2008.12.08.

ADVENT

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2008. december 07.

 

Áldjuk meg a szomszédunkat egy szeretet öleléssel, egy kedves köszöntéssel.

Minden az életünkben egy tanulási folyamat.

Az Úrnak áldása az gazdagít meg, mondja a Biblia. Az Úr a múlt héten mutatta, hogy gyűjtsünk adományt, és ez már a második volt így sorban. Az elmúlt héten azzal az Igével bátorított minket az Úr, hogy – Adjatok, néktek is adatik megnyomottat, megrázottat, színig teltet.

De mi nem ilyen fajta adományt gyűjtünk. Mi nem így működünk, a világban működik így a vetés és aratás törvénye. Mindenki tudja azt, a világban lévők is, hogy amit elvetünk, azt le is aratjuk, de nem így gazdagszunk meg.

Az elmúlt héten lehet, hogy voltak közöttünk olyanok, akik ezt sértésnek, vagy megbotránkozásnak vették.

Amikor Ausztráliában pásztoroltam, akkor minden héten, pénteken volt ilyen adománygyűjtés.

Amikor megsértődünk valamiért, az a legnagyobb ellensége a kenetnek. Az első számú úgynevezett kenet gyilkos az életünkben.

Ma elsősorban nem a kenetről fogok szólni, mert ma mindenképpen a karácsony üzenetéről szól az üzenet, egy nagyon szép, egy gyönyörű üzenet fog ma elhangozni, de szeretnék előtte valamit mutatni nektek a Márk Evangélium 4. fejezetéből.

Márk 4/14 A magvető az Igét hinti.

Én most az Igét hintem a szívekbe és az Ige hallásából lesz a hitetek.

/16-17/

Ötféleképpen jöhet a sátán és lophat tőlünk. A 15. versben mondja, hogy amint hintik az Igét és hallják, azonnal eljön a sátán és elragadja a szívükbe vetett Igét.

Azután ír a köves talajra hullottakról is, tehát ezek azok az utak, ahogy jön a sátán és ellopja az Igét tőlünk.

Megbotránkoztak!

Nézzük meg Jézust magát. Ami történt, - Keresztelő János elküldte az ő követőit, hogy tudakolják meg Jézustól, hogy valóban te vagy-e, akit Isten küldött, vagy valaki mást várjunk helyetted?

És a Máté 11-ben pedig olvassuk, hogy Jézus kiküldte a tizenkét tanítványát, hogy menjenek és prédikáljanak, tanítsanak a városokban.

2-3 versekben pedig:

Jézus azt felelte nekik, hogy nézzetek körül és jelentsétek Jánosnak, hogy miket láttatok, miket hallottatok.

Isten természetfeletti munkáira szükség van az anyagi életünkben is.

Máté 11/5-6

Ez az Evangélium a szegényeknek van, mert az az örömhír számukra, hogy többé nem kell, hogy szegények legyetek!

Jézus azt válaszolta ennek a két tanítványnak, hogy – Boldog, aki énbennem meg nem botránkozik, és áldott az, aki énbennem meg nem botránkozik, és az Úrnak az áldása az gazdagít meg minket.

Mert ti ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelmét és irgalmát, hogy gazdag lévén szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Ő szegénysége által meggazdagodhassatok. Ugyanez a helyzet, az igazság, hogy az Ő sebeivel meggyógyultunk. Elvitte a fájdalmainkat, elvitte a betegségeinket.

Igen de én beteg vagyok, igen de én szegény vagyok.- mondod.

Felhívtuk vidéken az egyik pásztorunkat a héten, hogy valamit vegyen ott meg számunkra és jeleztük, hogy ez kétezer forintba fog kerülni, mert nem ajándékba kértük, csak azt kértük, hogy vegye meg számunkra és jelezte, hogy jelenleg nincs nála pénz. - Ez így nem jó! Ez a drága pásztorunk legalább négy-öt gyülekezetet kezdett az Úrnak, és nem lehet a zsebe üres!

Tanítani fogunk erről, hogy gazdag egyház és gazdag gyülekezet kell, hogy legyünk, egészen végig.

Ezekkel az épületekkel óriási számláink vannak és emellett is növekszünk, terjeszkedünk minden irányba. Nektek megértést kell kapnotok ezekről.

Harminckét éve vetem a magokat, mindenféle módon. Nem csak pénzmagokat vetek, hanem prédikálom az Igét, adakozunk a szegényeknek is. De először is kell, hogy legyen hitünk, azután kell, hogy lássunk valamit.

Ha az ember elmegy halászni, és a csónakjából letekint a vízbe és látja ott a halakat, akkor az embernek egy izgalom jön a szívére, hogy fogni is fog valamit. Tehát látnunk kell ezeket, hit által kell ezeket meglátni és az Ige, ami ezt hozza nekünk.

És most arról beszélek, amikor az Úr hozzánk adja ezeket természetfeletti módon. Vissza lehet ezt utasítani és lehet választani azt, amikor saját fáradtságos erőnkből kell mindent megszereznünk.

A világnak a gazdasága éppen most ment a tönk szélére. A kormánynak kell kisegítenie különböző módokon, nagyon különleges és furcsa utak ezek.

Az Egyesült Államokban az utolsó 250 évében nem volt ilyen, hogy az Egyesült Államok adósága ekkora mértékű legyen, mint most. 8 trillió dollárt adnak most így ki, hogy kisegítsék őket, kevesebb, mint egy év leforgása alatt, hogy a gazdaságot megmentsék az összeomlástól.

Tehát valami úton, módon téves pénzkezelések vannak. Mi igen is ragaszkodunk ahhoz, hogy ki tudjuk fizetni a számláinkat és az Úrtól egy természetfeletti segítség kell, hogy jöjjön hozzánk, mert Ő tesz minket gazdaggá.

Mi egészségesek vagyunk. A Biblia iskolában megtanítottak minket, hogy Istennek a legjobb áldása, hogy szent egészségben élünk.  És a legjobb áldása Istentől az is emberek számára, ha nincsennek balesetei, és lehetne ezt sorolni végig.

Az egyik történet pl., hogy a busszal ment egy növendék sereg az úton és egy részeg autós a szemben levő sávból átjött az ő sávjukba, és közvetlenül beléjük akart hajtani és nem a busznak ment neki, hanem a mögöttük lévő teherautónak, azzal ütközött. Értitek? Kikerülte őket és a kocsi a teherautóval ütközött.

Tehát egy átváltás történt a fizikai világban. Isten átemelte őket egyik helyről a másikra. Az életemben számtalan alkalommal volt ilyen. Mondtam néktek, hogy mi szükséges ehhez: - a 91-es Zsoltár minden nap, addig, amíg az embernek nem kerül a szellemébe.

És addig nem szabadna egy forintot sem adakoznod, amíg nincs benne a szívedben, mert ha csak úgy elhajítod magadtól a pénzt, és közben neheztelsz a másikra és megsértődsz, nem ér semmit neked. Neked már kellene, hogy ültetve legyenek magok, amelyek növekednek is, és tudnod kellene, hogy ez így van.

Ma kaptok kijelentést az Úrtól, olyat, amit eddig még nem láttatok.

II. Korinthus 9/6

Itt a vetés és aratásról van szó.

Az elején idézett Lukács Evangéliumban pedig azt olvassuk, hogy az emberek adnak majd vissza nekünk a mi ölünkbe, ha mi adunk, akkor nékünk is adatik, megnyomottat, megrázottat.

Itt pedig egy aratásról beszél az Ige. Az ember tudja, hogy ha oly sokat vetett már, akkor kell, hogy jöjjön egy bőséges aratás. Azt mondja itt nekünk, ha többet tudunk vetni, annál bőségesebb lesz az aratásunk.

Lukács 6/38-ban azt is olvassuk, hogy amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek vissza.

Itt a II. Korinthus 9-ben a 7-es vers így folytatja:

/7/

Tehát sértődés, botránkozás nélkül, nem erőlködésből. Ha már adtál, nem kell kétszer adnod. Van, aki már elvetette a magját, imádkozott felett, nem kell kétszer adni. Senki nincs itt kényszerítve, hogy adjon, hiszen ha így lenne, akkor nem illene ránk, hogy jókedvű adakozók lennénk.

Jönnek ide olyanok, akik gyógyulásért jönnek, de nem hisznek benne,

- Isten meggyógyítja őket. Egyszer elvégzi az Úr, hogy meggyógyítson téged, hogy kihozzon és a jó földre hozzon téged. És lehet, hogy egy jó, hűséges hívő válik belőled.

/8/

Tudom, hogy az említett pásztorunk igen is fog boldogulni, mert hitből él. És sok ilyen pásztorunk van vidéken.

Most jön a lényeg.

/10/ Aki pedig magot szolgálat a magvetőnek.

Ha nincs pénzed, akkor természetfeletti módon fog hozzád jönni ez a vetni való pénz, ha elkötelezed magad Istennek, hogy magvető leszel. De nem csak ennyit fog tenni az Úr, mert közben ellátja a szolgálatát, hogy kenyeret szolgáltat neked eleségül. Tudjuk, hogy ha elvetettük a magot, ennünk kell addig is, míg eljön az aratás.  Az óriási jó hír ma:

- És megsokasítja a ti vetésteket.

Az nem aratás, hanem arról beszél, hogy ami magot elvetettél, azt megsokszorosítja az Úr!  Ha bevetsz 100 hektárnyi földet és kinézel és látod, hogy olyan, mintha 1000 hektárnyit vetettél volna be. Alig győzöd learatni. És ezen meditáltam és elmélyedtem és meg van ennek az oka, mert itt magvetőkről beszél!

Az emberek pedig nem magvetők. Kidobálják a pénzüket úgynevezett holt dolgokra, amelyben nincs benne Isten és nincs benne a szellemük vezetése, másrészt visszautasítják Isten terveit, saját terveik vannak helyette, saját útjaikon próbálják azt elvégezni és így lesznek vesztesek.

Amit az ember elvet, azt le is aratja. Itt pedig egy sokasításról van szó.

Most szeretném, ha még egy helyen megnéznénk az Igét, hogy senki ne adja fel.

Azok, akik ellenszegülő, lázadó keresztények, viszálykodók, azokra figyeljetek!

Galata 6/1-2

És a 3-as versben van egy nagy igazság:

/3/

A legfontosabb dolog az életünkben a kenet, a Szent Szellem és a kenet az életünk felett. Ha az embernek ez nincs meg, akkor nincs semmije. És ha valamin megsértődtél, vagy megbotránkoztál, akkor ez a kenet nem működik az életed felett.

Nagyon figyeljetek:

/4/

Akkor nem lenne nyájtolvajkodás, és nem lenne kéregetés. Mindenki menjen ki evangélizálni és saját maga végezze a munkát.
Kezdjük el magunk növelni és nevelni a tanítványokat, és nézzük, meg mire jutsz te azzal a nagy kenettel, ami a fejedben van, a képzeletvilágodban van. A keresztényeknek vannak ezek a képzelgéseik, de meg vannak tévesztve, saját magukat tévesztik meg.

/6-7/

/9/

Ma adományt gyűjtünk, ami magvetés. Magvetés lesz az Egyház költségeire, a levita papságnak az ajándékaira. Az Úr meg akarja ajándékozni őket, jó magokat vettek ma. Ha már az adományos dobozba bedobtátok, akkor rendben van, de egy újfajta mentalitásra kell szert tennünk, hogy a sértődésekből jöjjünk ki. Mert az minden más területet ki fog tisztítani az életünkben.

Ha paradicsomot vetettél, és kukoricát akarsz aratni, nem fog működni, mert a helyes magot kell elvetni.

Hogyan megy ez? - A Szent Szellemtől kell meghallani, és döbbenetes, hogy néha mit mutat az Úr, hogy mit adjunk. Az Úr azt is meg akarja sokszorozni. Az Úr ilyenkor nyom minket előre, hogy haladjunk. Azt akarja az Úr, hogy gyorsabban haladjunk, mint ahogy mi mennénk magunktól.

Az Úrnak szüksége van a pásztorainkra, szüksége van az evangélistákra, hogy evangélizáljanak, szüksége van ránk az Úrnak.

Beszélek majd arról a pásztoroknak, hogy egy embert megtalálni az Úr számára milyen fontos.

Izraelben oly nagy sikerrel végeztem az utam, hogy megtaláltam azt az egyet.  És így kezdtük a munkálatunkat 18 évvel ezelőtt, amikor idejöttem ebbe az országba, hogy megtaláltuk a kulcs embereket, akiknek nagy befolyásuk volt a munkára.

Abban az időben élünk itt a világban, amikor szükségünk van az aratásra. És ha valaki ezen megsértődik, vagy megbotránkozik, vagy neheztelni kezd, hogy gyűjtünk, bajba kerül.

Évekig éltem úgy, hogy nem voltam újjászületve, és az évek során semmit nem adtam. Soha nem adtam adományt. Nem voltam képmutató. Nem támogattam őket és nem is tagadtam. Szerettem az Urat, gyülekezetbe jártam, ez is nagy dolog volt, de szenvedtem az anyagi életemben. A hét minden napján dolgoztam sok órát és adóságban voltam. Nem hogy a hordó alján voltam, hanem a hordó alatt voltam. Minél többet kerestem, annál nagyobb adóságba kerültem. Mindaddig ment ez, míg újjá nem születtem, és akkor megtanultam, hogy ez miként megy. Adakozni kell. És elkezdtem. Az első adományomat remegő kezekkel adtam oda. Tehát hosszú utat jártam meg magam is és te is.

Itt az idő arra, hogy vessünk, és az Urat vegyük be az adakozásunkba, hogy az Úr megsokasítsa a vetéseinket, és el kell viselnünk a nehézségeket is, mint az Úrnak jó katonája, nem szabad kidőlni a sorból. Mert tudjuk, hogy jönnek a jó idők, jön az aratásnak az ideje kellő időben, nem lankadunk meg. 

Nem botránkozunk meg, nem adjuk fel, mert az nem segítene nekünk. Megtartjuk a hitünket.

Adománygyűjtésre kerül sor.

Köszönjük Atyám, a Szent Szellem mozdul közöttünk az áldásaival, áldottjai vagytok az Úrnak a mai napon és mindörökké. Az Úr áldása az gazdagít meg, szabadít meg minden fájdalomtól és gyengeségtől és kórtól, és áldott legyen az Úr neve. Ámen!

 

Ma pedig az Úr Jézus Krisztusunk születésnapját ünnepeljük!

(A tévé felvétel miatt előrehozott időpontban került sor a karácsonyi istentiszteletre.)

Nem az a lényeg, hogy mikor született hanem, hogy szűztől született. Az elején kezdjük a Könyvnek.

I.         Mózes 3/15-ben elhangzik egy prófécia. Az Ige így szól:

Az Ószövetségi próféciák sora kezdődik innentől, Isten próféciákat küld, a jövendő Megváltóról szólnak ezek a próféciák. Próféciákat hallunk tehát, Isten megprófétálta a Fiának születését az eljövendő Messiásunk születését.

Jeremiás 31/22

Nagyon szeretem a következő próféciát a

Ésaiás 7/13-14

Immánuel jelentése: - Velünk az Isten.

Mikeás 5/2

Örök idők előtt létező volt a Szent Háromság Tagja. Az örökkévalóság kezdeti napjaitól kezdődött.

Ésaiás 9/6-7

Békesség fejedelmének hívják Őt, és az Ő uralkodásának és az Ő békéjének nem lesz vége. Tehát az Istenségnek egy Tagja, aki megjelent testben.

Nagyon jó, hogy megnézzük az Írásokat és engedjük meg, hogy Isten Igéje szerkessze egybe

Kolosse 1/19

Aki születik megtudjuk róla, hogy

/18/

Nagyon fontos tudnunk azt Jézusról, mint Istenségről, hogy Ő megüresítette magát, ezt a Filippi levél 2 fejezet 6-8 verseiben tanuljuk.

Filippi 2/6-8

Ha emlékeztek rá, a múltkori alkalmon tanítottunk róla, hogy Ő bár az istenségnek az egyik tagja volt, az isteni mivoltát kiüresítve jött a földre testet ölteni és Isten kente Őt fel később a szolgálatra a Szent Szellemmel.

Zsidó 10/5

Isten egy testet készített Isten Fia számára. Ezt szoktuk nevezni magának a szent inkarnációnak. Ez az isteni inkarnáció, amikor Isten és ember egyesül az ember Jézus Krisztusban. Egyesült az istenség és az ember!

Látjuk Őt a János Evangélium 1 fejezetében, Isten gyönyörűen mutatja be az Igét.

János 1/1

/14/

Magunktól elveszettek lettünk volna ebben a világban, nagy szükségünk volt Istentől egy Megváltóra, aki képes volt arra, hogy megváltson minket. Szükségünk volt egy közbenjáróra.

I. Timótheus 2/5

Ő a mi közbenjárónk, mert az embernek szüksége volt egy közbenjáróra, mert nem tudta megközelíteni Istent az elveszett mivoltában. És egy olyan árról volt szó, amit mi magunk nem tudtunk volna megfizetni.

II. Korinthus 5/21

Amikor Jézus a kereszthalált vállalta értünk, akkor az egész emberiség ott függött vele a kereszten.

Galata 2/20

Ezért jött Jézus, hogy mi örök életet kaphassunk, hogy Isten fiaivá tétethessünk.

Galata 4/4-7

Őáltala új teremtésekké lehetünk, és mindez kapcsolódik az Ő születéséhez, hiszen ezért jött Ő a földre, hogy mindez megtörténhessen.

János 1/12

Mindenki megkapta azt a jogot Istentől, hogy az Ő Fia lehessen, a pokol ereje nem képes arra, hogy visszatartson minket ettől. És ahogy örök életet kapunk a szellemünkbe, ezt oly gyönyörűen írja János apostol az

I. János 5/11-12

Isten fiává úgy válhatunk tehát, ha befogadjuk azt az örök életet, amelyet Ő hozott a földre az Ő születése által.

Kolosse 1/13-15

Amikor olvassuk a 15 versben, hogy képe a láthatatlan Istennek, akiben van a mi megváltásunk az Ő vére által, - miután legálisan megváltott minket a sátán hatalmától, utána volt képes minket átvinni az Ő országába.

Róma 5/9

Nagyon alkalmas idő ez most, hogy  igeverseket vegyünk sorra. Itt látjuk, hogy MOST megigazultunk, ahogy az Írás mondja és igaznak jelentettünk ki Isten trónja előtt.

Az embereknek Istenről nagyon sokféle elképzelésük van, hogy milyen is lehet. A következő Igéből megtudjuk, hogy hogyan ismerhetjük meg Istent. És, hogy miért is jött Jézus a földre, egy újabb igazságot látunk a János Evangélium 1/18-as versében.

János 1/18

Most tehát tudjuk, hogy milyen is a mi Istenünk, mert rátekintünk Jézusra. A világ a szellemi halál állapotában van, elkülönülve Istentől. És a világ Jézusra tekintve ismerheti meg az Atyát, hogy milyen is a Mennyei Atya, az Isten.

János 14/9-ben mondja az Ige, hogy – Aki engem látott, látta az Atyát.

Ebben az időben tehát ezt a csodálatos születést ünnepeljük.

Az angyalok is ünnepeltek Jézus születésekor és kihirdették a nagy örömet az emberiségnek.

Lukács 2/10-11

Isten elküldte tehát a Fiát a földre, mert az ember elszakadt, elkülönült a szívében Istentől, már négyezer éve így élt az ember a földön Ádám bűnbe esése folytán. És most Jézusunk születése által képes lesz Isten újra egybeszerkeszteni az ember szívét Isten szívével.

A következő Igékből újra olvashatjuk, ami oly fontos:

Máté 1/20-21

Dicsérjük ezért az Urat.

János 3/16-17 versekből tudjuk meg, hogy mindezt Isten szeretete szülte a számunkra.

János 1/16-17

Nem azért küldte Isten a Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot. De honnan tudhatná meg ezt a világ? - Nekünk egy parancsolatunk van, hogy ezt a szeretetet hirdessük és éljük, gyakoroljuk, hogy szeressük egymást.

Ezt is meg kell néznünk, ha a szeretet ünnepéről van szó?

János 13/34-35

Hogyan fogjuk szeretni egymást?

Az Ószövetségben is volt egy ilyen parancsolat, hogy – Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat, de itt nem ezt mondja.

-                       Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, és erről fogja mindenki megismerni, hogy a tanítványaim vagytok.

Mindig szeretem hozzákapcsolni, amikor ideérünk a 14/27 versét.

János 14/27

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, - mondja Jézus.

Dicsérjük az Urat!

Szeretném itt elmondani, hogy mi, amikor Izraelben jártunk, szeptember 23-án, az volt az Úr Jézusunknak az igazi születésnapja, az kellett, hogy legyen, mert az az egyetlen idő, amikor a menny nyitva volt az angyalok számára, hogy lejöjjenek, és az örömhírt elmondják és azután visszamentek.

A zsidó ünnepek közül az az egyetlen ünnep, amikor a menny nyitva van és ezenkívül a zsidó papságnak is a körforgásában, így lehet visszavetíteni az időt. 

Tehát Zakariásra, a főpapra ebben az időben jutott sor, július, augusztus környékén. Joe elvesztette a jegyzeteit, de tanulmányozta ezt 30 évvel ezelőtt, és őtőle tudom ezt pontosan. De mindenképpen ünnepeljük és most került rá sor, hogy ünnepeljük. Az Úr tudja a részleteket és a Lukács 10. Evangéliumában levőket még szeretném hozzátenni.

Lehet, hogy valaki mondaná, hogy nem teljesen ide illik, de mivel a Szellem vezetett ide, ezért hozzá fogjuk kapcsolni és mindenki örvendezni fog benne. Mert, amit az Úr elvégzett a testet öltésével, minket új emberré tud tenni, az örök életét közölheti a mi szívünkbe és a gyermekeivé képes fogadni minket.

Az Úr miután bemutatta a mennyben a véráldozatát, azt tudnunk kell, hogy a mennyben az egy örök áldozat, és ezzel egy váltságot fizetett értünk és teljesen legyőzte az ellenséget, teljesen elpusztította az ellenséget és egy nagy örömet találunk itt, ahogy a tanítványok visszatérnek. Mert az 1-es versben tanulmányozhatjuk, hogy Isten Fia kijelöl 70 tanítványt, hogy menjenek ki a világba és hatalmat adott nekik.   Nézzük meg, hogy mivel térnek vissza. Olvassuk el a

Lukács 10/17

Ha akkor engedtek az ördögök, akkor ma is engednek nekünk, mert minden hatalmától megfosztatott az ellenség.

/19/

Ezt kaptuk Jézussal, ekkora hatalmat, és van miért örvendeznünk, és ahogy mondja Jézus:

/20/

A mi nevünk fel van írva!

Mondja mindenki, hogy – Dicsérjük az Urat!  És Hallelúját zengünk!

Az Efézusi levélben azt lehet olvasni, hogy az örökkévalóság arra szolgál majd, hogy Isten felfedje nekünk, hogy mi a mi örökségünk, hogy mit kaptunk Őbenne.

Azt hiszem valójában nem értjük, hogy oly nagyon fontos az, amit Őbenne kaptunk, és hitben el kell mindazt fogadnunk és utána hitben járnunk mindabban, amit elfogadtunk.

És az Úrnak szüksége van rátok mindannyiótokra itt a földön, hogy ti ebben járhassatok és szolgáljatok és az Övéi legyetek, ezért jött. Mintegy ószövetségi próféta jött a földre Isten felkentjeként, az ördög addig nem kísértette meg, amíg a Szent Szellem kenete nem került rá.

Az ördög rettegi Isten kenetét és nem is gondolnád, hogy neked meg van ez a kenet, benned van. Az Írás is mondja, hogy – legyőztétek azt, a világban lévőt, mert a Nagyobb bennetek lakozik. Ezért legyőztétek azokat!

 

Dicsőség az Úrnak!                         Ámen!

 BÉKEVÁR FŐOLDAL