljes, nem jöhetett Istentől. Még egyszer a 17-18 versek együtt!

/17-18/ A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, szelíd, engedékeny, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességesen munkálkodnak.

5./ Ötödik pont: Amikor úgy gondolod, hogy Istentől hallottál, ha a tanácsadást, tanácsot keresel, akkor ne azt keresd, hogy ki mond rá igent majd. Sokan vannak, akik azt mondják, hogy ezért imádkozom majd, de nem azért mennek be arra a helyre, hogy imádkozzanak érte, hogy ott meghallják Istent, hanem már előre tudják, mit akarnak hallani. Már előre leszögezték, hogy ezt akarják hallani. Vagyis az Úr azt mondja, hogy nem az én tanácsomat keresik, hanem várják, hogy rábólintsak arra, amit ők gondolnak. Még mielőtt elmennek imádkozni, tudják, mit akarnak tenni. Nincs szükséged egy rábólintó emberre, amikor éppen rossz döntést akarsz meghozni. Olyan irányra van szükséged, hogy jó döntést hozzál.

Az, hogy te már előre elszántad magad, hogy te Németországba akarsz menni, mert az a valósága és igazsága ennek a dolognak, hogy te már rég eldöntötted, hogy oda akarsz menni. Az Úr soha nem mondta, hogy te oda menj, csak te magad. Miután hallottál Istentől mi a következő lépés?

6./ Hatodik pont: Várakoznod kell Isten időzítésére! Mert ez is igaz, hogy valakik Istentől hallottak, de nem várták meg az Ő időzítését. És így teljes kudarcba fulladt az, amit tettek, mert nem abban az időben mentek, amikor kellett volna. Ha Isten képes valamit szólni a szellemünkhöz, akkor azt is képes megmondani, hogy mikor és hogyan húzd meg a ravaszt. Meg tudja ezt tenni Isten, amikor szól hozzád! Ez az időzítés nagyon fontos, én ebben nagyon kifejlesztettem magam, hogy néha megkapom előre a napot, az időzítést, és meg kell tudnom, hogy mit tegyek akkor. Mert az időpontok még előbb hozzám jönnek, mint a hozzá való cselekedetekről a megértés.

A december 5-i imakonferencia volt így, és mégis lemondtam, mert az emberek huza-vonáskodtak.  És engem meg majdnem az Úr mondott le ezért, annyira el volt keseredve, mert ez az Úrban lett volna. Az izraeli utat is le akartam mondani, mert nem volt elég lelkes jelentkező hozzá és mondtam az Úrnak, hogy lemondom, de ezzel is majdnem engem mondott le az Úr. Nem akarom elveszteni a helyemet Izraelben! Tehát vannak dolgok, amiket nem kell tudnunk.

 A tanításokkal lépést kell tartanunk, az időzítéseket pedig figyelnünk kell, mert amikor ott az ideje, akkor meg fogja tenni. Ha eljön annak az ideje, akkor minden harsogni fogja körülötted, hogy itt az idő, most menjél! Másik jellemzője, hogy óriási békesség lesz körülötted, ha nincs ott az ideje azt is tudni fogod. Addig csak az ember maga próbálja kényszeríteni a dolgokat, hogy már megtörténjenek.

Az országos találkozónkat az idén június, július környékére időzítettem elsőre. Amikor viszont kimentem megnézni a helyszínt, abban a pillanatban a szellemembe esett a dátum, hogy augusztus 8-a. Megkérdeztem tőlük, hogy lehet-e még időpontot változtatni? Mondták, hogy igen, ez a nap szabad még. Azon a napon, pedig amit először terveztem, ott eső lett. Szabadtéri alkalmunk volt és a módosított napon 9 ezer ember volt kint. Ne próbáld a dolgokat történésre vinni az idejük előtt!

Galata 6/9 A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk majd, ha el nem lankadunk.

Meg van az alkalmas idő mindenre, ha közben el nem lankadunk. A megfelelő időben, az arra elrendelt időben aratunk majd, ha közben el nem lankadunk. Megnézzük most mi is az az alkalmas idő. Meg kell értenünk, amikor Istennel foglalkozunk, hogy mindennek rendelt ideje van. Vagyis egy alkalmas idő. Ahhoz, hogy ezt a zűrzavart elkerüljük, és hogy a kísértésnek engedjünk, hogy előtte feladnánk, mindig emlékezzünk arra, hogy az a bizonyos idő, az alkalmas idő el fog jönni. Ha az ember ezt nem érti, akkor zűrzavaros helyzetek jönnek, az ember feladja, mert körbenéz.

Prédikátorok 3/1-7 Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a születésnek és ideje a meghalásnak: ideje az ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának, ami ültettetett. Ideje van a megölésnek és ideje a meggyógyításnak, ideje a rontásnak és ideje az építésnek. Ideje van a sírásnak és ideje a nevetésnek, ideje a jajgatásnak és ideje a szökdelésnek. Ideje van a kövek elhányásának és ideje a kövek egybegyűjtésének, ideje az ölelgetésnek, és ideje az ölelgetéstől való eltávozásnak. Ideje van a keresésnek és ideje a vesztésnek, ideje a megőrzésnek és ideje az eldobásnak. Ideje van a szaggatásnak és ideje a megvarrásnak, ideje a hallgatásnak és ideje a szólásnak.

Mindennek meg van a maga ideje. Elmondom nektek, hogy miként gondolom én, hogy tudjuk azt, hogy az az idő eljött. Bemutatom nektek pontosan, hogy honnan lehet tudni ezt.

Prédikátorok 11/1-4 Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap múlva megtalálod azt. Adj részt hétnek vagy nyolcnak is mert nem tudod, micsoda veszedelem következik a földre. Mikor a sűrű fellegek megtelnek, esőt adnak a földre, és ha leesik a fa délre vagy északra, amely helyre leesik a fa, ott marad. Aki a szelet nézi, nem vet az, és aki sűrű fellegre néz, nem arat.

Amikor a sűrű fellegek megtelnek, akkor kiürítik magukat. Ha folytonosan veted a kenyeredet a vízre, akkor a víz hullámai azt visszahozzák neked. Eljön az az idő. Akkor jön vissza, amikor a felhők megtelnek, mert amikor a sűrű fellegek megtelnek, akkor eljött az eső ideje. Eljön ez az idő, ha el nem lankadunk, vagyis a folytonosság abban, amit teszünk. A legutóbbi dolog, amit Isten mondott neked, azt tedd folyamatosan, mert azt a felhőt meg kell tölteni. Amikor a fellegek oly sűrűvé lesznek, akkor eljött az eső ideje, addig pedig csak vetni és vetni kell. Vagyis ne lankadj meg a jó cselekedeteidben, mondja ezt a Galata 6-ban az Ige. Ha szellemben vetettünk, akkor a szellemben is aratunk.

Az egész arról szól, hogy abba a felhőbe vetettél-e szorgalmasan? Ha nem töltöd már a fellegeket, akkor nem lesznek tele. Vagyis nem fogja rád árasztani, ami benne van! Annak az embernek a képét adja itt, aki folyamatosan cselekszik, nem várja tétlenül, hogy majd valami az égből rászakad. Amíg mi várunk arra, hogy Isten majd tegyen valamit, - nem érdemes, mi folytonosan végezzük azt, amit tesszük. Folytonosan engedelmeskedünk annak, amit mond, folytonosan tanuljunk. Töltsük azt a felleget engedelmesen, és akkor a maga ideje, az az idő el fog jönni és ki fogja üríteni ez a felleg magát feletted, az életedre! És ennek rendelt ideje van az életedre.

Mindig késleltetésben van ez a dolog, mert az emberek leparkolnak. Leparkolnak abban, amit tenniük kellene, nem teszik tovább, helyette más dolgokat tesznek. Te pedig folyamatosan végezd tovább azokat a dolgokat, amelyeket eddig is szorgalmatosan tettél. Az emberek abbahagyják azt, amit addig tettek, hogy meghallják, hogy mikor kell tenniük azt, amit mondott nekik Isten. Nem fogsz hallani így Istentől és ennek az az oka: beléd lett az építve, hogy folyamatosan tedd azt, amit eddig is tettél. És fogod tudni, hogy mikor van a változás ideje.

A pásztor azt mondta, hogy tízévi pásztorkodás után úgy érzem, hogy ezt a gyülekezetet át kell adnom a helybélinek. Mondtam neki, hogy ez legyen március, most még folyamatosan vidd tovább. De a pásztornak meg volt az a tudása, hogy érezte, hogy itt a változás ideje és az Úr valami mást fog helyette hozni. Ha előbb lépett volna, akkor csak ott ülne, három hónapig nem csinálna semmit, addig tehát tenni kell azt, amit addig is tett, hogy ezt folyamatosan tovább vigye.

Ha az ember abbahagyja azt, amit tennie kellene, akkor nem fogja megtudni, hogy mikor van annak az ideje, amire vár! És ha az ember csak találgatja, akkor a rossz időpontot fogja megragadni. Ezért egyszerűbb dolgozni az utolsó pillanatig. Én igen nagy döntéseket hoztam így meg. Az utolsó nap még dolgoztam és a következő nap felszálltam a repülőgépre, és akkor jöttem át Európába, és két hétre rá olyan összejövetel volt, ahol 30 ezer ember jelent meg. 

Ahelyett, hogy a jövő felől aggodalmaskodnál, vagy keresnéd annak a részleteit, végezd azt, amit eddig tettél, addig az időpillanatig, amíg nem jön a változás. Sokszor azért vallanak az emberek kudarcot, mert nem voltak Isten időzítésében, azt elrontották. Nagy ugrásaim voltak az ismeretlenbe. Olyan világba ugrottam bele, amelynek a nyelvét nem ismertem, ahol háború volt, négyszer-ötször volt ilyen az életemben. Ehhez vezetés kell, hogy legyen az ember életében. Nem csak Isten hangját kell tudni meghallani, hanem azt az időzítést is el kell tudni venni, hozzá, hogy mikor.

Jövő vasárnap a 7-es pont következik. Ez a Róma levél 8/2-es versével lesz kapcsolatos: „Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.”

Van egy másik hang, a hústestnek a hangja és erről fogok részletesen magyarázni a jövő héten, egy óriási ellentmondás van itt, amit le kell tudni küzdeni. Kell, hogy segítsen ez nekünk. Nekünk ismerni kell az Úr hangját és mondja is az Írás, hogy mi ismerjük és meghalljuk a jó pásztor hangját. Az ellenség azon munkálkodik, hogy összezavarjon minket abban, hogy bizonytalanná tegyen, hogy valóban jól hallottunk-e és azt hallottuk-e?

Szombaton, január 2-án egy imakonferenciánk lesz, és úgy érzem, hogy változások előtt állunk. Már benne vagyunk ezekben. Ma reggel nagy békességgel ébredtem. A TV műsorsugárzásban is változások lesznek, lejárt az időnk a Hálózat TV-nél, Isten rendelése szerint és a következő ajtó pedig megnyílik. Mostantól kezdve egy másik műsorcsatornán keresztül lehet majd nézni az egyház alkalmait.

Nagyon nagy jövőt tartunk az internet közösségeknek, akik összejönnek és a gyülekezetüket az internet hálózatán keresztül tartják meg, mert ez az egész világra kisugárzik, kiterjed. Ez egy új nap az ég alatt, a gyülekezetek erősebbé lesznek, a gyülekezet növekszik abban a megértésben és tudásban, hogy megérti, hogy Isten miként akarja, hogy működjön a gyülekezet. A fő dolog, hogy fel ne adjuk, és ne aggodalmaskodjunk és töltsük meg teljesen azt a felleget, mert akkor leszakad az eső egy napon és özönvízszerűen fog áradni.


Az alkalom befejezése előtt még a következők hangzottak el, nem sikerült szó szerint leírni, nincs fent a neten, de próbálja veletek megosztani a leíró:

 Jim Sanders: Jó hogy a Szent Szellem velünk van, kijelentéseket kapunk általa az Úrtól. Jó, ha megértjük azt, hogy ha a pokolból ki tudunk csak egy személyt is menteni, már egy üdvösség is megérte.

Megvallás következik: én áldott vagyok bejöttömben, áldott vagyok kimentemben. Áldott voltam az idén és áldott leszek a jövő esztendőben is. Egyszerűen áldott vagyok! Erővel vagyok felruházva, hogy növekedjek, gyarapodjak. Áldott vagyok valóban! Dicsőség Istennek, Jézus nevében! Ámen!

Szeretném még elmondani nektek, hogy a be nem teljesedett próféciáknak közük van hozzánk. Ahhoz is, hogy mennyit járunk Izraelbe, mert a gyülekezeti korszak végén járunk. A következőkben látunk egy próféciát, amit angyal közöl Máriával a

Lukács 1/31-33 És ímé, fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az Ő nevét Jézusnak. Nagy lészen Ő, és a Magasságos Fiának hivattatik, és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az Ő atyjának királyiszékét, És uralkodik a Jákob házán mindörökké, és az Ő királyságának vége nem lészen.  

Ennek a próféciának első két része már beteljesedett, de még három rész ezután fog beteljesedni. Isten királysága még nem az Ő trónja, még nem uralkodik Jákob házán, tehát az utolsó három még nem teljesedett be. Jelenleg még nem uralkodik az Úr Dávid trónján, mely Jeruzsálemben van. Az elragadtatás előtt állunk, és a megpróbáltatások ideje után Ővele visszajövünk, és együtt uralkodunk vele Jeruzsálemből.

Izraelnek az üdvösség Sionból jön el. Mi vagyunk a Sion [Gyülekezet]. Izrael, a Sion velünk kapcsolatos. Amit az angyal Máriának szólt, velünk kapcsolatos. Azért megyünk így, mert ott nem telepedhetünk le, mint turisták vagyunk kénytelenek odamenni.

Az Úr előhozza ezeket az őrálló helyeket, Jeruzsálem kapujában van ez. Az Úr hozza elő az időket is. Tehát látjuk, hogy ez a prófécia még nem teljesedett be. Az Úrral leszünk a Millennium során, és Ővele uralkodunk. A Millennium után ez a föld tűz által emésztetik meg.

Még tehát három prófécia van itt, ami nem teljesedett be. Nem kaptunk még teljesen erről látást, de a mi jövőnk az Úrral lesz, mert az Úrhoz tartozunk. Ezek még beteljesednek. Kijelentést ad, hogy minket miként használ Isten, csak lendületbe maradjunk, bele ne lankadjunk. Töltsük meg azokat a fellegeket. Kívánok mindannyitoknak boldog újesztendőt!         

Dicsőség Istennek! Ámen!

BÉKEVÁR FŐOLDAL