2011.08.03.
 

JELEK, CSODÁK, GYÓGYULÁSOK 5.

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2011. július 31.
 

 

Drága Atyánk, kegyelemből van, amit nékünk készítettél, és azt elfogadjuk, a jelenlévő életek felett. Köszönjük a gyógyulásokat, a kijelentéseket, a megértéseket, hogy a szükséges anyagiak hozzánk jönnek, a kötések megszűnnek az életek felett. Az ördögnek a blokkjait, a gátjait letörjük Atyám és lerontjuk Jézus nevében. Új életek jönnek Atyám, új megoldások, a gyarapodás jön hozzánk, a hitünk által Atyám, a te kegyelmedből elvégzed ezt Jézus nevében. Minden dicsőség a tiéd legyen Atyám, az Úr Jézus Krisztusé, minden dicsőség Jézus nevében! Ámen!

A hozott zsebkendők felett történik az imádság. Mindenki mondja, hogy áldott legyen az Úr Jézus szent neve. Áldjuk meg a szomszédunkat egy öleléssel.

Jó néhány hete a tanításainkban a csodákról van szó. A gyülekezeti korszakban élünk, abban a gyülekezeti korszakban, amiben a tanítványok életek a kezdetben, ugyanannak a korszaknak a számításában vagyunk.

Nagyon fontos az igevers, amit most olvasunk a jelen helyzeteket tekintve, és azok is ideszámítom, akik az interneten keresztül hallgatnak bennünket. Fontos alapvers ez:

Lukács 10/19 Ímé adok néktek hatalmat, hogy kígyókon, és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat néktek.

Egy másik idetartozó igevers:

Márk 16/17 Azokat, pedig akik hisznek, ilyen jelek követik, az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak.

18. Kígyókat vesznek föl, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik, betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.

Hisszük-e ezt a verset? Igen! Ez alapján bármelyikünk, ha beteggel találkozik, azonnal tegyük rá a kezeinket és kérjük a szent kenet áradását. Mert hívők vagyunk. Hisszük az Írásokat?

Istennek a szolgálatai, az ötféle szolgálat, amit adott – az apostolok próféták, evangélisták, pásztorok és tanítók – nem képesek egymaguk elvégezni a földön lévő munkát. Tehát arra hívattak el, hogy titeket készítsenek fel a szolgálatra, és ti végzitek el. Nektek megvannak erre a rendelt hatalmi Igéitek, meg van a hatalmatok, és a hívőket követik ezek a jelek.

Tehát meg kell tennünk azt, amit az Ige ír, és azt követően pedig vigyázni kell a nyelvünkre, a szavainkra, mindegy milyen körülményeket látunk, milyen helyzetben vannak a gyermekeink, és családtagjaink, a nyelvünkre vigyáznunk kell.

Ugyanis a gyarapodás nem fog jönni sem a kormánytól, sem máshonnan, a világtól nem lehet várni, hogy gyarapodást hozzon nekünk, az a gyülekezeten keresztül fog jönni a földre. Ezt be lehetne bizonyítani, de a mai tanításban nem ezen a vonalon megyünk.

Következő tanításokban óriási kijelentések fognak előjönni. A mi Istenünk egy olyan Isten, aki szeret elrejtőzni, és azoknak jelenti ki magát, akik keresik Őt.

A generációkon keresztül a próbák idejét éljük. Lesz idő, amikor már mindez lezajlott a földön. Múlt idő lesz. És azok, akik a hitükben megállnak, azok fognak az Úrral az örökkévalóságban megállni. Uralkodnak Vele és királyokként uralkodnak az örökkévalóságban. Azok pedig, akik nem hisznek Őbenne, azok el lesznek az Úrtól választva.

Ugye mennyire örülünk annak, hogy mi hiszünk Jézusban? Mielőtt azonban a teljes dicsőségében eljönne értünk, lehetőségünk van arra, hogy a hitünkben járjunk, és a hitünket gyakoroljuk. És lehetőségünk van megtapasztalni azokat a csodákat, amelyeket az Apostolok cselekedeteiben olvasunk, amelyek történtek a korai gyülekezeti időkben.

Azért, mert hitben járunk, az nem jelenti azt, hogy nem lehet megtapasztalásunk a Mindenhatóval. Mivel a Mindenhatóval járunk, ezért nap, mint nap csodákat fogunk megtapasztalni.

Beszélünk arról, hogy mit kell tenni a mi részünkről ahhoz, hogy még inkább megtapasztaljuk a csodáknak a világát. Ezért ellapozunk a következő Igékhez:

Korinthus I. 12/1 A szellemi ajándékokra nézve pedig atyámfiai, nem akarom, hogy tudatlanok legyetek.

Mindkét fordításunk szerint ajándékok szó szerepel. A görögben csak annyi van, hogy a szellemiekre nézve, nem akarom... Amelyek Isten Szellemére vonatkoznak, a szellemi dolgokra nézve.

Ahogy olvasni fogjuk a felsorolásban, a csodákat is felsorolja itt. A Szent Szellemnek mind a kilenc itt felsorolt megnyilvánulása természetfeletti. Vagyis csodálatos, csodákkal határos, és egy ideje már a csodákról beszélünk.

Azt írja, hogy az Úr nem akarja, hogy mi ezekről tudatlanok legyünk. A tudatlanság, az egy nagyon fontos témakör. A tudatlanságból kifolyólag nem látunk több csodát. Ami azt jelenti, hogy nem tudunk még mindent ezekről.

Egész gyülekezetek, felekezetek, hívő közösségek nem várják el ezeket a csodákat, mert nem tudnak róla, és így nem hisznek benne. Nemcsak, hogy nem hisznek ezekben a csodákban, és a gyógyulásokban, de ha valami próbálna elindulni ebbe az irányba, akkor próbálják azt teljesen leállítani. Valójában félnek, és tartanak tőle.

Mondhatjuk, hogy amitől az emberek általában félnek és tartanak, attól próbálnak távol maradni, és nem belemenni. Amitől az ember tartózkodik, abban nem tud előrehaladni, még mielőtt a dolgok ki tudnának bontakozni. Tudom, hogy így van, mert megtapasztaltuk ezt. Ugyanis ha az emberek nem akarják ezeket, Isten nem fogja rájuk kényszeríteni.

Ezért vannak olyan népek, nemzetek, ahol még soha nem volt jelen a Szent Szellemnek az ébredése. Máshol meg vannak olyan nemzetek, ahol az egész nemzet, egységében kereste és vágyta az Urat, és ezeket. És ezekre mindjárt rátérünk.

Épp ezért tanítani kell a Szent Szellem ajándékairól, hiszen a Biblia a csodák könyve. Az Ószövetségben is és az Apostolok cselekedeteiben is láthatjuk a csodákat. A keresztények láthatták és hallhatták, hogy ezek megtörténnek. Pünkösd napjával kezdődően, ahol a zúgó szélnek a zendüléseként tapasztalhatták, hogy eljött a Szent Szellem és onnan kezdve a csodák világát.

Miként van az, hogy be vannak zárva az ajtók és az ablakok, és mégis egy nagy erejű szél felindulását tapasztalják meg, megrázkódik az egész ház, aztán tüzes lángnyelvek jelennek meg és mégsem ég el az épület. Mindez a csodálatos Szent Szellem megjelenése volt.

Mi hisszük ezeket a csodákat, és mi nem akarunk tudatlanok, lenni ezek felől. Az Ige mondja, hogy nem legyünk tudatlanok.

2. Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetvén, amint vitettetek a néma bálványokhoz.

3. Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, aki Istennek Szelleme által szól, nem mondja Jézust átkozottnak, és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Szellem által.

Miről folyik itt a szó? Nehogy azt higgyük, hogy arról van itt szó, hogy természetfeletti képességeket keresünk, hogy a természetfelettiben járatosak legyünk. Ez így egy pontatlan gondolkodásmód lenne. Fiatal keresztények esnek ebbe a hibába, hogy a természetfelettit keresik, és annak erejét és megnyilvánulását, és ez téves így. Látni lehet itt a problémát.

Ugyanis ezek a jelek, csodák nem azért történnek, mert miattad lennének. Mondod, hogy szeretnéd ezeket a szellemi ajándékokat, hogy az erőnek a tárháza lehessek, hogy Istennek hatalmas dolgokat tehessek. Rossz a megfogalmazás. Először is saját magadtól semmit nem cselekedhetsz! Nem úgy van, hogy saját magad erejétől tudnál ilyen döbbenetes, és csodálatos dolgokat cselekedni, hogy magadat mutogasd vele.

Hanem arról van szó, hogy neked is, nekem is el kell jutnunk arra a helyre, ahol Isten képes minket használni ebben. Ahol a Szent Szellem az Ő tetszése szerint, képes rajtunk keresztül megnyilvánulni. Látjuk a 4-6. versekben, erre kifejezetten hangsúlyt fektet az Ige.

4. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Szellem.

5. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr,

6. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben.

Vagyis Isten nagyon sokféle módon képes és tud megnyilvánulni, és mi soha nem fogjuk tudni az összeset megismerni ezekből. Isten nincs korlátok közé szorítva, hogy csak azokban a megnyilvánulásokban tudna megjelenni, amit az Apostolok cselekedeteiben olvasunk. Oly hatalmas módokon és utakon is elő fog jönni, amelyeket még soha nem láttunk, és nem tapasztaltunk. Isten oly sok különböző módon képes mozdulni.

Tudod-e, hogy a haldokló gyülekezeteknek mi a híres, utolsó mondatuk? – Mi soha eddig így nem tettük. Így azután meg is halnak. Nekünk nyitottaknak kell lennünk. Most az evangelizációban választottunk pl. más és más utakat. Újabb utakat.

Dániából jött pl. egy pásztorunk, hogy megtapasztalja, hogy miként történik ez az evangelizáció. Két hetet töltött itt. Megállapította, hogy tizenegy evangelizáción vettem részt és mindegyik különbözött a másiktól. Azért, mert a Szent Szellem nyilvánult meg. Nyitva kell lennünk mindazokra, amelyeket a Szellem munkál.

El fogja magyarázni ez a rész, hogy miként tudjuk azt meg, hogy az maga Isten Szellem volt? Ha tiszteletlenek vagyunk Jézus nevével, vagy átkozódunk Jézus nevében, akkor biztosak lehetünk benne, hogy az nem a Szent Szellem.

Vagy azt mondják neked, hogy ne menj közéjük, ahol Jézus nevében imádkoznak, mert az nincs is a Bibliában. Erdély területén előfordult, hogy teleszórták a postaládákat a tisztelt keresztények ezzel az üzenettel, sajnos az ő tudatlanságukat bizonyították azzal, ami a papíron volt.

De ha az illető a Jézus Krisztus Úr kapcsolatáról beszél, akkor biztos lehetsz abban, hogy az a Szent Szellemtől van. Ha valami az Ő csodájából jön elő, akkor az, nem engem, és nem ezt a gyülekezetet fogja dicsőíteni, hanem a mi Jézusunkat, a mi Mesterünket fogja dicsőíteni minden egyes alkalommal. Mert Isten akarata az, hogy Jézus Krisztus a földön megdicsőíttessék.

Látni igen cudar kinézetű alakokat is, akik bejönnek első alkalommal, és miután befogadták az Úrnak a hatalmas megváltását, könnyek csordulnak ki a szemükből. És azt kérdezi az illető, hogy vajon miért gyógyított meg engem Isten, amikor én ilyen és ilyen ember voltam?

Látjátok, szükségünk van a Szent Szellem erejére, hogy a gyülekezetet megalapozzuk. Semmi nem változott meg a korai időkhöz képest. A jó beszédkészségünk, és a jó prédikálásunk nem elegendő, hanem Isten erejének a bemutatására is szükség van mellé. Amikor csak úgy szárazon, az intellektuális kútfőből hozzuk elő a beszédet, az nem elég.

Igen tiszta prédikálásra van szükség, és utána olyan bizonyságokra, akik meggyógyultak már az Isten ereje által. Ha eljártál ezekre az összejövetelekre, akkor láthattad, hogy ezek jelen vannak. De magunknak is kell törekedni arra, hogy ezekből még többet láthassunk a jövőben. Mert valójában Isten ránk vár, hogy mi kinyúljunk a Szent Szellem megnyilvánulásai felé, és azokat még inkább vágyjuk, mint eddig.

Tanulmányoztam azokat a szolgálatokat, akik hosszasan várakoztak a Szent Szellemre. Az egyik ilyen felkent szolgáló pl. tizenegy évet várt a Szent Szellem felkenetésre. És legalább olyan mértékben hordozta a kenetet, mint Kathryn Kuhlman.

De nem csak úgy magától történt. Elmondta, hogy az egyik pillanatban még nem volt meg, a másikban már megadatott neki. Az egész Egyesült Államok szerte, tizenegy évig kereste a Szent Szellemet ebben.

7.  A Szellem mindenkinek ad kijelentést, mégpedig épülésre.

8. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek szava adatik, a Szellem által, másiknak pedig ismeret szava ugyanazon Szellem szerint.

Ezek mind természetfelettiek itt. A bölcsesség szava betekintést enged Istennek a terveibe, és célkitűzéseibe a jövőre vonatkozóan. Ez a legmagasabb rendű ajándék, és ez a jövőre irányul. Tehát a jövőt illetően Isten terveiből, Isten szándékaiból kapsz ilyenkor bepillantást. Ez nem olyan bölcsesség, amelyet az iskolába járással megszerezhetsz, vagy könyvek olvasásából meríthetsz, embertől nem szerezhető. Mindez természetfeletti.

A tudás szava ugyanígy egy bepillantás, ugyanis Isten Szelleme mindenről mindent tud, nem fog azonban mindent közölni velünk, mert nincsen mindre szükségünk, hogy mindezt tudjunk. Olyan dolgokat fog közölni velünk, amit nem szerezhetünk meg természeti, fizikai úton. Nincs rá más mód, hogy azt tudjuk. Mégis tudjuk, természetfeletti módon.

9. Egynek hit ugyanazon Szellem által, másnak pedig gyógyítások ajándékai, azon egy Szellem által.

Van egy bizonyos hit, ami hallásból, a hallás pedig Isten Igéjéből van. És ez által a hit által élünk. Van azonban efölött egy isteni hit.

Smith Wigglesworth, aki kiválóan működött ebben, úgy magyarázta, hogy az ember a saját hitét használja egy bizonyos mértékig, és amikor érzékeli, hogy ott már teljesen egy zsákutcába jutott, akkor fogja megtapasztalni azt, hogy van egy következő mértékű hit, amely teljesen Istentől esett rá. Amikor ez a fajta hit adatik meg ott az embernek, akkor mindenre képes abban, hogy higgyen Istennek, és semmi lehetetlen nincs.

Egy vak ember jött be Smith Wigglesworth alkalmára, és ez a hit szava ütötte meg a szellemét, hogy az a vak pedig meggyógyult. Semmi nem változott, jött a vak megint, s megint kijelentette, hogy ez a vak pedig meggyógyult. A harmadik napon megint kijelentette, hogy ez a vak meggyógyult, itt már nem hívta vaknak, bár még nem volt megnyilvánulás. A hitnek az ajándékával dolgozott, és akkor nyílt meg a szeme. [Pontosított szöveg.]

Megint másnak a gyógyítások ajándékai, ez nem azt jelenti, hogy te képes vagy meggyógyítani az embert, hanem Isten fogja megnyilvánítani a gyógyító ajándékait, bizonyos területeken.

Mindenki képes meggyógyulni a saját hite által, ha kiterjeszti a hitét a gyógyulására. Emellé Isten ad segítségül gyógyító ajándékokat, amelyeket Ő működtet. Pl. a tudás szava által képesek vagyunk kiszólítani gyógyulásokat. Most pl. a nyakban történik a gyógyulás. Nemcsak, hogy informál minket az Úr, hogy a nyakban folyik ez a munka, hanem szolgáltatja a gyógyítás ajándékán keresztül azt a gyógyulást, abban az időben. Vagyis az Úr szolgál felénk ilyenkor, egy igen különleges módon.

Most amikor kezdtük a mai Istentiszteletet, akkor a Szent Szellem nem jelezte, hogy ilyen terület lenne, ezért rögtön a tanításra mentünk. De ha mutatja, akkor azt azonnal kiszólítjuk, és akkor könnyű azt elfogadni. Neked kell elfogadni, kinyúlnod utána.

Volt, hogy a szemek gyógyultak meg, s a vastag szemüvegek lekerültek, és tökéletesen láttak. Ma az alkalomra jövet mutatta az Úr nekem, hogy a bal szemben egy vakság fog elmúlni. Az utóbbi időben nagyon sok vaknak nyílt meg a szeme, dicsérjük érte az Urat.

10. Némelyiknek, csodatévő erőknek munkái, némelyiknek meg prófétálás, némelyiknek pedig szellemek megkülönböztetése, másiknak nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázata.

Vagyis megint egy másiknak a csodatévő erők munkáit adja. A csodatévő erők munkái, az munkál valamit. Mózesnek pl. volt egy vesszője. És itt került bajba később, mikor másodszor az Úr szólt, hogy most szólj a kősziklához, hogy adjon vizet, és ő megütötte a kősziklát, mint első alkalommal.

Megint egy másik működése a csodatévő erők munkáinak, amikor a próféta bedobta a fadarabot a vízbe, és a fejsze feljött a víz színére. Vagy amikor Jézus azt mondta, hogy töltsétek meg a kőedényeket vízzel. Ezek az edények mosakodásra való edények voltak, nem tiszta víz volt bennük. És egy nagy csoda történt. Akik ott dolgoztak azok számára ez egy óriási csoda volt.

Megint egy másik ajándék, amikor ihletésre szól az ember. A következő, amit említ a szellemek megkülönböztetése után a nyelvek nemei, és a nyelvek magyarázata.

Vagyis amit látni ezekből a felsorolt ajándékokból, hogy ez egy csodákkal teli életet hoz, mert ilyenkor nem a fejünkből élünk, hanem a szellemünkből élünk. Nem olyan életet élünk, mint amit a nem üdvözültek élnek, hanem a természetfeletti életet éljük, vagyis a szellemi életet.

Lehet, hogy te ezt a szellemi életet éled, de ez nem nyilvánvaló a körülötted valóknak. Tegyük fel, hogy a munkahelyeden dolgozol, és a Szent Szellem megelevenít neked valamit, amit sehogy másként nem tudhattál meg, csak a Szellem által. A kollegáid megkérdezik, hogy miként vettél róla tudomást? Semmiképpen nem vehettem volna róla tudomást, a Szent Szellem mutatta meg nekem.

Ha szeretnéd, hogy újra történjen, akkor így kell tenned, ha nem akarod, hogy a Szent Szellem újra jöjjön ezzel az ajándékkal, akkor nyugodtan vegyél magadra egy nagy mellényt és dicsekedjél vele. Van úgy, hogy az alkalmak után odajönnek hozzám az emberek és megköszönik nekem, ami történt velük. Ilyenkor mi az én válaszom? Hogy Jézus tette, Jézus gyógyított meg téged, nem én.

Tehát én szeretek gondolkodni dolgok felől, ha a Szent Szellem hoz valamit, és mostantól kezdve úgyis saját magadra leszel hagyva. Az igazság úgy szól, hogy mindannyinknak, mindig szükségünk van a Szent Szellem segítségére, és a Nagyobb bennem van, és velem van mindenkor.

Volt Ausztráliában, a gyülekezetnek egy tagja, aki 24 órát töltött naponta az Igében, és természetfeletti módon tudott így meg dolgokat. Valaki éppen hallotta, amikor azt mondta, hogy én ezt bármikor képes vagyok megszerezni. És mondtam az Úrnak, hogy Uram, biztos ennek itt a vége.

Az Úr a tudás szaván, és a bölcsesség szaván keresztül bepillantásokat enged nekünk, és ez nekünk elég. Azért adja, hogy tudjuk a megfelelő útirányt, vagy tudjuk a helyes választ adni az illetőnek, vagy tudjuk, amit nem szabad megcselekedni.

És ahogy azt a lépést megléped engedelmességben, úgy fog hozzád jönni, még több világosság. Nekünk így kell élnünk, és járnunk természetfeletti módon, az életünk minden napján, minden órában. Mikor kell jobbra, és mikor kell balra fordulni. A szellemed úgyis próbálja neked ezt a közlést átadni. A jövő vasárnap talán még többet beszélünk erről.

11. De mindezeket egy és ugyanaz a Szellem cselekszi, mindenkinek osztogatván, külön, amint akarja.

Krisztus Testén keresztül, a Szellemnek ezek a természetfeletti képességei működnek.

31. Törekedjetek pedig a nagyobb kegyelmi ajándékokra. És mindezek felett megmutatom néktek a legkiválóbb utat.

És akkor, ha nézed a 13. fejezetben a szeretetről kezd beszélni az Írás, hogy a legnagyobb ajándékra törekedjetek. Az emberek gyakran tudatlanok ezek felől az ajándékok felől, és azért nem járnak ezekben, mert nincs semmiféle ismeretük erről. És ezért nem is nyitottak.

Másik terület, amiről szólunk, hogy komolyan kell kívánnunk ezeket! Vagyis törekedni, és kívánni kell a Szellemi ajándékokat. A csodatévő erők munkái pl. ez a Szent Szellemnek egy csodákat végző ajándéka, amire vágynunk kell, kívánnunk kell, csodálatos, ugyanígy csodálatos a gyógyítások ajándékai is.

Ahol a mi részünkről a hiányosság lehet, az az ajándékok kívánása. Legtöbbször az emberek nem akarják ezeket annyira.  Nincs ott ez a kívánás, az éhség a szívükön. Ebben a gyülekezetben és minden más gyülekezetben fontosnak kell lenni ennek a vágyódásnak, ennek a kívánásnak, különben nem mondaná, hogy törekedjünk rá. Komolyan kell ezekre törekednünk.

A görögben ez egy erőteljes szó. Egy emésztő, és egy folytonos éhségnek és egy vágynak kell lenni bennünk, oly mértékben, hogy szinte felemészti az embert. Jellemző ez a gyülekezetekre általában? Nem.

Mint mondtam a legtöbb gyülekezetben tudatlanok az ajándékok felől, és ezért nem is gondolkodnak felőle. Hogyan lehet valamire törekedni, vagy kívánni, ha az ember nem is tud róla, vagy nem beszélnek róla.

Vannak olyan gyülekezetek világszerte, ahol generációk adják tovább a tudást, és nem szólnak az ajándékokról. Semmit nem hallottak ezekről. A pulpitusról csak arról szólnak, hogy ne hazudjunk, ne lopjunk, így és úgy kell viselkedniük.

Visszakanyarodunk a kérdéshez – miért nem látjuk azokat a csodával határos, és valóságos csodákat, a mai világban, mint azt az Apostolok cselekedeteiben olvassuk? Másik fontos dolog, amit nem szabad megcselekednünk, hogy nem szabad mindenféle kifogásokkal megmagyarázni azt, hogy ma miért nem látjuk azt, ami akkor le lett írva.

Legyünk őszinték, hogy elolvassuk az Apostolok cselekedeteit és lássuk be, hogy ezeket így még soha nem tapasztaltuk meg. És tegyük fel a kérdést, hogy vajon miért nem tapasztaltuk meg? Jönnek a kifogások, hogy ma már más időket élünk. Ez így egy hazugság.

Sem az ember, sem az ördög nem változott, és Isten sem változott ez biztos. Legyél őszinte, mondd, hogy Uram én látom itt ezeket, és én szeretném ezeket, ezért Uram emeld fel az én szintemet, emeld fel az én vágyakozásomat, emelj fel engem, hogy én láthassam ezeket, mint ahogy az az Apostolok cselekedeteiben volt, mert kívánom ezeket látni a mindennapi életemben.

Lesznek megint mások, akik tévesen azt mondják, hogy ó, ezek nem Istentől vannak. Lesznek, akik elhidegülnek, és hidegen hagyja ez őket, és inkább intellektuális beállítottságúak, és generációk során egyre inkább eltávolodnak ezektől.

Isten pedig ugyanaz az Isten, aki volt az Apostolok cselekedeteiben is. És az Ő akarata, és üzenete is ugyanaz, a Szent Szellem is ugyanaz, Jézus neve is ugyanaz. Ebből az következik, hogy többet kellene ezekből látnunk, és nem kevesebbet. És ahogy egyre inkább növekedünk ebben, egyre inkább többet kellene, hogy lássunk.

Nem oda visszajutni, ahol a korai időben volt a gyülekezet, hanem a fölött, és nem szabadna kifogásokat találni, hogy miért nem vagyunk ott. Hanem azt kellene mondani, hogy igen Uram, én látom itt a Bibliában, én hiszem ezt, és mivel látom, épp ezért hiszem, hogy ez Isten akarata.

És Isten azért engedte, hogy mindez lejegyzésre kerüljön, hogy nekünk ismeretünk és tudásunk kegyen arról, hogy hogyan működnek az Ő szellemi dolgai. És ez igenis a támpont a mai gyülekezet számára is.

Ezért annyit kell mondani, hogy Uram, emeld fel a mi megértésünket, és a mi válaszadó képességünket arra, hogy ezeket ma is megéljük. Emelj fel engem ide, emelj fel minket ide, ahol ugyanígy megtapasztalhatjuk majd ugyanezeket, mert kívánkoznunk kell ezek után komolyan.

Mi után? Amik fel vannak sorolva: csodatévő erők munkái, a gyógyítások ajándékai, a bölcsesség szava, a tudás szava, a szellemek megkülönböztetése, a hit ajándéka. Ezek abszolút semmit nem jelentenek a legtöbb embernek, amikor ezeket felsorolod.

Tehát mikor vizsgáljuk ezeket, az első pont a tudatlanság, ezért nem látunk ezekből többet. A második pont, hogy miért nem látjuk ezeket, az, hogy nincs a szívünkön ez a kívánás. Egyszerűen nem akarjuk, valami mást jobban akarunk inkább.

Akik kívánják ezeket, azoknak meg kell tanulni, hogy hogyan lehet ezeket megszerezni. Utána készülj fel arra, hogy jön a megkövezés, mint ahogy Isten felkentjeit mindig megkövezik.

Ésaiás 26/9 Lelkem utánad vágyott éjszaka, az én szellemem is, bensőmben téged keresett, mivel, ha ítéleteid megjelennek a földön, igazságot tanulnak a földnek lakosai.

Ez a fajta erős vágyakozás arra fog vinni, hogy keresni kezded, mert ha valamit akarsz, akkor azt elkezded keresni. Vagyis mondhatjuk, hogy az emberek a gyülekezeteinkben keresik a Szent Szellem megnyilvánulásait, a gyógyítások ajándékait, a csodatévő erők munkáit.

Szomorúan mégis azt kell mondanunk, hogy nem keresik. Inkább azt keresik, hogy miként tudnak még több pénzt keresni. Hogyan tudnak még kényelmesebb életet élni. Hogyan tudnak egy biztos nyugdíjat teremteni maguknak. Az Egyesült Államokban nem sok nyugdíj maradt a kasszában.

Hogyan lehet azt megállapítani, hogy mi az, amit keresnek az emberek? Mi az, amit óhajtanak? Amit keresnek – azt akarják, az után kérdezősködnek.

Máté 7/7 Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek.

Mi történik, ha kérsz? Adatik neked. Mi történik, ha keresel? Találsz. Azt is figyeld meg, hogy ezek Jézus szavai, Ő mondta, hogy kérjetek. Mit kell akkor tenni? Kérni kell bizalommal teljesen, én hiszek benne, és ezért megkapom.

Mondják, hogy – ááá, soha nem lehet azt tudni előre. Ugye Jézus nem így mondta? Az embereknek a szokásai, hagyományai az, amikor Isten Igéjét helyettesítik valamivel. Olvassuk a 7-es és 8-as verseket.

Máté 7/7 Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek.

8. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik.

Ezeket Jézus mondta. Vagyis ezeket az ígéreteket lekicsinyítjük? Nem vesszük figyelembe, amit Jézus mondott, vagy inkább hiszünk benne, amit Jézus mondott? És a szívünk egy izgalmi állapotba kerül. Mert aki kér, mind kap, aki keres, az talál, és a zörgetőnek megnyittatik.

Ez, ahol a gyülekezet óriási kudarcot vall. Mert nem kérnek az emberek, nem keresnek, és nem zörgetnek. Az isteni erőnek a világban minden egyes óriási ébredése így jött, hogy az emberek elkezdtek keresni, elkezdtek imádkozni, vágyakozni kezdtek utána. Mielőtt imádkozni kezdtek, egy vágy volt bennük.  

Vannak itt olyan buzgó testvérek, akik jönnek imádkozni, és nem bánják, ha akár két-három órát imádkozunk is. Emlékszem, az én Biblia iskolám idején, majdnem egy éves kurzus volt arról, olyasmi, mint egy egyetemi kurzus, amikor keresték az Urat, minden nap, imádkoztak. És az Úr hozta, hogy említsem meg az életüket nektek.

Keresték az Urat, hogy hová menjenek, mit tegyenek? Ez az egyik ok arra, hogy az emberek gyülekezetbe járnak. Amikor éhesek leszünk, és elkezdjük kívánni Istennek ezeket a dolgait, akkor ez az úgynevezett kereső üzemmódba helyezi a szívünket. Arra fog ösztönözni, hogy keressük Istent, hogy keressük ezeket, hogy éhezzük ezeket.

Mi történik akkor, ha összejönnek sokan, és együtt éhes a szívük erre, és együtt éhezik ezeket? Történik ez a halott vallásokban? Nem. Mi éhezzük Istennek a mozdulásait. Isten Szellemének az ajándéka fel volt itt sorolva, köztük a gyógyítások ajándékai, a csodatévő erők ajándékai.

És nem azt keressük, hogy mi megláttassunk azokban, hanem azt keressük, hogy Isten láttassék meg azokban, hogy mindenki megismerje, hogy Isten milyen , milyen hatalmas és hogy Ő valóságos.

Ezért kell a Szent Szellem erejének megnyilvánulni, hogy az emberek észrevegyék, hogy Ő valóságos. És, hogy törődik velünk, szeret minket és a szükségeinket be akarja tölteni. Ha együttesen vágyakozunk erre, akkor talán mi is meglátjuk azt a szelet, amely így süvít, és azt a tűzláng nyelvet, ami úgy leszáll, és nagyon jó lesz, ha ezt meglátjuk. A mi részünk, hogy ezt kívánjuk, mert ahol a kincseink vannak, ahol őrizgetjük, ott van a szívünk.

Ahogy Ézsaiás is mondta, hogy éjszaka is utánad vágyott a lelkem, és kora reggel is téged kereslek. És mi az, amit megtalálunk, ha keressük azt? Pünkösd napján mi után vágyakoztak ott a Felső házban? Egy tanácskozásra, vagy vitára jöttek ott össze? Nem!

Nem tudjuk, hogy milyen hosszan voltak ott, de azt tudjuk, hogy az Urat keresték, és egy lélekkel voltak ott. Egy szívvel-lélekkel, egy akarattal voltak ott. Jézus mondta, hogy menjetek, és ott várakozzatok. Egy elvárással várakoztak ott, Istent keresték, és ott voltak.

Milyen hosszan? Amikor az ember ilyen hosszan várakozik, már nem néz az órájára. Átrendezi az időbeosztását, hogy ne kelljen nézegetni, hogy mennyi idő telt el, teljesen átadja magát erre, és mert ők ezt keresték, ezért megtalálták.

Ma miért nincsen a Szellemnek ez a megnyilvánulása? Mert nem akarják az emberek eléggé, nem kívánják kellőképpen. Kb. így megy ez: van egy pár felesleges kilóm, magamról beszélek, nem rólad. Miért nem adtam még le ezeket a felesleges kilókat, miért nem estek még le ezek a testemről? Megint csak magamról beszélek.

Az emberek mindenféle kifogásokat találnak. Az életvitelem olyan, hogy nem teszi lehetővé… Túl sokat utazunk… De nem ezek az igazi okok. Azért nem adtam még le, mert nem akarom igazán. Nem akarom kellőképpen, mert ha kellőképpen akarnám, akkor megtenném a hozzá szükséges lépéseket.

Ha éjszaka megéhezek, és akarok egy finom szendvicset enni, akkor én döntöm el, hogy most mit teszek. Akarok-e abból még többet enni? Ha le akarsz adni hat kilót, neked kell tenni valamit. Ez az igazság. De általában mindig van valami más, amit jobban akarunk ennél. Ez az igazság, amit az emberek általában nem szeretnek.

Soha nem fogod elérni azt, ami után óhajtozol, ha hozol helyette kifogásokat. Kifogásokat hozol, hogy miért nem tudod megtenni, ill. miért teszed a másikat helyette. Miért nincs nálunk Isten mozdulása, kérdezik? Ugyanezen okokból. Nem akarjuk eléggé.

Az emberek szeretnék, hogy legyen, főleg, ha csak úgy lenne, hogy fentről csak egyszerűen úgy ránk esik. De ha valami teendőm van már vele, ha meg kellene az életvitelemet egy kicsit is változtatni hozzá…

Amikor Izraelbe megyünk imádkozni, akkor bizony más életvitelben élünk ott. Kétszer, de van, amikor háromszor is imádkozunk egy nap, hosszú órákat. Egy-egy új szintjére lépünk fel ilyenkor annak, hogy elköteleztük magunkat. Mert, ha erre odaadod magad, akkor azokat a dolgokat, amit addig tettél, azt nem fogod tudni tenni. Vagyis arra a következtetésre juthatunk, hogy az emberek nem igazán akarják azokat, és ez az igazság.

Nagy örömmel mondom, hogy vannak olyanok, akik ott állnak az ajtóban arra, hogy Isten hatalmas felkenetésben használja majd őket. Figyelmeztettem őket, hogy ahhoz, hogy ez teljesen beteljesedjen, a hústesti életüket teljesen le kell nyirbálni.

Abban az időben, amikor kerestem az Urat a felkenetésemben, akkor több napot böjtöltem, mint ahányat ettem egy hónapban, és egészen másként is néztem ki. Egy-két farmerem van abból az időből, amit emlékként tettem el, hogy elhiggyétek nekem.

A 73-as Zsoltárban mondja a Zsoltáros, hogy de Isten közelsége oly igen jó nékem. Ez pedig úgy jön, hogy időt töltünk az Úrral, vagyis a számítógépet ki kell kapcsolni. Nincs túl késő még ehhez, van még időnk. Isten ott ül a trónon, és Ő nem változott. Nekünk, csak egyszerűen becsületesnek kell lennünk önmagunk felé.

Isten sok mindent megtehetett volna már az elmúlt esztendőkben is, ha ezt megfelelő komolysággal akartuk volna. Tehát meg kell nyitnunk a szívünket felé, és lehetővé kell, hogy tegyük, hogy Ő megmutassa nekünk, hogy mi az, aminek a részévé válhatnánk így.

És nekünk pedig hajlandóságot kell mutatnunk, hogy hajlandók vagyunk megfizetni azt az árat, amibe ez kerül. Hiszen egy napban, csak egy bizonyos óra áll rendelkezésedre. Változásokat kell, hogy eszközöljél, bizonyos dolgokat el kell, hogy hagyjál, és a megfelelő helyen kell lenned.

Akkor kezdtek a dolgok jól alakulni az életemben, amikor Ausztráliából átjöttem Európába, mert a megfelelő helyre kerültem. És megéri az árát mindez (nem is igazán szeretem ezt az árat mondani) inkább, hogy le kell tenni a hústest dolgait.

Húsz évvel ezelőtt mondta nekem valaki, hogy olyan furcsa ez, hogy most, amikor mindenki megy el Magyarországról, jobb életet keres valahol máshol, te pont most jössz Magyarországra?

Az ördög fog majd ijesztgetni, hogy ha ide és oda mész, ahová Isten mutatja, ott majd nem lesz az a teljes életed, és nem lesz meg ez és az számodra, nem fogod tudni az életedet élvezni… De ez egy hazugság. Mert egy szellemi kívánságot, egy szellemi vágyat, fizikai dolgokkal próbálni megelégíteni, az csak felesleges erőfecsérlés, mert nem fog megelégíteni. Vagyis mindegy hány új autód lesz, vagy mennyi jó ételt ettél már meg, mennyi új ruhát vettél, nem fog soha megelégíteni téged ott belül, ahol ez a vágy benned ég.

Egy híres pásztor mondta, hogy miután az összes autóját és házakat megvásárolt, ami csak vágya volt, mindene meg volt, és olyan száraz volt belül, mint a csont, akkor végre elhatározta, hogy most már elkezdi az Urat szolgálni.

Tudod-e igazán, hogy mi az, amit akarsz, akár elismered azt, akár nem? Egy megtapasztalást vágysz Istennel, ami legnagyobb dolog a földön, ami létezik, ha megtapasztalod. Vagyis szeretnéd az Ő lényét megtapasztalni, annak, aki téged teremtett. És a mély hívja és szólítja a mélységet. A te bensőd szólítja, és vágyja Őt.

Istennek a dicsőséges dolgait, állítom, hogy megtapasztalhattam az életben, de mondom nektek, hogy mily könnyen visszacsúszik az ember a hústesti dolgokba. És sokkal többet megtapasztalhattam volna belőle, ha nem lettem volna annyira testi, mint amennyire voltam. Csak testi életet éltem, és a test távol tartja az embert ezektől annyira, amennyire mi azt megengedjük.

Ha visszatekintünk az Apostolok cselekedeteiben írtakra, és ha a következő hónapokban meg tudjuk változtatni a dolgokat, akkor az egész meg fog változni. Nemcsak a gyülekezetben, hanem a napi életedben meg fogod tapasztalni Istennek ezt a tüzét.

Vannak, akik imádkoznak szellemben hosszú órákat, és talán nem is tudják, hogy miért teszik. Ez, amit ilyenkor teszel, ez nem más, mint egy odaszánása a lényednek Isten számára. És ez a harmadik pont a listán. Odaszánni magad a Szellemnek!

Tehát először is kérnünk kell ezeket, utána keresnünk kell ezeket, és utána pedig meg kell találnunk az odaszánás módját is a Szellem számára. Mert amikor Ő megnyilvánítja magát, akkor a te részed, hogy te odaadod magad arra. Ha nem teszed ezt meg, nem szánod oda magad, akkor leállítottad azt.

Ugye, amikor nyelveken imádkozunk, akkor magunkat építjük, mondja ezt az Írás. Saját magunkat építjük ilyenkor és ennél az ajándéknál már csak a prófétálás van feljebb, az többet hoz a gyülekezetnek, ha csak nem a nyelvek neme, és a nyelvek magyarázatában meg is magyarázza az illető, hogy miről szólt az a nyelv.

Korinthus I. 14/39 Azért atyámfiai, törekedjetek a prófétálásra, és a nyelveken szólást se tiltsátok.

Felsorolja a szellemi ajándékokat a gyülekezetben, és tiszta képet kapunk ezekről. És milyen érdekesen azt mondja, hogy ne tiltsátok a nyelveken szólást sem. Miért? Mi lenne, ha ezt tiltanánk? Ez lezárná a magunk odaszánásának a módját. A Szellem nem tudna megnyilvánulni közöttünk, ha nem szólnánk nyelveken.

Az én feladatom, mint vezetőnek, hogy mi az, aminek odaadjuk magunkat. Van, hogy az emberek észrevesznek egy és más dolgot, de az, csak a saját részükre van. És innen magasabb rendű ajándékok is folynak, mint a nyelvek neme, és a nyelvek magyarázata.

Ahogy nekem megvan ez a fajta rálátásom, a megítélés ajándékom, ugyanúgy minden pásztornak meg van ez. Mindenek jó renddel legyenek, írja a Biblia, mindennek a maga rendjén kell haladnia. Tehát ezért a Szent Szellem számára is meg kell adni a tiszteletet, és a vezetőség számára is.

Nem vagyok benne tökéletes, néha utólag látom, hogy nem ezt kellett volna tennem, hanem azt, utólag látom. Amikor az alkalom halad, akkor nem lenne szabad elvéteni, elszalasztani ezeket, és az sem szabad, hogy a kezünkből kicsússzanak a dolgok. Ha valaki nem kap lehetőséget arra, hogy odaadja magát a Szent Szellemnek a megnyilvánulásában, az nem az illető hibája lesz, hanem az enyém.

Ha te pásztor létedre, mindig átadod a kezedből a vezetés helyét valakinek, az nem helyes, mert az Úr téged akar a gyülekezet vezetőjének, hogy ott legyél. Másrészt azt sem akarja az Úr, hogy nagyon feszesek legyünk ebben, és soha semminek ne adjunk helyet, de azt sem akarja, hogy olyannak adjuk oda magunkat, ami meg helytelen és téves.

Amikor egy istentiszteletnek a végére értünk, véleményem szerint akkor van rendje annak, hogy bizonyságot tegyünk, előre jöjjünk és elmondjuk, felfedjük mit tett az Úr. Hallelúja! Tehát akarjuk, vágyakozunk, imádkozunk azokért, amik itt ma elhangoztak, a jelekért, csodákért, hogy azok legyenek közöttünk, a Szent Szellem megnyilvánulásaiért.

Kaptatok-e ma ebből valamit? Szolgálóknak szól nagyon sok üzenet ebből, de mivel mindenkit elhív az Úr arra, hogy evangelizáljon, ezért alkalmas és kevésbé alkalmas időben egyaránt, ott kell lenni az Evangéliumban, hogy készen legyünk, előhozakodjunk vele, ezért készítsétek fel magatokat erre, hogy az Úr tudjon benneteket használni.

A legnagyobb dolog a világon, hogy képes vagy arra, hogy valakit az Úrhoz vezessél! Evangélistának mindegy, hogy százezer, ezer vagy egy. Egyesével kell, hogy menjen akkor is szellemben a kapcsolat mindegyikkel. Tehát úgy kell szólni ahhoz a tömeghez, mintha csak ahhoz az egyhez szólnál, hogy az megértse.

Soha nem felejtem el azt a dorogi hajléktalan fiatalt, akit mikor ismételten felhívtuk a figyelmét ennek a komolyságára, és megértette, ahogy az örök élet behatolt a szellemébe. Másodszor mentünk végig a megvalláson, amikor megnyitotta magát. Igen súlyosan megverték, és a testén zúzódások, és sebek voltak, gipszben volt a karja, tele volt félelemmel, remegett. Másodszor mentünk végig, lassan, ahogy mondtuk neki, mondta a szavakat, és akkor fogadta be az örök életet.

Ahogy az ember az örök életet befogadja a szellemébe, akkor kapja meg Istennek a természetét, az újjászületéskor. Istennek a jellemvonásai még nem épültek ki, a Szellemnek a kilenc gyümölcse kerül a szellemedbe, és azoknak fel kell növekedni.

A gyümölcsök növekednek, a Szellemnek van a kilenc ajándéka, és a Szellemnek van a kilenc gyümölcse. És ezek a gyümölcsök, ahogy növekednek benned, úgy változik a jellemed, a karakter tulajdonságaid. De az újjászületés szempillanatában befogadván Isten örök életét, az Ő természetét örökölted.

Az internet világában együtt lévő testvérek kedvéért, most egy közös imát elmondunk mindannyian. Mindenki, aki először van ma itt, szeretnénk, ha a saját, szabad akaratotokból mondanátok, egy olyan békességet fogsz befogadni a szellemedbe, amit a világ nem ismer, Isten természetét fogod a szívedbe fogadni, az örök élettel. Ámen!

Mindenkit hívunk erre a közös imára, a szívünkbe fogjuk befogadni az Úr Jézus Krisztus örök életét. Így szól az imánk: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az én Gyógyítóm. Jézus Te vagy az én Uram, Jézus Te vagy az én Megváltóm, Jézus Te vagy az én Gyógyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban. Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől, örökkön, örökké. Ámen.

A gyógyítások ajándékai jönnek most, és megparancsoljuk, hogy befogadd most a gyógyulást, a vesékben, ugyanis most ott van a gyógyító kenet, jobb oldalon, a tüdők felé megy felfelé a kenet, a bordákban. A Szent Szellem itt munkálja a gyógyulásodat, most ebben a pillanatban teszi ezt, és te befogadod. A jobb lábon húzódik lefelé egy idegbecsípődéses probléma gyógyult meg. A fájdalom a jobb lábban elmúlik.

Ezeket be kell fogadni, és utána hitben kell járni, és amikor megmozdítod a lábad, fogod tapasztalni. Hit által való gyógyulás ez. Isten nem feledkezett el a bal lábatokról sem. De nagyon specifikus a jobb oldal. Sok helyen van a gyógyulás, a torokban is nagyon erős a gyógyulás.

Kétféle módon végezheti a Szent Szellem, vagy a kihordások terheivel, vagy a gyógyítások ajándékaival. A teherkihordás, mintha terhes lenne valaki, a Szent Szellem végzi. Amikor a terhes asszony készül a szüléshez, amikor jönnek a szülési fájdalmak, közeledik a szülés.

Kaptunk Olaszországból egy hírt a múlt hetekben, jelezte a drága testvérünk, hogy jönnek a fájások, de még nincs ott az ideje a szülésnek, még van egy hónapja. Amikor már ott vannak a fájások szinte mindegy, hogy imádkozunk, vagy sem, akkor ott az ideje a baba születésének. Néha az orvosok is elszámolják ezt, de egy gyönyörű, egészséges kisfiú született.

Tehát, amikor jönnek a terhességi jelzések, fájások, a Szent Szellem ott végzi ezeket a gyógyulásokat, néha a helyeteken meggyógyít benneteket. Bizonyságot hallunk arról is, hogy az illetőnél nem került kézrátételre sor, csak a helyén tapasztalta a gyógyulását.

Egy drága idős nénike jött egyszer, és azt mondta, hogy süket voltam, és most hallok, és megfordult és ment tovább. Ti előrejöttök tehát, a gyógyító sorokban imádkozunk értetek, és ti meg fogtok gyógyulni, Isten kegyelméből a Szent Szellem ereje által. Dicsőség Istennek! Ámen!

RÁADÁS:

A gyógyító sorok után megvallásokra került sor, gyönyörűek ezek a bizonyságok, az Úr jóságáról szólnak ezek. Ezt követően még a következők hangzottak el.

Jövő héten folytatjuk a vidéki, hétközi gyógyító alkalmak sorát. Szeptember 12-én és 13-án, mivel nem tudnak olyan sokan jönni Izraelbe az imakörre, mint szeretnénk, ezért kétnapos itteni imádságot tartunk, hogy délelőtt is és délután is lesz egy-egy imakör. Ezt Izraelre fogjuk megcímezni, mielőtt indulunk, hogy ti is részt tudjatok venni az imádságokban.

Az Úr szeretné, ha hegyeket mozdítanánk el az imáink által ott Izraelben. Volt is erről most álmunk. Nagy feladat vár ott ránk, egy nagy hegy kell, hogy engedelmeskedjen. Nagyon fontosak ezek az imádságok, és akiknek része van a közbenjáró imádságokban, azoknak nagyon köszönjük a részvételeiket. Nem szabad arról elfeledkezni, hogy akik részt vesznek az imádságban és másokat is megöntöznek, azokról gondoskodik az Úr, hogy ők is meg legyenek öntözve.

Augusztusban még jobban fellendül az evangelizációs alkalmakon résztvevők száma, mert sokan szabadságon vannak, jobban ráérnek az emberek, és várjuk, hogy eljöjjenek ezekre az alkalmakra. Öt hetünk van még az evangelizációból, azt követően Dániába megyünk ki három napra, és ott folytatjuk, gyülekezetek plántálásával töltünk ott pár napot. Azután Románia következik, jövő vasárnap délután pedig Párkányban fogunk találkozni.

Jövő vasárnap megint nagyon érdekes lesz a tanítás, a szélről és a Szellemről fog szólni, Ugyanaz a szó a héberben, honnan jön a szél, honnan jön a Szellem, honnan jön a leheletünk. A Szellem eredetéről lesz szó, nagyon érdekes lesz.

Gazdagnak, és boldognak tűntök, és gyönyörűnek is, s ez így is maradjon. Meg szeretném még említeni, hozta az Úr, hogy volt egy álmom, pontosabban kettő.

Lényege az álomnak, hogy Dávid király tanácsot kért Jézustól, egy igen magasan épült erődítmény bevételéről volt a tanácskozás, ami mutatja az ördögnek a fellegvárát. És figyeljétek, hogy mi volt. Ahogy Dávid mindig is megtanácskozta az Úrral, hogy mit tegyen, mint akarod, hogy bevegyük azt a fellegvárat? Egy megközelíthetetlen magas hegy tetején, egy hatalmas erődítmény volt. – Akarod-e, hogy bevegyük azt a várat? És az Úr azt mondta, hogy – igen, menjetek fel! Úgyhogy, ez a közbenjáró imádság nagyon széles körben kiterjed.

És Amálek volt fent a várban, amálekiták, és amit ez jelenthet, úgy gondolom, hogy ez az ördögnek az egyik bevett fellegvára, ha ezt le tudjuk onnan dönteni, akkor a Közel-keleten nagyon sok minden darabokra szétesik, az arab világban. Tehát valami, ami nagyobb annál, mint amit most el tudunk képzelni, hogy amit a közbenjáró imáinkkal el tudunk rendezni. Ez egy hit projekt, ahogy nevezhetnénk. Elkezdünk ezen máris munkálkodni.

Az ördög szeptemberben Izraelen belül, egy másik államot akar létrehozni. Szeptember 12-én intenzíven elkezdünk itt imádkozni, és akik kimegyünk néhányan, folyamatosan, egész nap fogunk imádkozni. Az Úr, amit mutatott, az a négy teljes nap, koncentrált imádság lesz, egyetlen egy dologra összpontosítva. Ez egy nagyon erőteljes dolog.

Ahogy Dávid tanácsot kért az Úrtól, azt jelenti, hogy elvégezhető, hiszen az ördög le van győzve, a lábunk alatt van, és az erődítmény, az a magas fellegvár, amit az ördög felépített ott a Közel-keleten, az le fog omlani. Ez mostantól fogva zajlódik majd, mi is kimegyünk. Tehát akik arra hívást kaptak, azok fognak most jönni.

De mivel itt kezdjük el, és folytatjátok is, ezért nektek is részetek lesz benne, 12-én kezdjük el ezt az imahadjáratot, a mi négy óránkkal odakint, és az itteni két óra imádsággal, napi hat órát imádkozunk így végig. Az interneten követni lehet majd a kinti imaköröket, úgy, mint az előző alkalommal. Az itteni és az izraeli imaköröket is közvetíteni fogjuk, tehát be lehet csatlakozni az egész napi imádságba.

Amikor ezt az álmot elmesélte nekem, akkor az a szó jött elő, az, az igazság, hogy az Úr képes megszabadítani kevesek, vagy sokak által. Mit tett Gedeon esetében? Az egész hadsereget hazaküldte, és háromszáz maradt, azokat utána három részre osztotta, összesen annyira volt szükség.

Részetek lehet benne, anélkül, hogy nagy költségbe vernétek ott magatokat, be tudtok csatlakozni. Nagyon büszkék vagyunk a mieinkre, tehát csak erre fogunk összpontosítani, abban az időben. Mi a jó hír? Hogy az Úr megöntözi azokat, akik az imákkal öntözik a világot, a világ dolgait.

Még az evangelizációnak tehát a java része hátra van, és ez nagyon jó. Ha csak azokra gondolok, akik a pokolba kerültek volna, ha nem indulunk el most egy hónapja és végezzük ezt, akkor már megérte. Naponta rengetegen üdvözülnek, és ezen örvendezni kell, az Úr angyalai jönnek, és segítik a munkát.

Természetesen más gyülekezetek is végzik ezt a munkát, nem csak a mieink. A dán testvéreink is visszamentek és végzik a munkát ott az utcákon. Beszéltem a pásztorral, Ágnes ment most ki velük, egy kis tanácsadásra, és bemutatására ennek a munkának. Tizenkilenc éve van velünk Ágnes.

Tehát ti, akik velünk vagytok hosszú ideje már, ti már többet tudtok erről a munkáról, mint gondolnátok, hogy miként kell végezni a munkát, és titeket az Úr képes használni ebben. És így képes lesz az Úr titeket szétszórni mindenhol a világban. El fogtok jutni azokra a helyekre, ahol egyáltalán nem folyik evangelizáció.

Amikor senki más nem végzi – főleg ott kint Dániában – sötét középkorban vannak, hiszen nem volt ilyen fajta evangelizációs munka. Most van itt az ideje, elő kell, hogy kerüljenek ezek. Az Úr fogja ezeket felépíteni. Vannak ott, akik szeretnék elkezdeni, csak nem tudják, hogy miként. És ezért, ha az Úr odaküld valakit, aki meg tudja tanítani ezt, akkor el tudnak indulni.

Amiről ma is beszéltünk, hogy mennyire kell keresni az Urat ebben. Két hetet töltöttek itt, és keresték ezeket az ajándékokat. Két nappal előtte, mielőtt visszamentek volna felébredtem, és akkor felfedeztem, hogy mit szeretne az Úr, hogy folytatódjon a munka ott kint. Régóta a szívükön van a gyógyító kenet, a csodatévő erők munkái, kívánják ezeket az ajándékokat, és az Úr fogja őket nagymértékben használni ebben a munkában. És amivel most dicsekszem, tiveletek dicsekszem, hogy ti már mennyi mindent tudtok.

Másoknak a figyelme sajnos elterelődik más irányba. Tudják különböző csoportok, hogy miként kell imádkozni, és mégis más irányba mennek. Azért képes az Úr használni minket, mert nem engedjük a figyelmünket a lényegről levenni, nem lehetséges, hogy elterelődjön a figyelmünk.

Szemmel láthatólag lehetetlennek tűnt bevenni ezt a várat, megközelíteni sem lehetett, egy hegycsúcs tetején volt, de Dávid király számára nincs lehetetlen. Uram bevegyük ezt a várat? Hallelúja!

Tehát hogy mennyire fontosak a közbenjáró imádságok, van, aki az utcán végzi a szolgálatát, de az imádsággal azt először elő kell készíteni. Angyalok parancsot kell, hogy kapjanak ilyenkor, és ezek is az imádság által mennek ki. Tehát az angyalok munkába kell kiküldeni, ne csak tétlenül álljanak körülöttünk, hanem legyen dolguk.

A sadduceusok nem hittek a szellemi életben, a feltámadásban és a démonokban, és nem hittek semmiben, nem hittek az angyalokban. Ti pedig mindezeket hiszitek, és van tiszta tudásotok. Öt dolog köré csoportosíthatók az angyalok a méretük tekintetében, és hogy mit végeznek.

Miben hiszünk, a bizalmunk, mi az, amit végzünk, milyen tevékenységeket végzünk az Úrnak, és még egy ötödik pont, az Igén kell cselekedni, és a Jézus nevére való engedelmesség. Nincsen tehát más név, amelyben van az üdvösségünk.

Angliából van itt egy kedves testvérünk, aki az interneten nézi az adásainkat, hazalátogatott most éppen, és elmondja, hogy hogyan építi őt ez. Gabriella elmondja, hogy nagyon komoly szellemi tápláléknak találja a tanításokat és növekedik a hitben napról napra, a Jézus nevében.

Gabriella régóta követi a Hagin tanításokat, és így talált Egyházunkhoz, és családunk tagja lett. Nagyon sok minden jó dolog zajlik a világban, és Gabriellának is nagyon sikeres és beteljesedett életet kívánunk odakint, és hogy sok üdvösséget teremjen. Az Úr elhelyez minket nagyon fontos pontokra, ahol szeretne minket használni.

Az Úr pedig ezt az álmot adta, és ez egy nagyon jó álom volt. A győzelmünkről szólt, és számít ránk az Úr.

Egyszer, egy januári imautat le akartam mondani, és mit mondott erre az Úr? Végül is, használhatok mást is odakint. És akkor rögtön mondtam, hogy nem Uram, inkább én megyek. Nem akarunk lemaradni az Úr dolgairól. Mindenkire számít az Úr.

Dicsőség az Úrnak! Ámen!

  

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL